Σύµβαση Προπονητικής Σύµβαση 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύµβαση Προπονητικής Σύµβαση 2009"

Transcript

1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, παρουσίασε το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA το 1998, προκειµένου να προωθήσει την ενσωµάτωση, ιδιαιτέρως δε την ελεύθερη διακίνηση των εργαζοµένων, θεµελιώνοντας ένα γενικό σύστηµα για την κοινή αναγνώριση της επιµόρφωσης και της εκπαίδευσης στο ποδόσφαιρο των οµοσπονδιών µελών της UEFA. Ένας από τους στόχους του αρχικού Προγράµµατος Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA (έκδοση 1998) 1 επιτεύχθηκε στο τέλος του 2008 όταν το σύνολο των 53 οµοσπονδιών µελών της UEFA υπέγραψαν την αρχική Σύµβαση (έκδοση 1998) ή την αναθεωρηµένη έκδοσή της (έκδοση 2004) 2 και έτσι έγιναν µέρη της Σύµβασης της UEFA για την Κοινή Αναγνώριση Προσόντων Προπονητικής. Οι αρχικές προθέσεις της Σύµβασης Προπονητικής της UEFA (έκδοση 1998) ισχύουν ακόµη και εφαρµόζονται στην παρούσα έκδοση της Σύµβασης. εδοµένου ότι η αµοιβαιότητα ήδη υπήρχε µεταξύ ορισµένων Ευρωπαϊκών χωρών µε διµερείς συµφωνίες, και δεδοµένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκαθιδρύσει ένα γενικό σύστηµα για την αναγνώριση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την Οδηγία 92/51, όπου προβλέπεται το νοµικό πλαίσιο για την τυποποίηση των προγραµµάτων κατάρτισης προπονητών στην Ευρώπη, το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA συνέχισε και συνεχίζει να επεκτείνει αυτές τις ρυθµίσεις σε περισσότερες κατηγορίες ποδοσφαίρου και διαφορετικά επίπεδα προπονητικής, αγκαλιάζοντας µε αυτό τον τρόπο όλες τις οµοσπονδίες µέλη της UEFA. Συµφωνείται ότι οι διαφορές µεταξύ των υφιστάµενων Ευρωπαϊκών προγραµµάτων κατάρτισης και διπλωµάτων εµπόδιζαν την ελεύθερη διακίνηση των προπονητών. Ενώ σε ορισµένα εθνικά συστήµατα οι προπονητές πρέπει να έχουν δίπλωµα προκειµένου να εξασκήσουν το επάγγελµά τους, άλλες χώρες που δεν διαθέτουν σύστηµα εκπαίδευσης έχουν επωφεληθεί και συνεχίζουν να επωφελούνται από την δοµή και το επίπεδο της κατάρτισης που εποπτεύεται ή εγκρίνεται από τις αρχές που είναι υπεύθυνες για αυτό το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA, παρέχοντας µε τον τρόπο αυτό εγγυήσεις ισότιµες µε αυτές που παρέχονται για τα νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα. Συµφωνείται ότι η δηµοκρατική και αποτελεσµατική λειτουργία ενός ενοποιηµένου Ευρωπαϊκού προγράµµατος προπονητικής, το οποίο στηρίζει η UEFA ως εγγυητής, ενισχύει την διαφάνεια της αγοράς εργασίας και βελτιώνει την κοινή εµπιστοσύνη και τα αισθήµατα αλληλεγγύης µεταξύ των διαφόρων οµοσπονδιών µελών. Κάνοντάς το, το ενοποιηµένο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα προπονητικής που έχει δηµιουργηθεί σε όλη την Ευρώπη, έχει επιφέρει µία αποδοχή και ισότητα µεταξύ των διαφόρων εθνικών προγραµµάτων, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την ιστορία και τις παραδόσεις της κάθε οµοσπονδίας µέλους. Από αυτή την άποψη, αυτό το πρόγραµµα λειτουργεί ως µία ώθηση του ποδοσφαίρου και ως ενθάρρυνση δηµιουργίας διεθνών επαφών µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών που θα έπρεπε επίσης να επιδιωχθούν για αθλητικούς και κοινωνικούς λόγους. 1 Η Έκδοση 1 εγκρίθηκε νόµιµα από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στην συνεδρίασή της την 6 εκεµβρίου 1997 και υπογράφηκε πρώτη φορά την 19 Ιανουαρίου 1998 από τα ακόλουθα µέλη της UEFA: Γερµανία (DEN), Γαλλία (FRA), Γερµανία (GER), Ιταλία (ITA), Ολλανδία (NED) και Ισπανία (ESP). 2 Η Έκδοση 1 εγκρίθηκε νόµιµα από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στην συνεδρίασή της την 16 εκεµβρίου200 1

2 Συµφωνείται ότι η σηµασία της επιµόρφωσης ως βάση για κάθε µορφή δραστηριότητας, ιδιαιτέρως δε η ανάγκη ύπαρξης ενοποιηµένων προτύπων προπονητικής που εγγυώνται την ποιότητα της απόδοσης των Ευρωπαίων προπονητών, δεν πρέπει να υποτιµηθεί. Η νοµοθεσία περί επιµόρφωσης και κατάρτισης προπονητών προστατεύει τους ποδοσφαιριστές από την έκθεση σε ανειδίκευτους προπονητές που θα µπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην σωµατική, ψυχολογική και τεχνική τους ανάπτυξη. Συµφωνείται ότι το ποδόσφαιρο αποτελεί µία σηµαντική δραστηριότητα αναψυχής και µία εξαιρετικά δηµοφιλή µορφή λαϊκής ψυχαγωγίας. Το πρόγραµµα αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση της θέσης και στην επιµόρφωση των προπονητών οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του αθλήµατος. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο απαιτεί άρτια καταρτισµένους επαγγελµατίες και ερασιτέχνες τεχνικούς, µέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο, οι δε δοµές που διαθέτει η UEFA πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις απαιτήσεις του παιχνιδιού σήµερα στα πλαίσια ενός εξαιρετικά ανταγωνιστικού κόσµου. Ως εκ τούτου, η UEFA θα επεκτείνει την υφιστάµενη επιλογή προπονητικών προσόντων από τα τρία αρχικά διπλώµατα ( ίπλωµα UEFA B, UEFA A και UEFA Pro) προκειµένου να συµπεριληφθεί, ως πρώτο βήµα, ένα πιο συγκεκριµένο δίπλωµα νεανικού ποδοσφαίρου. Στο µέλλον ενδέχεται να ακολουθήσουν πρόσθετα εξειδικευµένα διπλώµατα. Η UEFA ενδέχεται να εξετάσει το ενδεχόµενο διπλωµάτων προπονητικής για όποια κατηγορία ποδοσφαίρου θεωρείται απαραίτητη και θα καθορίσει τα ελάχιστα κριτήρια επιλογής που απαιτούνται για κάθε προσφερόµενο επίπεδο προπονητικής, όπως επίσης και άλλες διατάξεις υλοποίησης για την οµαλή εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης. Οµοίως συµφωνείται ότι η µελλοντική ποιότητα του ποδοσφαίρου επαφίεται σε µεγάλο βαθµό στα χέρια των προπονητών. Έχουν να παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών και στην έκβαση των αγώνων. Κατά συνέπεια, ο σκοπός του Προγράµµατος Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA οφείλει να είναι η βοήθεια στους προπονητές να αναδείξουν το ταλέντο των ποδοσφαιριστών, διασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό ότι η αξία του ποδοσφαίρου θα παραµένει σε εν σταθερά υψηλό επίπεδο. Επιπρόσθετα, είναι σηµαντικό να διατηρήσουµε και, εάν είναι δυνατό, να βελτιώσουµε το επίπεδο της προπονητικής στην Ευρώπη µέσω της επανακατάρτισης, η οποία θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα ενός ολοκληρωµένου συστήµατος επιµόρφωσης προπονητών. Ενόψει των παραπάνω και των αποτελεσµάτων που επιτεύχθηκαν µέχρι τώρα από την Σύµβαση Προπονητικής UEFA (εκδόσεις 1998 και 2004), 2

3 Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5. Άρθρο 1 Εύρος εφαρµογής Η Σύµβαση Προπονητικής UEFA 2009 (εφεξής Σύµβαση) ισχύει για την εδαφική επικράτεια της UEFA επί κάθε οµοσπονδίας µέλους της UEFA η οποία την έχει υπογράψει νοµίµως. Όποια οµοσπονδία µέλος της UEFA έχει υπογράψει είτε την έκδοση του 1998 είτε την έκδοση του 2004 της Σύµβασης Προπονητικής UEFA, έχει δικαίωµα να αποτελέσει µέρος της παρούσας Σύµβασης. Η Σύµβαση αποτελεί την νοµική βάση ενός Πανευρωπαϊκού Προγράµµατος Επιµόρφωσης Προπονητών υπό την αιγίδα της UEFA, διέπει δε την σχέση µεταξύ των µερών της σύµβασης τα οποία συµφωνούν σε κοινούς στόχους, δικαιώµατα και καθήκοντα, όπως επίσης και τις λοιπές διατάξεις που περιγράφονται παρακάτω. Η οδηγία της UEFA που διέπει την Σύµβαση Προπονητικής UEFA (εφεξής Οδηγία) αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Σύµβασης και περιέχει όλες διατάξεις που απαιτούνται για την υλοποίηση και την εφαρµογή της. Η Οδηγία προσδιορίζει το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA και τα διπλώµατα προπονητικής UEFA που είναι δυνατόν να αποκτηθούν µέσω του συστήµατος επιµόρφωσης προπονητών, τα αντίστοιχα ελάχιστα κριτήρια που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία αυτών των διπλωµάτων, και όποιες άλλες διατάξεις απαιτούνται προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίστηκαν και για την υλοποίηση και εφαρµογή της Σύµβασης. Άρθρο 2 Στόχοι Η UEFA και οι συνυπογράφουσες οµοσπονδίες συµφωνούν να: ηµιουργήσουν και υποστηρίξουν ένα Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA για επαγγελµατικό, ερασιτεχνικό και νεανικό ποδόσφαιρο και για οποιαδήποτε περαιτέρω κατηγορία ποδοσφαίρου εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA µετά από πρόταση της Επιτροπής Ανάπτυξης και Τεχνικής Συνδροµής της UEFA. ηµιουργήσουν διαφορετικά επίπεδα διπλωµάτων προπονητικής για κάθε µεµονωµένη κατηγορία ποδοσφαίρου και εγγυηθούν ένα ενιαίο επίπεδο επιµόρφωσης που θα βασίζεται σε πάγια ελάχιστα κριτήρια της UEFA που θα ορίζονται από την Επιτροπή Ανάπτυξης και Τεχνικής Συνδροµής της UEFA µετά από πρόταση της Επιτροπής Jira της UEFA. Αναγνωρίζουν κάθε εθνικό δίπλωµα προπονητικής που εκδίδεται σύµφωνα µε τα προκαθορισµένα ελάχιστα κριτήρια της UEFA, µέσα στον κύκλο των οµοσπονδιών που συνυπογράφουν την Σύµβαση. Συνδράµουν στην αναβάθµιση των προτύπων των εκπαιδευτικών κύκλων κατάρτισης των προπονητών στις οµοσπονδίες µέλη της UEFA, προκειµένου να εγκαθιδρυθεί και διατηρηθεί η θέση και η εµπειρία των Ευρωπαίων προπονητών µέσω του οχήµατος ενός συστήµατος επιµόρφωσης Ευρωπαίων προπονητών υψηλού επιπέδου. Συνδράµουν τις αρµόδιες επιτροπές και την διοίκηση της UEFA στην περαιτέρω ανάπτυξη του υφιστάµενου Προγράµµατος Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA. Αναγνωρίζουν ότι τα αρµόδια όργανα της UEFA µπορούν κατά καιρούς, να προτείνουν τροποποιήσεις στην παρούσα Σύµβαση και την Οδηγία της. 3

4 7. 8. Προωθήσουν την επιµόρφωση των προπονητών και προσφέρουν εκπαιδευτικούς κύκλους προκειµένου να βοηθήσουν τις οµάδες και τις οµοσπονδίες µέλη να συµµορφωθούν µε τους αντικειµενικούς σκοπούς του συστήµατος αδειοδότησης οµάδων της UEFA. Παράσχουν συµβουλές και υποστήριξη σε κάθε µέλος της ποδοσφαιρικής οικογένειας αναφορικά µε το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA. Άρθρο 3 Αρµόδια όργανα Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA εγκρίνει, τροποποιεί και ερµηνεύει την παρούσα Σύµβαση και λαµβάνει οριστικές αποφάσεις σύµφωνα µε το Άρθρο 12 της παρούσας Σύµβασης. Ο Γενικός Γραµµατέας της UEFA εγκρίνει, τροποποιεί και ερµηνεύει την Οδηγία. Ο Οργανωτικός Κανονισµός της UEFA προσδιορίζει τις αποστολές και εξουσία λήψης αποφάσεων που διαθέτει η Επιτροπή Ανάπτυξης και Τεχνικής Συνδροµής της UEFA και η Επιτροπή Jira της UEFA από την άποψη αυτή. Μπορεί να ορίζει περαιτέρω αρµόδια όργανα που εµπλέκονται στην υλοποίηση και στην εφαρµογή της Σύµβασης Προπονητικής UEFA, συµπεριλαµβανοµένης της Οδηγίας της. 5. Άρθρο 4 Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA και ιδιότητα µέλους Η παρούσα Σύµβαση ορίζει το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA όπως επίσης και την σχέση µεταξύ της UEFA και των οµοσπονδιών που συνυπογράφουν την Σύµβαση. Μέσω αυτής της Σύµβασης, η UEFA προσφέρει συγκεκριµένα προγράµµατα επιµόρφωσης προπονητών για διαφορετικές κατηγορίες ποδοσφαίρου (επαγγελµατικό, ερασιτεχνικό και νεανικό) και ορίζει τα ειδικότερα επίπεδα προπονητικής και διαθέσιµων διπλωµάτων για κάθε µεµονωµένη κατηγορία. Μετά από πρόταση της Επιτροπής Jira της UEFA και συστάσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και Τεχνικής Συνδροµής της UEFA, η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA ενέκρινε το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA, το οποίο προς το παρόν συµπεριλαµβάνει τα ακόλουθα τρία επίπεδα προπονητικής µε τέσσερα επίπεδα που καλύπτονται από την παρούσα Σύµβαση και χρησιµοποιούνται στο επαγγελµατικό, ερασιτεχνικό, γυναικείο και νεανικό ποδόσφαιρο: α) ίπλωµα UEFA B, β) ίπλωµα UEFA Α, γ) ίπλωµα UEFA Pro, δ) ίπλωµα UEFA Elite Youth A. Εάν µία συνυπογράφουσα οµοσπονδία έχει επιτύχει τα τρία αρχικά επίπεδα προπονητικής ( ίπλωµα UEFA B, UEFA A και UEFA Pro), τότε η UEFA αποδίδει σε αυτή ιδιότητα πλήρους µέλους της Σύµβασης. Εάν µία συνυπογράφουσα οµοσπονδία δεν έχει επιτύχει τα τρία παραπάνω επίπεδα προπονητικής, τότε η UEFA αποδίδει σε αυτή ιδιότητα περιορισµένου µέλους της Σύµβασης. Άρθρο 5 ιαδικασία για την υλοποίηση σε εσωτερικό Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών Κάθε συνυπογράφουσα οµοσπονδία µπορεί οποτεδήποτε επιθυµεί και σύµφωνα µε τις δυνατότητες και ανάγκες επιµόρφωσης που διαθέτει, να ζητήσει από την Επιτροπή Jira της UEFA να αξιολογήσει τον εσωτερικό εκπαιδευτικό κύκλο επιµόρφωσης προπονητών που διαθέτει, για οποιοδήποτε από τα επίπεδα προπονητικής που προσφέρει το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA. 4

5 5. 6. Η Επιτροπή Jira της UEFA θα αξιολογήσει τον εν λόγω εκπαιδευτικό κύκλο επιµόρφωσης προπονητών σύµφωνα µε τα προκαθορισµένα ελάχιστα κριτήρια της UEFA. Βάσει µιας γραπτής έκθεσης, θα υποβάλλει µία σύσταση στην Επιτροπή Ανάπτυξης και Τεχνικής Συνδροµής της UEFA προκειµένου η τελευταία να αποφασίσει. Μετά την έγκριση, η UEFA και η οικεία οµοσπονδία που συνυπογράφει την Σύµβαση, θα κυρώσουν την νέα θέση του εσωτερικού εκπαιδευτικού κύκλου επιµόρφωσης προπονητών σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση, υπογράφοντας ένα ειδικό πρωτόκολλο στο οποίο θα βεβαιώνεται η θέση του εγκεκριµένου εσωτερικού εκπαιδευτικού κύκλου επιµόρφωσης και το δίπλωµα προπονητικής της. Μέσω της έγκρισης από την Επιτροπή Ανάπτυξης και Τεχνικής Συνδροµής της UEFA η οικεία οµοσπονδία που συνυπογράφει την Σύµβαση έχει το δικαίωµα να οργανώσει εκπαιδευτικούς κύκλους επιµόρφωσης προπονητών για το νέο, εγκεκριµένο επίπεδο και µπορεί να εκδώσει τα αντίστοιχα διπλώµατα που υιοθετούνται από την UEFA σε όσους συµµετάσχουν µε επιτυχία σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς κύκλους. Σε περίπτωση που µια συνυπογράφουσα οµοσπονδία µε ιδιότητα περιορισµένου µέλους δεν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους ή την γνώση προκειµένου να επιτύχει ένα συγκεκριµένο επίπεδο προπονητικής, µπορεί να συµφωνήσει να συνεργαστεί µε µία συνυπογράφουσα οµοσπονδία η οποία διαθέτει την ιδιότητα πλήρους µέλους. Αυτές οι συµφωνίες συνεργασίας υπόκεινται στην έγκριση της Επιτροπής Ανάπτυξης και Τεχνικής Συνδροµής της UEFA αναφορικά µε τον συγκεκριµένο εκπαιδευτικό κύκλο επιµόρφωσης και το αντίστοιχο δίπλωµα. Εάν εγκριθεί, η οµοσπονδία που έχει την ιδιότητα περιορισµένου µέλους µπορεί να στείλει τους κατάλληλους υποψηφίους σε µια συνεργαζόµενη οµοσπονδία η οποία έχει την ιδιότητα πλήρους µέλους και η οποία µπορεί να εκδώσει το δίπλωµα προπονητικής σε όσους υποψηφίους συµµετάσχουν µε επιτυχία στον εκπαιδευτικό της κύκλο. Μόνο όσα διπλώµατα και άδειες εκδίδονται από µία συνυπογράφουσα οµοσπονδία σύµφωνα µε τα προκαθορισµένα ελάχιστα κριτήρια της UEFA, θα αναγνωρίζονται από την UEFA και θα ισχύουν στις συνυπογράφουσες οµοσπονδίες. Τα διπλώµατα προπονητικής και οι αντίστοιχες άδειές τους, αναγνωρίζονται άµεσα και από κοινού από όλα τα µέρη της Σύµβασης. Άρθρο 6 Επικαιροποιήσεις και περαιτέρω επεκτάσεις στο Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA Καθώς το ποδόσφαιρο αναπτύσσεται διαρκώς, η UEFA θα πρέπει να προσαρµόζει το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA αναλόγως ώστε να καλύπτει µελλοντικές ανάγκες. Οποτεδήποτε κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ανάπτυξης και Τεχνικής Συνδροµής της UEFA, η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA µπορεί να εγκρίνει επικαιροποιήσεις στο Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA και/ή επεκτάσεις στην παρούσα Σύµβαση, προκειµένου να συµπεριλάβει περαιτέρω κατηγορίες ποδοσφαίρου και άλλα διπλώµατα προπονητικής. Κάθε νέο και εγκεκριµένο δίπλωµα προπονητικής θα προσδιορίζεται µε σαφήνεια στην Οδηγία, βάσει µιας απόφασης της Επιτροπής Ανάπτυξης και Τεχνικής Συνδροµής της UEFA, µετά από πρόταση της Επιτροπής Jira της UEFA. Άρθρο 7 ικαιώµατα των οµοσπονδιών που συνυπογράφουν Κάθε οµοσπονδία η οποία αποτελεί µέρος της Σύµβασης, έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα: α) Να προσφέρει τους δικούς της εκπαιδευτικούς κύκλους επιµόρφωσης προπονητών µέσα στην εδαφική της επικράτεια σύµφωνα µε την ιδιότητα µέλους που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ανάπτυξης και Τεχνικής Συνδροµής της UEFA. β) Να υποβάλλει πάντοτε αίτησε για οποιοδήποτε άλλο δίπλωµα προπονητικής που µπορεί να συµπεριληφθεί στο Εσωτερικό Πρόγραµµα Επιµόρφωσης, όπως ορίζεται από τα αρµόδια όργανα της UEFA. γ) Να προετοιµάζει εκπαιδευτές προπονητών σε στενή συνεργασία µε την UEFA. 5

6 Κάθε µέρος της Σύµβασης µπορεί να υποβάλλει περαιτέρω γραπτές προτάσεις για τροποποιήσεις στην παρούσα Σύµβαση και/ή την Οδηγία της προς την διοίκηση της UEFA, η οποία θα προσκαλέσει την Επιτροπή Jira της UEFA και/ή την Επιτροπή Ανάπτυξης και Τεχνικής Συνδροµής της UEFA να παράσχουν πληροφορίες και σχολιασµό. Η τελευταία µπορεί να προτείνει συστάσεις προς την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA αναφορικά µε την Σύµβαση και/ή τον γενικό γραµµατέα της UEFA αναφορικά µε την Οδηγία. Τέλος, κάθε µέρος της Σύµβασης µπορεί να αποσυρθεί από την παρούσα Σύµβαση σύµφωνα µε τους όρους του Άρθρου 12 παρακάτω. Άρθρο 8 Καθήκοντα των οµοσπονδιών που συνυπογράφουν Κάθε οµοσπονδία η οποία αποτελεί µέρος της Σύµβασης, έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: α) Να σέβεται και να συµµορφώνεται µε τα δικαιώµατα και τα καθήκοντα που προβλέπονται από την Σύµβαση, όπως επίσης και την Οδηγία αυτής, σύµφωνα µε τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους από τα αρµόδια όργανα της UEFA. β) Να αποδέχεται το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA στην νόµιµα εγκεκριµένη του µορφή και συνεισφέρει στην επίτευξη των προκαθορισµένων του στόχων. γ) Να προωθεί το εσωτερικό της πρόγραµµα επιµόρφωσης προπονητών µέσα στην εδαφική της επικράτεια σύµφωνα µε το επίπεδο προπονητικής που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ανάπτυξης και Τεχνικής Συνδροµής της UEFA. δ) Να υιοθετεί τους δικούς της κανονισµούς και διοικητικές διατάξεις, όπως επίσης και το εσωτερικό της πρόγραµµα επιµόρφωσης προπονητών µέσα στην εδαφική της επικράτεια, ώστε να συµµορφώνεται µε την παρούσα Σύµβαση και την Οδηγία της. ε) Να προσφέρει τακτικούς εκπαιδευτικούς κύκλους προπονητικής και να εφαρµόζει τα προκαθορισµένα ελάχιστα κριτήρια της UEFA σε κάθε προσφερόµενο εκπαιδευτικό κύκλο. στ) Να πληροφορεί την διοίκηση της UEFA άµεσα σχετικά µε οποιαδήποτε προβλήµατα αντιµετωπίζει ή οποιεσδήποτε αλλαγές στο εσωτερικό πρόγραµµα επιµόρφωσης προπονητών που ισχύει και να αποκρίνεται σε αιτήσεις για την παροχή πληροφοριών. ζ) Να αναπτύσσει και βελτιώνει διαρκώς το δικό της πρόγραµµα επιµόρφωσης προπονητών µέσα στις διαφορετικές κατηγορίες ποδοσφαίρου και στα διαφορετικά επίπεδα προπονητικής, σε συµµόρφωση µε τα προκαθορισµένα ελάχιστα κριτήρια της UEFA που ορίζονται στην Οδηγία, και να ενηµερώνει την διοίκηση της UEFA αναλόγως. η) Να αποδέχεται και πλήρως αναγνωρίζει τα διπλώµατα προπονητικής σε εθνικό επίπεδο, που έχουν εκδοθεί από οποιαδήποτε συνυπογράφουσα οµοσπονδία σε συµφωνία µε τα ελάχιστα κριτήρια της UEFA. θ) Να ενηµερώνεται τακτικά για την κατάταξη της ιδιότητας µέλους των υπολοίπων οµοσπονδιών µελών της UEFA αναφορικά µε την παρούσα Σύµβαση, αλλά και τα επίπεδα προπονητικής που έχουν επιτευχθεί. ι) Να υποδέχεται πάντοτε τα µέλη της Επιτροπής Jira της UEFA που έχουν σκοπό την επιθεώρηση και/ή αξιολόγηση του εσωτερικού Προγράµµατος Επιµόρφωσης Προπονητών που εφαρµόζεται. ια) Να τακτοποιεί πάντοτε όλα τα εσωτερικά ερωτήµατα µε εταίρους που εµπλέκονται στην επιµόρφωση των προπονητών (π.χ. κυβερνητικές αρχές, περιφερειακές ενώσεις, συνδέσµους προπονητών, κλπ.). ιβ) Να επιµορφώνει περαιτέρω τους εκπαιδευτές προπονητών σε στενή συνεργασία µε την UEFA. ιγ) Να σέβεται όλες τις αποφάσεις που λαµβάνονται από οποιοδήποτε αρµόδιο όργανο της UEFA ή του ιαιτητικό Αθλητικό ικαστήριο ( Α, CAS) που εδρεύει στην Λοζάννη της Ελβετίας. 6

7 Κάθε µέρος της παρούσας Σύµβασης αναγνωρίζει επίσης κάθε δίπλωµα προπονητικής που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις προηγούµενες εκδόσεις της Σύµβασης Προπονητικής της UEFA και τα ελάχιστα κριτήρια της UEFA που εφαρµόζονται. Άρθρο 9 ικαιώµατα της UEFA Η UEFA έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα: α) Να ενεργεί ως εγγυητής της Σύµβασης Προπονητικής της UEFA και να προωθεί το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA σε όλο τον κόσµο. β) Να συντάξει µια Οδηγία που θα καθορίζει τα διαθέσιµα διπλώµατα προπονητικής, τις ελάχιστες προϋποθέσεις της UEFA και κάθε άλλη διάταξη που θεωρείται απαραίτητη προκειµένου να επιτευχθούν οι προκαθορισµένοι αντικειµενικοί στόχοι της Σύµβασης Προπονητικής της UEFA. γ) Να αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς κύκλους και τα προγράµµατα επιµόρφωσης προπονητών που δηµιουργούν οι συνυπογράφουσες οµοσπονδίες. δ) Να παρακολουθεί οποτεδήποτε και µέσω των αρµοδίων οργάνων, την σωστή υλοποίηση και εφαρµογή της Σύµβασης Προπονητικής της UEFA. ε) Να επιµορφώνει περαιτέρω τους εκπαιδευτές προπονητών σε στενή συνεργασία µε τις συνυπογράφουσες οµοσπονδίες. Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA µπορεί να λαµβάνει αποφάσεις σύµφωνα µε το Άρθρο 14 παρακάτω. Άρθρο 10 Καθήκοντα της UEFA Η UEFA έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: α) Να σέβεται και συµµορφώνεται µε τα δικαιώµατα και τα καθήκοντα που προβλέπονται από την Σύµβαση και την Οδηγία της. β) Να ορίζει τα αρµόδια όργανα για την σωστή υλοποίηση και εφαρµογή της Σύµβασης και να παρέχει τους απαραίτητους πόρους (προσωπικό, οικονοµικά, κλπ.). γ) Να διασφαλίζει την ισότιµη µεταχείριση µεταξύ όλων των οµοσπονδιών που συνυπογράφουν την Σύµβαση. δ) Να µην έχει άµεση εµπλοκή στην κατάρτιση νέων προπονητών, κάτι που θα παραµείνει υπό τον έλεγχο κάθε συνυπογράφουσας οµοσπονδίας. ε) Να αναπτύξει περαιτέρω το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA, την Σύµβαση και την Οδηγία, σύµφωνα µε τις ανάγκες του και τις συστάσεις που παρέχονται από την Επιτροπή Ανάπτυξης και Τεχνικής Συνδροµής της UEFA. Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, ως ύστατη λύση, ασχολείται µε διαφορές σύµφωνα µε το Άρθρο 13 παρακάτω. Άρθρο 11 ιάρκεια της Σύµβασης Μια οµοσπονδία αποτελεί µέρος της Σύµβασης από την νόµιµη υπογραφή της Σύµβασης µέχρι την απόσυρση της συνυπογράφουσας οµοσπονδίας, της UEFA ή τον αποκλεισµό που αποφασίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA. 7

8 Άρθρο 12 ιαδικασία απόσυρσης Κάθε µέρος έχει το δικαίωµα να αποσυρθεί οποτεδήποτε από την Σύµβαση. Μία συνυπογράφουσα οµοσπονδία που επιθυµεί να αποσυρθεί από την Σύµβαση, οφείλει να το γνωστοποιήσει στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραµµατέα της UEFA αναλόγως, µε συστηµένη επιστολή. Τα αιτήµατα αυτά θα αξιολογούνται από την Επιτροπή Jira της UEFA, οι δε αποσύρσεις δεν θα έχουν άµεση ισχύ, εκτός εάν η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA αποφασίσει διαφορετικά. Μετά από πρόταση της Επιτροπή Jira της UEFA, η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA θα αποδεχθεί την απόσυρση και θα καθορίσει την ηµεροµηνία που η απόσυρση θα τεθεί σε ισχύ, εάν έχει ικανοποιηθεί αναφορικά µε το ότι η οµοσπονδία που αποσύρεται έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στην UEFA και τις υπόλοιπες συνυπογράφουσες οµοσπονδίες αναφορικά µε την Σύµβαση και την Οδηγία της. Να διασφαλίσει ότι προστατεύονται τα δικαιώµατα των προπονητών που κατέχουν άδειες, κάθε δε οµοσπονδία που αποσύρεται από την Σύµβαση οφείλει να αποδεχθεί την φύση της αµοιβαιότητας για τα εκδοθέντα διπλώµατα από ένα άλλο µέρος της Σύµβασης και να τιµά την σχετικά άδεια για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει αυτή, αλλά και να επιτρέπει στους αδειούχους προπονητές να εκπληρώσουν τα υφιστάµενα συµβόλαια εργασίας τους. Επιπρόσθετα, κάθε συνυπογράφουσα οµοσπονδία πρέπει να επιτρέπει στους αδειούχους προπονητές που κατέχουν ένα ισχύον δίπλωµα που έχει εκδοθεί από µια άλλη οµοσπονδία η οποία έχει αποσυρθεί ή αποκλεισθεί από την Σύµβαση, να παρακολουθούν εκπαιδευτικούς κύκλους προπονητικής εάν γίνουν κάτοικοι και/ή συνάψουν ένα συµβόλαιο εργασίας ως προπονητές στην εδαφική επικράτεια µιας συνυπογράφουσας οµοσπονδίας. Αυτή η συνυπογράφουσα οµοσπονδία πρέπει να επιτρέψει στον αιτούµενο αδειούχο προπονητή να παρακολουθήσει το πρόγραµµα επιµόρφωσης προπονητών που διαθέτει, υπό την προϋπόθεση ότι ο προπονητής πληροί τα κριτήρια εισδοχής. Το ίδιο ισχύει και για προπονητές οι οποίοι εργάζονται σε εθνικές αντιπροσωπευτικές οµάδες. Εάν η UEFA επιθυµεί να αποσυρθεί από την Σύµβαση, οφείλει να το γνωστοποιήσει σε όλες τις συνυπογράφουσες οµοσπονδίες µε συστηµένη επιστολή. Άρθρο 13 ιαφορές Τα µέρη της Σύµβασης αποδέχονται ότι όλες οι διαφορές οι οποίες προκύπτουν αναφορικά µε την παρούσα Σύµβαση και την Οδηγία της, θα διευθετούνται από την Επιτροπή Jira της UEFA και την Επιτροπή Ανάπτυξης και Τεχνικής Συνδροµής της UEFA. Ως ύστατη λύση, η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA έχει το δικαίωµα να λάβει µια οριστική απόφαση σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του Καταστατικού της UEFA και όποιου άλλου εφαρµοστέου κανονισµού. Τα συνυπογράφουσες οµοσπονδίες συµφωνούν ρητά ότι κάθε διαφορά που προκύπτει µεταξύ αυτών και της UEFA, ή µεταξύ των ιδίων των οµοσπονδιών και η οποία δεν είναι δυνατό να επιλυθεί φιλικά και παραµένει ανεπίλυτη αφού έχουν εξαντληθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από την Οδηγία της UEFA, θα διευθετείται οριστικά από το ιαιτητικό Αθλητικό ικαστήριο ( Α, CAS) που εδρεύει στην Λοζάνη της Ελβετίας, ως όργανο εφέσεων, όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της UEFA. Αποκλείεται κάθε προσφυγή σε πολιτικά δικαστήρια. Τα µέρη υπόσχονται να συµµορφώνονται µε το Καταστατικό και τους Κανονισµούς της UEFA, να δέχονται την ετυµηγορία που απαγγέλλεται µε καλή πίστη και να µην παρακωλύουν την εκτέλεσή της µε οποιονδήποτε τρόπο. 8

9 Άρθρο 14 Κυρώσεις Μετά από σύσταση της Επιτροπής Jira της UEFA, η Επιτροπή Ανάπτυξης και Τεχνικής Συνδροµής της UEFA έχει δικαίωµα να επιβάλλει τις ακόλουθες συµβατικές κυρώσεις: α) να αποσύρει οποιοδήποτε δίπλωµα προπονητικής δεν έχει απονεµηθεί σωστά. β) να υποβιβάσει µια συνυπογράφουσα οµοσπονδία αναφορικά µε την κατάταξη της ιδιότητας µέλους και ως εκ τούτου την δυνατότητά της να λάβει µέρος στο Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA. γ) να αποκλείσει για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µια συνυπογράφουσα οµοσπονδία από το να οργανώνει εκπαιδευτικούς κύκλους επιµόρφωσης προπονητών για µία ή περισσότερες κατηγορίες και/ή για ένα ή περισσότερα επίπεδα προπονητικής. Εάν ένα µέρος παραβιάσει την Σύµβαση, την Οδηγία της ή οποιαδήποτε απόφαση που έχει ληφθεί από ένα αρµόδιο όργανο της UEFA, το ελεγκτικό και πειθαρχικό όργανο της UEFA µπορεί να το τιµωρήσει σύµφωνα µε τον Πειθαρχικό Κανονισµό της UEFA. Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να αποκλείσει οµοσπονδίες µέλη που αρνούνται να σεβαστούν τις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων της UEFA. Άρθρο 15 Εφαρµοστέο δίκαιο Η Σύµβαση υπάγεται στο Ελβετικό δίκαιο. Άρθρο 16 Θέµατα για τα οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη Εάν οποιοδήποτε θέµα προπονητικής δεν καλύπτεται από την παρούσα Σύµβαση ή την οικεία Οδηγία, θα εφαρµόζεται το Καταστατικό και οι Κανονισµοί της UEFA στο εν λόγω θέµα, όπου έχουν εφαρµογή. Στην περίπτωση που στο Καταστατικό και στους Κανονισµούς της UEFA δεν υπάρχει κατάλληλη διάταξη, η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA θα έχει το δικαίωµα να επιλύσει το θέµα σύµφωνα µε τις αρχές του δικαίου και της δικαιοσύνης. Άρθρο 17 Έγκριση Τα περιεχόµενα στην Σύµβαση εγκρίθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA την 11 εκεµβρίου Άρθρο 18 Κύρωση Κάθε οµοσπονδία µέλος της UEFA που συµµετέχει στην έκδοση της Σύµβασης Προπονητικής της UEFA του έτους 2009, οφείλει να υπογράψει την παρούσα Σύµβαση. Για κάθε επίπεδο προπονητικής που έχει εγκριθεί νοµίµως από το αρµόδιο όργανο της UEFA, η συνυπογράφουσα οµοσπονδία οφείλει να υπογράψει ένα ειδικό πρωτόκολλο το οποίο επιβεβαιώνει την κατάταξη της ιδιότητας µέλους (περιορισµένο ή πλήρες µέλος της Σύµβασης) αλλά και το νέο, εγκεκριµένο επίπεδο. Για κάθε συµφωνητικό συνεργασίας που έχει εγκριθεί νόµιµα από το αρµόδιο όργανο της UEFA, η οικεία οµοσπονδία και η UEFA πρέπει να υπογράψουν ένα ειδικό πρωτόκολλο το οποίο επιβεβαιώνει το συµφωνητικό συνεργασίας µε ένα άλλο µέρος της Σύµβασης. 9

10 Η Σύµβαση κάθε ένα από τα προαναφερθέντα πρωτόκολλα και κάθε συµφωνία συνεργασίας πρέπει να υπογράφεται από εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους µιας συνυπογράφουσας οµοσπονδίας και της UEFA. Άρθρο 19 Τελικές διατάξεις Η έκδοση της Σύµβασης Προπονητικής της UEFA του έτους 2009 θα τεθεί σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά πλήρως τις εκδόσεις του 1998 και 200 Για τις συνυπογράφουσες οµοσπονδίες ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής από την UEFA και την οµοσπονδία. Η παρούσα Σύµβαση συντάχθηκε στις τρεις επίσηµες γλώσσες της UEFA, την Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική και Ρωσική. Σε περίπτωση που προκύψουν οποιεσδήποτε διαφορές µεταξύ των διαφορετικών γλωσσικών εκδόσεων της παρούσας Σύµβασης, θα υπερισχύει αυτή της Αγγλικής έκδοσης. Η παρούσα Σύµβαση συντάχθηκε σε δύο αντίγραφα. Κάθε µέρος που την υπογράφει έλαβε ένα αντίγραφο. 5. Άρθρο 20 Μεταβατικές διατάξεις Η πρωτότυπη έκδοση της Σύµβασης της UEFA επί της Κοινής Αναγνώρισης Προσόντων Προπονητικής, η οποία υπογράφηκε στην πόλη Γκεντ (Ghent) την 17 Ιανουαρίου 1998 από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα της UEFA και τους εκπροσώπους των ποδοσφαιρικών οµοσπονδιών της ανίας, Γαλλίας, Γερµανίας, Ιταλίας, Ολλανδίας και Ισπανίας, θα φυλαχθεί από την UEFA και θα αρχειοθετηθεί στα γραφεία της UEFA. Το αυτό ισχύει για οποιοδήποτε πρωτόκολλο που υπογράφηκε σύµφωνα µε την έκδοση του έτους 200 Οι προηγούµενες εκδόσεις (1998 και 2004) θα συνεχίσουν να ισχύουν µόνο µέχρις ότου η παρούσα Σύµβαση υπογραφεί νοµίµως από τις συνυπογράφουσες οµοσπονδίες της έκδοσης του έτους 2009 της Σύµβασης Προπονητικής της UEFA. Οι συνυπογράφουσες οµοσπονδίες µολαταύτα, θα διατηρήσουν το επίπεδο προπονητικής που διέθεταν σύµφωνα µε τις προηγούµενες εκδόσεις της Σύµβασης Προπονητικής της UEFA και όπως έχουν εγκριθεί από την UEFA. Η κατάταξη της ιδιότητας µέλους σύµφωνα µε την προηγούµενη Σύµβαση Προπονητικής της UEFA την 31 εκεµβρίου 2008, θα αποτελέσει την κατάταξη εισδοχής στην παρούσα Σύµβαση. Η κατάταξη της ιδιότητας µέλους που έχει κάθε οµοσπονδία µέλος στην Σύµβαση, αναγράφεται στο Παράρτηµα 1 παρακάτω. Κάθε δίπλωµα προπονητικής UEFA που έχει εκδοθεί πριν από την 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τις προηγούµενες εκδόσεις (1998 και 2004) θα συνεχίσει να ισχύει σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση (έκδοση 2009). 10

11 ...,... Τόπος Ηµεροµηνία U E F A Michel Platini David Taylor Πρόεδρος Γενικός Γραµµατέας Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία Σοφοκλής Πιλάβιος Ιωάννης Οικονοµίδης Πρόεδρος Γενικός Γραµµατέας 11

12 Παράρτηµα 1 Εισδοχή µελών και ηµεροµηνίες κύρωσης προπονητικού διπλώµατος έως 31 εκεµβρίου Νο Συµβαλλόµενοι ίπλωµα UEFA B ηµ/νία κύρωσης ίπλωµα UEFA A ηµ/νία κύρωσης 1 Αλβανία ίπλωµα UEFA Pro ηµ/νία κύρωσης 2 Ανδόρα * * Συνεργασία µε Ισπανία για το επίπεδο UEFA Pro 3 Αρµενία Αυστρία Αζερµπαϊτζάν Λευκορωσία Βέλγιο Βοσνία - Ερζεγοβίνη Βουλγαρία Κροατία Κύπρος * * Συνεργασία µε Ελλάδα για το επίπεδο UEFA Pro 12 ηµοκρατία της Τσεχίας ανία Αγγλία Εσθονία Νησιά Φερόες Φινλανδία Γαλλία Γεωργία Γερµανία Ελλάδα Ουγγαρία Ισλανδία * * Συνεργασία µε Αγγλία για το επίπεδο UEFA Pro 24 Ισραήλ Ιταλία Καζακστάν Λετονία

13 Νο Συµβαλλόµενοι ίπλωµα UEFA B ηµ/νία κύρωσης ίπλωµα UEFA A ηµ/νία κύρωσης ίπλωµα UEFA Pro ηµ/νία κύρωσης 28 Λιχτενστάιν * * * * Συνεργασία µε Ελβετία για τα επίπεδα UEFA B, UEFA A και UEFA Pro 29 Λιθουανία Λουξεµβούργο ΠΓ Μ Μάλτα Μολδαβία Μαυροβούνιο Ολλανδία Βόρεια Ιρλανδία Νορβηγία Πολωνία Πορτογαλία Ιρλανδική ηµοκρατία Ρουµανία Ρωσία Σαν Μαρίνο * * * Συνεργασία µε Ιταλία για τα επίπεδα UEFA A και UEFA Pro 44 Σκοτία Σερβία Σλοβακία Σλοβενία Ισπανία Σουηδία Ελβετία Τουρκία Ουκρανία Ουαλία Με έντονο: Συµβαλλόµενοι µε πλήρη εισδοχή µέλους Με ιταλικά: Συµβαλλόµενοι µε περιορισµένη εισδοχή µέλους *Συµφωνίες συνεργασίας

Σύµβαση ιαιτητών Η Σύµβαση της UEFA για την Επιµόρφωση και Οργάνωση των ιαιτητών

Σύµβαση ιαιτητών Η Σύµβαση της UEFA για την Επιµόρφωση και Οργάνωση των ιαιτητών 1 Σύµβαση Η Σύµβαση της UEFA για την Οργάνωση των ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2 Μία Σύµβαση που έχει σκοπό την ΠΡΟΩΘΗΣΗ του ρόλου των διαιτητών ποδοσφαίρου και την ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ των αξιωµατούχων του

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση της UEFA για την αµοιβαία αναγνώριση προσόντων προπονητικής. Έκδοση 2 / 16 εκεµβρίου 2004

Σύµβαση της UEFA για την αµοιβαία αναγνώριση προσόντων προπονητικής. Έκδοση 2 / 16 εκεµβρίου 2004 Σύµβαση της UEFA για την αµοιβαία αναγνώριση προσόντων προπονητικής Έκδοση 2 / 16 εκεµβρίου 2004 Σύµβαση Προοίµιο Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, επιθυµεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ Μη κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης (Λευκορωσία) ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία,

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξέλιξη του ποδοσφαίρου. Το Συνέδριο της UEFA Σχετικά Με Την Αµοιβαία Αναγνώριση Προσόντων Για Προπονητές

Η Εξέλιξη του ποδοσφαίρου. Το Συνέδριο της UEFA Σχετικά Με Την Αµοιβαία Αναγνώριση Προσόντων Για Προπονητές Η Εξέλιξη του ποδοσφαίρου Το Συνέδριο της UEFA Σχετικά Με Την Αµοιβαία Αναγνώριση Προσόντων Για Προπονητές Τελευταία ανανέωση: 15/3/2007 Κείµενο: Φρανκ Λούντολφ Επικεφαλής Ποδοσφαιρικής Εκπαίδευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Ο παρών κανονισμός, έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την 11.12.2003 και στην Αθήνα την 9.3.2007, ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. 1.1 Τέλη είσπραξης μισθωμένων διεθνών αναλογικών γραμμών (μερίδιο ΟΤΕ). ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Τηλεφωνική Μισθωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κινητικότητα προσωπικού: περίοδοι διδασκαλίας: η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε γλώσσα. Greek ΈΡΕΥΝΑ ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑΣ SUPPLY CHAIN INITIATIVE

Επιλέξτε γλώσσα. Greek ΈΡΕΥΝΑ ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑΣ SUPPLY CHAIN INITIATIVE Page 1 sur 10 Επιλέξτε γλώσσα Greek ΈΡΕΥΝΑ ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑΣ SUPPLY CHAIN INITIATIVE - 2016 Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Dedicated. Η μεθοδολογία που βασίζεται στο διαδίκτυο εγγυάται τη διαφύλαξη του απόρρητου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ (σε ) 5,90 / 8,40 6,70 / 9,20 8,70 / 11,20 12,50 / 15,00 14,00 / 16,50 25,00 / 27,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ (σε ) 5,90 / 8,40 6,70 / 9,20 8,70 / 11,20 12,50 / 15,00 14,00 / 16,50 25,00 / 27,50 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ (σε ) Κλιμάκια Βάρους σε gr 20 50 100 200 350 500 750 1000 1500 2000 ΖΩΝΗ 1: Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νορβηγία, Ελβετία, Ισλανδία (1) ΑΠΛΑ / ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΖΩΝΗ 2: Λοιπές Χώρες Ευρώπης και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε;

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε; Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις Τι πρέπει να προσέξουμε; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία ErP; Η Οδηγία ErP (ΕΕ) 622/2012 που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά όλα τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 25 Νοεμβρίου 2015 Ανακοίνωση υπ αριθμ. 149 «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ CCBE. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου, 2015

Καβάλα, 25 Νοεμβρίου 2015 Ανακοίνωση υπ αριθμ. 149 «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ CCBE. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Παύλου Μελά 5 Τ.Κ. 65403 Τηλ.: 2510224436 2510222289 FAX : 2510228364 e mail: dskaval@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

LICENCE APPLICANT AND LICENCE - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ Α ΕΙΑ

LICENCE APPLICANT AND LICENCE - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ Α ΕΙΑ LICENCE APPLICANT AND LICENCE - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ Α ΕΙΑ 4. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ Α ΕΙΑ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ To κεφάλαιο αυτό ορίζει τη νοµική οντότητα που πρέπει να αιτηθεί της άδειας, και την άδεια για συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 28 ή 29-3-2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ FIFA Εγκύκλιος Aρ Ζυρίχη, 4 Σεπτεµβρίου 2015 SG/mku

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ FIFA Εγκύκλιος Aρ Ζυρίχη, 4 Σεπτεµβρίου 2015 SG/mku ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ FIFA Εγκύκλιος Aρ. 1500 Ζυρίχη, 4 Σεπτεµβρίου 2015 SG/mku Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών διαδικασία που διέπει τις αιτήσεις για την αποζηµίωση κατάρτισης (άρθρο 20)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής. 1η Απριλίου, 2015 Amway

Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής. 1η Απριλίου, 2015 Amway Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής 1η Απριλίου, 2015 Amway Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις Ευρωπαϊκές αγορές (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EΓΚΥΚΛΙΟΣ 31 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµ. πρωτ. 229 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ.Δ/νση : Γ.Γενναδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΜΑΙΟΣ 2016 Περιεχόμενα Προοίμιο/Ορισμοί... 2 Άρθρο 1 Σκοπός... 3 Άρθρο 2 Γενικές αρχές... 3 Άρθρο 3 Εγγραφή διαμεσολαβητών... 4 Άρθρο 4 Απαιτήσεις εγγραφής... 5

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ:

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ! ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

6. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6.2. ΣΤΟΧΟΙ

6. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6.2. ΣΤΟΧΟΙ SPORTING CRITERIA - ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 6. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για το µέλλον του ποδοσφαίρου είναι απολύτως απαραίτητη µία ευρεία βάση διατιθέµενων ποδοσφαιριστών που έχουν τις απαραίτητες ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

sporttime ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ SPORTS 39 «Δύο χρόνια τρώγαμε ξύλο, όχι άλλο»! Βέβαιος ότι θα υπάρξει βελτίωση παρουσιάστηκε ο Μίχαελ Σκίμπε ΕΛΛΑΔΑ Τα χτυπήματα που δέχθηκε η Εθνική Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/25 Βαθμός Προτ/τας ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τα συµβαλλόµενα µέρη τονίζουν τη σηµασία της έγκαιρης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για την εγγραφή αλλοδαπών αλλογενών

Ανακοίνωση για την εγγραφή αλλοδαπών αλλογενών Ανακοίνωση για την εγγραφή αλλοδαπών αλλογενών Για την εγγραφή στις θέσεις εισακτέων πέραν του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2010 Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Page 1. Κύρια Πορίσματα 2 2. Ανάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων.

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων. Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων Θεσσαλονίκη, 8 Μαϊου 2009 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop, Senior expert, qualifications and learning

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Υπάρχουν 80 περίπου εκατομμύρια πολίτες με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα» Προς τη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

INFRASTRUCTURE CRITERIA - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

INFRASTRUCTURE CRITERIA - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ INFRASTRUCTURE CRITERIA - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ 7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ 7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πολλοί κανονισµοί, οδηγίες και κατευθυντήριες αρχές αναφέρονται στα κριτήρια αναφορικά µε το στάδιο και την σχετική ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο για την φορολογία στην ευρωπαϊκή ένωση, παρουσιάζουμε αναλυτικά τι ισχύει ως προς την

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στοιχεία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και την Νορβηγία: 1. Συντελεστές φορολογίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη Μέχρι το 2025 προβλέπονται σημαντικές διαφορές στην προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων μεταξύ κρατών μελών Το 2020 η απασχόληση στην ΕΕ εκτιμάται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. 1, του ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+ Μαθησιακής Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές (σε ΑΕΙ της Ευρώπης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών

Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών Εισαγωγή Το ερωτηματολόγιο αυτό σχεδιάστηκε για ιδιοκτήτες ή εκπροσώπους επιχειρήσεων οι οποίοι χρησιμοποιούν/αγοράζουν ή παρέχουν υπηρεσίες σε άλλες

Διαβάστε περισσότερα