ΘΕΜΑ: Πολιτική Προσέλκυσης Ξένων Άµεσων Επενδύσεων στη Γερµανία Επενδυτικές Σχέσεις Ελλάδας - Γερµανίας. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κος.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Πολιτική Προσέλκυσης Ξένων Άµεσων Επενδύσεων στη Γερµανία Επενδυτικές Σχέσεις Ελλάδας - Γερµανίας. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κος."

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Πολιτική Προσέλκυσης Ξένων Άµεσων Επενδύσεων στη Γερµανία Επενδυτικές Σχέσεις Ελλάδας - Γερµανίας ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κος. Ian Gourley ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: Μανούσου Αλεξία ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004

2 Περίληψη Η παρούσα εργασία µελετά την πολιτική προσέλκυσης ξένων άµεσων επενδύσεων της Γερµανία µέσα από µια συνολική παρουσίαση της χώρας, εστιάζοντας κυρίως στην οικονοµία της, ενώ παράλληλα διερευνά και αξιολογεί τις διµερείς επενδυτικές σχέσεις µεταξύ της Ελλάδας και της Γερµανίας. Η εργασία χωρίζεται σε τρεις µεγάλες ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αναλύονται τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας, τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει και περιγράφονται οι σηµαντικότεροι παραγωγικοί της τοµείς, δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση στην οικονοµία της Γερµανίας. Στη δεύτερη ενότητα, αναλύεται η πολιτική προσέλκυσης Ξένων Αµέσων Επενδύσεων, µέσα από τις λειτουργίες του κρατικού µηχανισµού. Επίσης, παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα κίνητρα και αντικίνητρα, περιγράφονται οι σηµαντικότεροι κλάδοι για επενδύσεις στη Γερµανία και δίνεται µια αναλυτική περιγραφή της εισροής ΞΑΕ προς τη χώρα τη τελευταία δεκαετία, µε αναφορές στους σηµαντικότερους επενδυτικούς εταίρους. Στην τρίτη ενότητα αναλύονται οι ελληνο γερµανικές επενδυτικές σχέσεις, µέσα από την περιγραφή των σηµαντικότερων γερµανικών εταιριών στην Ελλάδα, αλλά και των ελληνικών εταιριών στη Γερµανία. Τα δυο τελευταία κεφάλαια αφιερώνονται στις προοπτικές αυτών των επενδυτικών σχέσεων και γίνονται συγκεκριµένες προτάσεις προκειµένου να αυξηθούν οι επενδύσεις µεταξύ Ελλάδας και Γερµανίας. Οι κυριότερες πηγές για τη συγγραφή της εργασίας ήταν το διαδίκτυο, άρθρα από ελληνικές, αγγλικές και γερµανικές εφηµερίδες και περιοδικά, στατιστικά στοιχεία επίσηµων κυβερνητικών φορέων, αναφορές γερµανικών και ελληνικών εταιριών, αλλά και συνεντεύξεις κυβερνητικών παραγόντων από την Ελλάδα και τη Γερµανία. Μέσα από την παρούσα εργασία προκύπτει ότι η Γερµανία παρόλο που είναι µια ισχυρή οικονοµία, µε µεγάλη ερευνητική και τεχνολογική υποδοµή, παρουσιάζει σοβαρά αντικίνητρα για την εισροή ΞΑΕ στο εσωτερικό της. Προκειµένου να προσελκύσει ξένους επενδυτές θα πρέπει να λύσει µείζονος σηµασίας προβλήµατα, όπως είναι η ανεργία, το φορολογικό της 2

3 σύστηµα, η γραφειοκρατία, το υψηλό εργατικό κόστος και η αδιάλλακτη στάση των εργατικών συνδικάτων της. Η αύξηση των ΞΑΕ προς τη Γερµανία αποτελεί πραγµατική πρόκληση, καθώς σύµφωνα µε στοιχεία της UNCTAD, η δυνητική θέση της χώρας ως προς την προσέλκυση ΞΑΕ είναι η 9 η, ενώ η πραγµατική είναι η 102 η. Η Ελλάδα από την πλευρά της πρέπει να καταβάλλει ακόµα µεγαλύτερες προσπάθειες να προσελκύσει γερµανικές ΞΑΕ εστιάζοντας στην ενεργητική προώθηση και προσέλκυση και επενδύοντας στην έρευνα και την ανάπτυξη. Η εργασία αυτή µέσα από την αντικειµενική περιγραφή της γερµανικής επενδυτικής πραγµατικότητας εστιάζει στις µεγαλύτερες αδυναµίες και πλεονεκτήµατα της χώρας, προβλέπει τις µελλοντικές εξελίξεις και προτείνει λύσεις. Summary This project examines Germany s Foreign Direct Investment Policy through an overall presentation of the country and its environment with the focus primarily on economic studies of the current situation in Germany. This is further developed with an evaluation of the bilateral investment relations between Germany and Greece, with attempt being made to offer some proposals for development. The project is divided to three chapters. The first chapter analyzes the comparative advantages of the country focusing on the productive sectors as well as its fundamental problems. In the second chapter, the policy of attracting FDI is considered through the operations (functions) of the governmental mechanism. Furthermore attention is given to the most important incentives and disincentives as well as the most significant sectors for an investment in Germany. In the same chapter there is also a description of FDI inflows to Germany over the last ten years, with references to country s most important investment partners. The focus of the third chapter is analysis of investment relations between Greece and Germany through the presentation of the most important German companies in Greece and the most important Greek companies in Germany. This chapter concludes with 3

4 discussion the prospects and future development of Greek German investment relations and some recommendations are made in order to enhance FDI inflows between these countries. The main sources for this project were the internet, articles from Greek, English and German newspapers and magazines, statistical data, references from German and Greek companies as well as personal interviews of governmental officers from Greece and Germany. The results of the research indicate although Germany has a strong economy, with an impressive research and technological infrastructure, a number of disincentives for FDI inflow still remain. To tackle these issues in order to attract foreign investors it should resolve problems which concern its taxation system, bureaucracy, high labor cost and should also take into consideration the damage that is done by the power and the influence of the labor syndicates. The resolution of these problems will contribute to a significant rise in FDI to the country which, in turn, will lead to the reduction of unemployment, one of the country s major problems. An increase in FDI in Germany is a true challenge for the country since, according to UNCTAD, its potential FDI ranking is nine while is true ranking according to its performance is 102. Greece, with its overall poor record in attracting FDI, could make greater efforts in order to attract German FDI and should also focus on active promotion of Greece s advantages while investing in research and development. This project, through the objective description of the reality of German investment, focuses on the strengths and weaknesses of the current situation and makes an attempt to predict the future developments as well as outlining possible proposals and solutions which could be adopted to sustain and improve the current state of investments. 4

5 Λέξεις Κλειδιά Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, Ρυθµός Ανάπτυξης, Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ηµόσιο Έλλειµµα, Ανεργία, Γραφειοκρατία, Ανταγωνιστικότητα, Παραγωγικότητα, Παραγωγικοί Τοµείς, Εισαγωγές, Εξαγωγές, Εµπόριο, Εξαγορά,, Επενδυτικοί Εταίροι, Εµπορικοί Εταίροι, Εργατικό υναµικό, Φορολογία Επιχειρήσεων, Κίνητρα, Αντικίνητρα, Ξένες Άµεσες Επενδύσεις, Έδρα, Τεχνολογική Έρευνα και Ανάπτυξη, Παραλήπτρια χώρα, Ιδιωτικοποιήσεις, Επιδοτήσεις, Κοινή Συµφωνία για τη Βελτίωση της οµής των Περιφερειακών Οικονοµιών, Πολυτοµεακό Πλαίσιο για Περιφερειακή Βοήθεια σε Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια, Βιοµηχανία φαρµάκων, Βιοτεχνολογία, Νανοτεχνολογία, Ενεργητική Προώθηση και Προσέλκυση, Υποκατάσταση Εισαγωγών, Θυγατρικές. Αρκτικόλεξα ΞΑΕ: Ξένες Άµεσες Επενδύσεις ΑΕΠ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Ε.Ε.: Ευρωπαϊκή Ένωση WTO : ΠΟΕ (Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου) WHO: ΠΟΥ (Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας) UN: ΟΗΕ (Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών) OECD: ΟΟΣΑ (Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) IMF: ΝΤ ( ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο) NATO: Οργανισµός της Συνθήκης του Βόρειου Ατλαντικού UNESCO: Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήµη και τον Πολιτισµό F.D.I.: Foreign Direct Investment ΙΟΒΕ: Ιδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών ΕΛΚΕ: Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων Α.Ε: S.A : Ανώνυµη Εταιρία Ε.Π.Ε.: Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης 5

6 Ε.Ε. : Ετερόρρυθµοι Εταιρία Α.Ε.Β.Ε.: Ανώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρία Α.Ε.Ε.: Ανώνυµη Εµπορική Εταιρία 6

7 Πίνακας Περιεχοµένων Περίληψη...2 Summary...3 Λέξεις Κλειδιά...5 Αρκτικόλεξα...5 Πίνακας Περιεχοµένων...7 Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία Γεωπολιτική Θέση Πληθυσµός Ιστορικά στοιχεία Πολίτευµα ιεθνείς Σχέσεις Σχέσεις µε την Ευρωπαϊκή Ένωση Οικονοµικά Στοιχεία Γενικά ΑΕΠ Προβλήµατα της γερµανικής οικονοµίας Παραγωγικοί Τοµείς Βιοµηχανία Αυτοκινητοβιοµηχανία Γεωργικός Τοµέας Εξωτερικό Εµπόριο Εµπορικοί Εταίροι ιµερείς Εµπορικές Σχέσεις Ελλάδας Γερµανίας Ξένες Άµεσες Επενδύσεις (ΞΑΕ) Πολιτική Προσέλκυσης ΞΑΕ στη Γερµανία Επενδυτικοί Εταίροι Επενδυτικά Κίνητρα Κοινή Συµφωνία για τη Βελτίωση της οµής των Περιφερειακών Οικονοµιών Πολυτοµεακό Πλαίσιο για Περιφερειακή Βοήθεια σε Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια Μείωση Φορολογίας Φορολογία Επιχειρήσεων Πλεονεκτήµατα µιας επένδυσης στη Γερµανία Πλεονεκτήµατα µιας επένδυσης στην ανατολική Γερµανία Αντικίνητρα για ξένες άµεσες επενδύσεις στη Γερµανία Επενδύσεις στη Γερµανία ανά κλάδο α. Φαρµακοβιοµηχανία β. Βιοτεχνολογία Νανοτεχνολογία Περιπτώσεις επιτυχηµένων επενδύσεων στη Γερµανία Επενδυτικές σχέσεις Ελλάδας Γερµανίας Γερµανικές ΞΑΕ προς την Ελλάδα Ελληνικές ΞΑΕ προς τη Γερµανία Εταιρίες γερµανικών συµφερόντων στην Ελλάδα ανά κλάδο δραστηριότητας Εµπόριο...59

8 Βιοµηχανία Τράπεζες και Ασφαλιστικές Εταιρίες Πολυκαταστήµατα Υπηρεσίες Μεταφορών Άλλοι κλάδοι δραστηριότητας Ελληνικές Εταιρίες στη Γερµανία Όµιλος S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε Όµιλος Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗ Θεµελιοδοµή Α.Ε Γ. Λαζαρίδης Μάρµαρα ράµας Α.Ε Άλλοι τοµείς δραστηριότητας Προοπτικές των ελληνικών επενδύσεων στη Γερµανία Προοπτικές των γερµανικών επενδύσεων στην Ελλάδα Προτάσεις...72 Βιβλιογραφία...76 Παραρτήµατα

9 Εισαγωγή Οι Ξένες Άµεσες Επενδύσεις (ΞΑΕ) µπορούν να δώσουν νέα ώθηση στην οικονοµία µιας χώρας και παράλληλα να αυξήσουν τη δυναµικότητά της. Πολλές φορές η εισροή νέων επιχειρηµατικών κεφαλαίων είναι πιο σηµαντική από ότι το εµπόριο, καθώς δρα πολλαπλασιαστικά για το σύνολο της οικονοµίας. Στις χώρες που κατευθύνονται ΞΑΕ µεταφέρεται πολύ συχνά τεχνολογία, που ενισχύει σηµαντικά την ανάπτυξή τους. Οι υπερεθνικές εταιρίες µεταφέρουν τόσο τη σκληρή τεχνολογία (hard technology), όπως εξοπλισµό, εγκαταστάσεις εργοστασίου κλπ, όσο και τη µαλακή τεχνολογία (soft technology), όπως τεχνογνωσία, εξειδίκευση, οργανωσιακές ικανότητες κλπ, στη χώρα προορισµού των ΞΑΕ τους. Επιπρόσθετα, εισάγουν νέους τρόπους επιχειρηµατικής οργάνωσης, βελτιωµένες διαδικασίες διαχείρισης των πληροφοριών και νέες µεθόδους προώθησης και πώλησης, µε αποτέλεσµα οι τοπικοί παραγωγοί να ωθούνται να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, βελτιώνοντας παράλληλα την αποδοτικότητά τους. Σηµαντικό είναι επίσης και το γεγονός ότι οι ΞΑΕ δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας στις χώρες προορισµού τους. Το προσωπικό, στις νέες εταιρίες που δηµιουργούνται µε κεφάλαια από το εξωτερικό, είναι συνήθως καλύτερα εκπαιδευµένο και λαµβάνει υψηλότερους µισθούς. Οι θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται είναι πολύ περισσότερες όταν η επένδυση γίνεται στον τοµέα των υπηρεσιών και κυρίως στις υπηρεσίες που σχετίζονται µε τις εξαγωγές. Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι να µελετήσει τις Ξένες Άµεσες Επενδύσεις σε µια ισχυρή οικονοµία, όπως είναι αυτή της Γερµανίας. Η σηµασία των ΞΑΕ για τη χώρα αυτή είναι µεγάλη, καθώς θα µπορέσει να στηρίξει την ανάπτυξή της όχι µόνο στην εξωτερική ζήτηση, αλλά και στην εισροή ξένων κεφαλαίων Μέσω της πολύπλευρης παρουσίασης της χώρας βασικός στόχος είναι να δοθεί στον αναγνώστη µια ολοκληρωµένη εικόνα, όσον αφορά την οικονοµική κατάσταση της χώρας, και πιο συγκεκριµένα όσον αφορά τις ΞΑΕ. Επίσης, µεγάλο κοµµάτι της εργασίας αφιερώνεται στις διµερείς ελληνο γερµανικές επενδυτικές σχέσεις και εκφράζονται κάποιες µελλοντικές 9

10 προβλέψεις και προτάσεις. Κυβερνητικές πηγές, άρθρα σε εφηµερίδες και περιοδικά, στοιχεία επιχειρήσεων, στατιστικές υπηρεσίες, αλλά και συνεντεύξεις αποτέλεσαν τις βασικότερες πηγές της εργασίας µε απώτερο σκοπό τη µεγαλύτερη δυνατή αντικειµενικότητα. Η εργασία αυτή µπορεί να αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο τόσο για κυβερνητικούς παράγοντες όσο και για δυνητικούς επενδυτές. 10

11 1. Γενικά Στοιχεία 1.1. Γεωπολιτική Θέση Η Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γερµανίας βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης και συνορεύει δια ξηράς µε την Αυστρία, την Ελβετία, τη Γαλλία, το Λουξεµβούργο, το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες, τη ανία, την Πολωνία και την Τσεχία. Η έκταση της χώρας αγγίζει τα τ.χλµ ενώ ο Ρήνος, ο Έλβας, ο ούναβης και ο Μάιν είναι τα κυριότερα ποτάµια που τη διασχίζουν. Η πρωτεύουσα της Γερµανίας είναι το Βερολίνο, ενώ οι µεγαλύτερες πόλεις µε βάση τον πληθυσµό είναι το Αµβούργο, το Μόναχο, η Κολωνία και η Φρανκφούρτη. Οι πιο πυκνοκατοικηµένες περιοχές της Γερµανίας είναι οι ανατολικές κατά µήκος του Ρήνου, και ειδικότερα η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και η Σαάρ. Η χώρα διαιρείται διοικητικά σε δεκαέξι κρατίδια που ονοµάζονται Bundesland 1, τα οποία είναι αυτόνοµα. Το κάθε κρατίδιο έχει το δικό του κοινοβούλιο, Υπουργούς, Γενικό Γραµµατέα, Σύµβουλο του κράτους ενώ η εκτελεστική εξουσία ασκείται ξεχωριστά για κάθε κρατίδιο από τον κυβερνήτη του. Το 2006 προβλέπεται να διεξαχθούν για δεύτερη φορά δηµοψηφίσµατα στο Βερολίνο και στο Βρανδεµβούργο για να αποφασιστεί η συγχώνευση ή µη των δυο οµόσπονδων κρατών σε ένα. Στο πρώτο δηµοψήφισµα το Βρανδεµβούργο είχε αποφασίσει αρνητικά. Οι φυσικοί πόροι της Γερµανίας είναι τα ορυκτά σιδήρου, το κάρβουνο, η ξυλεία, ο χαλκός, το φυσικό αέριο και το αλάτι. Το 54,1% της γης καλύπτει τις αγροτικές ανάγκες του πληθυσµού, το 29,4% αποτελείται από δασικές εκτάσεις, το 11,8% καλύπτεται από κτίρια, δρόµους και σιδηροδροµικές γραµµές, το 2,2% από νερό και το 2,5% από άλλα στοιχεία. 1 Σλέσβιγκ Χολστάϊν, Αµβούργο, Κάτω Σαξωνία, Βρέµη, Βόρειος Ρηνανία - Βεστφαλία, Έσση, Ρηνανία Παλατινάτο, Βάδη Βυρτεµβέργη, Βαυαρία, Σααρλάνδη, Βερολίνο, Βρανδεµβούργο, Μεκλεµβούργο Ποµµερανία, Σαξωνία, Σαξωνία Ανχάλτ, Θουριγγία 11

12 1.2. Πληθυσµός Ο πληθυσµός στη Γερµανία ανέρχεται σε κατοίκους (περίπου 40,4 εκ άντρες και 42 εκ γυναίκες ). H προσδοκία ζωής είναι τα 75 έτη για τους άντρες και τα 81 έτη για τις γυναίκες 2 Το 91,4% του πληθυσµού είναι Γερµανοί, ενώ µεγάλος είναι ο αριθµός των εθνικών µειονοτήτων. Πιο συγκεκριµένα οι Τούρκοι καλύπτουν το 2,4% του συνολικού πληθυσµού, οι Γιουγκοσλάβοι το 1%, οι Ιταλοί το 0,7%, οι Έλληνες το 0,4% και οι Πολωνοί το 0,3% 3. Όσον αφορά τη θρησκεία, η πλειοψηφία του πληθυσµού (43%) είναι προτεστάντες, ενώ µεγάλο είναι και το ποσοστό των ρωµαιοκαθολικών (34%). 2 Σύµφωνα µε εκτίµηση του Ιουλίου Βλέπε επίσης CIA The World Factbook Germany, 3 Σύµφωνα µε το 12

13 1.3. Ιστορικά στοιχεία Οι δυο παγκόσµιοι πόλεµοι το πρώτο µισό του 20 ου αιώνα προκάλεσαν µεγάλες καταστροφές στη Γερµανία, διαίρεσαν τη χώρα και καθυστέρησαν την πρόοδο της. Με το τέλος του πρώτου παγκοσµίου πολέµου, η Γερµανία χάνει σηµαντικά εδάφη της, αποποιείται τις αποικίες της και υποχρεώνεται να καταβάλλει τεράστιες αποζηµιώσεις. Μετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, η Γερµανία χωρίστηκε στα δυο. Πιο συγκεκριµένα, το 1949 στην ανατολική Γερµανία δηµιουργήθηκε επίσηµα η Λαϊκή ηµοκρατία της Γερµανίας, η οποία βρέθηκε στην κατοχή των Σοβιετικών, ενώ στην δυτική Γερµανία δηµιουργήθηκε η Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γερµανίας µε πρωτεύουσα τη Βόννη, η οποία και πέρασε στην κατοχή των Άγγλων, Γάλλων και Αµερικάνων. Στις 13 Αυγούστου του 1961 η κυβέρνηση της Ανατολικής Γερµανίας χτίζει το τείχος του Βερολίνου καταστέλλοντας µε αυτόν τον τρόπο το µεταναστευτικό κύµα προς τη δυτική Γερµανία και εξασφαλίζοντας την αποµόνωση της ανατολικής πλευράς από την επιρροή της δυτικής. Μετά από είκοσι οκτώ χρόνια (στις εννιά Νοεµβρίου 1989), ύστερα από ισχυρές πιέσεις µαζικών διαδηλώσεων σε πόλεις της ανατολικής Γερµανίας, πέφτει το τείχος και παύει η διαίρεση του κράτους. Από την ιστορική εκείνη µέρα η Γερµανία έχει καταβάλλει σηµαντικά ποσά προκειµένου η παραγωγικότητα και οι µισθοί της ανατολικής πλευράς να πλησιάσουν τα αντίστοιχα δυτικοευρωπαϊκά µεγέθη. Το σχετικά γρήγορο πέρασµα µιας σχεδιασµένης οικονοµίας σοσιαλιστικού τύπου σε µια ελεύθερη οικονοµία εµπορίου δηµιούργησε πολλά προβλήµατα. Ωστόσο µετά την ένωση η Γερµανία απέκτησε µεγαλύτερη ισχύ. Η Γερµανία είναι ένα κράτος µε µεγάλη επιρροή στην Ευρώπη, κατέχει ηγετική θέση στο οικονοµικό γίγνεσθαι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ιδιαίτερα σηµαντική είναι η συµµετοχή της στη λήψη αποφάσεων σε θέµατα πολιτικής και άµυνας. Μαζί µε τις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ιαπωνία είναι οι ισχυρότερες οικονοµικά χώρες στον κόσµο 13

14 1.4. Πολίτευµα Η Γερµανία αποτελεί µια οµοσπονδιακή, πολυκοµµατική δηµοκρατία µε βουλευτές που εκλέγονται απευθείας από τον λαό. Αρχηγός του κράτους είναι ο Οµοσπονδιακός πρόεδρος, ο οποίος εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια από ένα οµοσπονδιακό Συνέδριο 4 και µπορεί να επανεκλεγεί µόνο µια φορά. Ο Horst Köhler 5 βρίσκεται σε αυτή τη θέση από το Μάιο του Ο πρόεδρος δεν συµµετέχει ούτε στην εκτελεστική αλλά ούτε στη νοµοθετική εξουσία και ο ρόλος του είναι κατά κύριο λόγο εθιµοτυπικός; ωστόσο αντιπροσωπεύει τη χώρα στο εξωτερικό. Αρχηγός της κυβέρνησης, από το 1998 είναι ο καγκελάριος Gerhard Schroeder. Η εκλογή του καγκελάριου είναι τετραετής και απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία του Οµοσπονδιακού Κοινοβουλίου. Ο Καγκελάριος µαζί µε το Συµβούλιο των Οµοσπονδιακών Υπουργών ασκούν την εκτελεστική εξουσία. Το Συµβούλιο αυτό διορίζεται από τον Οµοσπονδιακό πρόεδρο ύστερα από πρόταση του καγκελάριου. Η νοµοθετική εξουσία ασκείται από τη Βουλή που αποτελείται από δυο νοµοθετικά σώµατα: το Οµοσπονδιακό Κοινοβούλιο (Bundestag) και το Οµοσπονδιακό Συµβούλιο (Bundesrat). Το πρώτο είναι το ανώτατο οµοσπονδιακό όργανο της χώρας και τα µέλη του φτάνουν κανονικά τα 598. Όµως το εκλογικό σύστηµα δίνει τη δυνατότητα ανάλογα µε τις προσωπικές ψήφους υπέρ των υποψηφίων βουλευτών (δεδοµένου ότι υπάρχουν ψήφοι για τα κόµµατα και προσωπικοί ψήφοι για τους υποψηφίους βουλευτές) να προστίθενται επιπλέον έδρες. Μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές της 22ας Σεπτεµβρίου 2002 οι συνολικές έδρες στο κοινοβούλιο είναι Το δεύτερο, το Οµοσπονδιακό Συµβούλιο, εκπροσωπεί τα 16 κρατίδια της Γερµανίας σε οµοσπονδιακό επίπεδο. Σήµερα τα µέλη του Οµοσπονδιακού Συµβουλίου είναι Σε αντίθεση µε το Οµοσπονδιακό Κοινοβούλιο τα µέλη του Οµοσπονδιακού Συµβουλίου δεν εκλέγονται απευθείας από το λαό αλλά 4 Το Οµοσπονδιακό Συνέδριο περιλαµβάνει όλα τα µέλη του Οµοσπονδιακού Κοινοβουλίου καθώς και έναν ισότιµο αριθµό βουλευτών από τα κοινοβούλια των κρατιδίων. 5 Ο κ. Horst Köhler είναι πρώην επικεφαλής του ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου ( International Monetary Fund). 6 Ο αριθµός των µελών είναι ανάλογος µε τον πληθυσµό των οµόσπονδων κρατών. 7 Σύµφωνα µε στοιχεία από την Έκθεση του Γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων στο Βερολίνο (4 Αυγούστου 2004) 14

15 διορίζονται από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις των κρατιδίων, στις οποίες είναι συνήθως υπουργοί. Τέλος αξίζει να σηµειωθεί πως η νοµοθετική εξουσία του σώµατος είναι περιορισµένη σε σχέση µε την αυτήν του Οµοσπονδιακού Κοινοβουλίου ιεθνείς Σχέσεις Η Γερµανία είναι µέλος πολλών ιεθνών Οργανισµών, οι σηµαντικότεροι εκ των οποίων είναι: Η οµάδα των οκτώ (G8) 8, στην οποία είναι ιδρυτικό µέλος Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (WTO) Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO) Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (UN) Ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) Το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (IMF) Ο Οργανισµός της Συνθήκης του Βόρειου Ατλαντικού (NATO) Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήµη και τον Πολιτισµό (UNESCO) Σχέσεις µε την Ευρωπαϊκή Ένωση Σύµφωνα µε στοιχεία της Έκθεσης του Γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων στο Βερολίνο, η Γερµανία ήταν κατά το έτος 2002 το κράτος µέλος µε τη µεγαλύτερη συνεισφορά στον προϋπολογισµό της ΕΕ µε ποσοστό 24,4%, ενώ ακολουθούν µε µικρότερη συµµετοχή η Γαλλία, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιταλία. Επίσης, αναµένεται να είναι η δεύτερη κατά σειρά παραλήπτρια χώρα από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ, µετά την Ισπανία, αφού κατά την επταετία προβλέπεται να εισπράξει ποσά που φτάνουν τα 30 δις. 8 Τα άλλα µέλη της Οµάδας των οκτώ είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, το Ηνωµένο Βασίλειο, οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, ο Καναδάς και η Ρωσία. 15

16 Αναφορικά µε τη ιεύρυνση της ΕΕ, η Γερµανία έχει να αντιµετωπίσει δυο µεγάλους κινδύνους : το µεταναστευτικό κύµα από τις χώρες κυρίως της ανατολικής Ευρώπης, που θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της ανεργίας στη χώρα, αφού το εργατικό δυναµικό που θα εισρεύσει θα είναι πολύ χαµηλότερου κόστους και τον ανταγωνισµό σε σχέση µε τα προϊόντα, αφού όσες προσπάθειες και αν γίνουν από τις γερµανικές εταιρίες να βελτιώσουν την ποιότητα, να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να βρουν καινοτόµες λύσεις, δε θα είναι δυνατόν να ανταγωνιστούν 9 τις χαµηλότερες τιµές των προϊόντων από τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάντως, επέτρεψε στα πρώτα 15 κράτη µέλη της ΕΕ να επιβάλλουν περιορισµούς όσον αφορά την µετακίνηση του εργατικού δυναµικού από τα νέα κράτη µέλη. Οι περιορισµοί αυτοί θα διαρκέσουν από δυο έως επτά χρόνια, αλλά η Επιτροπή έχει το δικαίωµα να τους αναστείλει αν κρίνει ότι είναι καταχρηστικοί. Σηµαντικό επίσης είναι και το γεγονός ότι οι περιοχές της Γερµανίας κατά µήκος των συνόρων µε την Πολωνία και την Τσεχία θα δυσκολευτούν να προσελκύσουν νέες επενδύσεις, καθώς οι γειτονικές χώρες προσφέρουν πολύ χαµηλότερο κόστος εργατικού δυναµικού. Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι η Γερµανία από τη διεύρυνση αναµένεται να έχει πολλά οικονοµικά οφέλη. Το 2001, οι εξαγωγές της Γερµανίας προς την ανατολική Ευρώπη άγγιξαν το 11% του συνόλου των εξαγωγών της 10. Ακόµα σύµφωνα µε εκτιµήσεις του κ.martin Brusis, από το Center for Applied Policy Research, στην Deutsche Welle, δε θα υπάρξει κανένα µεταναστευτικό κύµα του εργατικού δυναµικού από τα ανατολικά ευρωπαϊκά κράτη. Τα άτοµα που αναµένεται να µεταναστεύσουν είναι εργαζόµενοι που έχουν εξειδικευτεί σε συγκεκριµένους τοµείς, µε µεγάλη εµπειρία, που θα προσπαθήσουν να αναζητήσουν την τύχη τους στις αγορές των κρατών της δυτικής Ευρώπης. Με τη διεύρυνση της 1 ης Μαΐου 2004 τα γερµανικά σύνορα έπαψαν να είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αποτέλεσµα η Γερµανία να βρίσκεται σε ευνοϊκότερη, από οικονοµικής τουλάχιστον άποψης, και κεντρικότερη θέση. 9 Εκτίµηση του κ. Thomas Koller, διευθυντής του Εµπορικού Επιµελητηρίου (Chamber of Trades) στην περιοχή της Βαυαρίας, σε συνέντευξη που έδωσε στην DW World.De (Deutsche Welle). 10 Πρόκειται για αύξηση της τάξεως του 17% από το

17 2. Οικονοµικά Στοιχεία 2.1. Γενικά ΑΕΠ Η οικονοµία της Γερµανίας είναι η µεγαλύτερη στην Ευρώπη και παράλληλα συνεχίζει να διαθέτει το τρίτο µεγαλύτερο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στον κόσµο, µετά από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. 11 Πιο συγκεκριµένα, στη Ζώνη του Ευρώ της αντιστοιχεί περίπου το ένα τρίτο του συνολικού ΑΕΠ. Όµως, παρά την ισχυρή της οικονοµία η Γερµανία έχει έρθει αντιµέτωπη µε ιδιαίτερα χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, οι οποίοι εκτιµάται ότι πολύ δύσκολα θα ανατραπούν. Το 2003 ο ρυθµός ανάπτυξης για πρώτη φορά από το 1993 είχε αρνητικό πρόσηµο. Κατά το τρέχον έτος η γερµανική οικονοµία θα σηµειώσει σταδιακή µόνο ανάκαµψη, ενώ το επόµενο έτος δεν αναµένεται να υπάρξει σηµαντική αλλαγή. Σύµφωνα πάντως και µε τα τελευταία στοιχεία 12, της Οµοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ρυθµός ανάπτυξης της γερµανικής οικονοµίας αυξήθηκε στο δεύτερο τρίµηνο του 2004 κατά 0,1% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, ενώ για το τρίτο τρίµηνο η αύξηση που αναµένεται, σύµφωνα µε το γερµανικό ινστιτούτο οικονοµικών ερευνών DIW, είναι της τάξεως του +0,5%. Η πρόοδος αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της εξωτερικής ζήτησης κυρίως από την Ασία και τις ΗΠΑ. Η γερµανική οικονοµία βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις εξαγωγές, καθώς η εγχώρια ζήτηση παραµένει γενικά στάσιµη 13, ενώ το τρίτο τρίµηνο του 2003 παρουσίασε αισθητή πτώση. Η κάµψη αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη συγκρατηµένη συµπεριφορά των καταναλωτών και των επενδυτών, αλλά η γερµανική κυβέρνηση είναι αισιόδοξη καθώς οι εξαγωγές κυρίως βιοµηχανικών προϊόντων µπορούν να αντισταθµίσουν τις απώλειες. 11 Σύµφωνα µε το Σηµείωµα για τη γερµανική οικονοµία της Β2 /νσης ΟΣ (Ιούνιος 2004). 12 Σύµφωνα µε άρθρο στην εφηµερίδα «Ναυτεµπορική» στις 13/08/04 «Ανέβασαν ταχύτητα Γαλλία και Γερµανία» 13 Υπάρχουν πάντως και αναλυτές που θεωρούν ότι η ανάπτυξη της γερµανικής οικονοµίας οφείλεται κυρίως στις κεφαλαιουχικές επενδύσεις, καθώς θεωρούν ότι η ανατίµηση του ευρώ οδηγεί σε επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης των εξαγωγών. 17

18 Οικονοµική Ανάπτυξη Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν µε έτος βάσης τις τιµές του 1995 Ποσοστιαίες αλλαγές σε σταθερές τιµές Πηγή: Οµοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερµανίας Σε πραγµατικές τιµές, η αύξηση του ΑΕΠ θα κυµανθεί στο 1,5% για το 2004 και περίπου στο ίδιο ποσοστό για το Με βάση τα ποσοστά αυτά, η Γερµανία τίθεται πίσω από όλες τις χώρες της Ευρωζώνης όπου ο µέσος όρος αύξησης του ΑΕΠ υπολογίζεται να κυµανθεί στο 1,6 2% για την ίδια περίοδο. 14 Σύµφωνα µε το CIA The World Factbook Germany (τελευταία ενηµέρωση Μάιος 2004) 18

19 Εξέλιξη του γερµανικού ΑΕΠ (σε πραγµατικές τιµές) Σε δις Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 2004 ΙΙ 542,30 Ι 528, IV 546,20 III 541,20 II 525,50 I 515, IV 539,20 III 535,80 II 523,70 I 508, IV 532,60 III 521,30 II 514,80 I 505, IV 519,90 III 513,30 II 504,60 I 492,20 Πηγή :Οµοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερµανίας Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Γερµανίας 15 µειώθηκε κατά 1% το 2003 σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, πέφτοντας κάτω από το µέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξίζει να αναφερθεί ότι στα τέλη της δεκαετίας του 80 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας ξεπερνούσε κατά 20% τον µέσο ευρωπαϊκό όρο, ενώ σήµερα µόνο τέσσερις χώρες της ΕΕ έχουν χαµηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και συγκεκριµένα η Ισπανία, η Ιταλία, η 15 Σύµφωνα µε έρευνα του βρετανικού περιοδικού Economist 19

20 Πορτογαλία και η Ελλάδα. Η Ιρλανδία µάλιστα που ήταν κάποτε η φτωχότερη χώρα της ΕΕ, υπερτερεί της Γερµανίας στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 20%. Στον σχηµατισµό του ΑΕΠ συµµετέχει ο πρωτογενής τοµέας κατά 1%, ο δευτερογενής κατά 31% και ο τριτογενής κατά 68% 16. Κατά την τετραετία το 2,6% των απασχολουµένων βρισκόταν στον αγροτικό τοµέα, 33,5% στη βιοµηχανία και 63,8% στις υπηρεσίες. Σύνθεση του ΑΕΠ Πρωτογενής τοµέας ευτερογενής τοµέας Τριτογενής τοµέας Παρά τη φάση της ύφεσης που διανύει η οικονοµία της Γερµανίας, η χώρα εξακολουθεί να διαθέτει πολύ καλή βιοµηχανική υποδοµή η γερµανική βιοµηχανία αποτελεί µια από τις πιο ανταγωνιστικές σε παγκόσµιο επίπεδο -, εξωστρεφή οικονοµία και µεγάλη εσωτερική αγορά µε ισχυρή καταναλωτική ζήτηση. Επιπλέον, η γεωγραφική της θέση σε συνδυασµό µε τα παραπάνω την καθιστούν ισχυρό αντίπαλο στο οικονοµικό γίγνεσθαι του πλανήτη. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι τον Μάρτιο του 2003, σύµφωνα µε το Institutional Investor, ήταν η έβδοµη χώρα στον κόσµο σε πιστοληπτική ικανότητα Προβλήµατα της γερµανικής οικονοµίας Η Γερµανία αντιµετωπίζει το πρόβληµα της αύξησης του δηµοσίου ελλείµµατος την τελευταία τριετία, καθώς από -2,8% το 2001 έφτασε -4% το Σύµφωνα µάλιστα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γερµανία 16 Σύµφωνα µε εκτίµηση του 2002, CIA The World Factbook Germany. 20

21 προβλέπεται ότι το 2004 θα έχει µεγαλύτερο δηµόσιο έλλειµµα από 3% του ΑΕΠ. 17 Το πρόβληµα έχει πάρει µεγαλύτερες διαστάσεις καθώς το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ε.Ε. ορίζει ότι οι χώρες της ευρωζώνης δε θα πρέπει να έχουν δηµόσιο έλλειµµα µεγαλύτερο του 3% του ΑΕΠ. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν αναµένεται να προβεί σε αύξηση της φορολογίας ή περικοπή των δαπανών, αλλά θα επιδιώξει την αύξηση των εισοδηµάτων της µέσω ιδιωτικοποιήσεων 18. Ο Υπουργός Οικονοµικών κ.eichel σε δηλώσεις του 19 επέµεινε ότι βασικός του στόχος είναι η περικοπή του ελλείµµατος στο 3% κατά το 2005 Επιπρόσθετα, καθώς η διαδικασία εκσυγχρονισµού και ενσωµάτωσης της ανατολικής γερµανικής οικονοµίας εξακολουθεί να είναι χρονοβόρα και δαπανηρή, (πάνω από 70 εκ µεταφέρονται κάθε χρόνο από την δυτική στην ανατολική πλευρά) η οικονοµία της Γερµανίας δέχεται νέες πιέσεις. Η υπερβολική επένδυση για τα έργα υποδοµής στην ανατολική Γερµανία και η υψηλή φορολογία στους εργαζόµενους στη υτική Γερµανία είχαν σηµαντικές οικονοµικές συνέπειες, ενώ παράλληλα προκάλεσαν κοινωνικές διαταραχές. Σηµαντικό πρόβληµα της Γερµανίας σήµερα αποτελεί και η γήρανση του πληθυσµού που σε συνδυασµό µε τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και τη µείωση του ετήσιου αριθµού των απασχολούµενων από 38,7 εκ (το 2002) σε 38,3 εκ (το 2003) προβληµατίζει ιδιαίτερα τη γερµανική κυβέρνηση. Το µέσο ποσοστό ανεργίας κατά το 2003 αποτελούσε το 10,5% του εργατικού δυναµικού. 20 Πάντως αξίζει να σηµειωθεί ότι γίνονται προσπάθειες καταπολέµησης της ανεργίας µέσω αύξησης της ανταγωνιστικότητας των µεγάλων βιοµηχανιών. Μετά την Daimler Chrysler, που συµφώνησε µε το προσωπικό της για εβδοµάδα 40 ωρών εργασίας προκειµένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας σε γερµανικά εργοστάσια µέχρι το 2012, η Volkswagen 21 προσανατολίζεται να αυξήσει το χρόνο εργασίας, να µειώσει τις αµοιβές και να προσαρµόσει τις αποδοχές των εργαζοµένων ανάλογα µε την παραγωγικότητά τους, ώστε µέχρι το 2011 να µειωθούν τα 17 Ανάλογη είναι και η εκτίµηση του κ. Γ. ουδούµη, Συµβούλου Α, ΟΕΥ στο Βερολίνο 18 Βλέπε άρθρο της Ναυτεµπορικής µε τίτλο «Γερµανία: ιαψεύδουν Έκθεση για την οικονοµία», 17 Μαϊου Την Τρίτη 4 Μαΐου 2004 στον γερµανικό τύπο. 20 Με ανέργους. Το 2002 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 9,8%. 21 Η Volkswagen απασχολεί σήµερα άτοµα. 21

22 έξοδα προσωπικού κατά 30%, µε σκοπό οι εγκαταστάσεις στη Γερµανία να είναι εξίσου ανταγωνιστικές µε τις εγκαταστάσεις στο εξωτερικό Παραγωγικοί Τοµείς Βιοµηχανία Αυτοκινητοβιοµηχανία Η γερµανική βιοµηχανία στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό από τις παραγγελίες του εξωτερικού. Τον Αύγουστο του 2003 το Υπουργείο Οικονοµίας στο Βερολίνο ανέφερε ότι ο βιοµηχανικός κλάδος σηµείωσε µεγαλύτερη άνοδο από αυτή που αναµενόταν. Η άνοδο αυτή, της τάξεως του 0,6%, αποδίδεται στην ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό. Αντίθετως, τον ίδιο µήνα οι εγχώριες παραγγελίες σηµείωσαν πτώση κατά 1%. Με βάση την αξία του κύκλου εργασιών, κατά το έτος 2003, µεταξύ των είκοσι µεγαλύτέρων βιοµηχανικών επιχειρήσεων της Ευρώπης οι επτά ήταν γερµανικές: Α/α Όνοµα Τοµέας ραστηριότητας Κύκλος Αριθµός Επιχείρησης εργασιών σε απασχολουµένων δις 2 Daimler Αυτοκινητοβιοµηχανία 149, Chrysler AG 5 Volkswagen AG Αυτοκινητοβιοµηχανία 86, Siemens AG Ηλ/νική, ηλ.συσκευές RWE AG Ενέργεια 43, BMW AG Αυτοκινητοβιοµηχανία 42, EON AG Ενέργεια, χηµεία 37, Thyssen Krupp Κεφαλαιουχικά αγαθά, κτλ 36, AG Πηγή: Handelsblatt 22 Σύµφωνα µε στοιχεία από την Έκθεση του Γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων στο Βερολίνο (4 Αυγούστου 2004). Επίσης σε άρθρο της η «Καθηµερινή» στις 19/08/04 αναφέρει ότι τον Ιούλιο του 2004 η Siemens έπεισε τους εργαζόµενους να εγκαταλείψουν το 35ωρο, εκτοξεύοντας την απειλή της «µετοίκησης» της παραγωγής στην Ουγγαρία ενώ οι εργαζόµενοι στο µεγάλο ταξιδιωτικό πρακτορείο Thomas Cook συµφώνησαν να αυξήσουν τις ώρες εργασίας σε 40 από 38,5 για ένα χρόνο από τον φετινό Αύγουστο, µε προοπτικές επέκτασης για 12 ακόµη µήνες 22

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 27 Σεπτεμβρίου 11 Δημογραφικά στοιχεία για τη Γερμανία Βασικές τάσεις Οι βασικές τάσεις που παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιβάλλον

Οικονομικό Περιβάλλον Το Οικονομικό Περιβάλλον Γκίκας Χαρδούβελης* Θεσσαλονίκη, 12 Φεβρουαρίου,, 29 * Οικονομικός Σύμβουλος,, Eurobank EFG Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΝΟ ΙΚΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) Fortune Kunene House, 261 Oxford Road, 2196 Illovo, Johannesburg Tel.: +2711 214 2300/2317

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2012

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2012 ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες: Άννα Καρακατσάνη ON N UP

Για περισσότερες πληροφορίες: Άννα Καρακατσάνη ON N UP ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα T: 210 32.24.301 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.com Για περισσότερες πληροφορίες: Άννα Καρακατσάνη ON N UP 210 6835001 anna.karakatsani@onnup.com

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 40 & 43

H ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 40 & 43 H ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 40 & 43 H Ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι συγκεντρωμένη σε: Ολλανδία, Βέλγιο Γαλλία Αυστρία Βρετανία Τσεχία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Ισπανία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Φύλλο 9 Αύγουστος Επιμέλεια και σύνταξη Τζανέτος Καραντζής Σύμβουλος Ο.Ε.Υ.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Φύλλο 9 Αύγουστος Επιμέλεια και σύνταξη Τζανέτος Καραντζής Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση : H-1024 Budapest, Margit krt. 43-45 Τηλέφωνο: 00 36 1/3362610, Fax : 00 36 1/3362613, E-mail: greekcom@t-online.hu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 2012/13 - ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 2012/13 - ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 2012/13 - ΓΕΡΜΑΝΙΑ Συντάκτης: Daniel Lenkeit, Germany Trade an Invest (Νοέμβριος 2012) Βερολίνο (gtai) Το γερμανικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί το 2012 περίπου κατά 0,8%. Οι προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr UNDER STRICT

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

2016: Q3 CEO INDEX. Μια έρευνα της ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την

2016: Q3 CEO INDEX. Μια έρευνα της ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την : Q3 CEO INDEX Μια έρευνα της ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της Αγοράς Σεπτέμβριος 214 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου 29 Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου, 2004 ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την πορεία των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0%

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0% ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Μείωση εσόδων για την ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά συµβουλευτικών υπηρεσιών για το 2009 Μικρή ανάκαµψη αναµένεται για το 2010» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης περιοχή της Μεσογείου Σεπτέμβριος Δεκέμβριος 2011 Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Φεβρουάριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα Έρευνες Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο, και στους καταναλωτές. Οι έρευν

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα Έρευνες Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο, και στους καταναλωτές. Οι έρευν ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΪΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 5 ΙΙουνί ίου

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας για τον τοµέα ΤΠΕ B Τρίµηνο 2009 1. ΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2003 ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2003 ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 9 Μάιος 2003 ελτίο Ανταγωνιστικότητας ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2003 ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία»

«Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία» «Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία» Έρευνα: Ι.Β. Πλεμμένος 1 Επιστημονική Ευθύνη-Συντονισμός: Θ.Β. Παλάσκας 2 1: Ερευνητικός Συνεργάτης ΙΟΒΕ 2: Καθηγητής Παντείου Παν/ίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ρ Κων. Λυµπερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Πίνακας αποδεκτών

ΠΡΟΣ : Πίνακας αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014 Ενισχύονται για έβδοµο συνεχόµενο τρίµηνο τα σχέδια

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014 Ενισχύονται για έβδοµο συνεχόµενο τρίµηνο τα σχέδια ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα T: 210 32.24.301 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Πηνελόπη Καπνουλά 210 69 31 215 694 777 3162 pkapnoula@manpowergroup.gr Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2010

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2010 ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών & Μελετών Κρατίνου 11,

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Όγκος Εμπορίου Με βάση τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο A Εξάμηνο 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Πορτογαλίας, ES

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Πορτογαλίας, ES ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. Το πρώτο 6μηνο 2015, ανεκόπη η πτωτική τάση που εμφάνιζε ο κατασκευαστικός κλάδος στην

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Στο -6% διαμορφώνεται ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης

Στο -6% διαμορφώνεται ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα T: 210 32.24.301 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μεταξία Κλάδη 210 322 43 01 6956 200 217 mkladis@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 4% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,97% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2014). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληθωρισμός Ο δείκτης πληθωρισμού βρίσκεται πάλι κάτω από το 3%

1. Πληθωρισμός Ο δείκτης πληθωρισμού βρίσκεται πάλι κάτω από το 3% ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ORANJESTRAAT 7 2514 JB THE HAGUE- THE NETHERLANDS TEL.:070-3561199 / FAX:070-3615747 e mail: ecocom-hague@mfa.gr gremco.hague@inter.nl.net

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 4ΜΗΝΟ 2015 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ KATA +19,03% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ.

ΘΕΜΑ: ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 4ΜΗΝΟ 2015 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ KATA +19,03% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤO BOYΚΟΥΡΕΣΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Βουκουρέστι 21 Αυγούστου 2015 Τηλ.: +40-21-210 07 48/ 211 57 24 Α.Π.: Φ. 2600/ 1427 Email: ecocom-bucharest@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα