ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ: Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΟΛΙΑΣ 4637

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ: Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΟΛΙΑΣ 4637"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΒΛΑΧΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ: Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΟΛΙΑΣ 4637 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δ. ΒΛΑΧΟΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΙΑΚΩΒΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Χ. ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ, Δρ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

2

3 Στον Γιώργο

4

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ισχυροί κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες έχουν μεταμορφώσει δραματικά τις παραδοσιακές αλυσίδες εφοδιασμού σε πολυεθνικά δίκτυα, αυξημένης πολυπλοκότητας και πολλών επιπέδων, τα οποία εξελίσσονται δυναμικά στο χρόνο υπό την επίδραση ποικίλων αντικρουόμενων συμφερόντων. Οι σημερινές διεθνοποιημένες εφοδιαστικές αλυσίδες (supply chains) είναι περισσότερο ευάλωτες από ποτέ σε διαταραχές (disruptions) και καθυστερήσεις (delays). Ως εκ τούτου, η αυξημένη ανθεκτικότητα (resilience) έναντι διαφόρων τύπων κινδύνων που απειλούν την επιχειρησιακή συνέχεια (business continuity) ενός οργανισμού είναι μείζονος σημασίας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η στρατηγική της έκτακτης προμήθειας (emergency sourcing ES), σε ένα πλαίσιο εφοδιασμού από δύο πηγές (dual sourcing), μία στρατηγική διαχείρισης κινδύνου η οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και δοκιμασμένη στην πράξη από πληθώρα επιχειρήσεων σε παγκόσμια κλίμακα. Για την αξιολόγηση της συγκεκριμένης στρατηγικής εφοδιασμού αναπτύχθηκε μια κατάλληλη μεθοδολογία βασισμένη στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων (discrete event simulation). Η μεθοδολογία αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας την αλυσίδα εφοδιασμού ενός κατασκευαστή προϊόντων με διακριτά μέρη (discrete parts manufacturer). Η προτεινόμενη μεθοδολογία καθορίζει το βέλτιστο επίπεδο δυναμικότητας που πρέπει να εξασφαλίζεται από τον προμηθευτή έκτακτης ανάγκης (emergency supplier) για κάθε διακριτό εξάρτημα του τελικού προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συναφείς δαπάνες εφοδιασμού, καθώς και το ασφάλιστρο έναντι κινδύνου (premium) που πρέπει να καταβληθεί για την δέσμευση της εφεδρικής δυναμικότητας (emergency capacity) ή δυναμικότητας έκτακτης ανάγκης από τον προμηθευτή έκτακτης ανάγκης. Κατά συνέπεια, αφενός εξετάζεται η οικονομική σκοπιμότητα της εφαρμογής μιας στρατηγικής έκτακτης προμήθειας, και αφετέρου προσδιορίζεται το βέλτιστο επίπεδο εφεδρικής δυναμικότητας του προμηθευτή έκτακτης ανάγκης. Η προτεινόμενη μεθοδολογία δύναται να χρησιμοποιηθεί από τα κέντρα λήψης αποφάσεων ενός οργανισμού όταν εξετάζεται η δυνητική εφαρμογή της στρατηγικής της έκτακτης προμήθειας για το μετριασμό των κινδύνων σε μια εφοδιαστική αλυσίδα. Επιπλέον, τα βασικά ευρήματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας υπογραμμίζουν τις κρίσιμες επιπτώσεις που προκαλούν οι διαταραχές στην οικονομική και λειτουργική απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας ενός κατασκευαστή, καθώς και την ευνοϊκή επίδραση της στρατηγικής έκτακτης προμήθειας στο μετριασμό των επιπτώσεων των διαταραχών σε μια εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και στη διαφύλαξη της συνολικής επιχειρησιακής συνέχειας. i

6 Στο σημείο αυτό ο συγγραφέας θα επιθυμούσε να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του: Στον καθηγητή κ. Ελευθέριο Ιακώβου και στον αναπληρωτή καθηγητή κ. Δημήτρη Βλάχο για τις ευκαιρίες και την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου. Ιδιαίτερα στον Δρ. Χρήστο Κεραμυδά για την πολύτιμη συμβολή, την αμέριστη στήριξη και την ιώβεια υπομονή του κατά τη συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας και των τελευταίων τριών ετών της ακαδημαϊκής μου πορείας εν γένει. Στους υπόλοιπους διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και το προσωπικό του τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το παραγωγικό κλίμα. Στις αγαπημένες μου συμφοιτήτριες, Γκιουζέλη Πασχαλία και Γρόλλιου Γεωργία για τη βοήθεια και την καθοριστική συμβολή τους στην ολοκλήρωση των σπουδών μου. Στην Αγγελική Κεσόγλου, για την καθημερινή συμπαράσταση και στήριξη. Πάνω απ όλα στους γονείς μου και την οικογένειά μου, για τα πάντα. Τσιόλιας Δημήτρης Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2014 ii

7 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή Γενικά Σκοπός της διπλωματικής εργασίας Δομή της διπλωματικής εργασίας Διαχείριση κινδύνου εφοδιαστικής αλυσίδας Οργάνωση, δομή και λειτουργίες εφοδιαστικής αλυσίδας Διαχείριση κινδύνου εφοδιαστικών αλυσίδων Ορισμός Βασικά ζητήματα της διαχείρισης κινδύνου Κίνδυνοι και διαταραχές εφοδιασμού Παραδοσιακές πηγές κινδύνου Σύγχρονες και αναδυόμενες πηγές κινδύνου Στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου Βασικές στρατηγικές Η στρατηγική της έκτακτης προμήθειας Ποσοτικά εργαλεία λήψης αποφάσεων και προσομοίωση Προσομοιωτική μεθοδολογία λήψης αποφάσεων Περιγραφή του προβλήματος Ανάπτυξη του μοντέλου Αλγόριθμος προσομοίωσης Ανάλυση των παραμέτρων εισόδου Αριθμητικό παράδειγμα Καμπύλη κόστους διαχείρισης κινδύνου Δυναμικότητα έκτακτης ανάγκης Κόστος δέσμευσης παραγωγικής δυναμικότητας Ανάλυση ευαισθησίας των παραμέτρων εισόδου Σύνοψη και συμπεράσματα iii

8 Βιβλιογραφία Παράρτημα Π.1 Μελέτη περίπτωσης διαταραχής: Σεισμός και επακόλουθο τσουνάμι στην Ιαπωνία, 11 Μαρτίου του Π.2 Ανάλυση ευαισθησίας κόστους δέσμευσης δυναμικότητας iv

9 Κατάλογος Σχημάτων ΣΧΗΜΑ 2.1: Η θεμελιώδης δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας ΣΧΗΜΑ 2.2: Δομή σύγχρονης εφοδιαστικής αλυσίδας ΣΧΗΜΑ 2.3: Η εφοδιαστική αλυσίδα της Chiquita Fruit Solutions (πηγή: sourcemap.com)... 7 ΣΧΗΜΑ 2.4: Κύριοι λόγοι της αύξησης της πολυπλοκότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων (προσαρμογή από Simchi-Levi, Kyratzoglou, & Vassiliadis, 2013) ΣΧΗΜΑ 2.5: Ιστορική εξέλιξη του δείκτη αστάθειας, μιας ένδειξης του παγκοσμίου επιπέδου κινδύνου που βασίζεται στον υπολογισμό του συντελεστή μεταβλητότητας (CoV Variance Coefficient) διαφόρων οικονομικών μεγεθών όπως ισοτιμίες νομισμάτων και χρηματιστηριακές τιμές αγαθών (προσαρμογή από Christofer & Holweg, 2011) ΣΧΗΜΑ 2.6: Ποσοστά εταιρειών στις οποίες οι αντίστοιχοι δείκτες απόδοσης μειώθηκαν κατά 3% ή περισσότερο λόγω διαταραχών (προσαρμογή από Simchi-Levi, Kyratzoglou, & Vassiliadis, 2013) ΣΧΗΜΑ 2.7: Παράμετροι στις οποίες οι εφοδιαστικές αλυσίδες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ευαισθησία (προσαρμογή από Simchi-Levi, Kyratzoglou, & Vassiliadis, 2013) ΣΧΗΜΑ 2.8: Οι επικρατέστερες πηγές κινδύνου εφοδιαστικών αλυσίδων (προσαρμογή από Simchi-Levi, Kyratzoglou, & Vassiliadis, 2013) ΣΧΗΜΑ 2.9: Χρονική εξέλιξη της αστικοποίησης από το 1950 και μελλοντικές προβλέψεις (πηγή: unstats.un.org) ΣΧΗΜΑ 2.10: Σχέση πιθανότητας εμφάνισης διαταραχής και απόδοσης εφοδιαστικής αλυσίδας (προσαρμογή από Bhatia, Lane, & Wain, 2013) ΣΧΗΜΑ 2.11: Ενδεικτικό σχεδιάγραμμα σχεδιασμού στοχευμένης στρατηγικής. Οι υπεύθυνοι διαχείρισης κινδύνων μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαγράμματα σαν αυτά κατά τη διαμόρφωση σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνου για να βαθμολογήσουν τις ιδιότητες των κυρίων συνιστωσών ενός οργανισμού και να εντοπίσουν τα πιο ευάλωτα σημεία. Στο παράδειγμα εδώ οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στο χτίσιμο συνεργατικών πολιτικών και ευκίνητων στρατηγικών (προσαρμογή από Bhatia, Lane, & Wain, 2013) ΣΧΗΜΑ 2.12: Οι δημοφιλέστερες πρακτικές αντιμετώπισης κινδύνου (προσαρμογή από Simchi-Levi, Kyratzoglou, & Vassiliadis, 2013) ΣΧΗΜΑ 2.13: Πρακτικοί κανόνες διαχείρισης κινδύνου (προσαρμογή από Chopra & Sodhi, 2012) ΣΧΗΜΑ 3.1: Δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας v

10 ΣΧΗΜΑ 3.2: Διάγραμμα ροής της γεννήτριας ζήτησης ΣΧΗΜΑ 3.3: Διάγραμμα ροής της μονάδας υπολογισμού και διαχείρισης αποθεμάτων ΣΧΗΜΑ 3.4: Διάγραμμα ροής της γεννήτριας διαταραχών ΣΧΗΜΑ 4.1: Αναμενόμενα συνολικά αθροιστικά στοιχεία κόστους (πλην του κόστους δέσμευσης δυναμικότητας) ΣΧΗΜΑ 4.2: Αναμενόμενο συνολικό αθροιστικό κόστος υπό διαφορετικές παραμετροποιήσεις του συστήματος ΣΧΗΜΑ 4.3: Βέλτιστα επίπεδα δεσμευμένης παραγωγικής δυναμικότητας για rα = 4 και rβ = ΣΧΗΜΑ 4.4: Αναμενόμενο συνολικό αθροιστικό κόστος για rα = 1 και rβ = ΣΧΗΜΑ 4.5: Αναμενόμενο συνολικό αθροιστικό κόστος για rα = 1 και rβ = ΣΧΗΜΑ 4.6: Αναμενόμενο συνολικό αθροιστικό κόστος για rα = 2 και rβ = vi

11 Κατάλογος Πινάκων ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: Αιτίες διαταραχών ανά τομέα (προσαρμογή από Glendon and Bird, 2013).. 18 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: Κατηγοριοποίηση των πηγών κινδύνου και των κύριων αιτιών τους (προσαρμογή από Chopra & Sodhi, 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3: Οι 25 εταιρείες με τις κορυφαίες εφοδιαστικές αλυσίδες παγκοσμίως για το 2013 (προσαρμογή από Hofman, Aronow, & Nilles, 2013) ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4: Στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου και οι επιδράσεις τους σε διάφορες πηγές κινδύνων (προσαρμογή από Chopra & Sodhi, 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5: Η κατανόηση της πηγής του κινδύνου που αντιμετωπίζει κάθε εφοδιαστική αλυσίδα οδηγεί στην αποτελεσματική επιλογή και εφαρμογή της κατάλληλης στρατηγικής (προσαρμογή από Chopra & Sodhi, 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1: Μεταβλητές και παράμετροι εισόδου του συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: Συνοπτική παρουσίαση των βέλτιστων c ESA και c ESB και του ελάχιστου αναμενόμενου συνολικού αθροιστικού κόστους ανά ζεύγος rα και rβ vii

12 Ελλείψει ενός καρφιού, το πέταλο χάθηκε, Ελλείψει ενός πετάλου, το άλογο χάθηκε, Ελλείψει ενός αλόγου, η μάχη χάθηκε, Ελλείψει μιας μάχης, το βασίλειο χάθηκε- Όλα λόγω της έλλειψης ενός καρφιού για πέταλα. -Απόφθεγμα που εικάζεται ότι αναφέρεται στον Ριχάρδο Γ, του οποίου η πτώση από το άλογό του κατά τη διάρκεια της μάχης του Μπόσγουορθ το 1485 οδήγησε στο θάνατό του, σημαίνοντας το τέλος της δυναστείας του Γιορκ. «Υποθέτω ότι η ερώτηση που μου απευθύνουν πιο συχνά είναι: «Όταν καθόσασταν μέσα σε αυτή την κάψουλα ακούγοντας την αντίστροφη μέτρηση, πώς αισθανθήκατε;». Λοιπόν, η απάντηση σε αυτό είναι εύκολη. Ένιωθα ακριβώς όπως θα αισθανόταν κάποιος που ετοιμαζόταν να εκτοξευθεί και ήξερε ότι κάθεται πάνω από δύο εκατομμύρια εξαρτήματα, όλα κατασκευασμένα από τον μειοδότη ενός κρατικού συμβολαίου.» -Τζων Γκλεν, ο τρίτος Αμερικάνος αστροναύτης και ο πρώτος που πραγματοποίησε μια πλήρη περιστροφή γύρω από τη γη. viii

13 1. Εισαγωγή 1.1. Γενικά Εδώ και αρκετά χρόνια, οι επιχειρήσεις δεν ανταγωνίζονται πλέον ως ξεχωριστές οντότητες, αλλά ως δίκτυα παροχής προϊόντων και υπηρεσιών. Η ποιότητα του προϊόντος δεν είναι αρκετή για να εξασφαλίσει την επιτυχία και την κερδοφορία ενός οργανισμού, ο οποίος πρέπει να παρέχει το σωστό προϊόν, στη σωστή τοποθεσία, τη σωστή χρονική στιγμή, με τη σωστή τιμή και το σωστό κόστος. Αυτοί οι πέντε βασικοί πυλώνες (5R s right product, right place, right time, right price, right cost) αποτελούν τους θεμέλιους λίθους της τεκμηρίωσης του επιστημονικού πεδίου της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και θεμελιώδεις προκλήσεις της καθημερινότητας μιας επιχείρησης, σε επίπεδο εφοδιασμού και όχι μόνο. Ηγέτες της αγοράς αναδεικνύονται οι οργανισμοί που μπορούν να ελέγχουν με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα το σύνολο των διαδικασιών που αφορούν ένα προϊόν, από τη στιγμή που αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ακατέργαστη ύλη μέχρι τη στιγμή που φτάνει στα χέρια του καταναλωτή. Όλη αυτή η δομή συμπλεκόμενων σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων, ροών ύλης και ροών πληροφοριών αποτελεί αυτό που σήμερα ονομάζουμε εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κατανοητό πως η πολυπλοκότητα ενός τέτοιου δικτύου, ιδιαίτερα στο σημερινό κόσμο όπου οι εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν επεκτείνει τα πολυάριθμα επίπεδά τους σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, ενέχει κινδύνους για τη λειτουργία και την ευημερία του. Επιπροσθέτως, στην πολυσύνθετη φύση τους εμπλέκονται χαρακτηριστικά της σύγχρονης εποχής όπως η παγκοσμιοποίηση, η συνεχής πρόοδος της τεχνολογίας, οι εξαντλητικοί ρυθμοί εισαγωγής νέων προϊόντων, το κόστος των καυσίμων και άλλα ζητήματα που επιβαρύνουν τις προσπάθειες συντονισμού και διαχείρισης τους. Όλα αυτά σε συνδυασμό με εξωγενείς απειλές οι οποίες είναι δύσκολο να προβλεφθούν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά εκ των προτέρων, όπως οι φυσικές καταστροφές, τα καιρικά φαινόμενα, η τρομοκρατία και οι γενικότερες παγκόσμιες, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός εξαιρετικά ασταθούς περιβάλλοντος. Άρρηκτα συνδεδεμένες με το περιβάλλον αυτό, οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε μία έντονη και διαρκή αναζήτηση μεθόδων και πρακτικών που θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη συνέχιση των λειτουργιών των ευάλωτων εφοδιαστικών τους αλυσίδων. Η επιστήμη της διαχείρισης κινδύνου εφοδιαστικών αλυσίδων επιχειρεί να δώσει απάντηση σε αυτό το ζήτημα μέσω της μελέτης και ανάλυσης των κινδύνων αλλά και του σχεδιασμού και εφαρμογής κατάλληλων στρατηγικών διαχείρισής τους που σκοπό έχουν να προασπίσουν τα δίκτυα εφοδιασμού και να εξασφαλίσουν ότι το σωστό προϊόν θα εξακολουθεί να παρέχεται στο σωστό μέρος, τη σωστή χρονική στιγμή, με τη σωστή τιμή και το σωστό κόστος. 1

14 1.2. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας Η λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων στην αφιλόξενη σύγχρονη πραγματικότητα του εμπορικού κόσμου έχει γεννήσει την ανάγκη για τη συστηματική προστασία τους από τις πηγές κινδύνου. Η ανάγκη αυτή έφερε στο προσκήνιο ένα θεμελιώδες πεδίο της επιστήμης της διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων, αυτό της διαχείρισης κινδύνου. Αντικείμενο της διαχείρισης κινδύνου αποτελεί η αξιολόγηση των πηγών κινδύνου στην οποία βασίζεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή στρατηγικών για την αντιμετώπιση τόσο καθημερινών, όσο και εξαιρετικά επικίνδυνων γεγονότων. Απώτερος στόχος των στρατηγικών της διαχείρισης κινδύνου είναι η ελάττωση της ευπάθειας μιας αλυσίδας εφοδιασμού μέσω της αποτελεσματικής κατανομής των πόρων και η προάσπιση της επιχειρηματικής συνέχειας (business continuity). Αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί μια τέτοια στρατηγική μετριασμού του κινδύνου, αυτή της έκτακτης προμήθειας (Emergency Sourcing ES). Η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής αυτής έχει αποδειχθεί στην πράξη και κατά συνέπεια έχει υιοθετηθεί ευρέως από τον πραγματικό κόσμο, τόσο σε πρακτικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο (Chopra & Sodhi, Tang, 2006; Yu et al., 2009; Wang et al., 2010). Αρχικά πραγματοποιείται μία επισκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας που αναφέρεται τόσο στους κινδύνους και στη διαχείρισή τους εν γένει, όσο και εξειδικευμένα στην στρατηγική της έκτακτης προμήθειας. Η επισκόπηση αυτή διανθίζεται με αποτελέσματα και ευρήματα ερευνών διεθνών ιδρυμάτων (όπως το Πανεπιστήμιο ΜΙΤ και η PricewaterhouseCoopers) στις οποίες καταγράφονται οι απαντήσεις στελεχών των μεγαλύτερων εφοδιαστικών αλυσίδων παγκοσμίως. Παράλληλα, στο παράρτημα της εργασίας παρατίθεται μία μελέτη περίπτωσης διαταραχής για το σεισμό και το επακόλουθο τσουνάμι στην Ιαπωνία το 2011 ως παράδειγμα του πώς οι διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να έχουν τεράστιες συνέπειες που υπερβαίνουν τα όρια του τόπου εκδήλωσής τους. Συμπληρώνοντας τις ήδη υπάρχουσες ποιοτικές μελέτες, η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί φυσική συνέχεια και επεκτείνει τα αποτελέσματα των Iakovou et al. (2014), Iakovou et al. (2014B), Keramydas et al (2012) και Tsiolias et al. (2012) για την περίπτωση ενός συναρμολογητή εξαρτημάτων. Συγκεκριμένα, επιχειρείται η ποσοτική ανάλυση εναλλακτικών εφαρμογών της στρατηγικής της έκτακτης προμήθειας με τη χρήση ενός προσομοιωτικού μοντέλου διακριτών γεγονότων και η αξιολόγηση της συμβολή τους στη μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση κόστους του υπό μελέτη συστήματος εφοδιασμού. Επιπλέον, προσδιορίζεται το βέλτιστο επίπεδο της έκτακτης δυναμικότητας που πρέπει να δεσμευθεί ώστε να επαρκεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων μίας διαταραχής δεδομένου του ασφάλιστρου έναντι κινδύνου. Παράλληλα, αναλύεται διεξοδικά η επίδραση του κόστους δέσμευσης 2

15 δυναμικότητας στο συνολικό κόστος του συστήματος, ώστε η εφαρμογή της στρατηγικής να παραμένει οικονομικά εφικτή μακροπρόθεσμα. Ο θεμελιώδης στόχος της προσέγγισης αυτής είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας που μπορεί να λειτουργήσει ως υποστηρικτικό εργαλείο στην απόφαση για την εφαρμογή η μη της στρατηγικής έκτακτης προμήθειας, και στον προσδιορισμό των επιπέδων των δεσμευμένων δυναμικοτήτων έκτακτης ανάγκης Δομή της διπλωματικής εργασίας Το υπόλοιπο μέρος της διπλωματικής εργασίας διαρθρώνεται ως εξής: Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας που αναφέρεται στην παραδοσιακή και τη σύγχρονη δομή των εφοδιαστικών αλυσίδων, τους παραδοσιακούς και τους αναδυόμενους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται και συγκεκριμένα στις διαταραχές που αποτελούν το κύριο αντικείμενο μελέτης της εργασίας, στις στρατηγικές διαχείρισης και μετριασμού του κινδύνου και συγκεκριμένα στην στρατηγική της έκτακτης προμήθειας, καθώς και στα ποσοτικά εργαλεία που χρησιμεύουν για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των στρατηγικών αυτών. Η παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου υποστηρίζεται με την παράθεση βιβλιογραφικών αναφορών από το σύνολο του σύγχρονου επιστημονικού τύπου, άρθρων από την επικαιρότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και αποτελεσμάτων πρόσφατων ερευνών από καταξιωμένους φορείς με τη συμμετοχή επαγγελματιών της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται με σαφήνεια η προτεινόμενη προσομοιωτική μεθοδολογία λήψης αποφάσεων αναλύοντας αφ ενός μεν το σύστημα της εφοδιαστικής αλυσίδας υπό μελέτη, οι λειτουργίες, οι παράμετροί του, καθώς και τα εναλλακτικά σενάρια λειτουργίας που αξιολογούνται και συγκρίνονται, αφ ετέρου δε το προσομοιωτικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση του συστήματος της εφοδιαστικής αλυσίδας με μία εις βάθος περιγραφή των δομών από τις οποίες αποτελείται και των λειτουργιών που αυτές επιτελούν, των μεταβλητών και των παραμέτρων του, καθώς και των πραγματικών μεγεθών στα οποία αυτές αντιστοιχούν και χρησιμοποιούνται για την παράσταση και αξιολόγηση των διαδικασιών του συστήματος. Στο Κεφάλαιο 4 παρατίθεται ένα αριθμητικό παράδειγμα για μία συγκεκριμένη παραμετροποίηση του συστήματος. Τα αποτελέσματα για διαφορετικά σενάρια λειτουργίας παρουσιάζονται και αντιπαραβάλλονται παράλληλα με την επεξήγησή τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων για την εφαρμογή και τη βελτιστοποίηση της στρατηγικής έκτακτης προμήθειας. Επίσης, πραγματοποιείται μία ανάλυση ευαισθησίας στις παραμέτρους του κόστους δέσμευσης δυναμικότητας με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της συμβολής τους 3

16 στο σχεδιασμό της αποδοτικότερης μεθόδου υλοποίησης της στρατηγικής έκτακτης προμήθειας. Τέλος, στο Κεφάλαιο 5 πραγματοποιείται μια σύντομη ανασκόπηση της εργασίας και των προκυπτόντων συμπερασμάτων και της συμβολής τους στον προσδιορισμό μιας μεθοδολογίας λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση κινδύνου σε εφοδιαστικές αλυσίδες με τη στρατηγική της έκτακτης προμήθειας. 4

17 2. Διαχείριση κινδύνου εφοδιαστικής αλυσίδας 2.1. Οργάνωση, δομή και λειτουργίες εφοδιαστικής αλυσίδας Οι αλυσίδες εφοδιασμού αποτελούν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις πηγές των αγαθών και στους πελάτες από τις απαρχές της ανθρώπινης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εφοδιαστική εν γένει έχει τις ρίζες της μελέτης της στις στρατιωτικές οργανώσεις, οι οποίες ανέκαθεν προσπαθούσαν να βελτιστοποιήσουν την κίνηση του εξοπλισμού σε μια αλυσίδα εφοδιασμού. Αλλά οι στρατοί δεν είναι οι μόνοι οργανισμοί που εμπλέκονται στην πρόοδο της αλυσίδας εφοδιασμού. Η λιτή παραγωγή (lean manufacturing) της Toyota, η παραγωγή κατά παραγγελία της Dell και οι επαναστατικές λειτουργίες λιανικής της Wal-Mart βασίζονται στη σύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού με τις πηγές προμήθειας μέσω συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα εφοδιαστικά δίκτυα και η διαχείρισή τους παρέχουν πληθώρα οφελών τόσο για τους κατασκευαστές όσο και για τους καταναλωτές. Με την πάροδο του χρόνου γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να φανταστεί κανείς προϊόντα που δεν προέρχονται από εφοδιαστικές αλυσίδες Το Συμβούλιο Επαγγελματιών Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Council of Supply Chain Management Professionals CSCMP) ορίζει την εφοδιαστική αλυσίδα ως εξής: «Η Εφοδιαστική αλυσίδα αποτελείται από τις υλικές και πληροφοριακές συναλλαγές κατά την διεργασία που εκτείνεται από την απόκτηση των πρώτων υλών μέχρι την παράδοση των έτοιμων προϊόντων στον τελικό καταναλωτή. Όλοι οι πωλητές, πάροχοι υπηρεσιών και πελάτες που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία αποτελούν κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας.» ΣΧΗΜΑ 2.1: Η θεμελιώδης δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας. 5

18 Ο παραπάνω παραδοσιακός ορισμός της αλυσίδας εφοδιασμού που παριστάνεται σχηματικά στο Σχήμα 2.1 την παριστάνει σαν μία διαδικασία αποτελούμενη από και ροές ακατέργαστων υλών, ημιέτοιμων, προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών, και χρημάτων ανάμεσα σε κόμβους επεξεργασίας και κατανάλωσής. Από το γεγονός αυτό είναι εμφανές ότι η εφοδιαστική αλυσίδα είναι ένα σύστημα σε διαρκή κίνηση με σκοπό την προσθήκη αξίας στα προϊόντα που διακινούνται κατά μήκος της, τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή και κύριους στόχους την ικανοποίηση αναγκών και την κερδοφορία. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες είχαν και έχουν καθοριστική συμβολή στη διαμόρφωση του εμπορικού κόσμου, καθώς ο σχεδιασμός και η λειτουργία τους αποτελούν κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης. ΣΧΗΜΑ 2.2: Δομή σύγχρονης εφοδιαστικής αλυσίδας. Ορισμένες αλυσίδες εφοδιασμού μπορεί να είναι αρκετά απλές και να περιλαμβάνουν δύο ή τρεις κόμβους με ενδιάμεσα στάδια μεταφοράς. Ωστόσο, τα περισσότερα αγαθά απαιτούν πολλά στάδια επεξεργασίας, κυρίως τα τρόφιμα και τα φάρμακα, εν μέρει για λόγους συντήρησης και εν μέρει για λόγους ασφαλείας. Η Standard Oil διατηρεί μία αλυσίδα εφοδιασμού που εκτείνεται από τα πηγάδια άντλησης αργού πετρελαίου σε όλο τον κόσμο 6

19 έως τις εγκαταστάσεις διύλισης. Οι παραγωγοί χάλυβα διατηρούν ακόμη πιο περίπλοκα δίκτυα: από τα διάφορα είδη μεταλλείων (και πάλι, σε όλο τον κόσμο), σε διάφορες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, κλίβανους, ανοικτούς φούρνους παραγωγής χάλυβα, ελασματουργεία και αποθήκες, οι οποίες με τη σειρά τους τροφοδοτούν πολλούς διαφορετικούς κατασκευαστές, όπως για παράδειγμα ναυπηγεία, εργοστάσια αυτοκινήτων, κατασκευαστές συσκευών και παραγωγούς ρουλεμάν. Οι παραγωγοί αγαθών και υπηρεσιών επωφελούνται από τις ευκαιρίες για αύξηση της αποτελεσματικότητας που παρέχει η παγκόσμια διασύνδεση των εφοδιαστικών αλυσίδων. Ωστόσο, οι δυνατότητες αυτές έχουν και το ανάλογο τίμημα, καθώς ενέχουν κινδύνους. Οι σύγχρονες αλυσίδες εφοδιασμού έχουν εξελιχθεί σε πολυεθνικά, πολυεπίπεδα δίκτυα που ορίζονται από πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ εταίρων με αντικρουόμενα συμφέροντα (Simchi- Levi, Kyratzoglou, & Vassiliadis, 2013). Η εμφάνιση τεχνικών όπως η Just-In-Time (JIT) και η αντίστροφη εφοδιαστική, οι περιβαλλοντικές ανησυχίες, ο ανταγωνισμός, η καλπάζουσα τεχνολογική πρόοδος, η παγκοσμιοποίηση, οι μικρότερες διάρκειες ζωής των προϊόντων, οι ρυθμοί απαξίωσης, αλλά και η διαρκώς μεταλλασσόμενη φύση της ίδιας της αγοράς και της ζήτησης έχουν μεταμορφώσει τις παραδοσιακές γραμμικές ροές της εφοδιαστικής αλυσίδας σε αχανείς πολυσχιδείς ιστούς που τις περισσότερες φορές ξεπερνούν τα σύνορα ολόκληρων ηπείρων. ΣΧΗΜΑ 2.3: Η εφοδιαστική αλυσίδα της Chiquita Fruit Solutions (πηγή: sourcemap.com). Αυτό το αφιλόξενο περιβάλλον σε συνδυασμό με άλλους εξωγενείς και ανεξέλεγκτους παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες, η τρομοκρατία, οι φυσικές καταστροφές και η παγκόσμια πολιτική και κοινωνικοοικονομική κατάσταση εκθέτει τις εφοδιαστικές αλυσίδες σε πολλαπλές μορφές κινδύνου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η επιστήμη της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, και ειδικά ο τομέας της που έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση 7

20 κινδύνου, καλείται να προασπίσει τα δίκτυα εφοδιασμού και διανομής από τους κινδύνους αυτούς που απειλούν τη λειτουργία και την αποδοτικότητά τους, ώστε να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχεια των ροών τους. Αύξηση της εξάρτησης μεταξύ των οντοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας Αύξηση της συχνότητας των αλλαγών του διευρυμένου εφοδιαστικού δικτύου Αύξηση της συχνότητας εισαγωγών νέων προϊόντων Μείωση της τυποποίησης προϊόντων και υπηρεσιών Αύξηση του αριθμού των οντοτήτων μέσα σε μία εφοδιαστική αλυσίδα 95% 94% 87% 80% 74% Μείωση της διαφάνειας στις σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων μιας εφοδιαστικής αλυσίδας 38% ΣΧΗΜΑ 2.4: Κύριοι λόγοι της αύξησης της πολυπλοκότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων (προσαρμογή από Simchi-Levi, Kyratzoglou, & Vassiliadis, 2013) Διαχείριση κινδύνου εφοδιαστικών αλυσίδων Ορισμός Δανειζόμενοι και πάλι από το Συμβούλιο Επαγγελματιών Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, η διαχείριση κινδύνου ορίζεται ως εξής: «Διαχείριση κινδύνου εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η διαδικασία αναγνώρισης, αξιολόγησης και κατάταξης της προτεραιότητας των κινδύνων, που ακολουθείται από συγχρονισμένη και αποδοτική εφαρμογή των πόρων για τη μείωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πιθανοτήτων ή/και των επιπτώσεων των ατυχών γεγονότων.» Ο παραδοσιακός τρόπος οργάνωσης των επιχειρήσεων βασιζόταν στην καθετοποίηση των λειτουργιών τους. Ο John D. Rockefeller, η Standard Oil, η U.S. Steel, η Alcoa και άλλα ισχυρά ονόματα του αμερικάνικου βιομηχανικού παρελθόντος εφάρμοσαν την φιλοσοφία της εφοδιαστικής που αναπτύχθηκε από τον στρατό στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, προσπαθώντας να αυξήσουν τα πιθανά κέρδη από την αλυσίδα εφοδιασμού τους. Αυτό 8

21 φυσικά οδήγησε επίσης και στην ανάληψη των συναφών κινδύνων. Η γενική στάση της εποχής όμως ήταν ότι ο καλύτερος έλεγχος των λειτουργιών συνεπαγόταν και τον καλύτερο έλεγχο των κινδύνων που πηγάζουν από αυτές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πλήρως καθέτων αλυσίδων προμηθειών που εκτείνονται από τα ορυχεία, την επεξεργασία, τη μεταφορά και τις διάφορες μορφές παραγωγής έως τα διαφορετικά επίπεδα εμπορίας. Οι στρατηγικές αποφάσεις αφορούσαν κυρίως τη γεωγραφική τοποθέτηση των εγκαταστάσεων και η εξισορρόπηση της αλυσίδας περιλάμβανε συνήθως την ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής και του κόστους μεταφοράς είτε των πρώτων υλών είτε των τελικών προϊόντων. Ο σύγχρονος τρόπος λειτουργίας του εφοδιασμού είναι αρκετά διαφορετικός. Οι κάθετα ολοκληρωμένες σχέσεις του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα έχουν αντικατασταθεί από το καθεστώς συνεργασίας μεταξύ των εταίρων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Έτσι, εκτός από την τοποθεσία των εγκαταστάσεων, η επιλογή προμηθευτή φέρει εξίσου μεγάλο βάρος. Πλέον, η παραδοσιακή διάκριση μεταξύ αγαθών και υπηρεσιών έχει αντικατασταθεί από μία πιο συνολική προσέγγιση. Τόσο οι εταιρείες όσο και οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται το «προϊόν» ως μία πολυπαραγοντική έννοια που συμπεριλαμβάνει τόσο το αγαθό αυτό καθαυτό, όσο και την τιμή, την ποιότητα, τη μεταφορά και την έγκυρη παράδοση, την αξιοπιστία και τους κινδύνους. Ως εκ τούτου, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας επιδιώκεται μέσω της έμφασης στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τα παραγόμενα προϊόντα. Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, η τεχνολογική πρόοδος, η διαρκής αναζήτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, καθώς και η ενσωμάτωση πολλών διαφορετικών οργανισμών στην εφοδιαστική αλυσίδα έχει αναδείξει νέα είδη κινδύνων πέραν από αυτά που απειλούσαν τους παραδοσιακούς καθετοποιημένους οργανισμούς. Οι αλυσίδες εφοδιασμού αποτελούν πλέον πολύπλοκα συστήματα δικτύων που απαρτίζονται από εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες εταίρους σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά αποτελούν κίνητρα για τη διαχείριση των κινδύνων στις αλυσίδες εφοδιασμού. Ο όρος αναφέρεται τόσο σε στρατηγικό επίπεδο, με σκοπό το συντονισμό και τη συνεργασία, όσο και σε τακτικό με τη διαχείριση όλων των λειτουργιών και σχέσεων μεταξύ των εταιρειών. Υπό αυτή την έννοια, η διαχείριση κινδύνου εστιάζει στην αναζήτηση καλύτερων μεθόδων και μέσων επίτευξης των στόχων του οργανισμού, και όχι απλά στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων ή την αποφυγή του κινδύνου. Παράλληλα, επικεντρώνεται στο συντονισμό και τη σύμπραξη των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων μεταξύ των οργανισμών κατά μήκος μιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι σύγχρονες αλυσίδες εφοδιασμού εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα της εξωτερικής παραγωγής και προμήθειας (outsourcing) για να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα και τις καλύτερες τιμές του παγκόσμιου ανταγωνισμού, καθώς και από την αύξηση της ποικιλίας των προϊόντων. Στον αντίποδα όμως, όλο αυτό το πιο ανοιχτό και δυναμικό σύστημα συνδέεται με μία πλειάδα κινδύνων. 9

22 Βασικά ζητήματα της διαχείρισης κινδύνου Ο «κίνδυνος» είναι μια αφηρημένη έννοια, που απαιτεί φαντασία σχετικά με το τι μπορεί να πάει στραβά. Η διαχείριση κινδύνου προχωρά ένα βήμα παραπέρα, με την ανάπτυξη τρόπων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ενδεχόμενων κινδύνων. Όπως με οποιαδήποτε επιχειρηματική απόφαση, το κόστος της προστασίας πρέπει να σταθμίζεται έναντι των ωφελειών από τον μετριασμό του κινδύνου. Η διαχείριση των κινδύνων στις αλυσίδες εφοδιασμού είναι σημαντική λόγω του μεγέθους των σύγχρονων διαταραχών και του γεγονότος ότι η εύρυθμη λειτουργία τους απαιτεί την απρόσκοπτη ροή των αγαθών. Όμως η αυξημένη απόδοση που έχει επιτευχθεί από τη διασύνδεση με παραγωγούς χαμηλού κόστους συνεπάγεται κινδύνους, αρκετοί από τους οποίους αναλύονται στην επόμενη παράγραφο. Μια τυπική διαδικασία που εφαρμόζεται στη διαχείριση κινδύνων της εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνει την αναγνώριση, την αξιολόγηση, την αποφυγή, και το μετριασμό των κινδύνων. Τα βήματα αυτά παρέχουν ένα πλαίσιο βάσει του οποίου ισχυρές στρατηγικές μπορούν να σχεδιαστούν για την αντιμετώπιση της σωρείας κινδύνων που συνδέονται με τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Προσδιορισμός Οι κίνδυνοι στις αλυσίδες εφοδιασμού μπορεί να περιλαμβάνουν λειτουργικούς κινδύνους και διαταραχές. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι σχετίζονται με την εγγενή αβεβαιότητα στοιχείων της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως η ζήτηση των πελατών, η προμήθεια και το κόστος. Οι κίνδυνοι διαταραχών προέρχονται από καταστροφές (φυσικές, όπως πλημμύρες, τυφώνες, ανεμοστρόβιλοι, ή τεχνητές, όπως τρομοκρατικές επιθέσεις, πόλεμοι και καταρρεύσεις πυρηνικών σταθμών) και από τις οικονομικές κρίσεις (ανατιμήσεις νομισμάτων, απεργίες, αυξομείωση των τιμών της αγοράς). Οι περισσότερες αναλύσεις και μέθοδοι επικεντρώνονται στους λειτουργικούς κινδύνους, ενώ οι διαταραχές είναι λιγότερο προβλέψιμες και έχουν πιο δραματικές επιπτώσεις, καθιστώντας πιο δύσκολη τη μοντελοποίησή τους. Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός της διαχείρισης των κινδύνων και της αντίδρασης στις διαταραχές είναι συνήθως ποιοτικός. Η λιτή παραγωγή (lean manufacturing) επωφελείται από τη μείωση των αποθεμάτων, τα οποία όμως χρησιμεύουν ως μια μορφή ασφάλισης έναντι στις διακοπές του εφοδιασμού, κάτι που συχνά οδηγεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κατηγορούν τα λιτά συστήματα για τις διακοπές της παραγωγής. Ωστόσο, ο αυξημένος κίνδυνος που οφείλεται στα χαμηλά αποθέματα ασφαλείας που διατηρούν οι λιτές εφοδιαστικές αλυσίδες συνήθως αντισταθμίζεται από τα οφέλη λόγω μειωμένου κόστους αποθεμάτων, τα οποία μετακυλούν στον καταναλωτή με τη μορφή χαμηλότερων τιμών. Επίσης, η διατήρηση υψηλότερου επιπέδου αποθεμάτων ασφαλείας δεν επιλύει ούτε καταργεί τους κινδύνους του εφοδιασμού. 10

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βασικές Αρχές και Κατηγοριοποιήσεις Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός αποθεμάτων Κατηγορίες αποθεμάτων Λόγοι πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί μια ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Παρουσίαση Κατεύθυνσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Εισαγωγή Η Διοίκηση Λειτουργιών (operations management)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων. Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής. Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων. Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής. Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Σειρά Διαλέξεων μαθήματος ΔΙΑΛΕΞΗ 5 η & 6 η -Ευέλικτη εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Γ. Σταµπουλής, Γ. Παπαχρήστος, Ε.. Αδαµίδης και Μ. Ψωφάκη Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Επίπεδο Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακό Διοίκηση Διαδικασιών Ελληνικά

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Επίπεδο Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακό Διοίκηση Διαδικασιών Ελληνικά ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MΒΑN-670DG Διοίκηση Παραγωγής και 7.5 Έλεγχος Ποιότητας (Operations and Quality Management) Τμήμα Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φύση Προϊόντος/Υπηρεσίας και Αγορά Απαιτούμενος βαθμός διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Περιεχόμενα 2 Βασικές έννοιες Επιχειρησιακή Συνέχεια και Ανάλυση Επικινδυνότητας Πλαίσιο Διοίκησης Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΓΕΝΙΚΑ... 19 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... 19 ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ... 21 ΕΙΔΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... 22 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος...13 Πρόλογος του Συγγραφέα...15 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου...19 1.1 Λειτουργία, Έργο, Πρόγραμμα...19 1.2 Οι Εμπλεκόμενοι στο Έργο...21

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Αποθεµάτων Applied Mathematics

ιαχείριση Αποθεµάτων Applied Mathematics ιαχείριση Αποθεµάτων 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή Κόστος Αποθεµάτων Κατηγορίες Αποθεµάτων Στρατηγικές µείωσης των αποθεµάτων 2 Εισαγωγή Πως δηµιουργούνται τα αποθέµατα? Όταν οι ποσότητες εισαγωγής πρώτων υλών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο συνέδριο «Δημόσιος Τομέας: Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον» Θέμα ομιλίας: «Αρκεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γιατί οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη την πρόβλεψη σελ.1 1.2 Μέθοδοι πρόβλεψης....σελ.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2.1 Υπόδειγμα του Κινητού μέσου όρου.σελ.5 2.2 Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Τα παγκόσμια έσοδα της PwC για το οικονομικό έτος 2015 αυξάνονται κατά 10% σκαρφαλώνοντας στα 35,4 δις δολάρια

Τα παγκόσμια έσοδα της PwC για το οικονομικό έτος 2015 αυξάνονται κατά 10% σκαρφαλώνοντας στα 35,4 δις δολάρια Δελτίο Τύπου Ημερομηνία: 06 Οκτωβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ Follow/retweet: @pwc_greece

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αποτίμησης Υπηρεσιών Managed Print Services

Μελέτη Αποτίμησης Υπηρεσιών Managed Print Services Μελέτη Αποτίμησης Υπηρεσιών Managed Print Services Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιώργος Γιαγλής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Ομάδα Έρευνας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φύση Προϊόντος/Υπηρεσίας και Αγορά Απαιτούμενος βαθμός διαφοροποίησης Απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Η φιλοσοφία Just-in-Time Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισµός Προέλευση JIT Το παράδειγµα τηςtoyota Βασικές αρχές JIT Στόχοι JIT Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Real Tangible Solutions

Real Tangible Solutions Real Tangible Solutions Σε έναν κόσμο όπου το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται ως το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η ManpowerGroup παρέχει στους οργανισμούς το ταλέντο που χρειάζονται για να καινοτομούν

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Τσιτσάμης Σπυρίδων 1, Ιακώβου Ελευθέριος 2, Βλάχος Δημήτριος 2 Τα Logistics των αγροτικών προϊόντων (Agro-logistics) είναι αναμφίβολα ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή αγορά και η. Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011

Η ενεργειακή αγορά και η. Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011 Η ενεργειακή αγορά και η οικονομική κρίση Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011 2 Η οικονομική κρίση 1. Μείωση της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Τι αφορούν οι ΥΚΩ 1. Την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη διασυνδεδεμένων Νησιών και των Απομονωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Αποθέματα (ΔΛΠ2) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Τα αποθέματα αποτελούν βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 2 «Αποθέματα» (Inventories). Κατέχονται για ανάλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα Learning Objectives Πως βοηθούν τα Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Η Unilever είναι μία από τις κορυφαίες προμηθέυτριες εταιρείες στον κόσμο, που μεταφέρουν με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα