ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΟΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Στις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 Ι. ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 1. Ιστορική Αναδροµή Το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) ως εξέλιξη της Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής η οποία ιδρύθηκε το 1920 είναι το πρώτο στη χώρα µας Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα αφιερωµένο στη Γεωργία. Η συµβολή του στην πρόοδο της Γεωργικής Επιστήµης και γενικότερα στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας υπήρξε ιδιαίτερα σηµαντική. Το Γ.Π.Α. χωρίζεται σε επτά Τµήµατα και απονέµει έξι διαφορετικά πτυχία. Από το Ακαδηµαϊκό Έτος άρχισε η λειτουργία Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώµατος. Το Τµήµα Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής οργάνωσε και λειτούργησε Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών από το Ακαδηµαϊκό Έτος έως το Ακαδηµαϊκό Έτος (ΦΕΚ 354 τ.β./ ) µε τίτλο: «Επιστήµη Οπωροκηπευτικών, Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Φυτοπροστασίας», το οποίο σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση του ΥΠΕΠΘ 693 π.ε./β7 από το Ακαδηµαϊκό Έτος αντικαταστάθηκε από το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών µε τίτλο: «Επιστήµη και Σύγχρονα Συστήµατα Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου» (ΦΕΚ 1235 τ.β./ ). Το Πρόγραµµα συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ανωτέρω Πρόγραµµα σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2409 / αντικαταστάθηκε από το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών µε τίτλο: «Επιστήµες και Συστήµατα Φυτικής Παραγωγής» µε διάρκεια λειτουργίας έως το ακαδηµαϊκό έτος ΙΙ. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Περιγραφή του Τµήµατος Το Τµήµα Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α. ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1989 (Π.Δ. 376/89 κεφ. Γ. άρθρο 8, ΦΕΚ 16). Είναι το πρώτο αµιγές Τµήµα Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής που δηµιουργήθηκε στον Ελληνικό χώρο. Το Τµήµα Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής χορηγεί ενιαίο πτυχίο στις κατευθύνσεις: Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραµατισµού Δενδροκοµίας και Αµπελουργίας Κηπευτικών Καλλιεργειών Ανθοκοµίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος 2. Αποστολή και Στόχος του Τµήµατος Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής Αποστολή του Τµήµατος Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής είναι η κατάρτιση επιστηµόνων για την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής ιδιαίτερα στην αειφορική και ολοκληρωµένη διάσταση, και η διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας της φυτικής παραγωγής. Στόχος του προπτυχιακού προγράµµατος του Τµήµατος Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής είναι η προαγωγή και η µετάδοση της γνώσης µε την έρευνα και την διδασκαλία στα γνωστικά πεδία των επιστηµών της φυτικής παραγωγής και των

3 συναφών µε αυτήν αντικειµένων, θεωρητικών και εφαρµοσµένων, και η κατάρτιση στελεχών υψηλής στάθµης για τις ανάγκες του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις Άρθρο 2: Όργανα του Π.Μ.Σ Άρθρο 3: Διδακτικό Προσωπικό..... Άρθρο 4: Προκήρυξη θέσεων Προϋποθέσεις συµµετοχής... Άρθρο 5: Κριτήρια επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ... Άρθρο 6: Διαδικασίες επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Π.Μ.Σ... Άρθρο 7: Διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ... Άρθρο 8: Δίδακτρα Άρθρο 9: Αναστολή φοίτησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών... Άρθρο 10: Διδασκαλία, φοίτηση, εξετάσεις... Άρθρο 11: Βαθµολογία, βαθµός Μ.Δ.Ε Άρθρο 12: Β Κύκλος Διδακτορικό Δίπλωµα

5 Άρθρο 13: Προϋποθέσεις και διαδικασίες εγγραφής στο Β Κύκλο µεταπτυχιακών σπουδών Άρθρο 14: Διαδικασία εκπόνησης και αξιολόγησης της διδακτορικής διατριβής ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

6 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 1 Δοµή του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 1) Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α. διακρίνεται σε δύο κύκλους. Τον πρώτο κύκλο (Α κύκλος) καλύπτει το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης, το οποίο οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) του Τµήµατος. Ο δεύτερος κύκλος (Β κύκλος) οδηγεί στο Διδακτορικό Δίπλωµα (Δ.Δ.). Τα µαθήµατα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις και κάθε είδους εκπαιδευτικές ή ερευνητικές δραστηριότητες που απαιτούνται για την απόκτηση αυτών των διπλωµάτων προβλέπονται από τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. 2) Α κύκλος: Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης (α) Ο Α κύκλος σπουδών, ο οποίος οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης, αποτελείται από τις εξής πέντε (5) κατευθύνσεις: Γεωργία, Βελτίωση Φυτών & Γεωργικός Πειραµατισµός Δενδροκοµία & Αµπελουργία Κηπευτικές Καλλιέργειες & Ανθοκοµία Συστήµατα ολοκληρωµένης βιολογικής παραγωγής & πιστοποίησης Φυτοπροστασία & Περιβάλλον (β) Διάρκεια Σπουδών Διδασκόµενα Μαθήµατα Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε δύο (2) εξάµηνα. Τα διδασκόµενα µαθήµατα κατανέµονται ανά κατεύθυνση ως εξής: Γεωργία, Βελτίωση Φυτών & Γεωργικός Πειραµατισµός Α ΕΞΑΜΗΝΟ (1 υποχρεωτικό (Υ) και 3 επιλογής Β ΕΞΑΜΗΝΟ (1 υποχρεωτικό (Υ) και 2 επιλογής (Ε)) (Ε)) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS Ερευνητική Μεθοδολογία (Υ) 5 Φυσιολογία Φυτών Μεγάλλης Καλλιέργειας (Υ) 5

7 Μοριακή Βελτίωση Φυτών (Ε) Νέες Τάσεις στη Διαχείριση Ζιζανίων (Ε) Ενεργειακές Καλλιέργειες (Ε) Βελτίωση Ανθεκτικότητας στις Καταπονήσεις-Βελτίωση Ποιότητας (Ε) 3 Βιολογική-Ολοκληρωµένη διαχείριση Καλλιεργειών- Πιστοποίηση (Ε) 3 3 Πολλαπλασιασµός Φυτών 3 Μεγάλης Καλλιέργειας (Ε) 3 Βελτίωση Ποσοτικών 3 Γνωρισµάτων (Ε) 3 Νέες Προσεγγίσεις στη 3 διαχείριση Αροτραίων Καλλιεργειών (Ε) Φυτογενετικοί Πόροι (Ε) 3 Σεµινάριο (Υ) 5 Μεταπτυχιακή Μελέτη 16 Μεταπτυχιακή Μελέτη 14 ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 Δενδροκοµία & Αµπελουργία Α ΕΞΑΜΗΝΟ (2 υποχρεωτικά (Υ) και 1 επιλογής (Ε)) Β ΕΞΑΜΗΝΟ (2 υποχρεωτικά (Υ) και 1 επιλογής (Ε)) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS Προχωρηµένη φυσιολογία και ανόργανη θρέψη στις δενδρώδεις καλλιέργειες (Υ) Αναπτυξιακή Αµπελουργία (Υ) Ανατοµική, φυσιολογική και βιοχηµική θεώρηση του πολλαπλασιασµού οπωροφόρων δένδρων και θάµνων (Ε) Ποιότητα και Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία καρπών και λαχανικών (Υ) Αµπελογραφία (Υ) Ολοκληρωµένη-βιολογική καλλιέργεια αµπέλου και δενδρωδών καλλιεργειών (Ε) 5 5 5

8 Αµπελουργία ΙΙΙ Αµπελουργία V (Τεχνολογία (Εγκατάσταση και διαχείριση 5 5 ποικιλιών σταφιδοποίησης και σύγχρονου παραγωγικού επιτραπέζιων σταφυλών) (Ε) αµπελώνα) (Ε) Ανάγκες καρποφόρων δένδρων και αµπέλου σε 5 Ολοκληρωµένη-βιολογική καταπολέµηση ασθενειών και 5 νερό-σύγχρονα συστήµατα άρδευσης (Ε) εχθρών στα καρποφόρα δένδρα και στο αµπέλι (Ε) Αµπελουργία ΙV (Ε) 5 Μεταπτυχιακή µελέτη 15 Μεταπτυχιακή µελέτη 15 ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 Κηπευτικές Καλλιέργειες & Ανθοκοµία Α ΕΞΑΜΗΝΟ (όλα υποχρεωτικά) Β ΕΞΑΜΗΝΟ (όλα υποχρεωτικά) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS Φωτοπεριοδισµός και 6 Πολλαπλασιασµός κηπευτικών 5 φυσιολογία άνθησης και καταπονήσεων και ανθοκοµικών φυτών Ολοκληρωµένη διαχείριση 6 Μετασυλλεκτικές µεταχειρίσεις 5 θερµοκηπιακών καλλιεργειών - υδροπονία και ποιότητα καρπών και λαχανικών Αρχές αειφορικής 4 καλλιέργειας κηπευτικών Διαχείριση χλοοταπήτων 4 Μεταπτυχιακή µελέτη 10 Μεταπτυχιακή µελέτη 20 ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 Συστήµατα ολοκληρωµένης βιολογικής παραγωγής & πιστοποίησης

9 Α ΕΞΑΜΗΝΟ (1 υποχρεωτικό (Υ) και 3 επιλογής Β ΕΞΑΜΗΝΟ (1 υποχρεωτικό (Υ) και 2 επιλογής (Ε)) (Ε)) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS Γενικές αρχές Πιστοποίησης Ερευνητική Μεθοδολογία 5 5 και Διαπίστευσης (Πρότυπο (Υ) Πιστοποίησης) (Υ) Ολοκληρωµένη - Βιολογική Καλλιέργεια Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Ε) 3 Βελτίωση Παραγωγή και Πιστοποίηση Ποικιλιών για τις Βιολογικές Καλλιέργειες (Ε) Ανίχνευση και Όρια Ολοκληρωµένη - Βιολογική Υπολειµµάτων Αγροχηµικών, Καλλιέργεια Αµπέλου και Φυτοπροστατευτικών Ουσιών Δενδρωδών Καλλιεργειών και Μυκοτοξινών στην (Ε) Πιστοποιηµένη Γεωργία (Ε) 3 Μετασυλλεκτική Μεταχείριση 3 Ολοκληρωµένη - Βιολογική στην Πιστοποιηµένη Γεωργία Καλλιέργεια Κηπευτικών (Ε) (Ε) Ολοκληρωµένη - Βιολογική Διαχείριση και προστασία Αντιµετώπιση εχθρών και 3 περιβάλλοντος (Ε) ασθενειών (Ε) 3 Νέες τάσεις στη διαχείριση 3 5 Σεµινάριο (Υ) ζιζανίων (Ε) Μεταπτυχιακή µελέτη 16 Μεταπτυχιακή µελέτη 14 ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 Φυτοπροστασία & Περιβάλλον Α ΕΞΑΜΗΝΟ (3 µαθήµατα επιλογής (Ε)) Β ΕΞΑΜΗΝΟ (2 µαθήµατα επιλογής (Ε)) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

10 Ζωικοί εχθροί κατοικηµένων 5 Χώρων Εντοµοκτονίες Μυοκτονίες Απολυµάνσεις (Ε) 5 Ειδικά θέµατα Ακαρεολογίας και Νηµατωδολογίας (Ε) Ειδικά θέµατα Γεωργικής 5 Αρχές Μοριακής 5 Φαρµακολογίας (Ε) Φυτοπαθολογίας (Ε) Ειδικά θέµατα 5 5 αντιµετώπισης των ασθενειών των φυτών (Ε) Ειδικά θέµατα Οικολογίας (Ε) Φασµατοσκοπικές µέθοδοι ανάλυσης φυτών (Ε) 5 Ειδικά θέµατα Οικοτοξικολογίας (Ε) 5 Ολοκληρωµένη βιολογική Παθολογία µέλισσας και 5 αντιµετώπιση εχθρών των µεταξοσκώληκα (Ε) καλλιεργειών (Ε) 5 5 Υπολείµµατα γεωργικών 5 Μοριακή ιολογία φυτών (Ε) φαρµάκων στα τρόφιµα και στο περιβάλλον (Ε) Αλληλεπίδραση φυτών Σεµινάριο παθογόνων (Ε) Μεταπτυχιακή µελέτη 15 Μεταπτυχιακή µελέτη 15 ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος, ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση της Σ.Ε., είναι δυνατόν κάποιο (ή κάποια) από τα µαθήµατα να διδαχθεί σε εξάµηνο διαφορετικό από εκείνο που προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση 2409 / Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει διπλωµατική εργασία. Το θέµα της διπλωµατικής εργασίας επιλέγεται από τον φοιτητή σε συνεργασία µε τον Επιβλέποντα Καθηγητή. Ο Επιβλέπων Καθηγητής ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από πρόταση της Σ.Ε. και πρέπει να έχει γνωστικό αντικείµενο συγγενές προς το θέµα της διπλωµατικής εργασίας του φοιτητή. Ο Επιβλέπων είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του έργου του µεταπτυχιακού φοιτητή. Παρακολουθεί συνεχώς την πορεία της εργασίας του, υποστηρίζει την ερευνητική του προσπάθεια µε την υπόδειξη συγκεκριµένων πηγών έρευνας, αξιολογεί την ποιότητα της εργασίας και µαζί µε τα άλλα µέλη της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής του θα εγκρίνουν τη διπλωµατική εργασία, την οποία ο υποψήφιος υποστηρίζει δηµόσια. Η Τριµελής Εξεταστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή και άλλα δύο µέλη ΔΕΠ ή ερευνητές των βαθµίδων Α, Β ή Γ οι οποίοι είναι κάτοχοι

11 διδακτορικού διπλώµατος, η επιλογή των οποίων γίνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.Δ.Ε., µετά από εισήγηση του Επιβλέποντος Καθηγητή, µε βασικό κριτήριο τη συγγένεια του γνωστικού τους αντικειµένου µε το πεδίο έρευνας του θέµατος και σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3685/08. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να παρέχουν επικουρικό έργο έναντι ωριαίας αντιµισθίας. 3. Β Κύκλος: Διδακτορικό Δίπλωµα Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώµατος για τους κατόχους Μ.Δ.Ε. δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τρία (3) πλήρη ηµερολογιακά έτη από την ηµεροµηνία ορισµού της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής. (άρθρο 9, παρ. 3β, του Ν / 2008) Για τους Υποψήφιους Διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ηµερολογιακά έτη από τον ορισµό της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής. (άρθρο 9, παρ. 3γ του Ν / 2008). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωµένο κύκλο µαθηµάτων που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. Άρθρο 2 Όργανα του Π.Μ.Σ. Για την οργάνωση και τη λειτουργία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος, αρµόδια όργανα είναι τα εξής: Α. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τµήµατος 1. Η Γ.Σ.Ε.Σ. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος, τα µέλη ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος και δύο (2) εκπροσώπους των µεταπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος (άρθρο 2 του Ν / 2008). 2. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι η µόνη αρµόδια για την κατάρτιση και υποβολή προς τη Σύγκλητο του Γ.Π.Α. προτάσεων για την ίδρυση Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τµήµα και έχει όλες τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Έτσι, η Γ.Σ.Ε.Σ. έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: Εκλέγει τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο και τον αναπληρωτή του. Καθορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των κριτηρίων επιλογής των µεταπτυχιακών φοιτητών, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 4, του Ν. 3685/08. Συγκροτεί τις επιτροπές εξετάσεων. Ορίζει τις επιτροπές για την κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων ανά κατεύθυνση και την επιλογή των εισακτέων. Επικυρώνει τους πίνακες των επιτυχόντων. Αναθέτει τη διδασκαλία µαθηµάτων στο Π.Μ.Σ., όπως ο νόµος ορίζει. Ορίζει τα µέλη των συµβουλευτικών επιτροπών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, καθώς και τα µέλη των επταµελών εξεταστικών επιτροπών. Απονέµει τα Διπλώµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών και αναγορεύει τους

12 υποψηφίους διδάκτορες του Τµήµατος σε διδάκτορες. Αντιµετωπίζει κάθε θέµα που προβλέπεται από τις επιµέρους διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος. Β. Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.) 1. Η Σ.Ε.Μ.Σ. είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισµό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ., καθώς και για την εποπτεία των διαδικασιών επιλογής των υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών (µ.φ.). Εποπτεύει ακόµα και συντονίζει τη λειτουργία των µεταπτυχιακών σπουδών σε κάθε κατεύθυνση του Προγράµµατος. 2. Η Σ.Ε.Μ.Σ. απαρτίζεται από τον εκάστοτε Επιστηµονικό Υπεύθυνο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών και τους διευθυντές των τοµέων του Τµήµατος. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ. είναι και πρόεδρος της Σ.Ε.Μ.Σ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Επιστηµονικού Υπευθύνου, αυτός αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Επιστηµονικό Υπεύθυνο του Π.Μ.Σ., ο οποίος είναι και αναπληρωτής του προέδρου της Σ.Ε.Μ.Σ. Σε περίπτωση που ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος είναι και Διευθυντής Τοµέα ο τελευταίος αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Διευθυντή του συγκεκριµένου Τοµέα. Γ. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ. προεδρεύει και συντονίζει τις εργασίες της Σ.Ε.Μ.Σ. Παρακολουθεί την οργάνωση και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. για κάθε κατεύθυνση και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος κάθε θέµα που αφορά στην αποτελεσµατική εφαρµογή και καλή λειτουργία των µεταπτυχιακών σπουδών. Άρθρο 3 Διδακτικό Προσωπικό 1. Τη διδασκαλία των µαθηµάτων του Α κύκλου σπουδών, καθώς και τη διεξαγωγή σεµιναρίων, εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων κ.λ.π. µπορούν να αναλάβουν: I. Μέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ή µέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τµηµάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, οµότιµοι καθηγητές, ή ειδικοί επιστήµονες βάσει του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α ), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. II. Ερευνητές αναγνωρισµένων ερευνητικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώµατος σχετικού µε το γνωστικό αντικείµενο το οποίο θα κληθούν να διδάξουν και έχουν επαρκή επιστηµονική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα γύρω από το αντικείµενο αυτό. III. Επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους, καθώς και στελέχη του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα, εφ όσον διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις και σχετική εµπειρία γύρω από το γνωστικό αντικείµενο του Π.Μ.Σ. 2. Η ανάθεση διδασκαλίας µαθήµατος ή µέρους µαθήµατος, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, για οποιαδήποτε κατεύθυνση, γίνεται µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από πρόταση της Σ.Ε.Μ.Σ.

13 3. Η διδακτέα ύλη όλων των µαθηµάτων (υποχρεωτικών και επιλογής) καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από προτάσεις των οικείων τοµέων. Η διδασκαλία των µαθηµάτων περιέχει το θεωρητικό µέρος του µαθήµατος, τις φροντιστηριακές, εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις, καθώς και σεµινάρια ειδικών θεµάτων σχετικά µε τη διδακτέα ύλη του µαθήµατος. 4. Δεν επιτρέπεται, σε καµιά περίπτωση, η αποκλειστική απασχόληση µέλους Δ.Ε.Π. στο Π.Μ.Σ. (άρθρο 5, παρ. 2 του Ν.3685 / 2008). Άρθρο 4 Προκήρυξη θέσεων Προϋποθέσεις συµµετοχής 1. Εντός του µηνός Απριλίου δηµοσιεύεται ανακοίνωση στον ηµερήσιο τύπο, στο Δελτίο ΓΕΩΤ.Ε.Ε καθώς και στην ιστοσελίδα του Γ.Π.Α., µε την οποία γνωστοποιείται το Π.Μ.Σ. που θα αρχίζει τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Ο αριθµός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. που θα εγγράφονται κάθε έτος, ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε 50 (10 ανά κατεύθυνση). 2. Στην προκήρυξη αναφέρονται: Γενική περιγραφή του Π.Μ.Σ. (επιστηµονικό περιεχόµενο, διάρκεια, κ.λ.π.) Ο αριθµός των διαθέσιµων θέσεων Οδηγίες σχετικά µε τις προθεσµίες υποβολής αιτήσεων, καθώς και τα απαιτούµενα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά Τα απαιτούµενα προσόντα των υποψηφίων 3. Απαραίτητες προϋποθέσεις συµµετοχής στο Π.Μ.Σ. του Τµήµατος είναι οι εξής: Οι υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ. του Τµήµατος πρέπει να είναι πτυχιούχοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Τµηµάτων Θετικών Επιστηµών της ηµεδαπής ή αναλόγων Τµηµάτων της αλλοδαπής συναφών ειδικοτήτων. Βαθµός πτυχίου τουλάχιστον 6,5 µε κλίµακα 0-10 Επαρκής γνώση µίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας από τις αγγλική, γαλλική ή γερµανική ή άλλες στις οποίες υπάρχει σχετική επιστηµονική βιβλιογραφία. Η επάρκεια πιστοποιείται µε επίσηµους τίτλους σπουδών (First Certificate ή TOEFL βαθµολογίας τουλάχιστον 525 µόρια). Εξαιρούνται οι απόφοιτοι ξένων Πανεπιστηµίων στα οποία η διδασκαλία γίνεται σε µία από αυτές τις γλώσσες. Όσοι υποψήφιοι δεν είναι κάτοχοι των προβλεποµένων τίτλων ξένων γλωσσών, εξετάζονται γραπτώς σε ξένη γλώσσα στην οποία υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία σχετική µε την επιθυµούµενη κατεύθυνση. Η γραπτή εξέταση συνίσταται σε µετάφραση ξενόγλωσσων επιστηµονικών κειµένων και γίνεται από επιτροπή, που ορίζεται από τη Σ.Ε. Το αποτέλεσµα της εξέτασης βαθµολογείται µε επιτυχώς (Ε) ή ανεπιτυχώς (Α). Προκειµένου για αλλοδαπούς υποψηφίους: Βεβαίωση της Σ.Ε. ότι το πτυχίο τους είναι συναφές µε εκείνο της κατεύθυνσης στην οποία εµπίπτει η ειδίκευση του ενδιαφέροντός τους Ισοτιµία πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο αίτησης για χορήγηση ισοτιµίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. Στην τελευταία περίπτωση, ο υποψήφιος µπορεί να εγγραφεί στο ΠΜΣ, εφόσον έχει τα σχετικά προσόντα, µε την υποχρέωση να προσκοµίσει την ισοτιµία του πτυχίου του εντός χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών από την εγγραφή του στο ΠΜΣ Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας όπως αυτή καθορίζεται από το Ι.Κ.Υ. ή/ και µετά από εξέταση από ειδική επιτροπή, που ορίζεται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 4. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

14 I. Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωµένο) II. Αναλυτική βαθµολογία όλων των προπτυχιακών µαθηµάτων, µαζί µε την βαθµολογία της πτυχιακής µελέτης (επικυρωµένη) III. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα και περιλήψεις τυχόν δηµοσιευµένων εργασιών IV. Τυχόν πιστοποιητικά ή διπλώµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών V. Τυχόν στοιχεία συµµετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες VI. Δύο συστατικές επιστολές από µέλη Δ.Ε.Π. των βαθµίδων του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή και του Επίκουρου Καθηγητή VII. Δίπλωµα ή πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης ξένης ή ξένων γλωσσών VIII. Μία φωτογραφία ταυτότητας. IX. Φωτοτυπία των δύο όψων της αστυνοµικής ταυτότητας (επικυρωµένη). X. Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι δεν είµαι εγγεγραµµένος / η σε Π.Μ.Σ. άλλου Τµήµατος». Άρθρο 5 Κριτήρια επιλογής των Μετ. Φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης 1. Για την επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης συνεκτιµώνται: Α) Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. Β) Τα αποτελέσµατα των γραπτών εξετάσεων σε δύο (2) µαθήµατα ανά κατεύθυνση. Γ) Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης. 2. Η αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής και η βαθµολόγησή τους γίνεται από µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος µε τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω. Η βαθµολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε κλίµακα από 0 µέχρι 100 και κάθε υποψήφιος πιστώνεται µε συγκεκριµένο αριθµό αξιολογικών µονάδων (α.µ.) αυτής της κλίµακας. Ειδικά οι υποψήφιοι µετά την αξιολόγηση των κριτηρίων κατά κατηγορία, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, µπορούν να πιστωθούν µε τις παρακάτω αξιολογικές µονάδες. Α) Ειδικά προσόντα των υποψηφίων Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων αξιολογούνται και βαθµολογούνται από την επιτροπή εξετάσεων και συνέντευξης που έχει οριστεί για κάθε κατεύθυνση µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων που µπορούν να βαθµολογηθούν και να πιστωθούν µε έναν αριθµό αξιολογικών µονάδων είναι τα εξής: I.Η επίδοση σε προπτυχιακά µαθήµατα σχετικά µε την ειδίκευση πιστώνονται µε 20 α.µ. Τα µαθήµατα αυτά καθορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής για κάθε κατεύθυνση, µετά από πρόταση της Σ.Ε.Μ.Σ. και έχουν ως εξής: I.Γεωργία, Βελτίωση Φυτών & Γεωργικός Πειραµατισµός:: Α) Γενική Γεωργία Β) Ειδική Γεωργία Ι Γ) Ειδική Γεωργία ΙΙ

15 Δ) Βελτίωση Φυτών Ι Ε) Γεωργικός Πειραµατισµός II. Δενδροκοµία & Αµπελουργία: Α). Β).. Γ) Δ). Ε) ΙΙΙ. Κηπευτικές Καλλιέργειες & Ανθοκοµία: Α) Γενική Λαχανοκοµία Β) Υπαίθρια Κηπευτικά Γ) Κηπευτικά υπό κάλυψη Δ) Ανθοκοµία Ι Ε) Ανθοκοµία ΙΙ ΣΤ) Καλλωπιστικά Φυτά IV. Συστήµατα ολοκληρωµένης βιολογικής παραγωγής και πιστοποίησης: Α) Βιολογική Γεωργία Β) Ειδικά Θέµατα Λαχανοκοµίας (Αειφορική Βιολογική Λαχανοκοµία) Γ) Ολοκληρωµένη Αντιµετώπιση Ζωικών Εχθρών Δ) Οικολογία (3 ο Εξαµ.) V. Φυτοπροστασία & Περιβάλλον Α) Γενική Φυτοπαθολογία Β) Ασθένειες Δενδρωδών Φυτών & Αµπέλου Γ) Γενική Ζωολογία Δ) Γενική Εντοµολογία Ε) Εισαγωγή στη Γεωργική Φαρµακολογία ΣΤ) Οικολογία II. Προηγούµενη ερευνητική δραστηριότητα όπως προκύπτει από δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια, πιστώνεται µε 15 α.µ. III. Οι συστατικές επιστολές (2) από µέλη Δ.Ε.Π. των βαθµίδων του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή και του Επίκουρου Καθηγητή πιστώνονται µε 5 α.µ. IV. Η συνέντευξη από µία ανά κατεύθυνση επιτροπή που ορίζει η Σ.Ε.Μ.Σ. πιστώνεται µε 10 α.µ. Β) Εξετάσεις

16 I. Για την επιλογή των φοιτητών που πρόκειται να εγγραφούν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Εξειδίκευσης του Γ.Π.Α. διενεργούνται γραπτές εξετάσεις σε δύο µαθήµατα για κάθε κατεύθυνση. Ο αριθµός των µονάδων που µπορεί να πιστωθεί ένας υποψήφιος συνολικά από τα αποτελέσµατα των εξετάσεων και για τα δύο µαθήµατα δεν υπερβαίνει τις 50 αξιολογικές µονάδες. II. Τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της οργάνωσης και διεξαγωγής των εξετάσεων έχει η Σ.Ε.Μ.Σ. Η διαδικασία των εξετάσεων, η επιλογή των θεµάτων, η βαθµολόγηση των γραπτών κ.λ.π. γίνεται ως εξής: III. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. ορίζει τις επιτροπές των εξετάσεων, µια για κάθε κατεύθυνση, οι οποίες έχουν την ευθύνη της οργάνωσης και της οµαλής διενέργειας των εξετάσεων στη συγκεκριµένη κατεύθυνση και εποπτεύουν την τήρηση των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας και του παρόντος Κανονισµού καθ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων µέχρι και τη βαθµολόγηση των γραπτών δοκιµών. IV. Η. Σ.Ε.Μ.Σ. µπορεί να ορίζει και συντονιστή των εξετάσεων για όλες τις κατευθύνσεις. Ο συντονιστής αυτός είναι µέλος Δ.Ε.Π. του Τµήµατος και δεν είναι απαραίτητο να είναι µέλος της Σ.Ε.Μ.Σ. V. Για κάθε εξεταζόµενο µάθηµα ορίζονται από την Γ.Σ.Ε.Σ. δύο εξεταστές και δύο αναβαθµολογητές του ίδιου ή συγγενούς γνωστικού αντικειµένου µε το εξεταζόµενο µάθηµα. Οι εξεταστές αυτοί καθορίζουν τα θέµατα των εξετάσεων και βαθµολογούν τα γραπτά δοκίµια των υποψηφίων. Για την επιλογή των θεµάτων κάθε εξεταζόµενου µαθήµατος πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η εξεταστέα ύλη του µαθήµατος, όπως αυτή έχει ανακοινωθεί στην προκήρυξη των θέσεων των µεταπτυχιακών φοιτητών. VI. Τα γραπτά δοκίµια, στα οποία είναι καλυµµένο το όνοµα του εξεταζόµενου, βαθµολογούνται και από τους δύο εξεταστές. Η κλίµακα βαθµολόγησης είναι Δηλαδή κάθε γραπτό µπορεί να βαθµολογηθεί από 0 µέχρι 10 α.µ., που είναι το άριστα. Σε περίπτωση που µεταξύ των βαθµών των δύο βαθµολογητών υπάρχει διαφορά βαθµολογίας µεγαλύτερη των 4 µονάδων, τα γραπτά βαθµολογούνται από τους αναβαθµολογητές. VII. Ο µέσος όρος βαθµολογίας αλλά και η βαθµολογία για κάθε ένα από τα εξεταζόµενα κατά τη διαδικασία επιλογής των φοιτητών στο ΠΜΣ µαθήµατα, πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,5 Οι εξετάσεις διενεργούνται το δεύτερο δεκαπενθήµερο του µηνός Σεπτεµβρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους. Γ) Προφορική συνέντευξη των υποψηφίων Για την επιλογή των υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Εξειδίκευσης πραγµατοποιείται σχετική προφορική συνέντευξη. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης συνεκτιµάται για την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ. Ο ανώτατος αριθµός α.µ. που µπορεί να πιστωθεί ένας υποψήφιος από την προφορική συνέντευξη είναι 10. Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέµατα ευρύτερου παιδαγωγικού επιστηµονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει: Στη διαπίστωση της γενικής επιστηµονικής κατάρτισης του υποψηφίου και τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του. Στην επισήµανση ειδικών προσόντων και άλλων χαρακτηριστικών και

17 δραστηριοτήτων του υποψηφίου. Στον εντοπισµό πιθανών ελλείψεων του υποψηφίου, οι οποίες θα οδηγούσαν στην παρακολούθηση από τον υποψήφιο συµπληρωµατικών προπτυχιακών µαθηµάτων, εργαστηριακών ασκήσεων ή πρακτικών ασκήσεων. Στον εντοπισµό των δυσκολιών που πιθανόν να έχει ο υποψήφιος για την ανελλιπή παρακολούθηση των µαθηµάτων και των λοιπών υποχρεώσεων του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Ειδίκευσης. Στη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων που έχει ο υποψήφιος και τα οποία µπορεί να παίξουν ρόλο στην οµαλή ένταξη του στο Π.Μ.Σ. Τα µέλη των επιτροπών αξιολογούν χωριστά κάθε υποψήφιο και τον βαθµολογούν µε συγκεκριµένο αριθµό µονάδων, οι οποίες δεν µπορεί να είναι περισσότερες από 10 αξιολογικές µονάδες. Ο αριθµός των α.µ. που πιστώνεται τελικά ο υποψήφιος από την απόδοσή του στην προφορική συνέντευξη είναι ο µέσος όρος των αριθµών των α.µ. µε τις οποίες βαθµολόγησαν τον υποψήφιο όλα τα µέλη της επιτροπής. Άρθρο 6 Διαδικασίες επιλογής των Μετ. Φοιτητών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης Η επιλογή των φοιτητών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης γίνεται µε τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω: 1. Η Γραµµατεία του Τµήµατος παραλαµβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές µέσα στις προθεσµίες που προβλέπονται από την προκήρυξη. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψηφίους πρέπει να είναι πλήρη, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη. 2. Ο ι ε π ι τ ρ ο π έ ς ανακήρυξης υποψηφίων αφού παραλάβουν από τη Γραµµατεία τα δικαιολογητικά των υποψηφίων ανά κατεύθυνση, ελέγχουν την εγκυρότητα και την πληρότητά τους και συντάσσουν τον τελικό πίνακα υποψηφίων για κάθε κατεύθυνση. Μετά την ανάρτησή του πίνακα των υποψηφίων φοιτητών στις ανακοινώσεις της Γραµµατείας του Π.Μ.Σ. καθώς και την ιστοσελίδα του Γ.Π.Α. ορίζεται η ηµεροµηνία διεξαγωγής των εξετάσεων εισαγωγής και των προφορικών συνεντεύξεων µέσα στα χρονικά πλαίσιά που προβλέπονται στο άρθρο Οι αξιολογικές µονάδες µε τις οποίες πιστώθηκε ο υποψήφιος από τα ειδικά προσόντα του, από αποτελέσµατα των εξετάσεων και στα δύο µαθήµατα και από την απόδοσή του στην προφορική συνέντευξη, αθροίζονται και αποτελούν το σύνολο των αξιολογικών µονάδων του υποψηφίου. Το σύνολο αυτό καθορίζει τη σειρά επιτυχίας κάθε υποψηφίου. Με βάση το σύνολο των αξιολογικών µονάδων που έχει συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, οι αρµόδιες εξεταστικές επιτροπές συντάσσουν αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων για κάθε κατεύθυνση. Στον αξιολογικό πίνακα συµπεριλαµβάνονται, µε σειρά επιτυχίας, όλοι οι υποψήφιοι της κατεύθυνσης και εµφανίζονται οι επιτυχόντες. Στη συνέχεια οι πίνακες αυτοί διαβιβάζονται στη Σ.Ε.Μ.Σ. προς έλεγχο και υποβολή τους στη Γ.Σ.Ε.Σ. προς έγκριση.

18 4. Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο αριθµό αξιολογικών µονάδων, προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος µε το µεγαλύτερο βαθµό στο βασικό του πτυχίο. 5. Οι πίνακες των επιτυχόντων µετά την επικύρωσή τους από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ανακοινώνονται στους πίνακες ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος προκειµένου να ενηµερωθούν οι επιτυχόντες µεταπτυχιακοί φοιτητές και να προσέλθουν για εγγραφή στο Π.Μ.Σ. σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα που καθορίζεται από τη Σ.Ε.Μ.Σ. σε συνεργασία και µε τη Γραµµατεία του Τµήµατος. Υποψήφιος που δεν θα εγγραφεί µέσα σε προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα χάνει το δικαίωµα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός και αν επικαλεσθεί λόγους τεκµηριωµένης ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας. Οι πίνακες επιτυχόντων επικυρωµένοι από τη Γ.Σ.Ε.Σ. πρέπει να έχουν ανακοινωθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Τµήµατος το αργότερο µέχρι την πρώτη εβδοµάδα του Οκτωβρίου. 6. Έ ν σ τ α σ η κατά των πινάκων επιτυχίας µπορεί να γίνει µέσα σε 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι συγκεκριµένη, κρίνεται τελεσίδικα από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος. Άρθρο 7 Διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. 1. Η διάρκεια σπουδών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Φ.Ε.Κ / σε δύο (2) ακαδηµαϊκά εξάµηνα, και στο Διδακτορικό Δίπλωµα σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. β & γ του Ν / 2008 σε τρία (3) τουλάχιστον πλήρη ηµερολογιακά έτη για τους κατόχους Μ.Δ.Ε. και τέσσερα (4) τουλάχιστον ηµερολογιακά έτη για τους µη κατόχους Μ.Δ.Ε. από τον ορισµό της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής. 2. Για ειδικούς και εξαιρετικούς λόγους η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος µπορεί να παρατείνει γα ορισµένο χρονικό διάστηµα τη χρονική διάρκεια φοίτησης του µεταπτυχιακού φοιτητή εώς και δύο (2) ακαδηµαϊκά εξάµηνα καθώς και του υποψήφιου διδάκτορα µετά από πλήρως αιτιολογηµένη εισήγηση του ενδιαφεροµένου. 3. Το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο φοιτητής βρίσκεται σε αναστολή της φοίτησής του µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. δεν υπολογίζεται για τη συµπλήρωση του ανώτατου ορίου φοίτησης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου. Άρθρο 8 Δίδακτρα 1. Για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή που εγγράφεται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής διδάκτρων.

19 2. Τα δίδακτρα για το Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 1.320,62 Ευρώ για κάθε εξάµηνο σπουδών. Η Σύγκλητος µετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος µπορεί να αναπροσαρµόζει τα δίδακτρα για το Π.Μ.Σ. (άρθρο 12, παρ. 7 του Νόµου 2083/92). 3. Η διαδικασία καταβολής των διδάκτρων για το Π.Μ.Σ. γίνεται µέσω του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Γ.Π.Α. Τα δίδακτρα χρησιµοποιούνται από το Τµήµα για τις πάσης φύσης δαπάνες που απαιτούνται για την εκπαίδευση των µεταπτυχιακών φοιτητών και γενικά για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. Οποιαδήποτε δαπάνη πραγµατοποιείται ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος. Άρθρο 9 Αναστολή φοίτησης µεταπτυχιακών φοιτητών 1. Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωµα να ζητήσει, µε αίτησή του άδεια αναστολής της παρακολούθησης των µαθηµάτων ή της εκπόνησης της διπλωµατικής του εργασίας. Η άδεια χορηγείται µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., δίνεται µόνο µία φορά και δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερης διάρκειας των δώδεκα µηνών ούτε µικρότερης του ενός εξαµήνου. Άδεια αναστολής φοίτησης περισσότερο από δώδεκα µήνες µπορεί να χορηγηθεί µόνο σε φοιτητές που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία ή σε περιπτώσεις παρατεταµένης ασθένειας, η οποία πιστοποιείται από δηµόσιο φορέα. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης του µεταπτυχιακού φοιτητή δεν υπολογίζεται σε περίπτωση υπέρβασης της χρονικής διάρκειας φοίτησης που προβλέπεται στο άρθρο 7 αυτού του κανονισµού. 2. Φοιτητής που θα επαναλάβει τη φοίτησή του είναι υποχρεωµένος να παρακολουθήσει όλα τα µαθήµατα, εργαστήρια, σεµινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λ.π., στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησής του. Ο µεταπτυχιακός φοιτητής που παίρνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτησή του, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως µεταπτυχιακού φοιτητή. 3. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια δε δικαιούνται άδειας αναστολής της φοίτησής τους. Άρθρο 10 Διδασκαλία, φοίτηση, εξετάσεις 1. Τα µαθήµατα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης ξεκινούν αρχές Οκτωβρίου για το χειµερινό εξάµηνο και λήγουν το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Φεβρουαρίου του ακαδηµαϊκού έτους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Το δεύτερο εξάµηνο σπουδών ξεκινάει αρχές Μαρτίου και λήγει στο τέλος Ιουνίου του ακαδηµαϊκού έτους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 2. Κάθε εξάµηνο περιλαµβάνει δέκα τρεις τουλάχιστον εβδοµάδες για διδασκαλία και 2 εβδοµάδες για εξετάσεις. Αν η διδασκαλία κάποιου µαθήµατος διαρκέσει λιγότερο από δέκα τρεις εβδοµάδες το µάθηµα θεωρείται ότι δεν διδάχτηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθµός δεν υπολογίζεται για την απονοµή του τίτλου σπουδών.

20 3. Οι ηµεροµηνίες της παρ. 1 είναι δυνατόν να µεταβληθούν σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. χωρίς να αλλάξει η διάρκεια της διδασκαλίας και των εξετάσεων για κάθε εξάµηνο που προβλέπονται στην παρ Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής προς απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωµένος να καλύψει επιτυχώς τουλάχιστον 120 Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.) εκ των οποίων οι 70 αναφέρονται στα προσφερόµενα µεταπτυχιακά µαθήµατα (θεωρία ή/και εργαστηριακές ασκήσεις), οι 50 στη συγγραφή και παρουσίαση µεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας. Η πιστωτική µονάδα για τα µαθήµατα ορίζεται σύµφωνα µε το το ΦΕΚ 1466 / Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Η παρακολούθηση όλων των µαθηµάτων του προγράµµατος, η ενεργός συµµετοχή στα εργαστήρια, στις ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ., στα σεµινάρια, στις πρακτικές ασκήσεις κ.λ.π. είναι υποχρεωτική για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές. Φοιτητής που παρακολούθησε κάποιο µάθηµα λιγότερο από το 80% των προβλεποµένων ωρών διδασκαλίας ανά εξάµηνο θεωρείται αποτυχών στο µάθηµα αυτό και υποχρεούται να το παρακολουθήσει εκ νέου σε επόµενο εξάµηνο. 6. Η εξέταση κάθε µαθήµατος µπορεί να γίνει προφορικά, γραπτά, µε εκπόνηση εργασιών ή µε άλλο τρόπο που θα καθορίσει ο διδάσκων, εκτός και αν έχει αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος. Οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται δύο φορές το χρόνο στις 2 εβδοµάδες που ακολουθούν τη λήξη του κάθε εξαµήνου. 7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Γ.Σ.Ε.Σ. µετά από εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. µπορεί να τροποποιήσει ή να µεταθέσει τον χρόνο εξετάσεων ή να ορίσει και τρίτη εξεταστική περίοδο κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους. 8. Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής µπορεί να εξεταστεί σε κάθε µάθηµα το πολύ δύο φορές. Αν απορριφθεί και τη δεύτερη φορά, ο µεταπτυχιακός φοιτητής παραπέµπεται στη Γενική Συνέλευση του αρµόδιου Τοµέα. Ο Τοµέας, αφού εξετάσει τη γενική απόδοση του µεταπτυχιακού φοιτητή, εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος τη διαγραφή του φοιτητή από το Π.Μ.Σ. ή τη δυνατότητα µιας επιπλέον εξέτασης, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που δικαιολογούν τη µειωµένη απόδοσή του ή την επανάληψη του µαθήµατος από το µεταπτυχιακό φοιτητή σε επόµενο εξάµηνο σπουδών. Ο βαθµός των µαθηµάτων που έχει επιτύχει ο µεταπτυχιακός φοιτητής κατοχυρώνεται. Άρθρο 11 Βαθµολογία, βαθµός Μ.Δ.Ε. 1. Η βαθµολογία των µεταπτυχιακών φοιτητών έχει ως ελάχιστο βαθµό το 6,5 µε άριστα το 10 και κατατίθεται στη Γραµµατεία των µεταπτυχιακών σπουδών του Τµήµατος από τον διδάσκοντα. 2. Το θέµα της διπλωµατικής εργασίας µπορεί ορίζεται µετά από συνεννόηση του µεταπτυχιακού φοιτητή και του επιβλέποντα καθηγητή, µετά από αίτηση της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η διπλωµατική εργασία

21 κατατίθεται στο τέλος του β εξαµήνου ή κατά τη διάρκεια και µέχρι το τέλος του γ εξαµήνου στην περίπτωση που ο µεταπτυχιακός φοιτητής έχει ζητήσει παράταση σπουδών. Η υποστήριξη της διπλωµατικής εργασίας γίνεται ενώπιον ακροατηρίου σε ηµεροµηνία και ώρα που ορίζονται από τον επιβλέποντα και γνωστοποιούνται µέσω της ιστοσελίδας του Τµήµατος και του Πανεπιστηµίου. Μετά το πέρας της δηµόσιας υποστήριξης της διπλωµατικής εργασίας από το µεταπτυχιακό φοιτητή, η επιτροπή την αξιολογεί και τη βαθµολογεί µε την κλίµακα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου. Αν η διπλωµατική εργασία θεωρηθεί από την επιτροπή ως µη ικανοποιητική και βαθµολογηθεί κάτω της βάσης 6,5, τότε η επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τον µεταπτυχιακό φοιτητή τη βελτίωσή της, την τροποποίηση ορισµένων τµηµάτων ή τη ριζική αναµόρφωσή της. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο φοιτητής µπορεί να επανεξετασθεί για µια ακόµη φορά όχι νωρίτερα από 3 µήνες ούτε αργότερα από έξη µήνες από την προηγούµενη εξέταση. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται από το πρόγραµµα µετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 3. Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν το κείµενο της µελέτης, η ποιότητα της προφορικής παρουσίασης από τον υποψήφιο και η επαρκής απάντησή του σε ερωτήσεις που του απευθύνονται. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να µνηµονεύονται ειδικά στο Πρακτικό. 4. Ο µεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι περάτωσε τις φοιτητικές του υποχρεώσεις, εφόσον έχει συµπληρώσει χρόνο σπουδών 2 εξαµήνων, έχει παρακολουθήσει ανελλιπώς και εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα µαθήµατα που προβλέπονται από το Π.Μ.Σ., τις εργαστηριακές ασκήσεις κ.λ.π. και έχει εγκριθεί από την επιτροπή η διπλωµατική εργασία που έχει συγγράψει, όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 11, παράγραφος 2, του Οδηγού Σπουδών του Π.Μ.Σ. Ο µεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι παρακολούθησε ανελλιπώς τα µαθήµατα αν έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% των προβλεποµένων από το Π.Μ.Σ. ωρών διδασκαλίας ανά εξάµηνο. 5. Στους µεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν µε επιτυχία τις φοιτητικές τους υποχρεώσεις στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης απονέµεται Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), ο τελικός βαθµός του οποίου υπολογίζεται ως εξής: Ο µέσος όρος βαθµολογίας των µεταπτυχιακών µαθηµάτων πολλαπλασιάζεται επί 2/3 Η βαθµολογία της µεταπτυχιακής εργασίας πολλαπλασιάζεται επί 1/3. 5. Η αναγόρευση των διπλωµατούχων γίνεται ενώπιον της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος και η καθοµολόγηση τους σε ειδική τελετή του Πανεπιστηµίου, ενώπιον των Πρυτανικών Αρχών. Ο τύπος του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης και το κείµενο της καθοµολόγησης των διπλωµατούχων καθορίζεται σύµφωνα µε την απόφαση της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Άρθρο 12 Β Κύκλος Διδακτορικό Δίπλωµα 1. Ο Β κύκλος µεταπτυχιακών σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώµατος (Δ.Δ.) Διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2083/92 (άρθρο 12, παράγραφος 5) & του Ν. 3685/08 (άρθρο 9), καθώς και από τις διατάξεις του Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος.

22 2. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώµατος για τους κατόχους Μ.Δ.Ε. δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τρία (3) πλήρη ηµερολογιακά έτη από την ηµεροµηνία ορισµού της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής. (άρθρο 9, παρ. 2β του Ν / 2008) Για τους Υποψήφιους Διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ηµερολογιακά έτη από τον ορισµό της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής. (άρθρο 9, παρ. 2γ του Ν / 2008). Σε περίπτωση σοβαρού λόγου ο υποψήφιος διδάκτορας µπορεί να ζητήσει, για µία µόνο φορά, αναστολή της εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κανονισµού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. του Τµήµατος. 3. Η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη ερευνητική εργασία, να περιλαµβάνει αξιόλογα ερευνητικά συµπεράσµατα και να περιέχει στοιχεία που προάγουν στην επιστήµη. Το Διδακτορικό Δίπλωµα είναι ανώτατη ακαδηµαϊκή διάκριση, γι αυτό πρέπει να είναι του επιπέδου εκείνου και της ποιότητας που εξασφαλίζει την αναγνώριση του κατόχου του από την πανεπιστηµιακή και γενικότερα την επιστηµονική κοινότητα όχι µόνο στον εθνικό αλλά και στον διεθνή χώρο. 4. Το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο απονέµει: α) Στους Γεωπόνους κατόχους Μ.Δ.Ε. ή ισοτίµου διπλώµατος, διδακτορικό τίτλο των Γεωπονικών Επιστηµών. β) Στους πτυχιούχους µη Γεωπόνους κατόχους Μ.Δ.Ε. ή ισοτίµου διπλώµατος, τον διδακτορικό τίτλο του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου. Άρθρο 13 Προϋποθέσεις και διαδικασίες εγγραφής στο Β Κύκλο µεταπτυχιακών σπουδών 1. Για την εγγραφή στο Β κύκλο µεταπτυχιακών σπουδών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Ο υποψήφιος να είναι κάτοχος συναφούς Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης, ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πανεπιστηµιακού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε βαθµό τουλάχιστον 7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και µη κάτοχος Μ.Δ.Ε. εφόσον πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: Ενιαίο πενταετή κύκλο σπουδών σε συναφές πεδίο Χρονική διάρκεια απόκτησης πτυχίου 5+1 ηµερολογιακά έτη υπολογιζόµενα από την ηµεροµηνία εγγραφής Πτυχιακή εργασία ερευνητικού περιεχοµένου συναφούς µε το πεδίο της διδακτορικής διατριβής Βαθµολογία πτυχιακής µελέτης 9 (µετά από ψηφοφορία έλαβε 18 ψήφους. Η πρόταση για βαθµολογία 10 έλαβε 7 ψήφους) Βαθµό πτυχίου 7,5 (µετά από ψηφοφορία έλαβε 18 ψήφους. Η πρόταση για βαθµολογία 8,5 έλαβε 6 ψήφους) Μέσο όρος αντίστοιχων προπτυχιακών µαθηµάτων (όπως ορίζονται από τον

23 αντίστοιχο Τοµέα) 8 Τρεις συστατικές επιστολές από µέλη ΔΕΠ, συµπεριλαµβανοµένου του επιβλέποντος, ή αντίστοιχων ερευνητών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων έρευνας (τα πανεπιστήµια και τα ιδρύµατα έρευνας µπορεί να είναι της ηµεδαπής ή αλλοδαπής) Πιστοποιηµένη γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β1 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας ή αντίστοιχου επιπέδου Συνεκτιµώνται τυχόν δηµοσιεύσεις ή διακρίσεις των υποψηφίων και άλλα στοιχεία του Βιογραφικού τους. Ή εναλλακτικά: Ενιαίο πενταετή κύκλο σπουδών σε συναφές πεδίο Βαθµό πτυχίου 6,5 Πιστοποιηµένη γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β1 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας ή αντίστοιχου επιπέδου Τουλάχιστον 3 χρόνια ερευνητικής εµπειρίας µετά τη λήψη του πτυχίου σε συναφές µε τη διατριβή πεδίο, καθοριζόµενη από αµειβόµενη συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα που έχουν διεξαχθεί ή διεξάγονται σε πανεπιστήµια ή αναγνωρισµένα ερευνητικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής Τουλάχιστον 1 πλήρη δηµοσίευση (όχι περίληψη) σε επιστηµονικό περιοδικό µε κριτές, στην οποία ο υποψήφιος είναι 1 ος ή 2 ος συγγραφέας Να έχουν επαρκή γνώση µιας ξένης γλώσσας από αυτές της Ε.Ε. Η κατοχή της ξένης γλώσσας πιστοποιείται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, περίπτωση (ιιι) του Οδηγού Σπουδών του Π.Μ.Σ. Για τους κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από πανεπιστηµιακό ίδρυµα της αλλοδαπής είναι απαραίτητη η αναγνώριση του τίτλου αυτού από το ΔΟΑΤΑΠ. Άρθρο 14 Διαδικασία εκπόνησης και αξιολόγησης της διδακτορικής διατριβής Κάθε υποψήφιος διδάκτορας: 1. Υποβάλλει αίτηση για εγγραφή στον Β κύκλο µεταπτυχιακών σπουδών στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. Η Γραµµατεία ελέγχει αν ο υποψήφιος έχει τα τυπικά προσόντα συµµετοχής, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και από τον παρόντα Κανονισµό του Π.Μ.Σ. και διαβιβάζει τις αιτήσεις των υποψηφίων, µαζί µε τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Σ.Ε.Μ.Σ. Η Σ.Ε.Μ.Σ. διαβιβάζει την αίτηση στους Τοµείς για αξιολόγηση. Οι Τοµείς αξιολογούν τα στοιχεία που έχει υποβάλλει ο υποψήφιος και διαβιβάζουν στη Γ.Σ.Ε.Σ. πλήρως αιτιολογηµένη εισήγησή τους. 2. Για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή -υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής, τριµελής συµβουλευτική επιτροπή, η οποία είναι αρµόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου. Η συµβουλευτική επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα, που είναι µέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Τµήµατος και ανήκει στη βαθµίδα του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή και δύο άλλα µέλη Δ.Ε.Π. του ιδίου ή άλλου Τµήµατος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., ή ερευνητές των βαθµίδων Α, Β ή Γ αναγνωρισµένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού

24 διπλώµατος. Τα µέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστηµονική ειδικότητα µε αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του. 3. Η διαδικασία εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και ο έλεγχος προόδου του υποψηφίου διδάκτορα είναι µέληµα και ευθύνη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής και κυρίως του επιβλέποντος. 4. Είναι δυνατό ο υποψήφιος διδάκτορας µε αίτησή του στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. να ζητήσει µία µόνο φορά τροποποίηση του θέµατος της διατριβής ή αλλαγή Επιβλέποντα Καθηγητή, αφού εξηγήσει εγγράφως και επαρκώς τους λόγους της µεταβολής. Η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει επί του αιτήµατος, µετά από εισήγηση της Σ.Ε. και γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής. 5. Μετά από πρόταση του Επιβλέποντος Καθηγητή στη Σ.Ε. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατόν ο υποψήφιος να παρακολουθήσει ορισµένα µαθήµατα του Π.Μ.Σ. οποιουδήποτε Τµήµατος του Γ.Π.Α. που θεωρούνται ως απαραίτητη υποδοµή για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής. 6. Το ερευνητικό αντικείµενο της εργασίας του διδάκτορα µπορεί να είναι συνέχεια της Μεταπτυχιακής Μελέτης, αλλά τα αποτελέσµατα της δεν µπορεί να συµπεριλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της διδακτορικής διατριβής. Η Μεταπτυχιακή Μελέτη µπορεί να χρησιµοποιείται ως αφετηρία προβληµατισµού για απάντηση σε άλλα ερωτήµατα, που θα αποτελέσουν αντικείµενο της διδακτορικής διατριβής. 7. Στο τέλος κάθε έτους ο υποψήφιος συντάσσει έκθεση προόδου της ερευνητικής του εργασίας και της συνολικής του δραστηριότητας κατά το έτος που πέρασε. Την έκθεση αυτή υποβάλλει στην τριµελή συµβουλευτική επιτροπή. Η επιτροπή µελετά την έκθεση του υποψήφιου, την αξιολογεί και καταθέτει σχετικό πόρισµα στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. µέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους και καταχωρείται στον φάκελό του. Αν µέσα σε διάστηµα 14 µηνών από την ηµεροµηνία που έγινε δεκτός ο υποψήφιος από το Τµήµα ή από την ηµεροµηνία της προηγούµενης αξιολόγησής του δεν έχει κατατεθεί πόρισµα αξιολόγησης της συµβουλευτικής επιτροπής, η απόδοση του υποψηφίου θεωρείται ως µη ικανοποιητική. Μετά από δύο συνεχόµενες αξιολογήσεις της απόδοσης του υποψηφίου διδάκτορα ως µη ικανοποιητικές, ο υποψήφιος διαγράφεται αυτοδικαίως από το πρόγραµµα. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος έχει τη δυνατότητα να αναστείλει τη διαγραφή του υποψηφίου για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα αν συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί λόγοι ή λόγοι υγείας πλήρως αιτιολογηµένοι και µόνο ύστερα από τεκµηριωµένη εισήγηση της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής. 8. Με την ολοκλήρωση του ερευνητικού του έργου ο υποψήφιος καταθέτει στην τριµελή συµβουλευτική επιτροπή πλήρες αντίγραφο της ερευνητικής του εργασίας. Η επιτροπή αξιολογεί την εργασία του υποψηφίου και αποφασίζει οµόφωνα για τη συγγραφή της διατριβής ή υποδεικνύει στον υποψήφιο να προβεί σε προσθήκες, τροποποιήσεις ή βελτιωτικές παρεµβάσεις στην εργασία του και να την επανυποβάλλει σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 9. Η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής από τον υποψήφιο γίνεται µε την προϋπόθεση ότι η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή έχει µελετήσει και αξιολογήσει το συνολικό έργο του υποψηφίου και έχει κρίνει ότι ο υποψήφιος περάτωσε επιτυχώς το ερευνητικό του έργο και έχει ανταποκριθεί σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Μετά τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής, η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή την υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος µε σχετική εισήγησή της πλήρως αιτιολογηµένη και τεκµηριωµένη. Στην εισήγηση

25 αυτή πρέπει να υπάρχει και επισήµανση των σηµείων εκείνων της διατριβής που είναι πρωτότυπα και συµβάλλουν στην προαγωγή της επιστήµης. 10. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος ύστερα από γνώµη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, ορίζει την επταµελή εξεταστική επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 9, παρ. 4 α του Ν / 2008, για την αξιολόγηση και την τελική κρίση της διατριβής µετά από προφορική εξέταση του υποψηφίου διδάκτορα. Στην επταµελή εξεταστική επιτροπή στην οποία µετέχουν τα µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής τα τέσσερα (4) τουλάχιστον πρέπει να είναι µέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τµήµα. Τα υπόλοιπα µέλη µπορεί να είναι µέλη ΔΕΠ Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., ερευνητές των βαθµίδων Α, Β ή Γ αναγνωρισµένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής είναι ο επιβλέπων καθηγητής. 11. Σε διάστηµα τουλάχιστον δύο ετών, εφόσον ο υποψήφιος διδάκτορας κατέχει σχετικό Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης, και όχι πέραν των πέντε ετών από τον ορισµό του θέµατος, ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει τη διδακτορική διατριβή του προς τελική αξιολόγηση στην επταµελή εξεταστική επιτροπή. Η επιτροπή κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και τα αν αυτή αποτελεί συµβολή στην επιστήµη καθώς και το κατά πόσο συνίσταται στη συστηµατική έρευνα ορισµένου ειδικού θέµατος που παρουσιάζει επιστηµονική ενότητα, αυτοτέλεια και αρτιότητα. Προς τούτο απαιτείται η αναφορά στη διατριβή των πηγών και της ειδικής βιβλιογραφίας που χρησιµοποίησε ο συγγραφέας, ώστε να είναι εφικτή η διάγνωση της αυθεντικότητας όσων αναπτύσσονται στη διατριβή, η αξιολόγηση της επιστηµονικής προσωπικής συνεισφοράς του συγγραφέα σε έκταση και σε βάθος και η διαµόρφωση της κρίσης περί του αν η διατριβή αποτελεί πράγµατι πρωτότυπη επιστηµονική εργασία και προάγει την επιστήµη. 12. Μετά το τέλος της δοκιµασίας η εξεταστική επιτροπή αποσύρεται σε σύσκεψη, αξιολογεί τη διατριβή, κρίνει και αξιολογεί την επιστηµονική επάρκεια και τη συνολική απόδοση του υποψηφίου κατά την προφορική δοκιµασία και τον αξιολογεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού των Μεταπτυχιακών Σπουδών. 13. Η διδακτορική διατριβή που συγκέντρωσε τη σύµφωνη γνώµη των 5 τουλάχιστον µελών της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής θεωρείται εγκεκριµένη. Η τελική κρίση, θετική ή αρνητική χωρίς βαθµολογία ή ιδιαίτερη διάκριση, της διδακτορικής διατριβής γίνεται από την προβλεπόµενη από το άρθρο 12 (παρ. 5β) του Ν. 2083/1992 επταµελή επιτροπή. 14. Το πρακτικό της εξεταστικής επιτροπής, υπογεγραµµένο από όλα τα παρόντα µέλη της, διαβιβάζεται από τον Πρόεδρο της στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος. 15. Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν το κείµενο της διατριβής, η ποιότητα της προφορικής παρουσίασης από τον υποψήφιο και η επαρκής απάντησή του σε ερωτήσεις που του απευθύνονται. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να µνηµονεύονται ειδικά στο Πρακτικό. 16. Αν η διδακτορική διατριβή έχει εγκριθεί αλλά έχουν γίνει σχετικές παρατηρήσεις και υποδείξεις, ο υποψήφιος είναι υποχρεωµένος να διορθώσει το κείµενο της διατριβής του σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις της εξεταστικής επιτροπής και µέσα σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο του ενός µηνός από την ηµεροµηνία υποστήριξης της διατριβής, να καταθέσει στον πρόεδρο της επταµελούς επιτροπής τη διατριβή του στην τελική µορφή της. Ο πρόεδρος

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΠΤΔΕ (β κύκλου) η Διαδικασία Εκπόνησης και Αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2010 1 Άρθρο 1 Σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΓΝΩΣΗ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» (τελευταία ενηµέρωση 07/2014) Άρθρο 1 Γενικές ιατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΓΝΩΣΗ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» (τελευταία ενηµέρωση 07/2014) Άρθρο 1 Γενικές ιατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΓΝΩΣΗ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» (τελευταία ενηµέρωση 07/2014) Άρθρο 1 Γενικές ιατάξεις 1. Η δοµή, η οργάνωση και η λειτουργία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η /

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Απόφαση ΓΣΕΣ, συνεδρίαση 6 η )

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Απόφαση ΓΣΕΣ, συνεδρίαση 6 η ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.),

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο Κανονισμός Λειτουργίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού" Κατεύθυνση 1 η : Θετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2011 από το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού" Κατεύθυνση 1 η : Θετικές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη Άρθρο 2: Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αρχική ψήφιση: Ιούλιος 2007 Αναθεώρηση: Ιανουάριος 2015 1. Δομή - Τίτλος Σπουδών 1.1 Στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 2017 Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο αναμορφωμένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

Ο αναμορφωμένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής» Ο αναμορφωμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2015) Άρθρο 1: Αντικείµενο και Σκοπός - Μεταπτυχιακοί τίτλοι Ο Κανονισµός Λειτουργίας του Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

3.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ.Σ.Ε.Σ. 19/6/2015. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις. Άρθρο 2 Όργανα Π.Μ.Σ.

3.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ.Σ.Ε.Σ. 19/6/2015. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις. Άρθρο 2 Όργανα Π.Μ.Σ. 3.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ.Σ.Ε.Σ. 19/6/2015 Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1.1. Τα Τμήματα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Μάϊος 2015 Συντομογραφίες Α.Δ.Ι.Π. Α.Ε.Ι. Γ.Σ.Ε.Σ. Δ.Δ. Δ.Ε.Π. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΜΔ.Σ. Μ.Δ.Ε. Σ.Ε.Σ. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.1 Γενικά Οι διδακτορικές σπουδές διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3685/2008.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση Τµήµατος µε αριθµό 12/10-4-2014 Εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ιανουάριος 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1 Σκοπός Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διαδικασία Αξιολόγησης των Υποψηφίων Α. Τυπικά Προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά Άρθρο 1 Αντικείμενο Κανονισμού 1. H λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τµήµα Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Προηγµένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και ίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Master of Science in Health and Social Care Management Ενημερωτικός Οδηγός 42 Χρόνια 1973-2015 Στα Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Bιολογία Συστημάτων»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Bιολογία Συστημάτων» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Bιολογία Συστημάτων» 1. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διέπονται από τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος. Άρθρο 2 Όργανα λειτουργίας του Π.Μ.Σ

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος. Άρθρο 2 Όργανα λειτουργίας του Π.Μ.Σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341 Fax : 23210 49128 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2016 2017 Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ. 35 Θεσσαλονίκη,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ. 35 Θεσσαλονίκη, ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ. 35 Θεσσαλονίκη, 15-4-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ των Τμημάτων Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ . 2009 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α.Π. 573 Μυτιλήνη, 28 Μαρτίου 2012 Το Τµήµα Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟNOMHΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟNOMHΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟNOMHΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΣ, 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟNOMHΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚH ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education» Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3)

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ 1. Γενικά Ο Εσωτερικός Κανονισμός για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) στην Ο- δοντιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. συντάχθηκε σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 2005 ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ I) «ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα