ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.4 Στη φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) η. 3.5 Σε φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) το πλάτος Α 0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.4 Στη φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) η. 3.5 Σε φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) το πλάτος Α 0"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φθίνουσα ταλάντωση 3.1 Στη φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) η σταθερά b, εξαρτάται: Α. από τη μάζα του ταλαντωτή, Β. μόνο από τις ιδιότητες του μέσου μέσα στο γίνεται η ταλάντωση, Γ. μόνο από τις διαστάσεις του σώματος, Δ. από τις διαστάσεις του σώματος και τις ιδιότητες του μέσου μέσα στο γίνεται η ταλάντωση. 3.2 Σύστημα ελατήριο - σώμα ταλαντώνεται και δέχεται δύναμη απόσβεσης της μορφής F= b. υ. Η περίοδος είναι: Α. Τ< 2π Β. Τ> 2π Γ. Τ= 2π m k m k m k 3.3 Σύστημα ελατήριο-σώμα κάνει φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ). Το πλάτος της ταλάντωσης βρίσκεται από τη σχέση: Α. Α n =Α 0. e Λ.t Β. Α n =Α 0. e Λ.t Γ. Α n =Α 0. e Λ/t Δ. Α n =Α 0. e t/λ 3.4 Στη φθίνουσα ταλάντωση (F=b. υ) η σταθερά Λ: Α. είναι καθαρός αριθμός και εξαρτάται από τη μάζα του ταλαντωτή, Β. μετρείται σε s και εξαρτάται από τη σταθερά b Γ. μετρείται σε s Σε φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) το πλάτος Α 0 μειώνεται κατά 50%, σε χρόνο: Α. Τ/2 Β. Λ. n2 Γ. Λ/n2 Δ. n2/λ 3.6 Σύστημα πυκνωτής πηνίο κάνει φθίνουσα ηλεκτρική ταλάντωση και στο σχήμα φαίνεται το διάγραμμα q=f(t). Η σωστή σχέση είναι: Α. Q 2 =Q 0 +Q 1 Β. Q 1 =Q 0 +Q 2 Γ. Q 0 =(Q 1 +Q 2 )/2 Δ. Q 1 = Q0 Q2 3.7 Δύο κυκλώματα με πυκνωτή και πηνίο κάνουν φθίνουσες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Στο σχήμα φαίνονται τα διαγράμματα ενεργειών χρόνου. Οι ωμικές αντιστάσεις των κυκλωμάτων είναι: Α. R 2 =R 1 Β. R 2 >R 1 Γ. R 2 <R 1 162

2 Εξαναγκασμένη ταλάντωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οριζόντιο σύστημα ελατήριο - σώμα ταλαντώνεται και δέχεται εκτός από τη δύναμη επαναφοράς και δύναμη απόσβεσης F 1 = b. υ καθώς και εξωτερική δύναμη F 2 =F. 0 ημωt. To σύστημα ταλαντώνεται με: Α. συχνότητα f 0, Β. συχνότητα f όση είναι η συχνότητα της εξωτερικής δύναμης, Γ. πλάτος που μειώνεται με το χρόνο, Δ. πλάτος που αυξάνεται με το χρόνο. 3.9 Στην εξαναγκασμένη ταλάντωση της προηγούμενης ερώτησης, ισχύει: Α. k. x=m. α Β. k. x-b. υ=m. α Γ. F 2 =m. α F F F mα Δ. ελ Κύκλωμα κάνει εξαναγκασμένη ηλεκτρική ταλάντωση. Στο σχήμα φαίνεται το διάγραμμα Ι=f(t), για διάφορες τιμές της αντίστασης R. Να γίνει αντιστοίχιση των καμπυλών του σχήματος με τις τιμές της αντίστασης: 1. R=10Ω 2. R=20Ω 3. R=0 4. R=15Ω 3.11 Ποια ή ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και γιατί; Α. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) η σταθερά απόσβεσης εξαρτάται μόνο από τη φύση του μέσου μέσα στο οποίο ταλαντώνεται το σύστημα. Β. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση με την πάροδο του χρόνου ελαττώνεται το πλάτος, η μέγιστη ταχύτητα και η ιδιοπερίοδος Τ 0. Γ. Ο ρυθμός με τον οποίο μειώνεται το πλάτος σε μια φθίνουσα ταλάντωση αυξάνει όσο αυξάνει η σταθερά απόσβεσης. Δ. Κύκλωμα πηνίο - πυκνωτής κάνει φθίνουσα ηλεκτρική ταλάντωση με 1 συχνότητα f< 2π LC 3.12 Ποια ή ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και γιατί; Α. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση που το πλάτος δίνεται από τη σχέση: Α n =Α 0. e Λ.t η σταθερά Λ εξαρτάται μόνο από τη σταθερά απόσβεσης. Β. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) ισχύει: E E n n1 e ΛT Γ. Ο συντονισμός παρατηρείται πιο εύκολα όταν είναι μεγάλη η σταθερά απόσβεσης b. Δ. Κύκλωμα RLC κάνει εξαναγκασμένη ηλεκτρική ταλάντωση και για το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα, ισχύει: 163

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φθίνουσα ταλάντωση i=ι. ημωt όπου ω= 1 LC. Τότε το Α. θα μειωθεί, Β. θα αυξηθεί, Γ. δεν θα μεταβληθεί. κύκλωμα είναι σε συντονισμό Ποια ή ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και γιατί; Α. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση το πλάτος μειώνεται κατά το ίδιο ποσοστό σε κάθε περίοδο. Β. Σε μια φ θίν ουσα ταλάν τωση η ενέργεια μειώνεται κατά το ίδιο ποσό σε κάθε περίοδο. Γ. Η εξαναγκασμένη ταλάντωση είναι αμείωτη ταλάντωση άρα δεν υπάρχει δύναμη απόσβεσης. Δ. Η εξαναγκασμένη ταλάντωση είναι αμείωτη ταλάντωση άρα η ισχύς της εξωτερικής δύναμης (διεγέρτης) είναι αντίθετη με την ισχύ της δύναμης απόσβεσης Σύστημα ελατήριο - σώμα μάζας m κάνει εξαναγκασμένη ταλάντωση. To σώμα αντικαθίσταται με άλλο σώμα μάζας 4m και το σύστημα υποβάλλεται σε εξαναγκασμένη ταλάντωση, με τον ίδιο διεγέρτη. Ποια ή ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και γιατί; Α. Το νέο σύστημα συντονίζεται στην ίδια συχνότητα με πριν. Β. Το σύστημα συντονίζεται σε διπλάσια συχνότητα. Γ. Το σύστημα συντονίζεται στη μισή, σε σχέση με την αρχή, συχνότητα. Δ. Το σύστημα ταλαντώνεται με την f Δ Το κύκλωμα του σχήματος κάνει εξαναγκασμένη ηλεκτρική ταλάντωση σε συντονισμό. Αν στο πηνίο εισαχθεί πυρήνας, χαλάει η κατάσταση συντονισμού του κυκλώματος; Η φωτοβολία του λαμπτήρα: 164 Nα δικαιολογήσετε την απάντησή σας Το κύκλωμα του σχήματος κάνει εξαναγκασμένη ηλεκτρική ταλάντωση σε συντονισμό. Αν στην αντίσταση R συνδέσουμε σε παραλληλία ίδια αντίσταση, χαλάει η κατάσταση συντονισμού του κυκλώματος; Η φωτοβολία του λαμπτήρα: Α. θα μειωθεί, Β. θα αυξηθεί, Γ. δεν θα μεταβληθεί. Nα δικαιολογήσετε την απάντησή σας Να γίνει αντιστοίχιση των φαινομένων της στήλης Ι με τα στοιχεία της στήλης ΙΙ. Ι ΙΙ Α. Συντονισμός 1. Εκθετική μείωση πλάτους Β. Φθίνουσα ταλά- 2. Επίδραση F εξωτερ. ντωση Γ. Εξαναγκασμένη 3. Μεγιστοποίηση ταλάντωση πλάτους Δ. Ελεύθερη ταλά- 4. Ταλάντωση συντωση (b=0) στήματος με f 0

4 Εξαναγκασμένη ταλάντωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ποια ταλάντωση ονομάζεται ελεύθερη και ποια αμείωτη; 3.19 Ποια ταλάντωση ονομάζεται φθίνουσα; Τι μορφή έχει η δύναμη απόσβεσης στις φθίνουσες ταλαντώσεις που μελετάμε; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η σταθερά απόσβεσης; 3.20 Πως μπορούμε πειραματικά να μελετήσουμε τη φθίνουσα ταλάντωση; Να αποδώσετε γραφικά την απομάκρυνση της φθίνουσας ταλάντωσης σε συνάρτηση με το χρόνο για μικρή, μεσαία και μεγάλη απόσβεση Ποια συμπεράσματα προκύπτουν από τη μελέτη των παραπάνω γραφικών παραστάσεων; 3.22 Να κάνετε ποιοτικά το διάγραμμα απομάκρυνσης - χρόνου, που αντιστοιχεί σε καινούργια αμορτισέρ αυτοκινήτου Να αποδώσετε γραφικά το πλάτος της φθίνουσας ταλάντωσης σε συνάρτηση με το χρόνο Είναι γνωστό ότι υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των μεγεθών που περιγράφουν τα συστήματα ελατηρίου-μάζας και πηνίου-πυκνωτή. Σε κύκλωμα LC κατά τη χρονική στιγμή t=0 το φορτίο του πυκνωτή είναι Q. Στο τέλος κάθε περιόδου Τ τα μέγιστα φορτία στους οπλισμούς του πυκνωτή είναι: Q 0, Q 1, Q 2,..,Q n, και συνδέονται με τις σχέσεις Q Q n n+1 = λ, όπου n=0,1,2,... και λ σταθερά μεγαλύτερη του 1. Να αποδώσετε γραφικά το φορτίο q στους οπλισμούς του πυκν ωτή συναρτήσει του χρόνου. (Πανελλήνιες εξετάσεις 1993) 3.25 Τι ονομάζουμε ιδιοσυχνότητα ενός ταλαντωτή και από τι εξαρτάται; Ποιες ταλαντώσεις ονομάζουμε εξαναγκασμένες; 3.26 Πως μπορούμε πειραματικά να μελετήσουμε την εξαναγκασμένη ταλάντωση; 3.27 Να παραστήσετε γραφικά το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης σε συνάρτηση με τη συχνότητα του διεγέρτη για διάφορες τιμές της σταθεράς απόσβεσης Ποιο φαινόμενο ονομάζουμε συντονισμό; Ποια είναι η επίδραση της απόσβεσης στον συντονισμό; 3.29 Που οφείλεται η μεγιστοποίηση του πλάτους κατά το συντονισμό; 3.30 Να εξηγήσετε γιατί σε μία εξαναγκασμένη ταλάντωση μπορεί να επιτευχθεί το ίδιο πλάτος Α 1, για δύο συχνότητες του διεγέρτη. Για ποιες συχνότητες του διεγέρτη το πλάτος είναι Α>Α 1 ; 3.31 Κύκλωμα R-L-C τροφοδοτείται από πηγή εναλλασσόμενης τάσης. Να γίνει το διάγραμμα Ι=f(ω), όπου ω η γωνιακή συχνότητα της πηγής. Πως επηρρεάζει η R το φαινόμενο του συντονισμού; 3.32 Ένα κύκλωμα RLC τροφοδοτείται από πηγή εναλλασσόμενης τάσης και 165

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φθίνουσα ταλάντωση 1 ταλαντώνεται. Αν είναι ωπηγ LC, με ποιούς τρόπους μπορεί να επιτευχθεί μέγιστο πλάτος έντασης ρεύματος, αν διατηρούμε σταθερή την τάση τροφοδοσίας; 3.33 Έν α σύστημα ελατήριο σταθεράς k και σώμα μάζας m κάνει εξαναγκασμένη ταλάντωση. Για την απομάκρυνση του σώματος από τη θέση ισορροπίας του ισχύει η σχέση: y=a. ημ k t m Τι συμπέρασμα βγάζετε για το πλάτος της ταλάντωσης; Πως θα μεταβληθεί το πλάτος αν αλλάξουμε τη συχνότητα του διεγέρτη; 3.34 Ένα σύστημα ελατήριο σταθεράς k και σώμα μάζας m κάνει εξαναγκασμένη ταλάντωση με μέγιστο πλάτος. To σώμα αντικαθίσταται με άλλο ίδιων διαστάσεων σώμα μεγαλύτερης όμως μάζας και το σύστημα υποβάλλεται σε εξαναγκασμένη ταλάντωση, με τον ίδιο τρόπο. Το νέο συστήμα σε σχέση με πριν έχει το ίδιο πλάτος; 3.35 Το κύκλωμα R-L-C του σχήματος είναι σε συντονισμό. Εισάγουμε διηλεκτρικό στον πυκνωτή. Πως πρέπει να μεταβληθεί η συχνότητα της πηγής για να παραμείνει μέγιστο το πλάτος του ρεύματος; 3.36 Ένα κύκλωμα R-L-C κάνει εξαναγκασμένη ταλάντωση και είναι σε συντονισμό. Ποιο από τα μεγέθη R, L και C μπορούμε να μεταβάλλουμε χωρίς να χαλάσει η κατάσταση συντονισμού του κυκλώματος; 3.37 Να γίνουν σε κοινό σύστημα αξόνων ποιοτικά τα διαγράμματα Ι=f(ω πηγ ) για τα κυκλώματα: R-L-C, 2R-L-C, L-C τα οποία τροφοδοτούνται από την ίδια εναλλασσόμενη. 166

6

γ. Για την απώλεια της ενέργειας αφαιρούμε την ενέργεια που είχε το σώμα τη χρονική στιγμή t 1, αυτή της

γ. Για την απώλεια της ενέργειας αφαιρούμε την ενέργεια που είχε το σώμα τη χρονική στιγμή t 1, αυτή της Βασικές ασκήσεις στις φθίνουσες ταλαντώσεις.. Μικρό σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση με πλάτος που μειώνεται με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση =,8e,t (S.I.). Να υπολογίσετε: α. το πλάτος της ταλάντωσης τη

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου.

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Μ3 Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα προσδιοριστεί η σταθερά ενός ελατηρίου χρησιμοποιώντας στην ακολουθούμενη διαδικασία τον νόμο του Hooke και τη σχέση της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική ερίοδος 05 Σελίδα ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ημερομηνία: 700 Διάρκεια: ώρες Ύλη: Ταλαντώσεις Καθηγητής: Ονοματεώνυμο: ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ A1. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής.

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής. Διαγώνισμα 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α. Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα. Η ράβδος φορτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

i C + i R i C + i R = 0 C du dt + u R = 0 du dt + u RC = 0 0 RC dt ln u = t du u = 1 RC dt i C = i R = u R = U 0 t > 0.

i C + i R i C + i R = 0 C du dt + u R = 0 du dt + u RC = 0 0 RC dt ln u = t du u = 1 RC dt i C = i R = u R = U 0 t > 0. Α. Δροσόπουλος 6 Ιανουαρίου 2010 Περιεχόμενα 1 Κυκλώματα πρώτης τάξης 2 1.1 Εκφόρτιση κυκλωμάτων RC πρώτης τάξης.................................. 2 1.2 Εκφόρτιση κυκλωμάτων RL πρώτης τάξης...................................

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μετασχηματιστή

Μελέτη Μετασχηματιστή Μελέτη Μετασχηματιστή 1. Θεωρητικό μέρος Κάθε φορτίο που κινείται και κατά συνέπεια κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο B με την σειρά του ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 00 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις παρακάτω προτάσεις Α έως και Α4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ. και f= 1 T. Κινητική προσέγγιση της Α.Α.Τ. υναμική προσέγγιση της Α.Α.Τ. D = m. Ενεργειακή προσέγγιση της Α.Α.Τ.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ. και f= 1 T. Κινητική προσέγγιση της Α.Α.Τ. υναμική προσέγγιση της Α.Α.Τ. D = m. Ενεργειακή προσέγγιση της Α.Α.Τ. ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Χαρακτηριστικά μεγέθη της Α.Α.Τ. Συχνότητα f Ν t και f T Γωνιακή συχνότητα ω π και ωπf Τ. Απομάκρυνση: Κινητική προσέγγιση της Α.Α.Τ. χ Α ημ(ωt + φ 0 ) όταν φ 0

Διαβάστε περισσότερα

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 05 ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Αντικείμενο της άσκησης αυτής είναι η μέτρηση της διαφοράς φάσης μεταξύ δύο κυματομορφών τάσης σε ένα κύκλωμα εναλλασσομένου ρεύματος με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Θέμα Α Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Ένα ρεύµα ονοµάζεται εναλλασσόµενο όταν το πλάτος του χαρακτηρίζεται από µια συνάρτηση του χρόνου, η οποία εµφανίζει κάποια περιοδικότητα. Το συνολικό ρεύµα που διέρχεται από µια

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ( ΠΥΚΝΩΤΕΣ) Πυκνωτές O πυκνωτής είναι ένα ηλεκτρικό εξάρτημα το οποίο έχει την ιδιότητα να απορροφά και να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια και να την απελευθερώνει, σε προκαθορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Όλγα Τάσση Ιδ. Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» trendy.olga@gmail.com Επιβλέπων Καθηγητής: Dr Δημήτριος Τάσσης Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος,

Διαβάστε περισσότερα