ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: του ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Αθανάσιος Νούλας Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (με κατεύθυνση Χρηματοοικονομική) Οκτώβριος 2012

2 Αφιερώνεται στους γονείς μου και τον αδερφό μου για την αμέριστη συμπαράστασή τους. II

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να μελετήσουμε το Τραπεζικό Σύστημα, γενικά, και τη συμβολή του στην οικονομία και, έπειτα, να επικεντρωθούμε σε δώδεκα πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας (ΑLPHA, ATTICA, MARFIN, ΓΕΝΙΚΗ, ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, PROTON, EUROBANK, ΚΥΠΡΟΥ, ATEbank, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, T BANK) και στην πορεία που διέγραψαν την τελευταία επταετία ( ), μελετώντας συγκεκριμένους αριθμοδείκτες. Πιο αναλυτικά, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 θα αναφερθούμε στη διάρθρωση ενός Τραπεζικού Συστήματος, καθώς, και σε αριθμητικά στοιχεία και μέρη του ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος, ενώ στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 στο ρόλο που διαδραματίζουν στην οικονομία και την ανάπτυξή της οι τράπεζες. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, παραθέτονται όλοι οι αριθμοδείκτες (ανά κατηγορία) που θα χρησιμοποιήσουμε στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 για τη μελέτη των τραπεζών που αναφέραμε προηγουμένως. Τέλος, υπάρχει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με τα αριθμητικά στοιχεία από τις καταστάσεις των τραπεζών, που βοήθησαν στον σχηματισμό των αριθμοδεικτών. III

4 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γενικά Κεντρική Τράπεζα Εμπορικές Τράπεζες Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισμοί Διάρθρωση Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ Δείκτες Ρευστότητας Ταμείο Και Διαθέσιμα Στην Κ.Τ. / Σύνολο Ενεργητικού Δάνεια Και Προκαταβολές Σε Πελάτες / Υποχρεώσεις Προς Πελάτες Ταμείο Και Διαθέσιμα Στην Κ.Τ. / Υποχρεώσεις Προς Πελάτες Δείκτες Αποδοτικότητας / Κερδοφορίας Συνολικά Έξοδα / Συνολικά Έσοδα Αμοιβές Και Έξοδα Προσωπικού / Συνολικά Έσοδα Καθαρά Έσοδα Από Τόκους / Σύνολο Εσόδων Κέρδη ή Ζημίες Μετά Φόρων Βασικά Κέρδη Μετά Φόρων Ανά Μετοχή Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) Απόδοση Ενεργητικού (ROA) Βαθμός Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης (ΒΧΜ) Διάρθρωση Ενεργητικού Απαιτήσεις Κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων / Σύνολο Ενεργητικού Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών / Σύνολο Ενεργητικού Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα Απαιτήσεις / Σύνολο Ενεργητικού Δάνεια Και Προκαταβολές Σε Πελάτες / Σύνολο Ενεργητικού Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων / Σύνολο Ενεργητικού Διάρθρωση Παθητικού IV

5 3.5.1 Υποχρεώσεις Προς Πιστωτικά Ιδρύματα / Σύνολο Παθητικού Υποχρεώσεις Προς Πελάτες / Σύνολο Παθητικού Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα Υποχρεώσεις / Σύνολο Παθητικού Εκδοθείσες Ομολογίες Και Λοιπές Δανειακές Υποχρεώσεις / Σύνολο Παθητικού Προβλέψεις Για Κινδύνους Και Βάρη / Σύνολο Παθητικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Δείκτες Ρευστότητας Ταμείο Και Διαθέσιμα Στην Κ.Τ. / Σύνολο Ενεργητικού Δάνεια Και Προκαταβολές Σε Πελάτες / Υποχρεώσεις Προς Πελάτες Ταμείο Και Διαθέσιμα Στην Κ.Τ. / Υποχρεώσεις Προς Πελάτες Δείκτες Αποδοτικότητας / Κερδοφορίας Συνολικά Έξοδα / Συνολικά Έσοδα Αμοιβές Και Έξοδα Προσωπικού / Συνολικά Έσοδα Καθαρά Έσοδα Από Τόκους / Σύνολο Εσόδων Κέρδη ή Ζημίες Μετά Φόρων Βασικά Κέρδη Μετά Φόρων Ανά Μετοχή Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) Απόδοση Ενεργητικού (ROA) Βαθμός Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης (ΒΧΜ) Διάρθρωση Ενεργητικού Απαιτήσεις Κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων / Σύνολο Ενεργητικού Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών / Σύνολο Ενεργητικού Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα - Απαιτήσεις / Σύνολο Ενεργητικού Δάνεια Και Προκαταβολές Σε Πελάτες / Σύνολο Ενεργητικού Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων / Σύνολο Ενεργητικού Διάρθρωση Παθητικού Υποχρεώσεις Προς Πιστωτικά Ιδρύματα / Σύνολο Παθητικού Υποχρεώσεις Προς Πελάτες / Σύνολο Παθητικού Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα Υποχρεώσεις / Σύνολο Παθητικού Εκδοθείσες Ομολογίες Και Λοιπές Δανειακές Υποχρεώσεις / Σύνολο Παθητικού Προβλέψεις Για Κινδύνους Και Βάρη / Σύνολο Παθητικού ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ V

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατάλογος Σχημάτων Σχήμα 2.1: Τραπεζική διαμεσολάβηση (Πηγή: Η δυναμική του χρηματοοικονομικού συστήματος, 2001) Σχήμα 2.2: Μετασχηματισμός των στοιχείων ρευστότητας μιας τράπεζας (Πηγή: Τραπεζική οικονομική, Τόμος Α, 2009) Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1.1: Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)... 4 Πίνακας 1.2: Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε Λειτουργία... 6 Πίνακας 1.3: Στοιχείων δικτύου και συνόλου προσωπικού πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα (31/12/11)... 9 Πίνακας 1.4: A.T.M. πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα( 31/12/11) Πίνακας 4.1: Ταμείο Και Διαθέσιμα Στην Κ.Τ. / Σύνολο Ενεργητικού Πίνακας 4.2: Δάνεια & Προκαταβολές Σε Πελάτες / Υποχρεώσεις Προς Πελάτες Πίνακας 4.3: Ταμείο Και Διαθέσιμα Στην Κ.Τ. / Υποχρεώσεις Προς Πελάτες Πίνακας 4.4: Συνολικά Έξοδα / Συνολικά Έσοδα Πίνακας 4.5: Αμοιβές Και Έξοδα Προσωπικού / Συνολικά Έσοδα Πίνακας 4.6: Καθαρά Έσοδα Από Τόκους / Σύνολο Εσόδων Πίνακας 4.7: Κέρδη ή Ζημίες Μετά Φόρων Πίνακας 4.8: Βασικά Κέρδη Μετά Φόρων Ανά Μετοχή (σε ) Πίνακας 4.9: Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) Πίνακας 4.10: Απόδοση Ενεργητικού (ROA) Πίνακας 4.11: Βαθμός Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης Πίνακας 4.12: Απαιτήσεις Κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων / Σύνολο Ενεργητικού Πίνακας 4.13: Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών / Σύνολο Ενεργητικού Πίνακας 4.14: Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα - Απαιτήσεις / Σύνολο Ενεργητικού Πίνακας 4.15: Δάνεια Και Προκαταβολές σε Πελάτες / Σύνολο Ενεργητικού Πίνακας 4.16: Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων / Σύνολο Ενεργητικού Πίνακας 4.17: Υποχρεώσεις Προς Πιστωτικά Ιδρύματα / Σύνολο Παθητικού Πίνακας 4.18: Υποχρεώσεις Προς Πελάτες / Σύνολο Παθητικού VI

7 Πίνακας 4.19: Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα Υποχρεώσεις / Σύνολο Παθητικού Πίνακας 4.20: Εκδοθείσες Ομολογίες Και Λοιπές Δανειακές Υποχρεώσεις / Σύνολο Παθητικού Πίνακας 4.21: Προβλέψεις Για Κινδύνους Και Βάρη / Σύνολο Παθητικού Κατάλογος Διαγραμμάτων Διάγραμμα 4.1: Ταμείο & Διαθέσιμα στην Κ.Τ. / Σύνολο Ενεργητικού Διάγραμμα 4.2: Δάνεια Και Προκαταβολές Σε Πελάτες / Υποχρεώσεις Προς Πελάτες Διάγραμμα 4.3: Ταμείο Και Διαθέσιμα Στην Κ.Τ. / Υποχρεώσεις Προς Πελάτες Διάγραμμα 4.4: Συνολικά Έξοδα / Συνολικά Έσοδα Διάγραμμα 4.5: Αμοιβές Και Έξοδα Προσωπικού / Συνολικά Έσοδα Διάγραμμα 4.6: Καθαρά Έσοδα Από Τόκους / Σύνολο Εσόδων Διάγραμμα 4.7: Κέρδη ή Ζημίες Μετά Φόρων Διάγραμμα 4.8: Βασικά Κέρδη Μετά Φόρων Ανά Μετοχή Διάγραμμα 4.9: Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) Διάγραμμα 4.10: Απόδοση Ενεργητικού (ROA) Διάγραμμα 4.11: Βαθμός Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης Διάγραμμα 4.12: Απαιτήσεις Κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων / Σύνολο Ενεργητικού.. 49 Διάγραμμα 4.13: Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών / Σύνολο Ενεργητικού Διάγραμμα 4.14: Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα - Απαιτήσεις / Σύνολο Ενεργητικού Διάγραμμα 4.15: Δάνεια Και Προκαταβολές σε Πελάτες / Σύνολο Ενεργητικού Διάγραμμα 4.16: Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων / Σύνολο Ενεργητικού Διάγραμμα 4.17: Υποχρεώσεις Προς Πιστωτικά Ιδρύματα / Σύνολο Παθητικού Διάγραμμα 4.18: Υποχρεώσεις Προς Πελάτες / Σύνολο Παθητικού Διάγραμμα 4.19: Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα - Υποχρεώσεις/Σύνολο Παθητικού Διάγραμμα 4.20: Εκδοθείσες Ομολογίες Και Λοιπές Δανειακές Υποχρεώσεις / Σύνολο Παθητικού Διάγραμμα 4.21: Προβλέψεις Για Κινδύνους Και Βάρη/Σύνολο Παθητικού VII

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1.1 Γενικά Για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας απαιτείται ένα οργανωμένο νομισματικό σύστημα, το οποίο προσδιορίζει και συντονίζει τα νομισματικά στοιχεία και μεγέθη της οικονομίας και, ταυτόχρονα, ρυθμίζει το χρηματοοικονομικό ή, αλλιώς, χρηματοδοτικό σύστημα. Ο ρόλος του συγκεκριμένου συστήματος είναι να μεταφέρει χρηματικά κεφάλαια από τις πλεονασματικές μονάδες, τις μονάδες δηλαδή που αποταμιεύουν κεφάλαια στην τρέχουσα διαχείριση, στις ελλειμματικές μονάδες που δανείζονται για να επενδύσουν σε παραγωγικές ευκαιρίες. Το χρηματοοικονομικό σύστημα είναι αρκετά περίπλοκο τόσο στη διάρθρωση του όσο και στη λειτουργία του γιατί περιλαμβάνει διάφορους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, όπως: Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Εταιρίες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης κ.α. Πυρήνας του, ωστόσο, θεωρείται το τραπεζικό ή χρηματοπιστωτικό σύστημα. Συντονιστής του τραπεζικού συστήματος είναι η Κεντρική Τράπεζα, στην επίβλεψη της οποίας υπόκεινται οι Εμπορικές Τράπεζες (ή Τράπεζες Γενικών Εργασιών) και οι Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισμοί. Στις επόμενες παραγράφους θα δούμε αναλυτικά τις λειτουργίες κάθε κατηγορίας. 1.2 Κεντρική Τράπεζα Η Κεντρική Τράπεζα αποτελεί τον τραπεζίτη του κράτους. Από τη στιγμή που το κράτος έχει έντονη δράση στον οικονομικό τομέα, η Κεντρική Τράπεζα διεκπεραιώνει υποθέσεις, όπως τις μη φορολογικές εισπράξεις και πληρωμές, το δημόσιο δανεισμό και τις διεθνείς συναλλαγές. Ακόμα, είναι η μόνη αρχή που έχει το προνόμιο και δικαίωμα να εκδίδει το εθνικό νόμισμα. Λόγω του προνομίου αυτού, ρυθμίζει τη προσφορά και το κόστος του χρήματος, χαράζει τη νομισματική πολιτική, 1

9 ρυθμίζει το ύψος καταθέσεων και δανείων, διαχειρίζεται τα διαθέσιμα της χώρας σε χρυσό και συνάλλαγμα. Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα αποτελεί την εποπτεύουσα αρχή του τραπεζικού συστήματος, καθώς, ελέγχει την εύρυθμη λειτουργία του και αν εφαρμόζεται από τις υπόλοιπες τράπεζες η νομισματική και πιστωτική πολιτική, που έχει χαράξει. Επίσης, εγγυάται τις καταθέσεις των πολιτών γι` αυτό και ελέγχει τη φερεγγυότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων. Λόγω του πολλαπλού και σημαντικού ρόλου που κατέχει στο τραπεζικό σύστημα, η Κεντρική Τράπεζα δεν διεκπεραιώνει κοινές τραπεζικές εργασίες όπως οι υπόλοιπες τράπεζες. Έτσι επιτυγχάνεται και η αποφυγή ανταγωνισμού μεταξύ «κοινών» τραπεζών και Κεντρικής Τράπεζας. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση η Κεντρική Τράπεζα να κατέχει διφυή θέση, εκτελώντας ταυτόχρονα και τραπεζικές εργασίες, λειτουργώντας εις βάρος των υπολοίπων τραπεζών. Για το λόγο αυτό υπάρχει διεθνής τάση να περιορίσουν οι Κεντρικές Τράπεζες το ρόλο τους σε αποκλειστικά διοικητικά καθήκοντα. Τέλος, λόγω της συμμετοχής της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Κεντρική Τράπεζα υπόκειται στον έλεγχο της ΕΚΤ να εφαρμόζει τις πολιτικές που της έχουν συστηθεί και αν εποπτεύει τη λειτουργία των υπόλοιπων τραπεζικών ιδρυμάτων. Ουσιαστικά, οι Κεντρικές Τράπεζες των κρατών-μελών της ΕΕ θεωρούνται στο πλαίσιο της ενιαίας νομισματικής πολιτικής- υποκαταστήματα της ΕΚΤ. 1.3 Εμπορικές Τράπεζες Οι Εμπορικές Τράπεζες αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία τραπεζών του τραπεζικού συστήματος. Στη συγκεκριμένη κατηγορία βρίσκονται τα πιστωτικά ιδρύματα που εκτελούν τις κοινές τραπεζικές εργασίες, με κύρια δραστηριότητα την αποδοχή καταθέσεων και την παροχή δανείων. Άλλες λειτουργίες των εμπορικών τραπεζών είναι η αγοροπωλησία συναλλάγματος, η μεταφορά κεφαλαίων, οι μισθώσεις θυρίδων θησαυροφυλακίων, αλλά και πιο εξειδικευμένες δραστηριότητες, όπως η παροχή συμβούλων σε συγχωνεύσεις εταιριών ή η εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Η ποικιλία των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει ένα πιστωτικό ίδρυμα εξαρτάται από το βαθμό εξέλιξης του τραπεζικού συστήματος. Όσο πιο 2

10 προηγμένο είναι το τραπεζικό σύστημα τόσο περισσότερο εξελίσσονται και οι τράπεζες και εκτελούν περισσότερες δραστηριότητες εκτός από τις βασικές (καταθέσεις και δάνεια). Βέβαια, δεν παρέχουν όλες οι τράπεζες τα ίδια προϊόντα και υπηρεσίες αλλά προσπαθούν να επιτύχουν εξειδίκευση σε συγκεκριμένα αντικείμενα ώστε να αποφεύγουν τον ανταγωνισμό. 1.4 Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισμοί Οι Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισμοί είναι οργανισμοί που εκτελούν περιορισμένες τραπεζικές εργασίες. Ασχολούνται και αυτοί με την άσκηση πιστωτικής λειτουργίας άλλα σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τις εμπορικές τράπεζες, καθώς εκτελούν πιο εξειδικευμένο τύπο δραστηριοτήτων. Η κύρια δραστηριότητα τους είναι η παροχή πιστώσεων σε συγκεκριμένο τομέα ή με συγκεκριμένη μορφή. Ειδικός Πιστωτικός Οργανισμός θεωρείται σήμερα το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 1.5 Διάρθρωση Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση της διάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, όσον αφορά καταστήματα, υποκαταστήματα, ΑΤΜ και προσωπικό με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ). Αρχικά, αναφέρουμε τον κατάλογο των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ), όπως τον συνθέτει η ΤτΕ. «Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), στα ΝΧΙ περιλαμβάνονται οι κεντρικές τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα (όπως ορίζονται από το Κοινοτικό Δίκαιο) και κάποια άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δέχονται καταθέσεις και/ή στενά υποκατάστατά τους από το κοινό, χορηγούν πιστώσεις για δικό τους λογαριασμό και/ή επενδύουν σε τίτλους. Στην περίπτωση της Ελλάδας, στα ΝΧΙ περιλαμβάνονται η Τράπεζα της Ελλάδος, τα πιστωτικά ιδρύματα και τα αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων του ν.3203/2004. Ο κατάλογος που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος αφορά μόνο στην εκάστοτε ισχύουσα κατάσταση. Ιστορικά στοιχεία υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ» 1. 1 Το παρόν κείμενο αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΤτΕ: 3

11 Πίνακας 1.1: Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ) Κεντρική Τράπεζα Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Πιστωτικά Ιδρύματα Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Άλφα Τράπεζα Α.Ε. Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Τράπεζα Αττικής Α.Ε. Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Τράπεζα E.F.G. Eurobank-Ergasias Α.Ε. Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. NEA Proton Τράπεζα Α.Ε. Τράπεζα Millenium Bank Α.Ε. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε. Τράπεζα Probank Α.Ε. FBB Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα Α.Ε. Aegean Baltic Bank Α.Ε. Credicom Consumer Finance Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Τ.Ε. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ΣΥΝ.Π.Ε. Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ΣΥΝ.Π.Ε. Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ΣΥΝ.Π.Ε. Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ.Π.Ε. Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Έβρου ΣΥΝ.Π.Ε. Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ΣΥΝ.Π.Ε. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε. 4

12 Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας ΣΥΝ.Π.Ε. Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας "Ολυμπιακή Πίστη" ΣΥΝ.Π.Ε. Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας ΣΥΝ.Π.Ε. Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. FGA Bank G.m.b.h. BMW Austria Bank GmbH BNP Paribas Securities Services BNP Paribas GMAC Bank GmbH UniCredit Bank AG Volkswagen Bank GmbH Deutsche Bank AG Union de Creditos Inmobiliarios S.A. Marfin Εγνατία Τράπεζα Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λιμιτεδ Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λιμιτεδ The Royal Bank of Scotland N.V. Saxo Bank AS F.C.E. Bank plc The Royal Bank of Scotland plc HSBC Bank plc Citibank International plc Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Bank of America N.A. Bank Saderat Iran Kedr close joint stock company commercial bank T.C. Ziraat Bankasi A.S. Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων AAAB Διαχείρισης Διαθεσίμων Allianz Διαχείρισης Διαθεσίμων Alpha Διαχείρισης Διαθεσίμων 5

13 ATE Διαχείρισης Διαθεσίμων, Βραχ. Διάρκειας Geniki Διαχείρισης Διαθεσίμων, Βραχ. Διάρκειας Interamerican Διαχείρισης Διαθεσίμων HSBC Διαχείρισης Διαθεσίμων, Βραχ. Διάρκειας Κύπρου Ελληνικό Διαχείρισης Διαθεσίμων International Διαχείρισης Διαθεσίμων Marfin Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων Alico Διαχείρισης Διαθεσίμων Probank Διαχείρισης Διαθεσίμων Αττικής Διαχείρισης Διαθεσίμων Δήλος Money Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων Millennium Euro Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων Τ.Τ.-ΕΛΤΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων Ερμής Διαχείρισης Διαθεσίμων ING Διαχείρισης Διαθεσίμων, Βραχ. Διάρκειας Πειραιώς Διαχείρισης Διαθεσίμων Πειραιώς Διαχείρισης Διαθεσίμων, Βραχ. Διάρκειας Alico, Ευρωπαϊκό, Διαχείρισης Διαθεσίμων Ακολουθεί ο πίνακας Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε Λειτουργία 2 δίνεται από την ΤτΕ (Αύγουστος 2012). πάλι όπως Πίνακας 1.2: Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε Λειτουργία A. Πιστωτικά Ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 Πιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται στο καθεστώς της ενιαίας άδειας λειτουργία (κοινοτικό διαβατήριο) του Ν. 3601/2007 (Οδηγία 2006/48/ΕΚ). 6

14 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENΝIUM BANK Α.Ε. ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK A.E. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. B. Υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC Co LTD THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. 3. BNP PARIBAS HSBC BANK PLC THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 7

15 UNICREDIT BANK A.G. F.C.E. BANK. PLC GMAC BANK GmbH BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES FGA BANK GmbH CITIBANK International plc UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS S.A. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ VOLKSWAGEN BANK GmbH BMW AUSTRIA BANK GmbH MERCEDES-BENZ BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA DEUTSCHE BANK A G. SAXO BANK AS ELLAS Α. IV. V. Υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης BANK OF AMERICA N.A. BANK SADERAT IRAN KEDR CLOSE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. Β. Πιστωτικά ιδρύματα που έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του Ν. 3601/2007 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Σχετικά με τον αριθμό των καταστημάτων/υποκαταστημάτων, των ΑΤΜ και του προσωπικού των τραπεζών τα στοιχεία συλλέχθηκαν από την ΕΕΤ 3. Οι πίνακες έχουν ως εξής: 3 8

16 Πίνακας 1.3: Στοιχείων δικτύου και συνόλου προσωπικού πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα (31/12/11) 4 Δίκτυο καταστημάτων/υποκαταστημάτων Ν. Αττικής Ν. Θες/νίκης Λοιπή Σύνολο Σύνολο χώρα προσωπικού Σύνολο (α+β+γ) Α) Μέλη της Ε.Ε.Τ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias 3. Alpha Bank Τράπεζα Πειραιώς Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 6. Eμπορική Τράπεζα της Ελλάδος 7. Marfin Eγνατία Τράπεζα Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Τράπεζα Κύπρου Τράπεζα Μillenium Bank Citibank International Attica Bank Geniki Bank Proton Bank Probank HSBC FBBank Πανελλήνια Τράπεζα Ελληνική Τράπεζα Β) Συνδεδεμένα μέλη της Ε.Ε.Τ Στον πίνακα περιλαμβάνονται στοιχεία προερχόμενα από την πλειοψηφία των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. 9

17 1. The Royal Bank of Scotland Unicredit Bank Γ) Μη μέλη της Ε.Ε.Τ Saxo Bank FGA Bank F.C.A BNP Securities Services T. Παρακαταθηκών & Δανείων Πίνακας 1.4: A.T.M. πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα (31/12/11) Σε Off-site Σύνολο Πιστωτικά Ιδρύματα μέλη της Ε.Ε.Τ. καταστήματα Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Alpha Bank Τράπεζα Πειραιώς Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Marfin Eγνατία Τράπεζα Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Τράπεζα Κύπρου Τράπεζα Μillenium Bank Citibank International Attica Bank Geniki Bank Proton Bank Probank HSBC FBBank

18 18. Πανελλήνια Τράπεζα Ελληνική Τράπεζα

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2.1 Γενικά Αρχικά, φρόνιμο θα ήταν να ορίσουμε την έννοια της τράπεζας για να κατανοήσουμε καλύτερα το σημαντικό ρόλο που κατέχει στην οικονομία και την ανάπτυξη αυτής. Το άρθρο 2 του Νόμου 3601/07 5 αναφέρει ότι: «Με την επιφύλαξη των ειδικών ορισμών που περιέχονται στα Κεφάλαια Ζ και ΙΓ, κατά τον παρόντα νόμο νοείται ως πιστωτικό ίδρυμα η επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στη χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων για λογαριασμό της.» Από τον παραπάνω ορισμό διαπιστώνουμε πόσο σημαντική είναι η συμβολή της τράπεζας, και του τραπεζικού συστήματος γενικά, στην κυκλοφορία του χρήματος. Τα πλεονάσματα κεφαλαίων που συγκεντρώνονται από τα νοικοκυριά ή τις επιχειρήσεις μεταφέρονται στην τράπεζα από τους καταθέτες και αυτοί με τη σειρά της τα χορηγεί, με τη μορφή δανείων, σε μονάδες που έχουν έλλειψη κεφαλαίων. Βέβαια, αυτή η διαδικασία γίνεται από τις τράπεζες με σκοπό το κέρδος που θα εισπράξουν από τη διαφορά των επιτοκίων καταθέσεων και δανείων, για αυτό και στον ορισμό αναφέρονται ως επιχειρήσεις. Ο ορισμός που αναφέραμε παραπάνω, θεωρεί ότι υπάρχει ένα προϋπάρχων, «εξωγενές» είδος χρήματος 6 που διακινείται με τη βοήθεια των τραπεζών. Στο βιβλίο Το νέο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό περιβάλλον: τάσεις και προοπτικές (2004) αναφέρεται η θεωρία του Schumpeter (1934), ο οποίος επισήμανε ότι οι τράπεζες όχι μόνο μεταφέρουν χρήμα, αλλά το δημιουργούν. Αυτή τους η ιδιότητα είναι μάλιστα που τις κάνει ξεχωριστές και σημαντικές για την ανάπτυξη της οικονομίας. Η θεωρία 5 Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (2007), Τεύχος Πρώτο, Αριθμός Φύλλου Προβόπουλος Γ. και Χ. Γκόρτσος (2004), Το νέο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό περιβάλλον: τάσεις και προοπτικές, Ένωση ελληνικών τραπεζών, Εκδόσεις Σάκκουλα. 12

20 του αναφέρει συγκεκριμένα: «Ο τραπεζίτης [ ] δεν είναι τόσο ένας βασικός ενδιάμεσος του αγαθού που ονομάζουμε αγοραστική δύναμη, όσο κυρίως ένας παραγωγός του αγαθού αυτού Στέκεται ανάμεσα σε αυτούς που επιθυμούν να σχηματίσουν νέους συνδυασμούς και σε εκείνους που κατέχουν τα παραγωγικά μέσα. Είναι στην ουσία ένα φαινόμενο της ανάπτυξης, αν και αυτό συμβαίνει μόνο εφόσον η κοινωνική διαδικασία δεν κατευθύνεται από κάποια κεντρική εξουσία. Καθιστά (ο τραπεζίτης) εφικτή την υλοποίηση των νέων συνδυασμών. Εξουσιοδοτεί, ωσάν αυτό να γινόταν στο όνομα της κοινωνίας εκείνους που θα τους σχηματίσουν. Είναι ο έφορος (επόπτης) της ανταλλακτικής οικονομίας». 7 Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η τράπεζα παίζει το ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα στους δανειστές και τους δανειζόμενους. Λόγω της ασύμμετρης πληροφόρησης που υπάρχει θα ήταν δύσκολο για ένα νοικοκυριό, παραδείγματος χάριν, να γνωρίζει ποια οικονομική μονάδα έχει ανάγκη από κεφάλαια για να της δανείσει έναντι κάποιου κέρδους φυσικά. Επίσης, ο δανειζόμενος γνωρίζει αν θα μπορέσει να αποπληρώσει και πότε, ενώ ο δανειστής έχει άγνοια, πράγμα που σημαίνει ότι η χορηγία μπορεί να καταστεί επισφαλής και να μην πάρει ποτέ τα λεφτά του πίσω. Εκτός, βέβαια, από τις παραπάνω πληροφορίες, η άμεση χρηματοδότηση (χωρίς την παρεμβολή τράπεζας) απαιτεί και υψηλό κόστος. Αυτό συμβαίνει γιατί ο δανειστής πρέπει να βρει μόνος του τον αντισυμβαλλόμενο στον οποίο θα χορηγήσει το δάνειο, να συλλέξει μόνος του τις πληροφορίες, να ελέγχει συνέχεια για την αποπληρωμή του δανείου και, τέλος, στην περίπτωση επισφαλής απαίτησης να επαναπροσδιορίσει μόνος του τους όρους για την αποπληρωμή ή να χάσει μέρος της χορηγίας αν όχι ολόκληρη. Η ασύμμετρη πληροφόρηση που υπάρχει μεταξύ των αντισυμβαλλομένων σε συνδυασμό με το κόστος της άμεσης χρηματοδότησης καταστούν τις χρηματοοικονομικές αγορές ατελείς σύμφωνα με το βιβλίο Τραπεζική Οικονομική (2009) 8. Λόγω της ατέλειας αυτής των χρηματοοικονομικών αγορών δημιουργήθηκε η ανάγκη του τραπεζικού συστήματος και του διαμεσολαβητικού του ρόλου. Αν αναλογιστούμε ένα κόσμο χωρίς τράπεζες, όπως σημειώνεται στο βιβλίο Βασιλεία ΙΙ: Περιγραφή και συνέπειες για το τραπεζικό σύστημα (2007) 9, γίνεται 7 Η μετάφραση του πρωτότυπου κειμένου προέρχεται από το βιβλίο Το νέο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό περιβάλλον: τάσεις και προοπτικές (2004). 8 Σαπουντζόγλου Γ. και Χ. Πεντότης (2009), Τραπεζική Οικονομική, Τόμος Α, Εκδόσεις Γ. Μπένου. 9 Παναγόπουλος Γ. και Γ. Πελετίδης (2007), Βασιλεία ΙΙ: Περιγραφή και συνέπειες για το τραπεζικό σύστημα, Μελέτες 65, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. 13

21 κατανοητό ότι λόγω των προβλημάτων που προαναφέραμε οι πλεονασματικές οικονομικές μονάδες θα κρατούσαν τις αποταμιεύσεις τους για μελλοντικές τους ανάγκες. Συνέπεια αυτού θα ήταν να υπάρχει ανάπτυξη μόνο σε κλάδους που υπάρχουν κερδοφόρες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις με περίσσια κεφάλαια, τα οποία θα διέθεταν σε νέες τεχνολογίες και στο σχεδιασμό και παραγωγή νέων προϊόντων. Πολύ σωστά στο βιβλίο Η δυναμική του χρηματοοικονομικού συστήματος (2001) 10 υπογραμμίζεται ότι οι τράπεζες με το διαμεσολαβητικό ρόλο που κατέχουν δίνουν τη δυνατότητα στους καταθέτες τους να δανειοδοτούν, μέσω των αποταμιεύσεων τους, με κόστος πολύ μικρότερο από ότι θα διαπραγματευόντουσαν μόνοι τους. Επιπλέον, οι καταθέσεις τους δεν κινδυνεύουν σε περίπτωση επισφαλειών, καθώς η τράπεζα αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες στις παροχές δανείων. Όσον αφορά την ρευστότητα των τραπεζών, ώστε να μπορέσουν να ικανοποιήσουν κάθε στιγμή τη ζήτηση τόσο των καταθετών τους όσο και των δανειζόμενων, αναλαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα να συνδυάσουν ένα μεγάλο αριθμό δανειζόμενων και δανειστών (βλ. Σχήμα 2.1). Αποταμιευτές Επενδυτές Τράπεζα Σχήμα 2.1: Τραπεζική διαμεσολάβηση (Πηγή: Η δυναμική του χρηματοοικονομικού συστήματος, 2001). Ταυτόχρονα προσπαθούν να μετασχηματίζουν «απαιτήσεις» χαμηλού βαθμού ρευστότητας σε «υποχρεώσεις» υψηλού βαθμού ρευστότητας για να αποφεύγονται τυχόν προβλήματα (βλ. Σχήμα 2.2) 10 Προβόπουλος Γ. και Π. Καπόπουλος (2001), Η δυναμική του χρηματοοικονομικού συστήματος, Εκδόσεις Κριτική. 14

22 Ε Τράπεζα Π Κτήσεις και Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Ζήτηση ρευστότητας Δάνεια Καταθέσεις Προσφορά ρευστότητας Χαμηλός βαθμός ρευστότητας Υψηλός βαθμός ρευστότητας Σχήμα 2.2: Μετασχηματισμός των στοιχείων ρευστότητας μιας τράπεζας (Πηγή: Τραπεζική οικονομική, Τόμος Α, 2009). Οι τράπεζες πολλές φορές αποτελούν, ίσως, τη μόνη πηγή χρηματοδότησης για ορισμένους κλάδους της οικονομίας. Χωρίς τη στήριξη των τραπεζών αυτών οι συγκεκριμένοι τομείς αλλά και γενικά η οικονομία στο σύνολο της θα αντιμετώπιζε προβλήματα. Στη χώρα μας, για παράδειγμα, η ελληνική πολιτεία θέλοντας να στηρίξει τον κλάδο της γεωργίας ίδρυσε την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ). Η κυκλοφορία του χρήματος μπορεί να επιτευχθεί, όμως, και με άλλους τρόπους μέσω των τραπεζών. Αρχικά, το τραπεζικό σύστημα εξυπηρετεί το σύστημα πληρωμών, καθώς με εργαλεία και κανόνες που έχει θεσπίσει δίνει τη δυνατότητα στις οικονομικές μονάδες να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις πληρωμών τους και να εισπράττουν τις οφειλές τους. Το σύστημα πληρωμών έχει επεκταθεί παγκόσμια στις μέρες μας και μάλιστα αποτελεί τη βάση για τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών, την άμεση μεταφορά κεφαλαίων μεγάλης αξίας και τη σημαντική μείωση των συστημικών κινδύνων. Ακόμα, οι πελάτες του εκάστοτε τραπεζικού ιδρύματος δίνουν εντολές για μεταφορά των χρημάτων τους είτε εγχώρια είτε σε άλλες χώρες, όπως, επίσης ζητούν τη διαφύλαξη και διακίνηση άλλων κινητών αξιών, όπως ομολογίες, μετοχές, συναλλαγματικές. Η διακίνηση των χρηματικών ποσών δε γίνεται, όπως πολλοί μπορεί να έχουν στο μυαλό τους, σε δεσμίδες χαρτονομισμάτων που απαιτούν πολύωρο μέτρημα και ιδιαίτερη φύλαξη. Η μεταφορά μέσω τραπεζών ή υποκαταστημάτων γινόταν παλιά με λογιστικές εγγραφές ενώ πλέον γίνεται με τη 15

23 χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφοριακών συστημάτων. Αυτή είναι η επιτυχία και η σημαντικότητα του τραπεζικού συστήματος που παρέχει υπηρεσίες ασφαλείς και χωρίς καθυστερήσεις. Στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας σημαντικό ρόλο παίζει η εξέλιξη της τεχνολογίας και της πληροφορικής στον τραπεζικό τομέα. Οι τράπεζες τοποθέτησαν στα καταστήματα τους αρχικά και μετέπειτα σε διάφορα σημεία ΑΤΜ, ώστε οι πελάτες να μπορούν να κάνουν ανάληψη των χρημάτων τους από τον τραπεζικό τους λογαριασμό ανά πάσα στιγμή. Το μόνο που χρειάζονται είναι μία μαγνητική κάρτα και έναν κωδικό (ΡΙΝ). Μια παρόμοια κάρτα χρησιμοποιούν, επίσης, οι πελάτες τραπεζών είτε για να ψωνίσουν από καταστήματα, είτε για να κάνουν αγορές μέσω ίντερνετ. Είναι το λεγόμενο «πλαστικό χρήμα». Μέσω του διαδικτύου δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να αγοράσουν προϊόντα που δεν υπάρχουν στην περιοχή τους ή σε πιο οικονομικές τιμές. Υπάρχει, βέβαια, και το «ψηφιακό χρήμα» το οποίο αποθηκεύεται με τη μορφή ψηφιακών μονάδων σε προσδιορισμένο λογισμικό πακέτο του προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή του κατόχου και εξυπηρετεί στις ηλεκτρονικές συναλλαγές 11. Τέλος, σημαντική ώθηση στην παγκόσμια οικονομία έχει δώσει και η διεθνοποίηση των τραπεζών. Πλέον, οι τράπεζες έχουν βγει εκτός συνόρων, ιδρύοντας υποκαταστήματα ή θυγατρικές, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να διακινούν ελεύθερα κεφάλαια μεταξύ χωρών, αφήνοντας πίσω τυχόν συναλλαγματικούς περιορισμούς και κανονισμούς του τοπικού τραπεζικού συστήματος, οι οποίοι συνέβαλλαν στην εμφάνιση σημαντικών διαφορών μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανείων. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών έχει οξυνθεί προς όφελος του αποταμιευτή και του δανειστή, καθώς έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τράπεζα που να διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στις υπηρεσίες που παρέχει σε σχέση με τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα. Η διεθνοποίηση των τραπεζών, λοιπόν, και η εισαγωγή ξένων (τραπεζών) οδηγεί σε αύξηση του πλεονάσματος του καταναλωτή, αφού το επιτόκιο καταθέσεων αυξάνεται ενώ το επιτόκιο χορηγήσεων μειώνεται, όπως και το ύψος των προμηθειών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του κέρδους των πιστωτικών ιδρυμάτων και, ως εκ τούτου, του κόστους χρήματος. 11 Προβόπουλος Γ. και Π. Καπόπουλος (2001), Η δυναμική του χρηματοοικονομικού συστήματος, Εκδόσεις Κριτική. 16

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014 ΘΕΜΑ : Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ αδράνεια ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1,20,40 Έξοδα ιαχειρίσεως: 9/εξάµηνο εφόσον το µέσο ηµερήσιο υπόλοιπο εξαµήνου < 300 Έξοδα Κινήσεως: Για κάθε κίνηση στα ταµεία πέραν των πέντε κάθε µήνα υφίσταται επιβάρυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα 210 3201111 210 3232239 215752 BNGR www.bankofgreece.gr BNGRGRAA 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Αιόλου 86, 102 32 Αθήνα 210-3341000 2103346510

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα & Προσφορά ρ Χρήματος Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διάκριση μεταξύ τραπεζών και μη αποταμιευτικών ιδρυμάτων Ηβ βασική ήδιαφορά ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα. Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα. Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές του εγχώριου τραπεζικού συστήματος Νέο τραπεζικό σύστημα με λιγότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.1 Εισαγωγή Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τραπεζικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας όταν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 014 ALPHA BANK ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 014 ALPHA BANK ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα 210 3201111 210 3232239 215752 BNGR www.bankofgreece.gr BNGRGRAA 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Αιόλου 86, 10232 Αθήνα 210-3341000 2103346510

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς γνωστοποιεί στα μέλη του ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε. ότι την 31/12/12 λήγει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κεντρική Τράπεζα Ρόλος και λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εισαγωγή Η κορυφή της πυραμίδας του τραπεζικού συστήματος. Επιτελεί διαφορετικό ρόλο από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2013 Φοιτητής: Μπουντούλης Χαράλαμπος Α.Μ. 12527

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος Το Νομισματικό Σύστημα Κεφάλαιο 27 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ορισμός χρήματος Χρήμα είναιτοσύνολοτωνοικονομικών αξιών που οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα" (Α 98), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Α 98), όπως ισχύει. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Αθήνα 27-9-2011 Αρ. Πρωτ. 41525 Ταχ. /νση: Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 1: Χρηματοπιστωτικό Σύστημα Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ, 15/12/2005 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ, 15/12/2005 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ, 15/12/2005 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LEASING ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ VC FACTORING ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 6 Χρήμα και Τράπεζες Ορισμός χρήματος! Χρήμα είναι το σύνολο των οικονομικών αξιών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΗ-1ΤΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΗ-1ΤΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα 2/12/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α.Π.: 2/88178/0025 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ ,97 72,00%.= ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,48

Α. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ ,97 72,00%.= ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,48 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 20ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016. Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011  ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Διεύθυνση Αμερικής 6 106 71 Αθήνα Δικτυακός τόπος www.hdigf.gr Τηλέφωνο +30 210 363.9933 Fax +30 210 363.5582 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Ελένη Δ. Δενδρινού-Λουρή Aντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010  ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Διεύθυνση Αμερικής 6 106 71 Αθήνα Δικτυακός τόπος www.hdigf.gr Τηλέφωνο +30 210 363.9933 Fax +30 210 363.5582 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Ελένη Δ. Δενδρινού-Λουρή Aντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Εισαγωγή Ο σκοπός της διαχείρισης του ενεργητικού και παθητικού μιας τράπεζας είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων. Η επίτευξη αυτού

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού ,

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού , ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/15 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Παραθέτουμε ένα ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΑΤΟ ΔΕΙΓΜΑ από πιθανά θέματα για τον Γραπτό Διαγωνισμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Στα πλαίσια της φροντιστηριακής προετοιμασίας μας οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 1. Τα αναμενόμενα οφέλη από την παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 2. Πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η παγκόσμια αγορά κεφαλαίου; 3. Οι συστημικοί κίνδυνοι των

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Παναγιώτης Θ. Καπόπουλος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Emporiki Bank Κανονιστικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Καθαρά λειτουργικά κέρδη εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο του 2011 1 Σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας από τις εργασίες στο εξωτερικό κατά 5% σε 20εκ. το Β τρίμηνο Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

γνωριμία με την εναλλακτική αγορά τη νέα, ευέλικτη αγορά του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

γνωριμία με την εναλλακτική αγορά τη νέα, ευέλικτη αγορά του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ γνωριμία με την εναλλακτική αγορά τη νέα, ευέλικτη αγορά του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ προώθηση και αναγνώριση ΕΥΕΛΙΚΤΗ λιγότεροι κανόνες μικρότερο κόστος εναλλακτική αγορά ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 564,37 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,48%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 24,67 εκατ. εκ των οποίων 0,93 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3606 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»...3 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2014-30/06/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2014-30/06/15 Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Ελένη Δ. ΔενδρινούΛουρή Aντιπρόεδρος Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Μέλη Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Νομισματική Πολιτική. Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Νομισματική Πολιτική. Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νομισματική Πολιτική Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νομισματική πολιτική Κυριότερη αποστολή κάθε ΚΤ είναι ο έλεγχος της ποσότητας του χρήματος που κυκλοφορεί στην

Διαβάστε περισσότερα