ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Στάθης Ραγκούσης Γενικός ιευθυντής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Στάθης Ραγκούσης Γενικός ιευθυντής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε."

Transcript

1

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ε ΕΧΥ, στη συνεχή προσπάθεια της να παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται µε συνέπεια και αποτελεσµατικότητα στα καθηµερινά προβλήµατα των ήµων, αναλαµβάνει µέσω της εξειδικευµένης επιστηµονικής οµάδας της, να συντάξει και να προωθήσει ΩΡΕΑΝ αποκλειστικά στα Μέλη µας, το Mηνιαίο Eνηµερωτικό ελτίο Legal Info που έχει ως βασική θεµατολογία τη νοµοθετική και διοικητική επικαιρότητα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στόχος αυτής της πρωτοποριακής δραστηριότητας της Ε ΕΧΥ είναι να καλύψει την ανάγκη των ήµων να ενηµερώνονται έγκαιρα και έγκυρα για τις νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις ή µεταβολές που άµεσα τους αφορούν, δηλαδή για ζητήµατα που άπτονται της καθηµερινής λειτουργίας τους και εξυπηρετούν τους σκοπούς τους. Το ενηµερωτικό δελτίο που θα σας αποστέλλεται κάθε µήνα µε ηλεκτρονικό τρόπο, συµπεριλαµβάνει αυτούσια κείµενα των διατάξεων του Νόµου, εγκυκλίους καθώς και σχόλια από την εξειδικευµένη επιστηµονική µας οµάδα. Αναµένουµε δικά σας σχόλια ή παρατηρήσεις προκειµένου να συµβάλλουµε από κοινού, στη συνεχή βελτίωση του ελτίου έτσι ώστε να αποτελεί πραγµατικά ένα χρήσιµο εργαλείο για την επίλυση των καθηµερινών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στάθης Ραγκούσης Γενικός ιευθυντής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ηµοκρίτου 18, Αθήνα Τηλ.: , , Fax: ,

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2004 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Προσωπικού των Ο.Τ.Α....Error! Bookmark not defined. Άρθρο 1 (Πεδίο εφαρµογής)...error! Bookmark not defined. Άρθρο 2 (Μισθοί)...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 3 (Ηµεροµίσθια)...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 4 (Εφαρµογή του ν. 2515/97)...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 5 (Επέκταση εφαρµογής ΚΥΑ)...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 6 (Εφαρµογή διατάξεων του ν. 2623/98, ειδικές άδειες ωράριο)...error! Bookmark not defined. Άρθρο 7 Προληπτική Ιατρική...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 8 Κατασκηνώσεις...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 9 Συνδικαλιστικές Άδειες...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 10 Παροχές σε είδος...error! Bookmark not defined. Άρθρο 11 (Επέκταση διατάξεων)...error! Bookmark not defined. Άρθρο 12 Αιµοδοτική Άδεια...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 13 Επίδοµα Προβληµατικών και Παραµεθόριων Περιοχών...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 14 Αναδροµικά Οικογενειακής Παροχής...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 15 (Έναρξη ισχύος κατάργηση ΣΣΕ)...Error! Bookmark not defined. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α ΒΑΘΜΟΥ...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 1 ιευκολύνσεις Συνδικαλιστών...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 2 Άδειες Πρωτοβάθµιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 3 Άδειες Μελών Γενικού Συµβουλίου...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 4 Άδειες Μελών Εκτελεστικής Επιτροπής...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 5 Άδειες Αντιπροσώπων...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 6 ιαδικασία Χορήγησης...Error! Bookmark not defined. ΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ που απασχολούνται σε ηµοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, ηµοτικούς Οργανισµούς κ.λ.π. µε µορφή Ν.Π.Ι.. (Υ.Α /04, ΦΕΚ 1223/ τ. Β)...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 1 (Πεδίο εφαρµογής)...error! Bookmark not defined. Άρθρο 2 (Κατηγορίες µουσικών)...error! Bookmark not defined. Άρθρο 3 (Κατάταξη και διαβάθµιση)...error! Bookmark not defined. Άρθρο 4 (Αµοιβές και επιδόµατα)...error! Bookmark not defined. Άρθρο 5 (Επιδόµατα εορτών)...error! Bookmark not defined. Άρθρο 6 (Απασχόληση Κυριακές και αργίες)...error! Bookmark not defined. Άρθρο 7 (Ωράριο)...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 8 (Ευνοϊκότεροι όροι)...error! Bookmark not defined. Άρθρο 9 (Έναρξη ισχύος)...error! Bookmark not defined. Άρθρο 10 ( απάνη)...error! Bookmark not defined. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ µελών συλλογικών οργάνων και µονοµελών οργάνων διοίκησης Εγκ. ΥΠΕΣ Α/ΓΓ / ΟA/ Φ.12/17378/ Error! Bookmark not defined. Α ΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ Συµµόρφωση των λειτουργούντων κυνοκοµείων Υ.Α /04 (ΦΕΚ 1355 Β /2-9-04)...Error! Bookmark not defined. ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αποδοχές εφέδρων βαθµοφόρων 2/39235/0022/04 (ΦΕΚ 1296 Β / )...Error! Bookmark not defined. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ για θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης...Error! Bookmark not defined. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 2 ]

4 ΚΑΠ Συµπληρωµατική κατανοµή ΥΠΕΣ Α 44213/04 (ΦΕΚ 1334 Β / )Error! Bookmark not defined. Τρόπος τήρησης και ενηµέρωσης του προσωπικού µητρώου των δηµοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων Ν.Π... Π.. 178/04 (ΦΕΚ 154 Α / )...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 1 Προσωπικό Μητρώο του Υπαλλήλου...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 2 Αφαίρεση στοιχείων από το προσωπικό µητρώο....error! Bookmark not defined. Άρθρο 3 Βοηθητικό Προσωπικό Μητρώο....Error! Bookmark not defined. Άρθρο 4 Τήρηση και ενηµέρωση των στοιχείων του προσωπικού µητρώου...error! Bookmark not defined. Άρθρο 5 Περιοδική καταστροφή εκθέσεων αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων... Error! Bookmark not defined. Άρθρο 6 (Ισχύς)...Error! Bookmark not defined. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισµού οικ. έτους 2005 ΚΥΑ 2/42893/0094/04 (ΦΕΚ 1273 Β / )...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 1 Βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισµού...error! Bookmark not defined. Άρθρο 2 Σχεδιασµός τριετούς προϋπολογισµού...error! Bookmark not defined. Άρθρο 3 Τεχνική κατάρτισης του προϋπολογισµού των Νοµαρχιακών ΑυτοδιοικήσεωνError! Bookmark not defined. Άρθρο 4 Έσοδα...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 5 Έξοδα...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 6 Επενδύσεις...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 7 Ταµειακά υπόλοιπα...error! Bookmark not defined. Άρθρο 8 Συνοδευτικά του προϋπολογισµού Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 9 Ψήφιση και αξιολόγηση του προϋπολογισµού Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Error! Bookmark not defined. ΑΝΕΙΑ Καθορισµός κριτηρίων, διαδικασιών και δικαιολογητικών δανείων στα πλαίσια των ρυθµίσεων ληξιπρόθεσµων οφειλών τους. (ΚΥΑ 45382/04, ΦΕΚ Β 1408/ ).. Error! Bookmark not defined. Άρθρο 1 ικαιούχοι...error! Bookmark not defined. Άρθρο 2 Υποχρεώσεις που υπάγονται στη ρύθµιση...error! Bookmark not defined. Άρθρο 3 Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθµιση...error! Bookmark not defined. Άρθρο 4 Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του δανείου...error! Bookmark not defined. Άρθρο 5 Άρθρο 6 ιαδικασίες χορήγησης και εκταµίευσης του δανείου....error! Bookmark not defined. Όροι χορήγησης...error! Bookmark not defined. 1. ιάρκεια εξόφλησης του δανείου...error! Bookmark not defined. 2. Επιτόκιο χορήγησης...error! Bookmark not defined. 3. Απόδοση του προϊόντος του δανείου...error! Bookmark not defined. 4. Έναρξη εξυπηρέτησης...error! Bookmark not defined. 5. Τρόπος εξόφλησης Άρθρο 7 Χρήση του προϊόντος του δανείου...24 Άρθρο 8 Λογιστική απεικόνιση του προϊόντος του δανείου...24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 3 ]

5 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2004 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Προσωπικού των Ο.Τ.Α. Στην Αθήνα σήµερα Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2004, οι υπογεγραµµένοι: α. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΒΗ, Προϊσταµένη του Τµήµατος Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α., εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, δυνάµει της αριθµ: 26977/ απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. β. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ, υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκπρόσωπος του ηµοσίου, δυνάµει της αριθµ: 2/ 24403/ 0022/ απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής Ένωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε..Κ.Ε.), νοµίµως εξουσιοδοτηµένος δυνάµει της αριθµ: 2657/ απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε..Κ.Ε. δ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.), νοµίµως εξουσιοδοτηµένος δυνάµει της αριθµ: 167/ εξουσιοδότησης της διοίκησης της παραπάνω συνδικαλιστικής οργάνωσης, συνοµολογήσαµε και συναποφασίσαµε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, η οποία έχει ως κατωτέρω: Άρθρο 1 (Πεδίο εφαρµογής) 1. Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγεται το προσωπικό µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων που απασχολείται στους ήµους, στις Κοινότητες, στους Συνδέσµους, στα Ιδρύµατα και στα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου των ήµων και Κοινοτήτων και Οργανισµούς που εξαρτώνται ή επιχορηγούνται από τους ήµους ή τις Κοινότητες, µε συµβάσεις εργασίας Αορίστου και Ορισµένου Χρόνου και εφαρµόζεται αποκλειστικά στα µέλη των σωµατείων που ανήκουν µόνον στη δύναµη της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.) όπως αυτό προκύπτει από τα µητρώα των αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεων, για δε την εφαρµογή της απαιτείται βεβαίωση του σωµατείου και της Οµοσπονδίας. 2. Για την προσχώρηση και επέκταση εφαρµογής της παρούσας Σ.Σ.Ε. από άλλη συνδικαλιστική οργάνωσης εργαζοµένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1876/90. Άρθρο 2 (Μισθοί) Οι εργαζόµενοι στους Ο.Τ.Α. µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου των ειδικοτήτων των αντίστοιχων κλάδων των άρθρων 2 έως 12, εκτός του κλάδου.ε.2 Εποπτών Καθαριότητας, του άρθρου 13, εκτός των κλάδων.ε.4,.ε.11,.ε.24,.ε.25,.ε.26,.ε.27,.ε.28,.ε.29,.ε.30,.ε.32,.ε.35 των κλάδων των άρθρων 14 και 15 του Π.. 22/90, οι µουσικοί (καλλιτεχνικό προσωπικό καθώς και οι Καλλιτεχνικοί ιευθυντές και οι Πτυχιούχοι Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών, οι οποίοι εµισθοτούντο µε τις διατάξεις των εδαφ. γ και δ της παρ.7 του άρθρου 3 της από Σ.Σ.Ε. της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. µισθοδοτούνται ως κατωτέρω: 1. Οι διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25 και 28 του Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 297/ ) «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του ηµοσίου, Ν.Π... και Ο.Τ.Α, µονίµων στελεχών των Ενόπλων υνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις», επεκτείνονται και έχουν ανάλογη εφαρµογή στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου, των παραπάνω κλάδων, του παρόντος άρθρου. 2. Η κατάταξη στα µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 3205/ 2003, θα γίνει µε βάση τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται κατά την αρχική πρόσληψη των υπαλλήλων αυτών ή εκείνα που απαιτήθηκαν για την τυχόν ένταξή τους σε άλλη ειδικότητα και όχι µε άλλα αυξηµένα πρόσθετα προσόντα που απέκτησαν κατά την περίοδο της εργασίας τους. 3. Οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν σε τοµείς εκτός ηµοσίου, Ν.Π... και Ο.Τ.Α. (δηλαδή οι υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα) δεν αναγνωρίζονται για την µισθολογική εξέλιξη (Μ.Κ. και Χρονοεπίδοµα) των παραπάνω υπαλλήλων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 4 ]

6 4. Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδοµα αδείας, καθώς και η ωριαία αµοιβή για υπερωριακή εργασία, θα υπολογίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 16 του Ν. 3205/ 2003 και την αριθµ: 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Άρθρο 3 (Ηµεροµίσθια) Τα ηµεροµίσθια του κατωτέρω προσωπικού από διαµορφώνονται ως εξής: Α. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α., ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Ν.Π... ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 0 27, , , , , , , , , , , , , , , , , , 44 Β. ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α., ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Ν.Π... ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 0 31, , , , , , , , , , , , , , , , , , 76 Γ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ α. Το βοηθητικό προσωπικό που ασχολείται στις αποθήκες υλικών και οι εργάτες που προσφέρουν τεχνικές εργασίες, κατατάσσονται στα τεχνικά ηµεροµίσθια της παρ. Β του παρόντος άρθρου µε µηδέν έτη υπηρεσίας µετά την συµπλήρωση πέντε (5) ετών απασχόλησης στις ανωτέρω υπηρεσίες και από την ηµεροµηνία χορήγησης του τεχνικού ηµεροµισθίου. β. Οι εργάτες που απασχολούνται ως οδηγοί µε άδεια οδήγησης και σχετική άδεια της ιεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του ΥΠ.ΕΣ...Α., θα λαµβάνουν τα αντίστοιχα ηµεροµίσθια των τεχνητών για όσο διάστηµα θα ασκούν τα συγκεκριµένα καθήκοντα.. Τα ανωτέρω ηµεροµίσθια των εδαφ. Α, Β και Γ του παρόντος άρθρου προσαυξάνονται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 5 ]

7 1. Με επίδοµα γάµου 1, 41 ηµερησίως που καταβάλλεται: α. Στους έγγαµους µισθωτούς, ανεξάρτητα αν ο ή η σύζυγος ασκεί ή όχι βιοποριστικό επάγγελµα ή είναι ή όχι συνταξιούχος και ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι και πόσα παιδιά. β. Στους άγαµους γονείς και στους ενβρισκόµενους σε κατάσταση χηρείας καθώς και στους διαζευγµένους. 2. Με επίδοµα τέκνων που καταβάλλεται: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφ. β της παρ. 1, των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 3205/ 2003 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 297/ ), «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του ηµοσίου, Ν.Π... και Ο.Τ.Α, µονίµων στελεχών των Ενόπλων υνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις». 3. Με ανθυγιεινό και επικίνδυνο επίδοµα: α. Για τους απασχολούµενους στην αποκοµιδή απορριµµάτων (συλλογή, φόρτωση και διάθεση), στη συντήρηση αυτοκινήτων απορριµµάτων, µε την ταφή ή εκταφή νεκρών και σε εργατοτεχνίτες αποχέτευσης, µε ποσό 5, 28 ηµερησίως. β. Για τους απασχολούµενους στις λοιπές υπηρεσίες µε ποσό 4, 64 ηµερησίως. 4. Με τη δραχµική διαφορά του εδαφίου 3 του άρθρου 3 της από Σ.Σ.Ε. της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α., για όσους υπηρετούσαν κατά την Εάν εργαζόµενος της παρ. Α του παρόντος άρθρου λάβει τεχνικό ηµεροµίσθιο θα καταταγεί µε µηδέν έτη υπηρεσίας στο τεχνικό προσωπικό της παρ. Β του παρόντος άρθρου από την ηµεροµηνία χορήγησης τεχνικού ηµεροµισθίου. 6. Ειδικά για τους επιστάτες και τους επόπτες καθαριότητας τα ηµεροµίσθια του άρθρου αυτού αυξάνονται κατά 0,5 ευρώ. Άρθρο 4 (Εφαρµογή του ν. 2515/97) Για τους εργαζόµενους που µετατάσσονται από υπηρεσίες του ηµοσίου ή του ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα στους Ο.Τ.Α. έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2515/97 και οι εγκύκλιοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αριθµ: / 7543/ 0022/ και / 12442/ 0022/ Άρθρο 5 (Επέκταση εφαρµογής ΚΥΑ) Η αριθµ: 2/6771/ 0022/ ( Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Β ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 225/ ) κοινή Υπουργική Απόφαση έχει εφαρµογή από την ηµεροµηνία ισχύος της για τους υπαγόµενους στο άρθρο 1 της παρούσας. Άρθρο 6 (Εφαρµογή διατάξεων του ν. 2623/98, ειδικές άδειες ωράριο) 1. Οι διατάξεις των κεφαλαίων, Ε, ΣΤ, Η και Θ του µέρους Γ του Ν. 2683/ 99, έχουν εφαρµογή και για το προσωπικό της παρούσης. 2. Οι διατάξεις των παρ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 16 του Ν. 2527/ 97 ισχύουν και για το προσωπικό του άρθρου 1 της παρούσας. 3. Ο εργαζόµενος (πατέρας) σε περίπτωση γέννησης τέκνων δικαιούται µία (1) ηµέρα άδεια µε αποδοχές για κάθε τέκνο. 4. α. Στους εργαζόµενους αποκλειστικά στις χωµατερές (υγειονοµική ταφή σταθµούς µεταφόρτωσης απορριµµάτων κλπ.) µετά τη συµπλήρωση ενός (1) έτους απασχόλησης χορηγείται πέντε (5) ηµέρες επιπλέον κανονική άδεια το χρόνο. β. Στους εργαζόµενους αποκλειστικά: α στην αποκοµιδή απορριµµάτων, β. στην ταφή και εκταφή νεκρών, γ. στην ασφαλτόστρωση, δ. στην αποχέτευση, ε. στα αφοδευτήρια, στ. στα συνεργεία συντήρησης αυτοκινήτων απορριµµάτων, ζ. σε οικοδοµικές εργασίες, µετά τη συµπλήρωση πέντε (5) ετών απασχόλησης χορηγείται τριών (3) ηµερών επιπλέον κανονική άδεια το χρόνο. γ. Η εβδοµαδιαία απασχόληση των εργαζοµένων των προηγούµενων περιπτώσεων α και β ορίζεται σε τριάντα δύο (32) ώρες χωρίς µεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισµού των αποζηµιώσεών τους από την αιτία αυτή. δ. Οι Ο.Τ.Α. που απασχολούν εργαζόµενες είτε µε πλήρη, είτε µε µερική απασχόληση αναλαµβάνουν την υποχρέωση κατά την κατάρτιση των προγραµµάτων εργασίας να αποφεύγουν την απασχόληση των εγκύων σε νυχτερινή βάρδια. Σε οποιαδήποτε στιγµή της εγκυµοσύνης, και εφόσον η έγκυος το ζητήσει, για λόγους υγείας, θα πρέπει να µετακινείται σε θέση ηµερήσιας απασχόλησης. Άρθρο 7 Προληπτική Ιατρική Το προσωπικό του άρθρου 1 της παρούσας Σ.Σ.Ε. στο οποίο καταβάλλεται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας υποβάλλεται υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο στις παρακάτω ιατρικές εξετάσεις: α. Ακτινογραφία Θώρακος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 6 ]

8 β. Γενική αίµατος. γ. Οµάδα αίµατος (άπαξ). δ. Γενική ούρων. ε. ερµατολογική εξέταση. στ. Η.Κ.Γ. ζ. Έλεγχος προστάτη (P.S.A.) για τους άνδρες άνω των 50 ετών. η. Τεστ Παπανικολάου για τις γυναίκες. θ. Πλήρη Ηπατικό έλεγχο. Οι ανωτέρω εξετάσεις θα πραγµατοποιούνται σταδιακά και σε µια ηµέρα µε τη φροντίδα της υπηρεσίας σε συνεργασία της µε το φορέα υγειονοµικής περίθαλψης των εργαζοµένων. Πέραν των ανωτέρω εξετάσεων οι εργαζόµενοι υπόκεινται σε εµβολιασµό κατά της ηπατίτιδας (τριπλή δόση), κάθε έτος σε αντιγριππικό εµβολιασµό και κατά τακτά διαστήµατα υποβάλλονται σε αντιτετανικό εµβολιασµό. Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων θα προσκοµίζονται στην υπηρεσία. Άρθρο 8 Κατασκηνώσεις Στο προσωπικό µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου που έχει παιδιά ηλικία από 6 ετών και µέχρι 14 ετών, ο οικείος Ο.Τ.Α., εφόσον δεν διαθέτει κατασκηνώσεις, υποχρεωτικά φροντίζει για την αποστολή των παιδιών σε κατασκηνώσεις, τηρώντας τις διαδικασίας που προβλέπονται από τις αποφάσεις και τον Κανονισµό Παροχών του Τ.Υ..Κ.Υ. Τα ανωτέρω ισχύουν µε την προϋπόθεση ότι η δαπάνη θα βαρύνει κατά 50% τον οικείο Ο.Τ.Α. και κατά 50% τον εργαζόµενο. Άρθρο 9 Συνδικαλιστικές Άδειες Στην παρούσα Σ.Σ.Ε. προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής το συνηµµένο παράρτηµα που αφορά τις «συνδικαλιστικές άδειες στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α Βαθµού». Ευνοϊκότερες µε νόµο ρυθµίσεις παραµένουν σε ισχύ. Άρθρο 10 Παροχές σε είδος 1. Στο προσωπικό που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας, χορηγούνται ετήσια σε δυο περιόδους (χειµερινή-θερινή) τα παρακάτω είδη: α. Άνδρες χειµερινά: 1. ύο (2) παντελόνια µάλλινα. 2. ύο (2) πουλόβερ µάλλινα βάρους 500 γ. 3. ύο (2) ζεύγη γάντια από χοιρινό δέρµα µε εσωτερική επένδυση φανέλα. 4. Ένα (1) ζευγάρι µποτάκια δερµάτινα αδιάβροχα µε σόλα από κρεπ ή λάστιχο. 5. Ένα (1) πηλίκιο. β. Άνδρες θερινά: 1. ύο (2) παντελόνια βαµβακερά ή τζιν. 2. ύο (2) πουκάµισα βαµβακερά 100%. 3. Ένα (1) ζευγάρι σκαρπίνια δερµάτινα αδιάβροχα µε σόλα ραφτή. 4. Ένα (1) πηλίκιο από ύφασµα ή ψάθα. γ. Γυναίκες χειµερινά: 1. ύο (2) φούστες από ύφασµα µάλλινο ή δύο (2) ρόµπες από ύφασµα βαµβακερό ή δύο (2) παντελόνια µάλλινα. 2. ύο (2) πουλόβερ µάλλινα βάρους 500 γ. 3. ύο (2) ζεύγη γάντια από χοιρινό δέρµα µε επένδυση, γυναικείας ραφής. 4. Ένα (1) ζευγάρι µποτάκια δερµάτινα αδιάβροχα µε σόλα από κρεπ ή λάστιχο. 5. Ένα (1) πηλίκιο. δ. Γυναίκες θερινά: 1. ύο (2) φούστες από ύφασµα βαµβακερό ή δύο (2) ρόµπες από ύφασµα βαµβακερό ή δύο (2) παντελόνια βαµβακερά ή τζιν. 2. ύο (2) µπλούζες βαµβακερές 100%. 3. Ένα (1) ζευγάρι παπούτσια δερµάτινα αδιάβροχα µε σόλα ραφτή τύπου γόβα. 4. Ένα (1) πηλίκιο από ύφασµα ή ψάθα. Χορηγούνται επίσης: Ένα (1) προσόψιο ανά τετράµηνο διαστάσεων 0,90 Χ 0,55 υδρόφιλο βαµβακερό 100%. Ένα (1) κιλό σαπούνι το µήνα Α ποιότητας ή υγρό σαπούνι. Ένα (1) σακάκι δερµάτινο ανά τριετία που χορηγείται στην αρχή της τριετίας, αρχής γενοµένης της πρώτης τριετίας από την ηµεροµηνία διορισµού, από µοσχάρι ή κατσίκι. Για τις δε γυναίκες γυναικείας ραφής. 2. Η χορήγηση των ανωτέρω ειδών στους εργαζοµένους γίνεται υποχρεωτικά και αποκλειστικά για µεν τα θερινά µέχρι 1 Ιουνίου εκάστου έτους για δε τα χειµερινά 1 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων συµµετέχουν στις διαδικασίες προµήθειας, παράδοσης και διανοµής επιπλέον των ατόµων που έχουν οριστεί στις αρµόδιες επιτροπές. 3. Οι υπηρεσίες σε συνεργασία και µόνο µε τη γραπτή συγκατάθεση των ενδιαφεροµένων συνδικαλιστικών οργανώσεων, µπορούν να προσαρµόζουν τα είδη ανάλογα µε τις ανάγκες και τις ιδιοµορφίες των εργασιακών χώρων τους µε άλλα είδη ίσης αξίας. Σε περίπτωση πραγµατικής αδυναµίας των Ο.Τ.Α. να χορηγήσουν τα παραπάνω µέσα στις τακτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 7 ]

9 προθεσµίες καταβάλλεται από αυτούς εξ ολοκλήρου η αξία των ειδών αυτών σε χρήµα. 4. Χορηγείται ποσότητα γάλακτος 1 λίτρο φρέσκου ή µακράς διάρκειας ή τύπου εβαπορέ ίσης ποσότητας, την ηµέρα. Σε περίπτωση αδυναµίας χορήγησης γάλακτος καταβάλλεται το αντίτιµο αυτού στην τρέχουσα τιµή και υπολογίζεται στις αποδοχές σύµφωνα µε την 19/83 απόφαση του Α Αθηνών (Φ.Ε.Κ. 126/83). Οι Ο.Τ.Α. σε συνεργασία και µε τη συγκατάθεση των ενδιαφεροµένων συνδικαλιστικών οργανώσεων και για να ξεπεραστούν οι αντικειµενικές δυσκολίες της καθηµερινής αγοράς και διάθεσης φιαλών γάλακτος, µπορούν να χορηγούν αναλογία κουτιών γάλακτος τύπου ΕΒΑΠΟΡΕ ή Μακράς ιάρκειας σε µηνιαία βάση. 5. Για ειδικές εργασίες χορηγούνται επιπλέον: ύο (2) ανακλαστικά γιλέκα, κράνος, προστατευτικά γυαλιά, γάντια εργασίας, που αντικαθίστανται µε τη φθορά, ειδικά χηµικά υγρά, ειδικό δοσίµετρο ακτινοβολιών, ειδική µάσκα ραντίσµατος και εκταφών, προστατευτικά µηχανηµάτων. 6. Για τις ειδικότητες πληροφορικής Χορηγούνται τα προβλεπόµενα από την Κ.Υ.Α /89 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Β ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 471/ ), όπως ισχύει κάθε φορά. Άρθρο 11 (Επέκταση διατάξεων) Οι ρυθµίσεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 79/ ) όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 2556/ 1997 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 270/ ) ισχύουν και για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Άρθρο 12 Αιµοδοτική Άδεια α. Εργαζόµενος που δίνει αίµα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος δικαιούται να απουσιάσει από την υπηρεσία κατά την ηµέρα της αιµοδοσίας. β. Εργαζόµενος που προσέρχεται από δική του και µόνο πρωτοβουλία σε Κέντρο Αιµοδοσίας για να προσφέρει αίµα, δικαιούται να απουσιάσει από την υπηρεσία του, πέραν της ηµέρας αιµοδοσίας, µία (1) ηµέρα. γ. Εργαζόµενος που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιµοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και εργαζόµενος που συµµετέχει σε οργανωµένη οµαδική αιµοληψία, δικαιούται να απουσιάσει, από την υπηρεσία του, πέραν της ηµέρας της αιµοδοσίας, δύο (2) ηµέρες. Η άδεια απουσίας δίνεται µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος, σε χρόνο που θα καθορίζεται µε ευθύνη της οικείας υπηρεσίας ιοικητικού ή Προσωπικού, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες. Άρθρο 13 Επίδοµα Προβληµατικών και Παραµεθόριων Περιοχών Στο προσωπικό που αµείβεται µε τις παρ. Α και Β του άρθρου 3 της παρούσης και στο οποίο δεν καταβάλλεται καµιά άλλη παροχή για τον ίδιο λόγο, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003 όπως ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 14 Αναδροµικά Οικογενειακής Παροχής Οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3205/ 2003 (Φ.Ε.Κ.- ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 297/ ), «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του ηµοσίου, Ν.Π... και Ο.Τ.Α, µονίµων στελεχών των Ενόπλων υνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις», καθώς και η αριθµ: 2/3013/0022/ Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.- ΤΕΥΧΟΣ Β ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 70/ ), εφαρµόζονται και στο προσωπικό του άρθρου 1 της παρούσας Σ.Σ.Ε. Ειδικά η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός µηνός (1) από την υπογραφή της Συλλογικής αυτής Σύµβασης. Άρθρο 15 (Έναρξη ισχύος κατάργηση ΣΣΕ) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από και κάθε προηγούµενη Σ.Σ.Ε. καταργείται. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α ΒΑΘΜΟΥ Άρθρο 1 ιευκολύνσεις Συνδικαλιστών Ο εργοδότης (Ο.Τ.Α.) έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα µέλη των ιοικητικών Συµβουλίων, Ελεγκτικών Επιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, που είναι µέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., στη δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 8 ]

10 Την ίδια υποχρέωση έχει για τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Εκτελεστικής Επιτροπής και τους αντιπροσώπους της δευτεροβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης ( Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) στην τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση ( Α Ε Υ). Άρθρο 2 Άδειες Πρωτοβάθµιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραµµατέα των πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, µελών της Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α., χορηγείται άδεια απουσίας έως πέντε (5) ηµέρες το µήνα αν τα µέλη τους είναι πεντακόσια (500) και πάνω και έως τρεις (3) ηµέρες εάν είναι λιγότερα. Άρθρο 3 Άδειες Μελών Γενικού Συµβουλίου Στα µέλη του Γενικού Συµβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. χορηγείται άδεια απουσίας εννέα (9) ηµέρες το µήνα για την άσκηση των καθηκόντων τους. Στις ηµέρες αυτές συµπεριλαµβάνονται και οι ηµέρες συνεδρίασης του Γενικού Συµβουλίου. Άρθρο 4 Άδειες Μελών Εκτελεστικής Επιτροπής Στα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α. χορηγείται άδεια απουσίας εννέα (9) ηµερών το µήνα για την άσκηση των καθηκόντων τους, οι άδειες αυτές δεν προστίθενται στις άδειες των µελών του Γενικού Συµβουλίου. Στον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα χορηγείται άδεια για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους. Στον Αντιπρόεδρο και τον Ταµία χορηγείται άδεια απουσίας δεκαπέντε (15) ηµερών το µήνα. Στις ηµέρες αυτές δε συµπεριλαµβάνονται οι µέρες συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής. Άρθρο 5 Άδειες Αντιπροσώπων Στους αντιπροσώπους των πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που είναι µέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. χορηγείται άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια των συνεδρίων της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που συµµετέχουν. Η ίδια άδεια χορηγείται και για τους αντιπροσώπους της δευτεροβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.) για τη συµµετοχή τους στο συνέδριο της τριτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Α Ε Υ). Άρθρο 6 ιαδικασία Χορήγησης Ο εργοδότης (Ο.Τ.Α.) είναι υποχρεωµένος να χορηγεί οπωσδήποτε την άδεια που ζητείται από τον συνδικαλιστή µέσα στα πλαίσια του αριθµού των ηµερών που η παρούσα προσδιορίζει ως ανώτατο όριο. Ο συνδικαλιστής οφείλει, εφόσον το γνωρίζει, να υποβάλει έγκαιρα στην υπηρεσία του µια αίτησηδήλωση µε την οποία θα την ενηµερώνει για τις συγκεκριµένες ηµέρες που πρόκειται να απουσιάσει για συνδικαλιστικούς λόγους. Η εν λόγω αίτηση-δήλωση δεν έχει την έννοια ότι η υπηρεσία µπορεί να προβεί σε έλεγχο και να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται από την παρούσα, αλλά έχει απλώς ενηµερωτικό χαρακτήρα. Εάν οι συνδικαλιστικές υποχρεώσεις δεν είναι εκ των προτέρων γνωστές, θα πρέπει να ενηµερώνει όσο είναι δυνατό πιο έγκαιρα την υπηρεσία του για την απουσία του. Στις περιπτώσεις εκτάκτων συνδικαλιστικών αναγκών η απουσία θα πρέπει να καλυφθεί εκ των υστέρων µε τη σχετική αίτηση-δήλωση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 9 ]

11 ΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ που απασχολούνται σε ηµοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, ηµοτικούς Οργανισµούς κ.λ.π. µε µορφή Ν.Π.Ι.. (Υ.Α /04, ΦΕΚ 1223/ τ. Β) Άρθρο 1 (Πεδίο εφαρµογής) Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγεται το καλλιτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Πολιτιστικοί Οργανισµοί, Πνευµατικά Κέντρα κ.λπ.). α) ως εκπαιδευτικό προσωπικό των ενταγµένων στα Ιδρύµατα αυτά ωδείων µουσικών σχολών και β) ως µέλη µουσικών συνόλων ( ιευθυντές, Αρχιµουσικοί, Κορυφαίοι µουσικοί, µουσικοί) µε σύµβαση εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου. Άρθρο 2 (Κατηγορίες µουσικών) Στο προσωπικό του άρθρου 1 εντάσσονται : α) οι πτυχιούχοι σχολών : αα) σύµφωνα µε το Β.. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/1966) «περί ιδρύσεως ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων», αβ) Σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ. 1 και 2 του Ν. 1597/1986 (ΦΕΚ 68/Α/1986) και β) οι δάσκαλοι και οι µουσικοί χωρίς πτυχίο. Άρθρο 3 (Κατάταξη και διαβάθµιση) Η κατάταξη και διαβάθµιση αυτών ανάλογα µε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς και τα καθήκοντα και τη θέση που κατέχουν, περιγράφονται στα: Β.. 16/1966, Π.. 476/1981, Π.. 253/1983, Π.. 22/1990, Π.. 562/1993 και το άρθρο 48 του Ν. 1597/1986 και έχει ως εξής: Α Κατηγορία: Εκπαιδευτικό προσωπικό Ωδείων κ.λ.π. α) ιευθυντής β) Καθηγητής γ) άσκαλος δ) Επιµελητής και ε) άσκαλος χωρίς πτυχίο Β Κατηγορία: Προσωπικό Μουσικών Συνόλων α) ιευθυντής β) Αρχιµουσικός γ) ιευθυντής Χορωδίας δ) Κορυφαίος ε) Μουσικός και στ) Μουσικός χωρίς πτυχίο. Ειδικότερα τα προσόντα για κάθε αντίστοιχη θέση και τίτλο ορίζονται για µεν την Α κατηγορία από τα άρθρα 15 και 16 του Β.. 16/1966, για δε τη Β κατηγορία από το Π.. 476/1981. Άρθρο 4 (Αµοιβές και επιδόµατα) α) Σε όλο το προσωπικό των ανωτέρω κατηγοριών χορηγείται για κάθε ώρα απασχόλησης αµοιβή ίση µε το ποσό των 6,03 ΕΥΡΩ πλην των δασκάλων και των µουσικών χωρίς πτυχίο που η αµοιβή για κάθε ώρα απασχόλησης είναι 5,58 ΕΥΡΩ. β) Επιδόµατα: Το ωροµίσθιο αυτό προσαυξάνεται µε τα κάτωθι επιδόµατα : βα) Επίδοµα έντεκα (11) τριετιών: εκ ποσοστού 10% η χορήγηση της πρώτης τριετίας και εκ ποσοστού 5% κάθε µιας των υπολοίπων δέκα (10) τριετιών. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται : α) για το εκπαιδευτικό προσωπικό των ωδείων µουσικών σχολών από βεβαίωση του προηγούµενου ή των προηγούµενων εργοδοτών, ιδιοκτητών ωδείων µουσικών σχολών, στη οποία θα αναφέρεται ο αριθµός της απόφασης διορισµού του Υπουργού Πολιτισµού β) για το προσωπικό των µουσικών συνόλων από βεβαίωση του προηγούµενου ή των προηγούµενων εργοδοτών, στην οποία αναφέρονται η ειδικότητα και ο βαθµός ή από την προσκόµιση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου, εάν από αυτό αποδεικνύονται τα ίδια, δηλαδή η ειδικότητα και ο βαθµός. ββ) Επίδοµα ατοµικής µελέτης σε ποσοστό 35%. βγ) Ειδικό επίδοµα συνθηκών: Για το προσωπικό µουσικών πνευστών οργάνων συνόλων σε ποσοστό 15% και των λοιπών οργάνων σε ποσοστό 10%. βδ) Επίδοµα γάµου 10%: Το επίδοµα αυτό χορηγείται και στους άγαµους γονείς καθώς και στους ευρισκόµενους σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεωςς (άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 1849/1989) βε) Επίδοµα θέσης: 20% για τους ιευθυντές Ωδείων και Μουσικών Συνόλων στους οποίους περιλαµβάνονται και οι Αρχιµουσικοί στην περίπτωση που διευθύνουν µεγάλα σύνολα (Συµφωνικές, Φιλαρµονικές). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 10 ]

12 Άρθρο 5 (Επιδόµατα εορτών) Επιδόµατα Χριστουγέννων, Πάσχα, Θερινής αδείας: Στους εργαζόµενους της κατηγορίας αυτής, ανεξαρτήτως εάν συνδέονται µε εργασιακή σχέση αορίστου ή ορισµένου χρόνου, καταβάλλονται επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ αριθµ /1981 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 742/Β/1981) και αδείας και επιδόµατος αδείας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Άρθρο 6 (Απασχόληση Κυριακές και αργίες) Σε περίπτωση απασχόλησης του προσωπικού αυτής της απόφασης κατά τις Κυριακές και τις αργίες, οι αντίστοιχες αποδοχές καταβάλλονται προσαυξηµένες κατά 75%. Άρθρο 7 (Ωράριο) α) Μεταξύ δύο διδακτικών ωρών διενεργείται διάλειµµα 10 λεπτών. β) Η διάρκεια της Υπηρεσίας (πρόβα ή εµφάνιση) στα µουσικά σύνολα ορίζεται σε 3 ώρες. Μεταξύ 3 ωρών πρόβας διενεργείται εικοσάλεπτο διάλειµµα, που µπορεί να διαιρείται σε δύο δεκάλεπτα. Σε περίπτωση που τα µουσικά σύνολα πραγµατοποιούν την ίδια ηµέρα 2 υπηρεσίες, αφήνεται περιθώριο τουλάχιστον µιας (1) ώρας για ανάπαυση των µουσικών. γ) Ολες οι θεσµικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρµόζονται και στους υπαγόµενους στην παρούσα, εργαζόµενους. Άρθρο 8 (Ευνοϊκότεροι όροι) Αποδοχές ανώτερες απ' αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα και ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή ιαιτητικές Αποφάσεις, Κανονισµούς εργασίας, έθιµα κ.λ.π., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. Κάθε προηγούµενη απόφαση από την ισχύ της παρούσας καταργείται. Άρθρο 9 (Έναρξη ισχύος) Η παρούσα ισχύει από της δηµοσιεύσεως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 10 ( απάνη) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 11 ]

13 ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ µελών συλλογικών οργάνων και µονοµελών οργάνων διοίκησης Εγκ. ΥΠΕΣ Α/ΓΓ / ΟA/ Φ.12/17378/ Γνωστοποιείται ότι από την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 3260/ «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων δηµόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α 151), λήγει αυτοδικαίως η προβλεπόµενη από διάταξη νόµου ή σύµβαση, θητεία των µονοµελών διοικούντων οργάνων, καθώς και η θητεία των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των συλλογικών οργάνων της ιοίκησης, διοικητικών, εποπτικών, γνωµοδοτικών και λοιπών συµβουλίων, όπως και των παντός είδους και ονοµασίας επιτροπών των υπηρεσιών του ηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π...), καθώς και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι..), οργανισµών, επιχειρήσεων και εταιρειών, που ανήκουν στο κράτος ή το κράτος κατέχει το 51% του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου τους ή διορίζει τον διοικητή ή τον πρόεδρο ή το διοικητικό τους συµβούλιο. 2. Οι προαναφερόµενες ρυθµίσεις δεν εφαρµόζονται για τα αιρετά µέλη των συλλογικών οργάνων και για τα αιρετά µονοµελή όργανα, καθώς και για τα µέλη ή µονοµελή όργανα, τα οποία υποδεικνύονται από επαγγελµατικές οργανώσεις, εφόσον η υπόδειξή τους προβλέπεται από διάταξη τυπικού νόµου ή κανονιστικής πράξεως ή από συλλογική σύµβαση. Επίσης, στις ανωτέρω ρυθµίσεις δεν εµπίπτουν : α) Οι οργανισµοί, επιχειρήσεις και εταιρείες, που έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο, καθώς και οι θυγατρικές τους εταιρείες. β) Οι ανώνυµες εταιρείες Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε., Ολυµπιακό Χωριό 2004 Α.Ε., Ολυµπιακά Ακίνητα Α.Ε. και το ν.π.δ.δ. Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή. γ) Τα µέλη των ανεξάρτητων αρχών του Ν. 3051/2002 (Α 220), ήτοι των πέντε συνταγµατικά κατοχυρωµένων ανεξάρτητων αρχών (Συνήγορος του Πολίτη, Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού, Αρχή ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης). δ) Τα µέλη των συλλογικών οργάνων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α βαθµού ( ήµοι και Κοινότητες) και Β βαθµού (Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις), καθώς και τα µονοµελή όργανα διοίκησης των Ο.Τ.Α. Α βαθµού, αιρετά και µη. ε) Το προσωρινό ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.). στ) Τα µονοµελή όργανα διοίκησης και τα µέλη συλλογικών οργάνων όλων των προαναφερόµενων φορέων, εφόσον διορίστηκαν µετά την 15 η Μαρτίου Ειδικότερα, και µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προαναφέρθηκαν, από την 6 η Αυγούστου 2004, ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως του Ν. 3260/2004, επέρχεται η αυτοδίκαιη λήξη της θητείας των ως άνω µονοµελών οργάνων διοίκησης και των µελών των συλλογικών οργάνων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση διοικητικής πράξεως ή άλλης περί απολύσεως ή καταργήσεως πράξεως. Στην ανωτέρω ρύθµιση εµπίπτουν, σύµφωνα µε όσα προεκτέθηκαν, τα ακόλουθα µονοµελή όργανα διοίκησης και συλλογικά, γενικώς, όργανα : Ι. Μονοµελή Όργανα ιοίκησης : α) ιοικητές και Υποδιοικητές β) Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι γ) Εντεταλµένοι και ιευθύνοντες Σύµβουλοι δ) Γενικοί και Ειδικοί Γραµµατείς ε) Γενικοί Επιθεωρητές ή άλλης ονοµασίας επικεφαλής Σωµάτων Επιθεώρησης 1 Βλ. Legal-info ΑΥΓ 2004 σ. 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 12 ]

14 στ) Προϊστάµενοι των Ειδικών Υπηρεσιών ή ιαχειριστικών Αρχών των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.), που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 (Α 251) ζ) Γενικοί ιευθυντές η) Αναπληρωτές Γενικοί ιευθυντές θ) ιευθυντές ι) Προϊστάµενοι Υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλης ονοµασίας µονοµελή όργανα διοίκησης. ΙΙ. Συλλογικά Όργανα ιοίκησης : α) ιοικητικά Συµβούλια β) Λοιπά ιοικούντα Συλλογικά Όργανα (οιασδήποτε ονοµασίας) γ) Συλλογικά Όργανα (συµβούλια ή επιτροπές) αποφασιστικής ή γνωµοδοτικής ή άλλης αρµοδιότητας, µόνιµου ή προσωρινού χαρακτήρα, (όπως νοµοτεχνικές, νοµοπαρασκευαστικές, επιστηµονικές, γνωµοδοτικές, συντονιστικές επιτροπές, επιστηµονικά ή γνωµοδοτικά συµβούλια κ.λ.π.). 4. ιευκρινίζεται, περαιτέρω, ότι σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 3260/2004, τα µέλη των συλλογικών οργάνων και τα µονοµελή όργανα, των οποίων η θητεία λήγει, κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ίδιου νόµου, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους, έως την αντικατάστασή τους, και δικαιούνται, έως τότε, να λαµβάνουν την αποζηµίωση ή τις αποδοχές, που προβλέπονται για την άσκηση των καθηκόντων τους. 5. Είναι, τέλος, αυτονόητο, ότι ο ορισµός νέων µελών των συλλογικών οργάνων ή ο διορισµός νέων µονοµελών οργάνων διοίκησης θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες, για κάθε φορέα, διατάξεις ή τις τυχόν ειδικές για συγκεκριµένα όργανα διατάξεις, λαµβανοµένων υπόψη και των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1β του Ν. 2839/2000 (Α 196), για την ισότιµη συµµετοχή των δύο φύλων. Παρακαλούνται α) τα Υπουργεία, να γνωστοποιήσουν άµεσα την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόµενους φορείς και τις εξαρτώµενες από αυτά υπηρεσίες καθώς και στις Ανεξάρτητες ιοικητικές Αρχές, που αναπτύσσουν την δραστηριότητά τους σε τοµείς συναφείς µε την αποστολή τους, β) οι Περιφέρειες, στους ΟΤΑ Α βαθµού και στα λοιπά Ν.Π... που εποπτεύουν, γ) οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στους φορείς που εποπτεύουν. Α ΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ Συµµόρφωση των λειτουργούντων κυνοκοµείων Υ.Α /04 (ΦΕΚ 1355 Β /2-9-04) Άρθρο µόνο Το άρθρο 5 «Μεταβατικές διατάξεις» της υπ αριθµ /2003 (Β 1874) κοινής υπουργικής απόφασης 2 των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» τροποποιείται ως ακολούθως: «Τα ήδη λειτουργούντα κυνοκοµεία πρέπει να συµµορφωθούν προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, µέχρι τις το βραδύτερο». 2 Για τις προϋποθέσεις ίδρυσης καταφυγίων αδέσποτων ζώων και την επιχορήγηση των ΟΤΑ για το σκοπό αυτό βλ. Υ.Α /04 ΦΕΚ 1168/ τ. Β (Legal-info ΑΥΓ 2004 σ. 43) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 13 ]

15 ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αποδοχές εφέδρων βαθµοφόρων 2/39235/0022/04 (ΦΕΚ 1296 Β / ) Καθορισµός του ύψους των αποδοχών των εφέδρων βαθµοφόρων της Ελληνικής Αστυνοµίας, που θα προσληφθούν από το ήµο Αθηναίων 3, για την υποβοήθηση του έργου της ηµοτικής Αστυνοµίας, κατά τη διεξαγωγή των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων: Καθορίζουµε τις αποδοχές των εφέδρων βαθµοφόρων της Ελληνικής Αστυνοµίας, που θα προσληφθούν από το ήµο Αθηναίων, για την άσκηση αρµοδιοτήτων της ηµοτικής Αστυνοµίας, κατά τη διεξαγωγή των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων, σε τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ µηνιαίως. Οι ανωτέρω αποδοχές καταβάλλονται πέραν του ποσοστού της δικαιούµενης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/1998 σύνταξης. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ για θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. Επιτροπή για τη σύνταξη νέου ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Υ.Α 35442/04 (ΦΕΚ 1395 Β/ ) Πόροι Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Επιτροπή για την επανεξέταση και τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου των πόρων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Υ.Α /04 (ΦΕΚ 1395 Β/ ) ηµοτική αστυνοµία Υ.Α /04 (ΦΕΚ 1385 Β /9-9-04): Συνίσταται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης Οµάδα ιοίκησης Έργου για την επανεξέταση και αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου που αφορά την πορεία υλοποίησης του θεσµού της ηµοτικής Αστυνοµίας και ειδικότερα: Α Τον τρόπο άσκησης των αρµοδιοτήτων της δηµοτικής αστυνοµίας. Β. Πρόταση και επεξεργασία σχεδίων νοµοθετικών πρωτοβουλιών σχετικά µε θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της δηµοτικής αστυνοµίας κλπ Περιφέρειες ΟΑ/Φ.6.8/oικ.18276/04 (ΦΕΚ 1345 Β / ): Συγκρότηση της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισµό και την επανεξέταση του θεσµικού πλαισίου των Περιφερειών Κώδικας ηµοσίων Υπαλλήλων Ι Κ/Φ.38/17602/04 (ΦΕΚ 1292 Β / ) : Συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/ ) για την Αναθεώρηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης των ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π... και Ορισµός Προέδρου και µελών αυτής Αιγιαλός και παραλία /847/Α0006 (ΦΕΚ 1378 Β/8-9-04) Σύσταση, συγκρότηση και ορισµός µελών Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 4, για τη µελέτη των θεµάτων αιγιαλού και παραλίας. 3 Για την πρόσληψη των βαθµοφόρων βλ. άρθρο 26 Ν. 3242/04 (Legal- info ΙΟΥΛ 2004 σ. 17) 4 Αξιοσηµείωτο είναι ότι από τη Επιτροπή αυτή απουσιάζουν εκπρόσωποι του ΥΠΕΣ Α και της Αυτοδιοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 14 ]

16 Έργο της Επιτροπής είναι: α) η µελέτη και καταγραφή των διατάξεων που αφορούν θέµατα αιγιαλού και παραλίας και αρµοδιοτήτων των συναρµόδιων φορέων, β) η µελέτη και καταγραφή των προβληµάτων που έχουν προκύψει και έχουν σχέση µε τον αιγιαλό και την παραλία και γ) η υποβολή πρότασης για τις ρυθµίσεις που πρέπει να γίνουν για την αποτελεσµατική προστασία και ορθολογική διαχείριση των ζωνών αυτών, µε κριτήρια την κοινωνική και πολιτιστική τους διάσταση, την περιβαλλοντική τους αξία, τη στρατηγική τους σηµασία και τον αναπτυξιακό τους χαρακτήρα. Η πρόταση θα περιβληθεί τον τύπο σχεδίου νόµου, συνοδευόµενο από σχετική αιτιολογική έκθεση. Στο σχέδιο νόµου, πέραν των ρυθµίσεων που θα προταθούν, θα περιληφθούν και όσες από τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας κριθούν διατηρητέες, είτε αυτούσιες είτε τροποποιηµένες, στην κατεύθυνση ενιαίων, κατά το δυνατόν, αρχών και συστηµατικού καθορισµού του αιγιαλού και της παραλίας σε όλη τη χώρα. ιπλογραφικό 45943/04 (ΦΕΚ 1429 Β/ ) Σύσταση οµάδας εργασίας για την εφαρµογή του διπλογραφικού στους ΟΤΑ και ειδικότερα για τη βελτίωση των εφαρµογών λογισµικού, συνεργασία µε τις εταιρίες µηχανογράφησης για ενιαίες προδιαγραφές, τήρηση Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής, δηµιουργία ιστοσελίδας για το διπλογραφικό κλπ. ΚΑΠ Συµπληρωµατική κατανοµή ΥΠΕΣ Α 44213/04 (ΦΕΚ 1334 Β / ) Κατανέµεται συµπληρωµατικά για το έτος 2004 ποσό ,00 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ήµων και Κοινοτήτων, επιπλέον αυτού των ,00 που προβλέφθηκε να διατεθεί µε την υπ' αριθµ. 7215/ ΚΥΑ, ως ακολούθως: Α. Ποσό ,00 αποδίδεται σε ΟΤΑ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών τους, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 2880/01 και κυρίως των δαπανών µισθοδοσίας του προσωπικού αυτών, επιπλέον του ποσού των ,00 που προβλέφθηκε να τους αποδοθεί για το τρέχον έτος, µε την υπ' αριθµ. 7215/ κοινή υπουργική απόφαση. Β. Το υπόλοιπο ποσό από ,00 κατανέµεται ως εξής: 1) Ποσό ,00 για την καταβολή της εφ' άπαξ εκλογικής αποζηµίωσης σε υπαλλήλους ΟΤΑ και Ν.Π... αυτών, επιπλέον του ποσού των ,00 που προβλέφθηκε στην υπ' αριθµ. 7215/ κοινή υπουργική απόφαση. 2) Μέχρι ποσού ,00 για την υλοποίηση προγράµµατος (βάσει Προγραµµατικής Σύµβασης) που αφορά την φύλαξη σχολικών κτιρίων, επιπλέον του ποσού των ,00 2 που προβλέφθηκε στην υπ' αριθµ. 7215/ κοινή υπουργική απόφαση. 3) Μέχρι ποσού ,00 για την χρηµατοδότηση (α'και β' δόση) ήµων και Κοινοτήτων της χώρας καθώς και Συνδέσµων ΟΤΑ, προς κάλυψη της δαπάνης καταβολής του "πριµ παραγωγικότητας" στους δικαιούχους υπαλλήλους τους, επιπλέον του ποσού των ,00 που προβλέφθηκε στην υπ' αριθµ. 7215/ κοινή υπουργική απόφαση. 4) Μέχρι ποσού ,00 για την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας του προσωπικού της ηµοτικής Αστυνοµίας που προσελήφθη βάσει του Π..23/2002 και την υλοποίηση σχετικών Προγραµµατικών Συµβάσεων που αφορούν τη λειτουργία των σχολών Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων και Τσοτυλίου Ν. Κοζάνης. 5) Μέχρι ποσού ,00 για λοιπές οριζόντιες δράσεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κυρίως για την υλοποίηση σχετικών Προγραµµατικών Συµβάσεων και τη χρηµατοδότηση Ο.Τ.Α. που εφαρµόζουν το ιπλογραφικό Λογιστικό Σύστηµα, επιπλέον του ποσού που προβλέφθηκε στην υπ' αριθµ. 7215/ ΚΥΑ.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 15 ]

17 Τρόπος τήρησης και ενηµέρωσης του προσωπικού µητρώου των δηµοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων Ν.Π... 1 Π.. 178/04 (ΦΕΚ 154 Α / ) Άρθρο 1 Προσωπικό Μητρώο του Υπαλλήλου 1. Το προσωπικό µητρώο του υπαλλήλου περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν την ατοµική, οικογενειακή, περιουσιακή και υπηρεσιακή του κατάσταση. Τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου ταξινοµούνται ως εξής: α) Στοιχεία ταυτότητας του υπαλλήλου, τα στοιχεία της συζύγου και των παιδιών του. β) Στοιχεία περιουσιακής κατάστασης του ίδιου, της συζύγου και των παιδιών του. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται από τον υπάλληλο στην υπηρεσία του µε υπεύθυνη δήλωση κατά το διορισµό του. Με τον ίδιο τρόπο δηλώνεται υποχρεωτικά κάθε ουσιώδης µεταβολή των στοιχείων αυτών. Ειδικά για τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 28 του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... όπως κυρώθηκε µε το Ν. 2683/1999. γ) Τίτλοι σπουδών ή άλλα τυπικά προσόντα. δ) Αποφάσεις, έγγραφα ή άλλα στοιχεία που αναφέρονται στην υπηρεσιακή γενικά κατάσταση και δραστηριότητα του υπαλλήλου (διορισµός, προϋπηρεσία, κλάδος, προαγωγές, µεταβολές, συµµετοχή σε συλλογικά όργανα, κ.λ.π.). ε) Εκθέσεις αξιολόγησης του υπαλλήλου των τελευταίων οκτώ (8) ετών. στ) Ηθικές αµοιβές Ποινές. ζ) Άδειες (Αναρρωτικές Λοιπές). η) Στοιχεία που καταθέτει ο ίδιος ο υπάλληλος στην υπηρεσία του ζητώντας να περιληφθούν στο προσωπικό του µητρώο, εφόσον σχετίζονται µε την υπηρεσιακή του κατάσταση ή είναι πρόσφορα για την αξιολόγησή του. 3. Για το προσωπικό µητρώο κάθε υπαλλήλου τηρείται κατά χρονολογική σειρά ευρετήριο των στοιχείων που περιλαµβάνονται σ' αυτό τόσο σε έγγραφη όσο και σε ηλεκτρονική µορφή. 4. Κάθε στοιχείο που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση και δραστηριότητα του υπαλλήλου κοινοποιείται υποχρεωτικά στην αρµόδια για την τήρηση του προσωπικού µητρώου υπηρεσία προκειµένου να τεθεί στο προσωπικό του µητρώο καθώς και στον ενδιαφερόµενο υπάλληλο. Άρθρο 2 Αφαίρεση στοιχείων από το προσωπικό µητρώο. 1. Ο υπάλληλος, µε αίτηση που υποβάλλεται στον προϊστάµενο της οικείας υπηρεσίας προσωπικού, µπορεί να ζητήσει την αφαίρεση, από το προσωπικό του µητρώο, των στοιχείων της περιπτώσεως η της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος ή στοιχείων µη νοµίµως περιληφθέντων στο προσωπικό του µητρώο. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί ή δεν απαντηθεί µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή της, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης αφαίρεσης στοιχείων στο ιεραρχικώς προϊστάµενο όργανο της υπηρεσίας ή του Ν.Π... µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την πάροδο της ανωτέρω δεκαήµερης προθεσµίας ή από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης, αν αυτή γίνει νωρίτερα. Το τελευταίο αποφασίζει µέσα σ ένα (1) µήνα από την υποβολή της αίτησης αφαίρεσης. 2. Τα στοιχεία που αφαιρούνται από το προσωπικό µητρώο καταγράφονται σε ειδική κατάσταση. Για την ενηµέρωση του βοηθητικού προσωπικού µητρώου που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος, ο προϊστάµενος της υπηρεσίας προσωπικού αποστέλλει αντίγραφο της ως άνω ειδικής κατάστασης στην υπηρεσία που υπηρετεί ο υπάλληλος. Με βάση το αντίγραφο αυτό ο προϊστάµενος της υπηρεσίας που τηρεί το βοηθητικό προσωπικό µητρώο αφαιρεί τα αντίστοιχα στοιχεία. Άρθρο 3 Βοηθητικό Προσωπικό Μητρώο. 1. Σε περίπτωση µετάθεσης του υπαλλήλου συγκροτείται βοηθητικό προσωπικό µητρώο που τον συνοδεύει στην υπηρεσία, στην οποία µετατίθεται. 2. Το βοηθητικό προσωπικό µητρώο περιλαµβάνει αντίγραφα των απαραίτητων στοιχείων του 1 Οι διατάξεις του ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα για το προσωπικό µητρώο δεν έχουν άµεση εφαρµογή στους υπαλλήλους των ΟΤΑ, οι οποίοι διέπονται από το Ν. 1188/81. Για τους ατοµικούς φακέλους του προσωπικού των ΟΤΑ διαλαµβάνει το άρθρο 128 του Ν. 1188/81. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 16 ]

18 προσωπικού µητρώου, σύµφωνα µε τις διακρίσεις του άρθρου 1 του παρόντος (διορισµός, προαγωγή, µετάθεση, κ.λ.π.). 3. Ο προϊστάµενος της υπηρεσίας προσωπικού όπου µετατίθεται ο υπάλληλος τηρεί το βοηθητικό προσωπικό µητρώο, κατά τους όρους του άρθρου 4 του παρόντος. Άρθρο 4 Τήρηση και ενηµέρωση των στοιχείων του προσωπικού µητρώου. 1. Το προσωπικό µητρώο συγκροτείται µε το διορισµό του υπαλλήλου και διατηρείται µετά την αποχώρηση αυτού από την υπηρεσία, για όσο χρόνο καταβάλλεται σύνταξη. Σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται σύνταξη διατηρείται για δέκα (10) χρόνια από την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της υπαλληλικής σχέσης. 2. Ο προϊστάµενος της οικείας υπηρεσίας προσωπικού είναι υπεύθυνος για την τήρηση, ασφαλή φύλαξη και ενηµέρωση όλων των στοιχείων που συγκροτούν το προσωπικό µητρώο, όπως επίσης και για τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών, όταν αυτό επιβάλλεται από ειδικές διατάξεις νόµων, αφού προηγουµένως ενηµερώσει σχετικά τον υπάλληλο, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου του περιεχοµένου αυτού. Ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, ο προϊστάµενος της υπηρεσίας προσωπικού µπορεί να ορίζει για την εκτέλεση των ανωτέρω καθηκόντων υπαλλήλους που υπηρετούν στην οργανική µονάδα, στην οποία αυτός προΐσταται ή στις υποκείµενες σε αυτήν µονάδες. 3. Κάθε υπάλληλος δικαιούται να λαµβάνει γνώση του προσωπικού του µητρώου. 4. Πέραν των οριζοµένων στις προηγούµενες παραγράφους 2 και 3 και µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... που κυρώθηκε µε το Ν. 2683/1999, αποκλείεται η γνώση και πρόσβαση οιουδήποτε τρίτου στο περιεχόµενο των στοιχείων του προσωπικού µητρώου. 5. Τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου καταχωρούνται και υπόκεινται σε επεξεργασία µε ηλεκτρονικό τρόπο. Κατά τη καταχώρηση και επεξεργασία λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να αποκλείεται : (α) η πρόσβαση οιουδήποτε τρίτου σε αυτά, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και (β) η αλλοίωση, καταστροφή, απώλεια των στοιχείων που τηρούνται ηλεκτρονικά. 6. Η τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων του προσωπικού µητρώου του υπαλλήλου, καθώς και οι υποχρεώσεις των υπεύθυνων για την τήρηση αυτού, διέπονται συµπληρωµατικά από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Άρθρο 5 Περιοδική καταστροφή εκθέσεων αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων. 1. Τον Ιανουάριο κάθε χρόνου, οι προϊστάµενοι των υπηρεσιακών µονάδων που τηρούν τα προσωπικά µητρώα των υπαλλήλων, αφαιρούν από αυτά και καταγράφουν σε ειδικές καταστάσεις για καταστροφή, τις εκθέσεις αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων, εκτός από αυτές των τελευταίων κάθε φορά οκτώ (8) ετών και όσες των προηγουµένων ετών έχουν σχέση µε εκκρεµείς δίκες σε οποιοδήποτε βαθµό. 2. Με απόφαση του οικείου κατά περίπτωση υπουργού συνιστάται το εκέµβριο κάθε χρόνου, τριµελής επιτροπή που αποτελείται από τον προϊστάµενο της ιεύθυνσης διοικητικού ή προσωπικού, έναν υπάλληλο της οικείας υπηρεσίας και έναν εκπρόσωπο των υπαλλήλων, ο οποίος θα ορίζεται από την αντιπροσωπευτικότερη πρωτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση της υπηρεσίας. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι να καταστρέφει ολοσχερώς, µε τον προσφορότερο, κατά την κρίση της, τρόπο, όλες τις εκθέσεις που θα της παραδίδονται από τον αρµόδιο προϊστάµενο µε βάση σχετική κατάσταση. 3. Η Επιτροπή µέχρι 30 Ιανουαρίου κάθε χρόνου πρέπει να έχει συντάξει πρακτικό καταστροφής των εκθέσεων που περιλαµβάνονται στην οικεία κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα του πρακτικού αυτού. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα µέλη της και παραδίδεται στην αρµόδια υπηρεσία διοικητικού ή προσωπικού για φύλαξη. Σχετική σηµείωση για κάθε έκθεση αξιολόγησης που καταστρέφεται, γίνεται µε ευθύνη της υπηρεσίας διοικητικού ή προσωπικού και στο ευρετήριο του οικείου προσωπικού µητρώου µε µνεία του αντίστοιχου πρακτικού καταστροφής. 4. Για την ενηµέρωση του βοηθητικού προσωπικού µητρώου, αποστέλλεται στην υπηρεσία που υπηρετεί ο υπάλληλος µε ευθύνη του προϊσταµένου της υπηρεσίας διοικητικού ή προσωπικού, µέχρι 10 Φεβρουαρίου κάθε χρόνου, απόσπασµα του ως άνω πρακτικού καταστροφής. Με βάση το απόσπασµα αυτό, ο προϊστάµενος της υπηρεσίας που τηρεί το βοηθητικό προσωπικό µητρώο του υπαλλήλου αφαιρεί από αυτό και καταστρέφει τις αντίστοιχες εκθέσεις αξιολόγησης. Άρθρο 6 (Ισχύς) Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 17 ]

19 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισµού οικ. έτους 2005 ΚΥΑ 2/42893/0094/04 (ΦΕΚ 1273 Β / ) Άρθρο 1 Βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισµού Οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, οικ. έτους 2005, είναι: ο εξορθολογισµός των δαπανών, η περιστολή των µη αναγκαίων και η αποφυγή ελλειµµάτων η αύξηση του αποτελέσµατος και η µεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους µέσω της αξιοποίησης των διαθεσίµων οικονοµικών πόρων, της ορθολογικής κατανοµής τους και της βελτίωσης της αποδοτικότητάς τους η ενίσχυση των δαπανών επενδυτικού χαρακτήρα και του ρυθµού ανάπτυξης η αξιολόγηση, η διαφάνεια, η αξιοπιστία, η ειλικρίνεια και ο έλεγχος των δαπανών, και η δηµιουργία συνθηκών βελτίωσης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. Άρθρο 2 Σχεδιασµός τριετούς προϋπολογισµού Μαζί µε τον προϋπολογισµό του 2005 και τη σύνοψή του, θα συνταχθεί και σχέδιο προϋπολογισµού µε τις σχετικές προβλέψεις για τα οικονοµικά έτη 2006 και 2007 (πίνακας 2). Τα κονδύλια για λειτουργικές δαπάνες θα πρέπει να υπολογισθούν σύµφωνα µε τις πραγµατικές σας ανάγκες. Άρθρο 3 Τεχνική κατάρτισης του προϋπολογισµού των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων α) Έως το τέλος Αυγούστου 2004 η νοµαρχιακή επιτροπή καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισµού της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, σχέδιο σύνοψης του προϋπολογισµού και συνοπτικό πίνακα τριετούς προϋπολογισµού τα οποία διαβιβάζει στην Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου στο Νοµό, για τη σύνταξη της προβλεπόµενης έκθεσης. Η έκθεση της Υπηρεσίας ηµοσιονοµικού Ελέγχου που εκδίδεται εντός πέντε (5) ηµερών, συνοδεύει τα εν λόγω σχέδια τα οποία υποβάλλονται από τη νοµαρχιακή επιτροπή µε τα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα του άρθρου 8 της παρούσας, προς ψήφιση στο νοµαρχιακό συµβούλιο. β) Ο προϋπολογισµός συντάσσεται κατά φορέα και Κ.Α.Ε. Ως προς τα έσοδα η ανάλυση των κονδυλίων θα γίνει σύµφωνα µε τον κώδικα κατάταξης εσόδων ν.π.δ.δ. (εγκύκλιος αρ. 2/47285/0094/ ). Ως προς τα έξοδα ακολουθείται ο κώδικας κατάταξης εξόδων του κρατικού προϋπολογισµού (εγκύκλιος αρ. 2/50418/0020/ ), εκτός από ορισµένες κατηγορίες και υποκατηγορίες εξόδων που λόγω της φύσεώς τους εγγράφονται σε κωδικούς αριθµούς του κώδικα κατάταξης των Ν.Π... Όλα τα κονδύλια εσόδων και εξόδων θα αθροίζονται σε υποσύνολα κατά κατηγορίες (ανά χιλιάδα π.χ. 0000) και υποκατηγορίες (ανά εκατοντάδα π.χ. 0700) των εν λόγω κωδικών. γ) Λόγω της ανάγκης καλύτερης και αναλυτικότερης παρακολούθησης ορισµένων κατηγοριών δαπανών, εγγράφηκαν στον Κώδικα κατάταξης Εσόδων-Εξόδων του κρατικού προϋπολογισµού (εγκύκλιος αριθ. 2/50418/ 0020/ ) τρεις νέοι κωδικοί αριθµοί φορέων νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, ως εξής : 072 ιοίκησης, 073 Οικονοµικού και 295 Προστασία Ελαιοπαραγωγής. δ) Ο προϋπολογισµός θα αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη του σε πέντε (5) στήλες, όπου θα αναγράφονται: στην 1η ο Κωδικός Αριθµός (Κ.Α.), στην 2η η ονοµασία του, στην 3η οι προβλέψεις για το 2005, στην 4η οι διαµορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2004 (αρχικός προϋπολογισµός ± τροποποιήσεις), και στην 5η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ. έτους Άρθρο 4 Έσοδα α) Από κρατική επιχορήγηση. Οι προβλέψεις εσόδων από κρατική επιχορήγηση, που θα σχηµατισθούν στους κωδικούς αριθµούς της υποκατηγορίας εσόδων 0100 «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό», θα πρέπει να υπολογιστούν στο ύψος των απολύτως αναγκαίων πιστώσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους προβλέπονται. Μετά την ψήφιση όµως του κρατικού προϋπολογισµού αυτές θα πρέπει να προσαρµοσθούν στο ύψος των αντίστοιχων εγγεγραµµένων πιστώσεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 18 ]

20 Από τις προβλέψεις αυτές θα πρέπει να αφαιρεθούν οι επιχορηγήσεις που κάλυψαν έκτακτες και απρόβλεπτες δαπάνες του έτους β) Από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (Ν. 2672/1998). Οι προβλέψεις εσόδων από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους θα υπολογιστούν στα ίδια επίπεδα αυτών του οικ. έτους Τα έσοδα αυτά καλύπτουν δαπάνες που αφορούν (κατά σειρά προτεραιότητας): βοηθήµατα υγειονοµικής περίθαλψης (ειδικός φορέας 151 υγεία), επιδόµατα κοινωνικής πρόνοιας (ειδικός φορέας 152 πρόνοια), επενδύσεις χρηµατοδοτούµενες από εθνικούς πόρους, επίδοµα δυσµενών και ειδικών συνθηκών του άρθρου 30 του Ν. 2768/99 (φορείς 072 ιοίκησης και 073 Οικονοµικού), και λειτουργικές δαπάνες. Επισηµαίνεται ότι στη διαµόρφωση της πρόβλεψης των Κ.Α.Π. δεν πρέπει να συµπεριληφθεί ο Ειδικός Αναπτυξιακός Πόρος, ο οποίος, εφόσον χορηγηθεί και κατά το έτος 2005, θα πρέπει να απεικονισθεί στον Κ.Α. Εσόδων Σε περίπτωση που δοθεί πρόσθετη επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισµό προς συµπλήρωση των κεντρικών αυτοτελών πόρων, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν. 2672/1998, αυτή θα εγγραφεί στην οµάδα εσόδων 0150 και στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε και γ) Από εισπράξεις τέλους άδειας και τέλους µεταβίβασης αυτοκινήτων οχηµάτων (Ν. 3220/2004). Τα έσοδα από εισπράξεις τέλους άδειας και τέλους µεταβίβασης αυτοκινήτων οχηµάτων τα οποία από εισπράττονται απευθείας από τις Ν.Α. θα εγγραφούν στον Κ.Α. Εσόδων 1226 και θα χρησιµοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των δαπανών των ιευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και των Κ.Τ.Ε.Ο., σύµφωνα µε την αρ /120β/τ.&ε.φ./ κ.α των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών. δ) Από λοιπά ίδια έσοδα. Σε όσες νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις υπάρχουν πόροι από λοιπά ίδια έσοδα, αυτά θα προβλεφθούν µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, βάσει ορθού υπολογισµού και προς την κατεύθυνση αύξησής τους. Άρθρο 5 Έξοδα α) απάνες που χρηµατοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση. Οι προβλέψεις των δαπανών αυτών δεν θα πρέπει να ξεπεράσουν σε ύψος τα αντίστοιχα προϋπολογισθέντα έσοδα, προσαυξηµένα µε τα τυχόν υπάρχοντα ταµειακά υπόλοιπα. Τα ποσά αυτά µπορούν να αναµορφώνονται σύµφωνα µε την τελική διαµόρφωση της κρατικής επιχορήγησης. β) απάνες που χρηµατοδοτούνται από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Οι δαπάνες αυτές θα προβλεφθούν στα επίπεδα των αντίστοιχων διαµορφωθεισών πιστώσεων του τρέχοντος οικ. έτους και θα εµφανισθούν (κατά προτεραιότητα) στις οµάδες 2710 «Βοηθήµατα για υγειονοµική περίθαλψη» και 2720 «Ειδικά επιδόµατα κοινωνικής πρόνοιας», στις υποκατηγορίες 9700 και 9800 «Επενδύσεις εκτελούµενες από τα έσοδα Ν.Π...», στον κωδικό αριθµό 0224 «Επίδοµα δυσµενών και ειδικών συνθηκών εργασίας», στις υποκατηγορίες 0500 «Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές», 0700 «ληρωµές για µετακινήσεις», 0800 «Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες» και στην κατηγορία 1000 «Προµήθειες». Τα ποσά αυτά µπορούν επίσης να αναµορφώνονται σύµφωνα µε την τελική διαµόρφωση των εσόδων από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, σε κάθε περίπτωση όµως η αύξηση του συνόλου των λειτουργικών και λοιπών δαπανών (ΚΑΕ ) δεν µπορεί να ξεπερνά το 3% των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό του Άρθρο 6 Επενδύσεις Οι δαπάνες επενδύσεων θα εκτιµηθούν σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες της ιεύθυνσης ηµοσίων Επενδύσεων. Τα έσοδα και έξοδα επενδύσεων πρέπει να εµφανίζονται σε ξεχωριστό τµήµα του προϋπολογισµού. Άρθρο 7 Ταµειακά υπόλοιπα Για την ισοσκέλιση εσόδων-εξόδων µπορούν να χρησιµοποιούνται τα προβλεπόµενα, µε κάθε δυνατή ακρίβεια ταµειακά υπόλοιπα των προηγούµενων χρήσεων. Αυτά εµφανίζονται σε ιδιαίτερο πίνακα, χωρίς κωδικό αριθµό και αναγράφονται στην ανακεφαλαίωση των εσόδων εξόδων. Τα ταµειακά υπόλοιπα των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων που προέρχονται από κρατικές επιχορηγήσεις θα εµφανίζονται στους οικείους φορείς και τραπεζικούς λογαριασµούς από τους οποίους προήλθαν και για την ισοσκέλιση των εξόδων θα τροφοδοτούν τα αντίστοιχα κονδύλια του αυτού φορέα. Με το κλείσιµο της χρήσης 2004 θα συνταχθεί επίσηµη κατάσταση που θα συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των λογαριασµών της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 19 ]

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 2003 1 Π.Κ.49/10-7-2003 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2003 για τους όρους αµοιβής και εργασίας του µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Προσωπικού των Οργανισµών Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας: 46/4-7-2003) Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49533/2366

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49533/2366 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49533/2366 Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των Μουσικών που απασχολούνται στις ηµοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, ηµοτικούς Οργανισµούς κλ,π. µε µορφή Ν.Π.Ι. ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του µε σχέση εργασίας ιδιωτ ικού δικαίου προσωπικού των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (Πράξη Κατ άθεσης Υπουργείου Εργασίας 105/26-8-02)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. Π.Κ.: 8/31-1-2011

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. Π.Κ.: 8/31-1-2011 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. Π.Κ.: 8/31-1-2011 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. Π.Κ.: 8/31-1-2011

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. Π.Κ.: 8/31-1-2011 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. Π.Κ.: 8/31-1-2011 Για τους όρους αµ οιβής και εργασίας του µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002)

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) (Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002-2003 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας Σήµερα την 6 Ιουνίου 2002, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005 Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας και Οικονοµικών - Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 27 Ιουνίου 2002, οι υπογράφοντες αφενός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών Π.Κ. 142/8-11-2000 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που Εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής Σήμερα ++++ Οκτωβρίου 2000, με την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα, σήµερα 2 Ιουνίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 51/07-07-2004) Στην Αθήνα, σήµερα την 30η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών κ.λπ. Αυτοκινήτων Μεταφοράς Σκυροδέµατος - των Χειριστών και Βοηθών Αντλιών Σκυροδέµατος και Εργατών που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των Βιοµηχανιών Κατασκευής Πλαισίων και Αµαξωµάτων Αυτοκινήτων και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10460/19.1.1983 Σε συνέχεια των οδηγιών που σας δώσαµε µε τις εγκυκλίους1 για την εφαρµογή της ΑΤΑ, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα για την οµοιόµορφη εφαρµογή της από 1.1.1983. Με

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού του Δώρου Πάσχα. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 Στην Αθήνα σήµερα 13 Φεβρουαρίου 1980 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30) παρουσία του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας κ. Μ. Εβερτ, µεταξύ, αφ' ενός µεν του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2004-2005 Στην Αθήνα, σήμερα την 30 η Ιουνίου 2004, στα Γραφεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κτίριο Μελά, οδός Αιόλου και Σοφοκλέους, οι υπογράφοντες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 76/15-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 30 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα.

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Σε εφαρµογή των προαναφεροµένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον ΟΑΕ η εγκύκλιος 94200/5-8-86, µε την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 11 Ιουλίου 2005, οι υπογράφοντες αφενός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών και θερμαστών που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 10/18-12-2002)

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό. (Πράξη Κατάθεσης Υπ.Εργασίας 23/26-3-2001) Στην Αθήνα σήμερα 26

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι..

ΘΕΜΑ : Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΣ : Αθήνα 29 Μαΐου 2003 Αριθ.Πρωτ.: 14765 Ταχ. /νση : Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1 Π.Κ. 60/5-7-2002 ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων - πωλητών εµφιαλωµένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των βοηθών αυτών» (Πράξη Κατάθεσης Επιθεώρηση Εργασίας Κεντρ. Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 8/23-03-2004) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, Ο ΗΓΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΧΕIΡΙΣΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Για την ορθή εξεύρεση των ημερών υπολογισμού του Δώρου Πάσχα προτείνεται από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net το Άνοιγμα Περιόδου ακόμη και για μήνες οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς 1. Ένωση Προσωπικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49548/2372

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49548/2372 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49548/2372 Καθορισµός όρων αµοιβής και εργασίας των δηµοσιογράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας, µε εξαίρεση τις επιχειρήσεις που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως ΝΠΙ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3227/04 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 50/2006 Αριθµ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙTΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. 50/2001 Για την ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των µουσικών της Φιλαρµονικής του ήµου Ηρακλείου Κρήτης

ΙΑΙTΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. 50/2001 Για την ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των µουσικών της Φιλαρµονικής του ήµου Ηρακλείου Κρήτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 ΙΑΙTΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα την 06 Ιουνίου 2006 στα γραφεία του Σωµατείου Υπαλλήλων Οδοντοτεχνιτών ΑΠΠ, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας.

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας. Αθήνα 23/4/2014 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/33 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : M. Δημητρακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων»

ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων» ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας : 19/22.8.2012) Στα

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.: 3064 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 Στην ΑΘΉΝΑ ΣΉΜΕΡΑ ΤΗΝ 10.04.2002 ΣΤΑ Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ Α.Ε (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ ενός του κ.στ. ΝΕΖΗ ιευθύνοντος Συµβούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας Των εργαζομένων στις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σήμερα την.../ / στην Λάρισα, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2007 & 2008. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 14/28-05-2004) Στην Αθήνα σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 93/31-08-2005) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ.Υ.Ε. 45/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

Π.Κ.Υ.Ε. 45/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Π.Κ.Υ.Ε. 45/14-6-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την 22 Μαΐου 2000, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., Πλ. Βικτωρίας 7 και παρουσία του Μεσολαβητή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ Κύκλος Σχέσεων Κράτους Πολίτη ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ : ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΠΝΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:65/29.12.2010)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1

Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1 Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1 Αρμοδιότητα σύναψης επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η περίπτωση 5 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990,

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. O.I.E.Λ.Ε, Χαλκοκονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων σε Επιχειρήσεις Παρασκευής Τυποποιηµένων Πρόχειρων - Στιγµιαίας Παρασκευής Τροφίµων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜ.ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜ.ΠΡΟΤ: ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Αρ. Πρωτ.: Β100766/05-01-2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Στην Αθήνα σήµερα την 1 Μαρτίου 2001, στα γραφεία του Ο.ΜΕ., (Πλ. Βικτωρίας 7), και παρουσία του Μεσολαβητή Γιάννη Ληξουριώτη,

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, τµήµατα βιβλίου σε πολυκαταστήµατα, τµήµατα βιβλίου σε σούπερ-µάρκετ, εκδοτικούς οίκους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του Ν.2643/1998 για τις τοποθετήσεις στις θέσεις εργασίας της προκήρυξης έτους 2002.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του Ν.2643/1998 για τις τοποθετήσεις στις θέσεις εργασίας της προκήρυξης έτους 2002. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 Αθήνα Telefax : 210 5295156

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/ )

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/ ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2002 2003 (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/5-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 4 Ιουλίου 2002, οι υπογράφοντες αφενός Οδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών "Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, συντηρητών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών του Κινηµατογράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Καθορισµός όρων αµοιβής και εργασίας των δηµοσιογράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας

ΘΕΜΑ : Καθορισµός όρων αµοιβής και εργασίας των δηµοσιογράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 2004 Αριθ.Πρωτ.: 10497 ΠΡΟΣ : Εθνικό Τυπογραφείο Ενταύθα Ταχ. /νση : Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών-χειριστών βοηθών χειριστών αντλίων σκυροδέματος κ.λπ. περιοχής Ν. Αττικής» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005)

Διαβάστε περισσότερα