Ποιοι δήµοι θα προσλάβουν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποιοι δήµοι θα προσλάβουν"

Transcript

1 ΣΗΜΕΡ ΤΟ ΚΟΡΥΦΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΓΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜ ΣΕΛΙΔΕΣ ME TOYΣ ΓΩΝΕΣ ΤΣΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΚΙ ΓΙΟΥΡΟΠ ΛΙΓΚ Τρίτη 1 υγούστου 01 - ριθµός φύλλου Τιµή 1,0 - ΟΙ ΠΙΝΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛ Ποιοι δήµοι θα προσλάβουν Τ ΚΡΙΤΗΡΙ ΚΙ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ Τ ΙΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚ ελλαδα Μ Ν ΠΡΟΣ ΟΝΤΩΝ ΤΩ ΗΣΗ ΠΡΟΣ ΗΓΟΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΡΙ ΜΟ στου ΠΟΤΙΜ Ν Ι ΚΤ ΤΗΡ ΤΗ ΚΡΙ ου Ι ΓΙ ΟΥΜΕΝ τριτη 1 αυγμεγιστο ΒΘΜΟΛΟΓ ΚΡΙΤΗΡ Υ ΠΕ και ΤΕ 0 ΙΚΟ ΟΓΟΥΜΕΝ ΚΡΙΤΗΡΙ ΒΘΜΟΛ ΚΡΙΤΗΡΙ ΚΤΗΓΟΡΙ ΠΡΟΣΩΠ ΜΟΡΙ ΣΟΝΤ 0 Λ έως Λ ΤΥΠΙΚ ΠΡΟ ΟΥΜΕΝ ΓΙΣΤΟ λαδμεα 1 ΟΡ ΥΠ λ επί ε ΒΘΜΟΛΟΓ μός Φ βαθ 0 ΝΞΗ/ΜΕΤ ΡΙ ΠΡΟΣ ΥΔΩ ΗΓΟ Τ ΣΠΟ ΚΡΙΤΗΡΙ ΟΣ ΚΤ ΕΤ Ι ΤΙΤΛΜ έως ΙΚΟΣ ΟΣ 4 ΒΣ ΠΡ ΕΝ ΚΡΙΤΗΡ Τ 0, Ν επί ΣΟΝ ΟΥΜ ΤΩ χίου ΛΟΓ ΠΡΟ πτυ Ν ΜΟ ΒΘ ΤΥΠΙΚ βαθμός ΟΣΟΝΤΩ Ν Σ ΔΕ ΥΔΕΙ σ ΤυΠοσ ΟΣ ΣΠΟΥΔΩ ΚΡΙΤΗΡ ΙΜΗΣΗ ΠΡ ΚΤΗΓΟΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΜΕΤ ΚΕΙΚΕΣ ΣΠΟ 1 ελευθερο ΒΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛ Ν ΠΟΤ ΛΥ ΡΙ ΜΟ Ν υ 01 ΣΟΝΤάριστη γνώση ΚΡΙΤΗΡΙ ΤΗΟΣ ΣΠΟΥΔΩβασ αυγ Ο ουστο ικό Ι ΓΙ ΟΥΜΕΝ ΤΥΠΙΚ ΠΡΟ ΓΙΣΤ ΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛ ίαςβθ ΜΕ1 τριτη το ΛΟΓ βαθμός με ΜΟ ΚΡΙΤΗΡ ΔΕΥ ΤΕ γορ 0 ΕΝ ίδια καις κατη ΣΣΣ Μ Ν ή γνώση επί 0,70 ΠΕ (της ΓΛΩ ει Υ ύ καλ ΟΥ 7 ΥΔΩ ΗΣ κείμ ΙΚΟ ΤΗΡ πολ ΟΓ αντι ΚΡΙ υδών) 1 σπο ΓΝΩΣΗ ΞΕΝ νται μέχρ ι ΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟ αφές με το ΡΙ συν ΒΘΜΟΛ ΚΡΙΤΗΡΙ ΚΤΗΓΟΡΙ ΠΡΟΣΩΠ τίτλομο ΒΣ Ν Τ τού έα ΛΩ ΣΟΝ ιοδο0 (μορέως δ ΔΙΠΛΩΜ καλή γνώση ς) ΛΗ ΟΚΟα άριστη γνώ ΤΥΠΙΚ ΠΡΟ νο του φορ α σσελ ΟΥΜΕΝ ΓΙΣΤ ΥΠ ΟΡΙ 4 1 ΜΕ ς γλώ ΚΤ ΜΕΓΙΣ ξένε το αντικείβαθ ΔΙΔ επί ελλ ΒΘΜΟΛΟΓ μός Μ ΥΕ ΕΤΦΟΡ συναφής με 0 ΣΩΠΙΚΟΥ 0 Η/ Ν έα ΥΔΩφορ ΟΣ ΣΠΟτου ΗΓΟΡΙ ΠΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙ ΟΣμενο πολύ ΜΟΡΙ ΜΕΤΤΞ ΕΝ Σ ΤΙΤΛ ΥΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛ ΚΡΙΤΗΡΙ ΚΤ4 ΓΛΩΣΣΣ ΠΤ ΟΣ ΗΣ ΒΣΙΚΟΝ ΜΕΤέως ΞΕΝ ΠΡ Τ ΡΙ 0, γνώ ΣΗ ή επί ΠΕΙ ΣΟΝ ΟΥΜ καλ χίου Η ΕΜ ΓΝΩ ΜΕΓΙΣΤ Ν ΤΩΝ ΤΩΕΣΔΔ ι μέχρι ΥΔΩ νταο ΒΘΜΟΛΟΓ ΤΥΠΙΚ ΠΡΟ βαθμός πτυ ΣΠΟ έτη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ ΟΝ (μοριοδοτού Ν ΟΣ 0 ς) Για τα πρώτα ν ΣΗ ΠΟ ΤΗΝ ΙΚΟΥ ΔΕ σ ΤυΠοσ ΟΣ ΣΠΟΥΔΩ ΣΠΟΥΔΕΣΚΡΙΤΗΡΙ ΦΟ ΗΣΗ ΠΡΠΟ ΚΕΣΡΙ ΙΤΗ ΡΙ ΠΡΟΣΩΠΛΥ καλή γνώ ς ετώ ξένες γλώσσε ΙΜ ΚΕΙ θμό ΟΤ ελευθερο ση ΒΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛ (αρι ΗΓΟ ΜΕΤ ΜΟ άριστη γνώ ΚΤ 1) ΝΝΠ Τ ή ΕΣΤ ΤΗΥΔΩ ΣΟΝ ση τη γνώ ΚΡΙΤΗΡΙ ΣΠΟ άρισ ΓΙΟΣ x συντελεστή ΙΚ ΠΡΟ έως 14 ικό ΟΥΜΕΝ ΤΥΠση ΟΣ ΤΙΤΛ ΤΕΡΙ ΜΕ-ΓΙΣΤΟύ καλή γνώ ΗΡ με το βασ βαθμός ΒΘΜΟΛΟΓ ΚΡΙΤΔΕΥ γορίας 1 γνώση ΣΣΣ (μοριοδο 0πολΣΣ κατη ΓΛΩ ς ΤΕ Σ ΕΝ ΗΣ 0,70 μενα ίδια και ή Μ επί ΞΕΝ ς) ΗΣ ΓΛΩ Ν (της ΙΚΟΥ ΠΕν) σσεξεν Γιατα επό πολύοσκαλ γλώση ΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩ ΚΡΙΤΗΡΙ αφές με το αντικείμε- ΓΝΩΣΗ7 ΣΩΠ γνώση Ο ΕΜΠΕΙΡΙ ι ξένεςγνω 1 ο σπουδώμορι μέχρήι συν ΒΘΜΟΛ ΚΡΙΤΗΡΙ ΚΤΗΓΟΡΙ ΠΡΟτίτλ νται καλ ΒΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛ ΜΕΓΙΣΤ 10 έτη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ τούνται μέχρ έα φορτ (μοριοδοτού 0 ΠΡΟΣΟΝ γνώση 0ση ετών ΛΩΜ Για τα ή γνώ σ Τυ ελευθερο ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ ΥΠΛΛΗΛΟΥΣ έωςς) καλ άριστη ΚΟ ΔΙΠ Ο ΤΥΠΙΚνο του (αριθμός ΟΥΜΕΝ 4 1 ξένες γλώσσε 0,) 10 έτη ΜΕΓΙΣΤΟ το αντικείδιδκτοριμεγιστ ΒΘΜΟΛΟΓ βαθμός επίπει x συντελεστή συναφής με έα 0 ΡΙ 0 ΡΕΣΙΣ ΕΤΗ ΥΠΗ (αριθμ έτη ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜ ΤΙΤΛΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙ ΣΣΣ ΟΣφορ μενο του πολύ τα πρώτα έως ΠΤΥΧΙΚΟΣ 4Για x συν ΒΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛ Για τα επόμενα ΜΕΤ ΡΙς ετώγνω ν ΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩ ι ΠΕΙθμό επί 0, ΣΟΝΤ καλή γνώση ΤΙΚΗ ΕΜ(αρι ι μέχρ τα έτη μός πτυχίουσπουδων ΙΚΗ Δ ντα ΤΥΠΙΚ ΠΡΟ 1,) 0 έτη βαθ τού ΔΙΟ ΕΣΔ 1) ιοδο Για τα πρώ 1 ΤΗΝ x συντελεστή(μορ ςέτη ΥΔΕΣ θμός ετών ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΤΗΣΗ ΠΟ ση σσες) ς ετών (αρι ΟΣ ΣΠΟ ΦΟ γνώ γλώ ΙΣ ή ΤΙΤΛ ΠΟ 10 ΚΕΣ ΡΕΣ Σ καλ ξένε ΚΕΙ στή 0,) Για τα ΒΣΙΚΟ (αριθμό ΕΤΗ ΥΠΗ ΜΕΤΛΥάρισ Για τα επόμενα τη γνώση 1) ΙΣΤΟ x συντελε ΥΔΩΝ στή ή ΕΣΤ γνώση ν τη ΜΕΓ τελε ΣΠΟ ετώ άρισ ΟΣ συν ς x θμό ΤΙΤΛ έτ ΡΕΣΙΣ ιοδομένου ΔΕΥΤΕΡΟΣ γορίας με το βασικό (αρι τελεστή 0,) ή γνώση ΥΠΗ (μορ ϊστα καλ Σ ΕΤΗ ύ 1 Προ ΣΣ πολ (αριθ συν ΓΛΩ x Σ μενα γνώση (της ίδιας κατην) ΣΗε-ΞΕΝΗΣ 7 ς γλώσσες) 0 έτη Για τα επό κείμ ΓΝΩ πολύ καλή ση ΣΣ Διεύθυνσης μόριαx συ ΞΕΝ γνώγλω το αντι ήησ ΕΜΠΕΙΡΙ 1Για τα επόμενα ΙΚΗΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗκαλ x ΜΕΓΙΣΤΟ ι μέχρι ξένε τίτλο σπουδώ συναφές με νται μέχρι 10 έτη ΔΙΟ ν τα (max έτη ) έα τούντα 0,) ν (μοριοδοτούσσες) 0 (αριοθμός ετώ 0,) Για τα πρώ καλή γνώση νο του φορ ΚΟ ΔΙΠΛΩΜ (αριθμός ετώ 0,) 4 για κάθε έτος ΜΕΓΙΣΤ το αντικείδιδκτορι έτη ξένες γλώ συντελεστή στή με x 10 1, ς τελε αφή συν ΙΣ x ν συν υ ς ετώ ΙΣ έα ιθμό ΕΜΠΕΙΡΙ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣ 0Προϊσταμένου ΡΕΣ (αρυπη Προϊσταμένο τα έτη 7,μενα μενο του φορ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ θυνσης Για τα επό Για τα πρώ νρι Σ ή συντελ ΥΝΗεστ ματος ΜΕΤΠΤΥΧΙ ΕΙΣΓΩΓΗ ΤμήΣΗ Γενικής Διεύ x 1, μόριο xη ΕΥΘ ΠΕΙ ετώ ιο ς ΠΟΣ ΘΕΣ ΕΜ μόρ θμό Η 1 ΣΕ ΤΡΟ Ν x (αρι ΤΙΚ ΙΚΗ ) έτη 1, ΔΙΟ (max έτη 0 έτη ΣΠΟΥΔΩ ΔΙΟΙΚΗ ΕΣΔΔ 1) τα έτη (max ε έτος) ) ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙ Για τα πρώ x συντελεστή ΣΗ ΠΟ ΤΗΝ θμός ετών (αριισ για κάθε έτος για κάθ ) ΠΟΦΟΙΤΗ 10 έτη α ΡΕΣ (αριθμός ετών ση Ω ΕΤΗ υ ΥΠΗ x συντελεστή 0, Για τα επόμεν Για τα επόμενα 1) ΤΗΤ ΜΕΣ άριστη γνώ ή ΕΣΤ ν Προϊσταμένο x συντελεστή ΠΡΟΤΕΡΙΟ ΚΙ ΔΙΔΙΚΣΙ έτη (αριθμός ετώ 0,) ΚΤ ΙΣ ν ΜΕ1, Διεύθυνσης 1 μόριο Προϊσταμένου ΚΡΙΤΗΡΙ Σ (μοριοδο- πολύ καλή γνώση ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣ 1 ιθμός ετώ 94 Π ΓΗΣ x συντελεστή 10(αρ ΣΕ ΗΣ ΓΛΩΣΣ μενα Σ ΕΙΣΓΩ x έτη x Ν.190/19 ΙΣ ή επό σης έτη ΠΟ τα (ma εστ ΡΕΣ ΤΟΥ θυν 0 ΣΗ 8 Για τελ ΤΡΟ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝ ι ξένες γλώσσες) ΥΠΗ ση ΙΚΗ Διεύ κάθε έτος) x συν ΤΟΥ Ρ.1 ΧΡΟΝΟΣ καλή γνώ ΟΣΙ ΔΙΟ Για τα επόμενα x μόρια ΣΤΗ ΔΗΜ ΜΕΓΙΣΤΟ για 10 έτη ΥΝΗΣ ν ν τούνται μέχρ (max έτη ) 0,) ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘ υ 0 (αριθμός ετώ 0,) έτος ΔΙΚΣΙΕΣ ΥΠΟ (αριθμός ετώ 0,) ΠΙΣΤΟ Προϊσταμένο για κάθε, ΔΙ στή ΠΕΣΣΕ ΛΟΙΟΣ ΜΕΓ x συντελε ΓΩΝΙΣΜ ΤΟΥ ΣΕΠ x συντελεστή Τμήματος ιο ΡΕΣΙΣ υ ΓΡΠΤΟΣ ΔΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΤΗ ΥΠΗ Η ΕΜΠΕΙΡΙ ΡΕΣΙΣx έτη x 0, μόρ Προϊσταμένου Προϊσταμένοθυνσης τα έτη Η 7, (ma ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗ ΥΝΗ Για τα πρώ ν Σ Η Ο ος ) ΣΥΜΜΕΤΟΧ ΓΩΓ ματ κής Διεύ Για τα επόμενα έτος ε ΕΥΘ Τμή ΕΙΣ Γενι ιο Η κάθ ΓΙΣΤ ετώ ιο μόρ ς ΠΟΣ για ΜΕ Π ΤΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙ 1 μόρ ΣΕ ΘΕΣ ΤΡΟ x 1, ΣΕΜΕ x ΣΗ (αριθμό ΙΚΗ ΩΕΣ έτη ΔΙΔΙΚ ΜΕΣ 0 έτη 1) (maxδιο ΟΣΙ (max έτη ) ΣΕΠ ΤΗΤ 0 στή ΙΟ ΔΗΜ ν ΤΟΥ τελε Σ ) ΤΕΡ ετώ ΣΤΗ συν x ΛΟΥ ΣΙ Σ ΜΕΔΙΚ (αριθμός ΚΤ ΠΡΟΟ ΚΙ ΔΙ για κάθε έτος για κάθε έτος ) 10 έτη ΣΤΗ 0, ΓΗΣ ΓΙΣΤ ΗΡΙ ΛΟΓ ΓΩστή ΜΕ 94ΗΣΗ υ ΚΡΙΤ ΕΙΣτελε ΞΙΟ/19 Για τα επόμενα 0 ΜΕΣΩ ΜΕ ΤΡΟΠΟxΣσυν Προϊσταμένο ΤΕΡΙΟΤΗΤ ΔΙΔΙΚΣΙ ΤΟΥ Ν.190 ΙΚΗΣΗ ς ετών ΠΡΟ /19 θμό ΔΙΟ Ρ (αρι ΚΤ ΙΣ Ν.1 ΤΟΥ ΚΙ σης ΟΣΙ υ ΗΡΙ ΔΗΜ Προϊσταμένο 0,) ΒΣΕΙ Διεύθυν ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣ ΓΩΝΙΣΜ ΕΙΣΓΩ x 1 μόριο ΠΡΟΣΛΗΨΗ 98 x συντελεστή 10 ΓΗΣ ΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤ Ν.0 190/1994 Η ΜΕ ΔΙ σης ΕΣΤΠΟ ιασ (max έτη ) ΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΣΗ 0 έτη ΕΙΣΓΩΓ ΔιεύΔθυν 0 0 ή Ν.64/19 ή ΣΤΗxΝΤΡΟ ΤΟΥ Ρ.18 ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗ μόρδημ ΟΣΙ ΔΙΟΙΚΗ Για τα επόμενα για κάθε έτος ΣΤΗΝ ΕΣΔ ν ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΣΙΕΣ ΥΠΟ (max έτη ΣΤΗ υ ) Π (αριθμός ετώ 0, ΛΟΙΠΕΣ ΔΙ ΤΟΥ ΣΕΠΡΕΣΙΚΗ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ν ε έτος ) ΔΙΚΣΙΕΣ ΥΠΟ Π ΙΣΜΟΣ ΣΕ Προϊσταμένο για κάθγων, ΥΠΗ ΟΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙ ΤΟΥ ΣΕΠ x συντελεστή ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ογίας εκθέσεω ΓΡΠΤΟΣ ΔΙ Σ ΔΙΓΩΝΙΣΜ βαθμολ. Τμήματος ΙΣ ιο ΓΧΟ ΠΤΟ υ Η ν) υ μόρ (Μ.Ο ΕΛΕ ΓΡ μένο ΤΟΧ 0, μένο ΤΟΝ ΜΕ 8 ετώ έτη x ΥΠΗ Προϊστα Προϊστα x ΡΕΣ Η 7, (ma υταίων1 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜ ΧΡΟΝΟΣ θυνσης ΠΗ Σ) ΣΥΜΜΕΤΟΧ ματοςιοτητιομεσω ΔΙΚ ΣΙΕΣ ΣΕτελε ε έτος ΤμήΟ ΔΙ Γενικής Διεύ x 1, μόριο Η ΕΥΘ κάθυνη Π ΣΕ ΕΠΙΤΡΟ 8,00 ΠΗ ΜΕΓΙΣΤ ΠΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟ μόρδιδικσε ΘΕΣγια x 1ΚΙ ΠΡΟxΤΕΡ Ω ΣΕ ΔΙΚ Σ ΤΟΥ έτη ΔΙ ΜΕΣ ογίας έως και ΚΤ 0 Π ΛΟΥ μολ (maκριτ ΜΕ (max έτη ) ΣΕ ΤΗΤ ΗΡΙ ) Μ.Ο. βαθ 94 ΙΟ /19ΤΕΡ ε έτοςν. ΠΡΟ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΗΣΗΣ κάθ ΣΕΠ ΜΕ ΚΤ190 ΔΙΚΣΙ για ΞΙΟ για κάθε έτος ΔΙ ΣΤΗ ΤΟΥ Ο ΚΙ 8 86 ΗΣΗ ΓΗΣ /191 ς: 8,01-9,00 ΛΟΓ 94 υ Σ ΕΙΣΓΩ ΣΙ ΤΟΥ 0Ρ.1 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΜΕΓΙΣΤ 0 ΕΙ Ν.1648 βαθμολογία Ν.190/19 ΞΙΟ Προϊσταμένο ΤΡΟΠΟ ΔΙΟΙΚΗ ΣΗ ΤΟΥ0 /1986ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΣ Μ.Ο. ΤΟΥ Ρ.18 ΟΣΙ ΔΗΜ ΒΣΕΙ Ν.1648 Διεύθυνσης 1 μόρ /1998 ΙΣΜ 9,01 9,0 ΨΗ ΥΠΟ ιο 64 ς: Σ 0 ΓΩΝ ΣΛΗ Ν. ΓΗΣ ογία ή ΣΙΕ ΔΙ x ΠΡΟ μολ 98 1 Μ.Ο. βαθ (max έτη ) ΕΙΣΓΩΓΗ ΜΕ ΣΤΗΝ ΕΣΤ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΓΩΔΙΟΙΚΗΣΗ 0ΔΙΔΙΚ ΣΕΠ ΡΕΣΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΓΩΝΙΣΜΟΣ MΕΓΙΣΤΟ 0 Σ ΥΠΟ ή Ν.64/19 ΤΟΥ ή ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗ ΥΝΗΣ ΟΣΙ για κάθε έτος ΣΤΗΝ ΕΣΔΔ ΓΡΠΤΟΣ ΔΙ 10ογίας: 9,1 9,80 ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗ ΔΗΜ ΗΣΗ ή ΣΙΕ Π ΔΙ6ΔΙΚ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘ υ ΛΟΙΠΕΣ/198 ΣΕΠ ΣΕΠ Μ.Ο. βαθμολ Η ΞΙΟΛΟΓ ΤΟΥ ΣΕ Προϊσταμένο ΒΣΕΙ Ν.1648 ΣΕΠ, ΙΣΜΟΣ 0 ΥΠΗΡΕΣΙΚ ογίας εκθέσεων ΠΡΟ Σ ΔΙΓΩΝ ΓΗΣΗ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΤΟ ΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ς: 9,81 10,0 ΓΡμόρ Η ΞΙΟΛΟ. βαθων. βαθ Τμήματος x 0, ιο Η μολ ετών)1 (Μ.Ο ογία ΓΡΠΤΟΣ ΔΙ /1998 ΤΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΚ ογίαςμ.ο εκθέσε μολ Ν.64 8 ΜΕΤΟΧΗΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕ ίων ΣΥΜ (max έτη ) υτα μολ ΤΗ ΣΗ ΣΩ τελε ΠΗ ΕΣ ΜΕ Σ ΜΕ ΣΙ ΠΗ Π ΣΕ ΕΠΙΤΡΟ (Μ.Ο. βαθ 8 ετών) ΚΗ ΚΤΣΤ ΕΠΙΤΡΟ ΙΟΟΤΗΤ ΔΙΚΓΙΣΤ ΔΙΠΔΙΚΣΙΕ ΣΕΠΔΙ ΣΕ ΔΙΚ για κάθε έτος ΜΕ ΤΕΡ ΣΕ και 8,00 ίων ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ4 Ω ΣΕ ογίας έως τελευτα ΚΤ ΠΡΟ ΗΡΙ 0 ΟΥΣ ΤΟΥ Ν ΚΙ ΔΙ 94 ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΗΤ ΜΕΣ 1 Μ.Ο. βαθμολ και 8,00 ΤΕΥΟΜΕΝΩ ΜΕ ΚΡΙΤ0 Ν.190/19 ΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΙΟ ΔΙΔΙΚΣΙ ΜΕΛ ΛΟΓΗΣΗΣ έως Π ΣΤ ς ΛΟΓ ΣΕ ΠΡΟ ΚΤ ογία Σ ΞΙΟ ΞΙΟ 8 ΤΟΥ ΚΙ ΡΙΘΜΟ 6 ς ) /1986 ς: 8,01 ΓΩΓΗΣ ΣΤΗ - 9,00 Μ.Ο. βαθμολ ΓΩΝΙΣΜΟΣ /1994 ΣΙ ΤΟΥ Ρ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙ (έω - 9,00 ΒΣΕΙ Ν.1648 Μ.Ο. βαθμολογία ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣ ΙΚΗΣΗ 8,01ΝΩΝ ΤΕΚ ΤΟΥ Ν.190 ΓΡΠΤΟΣ ΔΙ ΔΙΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 98 0 μολογίας: ΤΟΥ Ρ.18 ΔΗΜΟΣΙ 8 ΙΣΜ 9,01Ο 9,0 Μ.Ο. βαθ ΠΡΟ ΣΕΠ ς:γιστ MΕ ΝΕΣ ογία ή Ν.64/19 0 ΣΙΕΣ ΥΠΟ 9,0 ΔΙΚ0 ΜΕ ΔΙΓΩΝ ς: 9,01 ΧΙΚΕΣ ΠΟΙ Μ.Ο. βαθμολ ΙΔ ογία 10 ΘΡ ΟΣ Π ΕΙΣΓΩΓΗ ή ΣΤΗΝ ΕΣΤ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙ ΤΟΥ ΤΗΡ μολ ΠΕΙ ΙΣΜ ΣΕ Η 1 ΕΠΕ βαθ. ΓΗΣ Σ ΔΙΓΩΝ Δ 9,80 Μ.Ο Σ ΥΠΟ Η ΞΙΟΛΟ Ο ΓΡΠΤΟων ΣΤΗΝ ΕΣΔ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 9,8010 ογίας: 9,1 ή ΔΙΔΙΚΣΙΕ Π MΕΓΙΣΤμολ 6 ΠΕΣ ές 1 ΥΠΗΡΕΣΙΚ ογίας εκθέσε /198 ογίας: 9,1 ΛΟΙ ΣΕΠ Μ.Ο. βαθμολ τις αποδοχ ΠΡΟ ΣΕΠ ΤΟΥ ΣΕ ο έως 10 ΒΣΕΙ Ν.1648 ΓΩΝΙΣΜΟΣ 0 Μ.Ο. βαθ Η 0 (Μ.Ο. βαθμολ Πρόστιμ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 10,00 ΠΡΟΣΛΗΨΗ 4 10,0 ΓΡΠΤΟΣ ΔΙ 1ίων 8 ετών) ΞΙΟΛΟΓΗΣων βαθμολογίας: 9,81 ΙΚΗ 1 98 Ηυτα μολογίας: 9,81 ΡΕΣ τελε 8,00 ΜΕΤΟΧ ΟΧΗ και ΥΠΗ Ν.64/19 ς εκθέσε Μ.Ο. Μ.Ο. βαθ αγω 6 ΤΗ ΣΥΜΜΕΤ ΠΗ ΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜ ΤΡΟΠΗ. βαθμολογίας έως ΣΩ βαθμολογίαν) ιώματος προ ΚΤΣΤΣΗ ΝΕΣ ηση δικα (Μ.Ο-. 9,00 ΤΗΤ ΜΕ ΚΗ ΠΟΙ ΔΙΚΣΙΕΣ ΜΕ Π ΣΕ ΕΠΙΤΡΟ ΔΙΔΙΚ ΣΕ ΕΠΙ Μ.Ο 0 ε ΙΟ Π ΝΕΙ ΔΙ ετώ ΕΣ 8,01 κάθ 8 ΤΕΡ ς: ΧΙΚ Στέρ ΣΕ ΟΓΕ Για ίων 8 ΣΕ ΟΙΚ ΚΤ ΠΡΟ ΗΡΙ ΚΙ ΔΙΔΙΚ 0 μολογία τελευτα ΝΠΕΙΘΡ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥΣ έως έτη Μ.Ο. βαθ 4 τέκνο x 4από 1 ές ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Σ 1 9,0 και 8,00 ΤΕΥΟΜΕΝΩ /1994 δοχ ΛΟΓΗΣΗ ΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤ ΠΡΟΣΤ10 μολογίας: 9,01. βαθ μολογίας έως ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ο έως τις απο 8 ΤΟΥ Ν Μ.Ο. βαθ ΡΙΘΜΟΣ ς ) ΟΣ ΞΙΟ Μ.Ο 9,80 Πρόστιμ ΓΩΝ 6 ΣΙ ΤΟΥ Ρ.1 0 ΙΣΜ ΕΙ Ν.1648/19 ογίας: 9,1 ΤΕΚΝΩΝ (έω ΓΡΠΤΟΣ ΔΙ 0 ογία ς: 8,01-9,00 ΣΛΗΨΗ ΒΣ βαθμούς Μ.Ο. βαθμολ 1 μηνών 10,0 ΠΡΟ έως μολ ς 0 9,81 βαθ Π σμό. ς: από Ο ογία Μ.Ο 98 βιβα ΓΙΣΤ Υπο μολ ΠΡΟ ΣΕ αγωγήςπαύση από έως MΕ 8. βαθ ΝΕΣ ς προ ή Ν.64/19 9,0 Μ.Ο ΔΙΚΣΙΕΣ ΥΠΟ ιώματοπρο ΕΣ ΠΟΙ-10 σωρινή ΕΣ ΠΟΙΝΕΣ. βαθμολογίας: 9,01 δοχών ΛΟΙΠΕΣ ΔΙ ΤΟΥ ΣΕΠ ΠΕΙΘΡΧΙΚ Στέρηση δικα ΕΠΕΤΗΡΙΔ 1 ΟΛΟΓΗΣΗ ΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ.Ο στέρ σε απο ΠΕΙΘΡΧΙΚ χήςηση έτη Η ΞΙ Ο 9,80 με πλήρη μετο ΓΡΠΤΟΣ ΔΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ έως10 αποδοχές 1 ών ΓΙΣΤ MΕ ς: 9,1 ές 1 μην ΥΠΗΡΕΣΙΚ ογίας εκθέσεων ιώματος συμ /1986 ή ογία ου ο έως τις Πρόστιμ τις αποδοχ ΠΡΟ ΣΕΠ Στέρηση δικαεπιλογής προϊσταμέν τε Μ.Ο. βαθμολ 10 ΒΣΕΙ Ν στιμο έως (Μ.Ο. βαθμολ Πρό ΓΗΣΗ 1 μην4ών ήπο ΠΡΟΣΛΗΨΗ αγωγής 1 ν) ς: 9,81 10,0 ίων 8 ετώ Η ΞΙΟΛΟ ς προ διαδικασία μονάδας οποιουδ-0 ογία υτα ΙΚ 98 ατο ων μολ /19 ΡΕΣ τελε ιώμ 8,00 έσε βαθ Ν.64 ΠΕΡΙΠ ΜΕΤΟΧΗ αγωγήςοργανικής Στέρηση 6 δικαέτη Μ.Ο. ογίας έως και ΥΠΗ. βαθμολογίας εκθ ΝΕΣ έως έτη Σ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜ ιώματος προ σε ΠΟΙ Μ.Ο. βαθμολ χήςεσ - 9,00(Μ.Ο ίων 8 ετών) -10υ από 1 ησης των καθηκόμετοχικ ΔΙΔΙΚΣΙΕ ΣΕΠ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ από 1 έως επιπέδο συμθρ Στέρηση δικαέτη 8 δικαιώματοςπει ογίας: 8,01 της άσκ τελευτα ής μονάμ.ο. βαθμολ 0ς: 9,01 9,0 1 έως ϊσταμένου 4 ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Σ 8,00 Στέρηση φαίρεση οργανικι 10 ία επιλογής προιουδήπο τετις αποδοχές από ϊσταμένου ΚΡΙΤΗΡ ογίας έως και υ για τη προ ικασ βαθμολογία μολ. ν έως ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ έδο ο -0 διαδ βαθ ντω Μ.Ο. οπο 9,80 ΟΣ επιπ ς στιμ Μ.Ο -0 ς: 9,1 άδα Πρό ήποτε ΓΩΝΙΣΜ 6 ογία - 9,00 οργανικής μον έως έτη δαςεςοποιουδ λοιπό της ΝΕΙΚΗ ΚΤΣ ΓΡΠΤΟΣ ΔΙ Μ.Ο. βαθμολ βαθμούς 1 μηνώνκαθη10,00. βαθμολογίας: 8,01 υπό υ από 1 απόσμός έως ΟΙΚΟΓΕ Ο Μ.Ο ογίας: 9,81 γήςβιβα ς των επιπέδο θητεία ή το έως 1 μήν ΠΡΟ ΣΕΠ -10η της άσκηση οργανικ Μ.Ο. βαθμολmεγιστνεσ ής 8ατος προαγωυπο σωρινή παύση από ών ς: 9,01 9,0 φαίρεσ μούς ου ηση δικαιώμ 10 Προ ΕΣ ΠΟΙ αποδοχ ΕΠΕΤΗΡΙΔ. βαθμολογία ϊσταμένστέρ ες ς έως βαθ ΓΗΣΗ έδου 10 ΠΕΙΘΡΧΙΚ ρη στέρηση πλήσε έτη τε επιπ κόντων προ ιουδήπο δοχές Μ.Ο Η ΞΙΟΛΟ Υποβιβασμό ση από έως 1 μήν μεχής 1 έως ατος συμμετο ς: 9,1 9,80 παύ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΚ ογίας εκθέσεων ο έως τις απο ς οπο ιώμ ινή ογία ου της Μ στιμ ό άδα δικα σωρ μολ ών μέν ΕΓΓ Πρό μον λοιπ δοχ βαθ Προ ηση ϊστα. απο Στέρ Μ.Ο ς προ ή το υπό (Μ.Ο. βαθμολ Σ -0 ρη στέρηση ία επιλογή 10,00 για τη θητεία ήποτε 1 μηνών 4 ατος προαγωγής 8 ετών) ικασ με διαδμού ΙΣΟΒΘΜΙ ΙΣ πλή ογίας: 9,81 ς μονάδας οποιουδ τελευταίων -0 ΡΙΣΤΤΕΥ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕ ΜΟ Μ.Ο. βαθμολ ηση δικαιώμ6 ς έως και 8,00 ανικής έως βαθ ς ΠΡΟ Στέρ ογία έτη οργ Σ μή σμό μολ ΜΟ 1 έως βιβα βαθ ΡΙΘ έως έτη Υπο Μ.Ο. χής σε ΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - 9,00 έδου από 1-10 ησης των καθηκόπαύση από από 1 έως ιώμ8 επιπ ογίας: 8,01 ατος συμμετο ΠΕΙΘΡ ΤΕΚΝΩΝ υ αποδοχών Προσωρινή στέρηση της άσκ ής μονά- Ι Μ.Ο. βαθμολ 9,0 Στέρηση δικα ογής προϊσταμένο φαίρεση ές μένου οργανικ ΚΡΙΤΗΡ επιλ10 ογίας: 9,01 τη νες με πλήρη τε τις αποδοχ ιουδήπο ση ισοβα -0 διαδικασία ντων προϊσταήποτε επιπέδου για Μ.Ο. βαθμολ 9,80 Πρόστιμο έως μονάδας οπο Σε περίπτωαι υπόψη ΣΗ ογίας: 9,1 οργανικής ών δας οποιουδ λοιπό της 0 έως έτη ΚΗ ΚΤΣΤ Μ.Ο. βαθμολ 1 μην λαμβάνοντ ηή το υπό ς: 9,81 10,0 από έδου από 1 ησης των καθ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ εία ογία γής επιπ θητ -0 μολ αγω βαθ -10 κριτήρια της άσκ Μ.Ο. ής δικαιώματος προ μούς φαίρεση ϊσταμένου οργανικ ΠΟΙΝΕΣ ηση βαθ ΕΣ Στέρ ΧΙΚ έως υ ες ς ΠΕΙΘΡ ές κόντων προ ιουδήποτε επιπ1έδο Υποβιβασμό ση από έως 1 μήν μετοχής σε έως έτη τις αποδοχ παύ ιώματος συμ ου Πρόστιμο έως μονάδας οποή το υπόλοιπό της Προσωρινή ηση αποδοχώνεγγμοσ Στέρηση δικαεπιλογής προϊσταμέν τε -0 Για κάθε 1 μηνών για τη θητεία αγωγής με πλήρη στέρ ικασία ιουδήπο ιώματος προ ΟΜΕΝΩΝ μούς διαδανικής μονάδας οπο τέκνο x 4-0 ς έως βαθ ΠΡΟΣΤΤΕΥ Στέρηση δικαέτη οργ μή έτη ΡΙΘΜΟΣ Υποβιβασμό ση από έως 1 υ από 1 έως ς των καθηκόέδο παύ από 1 έως ιώματος συμμετοχής σε επιπ ινή ών δοχ άσκηση ΤΕΚΝΩΝ υ άπροσωρ υ στέρηση απο φαίρεση της ανικής μον Στέρηση δικα ογής προϊσταμένο ρη νέο οργ πλή εκ υ με ίας μένο επιλ τη νες ά ιουδήποτε ση ισοβαθμ -0 διαδικασία ντων προϊσταήποτε επιπέδου για μονάδας οπο Σε περίπτωαι υπόψη εισοδηματικ οργανικής δας οποιουδ λοιπό της 1 έως έτη λαμβάνοντ υπό επιπέδου από άσκησης των καθηθητεία ή το -0 κριτήρια της ς μού φαίρεση ϊσταμένου οργανικής υ ες ς έως βαθ κόντων προ ιουδήποτε επιπέδο Υποβιβασμό ση από έως 1 μήν παύ μονάδας οποή το υπόλοιπό της Προσωρινή ηση αποδοχών -0 για τη θητεία με πλήρη στέρ μούς ς έως βαθ Υποβιβασμό ση από έως 1 μήπαύ Προσωρινή στέρηση αποδοχών νες με πλήρη ΔΙΓΩΝΙΣΜΟΣ fξεκιν ΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ το πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας µε πεντάµηνες συµβάσεις ΚΙ ΓΙ fποιεσ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ συγκεντρώνουν τη µεγαλύτερη ζήτηση από τους δήµους fη Ι ΙΚΣΙ υποβολής αιτήσεων και το σύστηµα επιλογής Ποσ 1 ΣΥΜΒΣΙΟΥΧΟΥΣ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ Τ ΜΟΡΙ για τις µετατάξεις των «διαθεσίµων» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΙ Και τι προβλέπει η απόφαση για την κινητικότητα στην Υγεία. ΣΕΛ. 1 1 ΙΤΗΜ ΣΜΡ ΣΕ ΠΟΥΤΙΝ ΓΙ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΡΙΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΗΤΕΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΠΟ ΤΗΝ GAZPROM ΣΕΛ. 9 ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ, ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΕΛ. 1 ΟΙ Ν ΡΕΣ ΣΚΕΦΤΟΝΤΙ ΤΟ ΣΕΞ ΚΘΕ 8 ΛΕΠΤ... ΕΚΘΕΣΗ ΓΙ Τ 0 ΧΡΟΝΙ ΠΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΦΥΛΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΜ DELTA ΝΤΙ 6 ΕΚΤ. ΛΛΓΗ ΣΕΛΙ Σ ΓΙ ΤΟΝ ΟΠΠ ΜΕ ΝΕΟΥΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 17 Ψάχνουν βελτιώσεις στις ρυθµίσεις χρεών...κι ΟΙ ΓΥΝΙΚΕΣ Ν 1 ΛΕΠΤ ΣΥΜΦΩΝ ΜΕ ΕΡΕΥΝ Το «γκουρµέ» µενού του λ Καπόνε στο λκατράζ Τ ΣΤΟΙΧΕΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΕΛΙ A 40. ΡΙΖΟΣ Τ ΠΡΛΟΓ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙ Τ ΠΡΟΣΩΠΙΚ Ε ΟΜΕΝ! ΣΕΛΙ 7 Ο φράχτης στον Εβρο µείωσε στο µισό τη λαθροµετανάστευση ΣΕΛ. 11

2 ΤΡΙΤΗ 1 AΥΓΟΥΣΤΟΥ 01 ΣΝ ΣΗΜΕΡ 164 Ο ΚΡ ΙΝΛΙΟΣ Ρισελιέ διορίζεται πρωθυπουργός της Γαλλίας, κυβερνώντας επί 18 χρόνια και καθιστώντας τη χώρα κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος ΥΨΩΝΕΤΙ για πρώτη φορά στο Λος ντζελες η αστερόεσσα. 186 ΠΕΘΙΝΕΙ ένας από τους σηµαντικότερους εκφραστές του ροµαντισµού, ο Γάλλος ζωγράφος, Ευγένιος Ντελακρουά ΓΕΝΝΙΕΤΙ ο µετρ του σασπένς, ο Βρετανός σκηνοθέτης, λφρεντ Χίτσκοκ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ταξί κάνει την εµφάνισή του στους δρόµους της Νέας Υόρκης. 190 ΡΧΙΖΕΙ η Μάχη της Βαρσοβίας, στην οποία κατατροπώνεται ο Κόκκινος Στρατός. 19 Ο ΜΟΥΣΤΦ Κεµάλ, ο επονοµαζόµενος τατούρκ, εκλέγεται πρόεδρος της Τουρκίας ΣΤΗ ΓΕΡΜΝΙ, δίνεται το δικαίωµα ψήφου σε πρώην ναζί ΟΙ ΡΧΕΣ της νατολικής Γερµανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το Τείχος του Βερολίνου, που χώρισε τη γερµανική πρωτεύουσα στα δύο. REUTERS FOTO story ΤΡΙΤΗ1 ΥΓΟΥΣΤΟΥ νατολή: 06.9 l ύση: 0.1 l Σελήνη 7 ηµερών Παιχνίδια µε το «θάνατο» Η µακάβρια αναπαράσταση µιας κηδείας µε τα µουσουλµανικά πρότυπα γίνεται παιχνίδι για τα παιδιά της πόλης Ράκα στην ανατολική Συρία. Για τα παιδιά του πολέµου ακόµη και ο θάνατος γίνεται παιχνίδι. Στον Πράσινο ακτύλιο κυκλοφορούν όλα ελεύθερα. Μαξίµου οµολογ., Ευδοκίας βασιλίσσης Παγκόσµια Ηµέρα ριστερόχειρων Στείλτε τις απόψεις σας στο και τις καταγγελίες σας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΕΠΕΙ Ν ΞΕΡΕΤΕ SUPER : 9, 618, 67, 874, 00, 8, 0, 70, 8, 994 EXTRA :, 6, 10, 1, 4 & 7, 18, 19, 8, EΩΣ και την Παρασκευή, υγούστου, µπορούν οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν τα δικαιολογητικά για την ένταξή τους στους πίνακες αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος ΕΩΣ τις 6 υγούστου έχουν προθεσµία να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήµατος 01 οι υπόχρεοι των οποίων το ΦΜ λήγει σε 9. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 4 µηνών από την ηµέρα εκκαθάρισης της δήλωσης έχουν οι φορολογούµενοι ιδιοκτήτες ακινήτων, προκειµένου να διορθώσουν ενδεχόµενα λάθη στο εκκαθαριστικό σηµείωµα του Φόρου κίνητης Περιουσίας. ΚΛΕΙΣΤΗ για τους επόµενους δύο µήνες η εθνική οδός Κοζάνης-Λάρισας από τις στροφές ΟΕ µέχρι τη γέφυρα πριν από τον Βαθύλακκο λόγω εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης. Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται από παρακαµπτήρια οδό. ΕΩΣ και τις 0 υγούστου παρατείνεται η ισχύς των κωδικών του TaxisNet. ΜΕΧΡΙ τις 1 υγούστου θα διαρκέσουν οι θερινές εκπτώσεις στα εµπορικά καταστήµατα. ΕΩΣ και τις 1 Σεπτεµβρίου παρατείνεται η προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής του Ε9 φυσικών προσώπων. ΕΩΣ τις 1 εκεµβρίου θα διαρκέσει το πρόγραµµα παροχής δωρεάν βιβλίων από τον ΟΓ σε συνταξιούχους. ΕΩΣ τις 1 εκεµβρίου παρατείνεται το µέτρο απόσυρσης οχηµάτων. Ο ΚΙΡΟΣ ΣΤΗ ΣΕΛ. Η ΙΣΤΟΡΙ ΚΥΚΛΟΥΣ ΚΝΕΙ Συγγραφέας και εκδότης περιοδικών, ο Νικόλαος ραγούµης έζησε από κοντά τα γεγονότα του καλοκαιριού του 1844, απο- µακρύνθηκε από τις κυβερνητικές θέσεις το 184 και, χρόνια αργότερα, περιέγραψε πώς έφταναν στον προορισµό τους οι κάλπες µε τα ψηφοδέλτια για την εκλογή των βουλευτών. Συνοπτικά: Οι κάλπες έφταναν στον τόπο της καταµέτρησης µε σπασµένα σανίδια ή λιµαρισµένες τις σφραγίδες, ενώ, σε πολλές περιπτώσεις, οι ψήφοι µεταφέρονταν σε «σαπουνοσακούλες». Στη Βουλή, όταν ο «εκλεγµένος» µε ψηφοδέλτια, που προέρχονταν από τέτοιες κάλπες, ανήκε στο κόµµα του Κωλέττη, σηκωνόταν κάποιος δικός του και εξηγούσε ότι το σπάσιµο των σανιδιών οφειλόταν στο νόµο της συστολής των στερεών σωµάτων, ότι η λιµαρισµένη σφραγίδα ήταν απλά τυχαία σπασµένη κατά τη µεταφορά, ότι η σαπουνοσακούλα ήταν κάλπη κι ότι ο κακοποιός που έκανε την καταµέτρηση είχε το σεβασµό και την εκτίµηση των κατοίκων της περιοχής του. Στις Βία και νοθεία επιστηµονική Γράφει ο ΚΡΟΛΟΣ ΜΠΡΟΥΣΛΗΣ περιπτώσεις των βουλευτών του Μαυροκορδάτου όµως, αρκούσε µια γρατσουνιά στην κάλπη για να ξεσπάσει θύελλα καταγγελιών ότι είχαν να κάνουν µε καραµπινάτη περίπτωση νοθείας! εν µπορούµε να ξέρουµε πόσο αντικειµενικός είναι ο ραγούµης, που είχε διατελέσει γραµµατέας του µισητού στους Γάλλους κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Το βέβαιο είναι πως ο Μαυροκορδάτος (από τους που εξέλεξε) έµεινε µε δώδεκα βουλευτές, ενώ η δική του εκλογή ακυρώθηκε έξι φορές, ώσπου να επικυρωθεί µια έβδοµη! Η πρώτη, έστω και µε τέτοιον τρόπο, εκλεγµένη Βουλή των Ελλήνων συγκροτήθηκε σε σώµα και συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Γενάρη του 184, εκλέγοντας πρόεδρό της τον Κανέλλο εληγιάννη. Πρώτος, έστω και έτσι, εκλεγµένος πρωθυπουργός ο Ιωάννης Κωλέττης, που εξάντλησε την πρώτη του τριετία, κέρδισε και τις επόµενες εκλογές (1847) µε συντριπτική πλειοψηφία αλλά αµέσως µετά πέθανε από νεφρίτιδα, σε ηλικία 7 χρόνων. ΥΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΛΣΣΙΟΣ ΛΕΩΝ

3 ΤΗΣ ΚΥΡΙΚΗΣ MH XAΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΚΗ 18 ΥΓΟΥΣΤOY ΜΕΓΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 148 ΣΕΛΙΔEΣ νακαλύψτε τα 10 δώρα της φύσης Η ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΘΕΡΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 1 O ΠΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΟΛ Τ ΒΟΤΝ Ο ΥΠΕΡΚΤΣΚΟΠΟΣ ΜΕ Τ ΧΙΛΙ ΠΡΟΣΩΠ LE MAGNIFIQUE ΜΙ ΚΩΜΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙ ΜΕ ΠΡΩΤΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟΥΣ ΖΝ-ΠOΛ ΜΠΕΛΜΟΝΤΟ ΚΙ ΖΚΛΙΝ ΜΠΙΣΕ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙ ΦΙΛΙΠ ΝΤΕ ΜΠΡΟΚ Ν Η Τ Ε Μ Τ Η Ν Η Ξ ΥΛ Φ Ι Π Ε Ι Ν Μ Ε Τ ΟΣΗ Ι Φ ΥΛ Ξ Η Κ ΘΕ Μ Ο Σ Ι Κ Ι Ω Μ ΤΟΣ Κ Θ Ε Ι Κ Ι Ω Μ Τ Ο Σ Τ Η 197 STUDIOCANAL Τ Η Σ Π Ρ ΓΩ Γ Ο Υ Ε Τ Ι Ρ Ι Σ, Π ΓΟ Ρ Ε ΥΟ ΝΤΙ Η ΖΝ-ΠΟΛ ΜΠΕΛΜΟΝΤΟ Ο ΥΠΕΡΚΤΣΚΟΠΟΣ ΜΕ Τ ΧΙΛΙ ΠΡΟΣΩΠ LE MAGNIFIQUE, Ο Ν Π Ρ ΓΩΓΗ Ν Ε Υ Ε Ι Σ Ν Τ Ι Γ ΡΦ Η, Η Τ ΛΪΚ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 6 ΤΡΓΟΥ Ι ΝΤΙ ΟΤΟ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΙ ΤΗΝ ΚΤΘΛΙΨΗ Μ Ε Τ Η Ν Ε Π Ξ Η Ι Φ ΥΛ Ξ Η Κ ΘΕ Ι Η Δ Η Μ Ο Σ Ι ΝΜΕΤΔΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΚΗ ΤΟ 1ο CD ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Δ Ι Κ Ι Ω Μ ΤΟΣ Κ Θ Ε Δ Ι Κ Ι Ω Μ Τ Ο Σ Τ Η Σ Κ Τ Η Σ Π Ρ ΓΩ Γ Ο Υ Τα λαϊκά της κρίσης Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Π Ρ ΓΩ Γ Ο Υ CD 1 Ε Τ Ι Ρ Ι Σ Η, Η Δ Η ΜΟΣΙ Ε Ν Ο Ι Κ Ι Σ, Π ΓΟ Ρ Ε ΥΟ ΝΤΙ Η, Η, Ο Δ Ν Ε Ι Σ ΜΟΣ Ν Ε Υ Δ Ε Ν Π Ρ ΓΩΓΗ Ι Σ Ν Τ Ι Γ ΡΦ Η, Η

4 4 ΤΡΙΤΗ 1 ΥΓΟΥΣΤΟΥ 01 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ H Θέση µας Θετικά µηνύµατα ΤΟΥ ΓΙΝΝΗ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Τ ΣΤΟΙΧΕΙ για την εκτέλεση του φετινού Προϋπολογισµού, που παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρας, δείχνουν ότι η Ελλάδα παραµένει εντός του στόχου για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος στο τέλος του έτους. Κίνδυνοι υπάρχουν ακόµη αρκετοί, µε σηµαντικότερο την πιθανή αδυναµία των πολιτών να ανταποκριθούν στις φορολογικές υποχρεώσεις των εποµένων µηνών. Η ρύθµιση για την καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών σε εφορία και Ταµεία δεν έχει έως τώρα τα αποτελέσµατα που περίµενε το οικονοµικό επιτελείο λόγω των αυστηρών όρων που είχαν τεθεί, και οι οποίοι αποτρέπουν επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα να µπουν στη διαδικασία τακτοποίησης των χρεών τους. Για το λόγο αυτό ορθώς το υπουργείο Οικονοµικών εξετάζει βελτιώσεις στο σύστηµα των ρυθµίσεων, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι οφειλέτες. ΩΣΤΟΣΟ η γενική εικόνα για τη δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας είναι σηµαντικά βελτιωµένη σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια. Η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος που έχει τεθεί ως όρος από το Eurogroup για να υπάρξει νέα ελάφρυνση στο δηµόσιο χρέος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως «όπλο» από την κυβέρνηση στο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης µε την τρόικα και για το χρέος αλλά και για την αναγκαία µείωση φόρων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Οµως αυτό που έχει µεγαλύτερη σηµασία είναι να πάρει «αναπνοές» η πραγµατική οικονοµία. Ο ιδιωτικός τοµέας ασφυκτιά από την έλλειψη χρηµατοδότησης. Η ύφεση φαίνεται να υποχωρεί, όµως παραµένει σε υψηλά επίπεδα καθιστώντας δύσκολη την επιστροφή στην ανάπτυξη το 014. Το πρωτογενές πλεόνασµα δεν θα είναι βιώσιµο, εάν δεν συνοδευθεί από µία εξωστρεφή οικονοµική πολιτική, που θα επιβραβεύει την επιχειρηµατικότητα, θα µειώνει τις µη µισθολογικές επιβαρύνσεις και θα δίνει έµφαση στους τοµείς όπου η χώρα µας έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Μόνο έτσι τα θετικά δηµοσιονοµικά µηνύµατα θα αποκτήσουν στέρεα βάση και οι θυσίες των πολιτών θα αποδώσουν καρπούς. Ιδιοκτησία: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ.Ε. Εκδότες: ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΕΚΟΣ, ΛΕΞΗΣ ΣΚΝΒΗΣ ιευθυντής: ΠΝΟΣ ΜΥΡΣ ιευθυντής Σύνταξης: ΓΙΝΝΗΣ ΤΣΠΡΟΥΝΗΣ Σύµβουλος Εκδοσης: ΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΡΗΣ ρθρογράφος: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΡΣ Υπεύθυνος Ειδικών Εκδόσεων: ΓΙΝΝΗΣ ΕΥΓΓΕΛΙ ΗΣ Υπεύθυνος τελιέ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΛΙΟΣ ιεύθυνση Εµπορικής νάπτυξης: «ELSE AGENCY» Εµπορική ιεύθυνση: ΕΛΣ ΣΟΪΜΟΙΡΗ ιεύθυνση ιαφήµισης: ΛΟΥΚΣ ΠΠΝΙΚΟΛΟΥ Οικονοµική ιευθύντρια: ΜΡΙΝΝ ΘΡΕΝΚΗ Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: KΩΣΤΣ ΜΠΛΗΣ Εκτύπωση: ΤΥΠΟΕΚ ΟΤΙΚΗ.Ε. ιανοµή: ΕΥΡΩΠΗ Κεντρικά Γραφεία «Ε.Τ.»: Aγίας Λαύρας & Σαρανταπόρου, Ν. Ηράκλειο Τ.Κ Τηλ FAX: Ηλεκτρονική /νση: Ο «Ε.T.» ιδρύθηκε από τον ρη και τη Λίλιαν Βουδούρη ΠαράΤυπος Για τα πανηγύρια! Ο εκαπενταύγουστος έχει ιδιαίτερη σηµασία για τους βουλευτές της συµπολίτευσης. Oπως κάθε χρόνο, θα περάσουν µια βόλτα από τα µεγάλα πανηγύρια που θα γίνουν στην εκλογική τους περιφέρεια. Ο σφυγµός που θα πιάσουν από τις συζητήσεις µε τους συντοπίτες τους θα καθορίσει σε µεγάλο βαθµό τη στάση τους στη Βουλή το φθινόπωρο. Περιττό να σηµειώσω ότι, παρόλο που οι περισσότεροι βρίσκονται σε διακοπές, περνούν πολλή ώρα στο τηλέφωνο ανταλλάσσοντας απόψεις και σκέψεις σε σχέση µε όσα έρχονται. Και το θέµα που πάει και έρχεται στις κουβέντες τους είναι οι πλειστηριασµοί πρώτης κατοικίας. Σύντοµο διάλειµµα Το κτίριο του ΠΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη θα είναι άδειο αυτή την εβδοµάδα αφού έφυγε για τη Γορτυνία µέχρι και ο εργασιοµανής εκπρόσωπος Τύπου βουλευτής ρκαδίας, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Η επιστροφή των επιτελών του Ευ. Βενιζέλου προγραµ- µατίζεται το αργότερο για τις 0 υγούστου και θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή από τον υπουργό Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα. Γιατί µία από τις πρώτες πρωτοβουλίες που θα πάρει το ΠΣΟΚ είναι να καταθέσει µια πρόταση για τη µείωση του φόρου στο πετρέλαιο θέρµανσης. Το επιχείρηµά τους είναι ότι η εξίσωση µε το φόρο του πετρελαίου κίνησης δεν απέδωσε δηµοσιονοµικά, ενώ είχε φοβερές κοινωνικές επιπτώσεις. Εποµένως, σύµφωνα µε αυτό το σκεπτικό, απαιτείται επανεξέταση του µέτρου έτσι κι αλλιώς. Το αστείο µε την πανστρατιά Στο Ιδρυµα Μείζονος Ελληνισµού θα γίνει το συνέδριο που διοργανώνει το ΙΣΤΜΕ µε αφορµή την επέτειο της ης του Σεπτέµβρη. Οι βενιζελικοί πανηγυρίζουν που θα πάνε ο Σηµίτης και ο ΓΠ. Με το δεύτερο βρίσκονταν σε πόλεµο πριν από λίγους µήνες µε σηµείο αιχµής το πόρισµα για τα οικονοµικά του ΠΣΟΚ, το οποίο στην πορεία χάθηκε στη σκόνη κάποιου συρταριού. Τώρα, στο όνοµα της πανστρατιάς και της συσπείρωσης, το βενιζελικό ΠΣΟΚ παίρνει στην πλάτη του τον Γ. Παπανδρέου και είναι ενδεικτικό ΕΙΠΝ Η Γερµανία έχει πάρει έναν υπνάκο πάνω σε ένα ηφαίστειο. Γ. ΧΜΠΕΡΜΣ ΓΕΡΜΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΣΤΟ SPIEGEL Σ.σ.: Κάποιος να την ξυπνήσει!

5 ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ τριτη 1 αυγουστου 01 ΤΟ ΚΟΥΙΖ ΤΗΣ ΗΜΕΡΣ? EUROKINISSI ότι η Νομαρχιακή ΠΣΟΚ Σάμου έβγαλε ανακοίνωση για να καταδικάσει τις διαρροές σχετικά με τις δυσκολίες που συνάντησε ο πρώην πρωθυπουργός στο νησί. Τα χε πει; Δικαιωμένος εμφανίζεται ο νδρέας Λοβέρδος από την αποκάλυψη στο «Spiegel» εγγράφου της Bundesbank. πό πού και ως πού; Η εξήγηση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του κόμματος Λοβέρδου: «Ερχεται», λέει, «να επιβεβαιώσει τις απόψεις της Συμφωνίας για τη Νέα Ελλάδα ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει με την πιο τρανή απόδειξη το πρόσφατο φορολογικό που ψηφίστηκε πρόσφατα αλλά και την περίφημη ρύθμιση οφειλών σε 48 δόσεις η οποία έχει αποτύχει!». Στη σχετική ανακοίνωση γίνονται επισημάνσεις των καθυστερήσεων που καταγράφονται σε μεταρρυθμίσεις/ διαρθρωτικές αλλαγές και το καταγράφω επειδή πολλά ακούγονται τελευταία για προσπάθεια Λοβέρδου να είναι κοινός υποψήφιος δήμαρχος θηναίων Ν.Δ.-ΠΣΟΚ. Δεν μου προκύπτει Πού είναι ο πάτος; Ο βουλευτής της Χρυσής υγής Μιχ. ρβανίτης κέρδισε τα πέντε λεπτά διασημότητας που του αναλογούν βρίζοντας τον πρόεδρο του ΠΣΟΚ ότι λέει «παπαρδέλες» και «μπούρδες» και τη βουλευτή της Ν.Δ. Σοφία Βούλτεψη ως «συνοικιακή κατίνα». Με την ευκαιρία επιτέθηκε σε ΜΜΕ και δημοσιογράφους της περιοχής. Κλείνουμε τη μύτη μας και προσπερνάμε. Η ντίπαρος και η Cosmote Το «καυτό» δίμηνο Ιουλίου-υγούστου επέλεξαν κάποιοι στην Cosmote για να κάνουν εργασίες αναβάθμισης δικτύου στην ντίπαρο. Τι κι αν η Ποιος ευρωβουλευτής του ΠΣΟΚ έχει ανοίξει δίαυλο με τον ΣΥΡΙΖ και με τη ΔΗΜ.Ρ. (ταυτόχρονα); Δεν ανήκει στους προβεβλημένους τουριστική περίοδος είναι στα πάνω της, ο ηθοποιός Τομ Χανκς βρίσκεται ήδη στο νησί, σήμα και δη ιντερνετικό δεν έχει. Το ερώτημα που γεννάται είναι εάν αυτός ήταν ο σχεδιασμός της εταιρίας ή κάποιος εργολάβος της περιοχής εν μέσω θερινής ραστώνης «νέκρωσε» το mobile internet. Πάντως τα data δεν φορτώνουν στην ντίπαρο... Πού είναι ο κ. Σκιαδάς; Ο Νίκος Σκιαδάς εμφανίστηκε από το πουθενά, προκαλώντας εμφύλιο πόλεμο στην Ελληνική Ομοσπονδία ρσης Βαρών, γιατί του έκοψαν τα προνόμια! Για να μπορέσει να επανέλθει στον προεδρικό θώκο, ισχυρίστηκε ότι ο Πύρρος Δήμας τον εξύβρισε και τον χτύπησε. Δεν πήγε ποτέ, όμως, όπως όφειλε ως γενικός γραμματέας, στην κρίσιμη συνεδρίαση του Δ.Σ. Επιπλέον, είναι άφαντος από τις αρμοδιότητές του στο ΟΚ παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των ανωτέρων του να επιστρέψει. Μήπως ο αρμόδιος υφυπουργός, Γιάννης νδριανός, πρέπει να δει το ζήτημα Σκιαδά; Εδώ Μαξίμου Ολημερίς στον πόλεμο Ξημερώματα Κυριακής επέστρεψε από τις ΗΠ στην θήνα ο. Σαμαράς, Δευτέρα πρωί πρωί ήταν στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου και πήραν φωτιά τα τριψήφια. Ο πρωθυπουργός είχε συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους υπουργούς εν όψει της νέας αξιολόγησης από την τρόικα τον Σεπτέμβριο. Ο πρωθυπουργός «υπενθύμισε» στα κυβερνητικά στελέχη ότι οι υποχρεώσεις πρέπει να έχουν κλείσει μέχρι τέλος υγούστου. Κ.Κ. Βοστόνη Ή Σικάγο; Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού προγραμματίζεται -πάλι- από το Μέγαρο Μαξίμου για την επίσκεψή του στις ΗΠ τον Σεπτέμβριο, στη γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Μαζί του θα είναι ο Ευάγ. Βενιζέλος. Το Μαξίμου προσανατολίζεται σε επίσκεψη του κ. Σαμαρά στη Βοστόνη ή το Σικάγο, ενώ αναμένεται να συναντηθεί με ηγετικά στελέχη της Γερουσίας της Βουλής. Κ.Κ. Θέμα για αντιπολίτευση βρήκαν στον ΣΥΡΙΖ, σχολιάζουν στο Μαξίμου με αφορμή τη συζήτηση για την άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. Πάντως δεν ανησυχούν Κ.Κ. Το ΠΣΟΚ επιστρέφει στα παλιά του γραφεία Θα σε ξανάβρω στην Τρικούπη, τρεις του Σεπτέμβρη να περνάς. Συγχαρητήρια απ τον Ομπάμα «Congratulations» διά στόματος Μπαράκ Ομπάμα έλαβαν το Λιμενικό Σώμα και η Ελληνική κτοφυλακή, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές από το υπουργείο Ναυτιλίας. Η αναγνώριση του έργου τους στην καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και της τρομοκρατίας έγινε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησης που είχε ο μερικανός Πρόεδρος με τον Ελληνα πρωθυπουργό, ντώνη Σαμαρά. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η πρόσφατη επιτυχία του Λιμενικού Σώματος με τις συλλήψεις ατόμων που συνδέονται με ένοπλο τμήμα τουρκικής οργάνωσης. Οπως μαθαίνουμε, ο υπουργός Ναυτιλίας Μ. Βαρβιτσιώτης σκοπεύει να συνεργαστεί στενά με διεθνείς φορείς που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και της τρομοκρατίας. Νέοι γραμματείς Η πλήρωση έξι θέσεων γενικών και ειδικών γραμματέων ανακοινώθηκε χθες. Δηλαδή για να καταλάβω, πώς θ αντιδρούσε ο ΣΥΡΙΖ εάν στην ενεργειακή συμφωνία συμμετείχαν Τουρκία, Ισραήλ, ίγυπτος και όχι Ελλάδα, Κύπρος; Giorgos Ηχηρό μήνυμα στο εξωτερικό -όπως είπε και ο Γιάννης Στουρνάρας- θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου την πώληση του % του ΟΠΠ και στοχεύουν οι αποκρατικοποιήσεις να «τρέξουν» δυνατά το 014. Κ.Κ. Ορίζονται λοιπόν η Χρυσούλα Μουκίου στη Γενική Γραμματεία Εθνικού Κέντρου, Δημόσιας Διοίκησης & υτοδιοίκησης, η Βασιλική Ευταξά στη Γενική Γραμματεία ποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, ο Χρήστος Βασιλάκος στη Γενική Γραμματεία Ερευνας & Τεχνολογίας, η Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου στη Γενική Γραμματεία Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο Δημήτρης Ιατρίδης στην Ειδική Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών του υπουργείου γροτικής νάπτυξης και ο Δημήτρης Καλογερόπουλος ως ειδικός συντονιστής για τη διαχείριση των αποβλήτων. «Η κυβέρνηση προωθεί Προεδρικό Διάταγμα με σκοπό τη σύσταση συναφούς Ειδικής Γραμματείας στο υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία θα προΐσταται ο κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος» επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Κ.Κ.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΕΠΩΔΥΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙΑ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΕΠΩΔΥΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙΑ 7 2 σελιδεσ ΣΗΜΕΡ ΤΟ Κορυφαιο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜ με αναλυσεις και προγνωστικα για oλα τα πρωταθληματα AΠOΔEKTA 23 ΜΤΣ 18 MONA Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 212 - ριθμός φύλλου 97 - Τιμή 1,3 - www.e-typos.com

Διαβάστε περισσότερα

από Οµπάµα στην Ελλάδα «ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ» η επίσκεψη από τη Μέρκελ µε φόντο τον πόλεµο ΝΤ - Βερολίνου για νέο κούρεµα του ελληνικού χρέους

από Οµπάµα στην Ελλάδα «ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ» η επίσκεψη από τη Μέρκελ µε φόντο τον πόλεµο ΝΤ - Βερολίνου για νέο κούρεµα του ελληνικού χρέους ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013 - Αριθµός φύλλου 1.069 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤ ΤΡΙΚ ΤΟΥ «ΓΕΡΜΑΝΟΥ» ΣΤΟ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟ 5-0 ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΤΑ «ΠΑΡΑΘΥΡΑ» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΧΕΣ. για 600.000 ασφαλισµένους στο ΙΚΑ

ΧΑΤ ΤΡΙΚ ΤΟΥ «ΓΕΡΜΑΝΟΥ» ΣΤΟ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟ 5-0 ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΤΑ «ΠΑΡΑΘΥΡΑ» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΧΕΣ. για 600.000 ασφαλισµένους στο ΙΚΑ Ν Ι Ω ΣΕΛ 16 ΤΟ ΘΕ ΕΝ ΧΑΤ ΤΡΙΚ ΤΟΥ «ΓΕΡΜΑΝΟΥ» ΣΤΟ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟ 5-0 ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Ο σούπερ Μήτρογλου «σκότωσε» τον Λεβαδειακό ΠΑΟΚ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 4-1 Γκολ-ποίηµα από τον Στοχ ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εντός ''σχεδίου'' τα αυθαίρετα

Εντός ''σχεδίου'' τα αυθαίρετα ΣΗΜΕΡΑ 7:06 PM Page 1 τ εν κλ ο φ ο κυ π οί γορεύεται η αυτο ο ρ ε ί. Α πα τελ ής π ώλ ησ ήτ by law. Το παρόν δ ιατίθ ετα ι απ, φή ρα τιγ αν απ α αν ωγή, ραγ µεταπώληση και ενοικία ση α υτ ού τ ου δίσ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι χάνουν ποιοι κερδίζουν

Ποιοι χάνουν ποιοι κερδίζουν ΣΗΜΕΡ Τ ΚΡΥΦΙ ΠΕΡΙ ΙΚ ΓΙ Τ ΣΤΙΧΗΜ MONA AΠO EKTA 148 ΜΤΣ 17 5 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΝΗΣΥΧΙ ΣΤΝ ΛΥΜΠΙΚ Στο νοσοκοµείο ο Κάρολ Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013 - ριθµός φύλλου 925 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com ΨΗΦΙΖΕΤΙ ΣΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Μπλόκο στη ρύθµιση για 97.343 δάνεια του ΟΕΚ

Μπλόκο στη ρύθµιση για 97.343 δάνεια του ΟΕΚ ME ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 8 0 ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΟΥΠΕΡ ΚΟΥΠΟΝΙ ΜΑΤΣ 276 MONA AΠO EKTA ΕΙ ΙΚ ΕΝΘΕ ΤΟΟ Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013 - Αριθµός φύλλου 1.180 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ. έως 20% από το 2014. ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ κατώτατο και ανώτατο

ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ. έως 20% από το 2014. ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ κατώτατο και ανώτατο ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΑ ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΤΟ ΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΜΟΝΑ ΜΑΤΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑ 126 13 Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 - Αριθµός φύλλου 1.043 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙΔΕΣ Ερχεται µπλόκο στα πλασµατικά έτη ασφάλισης. ΤΙ ΘΑ ισχύσει για όσους έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία εξαγοράς 3-5

ΣΕΛΙΔΕΣ Ερχεται µπλόκο στα πλασµατικά έτη ασφάλισης. ΤΙ ΘΑ ισχύσει για όσους έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία εξαγοράς 3-5 48 ΣΕΛΙ ΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΑΧΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΦΟΥΛ ΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ, ΓΑΛΛΙΑ ΜΑΤΣ 80 MONA AΠO EKTA 28 Τρίτη 2 εκεµβρίου 2014 - Αριθµός φύλλου 1.478 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

AITHΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ, ΕΛ.ΑΣ., ΙΚΑ, ΜΟΥΣΕΙΑ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΤΡΟΪΚΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ. για χιλιάδες δανειολήπτες

AITHΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ, ΕΛ.ΑΣ., ΙΚΑ, ΜΟΥΣΕΙΑ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΤΡΟΪΚΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ. για χιλιάδες δανειολήπτες 16 ΣΕΛΙ ΕΣ AITHΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ, ΕΛ.ΑΣ., ΙΚΑ, ΜΟΥΣΕΙΑ 2.082 ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΠΤΑ ΗΜΟΙ ΖΗΤΟΥΝ εποχικούς υπαλλήλους 1.285 40 ΣΗΚΜΟΡΕΥΡΦΑΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΙΧΗΜΑ Ο Τ Σ Ο Τ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Λίφτινγκ" στο πακέτο

Λίφτινγκ στο πακέτο 32 ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΠΛΕΪ ΟΦ ΣΕ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΚΑΙ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ Τρίτη 21 Αυγούστου 2012 - Αριθµός φύλλου 813 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com ΨΑΧΝΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ. στις Ενοπλες υνάµεις ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΝ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ

ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ. στις Ενοπλες υνάµεις ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΝ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΠΑΝΟΥΣ Ο ΣΟΥΠΕΡ ΛΕΒΑΝΤΟΦΣΚΙ ΙΕΛΥΣΕ ΤΗ ΡΕΑΛ 4 1 Η ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΠΟΛΩΝΟΥ ΑΣΟΥ! ΣΕΛ. 28 29 Πέµπτη 25 Aπριλίου 2013 - Αριθµός φύλλου 1.009 - Τιµή 1,30

Διαβάστε περισσότερα

πλειστηριασµοί και... ρυθµίσεις δανείων

πλειστηριασµοί και... ρυθµίσεις δανείων ΣΗΜΕΡΑ 56 ΣΕΛΙΔΕΣ Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 - Αριθµός φύλλου 865 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com ΜΠΡΑ ΝΤΕ ΦΕΡ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Παγώνουν πλειστηριασµοί και... ρυθµίσεις δανείων

Διαβάστε περισσότερα

16 Η ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΛΕΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΣΟΥΣ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 2011

16 Η ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΛΕΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΣΟΥΣ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΣΗΜΕΡΑ 4 8 ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΜΕ OΛΟΥΣ ΤΟΥΣ AΓΩΝΕΣ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΚΑΙ ΓΙΟYΡΟΠΑ ΛΙΓΚ AΠO EKTA 62 ΜΑΤΣ 10 MONA Τρίτη 4 εκεµβρίου 2012 - Αριθµός φύλλου 898 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com

Διαβάστε περισσότερα

6 λευκώµατα &12 CD ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Σάββατο 22 - Κυριακή 23 Ιουνίου 2013 Aρ. φύλλου 188 - Τιµή 2 (Η έκδοση µε τις προσφορές 4 ) www.e-typos.

6 λευκώµατα &12 CD ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Σάββατο 22 - Κυριακή 23 Ιουνίου 2013 Aρ. φύλλου 188 - Τιµή 2 (Η έκδοση µε τις προσφορές 4 ) www.e-typos. Η Σύγχρονη Ελλάδα 1950/1960/1970 ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 1ο ΛΕΥΚΩΜΑ (1950-1954) ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΤΑ 2 ΠΡΩΤΑ CD 6 λευκώµατα &12 CD Τ Τ Ν ΥΟ ΡΕ Ο ά Α Ι Η Ν πο Ε Σ ΥΟ Ν Ο ΡΕ Α Ο ΑΓ, Α Π Α ΓΩ ΓΟ Υ Ε ΤΑ Ι Ρ Ι ΑΣ ΤΗ ΟΣ ΑΡ Σ Π Α ΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΛΥΣΗ. στο ηµόσιο φέρνει η εφεδρεία. για. ιαγωνισµός. πυροσβέστες Τα κριτήρια, τα προσόντα και η διαδικασία. Ξέµειναν από βενζίνη ΣΗΜΕΡΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΛΥΣΗ. στο ηµόσιο φέρνει η εφεδρεία. για. ιαγωνισµός. πυροσβέστες Τα κριτήρια, τα προσόντα και η διαδικασία. Ξέµειναν από βενζίνη ΣΗΜΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ME ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΝΕ ΤΑΜΕΙΟ 40 ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΟΥΠΕΡ ΚΟΥΠΟΝΙ ΜΕ OΛΟΥΣ ΤΟΥΣ AΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2011 - Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευκαιρίες του ΕΣΠΑ

Οι ευκαιρίες του ΕΣΠΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΕΚΠΛΗΞΗ Ο Φιγκερόα στον ΠΑΟ ΣΕΛ. 25 ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕ Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑ Α 0 0 Φιλική αγγαρεία µε την Ελβετία ΣΕΛ. 26, 39 Πέµπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 - Αριθµός φύλλου 948 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο. στις τράπεζες

Το νέο τοπίο. στις τράπεζες ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Τρίτη 9 Απριλίου 2013 - Αριθµός φύλλου 995 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com ΤΙ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ Το νέο τοπίο 40 ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛ. 13 ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΕΥΤΕΡΟ ΚΥΜΑ ΜΕΤΡΩΝ. στην ιδιοκατοίκηση Η ΕΦΟΡΙΑ θα θεωρήσει

ΣΕΛ. 13 ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΕΥΤΕΡΟ ΚΥΜΑ ΜΕΤΡΩΝ. στην ιδιοκατοίκηση Η ΕΦΟΡΙΑ θα θεωρήσει Ποιοι βάζουν υποψηφιότητα για εφεδρεία στο ηµόσιο ΕΝΘΕΤΟ 20 ΣΕΛΙ ΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΕΛ. 13 ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 40.000 υπάλληλοι στην ουρά για να προλάβουν το εφάπαξ ευτέρα 1

Διαβάστε περισσότερα

Μπλόκαραν τροµοκράτες

Μπλόκαραν τροµοκράτες 80 ΣΕΛΙ ΕΣ MΕ TA MEΓΑΛΑ ΝΤΕΡΜΠΙ ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΡΟΜΑ ΤΣΕΛΣΙ-ΑΡΣΕΝΑΛ ΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. ΜΑΤΣ 314 MONA AΠO EKTA 59 Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014 - Αριθµός φύλλου 1.429 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com ΕΙΧΑΝ ΣΤΟΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ανέλαβε να σώσει την Ελλάδα από τη χρεοκοπία, στην οποία βρισκόταν ήδη τότε µε το ένα πόδι.

ανέλαβε να σώσει την Ελλάδα από τη χρεοκοπία, στην οποία βρισκόταν ήδη τότε µε το ένα πόδι. ΙΚ ΙΩ Μ ΑΤ ΟΣ ΤΗ Α ΡΑ Σ Π ΓΩ ΓΟ Υ Ε ΤΑ Ι ΡΙΑ Σ, ΑΠ ΑΓ Ο Ρ Ε Υ Ο Ν ΑΞ ΥΛ ΔΟΣΗ Ο ιδανικός τρόπος για να μάθετε μία ξένη γλώσσα γρήγορα και εύκολα. Γερμανικά ΣΙ Ο Μ Η Δ Η ντ ων δικα ιωμα eenage mutant ninja

Διαβάστε περισσότερα

Νέο κυνήγι για αποδείξεις

Νέο κυνήγι για αποδείξεις ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ: ΤΥΧΗ 'Η ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ DVD OΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΟΥ DISCOVERY WORLD Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013 - Αριθµός φύλλου 926 - Τιµή 1,30 (3 η έκδοση µε τις προσφορές) - www.e-typos.com

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσλήψεις. στο ηµόσιον

Οι προσλήψεις. στο ηµόσιον ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 4 8 ΣΕΛΙΣ ΜΕ OΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΙΟYΡΟΠΑ ΛΙΓΚ MON ΠO EKT 94 ΜΑΤΣ 8 Τρίτη 8 Σεπτεµβρίου 202 - Αριθµός φύλλου 837 - Τιµή,30 - www.e-typos.com

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση δηµοσίου χρέους

Ελάφρυνση δηµοσίου χρέους MEΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΚΕΡ ΙΣΤΕ 12 ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΜΕ ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ ΜΑΤΣ 39 MONA AΠO EKTA 16 Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 - Αριθµός φύλλου 1.334 - Τιµή

Διαβάστε περισσότερα

στα δάνεια των αγροτών Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ θα γίνει σε 7 χρόνια, ενώ δίνεται δυνατότητα ανανέωσης του δανείου για άλλα 10 έτη

στα δάνεια των αγροτών Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ θα γίνει σε 7 χρόνια, ενώ δίνεται δυνατότητα ανανέωσης του δανείου για άλλα 10 έτη 6 4 ΣΕΛΙΔΕΣ ME ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΟΥΠΕΡ ΚΟΥΠΟΝΙ ΜΑΤΣ 205 MONA AΠO EKTA 19 Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014 - Αριθµός φύλλου 1.229 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com ΡΥΘΜΙΣΗ-ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Grammy Latin Awards. Στείλτε τις απόψεις σας στο Στον Πράσινο ακτύλιο epistoles@e-typos.com σήµερα και αύριο κυκλοφορούν όλα ελεύθερα.

Grammy Latin Awards. Στείλτε τις απόψεις σας στο Στον Πράσινο ακτύλιο epistoles@e-typos.com σήµερα και αύριο κυκλοφορούν όλα ελεύθερα. ΣΗΜΕΡ ΤΟ 6ο DVD ΤΗΣ ΣΕΙΡΣ Τ ΙΝΙΓΜΤ ΤΟΥ ΣΥΜΠΝΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΟΥ DISCOVERY WORLD DVD Τ ΜΥΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΝΕΙ ΗΤΟΥ Σάββατο 17 Νοεµβρίου 2012 - ριθµός φύλλου 884 - Τιµή 1,30 (3 η έκδοση µε την προσφορά) -

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι και πώς γλιτώνουν

Ποιοι και πώς γλιτώνουν ΕΝΘΕΤΟ 16 ΣΕΛΙ ΩΝ ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ «Επιµήκυνση» ωραρίου σε τράπεζες και εµπορικά ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΗΤΤΑ 1-0 ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΣΕΛ. 15 ευτέρα 17 Σεπτεµβρίου 2012 - Αριθµός φύλλου 836 - Τιµή

Διαβάστε περισσότερα

Οι καταθέτες στα πρόθυρα

Οι καταθέτες στα πρόθυρα ΤΟ 5Ο DVD ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ «ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΤΟΠΟΥΣ - ΣΕΙΡΑ A» ΞΕΤΡΥΠΩΝΟΝΤΑΣ ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ & ΕΛΑΦΙ: ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΘΗΡΑΜΑ Ξετρυπώνοντας αγριοκούνελα. 05 Ελάφι: Το πολύτιµο θήραµα. το κυνηγόσκυλο

Διαβάστε περισσότερα

σε 14 ηµέρες ΕΝΘΕΤΟ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 25 31

σε 14 ηµέρες ΕΝΘΕΤΟ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 25 31 ME TO ΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤ ΓΥΡΟ ΣΕ ΙΚΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ Κ ΑΙ ΓΙΟΥΡΟΛΙΓΚ ΠΑ ΛΙΓΚ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ME ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΝΕ ΤΑΜΕΙΟ Τρίτη 17 Ιουλίου 2012 - Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα 5 Μαρτίου 2012 - Αριθµός φύλλου 677 Τιµή 1,30 - www.e-typos.com

ευτέρα 5 Μαρτίου 2012 - Αριθµός φύλλου 677 Τιµή 1,30 - www.e-typos.com ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ SPORT ΣΗΜΕΡΑ 24 ΣEΛIΔEΣ Κόβουν στο µισό τις επικουρικές από την 1η Ιουλίου ευτέρα 5 Μαρτίου 2012 - Αριθµός φύλλου 677 Τιµή 1,30 - www.e-typos.com ΑΚΙΝΗΤΑ 2 0 ΣΤΟ Α ΕΙΟ ΟΑΚΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατροπές σε ΑΕΙ -ΤΕΙ

Ανατροπές σε ΑΕΙ -ΤΕΙ 80 ΑΕΡΙΟ ΙΚΟ Ρ Ε ΣΤΟΗΚΟΜ Π ΙΟ ΡΥΦΑ ΜΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΟΙΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΤΣ 218 MONA AΠO EKTA 19 ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΤΖΕΜΠΟΥΡ ΓΙΑ ΥΠΟΠΤΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 1 ΕΚΑΤ. ΣΕΛ. 26, 31 Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα