3 Μεθοδολογία στη μελέτη ανάπτυξης των φυτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 Μεθοδολογία στη μελέτη ανάπτυξης των φυτών"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγικές έννοιες 1.1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Ανάπτυξη του γαμετόφυτου Ανάπτυξη του σποριόφυτου (εμβρυογένεση) Βλάστηση Πρωτογενής και δευτερογενής ανάπτυξη 1.2. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ 1.3. ΜΟΡΙΑ ΣΙΝΙΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 1.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ (PCD) 2 Γονιδιωματική των Ανώτερων Φυτών 2.1. ΠΕΡΙ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ Η ποσότητα του DNA Χρωμοσωματικές διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις Προέλευση της μεταβλητότητας του DNA Μηχανισμοί που επηρεάζουν το μέγεθος του γονιδιώματος Επιπτώσεις των πολλαπλών γονιδιωμάτων 2.2. Η ΒΑΣΙΚΗ «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ» ΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ. EΞΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ - ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Οι μεθοδολογίες απομόνωσης και κλασμάτωσης των γονιδιωμάτων Συστήματα κλωνοποίησης Πλασμιδιακοί φορείς Φορείς μεγάλων ενθέσεων BACs και Φυσικοί Χάρτες (Physical maps) BACs και Ολιγονουκλεοτίδια Overgo Κλωνοποίηση cdna Αλληλούχιση με χρήση μεταθετών στοιχείων Αλληλούχιση «πολυμερισμένων» cdna, CCS Αλληλούχιση με διαδοχικούς εκκινητές - Primer Walking Διαφορική Απεικόνιση «Differential Display» Μικροσυστοιχίες DNA - «DNA Microarrays» Γενικά χαρακτηριστικά των μικροσυστοιχιών Παραλληλία Μικροσκοπικοποίηση Multiplexing Τεχνολογία των μικροσυστοιχιών Φωτολιθογραφία Μηχανική μικροακινητοποίηση (microspotting) Τεχνολογία ψεκασμού (inkjet) DNA Μικροσυστοιχίες και φυτά Ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης Μικροσυστοιχίες και mirna 2.3. ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 2.4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ RFLPs «Πολυμορφισμός Μήκους Θραυσμάτων» RAPDs - «Ενίσχυση Τυχαίου Πολυμορφικού DNA» Sequence-Tagged Sites (STS) «Μικροπινακίδες αλληλουχιών»

2 Microsatellites «Μικροδορυφόροι» Sequence Characterized Amplified Region (SCAR) Cleaved Amplified Polymorphic Sequences (CAPS) Inter-simple Sequence Repeats (ISSRs) «Ενδο-μικροδορυφορικές επαναλήψεις» Στόχευση επαγόμενων μεταλλάξεων σημείου στο γονιδίωμα (Targeting Induced Local Lesions IN Genomes -TΙLLING) AFLPs Κλασμάτωση γονιδιωμάτων Βιβλιοθήκες με «Φιλτράρισμα μεθυλίωσης» - MF (Methyl-Filtration) Βιβλιοθήκες Hi Cot Συνδυασμός βιβλιοθηκών HC και ΜF Βιβλιοθήκες από πέψη με ενδονουκλέασες ευαίσθητες στη μεθυλίωση (ΗΜPR) Transposon Insertion Site Sequence Expressed Sequence tags (ESTs) «Ετικέττες Μεταγραφόμενων Ακολουθιών» 3 Μεθοδολογία στη μελέτη ανάπτυξης των φυτών 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3.2. ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Zea mays Arabidopsis thaliana 3.3. ΤΟ AGROBACTERIUM TUMEFACIENS Γενικά Αλληλεπίδραση φυτού Αgrobacterium tumefaciens Δράση των γονιδίων vir Χρήση του συστήματος του Agrobacterium tumefaciens 3.4. ΓΟΝΙΔΙΑ «ΜΑΡΤΥΡΕΣ» (REPORTER GENES) 3.5. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΦΥΤΩΝ «Προς τα εμπρός γενετική» (forward genetics): Εύρεση μεταλλαγμένων σειρών με συγκεκριμένο φαινότυπο «Αντίστροφη γενετική» (Reverse Genetics): Εύρεση του μεταλλαγμένου φαινότυπου για ένα «γονίδιο στόχο» Στοχευμένη με RNAi «αντίστροφη γενετική»: Δημιουργία διαγονιδιακών σειρών μετα-μεταγραφικής γονιδιακής σίγησης (RNA gene silencing) για συγκεκριμένο γονίδιο «Στόχευση επαγόμενων μεταλλάξεων σημείου στο γονιδίωμα» (Targeting Induced Local Lesions IN Genomes - TILLING) 3.6. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕΙΡΩΝ Γενετικές διασταυρώσεις Επαναδιασταύρωση και συγκληρονομικότητα Ανάλυση διάσχισης Έλεγχος συμπληρωματικότητας Δημιουργία και αναγνώριση διπλών και τριπλών μεταλλαγμάτων (double and triple mutants) 3.7. ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕΙΡΩΝ Παράμετροι αύξησης Ορμονική απόκριση

3 Απόκριση σε αβιοτικά ερεθίσματα Βακτηριακά και ωομυκητιακά παθογόνα Ιστολογικές αναλύσεις και ειδικές χρώσεις Τεχνικές προηγμένης μικροσκοπίας 3.8. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ Εντοπισμός του μεταλλαγμένου γονιδίου σε σειρές «ένθεσης» Εντοπισμός του μεταλλαγμένου γονιδίου με τη μεθοδολογία της «κλωνοποίησης/χαρτογράφησης θέσης» 3.9. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Μελέτη της ποσοτικής και τοπολογικής έκφρασης ενός γονιδίου και της 5 ρυθμιστικής περιοχής του Μελέτες πρωτεϊνών Μελέτες πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων 4 Ενδογενής και εξωγενής πληροφορία 4.1. ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ «ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ «ΘΕΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ «ΤΥΧΗΣ» 4.2. «ΚΑΤΑΓΩΓΗ» ΚΑΙ «ΤΥΧΗ» ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ 4.3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ «ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ «ΘΕΣΗΣ» Αδρανοποίηση κυττάρων ακραίου μεριστώματος ρίζας με λέιζερ Πράσινες-άσπρες-πράσινες περικλινείς χίμαιρες Μεταλλάξεις που επηρεάζουν το πρότυπο των κυτταρικών διαιρέσεων Το πρότυπο ανάπτυξης των τριχιδίων στα φύλλα του Arabidopsis Το πρότυπο διαφοροποίησης των ριζικών τριχιδίων στο Arabidopsis Το πρότυπο ανάπτυξης των φύλλων (φυλλοταξία) στο Arabidopsis Συντονισμένη ανάπτυξη φύλλου και αγγειακού συστήματος 4.4. ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ «ΗΛΙΚΙΑΣ» ΚΑΙ «ΘΕΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ «ΤΥΧΗΣ» Μεταλλάξεις που επηρεάζουν το ρυθμό έναρξης σχηματισμού των φύλλων στο Arabidopsis... 5 Εμβρυογένεση 5.1 ΓΕΝΙΚΑ 5.2. ΤΑ ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5.3. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Μητρικής προέλευσης πληροφορία από το θηλυκό σποριόφυτο Μητρικής προέλευσης πληροφορία από το θηλυκό γαμετόφυτο 5.4. ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗΣ Εμβρυο-θνησιγόνες μεταλλαγμένες σειρές Μεταλλάγματα εμβρυακού προτύπου Σχηματισμός του ακραιο-βασικού προτύπου (άξονα) Σχηματισμός της ακραιο-βασικής πολικότητας Σχηματισμός της ακραίας εμβρυακής δομής Σχηματισμός της βασικής εμβρυακής δομής Σχηματισμός του ακτινωτού προτύπου (σχεδίου) Ο ρόλος της αυξίνης στην εγκαθίδρυση του εμβρυακού άξονα

4 6 Ανάπτυξη του βλαστού 6.1 ΓΕΝΙΚΑ 6.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΡΑΙΟΥ ΜΕΡΙΣΤΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ 6.3. ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΒ Υπεύθυνα γονίδια και το πρότυπο της έκφρασής τους Το γονίδιο SHOOTMERISTEMLESS (STM) Το γονίδιο ZWILLE (ZLL) Το γονίδιο WUSCHEL (WUS) Τα γονίδια CLAVATA (CLV) Το σύμπλοκο των CLV υποδοχέων και η ρυθμιστική του δράση Αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων γονιδίων 7 Ανάπτυξη του φύλλου 7.1. ΓΕΝΙΚΑ 7.2. ΑΠΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΦΥΤΡΟΥ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 7.3. ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ) (Αxial polarity) Καθορισμός παραξονικής ταυτότητας (adaxial identity) Καθορισμός της απαξονικής ταυτότητας 7.4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 7.5. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΛΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ) 7.6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 7.7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΜΑΤΩΝ 7.8. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΙΧΙΔΙΩΝ ΦΥΛΛΟΥ 8 Ανάπτυξη του άνθους 8.1. ΟΙ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΟΥΣ 8.2. ΓΟΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΟΥΣ Τα πολλαπλά επαγωγικά μονοπάτια που ελέγχουν το χρόνο της άνθησης - Γονίδια χρόνου άνθησης (ΓΧΑ) Τα «γονίδια μεριστωματικής ταυτότητας» (ΓΜΤ) Ιστοειδική, τοπολογική έκφραση και λειτουργική αλληλεπίδραση των γονιδίων LFY, AP1, και CAL Τα «γονίδια καθορισμού της ταυτότητας των ανθικών οργάνων» (ΓΑΟ), ή «γονίδια ABC» - Το μοντέλο ABC Σειρές με πολλαπλές μεταλλάξεις και διαγονιδιακά φυτά με τροποποιημένη έκφραση των γονιδίων ABC Εγκαθίδρυση του πρότυπου δράσης των γονιδίων της Β κλάσης Εγκαθίδρυση του πρότυπου δράσης των γονιδίων της Α και C κλάσης Τροποποίηση του μοντέλου ABC - Τα γονίδια SEPALLATA Η πλειοψηφία των γονιδίων ABCE κωδικοποιεί για MADS μεταγραφικούς παράγοντες Τα mirnas ως ρυθμιστές του γονιδίου AP2

5 9 Ανάπτυξη της ρίζας 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9.2. ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ: Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 9.3. ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΡΙΖΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥΣ 9.4. ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΡΙΖΑΣ Κύριες ανατομικές ζώνες του ριζικού συστήματος Κυτταρική οργάνωση της ρίζας στο φυτό Arabidopsis 9.5. ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 9.6. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ 9.7. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΥΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ AMP 9.7. ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ Οι μεταλλάξεις root meristemless-1 (rml-1) και root meristemless-2 (rml-2) Φαινοτυπικός χαρακτηρισμός των rml μεταλλάξεων Κυτταρικές διαιρέσεις των rml μεταλλαγμάτων Μοριακή κλωνοποίηση και χαρακτηρισμός του γονιδίου RML Απουσία κυτταρικών διαιρέσεων στο μετάλλαγμα rml1 λόγω έλλειψης ενδογενούς γλουταθειόνης (GSH) Οι μεταλλάξεις short root (shr) και scarecrow (scr) Φαινοτυπικός και μοριακός χαρακτηρισμός της μετάλλαξης short root (shr) Φαινοτυπικός και μοριακός χαρακτηρισμός της μετάλλαξης scarecrow (scr) Αλληλεπίδραση SHR/SCR - Ακτινωτή μεταγωγή σινιάλου Η μετάλλαξη fass (fs) 9.8. ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ ΣΤΟ ΦΥΤΟ ARABIDOPSIS 9.9. ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΤΡΙΧΙΔΙΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΓΕΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΤΡΙΧΙΔΙΩΝ Τριχοβλάστης ή Ατριχοβλάστης; Γονίδια που καθορίζουν τη μοίρα των επιδερμικών κυττάρων Μοριακός μηχανισμός μορφογένεσης των ριζικών τριχιδίων Γονίδια που καθορίζουν το πλάτος της προεκβολής του ριζικού τριχιδίου Γονίδια που καθορίζουν την επιμήκυνση του ριζικού τριχιδίου Γονίδια που αποτρέπουν τη διακλάδωση του ριζικού τριχιδίου Γονίδια που καθορίζουν την πολικότητα και το ρυθμό ανάπτυξης του ριζικού τριχιδίου ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΟΡΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΤΡΙΧΙΔΙΩΝ Επίδραση αιθυλενίου στην ανάπτυξη των ριζικών τριχιδίων ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΙΣΤΩΝ 10 Ο ρόλος των μικρών RNA στη μοριακή και αναπτυξιακή βιολογία φυτών ΕΙΣΑΓΩΓΗ RNA σίγηση 10.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ RNA ΣΙΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

6 ΓΟΝΙΔΙΩΝ Βιολογικός Ρόλος της RNA σίγησης 10.3 ΤΑ mirna Βιογένεση Δράση των mirna Μέθοδοι για τη λειτουργική ανάλυση των mirna Ο ρόλος των mirna στην ανάπτυξη των φυτών Τα mirνα στην ανάπτυξη του φύλλου mirna στην ανάπτυξη του άνθους mirna στη μετάβαση φάσης mirna στην ανάπτυξη του βλαστού και των αγγείων mirna στην ανάπτυξη της ρίζας mirna στην ορμονική ρύθμιση της ανάπτυξης 10.4 ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ mirna ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΩΝ 10.5 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ mirna ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ 10.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11 Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΩΤΡΟΠΙΣΜΟΣ Αντίληψη της Βαρύτητας Μεταγωγή σήματος στους στατόλιθους Μεταγωγή σήματος από τους στατόλιθους στα υπόλοιπα κύτταρα ΘΙΓΜΟΜΟΡΦΟΓΕΝΕΣΗ Πρώιμες αποκρίσεις σε μηχανικές διεγέρσεις Τα γονίδια επαφής Αιθυλένιο ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΘΡΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ Η διαθεσιμότητα φωσφόρου και η μορφογένεση των ριζικών τριχιδίων στο φυτό Arabidopsis Η διαθεσιμότητα αζώτου και η αρχιτεκτονική της ρίζας στο φυτό Arabidopsis Το γονίδιο ANR1 του φυτού Arabidopsis ρυθμίζεται από τα νιτρικά ιόντα Αποκρίσεις στα νιτρικά ιόντα και προσαρμοστικότητα ΕΑΡΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Απαιτήσεις εαρινοποίησης Αντίληψη του ψύχους Σημεία αντίληψης του ψύχους κατά την εαρινοποίηση Διατήρηση της κατάστασης εαρινοποίησης Γονίδια και εαρινοποίηση Εξέλιξη οικοτύπων Arabidopsis που δεν έχουν ανάγκη την εαρινοποίηση ΘΕΡΜΟΓΕΝΕΣΗ - ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗ Το φαινόμενο της θερμογένεσης Μοριακός μηχανισμός θερμογένεσης Θερμορύθμιση στα άνθη των θερμογενών φυτών ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΦΥΤΟΧΡΩΜΑΤΑ Δομή του φυτοχρώματος Φωτοαναστροφή - Φωτομετατροπή - Σκοτοαναστροφή

7 Τύποι φυτοχρωμάτων και ονοματολογία Αυτοφωσφορυλίωση του φυτοχρώματος και ενδοκυτταρική κατανομή Εντοπισμός του φυτοχρώματος Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΜΟΡΦΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Λανθάνουσα περίοδος - Χρόνος διαφυγής Κατηγορίες φωτομορφογενετικών αντιδράσεων Αντιδράσεις πολύ ασθενούς φωτεινής επίδρασης (VLFRs) Αντιδράσεις ασθενούς φωτεινής επίδρασης (LFRs) Αντιδράσεις υψηλής διάρκειας φωτεινής επίδρασης (HIRs) ΚΡΥΠΤΟΧΡΩΜΑΤΑ Η ΠΡΩΤΕΪΝΗ NPH ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΩΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΒΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ Χαρακτηρισμός μεταλλάξεων στο σύστημα του φυτοχρώματος Αλληλεπίδραση φυτοχρωμάτων και γιββερελλινών ΣΚΟΤΟ- ΚΑΙ ΦΩΤΟ- ΜΟΡΦΟΓΕΝΕΣΗ Μηχανισμοί αντίληψης των φωτεινών ερεθισμάτων Αρνητικοί ρυθμιστές της φωτομορφογένεσης Το πρωτεϊνικό σύμπλεγμα COP Η πρωτεΐνη COP Ορμονικά σινιάλα ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΟΧΡΩΜΑΤΩΝ: ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΚΙΑΣΗΣ Ο λόγος R : FR Ο λόγος Pfr/ Pολικό- Ηλιόφυτα & Σκιόφυτα Αντίληψη της ποιότητας του φωτός Μεταγωγή σήματος ΦΩΤΟΤΡΟΠΙΣΜΟΣ Αντίληψη φωτός και μεταγωγή σήματος στο φωτοτροπισμό ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΗΣΗΣ Απαιτήσεις σε φωτοπερίοδο Χρονομέτρηση της φωτοπεριόδου Το κιρκαδιανό ρολόι ρυθμίζει τη φωτοπεριοδική απόκριση Αριθμός των φωτοπεριοδικών επαγωγικών κύκλων & Φωτοπεριοδική ευαισθησία Φωτοδέκτες που συμμετέχουν στη φωτοπεριοδική απόκριση Η μετάβαση στην κατάσταση άνθησης καθορίζεται από διάφορους παράγοντες και αναπτυξιακά μονοπάτια (Γεωτροπισμός) (Θιγμομορφογένεση) (Επιδράσεις ανωμαλιών θρέψης στην ανάπτυξη της ρίζας) (Εαρινοποίηση) (Θερμογένεση - Θερμορύθμιση) (Αντίληψη του φωτός - Σκοτο- & φωτο- μορφογένεση - Φωτοπεριοδικός έλεγχος της άνθησης) 12 Επιγενετική στην ανάπτυξη των φυτών ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

8 12.2. ΜΕΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚ- ΦΡΑΣΗΣ ΜΕΘΥΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΑ ΖΩΑ LAMARCK VS DARWIN ΜΕΘΥΛΙΩΣΗ ΤΟΥ DNA ΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ε- ΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΣΙΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΟΥ RNA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΕΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΟ ΦΥΤΟ ARABIDOPSIS Η χρονική περίοδος και η ανάπτυξη επηρεάζουν τη σιγηση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚ- ΦΡΑΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ Περαιτέρω αναφορές για τις εικόνες ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον Β. Γαλάτης Δ. Γανωτάκης Κ. Γκανή-Σπυροπούλου Γ. Καραμπουρνιώτης Κ. Κοτζαμπάσης Ελ.-I. Κωνσταντινίδου Ι. Μανέτας Κ. Α. Ρουμπελάκη-Αγγελάκη ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον Επιμέλεια Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών Τμήμα Βιολογικών Επιστημών ΠPOEΔPOΣ Σπύρος Σφενδουράκης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Λεόντιος Γ. Κωστρίκης KAΘHΓHTΕΣ Κωνσταντίνος Δέλτας Ανδρέας Ι. Κωνσταντίνου Λεόντιος Γ. Κωστρίκης ANAΠΛHPΩTEΣ KAΘHΓHTEΣ Νιόβη Σανταμά

Διαβάστε περισσότερα

Ο γενετικός και μοριακός ρόλος των πρωτεινών AIF (Apoptosis Inducing Factor) στην ενεργοποίηση του εγγενούς ανοσοποιητικού συστήματος των φυτών

Ο γενετικός και μοριακός ρόλος των πρωτεινών AIF (Apoptosis Inducing Factor) στην ενεργοποίηση του εγγενούς ανοσοποιητικού συστήματος των φυτών ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο γενετικός και μοριακός ρόλος των πρωτεινών AIF (Apoptosis Inducing Factor) στην ενεργοποίηση του εγγενούς ανοσοποιητικού συστήματος των φυτών Χρηματοδοτούμενη από το Κοινωφελές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Αρχικά οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα βιολογικά μακρομόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία ήταν οι πρωτεΐνες. Ποια ήταν η λογική τους;

Διαβάστε περισσότερα

AYΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

AYΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ AYΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Χ.Κ. ΚΙΤΣΑΚΗ 2008 1 Αντικείμενα της ενότητας Ορισμοί και έννοιες Σκοπός των διεργασιών της ανάπτυξης Πού και πώς πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

«Canalization» και πλαστικότητα

«Canalization» και πλαστικότητα «Canalization» και πλαστικότητα ή πως οι περιβαλλοντικές αλλαγές επηρεάζουν την αύξηση και την ανάπτυξη; 1 of 45 http://www.agrool.gr CANALIZATION-PLASTICITY «Canalization» ονομάζεται, γενικά, η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ» http://kyttariki.biol.uoa.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Σε έναν κόσμο όπου ο καθένας, για να κάνει τις επιλογές του, είναι απαραίτητο να καταφεύγει καθημερινά σε επιστημονικές πληροφορίες, η αναγκαιότητα παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η μοριακή εξέλιξη περιλαμβάνει δύο μεγάλες περιοχές μελέτης: α) την εξέλιξη των μακρομορίων και β) την κατασκευή της εξελικτικής ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ 43. Θέματα 3 ης γραπτής εργασίας

ΦΥΕ 43. Θέματα 3 ης γραπτής εργασίας ΦΥΕ 43 Θέματα 3 ης γραπτής εργασίας Θέμα 1. Ανάμεσα στα χημικά μεταλλαξιγόνα περιλαμβάνονται οι παράγοντες αλκυλίωσης και οι παράγοντες απαμίνωσης των βάσεων του DNA. Βρείτε από το διαδίκτυο και περιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακές τεχνικές για την ανίχνευση και το χαρακτηρισμό μικροοργανισμών

Μοριακές τεχνικές για την ανίχνευση και το χαρακτηρισμό μικροοργανισμών Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Μοριακές τεχνικές για την ανίχνευση και το χαρακτηρισμό μικροοργανισμών Η ανίχνευση και ο χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 11 H ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Γ.Ν. Σκαράκης Τµήµα Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Η ανάγκη ανάπτυξης του γεωργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 73 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 2011 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 73 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος Κεφάλαιο 16 Ο κυτταρικός κύκλος 16.1 Ο κυτταρικός κύκλος των ευκαρυωτών 16.2 Ρυθμιστές της προόδου του κυτταρικού κύκλου 16.3 Τα γεγονότα της φάσης M 16.4 Μείωση και γονιμοποίηση ΠΕΙΡΑΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ Η ανακάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες 3 Πρόλογος 4 ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 Γενετική Πειραματική επιστήμη της κληρονομικότητας Προέκυψε από την ανάγκη κατανόησης της κληρονόμησης οικονομικά σημαντικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο PlCoup-TF και το

Διαβάστε περισσότερα

Το οστούν και τα βιολογικά χαρακτηριστικά του μέχρι την επίτευξη του μέγιστου της οστικής μάζας

Το οστούν και τα βιολογικά χαρακτηριστικά του μέχρι την επίτευξη του μέγιστου της οστικής μάζας Το οστούν και τα βιολογικά χαρακτηριστικά του μέχρι την επίτευξη του μέγιστου της οστικής μάζας Ευρεία ανασκόπηση Το κεφάλαιο αυτό καλύπτει την ανάπτυξη της οστικής πυκνότητας και αντοχής σε υγιή άτομα.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας. Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής. Μικροβιολογίας

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας. Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής. Μικροβιολογίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας Βελτιστοποίηση συνθηκών καθαρισμού της πρωτεϊνης NopT1 του Bradyrhizobium japonicum και διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αναγέννηση µηδενίζει το ηλικιακό ρολόι; Εκτίµηση της κυτταρικής γήρανσης σε αναγεννηµένα όργανα.

Η αναγέννηση µηδενίζει το ηλικιακό ρολόι; Εκτίµηση της κυτταρικής γήρανσης σε αναγεννηµένα όργανα. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2011 Η αναγέννηση µηδενίζει το ηλικιακό ρολόι; Εκτίµηση της κυτταρικής γήρανσης σε αναγεννηµένα όργανα. Μιχάλης Αβέρωφ (επιστ. υπεύθυνος) Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Η χρήση της Βιοπληροφορικής στη μελέτη της νόσου του Καρκίνου. Ευτυχία Σ. Νανά

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Η χρήση της Βιοπληροφορικής στη μελέτη της νόσου του Καρκίνου. Ευτυχία Σ. Νανά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Η χρήση της Βιοπληροφορικής στη μελέτη της νόσου του Καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6-6 Ε 4 1/2 5 Ζ 3 2/4 5 Γ 15 10 25 55 15 9 24 54 ΣΤ 14 10 24 52 Ζ 15 9 24 54

6-6 Ε 4 1/2 5 Ζ 3 2/4 5 Γ 15 10 25 55 15 9 24 54 ΣΤ 14 10 24 52 Ζ 15 9 24 54 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (Μαθήµατα, ώρες διδασκαλίας και φόρτο εργασίας ανά εβδοµάδα, διδακτικές µονάδες ανά εξάµηνο) Α ΕΞΑΜΗΝΟ α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ Ε Σ ΦΕ Μ 1 Γεωργική Χηµεία Υ ΜΓΥ 3 2 5 11

Διαβάστε περισσότερα

MAΪΟΣ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΝΤΟΥΒΑ ΑΘΗΝΑ

MAΪΟΣ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΝΤΟΥΒΑ ΑΘΗΝΑ MAΪΟΣ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΝΤΟΥΒΑ ΑΘΗΝΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΤΟΥΒΑ ΑΘΗΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα