URBACT II. Ενηµερωτικό ελτίο Μάιος 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "URBACT II. Ενηµερωτικό ελτίο Μάιος 2015"

Transcript

1 URBACT II Ενηµερωτικό ελτίο Μάιος 2015

2 2 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΕΩΝ URBACT!!! KAINOTOMOΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ «ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΕΩΝ URBACT «ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ»!!! Το πρόσφατο Φεστιβάλ Πόλεων URBACT που πραγµατοποιήθηκε στη Ρίγα από τις 6 έως τις 8 Μαΐου είχε στόχο τη γέννηση ιδεών που θα αποβούν εποικοδοµητικές για το µέλλον των πόλεων µέσω της καινοτόµου αλληλεπίδρασης και εκπαίδευσης. Ένας από τους βασικούς στόχους του προγράµµατος URBACT είναι η βελτίωση της ικανότητας των πόλεων στο να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν ολοκληρωµένες αστικές στρατηγικές και ενέργειες. ιοργανώσεις όπως το Φεστιβάλ Πόλεων αποτελούν µέρος µιας συνολικής στρατηγικής του προγράµµατος, µαζί µε τα αστικά δίκτυα, την κεφαλαιοποίηση της αστικής γνώσης και άλλες πρωτοβουλίες (Θερινά Πανεπιστήµια, σεµινάρια κατάρτισης στα 29 κράτη µέλη ή εκπαιδευτικά προγράµµατα για τους εκλεγµένους εκπροσώπους σε όλη την Ευρώπη). Το URBACT έχει µεγάλη εµπειρία στο σχεδιασµό και τη διανοµή καινοτόµων εµπειριών εκµάθησης. Μια έρευνα της Ekos που δηµοσιεύτηκε το 2014 ανέφερε ότι «το URBACT αποτελεί µια ασυναγώνιστη µέθοδο εφαρµογής µιας περιεκτικής και αλληλοσυµπληρωµατικής γκάµας ιδεών εκµάθησης που θεωρούνται προηγµένες. Αυτές περιλαµβάνουν έντονα στοιχεία των εννοιών «συλλογική εκµάθηση» και «κοινότητες πρακτικής» καθώς και µια στενή εναρµόνιση µε την προσέγγιση «ενεργή µάθηση». Μέσω αυτής της διοργάνωσης - ένα Φεστιβάλ Πόλεων - προσδοκούσαµε να φέρουµε κοντά πόλεις απ όλη την ΕΕ και να προσφέρουµε µια νέα πλατφόρµα στους επαγγελµατίες των πόλεων για να µάθουν, να εµπνεύσουν και να εµπνευστούν ο ένας από τον άλλον για το µέλλον των πόλεων.

3 3 Οι εγγραφές καλύφθηκαν ένα µήνα πριν από τη διοργάνωση και από τη «φασαρία» που δηµιουργήθηκε στο ίντερνετ και την επίσηµη ανατροφοδότηση µπορούµε να πούµε µε σιγουριά ότι τα 470 άτοµα που συµµετείχαν απόλαυσαν την εµπειρία. Επιπροσθέτως, το 91% δήλωσε ότι οι γενικές τους γνώσεις είχαν βελτιωθεί µετά το Φεστιβάλ! (1) Πώς ξέρουµε όµως πώς µαθαίνουν οι πόλεις; Πώς προσαρµόσαµε την προσέγγιση URBACT στο Φεστιβάλ; Ποιοι ήταν οι βασικοί συντελεστές επιτυχίας; Ακολουθούν κάποιες µεταγενέστερες σκέψεις ως προς το τι είναι αυτό που κάνει ένα φεστιβάλ πόλεων επιτυχηµένο. να διαλέξει τα αστικά θέµατα που τον ενδιέφεραν περισσότερο και να δηµιουργήσει ένα εξατοµικευµένο διδακτικό ταξίδι µέσω του φεστιβάλ. Γνώση που παράγεται από το URBACT Οι συντελεστές του φεστιβάλ, µεταξύ των οποίων εµπειρογνώµονες, παρουσιαστές, επικεφαλής των walkshop, συντονιστές εργαστηρίων, οµιλητές των παρουσιάσεων «Εµπνευστείτε» (Get inspired), διοργανωτές των προγραµµάτων «Γνωρίστε τις πόλεις» (Meet the cities), όλοι προσλήφθηκαν από τη δεξαµενή γνώσης που δηµιουργήθηκε από το πρόγραµµα URBACT II και τους συνεργάτες του. Επρόκειτο για ήδη υπάρχουσα τεχνογνωσία. Άτοµα που κατανοούν την ανάγκη για ολοκληρωµένες και συµµετοχικές προσεγγίσεις, και που είναι εξοικειωµένα µε τις µεθόδους του URBACT και πρόθυµα να µοιραστούν µε άλλους τις εµπειρίες, τα πειράµατα, τις αποτυχίες και τις επιτυχίες, µε ευφάνταστους τρόπους που προκαλούν τη σκέψη. Σε όλες τις συναντήσεις ακούστηκαν πρακτικές και συγκεκριµένες προτάσεις για εργαλεία και λύσεις που µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι πόλεις. Συχνά η µεταλαµπάδευση ακόµα και απλών ιδεών για διαφορετικές αστικές προσεγγίσεις µπορεί να πυροδοτήσει ανεπαίσθητες, αλλά ξεχωριστές βελτιώσεις στην πράξη από τους ίδιους τους συµµετέχοντες. Ξέρουµε ότι αυτές οι απλές ιδέες, που γεννιούνται µαθαίνοντας απευθείας τις πρωτοβουλίες άλλων πόλεων, µπορεί να συµβάλουν στην αλλαγή των υφιστάµενων πρακτικών. Μια ισορροπηµένη γκάµα από πλούσια και ποικίλα θέµατα Η επιλογή των θεµάτων που παρουσιάστηκαν στις συναντήσεις έγινε προσεκτικά προκειµένου να αντιπροσωπευτούν διαφορετικές αστικές προκλήσεις και το κεκτηµένο URBACT. Περιβαλλοντολογικά, οικονοµικά και κοινωνικά ζητήµατα συζητήθηκαν µαζί µε παραδείγµατα από κάθε γωνιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβάνοντας εκθέσεις µε θέµα τις πιο σύγχρονες «ιδέες και πράξεις», όπως κοινωνική καινοτοµία, συµπαγείς πόλεις, δηµιουργία χώρου, βιώσιµη αναγέννηση, κινητικότητα και πολλά άλλα. Ένα σηµαντικό στοιχείο είναι ότι ο κάθε συµµετέχων είχε τη δυνατότητα να κάνει τις δικές του επιλογές, Σας ευχαριστούµε γι αυτήν την τόσο εµπνευσµένη διοργάνωση! Γυρίζουµε πίσω γεµάτοι όρεξη για να προχωρήσουµε µπροστά! Εκπρόσωπος πόλης, δίκτυο URBACT Υψηλά επίπεδα διαδραστικότητας Το επίπεδο διαδραστικότητας, η ύπαρξη µικρών οµάδων που συνεργάζονταν σε τέσσερις διαφορετικές χρονικές στιγµές, σε

4 4 διαφορετικές συναντήσεις, υπήρξε µια αξιοσηµείωτη οργανωτική πρόκληση για µια τόσο µεγάλη εκδήλωση. Η οµάδα του φεστιβάλ σχηµάτισε µε επιµέλεια οµάδες µε µέγιστο αριθµό 5 ή 6 ατόµων σε κάθε συνεδρία προκειµένου να υπάρξει ένας εποικοδοµητικός διάλογος, και σχηµάτισε ανελλιπώς ανάµεικτες οµάδες για το Καφέ URBACT, το εργαστήρι «Ξετυλίγοντας τη γνώση» (Unpacking Knowledge) και το Εργοστάσιο Ιδεών, έτσι ώστε οι συµµετέχοντες να ανήκουν σε διαφορετικές οµάδες και να συναντούν καινούργιους ανθρώπους που είχαν πάρει µέρος σε διαφορετικές θεµατικές συνεδρίες. Με αυτόν τον τρόπο η ανταλλαγή θεµάτων µεγιστοποιήθηκε και οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν για διάφορα ζητήµατα και να µάθουν και για άλλες προοπτικές. Συνδυάζοντας µεθόδους για διαφορετικούς τρόπους εκµάθησης Από την εµπειρία των δικτύων URBACT γνωρίζουµε ότι υπάρχει ανάγκη να χρησιµοποιηθούν εργαλεία για την υποστήριξη της οπτικής, της ακουστικής και της κιναισθητικής εκµάθησης και ότι η νοερή και η πρακτική εµπειρία είναι αποτελεσµατικές για τις οµάδες των επαγγελµατιών πόλεων από διάφορες χώρες, η πλειοψηφία των οποίων δεν έχουν µητρική γλώσσα την αγγλική. Σε όλες τις συναντήσεις χρησιµοποιήθηκαν σε µεγάλο βαθµό οπτικά µέσα κατά την οργάνωση και την παρουσίαση. Στις περισσότερες υπήρξε ένα στοιχείο φυσικής κίνησης. Η εναλλαγή οµάδων και τόπων για κάθε συνάντηση αποτέλεσε επίσης έναν τρόπο µεγιστοποίησης της δηµιουργικότητας και διασφάλισης ότι κανένας δεν θα µπερδευόταν ή θα βαριόταν. Βιώνοντας αυτές τις µεθόδους από πρώτο χέρι βοήθησε πραγµατικά τους συµµετέχοντας να καταλάβουν την αξία. Πρώτη φορά κατάλαβα τι σηµαίνει πραγµατικά «διαδραστικός». Ευχαριστώ! - Εκπρόσωπος πόλης, δίκτυο URBACT Ατοµική και συλλογική σκέψη Στη µέση και στο τέλος του προγράµµατος υπήρχαν διαστήµατα που προορίζονταν για δοµηµένες συζητήσεις µε σκοπό την επεξεργασία της γνώσης και της εµπειρίας που παρέχει το φεστιβάλ. Αυτές οι στιγµές κριτικής σκέψης και κατανόησης εµπειρίας, φραστικής έκφρασης, µεγαλόφωνου στοχασµού, εµπέδωσης, και πραγµατοποίησης των πρώτων σκέψεων για τις ενέργειες που θα µπορούσαν να γίνουν στη χώρα του καθενός, συµβάλλουν στο να αποφευχθεί µια κατάσταση υπερφόρτωσης δεδοµένων ή απόκτησης παθητικής θεωρητικής γνώσης. Μια πρόσθετη καινοτοµία ήταν το Εργοστάσιο Ιδεών και η χρήση χαρτόκουτων για την επίλυση προβληµάτων, µε µια σειρά εργασιών γραµµένων σε φακέλους που ήταν κολληµένοι στο πλάι. Οι «απαντήσεις» ή «λύσεις» ήταν ζωγραφισµένες πάνω στα χαρτόκουτα, ενώ στο τέλος παρουσιάστηκαν όλα τα αποτελέσµατα µέσω συναντήσεων που ενθαρρύνουν την ενεργή δραστηριοποίηση των συµµετεχόντων (gallery walk). Καταγραφή βαθύτερων εκτιµήσεων Από την αρχή ανατέθηκε σε κάθε συµµετέχοντα η αποστολή να «συλλέξεισυνδέσει και συν-δηµιουργήσει» πάνω στο θέµα των αστικών τάσεων, στα πλαίσια µιας κεντρικής ιδέας που διέτρεχε όλες τις δραστηριότητες. Το πακέτο του φεστιβάλ περιλάµβανε, µεταξύ άλλων, ένα ηµερολόγιο και αυτοκόλλητα χαρτάκια µεγάλου µεγέθους (post-it) για την καταγραφή βαθύτερων εκτιµήσεων, ιδεών και πρακτικών καθ όλη τη διάρκεια. Οι ολιγοµελείς συναντήσεις και η ανεπίσηµη δικτύωση επέτρεψε την ανταλλαγή αυτών των βαθύτερων εκτιµήσεων. Οι συµµετέχοντες πήραν φεύγοντας µαζί τους αυτά τα ατοµικά αρχεία σαν non-paper. Η πόλη της Ρίγας ως άγκυρα και σκηνικό Σε αντίθεση µε τα περισσότερα διεθνή συνέδρια, αναπτύχθηκε µια ευαίσθητη στρατηγική για τη διαδραστική συµµετοχή της Ρίγας, των κατοίκων της και των παραγόντων της πόλης. Ο ήµαρχος της Ρίγας, Nils Usakovs, απηύθυνε επίσηµο χαιρετισµό. Τα δίκτυα URBACT διοργάνωσαν µια σειρά από Walkshops, όπως αστικά σαφάρι, σε όλη την πόλη, µε τα οποία συνδέθηκαν τα αποτελέσµατα της δουλειάς τους µε τις αστικές προκλήσεις και προσεγγίσεις της Ρίγας, ζωντανεύοντας τα θέµατα µέσω της δυνατότητας να βλέπουν, να αγγίζουν και να αισθάνονται την πόλη δουλεύοντας.

5 5 Φεστιβαλική ατµόσφαιρα Η δηµιουργία µια φεστιβαλικής ατµόσφαιρας ήταν το κλειδί. Κεντρική ιδέα της διοργάνωσης ήταν ότι η αστική γνώση θα πρέπει να γιορτάζεται, ότι οι φορείς αποφάσεων των πόλεων και οι επαγγελµατίες µπορούν να συνεργαστούν µε θετικό τρόπο και να εµπνευστούν οι µεν από τους δε. Η ατµόσφαιρα δηµιουργήθηκε µέσω πολύχρωµου ντιζάιν, ντύνοντας τους χώρους του Συνεδριακού Κέντρου, της έναρξης µε τα κοµφετί, των προσωρινών καταστηµάτων και των κινητών επίπλων από χαρτόνι. Μουσική, µπαλόνια, δραστηριότητες γνωριµίας (icebreaking exercises), συµπεριλαµβανοµένων των συγκεντρώσεων flash mob, ταινίες µικρού µήκους που προβάλλονταν το πρωί της προηγούµενης µέρας, κουτιά εργασίας, όλα πρόσθεταν έξτρα δυναµική. Ο χώρος κοινωνικών δικτύων #SeenInRiga #URBACT Fest διεύρυνε τα µηνύµατα του φεστιβάλ. Το άρθρο του Storify σχετικά µε τη διοργάνωση µπορεί να διαβαστεί εδώ. Υπήρξαν πολλές ευκαιρίες για ανεπίσηµη δικτύωση κατά τη διάρκεια των πρωινών συναντήσεων, των κοκτέιλ και φυσικά του αποχαιρετιστήριου πάρτι. Το φεστιβάλ πρόσφερε κάτι παραπάνω από µια δυνατότητα- πρόσφερε µια ρητή πρόκληση σε όλους να διασκεδάσουν, να δραστηριοποιηθούν και να δηµιουργήσουν. Αυτό που θα πάρω σίγουρα µαζί µου στη χώρα µου είναι η ατµόσφαιρα, µια ατµόσφαιρα αλλαγής. Ευχαριστούµε την οµάδα URBACT που συνέβαλε στο να επανασχεδιαστεί η µορφή των συνεδρίων και που έδωσε την ευκαιρία σε δηµόσιους φορείς να σπάσουν τις συµβάσεις και να πάρουν ρίσκα! - Σενάρια Στρατηγικού Σχεδιασµού «Τέλος στο powerpoint και στις παρουσιάσεις» Επένδυση και επιβράβευση Το φεστιβάλ σχεδιαζόταν επί µήνες. Η προσπάθεια που απαιτεί η διοργάνωση µια πολυθεµατικής και πολυµορφικής εκδήλωσης είναι φυσικά µεγαλύτερη από εκείνη που απαιτείται για µια πιο παραδοσιακή εκδήλωση. Η οµάδα εργάστηκε χτίζοντας µε επιµέλεια το πρόγραµµα, εξασφαλίζοντας ισορροπία και σωστό ρυθµό, αναδιαµορφώνοντας τον χώρο του Συνεδριακού Κέντρου µε µετακινούµενα χωρίσµατα, παίζοντας µε την εµφάνιση και τις αισθήσεις, δηµιουργώντας λίστες τραγουδιών, ακόµα και δοκιµάζοντας την αντοχή των ανακυκλώσιµων χάρτινων επίπλων πηδώντας πάνω τους. Τα τελικά αποτελέσµατα ήταν µια µεγάλη επιβράβευση: η ζεστασιά και ο ενθουσιασµός µε τον οποίο οι συµµετέχοντες χαιρέτησαν τους παλιούς φίλους και έκαναν καινούργιους η ενεργητικότητα µε την οποία πραγµατοποιήθηκαν όλες οι εργασίες, οι πολυπληθείς καταγραφές στα ηµερολόγια του φεστιβάλ, παρακολουθώντας περαστικούς να προσπαθούν να ακούσουν κατά τη διάρκεια των προγραµµάτων «Γνωρίστε τις πόλεις» (Meet the cities) και την εκπληκτική δηµιουργικότητα που αποκαλύφθηκε µέσω χιλιάδων συζητήσεων και µέσω των κουτιών των Εργοστασίων Ιδεών στο τέλος. Έτσι, στο τέλος, ο σηµαντικότερος συντελεστής επιτυχίας ολόκληρου του φεστιβάλ υπήρξε η θετική αντιµετώπιση και η συνολική ανάµειξη όλων των συµµετεχόντων. Κληρονοµιά για το µέλλον των πόλεων Η µεγαλύτερη επιβράβευση είναι όταν βλέπεις αυτή την ενέργεια και την ώθηση να µετατρέπονται επιτόπου σε αλλαγές στις πόλεις, να αλλάζουν το µέλλον των πόλεων Την κληρονοµιά του φεστιβάλ αποτελούν οι νέες λύσεις, οι αναθεωρηµένοι τρόποι σκέψης, η αυξηµένη δηµιουργικότητα και οι ερευνητικές ιδέες, η αλλαγή στον τρόπο επίγνωσης και κατανόησης σηµαντικών αστικών ζητηµάτων, και οι βελτιωµένες δεξιότητες στην εφαρµογή νέων ιδεών όσο αφορά τη βιώσιµη και τη συµµετοχική ανάπτυξη. Γενικά ελπίζουµε το φεστιβάλ να έχει επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας των πόλεων φέρνοντας υψηλότερα επίπεδα αποτελεσµατικότητας, έµπνευσης και καινοτοµίας. Όπως δήλωσε ο Stephen Duffy από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Θέλουµε να δούµε το απρόσµενο, θέλουµε να ενισχύσουµε την αυτονοµία των πόλεων, θέλουµε να δούµε νέες ιδέες. Είναι πολύ καθησυχαστικό να βλέπουµε τέτοια επίπεδα δηµιουργικότητας από τις πόλεις. (1) Από τους συµµετέχοντες που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης της Sally Kneeshaw

6 6 «Το ήξερα ότι δεν θα περιφερόµουν από καρέκλα σε καρέκλα κι ότι δεν θα κοιµόµουν στις συνεδριάσεις» όλοι οι συµµετέχοντας πήραν ενεργά µέρος σε όλη τη διαδικασία. Αυτό µας γεµίζει µε ενθουσιασµό, κάτι που είναι πολύ συναρπαστικό. είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της συµµετοχής σ ένα φεστιβάλ; Λίγη κούραση, µια εκατό τοις εκατό συµµετοχική εµπειρία που περιλαµβάνει το σώµα και το µυαλό και που συνοδεύει για πολύ καιρό το άτοµο που τη βίωσε; Σίγουρα, αυτό συνέβη µε τη Ρίγα! Κάποιες απ αυτές τις εµπειρίες αναβιώνουν µέσω των βίντεο του φεστιβάλ, όπως το «10 εργαστήρια µέσα σε 3 λεπτά», όπου µπορεί κανείς να ακολουθήσει τον ρυθµό µιας υπερενθουσιώδους οµάδας βιντεοσκόπησης που προσπαθεί να συλλάβει σε βίντεο την αίσθηση των εργαστηρίων: αστικά σαφάρι και διαδραστικά εργαστήρια που παρουσιάζουν τις γνώσεις που έχουν παραχθεί από τα δίκτυα URBACT και τις επισκέψεις σε σχετικά µέρη της Ρίγας. Όπως το έθεσαν πολύ απλά οι συµµετέχοντες, το Φεστιβάλ Πόλεων URBACT παρ όλο που οι παρευρισκόµενοι ήταν πάνω από 470 δεν ήταν ένα συνηθισµένο συνέδριο: ο κάθε συµµετέχων δηµιούργησε το δικό του/της µονοπάτι εκµάθησης. Κατά κάποιον τρόπο, οι εµπειρίες από το φεστιβάλ ήταν όσες και οι συµµετέχοντες. Θέλετε να ανακαλύψετε κάποιες από τις κυριότερες εµπειρίες του Φεστιβάλ Πόλεων URBACT που έγινε στη Ρίγα; Σας τις παρουσιάζουµε µε λέξεις, εικόνες και βίντεο! Κίνηση Οι πόλεις έχουν να κάνουν µε την κίνηση ανθρώπων, κι έτσι συνέβη και µε το Φεστιβάλ Πόλεων URBACT! Από την αρχή µέχρι το τέλος του φεστιβάλ, οι συµµετέχοντες ενθαρρύνονταν να κουνήσουν τόσο το σώµα τους όσο και το µυαλό τους! όθηκε ακόµα κι ο ρυθµός για να αρχίσει το κούνηµα! Μάθετε επίσης για τις διαδραστικές συνεδρίες «Ξεσκεπάζοντας τη Γνώση» κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχοντες που είχαν πάρει µέρος σε διαφορετικά walkshops µετέφεραν την εµπειρία τους και προσδιόρισαν µαζί ποιες ήταν οι πιο καίριες ερωτήσεις γι αυτούς που εργάζονται στον τοµέα αστικής ανάπτυξης στις πόλεις τους. Ορθοστασία, περπάτηµα, µεταφορά (ελαφριών) κουτιών, µετακίνηση από τη µία συνάντηση στην άλλη κάποιοι συµµετέχοντες το βρήκαν µάλιστα κάπως σωµατικά κοπιαστικό! Αλλά µήπως αυτό δεν ιασκέδαση! Όπως το θέτει η Sally Kneeshaw, η παρουσιάστρια της τελετής της διοργάνωσης, «οι άνθρωποι µαθαίνουν καλύτερα όταν διασκεδάζουν», έτσι η διασκέδαση αποτέλεσε ένα σηµαντικό στοιχείο του φεστιβάλ. Μπορεί να δει κανείς για παράδειγµα πώς η

7 7 χρήση των Lego µπορεί να αποτελέσει µια πολύ σηµαντική µέθοδο ανταλλαγής ιδεών και αµοιβαίας εκµάθησης σε αυτό το βίντεο του Walkshop της ηµιουργικής Ανησυχίας του δικτύου URBACT, που εστίασε κυρίως στο πώς µπορούν να συνδεθούν καλύτερα οι πολιτιστικές και δηµιουργικές βιοµηχανίες και διερεύνησε το συναρπαστικό παράδειγµα του συνοικίας Spikeri της Ρίγας. Για όσους προτιµούσαν παιχνίδια ρόλων, υπήρχε επίσης η δυνατότητα παρακολούθησης κάποιων µαθηµάτων µαγειρικής για το πώς µπορούν να δηµιουργηθούν µε τον καλύτερο τρόπο θέσεις εργασίας σε µια πόλη µέσω του δικτύου URBACT ESIMEC II: έτσι εξετάζεται ένα πολύ δύσκολο θέµα µ έναν πραγµατικά διασκεδαστικό τρόπο! Μπορείτε να δείτε την οπτικοακουστική αναπαράσταση του walkshop µαθήµατος µαγειρικής τους εδώ. Έκπληξη, αναστάτωση, πρόκληση Η αναστάτωση και η πρόκληση µπορεί να οδηγήσουν σε δηµιουργικές ιδέες και λύσεις, κι αυτό ήταν επίσης µέρος του παιχνιδιού Μια εορταστική ατµόσφαιρα συνοδευόµενη από διάφορα καλούδια Αυτό είναι σίγουρα δευτερεύον, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο κάθε φεστιβάλ και της ατµόσφαιράς του. ηµιουργεί την αίσθηση «όλοι στο ίδιο µετερίζι» και αποτελεί συστατικό ξεχωριστής εµπειρίας! Από τα αστέρια και τις ερωτήσεις που έπεφταν στην αρχή από τον ουρανό µε σκοπό να ωθήσουν το κόσµο να συµµετάσχει στο σύντοµο Flash Mob τραγουδιού στο είπνο Γνωριµίας κατά τη διάρκεια του οποίου όλοι καλούνταν να τραγουδήσουν (στα Λετονικά!), έως τις δυσάρεστες ερωτήσεις που είχαν να αντιµετωπίσουν, οι συµµετέχοντες έπρεπε να βγουν από τη άνεσή τους και να βάλουν τους εαυτούς στους στην πρώτη γραµµή προκειµένου να προσπαθήσουν να λύσουν τα προβλήµατα της πόλης τους Σας αφήνουµε να κρίνετε τις δυσκολίες που υποδηλώνονται από τον τοίχο µε τις ερωτήσεις! Όλοι οι συµµετέχοντες έλαβαν ένα «πακέτο φεστιβάλ» που περιλάµβανε σακίδιο πλάτης, ένα µπουκάλι για νερό (αντί για τη χρήση τόνων πλαστικών µπουκαλιών κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης), ένα αδιάβροχο (σε περίπτωση κακοκαιρίας για τα walkshops), ένα σηµειωµατάριο και ταινία για τον καρπό. Τα έπιπλα στις αίθουσες συνεδριάσεων ήταν φτιαγµένα από ανακυκλώσιµο χαρτί καθιστώντας τον όλο χώρο λιγότερο επίσηµο και πιο προσβάσιµο, ενώ υπήρχαν ακόµα και (τοπικής προέλευσης) «φορτηγά-καντίνες» που καλωσόριζαν τους συµµετέχοντες όταν επέστρεφαν από τις πολύωρες βόλτες τους στους δρόµους της Ρίγας! Μαθαίνοντας και βρίσκοντας λύσεις! Όλα αυτά όµως δεν αποτελούν παρά έναν δηµιουργικό τρόπο εκµάθησης, κάτι που είναι στην πραγµατικότητα κι ο αληθινός στόχος και σκοπός του φεστιβάλ! Μέσω όλων αυτών των καινοτόµων µεθόδων, οι συµµετέχοντες ασχολήθηκαν µε την εξεύρεση λύσεων για τις δικές τους πόλεις, και µοιράστηκαν µεταξύ τους σηµαντικές και πολύ χρήσιµες πληροφορίες.

8 8 Τα εξειδικευµένα σεµινάρια (masterclasses) αποτελούν ίσως το πιο τυπικό µέρος του προγράµµατος αλλά προσέφεραν πιο λεπτοµερή παρουσίαση εξειδικευµένων θεµάτων, για παράδειγµα πάνω στο πολύ καυτό ζήτηµα της οικονοµίας του διαµοιρασµού (sharing economy) και των επιπτώσεών της στον σχεδιασµό πόλεων BlaBlaCar, Air BnB, Uber: συνενώνουν ή διαβρώνουν µια πόλη; ρώτησε η Emma Clarence. Το περιεχόµενο του σεµιναρίου παρουσιάζεται περιληπτικά εδώ σ έναν διαδικτυακό άρθρο. Σχετικά µε το θέµα της αστικής ανάπτυξης, για να χρησιµοποιήσουµε ένα άλλο παράδειγµα, οι συµµετέχοντες έµαθαν από τον Adolf Sotoca για τις αστικές πολιτικές και για τα εργαλεία και τις εξειδικευµένες ενέργειες που υιοθετούνται για τον έλεγχό τους. Συγκεκριµένα παραδείγµατα από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ παρείχαν µια ολιστική εικόνα των διαφορετικών στρατηγικών που αποβλέπουν στον έλεγχο της άτακτης αστικής εξάπλωσης. Το άρθρο του Adolf που βασίζεται στην οµιλία του µπορεί να διαβαστεί εδώ. Τα Εργαστήρια και τα προγράµµατα «Γνωρίστε τις πόλεις» (Meet the cities) (δείτε φωτογραφία από το πρόγραµµα «Γνωρίστε την πόλη» της Θεσσαλονίκης), κατά τη διάρκεια των οποίων ο κόσµος µπορούσε να αντλήσει παραδείγµατα από περισσότερες από 30 πόλεις, και τα οποία διοργανώθηκαν µε ανεπίσηµο τρόπο και απευθείας από τους συµµετέχοντες, πραγµατοποιήθηκαν για να προβληθούν οι γνώσεις που απέκτησαν οι πόλεις µέσω της ενασχόλησής τους σ ένα δίκτυο URBACT. Σεµπαστιάν της Ισπανίας κατάφερε να αξιοποιήσει το βιοµηχανικό του συγκρότηµα ιστιοσανίδας για να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας µέσω της ανάµειξης εµπλεκοµένων φορέων γύρω από έναν κοινό σκοπό. Τα παραδείγµατα του Linköping στη Σουηδία, που βασίστηκε στις πράσινες λύσεις, και του Κλουζ (Ρουµανία), που εγκαθίδρυσε µε επιτυχία ένα σύµπλεγµα τεχνολογίας πληροφοριών (IT), είναι επίσης διαφωτιστικά. Θέτοντας ερωτήσεις και δουλεύοντας σκληρά, ανιχνεύοντας ιδέες και προχωρώντας µπροστά! Οι λύσεις δεν αντιγράφονται έτσι απλά. Η εξεύρεση λύσεων απαιτεί απ αυτούς που τις παρέχουν την ικανότητα να αµφισβητούν τις προκαταλήψεις τους, να είναι πρόθυµοι να ανιχνεύσουν νέες ιδέες που πρέπει να επανερµηνευτούν και να προσπαθούν να συνεργαστούν µε άλλους µε σκοπό την ανεύρεσης της λύσης που είναι ιδανική για όλους. Όταν υπάρχουν οι σωστές προϋποθέσεις, οι οµάδες είναι εντυπωσιακά οξυδερκείς και µπορεί να είναι πιο έξυπνες από το εξυπνότερο µέλος τους. Η διαδικασία εκµάθησης του Φεστιβάλ Πόλεων URBACT ξεπέρασε εποµένως κατά πολύ την απλή πρόσβαση στη γνώση φτάνοντας την πρόσβαση στη συµπεριφορά: συνεργασία, σκληρή δουλειά και παίξιµο του παιχνιδιού µε τον πιο απόλυτο τρόπο! Ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης αυτού του περιεχόµενου είναι µέσω της παρακολούθησης των βίντεο που σχετίζονται µε τα τέσσερα βασικά λειτουργικά ρεύµατα στα οποία έχουν ενσωµατωθεί όλα τα ευρήµατα των σχεδίων του προγράµµατος URBACT: «Μην αντιγράφετε τους άλλους, βρείτε τον δικό σας δρόµο µέσω της κινητοποίησης των εµπλεκόµενων φορέων», αυτό είναι ένα από τα βασικά µηνύµατα του βίντεο για τις νέες αστικές οικονοµίες. Εκεί θα δείτε πώς το Σαν Όλοι οι συµµετέχοντας πήραν ενεργό µέρος

9 9 στην εµπειρία αντιµετωπίζοντας καίρια ερωτήµατα και βρίσκοντας εξατοµικευµένες λύσεις. Μια σπουδαία εµπειρία που µπορεί να προσαρµοστεί στην καθηµερινή επαγγελµατική ζωή συνδυάζοντας την αναζήτηση των καλύτερων λύσεων για την πόλη του καθενός! Της Ségolène Pruvot είτε όλα τα βίντεο του φεστιβάλ: b577689edb3&id=c9529e6a9d&e=88afd81b0 a είτε όλες τις φωτογραφίες του φεστιβάλ: b577689edb3&id=fc0d723600&e=88afd81b0 a

10 Το URBACT είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ανταλλαγής και γνώσης που προωθεί την αειφόρο αστική ανάπτυξη. Βοηθά τις πόλεις να συνεργαστούν για να αναπτύξουν λύσεις σε µείζονες αστικές προκλήσεις, επιβεβαιώνοντας τον κυρίαρχο ρόλο που παίζουν στην αντιµετώπιση πολύπλοκων κοινωνικών προκλήσεων. Τις βοηθά να αναπτύξουν πραγµατιστικές λύσεις νέες και βιώσιµες, οι οποίες ενσωµατώνουν τις οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Βοηθά τις πόλεις να µοιραστούν καλές πρακτικές και συµπεράσµατα µε όλους τους επαγγελµατίες που εµπλέκονται στην πολιτική για τις αστικές περιοχές, σε όλη την Ευρώπη. Το URBACT είναι 181 πόλεις, 29 χώρες και συµµετέχοντες

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ανανέωση του αντικειµένου Η καλύτερη προσέγγιση θα πρέπει να επιτρέπει τον πειραµατισµό.

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική.

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική. ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ από το 2000 µέχρι σήµερα ένα εργαστήρι σκηνικής έκφρασης και δηµιουργίας, ή µια πρόταση ασκήσεων δηµιουργικής φαντασίας -------------------------------------------- (α) αντικείµενο και ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

URBACT II. Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου Ιουλίου 2011

URBACT II. Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου Ιουλίου 2011 URBACT II Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου Ιουλίου 2011 2 «Η κληρονομιά ως ευκαιρία»:αποτελέσματα του Έργου HerO - Τέσσερις συστάσεις για όσους διαμορφώνουν πολιτικές - Πώς να αναπτύξετε ένα σχέδιο ενοποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Νομικά και οικονομικά θέματα. Επιμέλεια. Miguel Santos. Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA

Οδηγός Εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Νομικά και οικονομικά θέματα. Επιμέλεια. Miguel Santos. Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Νομικά και οικονομικά θέματα Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτική ενότητα Νομικά και οικονομικά θέματα Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμορφωτικό πλαίσιο έργου ESTEP

Eπιμορφωτικό πλαίσιο έργου ESTEP Eπιμορφωτικό πλαίσιο έργου ESTEP Ενίσχυση της αποτελεσματικής συμμετοχής των γονέων μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Birmingham City University 1. Εισαγωγή Το E-STEP στοχεύει στην ανάπτυξη, την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Σας καλωσορίζω σε ένα ιδιαίτερο συνέδριο, το πολυ-συνέδριο του Ecopol. Ένα συνέδριο που συζητά την προώθηση των πολιτικών που ενισχύουν την πράσινη καινοτομία. Σε αυτό το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράµµατος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης περιλάµβανε µια συζήτηση και κατόπιν επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακάτικα Πρωινά και όχι μόνο

Κυριακάτικα Πρωινά και όχι μόνο «ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Σάββατο + Κυριακή 9 +10 Ιουνίου 2012 β Θεματική Ενότητα Κυριακάτικα Πρωινά και όχι μόνο Ανακαλύπτοντας τον θαυμαστό κόσμο της σύγχρονης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακός ιαγωνισµός ΕΕΕΠ- ΤΠΕ «Μοιραστείτε & κερδίστε» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ιαδικτυακός ιαγωνισµός ΕΕΕΠ- ΤΠΕ «Μοιραστείτε & κερδίστε» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ιαδικτυακός ιαγωνισµός ΕΕΕΠ- ΤΠΕ «Μοιραστείτε & κερδίστε» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A. Γενικά στοιχεία Τίτλος Εργασίας: Το µητροπολιτικό ηµοτικό Σχολείο στο ηµητρίτσι Βισαλτίας Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Ευρωπα κή Επιτροπή (50%) Παραδείγµατα και Καλέ Πρακτικέ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός της AEGEE

Σύντομος οδηγός της AEGEE Σύντομος οδηγός της AEGEE EUROPEAN STUDENTS FORUM AEGEE-Europe, European Students Forum Rue du Noyer / Notelaarsstraat 55 1000 Bruxelles Belgium - Belgique Τα περισσότερα οπτικά υλικά που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

URBACT II. Ενηµερωτικό ελτίο Ιούνιος 2015

URBACT II. Ενηµερωτικό ελτίο Ιούνιος 2015 URBACT II Ενηµερωτικό ελτίο Ιούνιος 2015 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ URBACT: ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ URBACT ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ!!! ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΝΑΤΡΕΦΟΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ;

ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ; ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΤΟ 3 επιχειρηµατικές διαλέξεις ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ; 1984, 1991, 2006 Wilson Learning Worldwide Inc. WLW 46663 Challenge 1 O Ηγέτης-Manager: Επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση µε αίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Εισαγωγή Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί στις μέρες μας ένα αδιαμφισβήτητο

Διαβάστε περισσότερα

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Χρήσιμοι ορισμοί της Δημιουργικότητας: Η δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι.

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι. «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ Αισώπου Β., Αλαµπάνου Ε., Κυρίτση Ι., Τσιώτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ιστορίες δωματίων Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αφορούν στο δωμάτιό τους

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των παιχνιδιών σε σχέση με τα προγράμματα Φ.Α. Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Το Βυζαντινό Κάστρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Μαρία Στρατογιαννάκου Βάσια Γαρταγάνη Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ε.Κοκκώνη Ητεχνολογίακηανάπτυξητου παιδιού Τα παιδιά χρειάζονται τη διαμεσολάβηση νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα επιμορφωτή: Χρηστίδου Χριστίνα Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε.Δ.Θ.

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα επιμορφωτή: Χρηστίδου Χριστίνα Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε.Δ.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ο και 2 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πρακτική Άσκηση Ενότητα 1: Εισαγωγικά Αν. Καθηγήτρια: Σοφία Αυγητίδου E-mail: saugitidoy@uowm.gr Μέντορες: Βάσω Αλεξίου, Λίζα Θεοδωρίδου, Αγάπη Κοσκοσίδου Παιδαγωγικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργικός τουρισµός

ηµιουργικός τουρισµός Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου Ηµερίδα Επιχειρηµατικής Ανακάλυψης για την Εξειδίκευση των ράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Περιεχόµενα 1. Σκεπτικό εκπαίδευσης οµάδας ΜΟ 2. Περιγραφή 3. Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραµµα 4. Εκπαιδευτική µεθοδολογία (µε βήµατα) 5. Θέµατα (στόχος, βήµατα) ΣΟ Υπευθυνότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θέλω κατ αρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευγενική

Διαβάστε περισσότερα

«Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Επενδυτικές Ευκαιρίες, Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (ΔΕΑ-ΕΒΕΑ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών»

«Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Επενδυτικές Ευκαιρίες, Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (ΔΕΑ-ΕΒΕΑ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών» «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Επενδυτικές Ευκαιρίες, Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (ΔΕΑ-ΕΒΕΑ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών» 5 Μαίου, 2014 Παναγιώτης Αλεξάκης Καθηγητής Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους νέους. Πώς; Μέσω συγχρηματοδότησης Σχεδίων που απευθύνονται στους νέους. Κύριο χαρακτηριστικό: Η μη τυπική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΑΡΘΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη, 26/9/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Φορέας Υλοποίησης Τόπος ιεξαγωγής : HELP : Στρασβούργο Ηµεροµηνία : 10-11/10/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Συµµετέχοντες : ΠέτροςΑλικάκος Πρωτοδίκης Σχόλια Το διήµερο 10 και

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17-12-2015 Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Κατοικίδια ζώα Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/τριες εκφράζουν συναισθήματα και προβληματίζονται για θέματα που αφορούν τα κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης. Σαλούστρου Πόπη Γαζίου

Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης. Σαλούστρου Πόπη Γαζίου Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης Σαλούστρου Πόπη Γαζίου ΓΕΛ Τι είναι η Διερευνητική Μάθηση Μία διδακτική προσέγγιση που έχει στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Υπάρχουν άνθρωποι, δημιουργικοί, που λατρεύουν την τέχνη και διαθέτουν πολλά ταλέντα, χωρίς να είναι επαγγελματίες.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα INTERactive EDucation & Be YourSelf Be IN Business Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας για σπουδαστές και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα τους! Η INTERactive EDucation σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ)

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) VAK Learning Styles Self-Assessment Questionnaire Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) Κυκλώστε ή επιλέξτε την απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη γενικότερη συμπεριφορά σας. Θυμηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

White Paper on European Cities

White Paper on European Cities White Paper on European Cities Μάρτιος 2015 Αντώνης Αγγελάκης, Σύμβουλος Ανοιχτής Καινοτομίας antonios.aggelakis@gmail.com Προοίμιο Το παρόν White Paper στοχεύει στην παρουσίαση δράσεων, καλών πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακάτικα Πρωινά και όχι μόνο

Κυριακάτικα Πρωινά και όχι μόνο «ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Σάββατο + Κυριακή 9 +10 Ιουνίου 2012 β Θεματική Ενότητα Κυριακάτικα Πρωινά και όχι μόνο Ανακαλύπτοντας τον θαυμαστό κόσμο της σύγχρονης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Β Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης

Μαθηματικά Β Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Μαθηματικά Β Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Ο μαθητής σε μια σύγχρονη τάξη μαθηματικών: Δεν αντιμετωπίζεται ως αποδέκτης μαθηματικών πληροφοριών, αλλά κατασκευάζει δυναμικά τη μαθηματική γνώση μέσα από κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα