ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας"

Transcript

1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Αρ. Φακ Φεβρουαρίου 2014 Διευθυντές Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Θέμα: Θέσεις Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Συμβούλων και Συνδετικών Λειτουργών για τη σχολική χρονιά Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.) καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Αποσπασμένων, Συμβούλων και Συνδετικών Λειτουργών για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στα διάφορα Τμήματα/Υπηρεσίες του, όπως φαίνονται πιο κάτω. Σημειώνεται ότι τα καθήκοντα, τα κριτήρια επιλογής και οι όροι εργασίας για την κάθε θέση περιγράφονται στα συνημμένα έγγραφα. 1. Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης: 1.1. Αποσπάσεις: Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση, Ειδική Εκπαίδευση, Προδημοτική Εκπαίδευση), Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (Κ.Ε.Α.), Επιμορφωτικά Κέντρα, Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία και Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, Ολοήμερο Σχολείο, Κατασκηνώσεις (Υπεύθυνος Υπηρεσίας και Λειτουργός Κατασκηνώσεων) Σύμβουλοι: Ελληνικών, Αγγλικών, Μαθηματικών, Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, Φυσικής Αγωγής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αγωγής Υγείας/Οικιακής Οικονομίας, Φυσικών Επιστημών, Μουσικής, Τέχνης, Περιβαλλοντικής Αγωγής, Μουσειακής Αγωγής, Προγράμματος Κρατικής Πινακοθήκης, Ειδικής Εκπαίδευσης, Προδημοτικής Εκπαίδευσης, Κοινωνικών Θεμάτων, Βελτίωσης και Ανάπτυξης Σχολείου Συνδετικοί Λειτουργοί Ειδικής Εκπαίδευσης: για τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης. 2. Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης: 2.1. Αποσπάσεις: Γραφείο Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (Δ.Μ.Ε.), Μονάδα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού, Μονάδα Στήριξης Προγραμματιστών, Γραφείο Γ.Ε.Μ.Ε., Μονάδα Στήριξης Γραμματειών, Μονάδα Εποπτείας Προσφορών, Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας (Λ/σιας, Λ/σου, Λ/κας- Αμμ/στου, Πάφου), Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.), Αθλητικό Σχολείο, Μουσικό Σχολείο, Ιδιωτικά Σχολεία και Φροντιστήρια, Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας (Οικιακή Οικονομία/Αγωγή Υγείας, Θεατρολογία, Γραφικές Τέχνες/Τέχνη), Σχολή Κωφών (Φιλολογικά μαθήματα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες (Βιολογία/ Φυσιογνωστικά, Χημεία, Φυσική), Γραφικές Τέχνες, Τέχνη, Αγγλικά, Πληροφορική, Γυμναστική, Δακτυλογραφία, Θρησκευτικά, Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Φωτογραφία, Οικιακή Οικονομία/Αγωγή Υγείας, Σ.Ε.Α.), Σχολή Τυφλών (Πληροφορική, Μουσική, Αγγλικά, Μαθηματικά, Τέχνη, Οικιακή Οικονομία/ Αγωγή Υγείας, Φιλολογικά μαθήματα, Φυσική Αγωγή) Σύμβουλοι: Πληροφορικής, Οικιακής Οικονομίας/Αγωγής Υγείας, Μαθηματικών, Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, Μουσικής, Χημείας, Φυσικής Αγωγής, Φιλολογικών/Προγράμματος για Αλλόγλωσσους/Θεμάτων Θρησκευτικών Ομάδων, Ξένων Γλωσσών (Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ιταλικών, Ισπανικών, Ρωσικών, Τουρκικών), Οικονομικών/Εμπορικών, Θρησκευτικών, Βιολογίας/Γεωγραφίας/Φυσιογνωστικών, Φυσικής, Τέχνης, Φωτογραφικής Τέχνης, Θεατρολογίας Συνδετικοί Λειτουργοί Ειδικής Εκπαίδευσης: για τα σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. 3. Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: 3.1. Αποσπάσεις: Γραφείο Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δ.Μ.Τ.Ε.Ε.), Γραφείο Γ.Ε.Τ.Ε, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, Μονάδα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού, Ειδικά Σχολεία (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου Ξυλουργική), Σχολή Κωφών (Ξενοδοχειακά), Σχολή Τυφλών (Ξυλουργική), Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.- Υπεύθυνος Ειδικοτήτων (Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Μηχανικής Η/Υ, Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής, Γεωπονίας), Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.-Επαρχιακός Συντονιστής, Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. Βοηθός Γενικός Συντονιστής. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 1434 Λευκωσία Τηλ: φαξ: Ιστοσελίδα:

2 3.2. Σύμβουλοι: Δομικών, Ξενοδοχειακών, Διακοσμητικής, Γραφικών Τεχνών, Μηχανολογίας/ Μηχανικής Αυτοκινήτου, Ηλεκτρολογίας/ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ξυλουργικής Συνδετικοί Λειτουργοί Ειδικής Εκπαίδευσης: για τα σχολεία Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 4. Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στη Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης: 4.1. Αποσπάσεις: Γραφείο Διευθυντή Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (Δ.Α.Α.Ε.) (Θέματα Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Θέματα Αλλοδαπών Φοιτητών, Θέματα Δημόσιων και Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, Ευρωπαϊκά Θέματα και Θέματα Οργανισμού Νεολαίας, Υπηρεσία Εξετάσεων Θέση Α, Υπηρεσία Εξετάσεων Θέση Β ), Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.)/ Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.), Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) 5. Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 5.1. Αποσπάσεις: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Παιδαγωγικά, Προδημοτική Εκπαίδευση, Ειδική Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Διοίκηση, Μεθοδολογία της Διδασκαλίας, Ανάπτυξη Προγραμμάτων, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Οργάνωση και Διοίκηση Τάξης, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Εκπαίδευση για την Πολιτότητα, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (Τ.Π.Ε.), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Συμβουλευτική Ψυχολογία, Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας. Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων (Υ.Α.Π.): Συντονιστής Υ.Α.Π., Γραφίστας-Λειτουργός Εκδοτικής Ομάδας, Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης-Επιμελητής Γλώσσας και Εκδόσεων Δ.Ε., Φιλόλογος-Επιμελητής Γλώσσας και Εκδόσεων Μ.Ε. και Μ.Τ.Ε.Ε Σύμβουλοι: Προγράμματα Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Πεδουλάς, Αθαλάσσα, Σαλαμιού). 6. Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού: 6.1. Αποσπάσεις: Αναλυτικά Προγράμματα: Προδημοτική Εκπαίδευση, Ειδική Εκπαίδευση, Νέα Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Θέατρο Δημοτικής, Ιστορία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Μέσης, Θρησκευτικά, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες Δημοτικής, Φυσική, Χημεία, Βιολογία/Φυσιογνωστικά, Γεωγραφία Μέσης, Γνωρίζω τον Κόσμο μου, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Δημοτικής, Αγωγή Υγείας/Οικιακή Οικονομία, Φυσική Αγωγή, Τέχνη, Μουσική, Αγγλικά, Γαλλικά Μέσης, Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Πληροφορική Μέσης, Οικονομικά, Θέματα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας - Πολιτική Άμυνα - Κ.Ε.Ε.Σ.Κ, Έργα Πληροφορικής (Τ.Π.Ε), Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (Κ.Ε.Ε.Α.), Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων (Γ.Ε.Δ.Υ.), Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (Κ.Ε.Ε.), Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων Υ.Π.Π Σύμβουλοι: Γραφείο Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας: Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π)., Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης-Παρατηρητήριο για τη Βία, Συντονιστική Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας (Σ.Ε.Α.Υ.Π.), Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Σ.Π.Υ.), Προγράμματα ΜΕΝΤΩΡ- Αντιναρκωτική Αγωγή, Κυκλοφοριακή Αγωγή, 7. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά από την κεντρική ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στη διεύθυνση από σήμερα Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014 στις 14:00 μέχρι και τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 στις 14:00, ημερομηνία και ώρα κατά την οποία θα τερματιστεί αυτόματα η αποδοχή νέων αιτήσεων. Επισημαίνεται ότι καμία παράταση δεν θα δοθεί. 8. Πιο κάτω θα βρείτε χρήσιμες για τη διαδικασία υποβολής αίτησης απόσπασης, ανάθεσης καθηκόντων σε Ειδικούς Συμβούλους και Συνδετικούς Λειτουργούς, καθώς επίσης και για τη διαδικασία υποβολής αίτησης απόσπασης στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (Κ.Ε.Α.). 9. Για διασφάλιση της ασφάλειας πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και υποβολή της αίτησης θα χρειαστεί να καταχωρίσετε κατά την είσοδό σας τα πιο κάτω προσωπικά στοιχεία: - USERNAME: Αριθμός Φακέλου Εκπαιδευτικού (Π.Μ.Π./Μ. ή Π.Φ./Δ.) - PASSWORD: Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Α.Κ.Α.) Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης, μπορείτε να εκτυπώσετε αντίγραφο για το αρχείο σας. Το ηλεκτρονικό σύστημα θα αποστείλει αυτόματα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο επιβεβαίωση υποβολής αίτησης στην οποία θα αναγράφεται ο «Κωδικός Αίτησης». 10. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για κάθε θέση απόσπασης, Ειδικού Συμβούλου ή Συνδετικού Λειτουργού πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση, ενώ ο μέγιστος αριθμός αιτήσεων που μπορεί να υποβληθεί για κάθε εκπαιδευτικό είναι τρεις (3). Τονίζεται, επίσης, ότι θα πρέπει να γίνεται προσεκτικός έλεγχος πριν την υποβολή της κάθε αίτησης, αφού δεν θα δίνεται δυνατότητα υποβολής της για δεύτερη φορά. Αίτηση για την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (Κ.Ε.Α.) θα θεωρείται ως επιπρόσθετη και δεν περιλαμβάνεται στις τρεις προαναφερθείσες αιτήσεις. 2

3 11. Όσον αφορά στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (Κ.Ε.Α.), διευκρινίζεται ότι η υποβολή αίτησης θα γίνεται από διαφορετικό σύνδεσμο (link) στην επίσημη κεντρική ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στη διεύθυνση κατά τις ίδιες ημερομηνίες που αναφέρονται πιο πάνω. Σημειώνεται ότι αίτηση ενδιαφέροντος για την Κ.Ε.Α. μπορεί να υποβληθεί μόνο από εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δασκάλους, Β.Δ., Διευθυντές) και όχι από εκπαιδευτικούς Ειδικής, Προδημοτικής, Μέσης Γενικής ή Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης. 12. Αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων τονίζονται τα πιο κάτω: Το Υ.Π.Π. είναι δυνατό να προβεί σε διαφοροποίηση των θέσεων και των καθηκόντων των πιο πάνω θέσεων σε περίπτωση που αυτό απαιτούν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Σημειώνεται ότι, κατά τη διαδικασία επιλογής για όλες τις θέσεις, θα ληφθεί υπόψη η προηγούμενη υπηρεσία και η πείρα που έχει αποκτηθεί από τους Λειτουργούς που ήδη υπηρετούν στη συγκεκριμένη θέση, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των Τμημάτων/ Υπηρεσιών του Υ.Π.Π Όλες οι θέσεις Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Συμβούλων και Συνδετικών Λειτουργών υπόκεινται σε τελική έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού) Το Υ.Π.Π. θα προσφέρει θέσεις απόσπασης εκπαιδευτικών και ανάθεσης ειδικών καθηκόντων σε Ειδικούς Συμβούλους και Συνδετικούς Λειτουργούς σε πλήρη χρόνο 5/5 ή σε χρόνο 3/5 σε συνεχόμενες ημέρες της εβδομάδας. Οι θέσεις απόσπασης/συμβούλου/συνδετικού Λειτουργού κατά 1/5 καταργούνται (εκτός των περιπτώσεων όπου ο χρόνος απόσπασης/συμβούλου/συνδετικού Λειτουργού που θα δοθεί θα είναι μόνο 1/5), ενώ οι θέσεις απόσπασης κατά 2/5 θα δοθούν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες του Υ.Π.Π. 13. Οι βασικοί όροι απόσπασης εκπαιδευτικού, καθώς και ανάθεσης καθηκόντων Ειδικού Συμβούλου και Συνδετικού Λειτουργού φαίνονται πιο κάτω: Απόσπαση εκπαιδευτικού, Ειδικού Συμβούλου και Συνδετικού Λειτουργού κατά 3/5 ή 5/5 (και 4/5 εάν αυτό χρειαστεί): Ωράριο εργασίας: Οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση* είναι από 3 μέχρι 5 ημέρες συνολικά την εβδομάδα (3/5 5/5) θα εργάζονται από 1/9 μέχρι 31/8 του επόμενου έτους, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς και το υφιστάμενο εορτολόγιο της Δημόσιας Υπηρεσίας κατά τις ημέρες απόσπασής* τους. Νοείται ότι οι σχολικές αργίες (που δεν είναι δημόσιες αργίες) θα τηρούνται μόνο κατά τις ημέρες που ο εκπαιδευτικός εργάζεται στο σχολείο. Άδεια ανάπαυσης: Οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση* είναι από 3 μέχρι 5 ημέρες συνολικά την εβδομάδα (3/5 5/5) θα δικαιούνται άδεια ανάπαυσης μέχρι 29 εργάσιμες ημέρες ή ανάλογο μέρος, η οποία θα λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της απόσπασής* τους. Σημειώνεται ότι η μεταφορά άδειας ανάπαυσης μέχρι 10 ημερών είναι εφικτή στην περίπτωση που η απόσπαση* θα συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά. Η άδεια ανάπαυσης υπολογίζεται όπως φαίνεται πιο κάτω: Για αναγνωρισμένη υπηρεσία μέχρι 6 χρόνια από την ημερομηνία διορισμού, η άδεια ανάπαυσης καθορίζεται στις 20 εργάσιμες ημέρες. Για αναγνωρισμένη υπηρεσία από 7 χρόνια και μέχρι 14 χρόνια από την ημερομηνία διορισμού, η άδεια ανάπαυσης καθορίζεται στις 24 εργάσιμες ημέρες. Για αναγνωρισμένη υπηρεσία από 15 χρόνια και πάνω από την ημερομηνία διορισμού, η άδεια ανάπαυσης καθορίζεται στις 29 εργάσιμες ημέρες. Η αναγνωρισμένη υπηρεσία είναι η υπηρεσία όπως αυτή καθορίζεται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας την 1 η Σεπτεμβρίου της εκάστοτε σχολικής χρονιάς. Αναγνώριση Υπηρεσίας: Η υπηρεσία των αποσπασμένων εκπαιδευτικών θα λογίζεται ως υπηρεσία στη θέση που κατέχουν για σκοπούς προαγωγής, αλλά όχι ως υπηρεσία σε Δημόσιο Σχολείο. Η υπηρεσία των Ειδικών Συμβούλων και Συνδετικών Λειτουργών θα λογίζεται ως υπηρεσία στη θέση που κατέχουν για σκοπούς προαγωγής και ως υπηρεσία σε Δημόσιο Σχολείο. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας, για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής ή Μέσης Εκπαίδευσης απαιτείται ελάχιστη υπηρεσία πέντε ετών σε δημόσιο σχολείο. Οι αποσπασμένοι λειτουργοί θα αμείβονται με βάση την κλίμακα στην οποία βρίσκονται. 3

4 13.2. Απόσπαση εκπαιδευτικού, Ειδικού Συμβούλου και Συνδετικού Λειτουργού κατά 2/5 (ή και 1/5 εάν αυτό χρειαστεί): Ωράριο εργασίας: Οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση* είναι δύο ημέρες (ή μία ημέρα εάν χρειαστεί) συνολικά την εβδομάδα θα εργάζονται από 1/9 μέχρι 31/8 του επόμενου έτους, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας μόνο κατά τις ημέρες απόσπασής* τους. Οι εκπαιδευτικοί θα ακολουθούν το εορτολόγιο των δημόσιων σχολείων σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Κανονισμούς κατά τις ημέρες που εργάζονται στο σχολείο. Κατά τις ημέρες, όμως, της απόσπασής* τους θα ακολουθούν το εορτολόγιο της Δημόσιας Υπηρεσίας. Νοείται, ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών (καλοκαιριού, Χριστουγέννων και Πάσχα) οι εκπαιδευτικοί με απόσπαση* κατά 2/5 (ή 1/5 εάν χρειαστεί) θα εργάζονται κανονικά κατά τις ημέρες της απόσπασής* τους. Κατά τη διάρκεια των διακοπών, θα δίνεται η δυνατότητα επιλογής ημερών και ημερομηνιών που οι εκπαιδευτικοί θα παρουσιάζονται στην εργασία τους, σε συνεννόηση με το διευθυντή της υπηρεσίας τους, έχοντας υπόψη και τις ανάγκες της υπηρεσίας τους. Άδεια απουσίας: Οι άδειες απουσίας των εκπαιδευτικών που είναι με μερική απόσπαση* δύο ημέρες την εβδομάδα (ή και μία ημέρα αν χρειαστεί) θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμούς. Οι αποσπασμένοι* λειτουργοί θα αμείβονται με βάση την κλίμακα στην οποία βρίσκονται. Σημειώνεται ότι ο διορισμός του Συνδετικού Λειτουργού γίνεται από τον Υπουργό σύμφωνα με τους περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμούς του * Σημείωση: Ο όρος «απόσπαση» σημαίνει την υπηρεσία σε θέση απόσπασης, σε θέση Ειδικού Συμβούλου ή σε θέση Συνδετικού Λειτουργού. Τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 13 ισχύουν για όλες τις αποσπάσεις/συμβούλους/συνδετικούς Λειτουργούς, εκτός εάν δηλώνεται κάτι διαφορετικό στην ανάλυση των καθηκόντων/όρων εργασίας που ακολουθούν. 14. Με βάση υποδείξεις της Γενικής Ελέγκτριας, θα γίνεται έλεγχος της τήρησης του ωραρίου όλων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, Συμβούλων και Συνδετικών Λειτουργών για τις ημέρες που υπηρετούν υπό αυτή την ιδιότητα, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό ή άλλο σύστημα καταγραφής χρόνου που ισχύει για την υπηρεσία στην οποία θα τοποθετηθούν, σε συνεννόηση με τους προϊσταμένους τους. Το υπό αναφορά σύστημα προβλέπει, μεταξύ άλλων, για υπογραφή δικαιολογητικού εγγράφου από τον προϊστάμενο στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η καταγραφή της ώρας προσέλευσης/αποχώρησης λόγω εντεταλμένης υπηρεσίας σε άλλο χώρο, όπως π.χ. επίσκεψη σε σχολείο ή άλλη υπηρεσιακή δραστηριότητα. 15. Τονίζεται ότι σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, όπως αυτές έχουν καθοριστεί με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (Αρ και ημερ. 18/12/2013), το ωράριο της Δημόσιας Υπηρεσίας διαφοροποιήθηκε από την 1/1/2014 όπως φαίνεται πιο κάτω: Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7:30 π.μ./ 8:30 π.μ. μέχρι και τις 3:00 μ.μ./ 4:00 μ.μ. Οι πιο πάνω αναφερόμενοι όροι θα τηρηθούν απαρέγκλιτα. Η υποβολή δήλωσης εκ μέρους των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών συνεπάγεται και την πλήρη αποδοχή των όρων εργασίας, όπως περιγράφονται πιο πάνω, καθώς και στα συνημμένα έγγραφα. α/α Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Κοιν.: Πρόεδρο και Μέλη Ε.Ε.Υ. Διευθυντή Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 4

5 ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Καθήκοντα και κριτήρια επιλογής Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών Λειτουργών/ Συμβούλων/ Συνδετικών Λειτουργών Α. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ (1) Γραφείο Δ.Δ.Ε. (α) Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση 1. Διερεύνηση, μελέτη, σύνταξη κειμένων και συλλογή δεδομένων και στοιχείων που αφορούν στα Δημοτικά Σχολεία και στα Δημόσια και Κοινοτικά Νηπιαγωγεία. 2. Μελέτη φακέλων, συγκέντρωση στοιχείων/ πληροφοριών και ετοιμασία απαντήσεων σε ερωτήματα βουλευτών, εκπροσώπων του τύπου, εκπαιδευτικών, Συνδέσμων Γονέων, κ.λπ. για θέματα που αφορούν στην οργάνωση και στους κανονισμούς λειτουργίας των δημοτικών σχολείων και των δημόσιων νηπιαγωγείων. 3. Ετοιμασία εγγράφων, εγκυκλίων, ενημερωτικών σημειωμάτων, ανακοινώσεων στον ημερήσιο τύπο, προτάσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο, σημειωμάτων προς την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής κ.λπ. 4. Εισηγήσεις για χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, εκπαιδευτικού προγραμματισμού και καινοτομιών που αφορούν στα δημοτικά σχολεία, στα δημόσια και κοινοτικά νηπιαγωγεία (εκπαιδευτικά προγράμματα, οργάνωση και διοίκηση δημοτικών σχολείων, ομαλή λειτουργία δημοτικών σχολείων, ενημέρωση και καθοδήγηση διευθυντών κ.λπ.). 5. Συνεργασία με διάφορους κυβερνητικούς φορείς και υπηρεσίες, για χειρισμό θεμάτων που αφορούν στην ομαλή λειτουργία των δημοτικών σχολείων. 6. Διεκπεραίωση διάφορων άλλων εργασιών/ μελετών που ανατίθενται από το Δ.Δ.Ε. 7. Χειρισμός εκπαιδευτικών θεμάτων που αφορούν τους εγκλωβισμένους (σχολεία, στελέχωση, βιβλία, επισκέψεις κ.ά.) Συνεργασία με άλλες διευθύνσεις του Υ.Π.Π. καθώς και άλλες υπηρεσίες για ομαλή λειτουργία των σχολείων. 1. Πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο 2. Αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για το θέμα 3. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακά προσόντα στο θέμα θεωρείται ως πλεονέκτημα 4. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet) 5. Πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά (β) Ειδική Εκπαίδευση 1. Προώθηση και εφαρμογή του Νόμου και της πολιτικής του Υπουργείου σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης. 2. Συνεργασία με το Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης για θέματα ειδικής εκπαίδευσης. 3. Συνεργασία με Π.Ι.Κ, ανώτερα και ανώτατα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, δασκάλους, γονείς και φοιτητές σε θέματα Ειδικής Εκπαίδευσης. 4. Συντονισμός προϋπολογισμών ειδικών σχολείων, ειδικών μονάδων και αιθουσών αναφοράς. 5. Προώθηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού και τεχνολογικού εξοπλισμού των Ειδικών Μονάδων και αιθουσών αναφοράς. 6. Διεκπεραίωση άλλων συναφών καθηκόντων που ανατίθενται από το Δ.Δ.Ε. 2. Διετής, τουλάχιστον, πείρα στα θέματα της ειδικής αγωγής. 3. Μετεκπαίδευση ή κατοχή μεταπτυχιακών προσόντων στην Ειδική Εκπαίδευση θεωρείται ως πλεονέκτημα. 4. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet). 5. Πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. (2) Επιμορφωτικά Κέντρα 1. Οργανώνει, καθοδηγεί και ελέγχει τους εκπαιδευτές που διδάσκουν στα Επιμορφωτικά Κέντρα και είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία των Κέντρων της επαρχίας του, σε συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολείων και τους τοπικούς υπευθύνους. 2. Συνεργάζεται στενά με τον Επιθεωρητή των Επιμορφωτικών Κέντρων και εφαρμόζει την πολιτική του Υπουργείου για θέματα δια βίου μάθησης. 3. Ετοιμάζει σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές των Επιμορφωτικών Κέντρων αναλυτικά προγράμματα για διάφορα θέματα των Επιμορφωτικών Κέντρων. 4. Έχει την ευθύνη για το λογιστικό έλεγχο τόσο των εισπράξεων όσο και των πληρωμών των Επιμορφωτικών Κέντρων και την ετοιμασία και υποβολή των σχετικών λογαριασμών. 5. Αναλαμβάνει οποιαδήποτε καθήκοντα ανατεθούν από τον Επιθεωρητή των Επιμορφωτικών Κέντρων ή από το Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης. 1. Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου ή Βοηθός Διευθυντής ή δάσκαλος με υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο 5 τουλάχιστον ετών. 2. Προηγούμενη εμπλοκή σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 3. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακά προσόντα στο θέμα θεωρείται ως πλεονέκτημα 4. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet) 5. Πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά Οι Λειτουργοί Επιμορφωτικών Κέντρων θα εργάζονται από την πρώτη Δευτέρα μετά τις 15 Αυγούστου μέχρι και τις 30 5

6 Ιουνίου του επόμενου έτους, σύμφωνα με το ωράριο της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και το εορτολόγιο της Δημόσιας Υπηρεσίας, σε συνδυασμό με απογευματινή και βραδινή εργασία, ανάλογα και με το ωράριο των ομάδων των Επιμορφωτικών Κέντρων (Τα Κέντρα λειτουργούν συνήθως από τις 5 μ.μ. μέχρι τις 9 μ.μ.). Θα δικαιούνται άδεια απουσίας σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμούς. (3) Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία και Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία 1. Παραλαβή, αρχειοθέτηση, μελέτη, έλεγχος και αξιολόγηση των αιτήσεων για ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Σχολείων (δημοτικά και νηπιαγωγεία), Ιδιωτικών Φροντιστηρίων/ Θερινών Σχολείων. 2. Προώθηση των αιτήσεων των υπό έγκριση ιδιωτικών Νηπιαγωγείων/ Δημοτικών Σχολείων/ Φροντιστηρίων και Θερινών Σχολείων στη Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Ι.Ε.) προς έγκριση τους 3. Διερεύνηση, μελέτη, σύνταξη κειμένων και συλλογή δεδομένων και στοιχείων που αφορούν τα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία/ Δημοτικά Σχολεία, Ιδιωτικά Φροντιστήρια και Θερινά Σχολεία 4. Μελέτη φακέλων, ετοιμασία εγγράφων, εγκυκλίων, ενημερωτικών σημειωμάτων, ανακοινώσεων για θέματα που αφορούν στην οργάνωση και τους κανονισμούς ίδρυσης και λειτουργίας των Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων/ Δημοτικών Σχολείων/ Φροντιστηρίων και Θερινών Σχολείων 5. Συγκέντρωση στοιχείων/ πληροφοριών και ετοιμασία εκθέσεων και απαντήσεων σε ερωτήματα βουλευτών, εκπροσώπων του τύπου, Συνδέσμων, κ.λπ. σε θέματα που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Σχολείων (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία), Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και Θερινών Σχολείων 6. Ετοιμασία καταλόγου για αναγνώριση της Εκπαιδευτικής Προϋπηρεσίας των Νηπιαγωγών που εργάζονται στα εγκεκριμένα τμήματα των Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων. 3. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακά προσόντα θεωρείται ως πλεονέκτημα. 4. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet). 5. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. (4) Κατασκηνώσεις (α) Υπεύθυνος/η Υπηρεσίας 1. Συνεργάζεται με τον αρμόδιο Π.Λ.Ε. και προωθεί την ανάπτυξη και βελτίωση των προγραμμάτων των κατασκηνώσεων, την ετοιμασία των προϋπολογισμών, την προκήρυξη των αναγκαίων προσφορών και τη διαχείριση των οικονομικών (αγορές, πληρωμές) των κατασκηνώσεων. 2. Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Κατασκηνώσεων και των κατασκηνωτικών χώρων. 3. Οργανώνει και διευθύνει τη λειτουργία των Εκπαιδευτικών και Θερινών Κατασκηνώσεων, τις αποστολές παιδιών στην Ελλάδα, καθώς και τα προγράμματα φιλοξενίας παιδιών και ομογενών από το εξωτερικό. 4. Υπηρετεί ως αρχηγός στις Θερινές Κατασκηνώσεις ή σε αποστολές στην Ελλάδα, ανάλογα με τις ανάγκες. 5. Συνεργάζεται με τις Τεχνικές Υπηρεσίες για τη συντήρηση και αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των κατασκηνώσεων. 6. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα ανατίθενται από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης. 1. Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου ή Βοηθός Διευθυντής ή δάσκαλος με υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο 5 τουλάχιστον ετών. 2. Εμπειρία σε θέματα κατασκηνώσεων και αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για το θέμα (υπηρεσία ως ομαδάρχης, συνοδός, οικονόμος, βοηθός αρχηγός) 3. Μετεκπαίδευση ή επιμόρφωση 4. Η κατοχή μεταπτυχιακών προσόντων θεωρείται ως πλεονέκτημα 5. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet) 6. Πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά (β) Λειτουργός Υπηρεσίας Κατασκηνώσεων 1. Συνεργάζεται με το Διευθυντή της Υπηρεσίας Κατασκηνώσεων: για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Κατασκηνώσεων και των κατασκηνωτικών χώρων, για την ετοιμασία των προϋπολογισμών, την προκήρυξη των αναγκαίων προσφορών και τη διαχείριση των οικονομικών (αγορές, πληρωμές) των κατασκηνώσεων, για την οργάνωση της λειτουργίας των Εκπαιδευτικών και Θερινών Κατασκηνώσεων, τις αποστολές παιδιών στην Ελλάδα καθώς και τα προγράμματα φιλοξενίας παιδιών και ομογενών από το εξωτερικό. 2. Υπηρετεί ως αρχηγός στις Θερινές Κατασκηνώσεις ή σε αποστολές στην Ελλάδα, ανάλογα με τις ανάγκες. 3. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα αναθέτει η Υπηρεσία. 1. Πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο 2. Πείρα στη θέση αρχηγού στις κατασκηνώσεις 3. Αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για το θέμα (υπηρεσία ως ομαδάρχης, συνοδός, οικονόμος, βοηθός αρχηγός). 4. Μετεκπαίδευση ή επιμόρφωση 5. Η κατοχή μεταπτυχιακών προσόντων θεωρείται ως πλεονέκτημα 6. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, Ms Office (Word, Excel, Outlook), Internet) 7. Πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά Όροι εργασίας των Λειτουργών Κατασκηνώσεων: Οι Λειτουργοί της Υπηρεσίας Κατασκηνώσεων θα εργάζονται σύμφωνα με το ωράριο της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και το εορτολόγιο της Δημόσιας Υπηρεσίας. Επιπρόσθετα οι Λειτουργοί της Υπηρεσίας Κατασκηνώσεων θα 6

7 υπηρετούν επί 24ώρου βάσεως, εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες της λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Κατασκηνώσεων. Θα δικαιούνται άδεια απουσίας σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμούς. (5) Ολοήμερο Σχολείο Καθήκοντα και ευθύνες 1. Οργανώνει, καθοδηγεί και ελέγχει τη λειτουργία των Ολοήμερων Σχολείων. 2. Συνεργάζεται στενά με τον υπεύθυνο Επιθεωρητή του Ολοήμερου Σχολείου και εφαρμόζει την πολιτική του Υπουργείου για τα θέματα του Ολοήμερου Σχολείου. 3. Έχει την ευθύνη για τις επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι Σχολικές Εφορείες και οι Σύνδεσμοι Γονέων των Ολοήμερων Σχολείων. 4. Αναλαμβάνει οποιαδήποτε καθήκοντα του ανατεθούν από τον υπεύθυνο Επιθεωρητή του Ολοήμερου Σχολείου ή από το Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης. 1. Πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο 2. Προηγούμενη εμπλοκή σε παρόμοια καθήκοντα 3. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακά προσόντα θεωρούνται ως πλεονέκτημα 4. Πολύ καλή γνώση Η.Υ. (Windows, Ms Office (Word, Excel, Outlook), Internet) 5. Πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά (6) Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Μεγάλης Βρετανίας (Κ.Ε.Α) 1. Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας και του ορθόδοξου χριστιανικού δόγματος στους Ομογενείς στη Μεγάλη Βρετανία. 2. Ετοιμασία και παρουσίαση εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με την ευκαιρία εθνικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων. 3. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του ανατεθούν από τον Επιθεωρητή - Προϊστάμενο της Κ.Ε.Α. 1. Κατοχή θέσης εκπαιδευτικού (μόνιμου, επί δοκιμασία ή εκπαιδευτικού που περιλαμβάνεται στον κατάλογο διοριστέων της Ε.Ε.Υ.) δημοτικής εκπαίδευσης (όχι εκπαιδευτικού Ειδικής, Προδημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης). 2. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακά προσόντα θεωρούνται ως πλεονέκτημα. 3. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 4. Δράση, στα σχολεία ή αλλού στην Κύπρο, σχετική με οργάνωση ή συμμετοχή σε εκδηλώσεις ή δραστηριότητες (μουσική, χορό, δημιουργικό δράμα). Όροι εργασίας Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής: 1. Οι αποσπασμένοι στην Κ.Ε.Α θα εργάζονται από 14 μέχρι 19 ώρες (21-29 περιόδους των 40 ). Ο διδακτικός χρόνος τους διαφοροποιείται ανάλογα με τη θέση που κατέχουν και τα χρόνια υπηρεσίας τους. 2. Η υπηρεσία τους ως αποσπασμένων θα λογίζεται ως υπηρεσία στη θέση που κατέχουν για σκοπούς προαγωγής αλλά όχι ως υπηρεσία σε Δημόσιο Σχολείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. 3. Όσοι εκπαιδευτικοί επιλεγούν να εργαστούν στην Κ.Ε.Α. θα πρέπει να υπογράψουν συμβόλαιο ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τρία έτη, για υπηρεσία στην Κ.Ε.Α. 4. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί μια από τις προτιμήσεις τους, θα κληθούν να υπηρετήσουν σε περιοχή που δεν έχουν επιλέξει. Β. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (1) Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ελληνικών, Αγγλικών, Μαθηματικών, Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, Φυσικής Αγωγής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αγωγής Υγείας/ Οικιακής Οικονομίας, Φυσικών Επιστημών, Μουσικής, Τέχνης, Περιβαλλοντικής Αγωγής, Μουσειακής Αγωγής, Προγράμματος Κρατικής Πινακοθήκης, Ειδικής Εκπαίδευσης, Προδημοτικής, Κοινωνικών Θεμάτων, Βελτίωσης και Ανάπτυξης Σχολείου) 1. Καθοδηγεί το διδακτικό προσωπικό στο θέμα του, βάσει προγράμματος επισκέψεών του σε σχολεία. 2. Συνεργάζεται στενά με τον οικείο Επιθεωρητή ή τον Επιθεωρητή του θέματος και ενεργεί υπό την επίβλεψή του και σύμφωνα με τις οδηγίες του. 3. Διεξάγει δειγματικά μαθήματα, συνέδρια και σεμινάρια σχετικά με το θέμα του. 4. Ετοιμάζει διδακτικό και εποπτικό υλικό, όπως σημειώσεις, φύλλα εργασίας, δείγματα διαγνωστικών δοκιμίων, διαφάνειες, εκπαιδευτικά λογισμικά, οδηγίες χρήσης νέου εξοπλισμού και οποιοδήποτε άλλο συμπληρωματικό υλικό για τους δασκάλους που διδάσκουν το θέμα. 5. Καθοδηγεί και στηρίζει νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς, βάσει προγράμματος που οργανώνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. 6. Συμμετέχει στη διαδικασία προώθησης και εφαρμογής των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. 7. Αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης. 1. Οκταετής, τουλάχιστον, υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο. 2. Διετής, τουλάχιστον, διδακτική πείρα στο θέμα της ειδικότητάς του. 3. Αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για το θέμα. 4. Μετεκπαίδευση ή επιμόρφωση στο θέμα. 5. Η κατοχή μεταπτυχιακών προσόντων θεωρείται ως πλεονέκτημα. 6. Η συμμετοχή στις επιτροπές διαμόρφωσης και προώθησης των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων θα θεωρείται 7

8 πλεονέκτημα. 7. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Internet) 8. Πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Γ. ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 1. Οι Συνδετικοί Λειτουργοί θα αναλαμβάνουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες που ορίζονται από τον Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο 113(1) Διετής, τουλάχιστον, πείρα στα θέματα της ειδικής αγωγής. 3. Η μετεκπαίδευση ή/και κατοχή μεταπτυχιακών προσόντων στο θέμα θεωρείται ως πλεονέκτημα 4. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet) 5. Πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Καθήκοντα και απαιτούμενα προσόντα Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών Λειτουργών/ Συμβούλων/ Συνδετικών Λειτουργών Α. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ (1) Γραφείο Δ.Μ.Ε. (α) Γραφείο Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης 1. Βοηθά στον έλεγχο της αλληλογραφίας της Δ.Μ.Ε., ετοιμάζει επιστολές, εγκυκλίους, χαιρετισμούς και γενικό ενημερωτικό υλικό. 2. Ετοιμάζει υλικό για τις υπηρεσιακές συναντήσεις, τηρεί πρακτικά κατά τις συναντήσεις Δ.Μ.Ε.-Π.Λ.Ε. 3. Χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και ενημερώνει τη Δ.Μ.Ε. για θέματα εκπαίδευσης που συμβαίνουν στο χώρο της Ε.Ε. 4. Κρατεί ενήμερη τη Δ.Μ.Ε. για διαγωνισμούς και συνέδρια. 5. Παρακολουθεί και είναι ενήμερος για τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας. 6. Κάνει εκθέσεις σε διάφορα ευρωπαϊκά σώματα, Μ.Μ.Ε., Γ.Τ.Π. 7. Αποτελεί το σύνδεσμο της Δ.Μ.Ε. με διάφορες υπηρεσίες και λειτουργούς (Υ.Π.Π., Κρατικών Τμημάτων ή άλλων Φορέων). (β) Κριτήρια Επιλογής: 1. Πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο 2. Λογιστικές γνώσεις θα αποτελούν πλεονέκτημα 3. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet) 4. Πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά 5. Προηγούμενη πείρα και γνώση σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Δ.Μ.Ε. ι) Μονάδα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού 1. Ανάληψη εργασιών σχετικών με την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων, που αφορούν (α) μελέτες βιωσιμότητας, (β) κτιριολογικά προγράμματα, (γ) κτιριακές ανάγκες υφιστάμενων σχολείων, (δ) εξοπλισμό υφιστάμενων σχολείων, (ε) επίλυση διάφορων προβλημάτων υφιστάμενων σχολείων, (στ) εξέταση χώρων ανέγερσης νέων σχολικών μονάδων, (ζ) προγραμματισμό ανέγερσης νέων σχολικών μονάδων και αναγκαίων επεκτάσεων/ διαμορφώσεων με βάση νέα προγράμματα που εφαρμόζονται στην παιδεία και (η) ασφάλεια σχολικών κτιρίων. 2. Καταρτισμός και παρακολούθηση προϋπολογισμών (Τακτικός Αναπτύξεως). 3. Καταρτισμός και αναθεώρηση Εκπαιδευτικών Περιφερειών είτε σε παγκύπρια βάση είτε σε τοπικό επίπεδο, αναλόγως των αναγκών που προκύπτουν με τις προβλέψεις μαθητών και τη χωρητικότητα κάθε σχολικής μονάδας. 4. Ανάληψη εργασιών σχετικών με προβλέψεις και ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό. 5. Προτάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για διάφορα θέματα και προγράμματα που αφορούν στη Μέση Εκπαίδευση. 6. Διερεύνηση, μελέτη, σύνταξη κειμένων και συλλογή δεδομένων και στοιχείων που αφορούν τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. 7. Μελέτη φακέλων, συγκέντρωση στοιχείων/ πληροφοριών και ετοιμασία απαντήσεων σε ερωτήματα βουλευτών, εκπροσώπων του τύπου, εκπαιδευτικών, Συνδέσμων Γονέων, κ.ά. για θέματα που αφορούν την οργάνωση και τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. 8. Ετοιμασία εγγράφων, εγκυκλίων, ενημερωτικών σημειωμάτων, ανακοινώσεων στον ημερήσιο τύπο, προτάσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο, σημειωμάτων προς την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής κ.λπ. 9. Εισηγήσεις για χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, εκπαιδευτικού προγραμματισμού και καινοτομιών που αφορούν τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης (εκπαιδευτικά προγράμματα, οργάνωση και διοίκηση σχολείων, ομαλή λειτουργία σχολείων, ενημέρωση και καθοδήγηση διευθυντών κ.λπ.). 10. Συνεργασία με διάφορους κυβερνητικούς φορείς και υπηρεσίες, για χειρισμό θεμάτων που αφορούν στην ομαλή λειτουργία των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. 11. Διεκπεραίωση διαφόρων άλλων εργασιών που ανατίθενται από τη Δ.Μ.Ε. 1. Πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο 2. Λογιστικές γνώσεις θα αποτελούν πλεονέκτημα 3. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Internet) 4. Πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά 8

9 5. Προηγούμενη πείρα και γνώση σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Δ.Μ.Ε. ιι) Μονάδα Στήριξης Προγραμματιστών 1. Κατασκευή ωρολογίου προγράμματος για ειδικά μαθήματα (Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Γερμανικά, Τούρκικα, Θέατρο, Φωτογραφία, Γραφικές Τέχνες και Αρχιτεκτονικό Σχέδιο) 2. Υποστήριξη στους προγραμματιστές των διάφορων σχολείων, οι οποίοι μπορεί να έχουν προβλήματα με το κλείσιμο και ολοκλήρωση του Ωρολογίου προγράμματος. 3. Προετοιμασία για τις Παγκύπριες Εξετάσεις (συλλογή προσωπικών δεδομένων των μαθητών της Γ Λυκείου και προετοιμασία και αποστολή στον κάθε μαθητή υποψήφιο των πληροφοριών που αφορούν τα προσωπικά του δεδομένα μαζί με τις επιλογές μαθημάτων κατεύθυνσης που έχει επιλέξει για τη Γ Λυκείου με σκοπό να παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις, ορισμός σχολείων που θα λειτουργήσουν ως Εξεταστικά κέντρα σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εξετάσεων, ετοιμασία προγράμματος, συντονισμός και τοποθέτηση επιτηρητών για τις Παγκύπριες Εξετάσεις, αποστολή βαθμολογιών των υποψηφίων μετά το πέρας των Παγκυπρίων Εξετάσεων, στατιστική επεξεργασία βαθμολογιών των Παγκυπρίων Εξετάσεων. Κριτήρια Επιλογής: 1. Πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο 2. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office (Word, Excel, Access, Outlook), Internet) 3. Ικανότητα προγραμματισμού σε Η/Υ 4. Πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά 5. Προηγούμενη πείρα και γνώση σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Δ.Μ.Ε. ιιι) Μονάδα Στήριξης Γραμματειών 1. Υποστήριξη λογισμικού λειτουργίας των Γραμματειών των σχολείων. 2. Στελέχωση Κεντρικού Φορέα Συντονισμού Προγραμμάτων Μέσης Εκπαίδευσης. 3. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων που σχετίζονται με τη φύση της εργασίας τους. 1. Πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο 2. Πολύ καλή γνώση των θεμάτων της επιστήμης των Τ.Π.Ε. 3. Προηγούμενη εμπλοκή σε παρόμοια καθήκοντα 4. Πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. 5. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακά προσόντα σε θέματα Τ.Π.Ε. θεωρείται ως πλεονέκτημα. (γ) Μονάδα Εποπτείας Προσφορών 1. Συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες σε θέματα (α) ετοιμασίας και έγκρισης προδιαγραφών για προμήθεια τεχνικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού εργαστηρίων και εποπτικών μέσων για Σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, (β) προκήρυξης, αξιολόγησης και κατακύρωσης προσφορών και παρακολούθησης πιστής εκτέλεσης Συμβάσεων Δημοσίου για προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού εργαστηρίων Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Σχεδιασμού- Τεχνολογίας, Οικιακής Οικονομίας, Τέχνης καθώς και εποπτικών μέσων, αθλητικού υλικού, γραφικής ύλης και άλλου εξοπλισμού που προμηθεύονται τα σχολεία μέσω της Αποθήκης του Υ.Π.Π., (γ) εισαγωγής σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού στα σχολεία, (δ) προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών για τη σωστή και ασφαλή χρήση του εξοπλισμού και (ε) προκήρυξης, αξιολόγησης και κατακύρωσης προσφορών και παρακολούθηση της πιστής εκτέλεσης Συμβάσεων Δημοσίου για προμήθεια Ξενόγλωσσων και άλλων Διδακτικών Βιβλίων Μέσης Εκπαίδευσης, (στ) Συντονισμού διοργάνωσης εκδρομής μαθητών Α Λυκείου στο Εξωτερικό. 2. Πέραν των πιο πάνω καθηκόντων, ο λειτουργός της Μονάδας Εποπτείας Προσφορών: (α) συνεργάζεται με άλλα τμήματα και υπηρεσίες του Υπουργείου και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα πιστής εφαρμογής των Περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμων και σχετικών Κανονισμών, (β) ετοιμάζει Έγγραφα Διαγωνισμού για προσφορές, (γ) ετοιμάζει Έντυπα Τεχνικής Αξιολόγησης και άλλο βοηθητικό υλικό αναγκαίο για τη σωστή αξιολόγηση των προσφορών, (δ) εκπροσωπεί το Τμήμα Μέσης Εκπαίδευσης στο Συμβούλιο Προσφορών, (ε) ετοιμάζει τις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν τις αντίστοιχες Συμβάσεις Δημοσίου, (στ) παρακολουθεί την πιστή εκτέλεση Συμβάσεων Δημοσίου για προσφορές τεχνικού εξοπλισμού σχολικών εργαστηρίων. 3. Αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν. 2. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet) 3. Πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. 4. Προηγούμενη πείρα και γνώση σε θέματα που αφορούν εξοπλισμό και υλικά των σχολικών εργαστηρίων και τη Νομοθεσία και τους Κανονισμούς των Δημοσίων Συμβάσεων. (δ) Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας 1. Συνεργάζεται με τον Επαρχιακό Επιθεωρητή για την προετοιμασία εντύπων των αναγκών των σχολείων. Τα έντυπα αυτά κάθε χρόνο διαφοροποιούνται με βάση τις τροποποιήσεις στους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων. 2. Συνεργάζεται με τον Επαρχιακό Επιθεωρητή για την προετοιμασία εγκυκλίων, οδηγιών και άλλων εντύπων που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. 3. Αξιολογεί και ελέγχει ως προς την ορθότητα τις ανάγκες προσωπικού, που υποβάλλουν τα σχολεία (προκαταρκτικές και τελικές), και διαμορφώνει τις τελικές ανάγκες των σχολείων με βάση τις διάφορες ελαφρύνσεις, παραχωρήσεις, πιστώσεις κ.λπ. 4. Συνεργάζεται με τον Επαρχιακό Επιθεωρητή για την ταξινόμηση, μελέτη και ικανοποίηση των αιτήσεων για 9

10 μετακίνηση των εκπαιδευτικών λειτουργών, με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς μετακινήσεων και την υποβολή στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.) των αναγκών της επαρχίας σε διδακτικό και διευθυντικό προσωπικό, φροντίζοντας για τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία μέσω της Μονάδας Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Μ.Ε. 5. Συνοδεύει και συμβουλεύει τον Επαρχιακό Επιθεωρητή στις συσκέψεις του με την Ε.Ε.Υ. και με τους Διευθυντές της επαρχίας, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 6. Αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν από τον Επαρχιακό Επιθεωρητή. Οι Λειτουργοί των γραφείων των επαρχιακών επιθεωρητών θα εργάζονται 3 ημέρες της εβδομάδας (3/5) στο Υ.Π.Π., με ωράριο και εορτολόγιο της Δημόσιας Υπηρεσίας, και δύο ημέρες (2/5) στο σχολείο, με ωράριο και εορτολόγιο της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Κριτήρια Επιλογής: 2. Πολύ καλή γνώση της λειτουργίας των σχολείων (Ωρολόγιο Πρόγραμμα, ειδικές αίθουσες, συνδιδασκαλίες, ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό, κ.λπ.) 3. Πολύ καλή γνώση των κανονισμών μετακινήσεων των εκπαιδευτικών και ορθή εφαρμογή τους. 4. Ικανότητα για αξιολόγηση ενστάσεων που αφορούν μετακινήσεις. 5. Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ικανότητα στην ταξινόμηση, αρχειοθέτηση στοιχείων/ δεδομένων των εκπαιδευτικών και των σχολείων (πιστώσεις περιόδων, παραχωρήσεις, ελαφρύνσεις εκπαιδευτικών, ανάγκες σχολείων, κ.λπ.). 6. Προθυμία για προσφορά υπηρεσιών και εκτός ωραρίου εργασίας είτε κατά τις βραδινές ώρες είτε κατά τις γιορτές και τα Σαββατοκύριακα, όποτε αυτό απαιτείται. (2) Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης (Γ.Ε.Μ.Ε.) 1. Βοηθά στον έλεγχο της αλληλογραφίας του Γ.Ε.Μ.Ε., ετοιμάζει επιστολές, εγκυκλίους, χαιρετισμούς και γενικό ενημερωτικό υλικό. 2. Ετοιμάζει υλικό για τις υπηρεσιακές συναντήσεις, τηρεί πρακτικά κατά τις συναντήσεις του Γ.Ε.Μ.Ε.-Ε.Μ.Ε. 3. Χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και ενημερώνει το Γ.Ε.Μ.Ε. για θέματα εκπαίδευσης που συμβαίνουν στο χώρο της Ε.Ε. 4. Διαχειρίζεται θέματα που σχετίζονται με διαγωνισμούς, εκδηλώσεις και συνέδρια. 5. Παρακολουθεί και είναι ενήμερος για τις τροποποιήσεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. 6. Ετοιμάζει εκθέσεις σε διάφορα ευρωπαϊκά σώματα, Μ.Μ.Ε., Γ.Τ.Π., απαντά σε ερωτήσεις Βουλευτών ή Επιτρόπων. 7. Αποτελεί το σύνδεσμο του Γ.Ε.Μ.Ε. με διάφορες υπηρεσίες/φορείς και λειτουργούς και συμμετέχει σε επιτροπές και συνεδρίες που αφορούν θέματα Γ.Ε.Μ.Ε. 2. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office (Word, Excel, Access, Outlook), Internet). 3. Πολύ καλή γνώση ξένων Γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά). 4. Πολύ καλή γνώση των κανονισμών λειτουργίας των σχολείων Μ.Ε. (3) Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) 1. Βοηθά τον Προϊστάμενο των Κ.Ι.Ε αναφορικά με το συντονισμό της εργασίας όλων των Κ.Ι.Ε. 2. Μετά από οδηγίες του Προϊσταμένου των Κ.Ι.Ε καθοδηγεί και ενημερώνει με σεμινάρια ή επισκέψεις το προσωπικό των Κ.Ι.Ε με στόχο τη σωστή διεκπεραίωση της εργασίας τους και την ανταλλαγή απόψεων. 3. Ετοιμάζει τα αναλυτικά προγράμματα σε συνεργασία με όλες τις ειδικότητες των προσφερόμενων μαθημάτων. 4. Αναλαμβάνει γενικός υπεύθυνος - συντονιστής για τη σύνταξη των δοκιμίων των τελικών ενιαίων γραπτών εξετάσεων, καθώς και για τη διεξαγωγή των εξετάσεων. 5. Ετοιμάζει τον ετήσιο προγραμματισμό λειτουργίας των Κ.Ι.Ε. 6. Αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν. 1. Άριστη κατάρτιση και ενημερότητα για τις σύγχρονες εξελίξεις στα μαθήματα της ειδικότητάς του και στις τάσεις και τα προβλήματα της Μέσης Εκπαίδευσης γενικά. 2. Πλούσια διδακτική πείρα σε όλες τις τάξεις και σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς του 3. Πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο. 4. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet) 5. Προηγούμενη πείρα όσον αφορά στη διεύθυνση των Κ.Ι.Ε. και τη διοργάνωση τελικών ενιαίων γραπτών εξετάσεων θα θεωρείται πλεονέκτημα. 6. Προηγούμενη πείρα στη διοργάνωση επιμορφωτικών μαθημάτων ή άλλων δραστηριοτήτων για το διευθυντικό και γραμματειακό προσωπικό θα θεωρείται πλεονέκτημα. (4) Μουσικό Σχολείο 1. Συνεργασία με τους επόπτες των Μουσικών Σχολείων. 2. Συνεργασία με τους Συνδέσμους Γονέων των μαθητών (αντιμετώπιση θεμάτων που εγείρονται από μαθητές και γονείς). 3. Διοργάνωση συναυλιών Καθηγητών των Μουσικών Σχολείων σε Γυμνάσια (που γίνονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά και για ενημέρωση των μαθητών αναφορικά με το θεσμό του Μουσικού Σχολείου). 4. Διοργάνωση ακροάσεων για επιλογή των μαθητών των Μουσικών Σχολείων και συμμετοχή στην Επιτροπή. 5. Διοργάνωση τελικών πρακτικών εξετάσεων ατομικών οργάνων των Μουσικών Σχολείων και συμμετοχή στην Επιτροπή. 6. Διοργάνωση των συναυλιών των μαθητών των Μουσικών Σχολείων και έλεγχος των προγραμμάτων συναυλιών 10

11 (επίπεδο, διάρκεια, σειρά εμφάνισης, συντονισμός μεταξύ των διδασκόντων καθηγητών κ.ά.). 7. Συντονισμός σε θέματα που αφορούν στον εξοπλισμό των Μουσικών Σχολείων. 8. Ετοιμασία, οργάνωση και διεξαγωγή δειγματικών μαθημάτων. 9. Ετοιμασία οργάνωση και εκπόνηση αναλυτικών προγραμμάτων. 10. Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων και αρχείου. 11. Διοργάνωση εκπαιδευτικών κατασκηνώσεων των μαθητών των Μουσικών Σχολείων. 3. Προηγούμενη εμπλοκή σε παρόμοια καθήκοντα. 4. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet) 5. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακά προσόντα στο θέμα θεωρείται ως πλεονέκτημα. (5) Αθλητικό Σχολείο 1. Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λειτουργία και τον έλεγχο των Αθλητικών Σχολείων Λευκωσίας και Λεμεσού σε συνεργασία με τους Β.Δ. υπευθύνους για τα Αθλητικά Σχολεία και τους Ε.Μ.Ε. Φυσικής Αγωγής με επί τόπους επισκέψεις. 2. Συλλογή των αιτήσεων των νέων μαθητών και επιλογή των μαθητών βάσει των κριτηρίων εγγραφής, σε συνεργασία με τους Β.Δ. των Αθλητικών Σχολείων. 3. Διαλογή και οργάνωση των ανά τάξη τμημάτων των Αθλητικών Σχολείων σε συνεργασία με τους υπεύθυνους Β.Δ. 4. Συνεργασία με τον Κ.Ο.Α. και τους Ε.Μ.Ε. Φυσικής Αγωγής για την ανάθεση καθηκόντων σε προπονητές. 5. Καθορισμός των αναγκών σε διδακτικό προσωπικό για τα ενισχυτικά μαθήματα, σε συνεργασία με την οικεία Διεύθυνση. 6. Έλεγχος για την ποιότητα και την ποσότητα του φαγητού που προσφέρεται στους μαθητές, σε συνεργασία με τους Β.Δ. των Αθλητικών Σχολείων. 7. Συνεργασία με τον Κ.Ο.Α. όσον αφορά στη ρύθμιση της μεταφοράς των μαθητών προς και από το σχολείο τους στους χώρους προπόνησης. 8. Συντονισμός σε θέματα που αφορούν στον εξοπλισμό των Αθλητικών Σχολείων. 9. Ετοιμασία έντυπου ενημερωτικού φωτογραφικού και κινηματογραφικού υλικού (μικρό φιλμάκι) για την Εκπαιδευτική Έκθεση. 10. Οργάνωση επισκέψεων/ σεμιναρίων και επιλογή συμμετεχόντων σε σεμινάρια και συνέδρια εντός και εκτός Κύπρου. 11. Έλεγχος για τις πληρωμές των δικαιούχων καθηγητών. 12. Συνεχή επικοινωνία με τους Β.Δ. των Αθλητικών Σχολείων και ενημέρωση των Ε.Μ.Ε. Φυσικής Αγωγής για κάθε ενέργεια. 13. Ανάληψη άλλων καθηκόντων που τυχόν του ανατεθούν από την οικεία Διεύθυνση. 3. Προηγούμενη εμπλοκή σε παρόμοια καθήκοντα. 4. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακά προσόντα στο θέμα θεωρείται ως πλεονέκτημα. (6) Ιδιωτικά Σχολεία και Φροντιστήρια 1. Έλεγχος στα στοιχεία ίδρυσης και λειτουργίας των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων. Πληροφορίες για τη Νομοθεσία που διέπει την Ιδιωτική Εκπαίδευση. 2. Πληροφορίες για ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ιδρύσουν νέα φροντιστήρια: διαδικασία ίδρυσης, έντυπα και πιστοποιητικά που πρέπει να κατατεθούν. 3. Έλεγχος της καταλληλότητας του διδακτικού προσωπικού και βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων καθηγητών που εργάζονται σε Ιδιωτικά Φροντιστήρια 4. Έλεγχος των αιτήσεων και προώθησή τους στη Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. 5. Έλεγχος στα στοιχεία λειτουργίας των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων: αν συνεχίζουν να λειτουργούν με τα ίδια στοιχεία που έχουν εγκριθεί κ.λπ. 6. Έλεγχος στα στοιχεία ίδρυσης και λειτουργίας των Θερινών Σχολείων. 7. Βεβαιώσεις αναγνώρισης των απολυτηρίων Μέσης Εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί από άλλα κράτη. 3. Προηγούμενη εμπλοκή σε παρόμοια καθήκοντα. 4. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office (Word, Outlook), Internet) 5. Πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. (7) Αποσπάσεις σε Ειδικά Σχολεία (7.1) Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας (α) Καθηγητής/ήτρια Οικιακής Οικονομίας/ Αγωγής Υγείας 1. Είναι υπεύθυνος/η για την οργάνωση και εφαρμογή του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας/ Αγωγής Υγείας, σύμφωνα με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος 2. Θέτει στόχους στο ατομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του μαθητή 3. Διδάσκει, αξιολογεί και ετοιμάζει τελική έκθεση για κάθε μαθητή 11

12 4. Εφαρμόζει εκπαιδευτικές μεθόδους προσαρμοσμένες στις ανάγκες και δυνατότητες κάθε μαθητή (διαφοροποιημένη εργασία) 5. Έχει την ευθύνη για τη διαχείριση της συμπεριφοράς στα πλαίσια της ομάδας και των μαθητών που διδάσκει 6. Έχει την ευθύνη να συνοδεύει μαθητές σε πρόγραμμα μερικής ένταξης στην Τεχνική Εκπαίδευση σε μάθημα της Οικιακής Οικονομίας/ Αγωγής Υγείας. 7. Στα πλαίσια στήριξης του κάθε μαθητή/τριας συνεργάζεται με όλο το προσωπικό του σχολείου και συμμετέχει σε πολυθεματικές ομάδες, οπότε είναι αναγκαίο, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος 8. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου και συμμετέχει σε επιτροπές, προγράμματα και δραστηριότητες του σχολείου 9. Συμμετέχει στις συνεδριάσεις και το συντονισμό του προσωπικού σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολείου (β) Καθηγητής/ήτρια Εικαστικών Τεχνών (Μερική απασχόληση, 6 περίοδοι την εβδομάδα) 1. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση και το Προσωπικό του Σχολειού για την οργάνωση και εφαρμογή του μαθήματος της Τέχνης και Πρακτικών Εργασιών σύμφωνα με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος του Ειδικού Σχολείου και των ατομικών προγραμμάτων εκπαίδευσης των μαθητών. 2. Διδάσκει το μάθημα της Τέχνης και Πρακτικών Εργασιών σε μαθητές με ειδικές ανάγκες στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος του Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας. 3. Προσαρμόζει τις μεθόδους διδασκαλίας και το εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα με τις ανάγκες και δυνατότητες κάθε μαθητή (διαφοροποιημένη εργασία) με στόχο την καλλιέργεια των δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών. 4. Έχει την ευθύνη για τη διαχείριση της συμπεριφοράς στα πλαίσια της ομάδας και των μαθητών που διδάσκει σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των ομάδων και άλλους ειδικούς. 5. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση και το Προσωπικό του Σχολείου και συμμετέχει σε επιτροπές, προγράμματα και δραστηριότητες του Σχολείου. 6. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν από τη Διεύθυνση του Ειδικού Σχολείου. (γ) Καθηγητής/ήτρια Θεατρολογίας (Μερική απασχόληση, 8 περίοδοι την εβδομάδα) 1. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση και το Προσωπικό του Σχολειού για την οργάνωση και εφαρμογή του μαθήματος της θεατρικής Αγωγής σύμφωνα με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος του Ειδικού Σχολείου και των ατομικών προγραμμάτων εκπαίδευσης των μαθητών. 2. Διδάσκει το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής σε μαθητές με ειδικές ανάγκες στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος του Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας. 3. Προσαρμόζει τις μεθόδους διδασκαλίας και το εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα με τις ανάγκες και δυνατότητες κάθε μαθητή (διαφοροποιημένη εργασία) με στόχο την ανάπτυξη της έκφρασης, της επικοινωνίας και της δημιουργικότητας των μαθητών μέσα από το θέατρο. 4. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου για την προετοιμασία θεατρικών έργων στα πλαίσια των σχολικών γιορτών. 5. Έχει την ευθύνη για τη διαχείριση της συμπεριφοράς στα πλαίσια της ομάδας και των μαθητών που διδάσκει σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των ομάδων και άλλους ειδικούς. 6. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση και το προσωπικό του Σχολείου και συμμετέχει σε επιτροπές, προγράμματα και δραστηριότητες του Σχολείου. 7. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν από τη Διεύθυνση του Ειδικού Σχολείου. (7.2) Σχολή Τυφλών (α) Καθηγητής/ήτρια Πληροφορικής 1. Διδασκαλία μαθητών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και ενηλίκων με οπτική αναπηρία σε θέματα Πληροφορικής 2. Τεχνική υποστήριξη μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης που φοιτούν σε συνηθισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε θέματα ειδικού εξοπλισμού 3. Προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για τη διδασκαλία ατόμων με οπτική αναπηρία 4. Σύμφωνα με τις ανάγκες της Σχολής Τυφλών (ως κέντρου Τυφλών), πιθανόν να χρειαστεί απογευματινή εργασία αντί πρωινής 5. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν από τη Διεύθυνση της Σχολής Τυφλών (β) Καθηγητής/ήτρια Μουσικής 1. Διδασκαλία μαθητών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης που φοιτούν σε συνηθισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ενηλίκων με οπτική αναπηρία 2. Διδασκαλία ειδικής σημειογραφίας Μπρέιλ στη Μουσική για τυφλά άτομα 3. Συνεργασία με Ωδεία και Μουσικές Σχολές στις οποίες παρακολουθούν μαθήματα άτομα με οπτική αναπηρία 4. Σύμφωνα με τις ανάγκες της Σχολής Τυφλών (ως κέντρου Τυφλών), πιθανόν να χρειαστεί απογευματινή εργασία αντί πρωινής 5. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν από τη Διεύθυνση της Σχολής Τυφλών (γ) Καθηγητής/ήτρια Αγγλικής Φιλολογίας 1. Στήριξη μαθητών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης με οπτική αναπηρία που φοιτούν σε συνηθισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα 2. Διδασκαλία ενηλίκων με οπτική αναπηρία και στο Τμήμα Τηλεφωνικής της Σχολής Τυφλών 3. Ανάπτυξη ειδικού αναλυτικού προγράμματος για τα Αγγλικά για τη Σχολή Τηλεφωνητών 4. Σύμφωνα με τις ανάγκες της Σχολής Τυφλών (ως κέντρου Τυφλών), πιθανόν να χρειαστεί απογευματινή εργασία αντί πρωινής 5. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν από τη Διεύθυνση της Σχολής Τυφλών 12

13 (δ) Καθηγητής/ήτρια Μαθηματικών 1. Διδασκαλία ειδικής σημειογραφίας Μπρέιλ στα Μαθηματικά 2. Στήριξη μαθητών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης με οπτική αναπηρία που φοιτούν σε συνηθισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα 3. Παραγωγή/προσαρμογή εξειδικευμένου υλικού διδασκαλίας 4. Σύμφωνα με τις ανάγκες της Σχολής Τυφλών (ως κέντρου Τυφλών), πιθανόν να χρειαστεί απογευματινή εργασία αντί πρωινής 5. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν από τη Διεύθυνση της Σχολής Τυφλών (ε) Καθηγητής/ήτρια Οικιακής Οικονομίας/ Αγωγής Υγείας 1. Διδασκαλία με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και καθημερινής ζωής, εκπαίδευση μαθητών και ενηλίκων με οπτική αναπηρία 2. Παραγωγή/προσαρμογή εξειδικευμένου υλικού διδασκαλίας 3. Σύμφωνα με τις ανάγκες της Σχολής Τυφλών (ως κέντρου Τυφλών), πιθανόν να χρειαστεί απογευματινή εργασία αντί πρωινής 4. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν από τη Διεύθυνση της Σχολής Τυφλών (στ) Καθηγητής/ήτρια Φιλολογικών Μαθημάτων 1. Στήριξη μαθητών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης με οπτική αναπηρία που φοιτούν σε συνηθισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα 2. Διδασκαλία ενηλίκων με οπτική αναπηρία και στο Τμήμα Τηλεφωνικής της Σχολής Τυφλών 3. Ανάπτυξη ειδικού αναλυτικού προγράμματος για τα Ελληνικά και τις Γενικές Γνώσεις για τη Σχολή Τηλεφωνητών 4. Απογευματινή διδασκαλία/στήριξη των μαθητών με οπτική αναπηρία οι οποίοι φοιτούν σε συνηθισμένα εκπαιδευτήρια και παρακολουθούν μαθήματα στο απογευματινό πρόγραμμα της Σχολής Τυφλών 5. Επιμέλεια της προσαρμογής των κειμένων στα μαθήματα Ελληνικών, Ιστορίας, Αρχαίων για μαθητές και φοιτητές με οπτική αναπηρία (χωρίς όραση ή με μειωμένη όραση) 6. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν από τη Διεύθυνση της Σχολής (ζ) Καθηγητής/ήτρια Φυσικής Αγωγής 1. Στήριξη μαθητών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης με οπτική αναπηρία που φοιτούν σε συνηθισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και στήριξη των καθηγητών Φυσικής Αγωγής που διδάσκουν μαθητές με οπτική αναπηρία για τους τρόπους προσέγγισης του μαθήματος στα πλαίσια της οπτικής αναπηρίας 2. Διδασκαλία ενηλίκων με οπτική αναπηρία και στο Τμήμα Τηλεφωνικής της Σχολής Τυφλών και προετοιμασία των αθλητών για συμμετοχή τους σε αγώνες για άτομα με ειδικές ανάγκες 3. Διδασκαλία κολύμβησης σε άτομα με οπτική αναπηρία 4. Απογευματινή διδασκαλία των μαθητών με οπτική αναπηρία οι οποίοι φοιτούν σε συνηθισμένα εκπαιδευτήρια και παρακολουθούν μαθήματα στο απογευματινό πρόγραμμα της Σχολής Τυφλών 5. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν από τη Διεύθυνση της Σχολής (η) Καθηγητής/ήτρια Τέχνης Καθήκοντα και ευθύνες (για πλήρη απασχόληση 5/5): 1. Διδασκαλία με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων χεριών 2. Εκπαίδευση μαθητών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και ενηλίκων (αγγειοπλαστική) με στόχο και την επαγγελματική αποκατάσταση 3. Παραγωγή/προσαρμογή εξειδικευμένου υλικού διδασκαλίας 4. Σύμφωνα με τις ανάγκες της Σχολής Τυφλών (ως κέντρου Τυφλών), πιθανόν να χρειαστεί απογευματινή εργασία αντί πρωινής 5. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν από τη Διεύθυνση της Σχολής Τυφλών Καθήκοντα και ευθύνες (για μερική απασχόληση 1/5): 1. Διδασκαλία χειροτεχνίας, ψηφιδωτού σε άτομα με διπλή αισθητηριακή αναπηρία (τυφλοκώφωση). Κριτήρια επιλογής για τις θέσεις 7.1 και 7.2: 1. Πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο στο θέμα της ειδικότητάς τους. 3. Προηγούμενη εμπλοκή σε παρόμοια καθήκοντα. 4. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office (Word, Outlook), Internet) 5. Εξειδίκευση σε θέματα Ακουστικής Απώλειας θα θεωρείται πλεονέκτημα. 6. Μεταπτυχιακό ή άλλο πτυχίο ή δίπλωμα ή εμπειρία στην ειδική εκπαίδευση ή/ και στην εκπαίδευση ατόμων με οπτική αναπηρία ή/ και ακουστική απώλεια (νοηματική γλώσσα) θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 7. Πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. (7.3) Σχολή Κωφών (Καθηγητής/ήτρια Φιλολογικών μαθημάτων, Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών (Βιολογία/ Φυσιογνωστικά, Χημεία, Φυσική), Γραφικές Τέχνες, Τέχνη, Αγγλικά, Πληροφορική, Γυμναστική, Οικιακή Οικονομία/Αγωγή Υγείας, Δακτυλογραφία, Θρησκευτικά, Σχεδιασμός/ Τεχνολογία, Φωτογραφία, Συμβουλευτική Σ.Ε.Α.) 1. Διδασκαλία σε τάξεις παιδιών με απώλεια ακοής. 2. Συνεργασία με το διερμηνέα νοηματικής γλώσσας της τάξης, σε περίπτωση που υπάρχει ή και το συντονιστή του προγράμματος. 3. Επιλογή και γραπτή απλοποίηση της ύλης του αντικειμένου που διδάσκει, στο γλωσσικό επίπεδο των παιδιών. 4. Διδασκαλία μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος Μέσης Εκπαίδευσης ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες 13

14 της Σχολής. 5. Ενεργός συμμετοχή σε Επιτροπές, εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Σχολής. 6. Συμμετοχή στις συνεδρίες και στο συντονισμό σύμφωνα με το πρόγραμμα της Σχολής. 7. Ετοιμασία εκθέσεων για κάθε μαθητή. 8. Συμμετοχή σε πολυθεματικές επιτροπές. 9. Συμμετοχή στην ετοιμασία του ατομικού προγράμματος κάθε μαθητή. 10. Συνεργασία με τους γονείς και συμμετοχή στις ενημερωτικές συναντήσεις με αυτούς. 11. Επίβλεψη παιδιών κατά τα διαλείμματα και στις εκδρομές. 1. Πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο στο θέμα της ειδικότητάς τους. 3. Προηγούμενη εμπλοκή σε παρόμοια καθήκοντα. 4. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office (Word, Outlook), Internet) 5. Εξειδίκευση σε θέματα Ακουστικής Απώλειας θα θεωρείται πλεονέκτημα. 6. Μεταπτυχιακό ή άλλο πτυχίο ή δίπλωμα ή εμπειρία στην ειδική εκπαίδευση ή/ και στην εκπαίδευση ατόμων με οπτική αναπηρία ή/ και ακουστική απώλεια (νοηματική γλώσσα) θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 7. Πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Όροι εργασίας Αποσπάσεων για τις θέσεις 7.1, 7.2 και Οι αποσπασμένοι λειτουργοί θα εργάζονται σύμφωνα με το εορτολόγιο και το ωράριο της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. 2. Η υπηρεσία τους ως αποσπασμένων θα λογίζεται ως υπηρεσία στη θέση που κατέχουν για σκοπούς προαγωγής, καθώς επίσης και ως υπηρεσία σε Δημόσιο Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης. 3. Οι αποσπασμένοι λειτουργοί θα αμείβονται με βάση την κλίμακα στην οποία ήδη βρίσκονται. 4. Η άδεια απουσίας τους θα είναι σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμούς. Β. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Σύμβουλος Μέσης Εκπαίδευσης (Πληροφορικής, Οικιακής Οικονομίας/ Αγωγής Υγείας, Μαθηματικών, Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, Μουσικής, Χημείας, Φυσικής Αγωγής, Φιλολογικών/ Προγράμματος για Αλλόγλωσσους Μαθητές/ Θέματα Θρησκευτικών Ομάδων, Θρησκευτικών, Ξένων Γλωσσών (Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ιταλικών, Ισπανικών, Ρωσικών, Τούρκικων), Οικονομικών/ Εμπορικών, Βιολογίας/ Γεωγραφίας/ Φυσιογνωστικών, Φυσικής, Τέχνης, Φωτογραφικής Τέχνης, Θεατρολογίας). 1. Καθοδηγεί και στηρίζει τους καθηγητές της ειδικότητας και ιδιαίτερα των επί δοκιμασία και επί συμβάσει, σε θέματα οργάνωσης και σχεδιασμού μαθήματος, διδακτικής μεθοδολογίας, περιεχομένου/ ύλης των μαθημάτων της ειδικότητας, οργάνωσης της τάξης, αξιολόγησης των μαθητών, χρήσης των πολυμέσων και της νέας τεχνολογίας κατά τη διδασκαλία, χρήσης ειδικών αιθουσών κ.λπ. 2. Διοργανώνει και συμμετέχει σε δειγματικές διδασκαλίες και συναντήσεις των καθηγητών του κλάδου, καθώς και σε σεμινάρια ή συνέδρια ανάπτυξης και επιμόρφωσης του προσωπικού. 3. Αναλαμβάνει την παραγωγή διδακτικού και εποπτικού υλικού όπως σημειώσεις, φύλλα εργασίας, δείγματα εξεταστικών δοκιμίων, διαφάνειες, εκπαιδευτικά λογισμικά, οδηγίες χρήσης νέου εξοπλισμού και συμμετέχει στον εκσυγχρονισμό ή σύνταξη νέων αναλυτικών προγραμμάτων στα μαθήματα της ειδικότητάς του. 4. Παρακολουθεί και στηρίζει εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες της ειδικότητάς του. 5. Συμμετέχει στη διαδικασία διαμόρφωσης, προώθησης και εφαρμογής των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. 6. Αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του αναθέτει η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, υπό την επίβλεψη του οικείου Επιθεωρητή. 7. Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω ο Σύμβουλος εργαστηριοποιημένων μαθημάτων (Πληροφορικής, Οικιακής Οικονομίας, Τεχνολογίας, Μουσικής, Χημείας, Βιολογίας/ Γεωγραφίας/ Φυσιογνωστικών, Φυσικής, Τέχνης): 8. Ετοιμάζει τις απαραίτητες προδιαγραφές για τα αναλώσιμα υλικά και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων. 9. Μεταφράζει στα Ελληνικά (μετά τις σχετικές οδηγίες) τις προδιαγραφές για τα πολυπληθή υλικά και τον εξοπλισμό που διαθέτουν τα εργαστήρια. 10. Λαμβάνει μέρος στην αξιολόγηση των προσφορών ως μέλος της επιτροπής αξιολόγησης και ύστερα από την κατακύρωση, παρακολουθεί τη διαδικασία για έγκαιρη παράδοση. 11. Παραλαμβάνει τα υλικά και τον εξοπλισμό (τα οποία προέρχονται από πολλούς προμηθευτές) στις αποθήκες του ΥΠΠ, ελέγχει τις προδιαγραφές τους και υπογράφει τα δελτία καταλληλότητας και παράδοσης. 12. Παρακολουθεί και αξιολογεί τις ανάγκες των σχολείων για αναλώσιμα υλικά και νέο εξοπλισμό. 13. Κάνει έρευνα αγοράς για κατάλληλα υλικά και εξοπλισμό εργαστηρίων. Κριτήρια Επιλογής: 1. Άριστη κατάρτιση και ενημερότητα για τις σύγχρονες εξελίξεις στα μαθήματα της ειδικότητάς του και στις τάσεις και τα προβλήματα της Μέσης Εκπαίδευσης γενικά. 2. Πλούσια διδακτική πείρα σε όλες τις τάξεις και σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς του. 3. Οκταετής τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο. 4. Η κατοχή μεταπτυχιακών προσόντων στα παιδαγωγικά ή στην ειδικότητα θεωρείται ως πλεονέκτημα. 5. Η συμμετοχή στις επιτροπές διαμόρφωσης και προώθησης των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων θα θεωρείται πλεονέκτημα. 6. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office (Word, Outlook), Internet) 7. Πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. 14

15 Γ. ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 1. Οι Συνδετικοί Λειτουργοί θα αναλαμβάνουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες που ορίζονται από τον Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο 113(1) Διετής, τουλάχιστον, πείρα στα θέματα της ειδικής αγωγής. 3. Μετεκπαίδευση ή/και κατοχή μεταπτυχιακών προσόντων στο θέμα θεωρείται ως πλεονέκτημα. 4. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office (Word, Outlook), Internet) 5. Πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Καθήκοντα και απαιτούμενα προσόντα Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών/ Συμβούλων/ Συνδετικών Λειτουργών. Α. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ (1) Γραφείο ΔΜΤΕΕ (α) Γραφείο Διευθυντή Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης 1. Ασχολείται με την ετοιμασία μελετών, ερευνών, εγγράφων και προγραμμάτων για συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Ετοιμάζει υλικό που απαιτείται λόγω της συνεργασίας της Διεύθυνσης Μ.Τ.Ε.Ε με διάφορα Ευρωπαϊκά Σώματα και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα εκπαίδευσης. 3. Βοηθά το Διευθυντή Μ.Τ.Ε.Ε για χειρισμό των θεμάτων που αφορούν τους Προϋπολογισμούς, το κτιριολογικό πρόγραμμα και την επίπλωση των κτιρίων των Τεχνικών Σχολών. 4. Βοηθά τους Π.Λ.Ε και τους Επιθεωρητές Μ.Τ.Ε.Ε, για την αξιολόγηση των αναγκών των εργαστηρίων, των ειδικών αιθουσών διδασκαλίας και των σχεδιαστηρίων, που υποβάλλουν οι Διευθυντές των Τεχνικών Σχολών. 5. Βοηθά το Διευθυντή Μ.Τ.Ε.Ε στα θέματα προσφορών της Δ.Μ.Τ.Ε.Ε. 6. Ετοιμάζει επιστολές, εγκυκλίους, χαιρετισμούς και γενικά ενημερωτικό υλικό. 7. Ελέγχει και ενημερώνει τις απουσίες των καθηγητών και μαθητών 8. Ενημερώνει το Διευθυντή ΜΤΕΕ για διαγωνισμούς και συνέδρια. 9. Αποτελεί το σύνδεσμο της Διεύθυνσης με διάφορες υπηρεσίες και λειτουργούς του ΥΠΠ, κρατικών τμημάτων ή άλλων φορέων. 10. Αναλαμβάνει άλλες εργασίες που του ανατίθενται από τη Δ.Μ.Τ.Ε.Ε. 1. Απόφοιτος πανεπιστημίου σε τεχνολογικό κλάδο, κατά προτίμηση σε έναν από τους τεχνολογικούς κλάδους: Μηχανολογική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική/ Αρχιτεκτονική, Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 2. Τεχνική πείρα στη βιομηχανία στους τομείς του/ της κλάδου/ ειδικότητας των σπουδών του, όπου αυτό απαιτείται. 3. Πρακτική πείρα σε θέματα ετοιμασίας τεχνικών προδιαγραφών για την εξασφάλιση μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού και άλλου τεχνικού εξοπλισμού, όπου αυτό απαιτείται. 4. Καλή γνώση της κυπριακής αγοράς και ικανότητα διεξαγωγής έρευνας για τον εντοπισμό του πιο σύγχρονου εξοπλισμού, όπου αυτό απαιτείται. 5. Πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο. 6. Γενικότερη γνώση της δομής και των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αυτό απαιτείται. 7. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακά προσόντα στην Εκπαιδευτική ή Δημόσια Διοίκηση ή στην ειδικότητα ή σε θέματα Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας θεωρείται ως πλεονέκτημα. 8. Πολύ καλή γνώση Η.Υ. ( , Internet, MS Office, σχεδιαστικά προγράμματα, Excel). 9. Πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Κριτήρια επιλογής 1. Πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο 2. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office (Word, Excel, Access, Outlook), Internet) 3. Πολύ καλή γνώση ξένων Γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά) 4. Πολύ καλή γνώση των κανονισμών λειτουργίας των σχολείων ΜΕ. (β) Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Γ.Ε.Τ.Ε.) Καθήκοντα και ευθύνες 1. Βοηθά στον έλεγχο της αλληλογραφίας του ΓΕΤΕ, ετοιμάζει επιστολές, εγκυκλίους, χαιρετισμούς και γενικό ενημερωτικό υλικό. 2. Ετοιμάζει υλικό για τις υπηρεσιακές συναντήσεις, τηρεί πρακτικά κατά τις συναντήσεις του ΓΕΤΕ-ΕΤΕ. 3. Χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και ενημερώνει τον ΓΕΤΕ για θέματα εκπαίδευσης που συμβαίνουν στο χώρο της Ε.Ε. 4. Διαχειρίζεται θέματα που σχετίζονται διαγωνισμούς, εκδηλώσεις και συνέδρια. 5. Παρακολουθεί και είναι ενήμερος για τις τροποποιήσεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. 6. Κάνει εκθέσεις σε διάφορα ευρωπαϊκά σώματα, Μ.Μ.Ε., Γ.Τ.Π., απαντά σε ερωτήσεις Βουλευτών ή Επιτρόπων. 15

16 7. Αποτελεί το σύνδεσμο του ΓΕΤΕ με διάφορες υπηρεσίες/φορείς και λειτουργούς και συμμετέχει σε επιτροπές και συνεδρίες που αφορούν θέματα ΓΕΤΕ. 8. Βοηθά στα Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν την ΔΜΤΕΕ Κριτήρια επιλογής 1. Πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο 2. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office (Word, Excel, Access, Outlook), Internet) 3. Πολύ καλή γνώση ξένων Γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά) 4. Πολύ καλή γνώση των κανονισμών λειτουργίας των σχολείων ΜΕ. (2) Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Υπεύθυνος Ειδικοτήτων: Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Μηχανικής Η/Υ, Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής, Γεωπονίας) Γενική ευθύνη και καθήκον του Υπεύθυνου κάθε τμήματος ΜΙΕΕΚ είναι η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία και ο συντονισμός του προγράμματος. Συγκεκριμένα, ο Υπεύθυνος Τμήματος ΜΙΕΕΚ: 1. Παραμένει στη σχολική μονάδα κατά τον εργάσιμο χρόνο (5 περίπου ώρες, ενδεικτικά μεταξύ των ωρών 16:00 21:00) και συντονίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του τμήματος 2. Είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο τμήμα και τη σχολική μονάδα που το φιλοξενεί 3. Ασκεί διδακτικά καθήκοντα πέραν των άλλων υποχρεώσεών του ανάλογα με το πρόγραμμα και τις λοιπές ευθύνες του. 4. Ενημερώνει τους διδάσκοντες και τους εκπαιδευόμενους για τους κανονισμούς λειτουργίας του τμήματος, για τις εγκυκλίους και αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του προγράμματος 5. Μεριμνά για την τήρηση των κανονισμών από διδάσκοντες και εκπαιδευόμενους 6. Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας κάποιου διδάσκοντα 7. Συνεργάζεται με τους διδάσκοντες για τον καταρτισμό του προγράμματος των εξετάσεων, τον ορισμό των επιτηρητών και την τήρηση των σχετικών με τις εξετάσεις διατάξεων 8. Οργανώνει και συντονίζει πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευομένων στη βιομηχανία, ή εάν απαιτείται εκπαιδευτικές επισκέψεις 9. Εποπτεύει την κατάλληλη οργάνωση και τον εξοπλισμό των εργαστηριακών χώρων 10. Έχει τη εποπτεία για την τήρηση των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργαστηρίων και στις αίθουσες διδασκαλίας 11. Υποβάλλει εισηγήσεις για την παραγγελία και παραλαβή εξοπλισμού ή άλλου υλικού για τη λειτουργία των εργαστηρίων 12. Φροντίζει να τηρούνται πάντοτε ενημερωμένα τα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα (παρουσιολόγια διδασκόντων και εκπαιδευομένων, προγραμματισμοί, παραγγελίες υλικών, βαθμολόγια, διδακτέα και διδαχθείσα ύλη, εξεταστικά δοκίμια, διάφορα δικαιολογητικά κ.λπ.) 13. Είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας 14. Συγκαλεί σε τακτά χρονικά διαστήματα σε συνεδρία τους διδάσκοντες για σκοπούς συντονισμού και επίλυσης προβλημάτων ή και για άλλα θέματα 15. Έχει την εποπτεία για την καθαριότητα και τη διατήρηση σε άριστη κατάσταση των χώρων διδασκαλίας και εργαστηρίων, γραφείων και άλλων χώρων που χρησιμοποιούνται από το τμήμα 16. Έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο πρόγραμμα και την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη του τμήματος 17. Ενημερώνει και συνεργάζεται με τον Επαρχιακό Συντονιστή ΜΙΕΕΚ και τον Γενικό Συντονιστή ΜΙΕΕΚ για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να υπάρξει η ανάλογη στήριξη στη λειτουργία του τμήματος 18. Αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν από τον Επαρχιακό Συντονιστή ΜΙΕΕΚ και τον Γενικό Συντονιστή ΜΙΕΕΚ Κριτήρια επιλογής 1. Πανεπιστημιακός Τίτλος σε θέμα σχετικό με το συγκεκριμένο πρόγραμμα ΜΙΕΕΚ. 2. Τριετής τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν συμπληρώνει τριετή εκπαιδευτική υπηρεσία, γίνεται αποδεκτή και η πλούσια τεχνική πείρα στη βιομηχανία, σε τομείς συναφείς με το πρόγραμμα ΜΙΕΕΚ. 3. Πρακτική πείρα δύο ετών σχετική με το συγκεκριμένο πρόγραμμα ΜΙΕΕΚ. 4. Αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για το θέμα. 5. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office (Word, Outlook), Internet) 6. Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. 7. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακά προσόντα στο θέμα, ή στην Εκπαιδευτική ή Δημόσια Διοίκηση, θεωρείται ως πλεονέκτημα. (3) Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: Επαρχιακός Συντονιστής Γενικά ασκεί διοίκηση, καθοδηγεί, εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει την πορεία των τμημάτων που λειτουργούν σε μια περιφέρεια/επαρχία ή περισσότερες. Ειδικότερα ο Επαρχιακός Συντονιστής ΜΙΕΕΚ: 1. Εκτελεί οδηγίες του Γενικού Συντονιστή ΜΙΕΕΚ σχετικά με θέματα που αφορούν τη λειτουργία των ΜΙΕΕΚ σε μια περιφέρεια/επαρχία 2. Συνεργάζεται με τους υπόλοιπους Επαρχιακούς Συντονιστές ΜΙΕΕΚ με σκοπό το συντονισμό δράσης ανάμεσά τους, την ενιαία κατεύθυνση και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν, υπό την καθοδήγηση του Γενικού Συντονιστή ΜΙΕΕΚ 3. Ελέγχει εάν η λειτουργία των προγραμμάτων εναρμονίζεται με τις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών 4. Επισκέπτεται κατά την κρίση του τις σχολικές μονάδες που στεγάζουν τα τμήματα 5. Συγκαλεί σύσκεψη των Υπεύθυνων των Τμημάτων της περιφέρειας/επαρχίας του για ενημέρωση σχετικά με την πορεία των προγραμμάτων και επιλύει προβλήματα 6. Σε συνεργασία με τους κηδεμόνες φροντίζει την υποδομή των αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων και εισηγείται 16

17 εκπαιδευτικό και εργαστηριακό υλικό 7. Αξιολογεί το πρόγραμμα της περιφέρειας/επαρχίας του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς και συντάσσει αξιολογικές εκθέσεις 8. Ενημερώνει τον Γενικό Συντονιστή ΜΙΕΕΚ για την οργάνωση και λειτουργία των προγραμμάτων 9. Αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν από τον Γενικό Συντονιστή ΜΙΕΕΚ. 1. Πανεπιστημιακός Τίτλος 2. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακά προσόντα στον κλάδο/ειδικότητά του, ή στην Εκπαιδευτική ή Δημόσια Διοίκηση 3. Μονοετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Βοηθού Διευθυντή 4. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office (Word, Outlook), Internet) 5. Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά 6. Ο Επαρχιακός Συντονιστής θα πρέπει να είναι Βοηθός Διευθυντής Α, ή Βοηθός Διευθυντής κλάδων της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. (4) Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: Βοηθός Γενικός Συντονιστής Σύνδεσμος μεταξύ της Ομάδας Υλοποίησης (Επαρχιακοί Συντονιστές Υπεύθυνοι Ειδικότητας) και του Γενικού Συντονιστή. Κριτήρια Επιλογής: 1. Πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο 2. Πανεπιστημιακός Τίτλος 3. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακά προσόντα στον κλάδο/ειδικότητά του, ή στην Εκπαιδευτική ή Δημόσια Διοίκηση 4. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office (Word, Outlook), Internet) 5. Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά (5) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 1. Δειγματοληπτικός έλεγχος και παρακολούθηση συμβολαίων που αφορούν ιδιώτες συμβούλους μελετητές. 2. Εισηγήσεις προς τη Γ.Δ. και τον Υπουργό για βελτίωση της ποιότητας, των διαδικασιών και έλεγχο κόστους σχολικών κτιρίων και εισηγήσεις για έργα που εκτελούνται από Σχολικές Εφορείες ή και άλλους οργανισμούς. 3. Εξέταση κόστους επιπλέον εργασιών στα οικοδομικά συμβόλαια. 4. Δειγματοληπτικός έλεγχος υπολογισμού κόστους αυξήσεων εργατικών και υλικών. 5. Εξέταση οικονομικών απαιτήσεων συμβούλων αρχιτεκτόνων και επιμετρητών ποσοτήτων. 6. Προεξέταση θεμάτων που παρουσιάζονται στην Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων. 7. Μελέτη τεχνικών θεμάτων τα οποία παραπέμπονται στη Γενική Διευθύντρια/ Υπουργό, όταν ζητηθεί. 1. Απόφοιτος πανεπιστημίου σε τεχνολογικό κλάδο, κατά προτίμηση σε έναν από τους τεχνολογικούς κλάδους: Μηχανολογική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική/ Αρχιτεκτονική, Χημική Μηχανική, Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 2. Τεχνική πείρα στη βιομηχανία στους τομείς του/ της κλάδου/ ειδικότητας των σπουδών του, όπου αυτό απαιτείται. 3. Πρακτική πείρα σε θέματα ετοιμασίας τεχνικών προδιαγραφών για την εξασφάλιση μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού και άλλου τεχνικού εξοπλισμού, όπου αυτό απαιτείται. 4. Καλή γνώση της κυπριακής αγοράς και ικανότητα διεξαγωγής έρευνας για τον εντοπισμό του πιο σύγχρονου εξοπλισμού, όπου αυτό απαιτείται. 5. Πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο. 6. Γενικότερη γνώση της δομής και των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αυτό απαιτείται. 7. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακά προσόντα στην Εκπαιδευτική ή Δημόσια Διοίκηση ή στην ειδικότητα ή σε θέματα Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας θεωρείται ως πλεονέκτημα. 8. Πολύ καλή γνώση Η.Υ. (Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet). 9. Πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. (6) Μονάδα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Καθήκοντα και Ευθύνες 1. Ανάληψη εργασιών σχετικών με προβλέψεις και ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό 2. Διερεύνηση, μελέτη, σύνταξη κειμένων και συλλογή δεδομένων και στοιχείων που αφορούν τις Τεχνικές Σχολές 3. Μελέτη φακέλων, συγκέντρωση στοιχείων/πληροφοριών και ετοιμασία απαντήσεων σε ερωτήματα βουλευτών, εκπροσώπων τύπου, εκπαιδευτικών, Συνδέσμων Γονέων κ.ά. για θέματα που αφορούν την οργάνωση και τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων Τεχνικές Εκπαίδευσης 4. Ετοιμασία εγγράφων, εγκυκλίων, ενημερωτικών σημειωμάτων, ανακοινώσεων στον ημερήσιο τύπο, προτάσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο, σημειωμάτων προς την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής κ.λπ. 5. Συνεργασία με διάφορους κυβερνητικούς φορείς και υπηρεσίες, για χειρισμό θεμάτων που αφορούν στην ομαλή λειτουργία των σχολείων Τεχνικής Εκπαίδευσης 6. Διεκπεραίωση διάφορων άλλων εργασιών που ανατίθενται από τη Διεύθυνση Μ.Τ.Ε.Ε. 17

18 Κριτήρια Επιλογής 2. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακά προσόντα στην Εκπαιδευτική ή Δημόσια Διοίκηση ή στην ειδικότητα θεωρείται ως πλεονέκτημα 3. Πολύ καλή γνώση Η.Υ. (Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet). 4. Πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά 5. Προηγούμενη πείρα και γνώση σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Διεύθυνσης Μ.Τ.Ε.Ε. (7) Αποσπάσεις σε Ειδικά Σχολεία (7.1) Ειδικά Σχολεία (Λευκωσίας, Αγ. Σπυρίδωνα, Θεοσκέπαστη, Απ. Λουκά) Εκπαιδευτής Ξυλουργικής 1. Σε στενή συνεργασία με τη διεύθυνση και το διδακτικό προσωπικό του ειδικού σχολείου, τους γονείς και άλλους ειδικούς, για την καλύτερη αντιμετώπιση των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριων: Καταρτίζει κατάλληλα προγράμματα, τα οποία εφαρμόζει, χρησιμοποιώντας τις ανάλογες μεθόδους θεραπευτικής αγωγής και Αξιολογεί τακτικά την πρόοδο των μαθητών και αναπροσαρμόζει ανάλογα τα προγράμματά τους. 2. Αναλαμβάνει την ευθύνη παροχής βοήθειας σε μαθητές/τριες με ειδικές ανάγκες. 3. Είναι υπεύθυνος για την ορθή χρήση και συντήρηση των ειδικών μέσων, τα οποία χρησιμοποιεί στα προγράμματα διδασκαλίας. 4. Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου. 5. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν, για το συμφέρον των μαθητών/τριων, του σχολείου και της εκπαιδευτικής γενικότερα. 6. Καθοδηγεί τους γονείς σε θέματα αγωγής και βοήθειας στο σπίτι και προτείνει δραστηριότητες για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών τους. 7. Συνεργάζεται με το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, κατά περίπτωση, για την αντιμετώπιση των ατομικών αναγκών των μαθητών/τριων. 8. Ενημερώνεται για τα προγράμματα αποκατάστασης των μαθητών/τριων του, που υλοποιούνται εκτός του σχολείου και συνεργάζεται με τους ειδικούς επιστήμονες. (7.2) Σχολή Τυφλών Εκπαιδευτής Ξυλουργικής 1. Διδασκαλία μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης και ενηλίκων με οπτική αναπηρία στην παραγωγή χειροτεχνημάτων, με στόχο και την επαγγελματική αποκατάσταση. 2. Διδασκαλία με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του χεριού. 3. Ευθύνη για την προμήθεια υλικών, γενικών και ειδικών οργάνων και ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης σε συναφείς τομείς. 4. Σύμφωνα με τις ανάγκες της Σχολής Τυφλών (ως Κέντρου Τυφλών), πιθανόν να χρειαστεί απογευματινή εργασία αντί πρωινής. 5. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν από το Διευθυντή της Σχολής Τυφλών. 1. Πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο 3. Προηγούμενη εμπλοκή σε παρόμοια καθήκοντα. 4. Πολύ καλή γνώση Η.Υ. (Windows, MS Office (Word, Outlook), Internet). 5. Πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. 6. Μεταπτυχιακό ή άλλο πτυχίο ή δίπλωμα ή εμπειρία στην εδική εκπαίδευση, ή/και στην εκπαίδευση ατόμων με οπτική αναπηρία ή/ και ατόμων με ακουστική απώλεια θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα. (7.3) Σχολή Κωφών Εκπαιδευτής Ξενοδοχειακών 1. Διδασκαλία σε τάξεις παιδιών με απώλεια ακοής. 2. Συνεργασία με το Διερμηνέα Νοηματικής Γλώσσας της τάξης, σε περίπτωση που υπάρχει. 3. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν από το Διευθυντή της Σχολής Κωφών. 4. Διδασκαλία μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Σχολής. 5. Ενεργός συμμετοχή σε Επιτροπές, εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Σχολής. 6. Συμμετοχή στις συνεδρίες και στο συντονισμό σύμφωνα με το πρόγραμμα της Σχολής. 7. Ετοιμασία Εκθέσεων για κάθε μαθητή. 8. Συμμετοχή σε πολυθεματικές επιτροπές. 9. Συμμετοχή στην ετοιμασία του Ατομικού Προγράμματος του κάθε μαθητή. 10. Συνεργασία με τους γονείς και συμμετοχή στις ενημερωτικές συναντήσεις με αυτούς. 11. Επίβλεψη των παιδιών κατά τα διαλείμματα και τις εκδρομές. 1. Πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο 18

19 3. Προηγούμενη εμπλοκή σε παρόμοια καθήκοντα. 4. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office (Word, Outlook), Internet) 5. Πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. 6. Μεταπτυχιακό ή άλλο πτυχίο ή δίπλωμα ή εμπειρία στην εδική εκπαίδευση, ή/και στην εκπαίδευση ατόμων με οπτική αναπηρία ή/ και ατόμων με ακουστική απώλεια θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα. Όροι εργασίας Αποσπάσεων για τις θέσεις 7.1, 7.2 και Οι αποσπασμένοι λειτουργοί θα εργάζονται σύμφωνα με το εορτολόγιο και το ωράριο της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. 2. Η υπηρεσία τους ως αποσπασμένων θα λογίζεται ως υπηρεσία στη θέση που κατέχουν για σκοπούς προαγωγής, καθώς επίσης και ως υπηρεσία σε Δημόσιο Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης. 3. Οι αποσπασμένοι λειτουργοί θα αμείβονται με βάση την κλίμακα στην οποία ήδη βρίσκονται. 4. Οι άδειες απουσίας των εκπαιδευτικών θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμούς. Β. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (1) Σύμβουλος Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δομικών, Ξενοδοχειακών, Διακοσμητικής, Γραφικών Τεχνών, Μηχανολογίας/ Μηχανικής Αυτοκινήτου, Ηλεκτρολογίας- Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ξυλουργικής). 1. Καθοδηγεί και στηρίζει τους καθηγητές της ειδικότητας και ιδιαίτερα των επί δοκιμασία και επί συμβάσει, σε θέματα οργάνωσης και σχεδιασμού μαθήματος, διδακτικής μεθοδολογίας, περιεχομένου/ ύλης των μαθημάτων της ειδικότητας, οργάνωσης της τάξης, αξιολόγησης των μαθητών, χρήσης των πολυμέσων και της νέας τεχνολογίας κατά τη διδασκαλία, χρήσης ειδικών αιθουσών κ.ά. 2. Διοργανώνει και συμμετέχει σε δειγματικές διδασκαλίες και συναντήσεις των καθηγητών του κλάδου, καθώς και σε σεμινάρια ή συνέδρια ανάπτυξης και επιμόρφωσης του προσωπικού. 3. Αναλαμβάνει την παραγωγή διδακτικού και εποπτικού υλικού όπως σημειώσεις, φύλλα εργασίας, δείγματα εξεταστικών δοκιμίων, διαφάνειες, εκπαιδευτικά λογισμικά, οδηγίες χρήσης νέου εξοπλισμού και συμμετέχει στον εκσυγχρονισμό ή σύνταξη νέων αναλυτικών προγραμμάτων στα μαθήματα της ειδικότητάς του. 4. Παρακολουθεί και στηρίζει εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες της ειδικότητάς του. 5. Αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του αναθέτει η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 6. Συμμετέχει στη διαδικασία διαμόρφωσης, προώθησης και εφαρμογής των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. 7. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του αναθέτει η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, υπό την επίβλεψη του οικείου Επιθεωρητή. 1. Άριστη κατάρτιση και ενημερότητα για τις σύγχρονες εξελίξεις στα μαθήματα της ειδικότητάς του και στις τάσεις και τα προβλήματα της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 2. Πλούσια διδακτική πείρα σε όλες τις τάξεις και σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς του. 3. Οκταετής τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο. 4. Η κατοχή μεταπτυχιακών προσόντων στα παιδαγωγικά ή στην ειδικότητα θεωρείται ως πλεονέκτημα. 5. Η συμμετοχή στις επιτροπές διαμόρφωσης και προώθησης των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων θα θεωρείται πλεονέκτημα. 6. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office (Word, Outlook), Internet) 7. Πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Γ. ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 1. Οι συνδετικοί λειτουργοί θα αναλαμβάνουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες που ορίζονται από τον Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο 113(1) Διετής, τουλάχιστον, πείρα στα θέματα της ειδικής αγωγής. 3. Η μετεκπαίδευση ή/και κατοχή μεταπτυχιακών προσόντων στο θέμα θεωρείται ως πλεονέκτημα. 4. Πολύ καλή γνώση Η.Υ.(Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet). 5. Πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Καθήκοντα και κριτήρια επιλογής Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών Λειτουργών (αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, και όλων των ειδικοτήτων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης). Α. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ (1) Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (α) Γραφείο Δ.Α.Α.Ε (ι) Γραφείο Διευθύντριας Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (Δ.Α.Α.Ε.) 1. Βοηθά στη μελέτη της αλληλογραφίας και των υπηρεσιακών φακέλων της Δ.Α.Α.Ε. και, όταν κρίνεται απαραίτητο, 19

20 ετοιμάζει έγγραφα, επιστολές, εγκυκλίους, ενημερωτικά σημειώματα, ανακοινώσεις τύπου, προτάσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο, σημειώματα προς την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής κ.λπ., και υποβάλλει εισηγήσεις για διάφορα θέματα. 2. Βοηθά στον προγραμματισμό των εργασιών της Δ.Α.Α.Ε. και παρακολουθεί τις εκκρεμότητες που αφορούν στα θέματα της Διεύθυνσης. 3. Ετοιμάζει υλικό για τις υπηρεσιακές συναντήσεις της Δ.Α.Α.Ε., όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 4. Χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και άλλες πηγές πληροφόρησης και ενημερώνει τη Δ.Α.Α.Ε. για θέματα της ανώτερης εκπαίδευσης που συμβαίνουν στο χώρο της Ε.Ε, για διαγωνισμούς, συνέδρια κ.λπ. 5. Παρακολουθεί και είναι ενήμερος/η για τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας και τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούν στη Δ.Α.Α.Ε. 6. Αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν από τη Δ.Α.Α.Ε. Κριτήρια Επιλογής: 2. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet) 3. Πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. 4. Προηγούμενη πείρα και γνώση σε θέματα που αφορούν στην ανώτερη εκπαίδευση και στη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας θεωρείται ως πλεονέκτημα. 5. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακά προσόντα στην Εκπαίδευση ή σε σχετικά θέματα θεωρείται ως πλεονέκτημα (ii) Θέματα Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1. Επιθεώρηση Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σύνολο 34 εγγεγραμμένων Ι.Σ.Τ.Ε., για τις οποίες πρέπει να γίνονται οι πιο κάτω εργασίες: Επιθεωρήσεις τουλάχιστον δύο φορές μέσα σε ένα ακαδημαϊκό έτος και σύνταξη εκθέσεων επιθεώρησης και επιστολών δυσμενών παρατηρήσεων προς τις σχολές. Για να γίνουν οι επιθεωρήσεις ο οικείος Επιθεωρητής μελετά τους αντίστοιχους φακέλους των σχολών αναφορικά με τα διοικητικά στοιχεία λειτουργίας της σχολής, τους κλάδους σπουδών, το διδακτικό προσωπικό, το ωρολόγιο πρόγραμμα και συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη των αντίστοιχων εκθέσεων. Έλεγχος μεταβολών στοιχείων των σχολών τόσο στα διοικητικά στοιχεία λειτουργίας μιας σχολής όσο και στα προγράμματα σπουδών. Εγγραφές νέων κλάδων σπουδών. Δημιουργία Ειδικών Τεχνικών Επιτροπών και σύνταξη εκθέσεων και προώθηση στη Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Τ.Ε.), μαζί με τα αντίστοιχα σημειώματα. Σύνταξη εκθέσεων γεγονότων για το δικαστήριο, όταν υπάρχουν υποθέσεις που αφορούν τις πιο πάνω σχολές. 2. Μελέτη αιτήσεων από τις Ι.Σ.Τ.Ε. για προσφορά προγραμμάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών μελών με τη μέθοδο της δικαιόχρησης. 3. Προώθηση αιτήσεων αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών των Ι.Σ.Τ.Ε. προς το Συμβούλιο Αξιολόγησης Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών (Σ.ΕΚ.Α.Π.). 4. Θέματα Σ.ΕΚ.Α.Π. 5. Μελέτη αιτήσεων για εγγραφές νέων σχολών. Σύσταση Ειδικών Τεχνικών Επιτροπών και σύνταξη εκθέσεων για τη Σ.Ε.Τ.Ε. 6. Ενημέρωση σχολών για οποιαδήποτε τρέχοντα θέματα που έχουν άμεση σχέση με αυτές. 7. Εξέταση αιτήσεων και διενέργεια συνεντεύξεων για παραχώρηση θεώρησης άδειας εισόδου σε υποψήφιους φοιτητές από τρίτες χώρες. 8. Νομοθεσία Τροποποιητικά νομοσχέδια και τροποποιήσεις κανονισμών για τις Ι.Σ.Τ.Ε. 9. Απαντήσεις σε μέλη Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για ερωτήματα σε θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. (iii) Θέματα Αλλοδαπών Φοιτητών 1. Εξέταση αιτήσεων και διενέργεια συνεντεύξεων για παραχώρηση θεώρησης άδειας εισόδου σε υποψήφιους φοιτητές από τρίτες χώρες. Οι συνεντεύξεις ανάλογα του αριθμού των αιτήσεων, θα γίνονται κυρίως στις χώρες Ινδία, Σρι Λάνκα, Μπαγκλαντές και Πακιστάν καθώς επίσης και σε άλλες χώρες που θα κριθεί αναγκαίο, τρεις φορές το ακαδημαϊκό έτος ως ακολούθως: Το μήνα Σεπτέμβριο για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο (Fall Semester). Το μήνα Ιανουάριο για το Εαρινό Εξάμηνο (Spring Semester). Το μήνα Ιούνιο για τα Θερινά μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας (Intensive English). 2. Έλεγχος εγγραφής, φοίτησης και αποφοίτησης των αλλοδαπών φοιτητών στα πλαίσια της επιθεώρησης των Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 3. Έλεγχος των αιτήσεων για μετεγγραφές και νέες εγγραφές των αλλοδαπών φοιτητών. 4. Συνεργασία με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, με το Υπουργείο Εξωτερικών (Προξενικές Υποθέσεις) και το Υπουργείο Εσωτερικών για τα θέματα φοιτητών από τρίτες χώρες. 5. Έλεγχος αλλοδαπών φοιτητών που θα τύχουν πρακτικής εξάσκησης. 6. Έκδοση βεβαιώσεων που ζητούν αλλοδαποί φοιτητές. 7. Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω καθήκοντα δυνατόν να του ανατεθούν και γενικότερα καθήκοντα από τις αρμοδιότητες της Δ.Α.Α.Ε. 3. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακά προσόντα στην Εκπαιδευτική ή Δημόσια Διοίκηση, ή σε θέματα Αξιολόγησης και Εξετάσεων θεωρείται ως πλεονέκτημα. 4. Πολύ καλή γνώση Η.Υ. (Windows, MS Office (Word, Outlook), Internet) 5. Πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1.ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ) Ειδική Εκπαίδευση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1.ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ) Ειδική Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1.ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ) Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης Αναλυτικά Προγράμματα Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Μέλη επιτροπής έκδοσης Οδηγού Υποδοχής: Ανδρέας Σχοινής, Γενικός Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης Γαβριήλ Καράλλης, Προϊστάμενος Τομέα Τεκμηρίωσης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΜΑΤΟΥ 2009 1133 Αριθμός 660 ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Πνονται δεκτές αιτήσεις για τη θέση Διευθυντή Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η οποία αναμένεται να κενωθεί από

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: edekiagogi@gmail.com

E-mail: edekiagogi@gmail.com ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.1.10.2/4 Αρ. Τηλ.:22800632, 22809521 Αρ. Φαξ:22806326 E-mail: edekiagogi@gmail.com 04 Σεπτεµβρίου 2013 /ντες, /ντριες Σχολείων Μέσης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2011 ISSN 1450 040 X Γενική εποπτεία: Εποπτεία: Επιμέλεια έκδοσης: Γλωσσική επιμέλεια: Ολυμπία Στυλιανού Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ από τον Δρ. Ε. Ερωτοκρίτου ΕU Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4543 Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2011 655 Αριθμός 549 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 517 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

προσόντα με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων και οι χορηγούμενοι

προσόντα με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων και οι χορηγούμενοι ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟ Α ΚΟΠΟ, ΜΟΡΥΕ ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΗ ΕΛΛΗΝΟΓΛΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟ Άρθρο 1 κοπός κοπός του παρόντος νόμου είναι η ρύθμιση του πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2013 ôüóéá Îëõåóè 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ετήσια Έκθεση 2013 ISSN 1450 040 X Γενική εποπτεία: Εποπτεία: Επιμέλεια έκδοσης: Γλωσσική επιμέλεια: Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟ, Iούνιος 2015 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341, Fax : 23210 49128 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών Σεπτέμβριος 2012 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Νοέμβριος 2012 Συγγραφή - Επιμέλεια: Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑNONIΣMOI OI ΠΕPI ΛΕITOYPΓIΑΣ TΩN ΔHMOΣIΩN ΣXOΛΕIΩN MΕΣHΣ ΕΚΠΑIΔΕYΣΕΩΣ ΚΑNONIΣMOI TOY 1990 - Κ.Δ.Π. 310/90 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κ.Δ.Π.

ΚΑNONIΣMOI OI ΠΕPI ΛΕITOYPΓIΑΣ TΩN ΔHMOΣIΩN ΣXOΛΕIΩN MΕΣHΣ ΕΚΠΑIΔΕYΣΕΩΣ ΚΑNONIΣMOI TOY 1990 - Κ.Δ.Π. 310/90 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κ.Δ.Π. ΚΑNONIΣMOI OI ΠΕPI ΛΕITOYPΓIΑΣ TΩN ΔHMOΣIΩN ΣXOΛΕIΩN MΕΣHΣ ΕΚΠΑIΔΕYΣΕΩΣ ΚΑNONIΣMOI TOY 1990 - Κ.Δ.Π. 310/90 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κ.Δ.Π. 310/90 Oι Περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ. Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ. Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ Π/Υ: 14 400,00 Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015 Φεβρουάριος 2015 18T1.18T 18TΕΙΣΑΓΩΓΗ18T 18T2.18T 18TΣΤΟΙΧΕΙΑ 18T3.18T

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση και ο ρόλος των εξετάσεων στο ΤΕΙ Σερρών

Η θέση και ο ρόλος των εξετάσεων στο ΤΕΙ Σερρών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η θέση και ο ρόλος των εξετάσεων στο ΤΕΙ Σερρών Πτυχιακή εργασία των Μαρία Βαρένα (1640) Μαρία Σαρπότα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΕΙ / ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG Athener Schule ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 25ης Μαρτίου & Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (ΠΟΣ) και Ειδικά Σχολεία (ΠΟΕΣ)

Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (ΠΟΣ) και Ειδικά Σχολεία (ΠΟΕΣ) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (ΠΟΣ) και Ειδικά Σχολεία (ΠΟΕΣ) Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός,

Διαβάστε περισσότερα