Δήμητρα Κονδύλη 2012: 1987: 1986: 1985: 1984: 1982: : : : 1989-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δήμητρα Κονδύλη 2012: 1987: 1986: 1985: 1984: 1982: 2009- 2001-2008 2000-2005: 1996-2001: 1995 1996: 1989-"

Transcript

1 Δήμητρα Κονδύλη Κοινωνιολόγος Λειτουργική Επιστήμων Β Βαθμίδας Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Επικοινωνία ΕΚΚΕ, Κρατίνου 9 και Αθηνάς,, τηλ , Κιν Σπουδές 2012: Thèse de Doctorat en Anthropologie, Paris VIII ( Γαλλία). Τίτλος διατριβής Les prolongements productifs de l agir communicationnel : le cas de la Grèce (ελλην. μετάφραση: «Oι παραγωγικές προεκτάσεις της επικοινωνιακής πράξης: η περίπτωση της Ελλάδας»). 1987: Diplôme d'etudes Approfondies (D.E.A.), Institut de Science Politiques, Paris, (Γαλλία). 1986: Diplôme d'etudes Approfondies (D.E.A.), Paris VIII -ST.DENIS (Γαλλία). 1985: MAITRISE Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Paris X-NANTERRE ( Γαλλία) 1984: LICENCE Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Paris X-NANTERRE ( Γαλλία). 1982: Certificat d Aptitude de l Enseignement du Français, Université des Langues et Lettres, Πανεπιστήμιο Grenoble III (Γαλλία). Απασχόληση και διοικητικές θέσεις Λειτουργική Επιστήμων Β Βαθμίδας, ΙΑΑΚ-ΕΚΚΕ με σύμβαση αορίστου χρόνου, ΔΥΕ/ΕΤΚΔ-ΕΚΚΕ : επιστημονική συνεργάτης, Πανεπιστήμιο Πάτρας Τμήμα Κοινωνιολογίας, Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης : με σύμβαση έργου, ΔΥΕ-ΕΚΚΕ : επιστημονική συνεργάτης, Εταιρεία ΚΕΜΕΔΙΝ : επιστημονική συνεργάτης, Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας - Δ/νση Ερευνών και Προγραμματισμού 1

2 Ξένες γλώσσες Γαλλικά: άριστα Αγγλικά: πολύ καλά Ισπανικά : πολύ καλά Ερευνητικά προγράμματα 2011 Μέλος ερευνητικής ομάδας «Ο ρόλος και η Συμβολή των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών στην ομαλή κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών» συνεργασία ΕΚΚΕ και ΜΚΟ, χρηματοδότηση Ταμείο Ένταξης υπηκόων Τρίτων Χωρών 2011 Μέλος ερευνητικής ομάδας «Μελέτη της Γυναικείας Μετανάστευσης_Femint_GR», Συνεργασία ΕΚΚΕ, Πάντειο & ΔΙΟΤΙΜΑ, χρηματοδότηση Ταμείο Ένταξης υπηκόων Τρίτων Χωρών 2010 Yπεύθυνη ερευνητικής ομάδας στο πλαίσιο του προγράμματος Progress «Εκπόνηση έρευνας για καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στον τομέα απασχόλησης των μεταναστριών», ανάθεση Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) 2010 Μέλος ερευνητικής ομάδας του έργου «Μελέτη σκοπιμότητας για τη συγκρότηση εθνικού ερευνητικού δικτύου και τη συμμετοχή του στην ανάπτυξη και την αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής CESSDA_RI», συνεργασία ΕΚΚΕ και 6 παν/μίων, ανάθεση χρηματοδότηση ΓΓΕΤ-ESFRI Μέλος ερευνητικής ομάδας, υπεύθυνη ΠΕ 10, πρόγραμμα της ΕΤΚΔ- /ΕΚΚΕ CESSDA PPP Preparatory phase project for a major upgrade of the Council of European Social Science Data Archives (CESSDA ) research infrastructure, ανάθεση- χρηματοδότηση Ε.Ε 7 ΠΠ Μέλος ερευνητικής ομάδας, πρόγραμμα του ΕΚΚΕ Συγκρότηση και αποκατάσταση των αρχείων του ΕΚΚΕ. Η ιστορία του ΕΚΚΕ μέσα από τα αρχειακά του τεκμήρια Μέλος ερευνητικής ομάδας, πρόγραμμα του Παν/μιου Αιγαίου, SOCIALDATANET: Δίκτυο για την ανάπτυξη της συγκριτικής έρευνας και της δευτερογενούς ανάλυσης, ανάθεση- χρηματοδότηση ΓΓΕΤ-Πρόγραμμα «ανθρώπινα δίκτυα ερευνητικής και τεχνολογικής επιμόρφωσης-β κύκλος» -Ε.Π.ΑΝ Επιστημονική υπεύθυνη υποέργου 9 Μελέτη θεσμικού πλαισίου και διαδικασιών πρόσβασης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Κόμβος 2

3 Δευτερογενούς Επεξεργασίας Κοινωνικοοικονομικών Δεδομένων και Δεικτών. Μέλος ερευνητικής ομάδας στα υποέργα: α) Κοινωνία, Πολίτες, Αξίες», υπο-βάση: Κοινωνία της Πληροφορίας, β) e-lexiss: Ηλεκτρονικός Θησαυρός Κοινωνικών Όρων στην Ελληνική Γλώσσα και Σύστημα Τεκμηρίωσης Μεταδεδομένων και γ) Ερευνητικές Υποδομές για τις Κοινωνικές Επιστήμες Μέλος ερευνητικής ομάδας, πρόγραμμα του ΕΚΚΕ, Προώθηση της Ανταγωνιστικότητας και της Απασχόλησης στον Κλάδο των Τουριστικών Γραφείων μέσω της Προσαρμογής των Εργαζομένων και Επιχειρηματιών στις Νέες Εργασιακές Απαιτήσεις στον Χώρο του Τουρισμού - ALLWAYS TOURISΜ, χρηματοδότηση Ε.Ε, EQUAL Μέλος ερευνητικής ομάδας, πρόγραμμα του ΕΚΚΕ, METADATER: Meta Data Management and Production System for Social Science Survey, χρηματοδότηση Ε.Ε, 6 ΠΠ Μέλος ερευνητικής ομάδας, πρόγραμμα του ΕΚΚΕ, MADIERA: Multilingual Access to Data Infrastructures of the European Research Area, χρηματοδότηση Ε.Ε, 6 ΠΠ Μέλος ερευνητικής ομάδας, πρόγραμμα του ΕΚΚΕ, ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΥΡΕΣ, Πρόγραμμα προώθησης και διάχυσης μεθοδολογικών προσεγγίσεων στην κοινωνική έρευνα, χρηματοδότηση ΓΓΕΤ-ΕΠΑΝ Μέλος ερευνητικής ομάδας, πρόγραμμα του ΕΚΚΕ, TOPCLASS: Κατάλογος Βασικών Όρων και Εννοιών των Κοινωνικών Επιστημών στην Ελληνική Γλώσσα Μέλος ερευνητικής ομάδας, πρόγραμμα Παν/μιου Πάτρας, Re integration project: transnational evaluation of social and professional re-integration programmes for young people, χρηματοδότηση Ε.Ε- Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci 2003 Rapporteur, Δημόσια Διαβούλευση, πρόγραμμα του ΕΚΚΕ, Τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα στη μελέτη της Κοινωνίας της Πληροφορίας: Μηχανισμοί αλληλεπίδρασης και τεκμηρίωση αποφάσεων. χρηματοδότηση ΕΔΕΤ/ΥΠΑΝ Μέλος ερευνητικής ομάδας, πρόγραμμα Παν/μιου Πάτρας, Tacit form keycompetencies for changing employment opportunities, χρηματοδότηση Ε.Ε- Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci Μέλος ερευνητικής ομάδας, πρόγραμμα του ΕΚΚΕ, Σύνδεση του ψηφιακού αρχείου της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ με μια βάση μεταστοιχείων και μελέτη των έμμεσων εκδηλώσεων αντίστασης μέσα από την εφημερίδα στην περίοδο της Δικτατορίας, χρηματοδότηση ΓΓΕΤ Μέλος ερευνητικής ομάδας, πρόγραμμα του ΕΚΚΕ, Ανάπτυξη Ειδικής Τράπεζας Πληροφοριών στο ΕΚΚΕ, χρηματοδότηση Ε.Ε, πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Μέλος ερευνητικής ομάδας, πρόγραμμα του ΕΚΚΕ, Ανάπτυξη Γραφείου 3

4 Διαμεσολάβησης στο ΕΚΚΕ, χρηματοδότηση Ε.Ε-ΓΓΕΤ 1998 Μέλος ερευνητικής ομάδας, πρόγραμμα του ΕΚΚΕ, Μελέτη των κοινωνικών παραμέτρων που επηρεάζουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών δικτύων, χρηματοδότηση ITCC AE Μέλος ερευνητικής ομάδας, πρόγραμμα Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, European Sports management and Coaching, χρηματοδότηση Ε.Ε Μέλος ερευνητικής ομάδας, πρόγραμμα Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, Αλληλεγγύη ανάμεσα στις γενεές - Σχέσεις και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ ηλικιωμένων και νεότερων μελών της ελληνικής οικογένειας, χρηματοδότηση Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας 1993 Μέλος ερευνητικής ομάδας, πρόγραμμα Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, Έρευνα για τις γυναίκες Νομού Αττικής, Προτεραιότητες-Ανάγκες- Επιδιώξεις 1993 Μέλος ερευνητικής ομάδας, πρόγραμμα Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, Έρευνα καταγραφής προνοιακών αναγκών στο Δήμο Πειραιά 1993 Επιστημονική υπεύθυνη, πρόγραμμα Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, Έρευνα κοινωνικών αναγκών στο Δήμο Μεσολογγίου χρηματοδότηση Δήμος Μεσολογγίου Μέλος ερευνητικής ομάδας, πρόγραμμα Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, Δημιουργία πληροφοριακής βάσης δεδομένων για κοινωνικά και προνοιακά θέματα, χρηματοδότηση Ε.Ε-πρόγραμμα STAR Επιστημονική υπεύθυνη, πρόγραμμα Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, 2 ο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φτώχειας: Καταγραφή προνοιακών φορέων του Δήμου Περιστερίου, χρηματοδότηση Ε.Ε ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Επιμέλεια συλλογικών τόμων Κάλλας Γ, Κονδύλη Δ., Καραγιάννης Γ., (επιμ.) (2008), Μεθοδολογικά ζητήματα και ερευνητικές υποδομές των κοινωνικών επιστημών, Ποταμός, Αθήνα, σ. 176 Kondyli D. (ed.) (1994), Child protection and care: Trends and prospects, (αγγλική - γαλλική δίγλωσση έκδοση), Papazissis Publishers, Athens, pp Κονδύλη Δ., (επιμ.) (1994), Παιδική Προστασία: Τάσεις και Προοπτικές, Πρακτικά συνεδρίου, Παπαζήσης, Αθήνα, σ. 223 Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά 4

5 Κάλλας Γ., Λιναρδής Α., Κονδύλη Δ., «Η επίδραση των ερευνητικών υποδομών στη σύγκλιση των ερευνών προκαθορισμένου και ευέλικτου σχεδίου» Περιοδικό Signum του Ε.Μ.Π, (υπό δημοσίευση) Κονδύλη Δ.,. Λιναρδής Α., 2004, «Ερευνητικές υποδομές: Το ψηφιακό περιβάλλον της συγκριτικής έρευνας», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 115, σελ Άρθρα σε συλλογικούς τόμους Χατζηγιάννη Α., Κάλλας Γ., Κονδύλη Δ., «Το προφίλ των αποφοίτων των κοινωνικών επιστημών», στο Όψεις της κοινωνιολογίας στην Ελλάδα σήμερα. Τιμητικός Τόμος στη μνήμη της Ι. Λαμπίρη-Δημάκη, Εκδόσεις Σάκουλας (υπό δημοσίευση). Κάλλας Γ., Κονδύλη Δ. (2008), «Το διφασικό υπόδειγμα και οι ερευνητικές υποδομές ως προϋπόθεση για τη σύζευξη της «ποσοτικής» και της «ποιοτικής» μεθοδολογίας», στο Κάλλας Γ., Κονδύλη Δ., Καραγιάννης Γ., (επιμ), Μεθοδολογικά ζητήματα και ερευνητικές υποδομές των κοινωνικών επιστημών, Εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, σελ Κονδύλη Δ. (2008), «Ζητήματα προστασίας και διάχυσης των κοινωνικών Δεδομένων», στο Κάλλας Γ., Κονδύλη Δ., Καραγιάννης Γ.(επιμ), Μεθοδολογικά ζητήματα και ερευνητικές υποδομές των κοινωνικών επιστημών, Εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, σελ Kondyli D., 2006, Digital Archives: Issues of functioning and regulating practices, στο Kallas J. (ed.) The node for secondary processing: a comparative research infrastructure, Εκδόσεις EKKE, Athens, σελ Ioakeimoglou E., Patiniotis N., Kondyli D., 2004, Re-Entering Transformable Labour Markets and the role of VET, στο Evans Κ. and Nimeyer B. (eds), Reconnection: Countering social exclusion through situated learning, Kluwer Academic Publishers, σελ Γεωργούλη Ι., Κονδύλη Δ., Χανδάνος Γ., Χατζηβαρνάβα Ε. (1996), Αλληλεγγύη ανάμεσα στις γενεές: σχέσεις μεταξύ ηλικιωμένων και νεότερων μελών της οικογένειας» στο Β. Κοτζαμάνης, Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Α. Τεπέρογλου, Μ. 5

6 Τζωρτζοπούλου (επιμ.), Γήρανση και Κοινωνία, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΚΚΕ, ( επιμ.) εκδόσεις ΕΚΚΕ σελ Συμμετοχές σε Πρακτικά Συνεδρίων Κονδύλη Δ., 2003, «Η συμβολή των ερευνητικών υποδομών στη συγκριτική έρευνα», στο «Κοινωνιολογία; Μάθημα Ελευθερίας, Πρακτικά σε μορφή CDRom, 2 ο συνέδριο Κοινωνιολόγων, Θεσσαλονίκη 2002, Kondyli D., 2001, Structure of the Greek Labour Market and usefulness of the tacit key competencies, στο Heideger H., Nimeyer B. (eds.), Tacit forms of key-competencies for changing employment opportunities, biat, Universitat Flensburg, σελ Ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις Κονδύλη Δ., (2010), Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: επιχειρήσεις με αρχές και αξίες, Ηλεκτρονικό περιοδικό, ΝΟΗΜΑ, Social Welfare Magazine Kappi, C., Kondyli, D., Frentzu, C., Linardis, A., «What Do Researchers Look for in Archives? Data and Metadata on User Requests, and After Service Tracking in the Case of an Emerging Data Sharing Culture», Congerence Proceedings, IASSIST/IFDO Tampere, 2009, Σχετικός σύνδεσμος: Κονδύλη Δ., Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: επιχειρήσεις με αρχές και αξίες, Ηλεκτρονικό περιοδικό, ΝΟΗΜΑ, Social Welfare Magazine, Ιούλιος 2010, Kondyli D., Nemeyer B., 2006, Cultural and historical conceptualization of integration approaches, in Re-Integration: Translation Evaluation of social and professional Re integration Programmes for Young People, έκδοση biat Universitat Flensburg, σελ Kallas J., Kondyli D., Fridakis M., 2004, The design of the conceptual metadata model, Ηλεκτρονικό Working paper, National Centre for Social Research (στα αγγλικά), σελ 49 Κάλλας Γ., Kονδύλη Δ., Τοπάλη Μ., 2004, «Τα κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα 6

7 στη μελέτη της Κοινωνίας της Πληροφορίας: Μηχανισμοί αλληλεπίδρασης και τεκμηρίωση αποφάσεων», Ηλεκτρονική δημοσίευση σελ. 50 Κείμενα εργασίας Καππή Χ., Κονδύλη Δ., Φρέντζου Χ., 2001, «Πολυγλωσσικοί Θησαυροί Όρων: Ζητήματα Τεκμηρίωσης και Αναζήτησης», Κείμενα Εργασίας, Νο16, ΕΚΚΕ, σελ. 29 Εκθέσεις Ερευνών (2011) «Μελέτη σκοπιμότητας για τη συγκρότηση εθνικού ερευνητικού δικτύου και τη συμμετοχή του στην ανάπτυξη και την αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής CESSDA_RI» τεύχη, 1,2,3. (2010) «Εκπόνηση έρευνας για καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα στον τομέα απασχόλησης των μεταναστριών» 217 σ. και 4 Παραρτήματα 100 σ. (2009) Data collection strategies: CESSDA organizations & their relation to data collections outside CESSDA RI. Συγγραφή Kondyli D, Tzortzopoulou M, Vezyrgianni K., with the contribution of: Cornilleau A., Cross M., Silberman R,. and Paola Tubaro, in Section 3, and Kappi Ch., in part IV, ερευνητικό έργο CESSDA PPP, WP10 T4-5, σ.84 (2003), Η Περιφερειακή Διάσταση του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας. Συγγραφή: Γ. Βούλγαρης, Χ. Καππή, Δ. Κονδύλη, Υπουργείο Οικονομικών, Κοινωνία της Πληροφορίας, EKKE, Αθήνα, σ. 38, Πίνακες. (2001), Theoretical and empirical results of the Leonardo project: Tacit forms of key-competencies for changing employment opportunities, Συγγραφή: G. Heidegger, W. Hendrich, B. Hoffman K. Evans, E. Dias-Oliveira, E. Gigueira, D. Kondyli, N. Patiniotis, S. Saxby-Smith, Universitat Flensburg, σ

8 (2000), Σύνδεση του ψηφιακού αρχείου της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ με μια βάση μεταστοιχείων και μελέτη των έμμεσων εκδηλώσεων αντίστασης μέσα από την εφημερίδα στην περίοδο της Δικτατορία. Συγγραφή: Γ. Κάλλα, Δ. Κονδύλη, Γ. Παπαδοπούλου, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, σελ. 71 (1999), Επιχειρησιακό Σχέδιο του Γραφείου Διαμεσολάβησης του Ε.Κ.Κ.Ε. Συγγραφή: Γ. Κάλλα, Δ. Κονδύλη, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σ. 59 (1998), Μελέτη των κοινωνικών παραμέτρων που επηρεάζουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών δικτύων. Έκθεση έρευνας από τους Γ. Κάλλα, Δ. Κονδύλη, Α. Χατζηγιάννη, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σ. 90 (1993), Έρευνα για τις γυναίκες Νομού Αττικής: Προτεραιότητες-Ανάγκες- Επιδιώξεις. Συγγραφή: Δ. Κονδύλη, Γ. Χανδάνος, Ε. Χατζηβαρνάβα, Αθήνα Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας, σ.30 (1993), Αλληλεγγύη ανάμεσα στις Γενεές: Σχέσεις και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ ηλικιωμένων και νεώτερων μελών της ελληνικής οικογένειας. Συγγραφή: Γ. Γεωργούλη, Δ. Κονδύλη, Γ. Χανδάνο, Ε. Χατζηβαρνάβα, Αθήνα Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας, σ.30 (1993), Έρευνα Κοινωνικών Αναγκών Κατοίκων Πειραιά. Συγγραφή: Γ. Γεωργούλη, Δ. Κονδύλη, Γ. Χανδάνος, Ε. Χατζηβαρνάβα, Αθήνα Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας, σ.30 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών, εισήγηση στην «Ημερίδα Αποτελεσμάτων δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος 2009 του Τ.Ε., του Σχεδίου «Εθνικής Στρατηγικής για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών », 25 /11/2011 Τεχνόπολη Γκάζι 8

9 Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ρόλος, αναγκαιότητα & σημασία λειτουργίας. Παραδείγματα από την ευρωπαϊκή εμπειρία και την Ελλάδα», εισήγηση στην Ημερίδα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την ένταξη των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. Ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών» οργάνωση Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, 8/6/20011 Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών, εισήγηση στην Ημερίδα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την ένταξη των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. Ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών». οργάνωση Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΕΜΟΠ), Καλαμάτα, 6/6/20011 Εργασία Μεταναστριών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα με έμφαση στις καλές πρακτικές, εισήγηση στο Στρογγυλό Τραπέζι «Συζήτηση για την Διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας» στο πλαίσιο εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Διαφορετικότητας, Διοργάνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 30/10/2010, Τεχνόπολις Ευρωπαϊκά Αρχεία Κοινωνικών Δεδομένων και νέες ερευνητικές υποδομές: συγκλίσεις και αποκλίσεις, εισήγηση στην Ημερίδα «Οργανώνοντας ένα Εθνικό Σύστημα Τεκμηρίωσης των Εμπειρικών Ερευνών», Πάντειο Πανεπιστήμιο, 11/10/2010 Απασχόληση μεταναστριών και διαφορετικότητα του ανθρώπινου δυναμικού, εισήγηση στην Ημερίδα «Μετανάστριες στην Απασχόληση. Τα οφέλη της ποικιλομορφίας του ανθρώπινου δυναμικού για τις επιχειρήσεις», Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 22/10/2010, Θεσσαλονίκη Καλές πρακτικές στην απασχόληση μεταναστριών, εισήγηση στην Ημερίδα «Δικαιώματα των μεταναστριών», διοργάνωση Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθήνα, 8-9/07/2010 What do researchers look for in Archives? Data and Metadata on User Requests, Search Patterns and After Service Tracking within a Community of Emerging Data Sharing Culture, εισήγηση ( σε συνεργασία με Χ.Καππή, Α.Λιναρδή, Χ. Φρέντζου), διεθνές συνέδριο IASSIST/IFDO 2009 Mobile Data & the Life Cycle, Tampere, Finland, 26-30/5/2009 9

10 The Node for Secondary Processing: Live demonstration of a tool for secondary use of data, metadata generation and support for research and educational purposes, poster session, διεθνές συνέδριο IASSIST/ IFDO 2009 Mobile Data & the Life Cycle, Tampere, Finland, 26-30/5/2009 Δημιουργία θεματικής βάσης στον Κόμβο. Εισήγηση στην Ημερίδα με θέμα: Αξιοποίηση των Ερευνητικών Υποδομών για τις Κοινωνικές Επιστήμες σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα: Κόμβος Δευτερογενούς Επεξεργασίας. Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου- Τμήμα Κοινωνιολογίας, Μυτιλήνη 20/09/07. Το προφίλ των αποφοίτων των κοινωνικών επιστημών. Εισήγηση (σε συνεργασία με τους Α. Χατζηγιάννη, Γ. Κάλλα), Πανελλήνιο Συνέδριο στη μνήμη της Ι. Λαμπίρη-Δημάκη, με θέμα: Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα σήμερα. Προς μια Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας, Αθήνα, 9-11/11/2005. A general presentation of the Node for Secondary Processing. Εισήγηση στην Ημερίδα παρουσίασης του ερευνητικού έργου «Δημιουργία Κόμβου Δευτερογενούς Επεξεργασίας και Διαχείρισης Κοινωνικοοικονομικών Δεδομένων και Δεικτών», 30/09/05, Αθήνα, Ξενοδοχείο Fenix. Ιssues of relating composite surveys on higher education and labour market. Εισήγηση (σε συνεργασία με την Α.Χατζηγιάννη), στο First EASR Conference 18-22/7/2005, Barcelona. Διοργάνωση European Association Survey Research (EASR) ESADE - Universitat Pompeu Fabra. Ζητήματα πρόσβασης και χρήσης των δεδομένων του Κόμβου. Eισήγηση στην Ημερίδα Παρουσίασης του ερευνητικού έργου: Δημιουργία Κόμβου Δευτερογενούς Επεξεργασίας και Διαχείρισης Κοινωνικοοικονομικών Δεδομένων και Δεικτών, 05/11/04, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα. Evaluating re-integration programs: the current discourse in the participating countries. Εισήγηση στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα: Re-Integration Transnational Evaluation of Social and Professional Re-Integration for Young people, 27-28/2/2004, Οργάνωση Catholic University of Leuven. Η συμβολή των ερευνητικών υποδομών στη συγκριτική έρευνα. Ανακοίνωση στη συνεδρία με τίτλο: «Οι Ερευνητικές Υποδομές στις Κοινωνικές Επιστήμες», στο 2ο 10

11 Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας με θέμα: Κοινωνιολογία: Μάθημα Ελευθερίας, 8-10/11/2002, Θεσσαλονίκη. Tacit forms of key competences for changing employment opportunities. Εισήγηση (σε συνεργασία με τους: Wolfgang H., Oliveira E., Saxbey S.), στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της European Educational Research Association, 5-8/9/2001, Lille, Γαλλία. Structures of the Labour Market and Usefulness of tacit Competencies-Lessons from the Greek example. Εισήγηση (σε συνεργασία με τον Ν. Πατινιώτη), στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα: Tacit Key competencies for changing employment opportunities, 5/3/2001, Holstein, Γερμανία, Η συζήτηση για τις "άρρητες, λανθάνουσες δεξιότητες " και η συμβολή τους στην προώθηση της απασχόλησης. Εισήγηση (σε συνεργασία με τον Ν. Πατινιώτη), στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Kοινωνιολογίας «Κοινωνικές εξελίξεις στη σύγχρονη Ελλάδα και Ευρώπη», Διοργάνωση ΕΚΚΕ - Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων, Αθήνα, Μαΐου Η Ειδική Τράπεζα Πληροφοριών ως διαδικασία μετασχηματισμού της πληροφορίας σε δεδομένο. Εισήγηση στη θεματική ενότητα: Μίτος-η Ειδική Τράπεζα Πληροφοριών του ΕΚΚΕ. Η συμβολή της στην κοινωνική έρευνα, Οργάνωση Ε.Ι.Ε. (Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών) και Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων, Σεμινάρια Ερμούπολης, 8/7/1999. Αλληλεγγύη ανάμεσα στις γενεές. Εισήγηση (σε συνεργασία με Γ.Γεωργούλη, Γ. Χανδάνο, Ε. Χατζηβαρνάβα,), στο Συνέδριο με θέμα: Γήρανση και Κοινωνία, Διοργάνωση ΕΚΚΕ, Αθήνα 09/1995. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Handling metadata for GSDB/EKKE, εισήγηση στο ετήσιο Expert meeting του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Αρχείων Κοινωνικών Δεδομένων (CESSDA), Διοργάνωση Danish Data Archive, Odense, Δανία, 11-12/9/

12 Using data as metadata and vice-versa : the case of the EKKE Social Data Bank. Ανακοίνωση στο Σεμινάριο Εργασίας (Workshop): MetaDater: Infrastructure Supporting Data Collection, 26-28/3/2003, Ναύπλιο. Newcomers to the labour market : a study at the regional level or educational shortcomings and aspirations and supportive interventions fostering integration. Ανακοίνωση στο Workshop Re-Integration. Transnational Evaluation of social and professional re-integration programmes for young people, Ιnstitute of Education, University of London, 2-3/3/2002. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Λοιπές επιστημονικές δραστηριότητες Μέλος της ελληνικής ερευνητικής ομάδας του Δικτύου εμπειρογνώμων Gender Equality and Social Exclusion (EGGSI). Εθνικοί εκπρόσωποι Δρ. Μ.Θανοπούλου, Δρ. Ι. Τσίγκανου, ΕΚΚΕ Μέλος του διεθνούς ερευνητικού δικτύου «Data Documentation Initiative (DDI Αlliance)», για τη συγκρότηση Προτύπου Τεκμηρίωσης Δεδομένων (DDI 3.0). Συμμετέχουν εκπρόσωποι των Αρχείων Δεδομένων των Κοινωνικών Επιστημών της Αγγλίας(UK DA),Φινλανδίας (FSD), Ελλάδας (ΕΚΚΕ), Ελβετίας (FORCE), Νορβηγίας (NSD), Γερμανίας (GESIS), Ολλανδίας (DANS), ΗΠΑ (ICPSR) Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Δεδομένων του ΕΚΚΕ, Γραμματέας της Επιτροπής ( ) Υπεύθυνη Πρακτικής άσκησης φοιτητών από τα Παν/μιου Αιγαίου, Παντείου Πανεπιστημίου και Παν/μιου Αθηνών στο πλαίσιο ανάπτυξης περιεχομένου της Ελληνικής Τράπεζα Κοινωνικών Δεδομένων (ΕΤΚΔ), ερευνητική υποδομή του ΕΚΚΕ. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 12

13 1996: Σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτών σε θέματα διαπολιτισμικής μάθησης, κοινωνικής πολιτικής και διακρατικών ανταλλαγών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Youth for Europe, Action D», Συμβούλιο της Ευρώπης, (Μάιος-Ιούνιος), Βουδαπέστη : Διακρατικό μεταπτυχιακό σεμινάριο «Ερευνητών Αναλυτών Αγοράς Εργασίας», ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Αθήνα. 1995: Σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτών για την ίδρυση «Λεσχών Ανεύρεσης Εργασίας και τεχνικών εξεύρεσης εργασίας» στο πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας, Πορτογαλίας και Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό LA BOUCLE (Bondy - Γαλλία) και το Κ.Ε.Κ. Ψηφείον, (Φεβρουάριος-Μάιος) Αθήνα. Διδασκαλία στο πλαίσιο εκπαιδευτικών σεμιναρίων Ζητήματα Ανωνυμοποίησης και Διάχυσης των δεδομένων, σεμινάριο στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος: Socialdatanet - Δίκτυο για την ανάπτυξη της συγκριτικής έρευνας, Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Μυτιλήνη, 10/1/2008. Θεματική ταξινόμηση και αναζήτηση δεδομένων, σεμινάριο στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος: Socialdatanet - Δίκτυο για την ανάπτυξη της συγκριτικής έρευνας, Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Μυτιλήνη, 11/1/2008 Οργανωτικές-επιστημονικές επιτροπές Συνεδρίων First European Summer School in Comparative Politics με θέμα: Summer School 1998 Welfare State Reform in Comparative Perspective 6-17 Ιουλίου 1998, διοργάνωση ΕΚΚΕ- Παν/μιο Αθηνών, οργανωτική επιτροπή La part méditerranéenne de l identité européenne, διοργάνωση ΕΚΚΕ- CNRS πρόγραμμα Socrates,οργανωτική επιτροπή Οικογένεια και Οικογενειακή Πολιτική σε ένα Μεταβαλλόμενο Κόσμο 17-13

14 19/12/1994, Διοργάνωση: Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας, Αθήνα Child Protection and Care: Trends and Prospects December 1991 Ευρωπαϊκό Συνέδριο, Διοργάνωση: Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας, Ε.Ε. Γλωσσική επιμέλεια επιστημονικών εκδόσεων Επιμέλεια κειμένου και ορολογίας του βιβλίου της F. Dasture O Θάνατος, δοκίμιο στην έννοια του πεπερασμένου, SCRIPTΑ, (σε συνεργασία με Μ.Τοπάλη) (1999). Επιμέλεια κειμένου και ορολογίας του βιβλίου του Th. Pacot Ουτοπία, εκδόσεις SCRIPTΑ (σε συνεργασία με Μ.Τοπάλη) (1998) Συμμετοχή σε Συλλόγους και Διοικητικά Όργανα Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων Μέλος της European Association of Survey Research (ESRA) Μέλος του Συλλόγου Synthèse, Association des Etudiants Doctorants de Paris VIIΙ Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Γαλλόφωνων Κοινωνιολόγων (Association Internationale des Sociologues de Langue Française) Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΕΚΚΕ ( ) 14

Απόστολος Λιναρδής. Επικοινωνία Γραφείο 7.9, τηλ. 210-7491656, e-mail alinardis@ekke.gr, alinardis@hotmail.com

Απόστολος Λιναρδής. Επικοινωνία Γραφείο 7.9, τηλ. 210-7491656, e-mail alinardis@ekke.gr, alinardis@hotmail.com Απόστολος Λιναρδής Μαθηµατικός Στατιστικός Ειδικός Λειτουργικός Επιστήµονας Β Βαθµίδας Επικοινωνία Γραφείο 7.9, τηλ. 210-7491656, e-mail alinardis@ekke.gr, alinardis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Μαθηµατικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρομάχη Χατζηγιάννη

Ανδρομάχη Χατζηγιάννη Ανδρομάχη Χατζηγιάννη Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 7.2, τηλ. 2107491630, e-mail ahadji@ekke.gr Σπουδές 1981 Πτυχίο (Maitrise) Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου PARIS X- NANTERRE

Διαβάστε περισσότερα

Αμαλία Φραγκίσκου. Photo

Αμαλία Φραγκίσκου. Photo Αμαλία Φραγκίσκου Photo Νομικός - Επικοινωνιολόγος Ειδική Λειτουργική Επιστήμων Β Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 117, τηλ. 210-7491625, e-mail afrangi@ekke.gr Σπουδές Τίτλοι Σπουδών Άλλες σπουδές Master

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Σαρρής. Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας

Νίκος Σαρρής. Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας Νίκος Σαρρής Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 6.3 τηλ. 210 7491661, e-mail nsarris@ekke.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ. Ειδικότητα:Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γραφείο 6.3 Τηλ:( +30) 210 7491660 e-mail:theosta@ekke.

ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ. Ειδικότητα:Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γραφείο 6.3 Τηλ:( +30) 210 7491660 e-mail:theosta@ekke. ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Ειδικότητα:Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γραφείο 6.3 Τηλ:( +30) 210 7491660 e-mail:theosta@ekke.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1991 Διδακτορικό δίπλωμα στην Ιστορική Κοινωνιολογία. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke. Χρυσάκης Μανώλης Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Μαρία Θανοπούλου Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Σπουδές: Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 License Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Βεζυργιάννη

Αικατερίνη Βεζυργιάννη Αικατερίνη Βεζυργιάννη Ειδικότητα Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα Κοινωνική Ψυχολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας / Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 8.3, τηλ. 2107491682, e-mail kvez@ekke.gr Σπουδές 1993-1994

Διαβάστε περισσότερα

Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικοί μηχανισμοί, κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική αναπαραγωγή Κοινωνική Οικονομία

Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικοί μηχανισμοί, κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική αναπαραγωγή Κοινωνική Οικονομία Αντουανέττα Καπέλλα Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Δ Βαθμίδας Προϊσταμένη Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού Επικοινωνία Γραφείο 8.3, τηλ. 210-7491681, e-mail el@ekke.gr Σπουδές 1996 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Επώνυμο: Έμμυ Φρονίμου

Όνομα Επώνυμο: Έμμυ Φρονίμου Όνομα Επώνυμο: Έμμυ Φρονίμου Εγκληματολόγος Ειδική Λειτουργική Επιστήμων Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 220, τηλ. 210-7491665, e-mail efronimou@ekke.gr Σπουδές - Πτυχίο Νομικής, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. Απολογισμός 2004-2008 (συνοπτικά) Ι. Συνοπτικός πίνακας απολογισμού 2004-2008. Β. Απολογισμός 2004-2008 (αναλυτικά)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. Απολογισμός 2004-2008 (συνοπτικά) Ι. Συνοπτικός πίνακας απολογισμού 2004-2008. Β. Απολογισμός 2004-2008 (αναλυτικά) ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΑΑΚ), ΕΚΚΕ 2004-2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Απολογισμός 2004-2008 (συνοπτικά) Ι. Συνοπτικός πίνακας απολογισμού 2004-2008 Β. Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ζιώμας. Οικονομολόγος. Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.11, τηλ. 210-7491697, e-mail dziomas@ekke.

Δημήτρης Ζιώμας. Οικονομολόγος. Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.11, τηλ. 210-7491697, e-mail dziomas@ekke. Δημήτρης Ζιώμας Οικονομολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.11, τηλ. 210-7491697, e-mail dziomas@ekke.gr Σπουδές MSc ECON in Industrial Relations, University of Wales,

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Καραντινός. Επικοινωνία. Σπουδές. Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών

Δημήτρης Καραντινός. Επικοινωνία. Σπουδές. Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών Δημήτρης Καραντινός Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491699, e-mail dkaradinos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 MSc Economic Development,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Ηλίας Κικίλιας Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Σπουδές 1997 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα Αρχιτέκτων, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. +30 2107491638, e-mail kavdelidi@ekke.gr. Σπουδές

Ειδικότητα Αρχιτέκτων, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. +30 2107491638, e-mail kavdelidi@ekke.gr. Σπουδές Όνομα : ΕΙΡΗΝΗ-ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ Επίθετο : ΑΒΔΕΛΙΔΗ Ειδικότητα Αρχιτέκτων, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. +30 2107491638, e-mail kavdelidi@ekke.gr Σπουδές D.E.A.-Diplôme d Études Approfondies

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Δρ. Θεόδωρος Α. ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ Τόπος & Ημερομηνία Γέννησης: Θεσσαλονίκη, 21 Ιουλίου 1966 Διεύθυνση: Ακακίας 24, Τ.Κ. 570 13 Ωραιόκαστρο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλέφωνα: (2310) 574066

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος, 2010 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2 ΣΠΟΥ ΕΣ...3 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ...3 4 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ...4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κατερίνα Ηλιού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κατερίνα Ηλιού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατερίνα Ηλιού Ερευνήτρια Δ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διεύθυνση Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 105 52, Αθήνα Τηλέφωνο 210 7491614, 697 38 39 529 Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΚΟΚΚΟΣ Όνοµα : ΑΛΕΞΙΟΣ Όνοµα πατέρα : ηµήτριος Όνοµα µητέρας : Ελένη Ηµερ. Γέννησης : 22/11/1950 Τόπος γέννησης : Αθήνα Υπηκοότητα : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μπάγκαβος Χρήστος Παναγή Μπενάκη 2-4 114 71 Αθήνα τηλ. : 210/8238492, 6979154911 e-mail: christosbagavos@gmail.com Ημερ. γέν.: 24/03/1966 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Τίτλοι σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Καθηγητής Τμ. Λογιστικής ΤΕΙ Πειραιά Email: dista111@yahoo.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1989 Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή, Τομέας Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας. Διδακτορική Διατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη Kαθηγήτρια Οικονομικών της Κοινωνικής Πολιτικής και της Απασχόλησης στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα