1 Στην Εισαγωγική Επιμόρφωση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Στην Εισαγωγική Επιμόρφωση"

Transcript

1 Συνοπτική παρουσίαση πρότασης για τον Σχεδιασμό ενός Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Επιμόρφωσης, η οποία προτείνεται να ενταχθεί στην πράξη με τίτλο «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Β Φάση», προς ένταξη στο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 1 Εισαγωγή Στο πλαίσιο του ΕΠ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται σημαντικά έργα στον τομέα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Τα κύρια επιμορφωτικά προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Τίτλος Πράξης Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α Φάση ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Η Μετάβαση: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Λυκείων στο αντικείμενο: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)» Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), το οποίο ιδρύθηκε με το Ν.3966/ΦΕΚ 118/ , και στο οποίο συγχωνεύτηκαν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) και ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), είναι, ως καθολικός διάδοχος των ανωτέρω φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, δικαιούχος των ανωτέρω Πράξεων και εκ του ιδρυτικού του νόμου έχει κεντρικό ρόλο σε θέματα: εκπαιδευτικής πολιτικής, προγραμμάτων σπουδών, εκπόνησης εκπαιδευτικού υλικού, και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Η συνολική / ολιστική προοπτική του ΙΕΠ ανοίγει νέες δυνατότητες για την αξιοποίηση της εμπειρίας που προέκυψε μέχρι σήμερα από την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, και συγκεκριμένα: Δημιουργία ενός πρότυπου πλαισίου επιμόρφωσης, το οποίο θα αποτελεί βασικό μοχλό προώθησης και υλοποίησης (implementation) όλων των 1

2 βασικών εκπαιδευτικών πολιτικών που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του «Νέου Σχολείου» (Νέα Προγράμματα Σπουδών, Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου μέσω αυτοαξιολόγησης, Ερευνητικές εργασίες, Διερευνητική μάθηση και Νέοι Ρόλοι στο Σχολείο, π.χ. ο θεσμός του Μέντορα) Ένταξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, και Ένταξη νέων, σύγχρονων στοιχείων αποκέντρωσης της επιμόρφωσης που επικεντρώνονται στη σχολική μονάδα (school based). Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν βασικές συστάσεις (recommendations) της τελευταίας έκθεσης αξιολόγησης για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού μας συστήματος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ (Education Policy Advice for Greece). Η Ενδοσχολική Επιμόρφωση έχει ως διττό καταληκτικό στόχο αφενός την επαγγελματική-προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού δυναμικού της χώρας μέσω της αξιοποίησης και συστηματοποίησης της εμπειρίας των εκπαιδευτικών και αφετέρου την ανάδειξη της εκπαιδευτικής μονάδας ως φορέα επαγγελματικής ανάπτυξης και διαμόρφωσης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής, κάτι που άλλωστε αποτελεί και πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς συμπληρώνει άλλες μορφές επιμόρφωσης (μεγάλης κλίμακας). Στο πλαίσιο των ανωτέρω πράξεων εθνικής εμβέλειας δοκιμάστηκαν νέες επιτυχημένες μορφές επιμόρφωσης, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα και τις καλές πρακτικές συναφών προγραμμάτων, με απτά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική κοινότητα, όπως: διάθεση σημαντικού προϋπολογισμού για την επιμόρφωση μέχρι σήμερα περίπου επιμορφωτών και σχεδόν εκπαιδευτικών, σημαντικές βελτιώσεις στην επιμόρφωση (με έμφαση στον σχεδιασμό του επιμορφωτικού προγράμματος, στη συμμετοχική και βιωματική διδασκαλία, στην επιμόρφωση των επιμορφωτών, στα επιμορφωτικά υλικά), παρά τους περιορισμούς που έθεσε ο αποκεντρωμένος τρόπος επιλογής των επιμορφωτών σε κάποιες περιπτώσεις 1 και ο μεγάλος τους αριθμός σε διαφορετικά θεματικά πεδία, ενσωμάτωση των βασικών στρατηγικών του «Νέου Σχολείου» και εισαγωγή νέων στοιχείων από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, από τον τομέα των σχέσεων, όπου δοκιμάστηκαν καινοτόμες θεματικές περιοχές και μεθοδολογίες βασισμένες στην εργασία στην τάξη και στον αναστοχασμό της, αλλά και ανεξάρτητη υλοποίηση των επιμορφωτικών δράσεων από διαφορετικούς φορείς, με πολύ διαφορετικές ταχύτητες εξέλιξης των προγραμμάτων, 1 Στην Εισαγωγική Επιμόρφωση 2

3 καθώς και σοβαρές επικαλύψεις, με αποτέλεσμα τη δυσανάλογη αποδοτικότητα αρκετών προγραμμάτων και την περιορισμένη ανταπόκριση τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και στην ελληνική κοινωνία, και μερική ή συνολική απόκλιση από σύγχρονες τάσεις της υπηρεσιακής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (school based, on the job training), όπως αποτυπώνονται από διεθνείς οργανισμούς, π.χ. από τον ΟΟΣΑ. 2 Η πρόταση για την Β Φάση του Προγράμματος Επιμόρφωσης 2.1 Στόχος της προτεινόμενης πράξης Με στόχο την υπέρβαση όσων αδυναμιών παρουσιάστηκαν μέχρι σήμερα, αλλά και τη δημιουργική αξιοποίηση όλων των μέχρι τώρα εμπειριών και αποτελεσμάτων, προτείνεται η ένταξη όλων των επιμέρους επιμορφωτικών δράσεων (πλην της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης και της Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη) που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή, σε ένα κοινό πρόγραμμα επιμόρφωσης, το οποίο θα αποτελέσει τη Β Φάση του Προγράμματος Επιμόρφωσης, με δικαιούχο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), και το οποίο θα διέπεται από τις ακόλουθες βασικές αρχές: Συντονισμό των βασικότερων επιμέρους επιμορφωτικών δράσεων και ένταξή τους σε ένα πρότυπο πλαίσιο ώστε να επιτευχθεί κοινή φιλοσοφία, οικονομίες κλίμακας, αποφυγή επιμέρους αλληλοεπικαλύψεων και ταυτόχρονα μέγιστη αξιοποίηση των επιμορφωτικών υλικών, των επιμορφωτών και των διατιθέμενων πόρων. Δημιουργία ενιαίου μητρώου πιστοποιημένων επιμορφωτών ανά θεματικό πεδίο. Θεσμοθέτηση κοινής αντιμετώπισης και κοστολόγησης των επιμορφωτικών υπηρεσιών (ώρα επιμόρφωσης, σελίδες επιμορφωτικού υλικού, ώρα υποστήριξης επιμορφούμενων, μετακινήσεις, οδοιπορικά, κ.τ.λ.) στα διάφορα θεματικά πεδία. Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επιμορφωτικών υλικών σε διαφορετικά πεδία επιμόρφωσης με κατάλληλες μικρές προσαρμογές. Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών με δημιουργία και λειτουργία πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Επιπλέον, προτείνεται για τη Β Φάση του Προγράμματος Επιμόρφωσης: Σταδιακή μετάβαση από τον «πάνω προς τα κάτω» (top down) προσδιορισμό των επιμορφωτικών αναγκών με βάση τις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές [π.χ. νέα προγράμματα σπουδών, αξιολόγησηαυτοαξιολόγηση, ερευνητικές εργασίες (project ) κ.τ.λ.], στον από «κάτω προς τα πάνω» (bottom up) προσδιορισμό συγκεκριμένων θεματικών πεδίων επιμόρφωσης με βάση τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, όπως 3

4 είναι η διαχείριση σχολικής τάξης, η βία και η παραβατικότητα, η μαθητική διαρροή, η εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαιδευτική διαδικασία κ.τ.λ. Το έργο της «Aυτοαξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου στη σχολική μονάδα» (ΑΕΕ), το οποίο συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματική υποστήριξη των σχεδίων δράσης των σχολικών μονάδων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο, πρόκειται να ολοκληρωθεί και, ως εκ τούτου, να αρχίζει να εφαρμόζεται στο σύνολο των σχολικών μονάδων της επικράτειας από 1/1/2014 χωρίς κόστος. Τα σχέδια δράσης, τα οποία θα εκπονεί η κάθε σχολική μονάδα, θα ενταχθούν στον από «κάτω προς τα πάνω» (bottom up) προσδιορισμό των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών. Ενσωμάτωση νέων, σύγχρονων κατευθύνσεων στην επιμόρφωση, με έμφαση στην επιμόρφωση με αφετηρία τη σχολική μονάδα και τις ανάγκες της ή καλύτερα τις ανάγκες ομάδων (clusters) σχολικών μονάδων, ώστε να μεταβούμε σε μια περισσότερο συμμετοχική, βιωματική και διαδραστικού τύπου επιμόρφωση. Αξιοποίηση του θεσμού του σχολικού συμβούλου με ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων του, ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει στις νέες ανάγκες και εκπαιδευτικές πολιτικές. Αξιοποίηση νέων ρόλων ή θεσμών, όπως του μέντορα (mentor) κ.τ.λ., πέρα από τους παραδοσιακούς επιμορφωτικούς θεσμούς (π.χ. σχολικό σύμβουλο). Αξιοποίηση νέων κατευθύνσεων για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, οι οποίες σχετίζονται με τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα του σχολείου (school improvement and school effectiveness), την εκπαιδευτική ηγεσία (educational leadership), τις κοινότητες μάθησης (learning communities) και τη δικτύωση (networking). Έμφαση στο «μαθαίνω από το συνάδελφο», στην πρακτική κατεύθυνση της επιμόρφωσης, στις συμμετοχικές, εργαστηριακές και βιωματικές μορφές επιμόρφωσης, οι οποίες έχουν αποδειχτεί ιδιαίτερα αποτελεσματικές και αποδεκτές από την εκπαιδευτική κοινότητα. Στη λογική αυτή πρέπει, εκτός από τα παραδοσιακά σεμινάρια, να αξιοποιηθούν τα εργαστήρια (workshops), οι μελέτες περίπτωσης (case studies), οι επισκέψεις σε σχολεία (school visits), η συναδελφική παρατήρηση και οι σύγχρονες μέθοδοι επιμόρφωσης. Προτεραιότητα σε σχολεία που εμπράκτως και τεκμηριωμένα έχουν αποδείξει το ενδιαφέρον τους για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (π.χ. τα σχολεία που συμμετέχουν επιτυχώς στο πρόγραμμα της αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας, τα πιλοτικά σχολεία εφαρμογής των νέων Π.Σ., κ.τ.λ.). Σχολεία αυτού του τύπου μπορούν να αποτελούν χώρο επισκέψεων, μελετών περίπτωσης, δικτύωσης κ.τ.λ. Με άλλα λόγια, τα σχολεία αυτά, που ήδη υπάρχουν στο σύστημα, μπορούν να γίνουν «πυρήνες επιμόρφωσης» και για άλλα σχολεία που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιφέρεια με αυτά. 4

5 2.2 Θεματικές περιοχές επιμόρφωσης Η Β Φάση του Προγράμματος Επιμόρφωσης προτείνεται να καλύψει, με διαδικασία από πάνω προς τα κάτω (top down) για τον προσδιορισμό επιμορφωτικών αναγκών, θεματικές ενότητες, οι οποίες άπτονται τρεχουσών εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών (αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση, νέα προγράμματα σπουδών, ερευνητικές εργασίες project, μέντορες, κ.τ.λ.). Η διαδικασία «από κάτω προς τα πάνω» (bottom up), ενώ διατρέχει το σύνολο του Προγράμματος, εφαρμόζεται συγκεκριμένα σε διακριτή θεματική ενότητα. Οι προτεινόμενες θεματικές περιοχές είναι: I. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο πρόκειται να εκδοθεί, αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας. II. Επιμόρφωση σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, δηλαδή επιμόρφωση στα νέα προγράμματα σπουδών Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο), στον εγγραμματισμό, με σκοπό την αναβάθμιση στα αναμενόμενα επίπεδα του εγγραμματισμού (literacy) των μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (5-15 ετών) στη γλώσσα και τις θετικές επιστήμες, και στις ερευνητικές εργασίες (project) και τη διερευνητική μάθηση. Για ένα μέρος του προγράμματος που αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα προγράμματα σπουδών, μπορούν να αξιοποιηθούν το ήδη έτοιμο υλικό με τις αναγκαίες προσαρμογές και οι επιμορφωτές του προγράμματος των νέων προγραμμάτων σπουδών, καθώς και υλικό και επιμορφωτές που σχετίζονται με τη διδακτική των γνωστικών αντικειμένων από την Α Φάση του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης. Μετά τις δομικές αλλαγές τόσο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση όσο και στο Λύκειο Γενικής Παιδείας, σύμφωνα με τον νέο νόμο που προγραμματίζεται να κατατεθεί για ψήφιση την Άνοιξη του 2013, θα προχωρήσουμε στην εκπόνηση των νέων προγραμμάτων σπουδών και επομένως η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του Γενικού Λυκείου και των εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης θα σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου νόμου. Για μέρος του προγράμματος επιμόρφωσης στις ερευνητικές εργασίες (project) και τη διερευνητική μάθηση θα αξιοποιηθούν το ήδη έτοιμο υλικό και οι επιμορφωτές του προγράμματος των ερευνητικών εργασιών για το Λύκειο. III. Επιμόρφωση στη λειτουργία της τάξης και του σχολείου γενικότερα, με έμφαση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την ομαλή μετάβαση των μαθητών από τη μία βαθμίδα της εκπαίδευσης στην άλλη, την εισαγωγή νέων ρόλων στο σχολείο, τους μέντορες (mentoring and coaching), τη διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων και προβλημάτων μέσα στην τάξη, και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των ακριτικών περιοχών. 5

6 IV. Προγράμματα βασισμένα στο σχολείο που πραγματοποιούνται με τη διαδικασία από κάτω προς τα πάνω (bottom up) μετά από αίτημα της σχολικής μονάδας (school based) ή ομάδας σχολείων. Ορισμένες από τις παραπάνω περιοχές ενσωματώνουν πλήρως δράσεις που υλοποιούνταν μέχρι σήμερα από διακριτές πράξεις 2.3 Ενιαίο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Επιμορφωτών Αποστολή του μητρώου πιστοποιημένων επιμορφωτών ανά θεματικό / γνωστικό πεδίο είναι η αξιολόγηση, η πιστοποίηση και η δημιουργία ηλεκτρονικού ενιαίου πίνακα-αρχείου με το εξειδικευμένο προσωπικό για την επιτυχή και στοχευόμενη επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Το μητρώο επιμορφωτών θα είναι ανοικτό και θα ανανεώνεται ανά περίοδο επιμόρφωσης. Η δημιουργία του μητρώου πιστοποιημένων επιμορφωτών ανά θεματικό πεδίο, το οποίο δυναμικά θα συντηρείται και θα εμπλουτίζεται, θα υποστηρίζει τις βασικές επιλογές του νέου επιμορφωτικού προγράμματος και τις βασικές συστάσεις (recommendations) της τελευταίας έκθεσης αξιολόγησης για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ (Education Policy Advice for Greece). Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις κριτήρια ένταξης στο μητρώο, καθώς και (στην περίπτωση επιλογής των υποψηφίων επιμορφωτών σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας ή το σύστημα μοριοδότησης) οι όροι της σύμβασης, οι υποχρεώσεις της, τα καθήκοντα και οι αμοιβές θα καθορίζονται με απόφαση των αρμόδιων οργάνων. Σε κάθε περίπτωση θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία των επιμορφωτών σε παλαιότερες επιμορφωτικές πράξεις. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης της ιδιότητας του «Επιμορφωτή» έχουν επιστήμονες / ερευνητές, οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία ύστερα από σχετική ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι υποψήφιοι για ένταξη στο μητρώο έχουν δυνατότητα να υποβάλουν μία αίτηση σε έως και τρία επιμορφωτικά πεδία. Ο αριθμός των επιμορφωτών που θα επιλεγεί θα είναι ανάλογος με τις ανάγκες που θα προκύπτουν από το σε εξέλιξη επιμορφωτικό πρόγραμμα και τις αντίστοιχες περιόδους και φάσεις του. Οι επιμορφωτές που θα δραστηριοποιηθούν στην υλοποίηση των πράξεων διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες: 1) Επιμορφωτών, οι οποίοι, αφού πρώτα εκπαιδευτούν οι ίδιοι από την ομάδα επιστημονικής υποστήριξης της κάθε Θεματικής Ενότητας, θα εκπαιδεύσουν και θα υποστηρίξουν το σύνολο των επιμορφωτών σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης. Τα στελέχη της ομάδας επιστημονικής υποστήριξης θεωρούνται Επιμορφωτών. Με τη λήξη της επιμόρφωσης, με διαδικασίες που θα καθοριστούν από τα αρμόδια όργανα, θα πιστοποιούνται και θα εγγράφονται οριστικά στο ενιαίο μητρώο επιμορφωτών. 2) Επιμορφωτές, οι οποίοι θα επιμορφωθούν από τους Επιμορφωτών και μετά θα αναλάβουν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Μέρος της επιμόρφωσης των Επιμορφωτών είναι και η εκπόνηση συγκεκριμένων εργασιών (tasks), που θα αξιολογηθούν από τους εκπαιδευτές τους. Με τη λήξη 6

7 της επιμόρφωσης και με ανάλογες διαδικασίες που θα οριστούν από τα αρμόδια όργανα, θα πιστοποιούνται και θα εγγράφονται οριστικά στο ενιαίο μητρώο επιμορφωτών. Οι πιστοποιημένοι επιμορφωτές και των δύο κατηγοριών, θα λάβουν ειδικούς κωδικούς πρόσβασης για το ειδικά σχεδιασμένο network system / helpdesk επιμορφωτών. Στη δημιουργία και λειτουργία του Ενιαίου Μητρώου Επιμορφωτών θα αξιοποιηθούν μεθοδολογίες, τεχνικές και δομές που δοκιμάστηκαν και λειτουργούν στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη». Θα αξιοποιηθούν επίσης υφιστάμενα μητρώα επιμορφωτών των Πράξεων που υλοποίησαν φορείς, όπως το Π.Ι., το Κ.Ε.Ε. και ο Ο.ΕΠ.ΕΚ. Στο ανωτέρω μητρώο θα ενταχθούν αυτοδίκαια και οι ενεργοί Σχολικοί Σύμβουλοι. Οι ενέργειες που αφορούν τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση του Ενιαίου Μητρώου Επιμορφωτών θα υλοποιηθούν από συγκεκριμένη ομάδα εργασίας. 3 Ενδεικτική ανάλυση του φυσικού αντικειμένου των προτεινόμενων θεματικών της πράξης «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Β φάση» Ανακεφαλαιώνοντας, η πράξη «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Β φάση» μπορεί να αποτελέσει ένα εθνικό στρατηγικό πλαίσιο επιμόρφωσης, το οποίο: Στηρίζεται και αξιοποιεί τη μέχρι σήμερα εμπειρία (θετική και αρνητική) από το σύνολο των επιμορφωτικών δράσεων για τους εκπαιδευτικούς της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης. Δημιουργεί μια κοινή μεθοδολογική πλατφόρμα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Είναι δομημένη αρθρωτά με τρόπο ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις επιμόρφωσης και να υπηρετήσει τις εκάστοτε εκπαιδευτικές πολιτικές. Επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ των επιμέρους δράσεων εντός της πράξης, διατηρώντας ωστόσο την αυτονομία της κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, αλλά και μεταξύ άλλων συναφών πράξεων. Βελτιστοποιεί το συντονιστικό και διαχειριστικό κόστος. Αξιοποιεί τα μέχρι σήμερα παραχθέντα επιμορφωτικά υλικά. Το σύνολο των δράσεων που προτείνεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Β φάση» χαρακτηρίζονται από τη λογική της αποκέντρωσης της επιμόρφωσης, βασίζονται και στη σχολική μονάδα (school based) και καλύπτουν τις εξής Θεματικές Ενότητες (ΘΕ): 1. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού & Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας 2. Νέα προγράμματα σπουδών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 7

8 3. Εγγραμματισμός 4. Ερευνητικές εργασίες (projects) 5. Ομαλή μετάβαση μεταξύ των βαθμίδων της εκπαίδευσης 6. Εισαγωγή του θεσμού των μεντόρων (mentoring and coaching) 7. Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων και προβλημάτων σχολικής τάξης 8. Προγράμματα επιμόρφωσης βασισμένα στο σχολείο 3.1 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού & Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Αξιολόγηση εκπαιδευτικού Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες διοικητικής και εκπαιδευτικής αξιολόγησης των υπηρετούντων εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η επιμόρφωση σε ζητήματα αξιολόγησης της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού προσωπικού και η πιστοποίηση (για τη διασφάλιση της εμπειρογνωμοσύνης τους στο ζήτημα) των περίπου στελεχών της εκπαίδευσης (Περιφερειακών Διευθυντών, Διευθυντών Διευθύνσεων, ΠΕΚ, Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού και στελεχών των ΠΕΚ, ΚΕΔΔΥ, κ.τ.λ.) που θα υλοποιήσουν τη διαδικασία αξιολόγησης. Η υλοποίηση συστηματικών και πιστοποιημένων διαδικασιών επιμόρφωσης θα συμβάλει στη δημιουργία μιας ενιαίας φιλοσοφίας και πρακτικής μεταξύ των στελεχών της αξιολόγησης και θα καταστήσει περισσότερο εφικτή την ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών και των στελεχών. Με δεδομένο ότι βασικός σκοπός της προτεινόμενης από το ΥΠΑΙΘΠΑ διαδικασίας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού τους έργου, προς όφελος των μαθητών και της κοινωνίας, κύριος στόχος της παρούσας δράσης είναι η αποτελεσματική επιμόρφωση και η πιστοποίηση των στελεχών που θα υλοποιήσουν τη διαδικασία αξιολόγησης, διασφαλίζοντας την επιτυχή, αξιόπιστη και δίκαιη εφαρμογή της. Η δράση στοχεύει να συμβάλει ουσιαστικά στην επιτυχή θεσμοθέτηση ενός συστήματος αξιολόγησης της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας πως, απαραίτητη προϋπόθεση γι αυτό αποτελεί η συνειδητοποίηση εκ μέρους των εκπαιδευτικών του ρόλου τους, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τη σχολική επίδοση των εκπαιδευόμενων, την ποιοτικότερη εικόνα του σχολείου και την αναβάθμιση του κύρους της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της επιτυχούς υλοποίησης του κεντρικού στόχου της δράσης, σημαντικούς επιμέρους στόχους αποτελούν: (α) Η διαμόρφωση χρηστικού, σύγχρονου, υψηλού επιπέδου (state-of-the-art) επιμορφωτικού υλικού και ηλεκτρονικής φόρμας αξιολόγησης. 8

9 (β) Η αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρογνωμοσύνης των στελεχών της εκπαίδευσης σε ζητήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και των υπαρχουσών υποδομών και του υλικού επιμόρφωσης (π.χ. αξιοποίηση των δικτυακών υποδομών των epimorfosi.edu.gr, b-epipedo2.cti.gr, αξιοποίηση του επιμορφωτικού υλικού Αυτοαξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου, Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης, Επιμόρφωσης Στελεχών Εκπαίδευσης, κ.τ.λ.). (γ) Η καλλιέργεια της αυτογνωσίας και της υπευθυνότητας των στελεχών της αξιολόγησης και η επαγγελματική ανάπτυξή / βελτίωσή τους. (δ) Η διαμόρφωση συνεργατικών και υποστηρικτικών δομών που θα βοηθήσουν, θα ενισχύσουν και θα βελτιώσουν το έργο των στελεχών κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. (ε) Η απομυθοποίηση του δήθεν «τιμωρητικού» ρόλου της αξιολόγησης και η ανάδειξη του βελτιωτικού χαρακτήρα της ως δυναμικής συνεχούς διαδικασίας, με προσαρμοστικότητα και ευελιξία, σε φάσεις, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους και αλληλοπροσδιορίζονται, με προδρομικό-προληπτικό και όχι αναδρομικό-επιβεβαιωτικό περιεχόμενο, που εμπλέκει τους ενδιαφερόμενους καθ όλη την αξιολογική πορεία. Φυσικό αντικείμενο Επιμορφούμενοι επιμορφωτών Επιμορφωτές α) περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης, β) προϊστάμενοι των τμημάτων επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης, γ) σχολικοί σύμβουλοι, δ) διευθυντές διεύθυνσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ε) συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού, στ) διευθυντές σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.), ζ) προϊστάμενοι ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων και νηπιαγωγείων, η) υπεύθυνοι και παιδαγωγική ομάδα λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), θ) προϊστάμενοι των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Ως Επιμορφωτών ορίζονται η Επιστημονική Επιτροπή της δράσης, ειδικοί επιστήμονες, η Συγγραφική Ομάδα του επιμορφωτικού υλικού και μέλη της Επιστημονικής Ομάδας για την Αξιολόγηση επιμορφωτές αξιολογητών ορίζονται οι κατηγορίες (α), (β), (γ), και (δ) από την ομάδα-στόχο. Θα επιμορφωθούν από τους Επιμορφωτών σε πρόγραμμα διάρκειας 18 ωρών. Διαδικασία Οι επιμορφωμένοι αξιολογητές θα διαχύσουν (ως 9

10 επιμόρφωσης πολλαπλασιαστές) τη μεθοδολογία αξιολόγησης στην υπόλοιπη ομάδα-στόχο (περίπου σε στελέχη) σε εκπαιδευτικές συνεδρίες συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών. Για την περαιτέρω στήριξη των αξιολογητών θα χρησιμοποιηθεί η εξ αποστάσεως ενημέρωση με διαδικτυακή συνεργασία επιμορφουμένων - επιμορφωτών και αξιοποίηση του σχετικού εντύπου και ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Το έργο της «Aυτοαξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου στη σχολική μονάδα» (ΑΕΕ) συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματική υποστήριξη των σχεδίων δράσης των σχολικών μονάδων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο. Κατ αυτόν τον τρόπο η διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου για την ενδοσχολική επιμόρφωση βρίσκεται σε άμεση σύνδεση και αλληλεπίδραση με την εφαρμογή του θεσμού της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο (Ν.3848/2010, άρθ. 32). Με την πιλοτική εφαρμογή σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες της «Aυτοαξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου στη σχολική μονάδα» θα έχει ενημερωθεί, μέχρι 31/12/2013, το σύνολο των Σχολικών Συμβούλων για τη διαδικασία εφαρμογής της σχετικής μεθοδολογίας. Στο πλαίσιο της δράσης θα ενημερωθούν επιμορφωθούν στην εφαρμογή της μεθοδολογίας οι διευθυντές του συνόλου των σχολικών μονάδων της χώρας. Φυσικό αντικείμενο Επιμορφούμενοι Επιμορφωτών διευθυντές σχολικών μονάδων. Δεν απαιτείται. Επιμορφωτές Οι ήδη επιμορφωμένοι Σχολικοί Σύμβουλοι, συνεπικουρούμενοι από τα στελέχη, τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, οι οποίες εφάρμοσαν πιλοτικά το πρόγραμμα. Διαδικασία επιμόρφωσης Ενδοσχολική ενημέρωση - επιμόρφωση ή στα ΠΕΚ έξι (6) ωρών. 3.2 Επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Προκειμένου να εφαρμοστούν τα νέα Προγράμματα Σπουδών και να αποτελέσουν μοχλό βελτίωσης της παρεχόμενης υποχρεωτικής και λυκειακής εκπαίδευσης, είναι σκόπιμο να έχει εξασφαλιστεί, εκτός των άλλων, η ενημέρωση/ευαισθητοποίηση και η επιμόρφωση όλων όσοι θα εμπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα: (α) των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να υλοποιήσουν με τη διδασκαλία τους ό,τι θα προβλέπεται από τα Προγράμματα Σπουδών των αντικειμένων που διδάσκουν, (β) των σχολικών συμβούλων που θα κληθούν να επιμορφώσουν και στη συνέχεια, να παρακολουθήσουν και να στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους με συνεχή επικοινωνία μαζί τους, αξιοποιώντας σε 10

11 όλες τις περιπτώσεις και τις δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ, (γ) ενός σώματος επιμορφωτών εκπαιδευτικών (όλων των ειδικοτήτων και κυρίως αυτών που ανήκουν σε κλάδους με περισσότερα του ενός αντικείμενα, π.χ. ΠΕ4). Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα επιλεγούν με βάση τα τυπικά προσόντα, τη διδακτική και επιμορφωτική τους εμπειρία, αλλά και με κριτήρια γεωγραφικά, ώστε σε συνεργασία και με ευθύνη των σχολικών συμβούλων, να συμμετέχουν, σε επίπεδο Περιφέρειας, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στη συνέχεια, στη στήριξή τους στην εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, (δ) των διευθυντών των σχολικών μονάδων με δεδομένο ότι καμιά καινοτομία δεν μπορεί να προχωρήσει, χωρίς τη στήριξη και την ενεργό συμμετοχή του διοικητικού προϊσταμένου της σχολικής μονάδας. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης, προτείνεται να γίνει η επιμόρφωση των σχολικών συμβούλων, ενός σώματος επιμορφωτών εκπαιδευτικών και των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα επιμορφωθούν, στη συνέχεια, από τους σχολικούς συμβούλους, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, συνεπικουρούμενους από τους επιμορφωτές εκπαιδευτικών. Σε κάθε περίπτωση, η επιμόρφωση για τα νέα Προγράμματα Σπουδών θα στηρίζεται στις αρχές και στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων και θα αξιοποιεί ενεργητικές/συμμετοχικές μεθόδους για την εξοικείωση των εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό, στην οργάνωση και στην πραγματοποίηση της διδασκαλίας τους με βάση τις αρχές που διέπουν τα νέα Π.Σ. και τις διδακτικές προσεγγίσεις που προτείνονται από αυτά για την εφαρμογή τους. Η επιμόρφωση των σχολικών συμβούλων και των επιμορφωτών εκπαιδευτικών θα στοχεύει, επιπλέον, στην εξοικείωσή τους με τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση διαδικασιών επιμόρφωσης και στήριξης των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση των προτεινόμενων από τα νέα Π.Σ. Αντίστοιχα, πρακτικό μέρος θα προβλέπεται για την επιμόρφωση των διευθυντών των σχολικών μονάδων, ώστε να προετοιμαστούν στο μέγιστο δυνατό για τη στήριξη των εκπαιδευτικών του σχολείου τους. Θα υπάρξουν παραδοτέα όλων των ομάδων επιμορφούμενων από την εργασία τους τόσο στη διάρκεια του δια ζώσης τμήματος της επιμόρφωσης όσο και στη διάρκεια του εξ αποστάσεως τμήματος, με βάση τα οποία θα γίνει και η πιστοποίησή τους. Φυσικό αντικείμενο Επιμορφούμενοι επιμορφωτών Εκπαιδευτικοί εκπαιδευτικών μονάδων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης, συνολικά περίπου εκπαιδευτικοί. Ως εκπαιδευτές επιμορφωτών θα αξιοποιηθούν, ανάλογα με το αντικείμενο, εμπειρογνώμονες / συντάκτες των νέων Π.Σ., σύμβουλοι του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., στελέχη του πρώην Π.Ι., μέλη ΔΕΠ, στελέχη της εκπαίδευσης, έμπειροι εκπαιδευτικοί και ειδικοί επιστήμονες μετά από κατάλληλη προετοιμασία. 11

12 Επιμορφωτές Διαδικασία επιμόρφωσης Στην πιλοτική φάση εφαρμογής των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών ενεργοποιήθηκαν 180 σχολικές μονάδες και επιμορφώθηκαν Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές και εκπαιδευτικοί. Από την ομάδα αυτή των περίπου εκπαιδευτικών θα επιλεγούν περίπου επιμορφωτές, στους οποίους θα παρασχεθεί ολιγόωρη, ενισχυτική εκπαίδευση και οι οποίοι θα πιστοποιηθούν. Επιμορφωτικά προγράμματα διάρκειας 30 ωρών, τα οποία θα οδηγούν σε πιστοποίηση. 3.3 Εγγραμματισμός Η δράση αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμματος αναβάθμισης στα αναμενόμενα επίπεδα του γλωσσικού εγγραμματισμού (literacy) και του εγγραμματισμού στις θετικές επιστήμες (μαθηματικά, φυσική) των μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (5-15 ετών), τον οποίο διεθνείς (PIRLS και PISA) και ελληνικές έρευνες εμφανίζουν ιδιαίτερα χαμηλό. Η αναβάθμιση του γλωσσικού εγγραμματισμού θα επιχειρηθεί μέσα από την παραγωγή παράλληλου και διαφοροποιημένου εκπαιδευτικού υλικού, ως προς: (α) την κατάκτηση των μηχανισμών γραφής και ανάγνωσης και (β) την αξιοποίηση του γλωσσικού κώδικα κάθε επιστημονικού κλάδου. Το υλικό αυτό θα εκφράζει τις σύγχρονες αντιλήψεις για το περιεχόμενο και τον ρόλο του γλωσσικού εγγραμματισμού και θα συνοδεύεται από την εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων, που έχουν στέρεα ερευνητική βάση και πρακτική επιβεβαίωση από παρόμοια προγράμματα γλωσσικού εγγραμματισμού αναπτυγμένων χωρών εντός και εκτός Ευρώπης. Ο μαθηματικός εγγραμματισμός (numeracy) των μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (5-15 ετών) θα επιχειρηθεί μέσα από την παραγωγή παράλληλου και διαφοροποιημένου εκπαιδευτικού υλικού, που αφορά τέσσερις (4) βασικές εκφάνσεις του μαθηματικού εγγραμματισμού: (α) τη γνώση και την κατανόηση των αριθμών και του αριθμητικού συστήματος: ακέραιοι, κλάσματα, δεκαδικοί, ποσοστά (β) την επιτέλεση πράξεων και υπολογισμών: νοερές πράξεις, γραπτοί υπολογισμοί πράξεων (γ) τη διαχείριση και την επεξεργασία πληροφορίας: πολυτροπικά κείμενα, πολλαπλές αναπαραστάσεις, πίνακες, διαγράμματα, γραφήματα (δ) την εφαρμογή γνώσεων, στάσεων, δεξιοτήτων: λογική ανάλυση, συνέπεια, σταθερότητα, στρατηγική, συστηματική εργασία. Ο επιστημονικός εγγραμματισμός θα επιχειρηθεί μέσα από την παραγωγή παράλληλου και διαφοροποιημένου εκπαιδευτικού υλικού, που αφορά τέσσερις (4) βασικές εκφάνσεις του επιστημονικού εγγραμματισμού: (α) την κατανόηση των επιστημονικών εννοιών, πολυτροπικών κειμένων, γενικεύσεων, αξιωμάτων 12

13 (β) την κατάκτηση βασικών επιστημονικών γνώσεων (γ) την επιτέλεση διερευνητικής μεθόδου (δ) την εφαρμογή γνώσεων, στάσεων, δεξιοτήτων: λογική ανάλυση, επιμονή, σταθερότητα, στρατηγική, συστηματική εργασία. Καινοτόμα στοιχεία του προγράμματος, για τα ελληνικά τουλάχιστον εκπαιδευτικά δεδομένα, αποτελούν: (α) Η εφαρμογή των διδακτικών αρχών της διαφοροποιημένης συνεκπαίδευσης, που προσαρμόζει τη διδακτική πράξη στις εκπαιδευτικές δυνατότητες και ανάγκες όλων των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών που ανήκουν στις ΕΚΟ και στις μαθητικές ομάδες με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες. (β) Η διασφάλιση της ενεργού εμπλοκής των γονέων και των λοιπών μελών της οικογένειας. Φυσικό αντικείμενο Επιμορφούμενοι επιμορφωτών Επιμορφωτές Διαδικασία επιμόρφωσης Εκπαιδευτικοί των δύο (2) πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, κυρίως σε περιοχές με κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Σε ορισμένες περιοχές η επιμόρφωση θα επεκταθεί πιλοτικά και σε εκπαιδευτικούς της 5 ης και 6 ης τάξης του Δημοτικού και της 1 ης τάξης του γυμνασίου. Ενδεικτικά: εκπαιδευτικοί. Ως Επιμορφωτών ορίζονται η Επιστημονική Επιτροπή της δράσης, ειδικοί επιστήμονες και η Συγγραφική Ομάδα του επιμορφωτικού υλικού. Θα επιμορφωθούν 175 επιμορφωτές σε πρόγραμμα 30 ωρών και θα πιστοποιηθούν. Επιμορφωτικά προγράμματα διάρκειας 30 ωρών, τα οποία θα οδηγούν σε πιστοποίηση. 3.4 Επιμόρφωση στις Ερευνητικές εργασίες (projects) Αντικείμενο των βιωματικών εργαστηρίων επιμόρφωσης είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών: (α) με τις θεωρητικές αρχές και τις διδακτικές πρακτικές της βιωματικής μάθησης (experiential learning) και της διερευνητικής μάθησης (inquiry based learning) και (β) με τους τρόπους οργάνωσης και υλοποίησης των Βιωματικών Δράσεων και των Ερευνητικών Εργασιών με βάση τις αρχές της βιωματικής και της διερευνητικής μάθησης. Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης αυτής προκύπτει από τα νέα προγράμματα σπουδών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, καθώς και από τις ευρύτερες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του Γενικού και Τεχνικού Λυκείου. Η ανατροφοδότηση των επιμορφωτών του ΟΕΠΕΚ, η εκπαίδευση των επιμορφωτών, καθώς και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα στηριχτεί σε συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας. Θα υπάρξουν παραδοτέα για τους εκπαιδευτικούς από την εργασία τους στην τάξη, με βάση τα οποία θα γίνει η 13

14 πιστοποίησή τους. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα γίνει σε δυο φάσεις και στο ενδιάμεσο στάδιο θα υπάρχει εξ αποστάσεως ηλεκτρονική αλληλεπίδραση. Η εκπαίδευση των επιμορφωτών θα πραγματοποιηθεί, επίσης, σε δύο (2) φάσεις που θα προηγούνται της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και η πιστοποίησή τους θα γίνει, επίσης, με σχετικά παραδοτέα. Για τη στήριξη των εκπαιδευτικών θα αξιοποιηθεί σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα και Πληροφοριακό Σύστημα ερευνητικών εργασιών (Ηλεκτρονικό Αποθετήριο). Φυσικό αντικείμενο Επιμορφούμενοι επιμορφωτών Επιμορφωτές Διαδικασία επιμόρφωσης Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέντορες, Διευθυντές σχολικών μονάδων Σύνολο επιμορφούμενων, οι οποίοι καλύπτουν το συνολικό φάσμα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και λυκειακής εκπαίδευσης: Επιμορφωτών θα προέλθουν κυρίως από την υλοποίηση της σχετικής Πράξης, η οποία ολοκληρώθηκε. Θα επιμορφωθούν και θα πιστοποιηθούν 400 Επιμορφωτές. Η ομάδα στόχος θα λάβει δια ζώσης συμμετοχική επιμόρφωση διάρκειας 30 ωρών, που θα οδηγήσει σε πιστοποίηση, σε 600 περίπου τμήματα εκπαιδευτικών των 20 περίπου ατόμων το καθένα. 3.5 Ομαλή μετάβαση μεταξύ των βαθμίδων της εκπαίδευσης Η παρούσα θεματική ενότητα θα καλύψει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα, όπως είναι: η ομαλή μετάβαση των μαθητών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο και από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο, μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής, ψυχολογικής και μαθησιακής ετοιμότητας των μαθητών ο σχολικός εκφοβισμός [για εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο)] η αξιολόγηση των μαθητών (Δημοτικό -Γυμνάσιο) οι επιμορφωτικές δράσεις για τη σχολική ζωή: οικοδομώντας μια σχολική κοινότητα ζωής, οικολογίας, υγείας, αλληλεγγύης και πολιτισμού (Δημοτικό - Γυμνάσιο). Στόχος της δράσης είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει όλους τους εμπλεκομένους στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να επιλύουν τα ενταξιακά προβλήματα, να επιτελούν καλύτερα τα παιδαγωγικά και διδακτικά τους καθήκοντα και κατ επέκταση να βελτιώνουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 14

15 Φυσικό αντικείμενο Επιμορφούμενοι επιμορφωτών Επιμορφωτές Διαδικασία επιμόρφωσης Εκπαιδευτικοί των σχετικών τάξεων των σχολικών μονάδων. Ως Επιμορφωτών ορίζονται η Επιστημονική Επιτροπή της δράσης, ειδικοί επιστήμονες και η Συγγραφική Ομάδα του επιμορφωτικού υλικού. Θα εκπαιδευτούν και θα πιστοποιηθούν 50 επιμορφωτές, σε πρόγραμμα 30 ωρών. Στην ομάδα στόχο θα δοθεί ενδοσχολική επιμόρφωση διάρκειας 30 ωρών. 3.6 Επιμόρφωση μεντόρων Συγκρότηση και επιμόρφωση ενός σώματος μεντόρων, όπως λειτουργεί σε χώρες της ΕΕ, το θεσμικό έργο και ο ρόλος των οποίων θα προβλέπονται από σχετική νομοθεσία, προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα και αρμοδιότητες που αφορούν την πολύπλευρη διδακτική και ψυχοπαιδαγωγική επιμορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες, όπου υπηρετούν, ιδιαίτερα των νεοδιόριστων, καθώς και στην παροχή συμβουλευτικής τόσο σχετικά με διοικητικές και άλλες διαστάσεις του εκπαιδευτικού και υπαλληλικού τους έργου, όσο και σχετικά με τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών στις σχέσεις τους με τους άμεσα εμπλεκόμενους με το εκπαιδευτικό έργο φορείς (Σύλλογος διδασκόντων, Διευθυντής/ντρια, Γονείς, κ.τ.λ.). Ο μέντορας είναι ο «έμπειρος συνάδελφος» που συμβάλλει στον συντονισμό και τη στήριξη κοινών δράσεων των εκπαιδευτικών για την επίλυση καθημερινών πρακτικών προβλημάτων των εκπαιδευτικών που ανακύπτουν στην τάξη. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να επιλεγούν εκπαιδευτικοί με επαρκή διδακτική εμπειρία, καλές πρακτικές τάξης και ακαδημαϊκά προσόντα, ενώ παράλληλα θα έχουν μειωμένο ωράριο. Δύνανται επίσης στις ολιγοθέσιες σχολικές μονάδες των ακριτικών περιοχών, τον ρόλο του μέντορα να αναλάβουν και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, αφού επιμορφωθούν, με ταυτόχρονη μείωση του ωραρίου τους. Οι ώρες του διδακτικού ωραρίου που μειώνεται στους μέντορες θα καλυφθούν στη σχολική μονάδα, από όπου προέρχονται, με την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για την επιλογή των μεντόρων θα είναι να έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική προϋπηρεσία, ενώ πρέπει κατά τη διάρκεια της τελευταίας εξαετίας να έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια διδακτικής προϋπηρεσίας. Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης θα προσαρμοστεί στο αναμενόμενο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα θεσμοθετήσει τον θεσμό. 15

16 Φυσικό αντικείμενο Επιμορφούμενοι επιμορφωτών Διαδικασία επιμόρφωσης Έως δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, και φυσικοί με γεωγραφική κατανομή και Δ/ντες ολιγοθέσιων σχολείων ακριτικών περιοχών. Στην παρούσα δράση θα αξιοποιηθούν μόνο Επιμορφωτών, οι οποίοι και θα επιμορφώσουν τους εκπαιδευτικούς ως μέντορες. Θα επιλεγούν 150 Επιμορφωτών από το Ενιαίο Μητρώο, επιστήμονες ή ερευνητές με εμπειρία και ακαδημαϊκά προσόντα στο πεδίο της επιμόρφωσης / συνεχιζόμενης και διά βίου εκπαίδευσης και μάθησης των εκπαιδευτικών, στα αναλυτικά προγράμματα και σε ζητήματα γενικής και ειδικής μεθοδολογίας, κ.τ.λ., συμπεριλαμβανομένων, φυσικά, και των Σχολικών Συμβούλων. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης μεντόρων είναι διάρκειας πενήντα (50) ωρών και οδηγεί σε πιστοποίηση. 3.7 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων και προβλημάτων σχολικής τάξης Με την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης επιδιώκεται: η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τρόπους πρόληψης, διάγνωσης και αντιμετώπισης προβλημάτων στη σχολική τάξη, η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής και κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στο πλαίσιο της τάξης, η ενημέρωσή τους για την αναγκαιότητα συνεργασίας με τους υπόλοιπους σχολικούς εταίρους (γονείς, διευθυντές, συναδέλφους εκπαιδευτικούς, τοπική κοινωνία) για την επίλυση προβλημάτων σχολικής τάξης, η εξοικείωσή τους με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους ένταξης της διαφορετικότητας στις καθημερινές εκπαιδευτικές πρακτικές τους, και η επιμόρφωση εκπαιδευτικών γενικής αγωγής σε θέματα ειδικής αγωγής. Σε περιόδους μεγάλων κοινωνικών αλλαγών, όπως αυτή που βιώνουμε, ο εκπαιδευτικός έχει αναλάβει και άλλους ρόλους, δύσκολους και πολύπλοκους, για τους οποίους συνήθως δεν είναι εκπαιδευμένος. Η πρόκληση των νέων ρόλων των εκπαιδευτικών πηγάζει από τις δημοκρατικές αρχές της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης για όλους και των ίσων ευκαιριών, καθώς και από τη μεταφορά των συγκρούσεων της πολιτικής και κοινωνικής αρένας στην «αυλή» του σχολείου. Σε αυτό το ασαφές και συγκρουσιακό, συνήθως, πεδίο καλούνται οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν όχι μόνο ως διαμεσολαβητές της γνώσης αλλά και ως διαχειριστές σχέσεων και ενδυναμωτές, λειτουργώντας ως θετικά πρότυπα μίμησης, ενώ μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών αισθάνεται ότι δεν έχει την αναγκαία προετοιμασία για την αντιμετώπιση προκλήσεων αυτού του είδους και του μεγέθους. 16

17 Στοιχεία καινοτομίας της δράσης «Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων και προβλημάτων σχολικής τάξης» είναι η αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως είναι οι εξής: διεργασία ομάδων, συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης, βιωματικές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, σχέδια εργασίας, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις και τεχνικές διαλόγου. Επίσης, προτείνεται η χρήση τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως της εξ αποστάσεως, της ανοικτής και υποστηριζόμενης μάθησης, της συνεργατικής μάθησης και της μάθησης μεταξύ ομότιμων / συναδέλφων (peer learning). Μέσα από την αξιοποίηση των παραπάνω πρακτικών στη σχολική τάξη επιδιώκεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών, όπως της επικοινωνίας, της συνεργατικότητας, της διαπολιτισμικής δεξιότητας, του αισθήματος κοινωνικής ευθύνης, και η εφαρμογή τους σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης που τελικό στόχο έχει την επίλυση συγκρούσεων και προβληματικών καταστάσεων και τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο. Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς: να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να βελτιώσουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές τους, και να αναπτύξουν δεξιότητες και στάσεις, οι οποίες θα τους καθιστούν ικανούς: o να αναγνωρίζουν τις αιτίες και τους τρόπους εκδήλωσης των μαθησιακών δυσκολιών και των προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο, o να μπορούν να εντοπίζουν τα προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της τάξης, o να αντιμετωπίζουν θέματα ειδικών προβλημάτων διαχείρισης της σχολικής τάξης πέρα από το επίπεδο της πρόληψης και της διάγνωσης, o να διαχειρίζονται θέματα διαπολιτισμικής αγωγής και κοινωνικών ανισοτήτων στο πλαίσιο της τάξης, o να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή μαθητών στη διαδικασία της αξιολόγησης και της αντιμετώπισης των προβλημάτων, o να συνεργάζονται εποικοδομητικά με γονείς και άλλους κοινωνικούς εταίρους, o να συνειδητοποιούν και να είναι σε θέση να αξιοποιούν την πολιτισμική ιδιαιτερότητα του μαθητικού δυναμικού, και o να στηρίζουν τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να τους παρέχουν κίνητρα μάθησης ανάλογα με την περίπτωση. Φυσικό αντικείμενο Επιμορφούμενοι επιμορφωτών Ενδεικτικά εκπαιδευτικοί Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης. Ως Επιμορφωτών ορίζονται η Επιστημονική Επιτροπή της δράσης, ειδικοί επιστήμονες και η Συγγραφική Ομάδα του επιμορφωτικού υλικού. 17

18 Επιμορφωτές Διαδικασία επιμόρφωσης Θα εκπαιδευτούν 350 επιμορφωτές, σε πρόγραμμα 30 ωρών και θα πιστοποιηθούν. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της ομάδας στόχου θα είναι διάρκειας 36 ωρών και θα διεξαχθεί στα ΠΕΚ ή ενδοσχολικά. 3.8 Προγράμματα επιμόρφωσης βασισμένα στα σχολεία (school based) Η επιμόρφωση με βάση το σχολείο (school based) επικεντρώνεται στο μικροεπίπεδο του σχολείου με στόχο την ενδυνάμωση της ικανότητας αυτοβελτίωσής του. Δεν πρόκειται για απλή ενδοσχολική επιμόρφωση - υλοποίηση δηλαδή επιμορφωτικών προγραμμάτων μέσα στο σχολείο - αλλά για διαδικασία ανάπτυξης του σχολείου, με γνώμονα τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Η επιμόρφωση με βάση το σχολείο (school based) στοχεύει, επίσης, στη δημιουργία στελεχών με γνώση σε θέματα εκπαιδευτικής αλλαγής και ανάπτυξης σχολείου, στην ενίσχυση των δικτύων κοινοτήτων μάθησης, που ενεργοποιούνται αυθόρμητα μεταξύ των εκπαιδευτικών, ως συνέχεια της διεργασίας ομάδας που αναπτύσσεται μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της βιωματικής επιμόρφωσης. Από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης είναι πιθανό να προκύψουν ανάγκες επιμόρφωσης με βάση το σχολείο. Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης αυτής προκύπτει από τη δυνατότητα συστηματικής και αποτελεσματικής ενεργοποίησης δυνάμεων για βελτίωση εντός της σχολικής μονάδας (hidden capital). Αυτό θα γίνει με την αξιοποίηση των Υποστηρικτών, που κατά κανόνα δεν ανήκουν στο στελεχιακό δυναμικό της σχολικής μονάδας. Ο ρόλος τους συνδυάζει στοιχεία του εκπαιδευτή (tutor) και του παράγοντα υποστήριξης (facilitator). Πρόκειται για αποτελεσματική διαδικασία με μικρό κόστος, μεγάλη διάρκεια και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ανάγκες, τις πρακτικές και τις ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας. Η κατεύθυνση αυτή είναι απολύτως συμβατή με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις των πολιτικών βελτίωσης του σχολείου (school improvement) και έχει δοκιμαστεί επιτυχώς σε ελληνικά σχολεία στο πλαίσιο διεθνών προγραμμάτων με το Πανεπιστήμιο του Cambridge και Ελληνικών Πανεπιστημίων. Η εκπαίδευση των «υποστηρικτών», καθώς και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα στηριχτεί σε συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας και θα υπάρξουν παραδοτέα για τους εκπαιδευτικούς από την εργασία τους στην τάξη, με βάση τα οποία θα γίνει η πιστοποίησή τους (π.χ. portfolios of professional development). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα γίνει σε δύο φάσεις και στο ενδιάμεσο στάδιο θα υπάρχει εξ αποστάσεως ηλεκτρονική αλληλεπίδραση. Η εκπαίδευση των «υποστηρικτών» θα πραγματοποιηθεί επίσης σε δύο (2) φάσεις που θα προηγούνται της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και η πιστοποίησή τους θα γίνει επίσης με σχετικά παραδοτέα. 18

19 Φυσικό αντικείμενο Επιμορφούμενοι επιμορφωτών Επιμορφωτές Διαδικασία επιμόρφωσης Ενδεικτικά εκπαιδευτικοί (3 περίοδοι ανά σχολικό έτος με συμμετοχή εκπαιδευτικών ανά περίοδο). Προβλέπεται ανώτατο όριο χρηματοδότησης δράσεων επιμόρφωσης με βάση το σχολείο (school based) ανά σχολικό έτος Στην παρούσα δράση θα αξιοποιηθούν 40 Υποστηρικτών. Θα εκπαιδευτούν Υποστηρικτές για αντίστοιχα τμήματα εκπαιδευτικών των 20 περίπου ατόμων καθένα, συνολικά. 40 ώρες δια ζώσης συμμετοχική επιμόρφωση. 4 Οργανωτικός και Διαχειριστικός Σχεδιασμός της Πράξης Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής του έργου Κεντρική Επιτροπή Συντονισμού της Πράξης (Ομάδα Επιστημονικής Υποστήριξης Έργου) Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής του έργου Συντονιστές - Υπεύθυνοι των υποέργων που αφορούν τις επιμέρους Θεματικές Ενότητες Ομάδα Επιστημονικής Υποστήριξης (μία ανά Θεματική Ενότητα) Συντονιστής Επιστημονικός υπεύθυνος Υποέργου της αντίστοιχης Θεματικής Ενότητας Ειδικοί Εμπειρογνώμονες ως μέλη της Ομάδας Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Help Desk Επιστημονικής Υποστήριξης Ομάδα Διοικητικής, Οργανωτικής και Οικονομικής Διαχείρισης Υπεύθυνος Διαχείρισης (Project Manager) Στελέχη διαχείρισης ανά Θεματική Ενότητα) 4.1 Προγραμματισμός υλοποίησης Για καθεμία από τις θεματικές ενότητες της Β φάσης του Προγράμματος Επιμόρφωσης προβλέπεται ένα μεταβατικό στάδιο κατά το πρώτο εξάμηνο του 19

20 2013, ενώ η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος 2 αρχίζει το δεύτερο εξάμηνο του 2013 και εξελίσσεται διαδοχικά στα δύο (2) εξάμηνα του έτους Στο μεταβατικό στάδιο, κατά το πρώτο εξάμηνο του προγράμματος, προβλέπονται δράσεις προετοιμασίας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας για τον νέο τρόπο επιμόρφωσης. Η κάθε φάση της εξάμηνης επιμόρφωσης για κάθε θεματικό πεδίο περιλαμβάνει δια ζώσης και εξ αποστάσεως επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των ακριτικών περιοχών και του εξωτερικού θα αξιοποιηθούν τεχνικές και τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning). 2 Στην περίπτωση της θεματικής ενότητας των νέων ρόλων, η κάθε φάση του προγράμματος διαρκεί ένα χρόνο, όπως και στην περίπτωση του πρώτου έτους της πλήρους εφαρμογής του προγράμματος επιμόρφωσης στα προγράμματα σπουδών. 20

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21885/21-12-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21885/21-12-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 06 / 04

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 20 / 01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -1- 1. ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2. ΣΚΟΠΟΣ & ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 4. ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 5. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολ. Έτους

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολ. Έτους Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Aν. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Αθήνα 31-7 - 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 6. Την ΚΥΑ 6472 (ΦΕΚ 636)-10/04/2008 Σύστασης /Τροποποίησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ή της Ενδιάμεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ. 6. Την ΚΥΑ 6472 (ΦΕΚ 636)-10/04/2008 Σύστασης /Τροποποίησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ή της Ενδιάμεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πειραιάς, 27/7/2012 Αρ. Πρωτ. 544 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχ. /νση: Ασκληπιού & Παπαστράτου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 06 / 04

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17815/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17815/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού Ανάπτυξη επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού για την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας ρ και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση (80%) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του ΕΑΙΤΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του ΕΑΙΤΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 240_21-03-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙ, μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 25/09/2014 Αρ. Πρωτ. : 1156 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση του Μείζονος. ος Προγράμματος Επιμόρφωσης με το Νέο Σχολείο και τα Νέα Προγράμματα Σπουδών

Σύνδεση του Μείζονος. ος Προγράμματος Επιμόρφωσης με το Νέο Σχολείο και τα Νέα Προγράμματα Σπουδών Σύνδεση του Μείζονος ος Προγράμματος Επιμόρφωσης με το Νέο Σχολείο και τα Νέα Προγράμματα Σπουδών Α. Οι στόχοι, η φιλοσοφία και οι μέθοδοι του Νέου Σχολείου Στο Νέο Σχολείο υπηρετούνται οι εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών www.epimorfosi epimorfosi.edu.gr 1. Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Πλαίσιο Διαβούλευσης Ιούνιος Σεπτέμβριος (2010) Μελέτη Διερεύνησης Επιμορφωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για μία νέα Β/θμια Εκπαίδευση Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Δομές Β/θμιας Εκπαίδευσης Συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» Θεματική Εβδομάδα 2016-17 «Σώμα και Ταυτότητα» Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων 1 Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. «ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ» www.epimorfosi.edu.gr

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. «ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ» www.epimorfosi.edu.gr Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ» www.epimorfosi.edu.gr Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 Πρόλογος Το νέο σχολείο οφείλει να προετοιμάσει με κριτικό τρόπο τον αυριανό πολίτη της αναδυόμενης

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Φυσικής στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

«Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Φυσικής στην πλατφόρμα Αίσωπος» «Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Φυσικής στην πλατφόρμα "Αίσωπος"» Κεραμιδάς Γ. Κωνσταντίνος Αν. Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Προϊσταμένων Διευθύνσεων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Προϊσταμένων Διευθύνσεων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο Σχολείο του 21ου αιώνα» Αθήνα 2, 3 και 4 Οκτωβρίου 2015 Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (αναθεωρημένη)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (αναθεωρημένη) ΠΡΟΣ: Α.Π. :20 ΑΘΗΝΑ 12/02/2016 τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Καθηγητή κ. Κ. Γαβρόγλου ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου Διευθύντρια Π.Ι. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 9 Μαΐου 2013 Δομή της παρουσίασης Ρόλος και Δράση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ) Εμφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Καθηγητής Διδακτικής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Καθηγητής Διδακτικής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Καθηγητής Διδακτικής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών ΥΠΕΠΘ, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2008 1 Οποιαδήποτε εκπαιδευτική παρέμβαση, από οποιονδήποτε και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠ: 6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI 2007GR05UPO002 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Μ.Ο.Π. και Κ.Π.Σ. 2 Συνολικός Προϋπολογισμός Εθνική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νάξος, 9/ 1 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Νάξος, 9/ 1 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 9/ 1 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ39-630 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚ39-630 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΥΠΔΒΜΘ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 24/3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΠΣ. (Ψηφισμένο από τη Γ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. των Π.Π.Σ. 19/12/2014) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΠΣ. (Ψηφισμένο από τη Γ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. των Π.Π.Σ. 19/12/2014) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΠΣ (Ψηφισμένο από τη Γ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. των Π.Π.Σ. 19/12/2014) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Γ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. μετά από συζήτηση της πρότασης του Δ.Σ. διαμόρφωσε και ψήφισε το

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης. Αποφασίζουμε

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης. Αποφασίζουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-ΡΝΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-ΡΝΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 7 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα