τηλ.: fax: Website:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τηλ.: +30-210-368-2252 fax: +30-210-368-2459 E-mail: hellenicaid@mfa.gr Website: www.mfa.gr, www.hellenicaid.gr"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Αθήνα Οκτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2011 Αθήνα, ΕΛΛΑΣ Νοέµβριος 2012

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ Ακαδηµίας 3 ΤΚ Αθήνα ΕΛΛΑΣ τηλ.: fax: Website: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΣ

3 Πίνακας Περιεχοµένων Χαιρετισµός Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Κ. Τσιάρα σελ. 6 Χαιρετισµός Γενικού ιευθυντού της Υ ΑΣ κ. Α. Ζαΐρη σελ. 7 Ευχαριστίες σελ. 8 Πίνακας Συντµήσεων (ελληνικών) σελ. 9 Πίνακας Συντµήσεων (ξενόγλωσσων) σελ. 10 Ισοτιµίες Νοµισµάτων σελ. 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 1-1 ράσεις της ιεθνούς Αναπτυξιακής Κοινότητας το 2011 σελ Συνάντηση ανώτερων αξιωµατούχων της DAC/ΟΟΣΑ η διάσκεψη του ΟΗΕ για τις Λιγότερο Ανεπτυγµένες Χώρες εύτερη παγκόσµια συνέλευση του διεθνούς διαλόγου για την εδραίωση της ειρήνης και το κράτος δικαίου Τρίτη παγκόσµια επιθεώρηση της βοήθειας για το εµπόριο Πενήντα χρόνια της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας DAC του ΟΟΣΑ Πρόοδος στην υλοποίηση της ιακήρυξης των Παρισίων η διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας 1-2 Η Πορεία Υλοποίησης των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας σελ. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ 2-1 Πλαίσιο Βασικής Αναπτυξιακής Πολιτικής και Νέοι Προσανατολισµοί της Ελλάδος Η θέση της Ελλάδος µεταξύ των δωρητών αναπτυξιακής βοήθειας Θέµατα που απασχόλησαν την Υ ΑΣ κατά το Αποτελεσµατικότητα της βοήθειας Συνοχή πολιτικών για την ανάπτυξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 3-1 Οι έκα Πρώτες Αποδέκτριες Χώρες Ελληνικής Αναπτυξιακής Βοήθειας Αλβανία Σερβία Αίγυπτος υτική Όχθη & Λωρίδα της Γάζας Ουκρανία Τουρκία Συρία Ιορδανία Αρµενία Μολδαβία 3-2 Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ) Παράταση ΕΣΟΑΒ Πρόοδος σκέλους µεγάλων/δηµοσίων έργων Πρόοδος σκέλους ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων Πρόοδος σκέλους Ταµείου Μικρών Έργων Εξέλιξη τριµερούς συµφωνίας (Ελλάδα, Ελβετία, ΠΓ Μ) σελ. 23 σελ. 31 σελ. 43 3

4 3-3 Επείγουσα Ανθρωπιστική και Επισιτιστική Βοήθεια σελ Σύντοµη παρουσίαση των ελληνικών ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων Ελληνικές δράσεις στον ανθρωπιστικό τοµέα Ελληνική πολυµερής ανθρωπιστική βοήθεια Παρακολούθηση υλοποίησης ανθρωπιστικών προγραµµάτων ηµιουργία Ευρωπαϊκού Σώµατος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας 3-4 Κοινή Γνώµη, Πληροφόρηση και Αναπτυξιακή Εκπαίδευση σελ Τεχνικές Υπηρεσίες σελ ραστηριότητες έργο της Υ ΑΣ-5 ιευθύνσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ DAC/ΟΟΣΑ 4-1 Επιθεώρηση DAC/ΟΟΣΑ σελ Γενικά η επίσκεψη στην Αθήνα κλιµακίου Επιθεωρητών Υποβολή Μνηµονίου στη DAC/ΟΟΣΑ η επίσκεψη στην Αθήνα µικτού κλιµακίου Επιθεωρητών η επίσκεψη στην Αθήνα µικτού κλιµακίου Επιθεωρητών Σύσκεψη Peer Review στο Παρίσι Ανακοινώσεις τύπου για την τρίτη επιθεώρηση της Ελλάδος από τη DAC/ΟΟΣΑ Κύριες διαπιστώσεις και εισηγήσεις της DAC/ΟΟΣΑ και προτεινόµενα µέτρα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 5-1 Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια ιεθνείς Ροές σελ Συνολική Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια της Ελλάδος σελ ιµερής Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια της Ελλάδος σελ Πολυµερής Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια της Ελλάδος σελ Ειδικός Λογαριασµός του Άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 2731/1999 σελ. 74 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΙΝΑΚΕΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 6-1 Πίνακες σελ. 76 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συνολικές Ροές Πόρων Αναπτυξιακής Βοήθειας [έτη ] ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Συνολικές Ροές Πόρων Αναπτυξιακής Βοήθειας [έτη ] ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Συνολικές Ροές Πόρων Αναπτυξιακής Βοήθειας [έτη ] ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Παρασχεθείσα διµερής Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA) κατά Χώρα [έτος 2011] ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Κατά Τοµέα και κατά Είδος κατανοµή της ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) [έτος 2011] ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Κατά Τύπο κατανοµή της ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) [έτος 2011] 6-2 Γραφικές Παραστάσεις σελ. 87 4

5 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Α Καθαρές δαπάνες ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) ως ποσοστό του ΑΕΠ [ ] και του ΑΕΕ [ ] (Έτη ) ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Β Καθαρές δαπάνες ιµερούς και Πολυµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) ως ποσοστό του ΑΕΠ [ ] και του ΑΕΕ [ ] (Έτη ) ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Γ Παρασχεθείσα ιµερής Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια κατά Γεωγραφική Περιοχή [έτος 2011] ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ποσοστιαία κατανοµή της ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας κατά Είδος [έτος 2011] ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ε Ποσοστιαία κατανοµή της ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας κατά Τοµέα [έτος 2011] 6-3 Παραρτήµατα σελ. 93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Προσωπικό της HELLENIC AID ( εκ. 2011) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Χώρες Αποδέκτριες Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙI Κατάταξη των Κρατών Μελών της DAC σύµφωνα µε το ύψος της παρασχεθείσας ODA και το λόγο ODA/GNI (έτος 2011) 5

6 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ κ. Υφυπουργού Εξωτερικών Η παρούσα Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής ιµερούς και Πολυµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοηθείας παρουσιάζει αναλυτικά τις δραστηριότητες της χώρας µας στον τοµέα αυτό κατά το έτος 2011, συµβάλλοντας ουσιαστικά στην ενηµέρωση του κοινοβουλίου και της διεθνούς και ελληνικής κοινής γνώµης, όσον αφορά στην «αναπτυξιακή» διπλωµατία της Ελλάδος, που αποτελεί πλέον αναπόσπαστο µέρος της εξωτερικής µας πολιτικής. Συγχρόνως, η κοινοποίηση της Έκθεσης προσβλέπει στην περαιτέρω υποστήριξη και ενθάρρυνση, εκ µέρους των πολιτών, σε ό,τι αφορά στις δραστηριότητες παροχής ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας στους λαούς που έχουν ανάγκη ανά την υφήλιο. Πολλές νέες εξελίξεις εκτυλίχθηκαν στον κόσµο το 2011, όπως οι κινήσεις εκδηµοκρατισµού στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και η ανεξαρτησία του Νοτίου Σουδάν, µετά από µια παρατεταµένη σύγκρουση. Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να χρειάζονται βοήθεια και πολλά ακόµα ζητήµατα πρέπει να αντιµετωπιστούν, όπως, η φτώχεια και η πείνα στην Αφρική, η µείωση των εισοδηµατικών ανισοτήτων και η φτώχεια στην Ασία, καθώς και η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής σε παγκόσµια κλίµακα. Η ελληνική συνεισφορά στην παγκόσµια προσπάθεια εξάλειψης της φτώχειας και της πείνας ανήλθε το έτος 2011 σε 424,77 ολ. ΗΠΑ (κρατική αναπτυξιακή βοήθεια ODA). Από αυτά το 36% διοχετεύθηκε διµερώς σε αναπτυσσόµενες χώρες, ενώ το 64% µέσω ιεθνών Οργανισµών. Η βοήθεια που παρασχέθηκε αφορούσε τόσο σε ανθρωπιστικά, όσο και σε αναπτυξιακά προγράµµατα, στους τοµείς της εκπαίδευσης - περιλαµβανοµένης και της χορήγησης υποτροφιών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, της υγείας, των ειρηνευτικών αποστολών, των κοινωνικών υπηρεσιών, των οδικών µεταφορών, της πληροφορικής, της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Οι τρεις κύριοι αποδέκτες της ελληνικής διµερούς βοήθειας το 2011 ήταν η Αλβανία, η Σερβία και η Αίγυπτος. Στη σηµερινή δύσκολη δηµοσιονοµική συγκυρία ο όγκος της παρεχόµενης αναπτυξιακής βοήθειας της χώρας µας µετριάζεται εκ των πραγµάτων, ο ρόλος όµως της «αναπτυξιακής» διπλωµατίας παραµένει κοµβικός για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Στο πλαίσιο των περιορισµένων επί του παρόντος δυνατοτήτων της, η Ελλάδα θα προχωρήσει σε συνεργασίες µε διάφορες χώρες και ιεθνείς Οργανισµούς για να αντιµετωπιστούν τα σοβαρά παγκόσµια ζητήµατα της ανάπτυξης, προκειµένου να µειωθεί η φτώχεια και να συµβάλουµε σε έναν πιο ασφαλή, δίκαιο και ευηµερούντα κόσµο. Κωνσταντίνος ΤΣΙΑΡΑΣ 6

7 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ κ. Γενικού ιευθυντού της Υπηρεσίας ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας Υ ΑΣ HELLENIC AID Η Γενική ιεύθυνση Υ ΑΣ (Hellenic Aid) στη διάρκεια της δεκαετούς λειτουργίας της είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση µέρους της ελληνικής αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής πολιτικής. Η πολιτική αυτή αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο των εξωτερικών σχέσεων της Χώρας µας και στο πλαίσιο αυτό δραστηριοποιούνται, αφενός, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, αφετέρου, άλλα Υπουργεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και Ιδρύµατα. Πέραν της αυτονόητης πολιτικής σκοπιµότητας για την ενεργό παρουσία της Χώρας µας σε διάφορες περιοχές της υφηλίου, είναι γεγονός ότι η νεοσύστατη από την προηγούµενη δεκαετία Υπηρεσία, είχε προβλήµατα στελέχωσης, κατάλληλων προγραµµάτων, έλλειψης εµπειρίας κ.ο.κ., που εκφράστηκαν κυρίως στις φάσεις της παρακολούθησης των προγραµµάτων. Ανάλογα προβλήµατα είχαν και οι ελληνικές ΜΚΟ, ενώ µε τον καιρό ατόνησε και ο συντονισµός µεταξύ των διαφόρων Υπουργείων. Γι αυτό αποφασίστηκε, κατά την πρόσφατη περίοδο, η αποτίµηση της εµπειρίας της δεκαετίας µε στόχο την αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου, την εκκαθάριση όλων των ανοιχτών προγραµµάτων και την επεξεργασία ενός νέου πενταετούς προγράµµατος. Για την νέα φάση απαιτούνται σαφείς προτεραιότητες και στόχοι, διατύπωση στρατηγικής για τις χώρες προτεραιότητας, συντονισµός της διµερούς και πολυµερούς βοήθειας, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα, η διαφάνεια και η αποτελεσµατικότητα των δράσεών µας. Το 2011 η Γενική ιεύθυνση Υ ΑΣ δεν χρηµατοδότησε προγράµµατα αναπτυξιακής βοήθειας. Αντίθετα, πρώτη προτεραιότητα της Υπηρεσίας υπήρξε η εξέταση των φακέλων όλων των ανοικτών προγραµµάτων (έτη ) µε στόχο την οριστική εκκαθάρισή τους, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη έρευνες και έλεγχοι για τις χρηµατοδοτήσεις της Υ ΑΣ προς τις ΜΚΟ από διάφορες Υπηρεσίες του κράτους. Ανέλαβα τη διοίκηση της Γενικής ιεύθυνσης Υ ΑΣ σε µια εποχή ιδιαίτερης δυσκολίας και προκλήσεων για τη χώρα µας. εδοµένης της δηµοσιονοµικής κατάστασης, της πρόσφατης αξιολόγησης των πολιτικών και των προγραµµάτων της ελληνικής αναπτυξιακής βοήθειας από τη DAC/ΟΟΣΑ και των πολιτικών προτεραιοτήτων για το 2012, η Γενική ιεύθυνση θα επικεντρωθεί στην εκκαθάριση των ανοιχτών προγραµµάτων του παρελθόντος, καθώς και στην ολοκλήρωση του σχεδίου του νέου θεσµικού πλαισίου (σχέδια: Νόµου, Προεδρικού ιατάγµατος και Πενταετούς Προγράµµατος Αναπτυξιακής Βοήθειας). Οι στόχοι είναι υψηλοί είµαι όµως αποφασισµένος, µε τη βοήθεια των στελεχών της Υ ΑΣ, να κάνω µια νέα αρχή στην «αναπτυξιακή» διπλωµατία της Χώρας µας που χωρίς αµφιβολία θα συνδράµει αποφασιστικά και στο έργο της παραδοσιακής «πολιτικής» διπλωµατίας. Αντώνιος ΖΑΪΡΗΣ 7

8 Ευχαριστίες Η αρµοδιότητα της εκπόνησης της Ετήσιας Έκθεσης της Ελληνικής ιµερούς και Πολυµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας ανήκει στην Υ ΑΣ-3 ιεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασµού της Υπηρεσίας ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ ΑΣ/HELLENIC AID) του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο υπογράφων είχε την επιµέλεια και συνέταξε µέρος της Έκθεσης του έτους Θερµές ευχαριστίες εκφράζονται προς: τα στελέχη των ιευθύνσεων της Υ ΑΣ που συνεργάσθηκαν για θέµατα της αρµοδιότητός τους (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [I]), το προσωπικό των ιευθύνσεων Β2, B3, 1, 4, Ε1, του Υπουργείου Εξωτερικών, το προσωπικό της Μόνιµης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον ΟΟΣΑ, το προσωπικό διαφόρων Φορέων υλοποίησης προγραµµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας για την εποικοδοµητική συνεργασία τους. Ιδιαιτέρως, πρέπει να αναγνωρισθεί η θετική συµβολή: του τέως Γενικού ιευθυντού της Υ ΑΣ, κ. Αθανασίου Θεοδωράκη καθώς και του νυν Γενικού ιευθυντού της Υ ΑΣ, ρος Αντωνίου Ζαΐρη της Αναπληρώτριας Γεν. ιευθύντριας της Υ ΑΣ, κας ωροθέας Τσιµπουκέλη - ούβου, Πληρεξουσίου Υπουργού Α του ιευθυντού της Υ ΑΣ-3 ιεύθυνσης ρος Γεωργίου Μπακατσιάνου, Εµπειρογνώµονος Πρεσβευτού Συµβούλου Α και των επικεφαλής των λοιπών ιευθύνσεων της Υ ΑΣ: της Υ ΑΣ-1 ιεύθυνσης κας Ε. Γιαννάκου, Συµβούλου Πρεσβείας Α της Υ ΑΣ-2 ιεύθυνσης κας Ι. Σιαφλά, Εµπειρογνώµονος - Συµβούλου Α της Υ ΑΣ-4 ιεύθυνσης κ. Αλεξ. Οικονόµου, Συµβούλου ΟΕΥ Α της Υ ΑΣ-5 ιεύθυνσης κας Χ. Καρικοπούλου Βλαβιανού, Πληρεξουσίου Υπουργού Α της Υ ΑΣ-6 ιεύθυνσης κας Γ. Ρεβύθη, Εµπειρογνώµονος Πρεσβευτού Συµβούλου Β για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους, καθώς και για την πολύτιµη συµβολή τους κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της Έκθεσης, εις τρόπον ώστε να παραχθεί ένα έργο όσο το δυνατόν πιο πλήρες και που να απηχεί τις θέσεις και απόψεις όλων των εµπλεκοµένων. Η έκδοση της Έκθεσης δεν παύει να συνιστά κοινό εγχείρηµα των Φορέων που εµπλέκονται στην παροχή αναπτυξιακής συνεργασίας στις αναπτυσσόµενες χώρες. Περικλής Ρ. Σιγάλας Εµπειρογνώµων Σύµβουλος Α Υ ΑΣ-3 /νση Αθήνα, Νοέµβριος

9 Πίνακας Συντµήσεων (ελληνικών) ΑΕΕ ΑΕΙ ΑΕΝ ΑΕΠ ΑΣΧ ΑΤΕΙ ΓΕΕΘΑ ΕΠ ΝΤ Ο ολ ρχ ΕΕ ΕΚΤ ΕΟΣ ΟΣ ΕΣΟΑΒ ΕΣΠΑ ΗΕ ΗΠΑ ΚΕΕΛΠΝΟ κ-µ ΛΑΧ ΜΚΟ ΟΑΣΕ ΟΗΕ ΟΟΣΑ ΠΓ Μ Π ΠΟΕ ΠΠΑΣΒΕ ΣΠΑ Υ ΑΣ Υ Ε ΥΠΕΚΑ ΥΠΕΞ ΥΠΟΙΚ ΥΦΥΠΕΞ Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδηµα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν Αναπτυξιακοί Στόχοι Χιλιετίας Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αµύνης ιδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ιεθνείς Οργανισµοί ολλάριο ραχµές Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Επιτροπή Οργανωσης και Συντονισµού των ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων Ελληνικό Σχέδίο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ηνωµένα Έθνη Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων Κράτος/η Μέλος/η Λιγότερο Ανεπτυγµένες Χώρες Μη Κυβερνητική Οργάνωση Οργανισµός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας Προεδρικό ιάταγµα Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου Πενταετές Πρόγραµµα Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας της Ελλάδος Σύµβουλος Πρεσβείας Α Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας / ΥΠΕΞ Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Υπουργείο Εξωτερικών Υπουργείο Οικονοµικών Υφυπουργός Εξωτερικών 9

10 Πίνακας Συντµήσεων (ξενόγλωσσων) AAA BSEC BSTDB CERF CIHEAM CPA CRS DAC DG EC EDF EU EVHAC FAO GNI HIPC HLF ICT IDA ITU MDGs MDRI MFA NGO OA OAS OCHA ODA OECD SLM TR-AID UN UNEP UNESCO UNHCR UNIDO UNPKO UPU USD WFP WHO WIPO WΜO WTO Accra Agenda for Action Black Sea Economic Co-operation Black Sea Trade and Development Bank Central Emergency Response Fund International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies Country Programmable Aid Creditor Reporting System Development Assistance Committee (of the OECD) Directorate General European Commission Budget: Development European Development Fund European Union European Voluntary Humanitarian Aid Corps Food and Agricultural Organization of the UN Gross National Income Highly Indebted Poor Countries High Level Forum Information and Communication Technology International Development Association International Telecommunication Union Millennium Development Goals Multilateral Debt Relief Initiative Ministry of Foreign Affairs Non Governmental Organisation Official Aid Organisation of American States Office for Coordination of Humanitarian Affairs in UN Official Development Assistance Organization for Economic Co-operation and Development Senior Level Meeting Transparent Aid tool United Nations United Nations Environment Programme United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization United Nations Office of the High Commissioner for Refugees United Nations Industrial Development Organization United Nations Peacekeeping Operations Universal Postal Union United States Dollars World Food Programme World Health Organization World Intellectual Property Organisation World Meteorological Organization World Trade Organization 10

11 Ισοτιµίες Νοµισµάτων Έτος 1996: 1 ολ. ΗΠΑ = 240,712 ρχ. Έτος 1997: 1 ολ. ΗΠΑ = 273,058 ρχ. Έτος 1998: 1 ολ. ΗΠΑ = 295,529 ρχ. Έτος 1999: 1 ολ. ΗΠΑ = 305,6926 ρχ. Έτος 2000: 1 ολ. ΗΠΑ = 365,4544 ρχ. Έτος 2001: 1 ολ. ΗΠΑ = 380,492 ρχ. Έτος 2002: 1 ολ. ΗΠΑ = 1,0611 ΕΥΡΩ Έτος 2003: 1 ολ. ΗΠΑ = 0,8851 ΕΥΡΩ Έτος 2004: 1 ολ. ΗΠΑ = 0,8049 ΕΥΡΩ Έτος 2005: 1 ολ. ΗΠΑ = 0,8046 ΕΥΡΩ Έτος 2006: 1 ολ. ΗΠΑ = 0,7967 ΕΥΡΩ Έτος 2007: 1 ολ. ΗΠΑ = 0,7305 ΕΥΡΩ Έτος 2008: 1 ολ. ΗΠΑ = 0,6933 ΕΥΡΩ Έτος 2009: 1 ολ. ΗΠΑ = 0,7181 ΕΥΡΩ Έτος 2010: 1 ολ. ΗΠΑ = 0,7550 ΕΥΡΩ Έτος 2011: 1 ολ. ΗΠΑ = 0,7192 ΕΥΡΩ 11

12 - 1 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π Ρ Ω Τ Ο ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 12

13 1-1 ράσεις της ιεθνούς Αναπτυξιακής Κοινότητας το Συνάντηση ανώτερων αξιωµατούχων της DAC/ΟΟΣΑ - Παρίσι (Γαλλία) - 6-7/4/2011 Στις 6-7 Απριλίου, διεξήχθη η συνάντηση ανώτερων αξιωµατούχων (Senior Level Meeting SLM) των κ-µ της DAC/ΟΟΣΑ προκειµένου να συζητηθούν οι τρέχουσες και οι αναδυόµενες κοινές προκλήσεις ανάπτυξης. Για πρώτη φορά, στη συνάντηση συµµετείχαν εκπρόσωποι της Κίνας, της Βραζιλίας, της Ινδίας, της Ινδονησίας και της Νότιας Αφρικής. Τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει σηµαντικές αλλαγές στο διεθνές τοπίο της ανάπτυξης. Μια σειρά από δωρητές εκτός DAC/ΟΟΣΑ στους οποίους συµπεριλαµβάνονται, αναδυόµενες οικονοµίες, ιδιώτες φιλάνθρωποι και ειδικά ταµεία - έχουν αυξήσει σηµαντικά τη βοήθεια προς τις αναπτυσσόµενες χώρες. Για να ενισχυθεί ο συντονισµός, η SLM εξέδωσε δήλωση στην οποία καλωσορίζει εταίρους εκτός DAC/ΟΟΣΑ να συµµετάσχουν σε αµοιβαίο διάλογο. Οι συµµετέχοντες στην SLM συζήτησαν επίσης ορισµένα εκκρεµή πολιτικά ζητήµατα, κρίσιµα για την επίτευξη θετικού αποτελέσµατος στη ιάσκεψη του Μπουσάν (Νοε. 2011), ώστε να σφυρηλατηθεί µια ευρύτερη διεθνής συνεργασία µε την πλήρη ενεργοποίηση δωρητών (δηµόσιων και ιδιωτικών) εκτός DAC/ΟΟΣΑ, που θα επικεντρωθεί στα αποτελέσµατα, την αµοιβαία λογοδοσία και τη διαφάνεια. Οι συµµετέχοντες αναγνώρισαν τη µοναδικότητα και το θετικό έργο της Οµάδας Εργασίας της DAC/ΟΟΣΑ για την Αποτελεσµατικότητα της Βοήθειας στην πορεία ενίσχυσης του ρόλου των αναπτυσσόµενων χωρών. Οι συµµετέχοντες στην SLM συµφώνησαν: στην ανάγκη για κοινή προσέγγιση µεταξύ των δωρητών στον τοµέα της µέτρησης των αποτελεσµάτων και στην ανάγκη ισχυρής ηγεσίας στις αναπτυσσόµενες χώρες για τον ορισµό και τη µέτρηση των αποτελεσµάτων ότι η DAC/ΟΟΣΑ θα πρέπει να αναλάβει το έργο της µέτρησης και της αξιολόγησης των ροών ανάπτυξης, πέραν της ODA, που αναφέρεται ως development-related financing και ότι η DAC/ΟΟΣΑ θα πρέπει να διαδραµατίσει έναν πιο ενεργό ρόλο στις εργασίες του ΟΟΣΑ για την ανάπτυξη, που σχετίζονται µε τοµείς όπως, η γεωργία, η µετανάστευση, η εκπαίδευση, η κλιµατική κ.α. Τέλος η SLM ενέκρινε εισήγηση µε την οποία διασφαλίζεται ότι οι µελλοντικοί στόχοι της αναπτυξιακής βοήθειας και οι δεσµεύσεις για παροχή βοήθειας θα είναι σαφείς, συγκρίσιµες και ρεαλιστικές, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης των δράσεων για την επίτευξη των στόχων. Η Ελλάδα επιφυλάχθηκε. 13

14 η διάσκεψη του ΟΗΕ για τις Λιγότερο Ανεπτυγµένες Χώρες - Kωνσταντινούπολη (Τουρκία) 9-10/5/2011 Στις 9 και 10 Μαΐου 2011, o πρώην ΥΦΥΠΕΞ Σπ. Κουβέλης, συνοδευόµενος από τον τέως Γενικό ιευθυντή της Υ ΑΣ κ. Α. Θεοδωράκη και υπηρεσιακούς παράγοντες, συµµετείχε στην 4η διάσκεψη του ΟΗΕ για τις Λιγότερο Ανεπτυγµένες Χώρες, που πραγµατοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Στο πλαίσιο της διάσκεψης υιοθετήθηκε σχέδιο δράσης για τη στήριξη των Λιγότερο Ανεπτυγµένων Χωρών. Επιπλέον, ο κ. Σπ. Κουβέλης είχε προσκληθεί να παρέµβει σε ένα από τα θεµατικά πάνελ οµιλητών, που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της διάσκεψης, µε τίτλο «ηµιουργία παραγωγικών δοµών και συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα στις Λιγότερο Ανεπτυγµένες Χώρες». Στις 11 Μαΐου, ο κ. Σπ. Κουβέλης υπέγραψε στην Κωνσταντινούπολη τη «Σύµβαση για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της οικογενειακής βίας». Η Σύµβαση υιοθετήθηκε από την Επιτροπή των Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης στις και κατατέθηκε για υπογραφή στο περιθώριο της 121ης Υπουργικής Συνόδου που έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για το πρώτο νοµικώς δεσµευτικό κείµενο το οποίο ορίζει τις µορφές που προσλαµβάνει η βία κατά των γυναικών και παρουσιάζει ένα ολοκληρωµένο νοµικό πλαίσιο για την πρόληψή της, την προστασία των θυµάτων καθώς και για την παύση της ατιµωρησίας. Η Σύµβαση προβλέπει επίσης τη σύσταση διεθνούς οµάδας εµπειρογνωµόνων που θα παρακολουθεί την εφαρµογή της σε εθνικό επίπεδο. 14

15 Η δεύτερη παγκόσµια συνέλευση του διεθνούς διαλόγου για την εδραίωση της ειρήνης και το κράτος δικαίου Μονρόβια (Λιβερία) 15-16/6/2011 Κατά τη δεύτερη παγκόσµια συνέλευση του διεθνούς διαλόγου σχετικά µε την εδραίωση της ειρήνης και το κράτος δικαίου οι συµµετέχοντες συζήτησαν το ρόλο που πρέπει να παίξουν οι κυβερνήσεις, οι δωρητές βοήθειας και η κοινωνία των πολιτών στις αναπτυσσόµενες και αναπτυγµένες χώρες, για την οικοδόµηση βιώσιµης ειρήνης και την ανάπτυξη ικανών και υπεύθυνων κρατών. Μερικά από τα ερωτήµατα που ετέθησαν ήταν: οι πληθυσµοί των ευάλωτων κρατών και των χωρών που πλήττονται από συγκρούσεις επωφελήθηκαν από τις ροές πόρων για την οικοδόµηση της ειρήνης και του κράτους δικαίου; βρίσκονται πλησιέστερα στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας; ποια διδάγµατα µπορούν αυτά τα κράτη - και η διεθνής κοινότητα - να πάρουν από τις πρόσφατες εµπειρίες, τόσο θετικές όσο και αρνητικές; Πάνω από 130 συµµετέχοντες από χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις και από ευάλωτες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων των G7+, συνενώθηκαν µε διεθνείς εταίρους και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και υπέγραψαν µια πρωτοποριακή συµφωνία µε πέντε στόχους οικοδόµησης της ειρήνης και κράτους δικαίου, που θεωρούνται προϋποθέσεις για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις καθώς και σε ευάλωτες χώρες. Οι στόχοι αυτοί έχουν συγκεντρωθεί στον Monrovia Roadmap ο οποίος προβλέπει µια σειρά από δεσµεύσεις, προς έγκριση στο 4 ο Φόρουµ Υψηλού Επιπέδου στο Μπουσάν (HLF-4) και επικεντρώνονται στις ακόλουθες προτεραιότητες: υποστήριξη εθνικών αξιολογήσεων για θέµατα ευάλωτων χωρών έµφαση στον πολιτικό διάλογο χωρίς αποκλεισµούς συµφωνίες εθνικών κυβερνήσεων και διεθνών εταίρων που ορίζουν προτεραιότητες και αποτελέσµατα βασισµένες σε διαβουλεύσεις µε εθνικούς φορείς βελτιωµένη διανοµή της διεθνούς βοήθειας σε ευάλωτες καταστάσεις Τρίτη παγκόσµια επιθεώρηση της βοήθειας για το εµπόριο Γενεύη (Ελβετία) 18-19/7/2011 Ειδικοί συγκεντρώθηκαν στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ) στη Γενεύη για να εξετάσουν τι έχει επιτευχθεί από την κοινή πρωτοβουλία ΟΟΣΑ και ΠΟΕ όσον αφορά στην Aid for Trade Initiative, που ξεκίνησε το Η εικόνα που προκύπτει είναι ενθαρρυντική. Η βοήθεια για το εµπόριο βελτιώνει τη ζωή πολλών ανθρώπων στις αναπτυσσόµενες χώρες και όλο και περισσότερο εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων στρατηγικών ανάπτυξης, µε έµφαση στην ανταγωνιστικότητα, την οικονοµική ανάπτυξη και τη µείωση της φτώχειας. Οι ροές βοήθειας για το εµπόριο συνεχίζουν να αυξάνονται, φθάνοντας τα 40 δις. ολ. ΗΠΑ το 2009 (αύξηση 60% από το 2005). Οι συµµετέχοντες συµφώνησαν ότι έχει σηµειωθεί πρόοδος στην κοινή παρακολούθηση και αξιολόγηση µεταξύ των δωρητών και των χωρών εταίρων, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν 15

16 προκλήσεις όταν πρόκειται για την αµοιβαία λογοδοσία και τη διαχείριση των ενισχύσεων προς επίτευξη αποτελεσµάτων. Η τρίτη έρευνα Aid for Trade at a Glance 2011: Showing Results κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια της υπόψη συνάντησης. Αυτή η κοινή ΟΟΣΑ και ΠΟΕ δηµοσίευση παρέχει µια ολοκληρωµένη ανάλυση των τάσεων και των εξελίξεων που βοηθά τις αναπτυσσόµενες χώρες να διαδραµατίσουν πιο κεντρικό ρόλο στην παγκόσµια οικονοµία και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες του εµπορίου Πενήντα χρόνια της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας DAC του ΟΟΣΑ Το 2011 συµπληρώθηκαν πενήντα χρόνια λειτουργίας της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας DAC του ΟΟΣΑ. Η Επιτροπή στην πορεία του χρόνου βοηθά τα κ-µ της και την κοινότητα των δωρητών στην υλοποίηση των δεσµεύσεων τους, ενώ συµβάλλει στις παγκόσµιες προσπάθειες να καταστεί η βοήθεια πιο λειτουργική. Όµως η επιτυχής ανάπτυξη απαιτεί πολύ περισσότερα από απλή παροχή αναπτυξιακής βοήθειας. Για αυτό, όλο και περισσότερο, η DAC/ΟΟΣΑ κοιτάζει πέρα από την παραδοσιακή αναπτυξιακή βοήθεια για την αντιµετώπιση των πιεστικών προκλήσεων της ανάπτυξης - όπως η κλιµατική αλλαγή, οι συγκρούσεις, οι ευάλωτες χώρες, η διαφθορά, το ελεύθερο εµπόριο - και εργάζεται για να εξασφαλίσει ότι κάθε διαθέσιµη πηγή χρηµατοδότησης για την ανάπτυξη είναι µοχλός για την παραγωγή συγκεκριµένων αποτελεσµάτων ανάπτυξης Πρόοδος στην υλοποίηση της ιακήρυξης των Παρισίων Το 2005, περισσότεροι από εκατό δωρητές συµφώνησαν να υλοποιήσουν µέχρι το 2010 ένα σύνολο υποχρεώσεων που καθόριζε η ιακήρυξη των Παρισίων (Paris Declaration) για την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας. Ξεκίνησε τότε µια εθελοντική διαδικασία παρακολούθησης για τη µέτρηση της προόδου και τη δυνατότητα βελτίωσης των υποχρεώσεων. Τα αποτελέσµατα παρουσιάσθηκαν στις στην OECD Report Aid Effectiveness 2011: Progress Report on Implementing the Paris Declaration. Η έκθεση, απετέλεσε πολύτιµη συµβολή στις διαπραγµατεύσεις και συζητήσεις που προηγήθηκαν του HLF-4. Τα κυριότερα σηµεία της Έκθεσης: Η µέτρηση της προόδου, ως προς την εφαρµογή της ιακήρυξης των Παρισίων, βασίσθηκε στα αποτελέσµατα της σχετικής έρευνας που διεξήχθη το 2011, µε βάση παρόµοιες έρευνες που διενεργήθηκαν τα έτη 2006 και Τα αποτελέσµατα είναι απογοητευτικά. Σε παγκόσµιο επίπεδο, µόνο ένας από τους δέκα τρεις στόχους που επρόκειτο να υλοποιηθούν µέχρι το έτος 2010 (η συντονισµένη τεχνική 16

17 συνεργασία) έχει επιτευχθεί. Παρ όλα αυτά, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι σηµαντική πρόοδος παρουσιάζεται σε πολλούς από τους υπόλοιπους δώδεκα στόχους. Συνολικά, τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν σηµαντικές διαφορές, όσον αφορά στην κατεύθυνση και στον ρυθµό της προόδου ανάµεσα στους δωρητές και στις χώρες εταίρους. Ειδικότερα, η πορεία της προόδου παρουσίασε την παρακάτω εικόνα: Σηµαντική πρόοδος - Το ποσοστό των αναπτυσσόµενων χωρών µε σοβαρές εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές έχει υπερτριπλασιαστεί από το Στο ένα τέταρτο των αναπτυσσόµενων χωρών υφίστανται υψηλής ποιότητας δυνατότητες παρακολούθησης της προόδου, ως προς τις εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες, ενώ είναι πλέον περισσότερο διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τους ΑΣΧ. Μέτρια ή µικτή πρόοδος - Ενώ οι µη κρατικοί φορείς συµµετέχουν περισσότερο στο σχεδιασµό των εθνικών αναπτυξιακών στρατηγικών, σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες, εξακολουθεί να υπάρχει µη ευνοϊκό περιβάλλον για τις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών. - Οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ανάπτυξης ικανοτήτων παρουσιάζουν µικτή εικόνα. - Πάνω από το ένα τρίτο όλων των αναπτυσσόµενων χωρών που συµµετείχαν στην έρευνα του 2011 παρουσίασαν βελτίωση της ποιότητας της διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών τους κατά την περίοδο Παράλληλα, το ένα τέταρτο ανέφερε αποτυχίες όσον αφορά στην ποιότητα των συστηµάτων αυτών. - Οι χορηγοί χρησιµοποιούν περισσότερο τα συστήµατα των αναπτυσσοµένων χωρών από ό,τι το 2005, αλλά όχι στο βαθµό που συµφωνήθηκε στη ιακήρυξη των Παρισίων. Πιο συγκεκριµένα, οι δωρητές δεν χρησιµοποιούν περισσότερο τα συστήµατα των χωρών εκείνων που είναι πιο αξιόπιστα. - Συνολικά, οι δωρητές δεν σηµείωσαν πρόοδο για την περαιτέρω αποσύνδεση της βοήθειας στις χώρες που συµµετείχαν στην έρευνα του Υπάρχουν ορισµένα ελπιδοφόρα παραδείγµατα προσπαθειών για τη βελτίωση της διαφάνειας της βοήθειας. Μικρή ή καθόλου πρόοδος - Η αναπτυξιακή βοήθεια που παρέχεται στο δηµόσιο τοµέα δεν αποτυπώνεται συστηµατικά στους προϋπολογισµούς των αναπτυσσοµένων χωρών. - Μικρή πρόοδος έχει σηµειωθεί µεταξύ των δωρητών στον τοµέα της εφαρµογής κοινών διαδικασιών και κοινών αποστολών. - Η αναπτυξιακή βοήθεια γίνεται ολοένα και πιο κατακερµατισµένη, παρά τις πρωτοβουλίες που έχουν στόχο να αντιµετωπίσουν αυτή την πρόκληση. - Η µεσοπρόθεσµη προβλεψιµότητα της βοήθειας εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για τις αναπτυσσόµενες χώρες, καθώς η κοινοποίηση της πληροφορίας σχετικά µε τη µελλοντική βοήθεια από τους δωρητές προς µεµονωµένες κυβερνήσεις των αναπτυσσόµενων χωρών παραµένει αποσπασµατική η διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας (HLF- 4), Μπουσάν (Νότιος Κορέα) 29/11 1/12, 2011) 17

18 Υπήρξε η τέταρτη σειράς σηµαντικών διεθνών συναντήσεων για θέµατα αποτελεσµατικότητας της αναπτυξιακής βοήθειας που πραγµατοποιούνται ανά τετραετία περίπου και δίνουν το στίγµα της προόδου προς την επίτευξη των ΑΣΧ, καθώς επίσης και των νέων τάσεων στο χώρο της διεθνούς αναπτυξιακής πολιτικής. Στο Μπουσάν συγκεντρώθηκαν περίπου τρεις χιλιάδες εκπρόσωποι από εκατόν εξήντα χώρες, εβδοµήντα ιεθνείς Οργανισµούς, Κοινοβούλια και εκατό περίπου οµάδες της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και εξέχουσες προσωπικότητες. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον τέως Υφυπουργό Εξωτερικών κ.. όλλη και την ιευθύντρια της Υ ΑΣ-3 ιεύθυνσης του ΥΠΕΞ κα. Μ. ιαµαντοπούλου (ΣΠΑ ). Βασική καινοτοµία της ιάσκεψης του Μπουσάν υπήρξε η διεύρυνση της παραδοσιακής αντίληψης περί της διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας, η οποία δεν περιορίζεται πλέον στην Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA) αλλά µετεξελίσσεται σε ένα νέο σχήµα συνολικής συνεργασίας all inclusive international partnership που περιλαµβάνει πέραν των παραδοσιακών χωρών δωρητών, τις νέες αναδυόµενες οικονοµίες (κυρίως Κίνα, Ινδία, Μεξικό, Βραζιλία), νέες µορφές συνεργασίας (Νότος-Νότος, τριγωνικές συνεργασίες) αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα. Η ανάγκη διεύρυνσης των φορέων που εµπλέκονται στη διεθνή αναπτυξιακή πολιτική προέκυψε από τη διαπίστωση ότι µόλις τέσσερα χρόνια πριν τη λήξη της δέσµευσης της διεθνούς κοινότητας για την επίτευξη των ΑΣΧ, είναι εµφανής η αδυναµία των αναπτυγµένων κρατών να παράσχουν το 0,7% του ΑΕΕ τους για τoν αναπτυσσόµενο κόσµο. Ειδικότερα, το πρόβληµα εστιάζεται ιδιαίτερα στην Υποσαχαρική Αφρική. Κατά τη HLF-4 ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών κ. Ban Ki-Moon κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να µην επιτρέψει στη διεθνή οικονοµική κρίση να επηρεάσει αρνητικά το ύψος της παρεχόµενης ODA, ενώ κάλεσε τις αναπτυσσόµενες χώρες να ορίσουν σαφή αναπτυξιακή στρατηγική, να ενισχύσουν τους µηχανισµούς διαφάνειας και να καταπολεµήσουν τη διαφθορά. Επιπλέον, προέτρεψε παλαιούς και νέους δωρητές να στηρίξουν το πρόγραµµα του ΟΗΕ Delivering as One. Ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΟΣΑ κ. A. Gurria ανέφερε ότι ο Οργανισµός εκπονεί την OECD Strategy on Development δίδοντας προτεραιότητα στις πολιτικές για την ισότητα των φύλων, την πράσινη ανάπτυξη και την ανάπτυξη ικανοτήτων, ενώ υπογράµµισε ότι ο απολογισµός της προόδου από την εφαρµογή της Paris Declaration είναι απογοητευτικός, καθώς µόνο ένας (η συντονισµένη τεχνική συνεργασία) από τους δεκατρείς στόχους που είχαν τεθεί για το 2010, έχει οριακά επιτευχθεί. Οι εργασίες της διεθνούς διάσκεψης διαρθρώθηκαν γύρω από τρεις µεγάλες κατηγορίες θεµάτων: την επιτευχθείσα πρόοδο από την Paris Declaration (2005) µέχρι σήµερα τα ανοικτά θέµατα και τις µελλοντικές προκλήσεις σε σχέση µε τις δεσµεύσεις του παρελθόντος τη µεγιστοποίηση της συµβολής της βοήθειας στην ανάπτυξη και στη διαµόρφωση νέας διεθνούς συναίνεσης για τη βοήθεια και την ανάπτυξη. Οργανώθηκαν επίσης θεµατικές ενότητες στις οποίες συζητήθηκαν αναλυτικά όλα τα επιµέρους θέµατα της αποτελεσµατικότητας της βοήθειας. Η ιακήρυξη του Μπουσάν φιλοδοξεί να µείνει στην ιστορία ως ένα διεθνώς συµφωνηθέν περιεκτικό πλαίσιο αναπτυξιακής συνεργασίας το οποίο συµπεριλαµβάνει τους παραδοσιακούς δωρητές, τις συνέργιες Νότου-Νότου, τους αναδυόµενους δωρητές και τους ιδιωτικούς χρηµατοδότες. Λαµβάνει υπόψη τις προηγούµενες δεσµεύσεις των Paris Declaration και Accra Agenda for Action και προχωρεί στη δηµιουργία της Global Partnership µε στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας. 18

τηλ.: +30-210-3683570 fax: +30-210-3683794 E-mail: hellenicaid@mfa.gr Website: www.mfa.gr, www.hellenicaid.gr

τηλ.: +30-210-3683570 fax: +30-210-3683794 E-mail: hellenicaid@mfa.gr Website: www.mfa.gr, www.hellenicaid.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Αθήνα Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ. Κείµενο στρατηγικής 2002-2006

ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ. Κείµενο στρατηγικής 2002-2006 ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ Κείµενο στρατηγικής 2002-2006 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ... 5 1.1. Γενικοί στόχοι... 5 1.2. Περιφερειακοί στόχοι της συνεργασίας... 6 1.3. ιµερείς

Διαβάστε περισσότερα

B-1. Βοήθειας (Good Humanitarian Donorship Principles).

B-1. Βοήθειας (Good Humanitarian Donorship Principles). 2 Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Β Α Σ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 41 B-1 Επείγουσα Ανθρωπιστική και Επισιτιστική Βοήθεια 1. Θεσµικά θέµατα Θεσµοθέτηση κανονιστικού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Προσχέδιο v0.14 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 15 ΚΑΙ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 SN 200/1/01 REV 1 EL

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 15 ΚΑΙ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 SN 200/1/01 REV 1 EL ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 15 ΚΑΙ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 SN 200/1/01 REV 1 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στο Γκέτεµποργκ, στις 15 και 16 Ιουνίου, για να χαράξει πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας - Λάκεν, 14 και 15 εκεµβρίου 2001 1. Τη στιγµή που η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

EΛ ΣΑΛΒΑ ΟΡ. Κείµενο στρατηγικής 2002-2006. (Κείµενο της 16/05/02 10:56:45)

EΛ ΣΑΛΒΑ ΟΡ. Κείµενο στρατηγικής 2002-2006. (Κείµενο της 16/05/02 10:56:45) EΛ ΣΑΛΒΑ ΟΡ Κείµενο στρατηγικής 2002-2006 (Κείµενο της 16/05/02 10:56:45) ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΛΒΑ ΟΡ...6 1.1. Γενικοί στόχοι...6 1.2. Περιφερειακοί στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Β Α Σ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 30 Β-1 ιµερές Πρόγραµµα Αναπτυξιακής Βοήθειας Β-1.1 Επείγουσα ανθρωπιστική και επισιτιστική βοήθεια Η καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής εύτερη Ετήσια Έκθεση εκέµβριος 2014 1 Εισαγωγή Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής, στο εξής αναφερόµενη ως η Επιτροπή, συστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΜΕΡΟΣ Ι ΙΙ. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβoύλιο συνήλθε στη Στοκχόλµη στις 23 και 24 Μαρτίου για την πρώτη του

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en)

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO,CL 2 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26/27

Διαβάστε περισσότερα

TFGR ΟΜΑ Α ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Οµάδα ράσης για την Ελλάδα. 1η τριµηνιαία έκθεση ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

TFGR ΟΜΑ Α ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Οµάδα ράσης για την Ελλάδα. 1η τριµηνιαία έκθεση ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TFGR ΟΜΑ Α ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Οµάδα ράσης για την Ελλάδα 1η τριµηνιαία έκθεση ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 2. ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΧΗΣ...8 3. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Π. 3 1.1 Η διαβούλευση για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο δράσης. που κατάρτισαν το Συµβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Feira

Σχέδιο δράσης. που κατάρτισαν το Συµβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Feira ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.6.2000 Κοινωνία πληροφοριών για όλους Σχέδιο δράσης που κατάρτισαν το Συµβούλιο και η Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.5.2007 COM(2007) 247 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000-

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΑΤΕbank)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΑΘΗΝΑ 2005 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΥΡΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 2003-2004...4

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Ιούλιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συνοπτική παρουσίαση I. Γενική επισκόπηση II. Ισχύουσα κατάσταση: A.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Κωδικός Ε.Π.: 7 CCI: 2007GR05UPO003 Αθήνα, Οκτώβριος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ.5 ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ (7669) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΑΓΟΥΛΙΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισµό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα