τηλ.: fax: Website:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τηλ.: +30-210-368-2252 fax: +30-210-368-2459 E-mail: hellenicaid@mfa.gr Website: www.mfa.gr, www.hellenicaid.gr"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Αθήνα Οκτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2011 Αθήνα, ΕΛΛΑΣ Νοέµβριος 2012

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ Ακαδηµίας 3 ΤΚ Αθήνα ΕΛΛΑΣ τηλ.: fax: Website: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΣ

3 Πίνακας Περιεχοµένων Χαιρετισµός Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Κ. Τσιάρα σελ. 6 Χαιρετισµός Γενικού ιευθυντού της Υ ΑΣ κ. Α. Ζαΐρη σελ. 7 Ευχαριστίες σελ. 8 Πίνακας Συντµήσεων (ελληνικών) σελ. 9 Πίνακας Συντµήσεων (ξενόγλωσσων) σελ. 10 Ισοτιµίες Νοµισµάτων σελ. 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 1-1 ράσεις της ιεθνούς Αναπτυξιακής Κοινότητας το 2011 σελ Συνάντηση ανώτερων αξιωµατούχων της DAC/ΟΟΣΑ η διάσκεψη του ΟΗΕ για τις Λιγότερο Ανεπτυγµένες Χώρες εύτερη παγκόσµια συνέλευση του διεθνούς διαλόγου για την εδραίωση της ειρήνης και το κράτος δικαίου Τρίτη παγκόσµια επιθεώρηση της βοήθειας για το εµπόριο Πενήντα χρόνια της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας DAC του ΟΟΣΑ Πρόοδος στην υλοποίηση της ιακήρυξης των Παρισίων η διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας 1-2 Η Πορεία Υλοποίησης των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας σελ. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ 2-1 Πλαίσιο Βασικής Αναπτυξιακής Πολιτικής και Νέοι Προσανατολισµοί της Ελλάδος Η θέση της Ελλάδος µεταξύ των δωρητών αναπτυξιακής βοήθειας Θέµατα που απασχόλησαν την Υ ΑΣ κατά το Αποτελεσµατικότητα της βοήθειας Συνοχή πολιτικών για την ανάπτυξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 3-1 Οι έκα Πρώτες Αποδέκτριες Χώρες Ελληνικής Αναπτυξιακής Βοήθειας Αλβανία Σερβία Αίγυπτος υτική Όχθη & Λωρίδα της Γάζας Ουκρανία Τουρκία Συρία Ιορδανία Αρµενία Μολδαβία 3-2 Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ) Παράταση ΕΣΟΑΒ Πρόοδος σκέλους µεγάλων/δηµοσίων έργων Πρόοδος σκέλους ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων Πρόοδος σκέλους Ταµείου Μικρών Έργων Εξέλιξη τριµερούς συµφωνίας (Ελλάδα, Ελβετία, ΠΓ Μ) σελ. 23 σελ. 31 σελ. 43 3

4 3-3 Επείγουσα Ανθρωπιστική και Επισιτιστική Βοήθεια σελ Σύντοµη παρουσίαση των ελληνικών ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων Ελληνικές δράσεις στον ανθρωπιστικό τοµέα Ελληνική πολυµερής ανθρωπιστική βοήθεια Παρακολούθηση υλοποίησης ανθρωπιστικών προγραµµάτων ηµιουργία Ευρωπαϊκού Σώµατος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας 3-4 Κοινή Γνώµη, Πληροφόρηση και Αναπτυξιακή Εκπαίδευση σελ Τεχνικές Υπηρεσίες σελ ραστηριότητες έργο της Υ ΑΣ-5 ιευθύνσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ DAC/ΟΟΣΑ 4-1 Επιθεώρηση DAC/ΟΟΣΑ σελ Γενικά η επίσκεψη στην Αθήνα κλιµακίου Επιθεωρητών Υποβολή Μνηµονίου στη DAC/ΟΟΣΑ η επίσκεψη στην Αθήνα µικτού κλιµακίου Επιθεωρητών η επίσκεψη στην Αθήνα µικτού κλιµακίου Επιθεωρητών Σύσκεψη Peer Review στο Παρίσι Ανακοινώσεις τύπου για την τρίτη επιθεώρηση της Ελλάδος από τη DAC/ΟΟΣΑ Κύριες διαπιστώσεις και εισηγήσεις της DAC/ΟΟΣΑ και προτεινόµενα µέτρα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 5-1 Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια ιεθνείς Ροές σελ Συνολική Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια της Ελλάδος σελ ιµερής Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια της Ελλάδος σελ Πολυµερής Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια της Ελλάδος σελ Ειδικός Λογαριασµός του Άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 2731/1999 σελ. 74 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΙΝΑΚΕΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 6-1 Πίνακες σελ. 76 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συνολικές Ροές Πόρων Αναπτυξιακής Βοήθειας [έτη ] ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Συνολικές Ροές Πόρων Αναπτυξιακής Βοήθειας [έτη ] ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Συνολικές Ροές Πόρων Αναπτυξιακής Βοήθειας [έτη ] ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Παρασχεθείσα διµερής Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA) κατά Χώρα [έτος 2011] ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Κατά Τοµέα και κατά Είδος κατανοµή της ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) [έτος 2011] ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Κατά Τύπο κατανοµή της ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) [έτος 2011] 6-2 Γραφικές Παραστάσεις σελ. 87 4

5 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Α Καθαρές δαπάνες ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) ως ποσοστό του ΑΕΠ [ ] και του ΑΕΕ [ ] (Έτη ) ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Β Καθαρές δαπάνες ιµερούς και Πολυµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) ως ποσοστό του ΑΕΠ [ ] και του ΑΕΕ [ ] (Έτη ) ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Γ Παρασχεθείσα ιµερής Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια κατά Γεωγραφική Περιοχή [έτος 2011] ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ποσοστιαία κατανοµή της ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας κατά Είδος [έτος 2011] ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ε Ποσοστιαία κατανοµή της ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας κατά Τοµέα [έτος 2011] 6-3 Παραρτήµατα σελ. 93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Προσωπικό της HELLENIC AID ( εκ. 2011) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Χώρες Αποδέκτριες Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙI Κατάταξη των Κρατών Μελών της DAC σύµφωνα µε το ύψος της παρασχεθείσας ODA και το λόγο ODA/GNI (έτος 2011) 5

6 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ κ. Υφυπουργού Εξωτερικών Η παρούσα Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής ιµερούς και Πολυµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοηθείας παρουσιάζει αναλυτικά τις δραστηριότητες της χώρας µας στον τοµέα αυτό κατά το έτος 2011, συµβάλλοντας ουσιαστικά στην ενηµέρωση του κοινοβουλίου και της διεθνούς και ελληνικής κοινής γνώµης, όσον αφορά στην «αναπτυξιακή» διπλωµατία της Ελλάδος, που αποτελεί πλέον αναπόσπαστο µέρος της εξωτερικής µας πολιτικής. Συγχρόνως, η κοινοποίηση της Έκθεσης προσβλέπει στην περαιτέρω υποστήριξη και ενθάρρυνση, εκ µέρους των πολιτών, σε ό,τι αφορά στις δραστηριότητες παροχής ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας στους λαούς που έχουν ανάγκη ανά την υφήλιο. Πολλές νέες εξελίξεις εκτυλίχθηκαν στον κόσµο το 2011, όπως οι κινήσεις εκδηµοκρατισµού στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και η ανεξαρτησία του Νοτίου Σουδάν, µετά από µια παρατεταµένη σύγκρουση. Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να χρειάζονται βοήθεια και πολλά ακόµα ζητήµατα πρέπει να αντιµετωπιστούν, όπως, η φτώχεια και η πείνα στην Αφρική, η µείωση των εισοδηµατικών ανισοτήτων και η φτώχεια στην Ασία, καθώς και η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής σε παγκόσµια κλίµακα. Η ελληνική συνεισφορά στην παγκόσµια προσπάθεια εξάλειψης της φτώχειας και της πείνας ανήλθε το έτος 2011 σε 424,77 ολ. ΗΠΑ (κρατική αναπτυξιακή βοήθεια ODA). Από αυτά το 36% διοχετεύθηκε διµερώς σε αναπτυσσόµενες χώρες, ενώ το 64% µέσω ιεθνών Οργανισµών. Η βοήθεια που παρασχέθηκε αφορούσε τόσο σε ανθρωπιστικά, όσο και σε αναπτυξιακά προγράµµατα, στους τοµείς της εκπαίδευσης - περιλαµβανοµένης και της χορήγησης υποτροφιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, της υγείας, των ειρηνευτικών αποστολών, των κοινωνικών υπηρεσιών, των οδικών µεταφορών, της πληροφορικής, της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Οι τρεις κύριοι αποδέκτες της ελληνικής διµερούς βοήθειας το 2011 ήταν η Αλβανία, η Σερβία και η Αίγυπτος. Στη σηµερινή δύσκολη δηµοσιονοµική συγκυρία ο όγκος της παρεχόµενης αναπτυξιακής βοήθειας της χώρας µας µετριάζεται εκ των πραγµάτων, ο ρόλος όµως της «αναπτυξιακής» διπλωµατίας παραµένει κοµβικός για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Στο πλαίσιο των περιορισµένων επί του παρόντος δυνατοτήτων της, η Ελλάδα θα προχωρήσει σε συνεργασίες µε διάφορες χώρες και ιεθνείς Οργανισµούς για να αντιµετωπιστούν τα σοβαρά παγκόσµια ζητήµατα της ανάπτυξης, προκειµένου να µειωθεί η φτώχεια και να συµβάλουµε σε έναν πιο ασφαλή, δίκαιο και ευηµερούντα κόσµο. Κωνσταντίνος ΤΣΙΑΡΑΣ 6

7 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ κ. Γενικού ιευθυντού της Υπηρεσίας ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας Υ ΑΣ HELLENIC AID Η Γενική ιεύθυνση Υ ΑΣ (Hellenic Aid) στη διάρκεια της δεκαετούς λειτουργίας της είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση µέρους της ελληνικής αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής πολιτικής. Η πολιτική αυτή αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο των εξωτερικών σχέσεων της Χώρας µας και στο πλαίσιο αυτό δραστηριοποιούνται, αφενός, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, αφετέρου, άλλα Υπουργεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και Ιδρύµατα. Πέραν της αυτονόητης πολιτικής σκοπιµότητας για την ενεργό παρουσία της Χώρας µας σε διάφορες περιοχές της υφηλίου, είναι γεγονός ότι η νεοσύστατη από την προηγούµενη δεκαετία Υπηρεσία, είχε προβλήµατα στελέχωσης, κατάλληλων προγραµµάτων, έλλειψης εµπειρίας κ.ο.κ., που εκφράστηκαν κυρίως στις φάσεις της παρακολούθησης των προγραµµάτων. Ανάλογα προβλήµατα είχαν και οι ελληνικές ΜΚΟ, ενώ µε τον καιρό ατόνησε και ο συντονισµός µεταξύ των διαφόρων Υπουργείων. Γι αυτό αποφασίστηκε, κατά την πρόσφατη περίοδο, η αποτίµηση της εµπειρίας της δεκαετίας µε στόχο την αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου, την εκκαθάριση όλων των ανοιχτών προγραµµάτων και την επεξεργασία ενός νέου πενταετούς προγράµµατος. Για την νέα φάση απαιτούνται σαφείς προτεραιότητες και στόχοι, διατύπωση στρατηγικής για τις χώρες προτεραιότητας, συντονισµός της διµερούς και πολυµερούς βοήθειας, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα, η διαφάνεια και η αποτελεσµατικότητα των δράσεών µας. Το 2011 η Γενική ιεύθυνση Υ ΑΣ δεν χρηµατοδότησε προγράµµατα αναπτυξιακής βοήθειας. Αντίθετα, πρώτη προτεραιότητα της Υπηρεσίας υπήρξε η εξέταση των φακέλων όλων των ανοικτών προγραµµάτων (έτη ) µε στόχο την οριστική εκκαθάρισή τους, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη έρευνες και έλεγχοι για τις χρηµατοδοτήσεις της Υ ΑΣ προς τις ΜΚΟ από διάφορες Υπηρεσίες του κράτους. Ανέλαβα τη διοίκηση της Γενικής ιεύθυνσης Υ ΑΣ σε µια εποχή ιδιαίτερης δυσκολίας και προκλήσεων για τη χώρα µας. εδοµένης της δηµοσιονοµικής κατάστασης, της πρόσφατης αξιολόγησης των πολιτικών και των προγραµµάτων της ελληνικής αναπτυξιακής βοήθειας από τη DAC/ΟΟΣΑ και των πολιτικών προτεραιοτήτων για το 2012, η Γενική ιεύθυνση θα επικεντρωθεί στην εκκαθάριση των ανοιχτών προγραµµάτων του παρελθόντος, καθώς και στην ολοκλήρωση του σχεδίου του νέου θεσµικού πλαισίου (σχέδια: Νόµου, Προεδρικού ιατάγµατος και Πενταετούς Προγράµµατος Αναπτυξιακής Βοήθειας). Οι στόχοι είναι υψηλοί είµαι όµως αποφασισµένος, µε τη βοήθεια των στελεχών της Υ ΑΣ, να κάνω µια νέα αρχή στην «αναπτυξιακή» διπλωµατία της Χώρας µας που χωρίς αµφιβολία θα συνδράµει αποφασιστικά και στο έργο της παραδοσιακής «πολιτικής» διπλωµατίας. Αντώνιος ΖΑΪΡΗΣ 7

8 Ευχαριστίες Η αρµοδιότητα της εκπόνησης της Ετήσιας Έκθεσης της Ελληνικής ιµερούς και Πολυµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας ανήκει στην Υ ΑΣ-3 ιεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασµού της Υπηρεσίας ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ ΑΣ/HELLENIC AID) του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο υπογράφων είχε την επιµέλεια και συνέταξε µέρος της Έκθεσης του έτους Θερµές ευχαριστίες εκφράζονται προς: τα στελέχη των ιευθύνσεων της Υ ΑΣ που συνεργάσθηκαν για θέµατα της αρµοδιότητός τους (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [I]), το προσωπικό των ιευθύνσεων Β2, B3, 1, 4, Ε1, του Υπουργείου Εξωτερικών, το προσωπικό της Μόνιµης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον ΟΟΣΑ, το προσωπικό διαφόρων Φορέων υλοποίησης προγραµµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας για την εποικοδοµητική συνεργασία τους. Ιδιαιτέρως, πρέπει να αναγνωρισθεί η θετική συµβολή: του τέως Γενικού ιευθυντού της Υ ΑΣ, κ. Αθανασίου Θεοδωράκη καθώς και του νυν Γενικού ιευθυντού της Υ ΑΣ, ρος Αντωνίου Ζαΐρη της Αναπληρώτριας Γεν. ιευθύντριας της Υ ΑΣ, κας ωροθέας Τσιµπουκέλη - ούβου, Πληρεξουσίου Υπουργού Α του ιευθυντού της Υ ΑΣ-3 ιεύθυνσης ρος Γεωργίου Μπακατσιάνου, Εµπειρογνώµονος Πρεσβευτού Συµβούλου Α και των επικεφαλής των λοιπών ιευθύνσεων της Υ ΑΣ: της Υ ΑΣ-1 ιεύθυνσης κας Ε. Γιαννάκου, Συµβούλου Πρεσβείας Α της Υ ΑΣ-2 ιεύθυνσης κας Ι. Σιαφλά, Εµπειρογνώµονος - Συµβούλου Α της Υ ΑΣ-4 ιεύθυνσης κ. Αλεξ. Οικονόµου, Συµβούλου ΟΕΥ Α της Υ ΑΣ-5 ιεύθυνσης κας Χ. Καρικοπούλου Βλαβιανού, Πληρεξουσίου Υπουργού Α της Υ ΑΣ-6 ιεύθυνσης κας Γ. Ρεβύθη, Εµπειρογνώµονος Πρεσβευτού Συµβούλου Β για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους, καθώς και για την πολύτιµη συµβολή τους κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της Έκθεσης, εις τρόπον ώστε να παραχθεί ένα έργο όσο το δυνατόν πιο πλήρες και που να απηχεί τις θέσεις και απόψεις όλων των εµπλεκοµένων. Η έκδοση της Έκθεσης δεν παύει να συνιστά κοινό εγχείρηµα των Φορέων που εµπλέκονται στην παροχή αναπτυξιακής συνεργασίας στις αναπτυσσόµενες χώρες. Περικλής Ρ. Σιγάλας Εµπειρογνώµων Σύµβουλος Α Υ ΑΣ-3 /νση Αθήνα, Νοέµβριος

9 Πίνακας Συντµήσεων (ελληνικών) ΑΕΕ ΑΕΙ ΑΕΝ ΑΕΠ ΑΣΧ ΑΤΕΙ ΓΕΕΘΑ ΕΠ ΝΤ Ο ολ ρχ ΕΕ ΕΚΤ ΕΟΣ ΟΣ ΕΣΟΑΒ ΕΣΠΑ ΗΕ ΗΠΑ ΚΕΕΛΠΝΟ κ-µ ΛΑΧ ΜΚΟ ΟΑΣΕ ΟΗΕ ΟΟΣΑ ΠΓ Μ Π ΠΟΕ ΠΠΑΣΒΕ ΣΠΑ Υ ΑΣ Υ Ε ΥΠΕΚΑ ΥΠΕΞ ΥΠΟΙΚ ΥΦΥΠΕΞ Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδηµα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν Αναπτυξιακοί Στόχοι Χιλιετίας Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αµύνης ιδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ιεθνείς Οργανισµοί ολλάριο ραχµές Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Επιτροπή Οργανωσης και Συντονισµού των ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων Ελληνικό Σχέδίο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ηνωµένα Έθνη Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων Κράτος/η Μέλος/η Λιγότερο Ανεπτυγµένες Χώρες Μη Κυβερνητική Οργάνωση Οργανισµός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας Προεδρικό ιάταγµα Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου Πενταετές Πρόγραµµα Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας της Ελλάδος Σύµβουλος Πρεσβείας Α Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας / ΥΠΕΞ Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Υπουργείο Εξωτερικών Υπουργείο Οικονοµικών Υφυπουργός Εξωτερικών 9

10 Πίνακας Συντµήσεων (ξενόγλωσσων) AAA BSEC BSTDB CERF CIHEAM CPA CRS DAC DG EC EDF EU EVHAC FAO GNI HIPC HLF ICT IDA ITU MDGs MDRI MFA NGO OA OAS OCHA ODA OECD SLM TR-AID UN UNEP UNESCO UNHCR UNIDO UNPKO UPU USD WFP WHO WIPO WΜO WTO Accra Agenda for Action Black Sea Economic Co-operation Black Sea Trade and Development Bank Central Emergency Response Fund International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies Country Programmable Aid Creditor Reporting System Development Assistance Committee (of the OECD) Directorate General European Commission Budget: Development European Development Fund European Union European Voluntary Humanitarian Aid Corps Food and Agricultural Organization of the UN Gross National Income Highly Indebted Poor Countries High Level Forum Information and Communication Technology International Development Association International Telecommunication Union Millennium Development Goals Multilateral Debt Relief Initiative Ministry of Foreign Affairs Non Governmental Organisation Official Aid Organisation of American States Office for Coordination of Humanitarian Affairs in UN Official Development Assistance Organization for Economic Co-operation and Development Senior Level Meeting Transparent Aid tool United Nations United Nations Environment Programme United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization United Nations Office of the High Commissioner for Refugees United Nations Industrial Development Organization United Nations Peacekeeping Operations Universal Postal Union United States Dollars World Food Programme World Health Organization World Intellectual Property Organisation World Meteorological Organization World Trade Organization 10

11 Ισοτιµίες Νοµισµάτων Έτος 1996: 1 ολ. ΗΠΑ = 240,712 ρχ. Έτος 1997: 1 ολ. ΗΠΑ = 273,058 ρχ. Έτος 1998: 1 ολ. ΗΠΑ = 295,529 ρχ. Έτος 1999: 1 ολ. ΗΠΑ = 305,6926 ρχ. Έτος 2000: 1 ολ. ΗΠΑ = 365,4544 ρχ. Έτος 2001: 1 ολ. ΗΠΑ = 380,492 ρχ. Έτος 2002: 1 ολ. ΗΠΑ = 1,0611 ΕΥΡΩ Έτος 2003: 1 ολ. ΗΠΑ = 0,8851 ΕΥΡΩ Έτος 2004: 1 ολ. ΗΠΑ = 0,8049 ΕΥΡΩ Έτος 2005: 1 ολ. ΗΠΑ = 0,8046 ΕΥΡΩ Έτος 2006: 1 ολ. ΗΠΑ = 0,7967 ΕΥΡΩ Έτος 2007: 1 ολ. ΗΠΑ = 0,7305 ΕΥΡΩ Έτος 2008: 1 ολ. ΗΠΑ = 0,6933 ΕΥΡΩ Έτος 2009: 1 ολ. ΗΠΑ = 0,7181 ΕΥΡΩ Έτος 2010: 1 ολ. ΗΠΑ = 0,7550 ΕΥΡΩ Έτος 2011: 1 ολ. ΗΠΑ = 0,7192 ΕΥΡΩ 11

12 - 1 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π Ρ Ω Τ Ο ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 12

13 1-1 ράσεις της ιεθνούς Αναπτυξιακής Κοινότητας το Συνάντηση ανώτερων αξιωµατούχων της DAC/ΟΟΣΑ - Παρίσι (Γαλλία) - 6-7/4/2011 Στις 6-7 Απριλίου, διεξήχθη η συνάντηση ανώτερων αξιωµατούχων (Senior Level Meeting SLM) των κ-µ της DAC/ΟΟΣΑ προκειµένου να συζητηθούν οι τρέχουσες και οι αναδυόµενες κοινές προκλήσεις ανάπτυξης. Για πρώτη φορά, στη συνάντηση συµµετείχαν εκπρόσωποι της Κίνας, της Βραζιλίας, της Ινδίας, της Ινδονησίας και της Νότιας Αφρικής. Τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει σηµαντικές αλλαγές στο διεθνές τοπίο της ανάπτυξης. Μια σειρά από δωρητές εκτός DAC/ΟΟΣΑ στους οποίους συµπεριλαµβάνονται, αναδυόµενες οικονοµίες, ιδιώτες φιλάνθρωποι και ειδικά ταµεία - έχουν αυξήσει σηµαντικά τη βοήθεια προς τις αναπτυσσόµενες χώρες. Για να ενισχυθεί ο συντονισµός, η SLM εξέδωσε δήλωση στην οποία καλωσορίζει εταίρους εκτός DAC/ΟΟΣΑ να συµµετάσχουν σε αµοιβαίο διάλογο. Οι συµµετέχοντες στην SLM συζήτησαν επίσης ορισµένα εκκρεµή πολιτικά ζητήµατα, κρίσιµα για την επίτευξη θετικού αποτελέσµατος στη ιάσκεψη του Μπουσάν (Νοε. 2011), ώστε να σφυρηλατηθεί µια ευρύτερη διεθνής συνεργασία µε την πλήρη ενεργοποίηση δωρητών (δηµόσιων και ιδιωτικών) εκτός DAC/ΟΟΣΑ, που θα επικεντρωθεί στα αποτελέσµατα, την αµοιβαία λογοδοσία και τη διαφάνεια. Οι συµµετέχοντες αναγνώρισαν τη µοναδικότητα και το θετικό έργο της Οµάδας Εργασίας της DAC/ΟΟΣΑ για την Αποτελεσµατικότητα της Βοήθειας στην πορεία ενίσχυσης του ρόλου των αναπτυσσόµενων χωρών. Οι συµµετέχοντες στην SLM συµφώνησαν: στην ανάγκη για κοινή προσέγγιση µεταξύ των δωρητών στον τοµέα της µέτρησης των αποτελεσµάτων και στην ανάγκη ισχυρής ηγεσίας στις αναπτυσσόµενες χώρες για τον ορισµό και τη µέτρηση των αποτελεσµάτων ότι η DAC/ΟΟΣΑ θα πρέπει να αναλάβει το έργο της µέτρησης και της αξιολόγησης των ροών ανάπτυξης, πέραν της ODA, που αναφέρεται ως development-related financing και ότι η DAC/ΟΟΣΑ θα πρέπει να διαδραµατίσει έναν πιο ενεργό ρόλο στις εργασίες του ΟΟΣΑ για την ανάπτυξη, που σχετίζονται µε τοµείς όπως, η γεωργία, η µετανάστευση, η εκπαίδευση, η κλιµατική κ.α. Τέλος η SLM ενέκρινε εισήγηση µε την οποία διασφαλίζεται ότι οι µελλοντικοί στόχοι της αναπτυξιακής βοήθειας και οι δεσµεύσεις για παροχή βοήθειας θα είναι σαφείς, συγκρίσιµες και ρεαλιστικές, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης των δράσεων για την επίτευξη των στόχων. Η Ελλάδα επιφυλάχθηκε. 13

14 η διάσκεψη του ΟΗΕ για τις Λιγότερο Ανεπτυγµένες Χώρες - Kωνσταντινούπολη (Τουρκία) 9-10/5/2011 Στις 9 και 10 Μαΐου 2011, o πρώην ΥΦΥΠΕΞ Σπ. Κουβέλης, συνοδευόµενος από τον τέως Γενικό ιευθυντή της Υ ΑΣ κ. Α. Θεοδωράκη και υπηρεσιακούς παράγοντες, συµµετείχε στην 4η διάσκεψη του ΟΗΕ για τις Λιγότερο Ανεπτυγµένες Χώρες, που πραγµατοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Στο πλαίσιο της διάσκεψης υιοθετήθηκε σχέδιο δράσης για τη στήριξη των Λιγότερο Ανεπτυγµένων Χωρών. Επιπλέον, ο κ. Σπ. Κουβέλης είχε προσκληθεί να παρέµβει σε ένα από τα θεµατικά πάνελ οµιλητών, που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της διάσκεψης, µε τίτλο «ηµιουργία παραγωγικών δοµών και συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα στις Λιγότερο Ανεπτυγµένες Χώρες». Στις 11 Μαΐου, ο κ. Σπ. Κουβέλης υπέγραψε στην Κωνσταντινούπολη τη «Σύµβαση για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της οικογενειακής βίας». Η Σύµβαση υιοθετήθηκε από την Επιτροπή των Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης στις και κατατέθηκε για υπογραφή στο περιθώριο της 121ης Υπουργικής Συνόδου που έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για το πρώτο νοµικώς δεσµευτικό κείµενο το οποίο ορίζει τις µορφές που προσλαµβάνει η βία κατά των γυναικών και παρουσιάζει ένα ολοκληρωµένο νοµικό πλαίσιο για την πρόληψή της, την προστασία των θυµάτων καθώς και για την παύση της ατιµωρησίας. Η Σύµβαση προβλέπει επίσης τη σύσταση διεθνούς οµάδας εµπειρογνωµόνων που θα παρακολουθεί την εφαρµογή της σε εθνικό επίπεδο. 14

15 Η δεύτερη παγκόσµια συνέλευση του διεθνούς διαλόγου για την εδραίωση της ειρήνης και το κράτος δικαίου Μονρόβια (Λιβερία) 15-16/6/2011 Κατά τη δεύτερη παγκόσµια συνέλευση του διεθνούς διαλόγου σχετικά µε την εδραίωση της ειρήνης και το κράτος δικαίου οι συµµετέχοντες συζήτησαν το ρόλο που πρέπει να παίξουν οι κυβερνήσεις, οι δωρητές βοήθειας και η κοινωνία των πολιτών στις αναπτυσσόµενες και αναπτυγµένες χώρες, για την οικοδόµηση βιώσιµης ειρήνης και την ανάπτυξη ικανών και υπεύθυνων κρατών. Μερικά από τα ερωτήµατα που ετέθησαν ήταν: οι πληθυσµοί των ευάλωτων κρατών και των χωρών που πλήττονται από συγκρούσεις επωφελήθηκαν από τις ροές πόρων για την οικοδόµηση της ειρήνης και του κράτους δικαίου; βρίσκονται πλησιέστερα στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας; ποια διδάγµατα µπορούν αυτά τα κράτη - και η διεθνής κοινότητα - να πάρουν από τις πρόσφατες εµπειρίες, τόσο θετικές όσο και αρνητικές; Πάνω από 130 συµµετέχοντες από χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις και από ευάλωτες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων των G7+, συνενώθηκαν µε διεθνείς εταίρους και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και υπέγραψαν µια πρωτοποριακή συµφωνία µε πέντε στόχους οικοδόµησης της ειρήνης και κράτους δικαίου, που θεωρούνται προϋποθέσεις για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις καθώς και σε ευάλωτες χώρες. Οι στόχοι αυτοί έχουν συγκεντρωθεί στον Monrovia Roadmap ο οποίος προβλέπει µια σειρά από δεσµεύσεις, προς έγκριση στο 4 ο Φόρουµ Υψηλού Επιπέδου στο Μπουσάν (HLF-4) και επικεντρώνονται στις ακόλουθες προτεραιότητες: υποστήριξη εθνικών αξιολογήσεων για θέµατα ευάλωτων χωρών έµφαση στον πολιτικό διάλογο χωρίς αποκλεισµούς συµφωνίες εθνικών κυβερνήσεων και διεθνών εταίρων που ορίζουν προτεραιότητες και αποτελέσµατα βασισµένες σε διαβουλεύσεις µε εθνικούς φορείς βελτιωµένη διανοµή της διεθνούς βοήθειας σε ευάλωτες καταστάσεις Τρίτη παγκόσµια επιθεώρηση της βοήθειας για το εµπόριο Γενεύη (Ελβετία) 18-19/7/2011 Ειδικοί συγκεντρώθηκαν στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ) στη Γενεύη για να εξετάσουν τι έχει επιτευχθεί από την κοινή πρωτοβουλία ΟΟΣΑ και ΠΟΕ όσον αφορά στην Aid for Trade Initiative, που ξεκίνησε το Η εικόνα που προκύπτει είναι ενθαρρυντική. Η βοήθεια για το εµπόριο βελτιώνει τη ζωή πολλών ανθρώπων στις αναπτυσσόµενες χώρες και όλο και περισσότερο εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων στρατηγικών ανάπτυξης, µε έµφαση στην ανταγωνιστικότητα, την οικονοµική ανάπτυξη και τη µείωση της φτώχειας. Οι ροές βοήθειας για το εµπόριο συνεχίζουν να αυξάνονται, φθάνοντας τα 40 δις. ολ. ΗΠΑ το 2009 (αύξηση 60% από το 2005). Οι συµµετέχοντες συµφώνησαν ότι έχει σηµειωθεί πρόοδος στην κοινή παρακολούθηση και αξιολόγηση µεταξύ των δωρητών και των χωρών εταίρων, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν 15

16 προκλήσεις όταν πρόκειται για την αµοιβαία λογοδοσία και τη διαχείριση των ενισχύσεων προς επίτευξη αποτελεσµάτων. Η τρίτη έρευνα Aid for Trade at a Glance 2011: Showing Results κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια της υπόψη συνάντησης. Αυτή η κοινή ΟΟΣΑ και ΠΟΕ δηµοσίευση παρέχει µια ολοκληρωµένη ανάλυση των τάσεων και των εξελίξεων που βοηθά τις αναπτυσσόµενες χώρες να διαδραµατίσουν πιο κεντρικό ρόλο στην παγκόσµια οικονοµία και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες του εµπορίου Πενήντα χρόνια της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας DAC του ΟΟΣΑ Το 2011 συµπληρώθηκαν πενήντα χρόνια λειτουργίας της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας DAC του ΟΟΣΑ. Η Επιτροπή στην πορεία του χρόνου βοηθά τα κ-µ της και την κοινότητα των δωρητών στην υλοποίηση των δεσµεύσεων τους, ενώ συµβάλλει στις παγκόσµιες προσπάθειες να καταστεί η βοήθεια πιο λειτουργική. Όµως η επιτυχής ανάπτυξη απαιτεί πολύ περισσότερα από απλή παροχή αναπτυξιακής βοήθειας. Για αυτό, όλο και περισσότερο, η DAC/ΟΟΣΑ κοιτάζει πέρα από την παραδοσιακή αναπτυξιακή βοήθεια για την αντιµετώπιση των πιεστικών προκλήσεων της ανάπτυξης - όπως η κλιµατική αλλαγή, οι συγκρούσεις, οι ευάλωτες χώρες, η διαφθορά, το ελεύθερο εµπόριο - και εργάζεται για να εξασφαλίσει ότι κάθε διαθέσιµη πηγή χρηµατοδότησης για την ανάπτυξη είναι µοχλός για την παραγωγή συγκεκριµένων αποτελεσµάτων ανάπτυξης Πρόοδος στην υλοποίηση της ιακήρυξης των Παρισίων Το 2005, περισσότεροι από εκατό δωρητές συµφώνησαν να υλοποιήσουν µέχρι το 2010 ένα σύνολο υποχρεώσεων που καθόριζε η ιακήρυξη των Παρισίων (Paris Declaration) για την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας. Ξεκίνησε τότε µια εθελοντική διαδικασία παρακολούθησης για τη µέτρηση της προόδου και τη δυνατότητα βελτίωσης των υποχρεώσεων. Τα αποτελέσµατα παρουσιάσθηκαν στις στην OECD Report Aid Effectiveness 2011: Progress Report on Implementing the Paris Declaration. Η έκθεση, απετέλεσε πολύτιµη συµβολή στις διαπραγµατεύσεις και συζητήσεις που προηγήθηκαν του HLF-4. Τα κυριότερα σηµεία της Έκθεσης: Η µέτρηση της προόδου, ως προς την εφαρµογή της ιακήρυξης των Παρισίων, βασίσθηκε στα αποτελέσµατα της σχετικής έρευνας που διεξήχθη το 2011, µε βάση παρόµοιες έρευνες που διενεργήθηκαν τα έτη 2006 και Τα αποτελέσµατα είναι απογοητευτικά. Σε παγκόσµιο επίπεδο, µόνο ένας από τους δέκα τρεις στόχους που επρόκειτο να υλοποιηθούν µέχρι το έτος 2010 (η συντονισµένη τεχνική 16

17 συνεργασία) έχει επιτευχθεί. Παρ όλα αυτά, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι σηµαντική πρόοδος παρουσιάζεται σε πολλούς από τους υπόλοιπους δώδεκα στόχους. Συνολικά, τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν σηµαντικές διαφορές, όσον αφορά στην κατεύθυνση και στον ρυθµό της προόδου ανάµεσα στους δωρητές και στις χώρες εταίρους. Ειδικότερα, η πορεία της προόδου παρουσίασε την παρακάτω εικόνα: Σηµαντική πρόοδος - Το ποσοστό των αναπτυσσόµενων χωρών µε σοβαρές εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές έχει υπερτριπλασιαστεί από το Στο ένα τέταρτο των αναπτυσσόµενων χωρών υφίστανται υψηλής ποιότητας δυνατότητες παρακολούθησης της προόδου, ως προς τις εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες, ενώ είναι πλέον περισσότερο διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τους ΑΣΧ. Μέτρια ή µικτή πρόοδος - Ενώ οι µη κρατικοί φορείς συµµετέχουν περισσότερο στο σχεδιασµό των εθνικών αναπτυξιακών στρατηγικών, σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες, εξακολουθεί να υπάρχει µη ευνοϊκό περιβάλλον για τις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών. - Οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ανάπτυξης ικανοτήτων παρουσιάζουν µικτή εικόνα. - Πάνω από το ένα τρίτο όλων των αναπτυσσόµενων χωρών που συµµετείχαν στην έρευνα του 2011 παρουσίασαν βελτίωση της ποιότητας της διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών τους κατά την περίοδο Παράλληλα, το ένα τέταρτο ανέφερε αποτυχίες όσον αφορά στην ποιότητα των συστηµάτων αυτών. - Οι χορηγοί χρησιµοποιούν περισσότερο τα συστήµατα των αναπτυσσοµένων χωρών από ό,τι το 2005, αλλά όχι στο βαθµό που συµφωνήθηκε στη ιακήρυξη των Παρισίων. Πιο συγκεκριµένα, οι δωρητές δεν χρησιµοποιούν περισσότερο τα συστήµατα των χωρών εκείνων που είναι πιο αξιόπιστα. - Συνολικά, οι δωρητές δεν σηµείωσαν πρόοδο για την περαιτέρω αποσύνδεση της βοήθειας στις χώρες που συµµετείχαν στην έρευνα του Υπάρχουν ορισµένα ελπιδοφόρα παραδείγµατα προσπαθειών για τη βελτίωση της διαφάνειας της βοήθειας. Μικρή ή καθόλου πρόοδος - Η αναπτυξιακή βοήθεια που παρέχεται στο δηµόσιο τοµέα δεν αποτυπώνεται συστηµατικά στους προϋπολογισµούς των αναπτυσσοµένων χωρών. - Μικρή πρόοδος έχει σηµειωθεί µεταξύ των δωρητών στον τοµέα της εφαρµογής κοινών διαδικασιών και κοινών αποστολών. - Η αναπτυξιακή βοήθεια γίνεται ολοένα και πιο κατακερµατισµένη, παρά τις πρωτοβουλίες που έχουν στόχο να αντιµετωπίσουν αυτή την πρόκληση. - Η µεσοπρόθεσµη προβλεψιµότητα της βοήθειας εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για τις αναπτυσσόµενες χώρες, καθώς η κοινοποίηση της πληροφορίας σχετικά µε τη µελλοντική βοήθεια από τους δωρητές προς µεµονωµένες κυβερνήσεις των αναπτυσσόµενων χωρών παραµένει αποσπασµατική η διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας (HLF- 4), Μπουσάν (Νότιος Κορέα) 29/11 1/12, 2011) 17

18 Υπήρξε η τέταρτη σειράς σηµαντικών διεθνών συναντήσεων για θέµατα αποτελεσµατικότητας της αναπτυξιακής βοήθειας που πραγµατοποιούνται ανά τετραετία περίπου και δίνουν το στίγµα της προόδου προς την επίτευξη των ΑΣΧ, καθώς επίσης και των νέων τάσεων στο χώρο της διεθνούς αναπτυξιακής πολιτικής. Στο Μπουσάν συγκεντρώθηκαν περίπου τρεις χιλιάδες εκπρόσωποι από εκατόν εξήντα χώρες, εβδοµήντα ιεθνείς Οργανισµούς, Κοινοβούλια και εκατό περίπου οµάδες της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και εξέχουσες προσωπικότητες. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον τέως Υφυπουργό Εξωτερικών κ.. όλλη και την ιευθύντρια της Υ ΑΣ-3 ιεύθυνσης του ΥΠΕΞ κα. Μ. ιαµαντοπούλου (ΣΠΑ ). Βασική καινοτοµία της ιάσκεψης του Μπουσάν υπήρξε η διεύρυνση της παραδοσιακής αντίληψης περί της διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας, η οποία δεν περιορίζεται πλέον στην Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA) αλλά µετεξελίσσεται σε ένα νέο σχήµα συνολικής συνεργασίας all inclusive international partnership που περιλαµβάνει πέραν των παραδοσιακών χωρών δωρητών, τις νέες αναδυόµενες οικονοµίες (κυρίως Κίνα, Ινδία, Μεξικό, Βραζιλία), νέες µορφές συνεργασίας (Νότος-Νότος, τριγωνικές συνεργασίες) αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα. Η ανάγκη διεύρυνσης των φορέων που εµπλέκονται στη διεθνή αναπτυξιακή πολιτική προέκυψε από τη διαπίστωση ότι µόλις τέσσερα χρόνια πριν τη λήξη της δέσµευσης της διεθνούς κοινότητας για την επίτευξη των ΑΣΧ, είναι εµφανής η αδυναµία των αναπτυγµένων κρατών να παράσχουν το 0,7% του ΑΕΕ τους για τoν αναπτυσσόµενο κόσµο. Ειδικότερα, το πρόβληµα εστιάζεται ιδιαίτερα στην Υποσαχαρική Αφρική. Κατά τη HLF-4 ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών κ. Ban Ki-Moon κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να µην επιτρέψει στη διεθνή οικονοµική κρίση να επηρεάσει αρνητικά το ύψος της παρεχόµενης ODA, ενώ κάλεσε τις αναπτυσσόµενες χώρες να ορίσουν σαφή αναπτυξιακή στρατηγική, να ενισχύσουν τους µηχανισµούς διαφάνειας και να καταπολεµήσουν τη διαφθορά. Επιπλέον, προέτρεψε παλαιούς και νέους δωρητές να στηρίξουν το πρόγραµµα του ΟΗΕ Delivering as One. Ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΟΣΑ κ. A. Gurria ανέφερε ότι ο Οργανισµός εκπονεί την OECD Strategy on Development δίδοντας προτεραιότητα στις πολιτικές για την ισότητα των φύλων, την πράσινη ανάπτυξη και την ανάπτυξη ικανοτήτων, ενώ υπογράµµισε ότι ο απολογισµός της προόδου από την εφαρµογή της Paris Declaration είναι απογοητευτικός, καθώς µόνο ένας (η συντονισµένη τεχνική συνεργασία) από τους δεκατρείς στόχους που είχαν τεθεί για το 2010, έχει οριακά επιτευχθεί. Οι εργασίες της διεθνούς διάσκεψης διαρθρώθηκαν γύρω από τρεις µεγάλες κατηγορίες θεµάτων: την επιτευχθείσα πρόοδο από την Paris Declaration (2005) µέχρι σήµερα τα ανοικτά θέµατα και τις µελλοντικές προκλήσεις σε σχέση µε τις δεσµεύσεις του παρελθόντος τη µεγιστοποίηση της συµβολής της βοήθειας στην ανάπτυξη και στη διαµόρφωση νέας διεθνούς συναίνεσης για τη βοήθεια και την ανάπτυξη. Οργανώθηκαν επίσης θεµατικές ενότητες στις οποίες συζητήθηκαν αναλυτικά όλα τα επιµέρους θέµατα της αποτελεσµατικότητας της βοήθειας. Η ιακήρυξη του Μπουσάν φιλοδοξεί να µείνει στην ιστορία ως ένα διεθνώς συµφωνηθέν περιεκτικό πλαίσιο αναπτυξιακής συνεργασίας το οποίο συµπεριλαµβάνει τους παραδοσιακούς δωρητές, τις συνέργιες Νότου-Νότου, τους αναδυόµενους δωρητές και τους ιδιωτικούς χρηµατοδότες. Λαµβάνει υπόψη τις προηγούµενες δεσµεύσεις των Paris Declaration και Accra Agenda for Action και προχωρεί στη δηµιουργία της Global Partnership µε στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας. 18

19 Βλέπε κείµενο Busan Partnership for Effective Development Co-operation στο: 1-2 Η Πορεία Υλοποίησης των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας Η έκθεση των Ηνωµένων Εθνών (ΗΕ) σχετικά µε τους ΑΣΧ παρουσιάζει την ετήσια αξιολόγηση της παγκόσµιας προόδου προς την επίτευξή τους, τονίζοντας ότι τρεις σηµαντικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί, πολύ πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία (2015). Η έκθεση αναφέρει ότι η επίτευξη των υπόλοιπων στόχων, ενώ αποτελεί πρόκληση, εντούτοις παραµένει πιθανή, µόνον εάν οι κυβερνήσεις δεν παραιτηθούν από τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν πριν από µια δεκαετία. Ειδικότερα: Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Τράπεζα, παρά τη µείωση της προόδου, λόγω της οικονοµικής κρίσης ( ), ο στόχος για λιγότερο από το 15% του παγκόσµιου πληθυσµού να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας των 1,25 ολ. ΗΠΑ την ηµέρα, επιτεύχθηκε. Το ποσοστό των ανθρώπων αυτών µειώθηκε από 47% (πάνω από 2 δισεκατοµµύρια) το 1990 σε 24% (κάτω από 1,4 δισεκατοµµύρια) το Η οικονοµική ανάπτυξη συνεχίζεται στις αναπτυσσόµενες χώρες, οι ανισότητες όµως παραµένουν και η ανάπτυξη δεν µεταφράζεται σε αξιοπρεπή εργασία για όλους. Η σηµαντικότερη µείωση της φτώχειας επέρχεται στην Κίνα και στην Ινδία, ενώ η Υποσαχαρική Αφρική συνεχίζει να υστερεί. Παρόλα αυτά, η ακραία φτώχεια αναµένεται να µειωθεί και εκεί, κάτω από το 36%, µέχρι το Η παροχή παιδείας στους νέους µεταξύ 15 και 24 ετών αυξήθηκε από 83% το 1990 σε 89% το Το ποσοστό των παιδιών που φοιτούν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση συνεχίζει να αυξάνεται σταθερά, αλλά η πρόοδος επιβραδύνεται τα τελευταία χρόνια. Σήµερα, το 87% των παιδιών ολοκληρώνουν την πρωτοβάθµια εκπαίδευση τους. Στην Αφρική παρουσιάζεται η µεγαλύτερη αύξηση (18% µεταξύ 1999 και 2009), ενώ µικρή µείωση παρατηρείται στην περιοχή του Καυκάσου και στην Κεντρική Ασία. Ο στόχος να εξασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά θα έχουν πλήρη πρωτοβάθµια εκπαίδευση δεν αναµένεται θα επιτευχθεί µέχρι το Έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα για την επίτευξη αυτού του Στόχου εάν αναλογισθεί κανείς ότι σήµερα στις αναπτυσσόµενες χώρες, για κάθε 100 αγόρια 96 κορίτσια εγγράφονται στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Αυτό αποτελεί σηµαντική πρόοδο σε σύγκριση 19

20 µε το έτος Στην Ανατολική Ασία, υπάρχουν περισσότερα κορίτσια στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση από αγόρια, ενώ στην Λατινική Αµερική και στην Καραϊβική περισσότερα κορίτσια από αγόρια εγγράφονται στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Σε παγκόσµιο επίπεδο, ένα µεγάλο ποσοστό των γυναικών εξακολουθούν να απασχολούνται στον αγροτικό τοµέα και η κατάσταση στη Βόρεια Αφρική, στην πραγµατικότητα παραµένει εντελώς αµετάβλητη. Αναφορικά µε την παιδική θνησιµότητα η πρόοδος που έχει σηµειωθεί είναι σταδιακή. Το συνολικό ποσοστό θνησιµότητας για παιδιά κάτω των 5 ετών µειώθηκε κατά ένα τρίτο, από 89 θανάτους ανά παιδιά το 1990, σε 60 το 2009, εποµένως οι θάνατοι περιορίσθηκαν κατά την ηµέρα. Η Υποσαχαρική Αφρική εξακολουθεί να έχει τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής θνησιµότητας, µε ένα στα οκτώ παιδιά να µην φθάνουν τα πέµπτα τους γενέθλια. Η διάρροια, η ελονοσία και η πνευµονία, τρεις αποτρέψιµες και ιάσιµες ασθένειες, εξακολουθούν να σπέρνουν το θάνατο. Στην Υποσαχάρια Αφρική και τη Νότια Ασία, ο υποσιτισµός αποτελεί την βασική αιτία για περισσότερους από το ένα τρίτο των θανάτων παιδιών. Η καλή διατροφή, η προγεννητική και µεταγεννητική φροντίδα και η παρακολούθηση από ειδικευµένους επαγγελµατίες της υγείας κατά τον τοκετό, µπορεί να µειώσει σηµαντικά τα ποσοστά µητρικής θνησιµότητας. Μεταξύ των ετών 1990 και 2008, το ποσοστό της µητρικής θνησιµότητας στις αναπτυσσόµενες χώρες µειώθηκε από 440 σε 290 θανάτους ανά γεννήσεις. Παρά τη σηµαντική πρόοδο, απέχουµε ακόµη πολύ από την επίτευξη του στόχου που είχε τεθεί. Στην Υποσαχαρική Αφρική και τη Νότια Ασία, καταγράφεται το 87% των παγκόσµιων θανάτων µητέρων, µε την κατάσταση στην Υποσαχάρια Αφρική, να βελτιώνεται µε βραδύτερο ρυθµό από ό,τι στη Νότια Ασία. Η µητρική θνησιµότητα µπορεί να προληφθεί µε σχετικά µικρές παρεµβάσεις και επενδύσεις. Η εγκυµοσύνη εξακολουθεί να αποτελεί µείζονα κίνδυνο για την υγεία των γυναικών. Ο αριθµός των ανθρώπων που µολύνθηκε µε τον ιό HIV µειώθηκε κατά σχεδόν 25% µεταξύ των ετών 2001 και 2009, ενώ παρουσιάζονται µεγάλες διαφορές µεταξύ γεωγραφικών περιφερειών. Οι γυναίκες και οι νέοι είναι οι πιο ευάλωτες οµάδες. Η µεγαλύτερη µείωση µολύνσεων παρουσιάζεται στην Υποσαχαρική Αφρική και τη Νότια Ασία. Συγχρόνως, ο αριθµός των µολύνσεων στην Ανατολική Ασία, τη υτική και την Κεντρική Ευρώπη και τη Βόρεια Αµερική παραµένει υψηλός, ενώ ο αριθµός των µολύνσεων στην Ανατολική Ευρώπη και στην Κεντρική Ασία έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Ο αριθµός των ανθρώπων που λαµβάνουν αντιρετροϊκά φάρµακα αυξήθηκε κατά 13% µεταξύ του 2004 και του Για το 20

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 Π Ε Μ Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 171

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 Π Ε Μ Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 171 Π Ε Μ Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 171 E-1 ιµερής Πολυµερής ODA Ε-1.1 Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια ιεθνείς Ροές Η παρασχεθείσα προς τις αναπτυσσόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία και ο σηµαντικός ρόλος της Υ..Α.Σ. (Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας)

ιεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία και ο σηµαντικός ρόλος της Υ..Α.Σ. (Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας) ιεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία και ο σηµαντικός ρόλος της Υ..Α.Σ. (Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας) Η Ελλάδα διαθέτει 15ετή εµπειρία στη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία. Είναι επίσηµο µέλος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 Summary in Greek Περιοδική Έκδοση της Επιτροπής Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ 22 A-1 Πλαίσιο Βασικής Αναπτυξιακής Πολιτικής και Νέοι Προσανατολισµοί A-1.1 Γενικά Σήµερα η ανθρωπότητα αντιµετωπίζει σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΒΟΡΡΑ-ΝΟΤΟΥ. Βασικά θέματα προς Συζήτηση:

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΒΟΡΡΑ-ΝΟΤΟΥ. Βασικά θέματα προς Συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΒΟΡΡΑ-ΝΟΤΟΥ Βασικά θέματα προς Συζήτηση: 1 Η έννοια της ανάπτυξης Η εξέλιξη των σχέσεων Βορρά Νότου υπό το πρίσμα της ΕΕ. Τα κύρια προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ... 19 ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ & ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ & ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ & ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» Εισήγηση: Σταμάτης Μηλίγγος Εμπειρογνώμων, Πρεσβευτής Α, Δ/ντής ΥΔΑΣ - 3 Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις του αιώνα που μόλις ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Συνέδριο «H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην εποχή της Οικονομικής Κρίσης: Επανατοποθέτηση ή εγκατάλειψη;» Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +30-210-3683570 fax: +30-210-3683794 E-mail: hellenicaid@mfa.gr Website: www.mfa.gr, www.hellenicaid.gr

τηλ.: +30-210-3683570 fax: +30-210-3683794 E-mail: hellenicaid@mfa.gr Website: www.mfa.gr, www.hellenicaid.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Αθήνα Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ www.aidfunding.mfa.gr ΠΥΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ειδικη γραμματεια αξιοποιησησ διεθνων προγραμματων www.aidfunding.mfa.gr Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σε ένα ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν.

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν. Α. Τακτικός προϋπολογισµός 1. αριθµοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο Νέοι 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 15/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή 1. Γενικές Αρχές 155 2. Εναλλακτικές Επιλογές για το ΤΑΑ 162 3. Απαιτούµενες ιαδικασίες 168 ΠΕ 4: ιερεύνηση προοπτικής δηµιουργίας Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης και Αξιολόγηση της Σκοπιµότητας 5. Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΥΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2015

ΦΟΡΟΥΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2015 ΦΟΡΟΥΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2015 Σχέδιο Διακήρυξης Εμείς που συμμετείχαμε στο 2 ο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 9 και 10 Νοεμβρίου 2015 επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, ενδιαφερόμενοι/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Αθήνα Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ 7 ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΠΠ7) - 7 th FRAMEWORK PROGRAMME (FP7) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 Τι είναι το 7o Πρόγραµµα Πλαίσιο...2 οµή και προϋπολογισµός του FP7...2 Συµµετοχή...5

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2010 Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η αποστολή της Six Billions επέστρεψε από τη Ζιµπάµπουε µετά από δύο µήνες παραµονή στη χώρα, όπου επιτεύχθησαν όλοι οι στόχοι που είχαν τεθεί, τόσο σε ποσοτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Χαιρετισμός του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη με θέμα «Η διαμόρφωση του νέου ενεργειακού τοπίου και η γεωστρατηγική σημασία του για την περιοχή», στο συνέδριο του Economist,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Γεράσιμος Νοταράς, πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ Η διεθνής οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις και πολιτικές του ΥΠΕΚΑ για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή

Δράσεις και πολιτικές του ΥΠΕΚΑ για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή Δράσεις και πολιτικές του ΥΠΕΚΑ για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή Αλέξανδρος Κουλίδης Σύμβουλος Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΚΑ Ειρήνη Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (σε επίπεδο Δ/νσης) ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Το Επίπεδο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε διάφορες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 17.9.2014 B8-0000/2014 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 24 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΚ-ΓΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΚ-ΓΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΧ-98Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΧ-98Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Το ΝΤ και η Ευρώπη Σύμβουλος πολιτικής σε μεμονωμένες χώρες Η αξιολόγηση της ζώνης του ευρώ Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων Ουάσιγκτον 20431

Το ΝΤ και η Ευρώπη Σύμβουλος πολιτικής σε μεμονωμένες χώρες Η αξιολόγηση της ζώνης του ευρώ Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων Ουάσιγκτον 20431 Το ΝΤ και η Ευρώπη Το ΝΤ είναι ιδιαίτερα δραστήριο στην Ευρώπη όπου παρέχει συμβουλές εφαρμοσμένης πολιτικής, χρηματοδότηση και τεχνική βοήθεια. Συνεργαζόμαστε σε ανεξάρτητη βάση αλλά και σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION Professor Angelos Kotios Albania, November 2013 1 Αντικείμενο παρουσίασης Χαρακτηριστικά της περιοχής Λόγοι για την καθυστέρηση στην ενσωμάτωση τω

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) NUTS III (ΕΛΛΑ Α) ΕΒΡΟΣ ΡΟ ΟΠΗ ΞΑΝΘΗ NUTS II (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) KARDJALI HASKOVO ΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα