Κωνικές τομές. Πηγή έμπνευσης για την κατασκευή προβλημάτων της Ευκλείδειας Γεωμετρίας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωνικές τομές. Πηγή έμπνευσης για την κατασκευή προβλημάτων της Ευκλείδειας Γεωμετρίας."

Transcript

1 Κωνικές τομές. Πηγή έμπνευσης για την κατασκευή προβλημάτων της Ευκλείδειας Γεωμετρίας. Σπύρος Παναγιωτόπουλος Καθηγητής Μαθηματικών ΓΕΛ Σπερχειάδας Λαμία Μιχαήλ Τζούμας Σχ. Σύμβουλος Μαθηματικών Ιωσήφ Ρωγών και Βεΐκου Μεσολόγγι Περίληψη Μια μαθηματική δραστηριότητα αποτελείται από δύο σκέλη: την κατασκευή και τη λύση ενός προβλήματος. Δυστυχώς, οι μαθηματικοί δάσκαλοι, μέχρι σήμερα, εστιάζουν στο σκέλος της λύσης του προβλήματος και παραβλέπουν εκείνο της κατασκευής. Όμως, προκειμένου να αναπτύξουν οι μαθητές μας διερευνητικό προσανατολισμό, αλλά και θετική στάση απέναντι στα Μαθηματικά, θα πρέπει να πάψουμε να αγνοούμε το σκέλος της κατασκευής προβλήματος. Για την κατασκευή προβλημάτων υψηλής ποιότητας προσφέρεται η Ευκλείδεια Γεωμετρία και ιδιαίτερα οι Κωνικές Τομές(κ.τ.), λόγω του πλήθους των ιδιοτήτων που έχουν. Η χρήση επιπλέον της σύγχρονης τεχνολογίας δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να πειραματιστούν, να εικάσουν, αλλά και να προβληματιστούν και να συμπεράνουν. Conic Sections: Source of ideas for the problem posing of Euclidean Geometry Spyros Panagiotopoulos Teacher of Mathematics Michael Tzoumas Advisor of Math Teachers 1

2 Abstract A mathematic activity consists of two parts: The construction of the problem and the solution of it. Unfortunately, up to the present day, teachers of mathematics focus on the process of solving the problem and overlook that of construction. However, if we wish our students to acquire an exploratory orientation along with a positive attitude towards mathematics, we should cease overlooking the part of problem construction. Euclidean Geometry, and especially Conic Sections, offers the opportunity of constructing high standard mathematical problems because of the great variety of properties it is accompanied with. Furthermore, the use of current technology offers the students the potentiality to experiment and suppose as well as to speculate and infer. 1. Εισαγωγή. Στα πλαίσια της ενεργητικής και ερευνητικής στάσης των μαθητών για τα Μαθηματικά, κεντρική θέση κατέχει η δραστηριότητα, δηλαδή η κατασκευή και επίλυση ενός προβλήματος. Μάλιστα, ο Polya [5] στο περίφημο έργο του «How to solve it» προτείνει: «Όταν δεν μπορείς να λύσεις κάποιο πρόβλημα, προσπάθησε να λύσεις κάποιο σχετικό», προφανώς που θα κατασκευάσεις. Όμως, και πολλοί άλλοι επιστήμονες και ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι μαθητές πρέπει να έχουν την ευκαιρία για την κατασκευή (και επίλυση) μαθηματικών προβλημάτων π.χ. [6], [8]. Συνηθισμένο αλλά και κυρίαρχο πλαίσιο για την κατασκευή και διατύπωση Μαθηματικών προβλημάτων είναι αυτό της καθημερινής ζωής. Ω- στόσο, στις μεγάλες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η εύρεση και χρήση ενός αξιόλογου τέτοιου πλαισίου δυσκολεύει σημαντικά, ιδιαίτερα στη στοιχειώδη Ευκλείδεια Γεωμετρία (σεγ), δεδομένου ότι τόσο στα σχολικά εγχειρίδια, όσο και στην υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν υπάρχει ή είναι περιορισμένο. Προτείνουμε, λοιπόν, ενοποίηση των εννοιών της σεγ μέσα στο πλαίσιο των κ.τ., όπου ένα μεγάλο πλήθος ιδιοτήτων αυτών δίνει τη δυνατότητα αλλά και την ευκαιρία οι μαθητές να διαπραγματευτούν δημιουργικά, κάνοντας επανάληψη και επομένως κατακτώντας, ένα μεγάλο πλήθος των εννοιών αυτών. Επιπλέον, το πλαίσιο που προτείνουμε, επειδή μπορεί να διατηρηθεί σταθερό, δύναται να θεωρηθεί «ξεκούραστο», με την έννοια ότι μειώνει το νοητικό φορτίο του μαθητή που επιφέρει η συνεχής αλλαγή πλαισίου. Η κατασκευή ενός προβλήματος μπορεί να προκύψει σε τρεις περιπτώσεις [7].

3 Κατά την επίλυση ενός προβλήματος, όταν, δηλαδή, προσπαθώντας να λύσεις κάποιο πρόβλημα, σου παρουσιάζεται ένα νέο, μικρότερο ίσως από το αρχικό, ενίοτε ισοδύναμο ή και μεγαλύτερο. Μετά τη λύση του προβλήματος ο λύτης (ή ερευνητής), αξιοποιώντας την εμπειρία του, είναι δυνατόν να κατασκευάσει άλλα, χρησιμοποιώντας την καινούργια γνώση ή να δημιουργήσει μια καινούργια κατάσταση, αλλάζοντας πιθανόν τις συνθήκες του αρχικού. Όταν εκμεταλλευτούμε κατάλληλα τα εμπειρικά δεδομένα (η νέα τεχνολογία είναι πλούσια πηγή τέτοιων εμπειριών) ή ένα εξωτερικό ερέθισμα για να δημιουργήσουμε ένα εντελώς νέο και πρωτότυπο πρόβλημα. Ορισμένοι ερευνητές ταξινομούν τα προβλήματα που κατασκευάζονται σε δομημένα, ημιδομημένα και ελεύθερα. Άλλοι πάλι σε τυπικά και άτυπα. Εμείς, όμως, εδώ δε θα ασχοληθούμε και ούτε θα μελετήσουμε τον τρόπο ταξινόμησης αυτών, αλλά θα δώσουμε παραδείγματα κατασκευής (και λύσης) προβλημάτων της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, μέσα από τις κωνικές τομές, ώστε να αποτελέσουν εφαλτήριο, στις τελευταίες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσων ενδιαφέρονται για μια τέτοια προσέγγιση. Τα καινούργια προβλήματα μπορούν να γίνουν με πολλούς τρόπους, εδώ, όμως, απλά αλλάζουν οι υποθέσεις του αρχικού προβλήματος των κ.τ. (ενίοτε και τα συμπεράσματα) με άλλες ισοδύναμες που προκύπτουν από την κατασκευή ή την παρατήρηση αυτών. Όσον αφορά τον τρόπο παρουσίασης, θα ισχύσουν τα εξής: Όταν αναφερόμαστε στην αναλυτική γεωμετρία, θα αναφερόμαστε ως Θέμα, ενώ, όταν αναφερόμαστε στην κατασκευή, θα α- ναφέρεται ως Πρόβλημα. Στη δεύτερη παράγραφο υπάρχουν Θέματα και Προβλήματα από την Παραβολή, στη τρίτη παράγραφο από την Έλλειψη και στη τέταρτη από την Υπερβολή. 3

4 . Προβλήματα από την Παραβολή Ορισμός.1 Έστω ένα σημείο Ε και μια ευθεία, που δεν περιέχει το Ε. Ο- νομάζεται παραβολή με εστία το σημείο Ε και διευθετούσα την ευθεία δ ο γεωμετρικός τόπος (γ.τ.) C, των σημείων του επιπέδου τα οποία ισαπέχουν από το Ε και τη δ. Κατασκευάζουμε την Παραβολή με ένα λ.δ.γ, ως εξής. Στην ευθεία δ παίρνουμε ένα σημείο Α και φέρνουμε την ημιευθεία Αt κάθετη στη δ. Φέρνουμε τη μεσοκάθετη στο τμήμα ΕΑ, η οποία τέμνει την Αt στο Μ. Καθώς το Α διαγράφει τη δ το Μ, δημιουργεί την Παραβολή. Ένα πλήθος ιδιοτήτων της σ.ε.γ. γίνεται τότε φανερό, όπως φαίνεται στις [9] και [10]. Έχοντας στο μυαλό μας τις ιδιότητες αυτές, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την κατασκευή των προβλημάτων Θέμα 1 ο : Έστω η Παραβολή C με εστία το σημείο Ε και διευθετούσα την ευθεία δ. Αν ΜΝ μια χορδή της C που διέρχεται από το Ε, τότε (Σχήμα 1) οι εφαπτόμενες στα Μ και Ν τέμνονται στο Κ, πάνω στην δ. η γωνία ΜΚΝ είναι ορθή. η ΚΕ είναι κάθετη στην ΜΝ. Αν ΜΜ και ΝΝ είναι οι αποστάσεις των Μ και Ν από τον οριζόντιο άξονα, τότε το γινόμενο ΜΜ ΝΝ είναι σταθερό. Πρόβλημα.1: Σε δισορθογώνιο τραπέζιο ΑΜΝΒ με Α=Β=90 ο και ΜΝ=ΑΜ+ΒΝ (Σχήμα ), ισχύουν τα εξής: 4

5 1. Οι διχοτόμοι των γωνιών Μ και Ν τέμνονται στο σημείο Κ της ΑΒ.. Αν Ε σημείο της ΜΝ ώστε ΜΕ=ΑΜ, η ΚΕ είναι κάθετη στην ΜΝ. 3. Η γωνία ΜΚΝ είναι ορθή. 4. Το γινόμενο των αποστάσεων των Μ και Ν από την παράλληλη στις βάσεις, από το Ε είναι σταθερό. Λύση: Το 1. είναι γνωστή ά- σκηση του βιβλίου Γεωμετρίας [3]. Το. προκύπτει από την ισότητα των τριγώνων ΑΜΚ και ΜΚΕ. Για το 3. παρατηρούμε ότι το τρίγωνο ΜΚΝ είναι ορθογώνιο, αφού η ΜΚ και ΝΚ διχοτομούν παραπληρωματικές γωνίες. Τέλος το 4. προκύπτει από το γεγονός ότι ΚΝ ΑΕ και ΚΜ ΒΕ, οπότε και από το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΕΒ έχουμε ΜΜ ΝΝ = ΑΛ ΒΛ=ΕΛ. Ενδιαφέρον αποκτά το παραπάνω πρόβλημα, αν υπάρξουν μαθητές που θα πάρουν τις υποθέσεις τους από τη στερεομετρία, π.χ. Πρόβλημα.: Έστω (Ο,R) μια σφαίρα στο εσωτερικό ενός κώνου, και (K 1,R 1 ) και (K,R ) είναι οι τομές των δυο εφαπτόμενων επιπέδων αυτής, των κάθετων στον άξονα του κώνου. Αν ένα επίπεδο, διερχόμενο από τον άξονα του κώνου, τέμνει το σχήμα, τότε η διχοτόμος κάθε γωνίας του τετράπλευρου, που σχηματίζεται, διέρχεται από σταθερό σημείο. Το γινόμενο των αποστάσεων των βάσεων από το επίπεδο επαφής σφαίρας - κώνου είναι σταθερό. Λύση: Η λύση του ανάγεται στη λύση του προηγούμενου προβλήματος, αφού φέρνοντας την Κ 1 Κ προκύπτει το Σχήμα. 5

6 3. Προβλήματα από την Έλλειψη. Ορισμός 4.1. Έστω Ε και Ε δυο σημεία ενός επιπέδου. Ονομάζεται έλλειψη με εστίες τα σημεία Ε και Ε ο γεωμετρικός τόπος C των σημείων του επιπέδου των οποίων το άθροισμα των αποστάσεων από τα Ε και Ε είναι σταθερό ( ) και μεγαλύτερο του Ε Ε ( ). Η κατασκευή της έλλειψης με ένα λ.δ.γ γίνεται ως εξής. Σε κύκλο (, ) παίρνουμε ένα σημείο Ν. Φέρνουμε τη μεσοκάθετη στο τμήμα ΕΝ, η οποία τέμνει την Ε Ν στο Μ. Καθώς το Ν διαγράφει τον κύκλο, το Μ δημιουργεί την Έλλειψη. Ένα πλήθος ιδιοτήτων της σ.ε.γ. καταγράφονται στις [9] και [10]. Όταν εκμεταλλευτούμε τις ιδιότητες αυτές, μπορούμε να κατασκευάσουμε πλήθος προβλημάτων της σ.ε.γ. Εδώ θα κάνουμε α- πλά νύξη. 1. Θέμα 3.1. Έστω ΓΔ το τμήμα μιας εφαπτομένης της έλλειψης με εστίες τα Ε και Ε στο Μ, που περιέχεται μεταξύ των εφαπτόμενων στα άκρα Α και Α του μεγάλου της ά- ξονα (Σχήμα 4). 1. Οι Ε Γ και ΕΔ διχοτομούν τις γωνίες ΜΕ Α και ΜΕΑ αντίστοιχα.. Το τμήμα ΓΔ φαίνεται από κάθε εστία της με ορθή γωνία. 6

7 Αφού τα Γ και Δ είναι τα παράκεντρα του τριγώνου ΜΕΕ προκύπτει το επόμενο πρόβλημα. Πριν από αυτό όμως θα δώσουμε ως Λήμμα, ξαναδιατυπωμένη, μια άσκηση από το [3]. Λήμμα 3.1. (Άσκηση 7, σελ. 88, [3]) Σε τρίγωνο ΑΒΓ η απόσταση του ίχνους του έκκεντρου σε μια πλευρά του, από μια κορυφή του, ισούται με τη διαφορά της απέναντι πλευράς (της κορυφής) από την ημιπερίμετρο αυτού. Η απόσταση του ίχνους του παράκεντρου στο εξωτερικό μιας πλευράς του, από την πλησιέστερη κορυφή του τριγώνου, ισούται με τη διαφορά της πλευράς, που ανήκει το ίχνος, από την ημιπερίμετρο αυτού. Πρόβλημα 3.1 Θεωρούμε το τρίγωνο ΑΒΓ. Αν Ι είναι το έκκεντρο και Α 1, Β 1, Γ 1 τα παράκεντρα αυτού (Σχήμα 5). Τότε 1. οι κύκλοι με διάμετρο τις Β 1 Γ 1 και ΙΑ 1, αντίστοιχα, διέρχονται από τα Β και Γ.. Οι προβολές των τμημάτων ΒΓ 1 και ΓΒ 1 στην ΒΓ είναι ίσες. 3. Επίσης οι προβολές των τμημάτων ΒΙ και ΓΑ 1 στην ΒΓ είναι ίσες Λύση: 1. Οι διχοτόμοι εφεξής παραπληρωματικών γωνιών τέμνονται κάθετα.. Από το λήμμα 3.1. ΒΝ = ΓΜ = τ-α ΒΛ = ΓΚ = τ-γ. Θέμα 3. (Εφαρμογή 1, σελ. 109 []). Έστω C 1 (α,β) μια έλλειψη με κέντρο Ο και C (Ο,α) ο κύκλος με κέντρο Ο και ακτίνα α. Αν Μ ένα σημείο της έλλειψης C 1 και Δ το σημείο που η κάθετη από το Μ στον οριζόντιο άξονα τέμνει το κύκλο C, τότε οι εφαπτόμενες του κύκλου στο Δ και της έλλειψης στο Μ διέρχονται από το ίδιο σημείο Σ του οριζόντιου άξονα. Πρόβλημα 3.. Θεωρούμε τον κύκλο C 1 (O, R) και επί μιας διαμέτρου του Α Α το σημείο Β. Θεωρούμε, επίσης, τα σημεία Κ και Γ, μέσα των ΟΒ και ΑΒ αντίστοιχα. Έστω, τέλος, η μεσοκάθετη στην ΒΜ, όπου Μ τυχαίο σημείο του κύκλου C 1, η οποία τέμνει την Α Α στο Σ και την ΟΜ στο 7

8 Ν. Αν Δ είναι το σημείο τομής της κάθετης από το Ν στην Α Α με τον κύκλο C (K, KΓ = ρ), τότε η εφαπτόμενη του κύκλου C στο Δ διέρχεται από το Σ (Σχήμα 6). Λύση: Αφού η ΚΕ ΟΜ (Κ και Ε τα μέσα των ΟΒ και ΒΜ αντίστοιχα) ισχύει 1. Επίσης 1, επειδή η ΝΕ μεσοκάθετη στη ΒΜ. Α- κόμη, αφού το ΒΕΝΖ είναι εγγράψιμο. Έτσι, τα τρίγωνα ΚΖΕ και ΚΕΣ είναι όμοια( ˆ κοινή, ˆ o o ˆ ). Από την ομοιότητα αυτή προκύπτει ότι. Έστω τώρα Σ το σημείο τομής της εφαπτομένης στο Δ του κύκλου C και της ΟΑ. Αφού το ΔΖ είναι ύψος του ορθογωνίου τριγώνου ΚΔΣ, θα ισχύει. Όμως επειδή ΚΔ = ' ΚΕ = ρ, προκύπτει ότι και από αυτό ότι ΚΣ = ΚΣ, που είναι το ' ζητούμενο. 4. Προβλήματα από την Υπερβολή. Ορισμός 4.1. Έστω Ε και Ε δυο σημεία ενός επιπέδου. Ονομάζεται υπερβολή με εστίες τα σημεία Ε και Ε ο γεωμετρικός τόπος C των σημείων 8

9 του επιπέδου των οποίων η διαφορά των αποστάσεων από τα Ε και Ε είναι σταθερή ( ) και μικρότερη του Ε Ε ( ). Κατασκευάζουμε την Υπερβολή με ένα λ.δ.γ, ως εξής. Σε κύκλο (, ) παίρνουμε ένα σημείο Ν. Φέρνουμε τη μεσοκάθετη στο τμήμα ΕΝ, η οποία τέμνει την Ε Ν στο Μ. Καθώς το Ν διαγράφει τον κύκλο, το Μ δημιουργεί την Υπερβολή. Ένα πλήθος ιδιοτήτων της σ.ε.γ. φανερώνονται, [9] και [10]. Αυτές τις ιδιότητες εκμεταλλευόμαστε για την κατασκευή των προβλημάτων μας. Θέμα 4.1: (Άσκ. σελ. 14 []). Έστω ε και ε οι εφαπτόμενες στις κορυφές Α και Α μιας υπερβολής (Σχήμα 7). Αν μια τρίτη εφαπτόμενη τέμνει τις δυο προηγούμενες στα σημεία Γ και Γ, τότε 1. ο κύκλος με διάμετρο το ΓΓ διέρχεται από τις εστίες της υπερβολής.. AΓ AΓ '. Πρόβλημα 4.1: Θεωρούμε τον κύκλο (Ο,ρ), ένα σημείο Α εκτός αυτού και Β το σημείο τομής του κύκλου με το τμήμα ΟΑ. Έστω Ν το μέσον του ΑΒ και Μ τυχαίο σημείο του κύ- 9

10 κλου. Αν Γ το σημείο τομής της μεσοκάθετης στο ΑΜ και της μεσοκάθετης στο ΑΒ, τότε 1. το τετράπλευρο ΟΑΓΜ είναι εγγράψιμο.. Αν, επιπλέον, το Δ είναι σημείο της ΟΑ με ΟΔ = = ΑΝ και Ε είναι το σημείο τομής της κάθετης στην ΟΑ στο Δ και της μεσοκάθετης ΑΜ, τότε το ΟΕΑΓ είναι εγγράψιμο. 3. ΕΔ ΓΝ = σταθερό. Λύση: 1. Έστω ΟΓ η διάκεντρος των κύκλων c και f (Σχήμα 8). Το ΟΑΓΜ είναι εγγράψιμο, αφού η ΟΓ διχοτομεί την γωνία ΜΓΒ και η ΓΝ την γωνία ΒΓΑ, η γωνία β είναι ίση με την γωνία α (= 90 ) όμως, αφού η ΓΚ διχοτομεί την γωνία ΜΓΑ και για την γ ισχύει το ίδιο, δηλαδή γ= 90. Για το. και το 3., αφού φέρουμε την μεσοκάθετη στην ΟΑ, όλα προκύπτουν από τη συμμετρία. Τέλος, αναφέρουμε το επόμενο πρόβλημα, που δεν είναι πρόβλημα της σεγ, αλλά είναι πρόβλημα των κωνικών τομών. Προέρχεται από τη μελέτη των προβλημάτων 3.1 και 4.1. Πρόβλημα 4.. Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και επί της ΒΓ το σημείο Σ σε σταθερή απόσταση c από το Β ή Γ. Ο γεωμετρικός τόπος της κορυφής Α είναι: 1. Τμήμα έλλειψης, όταν το παράκεντρο Ι β ή Ι γ κινείται επί της κάθετης στη ΒΓ στο σημείο Σ (το Σ εκτός του τμήματος).. Τμήμα υπερβολής, όταν το παράκεντρο Ι α ή το έκκεντρο Ι κινείται επί της κάθετης στη ΒΓ στο σημείο Σ (το Σ εντός του τμήματος). Λύση: Από το Λήμμα 3.1, προκύπτουν τα εξής: 10

11 1 1. c ( ) c c, δηλαδή, το άθροισμα των αποστάσεων της κορυφής Α από τα σταθερά σημεία Β και Γ είναι σταθερό. 1. c ( ) c c, δηλαδή, η διαφορά των αποστάσεων της κορυφής Α από τα σταθερά σημεία Β και Γ είναι σταθερή. Επίλογος Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια να δείξουμε ότι από τις κωνικές τομές μπορούμε να κατασκευάσουμε πλήθος προβλημάτων της σ.ε.γ. Ο αριθμός τέτοιων προβλημάτων, που θα μπορούσε κάποιος να δει και να επεξεργαστεί, είναι πολύ μεγάλος. Οι έννοιες, που θα επαναλάβουν ή θα διαπραγματευτούν οι μαθητές είναι, επίσης, πολλές. Για του λόγου το αληθές, αναφέρουμε ότι στο πρόβλημα.1. οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το τραπέζιο και τις ιδιότητες αυτού, τις παραπληρωματικές γωνίες και τις διχοτόμους αυτών, με την ομοιότητα των τριγώνων και τις μετρικές σχέσεις των ορθογωνίων τριγώνων, ενώ στο πρόβλημα.. με τον κώνο, τον κόλουρο κώνο, τη σφαίρα και τα σημεία επαφής αυτών με επίπεδο και κώνο, τις ιδιότητες των εφαπτόμενων σφαίρας, την τομή επιφάνειας από επίπεδο. Στο πρόβλημα 3.1 ξαναβλέπουν το έκκεντρο και τα παράκεντρα του τριγώνου, την προβολή τμήματος σε ευθεία, τις εγγεγραμμένες γωνίας σε κύκλο, ενώ στο 3. τα εγγράψιμα τετράπλευρα και τις ιδιότητες αυτών, τα όμοια τρίγωνα και τις μετρικές σχέσεις αυτών, την παραλληλία και τις ιδιότητες της μεσοκάθετης. Τέλος στο πρόβλημα 4.1. θα θυμηθούν τις επίκεντρες και τις εγγεγραμμένες γωνίες, καθώς και τη σχέση αυτών με τα τόξα στα οποία βαίνουν και φυσικά τη συμμετρία και θα αντιληφθούν το μεγάλο πλήθος των προβλημάτων, που αυτή λύνει. Φυσικά, θεωρούμε ότι τόσο οι κωνικές τομές, όσο και η Ευκλείδεια Γεωμετρία αξίζουν της ιδιαίτερης προσοχής των Δασκάλων των Μαθηματικών, αφού δίνουν πολλαπλούς άξονες διδασκαλίας, αλλά και ανάπτυξης της μαθηματικής σκέψης. Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας βοηθάει στην κατεύθυνση αυτή. Η χρήση σύγχρονων αντιλήψεων και πρακτικών, όσον αφορά τη διδασκαλία των Μαθηματικών, πρέπει επίσης να υιοθετηθεί. Μια καλή πηγή πληροφόρησης, σχετικά με τις κωνικές τομές, είναι οι αναφορές [1] και [4]. 11

12 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Δ. Μπουνάκης, «Ιστορία και μελέτη με Ευκλείδεια μέσα των Κωνικών τομών», μεταπτυχιακή εργασία, Μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, 004. ( ). Αδαμόπουλος, Βισκαδουράκης, Γαβαλάς, Πολύζος, Σβέρκος, «Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης Β Λυκείου», ΟΕΔΒ, Αργυρόπουλος, Βλάμος, Κατσούλης, Μαρκάτης, Σιδέρης, «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου», ΟΕΔΒ, Th. Carronet, «Exercises de Géométrie», Huitième Livre, Librairie, Vuibert, Paris, G. Polya, «How to solve it» (nd ed.). New York: Doubleday, (1957). 6. E. A. Silver, & J. Cai, «An analysis of arithmetic problem posing by middle school students», Journal for Research in Mathematics Education, 7 (5), (1996). 7. L. D. English, «Children s problem posing within formal and informal contexts», Journal for Research in Mathematics Education, 9 (1), , (1998). 8. E. A. Silver, «On mathematical problem posing», For the Learning of Mathematics, 14 (1), (1994). 9. Μ. Γ. Τζούμας, «Οι γνωστές άγνωστες κωνικές τομές» 10. Μ. Γ. Τζούμας, «Οι κωνικές τομές με σεγ» 1

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Η Ευκλείδεια Γεωμετρία στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Τάσος Σωτηράκης, Καθηγητής Δ.Ε., 3 ο ΓΕΛ Ρόδου, tasotirakis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΣ ΤΟΜΕΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΣ ΤΟΜΕΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕ ΚΑΤΑΚΕΥΕ Ω ΤΟΜΕ ΚΩΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ την παρούσα εργασία ασχολούμαστε με προβλήματα του Απολλώνιου. Χωρίζεται σε τρία μέρη. το πρώτο γίνεται μια απλή προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Η Ευκλείδεια Γεωμετρία στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Κώστας Μαλλιάκας, Καθηγητής Δ.Ε., 1 ο ΓΕΛ Ρόδου, kmath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14 Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση

Εργαστηριακή εισήγηση Εργαστηριακή εισήγηση «Διδακτικό Σενάριο: Προσεγγίζοντας Κωνικές Τομές με τη βοήθεια της Μεσοκαθέτου στο Δυναμικό Περιβάλλον του Geometer s Sketchpad» Σάββας Πιπίνος 1, Σταύρος Κοκκαλίδης 2, Χρήστος Ηρακλείδης

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

Αφαίρεση και Γενίκευση στα Μαθηματικά

Αφαίρεση και Γενίκευση στα Μαθηματικά 1 Αφαίρεση και Γενίκευση στα Μαθηματικά Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ3 www.p-theodoropoulos.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή εξετάζεται εντός του πλαισίου της Διδακτικής των

Διαβάστε περισσότερα

B) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε..Β. 2010.

B) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε..Β. 2010. Β Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου Μ α θ ή µ α τ α Γ ε ν ι κ ή ς Π α ι δ ε ί α ς Άλγεβρα Γενικής Παιδείας I. ιδακτέα ύλη A) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Α Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κεφάλαιο ο : Κωνικές Τομές Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ένας κύκλος ορίζεται αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ΥΠΟΥΡΙΟ ΠΙΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΥΤΩΝ Κωδικός βιβλίου: 0--007 ΠΟΛΙΤΙΣΟΥ ΚΙ ΘΛΗΤΙΣΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ε Κ ε Ψ Ζ Ο Ι Θ ε Η μα ε4 και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ISBN 978-960-06--6

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΔΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ι ΚΘΗΗΤΕΣ ΜΘΗΜΤΙΚΩΝ Σ Χ Ε Δ Ι Δ Ι Δ Σ Κ Λ Ι Σ Δημήτρης Μπουνάκης Σχ. Σύμβουλος Μαθηματικών dimitrmp@sch.gr Ηράκλειο, Οκτώβριος 2010 ΘΕΜ : ΔΙΔΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΣΧΕΔΙ ΔΙΔΣΚΛΙΣ Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΣΘΕΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.3 ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ.4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ 8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα Εγγεγραµµένα σχήµατα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σκοπός του µαθήµατος είναι να δώσει στους µαθητές συνοπτικά τις απαραίτητες γνώσεις από τη διδακτέα ύλη της Α λυκείου που δεν διδάχθηκε ή διδάχθηκε περιληπτικά.

Διαβάστε περισσότερα

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές 1.1 Η Γεωμετρία Η Γεωμετρία αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο των Μαθηματικών και κατέχει ένα βασικό ρόλο στα προγράμματα σπουδών. Η σημασία της διδασκαλίας της συνδέεται τόσο με τη χρησιμότητά της στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Για να κάνουμε Γεωμετρία χρειαζόμαστε εργαλεία κατασκευής, εργαλεία μετρήσεων και εργαλεία μετασχηματισμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες. ΚΕΦΛΙΟ ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ Κανονικά Πολύγωνα. Να δοθεί ο ορισμός του κανονικού πολυγώνου. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.. Να βρεθεί η γωνία

Διαβάστε περισσότερα

EΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΟΥ-ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ. ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

EΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΟΥ-ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ. ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2 Ο ΣΥΝΕΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΙΕΥΣΗ 351 EΝ ΠΡΟΛΗΜ ΜΕΙΣΤΟΥ-ΕΛΧΙΣΤΟΥ. ΣΧΕΙΖΟΝΤΣ ΜΙ ΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤ ΣΕ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤ ΥΝΜΙΚΗΣ ΕΩΜΕΤΡΙΣ ΚΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Μπιζά Ειρήνη Μαθηματικός empiza@sch.gr Τσίτσος ασίλης Μαθηματικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός http://cutemaths.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 20,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γεωμετρικές κατασκευές Σκοπός των σημειώσεων αυτών είναι να υπενθυμίζουν γεωμετρικές κατασκευές, που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στο μάθημα της παραστατικής γεωμετρίας, της προοπτικής, αξονομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Γυµνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. ιδακτέα ύλη

Α Τάξη Γυµνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. ιδακτέα ύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 108 Θέματα - 24/1/2015

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 108 Θέματα - 24/1/2015 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσανατολισμού Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 08 Θέματα - 4//05 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσαν. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Τάξης Γενικού Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Τάξης Γενικού Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Τάξης Γενικού Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Η συγγραφή και η επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου υγγραφή και η επιμέλεια του βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί και το μολύβι

Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί και το μολύβι Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 233-243, 2014 Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Θέματα στην Εκπαίδευση το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (2002). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα Μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ [7] ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Κύκλος µε κέντρο Κ και ακτίνα ρ λέγεται ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του επιπέδου τα οποία απέχουν από το Κ απόσταση ίση µε ρ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ Αν ο κύκλος έχει κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικές αλληλεπιδράσεις στις κατασκευές μέσω του λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας geometer s sketchpad

Γνωστικές αλληλεπιδράσεις στις κατασκευές μέσω του λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας geometer s sketchpad Γνωστικές αλληλεπιδράσεις στις κατασκευές μέσω του λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας geometer s sketchpad Σ.Πατσιομίτου Εκπ/κός Δ/θμιας Εκπ/σης, Med Διδακτικής και Μεθοδολογίας Μαθηματικών ΕΚΠΑ, Υπ. Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα