Περιεχόµενα. Ενότητα 1 Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Ενότητα 2 Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόµενα. Ενότητα 1 Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13. Ενότητα 2 Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων... 88. Πρόλογος..."

Transcript

1

2

3 Περιεχόµενα Πρόλογος Ενότητα 1 Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές Κεφάλαιο 2 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας Κεφάλαιο 3 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή Κεφάλαιο 4 Συσκευές εισόδου Κεφάλαιο 5 Συσκευές εξόδου Κεφάλαιο 6 Τα βασικά µέρη ενός υπολογιστή Κεφάλαιο 7 Συσκευές αποθήκευσης Κεφάλαιο 8 Λογισµικό Κεφάλαιο 9 ίκτυα και ιαδίκτυο Κεφάλαιο 10 Υγιεινό περιβάλλον εργασίας Κεφάλαιο 11 Ασφάλεια δεδοµένων Ενότητα 2 Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Κεφάλαιο 12 Windows Vista Κεφάλαιο 13 Επιφάνεια εργασίας Κεφάλαιο 14 Γραµµή εργασιών Κεφάλαιο 15 Χειρισµός παραθύρων Κεφάλαιο 16 Το παράθυρο Υπολογιστής Κεφάλαιο 17 Το µενού Έναρξη

4 6 Περιεχόµενα Κεφάλαιο 18 Βοήθεια και υποστήριξη Κεφάλαιο 19 Χρήση προγραµµάτων στα Windows Vista Κεφάλαιο 20 Εργασία µε πολλά προγράµµατα Κεφάλαιο 21 ιαχείριση εικονιδίων στην επιφάνεια εργασίας Κεφάλαιο 22 ιαχείριση αρχείων & φακέλων Κεφάλαιο 23 Περισσότερα για τη χρήση αρχείων και φακέλων Κεφάλαιο 24 ηµιουργία και χρήση συντοµεύσεων Κεφάλαιο 25 Αναζήτηση αρχείων και φακέλων Κεφάλαιο 26 Εξατοµίκευση εµφάνισης και ήχων Κεφάλαιο 27 Ρυθµίσεις υλικού & λογισµικού Ενότητα 3 Επεξεργασία κειµένου Κεφάλαιο 28 Microsoft Word Κεφάλαιο 29 ηµιουργία νέου εγγράφου Κεφάλαιο 30 Το σύστηµα Βοήθειας του Office Κεφάλαιο 31 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου Κεφάλαιο 32 Επιλογή κειµένου Κεφάλαιο 33 ιαγραφή, µετακίνηση, και αντιγραφή κειµένου Κεφάλαιο 34 Μορφοποίηση χαρακτήρων και κειµένου Κεφάλαιο 35 Στοίχιση παραγράφων και επισήµανση κειµένου Κεφάλαιο 36 Ορθογραφικός έλεγχος, γραµµατικός έλεγχος, και συλλαβισµός Κεφάλαιο 37 Ρυθµίσεις περιθωρίων Κεφάλαιο 38 Εσοχές και στηλοθέτες Κεφάλαιο 39 Λίστες µε κουκκίδες, αριθµηµένες λίστες, και σηµάδια µορφοποίησης Κεφάλαιο 40 Πίνακες Κεφάλαιο 41 Εκτύπωση και προεπισκόπηση εκτύπωσης Κεφάλαιο 42 Περισσότερα για τη µορφοποίηση χαρακτήρων και παραγράφων Κεφάλαιο 43 Κεφαλίδες και υποσέλιδα Κεφάλαιο 44 ιαµόρφωση σελίδων Κεφάλαιο 45 Περιγράµµατα και σκίαση Κεφάλαιο 46 Εισαγωγή εικόνων Κεφάλαιο 47 Πρότυπα Κεφάλαιο 48 Εισαγωγή γραφηµάτων και υπολογιστικών φύλλων Κεφάλαιο 49 Συγχώνευση αλληλογραφίας Κεφάλαιο 50 Εργασία µε πολλά έγγραφα και διαχείριση αρχείων

5 Περιεχόµενα 7 Ενότητα 4 Υπολογιστικά φύλλα Κεφάλαιο 51 Microsoft Excel Κεφάλαιο 52 Η δοµή ενός φύλλου εργασίας Κεφάλαιο 53 ηµιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδοµένων Κεφάλαιο 54 Συµβουλές για την καταχώριση δεδοµένων Κεφάλαιο 55 ηµιουργία τύπων, και αντιγραφή και µετακίνηση δεδοµένων Κεφάλαιο 56 Επιλογή κελιών και προβολές φύλλου εργασίας Κεφάλαιο 57 Αυτόµατη συµπλήρωση Κεφάλαιο 58 Μορφοποίηση δεδοµένων Κεφάλαιο 59 Μορφοποίηση στηλών, γραµµών, και κελιών Κεφάλαιο 60 Προεπισκόπηση εκτύπωσης και εκτύπωση Κεφάλαιο 61 ηµιουργία γραφήµατος Κεφάλαιο 62 Απόλυτες, σχετικές, και µικτές αναφορές κελιών Κεφάλαιο 63 Συναρτήσεις Κεφάλαιο 64 ιαχείριση φύλλων και βιβλίων εργασίας Κεφάλαιο 65 ιαχείριση δεδοµένων Κεφάλαιο 66 ιαµόρφωση σελίδας Κεφάλαιο 67 Χρήση πολλών βιβλίων εργασίας και διαχείριση αρχείων Ενότητα 5 Βάσεις δεδοµένων Κεφάλαιο 68 Βάσεις δεδοµένων και Microsoft Access Κεφάλαιο 69 Microsoft Access Κεφάλαιο 70 Σχεδιασµός βάσης δεδοµένων και δηµιουργία πίνακα Κεφάλαιο 71 Προβολές πινάκων και ιδιότητες πεδίων Κεφάλαιο 72 Καταχώριση και επεξεργασία δεδοµένων σε πίνακα Κεφάλαιο 73 Τροποποίηση σχεδίασης πίνακα Κεφάλαιο 74 Περαιτέρω τροποποίηση δοµής πίνακα Κεφάλαιο 75 Σχέσεις Κεφάλαιο 76 Φόρµες Κεφάλαιο 77 Τροποποίηση φόρµας Κεφάλαιο 78 Ερωτήµατα Κεφάλαιο 79 Εκθέσεις Κεφάλαιο 80 Τροποποίηση της δοµής έκθεσης Κεφάλαιο 81 Ταξινόµηση, φιλτράρισµα, και εύρεση δεδοµένων

6 8 Περιεχόµενα Ενότητα 6 Παρουσιάσεις Κεφάλαιο 82 Microsoft PowerPoint Κεφάλαιο 83 Εκκίνηση του PowerPoint Κεφάλαιο 84 ηµιουργία νέας παρουσίασης Κεφάλαιο 85 Μορφοποίηση κειµένου παρουσίασης Κεφάλαιο 86 ιαχείριση κειµένου Κεφάλαιο 87 Εικόνες και γραφικά Κεφάλαιο 88 Αναδιάταξη κειµένου και αντικειµένων Κεφάλαιο 89 Προβολές του PowerPoint Κεφάλαιο 90 Οργανόγραµµα Κεφάλαιο 91 Προσθήκη γραφηµάτων Κεφάλαιο 92 Σχεδίαση Κεφάλαιο 93 Εργασία µε περισσότερες παρουσιάσεις Κεφάλαιο 94 Περαιτέρω µορφοποίηση παρουσίασης Κεφάλαιο 95 Εκτύπωση Κεφάλαιο 96 Προβολή παρουσίασης και εφέ Κεφάλαιο 97 Αποθήκευση και διαχείριση αρχείων Ενότητα 7 Πλοήγηση στον Ιστό και επικοινωνία Κεφάλαιο 98 Υπηρεσίες και εφαρµογές του ιαδικτύου Κεφάλαιο 99 O φυλλοµετρητής Internet Explorer Κεφάλαιο 100 Περιήγηση στον Ιστό Κεφάλαιο 101 Άµεση πρόσβαση σε ιστοσελίδες και λήψη αρχείων Κεφάλαιο 102 Ρυθµίσεις του Internet Explorer Κεφάλαιο 103 Αναζήτηση πληροφοριών στο ιαδίκτυο Κεφάλαιο 104 Περιήγηση µε ασφάλεια Κεφάλαιο 105 Εκτύπωση Κεφάλαιο 106 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µε το ΜS Outlook Κεφάλαιο 107 ιαχείριση µηνυµάτων Κεφάλαιο 108 Οργάνωση µηνυµάτων Κεφάλαιο 109 ιαχείριση επαφών Κεφάλαιο 110 Άλλοι τρόποι ηλεκτρονικής επικοινωνίας Κεφάλαιο 111 Ασφάλεια στο ιαδίκτυο

7 Περιεχόµενα 9 Παράρτηµα Microsoft Outlook Π1 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µε την Αλληλογραφία των Windows Π2 ιαχείριση µηνυµάτων µε την Αλληλογραφία των Windows Π3 Οργάνωση µηνυµάτων µε την Αλληλογραφία των Windows Π4 ιαχείριση επαφών µε την Αλληλογραφία των Windows Ευρετήριο

8

9 Ενότητα 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Κεφάλαιο Εισαγωγή στους υπολογιστές Στόχος κεφαλαίου Σε αυτό το κεφάλαιο σκοπός µας είναι να αποκτήσουµε µια πρώτη εικόνα του ηλεκτρονικού υπολογιστή, παρακολουθώντας ταυτόχρονα την εξέλιξή του από την πρώτη εµφάνισή του έως σήµερα. Θα δούµε λοιπόν τα διάφορα συστήµατα υπολογιστών που χρησιµοποιούνται σήµερα. Ακόµη, θα δούµε τι εννοούµε µε τους όρους δεδοµένα και πληροφορίες και πώς προστατεύεται ο πολίτης από την ανεξέλεγκτη καταχώριση και διάδοσή τους. Εισαγωγή Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής έχει πια µπει για τα καλά στη ζωή µας. Οι Η/Υ δεν είναι πλέον τα πανάκριβα και τεράστια µηχανήµατα που µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν µόνον από επιστήµονες, µεγάλες επιχειρήσεις, και δηµόσιους φορείς. Η τεράστια γκάµα των προγραµµάτων, σε συνδυασµό µε το συνεχώς µειωµένο κόστος, οδήγησαν στην αλµατώδη αύξηση των πωλήσεων. Ενώ το κόστος τους µειώνεται καθηµερινά, η ισχύς τους, δηλαδή η ταχύτητα και οι υπόλοιπες δυνατότητές τους, αυξάνονται συνεχώς. Για παράδειγµα, ένας κοινός προσωπικός υπολογιστής στα µέσα της δεκαετίας του 1980 κόστιζε περίπου 1,5 εκατοµµύριο δραχµές. Σήµερα µπορεί να κοστίζει έξι έως επτά φορές λιγότερο, ενώ η ισχύς και ο χώρος αποθήκευσης που διαθέτει είναι χιλιάδες φορές µεγαλύτερα. Η τεχνολογία της πληροφορικής είναι ένας επιστηµονικός τοµέας που εξελίσσεται µε ραγδαίο ρυθµό. Οι σύγχρονοι υπολογιστές και οι καινούργιες εφαρµογές προσφέρουν όλο και περισσότερες δυνατότητες στο χρήστη τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας σύγχρονος προσωπικός υπολο13

10 14 Ενότητα 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών γιστής, όπως αυτός που χρησιµοποιούµε στο γραφείο ή στο σπίτι µας, έχει σήµερα περισσότερη ισχύ από αυτούς που χρησιµοποιήθηκαν για το πρώτο ταξίδι στη Σελήνη. Θα ήταν εύλογο λοιπόν να αναρωτηθούµε τι άλλο µας επιφυλάσσει η εξέλιξη της τεχνολογίας και κατά πόσο η φαντασία µας θα µπορέσει να συλλάβει την πραγµατικότητα που θα υφίσταται µερικά χρόνια µετά! Ένας υπολογιστής θα µπορούσαµε να πούµε ότι αποτελείται από δύο κύρια στοιχεία: Το υλικό Το λογισµικό Υλικό Το σύνολο των ηλεκτρονικών συσκευών και ολοκληρωµένων κυκλωµάτων ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ονοµάζεται υλικό (hardware). Με άλλα λόγια, το υλικό είναι όλα τα χειροπιαστά και ορατά µέρη του συστήµατος. Μερικά από αυτά είναι ο επεξεργαστής, η κύρια µνήµη RAM, η οθόνη, το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, η µονάδα συστήµατος (το κουτί), ο σκληρός δίσκος, ο εκτυπωτής, και πολλά άλλα. Λογισµικό Το υλικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν µπορεί να λειτουργήσει αυτόνοµα. Ο χρήστης πρέπει να ενηµερώσει το υλικό του υπολογιστή ποιες εργασίες θέλει να εκτελεστούν. Αυτό γίνεται µε τις διαταγές ή εντολές (commands) τις οποίες µπορεί να δώσει ο χρήστης στο σύστηµα µε τις διάφορες συσκευές εισόδου. Το σύνολο των εντολών που πρέπει να πάρει ένας υπολογιστής προκειµένου να εκτελέσει µια συγκεκριµένη εργασία ή λειτουργία ονοµάζεται λογισµικό (software). Άλλες ονοµασίες του λογισµικού είναι προγράµµατα (programs) ή εφαρµογές (applications). Θα µπορούσαµε να πούµε ότι το λογισµικό είναι οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που δίνουµε στο υλικό του υπολογιστή προκει- µένου να του γνωστοποιήσουµε τι θέλουµε να κάνει. Η «τεχνητή» νοηµοσύνη του υπολογιστή είναι τέτοια ώστε, όταν παίρνει κάποιες εντολές, να τις εκτελεί µε τη σειρά που του τις δώσαµε. Αν δώσου- µε µια λανθασµένη εντολή, ο υπολογιστής δε θα εκτελέσει την κατάλληλη εργασία και θα ενηµερώσει το χρήστη για το σφάλµα που παρουσιάστηκε, µε ένα µήνυµα σφάλµατος. Πολλές φορές, το µήνυµα σφάλµατος, ειδικά σε ένα περιβάλλον γραφικών όπως αυτό των Windows, µπορεί να έχει τη µορφή πλαισίου διαλόγου που περιέχει διάφορες επιλογές ή εναλλακτικές λύσεις. Προσωπικοί υπολογιστές ή µικροϋπολογιστές Οι προσωπικοί υπολογιστές (personal computers) ή µικροϋπολογιστές έκαναν την εµφάνισή τους στα τέλη της δεκαετίας του Στόχος τους ήταν να εξυπηρετούν ένα µόνο χρήστη κάθε φορά, σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα συστήµατα. Έχουν επίσης τη δυνατότητα επεξεργασίας και αποθήκευσης µικρότερου όγκου δεδοµένων από τα µεγάλα συστήµατα και τους µίνι υπολογιστές. Οι προσωπικοί υπολογιστές που κυκλοφορούν στην αγορά µπορούν να διακριθούν στις παρακάτω κατηγορίες: Επιτραπέζιοι desktop (Εικόνες ) Φορητοί laptop (Εικόνες ) Υπολογιστές χειρός handheld (Εικόνες 1.5)

11 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές 15 Επιτραπέζιοι προσωπικοί υπολογιστές Οι επιτραπέζιοι υπολογιστές αποτελούνται από την οθόνη και τη µονάδα συστήµατος, στην οποία συνδέονται όλες οι περιφερειακές συσκευές. Όπως είναι λογικό, καταλαµβάνουν περισσότερο χώρο από τους φορητούς και τους υπολογιστές χειρός, ενώ δεν είναι εύκολη η µετακίνησή τους. Οι προσωπικοί υπολογιστές αρχικά κατασκευάστηκαν από δύο εταιρείες, την IBM που δηµιούργησε τα PC και την Apple που δηµιούργησε τους υπολογιστές Macintosh. Βασικές έννοιες Προσωπικοί υπολογιστές PC Οι πρώτοι προσωπικοί υπολογιστές (Personal Computers PC) κατασκευάστηκαν το 1981 από την ΙΒM, µε σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες ενός µόνον ατόµου. Τα πρώτα PC βασίζονταν στον επεξεργαστή 8086 της Intel. Η ΙΒM ήταν η πρωτοπόρος εταιρεία και καθόριζε το πρότυπο της βιοµηχανίας των προσωπικών υπολογιστών, των IBM PC. Αργότερα εµφανίστηκαν και άλλες εταιρείες που κατασκεύαζαν υπολογιστές συµβατούς µε IBM (IBM PC compatibles), δηλαδή προσωπικούς υπολογιστές που λειτουργούσαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της IBM. Το µεγάλο πλεονέκτηµα των συµβατών µε IBM προσωπικών υπολογιστών είναι ότι µπορούµε εύκολα να ανταλλάξουµε και να µεταφέρουµε προγράµµατα και αρχεία από έναν υπολογιστή σε άλλο, ακόµη και αν οι υπολογιστές αυτοί δεν έχουν κατασκευαστεί από την ίδια εταιρεία. Εικόνα 1.1 Ένας προσωπικός υπολογιστής Οι υπολογιστές Macintosh Οι υπολογιστές Macintosh είναι η σειρά των προσωπικών υπολογιστών που κατασκευάζει η εταιρεία Apple. Είναι από τους πρώτους υπολογιστές που χρησιµοποίησαν διασύνδεση µε το χρήστη µέσω γραφικών (Graphical User Interface GUI). Σήµερα χρησιµοποιούνται κυρίως από γραφιστικές και εκδοτικές εταιρείες, χάρη στις δυνατότητες γραφικών που διαθέτουν. Εικόνα 1.2 Η κεντρική µονάδα συστήµατος ενός υπολογιστή Macintosh Φορητός υπολογιστής Ο φορητός υπολογιστής (laptop) είναι ένας προσωπικός υπολογιστής ο οποίος µπορεί να µεταφερθεί εύκολα, επειδή είναι µικρότερος σε µέγεθος από τον επιτραπέζιο και έχει δυνατότητα να λειτουργεί µε µπαταρία για κάποιο µικρό χρονικό διάστηµα (συνήθως 2 έως 3 ώρες). Οι φορητοί υπολογιστές έχουν περίπου τις ίδιες δυνατότητες µε τους επιτραπέζιους, αλλά το κόστος είναι συνήθως υψηλότερο τόσο για την αγορά όσο και για την αναβάθµισή τους. Επίσης, οι δυνατότητες αναβάθµισής τους είναι σχετικά περιορισµένες.

12 16 Ενότητα 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Tablet PC Εικόνα 1.3 Φορητοί υπολογιστές Μια παραλλαγή των φορητών υπολογιστών είναι τα Tablet PC τα οποία, εκτός από τις συµβατικές λειτουργίες ενός υπολογιστή, παρέχουν στο χρήστη και τη δυνατότητα να καταχωρίζει δεδο- µένα και να κρατάει σηµειώσεις χρησιµοποιώντας ένα ειδικό στυλό ή µια οθόνη αφής, αντί να χρησιµοποιήσει το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι. Εικόνα 1.4 Tablet PC Υπολογιστές χειρός Οι υπολογιστές χειρός (handheld computers) είναι οι µικρότεροι σε µέγεθος υπολογιστές, όπως δείχνει και το όνοµά τους, αλλά έχουν περιορισµένες δυνατότητες. Συνήθως χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών, όπως σηµειώσεις, ατζέντες, αναπαραγωγή πολυµέσων, κ.ά. Οι φορητές συσκευές χειρός µπορούν να διακριθούν στις παρακάτω κατηγορίες: Προσωπικός ψηφιακός βοηθός (Personal Digital Assistant PDA) Κινητά τηλέφωνα Συσκευές αναπαραγωγής πολυµέσων Προσωπικός ψηφιακός βοηθός Οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (Personal Digital Assistant PDA) είναι υπολογιστές πιο οικονοµικοί από τους φορητούς και χρησιµοποιούνται κυρίως ως ηλεκτρονικά ηµερολόγια ή ατζέντες, καθώς και για την εκτέλεση υπολογισµών και άλλων απλών λειτουργιών. Οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί διαθέτουν οθόνη αφής και γραφίδα. Εικόνα 1.5 Υπολογιστής χειρός (PDA)

13 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές 17 Κινητό τηλέφωνο Το κινητό τηλέφωνο σήµερα, εκτός από τις βασικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχει, έχει εξελιχθεί σε µια µορφή ηλεκτρονικού υπολογιστή. Με τη χρήση διαφόρων υπηρεσιών και αξεσουάρ µπορούµε να στείλουµε και να λάβουµε σύντοµα µηνύµατα, φωτογραφίες και βίντεο, η- λεκτρονικά µηνύµατα, να συνδεθούµε στο ιαδίκτυο, να ακούσουµε ραδιόφωνο, να πάρουµε φωτογραφίες, και να εγγράψουµε βίντεο. Βασικές έννοιες Έξυπνα τηλέφωνα Τα τηλέφωνα µε ενσωµατωµένες διάφορες λειτουργίες ηλεκτρονικού υπολογιστή ονοµάζονται έξυπνα τηλέφωνα (smart phones). Για παράδειγµα, ένα έξυπνο τηλέφωνο µπορεί να διαθέτει µία ή περισσότερες από τις παρακάτω δυνατότητες: Ασύρµατο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, σύνδεση µε το ιαδίκτυο, και λειτουργία φαξ. ιαχείριση προσωπικών πληροφοριών. Ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές (online banking). Σύνδεση µε τοπικά δίκτυα υπολογιστών (Local Area Network LAN). υνατότητες γραφικών. Ανταλλαγή δεδοµένων µε έναν υπολογιστή. Αποµακρυσµένη επικοινωνία µε υπολογιστές ή εταιρικά ηλεκτρονικά συστήµατα. Χρήση της λειτουργίας ενοποιηµένων µηνυµάτων (unified messaging) µε την οποία φωνητικά δεδοµένα, φαξ, και απλά µηνύµατα κειµένου αποθηκεύονται σε µια ηλεκτρονική θυρίδα στην οποία ο χρήστης έχει πρόσβαση είτε µε µια εφαρµογή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είτε µέσω του τηλεφώνου του. Συσκευή αναπαραγωγής πολυµέσων Εικόνα 1.6 Έξυπνα τηλέφωνα Μια συσκευή αναπαραγωγής πολυµέσων (multimedia player) είναι συνήθως µια φορητή συσκευή η οποία µας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύουµε και να αναπαράγουµε ήχο, εικόνα, και βίντεο σε ψηφιακή µορφή. Τα δεδοµένα συνήθως αποθηκεύονται σε ένα σκληρό δίσκο ή µια µνήµη flash και προβάλλονται σε µια οθόνη ενσωµατωµένη στη συσκευή. Ορισµένες από τις συσκευές αυτές έχουν και τη δυνατότητα µεταφοράς δεδοµένων, καθώς και εγγραφής ήχου και βίντεο µε τη βοήθεια ειδικών εξαρτηµάτων, ενώ κάποιες µπορούν να διαβάσουν δεδοµένα από κάρτα µνή- µης, γεγονός που αυξάνει τον αποθηκευτικό τους χώρο. Μια µορφή συσκευών αναπαραγωγής πολυµέσων είναι και οι συσκευές αναπαραγωγής mp3 (mp3 players), οι οποίες όµως µπορούν να αποθηκεύουν και να αναπαράγουν ήχο µόνο σε µορφή mp3.

14 18 Ενότητα 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Εικόνα 1.7 Συσκευές αναπαραγωγής πολυµέσων Υπολογιστές δικτύου Οι υπολογιστές που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους µε ένα ή περισσότερα ειδικά καλώδια ή α- σύρµατα σε ένα τοπικό δίκτυο ή δίκτυο ευρείας περιοχής ονοµάζονται υπολογιστές δικτύου (Network Computers NC). Οι υπολογιστές δικτύου είναι συνήθως «κανονικοί» προσωπικοί υπολογιστές, στους οποίους έχει εγκατασταθεί µια κάρτα δικτύου και ειδικό λογισµικό. Με την κάρτα δικτύου και το επιπλέον λογισµικό οι υπολογιστές αυτοί έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν µε τους υπόλοιπους υπολογιστές του δικτύου, να αντιγράφουν και να µεταφέρουν αρχεία, να εκτελούν κοινά προγράµµατα ταυτόχρονα, και να µοιράζονται πληροφορίες και δεδοµένα µε άλλους. Επίσης, µπορούν να µοιράζονται και να χρησιµοποιούν τους κοινόχρηστους πόρους του δικτύου, όπως εκτυπωτές, σαρωτές, µόντεµ, φαξ, και άλλα. Κοινωνία των πληροφοριών Η ανάγκη του ανθρώπου να συλλέγει και να µεταδίδει πληροφορίες έχει τις ρίζες της στις απαρχές του πολιτισµού, όταν προσπαθούσε µε κάθε τρόπο να καταγράψει πληροφορίες ώστε να τις µεταδώσει στις επόµενες γενιές. Σκοπός αυτής της επεξεργασίας των πληροφοριών ήταν να τις χρησιµοποιήσει κάποιος για να πάρει σωστές αποφάσεις ύστερα από τη µελέτη τους. εν είναι τυχαίο ότι σήµερα µιλούµε για επανάσταση της πληροφορικής ή για κοινωνία των πληροφοριών (information society) επειδή τώρα, περισσότερο από ποτέ, η επεξεργασία και η διακίνηση των πληροφοριών γίνεται µε ένα πολύτιµο εργαλείο, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο ηλεκτρονικός αυτός σύµµαχος µάς προσφέρει ένα πλήθος δυνατοτήτων, ώστε να µπορούµε να συγκεντρώνου- µε δεδοµένα (data) που είναι ακατέργαστο «υλικό», και µετά από την επεξεργασία τους να τα µετατρέπουµε σε χρήσιµες πληροφορίες (information). Με αυτόν τον τρόπο, κατορθώνουµε να ενηµερωθούµε για κάτι που µας ενδιαφέρει, να επιτύχουµε ένα επιθυµητό αποτέλεσµα, ή να διευρύνουµε τις γνώσεις µας επάνω σε ορισµένα θέµατα. Για παράδειγµα, οι περισσότερες εταιρείες χρησιµοποιούν υπολογιστές για άµεση προσπέλαση και ενηµέρωση των δεδοµένων τους, είτε χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες εφαρµογές είτε µέσω του ιαδικτύου (Internet). Βασικές έννοιες της πληροφορικής/ Τεχνολογία των πληροφοριών Ο όρος Βασικές έννοιες της πληροφορικής/τεχνολογία των πληροφοριών (Information Technology IT) είναι ένας γενικός όρος που χρησιµοποιούµε για να περιγράψουµε το σύνολο των τεχνολογιών που σχετίζονται µε τα εξής θέµατα:

15 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές 19 Εύρεση Συλλογή Οργάνωση Επεξεργασία ιάδοση δεδοµένων και πληροφοριών Βασικές έννοιες Πολλοί σήµερα χρησιµοποιούν τον όρο Τεχνολογία των πληροφοριών και επικοινωνιών (Information and Communication Technology ICT) για να συµπεριλάβουν και τις τεράστιες δυνατότητες επικοινωνίας που παρέχει η τεχνολογία της πληροφορικής. Η επεξεργασία των δεδοµένων και των πληροφοριών περιλαµβάνει την απόκτηση, την αποθήκευση, το χειρισµό, και την εξαγωγή ή την αποστολή τους κυρίως µε ηλεκτρονικά µέσα. Τα δεδοµένα, και κυρίως τα προσωπικά, χρησιµοποιούνται συνήθως για διαφηµιστικούς λόγους, σε ηλεκτρονικές συναλλαγές, αλλά και στην ηλεκτρονική οργάνωση του κράτους. Οι νέες δυνατότητες που παρέχει το ιαδίκτυο (Internet) και η τεράστια πρόοδος της πληροφορικής, καθώς και η χρήση της τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δηµόσιο τοµέα στην οργάνωση και τη συλλογή πληροφοριών, µπορεί να οδηγήσει στην ανεξέλεγκτη καταχώριση και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων από υπηρεσίες, εταιρείες, και οργανισµούς, εισχωρώντας στην ιδιωτική ζωή του πολίτη. Προκειµένου να προστατευθεί ο πολίτης, δεν αρκούσε πλέον η υπάρχουσα νοµοθεσία επειδή δεν ήταν προσαρµοσµένη στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Έτσι, δη- µιουργήθηκε η ανάγκη σύστασης µιας αρχής µε σκοπό την προστασία του προσωπικού απορρήτου. Για το σκοπό αυτόν, ιδρύθηκε στην Ελλάδα ένας ανεξάρτητος διοικητικός φορέας, η «Αρχή προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» (www.dpa.gr) που λειτουργεί από το Νοέµβριο του 1997 µε βάση το Νόµο 2472/97. Νόµος περί προστασίας δεδοµένων Τι είναι προσωπικά δεδοµένα: Προσωπικά δεδοµένα αποκαλούνται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται µε το πρόσωπο ενός ατόµου. Μερικά από τα γνωστότερα προσωπικά δεδοµένα είναι: επώνυµο θρήσκευµα τόπος κατοικίας πολιτικά φρονήµατα τηλέφωνο συνδικαλιστική δράση επάγγελµα υγεία οικογενειακή κατάσταση ερωτική ζωή ηλικία ποινικές διώξεις και καταδίκες, κλπ.

16 20 Ενότητα 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα Πολλά από αυτά τα δεδοµένα είναι ευαίσθητα, δηλαδή µπορούν να σκιαγραφήσουν καλύτερα την εικόνα της προσωπικότητας του ατόµου, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο απαγορεύεται αυστηρά η επεξεργασία τους εκτός από πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις. Για παράδειγµα, ευαίσθητα θεωρούνται τα δεδοµένα που αφορούν τα εξής: τη φυλετική ή εθνική προέλευση, την υγεία, τα πολιτικά φρονήµατα, την κοινωνική πρόνοια, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές την ερωτική ζωή, πεποιθήσεις, ποινικές διώξεις ή καταδίκες. τη συµµετοχή σε ενώσεις, σωµατεία, και συνδικαλιστικές οργανώσεις, Παράµετροι του νόµου περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να συλλέγονται µε τρόπο θεµιτό και νόµιµο για καθορισµένους, σαφείς, και νόµιµους σκοπούς και να υφίστανται θεµιτή και νόµιµη επεξεργασία βάσει των σκοπών αυτών. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα χρειάζονται κάθε φορά για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε ενηµέρωση. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διατηρούνται σε µορφή που επιτρέπει τον προσδιορισµό της ταυτότητας των υποκειµένων τους µόνο στη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται, κατά την κρίση της Αρχής, για την πραγµατοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους. Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται µόνον όταν το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, εκτός µερικών εξαιρέσεων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Αρχή τη σύσταση και τη λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας, δηλώνοντας µε τη γνωστοποίηση τόσο την ταυτότητά του όσο και το είδος των δεδοµένων, το σκοπό, το χρονικό διάστηµα της επεξεργασίας, αλλά και τους αποδέκτες στους οποίους θα ανακοινωθούν τα προσωπικά δεδοµένα. Απαγορεύεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων, εκτός από ορισµένες εξαιρέσεις. Η διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες της ΕΕ είναι ελεύθερη. Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη και πρέπει να διεξάγεται από επαγγελµατίες που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και ακεραιότητας χαρακτήρα για την τήρηση του απορρήτου.

17 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές 21 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδοµένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση, ή πρόσβαση σε κάθε άλλη µορφή αθέµιτης επεξεργασίας. Το υποκείµενο θα πρέπει να ενηµερώνεται για τα εξής θέµατα: Την ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας και των τυχόν εκπροσώπων του. Το σκοπό της επεξεργασίας. Τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων. Την ύπαρξη του δικαιώµατος πρόσβασης. Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να ζητάει και να λαµβάνει χωρίς καθυστέρηση και µε σαφή τρόπο τις εξής πληροφορίες: Όλα τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους. Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες, ή τις κατηγορίες αποδεκτών. Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστηµα από την προηγούµενη ενηµέρωσή του. Τη λογική της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας. Βασικές έννοιες

18 Κεφάλαιο Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας Στόχος κεφαλαίου Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να αποκτήσουµε µια σαφή ιδέα για τις µονάδες µέτρησης χωρητικότητας που χρησιµοποιούνται καθηµερινά στον κόσµο των υπολογιστών. Εισαγωγή Όλοι όσοι έχουµε ανοίξει ένα περιοδικό πληροφορικής, ή έχουµε συµµετάσχει σε µια συζήτηση σχετικά µε υπολογιστές, ή χρησιµοποιούµε υπολογιστή θα έχουµε ακούσει τους όρους Byte, Megabyte, και πολλούς άλλους. Καλό λοιπόν θα ήταν να γνωρίζουµε ότι αυτοί οι όροι αντιπροσωπεύουν µονάδες µέτρησης χωρητικότητας, καθώς και τις περιπτώσεις στις οποίες τους χρησιµοποιούµε. Γενικά, στη γλώσσα της πληροφορικής χρησιµοποιούνται οι παρακάτω µονάδες µέτρησης χωρητικότητας: bit kilobyte gigabyte byte megabyte terabyte Bit Η ελάχιστη πληροφορία που χρησιµοποιεί και µπορεί να αποθηκεύσει σε µια συσκευή προσωρινής ή µόνιµης αποθήκευσης ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ένα δυαδικό ψηφίο ή bit. Η λέξη bit προφέρεται «µπιτ» και προέρχεται από τη σύντµηση των λέξεων binary digit, δηλαδή 22

19 2 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας 23 δυαδικό ψηφίο. Ένα bit είναι το ελάχιστο και πιο βασικό στοιχείο που µπορεί να χρησιµοποιήσει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, και γι' αυτό δεν έχει υποδιαίρεση. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής λειτουργεί µε βάση το δυαδικό σύστηµα. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να αναγνωρίσει µόνο δύο ψηφία: το ένα (1) και το µηδέν (0), όπου συνήθως το ένα (1) αντιστοιχεί σε τάση ηλεκτρικού ρεύµατος ενώ το µηδέν (0) σε µη τάση. Όταν ο επεξεργαστής εκτελεί µια λογική πράξη, το ένα ψηφίο αντιστοιχεί σε αληθή τιµή ενώ το άλλο σε ψευδή. Όλες οι συσκευές που λειτουργούν µε βάση το δυαδικό σύστηµα, δηλαδή αναγνωρίζουν µόνο δύο ψηφία, το ένα (1) και το µηδέν (0), ονοµάζονται ψηφιακές συσκευές. Βασικές έννοιες Byte Η µονάδα που χρησιµοποιείται προκειµένου να µετρηθεί η χωρητικότητα των συσκευών αποθήκευσης και το µέγεθος των αρχείων είναι το byte. Η λέξη byte προφέρεται «µπάιτ» και προέρχεται από τη σύντµηση των λέξεων binary term. Ένα byte ισοδυναµεί µε ένα χαρακτήρα και είναι µια σειρά 8 bit, ή δυαδικών ψηφίων. Για παράδειγµα, η λέξη «υπολογιστής» καταλαµβάνει έντεκα byte στη µνήµη RAM του υπολογιστή ή σε ένα σκληρό δίσκο. Kilobyte Ένα kilobyte αποτελείται από byte (2 10 χαρακτήρες). Συνήθως λέµε ότι ένα kilobyte είναι περίπου χίλιοι χαρακτήρες. Το kilobyte γράφεται σύντοµα KB. Η µονάδα µέτρησης kilobyte χρησιµοποιείται συνήθως για το µέγεθος αρχείων και φακέλων π.χ., 750 KB. Megabyte Ένα megabyte (MB) είναι ίσο µε kilobyte ή byte (2 20 χαρακτήρες). Η µονάδα µέτρησης megabyte συνήθως χρησιµοποιείται για να αναφερθεί: το µέγεθος της κύριας µνήµης RAM του υπολογιστή µας, π.χ., 1024 MB, 2048 MB το µέγεθος µεγάλων αρχείων, π.χ., 2,2 MB η χωρητικότητα των CD-ROM, π.χ., 700 MB, 800 MB η χωρητικότητα των δισκετών, π.χ., 1,44 MB Gigabyte Ένα gigabyte (GB) είναι ίσο µε: megabyte ή kilobyte ή byte, δηλαδή 2 30 χαρακτήρες Η µονάδα µέτρησης gigabyte συνήθως χρησιµοποιείται για να αναφερθεί: η χωρητικότητα των σκληρών δίσκων, π.χ. 750 GB

20 24 Ενότητα 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών το µέγεθος της κύριας µνήµης RAM, π.χ., 4 GB η χωρητικότητα των DVD-ROM, π.χ., 4,7 έως 17 GB η χωρητικότητα µνήµης Flash USB, π.χ., 64 GB Terabyte Ένα terabyte (ΤB) είναι ίσο µε: gigabyte ή megabyte ή byte, δηλαδή 2 40 χαρακτήρες Η µονάδα µέτρησης terabyte χρησιµοποιείται για συσκευές υψηλής χωρητικότητας, π.χ., µεγάλοι σκληροί δίσκοι (2 TB).

21

22

Περιεχόμενα. Ενότητα 1 Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 11. Ενότητα 2 Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων... 86. Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Ενότητα 1 Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 11. Ενότητα 2 Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων... 86. Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Ενότητα 1 Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 11 Κεφάλαιο 2 Μονάδες μέτρησης χωρητικότητας... 20 Κεφάλαιο 3 Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από τον συγγραφέα... 7. 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 2 Μονάδες μέτρησης χωρητικότητας... 21

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από τον συγγραφέα... 7. 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 2 Μονάδες μέτρησης χωρητικότητας... 21 ENOTHTA 1 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από τον συγγραφέα... 7 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 2 Μονάδες μέτρησης χωρητικότητας... 21 3 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 27 4 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από τον συγγραφέα... 7. 01 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 02 Μονάδες μέτρησης χωρητικότητας... 31

Λίγα λόγια από τον συγγραφέα... 7. 01 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 02 Μονάδες μέτρησης χωρητικότητας... 31 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από τον συγγραφέα... 7 01 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 02 Μονάδες μέτρησης χωρητικότητας... 31 03 Οι βασικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 04 Συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ Βασικές Έννοιες Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Vellum Diploma in IT Skills Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του Πιστοποιητικού.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 Θεσσαλονίκη: Εγνατίας 1, ΤΚ 54630 Τηλ: 2310-510870 Fax: 2310-510871 Αθήνα: Βασ. Σοφίας 55, ΤΚ 11521 Τηλ: 210-7239770 e-mail: info@acta.edu.gr website: www.acta.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 Θεσσαλονίκη: Εγνατίας 1, ΤΚ 54630 Τηλ: 2310-510870 Fax: 2310-510871 Αθήνα: Ψαρρών 2, ΤΚ 10552 Τηλ: 210-5228643 e-mail: info@acta.edu.gr website: www.acta.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για:

Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για: KNOW HOW Πληροφορική για Όλους Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για: Να εμπεδώσει και εμπλουτίσει γνώσεις στην πληροφορική Να γνωρίσει

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA -CCU - 001 Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθμίσεις Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο σύστημα d)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 2.0 MICROSOFT WORD EXPERT ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Το πρόγραμμα Microsoft Word Expert περιλαμβάνει εξαιρετικά χρήσιμες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 48.1.α.α1 48.1.α.α2 48.1.α.α3 48.1.α.α4 48.1.α.α5 48.1.α.α6 48.1.α.α7 48.1.α.α8 Εκκίνηση, Τερµατισµός,

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

4 η γενιά ( δεκαετία 70 έως σήμερα) Δομικό Στοιχείο : Ολοκληρωμένο κύκλωμα ή τσιπ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης.

4 η γενιά ( δεκαετία 70 έως σήμερα) Δομικό Στοιχείο : Ολοκληρωμένο κύκλωμα ή τσιπ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης. Γενιές Η/Υ Χωρίζουμε τη χρονική περίοδο από τη στιγμή της εμφάνισης του πρώτου Η/Υ (του ENIAC) μέχρι σήμερα σε χρονικά διαστήματα, τα οποία καθορίζονται από αλλαγές στην τεχνολογία κατασκευής των Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1 Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γραφικές παραστάσεις µε υπολογιστές έχουν προχωρήσει πολύ από τότε που οι ε- πιστήµονες που δούλευαν

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 Περιεχόμενα Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19 Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 1.1 Εκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή... 22 1.2 Γραφικό παραθυρικό περιβάλλον εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103 Περιεχόμενα Οι συγγραφείς... 11 Εισαγωγή στα Windows Vista... 13 Οι εκδόσεις των Windows Vista...14 Ας ξεκινήσουμε!...18 Το πρόγραμμα πιστοποίησης επιχειρήσεων της Microsoft... 19 Πληροφορίες για νέους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Το 1944 με την κατασκευή του υπολογιστή Mark I από τον Howard Aiken και την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών IBM και από το 1950 μπήκανε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής Βασικές Έννοιες Πληροφορικής 1. Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι οποιαδήποτε συσκευή μεγάλη ή μικρή που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 1122/26-9-2000: Οδηγία για τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης

Απόφαση 1122/26-9-2000: Οδηγία για τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κηφισίας 1-3, Αµπελόκηποι, ΤΚ 115 23 Αθήνα Τηλ.:210 6475 601, Fax:210 6475628 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Internet Site: www.dpa.gr Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10 2.1 Windows XP 1. Τι είναι τα Windows XP; 2. Τι εννοούμε με τον όρο λειτουργικό σύστημα; 3. Αναφέρετε μερικά άλλα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. 4. Αναφέρετε μερικά από τα βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE)

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Υλικό, Λογισμικό, Τεχνολογία Πληροφοριών 2. Κύρια Μέρη Ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 3. Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 4. Συγκριτικός Πίνακας Διαφόρων Τύπων Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια. Επίσης ένας η/υ μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Εισαγωγικές έννοιες Πληροφορικής εδοµένα & Πληροφορία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/ Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιεχόµενα 1. εδοµένα και Πληροφορίες. O

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Κάθε εξάρτημα έχει ειδικό ρόλο στη λειτουργία του υπολογιστή. Όλα όμως έχουν σχεδιαστεί, για να συνεργάζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης

Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων (δυαδικό σύστημα) Να αναγνωρίζουμε πώς γράμματα και σύμβολα από

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2003...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 14 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 17 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 18 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Diploma in IT Skills

Vellum Diploma in IT Skills Vellum Diploma in IT Skills ίπλωµα της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του ιπλώµατος.... 5 Κεφάλαιο 3: οµή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειμένων Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας,

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας, θητή, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, ο βαθμός του πρώτου τριμήνου για το κάθε μάθημα που έχει διδαχθεί o μαθητής, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, το σύνολο των απουσιών και το σύνολο των δικαιολογημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ. Πληροφορική Α' Γυμν. Το Λειτουργικό Σύστημα του Υπολογιστή

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ. Πληροφορική Α' Γυμν. Το Λειτουργικό Σύστημα του Υπολογιστή 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ Μάθημα: Ενότητα: Πληροφορική Α' Γυμν. Το του Υπολογιστή 1. Τι ονομάζεται Πρόγραμμα; Είναι οι οδηγίες που δίνονται στον υπολογιστή για να εξηγήσουμε πώς γίνεται μια εργασία (δηλαδή η

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ονοματεπώνυμο : Θέση : Ημερομηνία : Σχόλια : Παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα με τα στοιχεία που έχετε απορίες ή ελλείψεις και θα θέλατε να επικεντρώσουμε στα σεμινάρια.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σκληρός Δίσκος

Θέμα: Σκληρός Δίσκος Θέμα: Σκληρός Δίσκος Γενικά Ο σκληρός δίσκος είναι ένα μαγνητικό αποθηκευτικό μέσο - συσκευή που χρησιμοποιείται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στις ψηφιακές βιντεοκάμερες, στα φορητά MP3 players, στα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για να εισέλθετε στην πλατφόρµα τηλεκατάρτισης της Equal Society και να έχετε πρόσβαση στα περιεχόµενά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η/Υ είναι σύστημα Ψηφιακό διότι είναι φτιαγμένος από ηλεκτρονικά κυκλώματα που αντιλαμβάνονται δύο καταστάσεις:

Ο Η/Υ είναι σύστημα Ψηφιακό διότι είναι φτιαγμένος από ηλεκτρονικά κυκλώματα που αντιλαμβάνονται δύο καταστάσεις: Ψηφιακό Αναλογικό Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών π.χ. το ύψος ανεβαίνοντας μια σκάλα, το βάρος μας σε μια ψηφιακή ζυγαριά, ψηφιακό ρολόι, οι φυσικοί αριθμοί.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Certified Computer User (CCU)

Certified Computer User (CCU) Certified Computer User (CCU) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator 2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδηγίες χρήσης PDFCreator Ηράκλειο 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σηµείωµα του συντάκτη... 2 Στοιχεία δηµιουργού του υλικού... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι... 4 Που θα το βρείτε... 4 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Ονομασία και αποθήκευση της παρουσίασής σας Προσθήκη, αναδιάταξη και διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 3 σε 1 Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΜΑΙΡΗ ΓΚΛΑΒΑ Μαθηματικός, MSc Computer Science _CONT_3 se 1.indd iii 18/8/2014 9:13:02 πμ τίτλος: 3 ΣΕ 1 WINDOWS 8.1 - WORD 2013 - EXCEL 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MASTER IN OFFICE Το Master in Office είναι κατάλληλο για άτομα που έχουν κάποια εμπειρία στο Office (πχ. κάτοχοι πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν δοµές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράµµατος: Σελίδα 2 από 39

Ακολουθούν δοµές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράµµατος: Σελίδα 2 από 39 Κωδικός Πακέτου: P2 Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Standard 6 ενότητες Full Εκπαιδευτικές Ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειµένου Υπολογιστικά φύλλα Βάσεις δεδοµένων Παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα και θεωρούνται η

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI)

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 015-16 Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) (κύρια και ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο μνήμη αναφερόμαστε στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή άλλη ψηφιακή

Με τον όρο μνήμη αναφερόμαστε στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή άλλη ψηφιακή Μνήμη Με τον όρο μνήμη αναφερόμαστε στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή άλλη ψηφιακή ηλεκτρονική συσκευή, σε προσωρινή ή μόνιμη βάση. Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

BASIC OFFICE syllabus v2.0

BASIC OFFICE syllabus v2.0 BASIC OFFICE syllabus v2.0 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ σελίδα2 1. Υλικό - Hardware 1. Κατηγορίες υπολογιστών 1. Αναγνώριση των παρακάτω τύπων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1. Desktop 2. Laptop 3. Netbook 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Πληκτρολογώ το διπλανό κείµενο. Επειδή το κείµενο αποτελείται από δύο παραγράφους πατάω το Enter µόνο στο τέλος της κάθε παραγράφου και όχι σε κάθε γραµµή 1. δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εφαρμογών

Προγράμματα εφαρμογών Προγράμματα εφαρμογών Προγράμματα εφαρμογών είναι προγράμματα που χρησιμοποιούν οι χρήστες για να ολοκληρώσουν μια εργασία στον υπολογιστή Office - Πακέτα Σύνολο προγραμμάτων γραφείου Στάνταρ εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη

Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη Κύρια Μνήµη RAM ROM Cache Περιεχόµενα Μονάδες Μαζικής Αποθήκευσης Μαγνητικοί ίσκοι Μαγνητικές Ταινίες Οπτικά Μέσα Ηκύρια µνήµη (Main Memory) Η κύρια µνήµη: Αποθηκεύει τα δεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο]

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007 1. Πώς βάζουμε διπλή υπογράμμιση και χρώμα υπογράμμισης; [Επιλέγουμε το κείμενο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε στο βελάκι δίπλα στο εικονίδιο της υπογράμμισης] 2. Πώς αλλάζουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Πραγματοποίηση της μετάβασης Το Office 365 για επιχειρήσεις έχει διαφορετική εμφάνιση από το Google Apps. Για το λόγο αυτό, όταν συνδεθείτε, θα δείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα.

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα και τα κυριότερα μέρη στο εσωτερικό της. Μητρική πλακέτα (motherboard) Επεξεργαστής ή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ή Κ.Μ.Ε. (Central Processing

Διαβάστε περισσότερα

ARSIS. Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

ARSIS. Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 ARSIS Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα