Ποιοι δήµοι θα προσλάβουν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποιοι δήµοι θα προσλάβουν"

Transcript

1 ΣΗΜΕΡ ΤΟ ΚΟΡΥΦΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΓΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜ ΣΕΛΙΔΕΣ ME TOYΣ ΓΩΝΕΣ ΤΣΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΚΙ ΓΙΟΥΡΟΠ ΛΙΓΚ Τρίτη 1 υγούστου 01 - ριθµός φύλλου Τιµή 1,0 - ΟΙ ΠΙΝΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛ Ποιοι δήµοι θα προσλάβουν Τ ΚΡΙΤΗΡΙ ΚΙ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ Τ ΙΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚ ελλαδα Μ Ν ΠΡΟΣ ΟΝΤΩΝ ΤΩ ΗΣΗ ΠΡΟΣ ΗΓΟΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΡΙ ΜΟ στου ΠΟΤΙΜ Ν Ι ΚΤ ΤΗΡ ΤΗ ΚΡΙ ου Ι ΓΙ ΟΥΜΕΝ τριτη 1 αυγμεγιστο ΒΘΜΟΛΟΓ ΚΡΙΤΗΡ Υ ΠΕ και ΤΕ 0 ΙΚΟ ΟΓΟΥΜΕΝ ΚΡΙΤΗΡΙ ΒΘΜΟΛ ΚΡΙΤΗΡΙ ΚΤΗΓΟΡΙ ΠΡΟΣΩΠ ΜΟΡΙ ΣΟΝΤ 0 Λ έως Λ ΤΥΠΙΚ ΠΡΟ ΟΥΜΕΝ ΓΙΣΤΟ λαδμεα 1 ΟΡ ΥΠ λ επί ε ΒΘΜΟΛΟΓ μός Φ βαθ 0 ΝΞΗ/ΜΕΤ ΡΙ ΠΡΟΣ ΥΔΩ ΗΓΟ Τ ΣΠΟ ΚΡΙΤΗΡΙ ΟΣ ΚΤ ΕΤ Ι ΤΙΤΛΜ έως ΙΚΟΣ ΟΣ 4 ΒΣ ΠΡ ΕΝ ΚΡΙΤΗΡ Τ 0, Ν επί ΣΟΝ ΟΥΜ ΤΩ χίου ΛΟΓ ΠΡΟ πτυ Ν ΜΟ ΒΘ ΤΥΠΙΚ βαθμός ΟΣΟΝΤΩ Ν Σ ΔΕ ΥΔΕΙ σ ΤυΠοσ ΟΣ ΣΠΟΥΔΩ ΚΡΙΤΗΡ ΙΜΗΣΗ ΠΡ ΚΤΗΓΟΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΜΕΤ ΚΕΙΚΕΣ ΣΠΟ 1 ελευθερο ΒΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛ Ν ΠΟΤ ΛΥ ΡΙ ΜΟ Ν υ 01 ΣΟΝΤάριστη γνώση ΚΡΙΤΗΡΙ ΤΗΟΣ ΣΠΟΥΔΩβασ αυγ Ο ουστο ικό Ι ΓΙ ΟΥΜΕΝ ΤΥΠΙΚ ΠΡΟ ΓΙΣΤ ΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛ ίαςβθ ΜΕ1 τριτη το ΛΟΓ βαθμός με ΜΟ ΚΡΙΤΗΡ ΔΕΥ ΤΕ γορ 0 ΕΝ ίδια καις κατη ΣΣΣ Μ Ν ή γνώση επί 0,70 ΠΕ (της ΓΛΩ ει Υ ύ καλ ΟΥ 7 ΥΔΩ ΗΣ κείμ ΙΚΟ ΤΗΡ πολ ΟΓ αντι ΚΡΙ υδών) 1 σπο ΓΝΩΣΗ ΞΕΝ νται μέχρ ι ΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟ αφές με το ΡΙ συν ΒΘΜΟΛ ΚΡΙΤΗΡΙ ΚΤΗΓΟΡΙ ΠΡΟΣΩΠ τίτλομο ΒΣ Ν Τ τού έα ΛΩ ΣΟΝ ιοδο0 (μορέως δ ΔΙΠΛΩΜ καλή γνώση ς) ΛΗ ΟΚΟα άριστη γνώ ΤΥΠΙΚ ΠΡΟ νο του φορ α σσελ ΟΥΜΕΝ ΓΙΣΤ ΥΠ ΟΡΙ 4 1 ΜΕ ς γλώ ΚΤ ΜΕΓΙΣ ξένε το αντικείβαθ ΔΙΔ επί ελλ ΒΘΜΟΛΟΓ μός Μ ΥΕ ΕΤΦΟΡ συναφής με 0 ΣΩΠΙΚΟΥ 0 Η/ Ν έα ΥΔΩφορ ΟΣ ΣΠΟτου ΗΓΟΡΙ ΠΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙ ΟΣμενο πολύ ΜΟΡΙ ΜΕΤΤΞ ΕΝ Σ ΤΙΤΛ ΥΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛ ΚΡΙΤΗΡΙ ΚΤ4 ΓΛΩΣΣΣ ΠΤ ΟΣ ΗΣ ΒΣΙΚΟΝ ΜΕΤέως ΞΕΝ ΠΡ Τ ΡΙ 0, γνώ ΣΗ ή επί ΠΕΙ ΣΟΝ ΟΥΜ καλ χίου Η ΕΜ ΓΝΩ ΜΕΓΙΣΤ Ν ΤΩΝ ΤΩΕΣΔΔ ι μέχρι ΥΔΩ νταο ΒΘΜΟΛΟΓ ΤΥΠΙΚ ΠΡΟ βαθμός πτυ ΣΠΟ έτη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ ΟΝ (μοριοδοτού Ν ΟΣ 0 ς) Για τα πρώτα ν ΣΗ ΠΟ ΤΗΝ ΙΚΟΥ ΔΕ σ ΤυΠοσ ΟΣ ΣΠΟΥΔΩ ΣΠΟΥΔΕΣΚΡΙΤΗΡΙ ΦΟ ΗΣΗ ΠΡΠΟ ΚΕΣΡΙ ΙΤΗ ΡΙ ΠΡΟΣΩΠΛΥ καλή γνώ ς ετώ ξένες γλώσσε ΙΜ ΚΕΙ θμό ΟΤ ελευθερο ση ΒΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛ (αρι ΗΓΟ ΜΕΤ ΜΟ άριστη γνώ ΚΤ 1) ΝΝΠ Τ ή ΕΣΤ ΤΗΥΔΩ ΣΟΝ ση τη γνώ ΚΡΙΤΗΡΙ ΣΠΟ άρισ ΓΙΟΣ x συντελεστή ΙΚ ΠΡΟ έως 14 ικό ΟΥΜΕΝ ΤΥΠση ΟΣ ΤΙΤΛ ΤΕΡΙ ΜΕ-ΓΙΣΤΟύ καλή γνώ ΗΡ με το βασ βαθμός ΒΘΜΟΛΟΓ ΚΡΙΤΔΕΥ γορίας 1 γνώση ΣΣΣ (μοριοδο 0πολΣΣ κατη ΓΛΩ ς ΤΕ Σ ΕΝ ΗΣ 0,70 μενα ίδια και ή Μ επί ΞΕΝ ς) ΗΣ ΓΛΩ Ν (της ΙΚΟΥ ΠΕν) σσεξεν Γιατα επό πολύοσκαλ γλώση ΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩ ΚΡΙΤΗΡΙ αφές με το αντικείμε- ΓΝΩΣΗ7 ΣΩΠ γνώση Ο ΕΜΠΕΙΡΙ ι ξένεςγνω 1 ο σπουδώμορι μέχρήι συν ΒΘΜΟΛ ΚΡΙΤΗΡΙ ΚΤΗΓΟΡΙ ΠΡΟτίτλ νται καλ ΒΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛ ΜΕΓΙΣΤ 10 έτη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ τούνται μέχρ έα φορτ (μοριοδοτού 0 ΠΡΟΣΟΝ γνώση 0ση ετών ΛΩΜ Για τα ή γνώ σ Τυ ελευθερο ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ ΥΠΛΛΗΛΟΥΣ έωςς) καλ άριστη ΚΟ ΔΙΠ Ο ΤΥΠΙΚνο του (αριθμός ΟΥΜΕΝ 4 1 ξένες γλώσσε 0,) 10 έτη ΜΕΓΙΣΤΟ το αντικείδιδκτοριμεγιστ ΒΘΜΟΛΟΓ βαθμός επίπει x συντελεστή συναφής με έα 0 ΡΙ 0 ΡΕΣΙΣ ΕΤΗ ΥΠΗ (αριθμ έτη ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜ ΤΙΤΛΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙ ΣΣΣ ΟΣφορ μενο του πολύ τα πρώτα έως ΠΤΥΧΙΚΟΣ 4Για x συν ΒΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛ Για τα επόμενα ΜΕΤ ΡΙς ετώγνω ν ΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩ ι ΠΕΙθμό επί 0, ΣΟΝΤ καλή γνώση ΤΙΚΗ ΕΜ(αρι ι μέχρ τα έτη μός πτυχίουσπουδων ΙΚΗ Δ ντα ΤΥΠΙΚ ΠΡΟ 1,) 0 έτη βαθ τού ΔΙΟ ΕΣΔ 1) ιοδο Για τα πρώ 1 ΤΗΝ x συντελεστή(μορ ςέτη ΥΔΕΣ θμός ετών ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΤΗΣΗ ΠΟ ση σσες) ς ετών (αρι ΟΣ ΣΠΟ ΦΟ γνώ γλώ ΙΣ ή ΤΙΤΛ ΠΟ 10 ΚΕΣ ΡΕΣ Σ καλ ξένε ΚΕΙ στή 0,) Για τα ΒΣΙΚΟ (αριθμό ΕΤΗ ΥΠΗ ΜΕΤΛΥάρισ Για τα επόμενα τη γνώση 1) ΙΣΤΟ x συντελε ΥΔΩΝ στή ή ΕΣΤ γνώση ν τη ΜΕΓ τελε ΣΠΟ ετώ άρισ ΟΣ συν ς x θμό ΤΙΤΛ έτ ΡΕΣΙΣ ιοδομένου ΔΕΥΤΕΡΟΣ γορίας με το βασικό (αρι τελεστή 0,) ή γνώση ΥΠΗ (μορ ϊστα καλ Σ ΕΤΗ ύ 1 Προ ΣΣ πολ (αριθ συν ΓΛΩ x Σ μενα γνώση (της ίδιας κατην) ΣΗε-ΞΕΝΗΣ 7 ς γλώσσες) 0 έτη Για τα επό κείμ ΓΝΩ πολύ καλή ση ΣΣ Διεύθυνσης μόριαx συ ΞΕΝ γνώγλω το αντι ήησ ΕΜΠΕΙΡΙ 1Για τα επόμενα ΙΚΗΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗκαλ x ΜΕΓΙΣΤΟ ι μέχρι ξένε τίτλο σπουδώ συναφές με νται μέχρι 10 έτη ΔΙΟ ν τα (max έτη ) έα τούντα 0,) ν (μοριοδοτούσσες) 0 (αριοθμός ετώ 0,) Για τα πρώ καλή γνώση νο του φορ ΚΟ ΔΙΠΛΩΜ (αριθμός ετώ 0,) 4 για κάθε έτος ΜΕΓΙΣΤ το αντικείδιδκτορι έτη ξένες γλώ συντελεστή στή με x 10 1, ς τελε αφή συν ΙΣ x ν συν υ ς ετώ ΙΣ έα ιθμό ΕΜΠΕΙΡΙ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣ 0Προϊσταμένου ΡΕΣ (αρυπη Προϊσταμένο τα έτη 7,μενα μενο του φορ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ θυνσης Για τα επό Για τα πρώ νρι Σ ή συντελ ΥΝΗεστ ματος ΜΕΤΠΤΥΧΙ ΕΙΣΓΩΓΗ ΤμήΣΗ Γενικής Διεύ x 1, μόριο xη ΕΥΘ ΠΕΙ ετώ ιο ς ΠΟΣ ΘΕΣ ΕΜ μόρ θμό Η 1 ΣΕ ΤΡΟ Ν x (αρι ΤΙΚ ΙΚΗ ) έτη 1, ΔΙΟ (max έτη 0 έτη ΣΠΟΥΔΩ ΔΙΟΙΚΗ ΕΣΔΔ 1) τα έτη (max ε έτος) ) ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙ Για τα πρώ x συντελεστή ΣΗ ΠΟ ΤΗΝ θμός ετών (αριισ για κάθε έτος για κάθ ) ΠΟΦΟΙΤΗ 10 έτη α ΡΕΣ (αριθμός ετών ση Ω ΕΤΗ υ ΥΠΗ x συντελεστή 0, Για τα επόμεν Για τα επόμενα 1) ΤΗΤ ΜΕΣ άριστη γνώ ή ΕΣΤ ν Προϊσταμένο x συντελεστή ΠΡΟΤΕΡΙΟ ΚΙ ΔΙΔΙΚΣΙ έτη (αριθμός ετώ 0,) ΚΤ ΙΣ ν ΜΕ1, Διεύθυνσης 1 μόριο Προϊσταμένου ΚΡΙΤΗΡΙ Σ (μοριοδο- πολύ καλή γνώση ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣ 1 ιθμός ετώ 94 Π ΓΗΣ x συντελεστή 10(αρ ΣΕ ΗΣ ΓΛΩΣΣ μενα Σ ΕΙΣΓΩ x έτη x Ν.190/19 ΙΣ ή επό σης έτη ΠΟ τα (ma εστ ΡΕΣ ΤΟΥ θυν 0 ΣΗ 8 Για τελ ΤΡΟ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝ ι ξένες γλώσσες) ΥΠΗ ση ΙΚΗ Διεύ κάθε έτος) x συν ΤΟΥ Ρ.1 ΧΡΟΝΟΣ καλή γνώ ΟΣΙ ΔΙΟ Για τα επόμενα x μόρια ΣΤΗ ΔΗΜ ΜΕΓΙΣΤΟ για 10 έτη ΥΝΗΣ ν ν τούνται μέχρ (max έτη ) 0,) ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘ υ 0 (αριθμός ετώ 0,) έτος ΔΙΚΣΙΕΣ ΥΠΟ (αριθμός ετώ 0,) ΠΙΣΤΟ Προϊσταμένο για κάθε, ΔΙ στή ΠΕΣΣΕ ΛΟΙΟΣ ΜΕΓ x συντελε ΓΩΝΙΣΜ ΤΟΥ ΣΕΠ x συντελεστή Τμήματος ιο ΡΕΣΙΣ υ ΓΡΠΤΟΣ ΔΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΤΗ ΥΠΗ Η ΕΜΠΕΙΡΙ ΡΕΣΙΣx έτη x 0, μόρ Προϊσταμένου Προϊσταμένοθυνσης τα έτη Η 7, (ma ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗ ΥΝΗ Για τα πρώ ν Σ Η Ο ος ) ΣΥΜΜΕΤΟΧ ΓΩΓ ματ κής Διεύ Για τα επόμενα έτος ε ΕΥΘ Τμή ΕΙΣ Γενι ιο Η κάθ ΓΙΣΤ ετώ ιο μόρ ς ΠΟΣ για ΜΕ Π ΤΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙ 1 μόρ ΣΕ ΘΕΣ ΤΡΟ x 1, ΣΕΜΕ x ΣΗ (αριθμό ΙΚΗ ΩΕΣ έτη ΔΙΔΙΚ ΜΕΣ 0 έτη 1) (maxδιο ΟΣΙ (max έτη ) ΣΕΠ ΤΗΤ 0 στή ΙΟ ΔΗΜ ν ΤΟΥ τελε Σ ) ΤΕΡ ετώ ΣΤΗ συν x ΛΟΥ ΣΙ Σ ΜΕΔΙΚ (αριθμός ΚΤ ΠΡΟΟ ΚΙ ΔΙ για κάθε έτος για κάθε έτος ) 10 έτη ΣΤΗ 0, ΓΗΣ ΓΙΣΤ ΗΡΙ ΛΟΓ ΓΩστή ΜΕ 94ΗΣΗ υ ΚΡΙΤ ΕΙΣτελε ΞΙΟ/19 Για τα επόμενα 0 ΜΕΣΩ ΜΕ ΤΡΟΠΟxΣσυν Προϊσταμένο ΤΕΡΙΟΤΗΤ ΔΙΔΙΚΣΙ ΤΟΥ Ν.190 ΙΚΗΣΗ ς ετών ΠΡΟ /19 θμό ΔΙΟ Ρ (αρι ΚΤ ΙΣ Ν.1 ΤΟΥ ΚΙ σης ΟΣΙ υ ΗΡΙ ΔΗΜ Προϊσταμένο 0,) ΒΣΕΙ Διεύθυν ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣ ΓΩΝΙΣΜ ΕΙΣΓΩ x 1 μόριο ΠΡΟΣΛΗΨΗ 98 x συντελεστή 10 ΓΗΣ ΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤ Ν.0 190/1994 Η ΜΕ ΔΙ σης ΕΣΤΠΟ ιασ (max έτη ) ΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΣΗ 0 έτη ΕΙΣΓΩΓ ΔιεύΔθυν 0 0 ή Ν.64/19 ή ΣΤΗxΝΤΡΟ ΤΟΥ Ρ.18 ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗ μόρδημ ΟΣΙ ΔΙΟΙΚΗ Για τα επόμενα για κάθε έτος ΣΤΗΝ ΕΣΔ ν ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΣΙΕΣ ΥΠΟ (max έτη ΣΤΗ υ ) Π (αριθμός ετώ 0, ΛΟΙΠΕΣ ΔΙ ΤΟΥ ΣΕΠΡΕΣΙΚΗ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ν ε έτος ) ΔΙΚΣΙΕΣ ΥΠΟ Π ΙΣΜΟΣ ΣΕ Προϊσταμένο για κάθγων, ΥΠΗ ΟΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙ ΤΟΥ ΣΕΠ x συντελεστή ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ογίας εκθέσεω ΓΡΠΤΟΣ ΔΙ Σ ΔΙΓΩΝΙΣΜ βαθμολ. Τμήματος ΙΣ ιο ΓΧΟ ΠΤΟ υ Η ν) υ μόρ (Μ.Ο ΕΛΕ ΓΡ μένο ΤΟΧ 0, μένο ΤΟΝ ΜΕ 8 ετώ έτη x ΥΠΗ Προϊστα Προϊστα x ΡΕΣ Η 7, (ma υταίων1 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜ ΧΡΟΝΟΣ θυνσης ΠΗ Σ) ΣΥΜΜΕΤΟΧ ματοςιοτητιομεσω ΔΙΚ ΣΙΕΣ ΣΕτελε ε έτος ΤμήΟ ΔΙ Γενικής Διεύ x 1, μόριο Η ΕΥΘ κάθυνη Π ΣΕ ΕΠΙΤΡΟ 8,00 ΠΗ ΜΕΓΙΣΤ ΠΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟ μόρδιδικσε ΘΕΣγια x 1ΚΙ ΠΡΟxΤΕΡ Ω ΣΕ ΔΙΚ Σ ΤΟΥ έτη ΔΙ ΜΕΣ ογίας έως και ΚΤ 0 Π ΛΟΥ μολ (maκριτ ΜΕ (max έτη ) ΣΕ ΤΗΤ ΗΡΙ ) Μ.Ο. βαθ 94 ΙΟ /19ΤΕΡ ε έτοςν. ΠΡΟ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΗΣΗΣ κάθ ΣΕΠ ΜΕ ΚΤ190 ΔΙΚΣΙ για ΞΙΟ για κάθε έτος ΔΙ ΣΤΗ ΤΟΥ Ο ΚΙ 8 86 ΗΣΗ ΓΗΣ /191 ς: 8,01-9,00 ΛΟΓ 94 υ Σ ΕΙΣΓΩ ΣΙ ΤΟΥ 0Ρ.1 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΜΕΓΙΣΤ 0 ΕΙ Ν.1648 βαθμολογία Ν.190/19 ΞΙΟ Προϊσταμένο ΤΡΟΠΟ ΔΙΟΙΚΗ ΣΗ ΤΟΥ0 /1986ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΣ Μ.Ο. ΤΟΥ Ρ.18 ΟΣΙ ΔΗΜ ΒΣΕΙ Ν.1648 Διεύθυνσης 1 μόρ /1998 ΙΣΜ 9,01 9,0 ΨΗ ΥΠΟ ιο 64 ς: Σ 0 ΓΩΝ ΣΛΗ Ν. ΓΗΣ ογία ή ΣΙΕ ΔΙ x ΠΡΟ μολ 98 1 Μ.Ο. βαθ (max έτη ) ΕΙΣΓΩΓΗ ΜΕ ΣΤΗΝ ΕΣΤ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΓΩΔΙΟΙΚΗΣΗ 0ΔΙΔΙΚ ΣΕΠ ΡΕΣΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΓΩΝΙΣΜΟΣ MΕΓΙΣΤΟ 0 Σ ΥΠΟ ή Ν.64/19 ΤΟΥ ή ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗ ΥΝΗΣ ΟΣΙ για κάθε έτος ΣΤΗΝ ΕΣΔΔ ΓΡΠΤΟΣ ΔΙ 10ογίας: 9,1 9,80 ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗ ΔΗΜ ΗΣΗ ή ΣΙΕ Π ΔΙ6ΔΙΚ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘ υ ΛΟΙΠΕΣ/198 ΣΕΠ ΣΕΠ Μ.Ο. βαθμολ Η ΞΙΟΛΟΓ ΤΟΥ ΣΕ Προϊσταμένο ΒΣΕΙ Ν.1648 ΣΕΠ, ΙΣΜΟΣ 0 ΥΠΗΡΕΣΙΚ ογίας εκθέσεων ΠΡΟ Σ ΔΙΓΩΝ ΓΗΣΗ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΤΟ ΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ς: 9,81 10,0 ΓΡμόρ Η ΞΙΟΛΟ. βαθων. βαθ Τμήματος x 0, ιο Η μολ ετών)1 (Μ.Ο ογία ΓΡΠΤΟΣ ΔΙ /1998 ΤΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΚ ογίαςμ.ο εκθέσε μολ Ν.64 8 ΜΕΤΟΧΗΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕ ίων ΣΥΜ (max έτη ) υτα μολ ΤΗ ΣΗ ΣΩ τελε ΠΗ ΕΣ ΜΕ Σ ΜΕ ΣΙ ΠΗ Π ΣΕ ΕΠΙΤΡΟ (Μ.Ο. βαθ 8 ετών) ΚΗ ΚΤΣΤ ΕΠΙΤΡΟ ΙΟΟΤΗΤ ΔΙΚΓΙΣΤ ΔΙΠΔΙΚΣΙΕ ΣΕΠΔΙ ΣΕ ΔΙΚ για κάθε έτος ΜΕ ΤΕΡ ΣΕ και 8,00 ίων ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ4 Ω ΣΕ ογίας έως τελευτα ΚΤ ΠΡΟ ΗΡΙ 0 ΟΥΣ ΤΟΥ Ν ΚΙ ΔΙ 94 ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΗΤ ΜΕΣ 1 Μ.Ο. βαθμολ και 8,00 ΤΕΥΟΜΕΝΩ ΜΕ ΚΡΙΤ0 Ν.190/19 ΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΙΟ ΔΙΔΙΚΣΙ ΜΕΛ ΛΟΓΗΣΗΣ έως Π ΣΤ ς ΛΟΓ ΣΕ ΠΡΟ ΚΤ ογία Σ ΞΙΟ ΞΙΟ 8 ΤΟΥ ΚΙ ΡΙΘΜΟ 6 ς ) /1986 ς: 8,01 ΓΩΓΗΣ ΣΤΗ - 9,00 Μ.Ο. βαθμολ ΓΩΝΙΣΜΟΣ /1994 ΣΙ ΤΟΥ Ρ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙ (έω - 9,00 ΒΣΕΙ Ν.1648 Μ.Ο. βαθμολογία ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣ ΙΚΗΣΗ 8,01ΝΩΝ ΤΕΚ ΤΟΥ Ν.190 ΓΡΠΤΟΣ ΔΙ ΔΙΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 98 0 μολογίας: ΤΟΥ Ρ.18 ΔΗΜΟΣΙ 8 ΙΣΜ 9,01Ο 9,0 Μ.Ο. βαθ ΠΡΟ ΣΕΠ ς:γιστ MΕ ΝΕΣ ογία ή Ν.64/19 0 ΣΙΕΣ ΥΠΟ 9,0 ΔΙΚ0 ΜΕ ΔΙΓΩΝ ς: 9,01 ΧΙΚΕΣ ΠΟΙ Μ.Ο. βαθμολ ΙΔ ογία 10 ΘΡ ΟΣ Π ΕΙΣΓΩΓΗ ή ΣΤΗΝ ΕΣΤ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙ ΤΟΥ ΤΗΡ μολ ΠΕΙ ΙΣΜ ΣΕ Η 1 ΕΠΕ βαθ. ΓΗΣ Σ ΔΙΓΩΝ Δ 9,80 Μ.Ο Σ ΥΠΟ Η ΞΙΟΛΟ Ο ΓΡΠΤΟων ΣΤΗΝ ΕΣΔ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 9,8010 ογίας: 9,1 ή ΔΙΔΙΚΣΙΕ Π MΕΓΙΣΤμολ 6 ΠΕΣ ές 1 ΥΠΗΡΕΣΙΚ ογίας εκθέσε /198 ογίας: 9,1 ΛΟΙ ΣΕΠ Μ.Ο. βαθμολ τις αποδοχ ΠΡΟ ΣΕΠ ΤΟΥ ΣΕ ο έως 10 ΒΣΕΙ Ν.1648 ΓΩΝΙΣΜΟΣ 0 Μ.Ο. βαθ Η 0 (Μ.Ο. βαθμολ Πρόστιμ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 10,00 ΠΡΟΣΛΗΨΗ 4 10,0 ΓΡΠΤΟΣ ΔΙ 1ίων 8 ετών) ΞΙΟΛΟΓΗΣων βαθμολογίας: 9,81 ΙΚΗ 1 98 Ηυτα μολογίας: 9,81 ΡΕΣ τελε 8,00 ΜΕΤΟΧ ΟΧΗ και ΥΠΗ Ν.64/19 ς εκθέσε Μ.Ο. Μ.Ο. βαθ αγω 6 ΤΗ ΣΥΜΜΕΤ ΠΗ ΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜ ΤΡΟΠΗ. βαθμολογίας έως ΣΩ βαθμολογίαν) ιώματος προ ΚΤΣΤΣΗ ΝΕΣ ηση δικα (Μ.Ο-. 9,00 ΤΗΤ ΜΕ ΚΗ ΠΟΙ ΔΙΚΣΙΕΣ ΜΕ Π ΣΕ ΕΠΙΤΡΟ ΔΙΔΙΚ ΣΕ ΕΠΙ Μ.Ο 0 ε ΙΟ Π ΝΕΙ ΔΙ ετώ ΕΣ 8,01 κάθ 8 ΤΕΡ ς: ΧΙΚ Στέρ ΣΕ ΟΓΕ Για ίων 8 ΣΕ ΟΙΚ ΚΤ ΠΡΟ ΗΡΙ ΚΙ ΔΙΔΙΚ 0 μολογία τελευτα ΝΠΕΙΘΡ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥΣ έως έτη Μ.Ο. βαθ 4 τέκνο x 4από 1 ές ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Σ 1 9,0 και 8,00 ΤΕΥΟΜΕΝΩ /1994 δοχ ΛΟΓΗΣΗ ΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤ ΠΡΟΣΤ10 μολογίας: 9,01. βαθ μολογίας έως ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ο έως τις απο 8 ΤΟΥ Ν Μ.Ο. βαθ ΡΙΘΜΟΣ ς ) ΟΣ ΞΙΟ Μ.Ο 9,80 Πρόστιμ ΓΩΝ 6 ΣΙ ΤΟΥ Ρ.1 0 ΙΣΜ ΕΙ Ν.1648/19 ογίας: 9,1 ΤΕΚΝΩΝ (έω ΓΡΠΤΟΣ ΔΙ 0 ογία ς: 8,01-9,00 ΣΛΗΨΗ ΒΣ βαθμούς Μ.Ο. βαθμολ 1 μηνών 10,0 ΠΡΟ έως μολ ς 0 9,81 βαθ Π σμό. ς: από Ο ογία Μ.Ο 98 βιβα ΓΙΣΤ Υπο μολ ΠΡΟ ΣΕ αγωγήςπαύση από έως MΕ 8. βαθ ΝΕΣ ς προ ή Ν.64/19 9,0 Μ.Ο ΔΙΚΣΙΕΣ ΥΠΟ ιώματοπρο ΕΣ ΠΟΙ-10 σωρινή ΕΣ ΠΟΙΝΕΣ. βαθμολογίας: 9,01 δοχών ΛΟΙΠΕΣ ΔΙ ΤΟΥ ΣΕΠ ΠΕΙΘΡΧΙΚ Στέρηση δικα ΕΠΕΤΗΡΙΔ 1 ΟΛΟΓΗΣΗ ΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ.Ο στέρ σε απο ΠΕΙΘΡΧΙΚ χήςηση έτη Η ΞΙ Ο 9,80 με πλήρη μετο ΓΡΠΤΟΣ ΔΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ έως10 αποδοχές 1 ών ΓΙΣΤ MΕ ς: 9,1 ές 1 μην ΥΠΗΡΕΣΙΚ ογίας εκθέσεων ιώματος συμ /1986 ή ογία ου ο έως τις Πρόστιμ τις αποδοχ ΠΡΟ ΣΕΠ Στέρηση δικαεπιλογής προϊσταμέν τε Μ.Ο. βαθμολ 10 ΒΣΕΙ Ν στιμο έως (Μ.Ο. βαθμολ Πρό ΓΗΣΗ 1 μην4ών ήπο ΠΡΟΣΛΗΨΗ αγωγής 1 ν) ς: 9,81 10,0 ίων 8 ετώ Η ΞΙΟΛΟ ς προ διαδικασία μονάδας οποιουδ-0 ογία υτα ΙΚ 98 ατο ων μολ /19 ΡΕΣ τελε ιώμ 8,00 έσε βαθ Ν.64 ΠΕΡΙΠ ΜΕΤΟΧΗ αγωγήςοργανικής Στέρηση 6 δικαέτη Μ.Ο. ογίας έως και ΥΠΗ. βαθμολογίας εκθ ΝΕΣ έως έτη Σ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜ ιώματος προ σε ΠΟΙ Μ.Ο. βαθμολ χήςεσ - 9,00(Μ.Ο ίων 8 ετών) -10υ από 1 ησης των καθηκόμετοχικ ΔΙΔΙΚΣΙΕ ΣΕΠ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ από 1 έως επιπέδο συμθρ Στέρηση δικαέτη 8 δικαιώματοςπει ογίας: 8,01 της άσκ τελευτα ής μονάμ.ο. βαθμολ 0ς: 9,01 9,0 1 έως ϊσταμένου 4 ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Σ 8,00 Στέρηση φαίρεση οργανικι 10 ία επιλογής προιουδήπο τετις αποδοχές από ϊσταμένου ΚΡΙΤΗΡ ογίας έως και υ για τη προ ικασ βαθμολογία μολ. ν έως ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ έδο ο -0 διαδ βαθ ντω Μ.Ο. οπο 9,80 ΟΣ επιπ ς στιμ Μ.Ο -0 ς: 9,1 άδα Πρό ήποτε ΓΩΝΙΣΜ 6 ογία - 9,00 οργανικής μον έως έτη δαςεςοποιουδ λοιπό της ΝΕΙΚΗ ΚΤΣ ΓΡΠΤΟΣ ΔΙ Μ.Ο. βαθμολ βαθμούς 1 μηνώνκαθη10,00. βαθμολογίας: 8,01 υπό υ από 1 απόσμός έως ΟΙΚΟΓΕ Ο Μ.Ο ογίας: 9,81 γήςβιβα ς των επιπέδο θητεία ή το έως 1 μήν ΠΡΟ ΣΕΠ -10η της άσκηση οργανικ Μ.Ο. βαθμολmεγιστνεσ ής 8ατος προαγωυπο σωρινή παύση από ών ς: 9,01 9,0 φαίρεσ μούς ου ηση δικαιώμ 10 Προ ΕΣ ΠΟΙ αποδοχ ΕΠΕΤΗΡΙΔ. βαθμολογία ϊσταμένστέρ ες ς έως βαθ ΓΗΣΗ έδου 10 ΠΕΙΘΡΧΙΚ ρη στέρηση πλήσε έτη τε επιπ κόντων προ ιουδήπο δοχές Μ.Ο Η ΞΙΟΛΟ Υποβιβασμό ση από έως 1 μήν μεχής 1 έως ατος συμμετο ς: 9,1 9,80 παύ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΚ ογίας εκθέσεων ο έως τις απο ς οπο ιώμ ινή ογία ου της Μ στιμ ό άδα δικα σωρ μολ ών μέν ΕΓΓ Πρό μον λοιπ δοχ βαθ Προ ηση ϊστα. απο Στέρ Μ.Ο ς προ ή το υπό (Μ.Ο. βαθμολ Σ -0 ρη στέρηση ία επιλογή 10,00 για τη θητεία ήποτε 1 μηνών 4 ατος προαγωγής 8 ετών) ικασ με διαδμού ΙΣΟΒΘΜΙ ΙΣ πλή ογίας: 9,81 ς μονάδας οποιουδ τελευταίων -0 ΡΙΣΤΤΕΥ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕ ΜΟ Μ.Ο. βαθμολ ηση δικαιώμ6 ς έως και 8,00 ανικής έως βαθ ς ΠΡΟ Στέρ ογία έτη οργ Σ μή σμό μολ ΜΟ 1 έως βιβα βαθ ΡΙΘ έως έτη Υπο Μ.Ο. χής σε ΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - 9,00 έδου από 1-10 ησης των καθηκόπαύση από από 1 έως ιώμ8 επιπ ογίας: 8,01 ατος συμμετο ΠΕΙΘΡ ΤΕΚΝΩΝ υ αποδοχών Προσωρινή στέρηση της άσκ ής μονά- Ι Μ.Ο. βαθμολ 9,0 Στέρηση δικα ογής προϊσταμένο φαίρεση ές μένου οργανικ ΚΡΙΤΗΡ επιλ10 ογίας: 9,01 τη νες με πλήρη τε τις αποδοχ ιουδήπο ση ισοβα -0 διαδικασία ντων προϊσταήποτε επιπέδου για Μ.Ο. βαθμολ 9,80 Πρόστιμο έως μονάδας οπο Σε περίπτωαι υπόψη ΣΗ ογίας: 9,1 οργανικής ών δας οποιουδ λοιπό της 0 έως έτη ΚΗ ΚΤΣΤ Μ.Ο. βαθμολ 1 μην λαμβάνοντ ηή το υπό ς: 9,81 10,0 από έδου από 1 ησης των καθ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ εία ογία γής επιπ θητ -0 μολ αγω βαθ -10 κριτήρια της άσκ Μ.Ο. ής δικαιώματος προ μούς φαίρεση ϊσταμένου οργανικ ΠΟΙΝΕΣ ηση βαθ ΕΣ Στέρ ΧΙΚ έως υ ες ς ΠΕΙΘΡ ές κόντων προ ιουδήποτε επιπ1έδο Υποβιβασμό ση από έως 1 μήν μετοχής σε έως έτη τις αποδοχ παύ ιώματος συμ ου Πρόστιμο έως μονάδας οποή το υπόλοιπό της Προσωρινή ηση αποδοχώνεγγμοσ Στέρηση δικαεπιλογής προϊσταμέν τε -0 Για κάθε 1 μηνών για τη θητεία αγωγής με πλήρη στέρ ικασία ιουδήπο ιώματος προ ΟΜΕΝΩΝ μούς διαδανικής μονάδας οπο τέκνο x 4-0 ς έως βαθ ΠΡΟΣΤΤΕΥ Στέρηση δικαέτη οργ μή έτη ΡΙΘΜΟΣ Υποβιβασμό ση από έως 1 υ από 1 έως ς των καθηκόέδο παύ από 1 έως ιώματος συμμετοχής σε επιπ ινή ών δοχ άσκηση ΤΕΚΝΩΝ υ άπροσωρ υ στέρηση απο φαίρεση της ανικής μον Στέρηση δικα ογής προϊσταμένο ρη νέο οργ πλή εκ υ με ίας μένο επιλ τη νες ά ιουδήποτε ση ισοβαθμ -0 διαδικασία ντων προϊσταήποτε επιπέδου για μονάδας οπο Σε περίπτωαι υπόψη εισοδηματικ οργανικής δας οποιουδ λοιπό της 1 έως έτη λαμβάνοντ υπό επιπέδου από άσκησης των καθηθητεία ή το -0 κριτήρια της ς μού φαίρεση ϊσταμένου οργανικής υ ες ς έως βαθ κόντων προ ιουδήποτε επιπέδο Υποβιβασμό ση από έως 1 μήν παύ μονάδας οποή το υπόλοιπό της Προσωρινή ηση αποδοχών -0 για τη θητεία με πλήρη στέρ μούς ς έως βαθ Υποβιβασμό ση από έως 1 μήπαύ Προσωρινή στέρηση αποδοχών νες με πλήρη ΔΙΓΩΝΙΣΜΟΣ fξεκιν ΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ το πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας µε πεντάµηνες συµβάσεις ΚΙ ΓΙ fποιεσ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ συγκεντρώνουν τη µεγαλύτερη ζήτηση από τους δήµους fη Ι ΙΚΣΙ υποβολής αιτήσεων και το σύστηµα επιλογής Ποσ 1 ΣΥΜΒΣΙΟΥΧΟΥΣ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ Τ ΜΟΡΙ για τις µετατάξεις των «διαθεσίµων» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΙ Και τι προβλέπει η απόφαση για την κινητικότητα στην Υγεία. ΣΕΛ. 1 1 ΙΤΗΜ ΣΜΡ ΣΕ ΠΟΥΤΙΝ ΓΙ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΡΙΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΗΤΕΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΠΟ ΤΗΝ GAZPROM ΣΕΛ. 9 ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ, ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΕΛ. 1 ΟΙ Ν ΡΕΣ ΣΚΕΦΤΟΝΤΙ ΤΟ ΣΕΞ ΚΘΕ 8 ΛΕΠΤ... ΕΚΘΕΣΗ ΓΙ Τ 0 ΧΡΟΝΙ ΠΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΦΥΛΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΜ DELTA ΝΤΙ 6 ΕΚΤ. ΛΛΓΗ ΣΕΛΙ Σ ΓΙ ΤΟΝ ΟΠΠ ΜΕ ΝΕΟΥΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 17 Ψάχνουν βελτιώσεις στις ρυθµίσεις χρεών...κι ΟΙ ΓΥΝΙΚΕΣ Ν 1 ΛΕΠΤ ΣΥΜΦΩΝ ΜΕ ΕΡΕΥΝ Το «γκουρµέ» µενού του λ Καπόνε στο λκατράζ Τ ΣΤΟΙΧΕΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΕΛΙ A 40. ΡΙΖΟΣ Τ ΠΡΛΟΓ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙ Τ ΠΡΟΣΩΠΙΚ Ε ΟΜΕΝ! ΣΕΛΙ 7 Ο φράχτης στον Εβρο µείωσε στο µισό τη λαθροµετανάστευση ΣΕΛ. 11

2 ΤΡΙΤΗ 1 AΥΓΟΥΣΤΟΥ 01 ΣΝ ΣΗΜΕΡ 164 Ο ΚΡ ΙΝΛΙΟΣ Ρισελιέ διορίζεται πρωθυπουργός της Γαλλίας, κυβερνώντας επί 18 χρόνια και καθιστώντας τη χώρα κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος ΥΨΩΝΕΤΙ για πρώτη φορά στο Λος ντζελες η αστερόεσσα. 186 ΠΕΘΙΝΕΙ ένας από τους σηµαντικότερους εκφραστές του ροµαντισµού, ο Γάλλος ζωγράφος, Ευγένιος Ντελακρουά ΓΕΝΝΙΕΤΙ ο µετρ του σασπένς, ο Βρετανός σκηνοθέτης, λφρεντ Χίτσκοκ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ταξί κάνει την εµφάνισή του στους δρόµους της Νέας Υόρκης. 190 ΡΧΙΖΕΙ η Μάχη της Βαρσοβίας, στην οποία κατατροπώνεται ο Κόκκινος Στρατός. 19 Ο ΜΟΥΣΤΦ Κεµάλ, ο επονοµαζόµενος τατούρκ, εκλέγεται πρόεδρος της Τουρκίας ΣΤΗ ΓΕΡΜΝΙ, δίνεται το δικαίωµα ψήφου σε πρώην ναζί ΟΙ ΡΧΕΣ της νατολικής Γερµανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το Τείχος του Βερολίνου, που χώρισε τη γερµανική πρωτεύουσα στα δύο. REUTERS FOTO story ΤΡΙΤΗ1 ΥΓΟΥΣΤΟΥ νατολή: 06.9 l ύση: 0.1 l Σελήνη 7 ηµερών Παιχνίδια µε το «θάνατο» Η µακάβρια αναπαράσταση µιας κηδείας µε τα µουσουλµανικά πρότυπα γίνεται παιχνίδι για τα παιδιά της πόλης Ράκα στην ανατολική Συρία. Για τα παιδιά του πολέµου ακόµη και ο θάνατος γίνεται παιχνίδι. Στον Πράσινο ακτύλιο κυκλοφορούν όλα ελεύθερα. Μαξίµου οµολογ., Ευδοκίας βασιλίσσης Παγκόσµια Ηµέρα ριστερόχειρων Στείλτε τις απόψεις σας στο και τις καταγγελίες σας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΕΠΕΙ Ν ΞΕΡΕΤΕ SUPER : 9, 618, 67, 874, 00, 8, 0, 70, 8, 994 EXTRA :, 6, 10, 1, 4 & 7, 18, 19, 8, EΩΣ και την Παρασκευή, υγούστου, µπορούν οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν τα δικαιολογητικά για την ένταξή τους στους πίνακες αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος ΕΩΣ τις 6 υγούστου έχουν προθεσµία να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήµατος 01 οι υπόχρεοι των οποίων το ΦΜ λήγει σε 9. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 4 µηνών από την ηµέρα εκκαθάρισης της δήλωσης έχουν οι φορολογούµενοι ιδιοκτήτες ακινήτων, προκειµένου να διορθώσουν ενδεχόµενα λάθη στο εκκαθαριστικό σηµείωµα του Φόρου κίνητης Περιουσίας. ΚΛΕΙΣΤΗ για τους επόµενους δύο µήνες η εθνική οδός Κοζάνης-Λάρισας από τις στροφές ΟΕ µέχρι τη γέφυρα πριν από τον Βαθύλακκο λόγω εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης. Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται από παρακαµπτήρια οδό. ΕΩΣ και τις 0 υγούστου παρατείνεται η ισχύς των κωδικών του TaxisNet. ΜΕΧΡΙ τις 1 υγούστου θα διαρκέσουν οι θερινές εκπτώσεις στα εµπορικά καταστήµατα. ΕΩΣ και τις 1 Σεπτεµβρίου παρατείνεται η προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής του Ε9 φυσικών προσώπων. ΕΩΣ τις 1 εκεµβρίου θα διαρκέσει το πρόγραµµα παροχής δωρεάν βιβλίων από τον ΟΓ σε συνταξιούχους. ΕΩΣ τις 1 εκεµβρίου παρατείνεται το µέτρο απόσυρσης οχηµάτων. Ο ΚΙΡΟΣ ΣΤΗ ΣΕΛ. Η ΙΣΤΟΡΙ ΚΥΚΛΟΥΣ ΚΝΕΙ Συγγραφέας και εκδότης περιοδικών, ο Νικόλαος ραγούµης έζησε από κοντά τα γεγονότα του καλοκαιριού του 1844, απο- µακρύνθηκε από τις κυβερνητικές θέσεις το 184 και, χρόνια αργότερα, περιέγραψε πώς έφταναν στον προορισµό τους οι κάλπες µε τα ψηφοδέλτια για την εκλογή των βουλευτών. Συνοπτικά: Οι κάλπες έφταναν στον τόπο της καταµέτρησης µε σπασµένα σανίδια ή λιµαρισµένες τις σφραγίδες, ενώ, σε πολλές περιπτώσεις, οι ψήφοι µεταφέρονταν σε «σαπουνοσακούλες». Στη Βουλή, όταν ο «εκλεγµένος» µε ψηφοδέλτια, που προέρχονταν από τέτοιες κάλπες, ανήκε στο κόµµα του Κωλέττη, σηκωνόταν κάποιος δικός του και εξηγούσε ότι το σπάσιµο των σανιδιών οφειλόταν στο νόµο της συστολής των στερεών σωµάτων, ότι η λιµαρισµένη σφραγίδα ήταν απλά τυχαία σπασµένη κατά τη µεταφορά, ότι η σαπουνοσακούλα ήταν κάλπη κι ότι ο κακοποιός που έκανε την καταµέτρηση είχε το σεβασµό και την εκτίµηση των κατοίκων της περιοχής του. Στις Βία και νοθεία επιστηµονική Γράφει ο ΚΡΟΛΟΣ ΜΠΡΟΥΣΛΗΣ περιπτώσεις των βουλευτών του Μαυροκορδάτου όµως, αρκούσε µια γρατσουνιά στην κάλπη για να ξεσπάσει θύελλα καταγγελιών ότι είχαν να κάνουν µε καραµπινάτη περίπτωση νοθείας! εν µπορούµε να ξέρουµε πόσο αντικειµενικός είναι ο ραγούµης, που είχε διατελέσει γραµµατέας του µισητού στους Γάλλους κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Το βέβαιο είναι πως ο Μαυροκορδάτος (από τους που εξέλεξε) έµεινε µε δώδεκα βουλευτές, ενώ η δική του εκλογή ακυρώθηκε έξι φορές, ώσπου να επικυρωθεί µια έβδοµη! Η πρώτη, έστω και µε τέτοιον τρόπο, εκλεγµένη Βουλή των Ελλήνων συγκροτήθηκε σε σώµα και συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Γενάρη του 184, εκλέγοντας πρόεδρό της τον Κανέλλο εληγιάννη. Πρώτος, έστω και έτσι, εκλεγµένος πρωθυπουργός ο Ιωάννης Κωλέττης, που εξάντλησε την πρώτη του τριετία, κέρδισε και τις επόµενες εκλογές (1847) µε συντριπτική πλειοψηφία αλλά αµέσως µετά πέθανε από νεφρίτιδα, σε ηλικία 7 χρόνων. ΥΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΛΣΣΙΟΣ ΛΕΩΝ

3 ΤΗΣ ΚΥΡΙΚΗΣ MH XAΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΚΗ 18 ΥΓΟΥΣΤOY ΜΕΓΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 148 ΣΕΛΙΔEΣ νακαλύψτε τα 10 δώρα της φύσης Η ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΘΕΡΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 1 O ΠΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΟΛ Τ ΒΟΤΝ Ο ΥΠΕΡΚΤΣΚΟΠΟΣ ΜΕ Τ ΧΙΛΙ ΠΡΟΣΩΠ LE MAGNIFIQUE ΜΙ ΚΩΜΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙ ΜΕ ΠΡΩΤΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟΥΣ ΖΝ-ΠOΛ ΜΠΕΛΜΟΝΤΟ ΚΙ ΖΚΛΙΝ ΜΠΙΣΕ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙ ΦΙΛΙΠ ΝΤΕ ΜΠΡΟΚ Ν Η Τ Ε Μ Τ Η Ν Η Ξ ΥΛ Φ Ι Π Ε Ι Ν Μ Ε Τ ΟΣΗ Ι Φ ΥΛ Ξ Η Κ ΘΕ Μ Ο Σ Ι Κ Ι Ω Μ ΤΟΣ Κ Θ Ε Ι Κ Ι Ω Μ Τ Ο Σ Τ Η 197 STUDIOCANAL Τ Η Σ Π Ρ ΓΩ Γ Ο Υ Ε Τ Ι Ρ Ι Σ, Π ΓΟ Ρ Ε ΥΟ ΝΤΙ Η ΖΝ-ΠΟΛ ΜΠΕΛΜΟΝΤΟ Ο ΥΠΕΡΚΤΣΚΟΠΟΣ ΜΕ Τ ΧΙΛΙ ΠΡΟΣΩΠ LE MAGNIFIQUE, Ο Ν Π Ρ ΓΩΓΗ Ν Ε Υ Ε Ι Σ Ν Τ Ι Γ ΡΦ Η, Η Τ ΛΪΚ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 6 ΤΡΓΟΥ Ι ΝΤΙ ΟΤΟ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΙ ΤΗΝ ΚΤΘΛΙΨΗ Μ Ε Τ Η Ν Ε Π Ξ Η Ι Φ ΥΛ Ξ Η Κ ΘΕ Ι Η Δ Η Μ Ο Σ Ι ΝΜΕΤΔΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΚΗ ΤΟ 1ο CD ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Δ Ι Κ Ι Ω Μ ΤΟΣ Κ Θ Ε Δ Ι Κ Ι Ω Μ Τ Ο Σ Τ Η Σ Κ Τ Η Σ Π Ρ ΓΩ Γ Ο Υ Τα λαϊκά της κρίσης Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Π Ρ ΓΩ Γ Ο Υ CD 1 Ε Τ Ι Ρ Ι Σ Η, Η Δ Η ΜΟΣΙ Ε Ν Ο Ι Κ Ι Σ, Π ΓΟ Ρ Ε ΥΟ ΝΤΙ Η, Η, Ο Δ Ν Ε Ι Σ ΜΟΣ Ν Ε Υ Δ Ε Ν Π Ρ ΓΩΓΗ Ι Σ Ν Τ Ι Γ ΡΦ Η, Η

4 4 ΤΡΙΤΗ 1 ΥΓΟΥΣΤΟΥ 01 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ H Θέση µας Θετικά µηνύµατα ΤΟΥ ΓΙΝΝΗ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Τ ΣΤΟΙΧΕΙ για την εκτέλεση του φετινού Προϋπολογισµού, που παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρας, δείχνουν ότι η Ελλάδα παραµένει εντός του στόχου για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος στο τέλος του έτους. Κίνδυνοι υπάρχουν ακόµη αρκετοί, µε σηµαντικότερο την πιθανή αδυναµία των πολιτών να ανταποκριθούν στις φορολογικές υποχρεώσεις των εποµένων µηνών. Η ρύθµιση για την καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών σε εφορία και Ταµεία δεν έχει έως τώρα τα αποτελέσµατα που περίµενε το οικονοµικό επιτελείο λόγω των αυστηρών όρων που είχαν τεθεί, και οι οποίοι αποτρέπουν επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα να µπουν στη διαδικασία τακτοποίησης των χρεών τους. Για το λόγο αυτό ορθώς το υπουργείο Οικονοµικών εξετάζει βελτιώσεις στο σύστηµα των ρυθµίσεων, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι οφειλέτες. ΩΣΤΟΣΟ η γενική εικόνα για τη δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας είναι σηµαντικά βελτιωµένη σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια. Η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος που έχει τεθεί ως όρος από το Eurogroup για να υπάρξει νέα ελάφρυνση στο δηµόσιο χρέος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως «όπλο» από την κυβέρνηση στο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης µε την τρόικα και για το χρέος αλλά και για την αναγκαία µείωση φόρων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Οµως αυτό που έχει µεγαλύτερη σηµασία είναι να πάρει «αναπνοές» η πραγµατική οικονοµία. Ο ιδιωτικός τοµέας ασφυκτιά από την έλλειψη χρηµατοδότησης. Η ύφεση φαίνεται να υποχωρεί, όµως παραµένει σε υψηλά επίπεδα καθιστώντας δύσκολη την επιστροφή στην ανάπτυξη το 014. Το πρωτογενές πλεόνασµα δεν θα είναι βιώσιµο, εάν δεν συνοδευθεί από µία εξωστρεφή οικονοµική πολιτική, που θα επιβραβεύει την επιχειρηµατικότητα, θα µειώνει τις µη µισθολογικές επιβαρύνσεις και θα δίνει έµφαση στους τοµείς όπου η χώρα µας έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Μόνο έτσι τα θετικά δηµοσιονοµικά µηνύµατα θα αποκτήσουν στέρεα βάση και οι θυσίες των πολιτών θα αποδώσουν καρπούς. Ιδιοκτησία: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ.Ε. Εκδότες: ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΕΚΟΣ, ΛΕΞΗΣ ΣΚΝΒΗΣ ιευθυντής: ΠΝΟΣ ΜΥΡΣ ιευθυντής Σύνταξης: ΓΙΝΝΗΣ ΤΣΠΡΟΥΝΗΣ Σύµβουλος Εκδοσης: ΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΡΗΣ ρθρογράφος: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΡΣ Υπεύθυνος Ειδικών Εκδόσεων: ΓΙΝΝΗΣ ΕΥΓΓΕΛΙ ΗΣ Υπεύθυνος τελιέ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΛΙΟΣ ιεύθυνση Εµπορικής νάπτυξης: «ELSE AGENCY» Εµπορική ιεύθυνση: ΕΛΣ ΣΟΪΜΟΙΡΗ ιεύθυνση ιαφήµισης: ΛΟΥΚΣ ΠΠΝΙΚΟΛΟΥ Οικονοµική ιευθύντρια: ΜΡΙΝΝ ΘΡΕΝΚΗ Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: KΩΣΤΣ ΜΠΛΗΣ Εκτύπωση: ΤΥΠΟΕΚ ΟΤΙΚΗ.Ε. ιανοµή: ΕΥΡΩΠΗ Κεντρικά Γραφεία «Ε.Τ.»: Aγίας Λαύρας & Σαρανταπόρου, Ν. Ηράκλειο Τ.Κ Τηλ FAX: Ηλεκτρονική /νση: Ο «Ε.T.» ιδρύθηκε από τον ρη και τη Λίλιαν Βουδούρη ΠαράΤυπος Για τα πανηγύρια! Ο εκαπενταύγουστος έχει ιδιαίτερη σηµασία για τους βουλευτές της συµπολίτευσης. Oπως κάθε χρόνο, θα περάσουν µια βόλτα από τα µεγάλα πανηγύρια που θα γίνουν στην εκλογική τους περιφέρεια. Ο σφυγµός που θα πιάσουν από τις συζητήσεις µε τους συντοπίτες τους θα καθορίσει σε µεγάλο βαθµό τη στάση τους στη Βουλή το φθινόπωρο. Περιττό να σηµειώσω ότι, παρόλο που οι περισσότεροι βρίσκονται σε διακοπές, περνούν πολλή ώρα στο τηλέφωνο ανταλλάσσοντας απόψεις και σκέψεις σε σχέση µε όσα έρχονται. Και το θέµα που πάει και έρχεται στις κουβέντες τους είναι οι πλειστηριασµοί πρώτης κατοικίας. Σύντοµο διάλειµµα Το κτίριο του ΠΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη θα είναι άδειο αυτή την εβδοµάδα αφού έφυγε για τη Γορτυνία µέχρι και ο εργασιοµανής εκπρόσωπος Τύπου βουλευτής ρκαδίας, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Η επιστροφή των επιτελών του Ευ. Βενιζέλου προγραµ- µατίζεται το αργότερο για τις 0 υγούστου και θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή από τον υπουργό Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα. Γιατί µία από τις πρώτες πρωτοβουλίες που θα πάρει το ΠΣΟΚ είναι να καταθέσει µια πρόταση για τη µείωση του φόρου στο πετρέλαιο θέρµανσης. Το επιχείρηµά τους είναι ότι η εξίσωση µε το φόρο του πετρελαίου κίνησης δεν απέδωσε δηµοσιονοµικά, ενώ είχε φοβερές κοινωνικές επιπτώσεις. Εποµένως, σύµφωνα µε αυτό το σκεπτικό, απαιτείται επανεξέταση του µέτρου έτσι κι αλλιώς. Το αστείο µε την πανστρατιά Στο Ιδρυµα Μείζονος Ελληνισµού θα γίνει το συνέδριο που διοργανώνει το ΙΣΤΜΕ µε αφορµή την επέτειο της ης του Σεπτέµβρη. Οι βενιζελικοί πανηγυρίζουν που θα πάνε ο Σηµίτης και ο ΓΠ. Με το δεύτερο βρίσκονταν σε πόλεµο πριν από λίγους µήνες µε σηµείο αιχµής το πόρισµα για τα οικονοµικά του ΠΣΟΚ, το οποίο στην πορεία χάθηκε στη σκόνη κάποιου συρταριού. Τώρα, στο όνοµα της πανστρατιάς και της συσπείρωσης, το βενιζελικό ΠΣΟΚ παίρνει στην πλάτη του τον Γ. Παπανδρέου και είναι ενδεικτικό ΕΙΠΝ Η Γερµανία έχει πάρει έναν υπνάκο πάνω σε ένα ηφαίστειο. Γ. ΧΜΠΕΡΜΣ ΓΕΡΜΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΣΤΟ SPIEGEL Σ.σ.: Κάποιος να την ξυπνήσει!

5 ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ τριτη 1 αυγουστου 01 ΤΟ ΚΟΥΙΖ ΤΗΣ ΗΜΕΡΣ? EUROKINISSI ότι η Νομαρχιακή ΠΣΟΚ Σάμου έβγαλε ανακοίνωση για να καταδικάσει τις διαρροές σχετικά με τις δυσκολίες που συνάντησε ο πρώην πρωθυπουργός στο νησί. Τα χε πει; Δικαιωμένος εμφανίζεται ο νδρέας Λοβέρδος από την αποκάλυψη στο «Spiegel» εγγράφου της Bundesbank. πό πού και ως πού; Η εξήγηση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του κόμματος Λοβέρδου: «Ερχεται», λέει, «να επιβεβαιώσει τις απόψεις της Συμφωνίας για τη Νέα Ελλάδα ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει με την πιο τρανή απόδειξη το πρόσφατο φορολογικό που ψηφίστηκε πρόσφατα αλλά και την περίφημη ρύθμιση οφειλών σε 48 δόσεις η οποία έχει αποτύχει!». Στη σχετική ανακοίνωση γίνονται επισημάνσεις των καθυστερήσεων που καταγράφονται σε μεταρρυθμίσεις/ διαρθρωτικές αλλαγές και το καταγράφω επειδή πολλά ακούγονται τελευταία για προσπάθεια Λοβέρδου να είναι κοινός υποψήφιος δήμαρχος θηναίων Ν.Δ.-ΠΣΟΚ. Δεν μου προκύπτει Πού είναι ο πάτος; Ο βουλευτής της Χρυσής υγής Μιχ. ρβανίτης κέρδισε τα πέντε λεπτά διασημότητας που του αναλογούν βρίζοντας τον πρόεδρο του ΠΣΟΚ ότι λέει «παπαρδέλες» και «μπούρδες» και τη βουλευτή της Ν.Δ. Σοφία Βούλτεψη ως «συνοικιακή κατίνα». Με την ευκαιρία επιτέθηκε σε ΜΜΕ και δημοσιογράφους της περιοχής. Κλείνουμε τη μύτη μας και προσπερνάμε. Η ντίπαρος και η Cosmote Το «καυτό» δίμηνο Ιουλίου-υγούστου επέλεξαν κάποιοι στην Cosmote για να κάνουν εργασίες αναβάθμισης δικτύου στην ντίπαρο. Τι κι αν η Ποιος ευρωβουλευτής του ΠΣΟΚ έχει ανοίξει δίαυλο με τον ΣΥΡΙΖ και με τη ΔΗΜ.Ρ. (ταυτόχρονα); Δεν ανήκει στους προβεβλημένους τουριστική περίοδος είναι στα πάνω της, ο ηθοποιός Τομ Χανκς βρίσκεται ήδη στο νησί, σήμα και δη ιντερνετικό δεν έχει. Το ερώτημα που γεννάται είναι εάν αυτός ήταν ο σχεδιασμός της εταιρίας ή κάποιος εργολάβος της περιοχής εν μέσω θερινής ραστώνης «νέκρωσε» το mobile internet. Πάντως τα data δεν φορτώνουν στην ντίπαρο... Πού είναι ο κ. Σκιαδάς; Ο Νίκος Σκιαδάς εμφανίστηκε από το πουθενά, προκαλώντας εμφύλιο πόλεμο στην Ελληνική Ομοσπονδία ρσης Βαρών, γιατί του έκοψαν τα προνόμια! Για να μπορέσει να επανέλθει στον προεδρικό θώκο, ισχυρίστηκε ότι ο Πύρρος Δήμας τον εξύβρισε και τον χτύπησε. Δεν πήγε ποτέ, όμως, όπως όφειλε ως γενικός γραμματέας, στην κρίσιμη συνεδρίαση του Δ.Σ. Επιπλέον, είναι άφαντος από τις αρμοδιότητές του στο ΟΚ παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των ανωτέρων του να επιστρέψει. Μήπως ο αρμόδιος υφυπουργός, Γιάννης νδριανός, πρέπει να δει το ζήτημα Σκιαδά; Εδώ Μαξίμου Ολημερίς στον πόλεμο Ξημερώματα Κυριακής επέστρεψε από τις ΗΠ στην θήνα ο. Σαμαράς, Δευτέρα πρωί πρωί ήταν στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου και πήραν φωτιά τα τριψήφια. Ο πρωθυπουργός είχε συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους υπουργούς εν όψει της νέας αξιολόγησης από την τρόικα τον Σεπτέμβριο. Ο πρωθυπουργός «υπενθύμισε» στα κυβερνητικά στελέχη ότι οι υποχρεώσεις πρέπει να έχουν κλείσει μέχρι τέλος υγούστου. Κ.Κ. Βοστόνη Ή Σικάγο; Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού προγραμματίζεται -πάλι- από το Μέγαρο Μαξίμου για την επίσκεψή του στις ΗΠ τον Σεπτέμβριο, στη γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Μαζί του θα είναι ο Ευάγ. Βενιζέλος. Το Μαξίμου προσανατολίζεται σε επίσκεψη του κ. Σαμαρά στη Βοστόνη ή το Σικάγο, ενώ αναμένεται να συναντηθεί με ηγετικά στελέχη της Γερουσίας της Βουλής. Κ.Κ. Θέμα για αντιπολίτευση βρήκαν στον ΣΥΡΙΖ, σχολιάζουν στο Μαξίμου με αφορμή τη συζήτηση για την άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. Πάντως δεν ανησυχούν Κ.Κ. Το ΠΣΟΚ επιστρέφει στα παλιά του γραφεία Θα σε ξανάβρω στην Τρικούπη, τρεις του Σεπτέμβρη να περνάς. Συγχαρητήρια απ τον Ομπάμα «Congratulations» διά στόματος Μπαράκ Ομπάμα έλαβαν το Λιμενικό Σώμα και η Ελληνική κτοφυλακή, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές από το υπουργείο Ναυτιλίας. Η αναγνώριση του έργου τους στην καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και της τρομοκρατίας έγινε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησης που είχε ο μερικανός Πρόεδρος με τον Ελληνα πρωθυπουργό, ντώνη Σαμαρά. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η πρόσφατη επιτυχία του Λιμενικού Σώματος με τις συλλήψεις ατόμων που συνδέονται με ένοπλο τμήμα τουρκικής οργάνωσης. Οπως μαθαίνουμε, ο υπουργός Ναυτιλίας Μ. Βαρβιτσιώτης σκοπεύει να συνεργαστεί στενά με διεθνείς φορείς που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και της τρομοκρατίας. Νέοι γραμματείς Η πλήρωση έξι θέσεων γενικών και ειδικών γραμματέων ανακοινώθηκε χθες. Δηλαδή για να καταλάβω, πώς θ αντιδρούσε ο ΣΥΡΙΖ εάν στην ενεργειακή συμφωνία συμμετείχαν Τουρκία, Ισραήλ, ίγυπτος και όχι Ελλάδα, Κύπρος; Giorgos Ηχηρό μήνυμα στο εξωτερικό -όπως είπε και ο Γιάννης Στουρνάρας- θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου την πώληση του % του ΟΠΠ και στοχεύουν οι αποκρατικοποιήσεις να «τρέξουν» δυνατά το 014. Κ.Κ. Ορίζονται λοιπόν η Χρυσούλα Μουκίου στη Γενική Γραμματεία Εθνικού Κέντρου, Δημόσιας Διοίκησης & υτοδιοίκησης, η Βασιλική Ευταξά στη Γενική Γραμματεία ποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, ο Χρήστος Βασιλάκος στη Γενική Γραμματεία Ερευνας & Τεχνολογίας, η Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου στη Γενική Γραμματεία Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο Δημήτρης Ιατρίδης στην Ειδική Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών του υπουργείου γροτικής νάπτυξης και ο Δημήτρης Καλογερόπουλος ως ειδικός συντονιστής για τη διαχείριση των αποβλήτων. «Η κυβέρνηση προωθεί Προεδρικό Διάταγμα με σκοπό τη σύσταση συναφούς Ειδικής Γραμματείας στο υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία θα προΐσταται ο κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος» επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Κ.Κ.

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ PETER SANFEY REGIONAL ECONOMIST FOR SOUTHEASTE EUROPE AND GREECE, EBRD TO THE EVENT «RESURRECTING THE GREEK ECONOMY: GREAT EXPECTATIONS?» ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath.

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath. Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 25 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Μιχάλη Γλαμπεδάκη και ομάδα ερευνητών και φοιτητών, την εβδομάδα 12-16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ δια χειρός Dr. Ε. Φραγκεδάκη ISBN: 978-960-93-3811-0 SAPPHO SOFT Dr. Ε. Φραγκεδάκη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 109 5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!!

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!! 1 ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΚΑΝ ΑΛΟ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΕΛΛΗΝΑ ΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΣΥ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Συνέντευξη του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Χριστόφορου Βερβαρδάκη στον

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ,

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ, Επικαιρότητα Αθήνα 8-10-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 2-4/11/2013. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό

Επικαιρότητα 2-4/11/2013. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό Αθήνα 4-11-2013 Επικαιρότητα 2-4/11/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα»

Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα» Πατάει γερά ο Σαμαράς, υποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα» Παρά την εμφανή οικονομική δυσπραγία και την προφανή δυσκολία της πλειονότητας των πολιτών να εκπληρώσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ,

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ, Επικαιρότητα Αθήνα 30-10-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα.

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Αθήνα 16-9-2013 Επικαιρότητα 14-16/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΡΙΦΙΦΙ» ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΗΤΑΝ «ΝΟΜΙΜΟ», ΙΣΩΣ ΚΑΙ «ΗΘΙΚΟ»! 1 / 20

ΤΟ «ΡΙΦΙΦΙ» ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΗΤΑΝ «ΝΟΜΙΜΟ», ΙΣΩΣ ΚΑΙ «ΗΘΙΚΟ»! 1 / 20 Η δικαιοσύνη απεφάνθη ότι ουδείς βρέθηκε ένοχος για το σκάνδαλο του xρηματιστηρίου!!!το «ΡΙ ΤΟ «ΡΙΦΙΦΙ» ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΗΤΑΝ «ΝΟΜΙΜΟ», ΙΣΩΣ ΚΑΙ «ΗΘΙΚΟ»! 1 / 20 Του Ν. ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ* προχτεσινή απόφαση του δικαστηρίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΑΝΙΑ PRESIDENT, HELLENIC BANK ASSOCIATION, CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, NATIONAL BANK OF GREECE CREDIT RISK MANAGEMENT FOR BANKING & BUSINESS FINDING LIQUIDITY

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! 11 βασικές θέσεις του Νίκου Δένδια, για τους πολίτες της Β Αθήνας Έχουμε ένα μεγάλο πατριωτικό καθήκον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι χαίρετε. Στα επόμενα λεπτά της παρουσίασής μου πρόκειται να εστιάσω κυρίως στο εμπορικό κομμάτι, στην εμπορική διάσταση που έχουν οι εξελίξεις στην περιοχή μας όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Τώρα που ο Πρωθυπουργός της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολίτης απέναντι στην κρίση. MRB, Συλλογή στοιχείων: 27 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2012

Ο πολίτης απέναντι στην κρίση. MRB, Συλλογή στοιχείων: 27 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2012 A. AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26ης NOEMΒΡΙΟΥ & ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΟΣΗΣ B. ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ- ΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ 1 A. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας.

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας. 1 Κος ΘΕΟΣ: (Μηχανικός. Την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων κατείχε θέση στον κρατικό μηχανισμό, η οποία είχε σχέση με τη χρηματοδότηση των Ολυμπιακών έργων και γενικότερα της αναπτυξιακής πολιτικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. Τι είναι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α.; Ν.4223/13 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 6ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ Συμπληρώθηκαν 6 μήνες διακυβέρνησης της χώρας από τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Έξι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Κωστής Χατζηδάκης. Δίνει μάχες, κάνει έργο Β ΑΘΗΝΩΝ

Κωστής Χατζηδάκης. Δίνει μάχες, κάνει έργο Β ΑΘΗΝΩΝ Δίνει μάχες, κάνει έργο Β ΑΘΗΝΩΝ Να κερδίσουμε τη μάχη! Βρισκόμαστε στο παρά πέντε της δικαίωσης των θυσιών των Ελλήνων, αλλά ταυτόχρονα και στο παρά πέντε μιας μεγάλης περιπέτειας. Με σκληρές προσπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08)

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) (συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) Φ.Κ.: ας επιστρέψουμε τώρα στο μεγάλο θέμα της ημέρας σε παγκόσμια κλίμακα, της Αμερικάνικές προκριματικές εκλογές. Πήραμε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece Χ. ΣΑΧΙΝΗΣ: Ευχαριστώ και ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Συγγνώμη για τα Αγγλικά μου, αλλά έρχομαι από μερικές εβδομάδες που μιλούσα στους ξένους επενδυτές και γι αυτό ίσως έρχονται τα Αγγλικά πιο εύκολα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ!

ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! 1 / 6 ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (19/12) ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ Με την απαράδεκτη διαδικασία του κατεπείγοντος και ως αυτοτελές νομοσχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 115

Πολιτικό Βαρόμετρο 115 Πολιτικό Βαρόμετρο 115 Δεκέμβριος 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ιούνιος-Δεκέμβριος 2012 88 Σε σωστή 66 74 80 79 75 Πριν τις εκλογές Σε λάθος 5 23 19 13 14 19 Ιουν-12 Ιουλ-12 Σεπ-12 Οκτ-12

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 Εκλογές Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας: Υπενθύµιση υπόδειξης εκπροσώπων για την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος. Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τάσεις στην αγορά ακινήτων

Οι τάσεις στην αγορά ακινήτων Οι τάσεις στην αγορά ακινήτων Σεπτέμβριος 2013 Αποτελέσματα έρευνας ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ). ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 805 νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

εθνικιστικών και εξτρεμιστικών ομάδων οι οποίες αποβλέπουν στην ενίσχυση της παρουσίας τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενόψει δε και των εκλογών την

εθνικιστικών και εξτρεμιστικών ομάδων οι οποίες αποβλέπουν στην ενίσχυση της παρουσίας τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενόψει δε και των εκλογών την Ομιλία Πάνου Καρβούνη Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στο Συνέδριο του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών (ΕΚΕΜΕ) και της Trans European Policy Studies

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου Η οικονομική κρίση και το μέλλον της Κυπριακής οικονομίας 10 Δεκεμβρίου 2009 Πανεπιστήμιο Κύπρου Δημόσια Οικονομικά 2009 Έσοδα 2009 2008 2009 2009 εκ. εκ. 2008 εκ. 2008 (%) ΤΕΠ 1.460,0 1.718,5 258,5 15,0

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Δεκέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Δεκέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Επαναλαμβανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc. Marketing Research Communication 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Αθήνα 9-9-2013 Επικαιρότητα 7-9/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις*

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* 116 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* Στο άρθρο με τίτλο «Κρίσεις: Είναι δυνατόν να αποτελούν κατασκευασμένο προϊόν;» εξετάστηκε η προκληθείσα, από μια ομάδα μεγάλων τραπεζιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500.

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500. Αφού κανείς από τους επίσηµους φορείς δεν βγαίνει επιτέλους να πει την πολυπόθητη αλήθεια στον ελληνικό λαό αποφάσισα να το κάνω εγώ. Ξέρετε η αλήθεια στα οικονοµικά δεν είναι ούτε θέσφατο, ούτε κρυφή

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 118

Πολιτικό Βαρόμετρο 118 Πολιτικό Βαρόμετρο 118 Μάρτιος 2013 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 74% 73% Ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Φεβρουάριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Φεβρουάριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Φεβρουάριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 85 Αθήνα, 21 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 85 Αθήνα, 21 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 85 Αθήνα, 21 Ιουλίου 2015 Συνάδελφοι, Συμπληρώσαμε ήδη είκοσι μέρες Τραπεζικής αργίας και capital controls. Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν διαμορφώσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη τού Βασίλη Μαγγίνα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Ν.Δ. στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»

Συνέντευξη τού Βασίλη Μαγγίνα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Ν.Δ. στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Συνέντευξη τού Βασίλη Μαγγίνα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Ν.Δ. στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» 1.Ερώτηση: Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της κυβερνητικής πλευράς. Εύκολος κοινοβουλευτικός ρόλος; Απάντηση: Ρόλος εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος 2015 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: «iefimerida.gr» Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη 11 και 12 Ιανουαρίου 2015. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών συνεντεύξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Δεκέμβριος 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Δεκέμβριος 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Επαναλαμβανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eea.gr/gr/el/articles/ypoyrgoi-se-anazitisi-ependyton

http://www.eea.gr/gr/el/articles/ypoyrgoi-se-anazitisi-ependyton Συχνές Ερωτήσεις Επικοινωνία ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙ Α ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Ε.Ε.Α. ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2012-2014 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/οικ.130247/1750 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κώστας Χριστοφορίδης, Πρόεδρος Συλλόγου Ιµβρίων Αναγόρευση κ. Μιχάλη Μαυρόπουλου σε Επίτιµο Πρόεδρο του Παναγιότατε, Αξιότιµοι Προσκεκληµένοι, Το δεύτερο πρόσωπο που θα τιµήσουµε σήµερα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 25 Ιουνίου 2012 στην Ηρώ Ευθυμίου Ερ.: Η ένταξη στο μηχανισμό απειλεί

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=32620948

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=32620948 Page 6 of 11 Eντελώς διαφορετική εικόνα για την οικονομική κατάσταση του συγχωριανού τους βουλευτή Γιάννη Ανδριανού, στενού συνεργάτη ως πρόσφατα του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, είχαν μέχρι προχθές

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 16 Μαΐου 2014 EBRD Ύφεση Τουρισμός Αξιολόγηση Πορείας του Μνημονίου Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013, η Κυπριακή οικονομία συρρικνώθηκε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 Στο Ηράκλειο σήμερα την 31-07-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

1029 νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 3,19 δις ευρώ, εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ

1029 νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 3,19 δις ευρώ, εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1029 νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 3,19 δις ευρώ, εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ Δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 23 24 Μαΐου 2012

ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 23 24 Μαΐου 2012 ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 1.212 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 23 24 Μαΐου 2012 2 η έκδοση: με κάθε επιφύλαξη As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research

Διαβάστε περισσότερα

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας;

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας; Η πανελλαδική έρευνα της GPO για την εκπομπή του MEGA "Ανατροπή" διενεργήθηκε στο διάστημα 12,13 και 15 Ιουνίου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ατόμων. Αναλυτικά τα ευρήματα της δημοσκόπησης: - Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» Α Πρόβλημα Ελλάδας: Γιατί φτάσαμε εδώ Πολιτική Οικονομία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ 105108 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 17-21 Οκτωβρίου 2014

ΕΡΕΥΝΑ 105108 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 17-21 Οκτωβρίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ 105108 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 1.222 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 17-21 Οκτωβρίου 2014 As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice 2 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς»

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς» «Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς» Η Ρένα ούρου, µέλος του ΣΥΡΙΖΑ και εκλεγµένη Περιφερειάρχης Αττικής (η διοικητική περιφέρεια της Αθήνας), από την 1η Σεπτεµβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου.

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ/νση: Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα 5/ 11/ 2015 Τηλ: 210-2124388 Fax: 210-5237904 Θέμα: Ομιλία Υπουργού Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόµετρο της για τον ΣΚΑΪ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4-5 Ιουνίου 2007

Βαρόµετρο της για τον ΣΚΑΪ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4-5 Ιουνίου 2007 Βαρόµετροτης γιατονσκαϊκαιτηνκαθημερινη 4-5 Ιουνίου 2007 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PUBLIC ISSUE/ VPRC Μέλος του ΣΕ ΕΑ, της ESOMAR και της WAPOR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: www.electionwatch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007 ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ καιτηνκαθημερινη 8-10 Οκτωβρίου2007 TΑΥΤΟΤΗΤΑΤΗΣΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: PUBLIC ISSUE(Α.Μ. ΕΣΡ: 8). ΑΝΑΘΕΣΗ: Τηλεοπτικός- Ραδιοφωνικός Σταθµός«ΣΚΑΪ»& εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας tτο Τεχνικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης): Το

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης): Το ιάλογοι Πρακτικά Όλοι οι διάλογοι από τα πρακτικά της Βουλής Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο; ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θέλετε το λόγο, κύριε Υπουργέ; ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Το Λαφαζάνη ζητήσαμε!

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»*

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Η ΥΠΟΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» 13 Αντί Εισαγωγής Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Μάιο του 2010, η Ελλάδα δέχτηκε μια πρωτοφανή χρηματοπιστωτική επίθεση, που οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; Ο λαός; Οι. πλούσιοι; Οι γενικής αποδοχής, Ο ικανότερος; Ένας φωτισµένος δικτάτορας; Καθεµία από αυτές

Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; Ο λαός; Οι. πλούσιοι; Οι γενικής αποδοχής, Ο ικανότερος; Ένας φωτισµένος δικτάτορας; Καθεµία από αυτές Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; Ο λαός; Οι πλούσιοι; Οι γενικής αποδοχής, Ο ικανότερος; Ένας φωτισµένος δικτάτορας; Καθεµία από αυτές τις λύσεις εµφανίζει την ίδια αδυναµία µε τις υπόλοιπες. Οπότε τι

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 116

Πολιτικό Βαρόμετρο 116 Πολιτικό Βαρόμετρο 116 Ιανουάριος 2013 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουνσε σωστή,ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 68% Ούτε σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση της αγοράς

Ανασκόπηση της αγοράς N29 Τετάρτη, 24 Ιουλίου του Ανασκόπηση της αγοράς Την τελευταία εβδομάδα το αργό πετρέλαιο που απολάμβανε σημαντικές αυξήσεις επιβεβαιώνοντας το Head & Shoulders σχέδιο, ελέγχοντας τα επίπεδα στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η στάση των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη διεθνή οικονομική κρίση, το Ευρώ & τις σχέσεις Κράτους - Οικονομίας

Η στάση των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη διεθνή οικονομική κρίση, το Ευρώ & τις σχέσεις Κράτους - Οικονομίας Η στάση των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη διεθνή οικονομική κρίση, το Ευρώ & τις σχέσεις Κράτους - Οικονομίας Δεκέμβριος 2008 0840 / Διάγραμμα 1 Public Issue: Πηγές στοιχείων Κλίμακα στάσεων απέναντι στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών»

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών» Προς :Αξιότιµο Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα Βιέννη, 14.12.2012 Αρ. πρωτ.: 29/2012 Κοιν.: Αξ.κ Αντώνη Σαµαρά, Πρωθυπουργό της Ελλάδας Αξ.κ. Γιώργο Μαυραγάνη, Υφυπουργό Οικονοµικών Αξ.κ. Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι ψηφίζουν! Με τον κόκκινο εκλογικό φάκελο για σύνταξη και υγεία.

Όλοι ψηφίζουν! Με τον κόκκινο εκλογικό φάκελο για σύνταξη και υγεία. Όλοι ψηφίζουν! Με τον κόκκινο εκλογικό φάκελο για σύνταξη και υγεία. Τί είναι οι εκλογές για την κοινωνική ασφάλιση; Πάνω από 30 εκατομμύρια εισφέροντες και συνταξιούχοι καθορίζουν με τις εκλογές για την

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση 1 ο Κύμα: 07-09 Σεπτεμβρίου 2009 VPRC Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή,

Διαβάστε περισσότερα