Προσωπικά στοιχεία Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Χαρακτηρισµός: Αριστα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσωπικά στοιχεία Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Χαρακτηρισµός: Αριστα"

Transcript

1 Βιογραφικό σηµείωµα Προσωπικά στοιχεία Όνοµα Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης: Μαρίνα Ματθαιουδάκη 1 Φεβρουαρίου 1965, Θεσσαλονίκη Τίτλοι Σπουδών 1987 Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας και Φιλολογίας Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. Χαρακτηρισµός: Αριστα 1991 MA στη ιδασκαλία της Αγγλικής ως εύτερης / Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήµιο του Birmingham, Μεγάλη Βρετανία PhD (Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία) Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Τοµέας Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας, Α.Π.Θ. Τίτλος διατριβής: Problems related to Greek-English lexical loans. (Προβλήµατα σχετιζόµενα µε το δανεισµό λεξικών µονάδων από την Ελληνική στην Αγγλική). Επιβλέπουσες: Ε. Κουτούπη-Κητή, Α. Ψάλτου-Joycey, Α. Αναστασιάδη- Συµεωνίδη. ηµόσια προφορική υποστήριξη: 9/4/1998. Απονοµή: 30/6/1998. Χαρακτηρισµός: Αριστα. Ξένες γλώσσες Αγγλικά Γαλλικά (κάτοχος Sorbonne II) Επαγγελµατική εξέλιξη Αύγουστος 2006 σήµερα: Επίκουρη Καθηγήτρια Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας Τοµέας Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης : Λεκτόρισσα Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας Τοµέας Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (αρ. Φ.Ε.Κ. διορισµού στη βαθµίδα του Λέκτορα 17/ τεύχος ΝΠ. Ανάληψη καθηκόντων ) Λεκτόρισσα µε το Π.. 407/80 στο Τµήµα Αγγλικής (εαρινό εξάµηνο) Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Ε.Ε. Ι.Π. Τοµέας Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας Εκπαιδευτήρια «Μαντουλίδη» (Γυµνάσιο-Λύκειο) Καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών CITY Θεσσαλονίκη Καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας Κέντρο Ξένων Γλωσσών «Βαφοπούλου», Θεσσαλονίκη Μέλος εταιριών TESOL-USA: Teachers of English to Speakers of Other Languages IATEFL: International Association of Teachers of English as a Foreign Language EEEΓ: Ελληνική Εταιρία Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας TESOL Macedonia-Thrace IATEFL Greece Υποτροφίες Υπότροφος Ι.Κ.Υ. κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών µου σπουδών στο Τµήµα Αγγλικής ( ). Yπότροφος για βιβλιογραφική έρευνα κατά την εκπόνηση της διδακτορικής µου διατριβής στο Πανεπιστήµιο Westminster του Λονδίνου (Ιούνιος-Σεπτέµβριος 1997) Εκπαιδευτικά & Ερευνητικά Προγράµµατα EΠEAEK: (Επιστ. υπεύθυνος: Μ. Μηλαπίδης). Από το συµµετείχα σε πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ που είχε στόχο το σχεδιασµό και την παραγωγή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού (CD-ROM) για τη διδασκαλία συγκεκριµένων γλωσσικών περιοχών της αγγλικής που παρουσιάζουν δυσκολίες στους έλληνες µαθητές. Στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος σχεδίασα τεστ για την αξιολόγηση της γνώσης των µαθητών σχετικά µε τις ψευδόφιλες µονάδες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης αυτής ανακοινώθηκαν σε συνέδριο στην Ελλάδα και δηµοσιεύτηκαν στα Πρακτικά συνεδρίου. ΠΕΠΙΚΑ: (Επιστ. υπεύθυνη: Αικ. Νικολαϊδου). Το 2000 συµµετείχα στην υλοποίηση των σεµιναρίων εκπαίδευσης εν ενεργεία καθηγητών αγγλικής (Teacher Training Courses) στο Τµήµα Αγγλικής. Από το 2003 έως το 2007 ήµουν συνυπεύθυνη του σχεδιασµού και οργάνωσης των σεµιναρίων αυτών. Το πρόγραµµα ήταν αυτοχρηµατοδοτούµενο µε φορέα διαχείρισης την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ. Στόχος του προγράµµατος ήταν η ενηµέρωση των καθηγητών για τις νέες εξελίξεις στο χώρο της διδασκαλίας της αγγλικής ως ξένης γλώσσας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Ο σχεδιασµός των σεµιναρίων βασίστηκε σε πανελλήνια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 1999 µε στόχο τη διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευτικών σε θέµατα επιµόρφωσης. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής, που έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έχουν

3 ανακοινωθεί σε συνέδρια στην Ελλάδα, και έχουν δηµοσιευθεί σε Πρακτικά και σε επιστηµονικά περιοδικά του εξωτερικού. EUROMIGRANET: (Ευρωπαϊκό ίκτυο για την εκπαιδευτική, κοινωνική και πολιτισµική ένταξη των µεταναστών). (Επιστ. υπεύθυνος: Σ. Ευσταθιάδης). Από το συµµετείχα σε Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την εκπαιδευτική, κοινωνική και πολιτισµική ένταξη των µεταναστών το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από τη δράση Grundtvig του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Socrates. Ο κύριος στόχος του προγράµµατος ήταν να συγκρίνει τα εθνικά συστήµατα µε κάποιο συγκεκριµένο σηµείο αναφοράς και να κάνει ευρύτερα γνωστά παραδείγµατα καλών πρακτικών τα οποία αφορούν στη διευκόλυνση της µαθησιακής διαδικασίας και της κοινωνικής ενσωµάτωσης των ενήλικων µεταναστών, στην ενθάρρυνση του πληθυσµού της χώρας «υποδοχής» να συµµετάσχει ενεργά στη διαδικασία αυτή, στην προσπάθεια για τη δηµιουργία ενιαίας, επί ευρωπαϊκού επιπέδου, εξασφάλισης ίσων δικαιωµάτων και ευκαιριών για τους ενήλικες στη δια βίου εκπαίδευση. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ευρύτατες οµάδες, αποτελούµενες από καθηγητές, κοινωνικούς λειτουργούς και εκπροσώπους άλλων επαγγελµάτων οι οποίοι έρχονται σε επαφή µε ενήλικες µετανάστες. Στο πλαίσιο του Εuromigranet δηµιουργήθηκε ηλεκτρονική Πύλη <http://www.statvoks.no/euromigranet> η οποία παρουσιάζει πληροφορίες σχετικές µε το έργο των εταίρων στον τοµέα αυτό, σχετικό υλικό, άρθρα ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις, καθώς επίσης και αναφορές από τις επισκέψεις εργασίας και αποτελέσµατα των σχετικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού διενήργησα το 2001 πανελλήνια έρευνα για την καταγραφή των εκπαιδευτικών και ειδικότερα των γλωσσικών αναγκών των ενήλικων µεταναστών στην Ελλάδα. Αποτελέσµατα της έρευνας αυτής έχουν δηµοσιευθεί σε επιστηµονικό περιοδικό του εξωτερικού. TEMOLAYOLE : (Teachers of Modern Languages to Young Learners Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών). Από το ήµουν υπεύθυνη του τετραετούς προγράµµατος TEMOLAYOLE στην Ελλάδα το οποίο συντόνιζα σε συνεργασία µε την Ουγγαρία, την Κροατία, τη Σουηδία και την Ιρλανδία. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών και στόχος του ήταν να σχεδιάσει και να εφαρµόσει καινοτόµο πρόγραµµα εκπαίδευσης των καθηγητών ξένων γλωσσών σε νεαρούς µαθητές για την προώθηση της πληθογλωσσίας. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος το 2006 συντόνισα έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Ουγγαρία, Τσεχία και Ελλάδα µε θέµα τη χρήση συγκεκριµένων τεχνικών στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής ανακοινώθηκαν σε διεθνές συνέδριο στην Ουγγαρία το 2007 και δηµοσιεύτηκαν σε βιβλίο που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών. ΕΠΕΑΕΚ Πρακτική Άσκηση: (Επιστ. υπεύθυνη: Α. Ψάλτου-Joycey). Το πρόγραµµα αυτό αφορούσε την Πρακτική Άσκηση φοιτητών στη διδασκαλία της αγγλικής στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και η διάρκειά του ήταν 3 έτη ( , , ). Σκοπός του προγράµµατος της Πρακτικής Άσκησης είναι η άσκηση στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας κάτω από πραγµατικές συνθήκες αλλά µε την επίβλεψη έµπειρου προσωπικού που µπορεί να βοηθήσει τους/τις ασκούµενους/ες στην πρώτη τους επαφή µε τη διδασκαλία. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές / φοιτήτριες πρέπει να σχεδιάσουν διδακτικό υλικό και να κάνουν σχέδια µαθήµατος ώστε να καλύψουν τις διδακτικές ανάγκες συγκεκριµένης διδακτικής ώρας. Οι ασκούµενοι /ες µετά το µάθηµα πρέπει να αυτοαξιολογηθούν, να αξιολογηθούν από τα άλλα µέλη της οµάδας, καθώς επίσης και από τον / την εκπαιδευτικό του σχολείου υποδοχής. Η αξιολόγηση σε διαφορετικά επίπεδα είναι επιθυµητή και συµβάλλει στην ολοκληρωµένη κατάρτιση των

4 ασκουµένων αφού τους δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουν τη διδακτική πράξη από διαφορετικές οπτικές γωνίες (σε συνεργασία µε την Α.-Μ. Σουγάρη). GRICLE (Greek Corpus of Learner English). ηµιουργία Σώµατος Κειµένων στην αγγλική γλώσσα από τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες του Τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. (σε συνεργασία µε την Α-Μ. Χατζηθεοδώρου). Το Σώµα Κειµένων είναι τµήµα του International Corpus of Learner English (Επιστ. υπεύθυνη: Sylviane Granger, University of Louvain, Belgium). Τα δεδοµένα του έχουν χρησιµοποιηθεί για ερευνητικές µελέτες και τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών έχουν δηµιοσιευθεί σε επιστηµονικά περιοδικά του εξωτερικού και σε τόµους Πρακτικών διεθνών συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ίγλωσσα Λεξικά στη Νέα Ελληνική. (Επιστ. υπεύθυνοι: Α. Σακελλαρίου και Σ. Ευσταθιάδης. Επιστηµονική Σύµβουλος: Α. Αναστασιάδη-Συµεωνίδη). Από το 2005 έως το 2007 συµµετείχα σε πρόγραµµα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΥΠΕΠΘ). Στόχος του προγράµµατος είναι η παρουσίαση και αξιολόγηση δίγλωσσων λεξικών στη Νέα Ελληνική προκειµένου να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί και γενικότερα οι ενδιαφερόµενοι χρήστες. Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος εντάχθηκαν στην Ηλεκτρονική Πύλη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. <http://www.greeklanguage.gr/greeklang/modern_greek/bibliographies/bilingual/index.html> ΕΠΕΑΕΚ Ανάπτυξη επιπέδων πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης Πιστοποίηση επάρκειας για οµογενείς ή αλλογενείς». (Επιστ. υπεύθυνη: Νιόβη Αντωνοπούλου). Το συγκεκριµένο πρόγραµµα υλοποιήθηκε από το Κ.Ε.Γ. στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα µε στόχο την τηλε-εκπαίδευση εκπαιδευτών της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό. Με την ολόκληρωση όλων των ενοτήτων του προγράµµατος οι επιµορφούµενοι έχουν το δικαίωµα να δώσουν εξετάσεις σε ύλη βασισµένη στο πρόγραµµα επιµόρφωσης προκειµένου να αποκτήσουν την πιστοποίηση επάρκειας για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού συνεργάστηκα µε την κ Αικ. Νικολαΐδου για το συντονισµό συγγραφής µιας διδακτικής ενότητας µε τίτλο «Η διδασκαλία της γραµµατικής, του λεξιλογίου και της προφοράς». Το πρόγραµµα βραβεύτηκε µε το Ευρωπαϊκό Σήµα για καινοτόµα προγράµµατα διδασκαλίας και εκµάθησης ξένων γλωσσών ( εκέµβριος 2007) που απονέµεται σε ετήσια βάση από τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://ec.europa.eu/education/languages/european-languagelabel/index_en.htm>). Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράµµατος, συµµετείχα (για δύο ετήσιους κύκλους) στη σειρά µαθηµάτων επιµόρφωσης/κατάρτισης από απόσταση µε τίτλο «ιαδροµές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής» ΕΠΕΑΕΚ Προσαρµογή των εξετάσεων Α1-Α2 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας για ενήλικες σπουδαστές των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Επιστ. υπεύθυνη: Ιάνθη Τσιµπλή) Στόχος του συγκεκριµένου προγράµµατος είναι ο σχεδιασµός και η δηµιουργία θεµάτων µε σκοπό την εξέταση της αγγλικής γλώσσας στο επίπεδο Α1 και Α2 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας (ΚΠΓ). Οι εξετάσεις αυτές απευθύνονται στους ενήλικες σπουδαστές των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) της Γενικής Γραµµατείας ιά Βίου Μάθησης που παρακολουθούν τη θεµατική ενότητα των Ευρωπαϊκών Γλωσσών - Αγγλικά. Στο πλαίσιο του προγράµµατος διεξήχθη έρευνα µε την αποστολή ερωτηµατολογίων σε όλες τις διευθύνσεις ΚΕΕ της Ελλάδας προκειµένου να διαµορφώσουµε µια εικόνα της γλωσσικής σύστασης των οµάδων

5 ενηλίκων που φοιτούν στα ΚΕΕ, των χαρακτηριστικών τους, των αναγκών και των στόχων τους. Οι εξετάσεις διενεργούνται µία φορά ετησίως και ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των εξετάσεων και έκδοσης των αποτελεσµάτων για το ιδακτικό έργο Ως µέλος Ε.Ε. Ι.Π. και ως µέλος.ε.π. του τµήµατος δίδαξα τα παρακάτω αυτοτελή µαθήµατα: Σε προπτυχιακό επίπεδο Μαθήµατα Επιλογής Ling Ε: Σώµατα Κειµένων και οι Εφαρµογές τους Ling Ε: Πρακτική Άσκηση στη Β βάθµια Εκπαίδευση Μαθήµατα Υποχρεωτκά κατ Επιλογή Ling ΥΕ: Απόκτηση και ιδασκαλία Λεξιλογίου στη εύτερη / Ξένη Γλώσσα Ling ΥΕ: Σύγχρονες Επικοινωνιακές Προσεγγίσεις στη ιδασκαλία Ξένων Γλωσσών Ling ΥΕ: ιδακτική Θεωρία και Πράξη Ling ΥΕ: Έλεγχος και Αξιολόγηση Επίδοσης Ling YE: ιδασκαλία της Αγγλικής στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Μαθήµατα Υποχρεωτικά Ling Υ: Μεθοδολογία ιδασκαλίας Σύγχρονων Γλωσσών Ι Ling Υ: Μεθοδολογία ιδασκαλίας Σύγχρονων Γλωσσών II Μαθήµατα Γλώσσας (ως µέλος Ε.Ε. Ι.Π.) Ling Υ: Σύγχρονη Αγγλική Γλώσσα I Ling Υ: Σύγχρονη Αγγλική Γλώσσα II Σε µεταπτυχιακό επίπεδο 1. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στη «Λεξικογραφία και τη Μετάφραση: ίγλωσσα Λεξικά» Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ( ) Λεξικογραφία και Μετάφραση: Ψευδόφιλες µονάδες στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα 2. Mεταπτυχιακό Πρόγραµµα στη Θεωρητική και Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. ( , , ) Ling Ε : Γλωσσολογία για ιδακτικούς Σκοπούς Ling Υ: Μεθοδολογία της ιδασκαλίας (συνδιδασκαλία µε τις Ν. Αντωνοπούλου & Ε. Αγαθοπούλου)

6 3. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών των συνεργαζοµένων Τµηµάτων Γαλλικής, Γερµανικής, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Οικονοµικών Επιστηµών (εαρινό εξάµηνο ) Θεωρίες Γλωσσικής Εκµάθησης και Σύγχρονες Μέθοδοι ιδασκαλίας 4. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στη ιδασκαλία της Αγγλικής ως εύτερης/ξένης Γλώσσας Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. ( ) Ling Υ : Γλωσσολογία για ιδακτικούς Σκοπούς Ling Υ: Απόκτηση εύτερης Γλώσσας (συνδιδασκαλία µε τις Α. Ψάλτου-Joycey, & Ε. Αγαθοπούλου) Επίβλεψη εργασιών / µεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών 1. Επιβλέπουσα των µεταπτυχιακών διατριβών των Νικολέττας Κατσαρού, ηµήτριου Λυσίκατου, Ιωάννας Γκλαµπαντανίδου που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν το 2003, των Στέλλας Λιούπα, Τριανταφυλλένιας Λαφάρα και Γαρυφαλιάς Λάιου που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν το Συνεξετάστρια της µεταπτυχιακής διατριβής της Άννας Μπάτση στον τοµέα Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας του τµήµατος (2004) 3. Συνεξετάστρια της µεταπτυχιακής διατριβής της Μαρίας Παπακωνσταντίνου στον τοµέα Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας του τµήµατος (2005) 4. Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής των µεταπτυχιακών διατριβών των: Βαρδάκη έσποινας, Σιριστατίδου Παρθένας, Κωνσταντινίδου Ελευθερίας, Μαυρίδου Ευστρατίας, Μαχαιρά Ελένης, Στεφανίδου έσποινας του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλωσσική Επικοινωνία και η νεοελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα». 5. Επίβλεψη 15 προπτυχιακών διπλωµατικών εργασιών (τέταρτο έτος σπουδών) στο πλαίσιο του µαθήµατος ιπλωµατική Εργασία (Γλ5-400) 6. Επίβλεψη 5 εργασιών (τέταρτο έτος σπουδών) στο πλαίσιο του µαθήµατος Επιβλεπόµενη Ερευνητική Εργασία (Γλ5-300) 7. Επίβλεψη οµαδικών εργασιών, παρουσίασης των φοιτητριών / φοιτητών και οργάνωσης του υλικού σε τόµο στο πλαίσιο του µαθήµατος Σύγχρονες Επικοινωνιακές Προσεγγίσεις στη ιδασκαλία των Ξένων Γλωσσών. Ο πρώτος τόµος που έγινε βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του τµήµατος. 8. Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής (σε αντικατάσταση της Γ. Πήτα, µαζί µε την Α. Αθανασιάδου και Ι. Τσιµπλή) της διδακτορικής διατριβής της Σοφίας Τουπλικιώτη µε θέµα The teaching of the polysemous verbs "make" and "do" to Greek learners of English: A cognitive linguistic approach. Υποστηρίχθηκε το Επιβλέπουσα της διδακτορικής διατριβής του Edgar Matthew Joycey µε τίτλο A decision-making model promoting life-long learning: a systemic approach to teaching/learning procedures του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντικατάσταση της κ. Β. Τοκατλίδου (από το 2006) 10. Επιβλέπουσα της διδακτορικής διατριβής της Στέλλας Μινασιάν µε τίτλο Manifestations of gender differences through language use and behaviour in English language classroom interaction: A study in primary Greek schools (από το 2007)

7 11. Επιβλέπουσα της διδακτορικής διατριβής του ηµήτριου Λυσίκατου µε τίτλο An assessment of explicit and implicit instruction in the context of the interface debate (από το 2007) 12. Επιβλέπουσα της διδακτορικής διατριβής της Μαριάννας Καρατσιώρη µε τίτλο «Ακαδηµαϊκά προγράµµατα σπουδών για αρχική εκπαίδευση καθηγητών ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: αξιολόγησή τους µε βάση τις αρχές του Συµβουλίου της Ευρώπης» του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (από το 2007) 13. Επιβλέπουσα της διδακτορικής διατριβής της Ευδοξίας άφνη-μεταξά µε τίτλο A Content and Language Integrated Learning Model For ESP Course Design in a Greek Tertiary Education Setting (από το 2008) 14. Επιβλέπουσα της διδακτορικής διατριβής της Ιωάννας Καραγιάννη µε τίτλο The use of learners L1 in teacher oral feedback and its effect on L2 development (από το 2008) 15. Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της Μαρίας Παπακωνσταντίνου µε τίτλο «Οι χρονικοί σύνδεσµοι στην παιδική ηλικία» 16. Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της Αθηνάς Βρεττού µε τίτλο Patterns of language learning strategy use by Greekspeaking young learners of English (από το 2006) 17. Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της Βάιας Παπαχρήστου µε τίτλο Explicit vs. implicit pronunciation teaching to Greek children: the case of the acquisition of English vowels (από το 2006) 18. Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της Ελένης Τσαρτσώνη µε τίτλο The acquisition of features of rhythm and stop voicing in English L2: A linguistic and pedagogical approach (από το 2006) 19. Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της Μαρίας Μπιρµπίλη (Τοµέας Παιδαγωγικής, Τµήµα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής) (από το 2008) 20. Επιβλέπουσα της µεταπτυχιακής διατριβής της Φωτεινής Ευαγγέλου που ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε το 2006 µε τίτλο Incidental and intentional vocabulary learning through reading: a continuum or an either-or distinction? A research study 21. Επιβλέπουσα της µεταπτυχιακής διατριβής της Καλλιόπης Ευσταθιάδη που ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε το 2009 µε τίτλο The use of epistemic modality markers as a means of hedging and boosting by L1 and L2 speakers of Modern Greek: A corpus-based study in informal letter-writing 22. Επιβλέπουσα της µεταπτυχιακής διατριβής της Cliodhna Ni Ghiollagain που ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε το 2009 µε τίτλο The impact of Human Rights Education. Comparing Human Rights Education in Ireland and Cameroon στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου και τον Εκδηµοκρατισµό, Έδρα UNESCO, Α.Π.Θ. (εαρινό εξάµηνο ). 23. Επιβλέπουσα της µεταπτυχιακής διατριβής της Βασιλικής Παπαϊωάννου του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Η διδασκαλία της αγγλικής µέσω της δηµιουργίας Σώµατος Κειµένων και του σχεδιασµού Λεξιλογικών ραστηριοτήτων: η περίπτωση της Σχολής ασολογίας και ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του.π.θ.». Η εργασία έχει ολοκληρωθεί και κατατεθεί. 24. Επιβλέπουσα της µεταπτυχιακής διατριβής της Αµαλίας Καζιάνη µε τίτλο Student response to teacher written feedback in second language writing. 25. Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της µεταπτυχιακής διατριβής της Σιδηροπούλου Παρασκευής του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Ο ρόλος της µεθόδου project στην κατάκτηση του λεξιλογίου

8 της νέας ελληνικής από αλλόγωλσσους µαθητές» (ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε το 2007). 26. Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της µεταπτυχιακής διατριβής της Μοδινού Ευθυµίας του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Η αρχική επαγγελµατική κατάρτιση των φιλολόγων και οι εξετάσεις του ΑΣΕΠ» (ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε το 2007). 27. Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της µεταπτυχιακής διατριβής της Μαλούτα Μαρίας του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Επισκόπηση των διδακτικών προσεγγίσεων της γαλλικής και αγγλικής γλώσσας από το 1976 έως σήµερα στην ελληνική δετυεροβάθµια εκπαίδευση» (ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε το 2008). 28. Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της µεταπτυχιακής διατριβής της Γούλα Γεωργίας του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο: «Ανάλυση γλωσσικών αναγκών στα εµποροβιοµηχανικά επιµελητήρια Θεσσαλονίκης και Σερρών» (ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε το 2008). 29. Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της µεταπτυχιακής διατριβής της Οικονόµου Σµαρώς του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Τύποι ανατροφοδότησης βραχυπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης µνήµης στην εκµάθηση λεξιλογίου της νεοελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε το 2008). 30. Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της µεταπτυχιακής διατριβής της Βασιλείου ήµητρας του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας: Η περίπτωση του εγχειριδίου Fun Way 1, 2, 3» (ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε το 2009). 31. Συνεξετάστρια της µεταπτυχιακής διατριβής της Μαρίνας Τσολακίδου στον Τοµέα Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας (2009) 32. Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της µεταπτυχιακής διατριβής της Αλεξιάδου Χάϊδως του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Η εκµετάλλευση των ψευδόφιλων µονάδων στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης σε γαλλόφωνους σπουδαστές». Έχει ολοκληρωθεί και κατατεθεί. 33. Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της µεταπτυχιακής διατριβής της Βαλιάκα Μαρίας του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Θεωρίες νοηµοσύνης: από τον Binet στον Gardner. Μια νέα πρόταση για τη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας» (δεν έχει ολοκληρωθεί). 34. Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της µεταπτυχιακής διατριβής του Βαρυτιµίδη Αναστάσιου του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Μέθοδοι και εργαλεία διάγνωσης της δυσλεξίας µε προοπτική τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας» (δεν έχει ολοκληρωθεί). 35. Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της µεταπτυχιακής διατριβής της Θεοδώρου ήµητρας του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Εκµάθηση των τεµαχιακών και υπερτεµαχιακών στοιχείων της ελληνικής από δίγλωσσους οµιλητές της Ισπανικής και Γαλικιακής: γλωσσολογική και παιδαγωγική προσέγγιση» (δεν έχει ολοκληρωθεί). 36. Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της µεταπτυχιακής διατριβής της Κωνσταντινίδου Σοφίας του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Η κατάκτηση τεµαχιακών στοιχείων από ενήλικες µαθητές της ελληνικής: Μια γλωσσολογική και διδακτική προσέγγιση» (δεν έχει ολοκληρωθεί). 37. Επίβλεψη 5 προπτυχιακών διπλωµατικών εργασιών (τέταρτο έτος σπουδών) στο πλαίσιο του µαθήµατος ιπλωµατική Εργασία (Γλ4-400): Θεοδώρα Αντωνίου, Όλγα Νόβα, Αθανάσιος Ξύστρας, Ιωάννης ηµαράς, Κωνσταντίνος Τσαρές. 38. Επίβλεψη 1 εργασίας (τέταρτο έτος σπουδών) στο πλαίσιο του µαθήµατος Επιβλεπόµενη Ερευνητική Εργασία (Γλ5-300): Σταυρούλα Καλέργη.

9 39. Επίβλεψη οµαδικών εργασιών, παρουσίασης των φοιτητριών / φοιτητών και οργάνωσης του υλικού σε τόµο στο πλαίσιο του µαθήµατος Σύγχρονες Επικοινωνιακές Προσεγγίσεις στη ιδασκαλία των Ξένων Γλωσσών (εαρινό εξάµηνο ). Άλλες επιστηµονικές / ακαδηµαϊκές δραστηριότητες Σεµινάρια & διαλέξεις 1. Σεµινάριο µε θέµα: «Ο ρόλος του Πανεπιστηµίου στην επιµόρφωση των εν ενεργεία καθηγητών αγγλικής». Το σεµινάριο έγινε στη Λάρισα µετά από πρόσκληση της Συµβούλου για την Αγγλική Γλώσσα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Σεπτέµβριος 1999). 2. Τρίωρη διάλεξη µε θέµα «Η Εκπαίδευση στα ικαιώµατα του Ανθρώπου και την Ειρήνη» σε προπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο του ιατµηµατικού ιεπιστηµονικού Προγράµµατος Εκπαίδευσης για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου και την Ειρήνη µε τίτλο «Σύγχρονα Παγκόσµια Προβλήµατα και η Ευθύνη του Επιστήµονα» έπειτα από πρόσκληση της ιευθύντριας της Εδρας UNESCO του Α.Π.Θ. Καθηγήτριας κ.. Παπαδοπούλου (εαρινό εξάµηνο και χειµερινό εξάµηνο ). 3. Τρίωρη διάλεξη µε θέµα «Τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην εκπαίδευση» στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό ίπλωµα στα Ανθρώπινα ικαιώµατα. Έδρα UNESCO για την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα και την Ειρήνη, Α.Π.Θ., (Απρίλιος 2002 και Μάιος 2003). 4. Σεµινάριο για τη διδασκαλία του Λεξιλογίου της αγγλικής στην ηµερίδα «Modern Teaching Approaches and Teaching Practice in L2 Classrooms σε καθηγητές αγγλικής. Το σεµινάριο έγινε στην Κατερίνη µετά από πρόσκληση της Συµβούλου για την Αγγλική Γλώσσα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. (26 Φεβρουαρίου 2002) 5. Επιµορφωτική Ηµερίδα Αγγλικής Γλώσσας για τους εν ενεργεία καθηγητές αγγλικής µε θέµα «Η εκπαίδευση στα Ανθρώπινα ικαιώµατα και η ενσωµάτωσή τους στο πρόγραµµα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης: Μια διαθεµατική προσέγγιση» έπειτα από πρόσκληση της Συµβούλου για την Αγγλική Γλώσσα (Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη 4-5 Απριλίου 2002) 6. Σεµινάριο σε εν ενεργεία καθηγητές αγγλικής µε θέµα «Ανθρώπινα δικαιώµατα και διδασκαλία ξένων γλωσσών». Το σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε στο Βρετανικό Συµβούλιο Θεσσαλονίκης έπειτα από πρόσκληση της Συµβούλου για την Αγγλική γλώσσα (2 Σεπτεµβρίου 2002). 7. Σεµινάριο στους προπτυχιακούς φοιτητές του τµήµατος Αγγλικής µε θέµα «Η διδασκαλία του Λεξιλογίου και της Προφοράς» (σε συνεργασία µε την Α. Νικολαϊδου). Το σεµινάριο οργανώθηκε από το Σύλλογο Αποφοίτων του Τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε συνεργασία µε το TESOL Macedonia-Thrace. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (28 Μαρτίου 2003). 8. Πολλαπλασιάστρια ενηµέρωσης για τους εξεταστές / τις εξετάστριες της αγγλικής για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας (Οκτώβριος 2003 και Οκτώβριος 2004). 9. Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής των µεταπτυχιακών προγραµµάτων υποτροφιών του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών για το ακαδηµαϊκό έτος Σεµινάρια σε εν ενεργεία καθηγητές Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο του προγράµµατος «Κατάρτιση στη χρήση νέων τεχνολογιών για διδασκαλία των γλωσσών» (Επιστ. υπεύθυνος: Καθ. Α. Τσοπάνογλου) (Ιανουάριος και Ιούνιος 2005). ίδαξα τα εξής µαθήµατα: α. Χρήση των σωµάτων κειµένων στην τάξη β. Ετοιµασία αναλυτικού προγράµµατος και σχεδίου µαθήµατος

10 11. Σεµινάριο σε εν ενεργεία καθηγητές ξένων γλωσσών: «Καθηγητές Ξένων Γλωσσών στο ηµόσιο Σχολείο: Προοπτικές Αυτό-ανάπτυξης». Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος (κατόπιν πρόσκλησης) (18-21 Μαρτίου 2005). 12. Συνδιοργάνωση και συµµετοχή σε σεµινάριο µε την Α. Σουγάρη για την επιµόρφωση και προετοιµασία των Καθηγητών Αγγλικής που συµµετέχουν ως Μέντορες στο Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών. Θέµα του σεµιναρίου: Mentoring: Exploring the possibilities (17 Σεπτεµβρίου 2005) 13. Μονόωρη διδασκαλία του µαθήµατος «Εκπαίδευση µε βάση το στόχο: Η εφαρµογή του Task-based learning στην Ιατρική Εκπαίδευση» σε µέλη.ε.π. της Ιατρικής Σχολής, Α.Π.Θ. στο πλαίσιο εξαµηνιαίου Προγράµµατος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ( , , ) 14. Σεµινάρια σε εν ενεργεία καθηγητές αγγλικής στο πλαίσιο των Επιµορφωτικών Σεµιναρίων του Τοµέα Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας από το 2000 έως το 2007 (3-4 σεµινάρια ανά έτος). ίδαξα τα εξής σεµινάρια: 1) ιδασκαλία λεξιλογίου 2) ιαθεµατική διδασκαλία και διδασκαλία µε τη µέθοδο Project 3) ιδασκαλία τάξεων πολλαπλών επιπέδων 4) ιδασκαλία του λεξιλογίου και της προφοράς (σε συνεργασία µε την Αικ. Νικολαΐδου) 5) Σχεδιασµός γλωσσικού µαθήµατος και µικροδιδασκαλία 6) ιαχείριση τάξης 7) Καινοτόµες θεµατικές εργασίες 8) Χρήση του υπολογιστή για τον καθηγητή αγγλικής 15. Σεµινάριο σε εν ενεργεία καθηγητές ξένων γλωσσών σε Ηµερίδα για τις Σύγχρονες ιδακτικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση µε τίτλο «Stirring the waters in mixed ability classes», 10 Μαρτίου Σεµινάριο σε εν ενεργεία καθηγητές ξένων γλωσσών στη 19 η Ηµερίδα ξενόγλωσσης εκπαίδευσης µε τίτλο «Story-based Language Teaching», 18 Mαρτίου 2007 (διοργάνωση της Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής ηµόσιας Εκπαίδευσης Βόρειας Ελλάδας) 17. Ενηµερωτικό Σεµινάριο σε συντονιστές εκπαιδευτών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στο πλαίσιο του Προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας µε θέµα «Η διδασκαλία της γραµµατικής, του λεξιλογίου και της προφοράς», 4-6 Σεπτεµβρίου 2007 (σε συνεργασία µε την Αικ. Νικολαΐδου) 18. Τρίωρη διάλεξη µε θέµα «Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα και την Ειρήνη» σε προπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο του ιατµηµατικού ιεπιστηµονικού Προγράµµατος Εκπαίδευσης για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου και την Ειρήνη µε τίτλο «Σύγχρονα Παγκόσµια Προβλήµατα και η Ευθύνη του Επιστήµονα» έπειτα από πρόσκληση της ιευθύντριας της Εδρας UNESCO του Α.Π.Θ. Καθηγήτριας κ.. Παπαδοπούλου (εαρινό εξάµηνο ) 19. Σεµινάριο σε εν ενεργεία καθηγητές ξένων γλωσσών στο πλαίσιο ηµερίδας που διοργάνωσε η ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Ηµαθίας µε τίτλο «Teaching mixed ability classes» (8 Απριλίου 2008) 20. Ανακοίνωση στο πλαίσιο ηµερίδας για το Πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ ιαδροµές στη ιδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας: Ανάπτυξη επιπέδων πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης. Πιστοποίηση επάρκειας ελληνοµάθειας για οµογενείς ή αλλογενείς (8 Οκτωβρίου 2008)

11 21. Τρίωρη διάλεξη µε θέµα «Τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην εκπαίδευση» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου και τον Εκδηµοκρατισµό, Έδρα UNESCO, Α.Π.Θ. (εαρινό εξάµηνο ) (βλ. πρόγραµµα µαθηµάτων). 22. Σεµινάριο στους καθηγητές αγγλικής γλώσσας του Αµερικανικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης µε τίτλο: Teaching pronunciation and vocabulary in combination: the Pro-Voc Method (σε συνεργασία µε την Αικ. Νικολαΐδου) (Σεπτέµβριος 2009). Κρίση περιλήψεων, άρθρων και επιστηµονικών προγραµµάτων (1) Κρίση εκπαιδευτικών βιβλίων για τη διδασκαλία της αγγλικής MOSAIC και ARENA του Εκδοτικού Οίκου Nelson (1993) (2) Κρίση κεφαλαίων από το βιβλίο Teaching Teenagers, του Εκδοτικού Οίκου Macmillan (2003) (βλ. επιστολή εκδότη) (3) Κρίση των υποβληθεισών περιλήψεων µε προσανατολισµό τη διδακτική και εκµάθηση γλωσσών για τα Πρακτικά των Συµποσίων Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας του Τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. από το 1999 κ.έ. (4) Κρίση άρθρων για τα Πρακτικά του 13 ου ιεθνούς Συµποσίου στη Θεωρητική και Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία του Τµήµατος Αγγλικής, Α.Π.Θ., 2000 (5) Κρίση άρθρων µε προσανατολισµό τη διδακτική και εκµάθηση γλωσσών για τα Πρακτικά του 15 ου ιεθνούς Συµποσίου στη Θεωρητική και Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία του Τµήµατος Αγγλικής, Α.Π.Θ., 2003 (6) Κρίση άρθρων µε προσανατολισµό τη διδακτική και εκµάθηση γλωσσών για τον τόµο Working Papers in Linguistics του Τµήµατος Αγγλικής, Α.Π.Θ., 2004 (7) Κρίση άρθρων µε προσανατολισµό τη διδακτική και εκµάθηση γλωσσών για το περιοδικό Journal of Applied Linguistics (έκδοση της Ελληνικής Εταιρίας Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας) (8) Κρίση άρθρων για τα Πρακτικά του 16 ου ιεθνούς Συµποσίου στη Θεωρητική και Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία του Τµήµατος Αγγλικής, Α.Π.Θ., 2005 (9) Κρίση άρθρων µε προσανατολισµό τη διδακτική και εκµάθηση γλωσσών για το 13 ο ιεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας, 2005 (10) Αξιολόγηση ερευνητικής πρότασης που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Ερευνών και το Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας για το «Πιλοτικό Πρόγραµµα Ερευνητικών Επιχορηγήσεων στα πλαίσια ενίσχυσης της Βασικής Ερευνας» (2005) (11) Κρίση άρθρων µε προσανατολισµό τη διδακτική και εκµάθηση γλωσσών για το περιοδικό Journal of Applied Linguistics (έκδοση της Ελληνικής Εταιρίας Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας) (βλ. σχετική βεβαίωση) (12) Κρίση περιλήψεων και άρθρων µε προσανατολισµό τη διδακτική και εκµάθηση γλωσσών για τα Πρακτικά του 17 ου ιεθνούς Συµποσίου στη Θεωρητική και Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία του Τµήµατος Αγγλικής, Α.Π.Θ., 2006 (βλ. σχετικές βεβαιώσεις) (13) Κρίση άρθρων για τα Πρακτικά του 14 ου ιεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας, 2008 (14) Κρίση άρθρου για το περιοδικό Μέντορας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2009) (βλ. σχετική πρόσκληση)

12 Οργάνωση συνεδρίων & ηµερίδων Απριλίου ο ιεθνές Συµπόσιο Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας, Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Γραµµατέας Οργανωτικής Επιτροπής) εκεµβρίου ο Συνέδριο Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας µε θέµα «Η συµβολή της διδασκαλίας και εκµάθησης γλωσσών στην προώθηση ενός πολιτισµού Ειρήνης». Ελληνική Εταιρία Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας, Θεσσαλονίκη (Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής) Απριλίου ο ιεθνές Συµπόσιο Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας, Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Ταµίας Οργανωτικής Επιτροπής) εκεµβρίου ο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στον Πολιτισµό Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και Ειρήνης». Έδρα UNESCO του Α.Π.Θ. & Ινστιτούτο Εκπαίδευσης για την Ειρήνη (Γραµµατέας Οργανωτικής Επιτροπής) Απριλίου ο ιεθνές Συµπόσιο Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας, Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Γραµµατέας Οργανωτικής Επιτροπής). 1-3 Φεβρουαρίου 2007 TEMOLAYOLE Conference: Research into Teaching Modern Languages to Young Learners, οργάνωση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Pecs, Ουγγαρία. 8-9 Ιουνίου 2007 Ερευνητική ιηµερίδα 2007 του Τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (σε συνεργασία µε τη Ν. Αντωνοπούλου) εκεµβρίου ο ιεθνές Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας (Αντιπρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής). ιοικητικό / ακαδηµαϊκό έργο (1) Μέλος της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής κατά την υποστήριξη του διδακτορικού της Ελένης Αγαθοπούλου (2003). (2) Εξετάστρια παραγωγής προφορικού λόγου της αγγλικής γλώσσας για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας (Νοέµβριος 2003 και Νοέµβριος 2004). (3) Μέλος της επιτροπής επιλογής φοιτητριών/τών για το Μ Ε του Τοµέα Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας του τµήµατος (2003). (4) Συν-υπεύθυνη µε την Αικ. Νικολαΐδου για την οργάνωση, το σχεδιασµό και το πρόγραµµα σπουδών των Επιµορφωτικών Σεµιναρίων των εν ενεργεία καθηγητών Αγγλικής.

13 (5) Συν-υπεύθυνη για τη δηµιουργία δικτυακού τόπου για τα Σεµινάρια Καθηγητών Αγγλικής (www.enl.auth.gr/ttc) (6) Συν-υπεύθυνη για την οργάνωση του Resource Center της Βιβλιοθήκης της Αγγλικής (µε την Αικ. Νικολαΐδου) (7) Εκπρόσωπος Ε.Ε. Ι.Π. στη Γενική Συνέλευση ( : αναπληρωµατκό µέλος, και : τακτικό µέλος) (8) Μέλος της Επιτροπής για την επιλογή καθηγητών µε απόσπαση από την Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (1999, 2001, 2005) (9) Εισηγήτρια και βαθµολογήτρια θεµάτων στην αγγλική γλώσσα για τις κατατακτήριες εξετάσεις 1 ου εξαµήνου (2002) (10) Εισηγήτρια και βαθµολογήτρια θεµάτων στη Σύγχρονη Αγγλική Γλώσσα Ι και ΙΙ για τις κατατακτήριες εξετάσεις 3 ου εξαµήνου (1999, 2000, 2004). Αναβαθµολογήτρια: 2001 και 2005 (11) Μέλος τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη της Ε. Αγαθοπούλου στη βαθµίδα του Λέκτορα (2003) (12) Μέλος τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την εκλογή µέλους Ε.Ε. Ι.Π. (κλάδου 1) του Κέντρου ιδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του Α.Π.Θ. (2004) (13) Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ( , , ). (14) Τακτικό µέλος της επιτροπής για την παραλαβή ειδών, οργάνων και υλικών του Τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. (2003 και 2004) (15) Μέλος της τριµελούς Επιτροπής για την επιλογή φοιτητών για το Μ..Ε. του Τοµέα Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας του Τµήµατος Αγγλικής ( και ) (16) Συν-υπεύθυνη για τη δηµιουργία του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης στη ιδασκαλία της Αγγλικής ως εύτερης / Ξένης Γλώσσας ( σε συνεργασία µε την Αικ. Νικολαΐδου) (17) Μέλος της πενταµελούς Επιτροπής για την αναµόρφωση του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος (2005) (18) Υπεύθυνη για την ίδρυση Πειραµατικού Σχολείου του Τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. (2005) (Φ.Ε.Κ τ.β / ) (19) Μέλος της Επιτροπής του Κέντρου Αυτοµάθησης του Τµήµατος Αγγλικής (20) Μέλος της Επιτροπής Φοιτητικών Ζητηµάτων ( ) (21) Ταµίας του ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας (εκλογή τον Ιανουάριο του 2004 µε διετή θητεία) (22) Εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρίας Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας στη συνεδρίαση της ιεθνούς Επιτροπής της ιεθνούς Εταιρίας Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας (Madison, Wisconsin, Ιούλιος 2005). (23) Πρόεδρος του Εποπτικού Συµβουλίου του 3 ου ηµοτικού Σχολείου Ευόσµου Πειραµατικού του Τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Από το 2006 έως σήµερα είµαι υπεύθυνη για (α) το σχεδιασµό του προγράµµατος διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας (β) την επιλογή των διδακτικών εγχειριδίων (γ) την επιµόρφωση των καθηγητριών αγγλικής γλώσσας (δ) το συντονισµό ερευνών στο σχολείο (ε) το πρόγραµµα παρακολούθησης φοιτητών (24) Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας (εκλογή τον Ιανουάριο του 2006 διετής θητεία). (25) Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας (εκλογή το Φεβρουάριο 2008 διετής θητεία).

14 (26) Μέλος Εκλεκτορικού Σώµατος για την πλήρωση µιας θέσης στη βαθµίδα του Λέκτορα στο Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. µε γνωστικό αντικείµενο «Μεθοδολογία διδασκαλίας / εκµάθησης της γαλλικής γλώσσας» (05/11/2007) (27) Μέλος Εκλεκτορικού Σώµατος για την πλήρωση µιας θέσης στη βαθµίδα του Λέκτορα στον Τοµέα Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας του Τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. µε γνωστικό αντικείµενο «Ιστορική Γλωσσολογία» (27/11/2007) (28) Μέλος Εκλεκτορικού Σώµατος για την πλήρωση µιας θέσης στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Γλωσσολογία: Πραγµατολογία και διδασκαλία δεύτερης γλώσσας» στον Τοµέα Γλωσσολογίας του τµήµατος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (22/02/2008) (29) Μέλος τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση µιας θέσης στη βαθµίδα Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο: «Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία: Εκµάθηση της αγγλικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης γλώσσας κατά την προσχολική και σχολική ηλικία» στο τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. (04/11/2008) (30) Μέλος Εκλεκτορικού Σώµατος για την πλήρωση µιας θέσης στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή στον Τοµέα Μετάφρασης και ιαπολιτισµικών Σπουδών του τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. µε γνωστικό αντικείµενο «Μετάφραση- ιερµηνεία και ιαπολιτισµικές Σπουδές» (18/11/2008) (31) Μέλος Εκλεκτορικού Σώµατος για την πλήρωση µιας θέσης στη βαθµίδα του Λέκτορα/Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία: Νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία/εκµάθηση της αγγλικής γλώσσας» (01/04/2008) (32) Μέλος της επιτροπής επιλογής φοιτητριών/τών για το Μ Ε του Τοµέα Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας του τµήµατος (2008). (33) Μέλος της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής κατά την υποστήριξη του διδακτορικού της Μαρίας Τσοµπάνογλου (2008). (34) Μέλος της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής κατά την υποστήριξη του διδακτορικού της Ιωάννας Ζιάκα (2008). (35) Εξετάστρια παραγωγής προφορικού λόγου της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας (Μάιος 2008). (36) Παρακολούθηση Workshop στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών στο Γρκατς, Αυστρία µε τίτλο Piloting and implementing the European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL2), Ιουνίου 2008 (βλ. σχετική βεβαίωση). (37) Μέλος Εκλεκτορικού Σώµατος για την πλήρωση µιας θέσης στη βαθµίδα του Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «ιδακτική των γλωσσών: Η Αξιολόγηση στην Ξενόγλωσση Κατάρτιση» στο τµήµα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. (Ιούνιος 2009) (38) Μέλος της Επιτροπής εξετάσεων για την πιστοποίηση γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού σε µετανάστες που επιθυµούν να αποκτήσουν το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος (εµπλεκόµενοι φορείς: Ι ΕΚΕ, Υπουργείο Εσωτερικών και Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας) (από το 2007 έως σήµερα) (39) Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του Τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (17/06/2009) (40) Αναπληρωµατικό µέλος στην επιτροπή παραλαβής για το διαγωνισµό αρ. 274 που αφορά την προµήθεια ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων και συγγραµµάτων για τις ανάγκες του τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για το ακαδηµαϊκό έτος

15 Ανακοινώσεις σε συνέδρια σεµινάρια Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (1) The role of L1 reading experience in L2 reading comprehension: A case study April ο ιεθνές Συµπόσιο Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας, Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. (2) English adjectives in ic/-ical and their Greek sources in ικ(ος). A source of confusion for Greek learners of English Σεπτεµβρίου ο ιεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας, Πανεπιστήµιο Κύπρου. (3) Human Rights and TEFL: Globalizing school education. Μάρτιος ο ιεθνές Συνέδριο του ΙΑTEFL, ουβλίνο. (4) Multimedia teaching material on Greek-English false friends Απριλίου ο ιεθνές Συµπόσιο Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας, Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. (5) Project Work: Bridging the gap. Απρίλιος o ιεθνές Συνέδριο του IATEFL, Brighton, U.K. (6) Utopia vs Reality: the efficacy of in-service training courses for EFL teachers 4-6 Μαΐου ο ιεθνές Συµπόσιο Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας, Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (σε συνεργασία µε την Α. Νικολαϊδου). (7) Non-scientific lexical creations in English based on Greek formative elements: Categorization and acquisition by Greek learners of English Σεπτεµβρίου ο ιεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας, Σορβόνη, Γαλλία. (8) Τeaching vocabulary and pronunciation in combination: a challenging approach Μαρτίου IΑTEFL Conference. York, U.K. (σε συνεργασία µε την Α. Νικολαΐδου). (9) Combining vocabulary and pronunciation teaching Απριλίου ο ιεθνές Συµπόσιο Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (σε συνεργασία µε την Α. Νικολαΐδου). (10) A multiple word-association test in Greek: Suggestions for assessing productive vocabulary in Greek as L Μαΐου η Ετήσια Συνάντηση. Τοµέας Γλωσσολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. (11) The developmental model for the mental lexicon: Evidence from Greek learners of English Σεπτεµβρίου ο ιεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας,

16 Πανεπιστήµιο Ρεθύµνου, Κρήτη. (12) Word association tests in Greek: The absence of a shift in response type. 7-9 Μαϊου η Ετήσια Συνάντηση. Τοµέας Γλωσσολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. (13) Pre-service EFL teacher beliefs about foreign language learning in Greece Ιουλίου th International Conference of AILA, Madison Wisconsin, USA. (14) A multiple Word Association Test in Greek: A new method of assessing productive vocabulary in Greek as L Σεπτεµβρίου ο ιεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας, University of York, U.K. (15) Connectivity and argumentation in Greek university students written English. 1-4 Ιουλίου th Teaching and Language Corpora Conference, Παρίσι, (poster presentation, σε συνεργασία µε την Α-Μ. Χατζηθεοδώρου) (16) Τhe Greek Corpus of Advanced Learner English (GRICLE): An Electronic Database of Written Discourse Oκτωβρίου ο ιεθνές Συνέδριο Γλωσσολογίας, Πανεπιστήµιο Κύπρου (σε συνεργασία µε την Ά.-Μ. Χατζηθεοδώρου). (17) Story-based Language Teaching: An Experimental Study on the Implementation of a Module in Three European Countries 1-3 Φεβρουαρίου University of Pecs, Hungary (Σε συνεργασία µε τις Katalin Lang, και Katerina Dvorakova) (18) It is more than true that television reproduces life: The effect of Greek rhetorical conventions on Greek learners academic writing in English. 4-6 Mαΐου, o ιεθνές Συµπόσιο Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας, Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. (Σε συνεργασία µε την Ά.-Μ. Χατζηθεοδώρου). (19) The projection of stance in the Greek Corpus of Learner English (GRICLE) Ioυλίου, International Conference on Corpus Linguistics 2007, Πανεπιστήµιο Birmingham, U.K. (σε συνεργασία µε την Ά.-Μ. Χατζηθεοδώρου). (20) Greek-English false friends: now they are, now they aren t. 30 Αυγούστου-2 Σεπτεµβρίου, ο ιεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας, Τµήµα Γλωσσολογίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων (σε συνεργασία µε την Πασχαλία Πατσαλά) (21) Then how will they get the much-wanted paper? A multifaceted study of English as a foreign language in Greece εκεµβρίου ο ιεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας στις «Εξελίξεις στην Έρευνα της Γλωσσικής Εκµάθησης και ιδασκαλίας», Θεσσαλονίκη (σε συνεργασία µε την Ηώ Αγγουρή και τη Μαρία Ζιγρίκα) (22) Exploring the marking of stance in argumentative essays written by EFL learners and native speakers of English.

17 3-6 Ιουλίου th Teaching and Language Corpora Conference, Λισσαβόνα Πορτογαλίας, ( σε συνεργασία µε την Α-Μ. Χατζηθεοδώρου). (23) A word association study in Greek: Challenging the syntagmatic-paradigmatic shift Αυγούστου ο Παγκόσµιο Συνέδριο Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας: AILA 2008, Essen, Germany. (24) Identifying young learners learning styles in Greece Σεπτεµβρίου First International Conference on English Language Teaching and Learning, University of Santiago de Compostela (σε συνεργασία µε τη Θωµαή Αλεξίου) (25) Structures of argumentation in Greek: Corpus of Learner English (GRICLE) Σεπτεµβρίου New Trends in Language Teaching and Translation Studies. In honour of John Sinclair, University of Granada, Spain (σε συνεργασία µε την Ά-Μ. Χατζηθεοδώρου). (26) Introducing a foreign language at primary level: Benefits or lost opportunities? The case of Greece 3-5 Απριλίου ο ιεθνές Συµπόσιο Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας, Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. ( σε συνεργασία µε τη Θωµαή Αλεξίου) (27) Discourse-organising nouns in American and Greek university students argumentative essays: A contrastive study 3-5 Απριλίου ο ιεθνές Συµπόσιο Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας, Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. ( σε συνεργασία µε την Α-Μ. Χατζηθεοδώρου) Ανακοινώσεις σε πανελλήνια συνέδρια / άλλες ακαδηµαϊκές εκδηλώσεις (28) How free are we? Νοέµβριος nd Annual Convention TESOL Macedonia-Thrace. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (29) Τeaching Greek-English false friends to Greek learners. 3-5 Απριλίου ο διεθνές Συµπόσιο Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας, Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. (30) Let them learn what you cannot teach. Oκτώβριος th Annual Convention TESOL Macedonia-Thrace. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (31) Model United Nations: Promoting Learner Independence. Φεβρουάριος Προσκεκληµένη οµιλήτρια σε σεµινάριο του TESOL Macedonia-Thrace. (32) Who is afraid of the Internet? Νοέµβριος th Annual Convention TESOL Macedonia-Thrace. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (33) Human Rights and TEFL: Globalizing School Education.

18 Οκτώβριος th Annual Convention TESOL Macedonia-Thrace, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. (34) Καινοτοµία στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση: Η συµβολή του Τµήµατος Αγγλικής. 30 Mαρτίου-1 Απριλίου Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Σύνδεση Τριτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (σε συνεργασία µε την Α. Νικολαϊδου) (35) The challenge of human rights education. ( ιδασκαλία στα Ανθρώπινα ικαιώµατα σε τάξη Ελλήνων και Τούρκων µαθητών). Απρίλιος Balkan Conference, Αλεξανδρούπολη. (36) Innovative in-service teacher development (σε συνεργασία µε την Α. Νικολαΐδου) Oκτωβρίου TESOL Macedonia-Thrace 9 th Annual Convention, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. (37) Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα και σχολικό πρόγραµµα: Μια ειρηνική συνύπαρξη εκεµβρίου ο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στον Πολιτισµό Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και Ειρήνης». Έδρα UNESCO του Α.Π.Θ. & Ινστιτούτο Εκπαίδευσης για την Ειρήνη. (38) Ηοw to promote incidental vocabulary learning: using different techniques and approaches to vocabulary teaching. 31 Μαρτίου Ηµερίδα του TESOL Macedonia-Thrace. Βρετανικό Συµβούλιο, Θεσσαλονίκη. (39) Τhe role of the University in the promotion of teacher development 21 Απριλίου Colloquium on Challenges in Teacher Education, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (σε συνεργασία µε την Α. Νικολαΐδου) (40) Aristotle University Teacher Training Courses 25 Απριλίου Ηµερίδα του TESOL Macedonia Thrace (σε συνεργασία µε την Α. Νικολαϊδου) Ανακοινώσεις σε συναντήσεις Ευρωπαϊκών προγραµµάτων (41) ιάλεξη στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Euromigranet µε θέµα: Greeks: former immigrants current hosts (Φεβρουάριος 2003) (42) ιάλεξη στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών στο Γκρατς, Αυστρία, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος TEMOLAYOLE µε θέµα Reflective practice in teacher education (Ιούνιος 2004) Προσκεκληµένη οµιλήτρια συνεδρίου (43) The changing status of vocabulary in ELT 4-6 Νοεµβρίου th Annual Convention of TESOL Macedonia Thrace

19 ηµοσιεύσεις Βιβλία (επιµέλεια έκδοσης) 1. Nicolaidis, K. & Μ. Mattheoudakis (eds) (2000) Proceedings of the 13 th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, April, 1999, Aristotle University of Thessaloniki, Greece. 510 σελίδες. 2. Mattheoudakis, M. & A. Psaltou-Joycey (eds) (2005) Selected Papers of the 16 th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, April, 2003, Aristotle University of Thessaloniki, Greece. 575 σελίδες. 3. Nikolov, M., J. Mihaljevic Djigunovic, M. Mattheoudakis, G. Lundberg and T. Flanagan (eds). (2007). Teaching Μodern Languages to Young Learners: teachers, curricula and materials. European Centre for Modern Languages, 150 σελίδες. Το βιβλίο έχει µεταφραστεί στα ουγγρικά και έχει δηµοσιευτεί από το Συµβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία µε το Oktataskutato es Fejleszto Intezet (2008) (παρατίθεται φωτοτυπία του εξώφυλλου του βιβλίου). Κύριες δηµοσιεύσεις (σε διεθνή περιοδικά και βιβλία µε το σύστηµα πολλαπλής κρίσης) 4. Mattheoudakis, Μ. & K. Nicolaidis (2005). Stirring the waters. INSET in Greece. European Journal of Teacher Education, vol. 28(1): Mattheoudakis, Μ. (2005). Language education of adult immigrants in Greece: current trends and future developments. International Journal of Lifelong Education, vol. 24(4): εληγιάννη, Α. & Μ. Ματθαιουδάκη (2008). Ο Μέντορας και οι άλλοι: Μια προκαταρκτική µελέτη για την εκπαίδευση, αξιολόγηση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, Mattheoudakis, M., K. Dvorakova & K. Lang (2007). Story-based language teaching: an experimental study on the implementation of a module in three European countries. In M. Nikolov, J. Mihaljevic Djigunovic, M. Mattheoudakis, G. Lundberg & T. Flanagan (eds) Teaching Μodern Languages to Young Learners: teachers, curricula and materials, Graz: European Centre for Modern Languages, Council of Europe Publishing, Mattheoudakis, M. & T. Alexiou (προς δηµοσίευση). Identifying young learners learning styles in Greece. In Current issues in English language teaching and learning. An international perspective. Cambridge Scholars Publishing (12 σελίδες) (βλ. σχετική βεβαίωση). 1 Η εργασία αυτή κρίθηκε στην εκλογή µου για τη βαθµίδα της Επίκ. Καθηγήτριας αλλά η δηµοσίευσή της καθυστέρησε και τελικά έγινε το 2008.

20 ηµοσιεύσεις στα Ελληνικά σε πρακτικά συνεδρίων, βιβλία και δικτυακούς τόπους 9. Ματθαιουδάκη, Μ. & Νικολαϊδου, Κ. (2002) Καινοτοµία και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση: Η συµβολή του Τµήµατος Αγγλικής. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Σύνδεση Τριτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 30 Μαρτίου 1 Απριλίου 2001, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Ματθαιουδάκη, Μ. (2004). Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα και σχολικό πρόγραµµα: Μια ειρηνική συνύπαρξη. Στο. Παπαδοπούλου (επιµ.) Πρακτικά του 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στον Πολιτισµό Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και Ειρήνης» εκεµβρίου Έδρα UNESCO του Α.Π.Θ. & Ινστιτούτο Εκπαίδευσης για την Ειρήνη, Αντωνοπούλου, Ν.. Παπαδοπούλου, Μ. Ματθαιουδάκη, E. Joycey, Μ. Μάνθος, & Ι. Τσιµπλή (2009). Η προσαρµογή των εξετάσεων Α1-Α2 του ΚΠΓ για ενήλικες σπουδαστές των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Στο Α. Τσοπάνογλου (εκδ.) Ζητήµατα πιστοποίησης της γλωσσοµάθειας: Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας ως σηµείο αναφοράς, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία, Πρακτικά Συνεδρίων 12. Mattheoudakis, M. (1996). Teaching Greek-English false friends. Proceedings of the 9 h International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, 3-5 April 1995, Thessaloniki, Greece Mattheoudakis, M. (2000). The role of L1 reading experience in L2 reading comprehension: a case study. Proceedings of the 13 th International Symposium in Theoretical and Applied Linguistics, April 1999, Thessaloniki, Greece Mattheoudakis, M. (2000). Human Rights and TEFL: Globalizing school education. Conference Selections of IATEFL (editor: Alan Pulverness), Mattheoudakis, M. (2001). English adjectives in -ic/-ical and their Greek sources in ικ(ος): a source of confusion for Greek learners of English. Proceedings of the 4 th International Conference of Greek Linguistics, September Thessaloniki, Greece, Mattheoudakis, M. (2002). Multimedia teaching material on Greek-English false friends. Selected Papers of the 14 th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, April, 2000, Thessaloniki, Greece Mattheoudakis, M. (2002). Non-scientific lexical creations in English based on Greek formative elements: Categorization and acquisition by Greek learners of English. Proceedings of the 5 th International Conference on Greek Linguistics, September 2001, Paris, France Nicolaidis, K. & M. Mattheoudakis (2002). Teaching vocabulary and pronunciation in combination: a challenging approach. In A. Pulverness (ed.) IATEFL York Conference Selections, March 2002, York (δηµοσίευση εκτεταµένης περίληψης: σελίδες 36-37).

ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΧΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής (Ανάλυση Λόγου Κοινωνιογλωσσολογία), Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α) ΣΠΟΥ ΕΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΧΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής (Ανάλυση Λόγου Κοινωνιογλωσσολογία), Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α) ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΧΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής (Ανάλυση Λόγου Κοινωνιογλωσσολογία), Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τόπος και ηµεροµηνία γεννήσεως: Θεσσαλονίκη, 14 εκεµβρίου 1967 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. svarlokosta@phil.uoa.gr http://uoalinguistics.web.officelive.com/svarlokosta.aspx http://svarlokosta.weebly.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. svarlokosta@phil.uoa.gr http://uoalinguistics.web.officelive.com/svarlokosta.aspx http://svarlokosta.weebly. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο Βαρλοκώστα Όνοµα Σπυριδούλα Ηµεροµηνία γέννησης 18 Αυγούστου 1964 Τόπος γέννησης Σπάρτη Επάγγελµα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τοµέας Γλωσσολογίας, Τµήµα Φιλολογίας, Εθνικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΓΓΕ Καθηγήτρια Π.Τ.Ν. ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 [1] Περιεχόμενα α/α Τίτλος ενότητας Σελίδα 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 2. Αναλυτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Αθανασία Γαλανουδάκη - Ράπτη Τόπος/χρόνος Γέννησης: Αγ. Νικόλαος Κρήτης, 1946 Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΜΑΚΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΜΑΚΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΜΑΚΡΗ Ιανουάριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ Α. Βιογραφικό Σηµείωµα 5 Α.1. Προσωπικές πληροφορίες. 6 Α.2. Σπουδές και ακαδηµαϊκοί τίτλοι... 6 Α.3. Επαγγελµατική εµπειρία....

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πτυχίο από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. ("λίαν καλώς").

1990 Πτυχίο από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (λίαν καλώς). 1. ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: E-mail: Παναγιώτης Αρβανίτης Αναπλ. Καθηγητής στον Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΚΟΚΚΟΣ Όνοµα : ΑΛΕΞΙΟΣ Όνοµα πατέρα : ηµήτριος Όνοµα µητέρας : Ελένη Ηµερ. Γέννησης : 22/11/1950 Τόπος γέννησης : Αθήνα Υπηκοότητα : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ Ονοµατεπώνυµο: Κωνσταντίνος Δ. Πόρποδας Ιδιότητα: Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών Ειδίκευση Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Γνωστική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Ανάγνωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ψυχολογίας Φιλοσοφική Σχολή. Κωνσταντίνος Λ. Μυλωνάς

Τµήµα Ψυχολογίας Φιλοσοφική Σχολή. Κωνσταντίνος Λ. Μυλωνάς Τµήµα Ψυχολογίας Φιλοσοφική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Κωνσταντίνος Λ. Μυλωνάς Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ψυχολογίας στο γνωστικό αντικείµενο Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) Διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Δημ. Γούναρη 62-68, 54635 Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) Τηλέφωνο (-α) +30

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΖΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΖΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΖΑΚΗ Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα amouzaki@edc.uoc.gr Δημοτικής Εκπαίδευσης http://angelikimouzaki.weebly.com/ Πανεπιστήμιο Κρήτης Tel. +30 28310 77606 Γάλλος,

Διαβάστε περισσότερα

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week).

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελισάβετ Πατηράκη Κουρµπάνη KΑΘΗΓΗΤΡΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ» Αθήνα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ατοµικά στοιχεία 3 2. Σπουδές 3 3. Βραβεία ιακρίσεις 4 4. Επαγγελµατική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 Έγκριση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 3 Ιουλίου 2009 ΜΕΛΗ ΤΗΣ OMEA

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θησαυροί του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Οι Θησαυροί του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Οι Θησαυροί του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Περιεχόμενα Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Τμήμα Νηπιαγωγών Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Εκπαίδευσης Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Εκπαίδευσης Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Εκπαίδευσης Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα 1 2010 Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Γουργιώτου Ευθυμία ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Λαμία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-11-1962

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αύγουστος 2014 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο Όνοµα Όνοµα πατέρα Όνοµα µητέρας Τόπος γεννήσεως ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Αριστείδης Άννα Αθήνα Ηµερ/νία γεννήσεως 16-2 - 1956 ιεύθυνση επικοινωνίας Τηλέφωνο Τηλέφωνο εργασίας /

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. της Μαρίας Μπατσούτα. Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. της Μαρίας Μπατσούτα. Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ της Μαρίας Μπατσούτα Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 Α. ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ... Μεταπτυχιακός τίτλος Γνώση Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ημερομηνία γέννησης: 02.09.1957. Διεύθυνση: Φράττι 15 117 42, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 9225350 6944969732

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ημερομηνία γέννησης: 02.09.1957. Διεύθυνση: Φράττι 15 117 42, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 9225350 6944969732 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Oνοματεπώνυμο: Τόπος γέννησης: Σοφία Πρόκου Κωνσταντινούπολη Ημερομηνία γέννησης: 02.09.1957 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη, μητέρα δύο παιδιών Διεύθυνση: Φράττι

Διαβάστε περισσότερα

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Λύδια Μίτιτς Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Βιογραφικό σημείωμα: Λύδια Μίτιτς Εκπαίδευση Διδάκτορας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1985 Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1985 Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: Σουζάνα Παντελιάδου Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Μαθησιακών Δυσκολιών Τμήμα Φιλοσοφία & Παιδαγωγικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τηλ. 0030 2310 997204 e-mail: spadeli@edlit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ασπασία I. Τσαούση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ασπασία I. Τσαούση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ασπασία I. Τσαούση Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Δικαίου & Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου Νομική Σχολή ΑΠΘ LL.M., Ph.D. (University of Chicago) Accredited Mediator (CIArb)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-13 STUDENT HANDBOOK 2012-13 Ναυαρίνου 13 α, ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: 210 6741619, 6970886134 milionis@sch.gr

e-mail: 210 6741619, 6970886134 milionis@sch.gr ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2007 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατέρα: Ειδικότητα Ιδιότητα: Έτος, τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα