URBACT II. Ενηµερωτικό ελτίο Μάιος 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "URBACT II. Ενηµερωτικό ελτίο Μάιος 2015"

Transcript

1 URBACT II Ενηµερωτικό ελτίο Μάιος 2015

2 2 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΕΩΝ URBACT!!! KAINOTOMOΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ «ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΕΩΝ URBACT «ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ»!!! Το πρόσφατο Φεστιβάλ Πόλεων URBACT που πραγµατοποιήθηκε στη Ρίγα από τις 6 έως τις 8 Μαΐου είχε στόχο τη γέννηση ιδεών που θα αποβούν εποικοδοµητικές για το µέλλον των πόλεων µέσω της καινοτόµου αλληλεπίδρασης και εκπαίδευσης. Ένας από τους βασικούς στόχους του προγράµµατος URBACT είναι η βελτίωση της ικανότητας των πόλεων στο να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν ολοκληρωµένες αστικές στρατηγικές και ενέργειες. ιοργανώσεις όπως το Φεστιβάλ Πόλεων αποτελούν µέρος µιας συνολικής στρατηγικής του προγράµµατος, µαζί µε τα αστικά δίκτυα, την κεφαλαιοποίηση της αστικής γνώσης και άλλες πρωτοβουλίες (Θερινά Πανεπιστήµια, σεµινάρια κατάρτισης στα 29 κράτη µέλη ή εκπαιδευτικά προγράµµατα για τους εκλεγµένους εκπροσώπους σε όλη την Ευρώπη). Το URBACT έχει µεγάλη εµπειρία στο σχεδιασµό και τη διανοµή καινοτόµων εµπειριών εκµάθησης. Μια έρευνα της Ekos που δηµοσιεύτηκε το 2014 ανέφερε ότι «το URBACT αποτελεί µια ασυναγώνιστη µέθοδο εφαρµογής µιας περιεκτικής και αλληλοσυµπληρωµατικής γκάµας ιδεών εκµάθησης που θεωρούνται προηγµένες. Αυτές περιλαµβάνουν έντονα στοιχεία των εννοιών «συλλογική εκµάθηση» και «κοινότητες πρακτικής» καθώς και µια στενή εναρµόνιση µε την προσέγγιση «ενεργή µάθηση». Μέσω αυτής της διοργάνωσης - ένα Φεστιβάλ Πόλεων - προσδοκούσαµε να φέρουµε κοντά πόλεις απ όλη την ΕΕ και να προσφέρουµε µια νέα πλατφόρµα στους επαγγελµατίες των πόλεων για να µάθουν, να εµπνεύσουν και να εµπνευστούν ο ένας από τον άλλον για το µέλλον των πόλεων.

3 3 Οι εγγραφές καλύφθηκαν ένα µήνα πριν από τη διοργάνωση και από τη «φασαρία» που δηµιουργήθηκε στο ίντερνετ και την επίσηµη ανατροφοδότηση µπορούµε να πούµε µε σιγουριά ότι τα 470 άτοµα που συµµετείχαν απόλαυσαν την εµπειρία. Επιπροσθέτως, το 91% δήλωσε ότι οι γενικές τους γνώσεις είχαν βελτιωθεί µετά το Φεστιβάλ! (1) Πώς ξέρουµε όµως πώς µαθαίνουν οι πόλεις; Πώς προσαρµόσαµε την προσέγγιση URBACT στο Φεστιβάλ; Ποιοι ήταν οι βασικοί συντελεστές επιτυχίας; Ακολουθούν κάποιες µεταγενέστερες σκέψεις ως προς το τι είναι αυτό που κάνει ένα φεστιβάλ πόλεων επιτυχηµένο. να διαλέξει τα αστικά θέµατα που τον ενδιέφεραν περισσότερο και να δηµιουργήσει ένα εξατοµικευµένο διδακτικό ταξίδι µέσω του φεστιβάλ. Γνώση που παράγεται από το URBACT Οι συντελεστές του φεστιβάλ, µεταξύ των οποίων εµπειρογνώµονες, παρουσιαστές, επικεφαλής των walkshop, συντονιστές εργαστηρίων, οµιλητές των παρουσιάσεων «Εµπνευστείτε» (Get inspired), διοργανωτές των προγραµµάτων «Γνωρίστε τις πόλεις» (Meet the cities), όλοι προσλήφθηκαν από τη δεξαµενή γνώσης που δηµιουργήθηκε από το πρόγραµµα URBACT II και τους συνεργάτες του. Επρόκειτο για ήδη υπάρχουσα τεχνογνωσία. Άτοµα που κατανοούν την ανάγκη για ολοκληρωµένες και συµµετοχικές προσεγγίσεις, και που είναι εξοικειωµένα µε τις µεθόδους του URBACT και πρόθυµα να µοιραστούν µε άλλους τις εµπειρίες, τα πειράµατα, τις αποτυχίες και τις επιτυχίες, µε ευφάνταστους τρόπους που προκαλούν τη σκέψη. Σε όλες τις συναντήσεις ακούστηκαν πρακτικές και συγκεκριµένες προτάσεις για εργαλεία και λύσεις που µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι πόλεις. Συχνά η µεταλαµπάδευση ακόµα και απλών ιδεών για διαφορετικές αστικές προσεγγίσεις µπορεί να πυροδοτήσει ανεπαίσθητες, αλλά ξεχωριστές βελτιώσεις στην πράξη από τους ίδιους τους συµµετέχοντες. Ξέρουµε ότι αυτές οι απλές ιδέες, που γεννιούνται µαθαίνοντας απευθείας τις πρωτοβουλίες άλλων πόλεων, µπορεί να συµβάλουν στην αλλαγή των υφιστάµενων πρακτικών. Μια ισορροπηµένη γκάµα από πλούσια και ποικίλα θέµατα Η επιλογή των θεµάτων που παρουσιάστηκαν στις συναντήσεις έγινε προσεκτικά προκειµένου να αντιπροσωπευτούν διαφορετικές αστικές προκλήσεις και το κεκτηµένο URBACT. Περιβαλλοντολογικά, οικονοµικά και κοινωνικά ζητήµατα συζητήθηκαν µαζί µε παραδείγµατα από κάθε γωνιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβάνοντας εκθέσεις µε θέµα τις πιο σύγχρονες «ιδέες και πράξεις», όπως κοινωνική καινοτοµία, συµπαγείς πόλεις, δηµιουργία χώρου, βιώσιµη αναγέννηση, κινητικότητα και πολλά άλλα. Ένα σηµαντικό στοιχείο είναι ότι ο κάθε συµµετέχων είχε τη δυνατότητα να κάνει τις δικές του επιλογές, Σας ευχαριστούµε γι αυτήν την τόσο εµπνευσµένη διοργάνωση! Γυρίζουµε πίσω γεµάτοι όρεξη για να προχωρήσουµε µπροστά! Εκπρόσωπος πόλης, δίκτυο URBACT Υψηλά επίπεδα διαδραστικότητας Το επίπεδο διαδραστικότητας, η ύπαρξη µικρών οµάδων που συνεργάζονταν σε τέσσερις διαφορετικές χρονικές στιγµές, σε

4 4 διαφορετικές συναντήσεις, υπήρξε µια αξιοσηµείωτη οργανωτική πρόκληση για µια τόσο µεγάλη εκδήλωση. Η οµάδα του φεστιβάλ σχηµάτισε µε επιµέλεια οµάδες µε µέγιστο αριθµό 5 ή 6 ατόµων σε κάθε συνεδρία προκειµένου να υπάρξει ένας εποικοδοµητικός διάλογος, και σχηµάτισε ανελλιπώς ανάµεικτες οµάδες για το Καφέ URBACT, το εργαστήρι «Ξετυλίγοντας τη γνώση» (Unpacking Knowledge) και το Εργοστάσιο Ιδεών, έτσι ώστε οι συµµετέχοντες να ανήκουν σε διαφορετικές οµάδες και να συναντούν καινούργιους ανθρώπους που είχαν πάρει µέρος σε διαφορετικές θεµατικές συνεδρίες. Με αυτόν τον τρόπο η ανταλλαγή θεµάτων µεγιστοποιήθηκε και οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν για διάφορα ζητήµατα και να µάθουν και για άλλες προοπτικές. Συνδυάζοντας µεθόδους για διαφορετικούς τρόπους εκµάθησης Από την εµπειρία των δικτύων URBACT γνωρίζουµε ότι υπάρχει ανάγκη να χρησιµοποιηθούν εργαλεία για την υποστήριξη της οπτικής, της ακουστικής και της κιναισθητικής εκµάθησης και ότι η νοερή και η πρακτική εµπειρία είναι αποτελεσµατικές για τις οµάδες των επαγγελµατιών πόλεων από διάφορες χώρες, η πλειοψηφία των οποίων δεν έχουν µητρική γλώσσα την αγγλική. Σε όλες τις συναντήσεις χρησιµοποιήθηκαν σε µεγάλο βαθµό οπτικά µέσα κατά την οργάνωση και την παρουσίαση. Στις περισσότερες υπήρξε ένα στοιχείο φυσικής κίνησης. Η εναλλαγή οµάδων και τόπων για κάθε συνάντηση αποτέλεσε επίσης έναν τρόπο µεγιστοποίησης της δηµιουργικότητας και διασφάλισης ότι κανένας δεν θα µπερδευόταν ή θα βαριόταν. Βιώνοντας αυτές τις µεθόδους από πρώτο χέρι βοήθησε πραγµατικά τους συµµετέχοντας να καταλάβουν την αξία. Πρώτη φορά κατάλαβα τι σηµαίνει πραγµατικά «διαδραστικός». Ευχαριστώ! - Εκπρόσωπος πόλης, δίκτυο URBACT Ατοµική και συλλογική σκέψη Στη µέση και στο τέλος του προγράµµατος υπήρχαν διαστήµατα που προορίζονταν για δοµηµένες συζητήσεις µε σκοπό την επεξεργασία της γνώσης και της εµπειρίας που παρέχει το φεστιβάλ. Αυτές οι στιγµές κριτικής σκέψης και κατανόησης εµπειρίας, φραστικής έκφρασης, µεγαλόφωνου στοχασµού, εµπέδωσης, και πραγµατοποίησης των πρώτων σκέψεων για τις ενέργειες που θα µπορούσαν να γίνουν στη χώρα του καθενός, συµβάλλουν στο να αποφευχθεί µια κατάσταση υπερφόρτωσης δεδοµένων ή απόκτησης παθητικής θεωρητικής γνώσης. Μια πρόσθετη καινοτοµία ήταν το Εργοστάσιο Ιδεών και η χρήση χαρτόκουτων για την επίλυση προβληµάτων, µε µια σειρά εργασιών γραµµένων σε φακέλους που ήταν κολληµένοι στο πλάι. Οι «απαντήσεις» ή «λύσεις» ήταν ζωγραφισµένες πάνω στα χαρτόκουτα, ενώ στο τέλος παρουσιάστηκαν όλα τα αποτελέσµατα µέσω συναντήσεων που ενθαρρύνουν την ενεργή δραστηριοποίηση των συµµετεχόντων (gallery walk). Καταγραφή βαθύτερων εκτιµήσεων Από την αρχή ανατέθηκε σε κάθε συµµετέχοντα η αποστολή να «συλλέξεισυνδέσει και συν-δηµιουργήσει» πάνω στο θέµα των αστικών τάσεων, στα πλαίσια µιας κεντρικής ιδέας που διέτρεχε όλες τις δραστηριότητες. Το πακέτο του φεστιβάλ περιλάµβανε, µεταξύ άλλων, ένα ηµερολόγιο και αυτοκόλλητα χαρτάκια µεγάλου µεγέθους (post-it) για την καταγραφή βαθύτερων εκτιµήσεων, ιδεών και πρακτικών καθ όλη τη διάρκεια. Οι ολιγοµελείς συναντήσεις και η ανεπίσηµη δικτύωση επέτρεψε την ανταλλαγή αυτών των βαθύτερων εκτιµήσεων. Οι συµµετέχοντες πήραν φεύγοντας µαζί τους αυτά τα ατοµικά αρχεία σαν non-paper. Η πόλη της Ρίγας ως άγκυρα και σκηνικό Σε αντίθεση µε τα περισσότερα διεθνή συνέδρια, αναπτύχθηκε µια ευαίσθητη στρατηγική για τη διαδραστική συµµετοχή της Ρίγας, των κατοίκων της και των παραγόντων της πόλης. Ο ήµαρχος της Ρίγας, Nils Usakovs, απηύθυνε επίσηµο χαιρετισµό. Τα δίκτυα URBACT διοργάνωσαν µια σειρά από Walkshops, όπως αστικά σαφάρι, σε όλη την πόλη, µε τα οποία συνδέθηκαν τα αποτελέσµατα της δουλειάς τους µε τις αστικές προκλήσεις και προσεγγίσεις της Ρίγας, ζωντανεύοντας τα θέµατα µέσω της δυνατότητας να βλέπουν, να αγγίζουν και να αισθάνονται την πόλη δουλεύοντας.

5 5 Φεστιβαλική ατµόσφαιρα Η δηµιουργία µια φεστιβαλικής ατµόσφαιρας ήταν το κλειδί. Κεντρική ιδέα της διοργάνωσης ήταν ότι η αστική γνώση θα πρέπει να γιορτάζεται, ότι οι φορείς αποφάσεων των πόλεων και οι επαγγελµατίες µπορούν να συνεργαστούν µε θετικό τρόπο και να εµπνευστούν οι µεν από τους δε. Η ατµόσφαιρα δηµιουργήθηκε µέσω πολύχρωµου ντιζάιν, ντύνοντας τους χώρους του Συνεδριακού Κέντρου, της έναρξης µε τα κοµφετί, των προσωρινών καταστηµάτων και των κινητών επίπλων από χαρτόνι. Μουσική, µπαλόνια, δραστηριότητες γνωριµίας (icebreaking exercises), συµπεριλαµβανοµένων των συγκεντρώσεων flash mob, ταινίες µικρού µήκους που προβάλλονταν το πρωί της προηγούµενης µέρας, κουτιά εργασίας, όλα πρόσθεταν έξτρα δυναµική. Ο χώρος κοινωνικών δικτύων #SeenInRiga #URBACT Fest διεύρυνε τα µηνύµατα του φεστιβάλ. Το άρθρο του Storify σχετικά µε τη διοργάνωση µπορεί να διαβαστεί εδώ. Υπήρξαν πολλές ευκαιρίες για ανεπίσηµη δικτύωση κατά τη διάρκεια των πρωινών συναντήσεων, των κοκτέιλ και φυσικά του αποχαιρετιστήριου πάρτι. Το φεστιβάλ πρόσφερε κάτι παραπάνω από µια δυνατότητα- πρόσφερε µια ρητή πρόκληση σε όλους να διασκεδάσουν, να δραστηριοποιηθούν και να δηµιουργήσουν. Αυτό που θα πάρω σίγουρα µαζί µου στη χώρα µου είναι η ατµόσφαιρα, µια ατµόσφαιρα αλλαγής. Ευχαριστούµε την οµάδα URBACT που συνέβαλε στο να επανασχεδιαστεί η µορφή των συνεδρίων και που έδωσε την ευκαιρία σε δηµόσιους φορείς να σπάσουν τις συµβάσεις και να πάρουν ρίσκα! - Σενάρια Στρατηγικού Σχεδιασµού «Τέλος στο powerpoint και στις παρουσιάσεις» Επένδυση και επιβράβευση Το φεστιβάλ σχεδιαζόταν επί µήνες. Η προσπάθεια που απαιτεί η διοργάνωση µια πολυθεµατικής και πολυµορφικής εκδήλωσης είναι φυσικά µεγαλύτερη από εκείνη που απαιτείται για µια πιο παραδοσιακή εκδήλωση. Η οµάδα εργάστηκε χτίζοντας µε επιµέλεια το πρόγραµµα, εξασφαλίζοντας ισορροπία και σωστό ρυθµό, αναδιαµορφώνοντας τον χώρο του Συνεδριακού Κέντρου µε µετακινούµενα χωρίσµατα, παίζοντας µε την εµφάνιση και τις αισθήσεις, δηµιουργώντας λίστες τραγουδιών, ακόµα και δοκιµάζοντας την αντοχή των ανακυκλώσιµων χάρτινων επίπλων πηδώντας πάνω τους. Τα τελικά αποτελέσµατα ήταν µια µεγάλη επιβράβευση: η ζεστασιά και ο ενθουσιασµός µε τον οποίο οι συµµετέχοντες χαιρέτησαν τους παλιούς φίλους και έκαναν καινούργιους η ενεργητικότητα µε την οποία πραγµατοποιήθηκαν όλες οι εργασίες, οι πολυπληθείς καταγραφές στα ηµερολόγια του φεστιβάλ, παρακολουθώντας περαστικούς να προσπαθούν να ακούσουν κατά τη διάρκεια των προγραµµάτων «Γνωρίστε τις πόλεις» (Meet the cities) και την εκπληκτική δηµιουργικότητα που αποκαλύφθηκε µέσω χιλιάδων συζητήσεων και µέσω των κουτιών των Εργοστασίων Ιδεών στο τέλος. Έτσι, στο τέλος, ο σηµαντικότερος συντελεστής επιτυχίας ολόκληρου του φεστιβάλ υπήρξε η θετική αντιµετώπιση και η συνολική ανάµειξη όλων των συµµετεχόντων. Κληρονοµιά για το µέλλον των πόλεων Η µεγαλύτερη επιβράβευση είναι όταν βλέπεις αυτή την ενέργεια και την ώθηση να µετατρέπονται επιτόπου σε αλλαγές στις πόλεις, να αλλάζουν το µέλλον των πόλεων Την κληρονοµιά του φεστιβάλ αποτελούν οι νέες λύσεις, οι αναθεωρηµένοι τρόποι σκέψης, η αυξηµένη δηµιουργικότητα και οι ερευνητικές ιδέες, η αλλαγή στον τρόπο επίγνωσης και κατανόησης σηµαντικών αστικών ζητηµάτων, και οι βελτιωµένες δεξιότητες στην εφαρµογή νέων ιδεών όσο αφορά τη βιώσιµη και τη συµµετοχική ανάπτυξη. Γενικά ελπίζουµε το φεστιβάλ να έχει επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας των πόλεων φέρνοντας υψηλότερα επίπεδα αποτελεσµατικότητας, έµπνευσης και καινοτοµίας. Όπως δήλωσε ο Stephen Duffy από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Θέλουµε να δούµε το απρόσµενο, θέλουµε να ενισχύσουµε την αυτονοµία των πόλεων, θέλουµε να δούµε νέες ιδέες. Είναι πολύ καθησυχαστικό να βλέπουµε τέτοια επίπεδα δηµιουργικότητας από τις πόλεις. (1) Από τους συµµετέχοντες που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης της Sally Kneeshaw

6 6 «Το ήξερα ότι δεν θα περιφερόµουν από καρέκλα σε καρέκλα κι ότι δεν θα κοιµόµουν στις συνεδριάσεις» όλοι οι συµµετέχοντας πήραν ενεργά µέρος σε όλη τη διαδικασία. Αυτό µας γεµίζει µε ενθουσιασµό, κάτι που είναι πολύ συναρπαστικό. είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της συµµετοχής σ ένα φεστιβάλ; Λίγη κούραση, µια εκατό τοις εκατό συµµετοχική εµπειρία που περιλαµβάνει το σώµα και το µυαλό και που συνοδεύει για πολύ καιρό το άτοµο που τη βίωσε; Σίγουρα, αυτό συνέβη µε τη Ρίγα! Κάποιες απ αυτές τις εµπειρίες αναβιώνουν µέσω των βίντεο του φεστιβάλ, όπως το «10 εργαστήρια µέσα σε 3 λεπτά», όπου µπορεί κανείς να ακολουθήσει τον ρυθµό µιας υπερενθουσιώδους οµάδας βιντεοσκόπησης που προσπαθεί να συλλάβει σε βίντεο την αίσθηση των εργαστηρίων: αστικά σαφάρι και διαδραστικά εργαστήρια που παρουσιάζουν τις γνώσεις που έχουν παραχθεί από τα δίκτυα URBACT και τις επισκέψεις σε σχετικά µέρη της Ρίγας. Όπως το έθεσαν πολύ απλά οι συµµετέχοντες, το Φεστιβάλ Πόλεων URBACT παρ όλο που οι παρευρισκόµενοι ήταν πάνω από 470 δεν ήταν ένα συνηθισµένο συνέδριο: ο κάθε συµµετέχων δηµιούργησε το δικό του/της µονοπάτι εκµάθησης. Κατά κάποιον τρόπο, οι εµπειρίες από το φεστιβάλ ήταν όσες και οι συµµετέχοντες. Θέλετε να ανακαλύψετε κάποιες από τις κυριότερες εµπειρίες του Φεστιβάλ Πόλεων URBACT που έγινε στη Ρίγα; Σας τις παρουσιάζουµε µε λέξεις, εικόνες και βίντεο! Κίνηση Οι πόλεις έχουν να κάνουν µε την κίνηση ανθρώπων, κι έτσι συνέβη και µε το Φεστιβάλ Πόλεων URBACT! Από την αρχή µέχρι το τέλος του φεστιβάλ, οι συµµετέχοντες ενθαρρύνονταν να κουνήσουν τόσο το σώµα τους όσο και το µυαλό τους! όθηκε ακόµα κι ο ρυθµός για να αρχίσει το κούνηµα! Μάθετε επίσης για τις διαδραστικές συνεδρίες «Ξεσκεπάζοντας τη Γνώση» κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχοντες που είχαν πάρει µέρος σε διαφορετικά walkshops µετέφεραν την εµπειρία τους και προσδιόρισαν µαζί ποιες ήταν οι πιο καίριες ερωτήσεις γι αυτούς που εργάζονται στον τοµέα αστικής ανάπτυξης στις πόλεις τους. Ορθοστασία, περπάτηµα, µεταφορά (ελαφριών) κουτιών, µετακίνηση από τη µία συνάντηση στην άλλη κάποιοι συµµετέχοντες το βρήκαν µάλιστα κάπως σωµατικά κοπιαστικό! Αλλά µήπως αυτό δεν ιασκέδαση! Όπως το θέτει η Sally Kneeshaw, η παρουσιάστρια της τελετής της διοργάνωσης, «οι άνθρωποι µαθαίνουν καλύτερα όταν διασκεδάζουν», έτσι η διασκέδαση αποτέλεσε ένα σηµαντικό στοιχείο του φεστιβάλ. Μπορεί να δει κανείς για παράδειγµα πώς η

7 7 χρήση των Lego µπορεί να αποτελέσει µια πολύ σηµαντική µέθοδο ανταλλαγής ιδεών και αµοιβαίας εκµάθησης σε αυτό το βίντεο του Walkshop της ηµιουργικής Ανησυχίας του δικτύου URBACT, που εστίασε κυρίως στο πώς µπορούν να συνδεθούν καλύτερα οι πολιτιστικές και δηµιουργικές βιοµηχανίες και διερεύνησε το συναρπαστικό παράδειγµα του συνοικίας Spikeri της Ρίγας. Για όσους προτιµούσαν παιχνίδια ρόλων, υπήρχε επίσης η δυνατότητα παρακολούθησης κάποιων µαθηµάτων µαγειρικής για το πώς µπορούν να δηµιουργηθούν µε τον καλύτερο τρόπο θέσεις εργασίας σε µια πόλη µέσω του δικτύου URBACT ESIMEC II: έτσι εξετάζεται ένα πολύ δύσκολο θέµα µ έναν πραγµατικά διασκεδαστικό τρόπο! Μπορείτε να δείτε την οπτικοακουστική αναπαράσταση του walkshop µαθήµατος µαγειρικής τους εδώ. Έκπληξη, αναστάτωση, πρόκληση Η αναστάτωση και η πρόκληση µπορεί να οδηγήσουν σε δηµιουργικές ιδέες και λύσεις, κι αυτό ήταν επίσης µέρος του παιχνιδιού Μια εορταστική ατµόσφαιρα συνοδευόµενη από διάφορα καλούδια Αυτό είναι σίγουρα δευτερεύον, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο κάθε φεστιβάλ και της ατµόσφαιράς του. ηµιουργεί την αίσθηση «όλοι στο ίδιο µετερίζι» και αποτελεί συστατικό ξεχωριστής εµπειρίας! Από τα αστέρια και τις ερωτήσεις που έπεφταν στην αρχή από τον ουρανό µε σκοπό να ωθήσουν το κόσµο να συµµετάσχει στο σύντοµο Flash Mob τραγουδιού στο είπνο Γνωριµίας κατά τη διάρκεια του οποίου όλοι καλούνταν να τραγουδήσουν (στα Λετονικά!), έως τις δυσάρεστες ερωτήσεις που είχαν να αντιµετωπίσουν, οι συµµετέχοντες έπρεπε να βγουν από τη άνεσή τους και να βάλουν τους εαυτούς στους στην πρώτη γραµµή προκειµένου να προσπαθήσουν να λύσουν τα προβλήµατα της πόλης τους Σας αφήνουµε να κρίνετε τις δυσκολίες που υποδηλώνονται από τον τοίχο µε τις ερωτήσεις! Όλοι οι συµµετέχοντες έλαβαν ένα «πακέτο φεστιβάλ» που περιλάµβανε σακίδιο πλάτης, ένα µπουκάλι για νερό (αντί για τη χρήση τόνων πλαστικών µπουκαλιών κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης), ένα αδιάβροχο (σε περίπτωση κακοκαιρίας για τα walkshops), ένα σηµειωµατάριο και ταινία για τον καρπό. Τα έπιπλα στις αίθουσες συνεδριάσεων ήταν φτιαγµένα από ανακυκλώσιµο χαρτί καθιστώντας τον όλο χώρο λιγότερο επίσηµο και πιο προσβάσιµο, ενώ υπήρχαν ακόµα και (τοπικής προέλευσης) «φορτηγά-καντίνες» που καλωσόριζαν τους συµµετέχοντες όταν επέστρεφαν από τις πολύωρες βόλτες τους στους δρόµους της Ρίγας! Μαθαίνοντας και βρίσκοντας λύσεις! Όλα αυτά όµως δεν αποτελούν παρά έναν δηµιουργικό τρόπο εκµάθησης, κάτι που είναι στην πραγµατικότητα κι ο αληθινός στόχος και σκοπός του φεστιβάλ! Μέσω όλων αυτών των καινοτόµων µεθόδων, οι συµµετέχοντες ασχολήθηκαν µε την εξεύρεση λύσεων για τις δικές τους πόλεις, και µοιράστηκαν µεταξύ τους σηµαντικές και πολύ χρήσιµες πληροφορίες.

8 8 Τα εξειδικευµένα σεµινάρια (masterclasses) αποτελούν ίσως το πιο τυπικό µέρος του προγράµµατος αλλά προσέφεραν πιο λεπτοµερή παρουσίαση εξειδικευµένων θεµάτων, για παράδειγµα πάνω στο πολύ καυτό ζήτηµα της οικονοµίας του διαµοιρασµού (sharing economy) και των επιπτώσεών της στον σχεδιασµό πόλεων BlaBlaCar, Air BnB, Uber: συνενώνουν ή διαβρώνουν µια πόλη; ρώτησε η Emma Clarence. Το περιεχόµενο του σεµιναρίου παρουσιάζεται περιληπτικά εδώ σ έναν διαδικτυακό άρθρο. Σχετικά µε το θέµα της αστικής ανάπτυξης, για να χρησιµοποιήσουµε ένα άλλο παράδειγµα, οι συµµετέχοντες έµαθαν από τον Adolf Sotoca για τις αστικές πολιτικές και για τα εργαλεία και τις εξειδικευµένες ενέργειες που υιοθετούνται για τον έλεγχό τους. Συγκεκριµένα παραδείγµατα από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ παρείχαν µια ολιστική εικόνα των διαφορετικών στρατηγικών που αποβλέπουν στον έλεγχο της άτακτης αστικής εξάπλωσης. Το άρθρο του Adolf που βασίζεται στην οµιλία του µπορεί να διαβαστεί εδώ. Τα Εργαστήρια και τα προγράµµατα «Γνωρίστε τις πόλεις» (Meet the cities) (δείτε φωτογραφία από το πρόγραµµα «Γνωρίστε την πόλη» της Θεσσαλονίκης), κατά τη διάρκεια των οποίων ο κόσµος µπορούσε να αντλήσει παραδείγµατα από περισσότερες από 30 πόλεις, και τα οποία διοργανώθηκαν µε ανεπίσηµο τρόπο και απευθείας από τους συµµετέχοντες, πραγµατοποιήθηκαν για να προβληθούν οι γνώσεις που απέκτησαν οι πόλεις µέσω της ενασχόλησής τους σ ένα δίκτυο URBACT. Σεµπαστιάν της Ισπανίας κατάφερε να αξιοποιήσει το βιοµηχανικό του συγκρότηµα ιστιοσανίδας για να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας µέσω της ανάµειξης εµπλεκοµένων φορέων γύρω από έναν κοινό σκοπό. Τα παραδείγµατα του Linköping στη Σουηδία, που βασίστηκε στις πράσινες λύσεις, και του Κλουζ (Ρουµανία), που εγκαθίδρυσε µε επιτυχία ένα σύµπλεγµα τεχνολογίας πληροφοριών (IT), είναι επίσης διαφωτιστικά. Θέτοντας ερωτήσεις και δουλεύοντας σκληρά, ανιχνεύοντας ιδέες και προχωρώντας µπροστά! Οι λύσεις δεν αντιγράφονται έτσι απλά. Η εξεύρεση λύσεων απαιτεί απ αυτούς που τις παρέχουν την ικανότητα να αµφισβητούν τις προκαταλήψεις τους, να είναι πρόθυµοι να ανιχνεύσουν νέες ιδέες που πρέπει να επανερµηνευτούν και να προσπαθούν να συνεργαστούν µε άλλους µε σκοπό την ανεύρεσης της λύσης που είναι ιδανική για όλους. Όταν υπάρχουν οι σωστές προϋποθέσεις, οι οµάδες είναι εντυπωσιακά οξυδερκείς και µπορεί να είναι πιο έξυπνες από το εξυπνότερο µέλος τους. Η διαδικασία εκµάθησης του Φεστιβάλ Πόλεων URBACT ξεπέρασε εποµένως κατά πολύ την απλή πρόσβαση στη γνώση φτάνοντας την πρόσβαση στη συµπεριφορά: συνεργασία, σκληρή δουλειά και παίξιµο του παιχνιδιού µε τον πιο απόλυτο τρόπο! Ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης αυτού του περιεχόµενου είναι µέσω της παρακολούθησης των βίντεο που σχετίζονται µε τα τέσσερα βασικά λειτουργικά ρεύµατα στα οποία έχουν ενσωµατωθεί όλα τα ευρήµατα των σχεδίων του προγράµµατος URBACT: «Μην αντιγράφετε τους άλλους, βρείτε τον δικό σας δρόµο µέσω της κινητοποίησης των εµπλεκόµενων φορέων», αυτό είναι ένα από τα βασικά µηνύµατα του βίντεο για τις νέες αστικές οικονοµίες. Εκεί θα δείτε πώς το Σαν Όλοι οι συµµετέχοντας πήραν ενεργό µέρος

9 9 στην εµπειρία αντιµετωπίζοντας καίρια ερωτήµατα και βρίσκοντας εξατοµικευµένες λύσεις. Μια σπουδαία εµπειρία που µπορεί να προσαρµοστεί στην καθηµερινή επαγγελµατική ζωή συνδυάζοντας την αναζήτηση των καλύτερων λύσεων για την πόλη του καθενός! Της Ségolène Pruvot είτε όλα τα βίντεο του φεστιβάλ: b577689edb3&id=c9529e6a9d&e=88afd81b0 a είτε όλες τις φωτογραφίες του φεστιβάλ: b577689edb3&id=fc0d723600&e=88afd81b0 a

10 Το URBACT είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ανταλλαγής και γνώσης που προωθεί την αειφόρο αστική ανάπτυξη. Βοηθά τις πόλεις να συνεργαστούν για να αναπτύξουν λύσεις σε µείζονες αστικές προκλήσεις, επιβεβαιώνοντας τον κυρίαρχο ρόλο που παίζουν στην αντιµετώπιση πολύπλοκων κοινωνικών προκλήσεων. Τις βοηθά να αναπτύξουν πραγµατιστικές λύσεις νέες και βιώσιµες, οι οποίες ενσωµατώνουν τις οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Βοηθά τις πόλεις να µοιραστούν καλές πρακτικές και συµπεράσµατα µε όλους τους επαγγελµατίες που εµπλέκονται στην πολιτική για τις αστικές περιοχές, σε όλη την Ευρώπη. Το URBACT είναι 181 πόλεις, 29 χώρες και συµµετέχοντες

Road Safety Cities in Europe

Road Safety Cities in Europe RoSaCe Road Safety Cities in Europe Εγχειρίδιο Εφαρµογής Πειραµατικό σχέδιο µε την υϖοστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωϖα κής Εϖιτροϖής Αρµόδια Κέντρα RoSaCe, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

URBACT II. Ενηµερωτικό ελτίο Φεβρουάριος 2015

URBACT II. Ενηµερωτικό ελτίο Φεβρουάριος 2015 URBACT II Ενηµερωτικό ελτίο Φεβρουάριος 2015 2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ URBACT ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ URBACT III: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

URBACT II. Ενηµερωτικό ελτίο Ιούνιος 2014

URBACT II. Ενηµερωτικό ελτίο Ιούνιος 2014 URBACT II Ενηµερωτικό ελτίο Ιούνιος 2014 2 ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ URBACT III ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ: ΜΠΑΣΙΝΓΚΣΤΟΟΥΚ ΒΟΛΤΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Κύριο Άρθρο Μήνυµα της Τεχνικής Γραµµατείας URBACT Οι θεµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας µε το etwinning. Ένας οδηγός για εκπαιδευτικούς

Μαθαίνοντας µε το etwinning. Ένας οδηγός για εκπαιδευτικούς Μαθαίνοντας µε το etwinning Ένας οδηγός για εκπαιδευτικούς Published in April 2007 by: Central Support Service for etwinning European Schoolnet Rue de Trèves 61 B-1040 Brussels Belgium Layout: Hofi Studio

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προγράμματος VISTA

Οδηγός Προγράμματος VISTA - 1 - Οδηγός Προγράμματος VISTA CENTER FOR REHABILITATION - PHYSICAL AND SOCIAL REHABILITATION (KAFIAP) ILIAS GREECE GENERAL HOSPITAL OF PYRGOS- ANDREAS PAPANDREOU - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I: Το Συμμετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών 1 Ο παρόν Οδηγός Προσέγγισης Εθελοντών αποτελεί προϊόν της Δράσης 14 του Υποέργου ΙΙ του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ, το οποίο υλοποιείται από το «Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

EDDILI To EDucate is to make possible the DIscovery of LIfe

EDDILI To EDucate is to make possible the DIscovery of LIfe 1 2 EDDILI To EDucate is to make possible the DIscovery of LIfe ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ Στην εκπαίδευση ενηλίκων Επιµέλεια Amico Dolci και Fausto Amico µε τη στήριξη των Marie Marzloff, Hans Donders,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Φορέας Υλοποίησης Έργου: Ινστιτούτο Don Milani (IT) Περίοδος Αναφοράς: 1 Νοεµβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής www.eparticipation.eu Ο παρών οδηγός είναι αποτέλεσμα του χρηματοδοτούμενου έργου Interreg IVC ecitizen II Towards citizen-centered egovernment in European

Διαβάστε περισσότερα

Youthpass. Making the most of your learning. Οδηγός Youthpass

Youthpass. Making the most of your learning. Οδηγός Youthpass Youthpass Making the most of your learning Οδηγός Youthpass Οδηγός Youthpass Περιεχόμενα Πρόλογος Εισαγωγή: Το Youthpass είναι εδώ! Μέρος A: Το γενικό πλαίσιο του Youthpass A1 Τι είναι το Youthpass; σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( Ι.ΟΡΓΑΝΩ.ΣΗ) ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 5: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Οι παιδαγωγοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτού του οδηγού για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικότητα & Περιβάλλον

Επιχειρηµατικότητα & Περιβάλλον Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σηµειώσεις από τις διαλέξεις του διατµηµατικού µαθήµατος επιλογής: Ζαµπετάκης Α. Λεωνίδας Bsc., M.Env.Eng., M.Ind. Eng. Υποψήφιος ιδάκτορας, Τµήµατος Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL...

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL... ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ CLIL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ CLIL Ορολογία:...4 Δομή του Εγχειριδίου...5 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL...7

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Κ. ΛΕΜΑΣ: Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουµε σιγά-σιγά για να µπορέσουµε να δώσουµε τον χρόνο να ακουστούν και απόψεις στο τέλος της συνάντησης. Ονοµάζοµαι Κώστας Λέµας, είµαι ο Προϊστάµενος της Ενδιάµεσης

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμάζομαι αποτελεσματικά

Προετοιμάζομαι αποτελεσματικά Προετοιμάζομαι αποτελεσματικά Η αγορά εργασίας σήμερα - Ευκαιρίες μέσα στην κρίση Ο σύγχρονος κόσμος της εργασίας συνεχώς αλλάζει. Οι ταχέως εξελισσόμενες οικονομικές, τεχνολογικές, κοινωνικές και πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Πολλές είναι οι επιστηµονικές προσεγγίσεις που αναλαµβάνουν να καλύψουν το θέµα του ταλέντου και της χαρισµατικότητας, προερχόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας Πρόγραμμα Ίρις - Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα