ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπύρος Α. Σιούτας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπύρος Α. Σιούτας"

Transcript

1 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπύρος Α. Σιούτας Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 31 Μαρτίου 1975, Τρίκαλα Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαµος ιεύθυνση κατοικίας : Ρήγα Φεραίου 15, Άνω Οβρυά Πατρών ιεύθυνση γραφείου : Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π) Τηλέφωνο : (2610) Fax : (2610) ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : Κατώτερη στην Καλαµπάκα : Μέση στην Καλαµπάκα : Προπτυχιακή στο τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πατρών ιπλωµατούχος του Τµήµατος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Παν/µίου Πατρών, από το εκέµβριο του ιπλωµατική εργασία: Υλοποίηση σε περιβάλλον Authorware ενός multimedia Τουριστικού Οδηγού για το λιµάνι της Πάτρας και δικτυακή σύνδεση µε Oracle κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων σε Ξενοδοχεία και Οργανισµούς µεταφορών. Κάτοχος Master ( Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης) από τον Ιούνιο του 2000 Μεταπτυχιακή εργασία: Τεχνικές εξάλειψης κατανεµηµένης πολυπλοκότητας και εφαρµογή τους στη σχεδίαση persistent (purely functional) δοµών δεδοµένων µε χρήση στην υλοποίηση αντικειµενοσταρφών γλωσσών προγραµµατισµού. ιδάκτωρ του Τµήµατος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής από τον Σεπτέµβριο του 2002 Θέµα ιδακτορικής ιατριβής : Αποτελεσµατικοί αλγόριθµοι και βελτιωµένες τεχνικές αναζήτησης χωρικής, χρονικής και χώρο χρονικής πληροφορίας 2. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά (Πολύ Καλά)

2 2 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Οι κυριότερες εργασίες που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και στα πλαίσια διαφόρων µαθηµάτων, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Ηµεροµηνία υλοποίησης της εργασίας Μάρτιος Οκτώβριος 1997 Απρίλιος Ιούνιος 1997 Οκτώβριος Νοέµβριος 1996 Σεπτέµβριος Οκτώβριος 1996 Απρίλιος Ιούλιος 1996 Νοέµβριος Ιανουάριος 1996 Άυγουστος Σεπτέµβριος 1995 Μάρτιος 1994-Ιούνιος 1994 εκέµβριος Ιανουάριος 1994 Οκτώβριος εκέµβριος 1993 Απρίλιο Ιούνιος 1993 Νοέµβριος Περιγραφή της εργασίας ιπλωµατική εργασία: Υλοποίηση σε περιβάλλον Authorware ενός multimedia Τουριστικού Οδηγού για το λιµάνι της Πάτρας και δικτυακή σύνδεση µε βάσεις δεδοµένων σε Ξενοδοχεία και Οργανισµούς µεταφορών. Υλοποίηση σε C (UNIX) µιας δικτυακής εφαρµογής για την κράτηση δωµατίων σε ένα ξενοδοχείο από απόσταση. Χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο client - server και η υλοποίηση έγινε στο TCP/IP υποδίκτυο του τµήµατος (ΙΤΥnet). Υλοποίηση σε C ενός προσoµοιωτή για την µελέτη της απόδοσης ενός απλού δικτύου µεταγωγής πακέτων. Σχεδιασµός πληροφοριακού συστήµατος για την διαχείριση της αλληλογραφίας του Κ.Ε.Τ.Χ. Πατρών. Χρησιµοποιήθηκαν διάφορα µοντέλα ανάλυσης και σχεδιασµού πληροφοριακών συστηµάτων, όπως π.χ. E-R diagram (στατικό µοντέλο), data flow diagram (δυναµικό µοντέλο) κ.α.. Χρονοπρογραµµατισµός ενός έργου,που σκοπό είχε την ανάπτυξη ενός RDBMS, µε τη χρήση της CPM (Critical Path Method) τεχνικής. Ηλεκτρονική διαχείριση του φοιτητολογίου και του προγράµµατος σπουδών ενός ελληνικού τµήµατος Α.Ε.Ι.. Υλοποίηση της βάσης δεδοµένων σε Sybase RDBMS (back-end) και του client (front-end) για την διαχείριση των δεδοµένων της βάσης σε Visual Basic. Υλοποίηση σε Microsoft Αccess σχεσιακής βάσης δεδοµένων για την ασφαλή αποθήκευση των εγγράφων ενός οργανισµού, την ταξινόµησή τους µε βάση την κατηγορία τους και την αποτελεσµατική και γρήγορη αναζήτησή τους. Σχεδιασµός συστήµατος καταµέτρησης µπουκαλιών που κινούνται πάνω σε ιµάντα και έλεγχος της σωστής στάθµης του κρασιού µέσα σε αυτά για τη Βιοµηχανία της ACHAIA CLAUS µε τη χρήση του οκτάµπιτου επεξεργαστή 8080, αισθητήρων και άλλων κατάλληλων κυκλωµάτων. Υλοποίηση σε C προγραµµάτων που εκτελούσαν διάφορες λειτουργίες πάνω σε ένα κείµενο όπως συλλαβισµό, απαρίθµηση λέξεων κλειδιών κ.α.. Υλοποίηση σε C++ µιας ιεραρχίας κλάσεων String. Υλοποίηση σε Pascal ενός calculator και του γνωστού παιχνιδιού κρεµάλα. Υλοποίηση σε Pascal αλγορίθµων διάταξης (Bubblesort, Heapsort, Quicksort), αλγορίθµων αναζήτησης (binary search, interpolation search), διαφόρων δοµών δεδοµένων όπως διασυνδεδεµένες λίστες, (a,b) δέντρο κ.α.. Υλοποίηση σε Fortran διαφόρων αριθµητικών µεθόδων. Υλοποίηση διαφόρων προγραµµάτων Pascal.

3 3 4. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π) Επιστηµονικός συνεργάτης της Ερευνητικής Μονάδας 5 του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ι.Τ.Υ.) Καθηγητής Πληροφορικής στη Β θµια Εκπαίδευση Επιστηµονικός Συνεργάτης στο Τ.Ε.Ι Πατρών (στη βαθµίδα του Καθηγητή Εφαρµογών), στη Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας, στα Τµήµατα: (1) Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων (2) Λογιστικής. Επιστηµονικός Συνεργάτης στο Τ.Ε.Ι Μεσσολογγίου (στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή), στη Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας, στο Τµήµα: «Εφαρµογές της πληροφορικής στη ιοίκηση και Οικονοµία». 5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ οµές εδοµένων & Αλγόριθµοι Βάσεις εδοµένων Θεωρία Γράφων Θεωρία Πολυπλοκότητας Υπολογιστική Γεωµετρία Εκπαιδευτικό Λογισµικό Τεχνολογίες Πολυµέσων ίκτυα Υπολογιστών ικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήµατα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα 5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ιεθνή Συνέδρια & Περιοδικά µε έµφαση σε: (1) Αποτελεσµατικοί Αλγόριθµοι και Βελτιωµένες Τεχνικές όµησης εδοµένων (χωρικών, χρονικών και χώρο-χρονικών). Delis Vasilis, Makris Christos and Sioutas Spiros A Provably Efficient Computational Model For Approximate Spatiotemporal Retrieval The 7th ACM International Symposium on Geographic Information Systems, ACM GIS 99, Kansas City, USA, November 5-6, 1999, pp

4 4 Spiros Sioutas, Athanasios Tsakalidis, John Tsaknakis, Vassilis Vassiliadis An Efficient indexing on Database Structure for Exact and Partial Match Queries, Moscow ACM SIGMOD - ADBIS 99. The 3rd East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems, In cooperation with ACM SIGMOD, Moscow ACM SIGMOD Chapter and Slovenian Society Informatika, Maribor, Slovenia, September 13-16, 1999, pp Kitsios N., Makris C., Sioutas S. Tsakalidis A., Tsaknakis J., Vassiliadis B., 2-D Spatial Indexing in Optimal Time, in Proc. Current Issues in Database and Information Systems, Moscow ACM- SIGMOND ADBIS-DASFAA 2000, Springer Verlag, September 5-8, 2000, Prague, Czech Republic, pp Nectarios Kitsios, Makris Christos, Spiros Sioutas, Athanasios Tsakalidis, John Tsaknakis, Vassilis Vassiliadis An optimal algorithm for reporting 3D visible Rectangles, IEEE/IMACS International conference on: Circuits, Systems, Communications and Computer science, CSCC'99, Computers Graphics Session, Athens, Greece, July 4-8, 1999, pp 1-6. Spiros Sioutas, Athanasios Tsakalidis, John Tsaknakis, Vassilis Vassiliadis Applications of exponential search trees in sweep line techniques IEEE/IMACS International conference on: Circuits, Systems, Communications and Computer science, CSCC'99, Computational Geometry Session, Athens, Greece, July 4-8, 1999, pp C. Makris, K. Perdikouri, S.Sioutas, A.Tsakalidis, K. Tsichlas, Time and Space Efficient Content Queries for Video Databases, MDDE 01 Workshop (Multimedia Data and Document Engineering), Lyon, 4 th July 2001, France, Volume 43, pp 1-8. C.S. Iliopoulos, C. Makris, S. Sioutas, A.Tsakalidis and K.Tsichlas, Identifying Occurences of Maximal Pairs in Multiple Strings, CPM 02, the 13 th Annual Symposium on Combinatorial Pattern Matching, July 3-5, 2002, Uminonakamichi, Fukuoka, Japan, pp G. Lagogiannis, Panagis J., Sioutas S., Tsihlas, Rectangle Enclosure Reporting in Linear space revisited, AWOCA 02, 13 th Australasian Workshop on Combinatorial Algorithms, Fraser Island, 7 th -10 th july, A. Kaporis, Ch. Makris, S. Sioutas, A. Tsakalidis, K. Tsichlas, CH. Zaroliagis, Improved Bounds for Finger Search on a RAM, 11 th Annual European Symposium on Algorithms (ESA 2003) Budapest, September,2003. V. Dellis, C. Makris, E. Sakkopoulos, S.Sioutas, A.Tsakalidis, K. Tsichlas, Temporal Selection Queries in Video Databases, VLDB / MDDE 03 (Special VLDB Session in Multimedia Data and Document Engineering), Berlin, 8 th September 2003, Germany.

5 5 (2) Αλγόριθµοι και Τεχνολογίες ιαδικτυακού - Πολυµεσικού Λογισµικού µε εφαρµογές στην Ανάπτυξη ικτυοκεντρικών Πληροφοριακών Συστηµάτων. G. Derekenaris, J. Garofalakis, J. Prentzas, C. Makris, S. Sioutas, Athanassios Tsakalidis, Integrating GIS, GPS and GSM technologies for the Effective Management of Ambulances, International Symposium on TeleGeoprocessing, TeleGeo2000, Nice, France May 10-12, 2000, Springer Verlag, pp B. Basiliadis, G. Papanikolakou, S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, Integrating Database and Internet Technology: The Design of an Information System for the City of Patras in the Proceedings of the International Workshop on Innovative Internet Information Systems (IIIS-98) in conjunction with the 10 th International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CaiSE*98), Pisa, Italy, June 8-9, 1998, On Line Proceedings, 98/proceedings_on_line.html. S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, B. Vassiliadis, Σχεδιασµός ενός Αντικειµενοστραφούς Πληροφοριακού Συστήµατος µε βάση το ιαδίκτυο, in the Proceedings of the NIT (New Information Technologies) international conference, Athens, Greece, October 8-10,1998, pp S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, B. Vassiliadis A Web-based Virtual Education System for Tele-training Courses, in the Proceedings of the ED-MEDIA TELECOM 99 international conference (11 th world conference on educational multimedia and hypermedia & world conference on educational telecommunications), Seattle, Washington, June 19-24, 1999, pp (CD-ROM Proceedings). John Garofalakis, Ioannis Hatzilygeroudis, George Papanikolaou, Spiros Sioutas Architectural Aspects of An Interactive Multimedia Environment for Teaching Chemistry in Greek Secondary Education, in the Proceedings of the ED-MEDIA TELECOM 99 international conference (11 th world conference on educational multimedia and hypermedia & world conference on educational telecommunications), Seattle, Washington, June 19-24, 1999, pp (CD-ROM Proceedings). S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis, B. Vassiliadis, A Web-based tool for content creation of Tele-training Courses in Greek Universities, in the Proceedings of the ED-MEDIA TELECOM 99 international conference (11 th world conference on educational multimedia and hypermedia & world conference on educational telecommunications), Seattle, Washington, June 19-24, 1999, Poster Demo (CD-ROM Proceedings). Ι. Γαροφαλάκης, Σ. Σιούτας και Ι. Χατζηλυγερούδης, «Μια Αρχιτεκτονική για Εµπλουτισµό Εκπαιδευτικών Εφαρµογών µε υναµικά Χαρακτηριστικά», Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, ιηµερίδα ΕΠΥ, Πρακτικά Εισηγήσεων, εκ. 1998, pp Γαροφαλάκης Ιωάννης, * ερεκενάρης Γρηγόρης, Πρέντζας ηµήτρης, Σιούτας Σπύρος, Σοφοτάσιος ηµήτρης, Τσακαλίδης Αθανάσιος, ιαχείριση του στόλου ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ µε χρήση GIS, 1 th HELLENIC GIS conference, Athens, December 8-10, 1999, 5 η Συνεδρίαση, «ιαχείριση Έκτακτων Αναγκών», CD-ROM Proceedings.

6 6 Gregory Derekenaris, John Garofalakis, Jim Prentzas, Spiros Sioutas, Athanassios Tsakalidis Architectural Aspects of An Interactive Multimedia Environment for Training Employees in Internet/Intranet Technologies, in the Proceedings of the ED- MEDIA TELECOM 2000 international conference (12 th world conference on educational multimedia and hypermedia & world conference on educational telecommunications), Montreal, Canada, June 26-July 1, 2000, pp (CD- ROM Proceedings). G. Derekenaris, J. Garofalakis, J. Prentzas, C. Makris, S. Sioutas, Athanassios Tsakalidis, An Information System for the effective management of ambulances, The Thirteenth IEEE Symposium on Computer-Based medical Systems (CBMS 2000), Houston, Texas (Texas Medical Center) June 23-24, 2000, pp , On Line Proceedings, Bovilas K., Kanta A., Makris C., Prentzas J., Sakkopoulos E., Sioutas S., Tsakalidis A., Tsaknakis J., Vassiliadis B., Supporting Virtual Classrooms through Extranet technology: the Eurydices system. ED-MEDIA 2000, Poster Demo (CD-ROM Proceedings). Bovilas K., Kanta A., Makris C., Prentzas J., Sakkopoulos E., Sioutas S., Tsakalidis A., Tsaknakis J., Vassiliadis B., The Eurydices System: Objectives and Services, WEBNET 2000, pp (CD-ROM Proceedings). Vassiliadis B., Bogonikolos N., Giotopoulos K., Votis K., Sioutas S. and Likothanasis S: Application service provision through the grid: Busines Models and Architectures, IEEE International Conference on Information Technology: Coding and Computing (ITCC 2004), to appear. Περιοδικά (Journals) o Nectarios Kitsios, Makris Christos, Spiros Sioutas, Athanasios Tsakalidis, John Tsaknakis, Vassilis Vassiliadis An optimal algorithm for reporting visible Rectangles, Information Processing Letters, IPL 2591, Volume 81 (2002), pp o G. Brodal, Makris C., Sioutas S., Tsakalidis A., Tsichlas K., Optimal solutions for the temporal precedence problem, Algorithmica, Volume 33, Issue4, pp o C. Makris, S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis and B. Vassiliadis Geometric Retrieval for Grid Points in the RAM model, (Accepted) revised submission to Journal of Universal Computer Science, Springer Verlag (to appear). o G. Lagogiannis, Panagis J., Sioutas S., K. Tsihlas, Rectangle Enclosure Reporting in Linear space revisited, Journal of Automata, Languages and Combinatorics (to appear). o G. Lagogiannis, C. Makris, Panagis J., Sioutas S., K. Tsihlas, New Dynamic Balanced Search Trees with worst-case constant update time, Journal of Automata, Languages and Combinatorics (to appear).

7 7 Περιοδικά (Journals) o Derekenaris G., Garofalakis J., Makris C., Prentzas J., Sioutas S., Tsakalidis A., Integrating GIS, GPS and GSM Technologies for the Effective Management of Ambulances, International Journal of Computers, Environment and Urban Systems, Vol 25, Issue 3, pp Τεχνικές Αναφορές o TR 99/10/05 C. Makris, S. Sioutas, A. Tsakalidis, J. Tsaknakis and B. Vassiliadis Geometric Retrieval in the RAM model, 14/10/99. o CTI T.R. 2000/06/02. G. Brodal, Makris C., Sioutas S., Tsakalidis A., Tsichlas K., Optimal solutions for the temporal precedence problem. o CTI T.R. 07/06/00 Sioutas S, Makris Ch, Tsakalidis A. Finger searching with input distributions in RAM model o CTI T.R. 99/09/04 Nectarios Kitsios, Makris Christos, Spiros Sioutas, Athanasios Tsakalidis, John Tsaknakis, Vassilis Vassiliadis An optimal algorithm for reporting visible Rectangles. o CTI T.R 2003/07/01 Alexis Kaporis, Christos Makris, Spyros Sioutas, Athanasios Tsakalidis, Kostas Tsichlas, Christos Zaroliagis Improved Bounds for Finger Search on a RAM. Submitted Papers o C.S. Iliopoulos, C. Makris, S. Sioutas, A.Tsakalidis and K.Tsichlas., Identifying Occurences of Maximal Pairs in Multiple Strings, Journal of Theoretical Computer Science (special issue of the paper presented in CPM 02). o A. Kaporis, Ch. Makris, S. Sioutas, A. Tsakalidis, K. Tsichlas, Ch. Zaroliagis, Improved Bounds for Finger Search on a RAM, prepared for submission to Journal of Algorithms. o A. Kaporis, Ch. Makris, S. Sioutas, Y. Theodoridis A. Tsakalidis, K. Tsichlas, Ch. Zaroliagis, ISB-Tree: A New Indexing Scheme with Efficient Expected Behaviour, submitted to ACM-PODS 2004.

8 8 7. Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Φροντιστήριο ειδικών θεµάτων στο µάθηµα " οµές εδοµένων" στο Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πατρών (Α' Εξάµηνο Ακαδηµαϊκού Έτους , , και ) υπό την καθοδήγηση του καθηγητή κ. Α. Τσακαλίδη. Υπεύθυνος εργαστηρίου του µαθήµατος " οµές εδοµένων" στο Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πατρών (Α' Εξάµηνο Ακαδηµαϊκού Έτους , , και ) υπό την καθοδήγηση του καθηγητή κ. Α. Τσακαλίδη. ιδασκαλία ειδικών θεµάτων στο µάθηµα "Προχωρηµένες οµές εδοµένων και Computer Γραφική" στο Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πατρών (Β' Εξάµηνο Ακαδηµαϊκού Έτους , , /3/2000, ) υπό την καθοδήγηση του καθηγητή κ. Α. Τσακαλίδη Αθανάσιου. Επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών στο Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής κατά το χρονικό διάστηµα 1997-σήµερα υπό την καθοδήγηση του καθηγητή κ. A. Τσακαλίδη. Οµιλητής (Σ.Ε.Α) στα πλαίσια του Σεµιναρίων που διοργανώνει ο Τοµέας R&D του ΙΤΥ. ΕΛΚΕΠΑ ιδασκαλία σε σεµινάριο µε τίτλο Αυτοµατισµός Γραφείου -Εισαγωγή στους Η/Υ. Το σεµινάριο ήταν διάρκειας 300 ωρών, από 1/11/97 έως και 31/12/97. Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου- ιδασκαλία στην Εκπαίδευση Χρηστών σε Υπηρεσίες ικτύου Ακαδηµαϊκή Περίοδος Συµβασιούχος στη βαθµίδα του Εργαστηριακού Συνεργάτη στο Τ.Ε.Ι Πατρών Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων, ιδασκαλία στα «Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων», Ακαδηµαϊκή Περίοδος Συµβασιούχος στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Εφαρµογών Πληροφορικής στην ιοίκηση και Οικονοµία, ιδασκαλία στο αντικείµενο «οµές εδοµένων και Αρχείων», Ακαδηµαϊκή Περίοδος (τρέχων εξάµηνο). Συµβασιούχος στη βαθµίδα του Καθηγητή Εφαρµογών στο Τ.Ε.Ι Πατρών Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής, ιδασκαλία στο αντικείµενο «Αυτοµατισµός Γραφείου - Εισαγωγή στους Η/Υ», Ακαδηµαϊκή Περίοδος (τρέχων εξάµηνο). 40 ώρες διδασκαλίας Πολυµέσων (Multimedia) στη Μαθηµατική Εταιρεία Πατρών στον δεύτερο κύκλο του Ακαδηµαϊκού έτους στα παρακάτω αντικείµενα: (α) Adobe Premiere 6.0 για επεξεργασία video (β) Flash 5.0 για κατασκευή animations στο WEB και (γ) Cool Edit 2000 για επεξεργασία ήχου, Ακαδηµαϊκή Περίοδος ώρες διδασκαλίας Βασικών Αρχών Γλωσσών Προγραµµατισµού, Pascal, C++ στο ΚΕΚ- ΥΝΑΜΙΚΗ µε Φορέα το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Ακαδηµαϊκή Περίοδος ώρες διδασκαλίας Πολυµέσων (Multimedia) στη Ένωση Χηµικών (Παράρτηµα Πατρών) στα παρακάτω αντικείµενα: (α) Adobe Premiere 6.0 για επεξεργασία video (β) Flash 5.0 για

9 9 κατασκευή animations στο WEB και (γ) Cool Edit 2000 για επεξεργασία ήχου, Ακαδηµαϊκή Περίοδος ώρες διδασκαλίας Microsoft Office Word 2000 στη Μαθηµατική Εταιρεία Πατρών, Ακαδηµαϊκή Περίοδος ιδακτική εµπειρίας στο µάθηµα Πληρορφορικής Γυµνασίαου Λυκείου κατά τη Σχολική Περίοδο , ,ως Καθηγητής Πληροφορικής στη Β -θµια Εκπαίδευση. 8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ερευνητικό Πρόγραµµα «Έργο 17:ΧΗ.ΠΟ.ΛΟ Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισµικού Πολυµέσων για την ιδασκαλία Χηµείας Γυµνασίου» µε χρηµατοδότηση από ΥΠΕΠΘ/ΕΠΕΑΕΚ «ΣΕΙΡΗΝΕΣ», 01/10/97 30/09/98. Ερευνητικό Πρόγραµµα «Ηλεκτρονικό Λεξικό µε Πολυµέσα. Έκδοση διαλογικού ηλεκτρονικού λεξικού της Ελληνικής Γλώσσας µε τεχνολογία Πολυµέσων» µε χρηµατοδότηση από ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ στα πλαίσια του «ΠΑΒΕ», 01/11/97 31/12/97. Ερευνητικό πρόγραµµα «Ανθρώπινο ίκτυο ιάδοσης και Χρήσης των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφορίας και των Εφαρµογών τους», Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΕΤ ΙΙ. Ανάδοχος φορέας το Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Στα πλαίσια του παραπάνω προγράµµατος: Συµµετοχή στη διοργάνωση 4 ης Ηµερίδας του δικτύου MANNET µε θέµα "Σύγχρονα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Εφαρµογές ", Εκπαιδευτικό Κέντρο Κτηµατικής Τράπεζας, Αθήνα, 6 εκεµβρίου 1997 Συµµετοχή διοργάνωσης 5 ης Ηµερίδας του δικτύου MANNET µε θέµα " Εφαρµογές GIS στον Ιδιωτικό και ηµόσιο Τοµέα : Προοπτικές και Εξελίξεις", Εκπαιδευτικό Κέντρο Κτηµατικής Τράπεζας, Αθήνα, 2 Απριλίου 1998 Ερευνητικό Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης δικτύου ευρείας ζώνης υψηλής ευκρίνειας (φωνής-δεδοµένων) και τηλέλεγχος εγκαταστάσεων» µε χρηµατοδότηση από ΥΠΕΠΘ/ΕΠΕΑΕΚ, 01/10/98 31/12/99. Μέλος της οµάδας ανάπτυξης της Ερευνητικής Μονάδας 5 του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών στο ερευνητικό πρόγραµµα µε τίτλο: " ηµιουργία µηχανισµού υποστήριξης των επιχειρήσεων του αγρο-διατροφικού τοµέα και της αντίστοιχης αγοράς εργασίας µε άξονες την υγιεινή και ποιότητα των προϊόντων και τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις" του προγράµµατος ADAPT Γ Κύκλος Υλοποίησης Συµµετοχή στην οµάδα εργασίας του έργου INTERREG B, 01/10/98 28/02/99 Συµµετοχή στην οµάδα εργασίας του έργου ΟΣΣΥ, 01/10/98 28/02/99 Υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 01/01/99 31/12/99, «Τεχνολογία και Επιστήµη Υπολογιστών», Χρηµατοδότηση Υ.Π.Ε.Π.Θ. ΕΠΕΑΕΚ, 3.2.α Ερευνητικό ιδακτικό Έργο / Υποτροφία από Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Πατρών το χρονικό διάστηµα 01/01/ /12/2000. Επίσης από 01/12/01 έως και 31/05/04 συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραµµα PANDA Patterns for New Generation Database Systems, FET-IST Συγγραφή αρκετών προτάσεων µε διάφορους θεµατικούς τοµείς όπως Multimedia, WEB, GIS και Object oriented τεχνολογίες από 1997 και σήµερα.

10 10 Στη διάρκεια της στρατιωτικής µου θητείας (Περίοδος ) αποτέλεσα µέλος της οµάδας µελέτης και ανάπτυξης FDDI δικτύου υπολογιστών στην 116 Πτέρυγα Μάχης της Πολεµικής Αεροπορίας. 9. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Ακαδηµαϊκό Έτος παρακολούθησα µε επιτυχία το «School on Massive Data Sets» που διοργανώθηκε στο Aarhus της ανίας, στο Πανεπιστήµιο του BRICS (Basic Research In Computer Science). Συγκεκριµένα παρακολούθησα επιτυχώς τις παρακάτω διδακτικές ενότητες: External Memory Geometric Data Structures, Prof. Lars Arge, Department of Computer Science-Duke University External Memory Algorithms and Data Structures: Dealing with Massive Data, Prof. Jeffrey Scott Vitter - Duke University Cache Oblivious Algorithms and Data Structures, Prof. Eric D. Demaine, MIT Laboratory for Computer Science, Cambridge, USA. I/O Efficient Graph Algorithms, Prof. Norbert Zeh, Department of Computer Science, Duke University, USA. String Algorithms and Data Structures, Prof. Paolo Ferragina, Department of Informatics, University of Pisa, Italy. 10. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Το περιοδικό Integrating GIS, GPS and GSM Technologies for the Effective Management of Ambulances, International Journal of Computers, Environment and Urban Systems, Vol 25, Issue 3, pp , αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο του βιβλίου «GIS on Environmental Management», Main Author: S.A. Abbasi Senior Professor, Director, Center for Pollution Control and Energy Technology, Pondicherry University, Kalapet, Pondicherry , India (to appear soon). 11. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Μέλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Μέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου ιπλωµατούχων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. 14/01/2004

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Απρίλιος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 2. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ... 5 2.1 Ακαδημαϊκές / Εκπαιδευτικές Θέσεις... 5 2.2 Διοικητικές Θέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 27/08/08ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 16 Απριλίου 1975, Ξυλόκαστρο Κορινθίας Οικογενειακή κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση κατοικίας : Γ. Τερτσέτη 21, Τ.Κ. 26442 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά Στοιχεία Επώνυµο: Στεφανή Όνοµα : Αντωνία Όνοµα πατέρα : Κωνσταντίνος Όνοµα µητέρας : Αικατερίνη Ηµεροµηνία Γέννησης : 18 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας του τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Σεπτέµβριος 2014 Περιεχόµενα Προσωπικά Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αύγουστος 2014 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Απόστολος Επίθετο: Γκάμας Όνομα Πατέρα: Στέργιος Όνομα Μητέρας: Μαρία Ημερομηνία Γέννησης: 04/09/1975 Τόπος Γέννησης: Μηλιά Μετσόβου, Ιωαννίνων Oικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Σεπτέµβριος 2000: Εισαγωγή στο τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πατρών µε σειρά 1.

Βιογραφικό Σηµείωµα. Σεπτέµβριος 2000: Εισαγωγή στο τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πατρών µε σειρά 1. Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικές Πληροφορίες Σπουδές Όνοµα: Πλέσσας Αθανάσιος Ηµεροµηνία Γέννησης: 31/10/1982 Τόπος Γέννησης: Πύργος Ηλείας, Ελλάδα Ιούνιος 2010: Λήψη Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πέτρος Θεοχάρη Λάμψας. Διεύθυνση κατοικίας : Αντικύρας 38, 35100, Λαμία. Τηλέφωνο : 22310 36352 (οικίας), 697-7350597

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πέτρος Θεοχάρη Λάμψας. Διεύθυνση κατοικίας : Αντικύρας 38, 35100, Λαμία. Τηλέφωνο : 22310 36352 (οικίας), 697-7350597 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πέτρος Θεοχάρη Λάμψας Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 18 Αυγούστου 1970, Αθήνα Διεύθυνση κατοικίας : Αντικύρας 38, 35100, Λαμία Τηλέφωνο : 22310 36352 (οικίας), 697-7350597 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης ΣΠΟΥΔΕΣ 1994/06 Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) της Σχολής Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Northeastern της Βοστόνης, ΗΠΑ στην Επιστήμη Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο Ηλιούπολης 1977-1980 Ναυτικό Λύκειο ΠΡΩΤΕΑΣ (Ειδικότητα Ραδιοτηλεγραφητή) 1980-1983

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο Ηλιούπολης 1977-1980 Ναυτικό Λύκειο ΠΡΩΤΕΑΣ (Ειδικότητα Ραδιοτηλεγραφητή) 1980-1983 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ονοµα ΝΙΚΗΤΑΣ Ονοµα Πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τόπος & Ηµερ. Γέννησης ΑΘΗΝΑ, 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1966 Στρατιωτικές υποχρεώσεις ΕΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ nnk@teiath.gr ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Συνεργάτης Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεπτέμβριος 2007 σήμερα Μέλος ΣΕΠ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεπτέμβριος 2007 σήμερα Μέλος ΣΕΠ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονομ/μο: Γεώργιος Δ. Στυλιαράς Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών Ταχ. διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, 30100,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ O Δρ. Xρήστος A. Γκουμόπουλος είναι κάτοχος Διπλώματος του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (1992) και Διδακτορικού

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6).

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6). Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, Κοκκινοπήλια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστοδούλου Σωτήριος του Πανορμίτη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστοδούλου Σωτήριος του Πανορμίτη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Χριστοδούλου Σωτήριος του Πανορμίτη E-mail: spc@hpclab.ceid.upatras.gr Ερευνητική Απασχόληση 1994-2004 Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ρ. Νίκος Καρούσος Κολοκοτρώνη 36-38, Πάτρα, 26221 τηλ: +30 2610 279380 κιν. +30 6936648648 E-mail: karousos@eap.gr karousos@gmail.com Προσωπικά Στοιχεία Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: Φουληράς ΟΝΟΜΑ: Παναγιώτης ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Ευριπίδης ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Ευθυμία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20 Ιανουαρίου 1964 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μιχάλη Παρασκευά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μιχάλη Παρασκευά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Μιχάλη Παρασκευά Πάτρα, Σεπτέμβριος 2012 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Μιχάλη Παρασκευά 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Επώνυμο: Πατρώνυμο: Μιχάλης Παρασκευάς Αναστάσιος Ημερομηνία γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Μάριος Κατσής του Γεωργίου. Ημερομηνία γέννησης: 27 Αυγούστου 1976.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής 26504 Ρίο, Πάτρα

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής 26504 Ρίο, Πάτρα Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΡΗΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Δρ. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γέννησης 27 Ιανουαρίου 1975 Τόπος Γέννησης Οικογενειακή Κατάσταση Διεύθυνση Κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα του Πάνου Φιτσιλή

Βιογραφικό σηµείωµα του Πάνου Φιτσιλή Βιογραφικό σηµείωµα του Πάνου Φιτσιλή Εργασιακή Εµπειρία Φεβ 2003 σήµερα ΤΕΙ Λάρισας, Τµήµα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων Υπεύθυνος Τοµέα ιαχείρισης Έργων Αναπληρωτής καθηγητής στο ΤΕΙ Λάρισας, στην Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λάμπρος Β. Δρόσος. 22 Αυγούστου 1961, Αγρίνιον Αιτ/νίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λάμπρος Β. Δρόσος. 22 Αυγούστου 1961, Αγρίνιον Αιτ/νίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονομα Λάμπρος Β. Δρόσος Ημ/νια Γέννησης 22 Αυγούστου 1961, Αγρίνιον Αιτ/νίας Τρέχουσες Θέσεις Υπηκοότητα Τίτλοι 1980-1985 Σπουδών 1987-1993 Καθηγητής Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: εριγνυ 1 (Κτίριο Βανκούβερ), 10434 Αθήνα Τηλέφωνο: 210-8203754 E-mail: akp@aueb.gr 2 ΣΠΟΥ ΕΣ 1 ιδακτορικό (PhD) στα Πληροφορικά Συστήµατα, University

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ Νικόλαος Β. Καραδήμας Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. Λέκτορας (ΠΔ 407/80), Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Εξ. Συνεργάτης Ερευνητής (MediaLab ΕΜΠ) Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Όνομα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Παναγιώτης Σπ. Αλεφραγκής

Βιογραφικό Σημείωμα Παναγιώτης Σπ. Αλεφραγκής Βιογραφικό Σημείωμα Παναγιώτης Σπ. Αλεφραγκής Διδάκτορας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών 03/10/2006 Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο : Αλεφραγκής Όνομα : Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 26Α ΤΚ: 26222 ΠΑΤΡΑ Τ ΗΛΕΦΩΝΟ 6970814863 E-MAIL SOURLAEF@GMAIL.COM ΣΟΥΡΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 26Α ΤΚ: 26222 ΠΑΤΡΑ Τ ΗΛΕΦΩΝΟ 6970814863 E-MAIL SOURLAEF@GMAIL.COM ΣΟΥΡΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 26Α ΤΚ: 26222 ΠΑΤΡΑ Τ ΗΛΕΦΩΝΟ 6970814863 E-MAIL SOURLAEF@GMAIL.COM ΣΟΥΡΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ειδικότητα: Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, MSc Ημερομηνία Γέννησης: 04/11/83

Διαβάστε περισσότερα