Β ΜΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β ΜΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ"

Transcript

1 Β ΜΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Όπως είναι γνωστό, κάθε αλλαγή στην αγορά των τηλεπικοινωνιών μιας χώρας σχετίζεται συνήθως με το πολύ σημαντικό φαινόμενο της απελευθέρωσής της. Το φαινόμενο αυτό, όπως έχει ήδη αναγερθεί, δεν είναι απλά ένα γεγονός που περιορίζεται εντός των στενών εθνικών ορίων, αλλά είναι μία γενική τάση ανάμεσα στις ανεπτυγμένες χώρες. Το θεσμικό πλαίσιο που επιβάλλεται, παρά τις ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις σε εθνικό επίπεδο και τη χρονική απόκλιση στην υιοθέτησή του από χώρα σε χώρα, έχει γενικά κοινές κατευθυντήριες γραμμές. Μάλιστα, η γενική τάση της απελευθέρωσης είναι κοινή σε Ευρώπη και Αμερική. Έτσι, κάθε αναφορά στη σύγχρονη τηλεπικοινωνιακή αγορά ταυτίζεται με τη μελέτη της διαδικασίας μετάβασης από το καθεστώς των ισχυρών μονοπωλίων, στην απελευθερωμένη και όσο το δυνατό περισσότερο 31

2 ανταγωνιστική αγορά. Στην πρώτη περίπτωση η κρατική παρέμβαση είναι έκδηλη, ενώ στην δεύτερη ο ρόλος του κράτους είναι περισσότερο ρυθμιστικός παρά παρεμβατικός, θέλοντας να εξασφαλίσει τις συνθήκες εκείνες που ιδεατά θα οδηγήσουν στον πλήρη ανταγωνισμό. Έξω Επιχειρησιακό Περιβάλλον Προκειμένου, όμως, οι όποιες σχετικές αναφορές στον χώρο των τηλεπικοινωνιών να γίνουν πλήρως κατανοητές, είναι απαραίτητο σε πρώτο επίπεδο να διερευνηθεί σε βάθος η έννοια του έξω επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Ο εν λόγω παράγοντας περιλαμβάνει συνισταμένες όπως κράτος και θεσμικό πλαίσιο, αποτελώντας έναν εξ αυτών των συντελεστών που θα πρέπει τα στελέχη των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων να εξετάσουν σε βάθος στην προσπάθειά τους να διαμορφώσουν την στρατηγική μάρκετινγκ των οργανισμών τους στις απελευθερωμένες πλέον αγορές. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων αντιμετωπίζουν καταιγιστικές αλλαγές στο έξω επιχειρησιακό τους περιβάλλον. Όλες αυτές οι αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων θα πρέπει να αναγνωριστούν, να εκτιμηθούν ποσοτικά και ποιοτικά και να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό της στρατηγικής τους. Στην συνέχεια πραγματοποιείται μία προσπάθεια προκειμένου να εντοπισθούν οι τρόποι εκείνοι με τους οποίους οι επιχειρήσεις πρέπει να αναλύουν το εξωτερικό τους περιβάλλον προκειμένου να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες, οι οποίες μπορούν να προκύψουν από αυτό. 32

3 Οι σύγχρονες επιχειρήσεις, όπως και κάθε μορφή επιχειρήσεων άλλωστε, αποτελούνται από διάφορες ομάδες ατόμων. Ομάδες ανομοιόμορφες όσον αφορά τα βιώματα και τον τρόπο συμπεριφοράς τους. Ομάδες που δημιουργούνται, μεγαλώνουν, συγκρούονται, συνεργάζονται μεταξύ τους και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου παύουν τελικά να υπάρχουν. Αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν οι ομάδες που συγκροτούν τις επιχειρήσεις, ταυτίζονται με τα χαρακτηριστικά των ίδιων των επιχειρήσεων αυτών. Δηλαδή αυτές γεννιούνται, μεγαλώνουν, δίνουν τις μάχες τους και κάποια στιγμή παύουν να υπάρχουν. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις επομένως αποτελούν κατά μία έννοια ζωντανούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος. Βασικό επομένως ζητούμενο είναι να υλοποιηθεί μία προσπάθεια προκειμένου να παρουσιασθεί κατά τρόπο αποτελεσματικό η έννοια του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Η προσπάθεια όμως αυτή δε σταματάει εδώ. Ταυτόχρονα επιχειρείται και μία προσπάθεια σύνδεσης της έννοιας του περιβάλλοντος με μία ζωτική για τις επιχειρήσεις επιδίωξη: επιχειρείται η εις βάθος προσέγγιση του ζητήματος της άσκησης περιβαλλοντικών επιδράσεων στη διατύπωση επιχειρηματικών στρατηγικών για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Σε πρώτη φάση είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι το περιβάλλον αποτελεί κατά μία άποψη το κριτήριο διαχωρισμού μεταξύ διεθνών και εγχώριων επιχειρήσεων: The most persuasive distinction between international and domestic business lies in the environmental framework (S. Robock & S. Zwivk, 1973, σελ. 11). Από αυτή και μόνο την διαπίστωση καθίσταται εύκολα αντιληπτή η τεράστια σημασία των επιδράσεων του επιχειρησιακού περιβάλλοντος στον σύγχρονο 33

4 επιχειρησιακό στίβο. Γίνεται αντιληπτή η τεράστια επίδραση των περιβαλλοντικών επιδράσεων στη διατύπωση επιχειρηματικών στρατηγικών, στρατηγικών που έχουν ως στόχο τους τη δημιουργία και τη διατήρηση διαχρονικά ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων εκ μέρους των εκάστοτε επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των πρώην κρατικών μονοπωλίων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών πρέπει να επισημανθεί ο έντονος διεθνής, πλέον, ανταγωνισμός που αντιμετωπίζουν, αφού η απελευθέρωση των αγορών έδωσε την δυνατότητα στα πρώην αυτά κρατικά μονοπώλια να δραστηριοποιηθούν και σε ξένες αγορές. Το ερώτημα όμως που εύκολα δημιουργείται έχει σχέση με το τι είναι ακριβώς το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι κάθε είδους επιχειρησιακοί οργανισμοί και ιδιαίτερα εκείνοι των τηλεπικοινωνιών. Είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι: The environment of international business is regarded as the sum total of all the external forces working upon the firm as it goes about its affairs in foreign and domestic markets (Taggart & McDermott, 1993, σελ. 34). Εύκολα επομένως είναι δυνατόν να προκύψουν αρκετά συμπεράσματα σε σχέση με τον ορισμό αυτό. Καθίσταται αρχικά εμφανές ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις δέχονται σε καθημερινή βάση πολλές και ποικίλες επιδράσεις, γίνονται δηλαδή δέκτες μίας πραγματικά πληθώρας ερεθισμάτων και πιέσεων. Αυτά ακριβώς τα ερεθίσματα, αυτές ακριβώς οι πιέσεις αποτελούν τις περιβαλλοντικές επιδράσεις που τείνουν αναπόφευκτα να επηρεάζουν την καθημερινή δραστηριότητα που αναπτύσσουν. Επηρεάζουν χωρίς κανένα ίχνος αμφιβολίας τόσο τον τρόπο με τον οποίο χαράσσουν οι επιχειρήσεις τις επιχειρηματικές τους στρατηγικές, όσο και την επιτυχή ή όχι προσπάθειά τους για την επίτευξη και την διατήρηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων έναντι των ανταγωνιστικών προς αυτές επιχειρήσεις. 34

5 Κάθε όμως μελετητής που επιθυμεί να εξετάσει σε βάθος τους δεσμούς που αναπτύσσονται ανάμεσα στην έννοια του περιβάλλοντος και στην έννοια της ανάπτυξης επιχειρηματικών στρατηγικών για την επίτευξη και διατήρηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων οφείλει να ακολουθήσει μία συγκεκριμένη μεθοδολογία. Πρέπει αρχικά να διακρίνει το περιβάλλον στα επιμέρους τμήματα που το χαρακτηρίζουν. Στη συνέχεια πρέπει να εξετάσει με ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή τα χαρακτηριστικά καθενός εξ αυτών των τμημάτων. Η προσπάθεια αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Μόνο εάν αναλυθούν διεξοδικά αυτά τα επιμέρους τμήματα θα είναι δυνατή και η αντικειμενική ανάλυση των επιρροών που ασκούν στον χώρο της σύγχρονης επιχειρησιακής στρατηγικής. Προκειμένου, επομένως, η παρούσα ανάλυση να είναι σύμφωνη με τις επιταγές της επιστημονικής μεθοδολογίας θα ακολουθηθεί η προσέγγιση του ζητήματος που πραγματεύεται με την μεθοδολογία που έχει ήδη περιγραφεί. Το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον είναι δυνατόν να διακριθεί σε δύο βασικές κατηγορίες, το operating και το remote. Κρίνεται απαραίτητο να τονισθεί ότι αυτοί οι χαρακτηρισμοί και διακρίσεις του επιχειρησιακού περιβάλλοντος δεν είναι ούτε δεσμευτικοί αλλά ούτε και απόλυτοι. Τα τελευταία εξήντα τουλάχιστον χρόνια έχουν επιχειρηθεί πάρα πολλές προσπάθειες σκιαγράφησης της έννοιας του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και των επιμέρους τμημάτων, υποκατηγοριών του που το χαρακτηρίζουν. Προσεγγίσεις που παλαιότερα φαίνονταν πλήρως τεκμηριωμένες, σήμερα έχουν καταρρεύσει και αντίστροφα. Επομένως, πρέπει να τονιστεί ότι στο σύνολο της παρούσας ανάλυσης επιχειρείται μία προσπάθεια εύρεσης και ανάπτυξης των σύγχρονων τάσεων που επικρατούν αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επιδράσεις στη διατύπωση 35

6 επιχειρηματικών στρατηγικών για την επίτευξη στρατηγικού πλεονεκτήματος. Operating περιβάλλον: Περιλαμβάνει μία πλειάδα πολλών και διαφορετικών παραγόντων. Παράγοντες που σε ορισμένες περιπτώσεις μοιάζουν να μην έχουν κοινά σημεία, να μην μπορούν να αποτελέσουν από κοινού μία κατηγορία περιβάλλοντος. Παράγοντες όπως τους καταναλωτές, τους ανταγωνιστές, τις αγορές εργασίας, παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεαστούν και μάλιστα σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες των σύγχρονων επιχειρησιακών οργανισμών. Το γεγονός πως το operating περιβάλλον είναι ευμετάβλητο καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη μελέτη του, καθώς η κάθε επιχείρηση ξεχωριστά μπορεί να το διαμορφώσει σε κάποιο βαθμό σύμφωνα με τη θέλησή της. Remote περιβάλλον: Περιλαμβάνει οικονομικούς, πολιτικούς, νομικούς, πολιτιστικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που δεν είναι δυνατόν να επηρεαστούν από τις στρατηγικές κινήσεις κάθε μίας επιχείρησης ξεχωριστά. Στην πράξη συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Οι παράγοντες εκείνοι που αποτελούν τις χαρακτηριστικές παραμέτρους του remote περιβάλλοντος είναι αυτές που ασκούν σε τεράστιο βαθμό επιδράσεις στη διατύπωση στρατηγικών εκ μέρους των επιχειρήσεων. Στρατηγικές που χαράζονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις είτε από ομάδες επιχειρήσεων. Από επιχειρήσεις που για ποικίλους λόγους συνεργάζονται σε διάφορα επίπεδα και χαράσσουν από κοινού το μέλλον τους σε στρατηγικό επίπεδο. Για όλους αυτούς τους λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί έως το σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο το remote περιβάλλον να είναι αυτό το οποίο θα εξεταστεί διεξοδικά στη συνέχεια της παρούσας ενότητας. 36

7 Μιλώντας περισσότερο συγκεκριμένα το έξω επιχειρησιακό περιβάλλον του κάθε οργανισμού είναι ο χώρος όπου η διοίκηση του πρέπει να αναζητάει ευκαιρίες και πιθανές απειλές. Το εξωτερικό περιβάλλον διαχωρίζεται περαιτέρω σε δύο επιμέρους συνιστώσες, το ευρύτερο μάκρο περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει την επιχείρηση αλλά και κάθε άλλη επιχείρηση που λειτουργεί στην ίδια π.χ. χώρα και το μίκρο περιβάλλον, δηλαδή το άμεσο κλαδικό περιβάλλον της επιχείρησης. Το ευρύτερο μάκρο περιβάλλον έχει επίδραση στις λειτουργίες της επιχείρησης. Θα μπορούσε να διαχωριστεί σε τέσσερις επιμέρους διαστάσεις: α) το οικονομικό περιβάλλον, β) το τεχνολογικό περιβάλλον, γ) το πολιτικό νομικό περιβάλλον, δ) το κοινωνικό πολιτιστικό περιβάλλον Τα ανωτέρω αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών, ιδιαίτερα, μετά την απελευθέρωση των αγορών και την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας. Μέσα από την επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από την ανάλυση αυτή, η επιχείρηση μπορεί να προβλέψει τις μελλοντικές τάσεις στο ευρύτερο περιβάλλον της, όπως για παράδειγμα τεχνολογικές καινοτομίες που πρόκειται να εφευρεθούν και ευαισθησίες που αναπτύσσει διαχρονικά το κοινό. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να προετοιμαστεί καλύτερα για τις προκλήσεις του μέλλοντος αλλά και να εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά τις απαιτήσεις του παρόντος. 37

8 Στην ανάλυση του κλαδικού, μίκρο περιβάλλοντος, πολύ χρήσιμο είναι το πλαίσιο των πέντε δυνάμεων της δομικής ανάλυσης μίας αγοράς (structural analysis of an industry). Αυτό, γνωστό και ως μοντέλο του Porter, παρέχει έναν τρόπο να προσδιοριστεί η φύση του ανταγωνισμού στον εκάστοτε κλάδο. Σύμφωνα με αυτό οι πέντε δυνάμεις που καθορίζουν τον ανταγωνισμό είναι α) η απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο, β) η απειλή από υποκατάστατα προϊόντα και επιχειρήσεις, γ) η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών, δ) η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών και ε) η ένταση ανταγωνισμού μεταξύ των υπαρχουσών επιχειρήσεων. Στην συνέχεια επιχειρείται μία αναλυτική εξέταση των δύο αυτών τεχνικών μελέτης του έξω επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Ανάλυση του Ευρύτερου Μάκρο Περιβάλλοντος Τα στελέχη των επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους να αναλύσουν το μάκρο περιβάλλον αντιμετωπίζουν μία σειρά σημαντικών προβλημάτων. Η διαπίστωση αυτή είναι απόλυτα λογική δεδομένου ότι το εν λόγω περιβάλλον εμπεριέχει πολλές και διαφορετικές επιδράσεις και επιρροές, οι οποίες δεν είναι πάντα εύκολο να αναλυθούν και ακόμα περισσότερο να προβλεφθούν. Προκειμένου να ληφθούν ορθολογικά στρατηγικές αποφάσεις, θα πρέπει η διαφορετικότητα και πολυπλοκότητα αυτή του περιβάλλοντος να γίνει κατανοητή και να περιοριστεί κατά αναλογία η αντίστοιχη αβεβαιότητα. Μία εμπεριστατωμένη περιβαλλοντική ανάλυση βοηθάει στην αναγνώριση των σχετικών τάσεων και εκτιμά την πιθανότητα πραγματοποίησης τους στο μέλλον καθώς και την επίδραση που θα έχουν πάνω στον εκάστοτε οργανισμό. 38

9 Η περιβαλλοντική ανάλυση, η οποία είναι γνωστή και ως ανάλυση PEST περιλαμβάνει τέσσερις διαστάσεις. Οι εν λόγω διαστάσεις είναι α) η πολιτική/νομική, β) η οικονομική, γ) η κοινωνικοπολιτιστική και δ) η τεχνολογική. Ακόμα είναι δυνατόν να προστεθεί η δημογραφική και η οικολογική διάσταση. Η ανάλυση PEST μπορεί να βοηθήσει στην διερεύνηση των διαφορετικών αποτελεσμάτων που είναι δυνατόν να έχουν οι περιβαλλοντικές επιδράσεις στην επιχείρηση είτε ιστορικά είτε σε όρους μελλοντικής εξέλιξης. Πολιτική / Νομική Διάσταση Η εν λόγω διάσταση αναφέρεται κατά κύριο λόγο στο πολιτικό περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Η πολιτική / νομική διάσταση αναφέρεται στους νόμους, τους κυβερνητικούς φορείς και τις διάφορες ομάδες πίεση που επηρεάζουν τους σύγχρονους οργανισμούς είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η προσθήκη ή η αφαίρεση ενός νομοθετικού ή ρυθμιστικού περιορισμού από την κυβέρνηση μίας χώρας είναι δυνατόν να επιβάλλει σημαντικές στρατηγικές απειλές όσο και ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις εκείνες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην συγκεκριμένη χώρα. Στις περισσότερες αγορές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, άλλωστε, η εποπτεία και έλεγχος της αγοράς από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές προκαλούν σημαντικές επιδράσεις στην λειτουργία των πρώην κρατικών μονοπωλίων με τις συχνές αλλαγές το νομοθετικού ή ρυθμιστικού πλαισίου. Οι περισσότερες επομένως επιχειρήσεις και άρα και εκείνες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην τηλεπικοινωνιακή αγορά επηρεάζονται σε ό,τι έχει να κάνει με τη χάραξη της στρατηγικής τους 39

10 και από τους παράγοντες που συνθέτουν το πολιτικό περιβάλλον και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό. Οι επιχειρησιακοί επομένως οργανισμοί λαμβάνουν σοβαρότατα υπόψη τους τον παράγοντα του πολιτικού περιβάλλοντος στην προσπάθεια που καταβάλουν προκειμένου να αποκτήσουν και να διατηρήσουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους. Επιδιώκουν να ανιχνεύσουν με ακρίβεια τις πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται στις χώρες που δραστηριοποιούνται. Ανάλογα με τις συνθήκες αυτές χαράσσουν στις περισσότερες των περιπτώσεων την στρατηγική τους. Επιδιώκουν με άλλα λόγια να εκμεταλλευτούν το σύνολο των ευκαιριών που το πολιτικό περιβάλλον παρουσιάζει, ευκαιρίες τις οποίες οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να τις απολαύσουν και να τις αξιοποιήσουν σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές τους. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια σημαντικότατη πολιτική αλλαγή, η οποία επηρέασε όπως είναι φυσιολογικό το πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται τόσο οι πολυεθνικές, όσο και κάθε άλλης μορφής επιχειρήσεις. Η πτώση του λεγόμενου ανατολικού μπλοκ προξένησε σημαντικότατες ανακατατάξεις. Οι χώρες και άρα οι οικονομίες που ελέγχονταν ουσιαστικά από την κρατική εξουσία μειώθηκαν ή καλύτερα εξαφανίστηκαν με λίγες εξαιρέσεις. Οι επιχειρήσεις απέκτησαν και συνεχίζουν να έχουν μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης σε χώρες που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν πρακτικά αδύνατο να επεκταθούν. Αυτό αποτελεί στοιχείο που οι επιχειρήσεις παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών έλαβαν υπόψη τους, όπως για παράδειγμα ο ΟΤΕ με τις επενδυτικές του προσπάθειες σε πολλές χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ. 40

11 Το υπάρχον, όμως, πολιτικό περιβάλλον σε αρκετές περιπτώσεις δυσχεραίνει διάφορες επιχειρήσεις από διάφορους τομείς στους οποίους μπορούν να δραστηριοποιηθούν. Για παράδειγμα, πολιτικές είναι οι αποφάσεις εκείνες που θέτουν σειρά εμποδίων σε ποικίλους οργανισμούς στο να ασχοληθούν με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τους σιδηροδρόμους ή ακόμη και με τις τηλεπικοινωνίες. Οι κυβερνήσεις των διαφόρων χωρών με τις αποφάσεις τους καθορίζουν ουσιαστικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν οι εν λόγω επιχειρήσεις. Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του `80 όμως πέρα από αποκλεισμούς, οι κυβερνήσεις έδωσαν και ευκαιρίες στις αντίστοιχες επιχειρήσεις. Ξεκίνησαν και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται ιδιωτικοποιήσεις σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες και τα ναυπηγεία. Με άλλα λόγια είναι δυνατό να υποστηριχθεί ότι οι κυβερνήσεις που αποτελούν ένα βασικό στοιχείο του πολιτικού περιβάλλοντος των επιχειρησιακών οργανισμών επηρεάζουν τη δραστηριότητά τους, επηρεάζουν με άλλα λόγια τις προσπάθειές τους που αποβλέπουν στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών τους. Οι επιχειρήσεις όμως δεν αρκεί να αποτελούν αρμονικά ενταγμένα μέλη στο ευρύτερο πολιτικό τους περιβάλλον. Αν θέλουν να επιτύχουν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τους οροθετημένους στόχους τους είναι απαραίτητο να γνωρίζουν και να προσαρμόζονται και στο νομικό τους περιβάλλον. Το εν λόγω περιβάλλον ασκεί καταλυτικές επιδράσεις στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις διατυπώνουν τη στρατηγική τους προκειμένου να επιτύχουν τη δημιουργία και τη διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών τους. Το περιβάλλον αυτό δεν μπορεί να αποκοπεί από το πολιτικό. Αντίθετα για να μπορέσει να υπάρξει μια λεπτομερέστατη ανάλυση του νομικού 41

12 περιβάλλοντος από την οποία θα υπάρξουν χρήσιμα για τις επιχειρήσεις συμπεράσματα, κρίνεται απαραίτητο να εξεταστεί σε άμεση συνάρτηση με αυτό. Στο συμπέρασμα αυτό είναι εύκολο να καταλήξει κανείς αν αναλογιστεί ότι το νομικό περιβάλλον θεωρείται υποσύνολο του πολιτικού με το οποίο έχει μια άμεση και αμφίδρομη σχέση. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλές φορές σημαντικότατα προβλήματα στην προσπάθειά τους να εναρμονιστούν πλήρως με το νομικό τους περιβάλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο ΟΤΕ, του οποίου σε αρκετές περιπτώσεις στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με την παροχή και τιμολόγηση συγκεκριμένων υπηρεσιών καταργούνται από παρεμβάσεις της ΕΕΤΤ με άμεσο αντίκτυπο στον στρατηγικό σχεδιασμό του οργανισμού. Οι νόμοι αυτοί που άλλοτε τις περιορίζουν κι άλλοτε τους παρέχουν μεγάλες δυνατότητες για ανάπτυξη είναι απαραίτητο να γίνουν κατανοητοί από τις επιχειρήσεις και να αξιοποιηθούν ανάλογα. Πρέπει, δηλαδή, να αποτελέσουν σημείο αιχμής κατά τη διαμόρφωση των επιχειρηματικών τους στρατηγικών για την επίτευξη στρατηγικού πλεονεκτήματος. Οικονομική Διάσταση Η κάθε σύγχρονη επιχείρησης και πολύ περισσότερο αυτές που ανήκουν στον κλάδο παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ο οποίος γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο, έχει να αντιμετωπίσει μια πλειάδα σύνθετων προβλημάτων. Η γνώση και διαχείριση μόνο του πολιτικού και νομικού περιβάλλοντος δεν επαρκεί. Στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι υποχρεωμένη να αναλύσει τους οικονομικούς 42

13 παράγοντες του χώρου που δραστηριοποιείται, προκειμένου να επιβιώσει στον επιχειρησιακό στίβο. Γενικότερα, επομένως, είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι κάθε επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλείται να δραστηριοποιηθεί. Στα πλαίσια του παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος, που αποτελεί αναμφίβολα το κυριότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής μας, οι επιχειρήσεις είναι απαραίτητο εάν θέλουν να επιβιώσουν σε πρώτη φάση και στη συνέχεια να αναπτυχθούν με επιτυχία, να γνωρίζουν εις βάθος τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα. Οι εταιρίες που έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τους γνώρισμα σήμερα την ανά τον κόσμο εξάπλωση των δραστηριοτήτων τους έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πλήθος ανομοιοτήτων μεταξύ των οικονομιών στις οποίες δραστηριοποιούνται. Συναντούν συχνότατα από οικονομία σε οικονομία διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις βρίσκονται στα αντίθετα άκρα. Ρυθμοί ανάπτυξης που παρουσιάζουν μεταπτώσεις από γεωγραφική περιοχή σε γεωγραφική περιοχή και από χρονική περίοδο σε χρονική περίοδο. Λαμβάνοντας υπόψη τους το γεγονός αυτό οι επιχειρήσεις σήμερα, προσπαθούν να το εκμεταλλευθούν προς όφελός του. Επιδιώκουν να διαμορφώνουν την στρατηγική τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν αυτές τις μεταπτώσεις. Η αποτυχία ορθής ανάλυσης του οικονομικού περιβάλλοντος μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχημένες επενδυτικές προσπάθειες, όπως συνέβη με αρκετές επιχειρηματικές δραστηριότητες πρώην κρατικών μονοπωλίων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου και του ΟΤΕ), οι οποίες αφορούσαν επενδύσεις σε χώρες της Αν. Ευρώπης που αντιμετώπιζαν μεγάλα οικονομικά προβλήματα είτε λόγω εχθροπραξιών (πρώην Γιουγκοσλαβία, Αλβανία 43

14 κτλ) είτε λόγω ανώμαλης μετάβασης στο καθεστώς της ελεύθερης οικονομίας. Ακόμα και το επίπεδο κατανάλωσης διαφέρει μεταξύ των διαφόρων χωρών. Το στοιχείο αυτό δε μπορεί σε καμία απολύτως περίπτωση να αγνοηθεί από τις επιχειρήσεις εκείνες που σχεδιάζουν με σύνεση και με επιστημονική μεθοδολογία το στρατηγικό τους πλάνο. Η κατανόηση εις βάθος των παραγόντων εκείνων που οδηγούν σε αυτά τα διαφορετικά επίπεδα κατανάλωσης εάν γίνουν αντικείμενα εκμετάλλευσης με επιτυχία από μία επιχείρηση, είναι δυνατόν να της εξασφαλίσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που επιθυμεί έναντι των ανταγωνιστών της. Γενικότερα πάντως, οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν διάφορες παραμέτρους που ισχύουν από χώρα σε χώρα, όπως το επίπεδο ανάπτυξης, η νομισματική πολιτική, το επίπεδο μισθών, ο πληθωρισμός κ.α. Όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν από οικονομία σε οικονομία, καθιστούν φανερό το πόσο δύσκολο είναι να ενταχθούν οι επιχειρήσεις αρμονικά μέσα σε αυτές. Από όλες αυτές τις διαφορές γίνεται αντιληπτό το πόσο ευμετάβλητο είναι το οικονομικό περιβάλλον των σύγχρονων επιχειρήσεων. Ένα περιβάλλον που περικλείει διαφορετικές ανά τον κόσμο οικονομίες μαζί με τα προβλήματα και τα θετικά τους στοιχεία. Μέσα σε αυτό τον κυκεώνα των διαφορετικών δεδομένων οι επιχειρήσεις πρέπει να κατανοήσουν πολλές οικονομίες των οποίων τα χαρακτηριστικά είναι αποκλίνοντα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια οι επιχειρήσεις κάθε είδους και συνακόλουθα και εκείνες των τηλεπικοινωνιών, καλούνται να δραστηριοποιηθούν. Το οικονομικό περιβάλλον των επιχειρησιακών οργανισμών, οι οικονομίες δηλαδή όλων των χωρών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 44

15 γνωρίσματα γίνεται αντιληπτό ότι κάθε άλλο παρά εύκολο είναι να επηρεαστεί από τις ενέργειες μιας και μόνον επιχείρησης. Κι αυτό γιατί πρόκειται για ένα περιβάλλον με τεράστιο πλήθος στοιχείων που είναι πρακτικά αδύνατον να επηρεαστούν από έναν μόνον οργανισμό, όσο μεγάλος κι αν είναι αυτός. Το οικονομικό περιβάλλον το οποίο μόλις αναλύθηκε σε κάποιο βαθμό παίζει αποφασιστικό ρόλο στην ύπαρξη και στην δράση κάθε επιχείρησης. Επηρεάζει βαθύτατα τον τρόπο με τον οποίο χαράσσουν τις επιχειρησιακές τους στρατηγικές, τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να αποκτήσουν και να διατηρήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις λοιπές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο επιχειρηματικό στίβο. Κοινωνικοπολιτιστική Διάσταση Οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη μορφή που έχουν, σε αρκετές περιπτώσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν το κοινωνικό σύνολο - την κοινή γνώμη των χωρών στις οποίες διεισδύουν. Είναι υποχρεωμένες με άλλα λόγια να αντιμετωπίσουν την αρνητική γνώμη που έχουν σχηματίσει οι εκφραστές του περιβάλλοντός τους. Καθίσταται επομένως εύκολα αντιληπτό ότι οι εταιρίες επηρεάζονται και μάλιστα σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό βαθμό και από αυτές τις παραμέτρους κατά τη διατύπωση των επιχειρηματικών τους στρατηγικών για την επίτευξη και κατεπέκταση την διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Τα ανωτέρω αποτελούν σημαντικό παράγοντα επίδρασης στην λειτουργία των πρώην κρατικών μονοπωλίων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τα οποία καλούνται να πείσουν τους καταναλωτές ότι μεταβάλλονται σε σύγχρονες επιχειρήσεις παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αποβάλλοντας τα αρνητικά 45

16 χαρακτηριστικά που είχαν ως κρατικοί οργανισμοί. Η μεταστροφή αυτή των πρώην κρατικών μονοπωλίων αποτέλεσε για πολλά έτη στρατηγικό στόχο των διοικήσεών τους, η δε επιτυχής μεταβολή της φήμης τους αποτελεί ακόμη και σήμερα καθοριστικό παράγοντα στην εν γένει λειτουργία τους. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι ο μόνος δρόμος που μπορούν να επιλέξουν οι είδους επιχειρήσεις είναι αυτός του συμβιβασμού. Δηλαδή, πρέπει να ανατρέψουν μεθοδικά και χωρίς να καταφεύγουμε σε ρήξη την αρνητική εντύπωση που έχει δημιουργηθεί για αυτές. Συμπερασματικά, από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα πολύπλοκο, σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, στο οποίο δεν μπορούν να επιβληθούν παρά μόνο να προσαρμοσθούν σε αυτό είναι υποχρεωμένες, αν θέλουν να επιβιώσουν, να εκμεταλλευθούν όλες τις ευκαιρίες που τους δίνονται και να έχουν μια συμπεριφορά τέτοια που να μην στρέφει εναντίον τους την κοινή γνώμη. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιληφθούν ότι δραστηριοποιούνται μέσα στα πλαίσια ολόκληρου του κόσμου και για αυτό πρέπει να προσαρμόζονται σε αυτόν και να μην τον στρέφουν εναντίον τους στην προσπάθειά τους να του διαμορφώσουν σύμφωνα με την δική τους θέληση. Έχοντας αυτές τις παραμέτρους υπόψιν τους διατυπώνουν επιχειρηματικές στρατηγικές για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι επιχειρήσεις γενικά και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις ειδικότερα είναι δυνατόν να υποστηριχθεί όπως έχει ήδη ειπωθεί, ότι αποτελούν ένα είδος ζωντανών οργανισμών. Κάθε όμως νοήμον ζωντανός οργανισμός επηρεάζεται από την κουλτούρα, από το πολιτισμικό περιβάλλον, μέσα 46

17 στα πλαίσια του οποίου δημιουργείται, αναπτύσσεται και δραστηριοποιείται. Η δομή και η συμπεριφορά του αποτελούν σε σημαντικό βαθμό το αποτέλεσμα των επιδράσεων της κουλτούρας του χώρου στον οποίο υπάρχει. Οι πολυεθνικές κυρίως έχοντας αναπτυχθεί ανά την υφήλιο είναι λογικό ότι δέχονται τις επιδράσεις της κουλτούρας πλήθους διαφορετικών χωρών. Για το τί είναι όμως ακριβώς κουλτούρα δεν μπορεί να δώσει κανείς μια μόνο κοινά αποδεκτή απάντηση. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες και ορισμοί σχετικά με το τι είναι κουλτούρα και σε τι αναφέρεται. Μπορεί να ειπωθεί ότι: Culture refers to the way that human beings understand the world. In the broadcast sense, culture defines and expresses both attitudes and behaviour. It represents a shaued way of being, evaluating and doing that is passed from one generation to the next (R. Simcha, 1986, σελ. 17). Είναι δυνατόν ακόμα να υποστηριχθεί ότι: Culture can be regarded as the sum total of attitudes, beliefs and lifestyles (Taggart & McDermott, 1993, σελ. 41). Αν και δεν μπορεί να οριστεί με ακρίβεια η κουλτούρα το σίγουρο είναι ότι... οι πολιτισμικές διαφοροποιήσεις μπορούν να έχουν σημαντικότατη επίδραση στη διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα (Χ.Κανελλόπουλος, 1994, σελ. 138). Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις ερχόμενες σε επαφή με πληθώρα διαφορετικών αντιλήψεων, συμπεριφορών και πολιτισμών αναμφίβολα οφείλουν να ενδιαφέρονται για το πολιτισμικό τους περιβάλλον. Μιλώντας περισσότερο συγκεκριμένα κρίνεται σκόπιμο να υποστηριχθεί ότι η γνώση της κουλτούρας κάθε τόμου από την επιχείρηση είναι απαραίτητη ιδιαίτερα στον τομέα της προώθησης των προϊόντων, εάν δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις θα είναι εξαιρετικά δύσκολο αν όχι αδύνατο να πουλήσει στο βαθμό που θέλει το προϊόν της. Επιπρόσθετα 47

18 όμως οι γνώσεις αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να υπάρξει σωστή διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, προκειμένου, δηλαδή, να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές ανθρώπινες εισροές και να επιτευχθεί ο ικανοποιητικότερος συνδυασμός τους. Γενικά, εάν οι επιχειρήσεις δεν εναρμονιστούν με το πολιτισμικό τους περιβάλλον θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι θα αποτύχουν στις προσπάθειες που πραγματοποιούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της General Motors η οποία αντιλήφθηκε ότι η εμπορική ονομασία Nora την οποία χρησιμοποιούσε στα ισπανικά σημαίνει: δεν πηγαίνει, ένα λάθος που της στοίχισε ακριβά. Για να αποφεύγονται τέτοια λάθη οι εταιρικοί οργανισμοί στην συντριπτική τους πλειοψηφία προσπαθούν να γνωρίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα το πολιτισμικό τους περιβάλλον μελετώντας για κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιείται την γλώσσα της, τη θρησκεία της, τις ιστορικές της καταβολές. Επιπλέον έρχονται σε επαφή με τους κατοίκους, δεν προσπαθούν να επιβάλλουν την κουλτούρα της μητρικής χώρας και δείχνουν υπομονή. Προσπαθούν να αξιοποιήσουν με άλλα λόγια τα στοιχεία αυτά προκειμένου να επιβιώσουν αρχικά στη συνέχεια να επικρατήσουν στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τεχνολογική Διάσταση Το να γνωρίζουν απλά οι επιχειρήσεις το πολιτισμικό περιβάλλον των χωρών, στις οποίες δραστηριοποιούνται κατά τρόπο ικανοποιητικό, δεν είναι αρκετό για να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους. Θα πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση και του τεχνολογικού τους περιβάλλοντος. Η αναγκαιότητα αυτή γίνεται ακόμα πιο έντονη στην διεθνή τηλεπικοινωνιακή αγορά όπου τα τεχνολογικά επιτεύγματα διαδέχονται 48

19 το ένα το άλλο με ακατάπαυστους ρυθμούς. Άλλωστε πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι οι δυνατότητες που έχουν οι επιχειρήσεις σήμερα να εκμεταλλεύονται την σύγχρονη τεχνολογία είναι το στοιχείο εκείνο που τις κατατάσσει σε ένα σημαντικό βαθμό σε επιτυχημένες και μη. Πιστεύουν ότι οι καινοτομίες που τους προσφέρει η χρησιμοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας αποτελούν ένα σπουδαίο πλεονέκτημα. Οι επιχειρήσεις και ειδικότερα εκείνες που εφαρμόζουν στην παραγωγική τους διαδικασία με την ευρεία έννοια του όρου, τεχνολογίες αιχμής όπως οι τηλεπικοινωνιακές, φροντίζουν να αποκτούν τεχνολογία, να εκμεταλλεύονται το τεχνολογικό τους περιβάλλον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με άλλες μεθόδους. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οργανισμοί συμπράττουν με άλλες επιχειρήσεις κατά κανόνα μικρότερες προκειμένου αυτές να τους παρέχουν την τεχνολογία που τους χρειάζεται. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις μεγάλες επιχειρήσεις αποκτούν την τεχνολογία που θεωρούν απαραίτητη είτε αγοράζοντάς την είτε νοικιάζοντάς την από άλλες εταιρείες. Τη μέθοδο αυτή την εφάρμοσαν κυρίως Ιαπωνικές πολυεθνικές τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια. Όλη όμως αυτή η προσπάθεια των διάφορων εταιρικών οργανισμών να βρουν την τεχνολογία που τους είναι απαραίτητη, δεν αφήνει αδιάφορες τις κυβερνήσεις των φιλοξενουσών χωρών, ιδιαίτερα δε αυτών, των οποίων η τεχνολογία δεν είναι και σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Οι κυβερνήσεις αυτές προσπαθούν να προσελκύσουν πολυεθνικές να παράγουν τεχνολογία στη χώρα τους, ελπίζοντας ότι ένα μέρος της να παραμείνει στα πλαίσιά της. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκουν να βελτιώσουν την εγχώρια παραγωγική τους δραστηριότητα. Και αυτό το στοιχείο ασκεί πάρα πολύ σημαντικές επιδράσεις στις διαμορφωμένες από τις επιχειρήσεις επιχειρηματικές στρατηγικές τους. 49

20 Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες σε χώρες που διαθέτουν διαφορετικό επίπεδο τεχνολογίας επιδιώκουν να ελιχθούν, να βρουν τρόπους ώστε οι ίδιες να αποκτήσουν την τεχνολογία που τους είναι απαραίτητη προκειμένου να διαφοροποιηθούν, να ξεχωρίσουν από το σύνολο των επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια οι πολυεθνικές κυρίως επιχειρήσεις καθώς και εκείνες των οποίων η λειτουργία σχετίζεται με τις παραμέτρους των νέων τεχνολογιών, πρέπει να επιδιώκουν να προσαρμοστούν και να αντλήσουν τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια και από το τεχνολογικό τους περιβάλλον που είναι ουσιαστικά το τεχνολογικό περιβάλλον κάθε χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται. Από τη σύντομη περιγραφή του περιβάλλοντος που προηγήθηκε μέσα στα πλαίσια του οποίου η κάθε επιχείρηση καλείται να δραστηριοποιηθεί, γίνεται αντιληπτό το πόσο δύσκολο είναι για αυτή να προσαρμοστεί απόλυτα. Ο κάθε εταιρικός οργανισμός έχει ως περιβάλλον της τον κόσμο ολόκληρο κατά μία έννοια. Είναι υποχρεωμένος αν θέλει οι προσπάθειές του να στεφθούν με επιτυχία να ελίσσεται διαρκώς, να αντιλαμβάνεται τις ιδιαιτερότητες του κάθε τρόπου και να προσαρμόζεται ανάλογα. Κάθε επιχείρηση μετατρέπεται σε έναν περιηγητή του κόσμου που προσπαθεί να τον κατανοήσει και να εργαστεί σε αυτόν ικανοποιώντας τις ανάγκες του ελαχιστοποιώντας, στο βαθμό βέβαια που είναι κάτι τέτοιο δυνατό, τις απώλειές της. Οι προσπάθειες όμως αυτές της πολυεθνικής πολλές φορές είναι δύσκολο να καταλήξουν σε ένα καλό αποτέλεσμα καθώς υπάρχουν πολλά προβλήματα. 50

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σκοπός της διάλεξης Σ-1: Να αναφερθεί στους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ Αθήνα, 7 Μαΐου 2015 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Είμαστε σε μια περίοδο όπου η κρίση διαφοροποιεί το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον Πρώτον,

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης Περιεχόμενα Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Βασικές Τιμολόγησης 2 Τιμή & Τιμολογιακή Πολιτική Ανταγωνισμός Οικονομική Αξία Customer Company Competition Collaborators Πελάτης Εταιρεία Ανταγωνισμός Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Στόχος της σημερινής εισήγησης : H εξοικείωση και η κατανόηση των αρχών του στρατηγικού σχεδιασμού στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Οι οικονομολόγοι έχουν μελετήσει διεξοδικά την λειτουργία της πολυεθνικής επιχείρησης και η σχετική βιβλιογραφία ξεκινά ουσιαστικά στις

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 4: Συλλογή Εμπορευμάτων Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University.

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ Albert Humphrey καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. .Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που υπάρχουν στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται πιο πολύπλοκο & υψηλού ρίσκου Παγκοσμιοποίηση, Διαδίκτυο, Social Media είναι καταλύτες εξελίξεων Κλειδί της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Το μικροπεριβάλλον της επιχείρησης Ενώ το μακροπεριβάλλον απαρτίζεται από ευρύτερες δυνάμεις περιφερειακά της εταιρείας (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές), το μικροπεριβάλλον αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ jordan@uom.gr Κτήριο Η- Θ γραφείο 402 Τηλ. 2310-891-591 DAN BORGE «Η διαχείριση του κινδύνου είναι δυνατό να μας βοηθήσει να αρπάξουμε μια ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 11η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έννοια και περιεχόμενο τον Μάρκετινγκ Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ Μίγμα Μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Διανομή Προώθηση Διοίκηση Πωλήσεων Τμηματοποίηση της Αγοράς Έννοια και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝOIEΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ MARKETING ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ IKANOΠΟΙΗΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ KYKΛΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΜΑΡΚΕΤΙΝG ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - TARGET GROUPS ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 10

Μονοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 10 Μονοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 10 Η πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση θεωρεί τις τιμές ως δεδομένες, ενώ αντίθετα η μονοπωλιακή επιχείρηση διαμορφώνει τις τιμές. Μια επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση - Στη βραχυχρόνια περίοδο, υποθέτουμε ότι το πλήθος των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά ενός αγαθού παραμένει σταθερό. - Αντίθετα, στη μακροχρόνια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Έννοιες Κλειδιά Καταναλωτής Αγορά Ανάγκες, επιθυμίες, απαιτήσεις Αξία και ικανοποίηση αναγκών Μάρκετινγκ Σύστημα μάρκετινγκ Σχέσεις και δίκτυα Ανταλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

4 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία του στρατηγικού μάνατζμεντ για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων

4 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία του στρατηγικού μάνατζμεντ για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 4 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διοικητική Επιστήμη Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ της εταιρίας. (υφιστάμενη ή προτεινόμενη επωνυμία) Συντάχθηκε από την ομάδα: (όνομα ομάδας) Ημερομηνία Υποβολής:. Στοιχεία επικοινωνίας με την ομάδα: Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου:.. Τηλ.:.

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστική στρατηγική

Ανταγωνιστική στρατηγική Ανταγωνιστική στρατηγική Δρ Αντώνης Λιβιεράτος 1. Πηγές ανταγωνιστικού Όμοια προϊόντα Χαμηλότερο κόστος Πλεονέκτημα κόστους Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Υψηλή τιμή Μοναδικό προϊόν Πλεονέκτημα διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιγραφή του μαθήματος Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η διεξοδική ανάλυση των θεμάτων που αφορούν τη σημασία, τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των διεθνών επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Τι είναι Μάρκετινγκ? Ορισμός - Τι είναι Μάρκετινγκ? 10/11/2011

Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Τι είναι Μάρκετινγκ? Ορισμός - Τι είναι Μάρκετινγκ? 10/11/2011 Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΡΟΔΟΥΛΑ ΤΣΙΟΤΣΟΥ (Ph.D.) Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Η διαχείριση κερδοφόρων πελατειακών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33 Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ......................................................13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ........................................................................... 25 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Το πεπρωµένο δεν είναι θέµα τύχης, είναι θέµα επιλογής. W.J. Bryan. Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Σε έντονα διαφοροποιηµένους οµίλους ή οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΏΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2016-2017 Detailed Plan:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 3η: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Ο θεμελιωτής της θεωρίας χωροθέτησης της βιομηχανίας ήταν ο Alfred Weber, την οποία αρχικά παρουσίασε ο μαθηματικός Laundhart (1885). Ο A. Weber (1868-1958)

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Το Περιβάλλον Μάρκετινγκ

Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Το Περιβάλλον Μάρκετινγκ Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Το Περιβάλλον Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 3 ης Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 1. Στην περίπτωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων στην παραγωγή, η επιβολή ενός φόρου ανά µονάδα προϊόντος ίσου µε το µέγεθος της οριακής εξωτερικής επιβάρυνσης µπορεί να οδηγήσει:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μιας κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος Θεματική Ενότητα 5 Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2013 2014 Όμοια Προϊόντα Χαμηλότερο Κόστος Πλεονέκτημα Κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών 1. Η καμπύλη δυνατοτήτων ωφέλειας σε μία υποθετική οικονομία που αποτελείται από τα άτομα Α και Β δίνεται από τη σχέση U Α + 2 U = 130, όπου U Α και U είναι οι χρησιμότητες

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ

«Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ «Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, Επιστημονικός υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας

Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας EPIXEIREIN.GR Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας Εδώ θα βρείτε με απλά λόγια τι είναι η μέθοδος της SWOT Analysis, και δείχνουμε πως μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε στην πράξη Πως θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2000 2013 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Επιχειρήσεις και οργανισµοί Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη

Διαβάστε περισσότερα

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Στην σελίδα 71 του βιβλίου του Παπαδάκη γίνεται αναφορά στις 5

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 6 Εταιρική στρατηγική και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων Chapter 2 Μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μάιος 2013 Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Βεμπεριανές απόψεις για την Εκπαίδευση Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 12ο (σελ. 274 282) 2 Max Weber (1864 1920) Βεμπεριανές απόψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11 Μονοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 11 Βασική αιτία δημιουργίας Μονοπωλίου Η πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση θεωρεί τις τιμές ως δεδομένες, ενώ αντίθετα η μονοπωλιακή επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Το εξωτερικό µακρο-περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Το Σχέδιο Μάρκετινγκ Σχέδιο Μάρκετινγκ Γραπτό κείμενο Πώς φτάσαμε ως εδώ; Που βρισκόμαστε τώρα; Πού θέλουμε να πάμε στο μέλλον; Πώς θα πάμε εκεί ; Σχέδιο Μάρκετινγκ Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Επιτελική Σύνοψη Α] Εισαγωγή - Κατάσταση Αγοράς - Ρύθμιση ΝΟΜΕ Στην παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ενότητα 6: Η Συμπεριφορά των Καταναλωτών Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ. Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή Το διοικητικό στέλεχος είναι ο άνθρωπος που κατευθύνει τις εισροές μιας επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 5 Στρατηγική επιχειρηματικής μονάδας Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

2/12/2011. A different point of view is simply the view from a place where you re not. HSBC

2/12/2011. A different point of view is simply the view from a place where you re not. HSBC ΤΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ MARKETING ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Καραβασίλης ηµήτρης Σύµβουλος Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη 26/11/2011 Τελικά τι είναι marketing? Μια δουλειά αεριτζίδικη, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού Ενότητα 6: Παραχώρηση δικαιώματος σε ανταγωνιστικές αγορές: παρέμβαση στις επικοινωνίες (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές) Νικόλαος Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews 1) Έχετε ανακοινώσει τα αποτελέσματα της μελέτης για τη δημιουργία δικτύου NGA γεγονός το οποίο πιθανόν να προσελκύσει τεράστιες επενδύσεις και να αναπτύξει έναν ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary Business Plan Γενική Εισαγωγή I. Εξώφυλλο II. Εισαγωγική Σελίδα III. Περιεχόμενα IV. Executive Summary 1 Εσωτερική Ανάλυση 1.1 Περιγραφή της επιχείρησης 1.2 Προϊόντα / Υπηρεσίες 1.3 Τοποθεσία 1.4 Ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα