EUR/USD. Οικονοµολόγος / Χρηµατοοικονοµικός Αναλυτής Σύµβουλος Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014 Σπυρίδων Κυριάκος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EUR/USD. Οικονοµολόγος / Χρηµατοοικονοµικός Αναλυτής Σύµβουλος Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014 Σπυρίδων Κυριάκος"

Transcript

1 EUR/USD Οικονοµολόγος / Χρηµατοοικονοµικός Αναλυτής Σύµβουλος Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014 Σπυρίδων Κυριάκος Θεµελιώδης και Τεχνική Ανάλυση συναλλαγµατικής ισοτιµίας EUR / USD σελ. 2-4 Economist / Financial Analyst - Advisor Sunday, March 23, 2014 Spyridon Kyriakos Fundamental and Technical analysis of exchange rate EUR / USD pages 5-7 Δημοσίευση στο / Publication in the Investment Research & Analysis Journal - [1]

2 Θεµελιώδης και Τεχνική ανάλυση συναλλαγµατικής ισοτιµίας EUR / USD Από το διάγραµµα παρατηρούµε ότι το ευρώ σε σχέση µε το δολάριο (EUR/USD) από τον Ιούλιο του 2012 βρίσκεται πάνω σε µια µακροχρόνια ανοδική τάση την οποία δεν έχει διασπάσει. Από τον Οκτώβριο του 2013, η τιµή έχει χάσει τη δυναµικότητα της και βρίσκεται σε «εύρος» όπως φαίνεται στο παραλληλόγραµµο. Μια διάσπαση αυτού είναι µια ένδειξη ότι η τιµή θα ακολουθήσει αυτήν την κατεύθυνση. Στις 06/03/2014 η τιµή έσπασε το παραλληλόγραµµο για να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, η «ορµή» αυτή διεκόπη λόγω της ανακοίνωσης NFP της Αµερικής (7/3/2014) όπου τα αποτελέσµατα ήταν καλύτερα (175 χιλ. νέες θέσεις εργασίας) από τα αναµενόµενα (150 χιλ.). Έτσι η τιµή του ευρώ σε σχέση µε το δολάριο παρόλο που έσπασε το παραλληλόγραµµο (αντίσταση) έχασε την δυναµικότητα της και άρχισε να υποχωρεί µε αποτέλεσµα να διασπάσει το παραλληλόγραµµο προς τα κάτω (στήριξη) δείχνοντας σηµάδια ότι η διάσπαση του παραλληλογράµµου προς τα πάνω που είχε συντελεστεί ήταν «ψεύτικη». Επίσης είχαµε διάσπαση του κινητού µέσου όρου 18 ηµερών αλλάζοντας την βραχυχρόνια τάση από ανοδική σε καθοδική. Παρόλο που τα αποτελέσµατα των NFP ήταν καλύτερα των αναµενόµενων εντούτοις το δολάριο δεν ενισχύθηκε σηµαντικά και αυτό φαίνεται να ισχύει κυρίως λόγω της Πολιτικής Κρίσης στη Ουκρανία, εξαιτίας της οποίας οι τιµές του πετρελαίου παραµένουν σε υψηλά επίπεδα. Η συσχέτιση του πετρελαίου µε το δολάριο είναι (-31%) όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα συσχέτισης. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι εάν αποκλιµακωθεί η ένταση στην Ουκρανία η τιµή του πετρελαίου θα αρχίσει να πέφτει περαιτέρω καθώς ήδη έχει δείξει µια ένδειξη αναστροφής της ανοδικής της τάσης «σπάζοντας» τον κινητό µέσο όρο 18 & 30 ηµερών ενώ σε εβδοµαδιαία δεδοµένα βρίσκεται σε υπεραγορασµένη περιοχή. Βέβαια τις τελευταίες µέρες έχει µια ανοδική «ορµή» λόγω των εντάσεων στις σχέσεις µεταξύ Ρωσίας και Αµερικής. Η ένταση αυτή δείχνει πως θα οδηγήσει ξανά την τιµή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια τις επόµενες µέρες (24&25/03/2014). Επιπλέον από τον πίνακα µπορούµε να εξάγουµε και το συµπέρασµα ότι το ευρώ δεν έχει κάποια ξεκάθαρη συσχέτιση µε το πετρέλαιο, καθώς όταν κάνουµε έλεγχο συσχέτισης του ευρώ και του δολαρίου µε κοινή βάση το καναδικό δολάριο, µόνο στο USD/CAD βλέπουµε ένα σηµαντικό βαθµό συσχέτισης µε το πετρέλαιο (-40%) ενώ στο EUR/CAD η συσχέτιση είναι πολύ χαµηλή (1%). Βέβαια το συµπέρασµα αυτό δεν είναι βέβαιο καθώς µπορεί η συσχέτιση του ευρώ µε το πετρέλαιο να αυτοαναιρείται από την συσχέτιση του καναδικού δολαρίου µε το πετρέλαιο. Πάντως σε κάθε Δημοσίευση στο / Publication in the Investment Research & Analysis Journal - [2]

3 περίπτωση αυτό που είναι σηµαντικό είναι η συσχέτιση του EUR/USD όπου είναι ξεκάθαρο ότι µια καθοδική τάση του πετρελαίου θα ασκήσει πίεση στο EUR/USD προς τα κάτω. CORRELATION TABLE EUR/USD EUR/CAD USD/CAD DOLLAR INDEX Crude oil 31% 1% -40% -31% Brend oil 22% -3% -33% -23% Σηµείωση: Από τις µεταβλητές του πίνακα συσχέτισης πήραµε τις πρώτες διαφορές για να υπολογίσουµε το βαθµό συσχέτισης καθώς σε έλεγχο «µοναδιαίας ρίζας» όλες οι µεταβλητές έχουν αυτο-συσχέτιση πρώτης τάξεως AR(1). Στη συνέχεια από το παραπάνω γράφηµα βλέπουµε διαγραµµατικά την σχέση του EUR/USD µε το πετρέλαιο (Crude oil). Σε πολλά σηµεία παρατηρούµε αποκλίσεις µεταξύ των µεταβολών στις τιµές, όπως για παράδειγµα στο σηµείο «Α» όπου η τιµή του EUR/USD µειώνεται ενώ η τιµή του πετρελαίου αυξάνεται.στο σηµείο αυτό περιµένουµε µια αναστροφή της καθοδικής τάσης της ισοτιµίας σε ανοδική στην συνέχεια όπως και συµβαίνει καθώς µετά το σηµείο «Α» η ισοτιµία αλλάζει κατεύθυνση και ακολουθεί ανοδική τάση. Από το γράφηµα παρατηρούµε µια πρώτη ισχνή ένδειξη αλλαγής της τάσης του πετρελαίου σε καθοδική και εάν αυτό επιβεβαιωθεί θα συµπαρασύρει στο άµεσο µέλλον και την ισοτιµία του EUR/USD προς τα κάτω. Δημοσίευση στο / Publication in the Investment Research & Analysis Journal - [3]

4 Συνεχίζοντας στο ανωτέρω γράφηµα βλέπουµε την σχέση της ισοτιµίας EUR/USD µε τον S.K. Index. Από το γράφηµα παρατηρούµε ότι ο δείκτης «S.K. Index» δείχνει να είναι ένας καλός πρόδροµος δείκτης µεταβολής της ισοτιµίας. Αντίστοιχα και σε αυτό το γράφηµα παρατηρούµε αποκλίσεις µεταξύ των µεταβολών στις τιµές όπως για παράδειγµα στο σηµείο «Β» όπου η ισοτιµία πέφτει ενώ ο δείκτης αυξάνεται. Στη συνέχεια η ισοτιµία αλλάζει κατεύθυνση και κινείται ανοδικά παράλληλα µε το δείκτη. Τέλος και από το δείκτη αυτό ο οποίος κινείται καθοδικά (µε εξαίρεση τις τελευταίες 4 µέρες όπου κινείται ελαφρώς ανοδικά) µπορούµε να ισχυριστούµε ότι υπάρχουν ενδείξεις πτώσης της ισοτιµίας EUR/USD. Στην συνέχεια θα συγκρίνουµε τις ισοτιµίες EUR/USD και GBP/USD µε σκοπό να βρούµε τυχόν αποκλίσεις ή να συγκρίνουµε τη δυναµική του ευρώ. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούµε το παρακάτω γράφηµα. Στο σηµείο «Γ» έχουµε ένα σηµείο απόκλισης όπου η ισοτιµία GBP/USD ακολουθεί πτωτική πορεία ενώ αντίθετα η ισοτιµία του EUR/USD ακολουθεί ανοδική πορεία. Στη συνέχεια όµως η ισοτιµία του EUR/USD αλλάζει κατεύθυνση ακολουθώντας και αυτή πτωτική πορεία όπως και η ισοτιµία GBP/USD. Τέλος παρατηρούµε ότι η Αγγλική Λίρα έχει «δείξει» πιο νωρίς κάποια σηµάδια αλλαγής της βραχυχρόνιας τάσης σε πτωτική και στη συνέχεια το ευρώ δείχνει να ακολουθεί και µάλλον ετοιµάζεται για αντιστροφή τάσης σε καθοδική. Γενικό Συµπέρασµα Οι περισσότεροι δείκτες µας δείχνουν ότι το ευρώ σε σχέση µε το δολάριο θα ακολουθήσει µια πτωτική πορεία (αυτό υποστηρίζει και το «συναίσθηµα» της αγοράς). Επίσης κάτι τέτοιο θα ενισχυθεί περισσότερο στην επόµενη ανακοίνωση των NFP (04/04/2014) εάν οι νέες θέσεις εργασίας είναι σε καλά επίπεδα (πάνω από 170 χιλ.). Παρόλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάµε τη σηµαντική συσχέτιση που έχει το δολάριο µε το πετρέλαιο και σε περίπτωση χειροτέρευσης των εντάσεων στην Ουκρανία θα µπορούσε να «φρενάρει» την ενδεχόµενη πτώση του EUR/USD ή ακόµα και να την αντιστρέψει τουλάχιστον βραχυχρόνια. Δημοσίευση στο / Publication in the Investment Research & Analysis Journal - [4]

5 Fundamental and Technical analysis of EUR / USD exchange rate From the first graph we notice that the euro since July 2012 is on long term upward trend which has not broken yet. Since October 2013 the price has lost its momentum and it is in range as the rectangle shows. A break of the rectangle will increase the probability of continuing movement in the direction of break. On 06/03/2014 the price broke the rectangle to continue its upward trend, this "momentum" stopped by the announcement of NFP of America (07/03/2014) where the results were better (175 thous. new jobs) than expected (150 thous.). So although the price of euro against the dollar broke the rectangle (resistance), it finally lost its potency and began to retreat. After the price broke the rectangle to the bottom (support) it showed signs that the "break" of the rectangle upwards was "fake". Also we have a "break" in moving average of 18 days changing the current trend from upward to downward. Although the results of NFP were better than expected however the dollar was not strengthened significantly and this seems to be due to the political crisis in Ukraine, which keeps the price of crude oil in high levels. The correlation of crude oil with the dollar is (-31%) as shown by the following correlation matrix. We could conclude that if there is defused tension in Ukraine, the price of oil will start reducing further as it has already shown a sign reversal of the upward trend by "breaking" the moving average of 18 & 30 days while in weekly data it is in the overbought region. Furthermore, from the correlation matrix we can conclude that the euro doesn't show any clear correlation with oil because in the correlation exercise of euro and dollar with common base currency the Canadian dollar, only in USD/CAD we see significant correlation with oil (-40%) while the correlation in EUR/CAD with oil is very low (1%). Of course, this conclusion is not certain because the correlation between euro and oil could be self-defeating from the correlation of the Canadian dollar with oil. However, in each case what is important is the correlation of EUR/USD where it is clear that a downward trend of oil will put downward pressure on EUR /USD. CORRELATION TABLE EUR/USD EUR/CAD USD/CAD DOLLAR INDEX Crude oil 31% 1% -40% -31% Brend oil 22% -3% -33% -23% Note: From the variables of the correlation matrix we got the first differences to estimate the degree of correlation because in "unit root" test all the variables have first-order autocorrelation AR (1). Δημοσίευση στο / Publication in the Investment Research & Analysis Journal - [5]

6 In the above graph, the relationship of EUR/USD and crude oil is depicted. In many points we notice divergences between the changes in prices. For instance in point «A» the price of EUR/USD reduces while the price of oil increases. At this point we expect a reversal of the downward trend of the currency, as it happened after the point «A» where the currency started moving in uptrend. Finally, from the graph we notice a first indication of changing of oil in downtrend and if that continues, it will entrain in current future the currency of EUR/USD down. Continuing, the above diagram depicts the relationship between the exchange rate of EUR/USD and S.K. Index. From the graph we notice that «S.K. Index» seems to be a good leading indicator of change in the exchange rate. Similarly in this graph we observe divergences between changes in prices, such as at point «B» where the currency falls while the index increases. Then the currency is changing direction and moving upward along with the S.K. Index. Finally, and from this indicator which moves downstream (except for the last 4 days when it is moving slightly upward) we can say that there are indications of a drop of the EUR/USD rate. Δημοσίευση στο / Publication in the Investment Research & Analysis Journal - [6]

7 Then we will compare the exchange rates of EUR/USD and GBP/USD in order to find any divergences or to compare the "power" of euro. For this purpose we use the following chart. At "Γ " there is a point of divergence when the rate of GBP/USD declines while the rate of EUR/USD rises. But then the rate of EUR/USD changes direction and follows this downward trend as does the rate of GBP/USD. Finally, we observe that the British Pound has "shown" some early signs of change in the trend downwards and then the euro appears to be following and probably getting ready to reverse to downward trend. General Conclusion Most indicators demonstrate that the euro relative to the dollar will follow a downward trend (which is also supported from market "sentiment"). Moreover this could be strengthened in the next announcement of NFP (04/04/2014) if new jobs are at good levels (over 170 thous.). However we should not forget how important correlation has the dollar with oil and in case of worsening tensions in Ukraine, this factor could "stop" the eventual downfall of the EUR/USD exchange ratio or even reverse it, at least in short term. Δημοσίευση στο / Publication in the Investment Research & Analysis Journal - [7]

Global Economic & Market Monthly Review: Pausing

Global Economic & Market Monthly Review: Pausing Global Economic & Market Monthly Review: Pausing ECONOMIC ANALYSIS & RESEARCH DIVISION Executive Summary The US economy is expected to have slowed down during Q2 of 2013, as we estimate that its real GDP

Διαβάστε περισσότερα

Economic Analysis Papers

Economic Analysis Papers UNIVERSITY OF CYPRUS ECONOMICS RESEARCH CENTRE Economic Analysis Papers A small macroeconomic model of the Cyprus economy Louis Christofides Andros Kourtellos Department of Economics & Economics Research

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης

οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης Σταθερότητα σχέσης αποδόσεων µετοχών, όγκου συναλλαγών και πραγµατικής οικονοµικής δραστηριότητας Κρίστης Χασάπης (Τµήµα Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΜΑΣΟΥΡΑΚΗ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟ ΤΥΠΟ... σελ. 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΜΑΣΟΥΡΑΚΗ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟ ΤΥΠΟ... σελ. 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΜΑΣΟΥΡΑΚΗ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟ ΤΥΠΟ... σελ. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟγΗ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ περιεχόµενα Φαρµακευτικό Marketing ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τζαβέλα

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικές χρήσεις γης γύρω από σταθμούς αστικού σιδηροδρόμου

Εμπορικές χρήσεις γης γύρω από σταθμούς αστικού σιδηροδρόμου Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, II, τεύχ. 1-2 2007, Tech. Chron. Sci. J. TCG, II, No 1-2 41 Εμπορικές χρήσεις γης γύρω από σταθμούς αστικού σιδηροδρόμου Ι. ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ Α. ΑΛΙΕΥΣ Κ. ΒΑΓΙΩΤΗΣ Επικ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

12/2014. www.publicissue.gr. Economic & consumer climate indices. Δείκτες για το καταναλωτικό κλίμα & την οικονομική συγκυρία

12/2014. www.publicissue.gr. Economic & consumer climate indices. Δείκτες για το καταναλωτικό κλίμα & την οικονομική συγκυρία 12/214 Δείκτες για το καταναλωτικό κλίμα & την οικονομική συγκυρία Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος(CCI) Δείκτης Τρέχουσας Οικονομικής Συγκυρίας (CECI) Δείκτης Καταναλωτικών Προσδοκιών (CEI) Δείκτες αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

No. 124. Effective Tax Rates in Greece

No. 124. Effective Tax Rates in Greece CENTRE OF PLANNING AND ECONOMIC RESEARCH DISCUSSION PAPERS No. 124 Effective Tax Rates in Greece D. Papageorgiou, T. Efthimiadis** and I. Konstantakopoulou** March 2012 * Department of Economics, Athens

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου. Μέρος 1 Επισκόπηση της βιβλιογραφίας για την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονοµίας. Draft

Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου. Μέρος 1 Επισκόπηση της βιβλιογραφίας για την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονοµίας. Draft Μέρος 1 Επισκόπηση της βιβλιογραφίας για την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονοµίας 1 Το γενικό πλαίσιο ανάλυσης της ανταγωνιστικότητας σε συνθήκες ενιαίου νοµίσµατος Με την οικοδόµηση της ΟΝΕ, οι

Διαβάστε περισσότερα

MARITIME INTELLIGENCE

MARITIME INTELLIGENCE MARITIME ΜΗΝΙΑΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚ ΟΣΗ / ΤΕΥΧΟΣ #1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 6 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κωνσταντίνος Κωτσάτος Sales & Purchase Demolition Containers Tanker market Vessel Valuation Σπύρος M. Πολέμης Η ναυτοσύνη των

Διαβάστε περισσότερα

University of the Aegean. Business School. Department of Financial Management and Engineering

University of the Aegean. Business School. Department of Financial Management and Engineering Business School Fleet Sizing Decisions for Prioritized Pick-Up and Delivery Operations using the Branch and Price Method Dimitris-Georgios Baklagis Supervisor Professor Ioannis Minis Chios 2013 Acknowledgments

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Greece Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα μετά την Κρίση Περίληψη κύριων σημείων της ομιλίας (ακολουθεί ομιλία) Γκίκας Α. Χαρδούβελης ΚΕΠΕ, 12/9/2013

Η Ελλάδα μετά την Κρίση Περίληψη κύριων σημείων της ομιλίας (ακολουθεί ομιλία) Γκίκας Α. Χαρδούβελης ΚΕΠΕ, 12/9/2013 Η Ελλάδα μετά την Κρίση Περίληψη κύριων σημείων της ομιλίας (ακολουθεί ομιλία) Γκίκας Α. Χαρδούβελης ΚΕΠΕ, 12/9/2013 1. Το πρόσφατο παρελθόν και η ανάγκη νέου μοντέλου ανάπτυξης Οι ανισορροπίες δεκαετιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Αθήνα Ιανουάριος 2013 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Υπό την Εποπτεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3919/2011: «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Αθήνα Ιούλιος 2014 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE on INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE on INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE on INTERNATIONAL BUSINESS ICIB 2013 proceedings edited by Aristidis Bitzenis and Vasileios A. Vlachos Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία CARBON ZAPP International που με την ευγενική

Διαβάστε περισσότερα

Policy Paper. What s Wrong with Europe? Paolo Manasse Professor of Macroeconomics and International Economic Policy at the University of Bologna

Policy Paper. What s Wrong with Europe? Paolo Manasse Professor of Macroeconomics and International Economic Policy at the University of Bologna Policy Paper No 23_March 2014 What s Wrong with Europe? Paolo Manasse Professor of Macroeconomics and International Economic Policy at the University of Bologna Isabella Rota Baldini Editorial Coordinator,

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα)

Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα) Παραδοτέο Ε.2.1 Παρακολούθηση και αξιολόγηση των ενημερωτικών δράσεων 2 LIFE07NAT/GR/000296 Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα)

Διαβάστε περισσότερα

Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector

Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector Working Paper Markou Marinos, Stylianou Andreas Agricultural Research Institute Adriana Bruggeman*, Christos Zoumides+, Stelios Pashiardis,

Διαβάστε περισσότερα

2009 2012f 2009 2012f Private consumption 72.3% 74.5% 57.5% 57.5% Public consumption 20.6% 16.9% 22.3% 21.5%

2009 2012f 2009 2012f Private consumption 72.3% 74.5% 57.5% 57.5% Public consumption 20.6% 16.9% 22.3% 21.5% Γκ. Χαρδούβελης «Συστατικά της ανάπτυξης σε μια συρρικνούμενη οικονομία» 24/1/2013 Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΙΟΒΕ και το γερμανικό ινστιτούτο Konrad-Adenauer για την πρόσκληση που μου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα εν μέσω διεθνούς κρίσης

Η Ελλάδα εν μέσω διεθνούς κρίσης 24/11/28 Η Ελλάδα εν μέσω διεθνούς κρίσης του Γκίκα Α. Χαρδούβελη* 24/11/28 * Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, & Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΟΛΜΑΪ ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Α.Μ. 48/11 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Παναγιωτίδης Θεόδωρος Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Διατριβή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Διατριβή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διατριβή Μελέτες στην Εφαρμοσμένη Μακροοικονομετρία: αιτιότητα κατά Granger σε πολλαπλούς ορίζοντες και μη-γραμμικές τάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Levy Economics Institute of Bard College. Strategic Analysis

Levy Economics Institute of Bard College. Strategic Analysis Levy Economics Institute of Bard College Levy Economics Institute of Bard College Strategic Analysis Ιούλιος 213 Greece Η ελληνική οικονομική κρίση και η εμπειρία με τις πολιτικές λιτότητας: Μια στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

I.M.E.S. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ I.M.E.S. CLUB ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

I.M.E.S. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ I.M.E.S. CLUB ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» > Σελ. 29 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΡΥΜΟΥΛΚΑ Christos Pierroutsakos, Γεν. Διευθυντής Karapiperis TUGS σελ. 4-5 - 6 Ο κ. Κυριάκος Δερμάτης, Πρόεδρος της Intermodal shipbrokers Co. μας μιλάει για την προσωπική του πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ. Καράγιωργας, Β. ρόσου, Α. Αηδόνης Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ, 19ο

Διαβάστε περισσότερα

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help Table of Contents asc TimeTables... 1 1 Γενικά... 1 1.1 Καλωσήλθατε... 1 1.2 Απαιτήσεις Συστήµατος... 1 1.3 PDF documentation... 1 2 Πρώτα Βήµατα... 1 2.1 Ξεκινώντας την εφαρµογή... 2 2.2 Βλέποντας την

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών (061) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΧΕΛΜΗΣ, Ε. ΦΛΟΚΑ Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

PLEASE SCROLL DOWN TO READ THIS MESSAGE IN ENGLISH

PLEASE SCROLL DOWN TO READ THIS MESSAGE IN ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN TO READ THIS MESSAGE IN ENGLISH ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ SCROLL ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (ΠΟΛΥ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ) ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα