Κεϕάλαιο 1. Το σενάριο YourCo

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεϕάλαιο 1. Το σενάριο YourCo"

Transcript

1 Κεϕάλαιο 1. Το σενάριο YourCo Το 1997, η YourCo Financial Institution δηµιο ργησε ένα δικτυακ τ πο (website) στο Internet. Ο δικτυακ ς τ πος παρείχε πληροϕορίες σχετικά µε την εταιρεία, τη διε θυνση των κεντρικών γραϕείων και τις ώρες λειτουργίας. Επίσης, υποστήριζε µια νέα λειτουργία που παρείχε τη δυνατ τητα επικοινωνίας µε την εταιρεία µέσω . Αν και ο δικτυακ ς τ πος εξηγο σε την πολιτική marketing της εταιρείας, δεν υπήρχαν λειτουργίες που να βοηθο ν τους πελάτες µε τρ πο δυναµικ. Το 1999, µε το ν µο Financial Modernization Act (Gramm-Leach-Bliley), η YourCo µπορο σε να επεκτείνει τις υπηρεσίες που πρ σϕερε στους πελάτες της. Παράλληλα µε την διε ρυνση των διαθέσιµων επιλογών για τους πελάτες της, η διοίκηση της YourCo άρχισε να συνειδητοποιεί τα πλεονεκτήµατα που θα είχε η ενσωµάτωση αυτών των υπηρεσιών στο δικτυακ τ πο της εταιρείας. Η εταιρεία διέθετε µια βάση δεδοµένων IBM DB2 µε τα ον µατα των πελατών, τους λογαριασµο ς και άλλα προσωπικά δεδοµένα. Ο διαχειριστής της βάσης δεδοµένων είχε τη δυνατ τητα να παρέχει στους πελάτες, σε συνεργασία µε το διαχειριστή δικτυακο τ που, σ νδεση στο δικτυακ τ πο της YourCo και πρ σβαση στις πληροϕορίες λογαριασµών. Ο δικτυακ ς τ πος πρ σϕερε περισσ τερες υπηρεσίες στους πελάτες, αλλά η δηµιουργία είχε γίνει µε τη χρήση της στατικής HTML και ως εκ το του δεν διέθετε δυναµικ περιεχ µενο. Οι πελάτες εξακολουθήσαν να επισκέπτονται τα γραϕεία της εταιρείας για τη διεκπεραίωση διαϕ ρων εργασιών. Φέτος, η διοίκηση της YourCo έλαβε µια έξυπνη, οικονοµικά και επιχειρηµατικά συµϕέρουσα απ ϕαση. Η YourCo Financial Institution απέκτησε το IBM WebSphere. Συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης της βάσης δεδοµένων, το προσωπικ του τµήµατος ανάπτυξης της YourCo χρησιµοποίησε το WebSphere Studio για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών έργων. Προσθέτοντας το IBM WebSphere Portal και το WebSphere Portal Content publishing (WPCP), η YourCo Financial πραγµατοποιεί την υπ σχεσή της στην πελατειακή της βάση για την παροχή υπηρεσιών σε πραγµατικ χρ νο και την παροχή εξατοµικευµένου περιεχοµένου. Για τη δηµιουργία του νέου δικτυακο τ που π λης, η διοίκηση της YourCo δηµιο ργησε µια οµάδα υπε θυνη για την υλοποίηση του έργου. Την οµάδα αυτή αποτελο σαν ο Andy, διαχειριστής του WebSphere Portal, ο Joe, προγραµµατιστής εϕαρµογών του WebSphere Studio (WSAD), η Tara, υπε θυνη δηµοσίευσης του Portal, ο Greg, αρχισυντάκτης περιεχοµένου και ο Dave, συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου. Αυτή η οµάδα δηµιο ργησε την π λη της YourCo Financial που βλέπετε. Σκοπ ς Ο σκοπ ς του προγραµµατισµο στα πλαίσια του σεναρίου είναι να καταδειχτεί ο τρ πος µε τον οποίο διαϕορετικές οµάδες χρηστών µπορο ν να διαχειριστο ν ένα έργο έχοντας έναν κοιν στ χο. Όταν αυτ επιτευχθεί, το τελικ αποτέλεσµα είναι ένα έργο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ξανά και να επεκταθεί σε ένα επιχειρηµατικ περιβάλλον. Για το λ γο αυτ, το σενάριο περιλαµβάνει εκπαιδευτικές εν τητες που αϕορο ν τη διαχείριση και εκτέλεση οµαδικών έργων και βασίζονται στην εµπειρία και την αυξηµένη λειτουργικ τητα. Για περισσ τερη βοήθεια, παρέχονται αρχεία υποδειγµάτων που µπορο ν να αποτελέσουν την επαλήθευση της σωστής ολοκλήρωσης µιας συγκεκριµένης εν τητας ή να χρησιµοποιηθο ν ως πρ τυπα για τη δική σας ανάπτυξη. Όταν ολοκληρωθο ν λες οι εν τητες, η οµάδα σας θα αισθάνεται έτοιµη να δηµιουργήσει ένα νέο έργο του Portal. Αν και το WPCP δεν χρησιµοποιείται αποκλειστικά σε χρηµατοοικονοµικο ς οργανισµο ς, οι περισσ τερες, αν χι λες, οι εταιρείες που το χρησιµοποιο ν έχουν Copyright IBM Corp

2 ένα κοιν µεταξ τους: την ανάγκη κοινής χρήσης πληροϕοριών που συλλέγονται απ διαϕορετικο ς τοµείς της επιχειρηµατικής δραστηρι τητας, εντ ς και εκτ ς της εταιρικής δοµής. Το WPCP ενοποιεί αυτο ς τους διαϕορετικο ς τοµείς δίνοντάς τους τη µορϕή µιας συνεχο ς διεργασίας και ταυτ χρονα επιτρέπει την ίση συµµετοχή στο έργο µελών του προσωπικο µε διαϕορετικές ικαν τητες. Το περιβάλλον του WebSphere Portal Content Publishing Το περιβάλλον του WPCP προσϕέρει τη δυνατ τητα προσαρµογής και διαχείρισης της π λης του οργανισµο, καθώς και τη δυνατ τητα δηµιουργίας, δοκιµής, εντοπισµο σϕαλµάτων και υλοποίησης µεµονωµένων µικροεϕαρµογών π λης και περιεχοµένου διαδικτ ου. Με τα πρ τυπα, οι προγραµµατιστές µπορο ν να δηµιουργο ν γρήγορα και ε κολα δικές τους µικροεϕαρµογές π λης. Η δηµιουργία καν νων, η προσθήκη περιεχοµένου και η δηµιουργία αναϕορών σχετικά µε το έργο ενισχ ουν το οµαδικ πνε µα και επιτρέπουν σε λα τα µέλη να συνεισϕέρουν εξίσου στην ολοκλήρωση του έργου άσχετα απ το επίπεδο των τεχνικών τους γνώσεων. Λειτουργικά τµήµατα του WPCP Στο σενάριο YourCo ενσωµατώνονται λα τα λειτουργικά µέρη του περιβάλλοντος του WPCP. Αν και το σενάριο YourCo είναι ένα ολοκληρωµένο έργο, θα κατανοήσετε τον τρ πο λειτουργίας των στοιχείων του σεναρίου ακολουθώντας τις παρεχ µενες εκπαιδευτικές εν τητες. Σε κάθε εν τητα, η έµϕαση δίνεται σε µια συγκεκριµένη λειτουργία ή εργασία που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου YourCo. Προχωρώντας, η πολυπλοκ τητα των εκπαιδευτικών ενοτήτων αυξάνει, παράλληλα µε την ικαν τητά σας για αξιοποίηση του περιβάλλοντος και για επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών. Οι εκπαιδευτικές εν τητες έχουν σχεδιαστεί για χρήση των παρακάτω λειτουργικών τµηµάτων του περιβάλλοντος του WPCP. Πρ τυπα σ νταξης περιεχοµένου Ένας απ τους κ ριους σκοπο ς του WPCP είναι να δώσει τη δυνατ τητα σε χρήστες της επιχείρησης, σε ειδικο ς επί συγκεκριµένων θεµάτων καθώς και σε συντάκτες περιεχοµένου χωρίς τεχνικές γνώσεις να συνεισϕέρουν περιεχ µενο στο δικτυακ τ πο. Τα πρ τυπα σ νταξης περιεχοµένου είναι ιστοσελίδες που δίνουν στους συνεισϕέροντες συντάκτες περιεχοµένου τη δυνατ τητα προσθήκης και τροποποίησης οποιουδήποτε είδους περιεχοµένου, συµπληρώνοντας ϕ ρµες στο διαδίκτυο. Πρ τυπα δηµιουργίας Το περιεχ µενο που υποβάλλεται µέσω των προτ πων σ νταξης περιεχοµένου αποθηκε εται στη βάση δεδοµένων. Τα πρ τυπα δηµιουργίας χρησιµοποιο νται στη δηµιουργία προβολών του περιεχοµένου που έχει αποθηκευτεί στη βάση δεδοµένων µε τη µορϕή αρχείων. Μπορείτε να δηµιουργήσετε πολλαπλά πρ τυπα µε τα οποία θα δηµιουργείτε διαϕορετικές προβολές για διαϕορετικές συσκευές και χρήστες. Προεπισκ πηση Με την προεπισκ πηση, οι χρήστες του WPCP µπορο ν να δουν πώς θα εµϕανίζεται ένα συγκεκριµένο στοιχείο του περιεχοµένου στην πραγµατική ιστοσελίδα. ιανεµηµένο περιεχ µενο Το Web Content Publisher παρέχει τη δυνατ τητα συνεισϕοράς περιεχοµένου µέσα απ πηγές διανεµηµένου περιεχοµένου. Το διανεµηµένο περιεχ µενο είναι πληροϕορίες που παρέχονται απ εξωτερικο ς συνεισϕέροντες συντάκτες περιεχοµένου για χρήση σε ιστοσελίδες. Συνηθισµένα είδη διανεµηµένου περιεχοµένου είναι οι τίτλοι ειδήσεων, οι οικονοµικές πληροϕορίες και οι πληροϕορίες για τον καιρ. 2 Οδηγ ς για το σενάριο YourCo

3 Έλεγχος πρ σβασης Το WPCP παρέχει τη δυνατ τητα ελέγχου πρ σβασης σον αϕορά σε π ρους περιεχοµένου και σε ενέργειες των χρηστών. Το σενάριο YourCo χρησιµοποιεί εικονικο ς χρήστες για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαµβάνονται στις εκπαιδευτικές εν τητες του σεναρίου. Περιβάλλον προγράµµατος πλοήγησης Η πρ σβαση στο WPCP γίνεται µέσα απ το περιβάλλον εν ς προγράµµατος πλοήγησης. Εκτ ς απ την ανάπτυξη π ρων στο WSAD, λες οι εργασίες στις εκπαιδευτικές εν τητες εκτελο νται σε περιβάλλον προγράµµατος πλοήγησης. Συµπλήρωση των πυλών του σεναρίου YourCo Για να επιταχυνθεί η διαδικασία της δηµιουργίας χρηστών και οµάδων και της αντιστοίχισής τους σε ρ λους, το WPCP παρέχει ένα σ νολο αρχείων καταχώρησης XML που µπορο ν να εκτελεστο ν χρησιµοποιώντας το περιβάλλον ρ θµισης XML του WebSphere Portal κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης. Οι χρήστες και οι οµάδες που δηµιουργο νται θα έχουν τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις για τη χρήση των δειγµάτων του προγράµµατος ατοµικής εκπαίδευσης στον Οδηγ Έναρξη εργασιών και στις εκπαιδευτικές εν τητες Το σενάριο YourCo. Μπορείτε να ενηµερώσετε αυτά τα αρχεία και να τα χρησιµοποιήσετε ξανά για να συµπληρώσετε δεδοµένα σχετικά µε τους χρήστες, τις οµάδες και τις εξουσιοδοτήσεις του συστήµατος σας. Στα ακ λουθα βήµατα περιγράϕεται ο προεπιλεγµένος τρ πος δηµιουργίας δειγµάτων χρηστών, οµάδων και εξουσιοδοτήσεων, κατά την εγκατάσταση: 1. Οι προκαθορισµένες οµάδες οι οποίες θα έχουν πρ σβαση στο χώρο εργασίας, δηµιουργο νται µε τη χρήση του αρχείου wpcpgroups.xml. Στις προκαθορισµένες οµάδες περιλαµβάνονται οι ΧρήστεςWPCP (WPCPUsers), ιαχειριστέςwpcp (WPCPAdmins), Συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου (Content Contributor), Υπε θυνος δηµοσίευσης περιεχοµένου (Content Publisher), Υπε θυνος Τοµέα (Domain Expert) και Υπε θυνος Έργου (Project Lead). Οι Συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου, Υπε θυνος δηµοσίευσης περιεχοµένου, Υπε θυνος Τοµέα και Υπε θυνος Έργου αντιστοιχίζονται στις οµάδες που χρησιµοποιο νται µε τη ροή εργασιών. Οι ΧρήστεςWPCP και ιαχειριστέςwpcp αποτελο ν λογικές οµαδοποιήσεις των χρηστών του WPCP. 2. Για την υλοποίηση των απαραίτητων µικροεϕαρµογών π λης καθώς και για τη δηµιουργία της ετικέτας και της σελίδας για το χώρο εργασίας, εκτελείται το αρχείο wpcpworkspace.xml. Σε αυτ το βήµα επίσης εκχωρο νται δικαιώµατα στις οµάδες που δηµιουργήθηκαν µε τη χρήση του αρχείου wpcpgroups.xml. Με αυτά τα δικαιώµατα δίνεται στις καθορισµένες οµάδες η δυνατ τητα προβολής της ετικέτας, της σελίδας και των µικροεϕαρµογών π λης (του χώρου εργασίας γενικ τερα). Επίσης, το αρχείο sample10.xml εκτελείται για την υλοποίηση των σελίδων και των ετικετών για το δείγµα YourCo Financial. 3. Η πρ σβαση στο σ στηµα και στο έργο παρέχεται µε την εκτέλεση του αρχείου samplepac.xml. Στους ιαχειριστέςwpcp παρέχεται το δικαίωµα εκχώρησης δικαιωµάτων καθώς και προβολής της µικροεϕαρµογής π λης και της σελίδας ικαιώµατα επί π ρων που αποτελο ν τµήµα των ιαχειριστικών µικροεϕαρµογών π λης. Στους ΧρήστεςWPCP παρέχεται εξουσιοδ τηση για ρ λο Συντάκτη στο χώρο εργασίας. Για λ γους αναϕοράς, τα αρχεία wpcpgroups.xml, wpcpworkspace.xml και samplepac.xml θα τα βρείτε στον ακ λουθο κατάλογο: WebSphere\PortalServer\wpcp\v5.0\author\portlet Κεϕάλαιο 1. Το σενάριο YourCo 3

4 Απαιτο µενο βήµα ρ θµισης µετά την εγκατάσταση: Για την προσθήκη δειγµάτων χρηστών (Rob, Greg, Tara, Dave και ιαχειριστήςwcp) τα οποία χρησιµοποιο νται στα δείγµατα του WPCP, πρέπει να εκτελέσετε την ακ λουθη εργασία ρ θµισης Ant µετά την εγκατάσταση: WPCPconfig action-create-sample-users Ανατρέξτε στην τεκµηρίωση της εγκατάστασης που περιέχεται στο WebSphere Portal InfoCenter για περισσ τερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την εκτέλεση εργασιών ρ θµισης Ant. Σηµείωση: Εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα σχετικά µε τα δείγµατα του προϊ ντος, επικοινωνήστε µε τον υπε θυνο εγκατάστασης, στην εταιρεία σας, και επαληθε στε τι αυτ το βήµα έχει πραγµατοποιηθεί. Το αρχείο sampleusers.xml, το οποίο παρέχει ένα µοντέλο που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για τη δηµιουργία χρηστών για το περιβάλλον σ νταξης του WPCP που χρησιµοποιείτε, βρίσκεται στον ακ λουθο κατάλογο (ανάλογα µε το είδος βάσης δεδοµένων που χρησιµοποιείτε): WebSphere\PortalServer\wpcp\v5.0\author\samples_v5\είδος_βδ\sampleUtilities 4 Οδηγ ς για το σενάριο YourCo

5 Κεϕάλαιο 2. Χρήση των εκπαιδευτικών ενοτήτων Εκπαιδευτικές εν τητες Ακολουθώντας το σενάριο της π λης YourCo, µπορείτε να µάθετε τον τρ πο χρήσης του WPCP µε δ ο τρ πους. Αρχίζετε και ολοκληρώνετε τα δείγµατα έργων χρησιµοποιώντας τα παρεχ µενα πρ τυπα και τους προκαθορισµένους π ρους ώστε να εξοικειωθείτε µε τη χρήση του WPCP ή χρησιµοποιείτε τις οδηγίες ως οδηγ για να δηµιουργήσετε το δικ σας δικτυακ τ πο για την π λη, µε δικο ς σας π ρους και πρ τυπα. Κάθε έργο, ή εκπαιδευτική εν τητα, στηρίζεται σε εργασίες που χρησιµοποιήθηκαν σε προηγο µενα έργα. Στο ϕάκελο κάθε έργου περιλαµβάνονται πλήρη αρχεία των δειγµάτων. Χρησιµοποιήστε αυτά τα δείγµατα για συγκρίσεις µε τα δικά σας έργα ή ως λειτουργικά τµήµατα για τα δικά σας σενάρια. Όλες οι εκπαιδευτικές εν τητες περιέχουν τα ίδια κ ρια σηµεία για την ολοκλήρωση των εργασιών που έχουν ανατεθεί στα πλαίσια εν ς έργου. Ακολουθώντας τα κ ρια σηµεία της πρώτης εν τητας, θα µπορέσετε να ολοκληρώσετε και τα επ µενα. Κάθε εν τητα παρέχει µια γενική περιγραϕή των εργασιών που περιλαµβάνει, καθώς και µια συνοπτική παρουσίαση των κ ριων λ γων για τους οποίους πρέπει να γίνει κάθε ενέργεια. Ορισµένες εν τητες βασίζονται σε προηγο µενα µαθήµατα και πριν ξεκινήσετε τις εργασίες θα υπάρχουν παραποµπές. Η δοµή κάθε εν τητας είναι η εξής. Χρήστες/ρ λοι Για την ολοκλήρωση των εργασιών στο σενάριο YourCo, χρησιµοποιο νται προκαθορισµένοι χρήστες. Αυτοί οι χρήστες σχετίζονται µε τους ρ λους που ανατίθενται στα πλαίσια εν ς πραγµατικο οργανισµο. Στο σενάριο YourCo, κάθε χρήστης έχει µοναδικές αρµοδι τητες ως προς την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής εν τητας. Ωστ σο, ορισµένοι ρ λοι δεν είναι απαραίτητοι σε λες τις εκπαιδευτικές εν τητες και, εποµένως, δεν περιλαµβάνονται σε κάθε εν τητα. Κάθε χρήστης αναϕέρεται µε βάση το ρ λο του και το νοµα σ νδεσης χρήστη, ενώ ακολουθεί µια συνοπτική εξήγηση των καθηκ ντων που του έχουν ανατεθεί στα πλαίσια της συγκεκριµένης εκπαιδευτικής εν τητας. Αυτοί οι χρήστες ενεργοποιο νται µέσω της π λης YourCo Financial. Ανατρέξτε στην εν τητα Συµπλήρωση των πυλών του σεναρίου YourCo στη σελίδα 3 για να µάθετε πώς δηµιουργο νται οι χρήστες αυτοί. Στο σενάριο YourCo, οι χρήστες και οι ρ λοι τους έχουν οριστεί ως εξής: Ρ λος προγραµµατιστή (WebSphere Studio Application Developer) Ο προγραµµατιστής δηµιουργεί τα αρχεία π ρων που θα χρησιµοποιηθο ν σε αυτ το σενάριο. Ωστ σο, για εξοικον µηση χρ νου, σε ορισµένες εν τητες υπάρχουν δείγµατα π ρων που δεν έχουν αναπτυχθεί απ αυτ το χρήστη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, µπορείτε να επαναλάβετε τα βήµατα για το συγκεκριµένο χρήστη ακολουθώντας τις παραποµπές. Ρ λος διαχειριστή WPCP (wpsadmin) Ο διαχειριστής διαδικτ ου του WPCP δηµιουργεί τα έργα στην εκπαιδευτική εν τητα. Επιπλέον, εισάγει π ρους, ορίζει τα πρ τυπα του συνεισϕέροντα συντάκτη περιεχοµένου και ορίζει την αντιστοιχία µεταξ των εξυπηρετητών σ νταξης και δηµοσίευσης. Copyright IBM Corp

6 Συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου WPCP (Dave) Ο Dave αντιπροσωπε ει τους προγραµµατιστές που δηµιουργο ν περιεχ µενο για το σενάριο YourCo. Ο ρ λος αυτ ς στο σενάριο YourCo έχει δικαιώµατα βασικο επιπέδου στο έργο και είναι υπε θυνος µ νο για την εισαγωγή περιεχοµένου. Συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου WPCP (Greg) Ο Greg είναι οµ τιµος µε τον Dave. Ωστ σο, αυτ ς ο χρήστης έχει την αρµοδι τητα να δηµιουργεί καν νες στα έργα του WPCP. Αυτή η περιγραϕή της αρµοδι τητας δηλώνει το ρ λο του επιβλέποντος ή του υπε θυνου σ νταξης σε µια οµάδα απ συνεισϕέροντες συντάκτες περιεχοµένου. Με τη δηµιουργία καν νων, οι χρήστες που έχουν αυτ το ρ λο ορίζουν, επίσης, τη διανοµή του περιεχοµένου και την εξατοµίκευση για τον τελικ χρήστη. Σηµείωση: Στον οργανισµ σας ενδέχεται αυτές οι οµάδες να µην είναι σαϕώς διαχωρισµένες, πως στο παράδειγµα YourCo. Ωστ σο, η επεξήγηση του ρ λου και των αρµοδιοτήτων κάθε οµάδας θα πρέπει να µπορεί να εϕαρµοστεί στους π ρους σας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η αντιστοιχία που υπάρχει ανάµεσα στους εικονικο ς χρήστες και τους χρήστες στο περιβάλλον µιας πραγµατικής επιχείρησης και αναϕέρονται οι εν τητες στις οποίες εµϕανίζεται κάθε χρήστης. Ρ λος ( νοµα σ νδεσης στο WPCP) Προγραµµατιστής WSAD ιαχειριστής WPCP (wpsadmin) Συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου WPCP (dave) Συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου WPCP (greg) Αντιστοιχία Εκπαιδευτικές εν τητες Οποιοσδήποτε προγραµµατιστής είναι υπε θυνος για την παροχή π ρων περιεχοµένου σε ένα έργο του IBM WebSphere Portal. Ο διαχειριστής είναι ένα άτοµο υπε θυνο για έναν τουλάχιστο εξυπηρετητή του Portal. Η π λη µπορεί να περιλαµβάνει τους π ρους εν ς µ νο τµήµατος ή τους π ρους εν ς ολ κληρου τοµέα. Ο συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου αντιπροσωπε ει λους τους συνεισϕέροντες συντάκτες βασικο επιπέδου. Κάθε εργαζ µενος σε µια εταιρεία θα πρέπει να έχει αυτ το επίπεδο πρ σβασης στο WPCP. Παρ λο που οι εικονικοί χρήστες, Greg και Dave, έχουν τον ίδιο ρ λο, ο Greg αντιπροσωπε ει τον επικεϕαλής µιας οµάδας. Αυτ ς ο χρήστης βρίσκεται σε υψηλ τερη θέση (επιβλέπων) σε σχέση µε τους υπ λοιπους συνεισϕέροντες συντάκτες περιεχοµένου. Με άλλα λ για, η θέση αυτή αντιστοιχεί στη θέση του συντάκτη. ηµιουργία έργου YourCo, Επέκταση προτ πων και καν νων Εµϕανίζεται σε λες τις εκπαιδευτικές εν τητες. ηµιουργία έργου YourCo, Επέκταση προτ πων και καν νων, ηµοσίευση και χρήση αποτελεσµατικής διαχείρισης π ρων Εµϕανίζεται σε λες τις εκπαιδευτικές εν τητες. 6 Οδηγ ς για το σενάριο YourCo

7 Ρ λος ( νοµα σ νδεσης στο WPCP) Υπε θυνος δηµοσίευσης περιεχοµένου (tara) WPCP Αντιστοιχία Εκπαιδευτικές εν τητες Ο υπε θυνος δηµοσίευσης αντιστοιχεί σε ένα συντονιστή παραγωγής. Ο διαχειριστής του WPCP δηµιουργεί το χώρο εργασίας του έργου, ο προγραµµατιστής WSAD δηµιουργεί τους π ρους του έργου και οι συνεισϕέροντες συντάκτες περιεχοµένου παρέχουν το υλικ και τους καν νες. Το τελευταίο βήµα είναι η δηµοσίευση. ηµοσίευση και χρήση αποτελεσµατικής διαχείρισης π ρων Πριν ξεκινήσετε Σε αυτ το σηµείο σε κάθε εκπαιδευτική εν τητα αναϕέρονται ορισµένα προαπαιτο µενα βήµατα που πρέπει να ολοκληρώσετε ή να έχετε ολοκληρώσει πριν ξεκινήσετε τις επ µενες εργασίες του έργου. Συνήθως, τα βήµατα αυτά αϕορο ν τη διαθεσιµ τητα των κατάλληλων π ρων ή τη γνώση µιας προηγο µενης εν τητας. Αυτές οι προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρο νται ώστε να είναι δυνατή η έναρξη του έργου. Εργασίες του έργου Αυτές είναι οι εργασίες που πρέπει να εκτελέσουν οι χρήστες για να ολοκληρώσουν την εκπαιδευτική εν τητα. Οι εργασίες του έργου παρουσιάζονται οµαδοποιηµένες κατά χρήστη και πρέπει να εκτελο νται µε τη σειρά. Καθώς προχωράτε απ τη µία εκπαιδευτική εν τητα στην άλλη, ορισµένες ενέργειες ενδέχεται να έχουν εξηγηθεί σε προηγο µενα παραδείγµατα. Σε τέτοια περίπτωση παρέχονται οι ανάλογες παραποµπές. Τα βήµατα που περιγράϕονται σε αυτ το σενάριο µπορο ν να χρησιµοποιηθο ν ως οδηγ ς για τη δηµιουργία του δικο σας έργου στο WebSphere Portal. Για την ολοκλήρωση κάθε έργου παρέχονται ορισµένα δείγµατα π ρων. Αυτοί οι π ροι είναι εγκατεστηµένοι στον προεπιλεγµένο κατάλογο: %κατάλογος_εγκατάστασης%:\websphere\portalserver\wpcp\v5.0\author\ samples_v5\db2\sample02\web Content. Αυτά τα δείγµατα είναι ολοκληρωµένα αρχεία έργου χρησιµοποιο νται ως µέτρο σ γκρισης µε το δικ σας έργο ή χρησιµοποιο νται ως έχουν σε αυτ. Περίληψη Οι πληροϕορίες σε αυτή την εν τητα αποτελο ν συνοπτική παρουσίαση των εννοιών της συγκεκριµένης εν τητας και προετοιµασία για την επ µενη. Όταν ολοκληρώσετε µια εν τητα, θα δείτε τον τρ πο µε τον οποίο χρησιµοποιο νται τα βοηθήµατα και οι λειτουργίες του IBM WebSphere Portal σε πραγµατικές καταστάσεις. Ολοκληρώνοντας περισσ τερες εκπαιδευτικές εν τητες, θα αρχίσει να γίνεται ορατ ς ο τρ πος µε τον οποίο αυτά τα ανεξάρτητα παραδείγµατα αλληλεπιδρο ν και δηµιουργο ν πιο σ νθετες σχέσεις. Το τελευταίο έργο, Περιήγηση στο σενάριο YourCo, αποτελεί µια περίληψη των στοιχείων και των εργασιών που χρησιµοποιήσατε στις προηγο µενες εκπαιδευτικές εν τητες. Για το σενάριου του οργανισµο YourCo Financial, δηµιουργήσαµε τις ακ λουθες εκπαιδευτικές εν τητες: v ηµιουργία έργου YourCo στη σελίδα 9 v Επέκταση προτ πων και καν νων στη σελίδα 18 Κεϕάλαιο 2. Χρήση των εκπαιδευτικών ενοτήτων 7

8 v Χρήση των π ρων χρηστών στη σελίδα 23 v ηµοσίευση και χρήση αποτελεσµατικής διαχείρισης π ρων στη σελίδα 27 8 Οδηγ ς για το σενάριο YourCo

9 Κεϕάλαιο 3. Εκπαιδευτικές εν τητες YourCo ηµιουργία έργου YourCo Η εταιρεία YourCo Financial είναι έτοιµη να δηµιουργήσει το δικτυακ της τ πο για την π λη WebSphere. Για το σκοπ αυτ έχει οργανώσει την οµάδα που θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει τις απαραίτητες λειτουργίες και πληροϕορίες. Τα µέλη της οµάδας πρέπει πρώτα να µάθουν τον τρ πο µε τον οποίο θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρώσουν ένα έργο στο WPCP. Έχουν αποϕασίσει τι το ευκολ τερο έργο που µπορο ν να ολοκληρώσουν ως οµάδα είναι η δηµιουργία µιας απλής λειτουργίας ειδήσεων. Αυτ το έργο θα αποτελέσει τη βάση για την εµϕάνιση πληροϕοριών σε έναν πελάτη. Κάθε χρήστης έχει ένα σ νολο εργασιών που πρέπει να ολοκληρώσει κατά τη διάρκεια του έργου. Σε αυτή την εκπαιδευτική εν τητα, το αρχικ πρ γραµµα ατοµικής εκπαίδευσης, θα µάθετε πώς να δηµιουργήσετε ένα απλ έργο ειδήσεων YourCo, πώς να εισαγάγετε τους π ρους που είναι απαραίτητοι για µια βασική εν τητα που θα περιέχει ειδήσεις και, τέλος, θα µάθετε τον τρ πο προεπισκ πησης του έργου αϕο ολοκληρωθεί. Επίσης, θα δηµιουργήσετε ένα πρ τυπο σ νταξης περιεχοµένου το οποίο θα ορίζει το έργο και θα δηµιουργήσετε έναν καν να ο οποίος θα οργανώνει τη δοµή του περιεχοµένου. Ολοκληρώνοντας αυτή την εν τητα θα έχετε τις γνώσεις για να ασχοληθείτε µε θέµατα που αϕορο ν τον ορισµ πιο σ νθετων προτ πων και τις αντιστοιχίσεις καν νων. Χρήστες/ρ λοι Οι χρήστες που συµµετέχουν σε αυτ το πρ γραµµα ατοµικής εκπαίδευσης είναι οι εξής: Πριν Ρ λος προγραµµατιστή WSAD (WebSphere Studio Application Developer) Ο προγραµµατιστής δηµιουργεί τα αρχεία π ρων που θα χρησιµοποιηθο ν σε αυτ το πρ γραµµα ατοµικής εκπαίδευσης. Ρ λος διαχειριστή WPCP (wpsadmin) Ο διαχειριστής διαδικτ ου του WPCP δηµιουργεί το έργο Sample01 και εισαγάγει τους π ρους που έχει δηµιουργήσει ο προγραµµατιστής. Ρ λος υπευθ νου διαχείρισης περιεχοµένου WPCP (Greg) Ο υπε θυνος διαχείρισης περιεχοµένου δηµιουργεί καν νες για το δοµηµένο περιεχ µενο των ειδήσεων. Ρ λος υπευθ νου δηµιουργίας περιεχοµένου WPCP (Dave) Ο υπε θυνος δηµιουργίας περιεχοµένου προσθέτει π ρους στη βάση δεδοµένων των ειδήσεων. ξεκινήσετε Η δηµιουργία εν ς έργου στο WPCP είναι το ευκολ τερο αλλά ταυτ χρονα και το πιο σηµαντικ βήµα σε αυτ το σενάριο. Ωστ σο, πριν ξεκινήσει το νέο έργο πρέπει να γίνουν ορισµένες ενέργειες που δεν εντάσσονται στα πλαίσια του WPCP. Αυτές οι ενέργειες αϕορο ν στη δηµιουργία των π ρων και των εϕαρµογών που θα χρησιµοποιηθο ν στο WPCP. Σε αυτ το σενάριο, ο χρήστης/ρ λος Προγραµµατιστής δηµιουργεί τους π ρους και τις εϕαρµογές χρησιµοποιώντας το WebSphere Studio Application Developer (WSAD) ή το WebSphere Studio Site Developer (WSSD). Copyright IBM Corp

10 Τα αρχεία του δείγµατος περιλαµβάνουν ένα ολοκληρωµένο δείγµα έργου. Χρησιµοποιήστε το ολοκληρωµένο έργο είτε για να παρακάµψετε τις εργασίες που αναϕέρονται στο ρ λο του προγραµµατιστή, είτε ως οδηγ για λες τις αναϕερ µενες εργασίες. Πριν ξεκινήσετε αυτή την εν τητα, βεβαιωθείτε τι ισχ ουν τα εξής: v Το WPCP έχει εγκατασταθεί και ρυθµιστεί µε τους προκαθορισµένους εικονικο ς χρήστες. v Το WSAD ή το WSSD είναι διαθέσιµο. (Αν δεν πρ κειται να χρησιµοποιήσετε τους ολοκληρωµένους π ρους που παρέχονται.) v Το WebSphere Portal έχει εγκατασταθεί στο WSAD ή στο WSSD. v Έχει δηµιουργηθεί η µεταβλητή περιβάλλοντος WPS_V5_PLUGINDIR στο WSAD. v Υπάρχει δικαίωµα πρ σβασης στο WebSphere Application Server (WAS). Εργασίες του έργου Για να ολοκληρώσετε το δείγµα έργου ειδήσεων Sample01, εκτελέστε τις εργασίες που έχουν ανατεθεί στους ακ λουθους χρήστες: Προγραµµατιστής (WebSphere Studio Application Developer) 1. Ανοίξτε ένα αντίγραϕο του WebSphere Studio (WSAD). 2. Ανοίξτε το J2EE Perspective. 3. ηµιουργήστε ένα νέο έργο. 4. Στον οδηγ New Project, επιλέξτε Simple Project. Επιλέξτε Next. 5. Στο πεδίο Project Name, πληκτρολογήστε Sample01. Μην αλλάξετε τα υπ λοιπα στοιχεία. Πατήστε Finish. Το έργο Sample01 έχει δηµιουργηθεί. Αυτά τα αρχεία εµϕανίζονται στο Resource Perspective του WSAD. Τώρα, πρέπει να γίνει εισαγωγή του περιεχοµένου του έργου απ τον κατάλογο των δειγµάτων. Αυτά τα αρχεία έχουν δηµιουργηθεί εκ των προτέρων για το συγκεκριµένο έργο. 6. Επιλέξτε Sample01 στο πλαίσιο Navigator και επιλέξτε πατώντας το δεξί κουµπί του ποντικιο Import. Εµϕανίζεται το παράθυρο Import. 7. Επιλέξτε File System και πατήστε Next. 8. Η εισαγωγή πρέπει να γίνει απ τον κατάλογο Sample01. Πατήστε Browse. Επιλέξτε τη διαδροµή %κατάλογος_εγκατάστασης%:\websphere\portalserver\wpcp\v5.0\author\ samples_v5\db2\sample01 και πατήστε OK. Βεβαιωθείτε τι έχουν επιλεγεί λοι οι υποκατάλογοι και λα τα αρχεία στα αντίστοιχα παράθυρα που εµϕανίζονται. 9. Ο ϕάκελος εγκατάστασης για την εισαγωγή των π ρων είναι ο Sample01. Βεβαιωθείτε τι ο ϕάκελος είναι σωστ ς και πατήστε Finish. 10. Στο αναδυ µενο πλαίσιο Question απαντήστε αν θέλετε να αντικατασταθο ν οι πληροϕορίες του έργου. Πατήστε Yes to All. Το WSAD µεταγλωττίζει τα αρχεία που έχουν εισαχθεί στο έργο WSAD Sample01. Τώρα, το έργο πρέπει να τροποποιηθεί για να προστεθο ν στοιχεία του WPCP. 11. Έχοντας το Sample01 επιλεγµένο, επιλέξτε πατώντας το δεξί κουµπί του ποντικιο WebSphere Portal content publishing Προσθήκη ϕ σης έργου. Το WSAD ενηµερώνει τις πληροϕορίες διαδροµής κλάσεων. Επ µενη εργασία είναι η δηµιουργία του π ρου για το δείγµα ειδήσεων µε τα στοιχεία επικεϕαλίδας και κυρίου τµήµατος, του προτ που π ρων και του σηµείου περιεχοµένου. 10 Οδηγ ς για το σενάριο YourCo

11 12. Μετά την εισαγωγή των αρχείων δείγµατος, παρουσιάζεται ένα σϕάλµα ανάλυσης διαδροµής κλάσεων. Απ τη γραµµή µενο, επιλέξτε Project Rebuild Project. Με την αναδ µηση του έργου (Rebuild Project) διορθώνεται η διαδροµή κλάσεων. Υπάρχουν διασυνδέσεις που δεν λειτουργο ν αλλά αυτ είναι αναµεν µενο. Όταν το έργο υλοποιείται, οι διασυνδέσεις αποκαθίστανται. 13. Στο πλαίσιο Navigator, αναπτ ξτε τον κατάλογο του Sample01 και τον υποκατάλογο src. Επιλέξτε τον επ µενο υποκατάλογο, sample Στη γραµµή εργαλείων, πατήστε το κουµπί ηµιουργία π ρου του WPCP. Εµϕανίζεται ο οδηγ ς δηµιουργίας π ρων του WebSphere Portal content publishing. 15. Πρέπει να επιλέξουµε ένα µοντέλο δεδοµένων για το έργο. Τα αρχεία που εισαγάγατε στο έργο περιέχουν ένα µοντέλο SQL. Επιλέξτε Χρήση υπάρχοντος µοντέλου βάσης δεδοµένων. 16. Για να εντοπίσουµε το µοντέλο, πρέπει να κάνουµε αναζήτηση στον κατάλογο. Πατήστε Αναζήτηση. Εµϕανίζεται το αναδυ µενο παράθυρο Επιλογή π ρου δεδοµένων. 17. Αναπτ ξτε τον κατάλογο Sample01 και τους υποκαταλ γους Web Content, WEB-INF και databases. Επιλέξτε τη βάση δεδοµένων WPCPSAMP (DB2 Universal Database V7.1) και πατήστε OK. 18. Στον οδηγ ανοίγει η σελίδα ηµιουργία π ρου για περιεχ µενο διαδικτ ου. Πρέπει να συµπεριλάβουµε τον πίνακα που εισήχθηκε. Στην καρτέλα Tables, αναπτ ξτε τη διακλάδωση SAMPLE. Αναπτ ξτε τη διακλάδωση NEWSSAM1. Σηµείωση: Οι µεταβλητές Body και Headline υπάρχουν. 19. Επιλέξτε NEWSSAM1. Πατήστε µε το ποντίκι το δεξί βέλος για να µετακινήσετε τον πίνακα NEWSSAM1 στην επιλεγµένη στήλη. Αυτ ς ο πίνακας θα χρησιµοποιηθεί στο έργο. 20. Επιλέξτε την καρτέλα Στήλες. 21. Απ το πεδίο ιαθέσιµες στήλες επιλέξτε Newssam1. Πατήστε µε το ποντίκι το κουµπί µε το διπλ βέλος για να επιλέξετε λες τις στήλες του πίνακα. 22. Σε αυτή την εν τητα, δεν θα δηµιουργήσουµε συνενώσεις ή αντιστοιχίες. Προς το παρ ν επιλέξτε την καρτέλα Υλοποίηση. 23. Το µενο Υλοποίηση περιλαµβάνει τις µεταβλητές του περιβάλλοντος ανάπτυξης του συγκεκριµένου έργου. Για το πρώτο έργο χρειαζ µαστε µ νο τη θέση της πηγής δεδοµένων. Στο πεδίο Πηγή δεδοµένων πληκτρολογήστε jdbc/wpcpsample. Αυτή η θέση δηµιουργήθηκε κατά την εγκατάσταση του WebSphere Portal. Επιλέξτε Next. 24. Στη σελίδα Επιλογές δηµιουργίας π ρων, επιλέξτε ηµιουργία χώρου περιεχοµένου για αυτ τον π ρο. Απενεργοποιήστε την επιλογή Συµπερίληψη ονοµάτων σχηµάτων στη ιαχείριση εκτέλεσης π ρου που θα δηµιουργηθεί. Για αυτ το απλ έργο δεν χρειαζ µαστε ον µατα σχηµάτων. Επιλέξτε Next. 25. Η σελίδα Καθορισµ ς στυλ προτ που χρησιµοποιείται ταν θέλετε να ορίσετε ένα µοναδικ ϕ λλο στυλ ή ένα ξεχωριστ ϕ λλο στυλ για ένα συγκεκριµένο πρ τυπο. Σε αυτή την εκπαιδευτική εν τητα δεν χρησιµοποιείται ϕ λλο στυλ. Επιλέξτε Next. 26. Στη σελίδα Σχεδιασµ ς της ϕ ρµας εισ δου, καθορίζετε τη ϕ ρµα την οποία θα χρησιµοποιήσει ο συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου για την εισαγωγή περιεχοµένου. Στο παράθυρο Ιδι τητες οθ νης χρήστη, επιλέξτε επικεϕαλίδα και κ ριο µέρος. Επιλέξτε Next. 27. Απ τις διαθέσιµες ιδι τητες, επιλέξτε Εµϕανιζ µενη στο συντάκτη ιδι τητα για τα εξής: Ηµεροµηνία ενεργοποίησης, Ηµεροµηνία λήξης και Είδος. Κεϕάλαιο 3. Εκπαιδευτικές εν τητες YourCo 11

12 Στις σελίδες Καθορισµ ς εµϕανιζ µενων στο συντάκτη και αποκρυµµένων ιδιοτήτων, εµϕανίζονται λες οι ιδι τητες που περιέχονται στο έργο. Αρχικά, λες οι ιδι τητες επιλέγονται ως αποκρυµµένες ιδι τητες. Με τη µετακίνηση µιας ιδι τητας απ Αποκρυµµένη σε Εµϕανιζ µενη στο συντάκτη η ϕ ση της ιδι τητας µεταβάλλεται και απ τιµή της βάσης δεδοµένων γίνεται τιµή µετα-δεδοµένων. Ο συνεισϕέρων συντάκτης περιεχοµένου χρησιµοποιεί αυτά τα µετα-δεδοµένα για τη δηµιουργία επιπλέον καν νων. Σε αυτή την εκπαιδευτική εν τητα, δεν θα δηµιουργήσουµε κάποιον καν να σχετικά µε τα µετα-δεδοµένα που επιλέγουµε εδώ. Ο λ γος για τον οποίο επιλέγουµε εµϕανιζ µενες στο συντάκτη ιδι τητες είναι για να τις παρουσιάσουµε µε τον τρ πο που εµϕανίζονται στην προεπισκ πηση στο τέλος αυτής της εν τητας. Επιλέξτε Next. 28. Για το συγκεκριµένο έργο δεν θα δηµιουργήσουµε σελίδα σ νοψης. Πατήστε Finish. Έχουµε δηµιουργήσει τους π ρους που χρειάζονται για το έργο. Πρέπει να δηµιουργήσουµε µια σελίδα στην οποία θα εµϕανίζεται το περιεχ µενο. 29. Ανοίξτε την προοπτική Web. 30. Στο πλαίσιο J2EE Navigator, αναπτ ξτε τον κατάλογο Web Content. 31. Επιλέξτε τον κατάλογο sample01. Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε New JSP File. Ανοίγει ο οδηγ ς New JSP File. 32. Στο πεδίο File Name πληκτρολογήστε index.jsp. Σε αυτ το σηµείο, θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε ένα απλ αρχείο. Πατήστε Finish. 33. Στο πλαίσιο των αρχείων επιλέξτε την προβολή Design. 34. Αναπτ ξτε τον κατάλογο WEB-INF, τον υποκατάλογο κλάσεων και τον υποκατάλογο sample Μεταϕέρετε το αρχείο Newssam1Spot.class στο πλαίσιο της προβολής Design. Έχοντας επιλεγµένο το αντικείµενο, πληκτρολογήστε newssam1spot στο πεδίο ID του πλαισίου Attributes. Μεταβείτε ξανά στην προβολή πηγής. Η λειτουργία jsp:usebean εµϕανίζεται, µε µια γραµµή, να έχει αντιστοιχιστεί µε το αρχείο. Κάτω απ αυτή τη γραµµή, διαγράψτε την παράγραϕο Place index.jsp s content here. 36. Το αρχείο του ευρετηρίου πρέπει να τροποποιηθεί για να συµπεριλάβει το νέο πίνακα. Τα παρακάτω βήµατα της τροποποίησης του αρχείου πρέπει να ακολουθηθο ν µε ακρίβεια ώστε να αποϕευχθο ν τυχ ν τυπογραϕικά σϕάλµατα. Κάτω απ την πρ ταση usebean, εισαγάγετε το περιβάλλον αίτησης για τη λειτουργία bean: <% newssam1spot.setrequest(request); %> 37. Πρέπει να ενεργοποιήσουµε τη λειτουργία διαχείρισης καν νων στα πλαίσια της προεπισκ πησης του δείγµατος. Κάτω απ τη γραµµή της αίτησης, προσθέστε το προσδιοριστικ αγκίστρωσης (anchor): <%= newssam1spot.getpreviewanchortag() %> 38. Μετά την ενεργοποίηση της διαχείρισης καν νων, ακολουθεί µια οθ νη µε τα αποτελέσµατα των καν νων. Πληκτρολογήστε την εξής συνάρτηση: <% sample01.newssam1[] _a0 = newssam1spot.getrulecontent(); if (_a0!=null) { sample01.newssam1 _p0; for (int _i0=0; _i0<_a0.length; _i0++) { _p0 = _a0[_i0]; %> <B>Headline: </B><%= _p0.getheadline() %><BR> <B>Body: </B><%= _p0.getbody() %><BR> <BR> 12 Οδηγ ς για το σενάριο YourCo

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση

Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση IBM Rational Host On-Demand Έκδοση 11.0 Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand SC09-3404-00 IBM Rational Host On-Demand Έκδοση 11.0 Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand

Διαβάστε περισσότερα

IBM Business Monitor Εκδοχή 8 Έκδοση 0. Οδηγ ς εγκατάστασης του IBM Business Monitor

IBM Business Monitor Εκδοχή 8 Έκδοση 0. Οδηγ ς εγκατάστασης του IBM Business Monitor IBM Business Monitor Εκδοχή 8 Έκδοση 0 Οδηγ ς εγκατάστασης του IBM Business Monitor ii Εγκατάσταση Περιεχ µενα Κεϕάλαιο 1. Εγκατάσταση του IBM Business Monitor........... 1 Κεϕάλαιο 2. Σχεδιασµ ς εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender ii ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender Περιεχ µενα Κεϕάλαιο 1. Εισαγωγή........ 1 Καλωσορίσατε στην Better Lender........ 1 Επισκ πηση επιχειρησιακών εργασιών...... 2

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς Αναϕοράς Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το Παράρτηµα. Εγγ ηση

Διαβάστε περισσότερα

ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493

ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Portal ιστοχώρος για την πόλη τον Χανίων µε την χρήση του CMS Joomla

Portal ιστοχώρος για την πόλη τον Χανίων µε την χρήση του CMS Joomla Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία µε θέµα: Portal ιστοχώρος για την πόλη τον Χανίων µε την χρήση του CMS Joomla

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λογισµικό ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΑ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κατασκευή ιστοσελίδας Παύλος Κόττος (ΑΜ: 241 ) E-mail:pakottos@yahoo.com pavlos.kottos@cchellenic.com Επόπτρια καθηγήτρια : Αικατερίνη Μήτσα ΚΑΒΑΛΑ 2013 Ευχαριστίες Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις

1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις Οδηγός για τον Mozilla Firefox 3.5 για χρήστες Microsoft Windows 1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις 1.1.Λήψη και Εγκατάσταση του Firefox 1.1.1.Εγκατάσταση σε συστήματα Windows Σημείωση: Εάν κάνετε αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Το κορυφαίο λογισμικό παγκοσμίως για εκτύπωση ετικετών, γραμμωτού κώδικα, RFID & καρτών. Ξεκινώντας με το BarTender Application Suite

Το κορυφαίο λογισμικό παγκοσμίως για εκτύπωση ετικετών, γραμμωτού κώδικα, RFID & καρτών. Ξεκινώντας με το BarTender Application Suite Το κορυφαίο λογισμικό παγκοσμίως για εκτύπωση ετικετών, γραμμωτού κώδικα, RFID & καρτών Ξεκινώντας με το BarTender Application Suite Επισκόπηση, εγκατάσταση και βασική χρήση (Ελληνική έκδοση) Αναθ. 13.06.20.1541

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla

Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla ΠΤΥΧ ΙΑ ΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ Δαδαλιάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ( Ε Ρ Γ Ο Ε Λ / Λ Α Κ )

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ( Ε Ρ Γ Ο Ε Λ / Λ Α Κ ) Δρ. Γεώργιος Μπλάνας, Καθηγητής, Σταματία Κυλινδρή, Εργαστηριακή Συνεργάτις, Msc Δρ. Λάζαρος Κώτσικας, Επιστημονικός Συνεργάτης Η δημιουργία, Michelangelo ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Σηµειώσεις του µαθήµατος. Συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP)

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Σηµειώσεις του µαθήµατος. Συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Σηµειώσεις του µαθήµατος Συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) Με τη χρήση του προγράµµατος Microsoft Dynamics NAV 2009 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19. Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22

Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19. Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22 Περιεχ μενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19 Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22 Είναι η C# αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού;... 23 Τι είναι η Visual

Διαβάστε περισσότερα

Dreamweaver CS5. Adobe ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος

Dreamweaver CS5. Adobe ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Adobe Dreamweaver CS5 ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2011 www.mgiurdas.gr Τίτλος Πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης, ανάπτυξης και διαχείρισης Δικτυακών Τόπων

Εγχειρίδιο χρήσης, ανάπτυξης και διαχείρισης Δικτυακών Τόπων of 116 http://www.typo3.gr/fileadmin/documents/t3book/t3book... 02/14/2012 03:43 PM Εγχειρίδιο χρήσης, ανάπτυξης και διαχείρισης Δικτυακών Τόπων To TYPO3 είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα