ΘΕΜΑ: Πολιτική Προσέλκυσης Ξένων Άµεσων Επενδύσεων στη Γερµανία Επενδυτικές Σχέσεις Ελλάδας - Γερµανίας. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κος.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Πολιτική Προσέλκυσης Ξένων Άµεσων Επενδύσεων στη Γερµανία Επενδυτικές Σχέσεις Ελλάδας - Γερµανίας. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κος."

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Πολιτική Προσέλκυσης Ξένων Άµεσων Επενδύσεων στη Γερµανία Επενδυτικές Σχέσεις Ελλάδας - Γερµανίας ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κος. Ian Gourley ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: Μανούσου Αλεξία ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004

2 Περίληψη Η παρούσα εργασία µελετά την πολιτική προσέλκυσης ξένων άµεσων επενδύσεων της Γερµανία µέσα από µια συνολική παρουσίαση της χώρας, εστιάζοντας κυρίως στην οικονοµία της, ενώ παράλληλα διερευνά και αξιολογεί τις διµερείς επενδυτικές σχέσεις µεταξύ της Ελλάδας και της Γερµανίας. Η εργασία χωρίζεται σε τρεις µεγάλες ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αναλύονται τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας, τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει και περιγράφονται οι σηµαντικότεροι παραγωγικοί της τοµείς, δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση στην οικονοµία της Γερµανίας. Στη δεύτερη ενότητα, αναλύεται η πολιτική προσέλκυσης Ξένων Αµέσων Επενδύσεων, µέσα από τις λειτουργίες του κρατικού µηχανισµού. Επίσης, παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα κίνητρα και αντικίνητρα, περιγράφονται οι σηµαντικότεροι κλάδοι για επενδύσεις στη Γερµανία και δίνεται µια αναλυτική περιγραφή της εισροής ΞΑΕ προς τη χώρα τη τελευταία δεκαετία, µε αναφορές στους σηµαντικότερους επενδυτικούς εταίρους. Στην τρίτη ενότητα αναλύονται οι ελληνο γερµανικές επενδυτικές σχέσεις, µέσα από την περιγραφή των σηµαντικότερων γερµανικών εταιριών στην Ελλάδα, αλλά και των ελληνικών εταιριών στη Γερµανία. Τα δυο τελευταία κεφάλαια αφιερώνονται στις προοπτικές αυτών των επενδυτικών σχέσεων και γίνονται συγκεκριµένες προτάσεις προκειµένου να αυξηθούν οι επενδύσεις µεταξύ Ελλάδας και Γερµανίας. Οι κυριότερες πηγές για τη συγγραφή της εργασίας ήταν το διαδίκτυο, άρθρα από ελληνικές, αγγλικές και γερµανικές εφηµερίδες και περιοδικά, στατιστικά στοιχεία επίσηµων κυβερνητικών φορέων, αναφορές γερµανικών και ελληνικών εταιριών, αλλά και συνεντεύξεις κυβερνητικών παραγόντων από την Ελλάδα και τη Γερµανία. Μέσα από την παρούσα εργασία προκύπτει ότι η Γερµανία παρόλο που είναι µια ισχυρή οικονοµία, µε µεγάλη ερευνητική και τεχνολογική υποδοµή, παρουσιάζει σοβαρά αντικίνητρα για την εισροή ΞΑΕ στο εσωτερικό της. Προκειµένου να προσελκύσει ξένους επενδυτές θα πρέπει να λύσει µείζονος σηµασίας προβλήµατα, όπως είναι η ανεργία, το φορολογικό της 2

3 σύστηµα, η γραφειοκρατία, το υψηλό εργατικό κόστος και η αδιάλλακτη στάση των εργατικών συνδικάτων της. Η αύξηση των ΞΑΕ προς τη Γερµανία αποτελεί πραγµατική πρόκληση, καθώς σύµφωνα µε στοιχεία της UNCTAD, η δυνητική θέση της χώρας ως προς την προσέλκυση ΞΑΕ είναι η 9 η, ενώ η πραγµατική είναι η 102 η. Η Ελλάδα από την πλευρά της πρέπει να καταβάλλει ακόµα µεγαλύτερες προσπάθειες να προσελκύσει γερµανικές ΞΑΕ εστιάζοντας στην ενεργητική προώθηση και προσέλκυση και επενδύοντας στην έρευνα και την ανάπτυξη. Η εργασία αυτή µέσα από την αντικειµενική περιγραφή της γερµανικής επενδυτικής πραγµατικότητας εστιάζει στις µεγαλύτερες αδυναµίες και πλεονεκτήµατα της χώρας, προβλέπει τις µελλοντικές εξελίξεις και προτείνει λύσεις. Summary This project examines Germany s Foreign Direct Investment Policy through an overall presentation of the country and its environment with the focus primarily on economic studies of the current situation in Germany. This is further developed with an evaluation of the bilateral investment relations between Germany and Greece, with attempt being made to offer some proposals for development. The project is divided to three chapters. The first chapter analyzes the comparative advantages of the country focusing on the productive sectors as well as its fundamental problems. In the second chapter, the policy of attracting FDI is considered through the operations (functions) of the governmental mechanism. Furthermore attention is given to the most important incentives and disincentives as well as the most significant sectors for an investment in Germany. In the same chapter there is also a description of FDI inflows to Germany over the last ten years, with references to country s most important investment partners. The focus of the third chapter is analysis of investment relations between Greece and Germany through the presentation of the most important German companies in Greece and the most important Greek companies in Germany. This chapter concludes with 3

4 discussion the prospects and future development of Greek German investment relations and some recommendations are made in order to enhance FDI inflows between these countries. The main sources for this project were the internet, articles from Greek, English and German newspapers and magazines, statistical data, references from German and Greek companies as well as personal interviews of governmental officers from Greece and Germany. The results of the research indicate although Germany has a strong economy, with an impressive research and technological infrastructure, a number of disincentives for FDI inflow still remain. To tackle these issues in order to attract foreign investors it should resolve problems which concern its taxation system, bureaucracy, high labor cost and should also take into consideration the damage that is done by the power and the influence of the labor syndicates. The resolution of these problems will contribute to a significant rise in FDI to the country which, in turn, will lead to the reduction of unemployment, one of the country s major problems. An increase in FDI in Germany is a true challenge for the country since, according to UNCTAD, its potential FDI ranking is nine while is true ranking according to its performance is 102. Greece, with its overall poor record in attracting FDI, could make greater efforts in order to attract German FDI and should also focus on active promotion of Greece s advantages while investing in research and development. This project, through the objective description of the reality of German investment, focuses on the strengths and weaknesses of the current situation and makes an attempt to predict the future developments as well as outlining possible proposals and solutions which could be adopted to sustain and improve the current state of investments. 4

5 Λέξεις Κλειδιά Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, Ρυθµός Ανάπτυξης, Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ηµόσιο Έλλειµµα, Ανεργία, Γραφειοκρατία, Ανταγωνιστικότητα, Παραγωγικότητα, Παραγωγικοί Τοµείς, Εισαγωγές, Εξαγωγές, Εµπόριο, Εξαγορά,, Επενδυτικοί Εταίροι, Εµπορικοί Εταίροι, Εργατικό υναµικό, Φορολογία Επιχειρήσεων, Κίνητρα, Αντικίνητρα, Ξένες Άµεσες Επενδύσεις, Έδρα, Τεχνολογική Έρευνα και Ανάπτυξη, Παραλήπτρια χώρα, Ιδιωτικοποιήσεις, Επιδοτήσεις, Κοινή Συµφωνία για τη Βελτίωση της οµής των Περιφερειακών Οικονοµιών, Πολυτοµεακό Πλαίσιο για Περιφερειακή Βοήθεια σε Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια, Βιοµηχανία φαρµάκων, Βιοτεχνολογία, Νανοτεχνολογία, Ενεργητική Προώθηση και Προσέλκυση, Υποκατάσταση Εισαγωγών, Θυγατρικές. Αρκτικόλεξα ΞΑΕ: Ξένες Άµεσες Επενδύσεις ΑΕΠ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Ε.Ε.: Ευρωπαϊκή Ένωση WTO : ΠΟΕ (Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου) WHO: ΠΟΥ (Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας) UN: ΟΗΕ (Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών) OECD: ΟΟΣΑ (Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) IMF: ΝΤ ( ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο) NATO: Οργανισµός της Συνθήκης του Βόρειου Ατλαντικού UNESCO: Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήµη και τον Πολιτισµό F.D.I.: Foreign Direct Investment ΙΟΒΕ: Ιδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών ΕΛΚΕ: Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων Α.Ε: S.A : Ανώνυµη Εταιρία Ε.Π.Ε.: Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης 5

6 Ε.Ε. : Ετερόρρυθµοι Εταιρία Α.Ε.Β.Ε.: Ανώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρία Α.Ε.Ε.: Ανώνυµη Εµπορική Εταιρία 6

7 Πίνακας Περιεχοµένων Περίληψη...2 Summary...3 Λέξεις Κλειδιά...5 Αρκτικόλεξα...5 Πίνακας Περιεχοµένων...7 Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία Γεωπολιτική Θέση Πληθυσµός Ιστορικά στοιχεία Πολίτευµα ιεθνείς Σχέσεις Σχέσεις µε την Ευρωπαϊκή Ένωση Οικονοµικά Στοιχεία Γενικά ΑΕΠ Προβλήµατα της γερµανικής οικονοµίας Παραγωγικοί Τοµείς Βιοµηχανία Αυτοκινητοβιοµηχανία Γεωργικός Τοµέας Εξωτερικό Εµπόριο Εµπορικοί Εταίροι ιµερείς Εµπορικές Σχέσεις Ελλάδας Γερµανίας Ξένες Άµεσες Επενδύσεις (ΞΑΕ) Πολιτική Προσέλκυσης ΞΑΕ στη Γερµανία Επενδυτικοί Εταίροι Επενδυτικά Κίνητρα Κοινή Συµφωνία για τη Βελτίωση της οµής των Περιφερειακών Οικονοµιών Πολυτοµεακό Πλαίσιο για Περιφερειακή Βοήθεια σε Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια Μείωση Φορολογίας Φορολογία Επιχειρήσεων Πλεονεκτήµατα µιας επένδυσης στη Γερµανία Πλεονεκτήµατα µιας επένδυσης στην ανατολική Γερµανία Αντικίνητρα για ξένες άµεσες επενδύσεις στη Γερµανία Επενδύσεις στη Γερµανία ανά κλάδο α. Φαρµακοβιοµηχανία β. Βιοτεχνολογία Νανοτεχνολογία Περιπτώσεις επιτυχηµένων επενδύσεων στη Γερµανία Επενδυτικές σχέσεις Ελλάδας Γερµανίας Γερµανικές ΞΑΕ προς την Ελλάδα Ελληνικές ΞΑΕ προς τη Γερµανία Εταιρίες γερµανικών συµφερόντων στην Ελλάδα ανά κλάδο δραστηριότητας Εµπόριο...59

8 Βιοµηχανία Τράπεζες και Ασφαλιστικές Εταιρίες Πολυκαταστήµατα Υπηρεσίες Μεταφορών Άλλοι κλάδοι δραστηριότητας Ελληνικές Εταιρίες στη Γερµανία Όµιλος S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε Όµιλος Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗ Θεµελιοδοµή Α.Ε Γ. Λαζαρίδης Μάρµαρα ράµας Α.Ε Άλλοι τοµείς δραστηριότητας Προοπτικές των ελληνικών επενδύσεων στη Γερµανία Προοπτικές των γερµανικών επενδύσεων στην Ελλάδα Προτάσεις...72 Βιβλιογραφία...76 Παραρτήµατα

9 Εισαγωγή Οι Ξένες Άµεσες Επενδύσεις (ΞΑΕ) µπορούν να δώσουν νέα ώθηση στην οικονοµία µιας χώρας και παράλληλα να αυξήσουν τη δυναµικότητά της. Πολλές φορές η εισροή νέων επιχειρηµατικών κεφαλαίων είναι πιο σηµαντική από ότι το εµπόριο, καθώς δρα πολλαπλασιαστικά για το σύνολο της οικονοµίας. Στις χώρες που κατευθύνονται ΞΑΕ µεταφέρεται πολύ συχνά τεχνολογία, που ενισχύει σηµαντικά την ανάπτυξή τους. Οι υπερεθνικές εταιρίες µεταφέρουν τόσο τη σκληρή τεχνολογία (hard technology), όπως εξοπλισµό, εγκαταστάσεις εργοστασίου κλπ, όσο και τη µαλακή τεχνολογία (soft technology), όπως τεχνογνωσία, εξειδίκευση, οργανωσιακές ικανότητες κλπ, στη χώρα προορισµού των ΞΑΕ τους. Επιπρόσθετα, εισάγουν νέους τρόπους επιχειρηµατικής οργάνωσης, βελτιωµένες διαδικασίες διαχείρισης των πληροφοριών και νέες µεθόδους προώθησης και πώλησης, µε αποτέλεσµα οι τοπικοί παραγωγοί να ωθούνται να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, βελτιώνοντας παράλληλα την αποδοτικότητά τους. Σηµαντικό είναι επίσης και το γεγονός ότι οι ΞΑΕ δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας στις χώρες προορισµού τους. Το προσωπικό, στις νέες εταιρίες που δηµιουργούνται µε κεφάλαια από το εξωτερικό, είναι συνήθως καλύτερα εκπαιδευµένο και λαµβάνει υψηλότερους µισθούς. Οι θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται είναι πολύ περισσότερες όταν η επένδυση γίνεται στον τοµέα των υπηρεσιών και κυρίως στις υπηρεσίες που σχετίζονται µε τις εξαγωγές. Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι να µελετήσει τις Ξένες Άµεσες Επενδύσεις σε µια ισχυρή οικονοµία, όπως είναι αυτή της Γερµανίας. Η σηµασία των ΞΑΕ για τη χώρα αυτή είναι µεγάλη, καθώς θα µπορέσει να στηρίξει την ανάπτυξή της όχι µόνο στην εξωτερική ζήτηση, αλλά και στην εισροή ξένων κεφαλαίων Μέσω της πολύπλευρης παρουσίασης της χώρας βασικός στόχος είναι να δοθεί στον αναγνώστη µια ολοκληρωµένη εικόνα, όσον αφορά την οικονοµική κατάσταση της χώρας, και πιο συγκεκριµένα όσον αφορά τις ΞΑΕ. Επίσης, µεγάλο κοµµάτι της εργασίας αφιερώνεται στις διµερείς ελληνο γερµανικές επενδυτικές σχέσεις και εκφράζονται κάποιες µελλοντικές 9

10 προβλέψεις και προτάσεις. Κυβερνητικές πηγές, άρθρα σε εφηµερίδες και περιοδικά, στοιχεία επιχειρήσεων, στατιστικές υπηρεσίες, αλλά και συνεντεύξεις αποτέλεσαν τις βασικότερες πηγές της εργασίας µε απώτερο σκοπό τη µεγαλύτερη δυνατή αντικειµενικότητα. Η εργασία αυτή µπορεί να αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο τόσο για κυβερνητικούς παράγοντες όσο και για δυνητικούς επενδυτές. 10

11 1. Γενικά Στοιχεία 1.1. Γεωπολιτική Θέση Η Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γερµανίας βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης και συνορεύει δια ξηράς µε την Αυστρία, την Ελβετία, τη Γαλλία, το Λουξεµβούργο, το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες, τη ανία, την Πολωνία και την Τσεχία. Η έκταση της χώρας αγγίζει τα τ.χλµ ενώ ο Ρήνος, ο Έλβας, ο ούναβης και ο Μάιν είναι τα κυριότερα ποτάµια που τη διασχίζουν. Η πρωτεύουσα της Γερµανίας είναι το Βερολίνο, ενώ οι µεγαλύτερες πόλεις µε βάση τον πληθυσµό είναι το Αµβούργο, το Μόναχο, η Κολωνία και η Φρανκφούρτη. Οι πιο πυκνοκατοικηµένες περιοχές της Γερµανίας είναι οι ανατολικές κατά µήκος του Ρήνου, και ειδικότερα η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και η Σαάρ. Η χώρα διαιρείται διοικητικά σε δεκαέξι κρατίδια που ονοµάζονται Bundesland 1, τα οποία είναι αυτόνοµα. Το κάθε κρατίδιο έχει το δικό του κοινοβούλιο, Υπουργούς, Γενικό Γραµµατέα, Σύµβουλο του κράτους ενώ η εκτελεστική εξουσία ασκείται ξεχωριστά για κάθε κρατίδιο από τον κυβερνήτη του. Το 2006 προβλέπεται να διεξαχθούν για δεύτερη φορά δηµοψηφίσµατα στο Βερολίνο και στο Βρανδεµβούργο για να αποφασιστεί η συγχώνευση ή µη των δυο οµόσπονδων κρατών σε ένα. Στο πρώτο δηµοψήφισµα το Βρανδεµβούργο είχε αποφασίσει αρνητικά. Οι φυσικοί πόροι της Γερµανίας είναι τα ορυκτά σιδήρου, το κάρβουνο, η ξυλεία, ο χαλκός, το φυσικό αέριο και το αλάτι. Το 54,1% της γης καλύπτει τις αγροτικές ανάγκες του πληθυσµού, το 29,4% αποτελείται από δασικές εκτάσεις, το 11,8% καλύπτεται από κτίρια, δρόµους και σιδηροδροµικές γραµµές, το 2,2% από νερό και το 2,5% από άλλα στοιχεία. 1 Σλέσβιγκ Χολστάϊν, Αµβούργο, Κάτω Σαξωνία, Βρέµη, Βόρειος Ρηνανία - Βεστφαλία, Έσση, Ρηνανία Παλατινάτο, Βάδη Βυρτεµβέργη, Βαυαρία, Σααρλάνδη, Βερολίνο, Βρανδεµβούργο, Μεκλεµβούργο Ποµµερανία, Σαξωνία, Σαξωνία Ανχάλτ, Θουριγγία 11

12 1.2. Πληθυσµός Ο πληθυσµός στη Γερµανία ανέρχεται σε κατοίκους (περίπου 40,4 εκ άντρες και 42 εκ γυναίκες ). H προσδοκία ζωής είναι τα 75 έτη για τους άντρες και τα 81 έτη για τις γυναίκες 2 Το 91,4% του πληθυσµού είναι Γερµανοί, ενώ µεγάλος είναι ο αριθµός των εθνικών µειονοτήτων. Πιο συγκεκριµένα οι Τούρκοι καλύπτουν το 2,4% του συνολικού πληθυσµού, οι Γιουγκοσλάβοι το 1%, οι Ιταλοί το 0,7%, οι Έλληνες το 0,4% και οι Πολωνοί το 0,3% 3. Όσον αφορά τη θρησκεία, η πλειοψηφία του πληθυσµού (43%) είναι προτεστάντες, ενώ µεγάλο είναι και το ποσοστό των ρωµαιοκαθολικών (34%). 2 Σύµφωνα µε εκτίµηση του Ιουλίου Βλέπε επίσης CIA The World Factbook Germany, 3 Σύµφωνα µε το 12

13 1.3. Ιστορικά στοιχεία Οι δυο παγκόσµιοι πόλεµοι το πρώτο µισό του 20 ου αιώνα προκάλεσαν µεγάλες καταστροφές στη Γερµανία, διαίρεσαν τη χώρα και καθυστέρησαν την πρόοδο της. Με το τέλος του πρώτου παγκοσµίου πολέµου, η Γερµανία χάνει σηµαντικά εδάφη της, αποποιείται τις αποικίες της και υποχρεώνεται να καταβάλλει τεράστιες αποζηµιώσεις. Μετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, η Γερµανία χωρίστηκε στα δυο. Πιο συγκεκριµένα, το 1949 στην ανατολική Γερµανία δηµιουργήθηκε επίσηµα η Λαϊκή ηµοκρατία της Γερµανίας, η οποία βρέθηκε στην κατοχή των Σοβιετικών, ενώ στην δυτική Γερµανία δηµιουργήθηκε η Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γερµανίας µε πρωτεύουσα τη Βόννη, η οποία και πέρασε στην κατοχή των Άγγλων, Γάλλων και Αµερικάνων. Στις 13 Αυγούστου του 1961 η κυβέρνηση της Ανατολικής Γερµανίας χτίζει το τείχος του Βερολίνου καταστέλλοντας µε αυτόν τον τρόπο το µεταναστευτικό κύµα προς τη δυτική Γερµανία και εξασφαλίζοντας την αποµόνωση της ανατολικής πλευράς από την επιρροή της δυτικής. Μετά από είκοσι οκτώ χρόνια (στις εννιά Νοεµβρίου 1989), ύστερα από ισχυρές πιέσεις µαζικών διαδηλώσεων σε πόλεις της ανατολικής Γερµανίας, πέφτει το τείχος και παύει η διαίρεση του κράτους. Από την ιστορική εκείνη µέρα η Γερµανία έχει καταβάλλει σηµαντικά ποσά προκειµένου η παραγωγικότητα και οι µισθοί της ανατολικής πλευράς να πλησιάσουν τα αντίστοιχα δυτικοευρωπαϊκά µεγέθη. Το σχετικά γρήγορο πέρασµα µιας σχεδιασµένης οικονοµίας σοσιαλιστικού τύπου σε µια ελεύθερη οικονοµία εµπορίου δηµιούργησε πολλά προβλήµατα. Ωστόσο µετά την ένωση η Γερµανία απέκτησε µεγαλύτερη ισχύ. Η Γερµανία είναι ένα κράτος µε µεγάλη επιρροή στην Ευρώπη, κατέχει ηγετική θέση στο οικονοµικό γίγνεσθαι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ιδιαίτερα σηµαντική είναι η συµµετοχή της στη λήψη αποφάσεων σε θέµατα πολιτικής και άµυνας. Μαζί µε τις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ιαπωνία είναι οι ισχυρότερες οικονοµικά χώρες στον κόσµο 13

14 1.4. Πολίτευµα Η Γερµανία αποτελεί µια οµοσπονδιακή, πολυκοµµατική δηµοκρατία µε βουλευτές που εκλέγονται απευθείας από τον λαό. Αρχηγός του κράτους είναι ο Οµοσπονδιακός πρόεδρος, ο οποίος εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια από ένα οµοσπονδιακό Συνέδριο 4 και µπορεί να επανεκλεγεί µόνο µια φορά. Ο Horst Köhler 5 βρίσκεται σε αυτή τη θέση από το Μάιο του Ο πρόεδρος δεν συµµετέχει ούτε στην εκτελεστική αλλά ούτε στη νοµοθετική εξουσία και ο ρόλος του είναι κατά κύριο λόγο εθιµοτυπικός; ωστόσο αντιπροσωπεύει τη χώρα στο εξωτερικό. Αρχηγός της κυβέρνησης, από το 1998 είναι ο καγκελάριος Gerhard Schroeder. Η εκλογή του καγκελάριου είναι τετραετής και απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία του Οµοσπονδιακού Κοινοβουλίου. Ο Καγκελάριος µαζί µε το Συµβούλιο των Οµοσπονδιακών Υπουργών ασκούν την εκτελεστική εξουσία. Το Συµβούλιο αυτό διορίζεται από τον Οµοσπονδιακό πρόεδρο ύστερα από πρόταση του καγκελάριου. Η νοµοθετική εξουσία ασκείται από τη Βουλή που αποτελείται από δυο νοµοθετικά σώµατα: το Οµοσπονδιακό Κοινοβούλιο (Bundestag) και το Οµοσπονδιακό Συµβούλιο (Bundesrat). Το πρώτο είναι το ανώτατο οµοσπονδιακό όργανο της χώρας και τα µέλη του φτάνουν κανονικά τα 598. Όµως το εκλογικό σύστηµα δίνει τη δυνατότητα ανάλογα µε τις προσωπικές ψήφους υπέρ των υποψηφίων βουλευτών (δεδοµένου ότι υπάρχουν ψήφοι για τα κόµµατα και προσωπικοί ψήφοι για τους υποψηφίους βουλευτές) να προστίθενται επιπλέον έδρες. Μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές της 22ας Σεπτεµβρίου 2002 οι συνολικές έδρες στο κοινοβούλιο είναι Το δεύτερο, το Οµοσπονδιακό Συµβούλιο, εκπροσωπεί τα 16 κρατίδια της Γερµανίας σε οµοσπονδιακό επίπεδο. Σήµερα τα µέλη του Οµοσπονδιακού Συµβουλίου είναι Σε αντίθεση µε το Οµοσπονδιακό Κοινοβούλιο τα µέλη του Οµοσπονδιακού Συµβουλίου δεν εκλέγονται απευθείας από το λαό αλλά 4 Το Οµοσπονδιακό Συνέδριο περιλαµβάνει όλα τα µέλη του Οµοσπονδιακού Κοινοβουλίου καθώς και έναν ισότιµο αριθµό βουλευτών από τα κοινοβούλια των κρατιδίων. 5 Ο κ. Horst Köhler είναι πρώην επικεφαλής του ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου ( International Monetary Fund). 6 Ο αριθµός των µελών είναι ανάλογος µε τον πληθυσµό των οµόσπονδων κρατών. 7 Σύµφωνα µε στοιχεία από την Έκθεση του Γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων στο Βερολίνο (4 Αυγούστου 2004) 14

15 διορίζονται από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις των κρατιδίων, στις οποίες είναι συνήθως υπουργοί. Τέλος αξίζει να σηµειωθεί πως η νοµοθετική εξουσία του σώµατος είναι περιορισµένη σε σχέση µε την αυτήν του Οµοσπονδιακού Κοινοβουλίου ιεθνείς Σχέσεις Η Γερµανία είναι µέλος πολλών ιεθνών Οργανισµών, οι σηµαντικότεροι εκ των οποίων είναι: Η οµάδα των οκτώ (G8) 8, στην οποία είναι ιδρυτικό µέλος Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (WTO) Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO) Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (UN) Ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) Το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (IMF) Ο Οργανισµός της Συνθήκης του Βόρειου Ατλαντικού (NATO) Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήµη και τον Πολιτισµό (UNESCO) Σχέσεις µε την Ευρωπαϊκή Ένωση Σύµφωνα µε στοιχεία της Έκθεσης του Γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων στο Βερολίνο, η Γερµανία ήταν κατά το έτος 2002 το κράτος µέλος µε τη µεγαλύτερη συνεισφορά στον προϋπολογισµό της ΕΕ µε ποσοστό 24,4%, ενώ ακολουθούν µε µικρότερη συµµετοχή η Γαλλία, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιταλία. Επίσης, αναµένεται να είναι η δεύτερη κατά σειρά παραλήπτρια χώρα από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ, µετά την Ισπανία, αφού κατά την επταετία προβλέπεται να εισπράξει ποσά που φτάνουν τα 30 δις. 8 Τα άλλα µέλη της Οµάδας των οκτώ είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, το Ηνωµένο Βασίλειο, οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, ο Καναδάς και η Ρωσία. 15

16 Αναφορικά µε τη ιεύρυνση της ΕΕ, η Γερµανία έχει να αντιµετωπίσει δυο µεγάλους κινδύνους : το µεταναστευτικό κύµα από τις χώρες κυρίως της ανατολικής Ευρώπης, που θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της ανεργίας στη χώρα, αφού το εργατικό δυναµικό που θα εισρεύσει θα είναι πολύ χαµηλότερου κόστους και τον ανταγωνισµό σε σχέση µε τα προϊόντα, αφού όσες προσπάθειες και αν γίνουν από τις γερµανικές εταιρίες να βελτιώσουν την ποιότητα, να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να βρουν καινοτόµες λύσεις, δε θα είναι δυνατόν να ανταγωνιστούν 9 τις χαµηλότερες τιµές των προϊόντων από τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάντως, επέτρεψε στα πρώτα 15 κράτη µέλη της ΕΕ να επιβάλλουν περιορισµούς όσον αφορά την µετακίνηση του εργατικού δυναµικού από τα νέα κράτη µέλη. Οι περιορισµοί αυτοί θα διαρκέσουν από δυο έως επτά χρόνια, αλλά η Επιτροπή έχει το δικαίωµα να τους αναστείλει αν κρίνει ότι είναι καταχρηστικοί. Σηµαντικό επίσης είναι και το γεγονός ότι οι περιοχές της Γερµανίας κατά µήκος των συνόρων µε την Πολωνία και την Τσεχία θα δυσκολευτούν να προσελκύσουν νέες επενδύσεις, καθώς οι γειτονικές χώρες προσφέρουν πολύ χαµηλότερο κόστος εργατικού δυναµικού. Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι η Γερµανία από τη διεύρυνση αναµένεται να έχει πολλά οικονοµικά οφέλη. Το 2001, οι εξαγωγές της Γερµανίας προς την ανατολική Ευρώπη άγγιξαν το 11% του συνόλου των εξαγωγών της 10. Ακόµα σύµφωνα µε εκτιµήσεις του κ.martin Brusis, από το Center for Applied Policy Research, στην Deutsche Welle, δε θα υπάρξει κανένα µεταναστευτικό κύµα του εργατικού δυναµικού από τα ανατολικά ευρωπαϊκά κράτη. Τα άτοµα που αναµένεται να µεταναστεύσουν είναι εργαζόµενοι που έχουν εξειδικευτεί σε συγκεκριµένους τοµείς, µε µεγάλη εµπειρία, που θα προσπαθήσουν να αναζητήσουν την τύχη τους στις αγορές των κρατών της δυτικής Ευρώπης. Με τη διεύρυνση της 1 ης Μαΐου 2004 τα γερµανικά σύνορα έπαψαν να είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αποτέλεσµα η Γερµανία να βρίσκεται σε ευνοϊκότερη, από οικονοµικής τουλάχιστον άποψης, και κεντρικότερη θέση. 9 Εκτίµηση του κ. Thomas Koller, διευθυντής του Εµπορικού Επιµελητηρίου (Chamber of Trades) στην περιοχή της Βαυαρίας, σε συνέντευξη που έδωσε στην DW World.De (Deutsche Welle). 10 Πρόκειται για αύξηση της τάξεως του 17% από το

17 2. Οικονοµικά Στοιχεία 2.1. Γενικά ΑΕΠ Η οικονοµία της Γερµανίας είναι η µεγαλύτερη στην Ευρώπη και παράλληλα συνεχίζει να διαθέτει το τρίτο µεγαλύτερο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στον κόσµο, µετά από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. 11 Πιο συγκεκριµένα, στη Ζώνη του Ευρώ της αντιστοιχεί περίπου το ένα τρίτο του συνολικού ΑΕΠ. Όµως, παρά την ισχυρή της οικονοµία η Γερµανία έχει έρθει αντιµέτωπη µε ιδιαίτερα χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, οι οποίοι εκτιµάται ότι πολύ δύσκολα θα ανατραπούν. Το 2003 ο ρυθµός ανάπτυξης για πρώτη φορά από το 1993 είχε αρνητικό πρόσηµο. Κατά το τρέχον έτος η γερµανική οικονοµία θα σηµειώσει σταδιακή µόνο ανάκαµψη, ενώ το επόµενο έτος δεν αναµένεται να υπάρξει σηµαντική αλλαγή. Σύµφωνα πάντως και µε τα τελευταία στοιχεία 12, της Οµοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ρυθµός ανάπτυξης της γερµανικής οικονοµίας αυξήθηκε στο δεύτερο τρίµηνο του 2004 κατά 0,1% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, ενώ για το τρίτο τρίµηνο η αύξηση που αναµένεται, σύµφωνα µε το γερµανικό ινστιτούτο οικονοµικών ερευνών DIW, είναι της τάξεως του +0,5%. Η πρόοδος αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της εξωτερικής ζήτησης κυρίως από την Ασία και τις ΗΠΑ. Η γερµανική οικονοµία βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις εξαγωγές, καθώς η εγχώρια ζήτηση παραµένει γενικά στάσιµη 13, ενώ το τρίτο τρίµηνο του 2003 παρουσίασε αισθητή πτώση. Η κάµψη αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη συγκρατηµένη συµπεριφορά των καταναλωτών και των επενδυτών, αλλά η γερµανική κυβέρνηση είναι αισιόδοξη καθώς οι εξαγωγές κυρίως βιοµηχανικών προϊόντων µπορούν να αντισταθµίσουν τις απώλειες. 11 Σύµφωνα µε το Σηµείωµα για τη γερµανική οικονοµία της Β2 /νσης ΟΣ (Ιούνιος 2004). 12 Σύµφωνα µε άρθρο στην εφηµερίδα «Ναυτεµπορική» στις 13/08/04 «Ανέβασαν ταχύτητα Γαλλία και Γερµανία» 13 Υπάρχουν πάντως και αναλυτές που θεωρούν ότι η ανάπτυξη της γερµανικής οικονοµίας οφείλεται κυρίως στις κεφαλαιουχικές επενδύσεις, καθώς θεωρούν ότι η ανατίµηση του ευρώ οδηγεί σε επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης των εξαγωγών. 17

18 Οικονοµική Ανάπτυξη Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν µε έτος βάσης τις τιµές του 1995 Ποσοστιαίες αλλαγές σε σταθερές τιµές Πηγή: Οµοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερµανίας Σε πραγµατικές τιµές, η αύξηση του ΑΕΠ θα κυµανθεί στο 1,5% για το 2004 και περίπου στο ίδιο ποσοστό για το Με βάση τα ποσοστά αυτά, η Γερµανία τίθεται πίσω από όλες τις χώρες της Ευρωζώνης όπου ο µέσος όρος αύξησης του ΑΕΠ υπολογίζεται να κυµανθεί στο 1,6 2% για την ίδια περίοδο. 14 Σύµφωνα µε το CIA The World Factbook Germany (τελευταία ενηµέρωση Μάιος 2004) 18

19 Εξέλιξη του γερµανικού ΑΕΠ (σε πραγµατικές τιµές) Σε δις Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 2004 ΙΙ 542,30 Ι 528, IV 546,20 III 541,20 II 525,50 I 515, IV 539,20 III 535,80 II 523,70 I 508, IV 532,60 III 521,30 II 514,80 I 505, IV 519,90 III 513,30 II 504,60 I 492,20 Πηγή :Οµοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερµανίας Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Γερµανίας 15 µειώθηκε κατά 1% το 2003 σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, πέφτοντας κάτω από το µέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξίζει να αναφερθεί ότι στα τέλη της δεκαετίας του 80 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας ξεπερνούσε κατά 20% τον µέσο ευρωπαϊκό όρο, ενώ σήµερα µόνο τέσσερις χώρες της ΕΕ έχουν χαµηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και συγκεκριµένα η Ισπανία, η Ιταλία, η 15 Σύµφωνα µε έρευνα του βρετανικού περιοδικού Economist 19

20 Πορτογαλία και η Ελλάδα. Η Ιρλανδία µάλιστα που ήταν κάποτε η φτωχότερη χώρα της ΕΕ, υπερτερεί της Γερµανίας στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 20%. Στον σχηµατισµό του ΑΕΠ συµµετέχει ο πρωτογενής τοµέας κατά 1%, ο δευτερογενής κατά 31% και ο τριτογενής κατά 68% 16. Κατά την τετραετία το 2,6% των απασχολουµένων βρισκόταν στον αγροτικό τοµέα, 33,5% στη βιοµηχανία και 63,8% στις υπηρεσίες. Σύνθεση του ΑΕΠ Πρωτογενής τοµέας ευτερογενής τοµέας Τριτογενής τοµέας Παρά τη φάση της ύφεσης που διανύει η οικονοµία της Γερµανίας, η χώρα εξακολουθεί να διαθέτει πολύ καλή βιοµηχανική υποδοµή η γερµανική βιοµηχανία αποτελεί µια από τις πιο ανταγωνιστικές σε παγκόσµιο επίπεδο -, εξωστρεφή οικονοµία και µεγάλη εσωτερική αγορά µε ισχυρή καταναλωτική ζήτηση. Επιπλέον, η γεωγραφική της θέση σε συνδυασµό µε τα παραπάνω την καθιστούν ισχυρό αντίπαλο στο οικονοµικό γίγνεσθαι του πλανήτη. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι τον Μάρτιο του 2003, σύµφωνα µε το Institutional Investor, ήταν η έβδοµη χώρα στον κόσµο σε πιστοληπτική ικανότητα Προβλήµατα της γερµανικής οικονοµίας Η Γερµανία αντιµετωπίζει το πρόβληµα της αύξησης του δηµοσίου ελλείµµατος την τελευταία τριετία, καθώς από -2,8% το 2001 έφτασε -4% το Σύµφωνα µάλιστα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γερµανία 16 Σύµφωνα µε εκτίµηση του 2002, CIA The World Factbook Germany. 20

21 προβλέπεται ότι το 2004 θα έχει µεγαλύτερο δηµόσιο έλλειµµα από 3% του ΑΕΠ. 17 Το πρόβληµα έχει πάρει µεγαλύτερες διαστάσεις καθώς το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ε.Ε. ορίζει ότι οι χώρες της ευρωζώνης δε θα πρέπει να έχουν δηµόσιο έλλειµµα µεγαλύτερο του 3% του ΑΕΠ. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν αναµένεται να προβεί σε αύξηση της φορολογίας ή περικοπή των δαπανών, αλλά θα επιδιώξει την αύξηση των εισοδηµάτων της µέσω ιδιωτικοποιήσεων 18. Ο Υπουργός Οικονοµικών κ.eichel σε δηλώσεις του 19 επέµεινε ότι βασικός του στόχος είναι η περικοπή του ελλείµµατος στο 3% κατά το 2005 Επιπρόσθετα, καθώς η διαδικασία εκσυγχρονισµού και ενσωµάτωσης της ανατολικής γερµανικής οικονοµίας εξακολουθεί να είναι χρονοβόρα και δαπανηρή, (πάνω από 70 εκ µεταφέρονται κάθε χρόνο από την δυτική στην ανατολική πλευρά) η οικονοµία της Γερµανίας δέχεται νέες πιέσεις. Η υπερβολική επένδυση για τα έργα υποδοµής στην ανατολική Γερµανία και η υψηλή φορολογία στους εργαζόµενους στη υτική Γερµανία είχαν σηµαντικές οικονοµικές συνέπειες, ενώ παράλληλα προκάλεσαν κοινωνικές διαταραχές. Σηµαντικό πρόβληµα της Γερµανίας σήµερα αποτελεί και η γήρανση του πληθυσµού που σε συνδυασµό µε τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και τη µείωση του ετήσιου αριθµού των απασχολούµενων από 38,7 εκ (το 2002) σε 38,3 εκ (το 2003) προβληµατίζει ιδιαίτερα τη γερµανική κυβέρνηση. Το µέσο ποσοστό ανεργίας κατά το 2003 αποτελούσε το 10,5% του εργατικού δυναµικού. 20 Πάντως αξίζει να σηµειωθεί ότι γίνονται προσπάθειες καταπολέµησης της ανεργίας µέσω αύξησης της ανταγωνιστικότητας των µεγάλων βιοµηχανιών. Μετά την Daimler Chrysler, που συµφώνησε µε το προσωπικό της για εβδοµάδα 40 ωρών εργασίας προκειµένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας σε γερµανικά εργοστάσια µέχρι το 2012, η Volkswagen 21 προσανατολίζεται να αυξήσει το χρόνο εργασίας, να µειώσει τις αµοιβές και να προσαρµόσει τις αποδοχές των εργαζοµένων ανάλογα µε την παραγωγικότητά τους, ώστε µέχρι το 2011 να µειωθούν τα 17 Ανάλογη είναι και η εκτίµηση του κ. Γ. ουδούµη, Συµβούλου Α, ΟΕΥ στο Βερολίνο 18 Βλέπε άρθρο της Ναυτεµπορικής µε τίτλο «Γερµανία: ιαψεύδουν Έκθεση για την οικονοµία», 17 Μαϊου Την Τρίτη 4 Μαΐου 2004 στον γερµανικό τύπο. 20 Με ανέργους. Το 2002 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 9,8%. 21 Η Volkswagen απασχολεί σήµερα άτοµα. 21

22 έξοδα προσωπικού κατά 30%, µε σκοπό οι εγκαταστάσεις στη Γερµανία να είναι εξίσου ανταγωνιστικές µε τις εγκαταστάσεις στο εξωτερικό Παραγωγικοί Τοµείς Βιοµηχανία Αυτοκινητοβιοµηχανία Η γερµανική βιοµηχανία στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό από τις παραγγελίες του εξωτερικού. Τον Αύγουστο του 2003 το Υπουργείο Οικονοµίας στο Βερολίνο ανέφερε ότι ο βιοµηχανικός κλάδος σηµείωσε µεγαλύτερη άνοδο από αυτή που αναµενόταν. Η άνοδο αυτή, της τάξεως του 0,6%, αποδίδεται στην ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό. Αντίθετως, τον ίδιο µήνα οι εγχώριες παραγγελίες σηµείωσαν πτώση κατά 1%. Με βάση την αξία του κύκλου εργασιών, κατά το έτος 2003, µεταξύ των είκοσι µεγαλύτέρων βιοµηχανικών επιχειρήσεων της Ευρώπης οι επτά ήταν γερµανικές: Α/α Όνοµα Τοµέας ραστηριότητας Κύκλος Αριθµός Επιχείρησης εργασιών σε απασχολουµένων δις 2 Daimler Αυτοκινητοβιοµηχανία 149, Chrysler AG 5 Volkswagen AG Αυτοκινητοβιοµηχανία 86, Siemens AG Ηλ/νική, ηλ.συσκευές RWE AG Ενέργεια 43, BMW AG Αυτοκινητοβιοµηχανία 42, EON AG Ενέργεια, χηµεία 37, Thyssen Krupp Κεφαλαιουχικά αγαθά, κτλ 36, AG Πηγή: Handelsblatt 22 Σύµφωνα µε στοιχεία από την Έκθεση του Γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων στο Βερολίνο (4 Αυγούστου 2004). Επίσης σε άρθρο της η «Καθηµερινή» στις 19/08/04 αναφέρει ότι τον Ιούλιο του 2004 η Siemens έπεισε τους εργαζόµενους να εγκαταλείψουν το 35ωρο, εκτοξεύοντας την απειλή της «µετοίκησης» της παραγωγής στην Ουγγαρία ενώ οι εργαζόµενοι στο µεγάλο ταξιδιωτικό πρακτορείο Thomas Cook συµφώνησαν να αυξήσουν τις ώρες εργασίας σε 40 από 38,5 για ένα χρόνο από τον φετινό Αύγουστο, µε προοπτικές επέκτασης για 12 ακόµη µήνες 22

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 27 Σεπτεμβρίου 11 Δημογραφικά στοιχεία για τη Γερμανία Βασικές τάσεις Οι βασικές τάσεις που παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της Αγοράς Σεπτέμβριος 214 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ρ Κων. Λυµπερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου, 2004 ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την πορεία των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Στο -6% διαμορφώνεται ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης

Στο -6% διαμορφώνεται ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα T: 210 32.24.301 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μεταξία Κλάδη 210 322 43 01 6956 200 217 mkladis@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών & Μελετών Κρατίνου 11,

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr UNDER STRICT

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2008. Μία Έρευνα της Manpower

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2008. Μία Έρευνα της Manpower Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 28 Μία Έρευνα της Manpower Manpower - Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Περιεχόµενα Q3/8 Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 4% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,97% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2014). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q2 2012

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q2 2012 Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q2 2012 Q2/12 Περιεχόµενα Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Συγκρίσεις ανά Τοµέα Οικονοµικής Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Γ Τρίμηνο 2015. Συγκρατημένα αισιόδοξες οι προβλέψεις προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Γ Τρίμηνο 2015. Συγκρατημένα αισιόδοξες οι προβλέψεις προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr MEDIA CONTACT: Τάνια Κωφίδου 210-6931216 tkofidou@manpowergroup.gr Βίκυ Μπουλούκου 210-6931204

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Όγκος Εμπορίου Με βάση τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2011. Μία Έρευνα της Manpower

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2011. Μία Έρευνα της Manpower Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 11 Μία Έρευνα της Manpower Περιεχόµενα Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Συγκρίσεις ανά Τοµέα Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Ανησυχία για τους καταθέτες από τη συμφωνία για τη διάσωση των προβληματικών τραπεζών της Ευρωζώνης

Ανησυχία για τους καταθέτες από τη συμφωνία για τη διάσωση των προβληματικών τραπεζών της Ευρωζώνης Weekly Financial Report Δευτέρα 01- -07-2013 Σημαντικές ήταν οι ειδήσεις για την Ευρωζώνη την εβδομάδα που πέρασε καθώς η ΕΚΤ διέψευσε τις φήμες περί εξέτασης σχεδίου προγράμματος αγοράς ομολόγων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Mόναχο, 18 εκεµβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. : 430/920/600 Προς: Β4 /νση Β8 /νση Ε.. : Γρ. Γεν. Προξένου κας Κόρκα Κοιν. : - ιπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011 για τον χρυσό

Πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011 για τον χρυσό Weekly Financial Report Δευτέρα 15- -04-2013 Πτώση 4,1% στο χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Ιουλίου του 2011 σημείωσε ο χρυσός καθώς τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και την καταναλωτική εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ανεργία και Εμβάθυνση της Κρίσης (2008-2014)

Ανεργία και Εμβάθυνση της Κρίσης (2008-2014) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κ. Κούνεβα Ευρωβουλευτής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας ΑΚΕΔ, Σπουδαστήριο Οικονομίας Ανεργία και Εμβάθυνση της Κρίσης (2008-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Το 2013 καταγράφεται ως έτος που επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση μακροοικονομικών ανισορροπιών που χαρακτήριζαν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Βερολίνο,

Διαβάστε περισσότερα

Μία Έρευνα της Manpower Q2 2013. Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα

Μία Έρευνα της Manpower Q2 2013. Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Μία Έρευνα της Manpower Q Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q/ Περιεχόµενα Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Συγκρίσεις ανά Τοµέα Οικονοµικής ραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Άνοδος των επιχειρηµατικών προσδοκιών Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία καταγράφει αξιοσηµείωτη άνοδο πέντε µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0%

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0% ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Μείωση εσόδων για την ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά συµβουλευτικών υπηρεσιών για το 2009 Μικρή ανάκαµψη αναµένεται για το 2010» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul.Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw Τel. 0048 22 622 94 66, Fax. 0048 22 622 94 64 www.agora.mfa.gr, Ε-mail: ecocom-warsaw@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο

Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 Λονδίνο, 4 Δεκεμβρίου 215 Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο Σύμφωνα με τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση από την ΕΚΤ των επιτοκίων στο 0,5%. Ακόμη και αρνητικά επιτόκια;

Μείωση από την ΕΚΤ των επιτοκίων στο 0,5%. Ακόμη και αρνητικά επιτόκια; Weekly Financial Report Δευτέρα 06-05-2013 Η ΕΚΤ μείωσε το βασικό της επιτόκιο στο ιστορικά χαμηλό του 0,5% στην προσπάθειά της για έξοδο της Ευρωζώνης από την μεγαλύτερη ύφεση των τελευταίων 40 ετών.

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΙΑΣ ΜΑΙΙΟΣ 2009 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική και βιομηχανική παραγωγή. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Αγροτική παραγωγή: Ελλάδα Νορβηγία Γεωγραφία

Αγροτική και βιομηχανική παραγωγή. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Αγροτική παραγωγή: Ελλάδα Νορβηγία Γεωγραφία Αγροτική και βιομηχανική παραγωγή Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Αγροτική παραγωγή: Ελλάδα Νορβηγία Γεωγραφία Περιγραφή Η Ελλάδα και η Νορβηγία είναι δύο ευρωπαϊκές χώρες. Η πρώτη είναι μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Under strict embargo for release on 8 December 2015 at 00.01 GMT. Δελτίο Τύπου. Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Α Τρίμηνο 2016

Under strict embargo for release on 8 December 2015 at 00.01 GMT. Δελτίο Τύπου. Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Α Τρίμηνο 2016 ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr MEDIA CONTACT: Τάνια Κωφίδου 210 69 31 216 tkofidou@manpowergroup.gr Βίκυ Μπουλούκου 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ 10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ Όπως είδαµε στην Ενότητα 9, οι ΑΞΕ µπορούν να έχουν πολλές θετικές επιδράσεις στις χώρες υποδοχής τους. Οι αναµενόµενες αυτές θετικές επιδράσεις τους οδηγούν συχνά στην

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 21 Ιανουαρίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τρίτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε ΣΣΑΛΟ Ν Τ Κ ΗΣ Αριθ. Πρωτ.

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε ΣΣΑΛΟ Ν Τ Κ ΗΣ Αριθ. Πρωτ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Embαssy ο - Office ο Econ. & Com. Affairs Αποστολή: Πέµπτη, 10 Ιουλίου 2014 4:36 µµ Προς: 'Embαssy ο - Ο8 of Econ. & Com. Affairs' Θέµα: Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu

Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥ ΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : H-1063 Budapest, Szegfu ut. 3 Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu ΜΗΝΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕλλάδαΣήμερα, η ΕλλάδαΑύριο. ΕΕΔΕ 11 Δεκεμβρίου 2012

ΗΕλλάδαΣήμερα, η ΕλλάδαΑύριο. ΕΕΔΕ 11 Δεκεμβρίου 2012 ΗΕλλάδαΣήμερα, η ΕλλάδαΑύριο ΕΕΔΕ 11 Δεκεμβρίου 2012 Τρία καίρια ερωτήματα Από που θα έρθει η ανάκαμψη; Ποιες είναι οι απόψεις των επενδυτών γιατοεπιχειρηματικόπεριβάλλον στην Ελλάδα; Πως μπορούμε να μετατρέψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q1 2014. Μία Έρευνα της Manpower

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q1 2014. Μία Έρευνα της Manpower Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q1 2014 Μία Έρευνα της Manpower Q1/14 Περιεχόµενα Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Συγκρίσεις ανά Τοµέα Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα