Έκθεση Πεπραγμένων της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) για τα έτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Πεπραγμένων της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) για τα έτη 2006-2007"

Transcript

1 Έκθεση Πεπραγμένων της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) για τα έτη Εισαγωγή Σε εφαρμογή της Διακήρυξης της Μπολώνιας της 19ης Ιουνίου 1999 για την πραγμάτωση Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, την οποία συνυπέγραψε η Ελλάδα, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε τον Αύγουστο του 2005 Νόμο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Ν. 3374/2005, ΦΕΚ 2 Αυγούστου 2005, αρ. φύλλου 189), με κύριο στόχο τη διαρκή αξιολόγηση του διδακτικού, ερευνητικού και κάθε άλλου έργου των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της έρευνας και διδασκαλίας, των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από αυτά στο πλαίσιο της αποστολής τους. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες συστηματικής και τεκμηριωμένης Εσωτερικής και εν συνεχεία Εξωτερικής αξιολόγησης της ανώτατης εκπαίδευσης στην χώρα μας, σύμφωνα με γενικώς αποδεκτά κριτήρια, σταθερότυπους και πρότυπα που εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ, αλλά και ευρύτερα διεθνώς, αναμένεται ότι θα ενδυναμώσουν την αυτονομία των ακαδημαϊκών μονάδων και ιδρυμάτων, θα ενισχύσουν το αίσθημα ευθύνης, θα απαντήσουν στο αίτημα για κοινωνική λογοδοσία και θα συμβάλουν γενικότερα στην καλλιέργεια και βελτίωση του «κλίματος ποιότητας» στις ακαδημαϊκές κοινότητες της χώρας. Μετά από γνωμάτευση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου (11 Ιανουαρίου 2006) Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), η οποία προβλέπεται από τον Ν. 3374/2005, διορίσθηκε ο ομ. Καθηγητής κ. ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ (ΦΕΚ 10 Φεβρουαρίου 2006), ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα την 1 η Μαρτίου Ακολούθησε (1 η Σεπτεμβρίου 2006) ο διορισμός και η συγκρότηση σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου 3374/2005, των 12 μελών της Αρχής. Η θητεία των πρώτων Μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Π. καθορίστηκε με δημόσια κλήρωση (άρθρο 11 3) στις 12 Οκτωβρίου 2006 ως εξής: 1

2 Ι. Μέλη ΔΕΠ με τετραετή θητεία ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΟΥΚΑ ΚΑΜΠΙΤΟΓΛΟΥ, καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το επιστημονικό πεδίο των «Ανθρωπιστικών Επιστημών» ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΝΝΗΣ, καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το επιστημονικό πεδίο των «Επιστημών Υγείας» ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου (σήμερα του Πανεπιστημίου Πειραιά), για το επιστημονικό πεδίο των «Θετικών Επιστημών και Πληροφορικής» ΙΙ. Μέλη ΔΕΠ με διετή θητεία ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για το επιστημονικό πεδίο των «Επιστημών Μηχανικών και Γεωτεχνικών» ΠΑΝΟΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ, καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το επιστημονικό πεδίο των «Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων» ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ, καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το επιστημονικό πεδίο των «Νομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών» ΙΙΙ. Μέλη Ε.Π. με τετραετή θητεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΚΗΣ, καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, για τον κλάδο «Τεχνολογικών Επιστημών Μηχανικών» ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, για τον κλάδο «Διοίκησης και Οικονομίας» IV. Μέλη Ε.Π. με διετή θητεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ, Καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, για τον κλάδο «Τεχνολογικών Γεωτεχνικών Επιστημών και Τροφίμων» ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τον κλάδο «Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας» Τετραετής, τέλος είναι η θητεία και των άλλων δύο άλλων μελών, όπως ορίζεται από το Νόμο 3374/2005, αρθρ. 11 παρ. στ και ζ, αντίστοιχα. ΛΟΥΙΖΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, Διευθύντρια Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ΑΜΕΝΤΕΟ ΟΝΤΟΝΙ, καθηγητής ΜΙΤ, ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο προβλεπόμενος από τον Ν. 3374/2005 (αρθρ. 11 παρ. 2 δ) εκπρόσωπος των φοιτητών δεν υποδείχθηκε από την Ε.Φ.Ε.Ε., και η θέση του εκπροσώπου των σπουδαστών επίσης δεν πληρώθηκε, επειδή δεν 2

3 υποδείχθηκε υποψήφιος από την Ε.Σ.Ε.Ε ( αρθρ. 11 παρ. 2 ε), παρά τις έγγραφες προσκλήσεις του ΥπΕΠΘ προς τους δύο φορείς. Ι. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Κατά το πρώτο δωδεκάμηνο της λειτουργίας της η Α.ΔΙ.Π. αντιμετώπισε σοβαρότατες δυσκολίες, καθώς δεν ελήφθη πρόνοια δημιουργίας των αναγκαίων προϋποθέσεων για τη λειτουργία της πριν από το διορισμό και τη σύσταση της Αρχής. Έτσι, η Αρχή στο διάστημα αυτό προσέκρουσε σε χρονοβόρες δυσλειτουργίες. 1. ΈΔΡΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Επειδή δεν διατέθηκε αμέσως χώρος για την εγκατάσταση της έδρας της, η Α.ΔΙ.Π. υποχρεώθηκε να αξιοποιήσει τη φιλοξενία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο Πρύτανης του οποίου έθεσε στην διάθεση του Προέδρου τη χρήση του προσωπικού του γραφείου και περιστασιακάτης αίθουσας συνεδριάσεων στο κτήριο της οδού Βουλγαροκτόνου 30, στην Αθήνα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διέθεσε επίσης προσωρινά μία γραμματέα και ανέλαβε να καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες και τα αναλώσιμα της Αρχής. Επίσης, άλλο Πανεπιστήμιο ανήρτησε προσωρινά την ιστοσελίδα επικοινωνίας με την Α.ΔΙ.Π, καθώς και άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα κάλυψαν λειτουργικές ανάγκες. Το British Council κάλυψε τα έξοδα οργάνωσης δυο συναντήσεων με ομιλητή τον Πρόεδρο της European Association for Quality Assurance (ENQA), που είχαν σκοπό την ενημέρωση των Πρυτάνεων και των Προέδρων των ΤΕΙ σχετικά με τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Το ΥπΕΠΘ προσέφερε προσωρινή στέγη στην Α.ΔΙ.Π. μόλις την 1 η Σεπτεμβρίου του 2007, στον 5 ο και 6 ο όροφο υποβαθμισμένου κτιρίου γραφείων επί της λεωφόρου Συγγρού 56, καθώς και απολύτως στοιχειώδη επίπλωση και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Έκτοτε η Α.ΔΙ.Π. προβαίνει σε επίμονα διαβήματα αρμοδίως για την εξασφάλιση κατάλληλων χώρων, ανάλογων προς τις λειτουργικές της ανάγκες αλλά και προς το κύρος των μελών της και, κυρίως, των ξένων συνεργατών και εμπειρογνωμόνων που θα αναλάβουν την εξωτερική αξιολόγηση των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς υπολογίζεται ότι εμπειρογνώμονες θα φιλοξενούνται ετησίως στα γραφεία της Αρχής. 3

4 2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξ αιτίας ανυπέρβλητων και χρονοβόρων γραφειοκρατικών δυσλειτουργιών, μόλις από τον Δεκέμβριο 2007, ενάμιση δηλαδή χρόνο αργότερα από τη νομική της σύσταση, κατέστη δυνατή η υποτυπώδης στελέχωση της Αρχής με τρία μέλη διοικητικού-επιστημονικού προσωπικό (Ι.Δ.Α.Χ.) μέσω αποσπάσεων από το ΥΠΕΠΘ. 3. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Η μισθοδοσία των μελών της Αρχής καθώς και του Προέδρου ενεργοποιήθηκε εννέα μήνες μετά το διορισμό τους. Αυτό σημαίνει ότι στο -πρώτο αυτό κρίσιμο διάστημα για τη συγκρότησή της σε λειτουργικό σύνολο- τα μέλη της Αρχής προσέφεραν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι επειδή η Α.ΔΙ.Π. δεν διαθέτει οικονομικούς υπαλλήλους, η μισθοδοσία των Μελών της διεκπεραιώνεται άτυπα από το αρμόδιο τμήμα του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Πέραν της μισθοδοσίας των Μελών και ενός μικρού ποσού για τα στοιχειώδη λειτουργικά έξοδα, δεν είχε προβλεφθεί από το ΥπΕΠΘ προϋπολογισμός για την προετοιμασία εφαρμογής της αξιολόγησης. Για τον λόγο αυτό υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο της Αρχής τον Αύγουστο 2006 Τεχνικό Δελτίο για χρηματοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, στο πλαίσιο του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Η χρήση, όμως, των εγκεκριμένων κονδυλίων αντιμετώπισε ανυπέρβλητους διαχειριστικούς περιορισμούς, κυρίως λόγω έλλειψης Ειδικού Λογαριασμού. ΙΙ. ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Οι αρνητικές επιπτώσεις στο έργο της νέας ανεξάρτητης Αρχής κατά τα πρώτα βήματά της θα ήσαν αναπόφευκτες αν δεν αντισταθμίζονταν από τον ιδιαίτερο ζήλο των δεκατριών μελών της. Παρά τις ως άνω δυσχέρειες που προαναφέρθηκαν, οι εργασίες του πρώτου έτους λειτουργίας της Α.ΔΙ.Π. επικεντρώθηκαν στις ακόλουθες δράσεις. 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Πρωταρχικός στόχος της Αρχής υπήρξε από τη σύστασή της η ευρύτερη δυνατή ενημέρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για τη σκοπιμότητα και τους στόχους των διαδικασιών Διασφάλισης της Ποιότητας. Η ενημέρωση αυτή υλοποιήθηκε: Α. Με οργάνωση συναντήσεων του Προέδρου και των μελών της Αρχής με τις Διοικήσεων των Ακαδημαϊκών Μονάδων και με στελέχη ευρωπαϊκών οργανισμών Διασφάλισης της Ποιότητας. 4

5 Στο πλαίσιο της δράσης αυτής εντάχθηκε η ημερίδα της 3 ης Οκτωβρίου 2006 με κύριο ομιλητή τον Πρόεδρο της ENQA (European Network for Quality Assurance in Higher Education), κ. Peter Williams και στη συνέχεια με την Γεν. Γραμματέα της European University Association (EUA). Β. Με ενημερωτικές επισκέψεις σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχή επιδίωξαν την επαφή και είχαν ενημερωτικές συναντήσεις και ανταλλαγή απόψεων με τις διοικήσεις (*) ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας ή μόνο με τις διοικήσεις των ενδιαφερόμενων Τμημάτων των Α.Ε.Ι., ως ακολούθως: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών* Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης* Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο* Ιόνιο Πανεπιστήμιο* Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας* Πανεπιστήμιο Κρήτης* Πανεπιστήμιο Πάτρας Πανεπιστήμιο Πειραιά* Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Πολυτεχνείο Κρήτης* Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο* ΤΕΙ Αθήνας* ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ΤΕΙ Ηπείρου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης* ΤΕΙ Καβάλας ΤΕΙ Καλαμάτας ΤΕΙ Κρήτης* ΤΕΙ Λαμίας ΤΕΙ Λάρισας ΤΕΙ Μεσολογγίου ΤΕΙ Πειραιά ΤΕΙ Χαλκίδας 5

6 Γ. Με αποστολή επιστολών και ενημερωτικών εγκυκλίων σε όλα τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.). Για την πλήρη ενημέρωση των διοικήσεων η αλληλογραφία απευθύνθηκε πρώτα, από τον Οκτώβριο του 2006, στους Πρυτάνεις των ΑΕΙ και τους Προέδρους των Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα, στη συνέχεια στους αρμόδιους Αντιπρυτάνεις και Αντιπροέδρους Ακαδημαϊκών θεμάτων και τελικά σε όλους τους Προέδρους των 490 Τμημάτων όλων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Με στόχο την διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την εξωτερική αξιολόγηση, η Α.ΔΙ.Π. έκανε τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να υποστηρίξει τα Τμήματα και τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης να προχωρήσουν, σύμφωνα με τις καλές πρακτικές και τα πρότυπα που εφαρμόζονται στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο της εκπαίδευσης και αναγνωρίζονται από τους διεθνείς οργανισμούς διασφάλισης της ποιότητας. Για το λόγο αυτό, ήδη από τον Ιανουάριο του 2007 προχώρησε στη σύνταξη και δημοσιοποίηση σειράς τευχών με κατευθυντήριες οδηγίες, που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των Τμημάτων προκειμένου να συντάξουν τις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τα κείμενα αυτά εκτέθηκαν σε δημόσιο διάλογο και οριστικοποιήθηκαν μετά τη διατύπωση σχολίων, παρατηρήσεων και ερωτημάτων, κυρίως εκ μέρους των ενδιαφερομένων Ιδρυμάτων. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει τα ακόλουθα ενημερωτικά έντυπα, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται: Α. Ενημερωτικό φυλλάδιο Το έντυπο αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευχερέστερη κατανόηση του νέου θεσμού. Περιλαμβάνει σύντομη ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις διαδικασίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στα Α.Ε.Ι. και του ρόλου της Α.ΔΙ.Π., όπως αυτά προκύπτουν από τον Νόμο 3374/2005, αλλά και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance in Higher Education = ΕΝQΑ). Β. Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων Το κείμενο αποτελεί συστηματική ανάλυση των κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας που ορίζονται από τον νόμο 3374/2005, με σκοπό να διευκολύνει τις ακαδημαϊκές μονάδες να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης, αφού προηγουμένως τα προσαρμόσουν στις ιδιαιτερότητες του γνωστικού πεδίου τους. Γ. Υποδείγματα Απογραφικών Δελτίων - Εξαμηνιαίου μαθήματος - Ατομικού Δελτίου για τα μέλη του διδακτικού προσωπικού 6

7 - Αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές Τα απογραφικά αυτά δελτία, υπό τύπον ερωτηματολογίων, αποτελούν ενδεικτικά υποδείγματα δελτίων συγκέντρωσης ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων, τα οποία θα επιτρέψουν την υπεύθυνη συμμετοχή και ατομική συμβολή καθενός από τους συντελεστές της ανώτατης εκπαίδευσης στη διαδικασία Διασφάλισης Ποιότητας. Δ. Οδηγός Εφαρμογής της Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης Στο εκτενές αυτό κείμενο δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τη συγκέντρωση, ανάλυση και αξιοποίηση των στοιχείων που αναμένεται να περιληφθούν στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Ε. Πρότυπο σχήμα της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης Το κείμενο αποτελεί ενδεικτικό πλαίσιο για την εισαγωγή της κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης των δεδομένων προκειμένου να διευκολυνθεί η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) της ακαδημαϊκής μονάδας στη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης. 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Από τα πρώτα ζητούμενα για την Α.ΔΙ.Π. προκειμένου να υποστηρίξει τη διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση ήταν η δημιουργία δικτυακού τόπου, όπου δημοσιοποιούνται τα κείμενα που εκδίδει η Αρχή και δίδονται απαντήσεις σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. 4. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Προϋπόθεση για την εξωτερική αξιολόγηση -διαδικασία που ακολουθεί την ολοκλήρωση της εσωτερικής αξιολόγησης- είναι η δημιουργία Μητρώου Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων. Η Αρχή έχει ήδη δημιουργήσει ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία εγγράφονται τα ονόματα έγκριτων επιστημόνων από όλο το φάσμα των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύονται στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Από αυτούς θα προκύψουν οι Επιτροπές Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων στις οποίες θα ανατεθεί η Εξωτερική Αξιολόγηση των ακαδημαϊκών μονάδων που θα ολοκληρώσουν την πρώτη φάση της Εσωτερικής Αξιολόγησης το καλοκαίρι του ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Ο Πρόεδρος και τα Μέλη προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής. 7

8 6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Α.ΔΙ.Π. προχώρησαν στη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού της Αρχής, όπως προβλέπεται από το Ν. 3374/2005 αρθρ. 10 παρ. 3, ο οποίος υποβλήθηκε ήδη στο ΥπΕΠΘ προς έγκριση, 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Η Α.ΔΙ.Π συμπλήρωσε Τεχνικά Δελτία έργου ΕΠΕΑΕΚ και ετήσιου προϋπολογισμού της Αρχής για το έτος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Την 31 η Αυγούστου 2007 έληξε η θητεία τριών μελών της Αρχής, των δύο καθηγητών Πανεπιστημίου κ.κ. Αικατερίνης Καμπίτογλου-Δούκα, Βασίλη Ζαννή και ενός από τους καθηγητές Τ.Ε.Ι., του κ. Ιωάννη Τόκη, λόγω συνταξιοδότησης από τα ιδρύματα στα οποία υπηρετούσαν. Ο Πρόεδρος κίνησε τη διαδικασία για την αναπλήρωση των τριών μελών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο 3374/2005 (αρθρ. 11 παρ. 3) 1. ΙΙΙ. ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ήδη, από το τέλος του 2007, ένας αξιόλογος αριθμός ακαδημαϊκών μονάδων από όλα τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στην αξιολόγηση. Τα πρώτα από αυτά αναμένεται ότι θα υποβάλουν έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης πριν από τον Ιούλιο του 2008, με προοπτική να υποβληθούν στη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης το φθινόπωρο του ίδιου έτους. Παράλληλα, η Α.ΔΙ.Π. προωθεί την έγκαιρη συγκρότηση του Μητρώου Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων. Νέοι κύκλοι εξωτερικών αξιολογήσεων προγραμματίζονται για το ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Με δεδομένο τον αριθμό των 490 ακαδημαϊκών μονάδων της χώρας που πρέπει, σύμφωνα με τον Νόμο 3374/2005, να αξιολογηθούν, η Α.ΔΙ.Π. προχώρησε σε μια πρώτη εκτίμηση του κόστους της εξωτερικής αξιολόγησης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ ανά ακαδημαϊκή μονάδα ανά 1 Στις αρχές του 2008 οι κενές θέσεις πληρώθηκαν από τα ακόλουθα τρία νέα µέλη µε το υπόλοιπο τετραετούς θητείας: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ-ΠΑΛΙΑ ΕΛΗ, Καθηγήτρια Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ, καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ, καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 8

9 τετραετία. Οι πρώτες εξωτερικές αξιολογήσεις προβλέπεται ότι θα αρχίσουν το Φθινόπωρο 2008 με χρηματοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ και θα συνεχισθούν τον Χειμώνα και την Άνοιξη του 2009 με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. 3. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Η εμπειρία από την εφαρμογή των πρώτων σταδίων της αξιολόγησης και κυρίως η πρόοδος των εργασιών της Α.ΔΙ.Π. και η επαφή των μελών της Αρχής με διδάσκοντες και διδασκομένους της ανώτατης εκπαίδευσης, ανέδειξαν την ανάγκη για περιορισμένης κλίμακας αλλά απολύτως αναγκαίες τροποποιήσεις, που βελτιώνουν σε συγκεκριμένα σημεία τον νόμο 3374, προκειμένου να διευκολυνθούν και να απλουστευθούν διαδικασίες που δυσχεραίνουν και επιβαρύνουν άδικα την προώθηση της αξιολόγησης. Λύση πολλών προβλημάτων μπορεί να επιτευχθεί με την δημιουργία για την Α.ΔΙ.Π. Ειδικού Λογαριασμού περιορισμένης διάρκειας (μέχρι την λήξη του ΕΣΠΑ (2013). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν με τις καταλήψεις και το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στο Ακαδημαϊκό Έτος , ένας όχι ευκαταφρόνητος αριθμός Τμημάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) από την Άνοιξη του 2007 προχωρεί στη λήψη αποφάσεων για την έναρξη των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης. Έκτοτε, ο αριθμός αυτός αυξάνεται σταθερά. Κατά τις ενημερωτικές συναντήσεις που είχαν με τις διοικήσεις αλλά και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού τα Μέλη της Α.ΔΙ.Π. διαπίστωσαν ότι το πνεύμα και το γράμμα του Νόμου δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητά από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας. Είναι ενθαρρυντικό, ωστόσο, ότι μετά από επιτόπιες επισκέψεις σε Τμήματα και προφορικές παρουσιάσεις των στόχων και διαδικασιών, σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε θετική αντίδραση και αποδοχή του θεσμού. Παρά τις δυσκολίες από την έλλειψη προσωπικού, τα Μέλη της Αρχής θα συνεχίσουν τις επί τόπου ενημερωτικές και συμβουλευτικές συναντήσεις, με στόχο την ένταξη στη λογική της αξιολόγησης όλων των ακαδημαϊκών μονάδων της χώρας. 9

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 2 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεκέμβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 I. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 4 ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα. από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας

Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα. από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας ACADEMIA ISSN, 2241-1402 http://hepnet.upatras.gr 37 Volume 4, Number 1, 2014 Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Μάρτιος 2015 Έκθεση Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY IN HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 Ρέθυμνο, Ιούνιος 200 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

Π ε π ρ α γ µ έ ν α Ακαδηµαϊκού Έτους

Π ε π ρ α γ µ έ ν α Ακαδηµαϊκού Έτους Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Π Α Τ ΡΑ Σ Π ε π ρ α γ µ έ ν α Ακαδηµαϊκού Έτους 2008-2009 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Με αίσθηµα ικανοποίησης και µε την προσήκουσα ευθύνη, στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Αθήνα, 12/7/2012 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης της Σχολής... 4 2.2.1. Σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY IN HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα