ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 6 ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» -1-

2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ -1-

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική Τομέας Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Διευθύντρια: Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου

4 Επαγγελματική συμβουλευτική ή Συμβουλευτική σταδιοδρομίας Career Counselling Επαγγελματική συμβουλευτική Η συμβουλευτική διαδικασία που έχει στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους στην αντιμετώπιση προβλημάτων, τα οποία σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη, την επαγγελματική επιλογή ή τα προβλήματα προσαρμογής στο επάγγελμα

5 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας Επαγγελματική εξέλιξη και πορεία Περιλαμβάνει την υποστήριξη που παρέχεται στα άτομα, τα οποία ήδη βρίσκονται ενταγμένα σε κάποιο επάγγελμα Ενώ, η επαγγελματική συμβουλευτική περιλαμβάνει και την προετοιμασία για την επαγγελματική επιλογή και την είσοδο στην αγορά εργασίας Συμβουλευτική σταδιοδρομίας Περιλαμβάνει την υποστήριξη που παρέχεται στα άτομα στο σύνολο της εργασίας και του ελεύθερου χρόνου στην αλληλουχία των επαγγελμάτων και άλλων ρόλων της ζωής που συνδυάζονται για να εκφράσουν τη δέσμευση κάποιου να εργαστεί στο πλαίσιο της συνολικής του αυτοανάπτυξης

6 Ακόμη Δημιουργείται από ό,τι κανείς επιλέγει ή δεν επιλέγει Περιλαμβάνει όχι μόνο τα επαγγέλματα, αλλά και διάφορα επαγγελματικά και μεταεπαγγελματικά ζητήματα, όπως επίσης, και την ενοποίηση της εργασίας με άλλους ρόλους: οικογένεια, κοινότητα, ελεύθερο χρόνο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ανάπτυξη εκείνων των πλευρών της ανθρώπινης προσωπικότητας που σχετίζονται με τις προσωπικές επιλογές, την είσοδο και την πρόοδο στις εκπαιδευτικές, επαγγελματικές και ερασιτεχνικές ενασχολήσεις Επαγγελματική ανάπτυξη διά βίου διαδικασία

7 Ακόμη Η διά βίου αυτή διαδικασία οδηγεί στη διαμόρφωση των εργασιακών αξιών, της επιλογής επαγγέλματος/ επαγγελμάτων, της δημιουργίας επαγγελματικών προτύπων, του τρόπου λήψης αποφάσεων, της επαγγελματικής ταυτότητας και της επαγγελματικής ωριμότητας. Με άλλα λόγια Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι η διαδικασία επιλογής, εισόδου, προσαρμογής και εξέλιξης σε ένα επάγγελμα. Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι η διά βίου διαδικασία που περιλαμβάνει ψυχολογικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς, οικονομικούς, σωματικούς, πολιτισμικούς και τυχαίους παράγοντες που συνδυάζονται, με αποτέλεσμα να διαμορφώνουν τη σταδιοδρομία του ατόμου.

8 Συνεπώς ο όρος συμβουλευτική σταδιοδρομίας φαίνεται να είναι περιοριστικός, καθώς αναφέρεται όχι στη συμβουλευτική διαδικασία που μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους ανάπτυξης παρά μόνο στα στάδια που έπονται της εισόδου στην αγορά εργασίας, δηλαδή σε ότι αφορά επαγγελματική εξέλιξη και πορεία Επαγγελματική συμβουλευτική Καλύπτει όλα τα στάδια της επαγγελματικής προετοιμασίας, δηλαδή πριν την έναρξη της σταδιοδρομίας Συμπεριλαμβάνει όλες τις διαστάσεις της συμβουλευτικής διαδικασίας, ενώ παράλληλα προσθέτει πληροφορίες εκπαιδευτικής και επαγγελματικής φύσης Αποτελεί μια μορφή παρέμβασης, μια σκόπιμη ενέργεια που σκοπεύει να ενισχύσει την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου ή να καταστήσει το άτομο ικανό να πάρει αποτελεσματικές επαγγελματικές αποφάσεις.

9 Ως διαδικασία περιλαμβάνει Τη δόμηση μιας στενής σχέσης μεταξύ συμβούλου πελάτη Την αξιολόγηση της φύσης του προβλήματος Τον καθορισμό των στόχων Την παραγωγή εναλλακτικών λύσεων Την επιλογή και την εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης Την αξιολόγηση της συμβουλευτικής διαδικασίας και τον τερματισμό της Αναμένονται ως αποτελέσματα η αυτογνωσία η γνώση ενός ή περισσοτέρων επαγγελμάτων η επιλογή ενός επαγγέλματος η ενισχυμένη βεβαιότητα για την επαγγελματική επιλογή η επίλυση επαγγελματικών προβλημάτων Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

10 Η επαγγελματική συμβουλευτική ενισχύει την προσωπική ανάπτυξη Ακόμη και στις περιπτώσεις που η επαγγελματική συμβουλευτική εστιάζεται στην επαγγελματική επιλογή ή στην προσαρμογή σε κάποια δεδομένη σταδιοδρομία, οι σύμβουλοι δίνουν μεγάλη προσοχή σε άλλες εκφάνσεις και προβλήματα τη ζωής που πιθανόν επηρεάζουν την εργασία Η επαγγελματική συμβουλευτική συχνά ταυτίζεται με την επαγγελματική καθοδήγηση ή όπως συνηθέστερα αναφέρεται, με τον επαγγελματικό προσανατολισμό

11 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ Συστηματικό πρόγραμμα παροχής πληροφοριών και εμπειριών που συντονίζεται από ειδικά καταρτισμένο σύμβουλο και σχεδιάζεται με σκοπό να διευκολύνει την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου. Πρόγραμμα επαγγελματικής καθοδήγησης Βοηθάει στην απόκτηση γνώσεων και εμπειριών σχετικά με: Τη γνώση του εαυτού Την κατανόηση της αγοράς εργασίας και των παραγόντων που την επηρεάζουν Τη γνώση που παίζει ο ελεύθερος χρόνος στη ζωή του ατόμου Την αναζήτηση και πρόσκτηση πληροφοριών Τη λήψη ορθών επαγγελματικών αποφάσεων

12 Ως συνέπεια Η επαγγελματική συμβουλευτική θα πρέπει μάλλον να θεωρείται ένα μέσο για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων επαγγελματικής καθοδήγησης ή επαγγελματικού προσανατολισμού Ο επαγγελματικός προσανατολισμός στο σχολείο Διευκολύνει την προσωπική ανάπτυξη εξοικειώνει με την αναζήτηση και αξιοποίηση της πληροφορίας Βοηθάει στην επίλυση προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων Διευκολύνει την ανάπτυξη της προσωπικής ωριμότητας και Προετοιμάζει για τη μετάβαση στον κόσμο της εργασίας

13 Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός Υλοποιείται μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων Πληροφόρησης Διάχυσης εννοιών που σχετίζονται με τα επαγγέλματα και τη σταδιοδρομία μέσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Η εφαρμογή του ΣΕΠ στο δημοτικό Μέσω της διάχυσης. Βασικός λειτουργός για την εφαρμογή της είναι ο δάσκαλος.

14 Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Η εφαρμογή του θεσμού γίνεται μέσω των Γραφείων Διασύνδεσης και η παροχή υπηρεσιών έχει κυρίως πληροφοριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται: στην ενημέρωση για ευκαιρίες απασχόλησης τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών υποτροφίες Επίσης Ο θεσμός εφαρμόζεται: Στον ΟΑΕΔ Στις ένοπλες δυνάμεις Διάφορα υπουργεία Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ΚΕΚ Ιδιωτικά γραφεία

15 Η διάχυση του θεσμού στην κοινότητα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Δίκτυα επαγγελματικού προσανατολισμού Leonardo da Vinci Comenius Sixth framework programmes EMILIA Ημερίδες και ενημέρωση γονέων Εκπαίδευση συμβούλων Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού», του Πανεπιστημίου Αθηνών Κατάρτιση των λειτουργών ΣΕΠ, ενός ετησίου προγράμματος δεν προέβλεπε βιωματικές ασκήσεις η πρακτική άσκηση έγινε με παραδείγματα στην τάξη δεν προβλέφθηκε κάποια αξιολόγηση

16 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ -2-

17 Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Διευθύντρια: Δέσποινα Σιδηροπούλου Δημακάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

18 Θέματα που απασχολούν την επαγγελματική συμβουλευτική Η επιθυμία για μια πιο ενδιαφέρουσα δουλειά Προβλήματα ανάμεσα σε εργασιακή και οικογενειακή ζωή Ένα μακροχρόνιο πρόβλημα στον εργασιακό χώρο Η αδυναμία να εξελιχτεί κανείς στην ιεραρχία Η «πολιτική της εταιρείας» Η δυσαρέσκεια για το περιεχόμενο της δουλειάς

19 Ερωτήσεις που συνήθως θέτουν οι πελάτες στον επαγγελματικό σύμβουλο Νιώθω ότι βρίσκομαι σε μια κρίσιμη φάση της σταδιοδρομίας μου. Μπορείτε να με βοηθήσετε να αποφασίσω ποιο δρόμο να διαλέξω; Νομίζω ότι ξέρω τι θέλω, αλλά δεν μου φαίνεται ότι μπορώ να πείσω τον εαυτό μου να δραστηριοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορείτε Νιώθω όλο και περισσότερο ότι η δουλειά μου δεν με ικανοποιεί. Μπορείτε Η δουλειά μου και η προσωπική μου ζωή δεν είναι σε ισορροπία. Μπορείτε Νομίζω ότι ξέρω τι θέλω, αλλά δεν μου δόθηκαν οι κατάλληλες ευκαιρίες. Δεν είμαι σίγουρος/-η αν στοχεύω ψηλά ή αν χρειάζομαι βοήθεια για να βελτιώσω τις δεξιότητες παρουσίασης του εαυτού μου. Μπορείτε

20 Θεμελιώδης αρχή είναι Οι πελάτες να ενθαρρύνονται να βρουν τη δική τους μοναδική λύση σε ένα πρόβλημα, ακόμα κι αν αυτό το πρόβλημα είναι πολύ κοινό. οι επαγγελματικοί σύμβουλοι να αναγνωρίζουν ότι οι ανάγκες, οι προσδοκίες και οι επαγγελματικές ευκαιρίες επηρεάζονται από παράγοντες, όπως το φύλο, η κοινωνική τάξη, η φυλή, η αναπηρία, η ηλικία Προβλήματα σχετικά με τα στάδια ζωής Απόφοιτοι σχολείου - τι θα κάνω μετά; - μετάβαση από το σχολείο στον εξωτερικό κόσμο - διαμόρφωση ταυτότητας και νόημα της ζωής

21 Η δεκαετία των 20 - κατάκτηση ταυτότητας - «δοκιμές» σε διαφορετικές δουλειές - «πρώτες επαγγελματικές στενοχώριες» - απογοήτευση για αξίες και αντιλήψεις που επικρατούν στο εργασιακό περιβάλλον - αποτελέσματα εκπαιδευτικών επιλογών που έγιναν στα 15 ή 16 - κοινωνική προσαρμογή Η μετάβαση στην ηλικία των 30 Περισσότερος έλεγχος στη ζωή και στη σταδιοδρομία Αναθεώρηση αρχικών δεσμεύσεων

22 Η δεκαετία των 30 Στο στάδιο αυτό οι άνθρωποι θέλουν να είναι κατασταλαγμένοι στη σταδιοδρομία τους, σε μία σχέση και σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής Οι πελάτες που δεν συμμορφώνονται με αυτήν την προσδοκία, είτε από επιλογή, είτε από άλλο λόγο μπορεί να έχουν ένα επιπρόσθετο συναίσθημα αποτυχίας, το οποίο και φέρνουν στην επαγγελματική συμβουλευτική Μετάβαση στη μέση ηλικία Έλλειψη πληρότητας (επανακατάρτιση, οικονομικές απολαβές, προσωπικές δεσμεύσεις) Χάσμα ανάμεσα στις αρχικές φιλοδοξίες και στα επιτεύγματα Αποτίμηση δυνατοτήτων, ανάκτηση αυτοπεποίθησης, βασικές δεξιότητες σταδιοδρομίας (π.χ. γυναίκες)

23 Ηλικία 45 και άνω Απόλυση Νέα ενδιαφέροντα, ανανέωση παλιών Κατανόηση ή οριστικοποίηση αποφάσεων Η θεωρία των σταδίων είναι χρήσιμη για τους επαγγελματικούς συμβούλους, δεν πρέπει ωστόσο να λειτουργεί ως περιορισμός και να οδηγήσει σε μια κατηγοριοποίηση ατόμων Σημαντικό είναι επίσης, η μεταβολή ή η αναθεώρηση αξιών ( λόγω απόλυσης, πένθους, διαζυγίου, γέννησης παιδιών, ανάρρωσης από ασθένεια, μακροχρόνια ανεργία, κ.ά)

24 Προβλήματα που σχετίζονται με την ισορροπία προσωπικής ζωής και εργασίας Πώς η δουλειά εναρμονίζεται με την υπόλοιπη ζωή Ενθαρρύνουμε τον πελάτη να αποφασίσει για την ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και στην προσωπική ζωή Η υποστήριξη αυτή μπορεί να είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα Προβλήματα στη λήψη απόφασης - μερικοί πελάτες ισχυρίζονται ότι δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους - δεν ξέρω δυνατότητες και αδυναμίες - Πιστεύω ότι έχω αυτογνωσία, αλλά χρειάζομαι βοήθεια και καθοδήγηση - Πιέσεις από τρίτους να ακολουθήσει το άτομο συγκεκριμένη επαγγελματική κατεύθυνση - Φόβος αποτυχίας

25 - μη ανάληψη ευθύνης στη λήψη αποφάσεων - σύγκρουση μεταξύ επαγγελματικών και οικογενειακών αναγκών Προσδιορίζω, αναγνωρίζω, συζητώ το πρόβλημα Τρόπος λήψης απόφασης Προβλήματα στην εφαρμογή της απόφασης διαχωρισμός μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών εμποδίων Εξωτερικά εμπόδια: Δεν ελέγχονται, όπως κυβερνητική οικονομική πολιτική ή δουλειές που βρίσκονται σε ορισμένες περιοχές

26 Εσωτερικά εμπόδια: συναισθήματα ή πεποιθήσεις που παρεμποδίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη Ο Ντέιβιντ είχε διδακτορικό δίπλωμα και ανέκαθεν πίστευε ότι θα κάνει ακαδημαϊκή καριέρα. Όμως, οι κενές θέσεις ήταν λίγες, εξαιτίας του αυξανόμενου ανταγωνισμού στην ανώτατη εκπαίδευση, και, μολονότι υπέβαλλε αιτήσεις για ένα διάστημα πάνω από δύο χρόνια, δεν κατάφερε να προσληφθεί. Άλλα προβλήματα στην εφαρμογή μιας επαγγελματικής απόφασης μη ρεαλιστική επαγγελματική φιλοδοξία αισθήματα κατωτερότητα εξαιτίας παλιότερων εμπειριών απόρριψης διακρίσεις στην αγορά εργασίας λόγω φύλου, εθνικότητας, αναπηρίας ή κοινωνικής τάξης «επαγγελματικό όριο»

27 Οι σύμβουλοι χρειάζεται να βοηθήσουν τους πελάτες να εξωτερικεύσουν συναισθήματα εμπειριών απόρριψης Διερεύνηση πρακτικών και συναισθηματικών συνεπειών προσωπικών δυσκολιών (πένθος ή διαζύγιο) Προβλήματα που προκαλούνται από αλλαγές στους οργανισμούς Το άτομο να επανυποβάλει αίτηση για θέση εργασίας που κατέχει, λόγω αναδιοργάνωσης Τεχνολογικές αλλαγές Μείωση προσωπικού Αλλαγή προϊσταμένου Κλείσιμο επιχειρήσεων

28 Απόλυση Συναισθήματα ντροπής και ανεπάρκειας, πόνου και πένθους Χρόνος εργασίας, παλιότερες εμπειρίες Πώς τα αρνητικά συναισθήματα επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης Απώλεια εργασίας σημαίνει πολλά περισσότερα από την απώλεια μισθού και συγκεκριμένων καθηκόντων Ο εργαζόμενος «χάνει» την αυτοεκτίμησή του, την κοινωνική καταξίωση, τον καθημερινό προγραμματισμό Προβλήματα που συνδέονται με την απόδοση Απόλυση Στασιμότητα εργαζόμενου Κάποιος «παραγκωνίστηκε» στην προαγωγή Κριτική από «σημαντικούς άλλους» Απώλεια κινήτρου αποτελεσματικότητας

29 Παρόμοια συναισθήματα με την απόλυση Ερωτηματολόγια Ασκήσεις αντικειμενικής εικόνας των δυνατοτήτων Προβλήματα σχέσεων Συνεχής φθορά στις επαγγελματικές σχέσεις Υπάλληλος που δυσκολεύεται να δεχτεί την εξουσία ενός συγκεκριμένου διευθυντή Κάποιον που δυσκολεύεται να συνεννοηθεί με οποιονδήποτε έχει μια θέση εξουσίας

30 Ένα άτομο με χαμηλή αυτοεκτίμηση που δυσκολεύεται να δεχτεί την κριτική Έναν υφιστάμενο, δυσαρεστημένο με το αφεντικό του, λόγω έλλειψης καθοδήγησης Κάποιον που βιώνει ασυνήθιστα ισχυρή αίσθηση ανταγωνισμού Η επαγγελματική συμβουλευτική μπορεί να απαιτεί δεξιότητες προσωπικής συμβουλευτικής Θετικά αποτελέσματα μπορεί να επιτευχθούν μέσω της προπόνησης ή της θεραπείας που εστιάζεται σε λύσεις Παραπομπή σε ειδικά εκπαιδευμένο σύμβουλο ή προπονητή

31 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΛΟΓΗ -3-

32 Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τομέας Ψυχολογίας Διευθύντρια: Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

33 Επαγγελματική ανάπτυξη Διατυπώνεται ως η διαβίου διαδικασία που περιλαμβάνει ψυχολογικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς, οικονομικούς, σωματικούς και τυχαίους παράγοντες οι οποίοι συνδυάζονται με αποτέλεσμα να διαμορφώνουν τη σταδιοδρομία του ατόμου, ενώ πρόσφατα προστίθεται και ο πολιτισμικός παράγοντας (Σιδηροπούλου- Δημακάκου,, 2006) Επαγγελματική ανάπτυξη Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις πλευρές της ζωής ενός ατόμου που σχετίζονται με τις προσωπικές επιλογές, την είσοδο και την πρόοδο στις εκπαιδευτικές, επαγγελματικές και ερασιτεχνικές ενασχολήσεις. Είναι η διαδικασία επιλογής, εισόδου, προσαρμογής και εξέλιξης σε ένα επάγγελμα (Brown & Brooks, 1991)

34 Ακόμη Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι η προσωπική προσπάθεια που κάνει το άτομο να εξελιχθεί ως προσωπικότητα από πλευράς γνώσεων και εμπειριών σε ένα σύνολο επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή αποφάσεων που μπορεί να ασκήσει στη ζωή του. Η διαβίου αυτή διαδικασία οδηγεί στη διαμόρφωση των εργασιακών αξιών, της επιλογής επαγγέλματος/επαγγελμάτων επαγγελμάτων, της δημιουργίας επαγγελματικών προτύπων, του τρόπου λήψης αποφάσεων, της επαγγελματικής ταυτότητας και της επαγγελματικής ωριμότητας (Sears, 1982). Επαγγελματική συμβουλευτική αποτελεί μια μορφή παρέμβασης που στοχεύει να ενισχύσει την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου ή να καταστήσει το άτομο ικανό να πάρει αποτελεσματικές επαγγελματικές αποφάσεις Η επαγγελματική συμβουλευτική συχνά ταυτίζεται με την επαγγελματική καθοδήγηση ή τον επαγγελματικό προσανατολισμό όλες οι μορφές παρεμβάσεων, στρατηγικών και τεχνικών για την παροχή βοήθειας στο άτομο σε θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης και επιλογής

35 Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης ασχολούνται είτε με την επαγγελματική επιλογή (το αποτέλεσμα της απόφασης) είτε με τη διαδικασία λήψης απόφασης προσπαθούν να μελετήσουν τη φύση και τις συνέπειες (αποτελέσματα) της διαδικασίας επιλογής επαγγέλματος τι προηγείται ή τι έπεται στην επαγγελματική επιλογή πώς το άτομο φτάνει στην επιλογή επαγγέλματος ποια είναι η φύση και το περιεχόμενο των επαγγελματικών αποφάσεων (Osipow, 1983) Ταξινόμηση των θεωριών επαγγελματικής ανάπτυξης Χαρακτηριστικών και παραγόντων Λήψη αποφάσεων Κοινωνιολογικές και περιβαλλοντικές προσεγγίσεις της επαγγελματικής επιλογής Ψυχολογικές προσεγγίσεις Εξελικτικές θεωρίες (Osipow, 1983)

36 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4. (4Α) ΦΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ -4-

37 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή - Τομέας Ψυχολογίας Κέντρο Έρευνα και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική Διευθύντρια: Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

38 Πώς προσεγγίζουμε την επαγγελματική συμβουλευτική Θα πρέπει να επιτρέπεται στους πελάτες να εκφράζουν τα συναισθήματά τους Ο πελάτης χρειάζεται πληροφορίες για τον εαυτό του και για τη φύση των διάφορων επαγγελμάτων και των συνθηκών εργασίας Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να αναζητήσει πληροφορίες για τα επαγγέλματα και τις συνθήκες εργασίας, ενώ ο σύμβουλος τον κατευθύνει προς τις διαθέσιμες πηγές Ο πελάτης συμμετέχει ενεργά στη συμβουλευτική διαδικασία όσον αφορά το χειρισμό των προβλημάτων που τον απασχολούν Πώς προσεγγίζουμε την επαγγελματική συμβουλευτική Την ευθύνη της λήψης απόφασης την έχει ο πελάτης, ενώ ο σύμβουλος είναι υπεύθυνος να διευκολύνει τη διαδικασία Ο σύμβουλος θα πρέπει να προσαρμόζει το ύφος της δουλειάς του σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη και το στάδιο της συμβουλευτικής διαδικασίας Εστίαση στη λύση του προβλήματος και όχι στο πρόβλημα Η επαγγελματική συμβουλευτική αναγνωρίζει την αλληλεξάρτηση των προβλημάτων και την ανάγκη για εξέταση των προσωπικών ζητημάτων στην όλη διαδικασία

39 Τα στάδια της επαγγελματικής συμβουλευτικής Στάδιο 1: Αρχική διαγνωστική αξιολόγηση, σύναψη συμβολαίου, διερεύνηση Στάδιο 2: Διευκόλυνση της αυτογνωσίας του πελάτη Στάδιο 3: Δράση και τερματισμός της διαδικασίας Στάδιο 1 Καθήκοντα πελάτη Καθήκοντα Εκτίμηση καταλληλότητας συμβούλου της επαγγελματικής συμβουλευτικής Ενημέρωση πελατών για την επαγγελματική Γραπτή προετοιμασία συμβουλευτική Διερεύνηση ζητημάτων Αξιολόγηση της σχετικά με την ετοιμότητας του πελάτη εκπαίδευση και την για συμβουλευτική επαγγελματική ανάπτυξη Δημιουργία αρμονικών Αναγνωρίζει τις σχέσεων με τον πελάτη προσδοκίες του από την συμβουλευτική διαδικασία Διευκόλυνση της διερεύνησης Συμφωνεί για το συμβόλαιο Σύνταξη συμβολαίου

40 Στάδιο 2 Καθήκοντα πελάτη Αναζήτηση αυτογνωσίας Συμπλήρωση ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, ερωτηματολογίων και ψυχομετρικών τεστ Αναζήτηση πληροφοριών για τις επαγγελματικές πληροφορίες Καθήκοντα συμβούλου Ώθηση για διερεύνηση των συναισθημάτων και των πεποιθήσεων του πελάτη Κατάκτηση αυτογνωσίας Κατάλληλη χρήση των ψυχομετρικών μέσων Πληροφόρηση του πελάτη για τις επαγγελματικές ευκαιρίες Στάδιο 3 Καθήκοντα πελάτη Συμπλήρωση ασκήσεων λήψης απόφασης και σχεδιασμού δράσης Επιλογή μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων Υλοποίηση αποφάσεων Αξιολόγηση της ανάγκης για περαιτέρω υποστήριξη Απολογισμός προόδου Καθήκοντα συμβούλου Στήριξη πελάτη στην ανάπτυξη και διαχείριση του σχεδίου δράσης Διερεύνηση της ανάγκης του πελάτη για περαιτέρω υποστήριξη Πληροφόρηση για τα μέσα και τις πηγές υποστήριξης

41 Αρχική διαγνωστική αξιολόγηση Συνήθως γίνεται προτού ο σύμβουλος και ο πελάτης συνάψουν συμβόλαιο συνεργασίας Παρέχει τη δυνατότητα στο σύμβουλο να συλλέξει πληροφορίες για τον πελάτη Δίνει στον πελάτη τη δυνατότητα να πληροφορηθεί για το σύμβουλο και τις υπηρεσίες που παρέχει Μπορεί να βοηθήσει τόσο τον σύμβουλο όσο και τον πελάτη να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν τη διαδικασία Είδη της αρχικής διαγνωστικής αξιολόγησης Μέσω γραπτού κειμένου Ένα έγγραφο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μπορεί να ελαχιστοποιήσει παρανοήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η επαγγελματική συμβουλευτική Ένα ενημερωτικό φυλλάδιο: Ενημερώνει Διευκολύνει τη σύναψη συμβολαίου Πληροφορεί Εδραιώνει την εμπιστοσύνη

42 Είδη της αρχικής διαγνωστικής αξιολόγησης Μέσω τηλεφώνου Είναι πιο προσωπική από ένα έγγραφο και μπορεί να εδραιώσει ή να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη Είναι δυνατή η παροχή και λήψη ανατροφοδότησης Γίνεται δυνατή η αντιμετώπιση των θεμάτων που θέτουν οι πελάτες πριν από τη δέσμευση για κάποια συνάντηση Απαραίτητοι παράγοντες είναι η ύπαρξη επαρκούς χρόνου και ανθρώπινου δυναμικού Χρήσιμες πληροφορίες για τον σύμβουλο αφορούν: Ποιος έστειλε τον πελάτη στο σύμβουλο και τι προσδοκίες έχει; Πόσο επείγουσα είναι η κατάσταση; Αρχικές αντιλήψεις του πελάτη για την επαγγελματική συμβουλευτική Είδη της αρχικής διαγνωστικής αξιολόγησης Σε προσωπικό επίπεδο Προκαταρκτικές συναντήσεις του συμβούλου με μια ομάδα υποψήφιων πελατών όπου ο σύμβουλος έχει το ρόλο του συντονιστή Οι συναντήσεις είναι: Συμφέρουσες οικονομικά αφού ο σύμβουλος ταυτόχρονα μπορεί να πει τα ίδια πράγματα σε διάφορους πιθανούς πελάτες Περισσότερο προσωπικές Αληθινές αφού βασίζονται στην πρόσωπο-με με-πρόσωπο αλληλεπίδραση

43 Ανοικτές συναντήσεις Προβολή της υπηρεσίας ως προσφορά συμβουλευτικής και όχι παροχής συμβουλών Ενθάρρυνση για ενεργητική και όχι παθητική προσέγγιση του πελάτη Καλύτερη πληροφόρηση των πελατών σχετικά με τις απαιτήσεις της διαδικασίας αλλά και με το ρόλο και τις ευθύνες τους Οι πελάτες προετοιμάζονται ψυχολογικά για την επαγγελματική συμβουλευτική και είναι λιγότερο νευρικοί και ανασφαλείς για το χώρο που διεξάγεται Εδραίωση εμπιστοσύνης Προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες στο σύμβουλο π.χ. Το άτομο είχε στο παρελθόν ξανά άλλη εμπειρία ψυχοθεραπείας ή συμβουλευτικής; Παραπομπή σε εναλλακτικές πηγές υποστήριξης σε περίπτωση που ο πελάτης δεν μπορεί να ωφεληθεί από τη διαδικασία Γραπτή προετοιμασία του πελάτη Καθιστά δυνατή την αρχική διαγνωστική αυτοαξιολόγηση του πελάτη πριν από την πρώτη συνάντηση και έτσι τον βοηθά να ελέγξει το βαθμό της δέσμευσής του στη διαδικασία Ο πελάτης συμπληρώνει ένα «ερωτηματολόγιο ιστορικού» και περιγράφει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του Ο πελάτης μπαίνει στη λογική της επαγγελματικής συμβουλευτικής και γίνεται πιο δεκτικός στη διεξαγωγή της συμβουλευτικής διαδικασίας Επομένως, σε σύγκριση με κάποιον πελάτη που δεν έχει κάνει γραπτή προετοιμασία, είναι περισσότερο προετοιμασμένος να αποδεχτεί το ρόλο του ίδιου καθώς και του συμβούλου Έτσι, κατανοεί τον στόχο της συμβουλευτικής

44 Τι περιλαμβάνει μια γραπτή προετοιμασία Προσωπικά στοιχεία (π.χ. όνομα, διεύθυνση) Επίπεδο εκπαίδευσης Εκπαιδευτικές προτιμήσεις Δυνατά και αδύνατα σημεία του πελάτη σε θέματα εκπαίδευσης και εργασίας Επιτεύγματα σε διάφορους τομείς της ζωής του πελάτη Επαγγέλματα συντρόφου και οικογένειας Χόμπι και ενδιαφέροντα Περιγραφή της παρούσας κατάστασης Προσδοκίες από την επαγγελματική συμβουλευτική Σύναψη συμβολαίου Το θέμα των χρημάτων: Ποιος πληρώνει και γιατί; Το θέμα των χρημάτων παρακινεί τον πελάτη, να συζητήσει τη σύναψη συμβολαίου με μεγαλύτερη σοβαρότητα. Συνήθη ερωτήματα του πελάτη: 1. Τι θα πάρω ως αντάλλαγμα των χρημάτων μου; 2. Πώς θα δικαιολογήσω αυτή τη δαπάνη, δεδομένων των λοιπών υποχρεώσεών μου; 3. Μπορώ και θέλω να διαθέσω χρήματα αυτή την περίοδο; Ενθαρύννουμε τους πελάτες που έχουν εισόδημα να πληρώνουν έστω ένα μέρος της αμοιβής.

45 Σύναψη συμβολαίου Η παραπομπή από τρίτους και το απόρρητο Το απόρρητο αποτελεί ιδανικό και αξία της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Ο σύμβουλος υποχρεούται να διαχειρίζεται με εχεμύθεια τις προσωπικές πληροφορίες, ακόμη και στην περίπτωση παραπομπής από τρίτους. Το απόρρητο βοηθά την εμπιστοσύνη του πελάτη και τον βοηθά να είναι «ανοικτός». Οι πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, ούτε σε πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος. Τα πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος πρέπει να αντιμετωπίζονται με ενεργητική ακρόαση και συμβουλευτική υποστήριξη. Το απόρρητο «σπάει» μόνο σε περίπτωση κοινωνικού κινδύνου. Σύναψη συμβολαίου Αρχική διαγνωστική εξέταση και σύναψη συμβολαίου κατά την πρώτη συνάντηση Ελέγχεται η προσωπική δέσμευση του πελάτη με τη συμβουλευτική διαδικασία. Ο σύμβουλος μέσω κατάλληλων ερωτήσεων ανακαλύπτει αν ο πελάτης «σαμποτάρει» ασυνείδητα τη διαδικασία. Ελέγχεται αν η διαδικασία γίνεται στο σωστό χρόνο και με τον κατάλληλο σύμβουλο.

46 Σύναψη συμβολαίου Όρια μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής συμβουλευτικής Οριοθέτηση ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική συμβουλευτική. Στόχος της επαγγελματικής συμβουλευτικής είναι μία συνεργατική «ενήλικα προς ενήλικα» σχέση. Ενθαρρύνεται ο πελάτης να ολοκληρώνει τις εργασίες που του ανατίθενται για το σπίτι. Σύναψη συμβολαίου Αριθμός, συχνότητα και διάρκεια των συναντήσεων Αριθμός συναντήσεων: Να υπάρχει ευελιξία στις υπηρεσίες που παρέχονται. Συνήθως ένα πρόγραμμα 4-5 συναντήσεων, είναι αρκετό. Εάν χορηγούνται τεστ η διαμόρφωση των συναντήσεων μπορεί να είναι η εξής: 1η: σύναψη συμβολαίου, διερεύνηση (1,5 ώρα) 2η: επίδοση ερωτηματολογίων και τεστ (2-6 ώρες) 3η: ανατροφοδότηση και συζήτηση των ανατεθέντων κατ οίκον εργασιών και των αποτελεσμάτων τους (2 ώρες) 4η: συζήτηση για τις σκέψεις που δημιουργήθηκαν από τις ως τώρα συναντήσεις και από τις εργασίες. Καταιγισμός ιδεών. Πόσο πραγματοποίησιμες μπορεί να είναι; 5η: ανασκόπηση της προόδου. Εκμάθηση τρόπων αναζήτησης εργασίας και εξάσκηση (1,5 ώρες)

47 Σύναψη συμβολαίου Αν δεν χρησιμοποιούμε τεστ, πιθανόν να χρειάζονται λιγότερες συναντήσεις. Η συχνότητα των συναντήσεων μπορεί να επηρεαστεί, αν και όχι απαραίτητα, από το πόσο επείγουσα είναι η ανάγκη να ληφθεί από τον πελάτη μία επαγγελματική απόφαση. Μία και μοναδική συμβουλευτκή συνάντηση: Μία τέτοια συνάντηση μπορεί να είναι ωφέλιμη όταν: Ο πελάτης έχει αρκετά ξεκάθαρη αυτοαντίληψη, ρεαλιστικό επίπεδο αυτοεκτίμησης Ο πελάτης είναι σχεδόν έτοιμος να πάρει μια απόφαση και χρειάζεται μία μόνο συνάντηση Ο πελάτης επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση σε επαγγελματικές πληροφορίες Ο χρόνος είναι πολύτιμος Σύναψη συμβολαίου Καθορισμός στόχων κατά το στάδιο της σύναψης συμβολαίου Ο καθορισμός κάποιων στόχων εξασφαλίζει δομή και για τον πελάτη και για το σύμβουλο. Οι στόχοι που θα τεθούν, θα πρέπει να παρέχουν ένα γένικό πλαίσιο αναφοράς. Μερικοί πελάτες δεν ενδιαφέρονται τόσο να πάρουν μία απόφαση «σταδιοδρομίας», όσο να δεχτούν υποστήριξη για ένα θέμα που σχετίζεται με τη σταδιοδρομία τους. Αλλαγή των αρχικών στόχων του πελάτη: χρειάζεται ευελιξία για να μπορέσουν από κοινού να ανανεωσουν το συμβόλαιο σύμβουλος και συμβουλευόμενος.

48 Σύναψη συμβολαίου Αντικειμενικοί στόχοι στην επαγγελματική συμβουλευτική Θέλω: Να αποφασίσω για το επόμενο βήμα στη σταδιοδρομία μου Να αποφασίσω εάν θα αλλάξω επάγγελμα ή εργοδότη να βελτιώσω τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας και να διατηρήσω την αυτοεκτίμησή μου για όσο είμαι άνεργος Να αποφασίσω αν πρέπει να διεκδικήσω τη θέση του γενικού διευθυντή ή κάποια παρόμοια, ή να εξελιχθώ πάνω στη δική μου ειδικότητα Να αποφασίσω αν θα επιστρέψω στις σπουδές μου Να αυξήσω τιε πληροφορίες και τις γνώσεις μου για τα προσόντα που απαιτούνται για την επιτυχία σε διάφορα επαγγέλματα Να μελετήσω προσεκτικά εάν μου ταιριάζει η αυτοαπασχόληση Να σχεδιάσω ένα σχέδιο σταδιοδρομίας για τα επόμενα πέντε χρόνια Να αποφασίσω εάν θα συνεχίσω στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εάν θα εκπαιδευτώ μέσω της εργασίας ή εάν θα αφήσω ένα χρόνο κενό ανάμεσα στο σχολείο και στις σπουδές. Σύναψη συμβολαίου Η επιρροή των τεστ στις προσδοκίες των πελατών Κατά τη σύναψη του συμβολαίου πρέπει να εξετάζονται οι αντιλήψεις που έχουν οι πελάτες για τα ψυχομετρικά τεστ. Στη συμβουλευτική, η χρήση των τεστ πρέπει να υπηρετεί και όχι να κυριαρχεί στη συμβουλευτική σχέση. Να υπενθυμίζεται στους πελάτες, πως τα τεστ δεν θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή τους σε κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα. Ο πελάτης ενδέχεται να είναι επηρεασμένος από προηγούμενα τεστ,εμπειρίες εμπειρίες ή και εξετάσεις, που σχετίζονται με την απόδοσή του.

49 Σύναψη συμβολαίου Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα των τεστ; ως μία βάση για συζήτηση πάνω στα θέματα που φέρνει ο πελάτης για αξιολόγηση της αυτοαντίληψης του πελάτη ως ένας τρόπος να εκφραστούν τα συναισθήματα του πελάτη που αφορούν την επίδοσή του στην εργασία και στην καλύτερη περίπτωση, τα αποτελέσματα των τεστ αποτελούν απλώς έναν οδηγό Σύναψη συμβολαίου Κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τη χρήση των τεστ στην Επαγγελματική συμβουλευτική Υπερβολική έμφαση στην ερμηνεία των τεστ Η κυριαρχία των τεστ στη συμβουλευτική συζήτηση Τα τεστ δεν είναι κατάλληλα για τον καθένα Σύγχυση μεταξύ ενδιαφερόντων και ικανοτήτων

50 Διερεύνηση 1 η συνάντηση μεταξύ Συμβούλου και Πελάτη: Ο Σύμβουλος να έχει υπόψη του: 1. τη δόμηση μιας αρμονικής σχέσης με τον Πελάτη 2. τη διευκόλυνση του Πελάτη στη διερεύνηση των επιρροών στις επαγγελματικές και εκπαιδευτικές του επιλογές 3. τη μελέτη της γραπτής προετοιμασίας που έχει αναλάβει ο Πελάτης Διερεύνηση (συνέχεια) 1.Δόμηση αρμονικής σχέσης Στόχος: Ο Πελάτης να εμπιστευθεί τον Σύμβουλο ελεύθερη έκφραση συναισθημάτων Ενθάρρυνση του Πελάτη από τον Σύμβουλο: Α. Χωροταξική διευθέτηση Φυσική διαρρύθμιση του χώρου Όχι φυσικά εμπόδια μεταξύ Συμβούλου και Πελάτη (π.χ. γραφείο) Ερεθίσματα για επαγγελματική Συμβουλευτική (π.χ. περιοδικά σχετικά με επαγγέλματα, αποσπάσματα κειμένων περί Επαγγελματικής Συμβουλευτικής αναρτημένα στον τοίχο)

51 Διερεύνηση (συνέχεια) Δόμηση αρμονικής σχέσης σχέσης (συνέχεια) 2. Κατοχή βασικών δεξιοτήτων Συμβουλευτικής Προσεκτική ακρόαση Ενσυναίσθηση Γνησιότητα, ζεστασιά Χρήση ανοικτών ανοικτών ερωτήσεων Διερεύνηση (συνέχεια) Δόμηση αρμονικής σχέσης σχέσης (συνέχεια) Προτεινόμενες ερωτήσεις για την 1 η συνάντηση 1. Πώς έμαθες για μας; Γιατί επέλεξες αυτόν τον οργανισμό; 2. Τι ελπίζεις να κερδίσεις από την επαγγελματική συμβουλευτική; (προσδοκίες του πελάτη) 3. Τι σε έκανε να αποφασίσεις να κάνεις επαγγελματική συμβουλευτική σε αυτή την περίοδο της ζωής σου; (εισαγωγική ερώτηση) 4. Τι είδους βοήθεια σε θέματα σταδιοδρομίας είχες στο παρελθόν; Ποιος επηρέασε τις επιλογές σου;

52 Διερεύνηση (συνέχεια) Προτεινόμενες ερωτήσεις για την 1 η συνάντηση (συνέχεια) 5. Τι θέματα σε απασχολούν στη ζωή σου αυτή τη στιγμή; Τι άλλο συμβαίνει; 6. Τι υποστήριξη έχεις αυτή την περίοδο; (διερεύνηση για άλλου είδους υποστήριξη ή προσωπική συμβουλευτική) 7. Πώς νομίζεις ότι θα φανούν χρήσιμα τα τεστ και τα ερωτηματολόγια; (προσδοκίες πελάτη) Διερεύνηση (συνέχεια) 3. Μελέτη της γραπτής προετοιμασίας Μελέτη της γραπτής προετοιμασίας από την 1 η συνάντηση Οι Πελάτες θυμούνται και συνειδητοποιούν πράγματα και καταστάσεις που στο παρελθόν τους δημιουργούσαν ευχαρίστηση ή δυσκολίες Ώθηση του Πελάτη για περαιτέρω διερεύνηση Παράδειγμα 1: Τζίνι: - Γραπτή προετοιμασία: διαφωτιστική και προκλητική - Παραδοχή για πράγματα που της άρεσε να κάνει στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο, αλλά που δεν κάνει τώρα

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας έχει ως κύριο μέλημά του τη συνεργασία με τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σχετικά με τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους μετά την αποφοίτησή τους. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση μαθητού/γονέα/σχολείου σε. επαγγελματικές επιλογές

Αλληλεπίδραση μαθητού/γονέα/σχολείου σε. επαγγελματικές επιλογές Αλληλεπίδραση μαθητού/γονέα/σχολείου σε θέματα που σχετίζονται με εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές Δρ. Κατερίνα Αργυροπούλου Οικογένεια & επιλογή σταδιοδρομίας {1} Αναπαραγωγή του σχεδίου οικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Αναφορά Απασχολησιμότητας Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Προφίλ Απασχολησιμότητας... 3 Πώς να διαβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Δρ. Κατερίνα Αργυροπούλου Η σύγχρονη αγορά εργασίας Η αγορά εργασίας μεταβάλλεται και διευρύνεται Η εργασία οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΔΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΔΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Επάγγελμα είναι η κύρια και μόνιμη εργασία που επιτελεί κάποιος και από την οποία εξασφαλίζει τα απαραίτητα για τη ζωή του αγαθά. Εργασία είναι η σκόπιμη και συνειδητή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικό εργαστήριο ασκήσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής με τη χρήση των αρχών της Θετικής Ψυχολογίας

Βιωματικό εργαστήριο ασκήσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής με τη χρήση των αρχών της Θετικής Ψυχολογίας Βιωματικό εργαστήριο ασκήσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής με τη χρήση των αρχών της Θετικής Ψυχολογίας Το πραγματικό ταξίδι της ανακάλυψης δεν συνίσταται στην αναζήτηση νέων τοπίων, αλλά στην απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

Η Επαγγελματική Συμβουλευτική μέσα από το πρίσμα της Θετικής Ψυχολογίας

Η Επαγγελματική Συμβουλευτική μέσα από το πρίσμα της Θετικής Ψυχολογίας Η Επαγγελματική Συμβουλευτική μέσα από το πρίσμα της Θετικής Ψυχολογίας Δέσποινα Σιδηροπούλου Δημακάκου Καθηγήτρια Επαγγελματικής Αξιολόγησης & Καθοδήγησης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ανθρωποκεντρικού ρεαλιστικού ονείρου;

ανθρωποκεντρικού ρεαλιστικού ονείρου; Η Eκπαιδευτική και Επαγγελματική απόφαση: Υλοποίηση ενός συμβατικού ή ενός ανθρωποκεντρικού ρεαλιστικού ονείρου; Ελένη Παπαστεφάνου Διευθύντρια Γυμνασίου Ανεργία σε παγκόσμια κλίμακα: Εύκολα γίνεται αντιληπτό

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. Φιλία Ίσαρη Επίκουρη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. Φιλία Ίσαρη Επίκουρη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Φιλία Ίσαρη Επίκουρη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝ-ΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ=συνεξετάζω με κάποιον το πρόβλημα του και

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Σταδιοδρομίας και ο Ρόλος της Συμβουλευτικής στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα. Λίλιαν Σουμέλη

Διαχείριση της Σταδιοδρομίας και ο Ρόλος της Συμβουλευτικής στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα. Λίλιαν Σουμέλη Διαχείριση της Σταδιοδρομίας και ο Ρόλος της Συμβουλευτικής στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα Λίλιαν Σουμέλη Μsc Ψυχολόγος & Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Εξωτερική Συνεργάτης της Συμβουλευτικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Managers & Leaders. Managers & Leaders

Managers & Leaders. Managers & Leaders είναι διαφορετικοί? Οι ηγέτες των επιχειρήσεων έχουν περισσότερα κοινά µε τους καλλιτέχνες παρά µε τους Managers.. 1 Αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας SHIP Αντιµετώπιση της αλλαγής Λήψηαπόφασης : τι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική ανάπτυξη

Επαγγελματική ανάπτυξη Επαγγελματική ανάπτυξη ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Τομέας Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ..

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ.. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: Αύγουστος 02, 2012 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Μυρτώ Λεμονούδη και Έλλη Κουβαράκη MSc Κλινική Ψυχολογία Παν/μίου Αθηνών -Ψυχοθεραπεύτριες Επόπτης: Γιώργος Ευσταθίου Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας Παν/μίου Αθηνών-Ψυχοθεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας»

«Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας» Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Γραφείο ιασύνδεσης Εκδήλωση «ιαδροµές Σταδιοδροµίας» «Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας» Ναταλία Μουτοπούλου Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Αίθουσα Συνεδρίων, 15/10/2015 Τι (επιπλέον) θα µάθουµε

Διαβάστε περισσότερα

- SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool

- SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool UNIVERSITY OF PATRAS Laboratory on Sociology and Education - SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool Σας παρακαλούμε να σημειώσετε, σε ποιο βαθμό σας ταιριάζει προσωπικά η καθεμιά από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Επαγγελματική Συμβουλευτική Επαγγελματική Συμβουλευτική ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Τομέας Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1 ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Θετική Ψυχολογία Καρακασίδου Ειρήνη, MSc Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Εισαγωγή Θετική-Αρνητική Ψυχολογία Στόχοι της Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

The Jobbies. 14ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Project Β τριμήνου «Το επάγγελμα που επιλέγω» Αντωνιάδου Δέσποινα. Βάκουλης Παναγιώτης.

The Jobbies. 14ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Project Β τριμήνου «Το επάγγελμα που επιλέγω» Αντωνιάδου Δέσποινα. Βάκουλης Παναγιώτης. The Jobbies 1ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Project Β τριμήνου 2013-201 «Το επάγγελμα που επιλέγω» Αντωνιάδου Δέσποινα Βάκουλης Παναγιώτης Δοξάκης Δημήτρης Δρούγκας Στάθης Καρβουνίδης Χάρης Η επιρροή που ασκούν οι

Διαβάστε περισσότερα

αθλητισµό Παρακίνηση για επίτευξη Περιβάλλον επίτευξης Θεωρία ανάγκης για επίτευξη Παρακίνηση για επίτευξη στον αθλητισµό και στη φυσική αγωγή

αθλητισµό Παρακίνηση για επίτευξη Περιβάλλον επίτευξης Θεωρία ανάγκης για επίτευξη Παρακίνηση για επίτευξη στον αθλητισµό και στη φυσική αγωγή ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 3 Παρακίνηση για επίτευξη στον αθλητισµό και στη φυσική αγωγή Μάριος Γούδας Τι µας παρακινεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

IX.Παρακίνηση των Εργαζομένων Κίνητρα για τους Εργαζόμενους

IX.Παρακίνηση των Εργαζομένων Κίνητρα για τους Εργαζόμενους Κίνητρα για τους Εργαζόμενους 230 Σημαντική η παροχή κινήτρων Για την επιλογή μιας επιχείρησης έναντι κάποιας άλλης Για να προσπαθούν για την εκτέλεση της εργασίας Για να είναι η εκτέλεση της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα

Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συμπεριφορική θεραπεία ζεύγους συνδέεται με ορισμένες τεχνικές οι οποίες βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ποιες είναι οι ψυχολογικές Ο όρος «Εξάσκηση Ψυχολογικών Δεξιοτήτων» χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Εισηγητές: Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Ανδρέας Θεοδωρίδης, Διευθυντής Σχολείου Ανδρέας Κυθραιώτης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις. Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις. Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Από την αρχή της καταγωγής στην αρχή της επίδοσης Δάσκαλος: -Για να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης

Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης Δια Βίου Μάθηση και Βιβλιοθήκες - ENTITLE Επίκ. καθηγήτρια Περιεχόμενα 1.Εισαγωγή 2.Θεωρίες Κινήτρων 2.1 Θεωρίες Προσωπικότητας 2.2 Γνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διοίκηση Καριέρας (Career Management) είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί» Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους Η αυτοεικόνα μας «σχηματίζεται» ως ένα σχετικά σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 3 ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΟΤΑΝ Η ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας 29.05.2015 Ερωτήματα που μας απασχολούν Τι κάνουμε όταν αμφιβάλλουμε για το αν θα τα καταφέρουμε να κρατήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Αξιολόγηση Ικανοτήτων Αξιολόγηση Ικανοτήτων Γενική Περιγραφή της Ενότητας: Αυτή η ενότητα στοχεύει στην αξιολόγηση των ηγετικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

H Ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των παιδιών

H Ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των παιδιών H Ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των παιδιών Ευγενία Μαυρομάτη, Παιδοψυχολόγος Δήμου Πειραιά Ευγενία Μαυρομάτη Παιδοψυχολόγος Ο ηλεκτρισμός και το μικρόφωνο του Τόμας Έντισον, ο τηλέγραφος του Γκράχαμ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: 07 Μαρτίου, 2013 2 0

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ

Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ Το Έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις 30 Μαρτίου 2015 Εισηγητής : B.Αϊβαζίδης MSc, PhDc Χαρακτηριστικά του σημερινού εργασιακού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Η οικογένεια είναι το κατ εξοχήν περιβάλλον στο οποίο ζει, αναπτύσσεται και διαμορφώνεται το παιδί. Αντιλαμβάνεται λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής Εισαγωγικά Η παιδαγωγική του Σχεδίου Εργασίας ή μέθοδος Project βασίζεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Δρ. Μαρία Μαυροπούλου ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ; Διαφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων ή ομάδων σε ένα θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος Δρ. Μαρία Μαυροπούλου 1 ΟΜΑΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 18. Συμβουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ομαδικά Εργαστήρια

Δράση 18. Συμβουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ομαδικά Εργαστήρια Δράση 18 Συμβουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας Ομαδικά Εργαστήρια «Ανάπτυξη & ενίσχυση ικανοτήτων συνέντευξης, ως εργαζόμενος ή ως εργοδότης» Προετοιμασία για τη συνέντευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γκορέζης Παναγιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ Μπέλλου Βικτώρια Επίκ. Καθηγήτρια ΠΘ 2 3 Διοίκηση αλλαγής Η διαδικασία που επιτρέπει στους ανθρώπους να αφομοιώνουν τις αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική. Σταδιοδρομίας και Λήψη Επαγγελματικών Αποφάσεων

Συμβουλευτική. Σταδιοδρομίας και Λήψη Επαγγελματικών Αποφάσεων Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Λήψη Επαγγελματικών Αποφάσεων Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Κρήτης Αλογδιανάκη Μαριάννα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Ιούνιος 2008 ΕΣΤΙΑΣΜΟΣ Τι είναι η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 4 ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΤΟ ΦΟΒΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Εάν ο φόβος για τις εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρακίνηση των Εργαζομένων Αποδοχή των Αλλαγών Ηγεσία

Παρακίνηση των Εργαζομένων Αποδοχή των Αλλαγών Ηγεσία Παρακίνηση των Εργαζομένων Αποδοχή των Αλλαγών Ηγεσία 1 Κίνητρα για τους Εργαζόμενους Η αποτελεσματικότητα κάθε εργαζομένου είναι συνάρτηση των προσόντων που απαιτεί η θέση του περιεχόμενου της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ένα σεμινάριο για τις συγκρούσεις;

Γιατί ένα σεμινάριο για τις συγκρούσεις; Σεμινάρια ΕΚΔΔΑ 2009-10 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ στον χώρο της Υγείας Γιατί ένα σεμινάριο για τις συγκρούσεις; Εάν τις διαχειριστούμε όπως συνήθως, μπορεί να: Οδηγήσουν σε προσωπικές αντιπάθειες Διαταράξουν/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KAI ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KAI ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KAI ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1. Πρόγραμμα Κατάρτισης Κοινωνικών Επιστημόνων στην Παροχή Συμβουλευτικής Παρακίνησης για τη Διακοπή Καπνίσματος Προληπτικής Ιατρικής (Ι.Κ.Π.Ι.) σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.anadeixi.gr Υπεύθυνοι έρευνας: Παπαχατζής Κωνσταντίνος, ιευθύνων Σύµβουλος Ρουσοµάνη Βασιλική, Σύµβουλος Ανθρώπινου υναµικού Αθήνα Θεσσαλονίκη Α. ιάκου 21,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα;

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA Επισκόπηση της παρούσας οµιλίας Έχει το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Έφηβοι και αυτοεκτίμηση

Έφηβοι και αυτοεκτίμηση Έφηβοι και αυτοεκτίμηση Με τον όρο αυτοεκτίμηση εννοούμε τον βαθμό στον οποίο εκτιμούμε, σεβόμαστε αλλά και αποδεχόμαστε τον εαυτό μας όπως είναι. Με λίγα και απλά λόγια, είναι η εσωτερική αντίληψη που

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ]

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Φαινομενολογική θεωρητική κατεύθυνση η οποία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος διαθέτει από μόνος του την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα