Πολιτισµοί σε επαφή στην Ελλάδα του µεταπολέµου: Η περίπτωση του περιοδικού Αγγλοελληνική Επιθεώρηση ( ) Μαρίνα Κοκκινίδου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιτισµοί σε επαφή στην Ελλάδα του µεταπολέµου: Η περίπτωση του περιοδικού Αγγλοελληνική Επιθεώρηση (1945-1955) Μαρίνα Κοκκινίδου"

Transcript

1 Πολιτισµοί σε επαφή στην Ελλάδα του µεταπολέµου: Η περίπτωση του περιοδικού Αγγλοελληνική Επιθεώρηση ( ) Μαρίνα Κοκκινίδου Σε εποχές κατά τις οποίες οι διεθνείς εξελίξεις, και ιδιαίτερα οι πολιτισµικές αποχρώσεις τους, δεν γίνονταν άµεσα αντιληπτές, και η διαφήµιση δεν αποτελούσε διαδεδοµένη επικοινωνιακή τεχνική στην προώθηση πολιτισµικών προϊόντων, τα λογοτεχνικά περιοδικά ήταν ένας από τους βασικότερους διαύλους διάδρασης για τους ανθρώπους του πνεύµατος και του κοινού τους όχι µόνον εντός αλλά και εκτός των εθνικών, πολιτισµικών και γλωσσικών ορίων τους. Έτσι, ανιχνεύοντας, παρουσιάζοντας και οριοθετώντας τάσεις, εντάσεις, ρεύµατα και κινήµατα ιδεών, τα περιοδικά αυτά συνέβαλαν στη διαµόρφωση της ίδιας της πολιτισµικής ζωής και ιστορίας του καιρού τους. Η Αγγλοελληνική Επιθεώρηση (στο εξής ΑΕ), έκδοση του Βρετανικού Συµβουλίου, δίγλωσση στα πρώτα της τεύχη, φιλοδόξησε να αποτελέσει µέσο ενίσχυσης της ελληνοαγγλικής φιλίας, πολιτιστικής αντίληψης, πολιτισµικής κατανόησης και, ιδανικά, αποδοχής. Αποτέλεσε έτσι ένα από τα πρώιµα δείγµατα συνειδητού διαπολιτισµικού διαλόγου, έστω κι αν η αφετηρία της βρίσκεται στην υπέρ των Βρετανών προπαγάνδα στην Ελλάδα των πρώτων µεταπολεµικών χρόνων. Στην παρούσα εργασία µετά από µια σύντοµη παρουσίαση του περιοδικού θα αναδειχθούν στοιχεία του διαπολιτισµικού διαλόγου που αναπτύσσεται στις σελίδες του, καθώς και ορισµένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, που το καθιστούν µια από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις στον τοµέα της επικοινωνίας στο χώρο του πνεύµατος σε µια δύσκολη ιστορικά περίοδο για την Ελλάδα. Στις σηµερινές πολυπολιτισµικές και παγκοσµιοποιηµένες κοινότητες που χαρακτηρίζονται από µαζικές µετακινήσεις πληθυσµών είτε για οικονοµικούς λόγους είτε εξαιτίας πολέµων και φυσικών καταστροφών γίνεται πολύς λόγος για τον διαπολιτισµικό διάλογο. Η ανοιχτή ανταλλαγή ιδεών µεταξύ ατόµων και οµάδων µε διαφορετικά εθνικά, πολιτισµικά, θρησκευτικά και γλωσσικά υπόβαθρα και παραδόσεις στη βάση της αµοιβαίας κατανόησης και του αµοιβαίου σεβασµού, που αποτελούν τα χαρακτηριστικά του διαλόγου αυτού, είναι ζητούµενα στις σύγχρονες δηµοκρατικές κοινωνίες 1. Στο χώρο της λογοτεχνίας όµως η ιδέα αυτή είναι παλαιότερη. Ήδη από τον 19 ο αιώνα ο Γκαίτε είχε µιλήσει για µια σύγκλιση επιµέρους εθνικών λογοτεχνιών σε µια µεγάλη «παγκόσµια λογοτεχνία» ( Weltliteratur ) 2, συνέπεια της διεθνούς επικοινωνίας και της παγκόσµιας ανταλλαγής εµπορευµάτων 3. Η συγκριτική γραµµατολογία επίσης µε αφετηρία τη Γαλλία, από τις αρχές του 19 ου αιώνα και ύστερα, µελέτησε συγκριτικά λογοτεχνικά κείµενα από διαφορετικές εθνικές παραδόσεις διαµορφώνοντας µια «διεθνή οπτική γωνία» 4, η οποία διευρύνθηκε µε το τέλος του Β Παγκοσµίου Πολέµου για να περιλάβει τις λογοτεχνικές παραδόσεις της Λατινικής Αµερικής, της Ασίας και της Αφρικής, αλλά και όλους τους τοµείς που αφορούσαν τις διεθνείς πολιτισµικές σχέσεις καθώς και τις σχέσεις της λογοτεχνίας µε εξωλογοτεχνικά φαινόµενα ή γραµµατειακά προϊόντα (π.χ. µεταφράσεις, περιοδικά, λεξικά, εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας, γραµµατικές, πολιτιστικά και επιστηµονικά ιδρύµατα, σχολεία, έρευνα για τη λογοτεχνία ή για την εικόνα του πολιτισµού µιας χώρας σε κάποια άλλη, πρόσληψη ξένων ιδεών και λογοτεχνίας, λογοτεχνικά, Μαρίνα Κοκκινίδου, Δρ Φιλολογίας ΑΠΘ, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Α.Π.Θ., 1 (Council of Europe 2008, 3, 17, 25) 2 (Βελουδής 1989, 11) 3 Οι πρώτες συγκριτικές µελέτες λογοτεχνικών κειµένων εµφανίζονται από τον 16 ο αιώνα (1598) στην Αγγλία και τον 17 ο αιώνα στη Γαλλία. Στην Ελλάδα οι πρώτοι που χρησιµοποίησαν τον όρο ήταν ο Κ. Παλαµάς, ο Ι. Πολυλλάς και ο Κ. Ασώπιος τον 19 ο αιώνα (Βελουδής 1989, 11-12). 4 (Βελουδής 1989, 11) 1

2 καλλιτεχνικά, φιλοσοφικά ρεύµατα κ.ά.) 5. Στο πλαίσιο αυτό η ΑΕ ( ) αποτελεί µια έκφραση συνειδητής διάθεσης διαπολιτισµικού διαλόγου που συµβάλλει στο πολιτισµικό γίγνεσθαι της µεταπολεµικής ελληνικής κοινωνίας. O πρώτος εκδότης της AE ήταν η AGIS (Anglo Greek Information Service), η υπηρεσία πρόδροµος του Βρετανικού Συµβουλίου της Αθήνας, και η υπεύθυνη για τη µεταπολεµική οργάνωσή του. H AGIS δρούσε ήδη από τον τελευταίο χρόνο της Κατοχής, αρχικά εναντίον των Γερµανών και στη συνέχεια εναντίον των αριστερών και κοµµουνιστικών οργανώσεων περισσότερο στον τοµέα της προπαγάνδας παρά της κατασκοπείας: εξέδιδε φυλλάδια µε στόχο την προβολή της Βρετανίας και της αγγλικής γλώσσας η οποία δεν ήταν ιδιαίτερα διαδεδοµένη εκείνο τον καιρό στην Ελλάδα. Άλλωστε τα πρώτα χρόνια µετά τον πόλεµο, και ως τα Δεκεµβριανά, το γόητρο του Τσώρτσιλ και των Βρετανών, ήταν υψηλό στην ελληνική κοινωνία. Η AGIS λειτούργησε µέχρι το τέλος του 1945 και στη συνέχεια έδωσε τη θέση της στο Βρετανικό Συµβούλιο 6. Το 1945, έτος γέννησης της ΑΕ, η χώρα βρίσκεται στη βρετανική σφαίρα επιρροής µετά τη Διάσκεψη της Γιάλτας 7. Ο Εµφύλιος θα διχάσει ολόκληρη τη επικράτεια από το 1946 έως το και οι επιπτώσεις του θα διαρκέσουν για πολλά χρόνια 9. Στην Κύπρο πραγµατοποιούνται κινητοποιήσεις εναντίον των Βρετανών που κορυφώνονται την περίοδο Το 1947 είναι η χρονιά κατά την οποία η Αγγλία δηλώνει ότι αδυνατεί να συνεχίσει τη βοήθεια προς την Ελλάδα δίνοντας τη θέση της στην Αµερική, η οποία στηρίζει τις συµµαχίες της δηµιουργώντας το ΝΑΤΟ (η Ελλάδα και η Τουρκία εντάσσονται το 1952). Αρχίζει ο «ψυχρός πόλεµος» 11. Τα λογοτεχνικά περιοδικά που εκδίδονται µετά τον πόλεµο είναι αρκετά 12, αφού µε την άρση της λογοκρισίας, εµφανίζεται αυξηµένο ενδιαφέρον για την εσωτερική και την εξωτερική επικαιρότητα καθώς και για κείµενα που προσπαθούν να ερµηνεύσουν τα µεγάλα γεγονότα που µόλις βίωσε η διεθνής κοινότητα και τον καινούριο κόσµο που αναδύεται µετά από αυτά. Το ραδιόφωνο και ο τύπος παίζουν σηµαντικό ρόλο στην καθηµερινή ζωή 13. Οι συνοδοιπόροι της ΑΕ για την περίοδο αυτή είναι: η Νέα Εστία, που συνεχίζει να εκδίδεται µε διευθυντή τον Πέτρο Χάρη µεταφέροντας την παράδοση προηγούµενων γενεών και το πνεύµα µιας προηγούµενης φιλολογικής παράδοσης, Τα Νέα Γράµµατα σε καινούρια σειρά ( ) και το Τετράδιο ( ) που µαζί µε την ΑΕ εκφράζουν τη λεγόµενη «γενιά του 30». Την αριστερή διανόηση της εποχής εκφράζουν τα Ελεύθερα Γράµµατα ( ) και αργότερα η Επιθεώρηση Τέχνης ( µε συγγραφείς της πρώτης µεταπολεµικής γενιάς). Συνυπάρχουν επίσης τα λογοτεχνικά περιοδικά Κοχλίας ( ) της Θεσσαλονίκης και Πάλι ( , εκδότης: Νάνος Βαλαωρίτης, όπου συσπειρώνονται παλιοί και νέοι υπερρεαλιστές) καθώς και τα περιοδικά Γράµµατα, Μακεδονικά Γράµµατα, Ο Αιώνας µας, Ποιητική Τέχνη, Ελληνική Δηµιουργία (Τζιόβας 1999) και (Βελουδής 1989, 13). Επίσης στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραµµατολογίας (Εισαγωγή) αναφέρεται ότι µε τον όρο Γενική και Συγκριτική Γραµµατολογία «νοείται γενικά η µελέτη της λογοτεχνίας από σκοπιά που υπερβαίνει τα εθνικά, γλωσσικά, πολιτισµικά ή άλλα όρια και ειδικότερα η συγκριτική µελέτη της ιστορίας της λογοτεχνίας, της θεωρίας της λογοτεχνίας και η συγκριτική ερµηνεία και κριτική των λογοτεχνικών κειµένων»». (ηµερ. πρόσβασης 26/9/2012). 6 (Κοκκινίδου 2002, 38-40) 7 (Αναστασιάδης 2002, ) 8 Βλ. ενδεικτικά (Κρεµµυδάς 1990, ) και (Σφήκας 1997, ). 9 (Μαργαρίτης 2000, 81-91) 10 Βλ. (Βακαλόπουλος 1979, 414) και (Κόντης 2000, ). 11 (Σφήκας 1997, ) και (Θερµός 2000, ). 12 (Bulletin Analytique de Bibliographie Hellenique 1945 κ.ε) και (Μέντη 1995, ). 13 Ενδεικτικά ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος επισηµαίνει στο άρθρο του «Ύφεση» στο περιοδικό Γράµµατα, ότι ο καθένας πρέπει να ξέρει τι γίνεται µετά από τα γεγονότα που συντάραξαν τον κόσµο και να µη µένει σε καµιά περίπτωση αµέτοχος σε όσα συµβαίνουν (Παναγιωτόπουλος 1945, 117). 14 (Καψωµένος 1994, 386) 2

3 Η ΑΕ δήλωσε εξαρχής φορέας του αγγλικού πνεύµατος και πολιτισµού στην Ελλάδα, που, ως γνωστόν, µέχρι τότε ήταν στραµµένη περισσότερο στην ιταλική και στη συνέχεια προς τη γαλλική και τη γερµανική παράδοση. Έτσι τον Μάρτιο του 1945 στις προγραµµατικές της δηλώσεις αναφέρει ότι «προορίζεται για τον Έλληνα και για το Βρεταννό αναγνώστη και έχει τρεις σκοπούς: Πρώτον. Να κάµει προσιτά στο Ελληνικό κοινό χαρακτηριστικά κοµµάτια από τις σπουδαιότερες εφηµερίδες και επιθεωρήσεις του Αγγλοσαξωνικού κόσµου, που πραγµατεύονται επίκαιρα προβλήµατα, και δίνουν µια εικόνα του σηµερινού κόσµου. Δεύτερον. Να δώσει από σύγχρονες πηγές στο Βρεταννό αναγνώστη κάποιαν ιδέα του πώς οι σηµερινοί Έλληνες σκέπτονται και αισθάνονται για τα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν» [βέβαια στη συνέχεια κατέληξε να απευθύνεται κυρίως στον έλληνα αναγνώστη] «Τρίτον. Με αναδροµές και µε παραποµπές στην Αγγλική και την Ελληνική σύγχρονη και παλιότερη φιλολογία να δείξει κάτι από το πνεύµα που χαρακτηρίζει τις δυο χώρες» 15. Η έκδοση της ΑΕ και η ιδιαιτερότητά της χαιρετίστηκε αρκετά θερµά από τα περιοδικά του χώρου µια και ο διευθυντής της Γ. Κ. Κατσίµπαλης αλλά και οι συνεργάτες της ήταν γνωστές πνευµατικές προσωπικότητες της Ελλάδας και της Βρετανίας (κάποια από τα ονόµατα που εµφανίζονται στις σελίδες της είναι οι Νίκος Γκάτσος, Νάνος Βαλαωρίτης, Rex Warner, Lawrence Durrell, John Lehman, Γ. Σεφέρης, Άλκης Θρύλος/ Ελένη Ουράνη, Ανδρέας Καραντώνης, Άγγελος Τερζάκης, Γ. Θεοτοκάς, Κ.Θ. Δηµαράς, Βασίλης Ρώτας, Augustus Muir, Romilly Jenkins, Maurice Bοwra, Steven Runciman, Stephen Spender κ.ά. 16 ). Ενδεικτικά, η Νέα Εστία γράφει στα : «Αν η πνευµατική επικοινωνία µένει ανίσχυρη ανάµεσα σε λαούς που χωρίζονται από παλιούς και πάντα ανεξόφλητους λογαριασµούς, είναι αλήθεια γόνιµη όταν εργάζεται για δύο χώρες που έχουν ακατάλυτους δεσµούς κ έτυχε να ζήσουν και να αγωνιστούν κάτω από την ίδια µοίρα. Και το αποτέλεσµα το βλέπουµε αµέσως καθαρό και αβίαστο, στα πρώτα τεύχη της Aγγλο Ελληνικής Επιθεώρησης που πολύ πρέπει να προσέξουµε και τη µέθοδό της και την εκλεκτικότητά της. [...] Γνωστά ονόµατα, αγαπηµένα κείµενα, θέµατα και προβλήµατα που αληθινά µας ενδιαφέρουν και βάζουν σε γόνιµη κίνηση τη σκέψη µας [...]». Λίγο αργότερα, στα Γράµµατα, στη στήλη «Επισκόπηση του µηνός», σε ανυπόγραφο άρθρο αναφέρονται τα εξής 18 : «Έκδοση πραγµατικά ιδιότυπη όσο και χρήσιµη. Σκοπός της η προσέγγιση και αµοιβαία γνωριµία των δύο εθνών σε διάφορους τοµείς ñτης τέχνης, της λογοτεχνίας, της επιστήµης, και γενικά της πολιτιστικής δράσης των ανθρώπων τους. Από τα ως τώρα εκδοµένα τεύχη εκτιµούµε το ενδιαφέρον και την πρόοδο της προσπάθειας αυτής. Γνωστά ονόµατα της λογοτεχνίας µας θέτουν εκεί και αναπτύσσουν απόψεις και ζητήµατα της Ελληνικής τέχνης και επιστήµης, παράλληλα δε γίνεται το ίδιο από άγγλους συγγραφείς και ειδικούς σε τρόπον ώστε να ενηµερώνεται και να διδάσκεται ο αναγνώστης για τα ανάλογα επιτεύγµατα του πνευµατικού πολιτισµού της Μεγάλης Βρεταννικής Συµπολιτείας. Η επιτυχία του σκοπού αυτού οφείλεται ας µας το συγχωρήσει η µετριοφροσύνη του να το σηµειώσωµε σ ένα πολύτιµο της λογοτεχνίας µας βοηθό, τον Γ. Κ. Κατσίµπαλην, που του αξίζουν ειλικρινή συγχαρητήρια για τον ζήλο και το χαρακτήρα της δουλειάς του». Η ΑΕ πράγµατι, έχοντας ως διευθυντές της αρχικά τον Γ. Κ. Κατσίµπαλη και στη συνέχεια τον Γ. Π. Σαββίδη, ήταν το περιοδικό που συσπείρωσε ορισµένους από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους της λεγόµενης γενιάς του 30 (όπως οι Σεφέρης, Ελύτης, Θεοτοκάς, Καραντώνης κ.ά.) µετά τον Β Παγκόσµιο πόλεµο και το κλείσιµο του ιστορικού περιοδικού Νέα Γράµµατα, οι οποίοι τον καιρό εκείνο βρίσκονταν στην ώριµη περίοδό τους και θεωρούνταν καταξιωµένοι λογοτέχνες και κριτικοί στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Ήταν επιπλέον το περιοδικό που παρουσίασε, για πρώτη φορά ίσως, στο ελληνικό κοινό τόσο 15 «Πρόλογος», ΑΕ 1, 1(Μάρτιος 1945): (Κοκκινίδου 2002, ) 17 (Χ. 1945, 345 κ.ε.) 18 Γράµµατα, 1 2 (Ιαν. Φεβρ. 1946): 62. 3

4 συγκροτηµένα, τους άγγλους µοντερνιστές της αντίστοιχης γενιάς του 20 και του 30 (W. Auden, C. Day Lewis, W. Plomer, S. Spender κ.ά.) παράλληλα µε την παρουσίαση γνωστότερων δηµιουργών (όπως οι Ελισσαβετιανοί και ο T. S. Eliot). Αναλυτικότερα: Στην περίοδο Κατσίµπαλη ( ) το περιοδικό διαµορφώνει έναν επικοινωνιακό προπαγανδιστικό χαρακτήρα µε σαφή στόχο να γίνει σηµείο επικοινωνίας του βρετανικού και του ελληνικού πνευµατικού καλλιτεχνικού δυναµικού της εποχής. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των κειµένων κριτικής, καθώς και τη µη δηµοσίευση πρωτότυπων λογοτεχνικών κειµένων. Στη δεύτερη, συντοµότερη και τελευταία περίοδό του το περιοδικό, µε διευθυντή τον Γ. Π. Σαββίδη ( ), διατηρεί την παράλληλη παρουσίαση κειµένων και από τα δύο µέρη, ενώ ανοίγει σε κάθε είδους κείµενα, πρωτότυπα και αναδηµοσιεύσεις, τονίζοντας έτσι τον λογοτεχνικό φιλολογικό χαρακτήρα του. Η πορεία αυτή προδιαγράφεται εξαρχής µε τις προγραµµατικές δηλώσεις του Γ. Π. Σαββίδη στο πρώτο τεύχος που βγαίνει υπό την ευθύνη του το καλοκαίρι του 1953: «Ύστερα από έξι µήνες ανάπαυλα, η «Αγγλοελληνική Επιθεώρηση» µε νέο ντύµα και µικρότερο σχήµα, ξαναβγαίνει να απαντήσει τους αναγνώστες της. Ελπίζει να εγκρίνουν οι φίλοι της την εξωτερική αυτή αλλαγή και να διαπιστώσουν πως µένουν αναλλοίωτα τα κριτήρια και το πνεύµα που από το 1945 τής δίνουν την ιδιοµορφία της». Τώρα την ΑΕ την ενδιαφέρει «κάθε αξιόλογο έργο, πρωτότυπο ή µεταφρασµένο, ανέκδοτο ή λησµονηµένο, ποιητικό ή πεζό, διασήµου είτε αγνώστου, φτάνει να έχει ζωή δική του και µαστοριά» 19. Η συνύπαρξη κειµένων ελλήνων και αγγλόγλωσσων καλλιτεχνών και επιστηµόνων, κειµένων που επιδιώκεται να βρίσκονται σε διαρκή διάλογο µεταξύ τους αποτελεί ως το τέλος χαρακτηριστικό γνώρισµα του περιοδικού, το οποίο έτσι γίνεται σηµείο σύγκλισης και ουσιαστικού διαλόγου και των δύο πολιτισµικών περιοχών. Μάλιστα διακρίνονται φαινόµενα «συµµετρίας» στην επιλογή τόσο των λογοτεχνικών όσο και των κριτικών κειµένων, όπου από κοινού, συµπληρώνοντας ο ένας τον άλλον, Έλληνες και Βρετανοί µιλούν για κάποιον λογοτέχνη, για το θέατρο, τη µουσική, το χορό, την πολιτιστική κίνηση στην Αθήνα και το Λονδίνο ή και αλλού, κυρίως όµως στην Ελλάδα και τη Βρετανία, τους δύο γεωγραφικούς/ πολιτιστικούς πόλους γύρω από τους οποίους κινείται το περιοδικό. Στην περίοδο Κατσίµπαλη συναντώνται µεγάλα ονόµατα και των δύο γραµµατειών όπως των Shakespeare, Ben Jonson, Keats, Παλαµά, Καβάφη, Σικελιανού, των µεγάλων άγγλων παλαιότερων και νεότερων πεζογράφων (αδελφές Brontë, K. Mansfield, D. H. Lawrence, V. Woolf, κτλ), του T. S. Eliot, του Σεφέρη και της γενιάς του 30, της οποίας τα µέλη την εποχή αυτή είναι «φτασµένοι» καλλιτέχνες στα ελληνικά πνευµατικά πράγµατα (όπως οι Καραντώνης, Άλκης Θρύλος, Άγγ. Τερζάκης, C. M. Bowra, S. Runciman). Στους τοµείς του θεάτρου, του χορού, της µουσικής, των εικαστικών τεχνών κυριαρχούν ανάλογα ονόµατα: Sir Lawrence Olivier, John Gielgwood, Margot Fonteyn, Καλοµοίρης, Μητρόπουλος, Henry Moore, Θεόφιλος, Παναγιώτης Ζωγράφος, οι οποίοι µε την ακτινοβολία τους αποτελούν ασφαλή επιλογή στη δύσκολη και ταραγµένη περίοδο κατά την οποία εκδίδεται η ΑΕ. Προβάλλεται δηλαδή αυτό που οι κυρίαρχες πολιτισµικές οµάδες της εποχής θεωρούν «άριστο». Όσον αφορά την ποίηση, οι Έλληνες και οι Βρετανοί που εµφανίζονται είναι οι «εστεµµένοι» ποιητές της εποχής της ΑΕ: Διονύσιος Σολωµός, Κωστής Παλαµάς, Άγγελος Σικελιανός, από τη µεριά των Ελλήνων, και Byron, J. Keats, R. Kipling, από την µεριά των Βρετανών τα κείµενα λογοτεχνίας σε σχέση µε το σύνολο της ύλης του περιοδικού είναι σχετικά λίγα αφού η ΑΕ είναι κατά βάση ένα περιοδικό κριτικής. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, στο πλαίσιο του προβληµατισµού της παρούσας εργασίας, είναι η αντιστοίχιση των παραπάνω δηµιουργών και των κειµένων τους που µπορεί να ανιχνευθεί στις σελίδες της ΑΕ. Τα κείµενα των Ελλήνων και των Βρετανών δηµιουργών δεν συστεγάζονται απλώς αλλά 19 Βλ. σηµείωµα του Γ. Π. Σαββίδη στο πρώτο τεύχος της Β περιόδου του περιοδικού ΑΕ 6, 1(Καλοκ. 1953): 71. 4

5 παρατίθενται µε τέτοιον τρόπο, ώστε να προτείνουν στον αναγνώστη αναλογίες και σχέσεις µεταξύ της ελληνικής και της βρετανικής ποίησης. Τέτοια παραδείγµατα είναι τα ζεύγη: Διονύσιος Σολωµός John Keats, Άγγελος Σικελιανός Rudyard Kipling, Παλαµάς Lord Byron. Όµως κριτήριο σχηµατισµού τους φαίνεται να είναι περισσότερο κάποιες αντιστοιχίες στις προσωπικότητες ή στον χρόνο ακµής των ίδιων των δηµιουργών, και λιγότερο τα ίδια τα κείµενα που δηµοσιεύονται τα οποία αποτελούν επίσης, το θέµα κριτικών άρθρων ή σηµειωµάτων που τα συνοδεύουν. Για παράδειγµα ο Σολωµός και ο Keats προβάλλονται στα άρθρα που συνοδεύουν τα κείµενά τους ως µεγάλοι ποιητές που κατέληξαν να γίνουν «εθνικοί» στις χώρες τους 20. Ενδεικτικά, τα χαρακτηριστικά του ροµαντικού, επαναστατικού έργου που δεν έγινε άµεσα κατανοητό από την εποχή τους τονίζονται όσον αφορά τον Keats σε άρθρο του Γιώργου Θεοτοκά µε τίτλο «Η µοίρα του John Keats» 21 και είναι αυτά που περιγράφουν και την ποιητική προσωπικότητα του Σολωµού, που αναγνωρίστηκε κυρίως ύστερα από τον θάνατό του. Από τους Σικελιανό και Kipling παρατίθενται τα ποιήµατα «Ιερά Οδός» και «Αν» αντίστοιχα. Κι εδώ σηµαντικότερο σηµείο σύνδεσης είναι όχι το θέµα αλλά η προσωπικότητα των δύο δηµιουργών και ιδιαίτερα η προφητική διάσταση του έργου τους, που σηµειώνεται στα κριτικά κείµενα που συνοδεύουν τα ποιήµατα. Έτσι, για τον Kipling στο άρθρο του Κ. Ουράνη, «Ράδγυαρδ Κίπλιν, Ο ποιητής της Βρεταννικής Αυτοκρατορίας», που προηγείται του ποιήµατος αναφέρεται: «Ο Κίπλιν δεν ήταν ο βάρδος απλώς της Αυτοκρατορίας. Ήταν και ο Οδηγός κατά ένα τρόπο συγγενή προς εκείνον που οι Προφήτες ήταν Οδηγοί του Ισραήλ» 22. Για τον Σικελιανό, πάλι, σε ανυπόγραφο κριτικό σηµείωµα που προτάσσεται του ποιήµατος «Ιερά Οδός» αναφέρεται: «Ο Άγγελος Σικελιανός είναι ένας από τους µεγαλύτερους Έλληνες ποιητές. [ ] Η Ιερά Οδός σηµειώνει σταθµό µέσα στη δική του ποιητική δηµιουργία. Είναι ένα ξέσπασµα τραγικού πάθους, ανθρωπισµού και προφητικής αισιοδοξίας, µε περιβάλλον το υποβλητικό τοπίο της Ιεράς Οδού, του δρόµου που οδηγούσε από την Αθήνα στο Ιερό της Ψυχής στην Ελευσίνα, και που τον ακολουθούσαν οι αρχαίες ποµπές των Ελευσινίων» 23. Είναι γνωστό ότι στην ιδιότυπη και πολύ προσωπική φιλοσοφία του Σικελιανού, ο ποιητής κατέχει σταθερά το ρόλο του προφήτη οδηγού της κοινωνίας. Από τον Κωστή Παλαµά και τον Lord Byron, τα κείµενα που επιλέγονται 24 έχουν ως κοινό γνώρισµα ότι υµνούν την Αθήνα και τη φύση της και είναι: το «Αττικό Πρωί» (από τη Φλογέρα του Βασιλιά) του Κωστή Παλαµά, ένα απόσπασµα από τον Γκιαούρ και η «Κόρη των Αθηνών» του Byron, όπου η Αθήνα γίνεται σκηνικό του γνωστού έρωτα του ποιητή. Βέβαια εµφανίζονται σε διαφορετικά τεύχη αποµακρυσµένα χρονικά µεταξύ τους (στο τρίτο και στο δέκατο αντίστοιχα του 1945) και άρα ενδεχοµένως να µην υπάρχει διάθεση σύγκρισης µεταξύ των δύο δηµιουργών όπως στις αµέσως προηγούµενες περιπτώσεις. Το ποίηµα του Παλαµά συνοδεύεται από το άρθρο του Κώστα Ουράνη «Το Αττικό Τοπίο» 25 και τα ποιήµατα του Byron από το κείµενο οµιλίας του Harold Nicolson, την οποία εκφώνησε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών 26. Ίσως η οµιλία αυτή να ήταν και ο καθοριστικός λόγος της δηµοσίευσής του κειµένου του Byron στην ΑΕ. Παρόλ αυτά, τα κείµενα του Παλαµά και του Byron διαλέγουν κοινούς τόπους για να εκφραστούν σχετικά µε το τοπίο της Αττικής (Κοκκινίδου 2002, ) 21 ΑΕ 1, 1(Μάρτιος 1945): ΑΕ 1, 2(Απριλ.1945): ΑΕ 1, 2(Απρ.1945): ΑΕ 1, 3(Μάιος 1945):9 και ΑΕ 1, 10(Δεκέµβρ. 1945):5-6 αντίστοιχα. 25 ΑΕ 1, 3(Μάιος 1945): 17 κ.έ. 26 «Ο Τσάιλδ Χάρολδ του Μπάυρον», ΑΕ 1, 10(Δεκ. 1945): 1 κ.ε. 27 Έτσι αναφέρεται: «Πρωί, και λιοπερίχυτη και λιόκαλ είναι η µέρα, /κ η Αθήνα ζαφειρόπετρα στης γης το δαχτυλίδι» (Κ. Παλαµάς «Αττικό Πρωί» [από τη Φλογέρα του Βασιλιά], ΑΕ 1, 3 (Μάιος 1945): 9), και «Ω Χώρα ωραία, που κάθε σου λες εποχή, ζαφείρια, /χαµογελάει στα νησιά τα βλογηµένα αυτά, /που όποιος ψηλά απ του Σούνιου τους βράχους τα κοιτά /του φαίνεται ως κ η µοναξιά πως παίρνει µάγια µύρια, / και µε αναγάλλιασµα η καρδιά τα γλυκοχαιρετά.» (Byron: Γκιαούρ), ΑΕ 1, 10(Δεκ. 1945): 5 6. Βλ. και (Κοκκινίδου 2002, 183). 5

6 Παρουσίαση νεότερων και πιο πρωτοπόρων δηµιουργών (όπως των Νίκου Εγγονόπουλου, Μάνου Χατζιδάκη, Δ. Ι. Αντωνίου 28, Sidney Keyes 29, Τάκη Σινόπουλου 30 κ.ά.) υπάρχει στην περίοδο του Γ. Π. Σαββίδη, χωρίς όµως τη διάθεση εύρεσης αναλογιών της περιόδου Κατσίµπαλη. Ανιχνεύοντας την παρουσία και τις σχέσεις των κειµένων των δύο παραδόσεων στην πεζογραφία, διαπιστώνεται ότι στην περίοδο Κατσίµπαλη κυριαρχούν οι αγγλόγλωσσοι µοντερνιστές πεζογράφοι των αρχών του 20ου αι. και του Μεσοπολέµου, από τους οποίους οι νεότεροι συνεχίζουν τη δράση τους και µετά τον Πόλεµο. Από τους Έλληνες παρουσιάζονται κείµενα µόνο του Παπαδιαµάντη και του Ψυχάρη. Οι D. H. Lawrence, Κ. Mansfield, V. Woolf, A. Huxley ήταν γνωστά ονόµατα της πεζογραφίας και την εποχή κατά την οποία δηµοσιεύονταν τα διηγήµατά τους στην ΑΕ. Σε αυτά εµφανίζονται εκπρόσωποι διαφορετικών κοινωνικών τάξεων: φτωχοί ανθρακωρύχοι, µικροαστοί, µεγαλοαστοί µε πλούτο και πολιτική δύναµη, διάσηµοι βρετανοί περιηγητές σε εξωτικές χώρες, γαιοκτήµονες της Βρετανίας και των αποικιών όπως η Ν. Αφρική. Έτσι η βρετανική αυτή «ηθογραφία» λειτουργεί ως ξεναγός του Έλληνα αναγνώστη όχι µόνο σε µερικά από τα µεγαλύτερα ονόµατα της αγγλικής πεζογραφίας αλλά και στη βρετανική κοινωνία και τις τάξεις της. Αντίθετα, οι Παπαδιαµάντης και Ψυχάρης αντιπροσωπεύουν την ελληνική ηθογραφία του τέλους του 19ου αι., και ανήκουν στις «κλασικές» προτιµήσεις της ΑΕ. Το τοπίο αλλάζει στην περίοδο Σαββίδη ανοίγοντας προς διαφορετικές περιόδους, πιο άγνωστες στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό µε ισοβαρή εδώ παρουσίαση βρετανών και ελλήνων πεζογράφων. Όσον αφορά τους Έλληνες, εµφανίζονται δύο κείµενα της υστεροµεσαιωνικής ελληνικής πεζογραφίας που για πρώτη φορά προβάλλεται µέσα από τις σελίδες της ΑΕ, καθώς και ένα κείµενο του Άγγελου Σ. Βλάχου, ενώ από τη µεριά των Βρετανών υπάρχει ο παλαιότερος W. Blake, και οι νεότεροι Chr. Isherwood και Καίη Τσιτσέλη (η οποία, αν και ελληνίδα, έζησε στη Βρετανία και έγραψε δηµιουργικά στην αγγλική γλώσσα). Η ΑΕ, όµως είναι κατά βάση ένα περιοδικό κριτικής. Τα κριτικά κείµενα για την ελληνική λογοτεχνία εναλλάσσονται µε εκείνα που αφορούν την αγγλική /αγγλόγλωσση λογοτεχνία, προβάλλοντας τις σηµαντικότερες περιόδους και των δύο λογοτεχνιών (παλαιότερες και νεότερες) από τη µια και τις ιδιαίτερες προτιµήσεις του περιοδικού από την άλλη (δηλαδή τη γενιά του 30 και τους άγγλους µοντερνιστές), ενώ υπάρχει επίσης πληθώρα κριτικών άρθρων που σχολιάζουν την εκδοτική επικαιρότητα της εποχής. Μια ιδιαιτερότητα της ΑΕ της πρώτης περιόδου είναι οι συναγωγές άρθρων, οι οποίες προκύπτουν από την οµόλογη αγαπηµένη ασχολία του Γ. Κ. Κατσίµπαλη που ήταν βιβλιογράφος αλλά και «διαφηµιστής» της νεοελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό. Είναι γνωστό άλλωστε ότι κάποια από τα άρθρα σε ξένα έντυπα τα προκαλούσε ο ίδιος, ενώ παρακολουθούσε τα δηµοσιεύµατα στον ξένο τύπο που αφορούσαν την Ελλάδα και τη λογοτεχνία της τόσο ο ίδιος όσο και οι φίλοι του στο εξωτερικό για λογαριασµό του 31. Οι συναγωγές αυτές αφορούν κυρίως Έλληνες λογοτέχνες που ξεπέρασαν τα ελληνικά σύνορα και έγιναν γνωστοί και στον ευρωπαϊκό χώρο (όπως οι Καβάφης, Καζαντζάκης, Σεφέρης, Βενέζης, Θεοτοκάς) ενισχύοντας το διαπολιτισµικό προφίλ της ΑΕ. Ιδιαίτερα σηµειώνεται µια οµάδα κριτικών κειµένων που συµβάλλουν άµεσα στον διαπολιτισµικό διάλογο που ενδιαφέρει την παρούσα εργασία, έχοντας ως θέµα τις επαφές της αγγλόγλωσσης, κυρίως της βρετανικής, και της ελληνικής λογοτεχνίας και είναι γραµµένα τόσο από Έλληνες όσο και από Βρετανούς (αναλυτικά στους πίνακες 1, 2 και 3 στο τέλος της εργασίας). Από τα ενδιαφέροντα κείµενα της οµάδας αυτής, είναι το άρθρο του Κ. Θ. Δηµαρά, «Επαφές της νεώτερης ελληνικής λογοτεχνίας µε την αγγλική ( )», το 28 Από τους ολιγογράφους ποιητές της γενιάς του Άγγλος ποιητής που σκοτώθηκε νεαρός κατά τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο το 1943, µε έργο όπου αναγνωρίζεται συγγένεια µε τον Τ. S. Eliot. 30 Είναι ο µόνος εκπρόσωπος των ελλήνων µεταπολεµικών ποιητών που εµφανίζεται. 31 (Κοκκινίδου 2002, 75-77) 6

7 οποίο δηµοσιεύεται σε συνέχειες στα τεύχη του Μαΐου και Ιουνίου του 1947 και αποτελεί φανερή προσπάθεια ένταξης του αγγλικού πνεύµατος στους παράγοντες διαµόρφωσης του νεοελληνικού πνεύµατος. Αξιοσηµείωτη είναι και η αναδηµοσίευση από Τα Νέα ( ) του κείµενου του Ανδρέα Καµπά, «Η ελληνική λογοτεχνία στην Αγγλία» 32, για τις πληροφορίες που διασώζει σχετικά µε την υποδοχή της ποίησης του Σεφέρη στη Βρετανία. Εδώ τονίζεται η δηµοτικότητα του Σεφέρη µέσω της περιγραφής µιας εκδήλωσης του Ινστιτούτου Σύγχρονης Τέχνης του Λονδίνου (στις ) όπου διαβάστηκε ποίηση των Σεφέρη και Louis McNeice από τους ίδιους τους ποιητές: «Το πιο αξιοπαρατήρητο ίσως γεγονός της βραδιάς ήτανε ότι το κοινόν όχι µόνο δεν βαρέθηκε όταν ο Σεφέρης διάβαζε Ελληνικά, µα αντίθετα έδειξε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον για τον ρυθµό της άγνωστης γι αυτό Ελληνικής γλώσσας, ρυθµό που τους εκέντρισε και τους εµάγευσε όπως έλεγαν πολλοί µετά το τέλος των αναγνώσεων. Η όλη συγκέντρωση παρά το πλήθος της, είχεν έναν φιλικώτατο και ειλικρινή χαρακτήρα, τα δε σχόλια για τον Σεφέρη υπήρξαν ενθουσιαστικώτατα. Ας σηµειωθή ότι τέτοια τιµή σε Έλληνα ποιητή είναι η πρώτη φορά που γίνεται εδώ στο Λονδίνο» 33. Γενικότερα, θα µπορούσε να παρατηρήσει κανείς ότι η οπτική της ιστορίας της νεοελληνικής γραµµατείας αλλά και της βρετανικής µε την οποία τελικά η ΑΕ αντιλαµβάνεται και παρουσιάζει το υλικό της ταυτίζεται, όπως ίσως είναι αναµενόµενο λόγω των διευθυντών και των συνεργατών της, µε τον τρόπο µε τον οποίο ο πυρήνας της γενιάς του 30 αντιλαµβανόταν το ελληνικό αλλά και το ξένο λογοτεχνικό παρόν και παρελθόν. Οι προσανατολισµοί της ΑΕ, αλλά και οι προτιµήσεις του πρώτου διευθυντή της είναι φανεροί: από τους «µεγάλους» λογοτέχνες του παρελθόντος διασώζονται οι Σολωµός, Παλαµάς και Ψυχάρης (λόγω κυρίως του δηµοτικισµού), ακολουθούν οι µεγάλοι των αρχών του αιώνα: Καβάφης, Σικελιανός, Καζαντζάκης, ενώ οι υπόλοιποι ανήκουν όλοι στη γενιά του 30 (ενδεικτικά: για τους Σολωµό και Παλαµά εµφανίζονται τεύχη αφιερώµατα στην πρώτη περίοδο του περιοδικού ενώ µικρότερα αφιερώµατα εµφανίζονται για τους Σεφέρη, Ψυχάρη, Καβάφη, Βενέζη, Θεοτοκά, Καζαντζάκη). Ανάλογα από τους Βρετανούς παρουσιάζονται οι αντίστοιχοι της γενιάς του 30 που δεν είναι άλλοι από τους βρετανούς µοντερνιστές. Έτσι, ο Γ. Κ. Κατσίµπαλης, φαίνεται να παρουσιάζει τη λογοτεχνική ιστορία όπως τη θέλει εκείνος, όχι µόνον στους Έλληνες αλλά και στο ξένο λόγιο κοινό (ειδικά στο τελευταίο όχι µόνον µέσω του περιοδικού). Η γενιά του 30 είχε άλλωστε δηλωµένες σχέσεις µε την αγγλική λογοτεχνία. Ο Γ.Π. Σαββίδης, όταν γίνεται ο δεύτερος διευθυντής του περιοδικού, θα προσπαθήσει να διευρύνει αυτόν τον «κανόνα» µε ανοίγµατα προς την Πρώτη Μεταπολεµική γενιά, αλλά δεν θα έχει χρόνο να συνεχίσει την προσπάθεια αυτή, αφού το Βρετανικό Συµβούλιο αναστέλλει την έκδοση δύο χρόνια µετά. Κλείνοντας θα πρέπει να επισηµανθεί η έλλειψη γραπτών πληροφοριών για την κυκλοφορία ή το τιράζ της ΑΕ από το Βρετανικό Συµβούλιο ή τον εκδοτικό οίκο «Ίκαρος» που την εξέδιδε κατά το µεγαλύτερο διάστηµα της ζωής της. Το γεγονός αυτό καθιστά σχεδόν αδύνατο τον υπολογισµό του αριθµού των αναγνωστών της και άρα δυσχεραίνει την εκτίµηση της επιρροής της στο κοινό της εποχής. Σε κάθε περίπτωση, όµως, η ΑΕ αποτελεί µια ενδιαφέρουσα περίπτωση συνειδητού, ουσιαστικού και αξιόλογου διαπολιτισµικού διαλόγου µεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας στον τοµέα του πνεύµατος και της τέχνης, ενός διαλόγου που διακόπηκε λόγω της δύσκολης πολιτικής κατάστασης της εποχής (Καµπάς 1952, 373) 33 Ό.π. 34 Βλ (Σαββίδης 1966, 9 10): «το κακοφόρµισµα του Κυπριακού και οι οργανωµένες βιαιοπραγίες εναντίον των Ελλήνων της Πόλης, µου υπαγόρευσαν, όχι να παραιτηθώ επιδεικτικά, αλλά να πείσω το Βρεταννικό Συµβούλιο να αναστείλει την έκδοση του περιοδικού, το οποίο έτσι ξεψύχησε πάνω στη δεύτερη ακµή του». 7

8 Πίνακας 1 Αγγλοελληνική Επιθεώρηση: Κείµενα συγκριτικής µελέτης κειµένων της αγγλόγλωσσης και της ελληνικής λογοτεχνίας (µε τη σειρά που εµφανίζονται) 1. Τάσος Αθανασιάδης: «Το µήνυµα της αγγλικής πεζογραφίας στην Ελλάδα» ΑΕ 1, 10 (Δεκ. 1945): Κ. Θ. Δηµαράς, «Επαφές της νεώτερης ελληνικής λογοτεχνίας µε την αγγλική ( )», ΑΕ 3, 1(Μάιος 1947): Γιώργος Σεφέρης: «Κ. Π. Καβάφης, Θ. Σ. Έλιοτ παράλληλοι, Οµιλία που έγινε στις 17 Δεκ στο Βρεταννικό Ινστιτούτο Αθηνών», ΑΕ 3, 2(Ιούν. 1947): Κ. Θ. Δηµαράς: «Επαφές της νεώτερης ελληνικής λογοτεχνίας µε την αγγλική ( ) Β, Γ», ΑΕ 3, 2(Ιουν. 1947): Nίκος Α. Βέης: «Ο Ph. Dormer Stanhope, Λόρδος του Chesterfield κι ο Κ. Ασώπιος κι ο Ζακυθυνός Γ. Βεντότης», ΑΕ 3, 3(Ιούλ. 1947): Νίκος Α. Βέης: «Ο Ph. Dormer Stanhope, Λόρδος του Chesterfield κι ο Κ. Ασώπιος κι ο Ζακυθηνός Γ. Βεντότης», ΑΕ 3, 4(Αύγ. 1947): John Mavrogordato: «Σολωµός και Wordsworth, Υποδείξεις για µια έρευνα», ΑΕ 3, 9(Μαρτ.-Απρ. 1948): Νάνος Βαλαωρίτης: «Ο Lawrence Durrell και ο µύθος του ελληνικού χώρου», ΑΕ 4, 5(Ιούλ.-Αύγ. 1949): Ανυπόγραφο [αναδηµοσίευση από το Times Litterary Suplement]: «Έλληνες και Φιλέλληνες», ΑΕ 4, 5(Ιούλ.-Αύγ. 1949): Phillip Sherrard: «Η ποίηση του T. S. Elliot και του Γ. Σεφέρη, Μια αντίθεση, (Οµιλία στο Βρεταννικό Ινστιτούτο Αθηνών στις 27 Νοεµβρίου 1951)», ΑΕ 5, 8(Νοεµβρ.-Δεκ. 1959): Γ. Δ. Κλιγγόπουλος: «O W.B.Yeats και το Βυζάντιο», ΑΕ 6, 1(Καλοκ. 1953): W. Bedell Stanford: «Ο Ulysses του Joyce και η Οδύσσεια του Καζαντζάκη, ή ο Οδυσσέας ακέριος και πάλι», µτφρ. Γ.Π.Σ., ΑΕ 7, 6(Φθιν. 1954): Γ. Δ. Κλιγγόπουλος: «O Thomas de Quincey και η βυζαντινή ιστορία του Finlay», ΑΕ 7, 7(Χειµ ): Πίνακας 2 Κείµενα Ελλήνων συνεργατών για την αγγλόγλωσση λογοτεχνία 1. Γιώργος Θεοτοκάς: «Η µοίρα του John Keats», AΕ 1, 1(Μαρτ.1945): Κώστας Ουράνης: «Ραδγυαρδ Κίπλιν, Ο ποιητής της Βρετανικής Αυτοκρατορίας», ΑΕ 1, 2 (Απρ. 1945): Άγγελος Σικελιανός: «Γιάννης Κητς», ΑΕ 2, 11(Ιαν. 1947): Γιώργος Σεφέρης: «Γράµµα σ έναν άγγλο για τον Έλιοτ», ΑΕ 4, 1(Ιαν.- Φεβρ.1949): Aιµ. Χουρµούζιος: «Τζωρτζ Μπέρναρ Σω, (Ένα σκιαγράφηµα), (Οµιλία στο Βρεταννικό Ινστιτούτο Αθηνών στις 27 Νοεµ.1950)», ΑΕ 5, 3(Ιαν.-Φεβρ. 1951): Απόστολος Σαχίνης: «Το αγγλικό µυθιστόρηµα», ΑΕ 5, 4(Μαρτ.-Απρ. 1951):

9 7. Ανδρέας Καµπάς: «Η ελληνική λογοτεχνία στην Αγγλία», ΑΕ 5, 9(Ιαν.-Φεβρ 1952): Ζίνα Ιωαννίδη: «William Somerset Maugham», (ΑΕ 6, 1(Καλοκ. 1953): Νάνος Βαλαωρίτης: «Dylan Thomas», ΑΕ 6, 3(Χειµ ): Καβάφης: «Ο Σακεσπήρος περί της ζωής. Ελληνικά ίχνη εν τῳ Σακεσπήρῳ», ΑΕ 7, 6(Φθιν. 1954): Πίνακας 3 Κείµενα Βρετανών συνεργατών για την ελληνική λογοτεχνία 1. Rex Warner: «H µελέτη των κλασσικών, Λόγος εναρκτήριος στα εγκαίνια του Βρεταννικού Ινστιτούτου Αθηνών», ΑΕ 2, 3(Μάιος 1946): Rex Warner: «Εισαγωγή στο έργο του Σεφέρη», ΑΕ 3, 7(Νοεµβρ.-Δεκ. 1947): Romilly Jenkins: «Η πρώτη αγγλική µετάφραση του Ύµνου εις την Ελευθερίαν», ΑΕ 3, 9(Μαρτ.-Απρ. 1948): Romilly Jenkins: «Παλαµάς, Εναρκτήριος λόγος στο King s College του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου στις 30 Ιανουαρίου 1947», ΑΕ 4, 2(Μάρτ. 1949): Συναγωγή άρθρων «Ένας έλληνας ποιητής όπως τον είδε η αγγλική κριτική» ΑΕ 4, 4(Μάιος-Ιούν. 1949): C. M. Bowra: «Ο Κωνσταντίνος Καβάφης και το ελληνικό παρελθόν», ΑΕ 4, 7(Νοεµβρ.-Δεκ. 1949): Robert Liddell: «Η ποίηση του Άγγελου Σικελιανού», ΑΕ 4, 11(Μάιος-Ιούν. 1959): Phillip Sherard: «Η µορφή της Αρετούσας», ΑΕ 4, 12(Ιούλ.-Αύγ. 1950): Συναγωγή άρθρων «Πώς είδε την Αιολική Γη η Ευρωπαϊκή κριτική, 1.Αγγλία», ΑΕ 5, 6(Ιούλ-Αύγ. 1951): Rex Warner: «Κ. Π. Καβάφης», ΑΕ 5, 6(Ιούλ-Αύγ. 1951): Συναγωγή Άρθρων «Η αγγλική κριτική για τον Καβάφη», ΑΕ 5, 10(Μαρτ.- Απρ. 1952): Συναγωγή Άρθρων «Η αγγλική κριτική για την Αργώ του Γ. Θεοτοκά», ΑΕ 5, 11(Μάιος-Ιούν. 1952): Ε. Μ. Forster: «Γεώργιος Γεµιστός Πλήθων», ΑΕ 6, 1(Καλοκ. 1953): R. M. Dawkins: «Το Κυπριακό Χρονικό του Λεόντιου Μαχαιρά», AE 6, 2(Φθιν. 1953): William Plommer: «Μνήµη Δηµητρίου Καπετανάκη, (Wenstminster Hospital, London, 9 Μαρτίου 1944)», ΑΕ 6, 4(Άνοιξη 1954): Βιβλιογραφία Αναστασιάδης, Σπύρος: Αναδροµές και µαρτυρίες , από την Κατοχή στην Αλλαγή. Αθήνα: Παπαζήσης Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.: Νέα Ελληνική Ιστορία ( ), Θεσσαλονίκη Αναδηµοσίευση άρθρων του αγγλικού τύπου για τον Γ. Σεφέρη. 9

10 Βελουδής, Γιώργος: «Συγκριτική Γραµµατολογία. Εισαγωγή». Σύγκριση 1 (Απρίλιος1989): 11-14, (ηµεροµ. πρόσβασης 26/9/2012). Bulletin analytique de bibliographie hellénique, publié par l Institut Francais d Athènes, τ.vi (1945)- τ. XVI (1955). Αθήνα: Institut Francais d Athènes. Council of Europe, Committee of Ministers: White Paper on Intercultural Dialogue Living together as equals in dignity. Strasbourg 2008, revised_en.pdf (ηµεροµ. πρόσβασης 25/9/2012). Θερµός, Ηλίας: «Ο Εµφύλιος και το διεθνές σύστηµα». Στο: Κ. Κουτσούκης Ι. Σακκάς (επιµ.), Πτυχές του εµφυλίου πολέµου Αθήνα: Φιλίστωρ 2000: Καµπάς, Ανδρέας: «Η ελληνική λογοτεχνία στην Αγγλία». Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 5, 9 (Ιαν.-Φεβρ. 1952): 373 Καψωµένος, Ερατοσθένης: «Η Ελληνική Λογοτεχνία κατά την πρώτη µεταπολεµική περίοδο ( )». Στο: Η Ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη µεταπολεµική περίοδο ( ). Αθήνα: Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Κοκκινίδου, Μαρίνα: Το περιοδικό Αγγλοελληνική Επιθεώρηση ( ): περίοδοι, στόχοι και συµβολή του στη µεταπολεµική πολιτισµική ζωή. Διδακτορική Διατριβή. Θεσσαλονίκη 2002: Τµήµα Φιλολογίας Α.Π.Θ. Κόντης, Βασίλειος: «Η περίοδος του εµφυλίου πολέµου». Στο: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΣΤ, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών 2000: Κρεµµυδάς, Βασίλης: Νεότερη Ιστορία Ελληνική και Ευρωπαϊκή, Εγχειρίδια Ιστορίας4. Αθήνα: Γνώση Μαργαρίτης, Γιώργος: «Ο Εµφύλιος: Οικονοµία και Πολιτική». Στο: Κ. Κουτσούκης - Ι. Σακκάς (επιµ.), Πτυχές του εµφυλίου πολέµου Αθήνα: Φιλίστωρ 2000: Μέντη, Δώρα: Μεταπολεµική πολιτική ποίηση. Ιδεολογία και ποιητική. Αθήνα: Κέδρος Παναγιωτόπουλος, Ι. Μ.: «Ύφεση», Γράµµατα, 8 (Αυγ. 1945): 117. Σαββίδης, Γ. Π.: [ανυπόγραφο κείµενο], Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 6, 1(Καλοκαίρι 1953): 71. Σαββίδης, Γ. Π.: Σπουδές, δράση και εργασίες, Υπόµνηµα προς την Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης για υποψηφιότητα στην έκτακτη αυτοτελή έδρα της νεώτερης ελληνικής φιλολογίας. Αθήνα Σφήκας, Θανάσης: Οι Άγγλοι Εργατικοί και ο εµφύλιος πόλεµος στην Ελλάδα: Ο Ιµπεριαλισµός της «Μη-επέµβασης». Αθήνα: Φιλίστωρ Τζιόβας, Δηµήτρης: «Συγκριτισµός και διαπολιτισµικότητα», εφ. Το Βήµα (31/10/1999), (ηµεροµ. πρόσβασης 20/9/2012). Χ.: «Πνευµατικοί δεσµοί». Νέα Εστία 37, 430 (15/5/1945):

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο)

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο) 2014-2015 2015-2016 13Κ1: Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας (Α 13Κ2_12: Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας (με διδασκαλία πεζών κειμένων) (Α 13Κ1: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ A N A K O I N Ω Σ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ A N A K O I N Ω Σ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A N A K O I N Ω Σ Η Δεκτοί με κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Φιλολογίας γίνονται μόνο με εξετάσεις. Ο αριθμός των εισακτέων για το 2015-2016 ορίζεται στους 40

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1880 ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑ ΚΑΤΣΙΚΗ - ΓΚΙΒΑΛΟΤ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 2001 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η οριοθέτηση της παιδικής λογοτεχνίας σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 Μεσαία ΔΕΥΤΕΡΑ, 19-01-2015 ΤΡΙΤΗ, 20-01-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 21-01-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 22-01-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23-01-2015 13Κ14_11:

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188)

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. α) Ποιες σκέψεις διατυπώνει ο Μακρυγιάννης στο εξεταζόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ. Το κίνημα του ρομαντισμού κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα.

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ. Το κίνημα του ρομαντισμού κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ Το κίνημα του ρομαντισμού κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Ο ρομαντισμός προβάλλει το συναίσθημα και τη φαντασία. Στα ποιήματα υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Φθινόπωρο-Χειμώνας 2007. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Φθινόπωρο-Χειμώνας 2007. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Φθινόπωρο-Χειμώνας 2007 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Αλέξης Δημαράς Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011-2012 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία 1ου ορόφου Μεσαία 1ου ορόφου ΔΕΥΤΕΡΑ, 03-09-2012 ΤΡΙΤΗ, 04-09-2012 ΤΕΤΑΡΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Λογοτεχνίας

Διδακτική της Λογοτεχνίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Λογοτεχνίας Ενότητα 1: Σκοποί της διδασκαλίας της λογοτεχνίας l Βενετία Αποστολίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

109 Φιλολογίας Αθήνας

109 Φιλολογίας Αθήνας 109 Φιλολογίας Αθήνας Σκοπός Τα Τμήματα Φιλολογίας σκοπό έχουν να αναδεικνύουν επιστήμονες ικανούς να ερευνούν τον αρχαίο ελληνικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά,

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254)

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλου ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Σχεδιασμός & δημιουργία εξωφύλλου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ [www.alpha2.gr] ISBN έντυπης έκδοσης: 978-960-7948-46-5 ISBN ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 31-08-2015 ΤΡΙΤΗ, 01-09-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 02-09-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 03-09-2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν 1971-2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Σταδίου 48, 5ος όροφος, γραφ. 17, 105 64 Αθήνα, τηλ. 210.32.15.100 Α.Φ.Μ.: 090045002, Δ.Ο.Υ.: Α Αθήνας Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 11-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Επικουρικό εκπαιδευτικό υλικό Λογοτεχνίας (γραμματολογικοϊστορική κατάταξη)

Επικουρικό εκπαιδευτικό υλικό Λογοτεχνίας (γραμματολογικοϊστορική κατάταξη) Επικουρικό εκπαιδευτικό υλικό Λογοτεχνίας (γραμματολογικοϊστορική κατάταξη) 1α. Νεοελληνική Λογοτεχνία A/A Λέξη-κλειδί Είδος υποστηρικτικού υλικού Πηγή - τίτλος Ποίηση Βιντεοταινία (DVD) Παραγωγή Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Χειμώνας-Άνοιξη 2010 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Αλέξης Δημαράς Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (Μάθηµα Γενικής Παιδείας) ΑΘΗΝΑ 1999 Υπεύθυνη Οµάδας ρ. Κοκκινάκη

Διαβάστε περισσότερα

Περί Μελαγχολίας. Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Καργιώτης. 6 η ενότητα: «Το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα»

Περί Μελαγχολίας. Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Καργιώτης. 6 η ενότητα: «Το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα» Περί Μελαγχολίας Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Καργιώτης 6 η ενότητα: «Το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα» Περιγραφή θεματικής ενότητας: Εκδοχές του θέματος της μελαγχολίας έτσι όπως το διαχειρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων

Δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων Δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων Καλλιτεχνικών Αγώνων Υπεύθυνος: Παγιώτης Σκορδάς, Φιλόλογος Υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων στα πλαίσια των σχολικών Δραστηριοτήτων Έ πολιτιστικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82)

Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82) 1. KEIMENO Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στις έννοιες και τα εγχειρίδια της βυζαντινής φιλολογίας. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Mια πρώτη επαφή με τη Βυζαντινή Φιλολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Πριόβολου. Οι ελληνορωµαϊκές ρίζες της Ευρώπης µέσα από τον στοχασµό Ευρωπαίων µελετητών

Στέλλα Πριόβολου. Οι ελληνορωµαϊκές ρίζες της Ευρώπης µέσα από τον στοχασµό Ευρωπαίων µελετητών 001-012:Layout 3 11/17/14 3:24 PM Page 1 Στέλλα Πριόβολου Οι ελληνορωµαϊκές ρίζες της Ευρώπης µέσα από τον στοχασµό Ευρωπαίων µελετητών Οι ελληνορωµαϊκές ρίζες της Ευρώπης µέσα από τον στοχασµό Ευρωπαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 13Κ1 Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της κ. Μαρκαντωνάτος Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας Δευτέρα 17/6 15:00 18:00 13Κ2_12 Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΔΗΜΙΑ Λόγου και Τέχνης Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1

ΚΑΔΗΜΙΑ Λόγου και Τέχνης Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (κωδ. 001) Γενικά στοιχεία προγράμματος : Ονομασία προγράμματος : Ελληνικός Πολιτισμός/ Hellenic Culture Οι Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

2 η τηλεδιάσκεψη (Εικονική Τάξη) Σχέδιο µαθήµατος Α) Γενικά Στοιχεία 1. άσκαλοι(ες): Ένας δάσκαλος από κάθε σχολείο 2. Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών Σχολείο ιδακτική Ώρα Τάξη/ Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων 1 Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων Αθήνα --- ευτέρα 16 Σε τεµβρίου 2013 2 Κύριε ήµαρχε, Κυρία Πρόεδρε του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΝΙΚΟ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΝΙΚΟ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΝΙΚΟ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ Τουρανάκου Κατερίνα Ψαλλίδα Δήμητρα Καλαμπαλίκης Παντελής Γεννάτος Άκης Χαλίδας Γιάννης ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Η ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Νίκος Εγγονόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΝΕΣ ΝΕΦ 206. Νεοελληνική πεζογραφία (1914 σήμερα) Διδάσκων: Μιχ. Γ. Μπακογιάννης Εαρινό εξάμηνο 2010-2011 Ιστορία της νεοελληνικής πεζογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Να γράψετε ένα κείµενο, όπου θα αναφέρετε τα στοιχεία που συναγάγουµε για τη δοµή και τη λειτουργία της αθηναϊκής πολιτείας από τον «Ὑπὲρ Μαντιθέου» λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας EΚΠΑ Επιστημονικό συνέδριο Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Πέμπτη 28 Νοεμβρίου - Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης»

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2011 Καθηγήτρια Φιλόλογος. Καθηγήτρια Φιλόλογος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2011 Καθηγήτρια Φιλόλογος. Καθηγήτρια Φιλόλογος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικές πληροφορίες ATH-5760-THEOD-0 τηλ. επικοινωνίας: 2108210551 Επαγγελματική εμπειρία 2014-2015 Ιδιαίτερα μαθήματα Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου Λυκείου / Νεοελληνική Γλώσσα Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής. Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη

Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής. Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη Γενικά Δημήτρης Χατζής Περιεχόμενα «Το διπλό βιβλίο» Περίληψη Ιστορικό πλαίσιο Τίτλος του έργου Δομή

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΥΑΛΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΝΥΑΛΗ (ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 1848 ΑΘΗΝΑ 1932) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ»

«ΕΝΥΑΛΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΝΥΑΛΗ (ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 1848 ΑΘΗΝΑ 1932) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ» Βασιλική Μήσιου Περί Μεταφράσεως Ποιητών: Θεωρητικές Τοποθετήσεις Ελλήνων Ποιητών του 19ου και 20ού Αιώνα και η Επίδρασή τους στο Μεταφραστικό τους Έργο «ΕΝΥΑΛΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΝΥΑΛΗ (ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Μόνο με το αίσθημα μπορείς να διδάξεις. Αν καθήσεις στην έδρα η ποίηση θα φύγει από το παράθυρο. «Κώστας Μόντης» Βασικές αρχές: 1) Το λογοτεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 17-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Επιτάφιος

Περικλέους Επιτάφιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Θεωρητική Κατεύθυνση) ΘΟΥΚΥ Ι Η Περικλέους Επιτάφιος Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Βαρβάρα Ρούσσου Διεύθυνση : Πενταμόδι Ηρακλείου Κρήτης 70013 Διεύθυνση εργασίας : Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου e-mail : broussgr@yahoo.gr τηλεφ : 00306944880702

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία. DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας

Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία. DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας Ελληνικός πολιτισμός - το ενιαίο και διαχρονικό φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Εισαγωγικά: Τι είναι λογοτεχνικό αρχείο; Τι περιέχει το αρχείο ενός ποιητή; Ποιος είναι ο πονοκέφαλος ενός εκδότη; Τι ηθικά διλήμματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Η πολιτική κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου Συνέχειες και ασυνέχειες Νοεμβρίου 2016 αίθουσα Γερουσίας, Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα

Συνέδριο Η πολιτική κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου Συνέχειες και ασυνέχειες Νοεμβρίου 2016 αίθουσα Γερουσίας, Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα - Με την υποστήριξη του Παραρτήματος Αττικής του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Συνέδριο Η πολιτική κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου Συνέχειες και ασυνέχειες 24-26 Νοεμβρίου 2016 αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δ, Ε και ΣΤ Δημοτικού Νοέμβριος 2011-Μάιος 2012 Υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μαραθώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Το αναλυτικό πρόγραμμα και το μάθημα των Θρησκευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κύπρο σήμερα. Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το αναλυτικό πρόγραμμα και το μάθημα των Θρησκευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κύπρο σήμερα. Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Το αναλυτικό πρόγραμμα και το μάθημα των Θρησκευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κύπρο σήμερα Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Δομή της εισήγησης Η επίσημη πολιτική της ΕΕ στο θέμα των Θρησκευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ Πολύς λόγος έχει γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις αισθήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Ρόδος, µια Πόλη Τέχνης και Πολιτισµού Ο Πολιτισµός ήταν πάντα ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωή στην Ρόδο. Ο Δήµος Ροδίων οργανώνει καθ όλη την διάρκεια της χρονιάς, µε έµφαση στους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στη σπουδαιότητα των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης. Αρχικά τονίζει πως

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ

3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Εισαγωγή: ενότητες 3η ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Κεφάλαιο Α: ενότητες 4η, 5η, 7 η, 9η,10η, 21η, 24 η, 25η Κεφάλαιο Β: ενότητες 28η, 29η, 30η,31η, 32η, 33 η. Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Μια οµαδικοαναλυτική άποψη για την ιστορία και το χρόνο

Μια οµαδικοαναλυτική άποψη για την ιστορία και το χρόνο Η παρακάτω εργασία παρουσιάστηκε στο εισαγωγικό σεµινάριο στα οµαδικά δυναµικά στην Ελληνική Εταιρεία Οµαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας, τον Ιανουάριο του 2000. Στην οµάδα που συνεργάστηκε µαζί µου για

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017»

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΟΧΟΣ 3 ος : Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004 1. Πράγματι, τα προαναφερθέντα αποτελούν κυρίαρχα χαρακτηριστικά της ποίησης του Ελύτη, που πιστοποιούνται σαφέστατα- και στο δοθέν ποίημα. Συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο 2 Θετικά σχόλια για την επιλογή χρήσης της ελληνικής γλώσσας

Κείμενο 2 Θετικά σχόλια για την επιλογή χρήσης της ελληνικής γλώσσας Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2308) Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Φαινόμενο στη Γεωργιανή Τέχνη

Ελληνικό Φαινόμενο στη Γεωργιανή Τέχνη Ελληνικό Φαινόμενο στη Γεωργιανή Τέχνη NINO BADASHVILI Φιλόλογος Γεωργία Με την ευκαιρία της Συνάντησης, θα ήθελα να επισημάνω κάποια ίσως άγνωστα στοιχεία που είναι ιστορικά ορόσημα στις ελληνογεωργιανές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Πότε πήρατε την απόφαση να γράψετε το πρώτο σας μυθιστόρημα; Ήταν εξαρχής στα σχέδιά σας να πορευθείτε από κοινού ή ήταν κάτι που προέκυψε τυχαία;

Πότε πήρατε την απόφαση να γράψετε το πρώτο σας μυθιστόρημα; Ήταν εξαρχής στα σχέδιά σας να πορευθείτε από κοινού ή ήταν κάτι που προέκυψε τυχαία; Δευτέρα, Ιουνίου 23, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΛΙΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΘΟΔΩΡΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η Λία Ζώτου και ο Θοδωρής Καραγεωργίου γεννήθηκαν σε δύο γειτονικά χωριά της Καβάλας. Η Λία σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ Κυρίες και Κύριοι, Είναι μοιραίο, όταν ακολουθείς ως ομιλητής τους συγκεκριμένους σπουδαίους προλαλήσαντες να πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά,

Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά, http://www.amis-kazantzaki.gr./ Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά, ταξιδιωτικά Τα πιο γνωστά του έργα: Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 5 CFU 1. prof. Paola Maria Minucci (6 ιδακτικές ώρες): 1 CFU Α ΜΕΡΟΣ, 0,5 CFU (In data da stabilire) ιδακτική της νεοελληνικής ποίησης 1: Ανάλυση του κειµένου Β ΜΕΡΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών EGL Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 1. Πτωχοπρόδρομος - Το κείμενο έχει πολλές διαφορετικές γραφές στα χειρόγραφα που διασώζεται, λόγω του σχετικά δημώδους αλλά και σκωπτικού του χαρακτήρα. Δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Είδος διδακτικής πρακτικής: project, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Προτεινόμενη διάρκεια: 20 ώρες Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η διδακτική ενότητα «Τα φύλα στη λογοτεχνία»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 09-01-14 ΕΩΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 09-01-14 ΕΩΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 09-01-14 ΕΩΣ 20-01- 14 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ.

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. ΛΥΣΙΑΣ, Υπέρ Μαντιθέου: Εισαγωγή (σ.σ. 9-13, 15-20) Εισαγωγή (σ.σ. 79-80) Πρωτότυπο Κείμενο 1-3, 4-8, 9-13, 18-19, 20-21 2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Υπέρ της Ροδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κύρια έννοια: Φιλία ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ «Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής των φίλων µας;» ευτερεύουσες έννοιες: Κριτήρια επιλογής Ζητούµενο: Το θέµα Φιλία αποκαλείται το κοινωνικό συναίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Κατά κοινή αντίληψη στην λογοτεχνία, η μετάφραση οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα Τίτλος: Ο τόπος µας, Γιάννη Ρίτσου ηµιουργός: Μπούρα Ευφροσύνη Το σενάριο δοκιµάστηκε στην τάξη. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: αφορά το µάθηµα της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b.

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015 ΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ 44 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο )

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2015-2016 Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) 7/6/16 ΤΡΙΤΗ Πλάτων (Υ) Μ. Μουζάλα 18-20 ΑΑ 15/6/16 ΤΕΤΑΡΤΗ Γνωσιοθεωρία - Μεταφυσική

Διαβάστε περισσότερα

Παροράµατα βιβλίου Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυµνασίου

Παροράµατα βιβλίου Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυµνασίου Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυµνασίου 1 4 η αράδα 1 ης διαθεµατικής 2 75 4 η αράδα από το τέλος 157 11 η αράδα 4 194 19 η αράδα 5 149 4 η αράδα 1 ης διαθεµατικής 6 152 Τελευταία αράδα 7 240 ιαθεµατική

Διαβάστε περισσότερα

Οι αποδέκτες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Οι αποδέκτες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Κογκίδου, Δ. & Τσιάκαλος Γ. Οι αποδέκτες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Πρώτη δημοσίευση στην εφημερίδα Η Κυριακάτικη Αυγή στις 24 Απριλίου 2005 και στο: Γ. Τσιάκαλος (2006) Απέναντι στα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A') ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Το μάθημα συνδυάζει τη διδασκαλία δύο κειμένων διαφορετικής εποχής που διδάσκονται στη Γ Γυμνασίου. (Αυτοβιογραφία, Ελισάβετ Μουτζάν- Μαρτινέγκου, Η μεταμφίεση, Ρέα Γαλανάκη)

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο )

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2015-2016 Α Ε Τ Ο Σ ( Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) 5/9/16 ΔΕΥΤΕΡΑ Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Μελη ΔΕΠ 12-14 ΑΠ2, ΑΠ4 13/9/16 ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα