Ποιοι δήµοι θα προσλάβουν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποιοι δήµοι θα προσλάβουν"

Transcript

1 ΣΗΜΕΡ ΤΟ ΚΟΡΥΦΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΓΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜ ΣΕΛΙΔΕΣ ME TOYΣ ΓΩΝΕΣ ΤΣΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΚΙ ΓΙΟΥΡΟΠ ΛΙΓΚ Τρίτη 1 υγούστου 01 - ριθµός φύλλου Τιµή 1,0 - ΟΙ ΠΙΝΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛ Ποιοι δήµοι θα προσλάβουν Τ ΚΡΙΤΗΡΙ ΚΙ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ Τ ΙΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚ ελλαδα Μ Ν ΠΡΟΣ ΟΝΤΩΝ ΤΩ ΗΣΗ ΠΡΟΣ ΗΓΟΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΡΙ ΜΟ στου ΠΟΤΙΜ Ν Ι ΚΤ ΤΗΡ ΤΗ ΚΡΙ ου Ι ΓΙ ΟΥΜΕΝ τριτη 1 αυγμεγιστο ΒΘΜΟΛΟΓ ΚΡΙΤΗΡ Υ ΠΕ και ΤΕ 0 ΙΚΟ ΟΓΟΥΜΕΝ ΚΡΙΤΗΡΙ ΒΘΜΟΛ ΚΡΙΤΗΡΙ ΚΤΗΓΟΡΙ ΠΡΟΣΩΠ ΜΟΡΙ ΣΟΝΤ 0 Λ έως Λ ΤΥΠΙΚ ΠΡΟ ΟΥΜΕΝ ΓΙΣΤΟ λαδμεα 1 ΟΡ ΥΠ λ επί ε ΒΘΜΟΛΟΓ μός Φ βαθ 0 ΝΞΗ/ΜΕΤ ΡΙ ΠΡΟΣ ΥΔΩ ΗΓΟ Τ ΣΠΟ ΚΡΙΤΗΡΙ ΟΣ ΚΤ ΕΤ Ι ΤΙΤΛΜ έως ΙΚΟΣ ΟΣ 4 ΒΣ ΠΡ ΕΝ ΚΡΙΤΗΡ Τ 0, Ν επί ΣΟΝ ΟΥΜ ΤΩ χίου ΛΟΓ ΠΡΟ πτυ Ν ΜΟ ΒΘ ΤΥΠΙΚ βαθμός ΟΣΟΝΤΩ Ν Σ ΔΕ ΥΔΕΙ σ ΤυΠοσ ΟΣ ΣΠΟΥΔΩ ΚΡΙΤΗΡ ΙΜΗΣΗ ΠΡ ΚΤΗΓΟΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΜΕΤ ΚΕΙΚΕΣ ΣΠΟ 1 ελευθερο ΒΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛ Ν ΠΟΤ ΛΥ ΡΙ ΜΟ Ν υ 01 ΣΟΝΤάριστη γνώση ΚΡΙΤΗΡΙ ΤΗΟΣ ΣΠΟΥΔΩβασ αυγ Ο ουστο ικό Ι ΓΙ ΟΥΜΕΝ ΤΥΠΙΚ ΠΡΟ ΓΙΣΤ ΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛ ίαςβθ ΜΕ1 τριτη το ΛΟΓ βαθμός με ΜΟ ΚΡΙΤΗΡ ΔΕΥ ΤΕ γορ 0 ΕΝ ίδια καις κατη ΣΣΣ Μ Ν ή γνώση επί 0,70 ΠΕ (της ΓΛΩ ει Υ ύ καλ ΟΥ 7 ΥΔΩ ΗΣ κείμ ΙΚΟ ΤΗΡ πολ ΟΓ αντι ΚΡΙ υδών) 1 σπο ΓΝΩΣΗ ΞΕΝ νται μέχρ ι ΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟ αφές με το ΡΙ συν ΒΘΜΟΛ ΚΡΙΤΗΡΙ ΚΤΗΓΟΡΙ ΠΡΟΣΩΠ τίτλομο ΒΣ Ν Τ τού έα ΛΩ ΣΟΝ ιοδο0 (μορέως δ ΔΙΠΛΩΜ καλή γνώση ς) ΛΗ ΟΚΟα άριστη γνώ ΤΥΠΙΚ ΠΡΟ νο του φορ α σσελ ΟΥΜΕΝ ΓΙΣΤ ΥΠ ΟΡΙ 4 1 ΜΕ ς γλώ ΚΤ ΜΕΓΙΣ ξένε το αντικείβαθ ΔΙΔ επί ελλ ΒΘΜΟΛΟΓ μός Μ ΥΕ ΕΤΦΟΡ συναφής με 0 ΣΩΠΙΚΟΥ 0 Η/ Ν έα ΥΔΩφορ ΟΣ ΣΠΟτου ΗΓΟΡΙ ΠΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙ ΟΣμενο πολύ ΜΟΡΙ ΜΕΤΤΞ ΕΝ Σ ΤΙΤΛ ΥΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛ ΚΡΙΤΗΡΙ ΚΤ4 ΓΛΩΣΣΣ ΠΤ ΟΣ ΗΣ ΒΣΙΚΟΝ ΜΕΤέως ΞΕΝ ΠΡ Τ ΡΙ 0, γνώ ΣΗ ή επί ΠΕΙ ΣΟΝ ΟΥΜ καλ χίου Η ΕΜ ΓΝΩ ΜΕΓΙΣΤ Ν ΤΩΝ ΤΩΕΣΔΔ ι μέχρι ΥΔΩ νταο ΒΘΜΟΛΟΓ ΤΥΠΙΚ ΠΡΟ βαθμός πτυ ΣΠΟ έτη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ ΟΝ (μοριοδοτού Ν ΟΣ 0 ς) Για τα πρώτα ν ΣΗ ΠΟ ΤΗΝ ΙΚΟΥ ΔΕ σ ΤυΠοσ ΟΣ ΣΠΟΥΔΩ ΣΠΟΥΔΕΣΚΡΙΤΗΡΙ ΦΟ ΗΣΗ ΠΡΠΟ ΚΕΣΡΙ ΙΤΗ ΡΙ ΠΡΟΣΩΠΛΥ καλή γνώ ς ετώ ξένες γλώσσε ΙΜ ΚΕΙ θμό ΟΤ ελευθερο ση ΒΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛ (αρι ΗΓΟ ΜΕΤ ΜΟ άριστη γνώ ΚΤ 1) ΝΝΠ Τ ή ΕΣΤ ΤΗΥΔΩ ΣΟΝ ση τη γνώ ΚΡΙΤΗΡΙ ΣΠΟ άρισ ΓΙΟΣ x συντελεστή ΙΚ ΠΡΟ έως 14 ικό ΟΥΜΕΝ ΤΥΠση ΟΣ ΤΙΤΛ ΤΕΡΙ ΜΕ-ΓΙΣΤΟύ καλή γνώ ΗΡ με το βασ βαθμός ΒΘΜΟΛΟΓ ΚΡΙΤΔΕΥ γορίας 1 γνώση ΣΣΣ (μοριοδο 0πολΣΣ κατη ΓΛΩ ς ΤΕ Σ ΕΝ ΗΣ 0,70 μενα ίδια και ή Μ επί ΞΕΝ ς) ΗΣ ΓΛΩ Ν (της ΙΚΟΥ ΠΕν) σσεξεν Γιατα επό πολύοσκαλ γλώση ΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩ ΚΡΙΤΗΡΙ αφές με το αντικείμε- ΓΝΩΣΗ7 ΣΩΠ γνώση Ο ΕΜΠΕΙΡΙ ι ξένεςγνω 1 ο σπουδώμορι μέχρήι συν ΒΘΜΟΛ ΚΡΙΤΗΡΙ ΚΤΗΓΟΡΙ ΠΡΟτίτλ νται καλ ΒΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛ ΜΕΓΙΣΤ 10 έτη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ τούνται μέχρ έα φορτ (μοριοδοτού 0 ΠΡΟΣΟΝ γνώση 0ση ετών ΛΩΜ Για τα ή γνώ σ Τυ ελευθερο ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ ΥΠΛΛΗΛΟΥΣ έωςς) καλ άριστη ΚΟ ΔΙΠ Ο ΤΥΠΙΚνο του (αριθμός ΟΥΜΕΝ 4 1 ξένες γλώσσε 0,) 10 έτη ΜΕΓΙΣΤΟ το αντικείδιδκτοριμεγιστ ΒΘΜΟΛΟΓ βαθμός επίπει x συντελεστή συναφής με έα 0 ΡΙ 0 ΡΕΣΙΣ ΕΤΗ ΥΠΗ (αριθμ έτη ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜ ΤΙΤΛΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙ ΣΣΣ ΟΣφορ μενο του πολύ τα πρώτα έως ΠΤΥΧΙΚΟΣ 4Για x συν ΒΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛ Για τα επόμενα ΜΕΤ ΡΙς ετώγνω ν ΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩ ι ΠΕΙθμό επί 0, ΣΟΝΤ καλή γνώση ΤΙΚΗ ΕΜ(αρι ι μέχρ τα έτη μός πτυχίουσπουδων ΙΚΗ Δ ντα ΤΥΠΙΚ ΠΡΟ 1,) 0 έτη βαθ τού ΔΙΟ ΕΣΔ 1) ιοδο Για τα πρώ 1 ΤΗΝ x συντελεστή(μορ ςέτη ΥΔΕΣ θμός ετών ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΤΗΣΗ ΠΟ ση σσες) ς ετών (αρι ΟΣ ΣΠΟ ΦΟ γνώ γλώ ΙΣ ή ΤΙΤΛ ΠΟ 10 ΚΕΣ ΡΕΣ Σ καλ ξένε ΚΕΙ στή 0,) Για τα ΒΣΙΚΟ (αριθμό ΕΤΗ ΥΠΗ ΜΕΤΛΥάρισ Για τα επόμενα τη γνώση 1) ΙΣΤΟ x συντελε ΥΔΩΝ στή ή ΕΣΤ γνώση ν τη ΜΕΓ τελε ΣΠΟ ετώ άρισ ΟΣ συν ς x θμό ΤΙΤΛ έτ ΡΕΣΙΣ ιοδομένου ΔΕΥΤΕΡΟΣ γορίας με το βασικό (αρι τελεστή 0,) ή γνώση ΥΠΗ (μορ ϊστα καλ Σ ΕΤΗ ύ 1 Προ ΣΣ πολ (αριθ συν ΓΛΩ x Σ μενα γνώση (της ίδιας κατην) ΣΗε-ΞΕΝΗΣ 7 ς γλώσσες) 0 έτη Για τα επό κείμ ΓΝΩ πολύ καλή ση ΣΣ Διεύθυνσης μόριαx συ ΞΕΝ γνώγλω το αντι ήησ ΕΜΠΕΙΡΙ 1Για τα επόμενα ΙΚΗΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗκαλ x ΜΕΓΙΣΤΟ ι μέχρι ξένε τίτλο σπουδώ συναφές με νται μέχρι 10 έτη ΔΙΟ ν τα (max έτη ) έα τούντα 0,) ν (μοριοδοτούσσες) 0 (αριοθμός ετώ 0,) Για τα πρώ καλή γνώση νο του φορ ΚΟ ΔΙΠΛΩΜ (αριθμός ετώ 0,) 4 για κάθε έτος ΜΕΓΙΣΤ το αντικείδιδκτορι έτη ξένες γλώ συντελεστή στή με x 10 1, ς τελε αφή συν ΙΣ x ν συν υ ς ετώ ΙΣ έα ιθμό ΕΜΠΕΙΡΙ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣ 0Προϊσταμένου ΡΕΣ (αρυπη Προϊσταμένο τα έτη 7,μενα μενο του φορ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ θυνσης Για τα επό Για τα πρώ νρι Σ ή συντελ ΥΝΗεστ ματος ΜΕΤΠΤΥΧΙ ΕΙΣΓΩΓΗ ΤμήΣΗ Γενικής Διεύ x 1, μόριο xη ΕΥΘ ΠΕΙ ετώ ιο ς ΠΟΣ ΘΕΣ ΕΜ μόρ θμό Η 1 ΣΕ ΤΡΟ Ν x (αρι ΤΙΚ ΙΚΗ ) έτη 1, ΔΙΟ (max έτη 0 έτη ΣΠΟΥΔΩ ΔΙΟΙΚΗ ΕΣΔΔ 1) τα έτη (max ε έτος) ) ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙ Για τα πρώ x συντελεστή ΣΗ ΠΟ ΤΗΝ θμός ετών (αριισ για κάθε έτος για κάθ ) ΠΟΦΟΙΤΗ 10 έτη α ΡΕΣ (αριθμός ετών ση Ω ΕΤΗ υ ΥΠΗ x συντελεστή 0, Για τα επόμεν Για τα επόμενα 1) ΤΗΤ ΜΕΣ άριστη γνώ ή ΕΣΤ ν Προϊσταμένο x συντελεστή ΠΡΟΤΕΡΙΟ ΚΙ ΔΙΔΙΚΣΙ έτη (αριθμός ετώ 0,) ΚΤ ΙΣ ν ΜΕ1, Διεύθυνσης 1 μόριο Προϊσταμένου ΚΡΙΤΗΡΙ Σ (μοριοδο- πολύ καλή γνώση ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣ 1 ιθμός ετώ 94 Π ΓΗΣ x συντελεστή 10(αρ ΣΕ ΗΣ ΓΛΩΣΣ μενα Σ ΕΙΣΓΩ x έτη x Ν.190/19 ΙΣ ή επό σης έτη ΠΟ τα (ma εστ ΡΕΣ ΤΟΥ θυν 0 ΣΗ 8 Για τελ ΤΡΟ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝ ι ξένες γλώσσες) ΥΠΗ ση ΙΚΗ Διεύ κάθε έτος) x συν ΤΟΥ Ρ.1 ΧΡΟΝΟΣ καλή γνώ ΟΣΙ ΔΙΟ Για τα επόμενα x μόρια ΣΤΗ ΔΗΜ ΜΕΓΙΣΤΟ για 10 έτη ΥΝΗΣ ν ν τούνται μέχρ (max έτη ) 0,) ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘ υ 0 (αριθμός ετώ 0,) έτος ΔΙΚΣΙΕΣ ΥΠΟ (αριθμός ετώ 0,) ΠΙΣΤΟ Προϊσταμένο για κάθε, ΔΙ στή ΠΕΣΣΕ ΛΟΙΟΣ ΜΕΓ x συντελε ΓΩΝΙΣΜ ΤΟΥ ΣΕΠ x συντελεστή Τμήματος ιο ΡΕΣΙΣ υ ΓΡΠΤΟΣ ΔΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΤΗ ΥΠΗ Η ΕΜΠΕΙΡΙ ΡΕΣΙΣx έτη x 0, μόρ Προϊσταμένου Προϊσταμένοθυνσης τα έτη Η 7, (ma ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗ ΥΝΗ Για τα πρώ ν Σ Η Ο ος ) ΣΥΜΜΕΤΟΧ ΓΩΓ ματ κής Διεύ Για τα επόμενα έτος ε ΕΥΘ Τμή ΕΙΣ Γενι ιο Η κάθ ΓΙΣΤ ετώ ιο μόρ ς ΠΟΣ για ΜΕ Π ΤΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙ 1 μόρ ΣΕ ΘΕΣ ΤΡΟ x 1, ΣΕΜΕ x ΣΗ (αριθμό ΙΚΗ ΩΕΣ έτη ΔΙΔΙΚ ΜΕΣ 0 έτη 1) (maxδιο ΟΣΙ (max έτη ) ΣΕΠ ΤΗΤ 0 στή ΙΟ ΔΗΜ ν ΤΟΥ τελε Σ ) ΤΕΡ ετώ ΣΤΗ συν x ΛΟΥ ΣΙ Σ ΜΕΔΙΚ (αριθμός ΚΤ ΠΡΟΟ ΚΙ ΔΙ για κάθε έτος για κάθε έτος ) 10 έτη ΣΤΗ 0, ΓΗΣ ΓΙΣΤ ΗΡΙ ΛΟΓ ΓΩστή ΜΕ 94ΗΣΗ υ ΚΡΙΤ ΕΙΣτελε ΞΙΟ/19 Για τα επόμενα 0 ΜΕΣΩ ΜΕ ΤΡΟΠΟxΣσυν Προϊσταμένο ΤΕΡΙΟΤΗΤ ΔΙΔΙΚΣΙ ΤΟΥ Ν.190 ΙΚΗΣΗ ς ετών ΠΡΟ /19 θμό ΔΙΟ Ρ (αρι ΚΤ ΙΣ Ν.1 ΤΟΥ ΚΙ σης ΟΣΙ υ ΗΡΙ ΔΗΜ Προϊσταμένο 0,) ΒΣΕΙ Διεύθυν ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣ ΓΩΝΙΣΜ ΕΙΣΓΩ x 1 μόριο ΠΡΟΣΛΗΨΗ 98 x συντελεστή 10 ΓΗΣ ΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤ Ν.0 190/1994 Η ΜΕ ΔΙ σης ΕΣΤΠΟ ιασ (max έτη ) ΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΣΗ 0 έτη ΕΙΣΓΩΓ ΔιεύΔθυν 0 0 ή Ν.64/19 ή ΣΤΗxΝΤΡΟ ΤΟΥ Ρ.18 ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗ μόρδημ ΟΣΙ ΔΙΟΙΚΗ Για τα επόμενα για κάθε έτος ΣΤΗΝ ΕΣΔ ν ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΣΙΕΣ ΥΠΟ (max έτη ΣΤΗ υ ) Π (αριθμός ετώ 0, ΛΟΙΠΕΣ ΔΙ ΤΟΥ ΣΕΠΡΕΣΙΚΗ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ν ε έτος ) ΔΙΚΣΙΕΣ ΥΠΟ Π ΙΣΜΟΣ ΣΕ Προϊσταμένο για κάθγων, ΥΠΗ ΟΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙ ΤΟΥ ΣΕΠ x συντελεστή ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ογίας εκθέσεω ΓΡΠΤΟΣ ΔΙ Σ ΔΙΓΩΝΙΣΜ βαθμολ. Τμήματος ΙΣ ιο ΓΧΟ ΠΤΟ υ Η ν) υ μόρ (Μ.Ο ΕΛΕ ΓΡ μένο ΤΟΧ 0, μένο ΤΟΝ ΜΕ 8 ετώ έτη x ΥΠΗ Προϊστα Προϊστα x ΡΕΣ Η 7, (ma υταίων1 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜ ΧΡΟΝΟΣ θυνσης ΠΗ Σ) ΣΥΜΜΕΤΟΧ ματοςιοτητιομεσω ΔΙΚ ΣΙΕΣ ΣΕτελε ε έτος ΤμήΟ ΔΙ Γενικής Διεύ x 1, μόριο Η ΕΥΘ κάθυνη Π ΣΕ ΕΠΙΤΡΟ 8,00 ΠΗ ΜΕΓΙΣΤ ΠΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟ μόρδιδικσε ΘΕΣγια x 1ΚΙ ΠΡΟxΤΕΡ Ω ΣΕ ΔΙΚ Σ ΤΟΥ έτη ΔΙ ΜΕΣ ογίας έως και ΚΤ 0 Π ΛΟΥ μολ (maκριτ ΜΕ (max έτη ) ΣΕ ΤΗΤ ΗΡΙ ) Μ.Ο. βαθ 94 ΙΟ /19ΤΕΡ ε έτοςν. ΠΡΟ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΗΣΗΣ κάθ ΣΕΠ ΜΕ ΚΤ190 ΔΙΚΣΙ για ΞΙΟ για κάθε έτος ΔΙ ΣΤΗ ΤΟΥ Ο ΚΙ 8 86 ΗΣΗ ΓΗΣ /191 ς: 8,01-9,00 ΛΟΓ 94 υ Σ ΕΙΣΓΩ ΣΙ ΤΟΥ 0Ρ.1 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΜΕΓΙΣΤ 0 ΕΙ Ν.1648 βαθμολογία Ν.190/19 ΞΙΟ Προϊσταμένο ΤΡΟΠΟ ΔΙΟΙΚΗ ΣΗ ΤΟΥ0 /1986ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΣ Μ.Ο. ΤΟΥ Ρ.18 ΟΣΙ ΔΗΜ ΒΣΕΙ Ν.1648 Διεύθυνσης 1 μόρ /1998 ΙΣΜ 9,01 9,0 ΨΗ ΥΠΟ ιο 64 ς: Σ 0 ΓΩΝ ΣΛΗ Ν. ΓΗΣ ογία ή ΣΙΕ ΔΙ x ΠΡΟ μολ 98 1 Μ.Ο. βαθ (max έτη ) ΕΙΣΓΩΓΗ ΜΕ ΣΤΗΝ ΕΣΤ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΓΩΔΙΟΙΚΗΣΗ 0ΔΙΔΙΚ ΣΕΠ ΡΕΣΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΓΩΝΙΣΜΟΣ MΕΓΙΣΤΟ 0 Σ ΥΠΟ ή Ν.64/19 ΤΟΥ ή ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗ ΥΝΗΣ ΟΣΙ για κάθε έτος ΣΤΗΝ ΕΣΔΔ ΓΡΠΤΟΣ ΔΙ 10ογίας: 9,1 9,80 ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗ ΔΗΜ ΗΣΗ ή ΣΙΕ Π ΔΙ6ΔΙΚ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘ υ ΛΟΙΠΕΣ/198 ΣΕΠ ΣΕΠ Μ.Ο. βαθμολ Η ΞΙΟΛΟΓ ΤΟΥ ΣΕ Προϊσταμένο ΒΣΕΙ Ν.1648 ΣΕΠ, ΙΣΜΟΣ 0 ΥΠΗΡΕΣΙΚ ογίας εκθέσεων ΠΡΟ Σ ΔΙΓΩΝ ΓΗΣΗ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΤΟ ΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ς: 9,81 10,0 ΓΡμόρ Η ΞΙΟΛΟ. βαθων. βαθ Τμήματος x 0, ιο Η μολ ετών)1 (Μ.Ο ογία ΓΡΠΤΟΣ ΔΙ /1998 ΤΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΚ ογίαςμ.ο εκθέσε μολ Ν.64 8 ΜΕΤΟΧΗΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕ ίων ΣΥΜ (max έτη ) υτα μολ ΤΗ ΣΗ ΣΩ τελε ΠΗ ΕΣ ΜΕ Σ ΜΕ ΣΙ ΠΗ Π ΣΕ ΕΠΙΤΡΟ (Μ.Ο. βαθ 8 ετών) ΚΗ ΚΤΣΤ ΕΠΙΤΡΟ ΙΟΟΤΗΤ ΔΙΚΓΙΣΤ ΔΙΠΔΙΚΣΙΕ ΣΕΠΔΙ ΣΕ ΔΙΚ για κάθε έτος ΜΕ ΤΕΡ ΣΕ και 8,00 ίων ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ4 Ω ΣΕ ογίας έως τελευτα ΚΤ ΠΡΟ ΗΡΙ 0 ΟΥΣ ΤΟΥ Ν ΚΙ ΔΙ 94 ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΗΤ ΜΕΣ 1 Μ.Ο. βαθμολ και 8,00 ΤΕΥΟΜΕΝΩ ΜΕ ΚΡΙΤ0 Ν.190/19 ΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΙΟ ΔΙΔΙΚΣΙ ΜΕΛ ΛΟΓΗΣΗΣ έως Π ΣΤ ς ΛΟΓ ΣΕ ΠΡΟ ΚΤ ογία Σ ΞΙΟ ΞΙΟ 8 ΤΟΥ ΚΙ ΡΙΘΜΟ 6 ς ) /1986 ς: 8,01 ΓΩΓΗΣ ΣΤΗ - 9,00 Μ.Ο. βαθμολ ΓΩΝΙΣΜΟΣ /1994 ΣΙ ΤΟΥ Ρ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙ (έω - 9,00 ΒΣΕΙ Ν.1648 Μ.Ο. βαθμολογία ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣ ΙΚΗΣΗ 8,01ΝΩΝ ΤΕΚ ΤΟΥ Ν.190 ΓΡΠΤΟΣ ΔΙ ΔΙΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 98 0 μολογίας: ΤΟΥ Ρ.18 ΔΗΜΟΣΙ 8 ΙΣΜ 9,01Ο 9,0 Μ.Ο. βαθ ΠΡΟ ΣΕΠ ς:γιστ MΕ ΝΕΣ ογία ή Ν.64/19 0 ΣΙΕΣ ΥΠΟ 9,0 ΔΙΚ0 ΜΕ ΔΙΓΩΝ ς: 9,01 ΧΙΚΕΣ ΠΟΙ Μ.Ο. βαθμολ ΙΔ ογία 10 ΘΡ ΟΣ Π ΕΙΣΓΩΓΗ ή ΣΤΗΝ ΕΣΤ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙ ΤΟΥ ΤΗΡ μολ ΠΕΙ ΙΣΜ ΣΕ Η 1 ΕΠΕ βαθ. ΓΗΣ Σ ΔΙΓΩΝ Δ 9,80 Μ.Ο Σ ΥΠΟ Η ΞΙΟΛΟ Ο ΓΡΠΤΟων ΣΤΗΝ ΕΣΔ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 9,8010 ογίας: 9,1 ή ΔΙΔΙΚΣΙΕ Π MΕΓΙΣΤμολ 6 ΠΕΣ ές 1 ΥΠΗΡΕΣΙΚ ογίας εκθέσε /198 ογίας: 9,1 ΛΟΙ ΣΕΠ Μ.Ο. βαθμολ τις αποδοχ ΠΡΟ ΣΕΠ ΤΟΥ ΣΕ ο έως 10 ΒΣΕΙ Ν.1648 ΓΩΝΙΣΜΟΣ 0 Μ.Ο. βαθ Η 0 (Μ.Ο. βαθμολ Πρόστιμ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 10,00 ΠΡΟΣΛΗΨΗ 4 10,0 ΓΡΠΤΟΣ ΔΙ 1ίων 8 ετών) ΞΙΟΛΟΓΗΣων βαθμολογίας: 9,81 ΙΚΗ 1 98 Ηυτα μολογίας: 9,81 ΡΕΣ τελε 8,00 ΜΕΤΟΧ ΟΧΗ και ΥΠΗ Ν.64/19 ς εκθέσε Μ.Ο. Μ.Ο. βαθ αγω 6 ΤΗ ΣΥΜΜΕΤ ΠΗ ΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜ ΤΡΟΠΗ. βαθμολογίας έως ΣΩ βαθμολογίαν) ιώματος προ ΚΤΣΤΣΗ ΝΕΣ ηση δικα (Μ.Ο-. 9,00 ΤΗΤ ΜΕ ΚΗ ΠΟΙ ΔΙΚΣΙΕΣ ΜΕ Π ΣΕ ΕΠΙΤΡΟ ΔΙΔΙΚ ΣΕ ΕΠΙ Μ.Ο 0 ε ΙΟ Π ΝΕΙ ΔΙ ετώ ΕΣ 8,01 κάθ 8 ΤΕΡ ς: ΧΙΚ Στέρ ΣΕ ΟΓΕ Για ίων 8 ΣΕ ΟΙΚ ΚΤ ΠΡΟ ΗΡΙ ΚΙ ΔΙΔΙΚ 0 μολογία τελευτα ΝΠΕΙΘΡ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥΣ έως έτη Μ.Ο. βαθ 4 τέκνο x 4από 1 ές ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Σ 1 9,0 και 8,00 ΤΕΥΟΜΕΝΩ /1994 δοχ ΛΟΓΗΣΗ ΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤ ΠΡΟΣΤ10 μολογίας: 9,01. βαθ μολογίας έως ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ο έως τις απο 8 ΤΟΥ Ν Μ.Ο. βαθ ΡΙΘΜΟΣ ς ) ΟΣ ΞΙΟ Μ.Ο 9,80 Πρόστιμ ΓΩΝ 6 ΣΙ ΤΟΥ Ρ.1 0 ΙΣΜ ΕΙ Ν.1648/19 ογίας: 9,1 ΤΕΚΝΩΝ (έω ΓΡΠΤΟΣ ΔΙ 0 ογία ς: 8,01-9,00 ΣΛΗΨΗ ΒΣ βαθμούς Μ.Ο. βαθμολ 1 μηνών 10,0 ΠΡΟ έως μολ ς 0 9,81 βαθ Π σμό. ς: από Ο ογία Μ.Ο 98 βιβα ΓΙΣΤ Υπο μολ ΠΡΟ ΣΕ αγωγήςπαύση από έως MΕ 8. βαθ ΝΕΣ ς προ ή Ν.64/19 9,0 Μ.Ο ΔΙΚΣΙΕΣ ΥΠΟ ιώματοπρο ΕΣ ΠΟΙ-10 σωρινή ΕΣ ΠΟΙΝΕΣ. βαθμολογίας: 9,01 δοχών ΛΟΙΠΕΣ ΔΙ ΤΟΥ ΣΕΠ ΠΕΙΘΡΧΙΚ Στέρηση δικα ΕΠΕΤΗΡΙΔ 1 ΟΛΟΓΗΣΗ ΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ.Ο στέρ σε απο ΠΕΙΘΡΧΙΚ χήςηση έτη Η ΞΙ Ο 9,80 με πλήρη μετο ΓΡΠΤΟΣ ΔΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ έως10 αποδοχές 1 ών ΓΙΣΤ MΕ ς: 9,1 ές 1 μην ΥΠΗΡΕΣΙΚ ογίας εκθέσεων ιώματος συμ /1986 ή ογία ου ο έως τις Πρόστιμ τις αποδοχ ΠΡΟ ΣΕΠ Στέρηση δικαεπιλογής προϊσταμέν τε Μ.Ο. βαθμολ 10 ΒΣΕΙ Ν στιμο έως (Μ.Ο. βαθμολ Πρό ΓΗΣΗ 1 μην4ών ήπο ΠΡΟΣΛΗΨΗ αγωγής 1 ν) ς: 9,81 10,0 ίων 8 ετώ Η ΞΙΟΛΟ ς προ διαδικασία μονάδας οποιουδ-0 ογία υτα ΙΚ 98 ατο ων μολ /19 ΡΕΣ τελε ιώμ 8,00 έσε βαθ Ν.64 ΠΕΡΙΠ ΜΕΤΟΧΗ αγωγήςοργανικής Στέρηση 6 δικαέτη Μ.Ο. ογίας έως και ΥΠΗ. βαθμολογίας εκθ ΝΕΣ έως έτη Σ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜ ιώματος προ σε ΠΟΙ Μ.Ο. βαθμολ χήςεσ - 9,00(Μ.Ο ίων 8 ετών) -10υ από 1 ησης των καθηκόμετοχικ ΔΙΔΙΚΣΙΕ ΣΕΠ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ από 1 έως επιπέδο συμθρ Στέρηση δικαέτη 8 δικαιώματοςπει ογίας: 8,01 της άσκ τελευτα ής μονάμ.ο. βαθμολ 0ς: 9,01 9,0 1 έως ϊσταμένου 4 ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Σ 8,00 Στέρηση φαίρεση οργανικι 10 ία επιλογής προιουδήπο τετις αποδοχές από ϊσταμένου ΚΡΙΤΗΡ ογίας έως και υ για τη προ ικασ βαθμολογία μολ. ν έως ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ έδο ο -0 διαδ βαθ ντω Μ.Ο. οπο 9,80 ΟΣ επιπ ς στιμ Μ.Ο -0 ς: 9,1 άδα Πρό ήποτε ΓΩΝΙΣΜ 6 ογία - 9,00 οργανικής μον έως έτη δαςεςοποιουδ λοιπό της ΝΕΙΚΗ ΚΤΣ ΓΡΠΤΟΣ ΔΙ Μ.Ο. βαθμολ βαθμούς 1 μηνώνκαθη10,00. βαθμολογίας: 8,01 υπό υ από 1 απόσμός έως ΟΙΚΟΓΕ Ο Μ.Ο ογίας: 9,81 γήςβιβα ς των επιπέδο θητεία ή το έως 1 μήν ΠΡΟ ΣΕΠ -10η της άσκηση οργανικ Μ.Ο. βαθμολmεγιστνεσ ής 8ατος προαγωυπο σωρινή παύση από ών ς: 9,01 9,0 φαίρεσ μούς ου ηση δικαιώμ 10 Προ ΕΣ ΠΟΙ αποδοχ ΕΠΕΤΗΡΙΔ. βαθμολογία ϊσταμένστέρ ες ς έως βαθ ΓΗΣΗ έδου 10 ΠΕΙΘΡΧΙΚ ρη στέρηση πλήσε έτη τε επιπ κόντων προ ιουδήπο δοχές Μ.Ο Η ΞΙΟΛΟ Υποβιβασμό ση από έως 1 μήν μεχής 1 έως ατος συμμετο ς: 9,1 9,80 παύ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΚ ογίας εκθέσεων ο έως τις απο ς οπο ιώμ ινή ογία ου της Μ στιμ ό άδα δικα σωρ μολ ών μέν ΕΓΓ Πρό μον λοιπ δοχ βαθ Προ ηση ϊστα. απο Στέρ Μ.Ο ς προ ή το υπό (Μ.Ο. βαθμολ Σ -0 ρη στέρηση ία επιλογή 10,00 για τη θητεία ήποτε 1 μηνών 4 ατος προαγωγής 8 ετών) ικασ με διαδμού ΙΣΟΒΘΜΙ ΙΣ πλή ογίας: 9,81 ς μονάδας οποιουδ τελευταίων -0 ΡΙΣΤΤΕΥ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕ ΜΟ Μ.Ο. βαθμολ ηση δικαιώμ6 ς έως και 8,00 ανικής έως βαθ ς ΠΡΟ Στέρ ογία έτη οργ Σ μή σμό μολ ΜΟ 1 έως βιβα βαθ ΡΙΘ έως έτη Υπο Μ.Ο. χής σε ΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - 9,00 έδου από 1-10 ησης των καθηκόπαύση από από 1 έως ιώμ8 επιπ ογίας: 8,01 ατος συμμετο ΠΕΙΘΡ ΤΕΚΝΩΝ υ αποδοχών Προσωρινή στέρηση της άσκ ής μονά- Ι Μ.Ο. βαθμολ 9,0 Στέρηση δικα ογής προϊσταμένο φαίρεση ές μένου οργανικ ΚΡΙΤΗΡ επιλ10 ογίας: 9,01 τη νες με πλήρη τε τις αποδοχ ιουδήπο ση ισοβα -0 διαδικασία ντων προϊσταήποτε επιπέδου για Μ.Ο. βαθμολ 9,80 Πρόστιμο έως μονάδας οπο Σε περίπτωαι υπόψη ΣΗ ογίας: 9,1 οργανικής ών δας οποιουδ λοιπό της 0 έως έτη ΚΗ ΚΤΣΤ Μ.Ο. βαθμολ 1 μην λαμβάνοντ ηή το υπό ς: 9,81 10,0 από έδου από 1 ησης των καθ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ εία ογία γής επιπ θητ -0 μολ αγω βαθ -10 κριτήρια της άσκ Μ.Ο. ής δικαιώματος προ μούς φαίρεση ϊσταμένου οργανικ ΠΟΙΝΕΣ ηση βαθ ΕΣ Στέρ ΧΙΚ έως υ ες ς ΠΕΙΘΡ ές κόντων προ ιουδήποτε επιπ1έδο Υποβιβασμό ση από έως 1 μήν μετοχής σε έως έτη τις αποδοχ παύ ιώματος συμ ου Πρόστιμο έως μονάδας οποή το υπόλοιπό της Προσωρινή ηση αποδοχώνεγγμοσ Στέρηση δικαεπιλογής προϊσταμέν τε -0 Για κάθε 1 μηνών για τη θητεία αγωγής με πλήρη στέρ ικασία ιουδήπο ιώματος προ ΟΜΕΝΩΝ μούς διαδανικής μονάδας οπο τέκνο x 4-0 ς έως βαθ ΠΡΟΣΤΤΕΥ Στέρηση δικαέτη οργ μή έτη ΡΙΘΜΟΣ Υποβιβασμό ση από έως 1 υ από 1 έως ς των καθηκόέδο παύ από 1 έως ιώματος συμμετοχής σε επιπ ινή ών δοχ άσκηση ΤΕΚΝΩΝ υ άπροσωρ υ στέρηση απο φαίρεση της ανικής μον Στέρηση δικα ογής προϊσταμένο ρη νέο οργ πλή εκ υ με ίας μένο επιλ τη νες ά ιουδήποτε ση ισοβαθμ -0 διαδικασία ντων προϊσταήποτε επιπέδου για μονάδας οπο Σε περίπτωαι υπόψη εισοδηματικ οργανικής δας οποιουδ λοιπό της 1 έως έτη λαμβάνοντ υπό επιπέδου από άσκησης των καθηθητεία ή το -0 κριτήρια της ς μού φαίρεση ϊσταμένου οργανικής υ ες ς έως βαθ κόντων προ ιουδήποτε επιπέδο Υποβιβασμό ση από έως 1 μήν παύ μονάδας οποή το υπόλοιπό της Προσωρινή ηση αποδοχών -0 για τη θητεία με πλήρη στέρ μούς ς έως βαθ Υποβιβασμό ση από έως 1 μήπαύ Προσωρινή στέρηση αποδοχών νες με πλήρη ΔΙΓΩΝΙΣΜΟΣ fξεκιν ΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ το πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας µε πεντάµηνες συµβάσεις ΚΙ ΓΙ fποιεσ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ συγκεντρώνουν τη µεγαλύτερη ζήτηση από τους δήµους fη Ι ΙΚΣΙ υποβολής αιτήσεων και το σύστηµα επιλογής Ποσ 1 ΣΥΜΒΣΙΟΥΧΟΥΣ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ Τ ΜΟΡΙ για τις µετατάξεις των «διαθεσίµων» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΙ Και τι προβλέπει η απόφαση για την κινητικότητα στην Υγεία. ΣΕΛ. 1 1 ΙΤΗΜ ΣΜΡ ΣΕ ΠΟΥΤΙΝ ΓΙ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΡΙΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΗΤΕΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΠΟ ΤΗΝ GAZPROM ΣΕΛ. 9 ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ, ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΕΛ. 1 ΟΙ Ν ΡΕΣ ΣΚΕΦΤΟΝΤΙ ΤΟ ΣΕΞ ΚΘΕ 8 ΛΕΠΤ... ΕΚΘΕΣΗ ΓΙ Τ 0 ΧΡΟΝΙ ΠΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΦΥΛΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΜ DELTA ΝΤΙ 6 ΕΚΤ. ΛΛΓΗ ΣΕΛΙ Σ ΓΙ ΤΟΝ ΟΠΠ ΜΕ ΝΕΟΥΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 17 Ψάχνουν βελτιώσεις στις ρυθµίσεις χρεών...κι ΟΙ ΓΥΝΙΚΕΣ Ν 1 ΛΕΠΤ ΣΥΜΦΩΝ ΜΕ ΕΡΕΥΝ Το «γκουρµέ» µενού του λ Καπόνε στο λκατράζ Τ ΣΤΟΙΧΕΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΕΛΙ A 40. ΡΙΖΟΣ Τ ΠΡΛΟΓ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙ Τ ΠΡΟΣΩΠΙΚ Ε ΟΜΕΝ! ΣΕΛΙ 7 Ο φράχτης στον Εβρο µείωσε στο µισό τη λαθροµετανάστευση ΣΕΛ. 11

2 ΤΡΙΤΗ 1 AΥΓΟΥΣΤΟΥ 01 ΣΝ ΣΗΜΕΡ 164 Ο ΚΡ ΙΝΛΙΟΣ Ρισελιέ διορίζεται πρωθυπουργός της Γαλλίας, κυβερνώντας επί 18 χρόνια και καθιστώντας τη χώρα κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος ΥΨΩΝΕΤΙ για πρώτη φορά στο Λος ντζελες η αστερόεσσα. 186 ΠΕΘΙΝΕΙ ένας από τους σηµαντικότερους εκφραστές του ροµαντισµού, ο Γάλλος ζωγράφος, Ευγένιος Ντελακρουά ΓΕΝΝΙΕΤΙ ο µετρ του σασπένς, ο Βρετανός σκηνοθέτης, λφρεντ Χίτσκοκ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ταξί κάνει την εµφάνισή του στους δρόµους της Νέας Υόρκης. 190 ΡΧΙΖΕΙ η Μάχη της Βαρσοβίας, στην οποία κατατροπώνεται ο Κόκκινος Στρατός. 19 Ο ΜΟΥΣΤΦ Κεµάλ, ο επονοµαζόµενος τατούρκ, εκλέγεται πρόεδρος της Τουρκίας ΣΤΗ ΓΕΡΜΝΙ, δίνεται το δικαίωµα ψήφου σε πρώην ναζί ΟΙ ΡΧΕΣ της νατολικής Γερµανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το Τείχος του Βερολίνου, που χώρισε τη γερµανική πρωτεύουσα στα δύο. REUTERS FOTO story ΤΡΙΤΗ1 ΥΓΟΥΣΤΟΥ νατολή: 06.9 l ύση: 0.1 l Σελήνη 7 ηµερών Παιχνίδια µε το «θάνατο» Η µακάβρια αναπαράσταση µιας κηδείας µε τα µουσουλµανικά πρότυπα γίνεται παιχνίδι για τα παιδιά της πόλης Ράκα στην ανατολική Συρία. Για τα παιδιά του πολέµου ακόµη και ο θάνατος γίνεται παιχνίδι. Στον Πράσινο ακτύλιο κυκλοφορούν όλα ελεύθερα. Μαξίµου οµολογ., Ευδοκίας βασιλίσσης Παγκόσµια Ηµέρα ριστερόχειρων Στείλτε τις απόψεις σας στο και τις καταγγελίες σας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΕΠΕΙ Ν ΞΕΡΕΤΕ SUPER : 9, 618, 67, 874, 00, 8, 0, 70, 8, 994 EXTRA :, 6, 10, 1, 4 & 7, 18, 19, 8, EΩΣ και την Παρασκευή, υγούστου, µπορούν οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν τα δικαιολογητικά για την ένταξή τους στους πίνακες αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος ΕΩΣ τις 6 υγούστου έχουν προθεσµία να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήµατος 01 οι υπόχρεοι των οποίων το ΦΜ λήγει σε 9. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 4 µηνών από την ηµέρα εκκαθάρισης της δήλωσης έχουν οι φορολογούµενοι ιδιοκτήτες ακινήτων, προκειµένου να διορθώσουν ενδεχόµενα λάθη στο εκκαθαριστικό σηµείωµα του Φόρου κίνητης Περιουσίας. ΚΛΕΙΣΤΗ για τους επόµενους δύο µήνες η εθνική οδός Κοζάνης-Λάρισας από τις στροφές ΟΕ µέχρι τη γέφυρα πριν από τον Βαθύλακκο λόγω εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης. Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται από παρακαµπτήρια οδό. ΕΩΣ και τις 0 υγούστου παρατείνεται η ισχύς των κωδικών του TaxisNet. ΜΕΧΡΙ τις 1 υγούστου θα διαρκέσουν οι θερινές εκπτώσεις στα εµπορικά καταστήµατα. ΕΩΣ και τις 1 Σεπτεµβρίου παρατείνεται η προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής του Ε9 φυσικών προσώπων. ΕΩΣ τις 1 εκεµβρίου θα διαρκέσει το πρόγραµµα παροχής δωρεάν βιβλίων από τον ΟΓ σε συνταξιούχους. ΕΩΣ τις 1 εκεµβρίου παρατείνεται το µέτρο απόσυρσης οχηµάτων. Ο ΚΙΡΟΣ ΣΤΗ ΣΕΛ. Η ΙΣΤΟΡΙ ΚΥΚΛΟΥΣ ΚΝΕΙ Συγγραφέας και εκδότης περιοδικών, ο Νικόλαος ραγούµης έζησε από κοντά τα γεγονότα του καλοκαιριού του 1844, απο- µακρύνθηκε από τις κυβερνητικές θέσεις το 184 και, χρόνια αργότερα, περιέγραψε πώς έφταναν στον προορισµό τους οι κάλπες µε τα ψηφοδέλτια για την εκλογή των βουλευτών. Συνοπτικά: Οι κάλπες έφταναν στον τόπο της καταµέτρησης µε σπασµένα σανίδια ή λιµαρισµένες τις σφραγίδες, ενώ, σε πολλές περιπτώσεις, οι ψήφοι µεταφέρονταν σε «σαπουνοσακούλες». Στη Βουλή, όταν ο «εκλεγµένος» µε ψηφοδέλτια, που προέρχονταν από τέτοιες κάλπες, ανήκε στο κόµµα του Κωλέττη, σηκωνόταν κάποιος δικός του και εξηγούσε ότι το σπάσιµο των σανιδιών οφειλόταν στο νόµο της συστολής των στερεών σωµάτων, ότι η λιµαρισµένη σφραγίδα ήταν απλά τυχαία σπασµένη κατά τη µεταφορά, ότι η σαπουνοσακούλα ήταν κάλπη κι ότι ο κακοποιός που έκανε την καταµέτρηση είχε το σεβασµό και την εκτίµηση των κατοίκων της περιοχής του. Στις Βία και νοθεία επιστηµονική Γράφει ο ΚΡΟΛΟΣ ΜΠΡΟΥΣΛΗΣ περιπτώσεις των βουλευτών του Μαυροκορδάτου όµως, αρκούσε µια γρατσουνιά στην κάλπη για να ξεσπάσει θύελλα καταγγελιών ότι είχαν να κάνουν µε καραµπινάτη περίπτωση νοθείας! εν µπορούµε να ξέρουµε πόσο αντικειµενικός είναι ο ραγούµης, που είχε διατελέσει γραµµατέας του µισητού στους Γάλλους κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Το βέβαιο είναι πως ο Μαυροκορδάτος (από τους που εξέλεξε) έµεινε µε δώδεκα βουλευτές, ενώ η δική του εκλογή ακυρώθηκε έξι φορές, ώσπου να επικυρωθεί µια έβδοµη! Η πρώτη, έστω και µε τέτοιον τρόπο, εκλεγµένη Βουλή των Ελλήνων συγκροτήθηκε σε σώµα και συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Γενάρη του 184, εκλέγοντας πρόεδρό της τον Κανέλλο εληγιάννη. Πρώτος, έστω και έτσι, εκλεγµένος πρωθυπουργός ο Ιωάννης Κωλέττης, που εξάντλησε την πρώτη του τριετία, κέρδισε και τις επόµενες εκλογές (1847) µε συντριπτική πλειοψηφία αλλά αµέσως µετά πέθανε από νεφρίτιδα, σε ηλικία 7 χρόνων. ΥΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΛΣΣΙΟΣ ΛΕΩΝ

3 ΤΗΣ ΚΥΡΙΚΗΣ MH XAΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΚΗ 18 ΥΓΟΥΣΤOY ΜΕΓΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 148 ΣΕΛΙΔEΣ νακαλύψτε τα 10 δώρα της φύσης Η ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΘΕΡΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 1 O ΠΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΟΛ Τ ΒΟΤΝ Ο ΥΠΕΡΚΤΣΚΟΠΟΣ ΜΕ Τ ΧΙΛΙ ΠΡΟΣΩΠ LE MAGNIFIQUE ΜΙ ΚΩΜΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙ ΜΕ ΠΡΩΤΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟΥΣ ΖΝ-ΠOΛ ΜΠΕΛΜΟΝΤΟ ΚΙ ΖΚΛΙΝ ΜΠΙΣΕ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙ ΦΙΛΙΠ ΝΤΕ ΜΠΡΟΚ Ν Η Τ Ε Μ Τ Η Ν Η Ξ ΥΛ Φ Ι Π Ε Ι Ν Μ Ε Τ ΟΣΗ Ι Φ ΥΛ Ξ Η Κ ΘΕ Μ Ο Σ Ι Κ Ι Ω Μ ΤΟΣ Κ Θ Ε Ι Κ Ι Ω Μ Τ Ο Σ Τ Η 197 STUDIOCANAL Τ Η Σ Π Ρ ΓΩ Γ Ο Υ Ε Τ Ι Ρ Ι Σ, Π ΓΟ Ρ Ε ΥΟ ΝΤΙ Η ΖΝ-ΠΟΛ ΜΠΕΛΜΟΝΤΟ Ο ΥΠΕΡΚΤΣΚΟΠΟΣ ΜΕ Τ ΧΙΛΙ ΠΡΟΣΩΠ LE MAGNIFIQUE, Ο Ν Π Ρ ΓΩΓΗ Ν Ε Υ Ε Ι Σ Ν Τ Ι Γ ΡΦ Η, Η Τ ΛΪΚ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 6 ΤΡΓΟΥ Ι ΝΤΙ ΟΤΟ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΙ ΤΗΝ ΚΤΘΛΙΨΗ Μ Ε Τ Η Ν Ε Π Ξ Η Ι Φ ΥΛ Ξ Η Κ ΘΕ Ι Η Δ Η Μ Ο Σ Ι ΝΜΕΤΔΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΚΗ ΤΟ 1ο CD ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Δ Ι Κ Ι Ω Μ ΤΟΣ Κ Θ Ε Δ Ι Κ Ι Ω Μ Τ Ο Σ Τ Η Σ Κ Τ Η Σ Π Ρ ΓΩ Γ Ο Υ Τα λαϊκά της κρίσης Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Π Ρ ΓΩ Γ Ο Υ CD 1 Ε Τ Ι Ρ Ι Σ Η, Η Δ Η ΜΟΣΙ Ε Ν Ο Ι Κ Ι Σ, Π ΓΟ Ρ Ε ΥΟ ΝΤΙ Η, Η, Ο Δ Ν Ε Ι Σ ΜΟΣ Ν Ε Υ Δ Ε Ν Π Ρ ΓΩΓΗ Ι Σ Ν Τ Ι Γ ΡΦ Η, Η

4 4 ΤΡΙΤΗ 1 ΥΓΟΥΣΤΟΥ 01 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ H Θέση µας Θετικά µηνύµατα ΤΟΥ ΓΙΝΝΗ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Τ ΣΤΟΙΧΕΙ για την εκτέλεση του φετινού Προϋπολογισµού, που παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρας, δείχνουν ότι η Ελλάδα παραµένει εντός του στόχου για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος στο τέλος του έτους. Κίνδυνοι υπάρχουν ακόµη αρκετοί, µε σηµαντικότερο την πιθανή αδυναµία των πολιτών να ανταποκριθούν στις φορολογικές υποχρεώσεις των εποµένων µηνών. Η ρύθµιση για την καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών σε εφορία και Ταµεία δεν έχει έως τώρα τα αποτελέσµατα που περίµενε το οικονοµικό επιτελείο λόγω των αυστηρών όρων που είχαν τεθεί, και οι οποίοι αποτρέπουν επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα να µπουν στη διαδικασία τακτοποίησης των χρεών τους. Για το λόγο αυτό ορθώς το υπουργείο Οικονοµικών εξετάζει βελτιώσεις στο σύστηµα των ρυθµίσεων, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι οφειλέτες. ΩΣΤΟΣΟ η γενική εικόνα για τη δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας είναι σηµαντικά βελτιωµένη σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια. Η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος που έχει τεθεί ως όρος από το Eurogroup για να υπάρξει νέα ελάφρυνση στο δηµόσιο χρέος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως «όπλο» από την κυβέρνηση στο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης µε την τρόικα και για το χρέος αλλά και για την αναγκαία µείωση φόρων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Οµως αυτό που έχει µεγαλύτερη σηµασία είναι να πάρει «αναπνοές» η πραγµατική οικονοµία. Ο ιδιωτικός τοµέας ασφυκτιά από την έλλειψη χρηµατοδότησης. Η ύφεση φαίνεται να υποχωρεί, όµως παραµένει σε υψηλά επίπεδα καθιστώντας δύσκολη την επιστροφή στην ανάπτυξη το 014. Το πρωτογενές πλεόνασµα δεν θα είναι βιώσιµο, εάν δεν συνοδευθεί από µία εξωστρεφή οικονοµική πολιτική, που θα επιβραβεύει την επιχειρηµατικότητα, θα µειώνει τις µη µισθολογικές επιβαρύνσεις και θα δίνει έµφαση στους τοµείς όπου η χώρα µας έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Μόνο έτσι τα θετικά δηµοσιονοµικά µηνύµατα θα αποκτήσουν στέρεα βάση και οι θυσίες των πολιτών θα αποδώσουν καρπούς. Ιδιοκτησία: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ.Ε. Εκδότες: ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΕΚΟΣ, ΛΕΞΗΣ ΣΚΝΒΗΣ ιευθυντής: ΠΝΟΣ ΜΥΡΣ ιευθυντής Σύνταξης: ΓΙΝΝΗΣ ΤΣΠΡΟΥΝΗΣ Σύµβουλος Εκδοσης: ΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΡΗΣ ρθρογράφος: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΡΣ Υπεύθυνος Ειδικών Εκδόσεων: ΓΙΝΝΗΣ ΕΥΓΓΕΛΙ ΗΣ Υπεύθυνος τελιέ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΛΙΟΣ ιεύθυνση Εµπορικής νάπτυξης: «ELSE AGENCY» Εµπορική ιεύθυνση: ΕΛΣ ΣΟΪΜΟΙΡΗ ιεύθυνση ιαφήµισης: ΛΟΥΚΣ ΠΠΝΙΚΟΛΟΥ Οικονοµική ιευθύντρια: ΜΡΙΝΝ ΘΡΕΝΚΗ Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: KΩΣΤΣ ΜΠΛΗΣ Εκτύπωση: ΤΥΠΟΕΚ ΟΤΙΚΗ.Ε. ιανοµή: ΕΥΡΩΠΗ Κεντρικά Γραφεία «Ε.Τ.»: Aγίας Λαύρας & Σαρανταπόρου, Ν. Ηράκλειο Τ.Κ Τηλ FAX: Ηλεκτρονική /νση: Ο «Ε.T.» ιδρύθηκε από τον ρη και τη Λίλιαν Βουδούρη ΠαράΤυπος Για τα πανηγύρια! Ο εκαπενταύγουστος έχει ιδιαίτερη σηµασία για τους βουλευτές της συµπολίτευσης. Oπως κάθε χρόνο, θα περάσουν µια βόλτα από τα µεγάλα πανηγύρια που θα γίνουν στην εκλογική τους περιφέρεια. Ο σφυγµός που θα πιάσουν από τις συζητήσεις µε τους συντοπίτες τους θα καθορίσει σε µεγάλο βαθµό τη στάση τους στη Βουλή το φθινόπωρο. Περιττό να σηµειώσω ότι, παρόλο που οι περισσότεροι βρίσκονται σε διακοπές, περνούν πολλή ώρα στο τηλέφωνο ανταλλάσσοντας απόψεις και σκέψεις σε σχέση µε όσα έρχονται. Και το θέµα που πάει και έρχεται στις κουβέντες τους είναι οι πλειστηριασµοί πρώτης κατοικίας. Σύντοµο διάλειµµα Το κτίριο του ΠΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη θα είναι άδειο αυτή την εβδοµάδα αφού έφυγε για τη Γορτυνία µέχρι και ο εργασιοµανής εκπρόσωπος Τύπου βουλευτής ρκαδίας, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Η επιστροφή των επιτελών του Ευ. Βενιζέλου προγραµ- µατίζεται το αργότερο για τις 0 υγούστου και θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή από τον υπουργό Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα. Γιατί µία από τις πρώτες πρωτοβουλίες που θα πάρει το ΠΣΟΚ είναι να καταθέσει µια πρόταση για τη µείωση του φόρου στο πετρέλαιο θέρµανσης. Το επιχείρηµά τους είναι ότι η εξίσωση µε το φόρο του πετρελαίου κίνησης δεν απέδωσε δηµοσιονοµικά, ενώ είχε φοβερές κοινωνικές επιπτώσεις. Εποµένως, σύµφωνα µε αυτό το σκεπτικό, απαιτείται επανεξέταση του µέτρου έτσι κι αλλιώς. Το αστείο µε την πανστρατιά Στο Ιδρυµα Μείζονος Ελληνισµού θα γίνει το συνέδριο που διοργανώνει το ΙΣΤΜΕ µε αφορµή την επέτειο της ης του Σεπτέµβρη. Οι βενιζελικοί πανηγυρίζουν που θα πάνε ο Σηµίτης και ο ΓΠ. Με το δεύτερο βρίσκονταν σε πόλεµο πριν από λίγους µήνες µε σηµείο αιχµής το πόρισµα για τα οικονοµικά του ΠΣΟΚ, το οποίο στην πορεία χάθηκε στη σκόνη κάποιου συρταριού. Τώρα, στο όνοµα της πανστρατιάς και της συσπείρωσης, το βενιζελικό ΠΣΟΚ παίρνει στην πλάτη του τον Γ. Παπανδρέου και είναι ενδεικτικό ΕΙΠΝ Η Γερµανία έχει πάρει έναν υπνάκο πάνω σε ένα ηφαίστειο. Γ. ΧΜΠΕΡΜΣ ΓΕΡΜΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΣΤΟ SPIEGEL Σ.σ.: Κάποιος να την ξυπνήσει!

5 ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ τριτη 1 αυγουστου 01 ΤΟ ΚΟΥΙΖ ΤΗΣ ΗΜΕΡΣ? EUROKINISSI ότι η Νομαρχιακή ΠΣΟΚ Σάμου έβγαλε ανακοίνωση για να καταδικάσει τις διαρροές σχετικά με τις δυσκολίες που συνάντησε ο πρώην πρωθυπουργός στο νησί. Τα χε πει; Δικαιωμένος εμφανίζεται ο νδρέας Λοβέρδος από την αποκάλυψη στο «Spiegel» εγγράφου της Bundesbank. πό πού και ως πού; Η εξήγηση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του κόμματος Λοβέρδου: «Ερχεται», λέει, «να επιβεβαιώσει τις απόψεις της Συμφωνίας για τη Νέα Ελλάδα ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει με την πιο τρανή απόδειξη το πρόσφατο φορολογικό που ψηφίστηκε πρόσφατα αλλά και την περίφημη ρύθμιση οφειλών σε 48 δόσεις η οποία έχει αποτύχει!». Στη σχετική ανακοίνωση γίνονται επισημάνσεις των καθυστερήσεων που καταγράφονται σε μεταρρυθμίσεις/ διαρθρωτικές αλλαγές και το καταγράφω επειδή πολλά ακούγονται τελευταία για προσπάθεια Λοβέρδου να είναι κοινός υποψήφιος δήμαρχος θηναίων Ν.Δ.-ΠΣΟΚ. Δεν μου προκύπτει Πού είναι ο πάτος; Ο βουλευτής της Χρυσής υγής Μιχ. ρβανίτης κέρδισε τα πέντε λεπτά διασημότητας που του αναλογούν βρίζοντας τον πρόεδρο του ΠΣΟΚ ότι λέει «παπαρδέλες» και «μπούρδες» και τη βουλευτή της Ν.Δ. Σοφία Βούλτεψη ως «συνοικιακή κατίνα». Με την ευκαιρία επιτέθηκε σε ΜΜΕ και δημοσιογράφους της περιοχής. Κλείνουμε τη μύτη μας και προσπερνάμε. Η ντίπαρος και η Cosmote Το «καυτό» δίμηνο Ιουλίου-υγούστου επέλεξαν κάποιοι στην Cosmote για να κάνουν εργασίες αναβάθμισης δικτύου στην ντίπαρο. Τι κι αν η Ποιος ευρωβουλευτής του ΠΣΟΚ έχει ανοίξει δίαυλο με τον ΣΥΡΙΖ και με τη ΔΗΜ.Ρ. (ταυτόχρονα); Δεν ανήκει στους προβεβλημένους τουριστική περίοδος είναι στα πάνω της, ο ηθοποιός Τομ Χανκς βρίσκεται ήδη στο νησί, σήμα και δη ιντερνετικό δεν έχει. Το ερώτημα που γεννάται είναι εάν αυτός ήταν ο σχεδιασμός της εταιρίας ή κάποιος εργολάβος της περιοχής εν μέσω θερινής ραστώνης «νέκρωσε» το mobile internet. Πάντως τα data δεν φορτώνουν στην ντίπαρο... Πού είναι ο κ. Σκιαδάς; Ο Νίκος Σκιαδάς εμφανίστηκε από το πουθενά, προκαλώντας εμφύλιο πόλεμο στην Ελληνική Ομοσπονδία ρσης Βαρών, γιατί του έκοψαν τα προνόμια! Για να μπορέσει να επανέλθει στον προεδρικό θώκο, ισχυρίστηκε ότι ο Πύρρος Δήμας τον εξύβρισε και τον χτύπησε. Δεν πήγε ποτέ, όμως, όπως όφειλε ως γενικός γραμματέας, στην κρίσιμη συνεδρίαση του Δ.Σ. Επιπλέον, είναι άφαντος από τις αρμοδιότητές του στο ΟΚ παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των ανωτέρων του να επιστρέψει. Μήπως ο αρμόδιος υφυπουργός, Γιάννης νδριανός, πρέπει να δει το ζήτημα Σκιαδά; Εδώ Μαξίμου Ολημερίς στον πόλεμο Ξημερώματα Κυριακής επέστρεψε από τις ΗΠ στην θήνα ο. Σαμαράς, Δευτέρα πρωί πρωί ήταν στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου και πήραν φωτιά τα τριψήφια. Ο πρωθυπουργός είχε συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους υπουργούς εν όψει της νέας αξιολόγησης από την τρόικα τον Σεπτέμβριο. Ο πρωθυπουργός «υπενθύμισε» στα κυβερνητικά στελέχη ότι οι υποχρεώσεις πρέπει να έχουν κλείσει μέχρι τέλος υγούστου. Κ.Κ. Βοστόνη Ή Σικάγο; Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού προγραμματίζεται -πάλι- από το Μέγαρο Μαξίμου για την επίσκεψή του στις ΗΠ τον Σεπτέμβριο, στη γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Μαζί του θα είναι ο Ευάγ. Βενιζέλος. Το Μαξίμου προσανατολίζεται σε επίσκεψη του κ. Σαμαρά στη Βοστόνη ή το Σικάγο, ενώ αναμένεται να συναντηθεί με ηγετικά στελέχη της Γερουσίας της Βουλής. Κ.Κ. Θέμα για αντιπολίτευση βρήκαν στον ΣΥΡΙΖ, σχολιάζουν στο Μαξίμου με αφορμή τη συζήτηση για την άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. Πάντως δεν ανησυχούν Κ.Κ. Το ΠΣΟΚ επιστρέφει στα παλιά του γραφεία Θα σε ξανάβρω στην Τρικούπη, τρεις του Σεπτέμβρη να περνάς. Συγχαρητήρια απ τον Ομπάμα «Congratulations» διά στόματος Μπαράκ Ομπάμα έλαβαν το Λιμενικό Σώμα και η Ελληνική κτοφυλακή, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές από το υπουργείο Ναυτιλίας. Η αναγνώριση του έργου τους στην καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και της τρομοκρατίας έγινε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησης που είχε ο μερικανός Πρόεδρος με τον Ελληνα πρωθυπουργό, ντώνη Σαμαρά. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η πρόσφατη επιτυχία του Λιμενικού Σώματος με τις συλλήψεις ατόμων που συνδέονται με ένοπλο τμήμα τουρκικής οργάνωσης. Οπως μαθαίνουμε, ο υπουργός Ναυτιλίας Μ. Βαρβιτσιώτης σκοπεύει να συνεργαστεί στενά με διεθνείς φορείς που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και της τρομοκρατίας. Νέοι γραμματείς Η πλήρωση έξι θέσεων γενικών και ειδικών γραμματέων ανακοινώθηκε χθες. Δηλαδή για να καταλάβω, πώς θ αντιδρούσε ο ΣΥΡΙΖ εάν στην ενεργειακή συμφωνία συμμετείχαν Τουρκία, Ισραήλ, ίγυπτος και όχι Ελλάδα, Κύπρος; Giorgos Ηχηρό μήνυμα στο εξωτερικό -όπως είπε και ο Γιάννης Στουρνάρας- θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου την πώληση του % του ΟΠΠ και στοχεύουν οι αποκρατικοποιήσεις να «τρέξουν» δυνατά το 014. Κ.Κ. Ορίζονται λοιπόν η Χρυσούλα Μουκίου στη Γενική Γραμματεία Εθνικού Κέντρου, Δημόσιας Διοίκησης & υτοδιοίκησης, η Βασιλική Ευταξά στη Γενική Γραμματεία ποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, ο Χρήστος Βασιλάκος στη Γενική Γραμματεία Ερευνας & Τεχνολογίας, η Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου στη Γενική Γραμματεία Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο Δημήτρης Ιατρίδης στην Ειδική Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών του υπουργείου γροτικής νάπτυξης και ο Δημήτρης Καλογερόπουλος ως ειδικός συντονιστής για τη διαχείριση των αποβλήτων. «Η κυβέρνηση προωθεί Προεδρικό Διάταγμα με σκοπό τη σύσταση συναφούς Ειδικής Γραμματείας στο υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία θα προΐσταται ο κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος» επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Κ.Κ.

6 6 ΤΡΙΤΗ 1 AYΓΟΥΣΤΟΥ 01 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Γνώµη ΚΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΣ ΣΤΟ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΡΤ ΚΟΛΕΤΖ ΚΙ ΚΡΕΠΟΛ ΣΤΟ ΠΡΙΣΙ. ΣΥΓΓΡΦΕΣ, ΕΙΚΣΤΙΚΟΣ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Κριτική και Θρησκεία ΠΡΤΗΡΟΥΜΕ εδώ και καιρό σε διεθνές επίπεδο το εξής φαινόµενο: όταν κάποιος κάνει κριτική σε θρησκευτικό θεσµό (για την α ή β πράξη κάποιου οργάνου του) κατηγορείται για ρατσισµό και φοβικό σύνδροµο. Φτάνει, για παράδειγµα, κάποιος να κρίνει έναν ιερωµένο, κι αµέσως του προσθέτουν το «αντί», θεωρώντας τον εχθρό της θρησκείας. Το φαινόµενο αυτό που αγγίζει συνολικά µονοθεϊστικές και µη θρησκείες, στηρίζεται στη στρατηγική της ενοχής: ενοχοποιείται κάποιος εξ ορισµού, µε αποτέλεσµα ο επόµενος που θα βρεθεί στη θέση του να σκεφτεί πολύ πριν εκφέρει την κριτική του για το α ή β θρησκευτικό θέµα. Η κριτική, από το ρήµα κρίνω, που σηµαίνει διαχωρίζω, επιλέγω, είναι η µεγάλη προσφορά της ηµοκρατίας. Επιλέγοντας ανάµεσα σε διαφορετικά κριτήρια κρίνεις. Κι αυτό δεν σηµαίνει ότι είσαι κακόπιστος. Πολλοί µάλιστα ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΒΒΕΤΣ απ όσους το κάνουν πιστεύουν ότι το κάνουν για να προστατέψουν ό,τι κρίνουν από µία στραβή του πορεία. Ο Σωκράτης µέσω της «απορίας» εισήγαγε την κριτική στάση. Σπέρνοντας λογική αµφιβολία και διαλεκτική σκέψη, µετέτρεψε την κριτική σε εργαλείο ανθρώπινης αυτογνωσίας. ΜΕΤΦΕΡΟΝΤΣ το επίπεδο της «απορικής» αναζήτησης από τη Φύση και τον Κόσµο στον νθρωπο, ο Σωκράτης θεµελίωσε την «ηθική» στάση στη ζωή, δηλαδή µας ώθησε ν αναρωτηθούµε για το ποιο δρόµο να επιλέξουµε για να ζήσουµε σύµφωνα µε το αγαθό του καλού. λλά κι ο Νίτσε, πατέρας της νεωτερικής κριτικής, µέσα από τη «φιλοσοφία του σφυριού» (να σπάµε δηλαδή µε το σφυρί τα ψευτοϊδεώδη για να ζήσουµε άπλετα την παρούσα ζωή), παρότι τα βαλε µε τον Χριστιανισµό, εντούτοις τον αντιµετώπισε µε σεβασµό, κατά τα λεγόµενά του. Το δικαίωµα κάποιου να κρίνει δεν σηµαίνει ότι κρύβει το ρατσιστικό «αντί» στις κρίσεις του (π.χ. αντίχριστος, αντισηµίτης, αντισλαµιστής κ.λπ.), εκτός κι αν εκφραστεί ανοιχτά, οπότε είναι φανερό. Το δικαίωµα της κριτικής (καλόπιστης ή κακόπιστης) είναι αναφαίρετο δικαίωµα του κάθε πολίτη. Το αν έχει αληθινή ή όχι βάση αυτή η κριτική δεν αφορά το ίδιο το δικαίωµα, πού ναι από τα θεµελιώδη συστατικά ενός ελεύθερου δηµοκρατικού ατόµου. ΕΙ ΙΚ σήµερα, σε µία δύσκολη παγκοσµίως εποχή, η ηµοκρατία µάς παρουσιάζεται παρά τις όποιες ελλείψεις ή αδυναµίες της σαν το µόνο κοινωνικο-πολιτικό σύστηµα που µπορεί να πετύχει τη δηµιουργική σύνθεση µεταξύ των διαφορετικών αντιλήψεων σ εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Σήµερα πρέπει περισσότερο από ποτέ να την προστατεύσουµε. Κι αυτό δεν µπορεί να γίνει δίχως την ατοµική ασφάλεια του δικαιώµατος της κριτικής, πού ναι δοµικό στοιχείο της ηµοκρατίας. THE TIMES ΒΡΕΤΝΙ Η παχυσαρκία θα στείλει τα σηµερινά παιδιά πρόωρα στον τάφο. Εκστρατεία κατά της κουλτούρας του «καναπέ». Πρώτα ο Πολίτης Να έρθουν κοντά στον κόσµο ΕΝ ΞΕΡΩ τελικά αν ο πρωθυπουργός θα πειστεί από τους... συνεργάτες του -προς ίδιον όφελος, φυσικά!- να φύγει το επόµενο πενθήµερο για τις συνήθεις οικογενειακές διακοπές του -Πύλο, Καλαµάτα, Ναύπλιο- αφού, όπως και ο ίδιος παραδέχεται, είναι εργασιοµανής. λλά ξέρω ότι το Υπουργικό Συµβούλιο, µαζί και το πολιτικό προσωπικό που στελεχώνει τις κυβερνητικές θέσεις, εκµεταλλεύεται αυτόν τον εκαπενταύγουστο, για να πάρει µιαν ανάσα για όσα πέρασε και για εκείνα που θα βρει µπροστά του, από το φθινόπωρο. λλωστε, σε όλον το δυτικό κόσµο οι ασκούντες την εξουσία αυτό το δεκαήµερο βρίσκονται σε θερινή ραστώνη, ενώ και οι κρατικές υπηρεσίες υπολειτουργούν, δίνοντας ραντεβού για τις πρώτες µέρες του Σεπτέµβρη. Σ εµάς, τα προηγούµενα χρόνια, η κρατική µηχανή βρισκόταν σε... διακοπές σχεδόν όλον το χρόνο αλλά σιγά σιγά και σταθερά και αυτή η εικόνα αλλάζει, καθώς τα προβλήµατα δεν µπορούν να περιµένουν και ο έλεγχος της λειτουργίας της γίνεται σαφής και ΝΝ ΠΝΓΙΩΤΡΕ συστηµατικός. Ωστόσο, οι πενθήµερες διακοπές των κυβερνητικών στελεχών θα έλεγα ότι µπορεί να αποβούν εξαιρετικά χρήσιµες. Γιατί θα είναι ίσως η µοναδική ευκαιρία που τους δίνεται να έλθουν σε επαφή µε την πραγµατικότητα, που ζει ο Πολίτης, αν, φυσικά, δεν αποφασίσουν να αποµονωθούν σε ακριβά θέρετρα -όπως ακούγεται για µερικούς- ώστε να διαπιστώσουν, ιδίοις όµµασι, κάτι που µέσα από τα γραφεία τους και τις συζητήσεις µε τους πάσης φύσεως συµβούλους, που τους περιβάλλουν, καθίσταται µάλλον αδύνατον: Πώς δηλαδή η κρίση βιώνεται στην περιφέρεια και πώς στα αστικά κέντρα, µε κυρίαρχα την θήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα. Η ΛΗΘΕΙ είναι ότι η οικονοµική κρίση έχει πολύ λιγότερο χτυπήσει την περιφέρεια από ό,τι τα αστικά κέντρα. Και θα έλεγα ότι σχεδόν είναι ανεπαίσθητη εκεί όπου ο τουρισµός αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων, επειδή η φετινή αύξηση επισκεπτών αντανακλά σε όλο το φάσµα των εντόπιων επιχειρήσεων. Η διαφοροποίηση που σηµειώνεται ανάµεσα σε κέντρο και περιφέρεια είναι απολύτως λογική. ΠΡΩΤΟΝ, επειδή ο µισός σχεδόν πληθυσµός της χώρας -συν τους λαθροµετανάστες- έχει συγκεντρωθεί στην θήνα, οπότε και όλες οι επιπτώσεις της κρίσης είναι βαρύτερες και δεύτερον γιατί στην περιφέρεια και ιδίως στις αγροτικές περιοχές υπάρχει πάντα η διέξοδος των καλλιεργειών που ακόµη και αν δεν αποδίδουν ευρύτερα οικονοµικά, ωστόσο καλύπτουν τις ανάγκες µιας οικογένειας. ΙΝΕΤΙ η ευκαιρία στους κυβερνώντες να επικοινωνήσουν µε τους Πολίτες όχι από το ύψος του υπουργικού ή άλλου θώκου αλλά από το πνεύµα του καλοκαιριού, εκείνο της χαλάρωσης και της φιλικής συζήτησης για να ακούσουν τόσο τα ιδιαίτερα όσο τα γενικότερα ζητήµατα που απασχολούν τον Πολίτη. Για κάποια είναι βέβαιο ότι δεν µπορούν να δοθούν ούτε λύσεις ούτε καν υποσχέσεις. λλά για τα άλλα, τα µικρά, εκείνα της καθηµερινότητας, που χωρίς να κοστίζουν τίποτε κάνουν καλύτερη την ποιότητα της ζωής των Πολιτών, θα άξιζε ο κόπος. ΕL PAÍS ΙΣΠΝΙ Οι Σοσιαλιστές ζητούν να παραπεµφθεί το θέµα του Γιβραλτάρ στην Ε.Ε. για να αποφευχθούν «περιπέτειες». Προειδοποιούν ενάντια στις «ψευδοσυµµαχίες» στον ΟΗΕ (σ.σ.: µε την ργεντινή κατά της γγλίας). USA TODAY HΠ Είναι έτοιµες οι ΗΠ για το αµερικανικό Aλ Τζαζίρα; Το νέο συνδροµητικό δίκτυο στόχος πολλών επικρίσεων.

7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΡΙΤΗ 1 AYΓΟΥΣΤΟΥ 01 7 Ελεύθερος ΠΟΚΛΥΠΤΕΙ, ΣΧΟΛΙΖΕΙ ΚΙ... ΛΟΙΔΟΡΕΙ Ρίζος ΝΟΜΙΖΩ ότι καταρρίπτουµε ένα ακόµα παγκόσµιο ρεκόρ!... Στα ΙΟ Ι! Μέχρι το τέλος του 014 και µόνο στην Εγνατία Οδό θα λειτουργούν 1 σταθµοί διοδίων!!! (Προσθέστε σ αυτά και Νόµος περί προσωπικής βλακείας! Π ριν από 10 µέρες, η στυνοµία έπιασε έναν εµπρηστή, έτοιµο να κάψει ολόκληρη τη Βαρυµπόµπη!... Μαζί του είχε τα µπιτόνια της βενζίνης, τους αναπτήρες και άλλα σύνεργα πυρκαγιάς Εµαθε κανείς το όνοµα αυτού του εγκληµατία; ΚΝΕΙΣ!... Τον προστατεύουν, λέει, ο νόµος «προσωπικών δεδοµένων» και η «νεξάρτητη ρχή», δηµιουργήµατα του Κώστα Σηµίτη!... Κάθε µέρα έχουµε συλλήψεις εγκληµατιών, παιδεραστών, ΤΟΥ Κ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΟ Τ ΝΕ ένοπλων ληστών, που διαπράττουν ληστείες µετά φόνου κ.λπ. λλά οι ρχές κρατούν επτασφράγιστο µυστικό τα ονοµατάκια τους! Προ καιρού, συνέλαβαν ένα δάσκαλο που ως οµαδάρχης σε κατασκήνωση µαθητών βίασε πάνω από 10 παιδάκια!... Ούτε και αυτού το όνοµα µάθαµε ποτέ (τι λέτε τώρα, να του θίξουµε την τιµή και την αξιοπρέπειά του;). υτή η ιστορία µε τα «προσωπικά δεδοµένα» έγινε πια οπερέτα! εν περνάει ηµέρα που να µην έχουµε και µια τραγελαφική ιστορία Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΣ καµιά εικοσαριά στις άλλες εθνικές οδούς και βγάλτε συµπέρασµα!...) Με τη φόρα που έχουν πάρει, δεν θα εκπλαγούµε αν µας βάλουν διόδια και στις τουαλέτες µας!... «προσωπικών δεδοµένων» Οπως, λόγου χάρη, την περίπτωση 40χρονης µπέιµπι σίτερ που πέταξε το µωρό που της άφησαν να νταντεύει από το µπαλκόνι! Η είδηση µεταδόθηκε από όλα τα Μέσα Ενηµέρωσης, χωρίς το ονοµατάκι της, βέβαια!... (Ετσι, όταν θα βγει από τη φυλακή, µπορεί να συνεχίσει να προσλαµβάνεται ως νταντά και να πετάει τα µωρά από το µπαλκόνι!!!) Tα προσωπικά δεδοµένα υτός ο εξοργιστικός νόµος (περί «προσωπικών δεδοµένων»), που θέσπισε η σοφή κυβέρνηση Σηµίτη, έγινε πολύ προκλητικός (και βλακώδης) τον τελευταίο καιρό εν υπάρχει περίπτωση σύλληψης εξακριβωµένου, µε αδιάσειστα στοιχεία, δολοφόνου, ληστή, παιδεραστή κ.λπ. που να µας κάνουν γνωστό το όνοµά του. (ντε, το πολύ πολύ να µας µιλάνε για έναν 60χρονο, έναν χρονο ή έναν 0χρονο!!!) Κάνουµε έκκληση, λοιπόν, προς την κυβέρνηση αλλά και προς όλο τον πολιτικό κόσµο να καταργήσουν αυτό τον παρανοϊκό νόµο!... ιότι, εκτός των άλλων, ούτε την στυνοµία βοηθά στη συλλογή στοιχείων!... Κοντά στ άλλα, µας πνίγουν και οι ανοιχτές χωµατερές!... ναλογισθείτε πόσο µεγάλα πρόστιµα πληρώνει το ηµόσιο, αφού το Ευρωπαϊκό ικαστήριο µας έχει καταδικάσει για 18 παράνοµες χωµατερές!... Εύστοχο το σχόλιο της Σοφίας Βούλτεψη (Ν..) στην «Ελευθεροτυπία». Γράφει: «Ο λαός πρέπει να καταλάβει ότι δεν γίνεσαι ναζί επειδή η χώρα σου χρεοκόπησε και κόπηκε ο µισθός ή η σύνταξη. ν ήταν έτσι, στην Κατοχή όλοι θα πήγαιναν µε τους ναζί για να έχουν να τρώνε». (Η δική µας άποψη είναι ότι οι ψήφοι στη Χρυσή υγή είναι περιστασιακοί. Πρόκειται για ένα προσωρινό ξέσπασµα του καταπιεζόµενου οικονοµικά πολίτη ) Την αγανάκτησή του εκφράζει στην εφηµερίδα του («Θέµα») ο Θέµος ναστασιάδης, για τους ξένους που θέλουν να πάρουν κοψοχρονιά όλη την Ελλάδα Και γράφει: «Στο κάτω κάτω, γιατί η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία είναι υποχρεωµένες να δέχονται γονατιστές τους Βόρειους τουρίστες, που κοπρίζουν τις ακτές και τα βουνά µας; ν δεν τους αρέσουµε, ας κάνουν διακοπές στο Βισµπάντεν, στη Λιέγη, στο Μπέρµιγχαµ, να δουν τη γλύκα». (Και στην τουριστική Ελλάδα ποιοι θα έλθουν, Θέµο µου; Οι φρικανοί;) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΤΗ «REAL NEWS») Η καρέκλα της εξουσίας σε κάνει κανίβαλο!... Σηµείωση «Ε.Τ.»: Και αυτοί που τους ψηφίζουν είναι λιγότερο κανίβαλοι; ΠΕΡΙΕΡΓΗ άποψη για τον εγκέφαλο των Ελλήνων έχει η παλαιά τραγουδίστρια ρλέτα. Είπε (στη «Real News»): «Το µεγάλο κεφάλι που έχουµε φαίνεται ότι έχει γίνει µόνο για να βασανίζουµε τις µανάδες µας στη γέννα Κατά τα άλλα, και µια µπίλια του µπιλιάρδου να είχαµε για κεφάλι, µια χαρά θα χώραγε το µυαλό που χρησιµοποιούµε». υτή εξαιρείται από τη ΙΘΕΣΙΜΟ- ΤΗΤ;

8 8 τριτη 1 ΥΓΟΥΣΤΟΥ 01 ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ πολιτικη ΚΟΣΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗ ΣΜΡ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ Κλείστε τα μέτωπα με την τρόικα μέχρι το τέλος υγούστου Θετικό πρόσημο βάζει το Μέγαρο Μαξίμου στις προοπτικές για σταθεροποίηση και σταδιακή ανάταξη της οικονομίας μετά τα «τριπλά» μηνύματα από την πορεία του Κρατικού Προϋπολογισμού, τη μείωση της ύφεσης αλλά και την ανοδική τροχιά του Χρηματιστηρίου. Ο πρωθυπουργός ντώνης Σαμαράς ενημερώθηκε για τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το πρώτο εξάμηνο του 01, αλλά και για τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής ρχής από το γραφείο του, επιλέγοντας να ξεκινήσει την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου από το Μέγαρο Μαξίμου και να στείλει ένα ακόμη μήνυμα στα κυβερνητικά στελέχη ότι η κρισιμότητα της κατάστασης απαιτεί συστηματική δουλειά και καμία ολιγωρία. Ο κ. Σαμαράς επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους υπουργούς που έχουν «ανοιχτούς λογαριασμούς» με την τρόικα υπενθυμίζοντας την απαίτηση να είναι όλα έτοιμα μέχρι το τέλος υγούστου. Στο Μέγαρο Μαξίμου αναφέρουν ότι τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δείχνουν ότι τα τακτικά έσοδα ξεπερνούν τους στόχους και πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ενταθούν οι προσπάθειες στη ΚΤΕΡΙΝ ΚΤΣΒΟΥ συλλογή φόρων εισοδήματος. Παράλληλα, με τη μείωση της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας που αποτυπώθηκε στα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική ρχή, αλλά και με την ανοδική πορεία που σημειώνει τα τελευταία 4ωρα το Χρηματιστήριο, οι συνεργάτες του πρωθυπουργού εκτιμούν ότι είναι οι πρώτες θετικές ενδείξεις και δεν πρέπει να «ακυρωθούν» ή να πέσουν στο κενό. Στους άμεσους στόχους του Μεγάρου Μαξίμου είναι η προώθηση των μεταρρυθμίσεων και των αποκρατικοποιήσεων -τα πρώτα χαμόγελα φάνηκαν χθες με την υπογραφή της σύμβασης πώλησης του % του Ικανοποίηση στο Μαξίμου για την πορεία του Προϋπολογισμού, τη μείωση της ύφεσης και την ανοδική τροχιά του Χρηματιστηρίου ΟΠΠ- αλλά και οι επενδύσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η πορεία της οικονομίας και οι προσπάθειες που γίνονται από την πλευρά της κυβέρνησης θα αποτελέσουν απτά επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς στη νέα διαπραγμάτευση που θα έχει με τους δανειστές στα μέσα Σεπτεμβρίου. Συνεργάτες του πρωθυπουργού αναφέρουν ότι στους στόχους της ελληνικής πλευράς είναι να καταφέρει να πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα το 01 και να πείσει την τρόικα ότι δεν χρειάζονται νέα δημοσιονομικά μέτρα και επιπλέον να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για ελάφρυνση του χρέους. «υτή τη στιγμή είμαστε σε μια καθοριστική καμπή, είμαστε στην πιο δύσκολη ίσως φάση της διαδρομής, εκεί όπου η ανεργία έχει διογκωθεί σε βαθμό που δεν αντέχει, παίζει με τα όρια της κοινωνίας μας. Πρέπει να αντέξουμε, πρέπει να αντιστρέψουμε αυτή την τάση» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου (ΝΤ1): «Για το Ελληνικό υπάρχει και ενδιαφέρον και μεγάλη προετοιμασία γίνεται. λλά είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Υπάρχουν όμως τα λιμάνια. Υπάρχουν τα αεροδρόμια. Και υπάρχουν, φυσικά, τα μεγάλα οδικά έργα που ξαναξεκινούν». ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙ ΠΡΟΣΤΣΙ ΤΩΝ ΔΥΝΜΩΝ ΝΤΙΔΡΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΕ Ν.Δ. ΚΙ ΠΣΟΚ Τριγμοί στην κυβέρνηση για τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας Νέο κύκλο αντιπαράθεσης και «πονοκέφαλο» στα κυβερνητικά στελέχη προκαλεί το «αγκάθι» της άρσης της απαγόρευσης των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου δήλωσε χθες ότι τα κριτήρια θα τα καθορίσει το υπουργείο νάπτυξης σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, ωστόσο διευκρίνισε: «Πρέπει να προστατευθεί η πρώτη κατοικία του άνεργου, του πολύτεκνου. πό την άλλη πλευρά έχεις και αρκετούς κακοπληρωτές οι οποίοι εκμεταλλεύονται και ενώ θα μπορούσαν να πληρώσουν, δεν πληρώνουν. Εκείνος ο οποίος θα μπορεί να πληρώσει θα κληθεί να πληρώσει. Και εκείνος που δεν μπορεί θα προστατεύεται». Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας δωνις Γεωργιάδης (Μega) λέγοντας ότι «θα προστατέψουμε τους φτωχούς και τους αδύναμους, δεν μπορούμε όμως να συνεχίσουμε να έχουμε προστασία στις βίλες, σε ανθρώπους που έχουν χρήματα». Ο υπουργός Υγείας πρόσθεσε: «Οσο διαρκεί η απαγόρευση δεν θα προχωρήσει η οικοδομή στην Ελλάδα. Οσο διαρκεί η ολοσχερής απαγόρευση φουσκώνει η φούσκα των ακινήτων. Σταματώντας τους πλειστηριασμούς φουσκώνει ένα μέγεθος, δεν πληρώνουν γιατί βολεύονται από το νόμο. Την καθ ολοκληρίαν απαγόρευση όποιος την υπερασπίζεται με πάθος θα αναλάβει την ιστορική ευθύνη». Το ΠΣΟΚ έχει ταχθεί ευθέως κατά της άρσης της απαγόρευσης προειδοποιώντας με κίνδυνο πολιτικού ατυχήματος (στην ψηφοφορία στη Βουλή). Πάντως αρμόδιες πηγές της Χαριλάου Τρικούπη επιφυλάσσονται μέχρι να δουν την ολοκληρωμένη τελική πρόταση που θα παρουσιάσει το οικονομικό επιτελείο. ντιδράσεις έχουν εκφράσει ήδη βουλευτές της Ν.Δ. και του ΠΣΟΚ, ενώ ο ΣΥΡΙΖ θα κρατήσει σταθερά ψηλά τους αντιπολιτευτικούς τόνους. «πέναντι» είναι και η ΔΗΜ.Ρ. η οποία ζητεί η απαγόρευση να πλειστηριασμών να ισχύει και το 01. Πάντως οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες της Ν.Δ. και του ΠΣΟΚ «ερμήνευσαν» τις σχετικές δηλώσεις των υπουργών ως απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην άρση της απαγόρευσης παρά, όπως έλεγαν, τους καθησυχαστικούς τόνους.

9 ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ τριτη 1 ΥΓΟΥΣΤΟΥ 01 9 Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΔΕΠ και Gazprom για φθηνότερο φυσικό αέριο έχουν ξεκινήσει από τον περασμένο Μάρτιο. Στο Μέγαρο Μαξίμου επέστρεψε χθες το πρωί ο πρωθυπουργός. Σαμαράς για να στείλει ένα ακόμη μήνυμα προς τους υπουργούς ότι η κρισιμότητα της κατάστασης απαιτεί συστηματική δουλειά και καμία ολιγωρία. «Θα προστατέψουμε τους φτωχούς», δήλωσε χθες ο υπ. Υγείας δωνις Γεωργιάδης. ΣΤΟ ΠΛΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΠΡΓΜΤΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΝΕΙ Η ΧΩΡ ΜΣ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ GAZPROM Επιστολή Σαμαρά σε Πούτιν για μείωση της τιμής του φυσικού αερίου Επιστολή προς το Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο πρωθυπουργός ντώνης Σαμαράς, με την οποία ζητεί μείωση της τιμής του φυσικού αερίου που προμηθεύεται η Ελλάδα, κατά το πρότυπο των εκπτώσεων που ήδη έχει κάνει η Gazprom σε άλλους πελάτες της στην υπόλοιπη Ευρώπη, σύμφωνα με το Capital.gr. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η επιστολή εστάλη στα τέλη του περασμένου Ιουλίου και αποτελεί την κορύφωση των διαπραγματεύσεων που κάνει η χώρα μας με τη ρωσική Gazprom για τη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου. Σημειώνεται ότι οι σχετικές συζητήσεις μεταξύ ΔΕΠ και Gazprom έχουν ξεκινήσει από τον περασμένο Μάρτιο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην επιστολή του ο πρωθυπουργός διαμηνύει στο Ρώσο πρόεδρο ότι η Ελλάδα επιθυμεί να υπάρξει μείωση στο κόστος προμήθειας του φυσικού αερίου κατά το πρότυπο των εκπτώσεων που ήδη έχει κάνει η Gazprom σε άλλους πελάτες της στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ο κ. Σαμαράς επισημαίνει παράλληλα ότι το κόστος της ενέργειας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και άρα πρόκειται για θέμα ζωτικής σημασίας για την ελληνική κυβέρνηση. Η διοίκηση της ΔΕΠ, στην προσπάθεια να μειώσει το κόστος προμήθειας αερίου ώστε να μπορεί να μειώσει τις τιμές πώλησης, έχει ήδη ζητήσει από τους Ρώσους τιμολόγηση αντίστοιχη με εκείνη που απολαμβάνουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα, στελέχη της εταιρίας έχουν μεταβεί αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες στη Μόσχα για συνομιλίες με την Gazprom, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, παρά μόνο προφορικές δηλώσεις από την πλευρά των Ρώσων, σύμφωνα με τις οποίες προτίθενται να επανεξετάσουν την τιμολόγηση του φυσικού αερίου που προμηθεύεται η Ελλάδα από την Gazprom. Πληρώνουμε ακριβά Εγκυρες πηγές επισημαίνουν ότι η Ελλάδα πληρώνει το δεύτερο ακριβότερο φυσικό αέριο στην Ευρώπη, ενώ η τιμή εισαγωγής απέχει σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο: στην Ελλάδα η τιμή είναι 1, δολάρια όταν στην υπόλοιπη Ε.Ε. οι τιμές κυμαίνονται από 9,8 μέχρι 10, δολάρια ανά mbtu (millions British thermal unit). Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του επικεφαλής της Gazprom,. Μεντβέντεφ, η ρωσική κρατική εταιρία φυσικού αερίου επέστρεψε πέρυσι στους πελάτες της συνολικά, δισ. δολάρια, ενώ ακόμη εκατ. θα επιστραφούν και φέτος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η διαφορά στην τιμή σημαίνει επιβάρυνση για τον τελικό καταναλωτή της τάξης του 1 εκατ. δολαρίων την ημέρα, ποσό που επιβαρύνεται η ελληνική οικονομία, η τσέπη των Ελλήνων καταναλωτών και του Ελληνα επιχειρηματία. Εάν συνυπολογιστεί και το βάρος που προκαλείται στην ανταγωνιστικότητα, τότε το κόστος είναι ακόμη μεγαλύτερο. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Gazprom πουλά φυσικό αέριο στην Ευρώπη από το Σήμερα, εξάγει αέριο σε 0 χώρες. Οι συνολικές πωλήσεις ρωσικού αερίου στην Ευρώπη την περασμένη χρονιά έφτασαν στα 18,8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Μεγαλύτεροι πελάτες του ρωσικού κολοσσού είναι: η Γερμανία, με,16 δισ. κυβικά μέτρα, η Τουρκία, με 7,0 δισ. κυβικά μέτρα και η Ιταλία, με 1,08 δισ. κυβικά μέτρα. Η Ελλάδα κατανάλωσε συνολικά ρωσικό φυσικό αέριο το 01 μόλις, δισ. κυβικά μέτρα! ΜΙΧΛΗΣ ΜΥΓΙΚΗΣ

10 10 τριτη 1 ΥΓΟΥΣΤΟΥ 01 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ «ΟΜΕΡΤ» στην καγκελαρια ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΓΕΡΜΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙ ΤΟ ΝΕΟ ΔΝΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΔ ΤΟ 014 Ο κόσμος το χει τούμπανο κι η Μέρκελ κρυφό... χαρτί! Mάλλον χλιαρά διέψευσε το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών το δημοσίευμα του «Spiegel» ότι οι Ευρωπαίοι θα χρειαστεί να δώσουν νέο δάνειο στην Ελλάδα το 014. Οπως ήταν όμως φυσικό, η γερμανική αντιπολίτευση άδραξε την ευκαιρία από την απόρρητη έκθεση της Bundesbank για να επιτεθεί μετωπικά στην νγκελα Μέρκελ. «Με το να αμφισβητεί την ανάγκη για πρόσθετη βοήθεια στην Ελλάδα, η καγκελάριος λέει ψέματα στο λαό πριν από τις εκλογές», κατήγγειλε ο υπεύθυνος προϋπολογισμού των Σοσιαλδημοκρατών, Κάρστεν Σνάιντερ. Συμπλήρωσε μάλιστα απαισιόδοξα ότι «μετά την κάλπη το ξύπνημα θα είναι πολύ βίαιο». «Η Μέρκελ ρίχνει στάχτη στα μάτια των ψηφοφόρων αρνούμενη να παραδεχτεί την αλήθεια για την Ελλάδα πριν από τις εκλογές στις Σεπτεμβρίου», συμπλήρωσε ο αρχηγός του λεγόμενου «κόμματος του μάρκου» (Εναλλακτική για τη Γερμανία), Μπερντ Λούκε. Για το «κούρεμα» Επιπλέον η ηλεκτρονική έκδοση του οικονομικού περιοδικού «Wirtschafwoche» έγραψε δηκτικά πως «όλοι μιλάνε για κούρεμα του ελληνικού χρέους, εκτός από το Βερολίνο». πό την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Σόιμπλε, Μάρτιν Κότχαους, δήλωσε ικανοποιημένος με την πρόοδο των ελληνικών μεταρρυθμίσεων, ενώ ισχυρίστηκε ότι αγνοεί το απόρρητο έγγραφο της Bundesbank, που επικαλέστηκε το «Spiegel». (Το περιοδικό πάντως ΓΙΝΝΗΣ ΠΠΔΤΟΣ ήταν σαφές πως η Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας το κοινοποίησε τόσο στο γερμανικό υπουργείο Οικονομικών όσο και στο ΔΝΤ). Υπενθυμίζεται ότι το έγγραφο της Bundesbank προβλέπει με βεβαιότητα τη χορήγηση νέου δανείου των Ευρωπαίων στην Ελλάδα στις αρχές του 014, εκφράζει έντονες αμφιβολίες για την αποτελεσματική εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος και βλέπει «πολιτική σκοπιμότητα» πίσω από την εκταμίευση της τελευταίας δόσης,8 δισ. ευρώ. Χλιαρή διάψευση για το δημοσίευμα του «Spiegel» με την απόρρητη έκθεση της Bundesbank από το υπ. Οικονομικών Υποκρισία Στην αμήχανη αντίδρασή του ο Κοτχάους είπε πως «δεν υπάρχει λόγος αναπροσαρμογής του ελληνικού προγράμματος», αλλά άφησε ορθάνοιχτο παράθυρο, προσθέτοντας ότι οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης έχουν ήδη υποσχεθεί περαιτέρω στήριξη στην Ελλάδα. Την υποκριτική και επικίνδυνη γερμανική στάση εξακολουθούν να επικρίνουν σφοδρά ξένοι οικονομολόγοι. Ο καθηγητής του LSE, Πολ ντε Γκρέβε, χαρακτήρισε αναπόφευκτη την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, με την οποία πρέπει να συμφιλιωθούν οι Ευρωπαίοι, συμφωνώντας ότι θα υπάρξει νέο δάνειο στις αρχές του 014. Κατηγόρησε εξάλλου τη Γερμανία για την παράλογη και τυφλή πολιτική της απέναντι στην Ελλάδα, που υπονομεύει τη Δημοκρατία δημιουργώντας κοινωνικές συνθήκες Βαϊμάρης. Προειδοποίηση Ο Βέλγος καθηγητής προειδοποίησε τους Γερμανούς ότι αν εξακολουθήσουν να πιέζουν τους Ελληνες, κάποια στιγμή οι τελευταίοι θα πάψουν να πληρώνουν, δηλώνοντας πτώχευση εντός ή εκτός του ευρώ. Την ανάγκη διακοπής της λιτότητας και εκπόνησης ενός νέου Σχεδίου Μάρσαλ για την Ελλάδα με αμερικανική στήριξη επισημαίνει εξάλλου σε άρθρο στο Bloomberg ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Levy Economics και καθηγητής στο Κολέγιο Μπαρντ της Ν. Υόρκης, Δημήτρης Παπαδημητρίου. ξίζει να σημειωθεί ότι δεν λείπουν τα οικονομικά προβλήματα και στην ίδια τη Γερμανία, που καλύπτονται προσωρινά από το προεκλογικό κλίμα. Η εθνική στατιστική υπηρεσία Destatis ανακοίνωσε ότι το 011 μία στις τέσσερις γερμανικές οικογένειες δεν κατόρθωσε να πάει διακοπές λόγω οικονομικής δυσπραγίας, με το ποσοστό να ανεβαίνει στο 47% στις μονογονεϊκές οικογένειες. Επιπλέον στο τέλος του 01 ένας στους δέκα Γερμανούς εργαζόμενους έκανε και δεύτερη δουλειά για να τα βγάλει πέρα. Ομως το μεγάλο «μπαμ» μετά τις εκλογές δεν αποκλείεται να προέλθει από τις γερμανικές τράπεζες. Σύμφωνα με έκθεση της βρετανικής RBS, η Deutsche Bank ξεχωρίζει μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών που θα χρειαστεί να μειώσουν κατά, τρισ. (!) ευρώ το ενεργητικό τους ως το 018, για να συμμορφωθούν με τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ. υτό, πέρα από τους συστημικούς κινδύνους, σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα θα μειωθούν τα δάνεια και η ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. ΕΞΕΤΖΟΥΝ ΠΙΘΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙ ΤΟ ΠΕΡυΣΙΝΟ «ΚΟΥΡΕΜ»,% Σε ευρωπαϊκά και αμερικανικά δικαστήρια οι Ελληνες ομολογιούχοι Σε ευρωπαϊκά και αμερικανικά δικαστήρια μπορούν να διεκδικήσουν το δίκιο τους οι Ελληνες κάτοχοι ομολόγων του Ελληνικού Δημόσιου, που υπέστησαν κούρεμα,% με το περυσινό PSI, υποστηρίζει η βρετανική «Telegraph», μεταφέροντας δηλώσεις εκπροσώπων αμερικανικών δικηγορικών γραφείων, που δραστηριοποιήθηκαν γι αυτόν το σκοπό στην θήνα. ιχμή του δόρατος των διεκδικήσεων των ομολογιούχων είναι το μεγάλο αμερικανικό γραφείο Grant & Eisenhofer, που εγκαινίασε συνεργασία με τη δικηγορική εταιρία της Βοστόνης, Kyros Law. ποζημιώσεις Ο εκπρόσωπος της Κyros στην θήνα, Γιάννης Κυριακόπουλος (που εκπροσώπησε σε δίκες τους εργαζόμενους της ΟΣΠ και υπήρξε επικεφαλής διαχείρισης επενδυτικών αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων), είπε στη βρετανική εφημερίδα ότι ο Σύλλογος Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου εξετάζει πιθανές προσφυγές με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη λειτουργία των χρηματαγορών. Τόνισε ακόμη ότι η ανάμιξη των αμερικανικών δικαστηρίων, με τη βοήθεια της Grant & Eisenhofer (που έχει εκπροσωπήσει με επιτυχία μετόχους της Shell και της Parmalat σε πολύκροτες δίκες κατά των εταιριών), αυξάνει τις πιθανότητες των Ελλήνων ομολογιούχων να αποζημιωθούν για τις απώλειές τους. Να σημειωθεί ότι όπως αποκάλυψε το περιοδικό «Επίκαιρα», η Grant & Eisenhofer προσφέρθηκε το 010 να βοηθήσει την ελληνική κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου να εντοπίσει κερδοσκόπους που τζόγαραν σε ελληνικά ασφάλιστρα κινδύνου χρεοκοπίας πριν από την ένταξη της Ελλάδας στο Μνημόνιο, αποκομίζοντας κατ εκτίμηση δισ. δολάρια. Ομως οι τότε ιθύνοντες αρνήθηκαν τη συνδρομή της, με τα γνωστά επακόλουθα. Γ.Π.

11 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΡΙΤΗ 1 ΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΛΛΔ ΕΛ.Σ: ΜΕΙΩΘΗΚΝ ΛΗΣΤΕΙΕΣ, ΚΛΟΠΕΣ ΚΙ ΙΡΡΗΞΕΙΣ «Κούρεµα» και σε εγκληµατικότηταλαθροµετανάστευση Τα εγκληματικά... στοιχεία ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΕΙΔΗ ΛΗΣΤΕΙΩΝ (ΕΠΙΚΡΤΕΙ) 99 Επικράτεια ττική Θεσσαλονίκη 17 ρπαγή τσαντών 10 1 Σούπερ μάρκετ 60 4 Οικίες Καταστήματα A ΕΞΜΗΝΟ 01 A ΕΞΜΗΝΟ Πρατήρια υγρών καυσίμων Τράπεζες, ΕΛ.Τ. Πτωτική πορεία ακολουθούν οι δείκτες εγκλη- µατικότητας από τις αρχές του χρόνου, µε τη µείωση στις ληστείες, στις κλοπές-διαρρήξεις αλλά και στις δολοφονίες να ξεπερνά -σε σχέση µε πέρυσι- το ποσοστό της τάξεως του 17%. «Οι πτωτικές τάσεις της εγκληµατικότητας κλιµακώνονται σταδιακά και έχουν δηµιουργήσει µια νέα δυναµική στον τοµέα αντιµετώπισής της» κάνει λόγο η ΕΛ.Σ., που χθες έδωσε στη δηµοσιότητα επίσηµα συγκεντρωτικά στοιχεία για την πορεία της εγκληµατικότητας κατά το πρώτο εξάµηνο του 01. Οµως, παρά τα αισιόδοξα µηνύ- µατα, ο αριθµός των περιστατικών διάπραξης αδικηµάτων παραµένει υψηλός. Μάλιστα, όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων φέτος κάθε µήνα σηµειώνονται κατά µέσο όρο 4 ληστείες, ενώ οι κλοπές διαρρήξεις φτάνουν ηµερησίως τις 1. ΒΛΙ ΝΙΚΟΛΟΥ Στην ττική Πάντως, όπως δείχνουν τα επίση- µα στοιχεία της ΕΛ.Σ., φέτος από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο οι ληστείες σε όλη τη χώρα είναι λιγότερες -σε σχέση πάντα µε το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστηµα- κατά 9. Μειωµένες κατά είναι και οι κλοπές-διαρρήξεις σε όλη την επικράτεια. Ειδικότερα στην ττική σηµειώθηκαν κλοπές διαρρήξεις, έναντι 6.78 πέρυσι. Το πρώτο εξάµηνο του 01 στην επικράτεια σηµειώθηκαν. ληστείες (πέρυσι ήταν.094). Στην ττική, καταγράφηκαν 1.94 ληστείες (έναντι.01 πέρυσι) και στη Θεσσαλονίκη 70 (έναντι 4 πέρυσι). Οσον αφορά στις δολοφονίες, σε όλη την επικράτεια διαπράχθηκαν 70, εκ των οποίων οι 1 είχαν κίνητρο τη ληστεία. Κατά τη συγκεκρι- µένη περσινή περίοδο είχαν καταγραφεί 8 ανθρωποκτονίες, µε τις 6 από αυτές να είχαν κίνητρο τη ληστεία. Φέτος και µέχρι τον Ιούνιο ση- µειώθηκαν 7 απόπειρες ανθρωποκτονίας (το πρώτο εξάµηνο του 01 ήταν 9), ενώ εξιχνιάστηκαν 114 περιπτώσεις (τετελεσµένων ανθρωποκτονιών ή αποπειρών) επί συνόλου 14, ποσοστό που ξεπερνά το 80%. Σηµαντικό είναι και το στοιχείο που δείχνει µείωση στις εκβιάσεις (ποσοστό 8%), στις πλαστογραφίες (,7%), στις απάτες (17,7%) αλλά και στις υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας (ποσοστό,8%). Παρ όλα αυτά, µικρή αύξηση κατά,7% παρατηρείται στις κλοπές Στον Eβρο, µετά το φράχτη, συνελήφθησαν 4 µετανάστες, ενώ πέρυσι είχαν συλληφθεί οχηµάτων. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛ.Σ. φέτος καταγράφηκαν 1. κλοπές τροχοφόρων, ενώ πέρσι είχαν καταγραφεί κλοπές. Ως προς τις συλλήψεις, οι αστυνο- µικοί πέρασαν χειροπέδες σε 67.4 άτοµα για εγκλήµατα και αξιόποινες συµπεριφορές κακουργηµατικού και πληµµεληµατικού χαρακτήρα, ενώ εξαρθρώθηκαν 4 πολυµελείς εγκληµατικές οργανώσεις. Στο µείζον θέµα της πάταξης της φοροδιαφυγής, στα χέρια της στυνοµίας έπεσαν σε όλη τη χώρα 1.4 άτοµα, για παραβάσεις της φορολογικής νοµοθεσίας και χρέη προς το ηµόσιο µε τις οφειλές να προσεγγίζουν τα 8, δισεκατοµµύρια ευρώ. Παράνοµη µετανάστευση Μείωση κατά περίπου 6% καταγράφεται και στην παράνοµη είσοδο των µεταναστών στη χώρα µας κάτι που, σύµφωνα µε τους αξιωµατικούς της ΕΛ.Σ., οφείλεται στην «εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου σχεδιασµού και την υλοποίηση στοχευµένων δράσεων στον τοµέα αντιµετώπισης της µη νόµιµης µετανάστευσης». Τους φετινούς πρώτους µήνες συνελήφθησαν συνολικά για παράνοµη είσοδο και παραµονή στη χώρα αλλοδαποί, ενώ πέρυσι το αντίστοιχο εξάµηνο είχαν συλληφθεί Στον Εβρο, µετά και την κατασκευή του φράκτη, παρατηρείται µείωση της εισροής παράνοµων µεταναστών κατά 97,8%. Συνολικά συνελήφθησαν 4 µετανάστες, ενώ πέρυσι είχαν συλληφθεί µετανάστες. Τέλος, όσον αφορά στην επιχείρηση «Ξένιος Ζευς», συνελήφθησαν.467 αλλοδαποί, γιατί δεν πληρούσαν τις νόµιµες προϋποθέσεις παραµονής στη χώρα και για άλλες παραβάσεις του νόµου περί αλλοδαπών. ιαδηλώσεις Περί τις.89 κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις, συναθροίσεις και πορείες σε όλη την Ελλάδα κατέγραψε φέτος το πρώτο εξάµηνο η ΕΛ.Σ. Σε αυτές, διατέθηκαν συνολικά αστυνοµικοί. Επίσης, 17.8 αστυνοµικοί διατέθηκαν στις.840 συνολικά αθλητικές εκδηλώσεις της περασµένης αγωνιστικής περιόδου. Για τα αδικήµατα της αθλητικής βίας συνελήφθησαν συνολικά 44 άτοµα. ΚΛΟΠΕΣ - ΔΙΡΡΗΞΕΙΣ Επικράτεια 114 νθρωποκτονίες ττική Θεσσαλονίκη ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ (' ΕΞΜΗΝΟ 01) 99 Διακίνηση λαθρομεταναστών 698 Ληστείες 6.06 Ναρκωτικά 6.4 Κλοπές/ διαρρήξεις 9.1 Καταδιωκτικά έγγραφα Παράνομη είσοδος Λοιπά ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΛΘΡΟΜΕΤΝΣΤΕΣ Ελληνοαλβανική μεθόριος Ελληνοσκοπιανή μεθόριος Ελληνοβουλγαρική μεθόριος Ελληνοτουρκικά χερσαία.δ. Λέσβου Παράνομη είσοδος και παραμονή, ανά μεθόριο, από αστυνομικές και λιμενικές αρχές.δ. Σάμου.Δ. Χίου +Β.Δ. Δωδεκανήσου.Δ. Κυκλάδων Κρήτη Λοιπή χώρα A ΕΞΜ A ΕΞΜ

12 1 τριτη 1 αυγουστου 01 ελλαδα ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ υπ. διοικητικησ μεταρρυθμισησ: Τ ΚΡΙΤΗΡΙ ΓΙ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΣΩΝ ΜΠΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤ Με ΣΕΠ, σπουδές και καθαρό μητρώο μένεις στο Δημόσιο Τα κριτήρια και τις διαδικασίες για τα επόμενα βήματα της κινητικότητας καθορίζει απόφαση την οποία υπέγραψε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυρ. Μητσοτάκης και περιλαμβάνει τη μοριοδότηση όσων βγαίνουν σε διαθεσιμότητα. Σύμφωνα με την απόφαση, η πρόσληψη στο Δημόσιο μέσω γραπτού διαγωνισμού ΣΕΠ και Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ- ΕΣΤ) παραμένουν τα κριτήρια εκείνα που προσφέρουν την απόλυτη προτεραιότητα για την εξασφάλιση Ο ανώτατος αριθμός θετικών μορίων που μπορεί να λάβει ένας υπάλληλος από όλα τα κριτήρια είναι 100 μετάταξης σε φορέα που έχει έλλειμμα προσωπικού. Οποιος, δηλαδή, εκ των υπαλλήλων που έχουν βγει σε κινητικότητα καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποδείξει το διορισμό του με τους παραπάνω τρόπους αποκομίζει 0 θετικά μόρια. Επισημαίνεται ότι ο ανώτατος αριθμός θετικών μορίων που μπορεί να λάβει ένας υπάλληλος από όλα τα κριτήρια είναι 100. Ο γραπτός διαγωνισμός ΣΕΠ δίνει 0 θετικά μόρια στους υπαλλήλους ΠΕ-ΤΕ (Πανεπιστημιακής- Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) αλλά και στους ΔΕ (Δευτεροβάθμιας). Τα αμέσως λιγότερα μόρια () δίνει ο διορισμός «κατά προτεραιότητα μέσω ΣΕΠ με κριτήρια και τη διαδικασία του νόμου 190/94» και αυτό αφορά όλες τις κατηγορίες, δηλαδή ΠΕ/ΤΕ, ΔΕ και τους υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) που είναι και η πιο ευάλωτη. Ο γραπτός διαγωνισμός προ ΣΕΠ δίνει 0 μόρια και η πρόσληψη μέσω επετηρίδας μόνο. Σημειωτέον ότι ένας υπάλληλος ΠΕ/ΤΕ για να λάβει 0 μόρια με βάση τα τυπικά προσόντα θα πρέπει να έχει βασικό πτυχίο με άριστα, δεύτερο τίτλο σπουδών, μεταπτυχιακό και διδακτορικό συναφή με το αντικείμενο του φορέα, αποφοίτηση ΡΗΣ ΧΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ από ΕΣΔΔ και άριστη γνώση δύο ξένων γλωσσών. Τριάντα μόρια μπορεί να εξασφαλίσει και ο ΔΕ με άριστο απολυτήριο, μεταλυκειακές σπουδές και άριστη γνώση δύο ξένων γλωσσών αλλά ο ΥΕ θα αποκομίσει στην καλύτερη περίπτωση 14 μόρια από τα τυπικά προσόντα. Η διοικητική εμπειρία χορηγεί έως 0 μόρια στους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ υπαλλήλους εφόσον είναι έτοιμοι για σύνταξη, δηλαδή έχουν χρόνια υπηρεσία εκ των οποίων τα 1 σε προϊσταμενικές θέσεις. Οι ΥΕ θα λάβουν κατ ανώτατο θετικά μόρια με χρόνια υπηρεσίας και ας μην έχουν διατελέσει προϊστάμενοι. Θετική υπηρεσιακή αξιολόγηση προσφέρει έως 10 μόρια σε όλες τις κατηγορίες. υτό που ισχύει για πρώτη φορά είναι η αρνητική μοριοδότηση που προκύπτει από πειθαρχικές ποινές οι οποίες έχουν επιβληθεί στον υπάλληλο κάθε κατηγορίας. Μάλιστα, δεν τίθεται ανώτατο όριο στο πλήθος των αρνητικών μορίων και αυτό σημαίνει ότι ο πολυ-παραπτωματίας θα καταλήξει εκτός Δημοσίου Για παράδειγμα, ποινή υποβιβασμού έως δύο βαθμούς αφαιρεί 0 μόρια και ποινή προσωρινής παύσης από έως 1 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών θα κόψει άλλα 0. Η αφαίρεση της άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου σημαίνει -0 μόρια, όπως και η στέρηση δικαιώματος προαγωγής ή συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου. Εξαιρέσεις Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κριτήρια που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση. Ο έγγαμος πιστώνεται με μόρια, κάθε παιδί δίνει 4 μόρια και ακολουθούν εισοδηματικά κριτήρια. Υπενθυμίζεται ότι από τη διαθεσιμότητα έχουν ήδη εξαιρεθεί συγκεκριμένες κατηγορίες όπως οι ανάπηροι πολύτεκνοι και οι σύζυγοι υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα. Καθοριστικό ρόλο έχει το ΣΕΠ στην όλη διαδικασία μοριοδότησης αλλά και υποστήριξης των φορέων που θα δεχθούν υπαλλήλους. Το ΣΕΠ υποστηρίζει το Τριμελές Ειδικό Συμβούλιο του φορέα υποδοχής, λειτουργικά, διοικητικά και μηχανογραφικά, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει βάσει των πινάκων συνδρομής κριτηρίων τη μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια. Το ΣΕΠ είναι εκείνο που καταρτίζει τον πίνακα βαθμολογικής κατάταξης ανάλογα με τα μόρια και ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. Ο πίνακας θα είναι σε φθίνουσα σειρά ώστε όσοι προηγούνται να πηγαίνουν στις θέσεις προτίμησής Για πρώτη φορά ισχύει η αρνητική μοριοδότηση που προκύπτει από πειθαρχικές ποινές οι οποίες έχουν επιβληθεί τους. Ο πίνακας θα διαβιβάζεται στο Τριμελές Ειδικό Συμβούλιο του φορέα ο οποίος περιμένει προσωπικό. Για τον υπάλληλο που έχει βγει σε κινητικότητα ορίζεται προθεσμία 1 ημερών προκειμένου να δηλώσει τον επιθυμητό φορέα μετάταξης. Οποιος υπάλληλος δεν εμφανιστεί στη νέα του υπηρεσία οδηγείται σε απόλυση. ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΣ Η προϋπηρεσία μετράει Τα ειδικά κριτήρια μέσω των οποίων υπάλληλοι του υπουργείου Υγείας θα βγουν σε κινητικότητα ή θα την αποφύγουν, καθορίζονται με χθεσινή απόφαση που υπέγραψαν από κοινού οι υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης και Υγείας δωνις Γεωργιάδης. Η απόφαση αφορά τους υπαλλήλους του υπουργείου Υγείας πλην ιατρών του ΕΣΥ, μονίμων ιατρών και ιατρών πλήρους αποκλειστικής απασχόλησης και στηρίζεται στο σύστημα των μορίων που εφαρμόζεται και για τα γενικά κριτήρια των υπαλλήλων του Δημοσίου. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στην προϋπηρεσία του υπαλλήλου που κρίνεται για το αν θα βγει σε διαθεσιμότητα. Τα χρόνια που έχει συμπληρώσει σε κλινική, μονάδα, τομέα κ.λπ., εφόσον η συγκεκριμένη δομή διατηρείται, μοριοδοτούνται κλιμακωτά ανάλογα με την παλαιότητα. Ετσι, για τα δύο πρώτα χρόνια παίρνει συνολικά δύο μόρια, για τα επόμενα τρία παίρνει συνολικά 6, για τα επόμενα πέντε έτη παίρνει 1 μόρια και μετά τη δεκαετία παίρνει 4 μόρια ανά έτος. νώτατο όριο μοριοδότησης από την προϋπηρεσία του υπαλλήλου είναι τα 4 μόρια, ενώ ακόμη 7 μόρια μπορεί να λάβει από τα χρόνια υπηρεσίας στην παρούσα του απασχόληση. Εφόσον δηλαδή η δομή στην οποία σήμερα απασχολείται ο υπάλληλος διατηρείται, παίρνει τρία μόρια για τα πρώτα δύο χρόνια υπηρεσίας και επτά για υπηρεσία άνω των δύο ετών.

13 ελλαδα ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ τριτη 1 αυγουστου 01 1 ΒΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝ ΚΡΙΤΗΡΙ ΓΙ ΤΗΝ ΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΤΞΗ/ΜΕΤΦΟΡ ΥΠΛΛΗΛΩΝ ΒΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝ ΚΡΙΤΗΡΙ ΚΤΗΓΟΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ και ΤΕ ΚΡΙΤΗΡΙ ΜΟΡΙ ΤΥΠΙΚ ΠΡΟΣΟΝΤ ΜΕΓΙΣΤΟ 0 ΒΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ βαθμός πτυχίου επί 0, έως ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (της ίδιας κατηγορίας με το βασικό τίτλο σπουδών) ΔΙΔΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜ ΜΕΤΠΤΥΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΠΟ ΤΗΝ ΕΣΔΔ ή ΕΣΤ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΣ (μοριοδοτούνται μέχρι ξένες γλώσσες) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΣΓΩΓΗ ΜΕ ΔΙΓΩΝΙΣΜO ΣΤΗΝ ΕΣΔΔ ή ΣΤΗΝ ΕΣΤ συναφές με το αντικείμενο του φορέα συναφής με το αντικείμενο του φορέα άριστη γνώση πολύ καλή γνώση καλή γνώση 1 ΜΕΓΙΣΤΟ 0 Για τα πρώτα έτη (αριθμός ετών x συντελεστή 1) Για τα επόμενα 10 έτη (αριθμός ετών x συντελεστή 0,) Για τα επόμενα 0 έτη (αριθμός ετών x συντελεστή 0,) Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης 7, (max έτη x 1, μόριο για κάθε έτος) Προϊσταμένου Διεύθυνσης (max έτη x 1 μόριο για κάθε έτος) Προϊσταμένου Τμήματος, (max έτη x 0, μόριο για κάθε έτος) ΜΕΓΙΣΤΟ 0 ΓΡΠΤΟΣ ΔΙΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕΠ ΒΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝ ΚΡΙΤΗΡΙ ΚΤΗΓΟΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΚΡΙΤΗΡΙ ΜΟΡΙ ΤΥΠΙΚ ΠΡΟΣΟΝΤ ΜΕΓΙΣΤΟ 0 ΒΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ βαθμός επί 1 έως 0 ΜΕΤΛΥΚΕΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 4 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΣ (μοριοδοτούνται μέχρι ξένες γλώσσες) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ άριστη γνώση πολύ καλή γνώση καλή γνώση 1 Για τα πρώτα έτη (αριθμός ετών x συντελεστή 1) Για τα επόμενα 10 έτη (αριθμός ετών x συντελεστή 0,) Για τα επόμενα 0 έτη (αριθμός ετών x συντελεστή 0,) Προϊσταμένου Διεύθυνσης (max έτη x μόρια για κάθε έτος) Προϊσταμένου Τμήματος (max έτη x 1 μόριο για κάθε έτος) ΜΕΓΙΣΤΟ 0 10 ΜΕΓΙΣΤΟ 0 ΓΡΠΤΟΣ ΔΙΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕΠ 0 ΚΤ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤ ΜΕΣΩ ΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙ ΚΙ ΔΙΔΙΚΣΙ ΤΟΥ Ρ.18 ΤΟΥ Ν.190/1994 ΒΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝ ΚΡΙΤΗΡΙ ΚΤΗΓΟΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΚΡΙΤΗΡΙ ΜΟΡΙ ΤΥΠΙΚ ΠΡΟΣΟΝΤ ΜΕΓΙΣΤΟ 0 ΒΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ βαθμός επί 0,70 έως 14 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΣ (μοριοδοτούνται μέχρι ξένες γλώσσες) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΤ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤ ΜΕΣΩ ΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙ ΚΙ ΔΙΔΙΚΣΙ ΤΟΥ Ρ.18 ΤΟΥ Ν.190/1994 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΔΙΚΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΕΠ ΔΙΔΙΚΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΕΠ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΣΕΙ Ν.1648/1986 ή Ν.64/1998 ΥΠΗΡΕΣΙΚΗ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Μ.Ο. βαθμολογίας εκθέσεων τελευταίων 8 ετών) άριστη γνώση πολύ καλή γνώση καλή γνώση 1 Για τα πρώτα 10 έτη (αριθμός ετών x συντελεστή 1,) Για τα επόμενα έτη (αριθμός ετών x συντελεστή 0,) ΜΕΓΙΣΤΟ 1, 1, ΜΕΓΙΣΤΟ MΕΓΙΣΤΟ 10 Μ.Ο. βαθμολογίας έως και 8,00 ΚΤ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤ ΜΕΣΩ ΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙ ΚΙ ΔΙΔΙΚ- ΣΙ ΤΟΥ Ρ.18 ΤΟΥ Ν.190/1994 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΔΙΚΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΕΠ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΣΕΙ Ν.1648/1986 ή 1 Ν.64/1998 ΔΙΔΙΚΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΕΠ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΡΠΤΟΣ ΔΙΓΩΝΙΣΜΟΣ 0 ΠΡΟ ΣΕΠ ΕΠΕΤΗΡΙΔ ΥΠΗΡΕΣΙΚΗ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ MΕΓΙΣΤΟ (Μ.Ο. βαθμολογίας εκθέσεων 10 τελευταίων 8 ετών) Μ.Ο. βαθμολογίας έως και 8,00 Μ.Ο. βαθμολογίας: 8,01-9,00 4 Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,01 9,0 6 Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,1 9,80 8 Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,81 10,00 10 ΠΕΙΘΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ Πρόστιμο έως τις αποδοχές μηνών Στέρηση δικαιώματος προαγωγής από 1 έως έτη Στέρηση δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από 1 έως έτη φαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής -0 μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της Υποβιβασμός έως βαθμούς Προσωρινή παύση από έως 1 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών 0-0 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΔΙΚΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΕΠ ΔΙΔΙΚΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΕΠ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΣΕΙ Ν.1648/1986 ή Ν.64/1998 ΓΡΠΤΟΣ ΔΙΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΣΕΠ ΥΠΗΡΕΣΙΚΗ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Μ.Ο. βαθμολογίας εκθέσεων τελευταίων 8 ετών) MΕΓΙΣΤΟ 10 Μ.Ο. βαθμολογίας έως και 8,00 Μ.Ο. βαθμολογίας: 8,01-9,00 4 Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,01 9,0 6 Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,1 9,80 8 Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,81 10,00 10 ΠΕΙΘΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ Πρόστιμο έως τις αποδοχές 1 μηνών Στέρηση δικαιώματος προαγωγής από 1 έως έτη Στέρηση δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από 1 έως έτη φαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της Υποβιβασμός έως βαθμούς Προσωρινή παύση από έως 1 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών Μ.Ο. βαθμολογίας: 8,01-9,00 4 Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,01 9,0 6 Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,1 9,80 8 Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,81 10,00 10 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΚΗ ΚΤΣΤΣΗ 0 ΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ (έως ) ΠΕΙΘΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ Για κάθε τέκνο x 4 Πρόστιμο έως τις αποδοχές 1 μηνών -10 Στέρηση δικαιώματος προαγωγής από 1 έως έτη Υποβιβασμός έως βαθμούς Προσωρινή παύση από έως 1 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών ΚΡΙΤΗΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΚΗ ΚΤΣΤΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΣΟΒΘΜΙΣ ΜΟΡΙ ΕΓΓΜΟΣ ΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ Σε περίπτωση ισοβαθμίας εκ νέου λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια Για κάθε τέκνο x 4

14 14 tριτη 1 αυγουστου 01 ελλαδα ΒΡΕΘΗΚΕ ΠΟ ΡΟΜ ΡΚΟΣΥΛΛΕΚΤΗ Νεογέννητο νεκρό σε χωματερή των Λεχαινών Νεκρό, τυλιγμένο σε σεντόνι, βρέθηκε νεογέννητο βρέφος στη χωματερή Λεχαινών χθες το μεσημέρι από Ρομά κάτοικο που έψαχνε τα σκουπίδια. μέσως ενημερώθηκαν οι ρχές και η σορός οδηγήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών για να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το 149 ΠΥΡΚΓΙΕΣ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ Σε ύφεση οι φωτιές σε νδρο και Ηλεία Σε ύφεση έθεσαν τις δύο μεγάλες πυρκαγιές σε νδρο και Ηλεία οι πυροσβέστες χθες το απόγευμα, ύστερα από πολύωρη μάχη με τις φλόγες, ενώ οι επίγειες δυνάμεις παρέμειναν καθ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέσα στο τελευταίο ήμερο οι πυροσβέστες ήρθαν αντιμέτωποι με 149 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Στην Κλινδιά του Νομού Ηλείας, μία από τις εστίες ξέσπασε ακριβώς στο ίδιο σημείο απ όπου είχε ξεκινήσει η φονική πυρκαγιά του 007. Οι δυνάμεις της αγοράκι είχε γεννηθεί ζωντανό πριν από περίπου δύο ημέρες, ύστερα από κύηση 9 μηνών και ήταν «βιώσιμο». Ο ιατροδικαστής εντόπισε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες έγιναν είτε κατά τη διάρκεια του τοκετού είτε όταν εγκαταλείφθηκε σε κάδο απορριμμάτων. Το νεογέννητο είχε ακόμα τον ομφάλιο λώρο όταν εντοπίστηκε, ενώ Πυροσβεστικής ενισχύονταν συνεχώς, με τους άνδρες να παλεύουν όλη τη νύχτα. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης τραυματίστηκε ένας πυροσβέστη από πτώση. Η φωτιά συνέχιζε να καίει αγροτοδασική περιοχή, δεν απείλησε όμως κατοικημένες περιοχές. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον στρέμματα που έχουν καεί. Στην νδρο εκκενώθηκε προληπτικά ο οικισμός στο νω Πιτροφό. Ο δήμαρχος του νησιού σε δηλώσεις του σε Μέσα Ενημέρωσης άφησε υπόνοιες για εμπρησμό. βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης. Μέχρι τώρα δεν έχουν εντοπιστεί οι γονείς του βρέφους. Οι ρχές διεξάγουν έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το νεογνό. Στο σημείο μέχρι αργά το βράδυ ήταν ο αστυνομικός διευθυντής Ηλείας, ριστείδης νδρικόπουλος. Πυροβόλησε την κόρη του στο κεφάλι ΣΟΚΡΙΣΜΕΝΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙ ΤΟΥ ΡΓΟΥΣ ΠΟ ΤΟ 47ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙ ΠΟΥ μετα αποπειράθηκε να αυτοκτονησει Σοκαρισμένοι ήταν οι γιατροί στο νοσοκομείο στο Aργος, όταν κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την περίπτωση μιας 17χρονης κοπέλας η οποία είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι από τον ίδιο της τον πατέρα. Η ανήλικη εισήχθη στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένη, καθώς είχε δεχτεί σφαίρες στο κεφάλι. Η κοπέλα δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες, εξαιτίας της κρισιμότητας της κατάστασής της όμως κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί άμεσα στην θήνα και ειδικότερα στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Η ιστορία έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία του ργους αλλά και όλο το πανελλήνιο, ενώ άγνωστοι παραμένουν ακόμα οι λόγοι που Το περιστατικό συνέβη στην κεντρική πλατεία Λαϊκής γοράς. μέσως μετά, ο δράστης εξαφανίστηκε και η Aστυνομία τον βρήκε λίγο αργότερα σπίτι του, βαριά τραυματισμένο. ο πατέρας προχώρησε στην αποτρόπαια πράξη. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο 47χρονος πατέρας είναι γνωστός επιχειρηματίας της περιοχής. Χθες το μεσημέρι είχε βγει για φαγητό με την κόρη του σε ένα εστιατόριο. Οταν αυτή βγήκε για λίγο έξω, της επιτέθηκε με το όπλο, τραυματίζοντάς τη στον αυχένα και το πρόσωπο. Το περιστατικό συνέβη στην κεντρική πλατεία Λαϊκής γοράς. μέσως μετά, ο δράστης εξαφανίστηκε και η στυνομία τον βρήκε λίγο αργότερα σπίτι του, βαριά τραυματισμένο. Ο 47χρονος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Σύμφωνα με τους γιατρούς στο ργος, λίγο αργότερα εισήχθη και ο πατέρας στην κλινική σε κρίσιμη κατάσταση, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί και αυτός στο νοσοκομείο της Νίκαιας. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΤΡΙΡΧΕΙΟΥ «Μια απλή εντολή Ερντογάν αρκεί για να ανοίξει η Χάλκη» Την άποψη πως η Θεολογική Σχολή της Χάλκης μπορεί να επαναλειτουργήσει με μια απλή εντολή του Ερντογάν εκφράζει η δικηγόρος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Κεζμπάν Χατεμί, και ουσιαστικά δείχνει πόσο απλός είναι ο τρόπος για να επιλυθεί αυτό το ζήτημα χωρίς καμία νομική εμπλοκή. Η ίδια υποστηρίζει πως «η πιο καλή φόρμουλα για την επαναλειτουργία της Σχολής είναι το παλιό καθεστώς λειτουργίας, όπου η Θεολογική Σχολή λειτουργούσε υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας». Η Χατεμί στη συνέντευξή της στην εφημερίδα «Taraf» αναφέρει πως «η Θεολογική Σχολή αφού έκλεισε με μια απλή επιστολή του υπουργείου Παιδείας, μπορεί να επαναλειτουργήσει με μια απλή εντολή του Ρετζέπ Tαγίπ Ερντογάν και μια εντολή του υπουργείου η οποία θα αναφέρει ότι η Σχολή από σήμερα είναι ανοιχτή υτό που θα κάνει ο πρωθυπουργός είναι η επιστροφή του δικαιώματος. υτή δεν είναι δική μου έκφραση. Μας την ανέφερε ο Μπουλέντ ρίντς (σ.σ.: αντιπρόεδρος της κυβέρνησης) ο οποίος μας είπε πως αυτή είναι η εντολή του Ερντογάν». ΠΕ ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ Σχόλια για το Νέο Λύκειο Μέχρι την Τρίτη 0 υγούστου θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για το Νέο Λύκειο. Χθες ήταν η πρώτη μέρα που οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα άρθρα και να σχολιάσουν τις αλλαγές με ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το νέο πρόγραμμα στο οποίο ορίζονται οι διδακτικές ώρες των μαθημάτων στις τρεις βαθμίδες. Τα σχόλια έφτασαν τα 00, με την πλειονότητα να θεωρεί λάθος τον παραγκωνισμό της Πληροφορικής από τα βασικά μαθήματα. «Κόκκινα» τα μισά σπίτια «Κόκκινα» έχουν χαρακτηριστεί από τα συνεργεία μηχανικών σχεδόν τα μισά από τα 80 σπίτια της Φθιώτιδας, που επλήγησαν από το σεισμό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, που έχουν πλέον στα χέρια τους οι δήμοι, το 4% των κατοικιών αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ή θεωρούνται πλέον ακατοίκητες. Ο πρώτος γύρος των ελέγχων ολοκληρώθηκε χτες αλλά αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες ώστε οι μηχανικοί να μπορέσουν να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα για την κατάσταση των κτισμάτων της περιοχής. νθρωποκυνηγητό Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων 8 μεταναστών που διέφυγαν από το κέντρο κράτησης αλλοδαπών στην μυγδαλέζα, μετά τα επεισόδια το περασμένο Σάββατο. ργά προχθές το βράδυ, άνδρες της ΕΛ.Σ. συνέλαβαν στη λεωφόρο Πάρνηθος δύο Πακιστανούς που κατάφεραν να αποδράσουν. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της στάσης κρατουμένων, της πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών, της αντίστασης, της απόδρασης και της πρόκλησης διακεκριμένων φθορών. Οικιακή βοηθός για φόνο Την χρονη αλλοδαπή οικιακή βοηθό του 7χρονου συνταξιούχου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στο διαμέρισμά του στη Θεσσαλονίκη, συνέλαβε η στυνομία. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση ενώ ερευνάται το ενδεχόμενο να είχε συνεργούς. Το θύμα βρέθηκε δεμένο χειροπόδαρα και με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι, που προκάλεσαν το θάνατό του. Ο άνδρας ξεψύχησε αβοήθητος, καθώς φαίνεται ότι πιέστηκε μέχρι θανάτου για να υποδείξει πού έκρυβε τα χρήματά του. Στον... πάγο οι μειώσεις Δικαίωση για τους εργαζόμενους στην Ελληνική μυντική Βιομηχανία αποτελεί η απόφαση του Πρωτοδικείου Θήβας, σύμφωνα με την οποία «παγώνει» η μείωση των αποδοχών τους. Το δικαστήριο έκανε δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που έκαναν όσοι δουλεύουν στην ΕΒ, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την ένταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η απόφαση κρίνει αντισυνταγματική όχι μόνο τη νομοθετική κατάργηση των επιχειρησιακών και συλλογικών συμβάσεων, αλλά και την «ισοπεδωτική εξομοίωση» των εργασιακών τους όρων με εκείνους που ισχύουν σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Επιπλέον, ορίζεται να επανέλθουν οι αποδοχές των εργαζομένων στο επίπεδο της 1ης Δεκεμβρίου του 01, αυξάνοντας το εισόδημά τους από 40 μέχρι 79 ευρώ.

15 ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ tριτη 1 ΥΓΟΥΣΤΟΥ 01 1 Γενικός Χ.. 9,7 9,9 948,7 977,1 Eυρώ/δολάριο 1,1 1, 1,87 1,96 6/8 7/8 8/8 1/8 6/8 7/8 8/8 1/8 6/8 7/8 8/8 1/8 6/8 7/8 8/8 Πετρέλαιο $ (Βrent) 107,7 107,48 106,19 107,8 DAX 8.77,4 8.9,16 8.6,1 8.6,4 1/8 ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΝΛΥΤΙΚOI ΠΙΝΚΕΣ ΓΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕΛΙΔ 4 Τον Σεπτέμβριο οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα για τη βελτίωση των όρων της πάγιας ρύθμισης Ετοιμάζουν 48 δόσεις για τα χρέη του 01 Η πορεία των αιτήσεων για ρύθμιση χρεών στο ΙΚ (στις πρώτες εβδομάδες). Ρύθμιση νέας αρχής (έως 48 δόσεις-ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι 1/1/01) Στοιχεία σε εβδομαδιαία βάση Εως 1/7 Εως 19/7 Εως 6/7 Εως /8 Εως 9/8 Συνολικές αιτήσεις που εντάχθηκαν Ρυθμιζόμενη οφειλή (σύνολο) 1,67 εκατ.,8 εκατ. 1,44 εκατ. 41,16 εκατ. 60,1 εκατ. Ποσό που εισπράχθηκε (τρέχουσες εισφορές + καθυστερούμενα 01) ,0 εκατ.,7 εκατ. 6,84 εκατ. 7,08 εκατ. Ποσό δόσης ,1 εκατ. 1,61 εκατ. πόδοση ρύθμισης ως το τέλος του 01 * * Ποσό που θα πάρει το ΙΚ ως το τέλος του 01 από τους.946 οφειλέτες που εντάχθηκαν σε ρύθμιση ως τις 9 υγούστου Β. Πάγια ρύθμιση (1 δόσεις για οφειλές από 1/1/01) Ροή αιτήσεων Εντασσόμενοι οφειλέτες Ρυθμιζόμενο χρέος 8, εκατ. 1, εκατ. 17,48 εκατ. 0, εκατ. 40,9 εκατ. Ποσό που εισπράχθηκε ,19 εκατ. 1, εκατ.,69 εκατ.,76 εκατ. πόδοση ρύθμισης ως το τέλος του 01 * * Ποσό που θα πάρει το ΙΚ ως το τέλος του 01 από τους οφειλέτες που εντάχθηκαν σε ρύθμιση ως τις 9 υγούστου Πηγή: Στοιχεία ΙΚ και υπουργείου Εργασίας. λλαγές στις ρυθμίσεις χρεών προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορίες, με περισσότερες από 1 δόσεις για τα χρέη του 01 και με λιγότερες εγγυήσεις ως προς τα περιουσιακά στοιχεία που θα πρέπει να δηλώνουν ή να δεσμεύουν οι οφειλέτες, πρόκειται να ζητήσει η κυβέρνηση κατά τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα τον Σεπτέμβριο, βλέποντας ότι οι «δίδυμες» ρυθμίσεις δεν «περπατούν» και υπάρχει πλέον ορατός ο κίνδυνος οι οφειλέτες να έρθουν αντιμέτωποι με κατασχέσεις και τα Ταμεία να ξεμείνουν από ρευστό! Είναι ενδεικτικό ότι στο ΙΚ έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα μόλις.04 οφειλέτες για να ρυθμίσουν χρέη της τάξης των 100 εκατ. ευρώ, όταν ΡΟΗ ΧΪΚΟΥ ΚΩΣΤΣ ΚΤΙΚΟΣ Στο ΙΚ έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα μόλις.04 άτομα για χρέη 100 εκατ. από το σύνολο των 1 δισ. ευρώ το σύνολο των ληξιπρόθεσμων και των καθυστερούμενων εισφορών προς το Ιδρυμα ανέρχεται στα 1 δισ. ευρώ! νάλογη είναι η εικόνα και στον ΟΕΕ, όπου το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανέρχεται σε 8 δισ. ευρώ! Προτάσεις Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την τρόικα θα βρεθεί μια σειρά προτάσεων που, όπως έγινε γνωστό χθες, τις μελετά το υπουργείο Οικονομικών και περιλαμβάνουν: Τη δυνατότητα ένταξης όλων 1 των νέων χρεών (από 1/1/01 και εφεξής) στη ρύθμιση των πολλών (έως 48) δόσεων. Με τα ως τώρα ισχύοντα στις πολλές δόσεις μπαίνουν μόνο τα παλιά μέχρι 1/1/01 ληξιπρόθεσμα χρέη και μάλιστα οι δόσεις μειώνονται ανάλογα με το μήνα ένταξης (π.χ. 48 δόσεις με ένταξη τον Ιούλιο, 46 δόσεις με ένταξη τον Σεπτέμβριο, 4 από τον Οκτώβριο κ.ο.κ.). Τη μείωση του επιτοκίου 8,7% που πληρώνουν, κάθε μήνα, όσοι εντάσσονται σε κάθε ρύθμιση. Τον περιορισμό των απαιτήσεων καταγραφής και δέσμευσης της περιουσιακής κατάστασης των φορολογούμενων (π.χ. η ρήτρα για εμπράγματες εγγυήσεις από ένα ύψος οφειλής και πάνω). Την παροχή «μπόνους» για 4 όσους επιλέγουν να εξοφλούν εφάπαξ τη βασική οφειλή τους. Τα στοιχεία που αποκαλύπτει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος (σ.σ.: τα πρώτα επίσημα μεγέθη που βγαίνουν στη δημοσιότητα για τις ρυθμίσεις) δείχνουν ότι μέσα σε διάστημα εβδομάδων, στη ρύθμιση των 48 δόσεων εντάχθηκαν.946 οφειλέτες του ΙΚ για ληξιπρόθεσμα χρέη 60 εκατ. ευρώ και στην «πάγια ρύθμιση» των 1 δόσεων άλλοι οφειλέτες για χρέη 40 εκατ. ευρώ. Στο τραπέζι η μείωση του επιτοκίου αλλά και των εγγυήσεων που θα πρέπει να δηλώνουν οι οφειλέτες Σε 101 περιπτώσεις διακόπηκε το επίδομα αναπηρίας 49 απέφυγαν τις επιτροπές Κωφάλαλοι άκουσαν για έλεγχο και κρύφτηκαν EUROKINISSI Γ. Βρούτσης: Oσοι δεν παρουσιαστούν στα ΚΕΠ τον Σεπτέμβριο θα χάσουν το επίδομα. Παράνομα εισέπρατταν τα επιδόματα αναπηρίας 101 κωφάλαλοι και τυφλοί στην ιτωλοακαρνανία, που επανεξετάστηκαν από τις επιτροπές των ΚΕΠ, ενώ άλλοι 49 μόλις «άκουσαν» για ελέγχους εξαφανίστηκαν. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, το επίδομα διακόπηκε σε 9 κωφάλαλους από τους 44 που εξετάστηκαν και σε 9 από τους 6 τυφλούς που πέρασαν από τα ΚΕΠ. Οι έλεγχοι όμως ανέδειξαν και άλλη μια πτυχή, ίσως πιο ενδιαφέρουσα, καθώς 8 κωφάλαλοι (προφανώς μόλις άκουσαν για ελέγχους) δεν προσήλθαν στις επιτροπές των ΚΕΠ, ενώ άλλες 6 περιπτώσεις πήραν αναβολή! Το ίδιο συνέβη και με επιδοματούχους τυφλότητας καθώς δεν προσήλθαν για έλεγχο 66 άτομα (το 41,6% των εξεταζομένων στη λίστα), ενώ περιπτώσεις αναβλήθηκαν. Για «υψηλά ποσοστά παραβατικότητας» έκανε λόγο σε δήλωσή του ο αρμόδιος υπουργός Γ. Βρούτσης και μάλιστα αναφορικά με τους 49 επιδοματούχους αναπηρίας που δεν πήγαν στα ΚΕΠ για να εξεταστούν, είπε ότι αν δεν εμφανιστούν τον Σεπτέμβριο, θα διακοπεί και γι αυτούς η χορήγηση του επιδόματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου εισπράχθηκαν μόλις 847 εκατ. ευρώ από παλαιό ληξιπρόθεσμο χρέος, δισ. ευρώ (το οποίο εντάσσεται στην ύστατη ρύθμιση) και 46 εκατ. ευρώ από το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος ύψους 4, δισ. ευρώ που δημιουργήθηκε εφέτος και εντάσσεται στην πάγια ρύθμιση των 1 δόσεων. Ηδη, το ΙΚ έκανε ένα βήμα προς την κατεύθυνση βελτίωσης κάποιων όρων, καθώς ανακοίνωσε ότι θα δέχεται τη δήλωση των εμπράγματων εγγυήσεων όχι άμεσα, αλλά μέσα σε έξι μήνες μετά την ένταξη των οφειλών σε ρύθμιση.

16 16 TΡΙΤΗ 1 ΥΓΟΥΣΤΟΥ 01 ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΝΝΤΙ ΣΤΟΧΟΥ ΓΙ ΕΛΛΕΙΜΜ,1 ΙΣ. Πρωτογενές πλεόνασµα,6 δισ. ευρώ στο επτάµηνο ύο αισιόδοξα µηνύµατα δίνει η ελληνική οικονοµία, καταγράφοντας πρωτογενές πλεόνασµα στον Προϋπολογισµό και επιβράδυνση της ύφεσης. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε χθες το υπουργείο Οικονοµικών, η βελτίωση των εισπράξεων τον Ιούλιο τόνωσε τα έσοδα του Προϋπολογισµού, που σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης παρουσίασε πρωτογενές πλεόνασµα ύψους,6 δισ. ευρώ ή 1,4% του ΕΠ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Ο στόχος που είχε τεθεί αφορούσε σε έλλειµµα,1 δισ. ευρώ. Ωστόσο, αν ληφθούν υπόψη και οι εξοφλήσεις χρεών προηγούµενων ετών, το τροποποιηµένο πρωτογενές αποτέλεσµα διαµορφώνεται σε -1, δισ. Το έλλειµµα του Προϋπολογισµού µειώθηκε στο 1,9 δισ. ευρώ, µε αρχική εκτίµηση τα 7, δισ. ευρώ ευρώ. Παράλληλα, το έλλειµµα του Κρατικού Προϋπολογισµού µειώθηκε περαιτέρω και διαµορφώθηκε στο 1,9 δισ. ευρώ, ενώ ο στόχος ήταν για έλλειµµα 7, δισ. ευρώ. Μάλιστα, το ΥΠΟΙΚ υπενθύµισε ότι την αντίστοιχη περίοδο του 01 το έλλειµµα ήταν 1, δισ. ευρώ. Τάση βελτίωσης Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ανέφερε ότι «τα αποτελέσµατα από την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισµού κατά το επτάµηνο του έτους, που αφορούν στην Κεντρική Κυβέρνηση, επιβεβαιώνουν την τάση βελτίωσης της δηµοσιονοµικής πραγµατικότητας της χώρας. Καθιστούν όλο και πιο εφικτό τον εθνικό στόχο για επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος στη Γενική Κυβέρνηση στο τέλος του έτους». Ο υπουργός σηµείωσε ότι η επίτευξη ΡΟΗ ΧΪΚΟΥ του στόχου αυτού θα αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την παγίωση και βιωσιµότητα της επώδυνης, αλλά αναγκαίας δηµοσιονοµικής προσαρµογής, ενώ θα βοηθήσει και στην αντιµετώπιση της ανεργίας. Η ανακοίνωση Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών, το ύψος των καθαρών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού ανήλθε σε 0,799 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά,0 δισ. ευρώ ή 8,1% έναντι του στόχου του επταµήνου 01 (8,496 δισ. ευρώ). Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισµού ανήλθαν σε 6,86 δισ. ευρώ ή,9% υψηλότερα έναντι του στόχου του επταµήνου (6,116 δισ. ευρώ). Η υπέρβαση έναντι του στόχου αποδίδεται στις αυξηµένες εισπράξεις του Ιουλίου σε πέντε κατηγορίες: Στο φόρο εισοδήµατος νοµικών 1 προσώπων κατά 8 εκατ. ευρώ ή 48,%, καλύπτοντας σηµαντικό µέρος της υστέρησης των δύο προηγούµενων µηνών λόγω της παράτασης της προθεσµίας υποβολής των φορολογικών τους δηλώσεων. Στους έµµεσους φόρους κατά 47 εκατ. ευρώ ή 11,1%. Ειδικά σηµαντική αύξηση καταγράφη- Πρωτογενές ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού 0 01 To έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού ΙΝ. MHNO MHNO 4MHNO MHNO 6MHNO 7MHNO ΠΟΣ ΣΕ ΕΚΤ. ΕΥΡΩ ΠΡΘΥΡΟ για τη µείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιµα άνοιξε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, πάρα το γεγονός ότι το σενάριο διαψεύσθηκε πρόσφατα από τον Γιάννη Στουρνάρα. Ο κ. Σταϊκούρας διαβεβαίωσε χθες τους δηµοσιογράφους ότι το θέµα αυτό θα συζητηθεί µε την τρόικα τον ερχόµενο Σεπτέµβριο, ενώ ο πολιτικός προϊστάµενός του άφησε προ ηµερών ανοιχτό το ενδεχόµενο να υπάρξουν ΙΝ. MHNO MHNO 4MHNO MHNO 6MHNO 7MHNO Η ύφεση στο δεύτερο τρίµηνο επιβράδυνε στο 4,6%. Σε επίπεδο εξαµήνου το ΕΠ υποχώρησε στο,07% κε στον ΦΠ και στον ΕΦΚ καπνού κατά 17 εκατ. ευρώ ή 9,9% και 68 εκατ. ευρώ ή 7,% αντίστοιχα. Στα µη φορολογικά έσοδα κατά 6 εκατ. ευρώ ή 6,%. Στα µη τακτικά έσοδα κατά 41,710 δισ. ευρώ λόγω των αυξηµένων εισπράξεων από τους καταργηθέντες ειδικούς λογαριασµούς και του προγράµµατος ενίσχυσης στη ρευστότητα των τραπεζών κατά 178 εκατ. ευρώ συνολικά και της µεταφοράς αποδόσεων από τη διακράτηση οµολόγων στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του ευρωσυστήµατος, τα οποία αναλύονται σε 9, εκατ. ευρώ από τα ANFAs και σε 1,00 δισ. ευρώ από το Securities Market Program (SMPs). Τονίζεται ότι τα έσοδα από το SMPs δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά στον Κρατικό Προϋπολογισµό του 01, καθώς η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 6ης-7ης Νοεµβρίου 01 ελήφθη µεταγενέστερα, δηλαδή µετά την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισµού από τη Βουλή των Ελλήνων. Στα έσοδα του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων που ανήλθαν σε,07 δισ. ευρώ, υπερτριπλάσια έναντι του στόχου των 700 εκατ. ευρώ. Υστέρηση στα νοικοκυριά ντίθετα, εξακολούθησε η υστέρηση εσόδων από το φόρο εισοδή- µατος φυσικών προσώπων κατά 7 εκατ. ευρώ ή,% λόγω των παρατάσεων που έχουν δοθεί ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΪΚΟΥΡΣ: Θ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ «Παράθυρο» για µείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο αλλαγές ως προς τη χορήγηση του επιδόµατος θέρµανσης, παραδεχόµενος ότι πέρυσι σε µεγάλο ποσοστό δεν εισπράχθηκε από τους δικαιούχους. Η κατανάλωση του πετρελαίου θέρµανσης, σύµφωνα µε τα τελευταία επίσηµα στοιχεία, µειώθηκε κατά 68% το πρώτο τρίµηνο φέτος, σε σχέση µε πέρυσι. Οι συνολικοί φόροι που εισπράχθηκαν από τα καύσιµα, στο πρώτο τετράµηνο του 01, περιορίστηκαν κατά 80 εκατ. ευρώ συγκριτικά µε ένα χρόνο πριν. ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΓΜΤΟΠΟΙΗΣΗ στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και τους άµεσους φόρους ΠΟΕ κατά 6 εκατ. ευρώ ή 0% λόγω της καθυστερηµένης αποστολής του Φόρου κίνητης Περιουσίας (ΦΠ 011). πό τα ως άνω στοιχεία προκύπτει ότι η υστέρηση που είχε καταγραφεί στο α εξάµηνο του έτους, εξαιρου- µένων των SMPs, υπερκαλύφθηκε τον Ιούλιο και οδήγησε σε υπέρβαση του 7µηνιαίου στόχου κατά περίπου 804 εκατ. ευρώ. Στο πεδίο των δαπανών υπάρχει υπερσυγκράτηση κατά, δισ. ευρώ στο επτάµηνο. πό το ποσό αυτό, το 1, δισ. προέρχεται από την υποχρηµατοδότηση του Προγράµµατος ηµόσιων Επενδύσεων (Π Ε). Και το υπόλοιπο από τις πρωτογενείς δαπάνες. Υφεση Με µικρότερο ρυθµό υποχώρησε το ΕΠ στο δεύτερο τρίµηνο του 01, σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΤ., και διαµορφώθηκε στο -4,6%. Καθώς είχε καταγραφεί πτώση του ΕΠ κατά,6% το πρώτο τρίµηνο, σε επίπεδο πρώτου εξα- µήνου η ύφεση κινήθηκε στο,07%. Η Ελλάδα µετρά είκοσι συνεχόµενα τρίµηνα µε αρνητικό ρυθµό ανάπτυξης, ωστόσο το ποσοστό είναι το χαµηλότερο από το τρίτο τρίµηνο του 011. Το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης εκτιµά ότι θα υπάρξει σηµαντική ανάσχεση της ύφεσης στο τρίτο τρίµηνο λόγω της εξαιρετικής πορείας του τουρισµού, ενώ την προηγούµενη εβδοµάδα κ. Γ. Στουρνάρας εκτίµησε ότι τελικά η πτώση του ΕΠ θα είναι κάτω του %.

17 ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΡΙΤΗ 1 ΥΓΟΥΣΤΟΥ ΙΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΘΡΙΛΕΡ ΥΠΕΓΡΦΗ ΧΘΕΣ Η ΣΥΜΒΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙ ΤΟ % ΤΟΥ ΟΡΓΝΙΣΜΟΥ Η Emma Delta πιλότος στον ΟΠΠ Μπορεί να χρειάστηκαν τρεις µήνες έντονων διαπραγµατεύσεων, µετά την ανακήρυξη της Emma Delta ως του µοναδικού έγκυρου υποψηφίου, αλλά λίγο πριν από τη ραστώνη του 1ύγουστου, η πώληση του ΟΠΠ έγινε πραγµατικότητα. Στα δηµόσια ταµεία θα µπει το ποσό των 6 εκατ. ευρώ από την πώληση του % του ΟΠΠ, σηµατοδοτώντας την επιτυχή ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης του Οργανισµού. Τα έσοδα Η σύµβαση πώλησης υπεγράφη χθες, µεταξύ της διοίκησης του ΤΙΠΕ και της κοινοπραξίας Emma Delta, την οποία εκπροσώπησε ο κ. ηµήτρης Μελισσανίδης, παρουσία του υπουργού Οικονοµικών κ. Γιάννη Στουρνάρα και του επικεφαλής του ΟΠΠ, κ. Κωνσταντίνου Λουρόπουλου. Το τίµηµα των 6 εκατ. θα καταβληθεί κατά 6 εκατ. ευρώ µετρητοίς και τα υπόλοιπα 0 εκατ. ευρώ σε 10 ισόποσες ετήσιες δόσεις. Οπως Το ηµόσιο θα λάβει 6 εκατ.. Τα νέα αφεντικά αποκτούν τον έλεγχο και τον πρώτο λόγο στην επόµενη... µέρα αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «µετά την έγκριση της συναλλαγής από τις αρµόδιες αρχές ανταγωνισµού, θα ακολουθήσει η καταβολή του ποσού και η µεταβίβαση των µετοχών στον αγοραστή», διαδικασία που εκτιµάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί µέσα στον Οκτώβριο. Χρυσή τοµή Η ολοκλήρωση της συµφωνίας βάζει τέλος σε ένα πολιτικό και επιχειρηµατικό θρίλερ µε αντεγκλήσεις και ανταλλαγές εξωδίκων µεταξύ Emma Delta, ΤΙΠΕ, ΟΠΠ και Intralot λόγω των συµβάσεων που έχει η τελευταία µε τον Οργανισµό. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι οι εξασφαλίσεις που φαίνεται να έλαβε η Emma Delta για µια σειρά κρίσιµων θεµάτων για τη µελλοντική ανάπτυξη του Οργανισµού, όπως τα βιντεολόττο (VLTs), η επέκταση στο Internet και η σύµβαση για τον τεχνολογικό πάροχο, αποµάκρυναν τα εµπόδια και έφεραν τις υπογραφές στην αποκρατικοποίηση. Πλέον, η Emma Delta αποκτά τον έλεγχο και τον πρώτο λόγο στην ΡΟΗ ΧΪΚΟΥ επόµενη µέρα του ΟΠΠ. Η εξέλιξη ήταν δεόντως επιθυµητή και για τη διοίκηση του ΤΙΠΕ, η οποία ήθελε να στείλει ένα µήνυµα και στην τρόικα, καθώς οι δανειστές της χώρας δεν πιέζουν µόνο για την επιτάχυνση του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων, αλλά έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για την αποτελεσµατικότητα της διοίκησης του Ταµείου. Πλέον, µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναµένεται η γενική συνέλευση της Ελληνικά Λαχεία.Ε. στις 6 υγούστου για να επικυρωθούν οι συµβάσεις προµήθειας µε τους µετόχους της, την Intralot και την SGI, οι οποίες έχουν αποτελέσει «κόκκινο πανί» για την Emma Delta. Η Emma Delta Στο τιµόνι της κοινοπραξίας Emma Delta βρίσκεται ο Τσέχος µεγιστάνας Γίρι Σµεκ, γνωστός στην Ελλάδα ως συνιδρυτής και συµµέτοχος στο fund PPF, το οποίο έχει επενδύσει στην Τράπεζα Πειραιώς, ενώ παράλληλα συµµετείχε µε τη συνεργασία της ΓΕΚ ΤΕΡΝ στην αποκρατικοποίηση των ΕΠ/ ΕΣΦ. Σηµαντικό ρόλο και λόγο στην Emma Delta έχει και η οικογένεια Μελισσανίδη και κυρίως ο Γιώργος. Μελισσανίδης, ωστόσο το... πολυεθνικό µετοχολόγιό της απαρτίζεται από διεθνείς µεγιστάνες και έναν ακόµη ελληνικό όµιλο, της οικογένειας του κ. ηµήτρη Κοπελούζου. Η Emma Delta είναι εταιρία ειδικού σκοπού για εξαγορές (SPAC - Special Purpose Acquisition Company) την οποία διαχειρίζεται µια επενδυτική επιτροπή η οποία ανήκει κατά 66% στον Σµεκ και κατά % στον Γ. Μελισσανίδη. Σε αυτή µετέχουν και άλλοι επενδυτές, που αγοράζουν µερίδιά της. λλος µεγαλοµέτοχος της Emma Delta είναι ο λεξάντερ Νέσις, που συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο των 0 πλουσιότερων Ρώσων, µε προσωπική περιουσία που ξεπερνά τα δισ. δολάρια. Είναι βασικός µέτοχος του ρωσικού κολοσσού παραγωγής λιπασµάτων Uralkali, καθώς και της δεύτερης σε µέγεθος ιδιωτικής ρωσικής τράπεζας Nomos Bank. Στενός φίλος του Σµεκ είναι ο 44χρονος, επίσης τσεχικής καταγωγής, Κάρελ Κόµαρεκ, µε προσωπική περιουσία πλέον του 1 δισ. δολαρίων. Η οικογένειά του διατηρεί µετοχές της µεγαλύτερης εταιρίας πετρελαίου και φυσικού αερίου της Τσεχίας, της Moravske Naftove Doly, και χτίζει µια νέα δεξαµενή αερίου, σε συνεργασία µε τη ρωσική Gazprom. Ο πρόεδρος του ΟΠΠ Κώστας Λουρόπουλος (αριστερά) δίνει τα χέρια µε τον ηµήτρη Μελισσανίδη (µέτοχος της Emma Delta). Πίσω παρακολουθούν ο πρόεδρος του ΤΙΠΕ Στέλιος Σταυρίδης (δεξιά) και ο υπ. Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας. «ποδείξαµε ότι µπορούµε και στα πολύ δύσκολα. Τίποτα δεν ήταν αυτονόητο και τίποτα δεν ήταν εύκολο. Ελάχιστοι στον κόσµο είχαν εµπειρία από ανάλογη αποκρατικοποίηση, αλλά τα καταφέραµε» ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΙ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΠΠ ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ,19% THE BAUPOST GROUP LLC «Ο ΟΠΠ από σήµερα αλλάζει σελίδα. Η υπογραφή δηλώνει την εµπιστοσύνη και τη στήριξη που δίνουν Ελληνες και ξένοι επιχειρηµατίες στην πατρίδα µας, σε µια δύσκολη οικονοµική φάση» ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΝΙ ΗΣ ΜΕΤΟΧΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΞΙΣ EMMA DELTA % 1,8% % EMMA DELTA % FIDELITY INVESTMENTS,010% SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP «Είναι ένα ηχηρό µήνυµα προς το εξωτερικό αποφασιστικότητας, ικανότητας και συµβιβασµού διαφορών, που σηµαίνει ότι η Ελλάδα µπαίνει πια σε ένα δρόµο προόδου» ΓΙΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΡΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Οι μέτοχοι της κοινοπραξίας EMMA DELTA (Ποσά για την εξαγορά του ΟΠΠ) GEONAMA Συμφερόντων Δημητρίου και Γιώργου Μελισσανίδη MEF Holdings Συμφερόντων του Τσέχου επιχειρηματία Γίρι Σμεκ VITAL PEAK Συμφερόντων του Ρώσου επιχειρηματία λεξ Νέσις ROUBINDIAM Συμφερόντων του Τσέχου επιχειρηματία Κάρελ Κόμαρεκ HELIXSOR Σλοβακικών συμφερόντων HELVASOR Συμφερόντων Δημήτρη Κοπελούζου 6 «Ευχόµαστε στους επενδυτές που αναλαµβάνουν να τρέξουν τον ΟΠΠ για πάρα πολλά χρόνια προς όφελος του ΟΠΠ, των µετόχων και των εσόδων του κράτους» ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΡΙ ΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΙΠΕ 17 ΠΕ/Λ. ΒΛΧΟΣ Σε εκατ. ευρώ

18 18 ΤΡΙΤΗ 1 ΥΓΟΥΣΤΟΥ 01 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΙΣΠΝΟΡΓΕΝΤΙΝΙΚΗ ΣΥΜΜΧΙ ΚΤ ΤΗΣ ΒΡΕΤΝΙΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ρωµα... Φόκλαντς αποκτά η διαµάχη για το Γιβραλτάρ Τέσσερις αιώνες πίσω, την εποχή του γγλοϊσπανικού Πολέµου ( ) και των ναυµαχιών της νίκητης ρµάδας µε το λόρδο-πειρατή σερ Φράνσις Ντρέικ, γύρισαν µεταξύ σοβαρού και αστείου οι σχέσεις Ισπανίας - Βρετανίας εξαιτίας του Γιβραλτάρ. Η ένταση των τελευταίων ηµερών, αντί να αποκλιµακώνεται, παίρνει πρωτοφανείς διαστάσεις για χώρες-µέλη της Ε.Ε. Το εντυπωσιακότερο είναι πως η περίφη- µη «κοινοτική αλληλεγγύη» πάει περίπατο, αφού η Ισπανία εξήγγειλε στροφή 180 µοιρών στην εξωτερική της πολιτική και επικείµενη συµµαχία µε την (ισπανόφωνη) ργεντινή στον ΟΗΕ κατά της Βρετανίας, εξοµοιώνοντας την περίπτωση του Γιβραλτάρ µε αυτή των Φόκλαντς. Το αποκάλυψε ο εκπρόσωπος του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών, καθώς αυτή την περίοδο η ργεντινή συµµετέχει ως µη µόνιµο µέλος στο Συµβούλιο σφαλείας του ΟΗΕ και θα µπορούσε να προωθήσει το ισπανικό αίτηµα για ψήφισµα κατά της Βρετανίας. Κι ενώ µια τέτοια εξέλιξη θα ήταν καλοδεχούµενη για την ργεντινή και την πρόεδρό της Κριστίνα Φερνάντες, που έχει αλλεπάλληλες εκλογικές δοκιµασίες το επόµενο διάστηµα, για την Ευρωπαϊκή Ενωση της ΓΙΝΝΗΣ ΠΠ ΤΟΣ Το ισπανικό αίτηµα προς τη Φερνάντες διαταράσσει την κοινοτική αλληλεγγύη και βάζει βόµβα στα θεµέλια της Ε.Ε. οικονοµικής κρίσης θα ήταν η χαριστική βολή. Εδώ λάµπει σε όλο της το µεγαλείο η αδυναµία των ευρωπαϊκών θεσµών να µεσολαβήσουν στον πρωτοφανή ενδοκοινοτικό καβγά. Την ώρα που η κατάσταση κινδυνεύει να ξεφύγει εκτός ελέγχου, η Κοµισιόν ανακοίνωσε πως δεν θα στείλει οµάδα παρατηρητών στα σύνορα Ισπανίας-Γιβραλτάρ πριν από τον Σεπτέµβριο (αρχικά µάλιστα σχεδιαζόταν να µεταβεί τον Οκτώβριο!) Ως τότε, όµως, η Ισπανία είναι αποφασισµένη να συνεχίσει τους εξοντωτικούς ελέγχους στα σύνορα µε το Γιβραλτάρ, αφήνοντας χιλιάδες οδηγούς και συνεπιβάτες (ακόµη και µικρά παιδιά) να ψήνονται για επτά και οκτώ ώρες στον ήλιο, µε πρόσχηµα τους ελέγχους για λαθρεµπόριο καπνού και άλλων προϊόντων. Γι αυτό ο πληθωρικός δήµαρχος του Λονδίνου, Μπόρις Τζόνσον, έκρινε σκόπιµο να ρίξει λάδι στη φωτιά, προστάζοντας µέσω της «Telegraph» στους Ισπανούς: «Κάτω τα χέρια από το βράχο µας. Πάψτε να τον στραγγαλίζετε». «Ο πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάµερον είναι ιδιαίτερα απογοητευµένος από την άρνηση των Ισπανών να τερµατίσουν αυτή την τακτική», τόνισε χθες ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, αποκαλύπτοντας πως η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχό- µενο να αναλάβει «άνευ προηγουµένου» νοµικές πρωτοβουλίες - γι αυτό και θα το σκεφτεί καλά. ιπλωµατικοί κύκλοι έλεγαν στο BBC ότι το επόµενο βήµα ίσως είναι µια επίσηµη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παρακώλυση της ελεύθερης διακίνησης, ακόµη και προσφυγή κατά της Μαδρίτης στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο. Το Φόρεϊν Οφις αναγνωρίζει πως η Ισπανία έχει δικαίωµα συνοριακών ελέγχων σε ένα κοµµάτι βρετανικού εδάφους εκτός Σένγκεν, όπως το Γιβραλτάρ, αλλά το καψόνι των Ισπανών το χαρακτηρίζει υπέρµετρο και παράνοµο. Ο τεχνητός ύφαλος των γγλων στο Γιβραλτάρ έπληξε ανεπανόρθωτ και άναψε φωτιές στις βρετανοϊσπανικές σχέσεις. Σε κατάσταση απόγνωσης οι οδηγοί που προσπαθούν να εισέλθουν στο Γιβραλτάρ, από τους εκδικητικούς ελέγχους της Ισπανίας. EPA O Ραχόι προσφεύγει στην Κριστίνα Φερνάντες, η οποία βλέπει το ψήφισµα κατά της Βρετανίας ως εκδίκηση για τα Φόκλαντς, ενώ ο Κάµερον ετοιµάζεται για «άνευ προηγουµένου» νοµικές πρωτοβουλίες. EPA REUTERS Ο ΡΧΟΪ ΙΟΓΚΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΓΙ Ν ΡΠΕΤ γγλικό αεροπλανοφόρ ΟΛ ξεκίνησαν όταν πριν από λίγες εβδοµάδες οι ρχές του Γιβραλτάρ κατασκεύασαν ένα µεγάλο τεχνητό ύφαλο ως καταφύγιο ψαριών, που έκανε µεγάλη ζηµιά στους Ισπανούς ψαράδες της απέναντι ακτής. Ενώ το ζήτηµα θα µπορούσε να λυθεί σε τεχνικό επίπεδο, βάσει της Συµφωνίας του 006, η κυβέρνηση Ραχόι άρχισε να αντιδρά υπερβολικά, απειλώντας µε διόδια 0 ευρώ και αεροπορικό αποκλεισµό του Γιβραλτάρ. Ετσι πήρε µε το µέρος της την ευαίσθητη µε το θέµα κοινή γνώµη. Κάτοικοι του «Βράχου» -όπως είναι γνωστή η χερσόνησ κατοίκο νότια πλευρά τη ισπανικής αντιπο ότι διόγκωσε επ τεύσει από το σ Λαϊκό Κόµµα κα µικά προβλήµατ Η διαµάχη απέ Γραφική µέχρι στ θα εξελιχθεί, δεδ δράση η βρετανι

19 EΒ ΟΜ ΙΙ ΕΚ ΟΣΗ ΓΟΡ EΡΓΣΙΣ #197 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΣ 40 ευκαιρίες σε 19 γνωστές εταιρίες σελ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ Θ ΗΜΟΣΙΕΥΤΟΥΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Η κατανοµή ανά δήµο για προσλήψεις Ο λοκληρώθηκε η κατανοµή των θέσεων για προσλήψεις εποχικών µέσω του προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας. Το πρόγραµµα του υπουργείου Εργασίας, που αναµένεται να ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεµβρίου, προβλέπει την απασχόληση ανέργων σε δήµους για διάστηµα πέντε µηνών. Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν τη µεγαλύτερη ζήτηση είναι κατεύθυνσης πληροφορικής, διοικητικοί, οικονοµολόγοι, λογιστές, διοίκησης επιχειρήσεων, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, βρεφοκόµοι ειδικής αγωγής, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, βοηθοί βρεφοκόµοι, νοσηλευτές, γενικών καθηκόντων κ.ά. ΕΡΕΥΝ Ποια είναι τα 87 επαγγέλµατα του µέλλοντος σελ. 1 ΠΩΛΗΤΕΣ, ΜΗΧΝΙΚΟΙ, ΝΛΥΤΕΣ, ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΤΕΣ νοιχτές θέσεις εργασίας σε εταιρίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Και 00 ιδιώτες ερευνητές στη Στατιστική ρχή σελ. 4, 8-9 σελ. - ΙΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 εποχικοί για 8 µήνες στο ήµο Πειραιά σελ. 4 ΙΤΗΣΕΙΣ 9 επικουρικοί γιατροί σε νοσοκοµεία και ΕΚΒ σελ.

20 0 γορά Eργασίας ηµόσιο Τρίτη 1 υγούστου 01 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ EDITORIAL Προσλήψεις εποχικών στο ηµόσιο Μπαράζ προσλήψεων συµβασιούχων αναµένεται να ξεκινήσει στο δηµόσιο το- µέα αµέσως µετά τον εκαπενταύγουστο έως τα τέλη φθινοπώρου. Το ενδιαφέρον των υποψηφίων µονοπωλεί το πρόγραµµα της κοινωφελούς εργασίας που, σύµφωνα µε το υπουργείο Εργασίας, πρόκειται να ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεµβρίου. Μέχρι τώρα έχουν εγκριθεί θέσεις και αναµένεται να εγκριθούν και άλλες Ηδη έχει ολοκληρωθεί η κατανοµή των θέσεων ανά δήµο και πολύ σύντοµα θα δούµε και τις πρώτες προκηρύξεις. ύο ακόµα διαγωνισµοί, αυτοί των ΕΛΤ και της ΕΥ Π, συγκεντρώνουν µεγάλο ενδιαφέρον. Πρόκειται για 80 θέσεις στα ΕΛΤ και 10 στην ΕΥ Π. Οσοι προσληφθούν θα εργαστούν µε οκτάµηνες συµβάσεις εργασίας. Θα πρέπει να επισηµάνουµε επίσης ότι ο Σεπτέµβριος είναι παραδοσιακά ο µήνας των προσλήψεων για τους παιδικούς σταθµούς. Οι θέσεις εγκρίνονται από τους δήµους και αποστέλλονται για έλεγχο στο ΣΕΠ. Τέλος, πριν από λίγες µέρες τα υπουργεία Εσωτερικών και ιοικητικής Μεταρρύθµισης άναψαν το «πράσινο φως» για την πρόσληψη 1.40 συµβασιούχων σε υπηρεσίες των ΟΤ για ανταποδοτικές ανάγκες στους τοµείς Καθαριότητας, Υδρευσης και Ηλεκτροφωτισµού. ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ Θ ΡΧΙΣΟΥΝ ΣΤ ΙΚ Ν ΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ Πώς κατανέµονται ανά δήµο κοινωφελούς εργασίας Στις αρχές Σεπτεµβρίου θα ανοίξει η αυλαία των προσλήψεων στο πρόγραµµα της κοινωφελούς εργασίας, σύµφωνα µε πηγές του υπουργείου Εργασίας. Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν τη µεγαλύτερη ζήτηση είναι Ε κατεύθυνσης πληροφορικής, ΠΕ, ΤΕ διοικητικοί, οικονοµολόγοι, λογιστές, διοίκηση επιχειρήσεων, Ε διοικητικοί, καθώς και ΥΕ γενικών καθηκόντων, ΠΕ, ΤΕ, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, βρεφοκόµοι ειδικής αγωγής, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, Ε βοηθοί βρεφοκόµοι, νοσηλευτές, καθώς και ΥΕ γενικών καθηκόντων κ.ά. Υπενθυµίζουµε ότι όσοι προσληφθούν θα εργαστούν για χρονικό διάστηµα µηνών σε εργασίες όπως: ναβάθµιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής υτοδιοίκησης, όπως η αναβάθµιση και η συντήρηση δηµοτικών υποδοµών, η αναβάθµιση της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών µε έµφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) κ.λπ. Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπως η αναβάθµιση και η συντήρηση των σχολικών υποδοµών, καθώς και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε παιδιά που λόγω της οικονοµικής κρίσης που βιώνουν οι οικογένειές τους παρουσιάζουν ανάγκη συµβουλευτικής υποστήριξης. Βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών στον τοµέα της Υγείας (καθαριότητα υποδοµών Υγείας, εξυπηρέτηση κοινού, υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήµατος και ψηφιακού εκσυγχρονισµού του συστήµατος Υγείας). Βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών σε φορείς του δηµόσιου τοµέα που έχουν καθηµερινή και άµεση σχέση µε την εξυπηρέτηση πολιτών (π.χ. ασφαλιστικά ταµεία, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, δικαστήρια κ.λπ.). ράσεις που αφορούν στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της δηµόσιας διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη, λόγω των συνεπειών της οικονο- µικής κρίσης. ιαδικασία υποβολής αιτήσεων και κατάρτιση Πίνακα Κατάταξης νέργων Οι άνεργοι, κατόπιν σχετικής δηµόσιας πρόσκλησης του ΟΕ, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά µία αίτηση συµµετοχής για την απασχόλησή τους στις προκηρυσσόµενες θέσεις καθώς και µέχρι τρεις () επιβλέποντες φορείς κατά σειρά προτίµησης, στους οποίους επιθυµούν να προσληφθούν. Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Οργανισµού (www.oaed.gr) και µετά τη συµπλήρωσή της οι δυνητικοί ωφελού- µενοι θα την αποστέλλουν µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον ΟΕ. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µέσω των ΚΕΠ, στην περίπτωση που ο εγγεγραµµένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο ιαδίκτυο. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης µε τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην οικεία πρόσκληση, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης νέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία προσλήψεων που υλοποιείται βάσει αυτού. Ωφελούµενοι - Κριτήρια και σύστηµα επιλογής ικαίωµα υποβολής στο πρόγραµµα έχουν οι Ελληνες πολίτες, πολίτες κρατών-µελών της Ε.Ε., υπήκοοι Τρίτων Χωρών που διαµένουν και εργάζονται νόµιµα στη χώρα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι ή µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς ή εγγεγραµµένοι νέοι άνεργοι (16 έως 9 ετών) ή εγγεγραµµένοι µακροχρόνια άνεργοι στα Mητρώα Aνέργων του ΟΕ ή βραχυχρόνια άνεργοι εγγεγραµµένοι στα Mητρώα Aνέργων του ΟΕ που δεν λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας. Επισηµαίνεται ότι ωφελού- µενος είναι µόνο το ένα (1) µέλος από την οικογένεια-στόχο του προγράµµατος. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβάλει αίτηση και τα δύο () µέλη της οικογένειας, τότε αποκλείονται από τον προσωρινό Πίνακα Κατάταξης νέργων. Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελου- µένων αφορούν στα ακόλουθα: ιάρκεια ανεργίας, ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα ατοµικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 01), ηλικία, οικογενειακή κατάσταση και εκπαιδευτικό επίπεδο (όπου απαιτείται). Το σύστηµα επιλογής θα βασίζεται στη µοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισµό των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελουµένους, στον ορισµό µηχανισµού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθµολόγηση, στην κατάταξη και την τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις µε τη χρήση µηχανογραφικού λογισµικού. Ολα τα παραπάνω εξειδικεύονται στις σχετικές προσκλήσεις του ΟΕ. ΚΘΕ ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Γιάννης Ευαγγελίδης ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη Τηλ.:

Επικαιρότητα 26-29/10/2013

Επικαιρότητα 26-29/10/2013 Αθήνα 29-10-2013 Επικαιρότητα 26-29/10/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις 22 Φεβρουαρίου 2013 Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη

Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη [04.11.2013] «Δεν θα αλλάξουν ο νόμος Κατσέλη και ο νόμος 4161 για τους ενήμερους δανειολήπτες. Αυτό σημαίνει ότι κανένας φτωχός άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Επικαιρότητα

Αθήνα Επικαιρότητα Επικαιρότητα Αθήνα 8-11-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ δια χειρός Dr. Ε. Φραγκεδάκη ISBN: 978-960-93-3811-0 SAPPHO SOFT Dr. Ε. Φραγκεδάκη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 109 5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath.

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath. Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 25 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Μιχάλη Γλαμπεδάκη και ομάδα ερευνητών και φοιτητών, την εβδομάδα 12-16

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ PETER SANFEY REGIONAL ECONOMIST FOR SOUTHEASTE EUROPE AND GREECE, EBRD TO THE EVENT «RESURRECTING THE GREEK ECONOMY: GREAT EXPECTATIONS?» ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Συνέντευξη του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Χριστόφορου Βερβαρδάκη στον

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ,

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ, Επικαιρότητα Αθήνα 8-10-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!!

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!! 1 ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΚΑΝ ΑΛΟ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΕΛΛΗΝΑ ΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΣΥ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τόμσεν Διάλογοι ή Περιμένοντας το Γεγονός

Τόμσεν Διάλογοι ή Περιμένοντας το Γεγονός Τόμσεν Διάλογοι ή Περιμένοντας το Γεγονός Η διαρροή του WikiLeaks με τους διαλόγους Τόμσεν-Βελκουλέσκου-Πέτροβα δεν ήρθε να προσθέσει κάτι αναπάντεχο ή εξαιρετικό για κάποιον που στοιχειωδώς αλλά τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Page 1 of 5 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Του Θάνου Κατσάμπα Σε λιγότερο από δύο μήνες συμπληρώνονται έξι χρόνια αφότου η Ελλάδα περιέπεσε στη δίνη των προγραμμάτων στήριξης από

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας και μείωση φορολογίας. Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τρίτη, 20 Μάιος :25

θέσεις εργασίας και μείωση φορολογίας. Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τρίτη, 20 Μάιος :25 Το αναπτυξιακό πλάνο, που θα οδηγήσει την Ελλάδα στο επίπεδο ευημερίας στο οποίο βρισκόταν στην προ κρίσης εποχή παρουσίασε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους τομείς της οικονομίας που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Η πεντάμηνη κόντρα ανάμεσα στην Αθήνα και τους δανειστές μπορεί να εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της.

Η πεντάμηνη κόντρα ανάμεσα στην Αθήνα και τους δανειστές μπορεί να εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της. Ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, κάνουν οι Financial Times τονίζοντας ότι δύσκολα θα υπάρξει πρόοδος στο Eurogroup της Πέμπτης. Η εφημερίδα παραθέτει και τις ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: τηλ.: website:

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: τηλ.: website: Marketing Research Communication 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012

Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012 Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012 1. Κατά τα φαινόμενα, οι δανειστές θα τραβήξουν στα άκρα τον χρηματοδοτικό στραγγαλισμό της χώρας, με μη καταβολή της δανειακής δόσης. Δημιουργείται ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. Τι είναι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α.; Ν.4223/13 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 2-4/11/2013. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό

Επικαιρότητα 2-4/11/2013. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό Αθήνα 4-11-2013 Επικαιρότητα 2-4/11/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΑΝΙΑ PRESIDENT, HELLENIC BANK ASSOCIATION, CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, NATIONAL BANK OF GREECE CREDIT RISK MANAGEMENT FOR BANKING & BUSINESS FINDING LIQUIDITY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ,

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ, Επικαιρότητα Αθήνα 30-10-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΡΙΦΙΦΙ» ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΗΤΑΝ «ΝΟΜΙΜΟ», ΙΣΩΣ ΚΑΙ «ΗΘΙΚΟ»! 1 / 20

ΤΟ «ΡΙΦΙΦΙ» ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΗΤΑΝ «ΝΟΜΙΜΟ», ΙΣΩΣ ΚΑΙ «ΗΘΙΚΟ»! 1 / 20 Η δικαιοσύνη απεφάνθη ότι ουδείς βρέθηκε ένοχος για το σκάνδαλο του xρηματιστηρίου!!!το «ΡΙ ΤΟ «ΡΙΦΙΦΙ» ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΗΤΑΝ «ΝΟΜΙΜΟ», ΙΣΩΣ ΚΑΙ «ΗΘΙΚΟ»! 1 / 20 Του Ν. ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ* προχτεσινή απόφαση του δικαστηρίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, πρώτα-πρώτα να διευκρινίσουμε τα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, πρώτα-πρώτα να διευκρινίσουμε τα Κύριε συνάδελφε, πρώτα-πρώτα να διευκρινίσουμε τα οικονομικά θέματα που αφορούν τους εν ενεργεία υπαλλήλους του ΕΚΕΨΥΕ. Έχουν αποδεσμευτεί τα χρήματα από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 6ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ Συμπληρώθηκαν 6 μήνες διακυβέρνησης της χώρας από τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Έξι

Διαβάστε περισσότερα

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας.

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας. 1 Κος ΘΕΟΣ: (Μηχανικός. Την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων κατείχε θέση στον κρατικό μηχανισμό, η οποία είχε σχέση με τη χρηματοδότηση των Ολυμπιακών έργων και γενικότερα της αναπτυξιακής πολιτικής της

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα»

Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα» Πατάει γερά ο Σαμαράς, υποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα» Παρά την εμφανή οικονομική δυσπραγία και την προφανή δυσκολία της πλειονότητας των πολιτών να εκπληρώσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

«Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα της Ελλάδας, η Ευρώπη δεν έχει μέλλον»

«Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα της Ελλάδας, η Ευρώπη δεν έχει μέλλον» «Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα της Ελλάδας, η Ευρώπη δεν έχει μέλλον» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΑΚΡΙΒΟΥ 21/05/2016 Η οικονομολόγος και συγγραφέας του βιβλίου «Το Επιχειρηματικό Κράτος», Mariana Mazzucato, μιλά για

Διαβάστε περισσότερα

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! 11 βασικές θέσεις του Νίκου Δένδια, για τους πολίτες της Β Αθήνας Έχουμε ένα μεγάλο πατριωτικό καθήκον

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA DIRECTOR OF COUNTRY STUDIES, ECONOMICS DEPARTMENT, OECD

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA DIRECTOR OF COUNTRY STUDIES, ECONOMICS DEPARTMENT, OECD THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA DIRECTOR OF COUNTRY STUDIES, ECONOMICS DEPARTMENT, OECD TO THE 20 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: SHAKEN AND STIRRED? GREECE: A SKILFUL ACORBAT?

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα.

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Αθήνα 16-9-2013 Επικαιρότητα 14-16/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Aύγουστος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 21 έως και 23 Αυγούστου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Κωστής Χατζηδάκης. Δίνει μάχες, κάνει έργο Β ΑΘΗΝΩΝ

Κωστής Χατζηδάκης. Δίνει μάχες, κάνει έργο Β ΑΘΗΝΩΝ Δίνει μάχες, κάνει έργο Β ΑΘΗΝΩΝ Να κερδίσουμε τη μάχη! Βρισκόμαστε στο παρά πέντε της δικαίωσης των θυσιών των Ελλήνων, αλλά ταυτόχρονα και στο παρά πέντε μιας μεγάλης περιπέτειας. Με σκληρές προσπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 4 Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΖΑΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Ορθή επανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece Χ. ΣΑΧΙΝΗΣ: Ευχαριστώ και ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Συγγνώμη για τα Αγγλικά μου, αλλά έρχομαι από μερικές εβδομάδες που μιλούσα στους ξένους επενδυτές και γι αυτό ίσως έρχονται τα Αγγλικά πιο εύκολα.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Marc για την «Ελευθεροτυπία»

Έρευνα της Marc για την «Ελευθεροτυπία» Έρευνα της Marc για την «Ελευθεροτυπία» Παρά τις πανηγυρικές εκδηλώσεις της κυβέρνησης και την προπαγάνδα της ότι το πρωτογενές πλεόνασμα και η προγραμματισμένη έξοδος στις αγορές συνιστούν τα πρώτα θετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η τραπεζική κρίση στην Κύπρο και οι προεκτάσεις της

Η τραπεζική κρίση στην Κύπρο και οι προεκτάσεις της Η τραπεζική κρίση στην Κύπρο και οι προεκτάσεις της Η πρωτοφανής τραπεζική κρίση στην Κύπρο έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον αβεβαιότητας για τους καταθέτες οι οποίοι προσπαθούν να αξιολογήσουν τις περιορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι χαίρετε. Στα επόμενα λεπτά της παρουσίασής μου πρόκειται να εστιάσω κυρίως στο εμπορικό κομμάτι, στην εμπορική διάσταση που έχουν οι εξελίξεις στην περιοχή μας όσον

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ώρα Μέσο Δημοσιογράφος Ημερομηνία Ραδιόφωνο ΣΚΑΪ

Ημέρα Ώρα Μέσο Δημοσιογράφος Ημερομηνία Ραδιόφωνο ΣΚΑΪ Ημέρα Ώρα Μέσο Δημοσιογράφος Ημερομηνία Δευτέρα 14:00 πμ Ραδιόφωνο ΣΚΑΪ Κατερίνα Ακριβοπούλου 14/05/2007 Κατερίνα Ακριβοπούλου: Τον αντίκτυπο του σκανδάλου των ομολόγων στην κοινή γνώμη καταγράφει το βαρόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Τώρα που ο Πρωθυπουργός της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ,

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Καλαντζής στη ΝΕΤ: «Να γίνει δημοψήφισμα για το αποτέλεσμα της επαναδιαπραγμάτευσης του Μνημονίου»

Γιώργος Καλαντζής στη ΝΕΤ: «Να γίνει δημοψήφισμα για το αποτέλεσμα της επαναδιαπραγμάτευσης του Μνημονίου» 1 Γιώργος Καλαντζής στη ΝΕΤ: «Να γίνει δημοψήφισμα για το αποτέλεσμα της επαναδιαπραγμάτευσης του Μνημονίου» ΕΚΠΟΜΠΗ: ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 στη ΝΕΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/6/2012 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Κώστας Μουσουρούλης (Βουλευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολίτης απέναντι στην κρίση. MRB, Συλλογή στοιχείων: 27 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2012

Ο πολίτης απέναντι στην κρίση. MRB, Συλλογή στοιχείων: 27 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2012 A. AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26ης NOEMΒΡΙΟΥ & ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΟΣΗΣ B. ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ- ΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ 1 A. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΜΑΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 27 ΜΑΙΟΥ 13 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Θεσμοί, Όργανα και Δομή της Δημόσιας Διοίκησης Χαρίτα Βλάχου Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ Σήμερα Ποιό είναι το πολίτευμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι πωλήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τι να κάνετε όταν πηγαίνετε στο ραντεβού 2. Κρίσιμες ερωτήσεις πωλήσεων 3. Δέκα χρήσιμες συμβουλές

Τρόποι πωλήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τι να κάνετε όταν πηγαίνετε στο ραντεβού 2. Κρίσιμες ερωτήσεις πωλήσεων 3. Δέκα χρήσιμες συμβουλές 99 Τρόποι πωλήσεων 1. Τι να κάνετε όταν πηγαίνετε στο ραντεβού 2. Κρίσιμες ερωτήσεις πωλήσεων 3. Δέκα χρήσιμες συμβουλές ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΤΑΝ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Α) ΑΝ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ α. Του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τη συζήτηση για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012

Θέμα: Ομιλία Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τη συζήτηση για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011 Θέμα: Ομιλία Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τη συζήτηση για την κύρωση του κρατικού

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές. Σε 20% κατ αρχήν και 15% στη συνέχεια η επιβάρυνση για νομικά πρόσωπα

Πώς θα μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές. Σε 20% κατ αρχήν και 15% στη συνέχεια η επιβάρυνση για νομικά πρόσωπα Πώς θα μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές Σε 20% κατ αρχήν και 15% στη συνέχεια η επιβάρυνση για νομικά πρόσωπα Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014 10:26 UPD:10:27 Αναδημοσίευση από τη «Ναυτεμπορική».

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Ο κ. Τσίπρας και η «βόμβα» του ΔΝΤ

Ο κ. Τσίπρας και η «βόμβα» του ΔΝΤ Ο κ. Τσίπρας και η «βόμβα» του ΔΝΤ Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 Της Μιράντας Ξαφά* Η είδηση ότι ο κ. Τσίπρας κραδαίνει το «όπλο» της πολιτικής αποσταθεροποίησης προειδοποιώντας τους εταίρους ότι θα αναγκαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Αθήνα 9-9-2013 Επικαιρότητα 7-9/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ!

ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! 1 / 6 ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (19/12) ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ Με την απαράδεκτη διαδικασία του κατεπείγοντος και ως αυτοτελές νομοσχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 112 Πουλάτε αέρα Θα τύχει ενδεχομένως, ενώ συζητάμε με τον υποψήφιο πελάτη, να μας πει. ΠΕΛΑΤΗΣ: Απ ό,τι καταλαβαίνω κύριε, μάλλον πουλάτε αέρα. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 17 Νοεµβρίου 2010 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προτάσεις του ΣΕΒ σε σχέση µε την οικονοµική κατάσταση και την ανάγκη να επανέλθει η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά Α. Η κατάσταση της οικονοµίας σήµερα 1. Η χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 Εκλογές Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας: Υπενθύµιση υπόδειξης εκπροσώπων για την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος. Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Μπόμπ Τράα Ανώτερου Εκπροσώπου του ΔΝΤ στην Αθήνα, Ελλάδα Συνέδριο του Economist 19 Σεπτεμβρίου 2011

Ομιλία του Μπόμπ Τράα Ανώτερου Εκπροσώπου του ΔΝΤ στην Αθήνα, Ελλάδα Συνέδριο του Economist 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Ομιλία του Μπόμπ Τράα Ανώτερου Εκπροσώπου του ΔΝΤ στην Αθήνα, Ελλάδα Συνέδριο του Economist 19 Σεπτεμβρίου 2011 Το οικονομικό πρόγραμμα που δρομολόγησε η Ελληνική Κυβέρνηση τον Μάιο του 2009,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500.

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500. Αφού κανείς από τους επίσηµους φορείς δεν βγαίνει επιτέλους να πει την πολυπόθητη αλήθεια στον ελληνικό λαό αποφάσισα να το κάνω εγώ. Ξέρετε η αλήθεια στα οικονοµικά δεν είναι ούτε θέσφατο, ούτε κρυφή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αποτύπωσης των απόψεων των πολιτών για προτεινόμενες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις Ιανουαρίου 2017

Έρευνα αποτύπωσης των απόψεων των πολιτών για προτεινόμενες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις Ιανουαρίου 2017 Έρευνα αποτύπωσης των απόψεων των πολιτών για προτεινόμενες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις 7-1 Ιανουαρίου 217 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 85 Αθήνα, 21 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 85 Αθήνα, 21 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 85 Αθήνα, 21 Ιουλίου 2015 Συνάδελφοι, Συμπληρώσαμε ήδη είκοσι μέρες Τραπεζικής αργίας και capital controls. Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν διαμορφώσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου Η οικονομική κρίση και το μέλλον της Κυπριακής οικονομίας 10 Δεκεμβρίου 2009 Πανεπιστήμιο Κύπρου Δημόσια Οικονομικά 2009 Έσοδα 2009 2008 2009 2009 εκ. εκ. 2008 εκ. 2008 (%) ΤΕΠ 1.460,0 1.718,5 258,5 15,0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε»

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» της Άννας Κουππάνου Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχουν δραστηριότητες σχετικά με το βιβλίο: «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» Οι δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Ιούνιος 2015

Πολιτικό Βαρόμετρο. Ιούνιος 2015 Πολιτικό Βαρόμετρο ΤO ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ PUBLIC ISSUE Νο145 6-2015 Η τακτική μηνιαία πολιτική έρευνα της Public Issue πραγματοποιείται από το 2004 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ DELIA VELCULESCU. MISSION CHIEF for Greece, IMF

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ DELIA VELCULESCU. MISSION CHIEF for Greece, IMF THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ DELIA VELCULESCU MISSION CHIEF for Greece, IMF TO THE 20 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: SHAKEN AND STIRRED? GREECE: A SKILFUL ACORBAT? ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά εμπορευμάτων σταθεροποιείται μετά από τους ισχυρούς κλυδωνισμούς Του Ole S. Hansen, αναλυτή της Saxo Bank

Η αγορά εμπορευμάτων σταθεροποιείται μετά από τους ισχυρούς κλυδωνισμούς Του Ole S. Hansen, αναλυτή της Saxo Bank Η αγορά εμπορευμάτων σταθεροποιείται μετά από τους ισχυρούς κλυδωνισμούς Του Ole S. Hansen, αναλυτή της Saxo Bank Η δραματική πτώση της τιμής του χρυσού που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα πρωτοφανές

Διαβάστε περισσότερα

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08)

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) (συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) Φ.Κ.: ας επιστρέψουμε τώρα στο μεγάλο θέμα της ημέρας σε παγκόσμια κλίμακα, της Αμερικάνικές προκριματικές εκλογές. Πήραμε

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: τηλ.: website:

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: τηλ.: website: Marketing Research Communication 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 115

Πολιτικό Βαρόμετρο 115 Πολιτικό Βαρόμετρο 115 Δεκέμβριος 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ιούνιος-Δεκέμβριος 2012 88 Σε σωστή 66 74 80 79 75 Πριν τις εκλογές Σε λάθος 5 23 19 13 14 19 Ιουν-12 Ιουλ-12 Σεπ-12 Οκτ-12

Διαβάστε περισσότερα

Σε εμάς τους Ελεύθερους Επαγγελματίες η κρίση μας δημιούργησε θέλοντας και μη οφειλές στους ασφαλιστικούς μας φορείς Ο.Α.Ε.Ε, Ε.Τ.Α.Α κλπ.

Σε εμάς τους Ελεύθερους Επαγγελματίες η κρίση μας δημιούργησε θέλοντας και μη οφειλές στους ασφαλιστικούς μας φορείς Ο.Α.Ε.Ε, Ε.Τ.Α.Α κλπ. Βαλαωρίτου 20 T.K 54625 Θεσσαλονίκη www.anasfalistoi.gr anasfalistoi@gmail.com Τηλ. 6944 235701 Κυρίες και Κύριοι Ευρωβουλευτές, Θεσσαλονίκη, 16 Δεκεμβρίου 2016 Σε εμάς τους Ελεύθερους Επαγγελματίες η

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΧΑΡΝΕΣ 25/09/2012 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Είναι ένα ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ, που ιδρύεται σε κάθε σχολική μονάδα, εκφράζει τους γονείς μέσα στο σχολείο και που η παρουσία του είναι νομικά κατοχυρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι με αγορές, ενοικιάσεις και πωλήσεις ιδιοκτησιών σε όλη την Ελλάδα!

Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι με αγορές, ενοικιάσεις και πωλήσεις ιδιοκτησιών σε όλη την Ελλάδα! Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι με αγορές, ενοικιάσεις και πωλήσεις ιδιοκτησιών σε όλη την Ελλάδα! ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Σκοπός του παιχνιδιού είναι να γίνεις ο πλουσιότερος παίκτης αγοράζοντας, ενοικιάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς»

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς» «Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς» Η Ρένα ούρου, µέλος του ΣΥΡΙΖΑ και εκλεγµένη Περιφερειάρχης Αττικής (η διοικητική περιφέρεια της Αθήνας), από την 1η Σεπτεµβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 Τ.Κ , Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: /4 Fax:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 Τ.Κ , Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: /4 Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 Τ.Κ. 101 80, Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014 Δελτίο Τύπου Δήλωση του Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις*

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* 116 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* Στο άρθρο με τίτλο «Κρίσεις: Είναι δυνατόν να αποτελούν κατασκευασμένο προϊόν;» εξετάστηκε η προκληθείσα, από μια ομάδα μεγάλων τραπεζιτών

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

εθνικιστικών και εξτρεμιστικών ομάδων οι οποίες αποβλέπουν στην ενίσχυση της παρουσίας τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενόψει δε και των εκλογών την

εθνικιστικών και εξτρεμιστικών ομάδων οι οποίες αποβλέπουν στην ενίσχυση της παρουσίας τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενόψει δε και των εκλογών την Ομιλία Πάνου Καρβούνη Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στο Συνέδριο του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών (ΕΚΕΜΕ) και της Trans European Policy Studies

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα