ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Στάθης Ραγκούσης Γενικός ιευθυντής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Στάθης Ραγκούσης Γενικός ιευθυντής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε."

Transcript

1

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ε ΕΧΥ, στη συνεχή προσπάθεια της να παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται µε συνέπεια και αποτελεσµατικότητα στα καθηµερινά προβλήµατα των ήµων, αναλαµβάνει µέσω της εξειδικευµένης επιστηµονικής οµάδας της, να συντάξει και να προωθήσει ΩΡΕΑΝ αποκλειστικά στα Μέλη µας, το Mηνιαίο Eνηµερωτικό ελτίο Legal Info που έχει ως βασική θεµατολογία τη νοµοθετική και διοικητική επικαιρότητα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στόχος αυτής της πρωτοποριακής δραστηριότητας της Ε ΕΧΥ είναι να καλύψει την ανάγκη των ήµων να ενηµερώνονται έγκαιρα και έγκυρα για τις νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις ή µεταβολές που άµεσα τους αφορούν, δηλαδή για ζητήµατα που άπτονται της καθηµερινής λειτουργίας τους και εξυπηρετούν τους σκοπούς τους. Το ενηµερωτικό δελτίο που θα σας αποστέλλεται κάθε µήνα µε ηλεκτρονικό τρόπο, συµπεριλαµβάνει αυτούσια κείµενα των διατάξεων του Νόµου, εγκυκλίους καθώς και σχόλια από την εξειδικευµένη επιστηµονική µας οµάδα. Αναµένουµε δικά σας σχόλια ή παρατηρήσεις προκειµένου να συµβάλλουµε από κοινού, στη συνεχή βελτίωση του ελτίου έτσι ώστε να αποτελεί πραγµατικά ένα χρήσιµο εργαλείο για την επίλυση των καθηµερινών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στάθης Ραγκούσης Γενικός ιευθυντής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ηµοκρίτου 18, Αθήνα Τηλ.: , , Fax: ,

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2004 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Προσωπικού των Ο.Τ.Α....Error! Bookmark not defined. Άρθρο 1 (Πεδίο εφαρµογής)...error! Bookmark not defined. Άρθρο 2 (Μισθοί)...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 3 (Ηµεροµίσθια)...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 4 (Εφαρµογή του ν. 2515/97)...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 5 (Επέκταση εφαρµογής ΚΥΑ)...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 6 (Εφαρµογή διατάξεων του ν. 2623/98, ειδικές άδειες ωράριο)...error! Bookmark not defined. Άρθρο 7 Προληπτική Ιατρική...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 8 Κατασκηνώσεις...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 9 Συνδικαλιστικές Άδειες...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 10 Παροχές σε είδος...error! Bookmark not defined. Άρθρο 11 (Επέκταση διατάξεων)...error! Bookmark not defined. Άρθρο 12 Αιµοδοτική Άδεια...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 13 Επίδοµα Προβληµατικών και Παραµεθόριων Περιοχών...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 14 Αναδροµικά Οικογενειακής Παροχής...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 15 (Έναρξη ισχύος κατάργηση ΣΣΕ)...Error! Bookmark not defined. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α ΒΑΘΜΟΥ...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 1 ιευκολύνσεις Συνδικαλιστών...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 2 Άδειες Πρωτοβάθµιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 3 Άδειες Μελών Γενικού Συµβουλίου...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 4 Άδειες Μελών Εκτελεστικής Επιτροπής...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 5 Άδειες Αντιπροσώπων...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 6 ιαδικασία Χορήγησης...Error! Bookmark not defined. ΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ που απασχολούνται σε ηµοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, ηµοτικούς Οργανισµούς κ.λ.π. µε µορφή Ν.Π.Ι.. (Υ.Α /04, ΦΕΚ 1223/ τ. Β)...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 1 (Πεδίο εφαρµογής)...error! Bookmark not defined. Άρθρο 2 (Κατηγορίες µουσικών)...error! Bookmark not defined. Άρθρο 3 (Κατάταξη και διαβάθµιση)...error! Bookmark not defined. Άρθρο 4 (Αµοιβές και επιδόµατα)...error! Bookmark not defined. Άρθρο 5 (Επιδόµατα εορτών)...error! Bookmark not defined. Άρθρο 6 (Απασχόληση Κυριακές και αργίες)...error! Bookmark not defined. Άρθρο 7 (Ωράριο)...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 8 (Ευνοϊκότεροι όροι)...error! Bookmark not defined. Άρθρο 9 (Έναρξη ισχύος)...error! Bookmark not defined. Άρθρο 10 ( απάνη)...error! Bookmark not defined. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ µελών συλλογικών οργάνων και µονοµελών οργάνων διοίκησης Εγκ. ΥΠΕΣ Α/ΓΓ / ΟA/ Φ.12/17378/ Error! Bookmark not defined. Α ΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ Συµµόρφωση των λειτουργούντων κυνοκοµείων Υ.Α /04 (ΦΕΚ 1355 Β /2-9-04)...Error! Bookmark not defined. ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αποδοχές εφέδρων βαθµοφόρων 2/39235/0022/04 (ΦΕΚ 1296 Β / )...Error! Bookmark not defined. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ για θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης...Error! Bookmark not defined. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 2 ]

4 ΚΑΠ Συµπληρωµατική κατανοµή ΥΠΕΣ Α 44213/04 (ΦΕΚ 1334 Β / )Error! Bookmark not defined. Τρόπος τήρησης και ενηµέρωσης του προσωπικού µητρώου των δηµοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων Ν.Π... Π.. 178/04 (ΦΕΚ 154 Α / )...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 1 Προσωπικό Μητρώο του Υπαλλήλου...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 2 Αφαίρεση στοιχείων από το προσωπικό µητρώο....error! Bookmark not defined. Άρθρο 3 Βοηθητικό Προσωπικό Μητρώο....Error! Bookmark not defined. Άρθρο 4 Τήρηση και ενηµέρωση των στοιχείων του προσωπικού µητρώου...error! Bookmark not defined. Άρθρο 5 Περιοδική καταστροφή εκθέσεων αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων... Error! Bookmark not defined. Άρθρο 6 (Ισχύς)...Error! Bookmark not defined. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισµού οικ. έτους 2005 ΚΥΑ 2/42893/0094/04 (ΦΕΚ 1273 Β / )...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 1 Βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισµού...error! Bookmark not defined. Άρθρο 2 Σχεδιασµός τριετούς προϋπολογισµού...error! Bookmark not defined. Άρθρο 3 Τεχνική κατάρτισης του προϋπολογισµού των Νοµαρχιακών ΑυτοδιοικήσεωνError! Bookmark not defined. Άρθρο 4 Έσοδα...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 5 Έξοδα...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 6 Επενδύσεις...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 7 Ταµειακά υπόλοιπα...error! Bookmark not defined. Άρθρο 8 Συνοδευτικά του προϋπολογισµού Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης...Error! Bookmark not defined. Άρθρο 9 Ψήφιση και αξιολόγηση του προϋπολογισµού Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Error! Bookmark not defined. ΑΝΕΙΑ Καθορισµός κριτηρίων, διαδικασιών και δικαιολογητικών δανείων στα πλαίσια των ρυθµίσεων ληξιπρόθεσµων οφειλών τους. (ΚΥΑ 45382/04, ΦΕΚ Β 1408/ ).. Error! Bookmark not defined. Άρθρο 1 ικαιούχοι...error! Bookmark not defined. Άρθρο 2 Υποχρεώσεις που υπάγονται στη ρύθµιση...error! Bookmark not defined. Άρθρο 3 Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθµιση...error! Bookmark not defined. Άρθρο 4 Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του δανείου...error! Bookmark not defined. Άρθρο 5 Άρθρο 6 ιαδικασίες χορήγησης και εκταµίευσης του δανείου....error! Bookmark not defined. Όροι χορήγησης...error! Bookmark not defined. 1. ιάρκεια εξόφλησης του δανείου...error! Bookmark not defined. 2. Επιτόκιο χορήγησης...error! Bookmark not defined. 3. Απόδοση του προϊόντος του δανείου...error! Bookmark not defined. 4. Έναρξη εξυπηρέτησης...error! Bookmark not defined. 5. Τρόπος εξόφλησης Άρθρο 7 Χρήση του προϊόντος του δανείου...24 Άρθρο 8 Λογιστική απεικόνιση του προϊόντος του δανείου...24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 3 ]

5 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2004 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Προσωπικού των Ο.Τ.Α. Στην Αθήνα σήµερα Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2004, οι υπογεγραµµένοι: α. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΒΗ, Προϊσταµένη του Τµήµατος Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α., εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, δυνάµει της αριθµ: 26977/ απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. β. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ, υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκπρόσωπος του ηµοσίου, δυνάµει της αριθµ: 2/ 24403/ 0022/ απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής Ένωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε..Κ.Ε.), νοµίµως εξουσιοδοτηµένος δυνάµει της αριθµ: 2657/ απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε..Κ.Ε. δ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.), νοµίµως εξουσιοδοτηµένος δυνάµει της αριθµ: 167/ εξουσιοδότησης της διοίκησης της παραπάνω συνδικαλιστικής οργάνωσης, συνοµολογήσαµε και συναποφασίσαµε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, η οποία έχει ως κατωτέρω: Άρθρο 1 (Πεδίο εφαρµογής) 1. Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγεται το προσωπικό µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων που απασχολείται στους ήµους, στις Κοινότητες, στους Συνδέσµους, στα Ιδρύµατα και στα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου των ήµων και Κοινοτήτων και Οργανισµούς που εξαρτώνται ή επιχορηγούνται από τους ήµους ή τις Κοινότητες, µε συµβάσεις εργασίας Αορίστου και Ορισµένου Χρόνου και εφαρµόζεται αποκλειστικά στα µέλη των σωµατείων που ανήκουν µόνον στη δύναµη της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.) όπως αυτό προκύπτει από τα µητρώα των αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεων, για δε την εφαρµογή της απαιτείται βεβαίωση του σωµατείου και της Οµοσπονδίας. 2. Για την προσχώρηση και επέκταση εφαρµογής της παρούσας Σ.Σ.Ε. από άλλη συνδικαλιστική οργάνωσης εργαζοµένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1876/90. Άρθρο 2 (Μισθοί) Οι εργαζόµενοι στους Ο.Τ.Α. µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου των ειδικοτήτων των αντίστοιχων κλάδων των άρθρων 2 έως 12, εκτός του κλάδου.ε.2 Εποπτών Καθαριότητας, του άρθρου 13, εκτός των κλάδων.ε.4,.ε.11,.ε.24,.ε.25,.ε.26,.ε.27,.ε.28,.ε.29,.ε.30,.ε.32,.ε.35 των κλάδων των άρθρων 14 και 15 του Π.. 22/90, οι µουσικοί (καλλιτεχνικό προσωπικό καθώς και οι Καλλιτεχνικοί ιευθυντές και οι Πτυχιούχοι Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών, οι οποίοι εµισθοτούντο µε τις διατάξεις των εδαφ. γ και δ της παρ.7 του άρθρου 3 της από Σ.Σ.Ε. της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. µισθοδοτούνται ως κατωτέρω: 1. Οι διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25 και 28 του Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 297/ ) «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του ηµοσίου, Ν.Π... και Ο.Τ.Α, µονίµων στελεχών των Ενόπλων υνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις», επεκτείνονται και έχουν ανάλογη εφαρµογή στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου, των παραπάνω κλάδων, του παρόντος άρθρου. 2. Η κατάταξη στα µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 3205/ 2003, θα γίνει µε βάση τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται κατά την αρχική πρόσληψη των υπαλλήλων αυτών ή εκείνα που απαιτήθηκαν για την τυχόν ένταξή τους σε άλλη ειδικότητα και όχι µε άλλα αυξηµένα πρόσθετα προσόντα που απέκτησαν κατά την περίοδο της εργασίας τους. 3. Οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν σε τοµείς εκτός ηµοσίου, Ν.Π... και Ο.Τ.Α. (δηλαδή οι υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα) δεν αναγνωρίζονται για την µισθολογική εξέλιξη (Μ.Κ. και Χρονοεπίδοµα) των παραπάνω υπαλλήλων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 4 ]

6 4. Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδοµα αδείας, καθώς και η ωριαία αµοιβή για υπερωριακή εργασία, θα υπολογίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 16 του Ν. 3205/ 2003 και την αριθµ: 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Άρθρο 3 (Ηµεροµίσθια) Τα ηµεροµίσθια του κατωτέρω προσωπικού από διαµορφώνονται ως εξής: Α. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α., ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Ν.Π... ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 0 27, , , , , , , , , , , , , , , , , , 44 Β. ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α., ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Ν.Π... ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 0 31, , , , , , , , , , , , , , , , , , 76 Γ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ α. Το βοηθητικό προσωπικό που ασχολείται στις αποθήκες υλικών και οι εργάτες που προσφέρουν τεχνικές εργασίες, κατατάσσονται στα τεχνικά ηµεροµίσθια της παρ. Β του παρόντος άρθρου µε µηδέν έτη υπηρεσίας µετά την συµπλήρωση πέντε (5) ετών απασχόλησης στις ανωτέρω υπηρεσίες και από την ηµεροµηνία χορήγησης του τεχνικού ηµεροµισθίου. β. Οι εργάτες που απασχολούνται ως οδηγοί µε άδεια οδήγησης και σχετική άδεια της ιεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του ΥΠ.ΕΣ...Α., θα λαµβάνουν τα αντίστοιχα ηµεροµίσθια των τεχνητών για όσο διάστηµα θα ασκούν τα συγκεκριµένα καθήκοντα.. Τα ανωτέρω ηµεροµίσθια των εδαφ. Α, Β και Γ του παρόντος άρθρου προσαυξάνονται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 5 ]

7 1. Με επίδοµα γάµου 1, 41 ηµερησίως που καταβάλλεται: α. Στους έγγαµους µισθωτούς, ανεξάρτητα αν ο ή η σύζυγος ασκεί ή όχι βιοποριστικό επάγγελµα ή είναι ή όχι συνταξιούχος και ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι και πόσα παιδιά. β. Στους άγαµους γονείς και στους ενβρισκόµενους σε κατάσταση χηρείας καθώς και στους διαζευγµένους. 2. Με επίδοµα τέκνων που καταβάλλεται: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφ. β της παρ. 1, των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 3205/ 2003 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 297/ ), «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του ηµοσίου, Ν.Π... και Ο.Τ.Α, µονίµων στελεχών των Ενόπλων υνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις». 3. Με ανθυγιεινό και επικίνδυνο επίδοµα: α. Για τους απασχολούµενους στην αποκοµιδή απορριµµάτων (συλλογή, φόρτωση και διάθεση), στη συντήρηση αυτοκινήτων απορριµµάτων, µε την ταφή ή εκταφή νεκρών και σε εργατοτεχνίτες αποχέτευσης, µε ποσό 5, 28 ηµερησίως. β. Για τους απασχολούµενους στις λοιπές υπηρεσίες µε ποσό 4, 64 ηµερησίως. 4. Με τη δραχµική διαφορά του εδαφίου 3 του άρθρου 3 της από Σ.Σ.Ε. της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α., για όσους υπηρετούσαν κατά την Εάν εργαζόµενος της παρ. Α του παρόντος άρθρου λάβει τεχνικό ηµεροµίσθιο θα καταταγεί µε µηδέν έτη υπηρεσίας στο τεχνικό προσωπικό της παρ. Β του παρόντος άρθρου από την ηµεροµηνία χορήγησης τεχνικού ηµεροµισθίου. 6. Ειδικά για τους επιστάτες και τους επόπτες καθαριότητας τα ηµεροµίσθια του άρθρου αυτού αυξάνονται κατά 0,5 ευρώ. Άρθρο 4 (Εφαρµογή του ν. 2515/97) Για τους εργαζόµενους που µετατάσσονται από υπηρεσίες του ηµοσίου ή του ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα στους Ο.Τ.Α. έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2515/97 και οι εγκύκλιοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αριθµ: / 7543/ 0022/ και / 12442/ 0022/ Άρθρο 5 (Επέκταση εφαρµογής ΚΥΑ) Η αριθµ: 2/6771/ 0022/ ( Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Β ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 225/ ) κοινή Υπουργική Απόφαση έχει εφαρµογή από την ηµεροµηνία ισχύος της για τους υπαγόµενους στο άρθρο 1 της παρούσας. Άρθρο 6 (Εφαρµογή διατάξεων του ν. 2623/98, ειδικές άδειες ωράριο) 1. Οι διατάξεις των κεφαλαίων, Ε, ΣΤ, Η και Θ του µέρους Γ του Ν. 2683/ 99, έχουν εφαρµογή και για το προσωπικό της παρούσης. 2. Οι διατάξεις των παρ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 16 του Ν. 2527/ 97 ισχύουν και για το προσωπικό του άρθρου 1 της παρούσας. 3. Ο εργαζόµενος (πατέρας) σε περίπτωση γέννησης τέκνων δικαιούται µία (1) ηµέρα άδεια µε αποδοχές για κάθε τέκνο. 4. α. Στους εργαζόµενους αποκλειστικά στις χωµατερές (υγειονοµική ταφή σταθµούς µεταφόρτωσης απορριµµάτων κλπ.) µετά τη συµπλήρωση ενός (1) έτους απασχόλησης χορηγείται πέντε (5) ηµέρες επιπλέον κανονική άδεια το χρόνο. β. Στους εργαζόµενους αποκλειστικά: α στην αποκοµιδή απορριµµάτων, β. στην ταφή και εκταφή νεκρών, γ. στην ασφαλτόστρωση, δ. στην αποχέτευση, ε. στα αφοδευτήρια, στ. στα συνεργεία συντήρησης αυτοκινήτων απορριµµάτων, ζ. σε οικοδοµικές εργασίες, µετά τη συµπλήρωση πέντε (5) ετών απασχόλησης χορηγείται τριών (3) ηµερών επιπλέον κανονική άδεια το χρόνο. γ. Η εβδοµαδιαία απασχόληση των εργαζοµένων των προηγούµενων περιπτώσεων α και β ορίζεται σε τριάντα δύο (32) ώρες χωρίς µεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισµού των αποζηµιώσεών τους από την αιτία αυτή. δ. Οι Ο.Τ.Α. που απασχολούν εργαζόµενες είτε µε πλήρη, είτε µε µερική απασχόληση αναλαµβάνουν την υποχρέωση κατά την κατάρτιση των προγραµµάτων εργασίας να αποφεύγουν την απασχόληση των εγκύων σε νυχτερινή βάρδια. Σε οποιαδήποτε στιγµή της εγκυµοσύνης, και εφόσον η έγκυος το ζητήσει, για λόγους υγείας, θα πρέπει να µετακινείται σε θέση ηµερήσιας απασχόλησης. Άρθρο 7 Προληπτική Ιατρική Το προσωπικό του άρθρου 1 της παρούσας Σ.Σ.Ε. στο οποίο καταβάλλεται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας υποβάλλεται υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο στις παρακάτω ιατρικές εξετάσεις: α. Ακτινογραφία Θώρακος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 6 ]

8 β. Γενική αίµατος. γ. Οµάδα αίµατος (άπαξ). δ. Γενική ούρων. ε. ερµατολογική εξέταση. στ. Η.Κ.Γ. ζ. Έλεγχος προστάτη (P.S.A.) για τους άνδρες άνω των 50 ετών. η. Τεστ Παπανικολάου για τις γυναίκες. θ. Πλήρη Ηπατικό έλεγχο. Οι ανωτέρω εξετάσεις θα πραγµατοποιούνται σταδιακά και σε µια ηµέρα µε τη φροντίδα της υπηρεσίας σε συνεργασία της µε το φορέα υγειονοµικής περίθαλψης των εργαζοµένων. Πέραν των ανωτέρω εξετάσεων οι εργαζόµενοι υπόκεινται σε εµβολιασµό κατά της ηπατίτιδας (τριπλή δόση), κάθε έτος σε αντιγριππικό εµβολιασµό και κατά τακτά διαστήµατα υποβάλλονται σε αντιτετανικό εµβολιασµό. Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων θα προσκοµίζονται στην υπηρεσία. Άρθρο 8 Κατασκηνώσεις Στο προσωπικό µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου που έχει παιδιά ηλικία από 6 ετών και µέχρι 14 ετών, ο οικείος Ο.Τ.Α., εφόσον δεν διαθέτει κατασκηνώσεις, υποχρεωτικά φροντίζει για την αποστολή των παιδιών σε κατασκηνώσεις, τηρώντας τις διαδικασίας που προβλέπονται από τις αποφάσεις και τον Κανονισµό Παροχών του Τ.Υ..Κ.Υ. Τα ανωτέρω ισχύουν µε την προϋπόθεση ότι η δαπάνη θα βαρύνει κατά 50% τον οικείο Ο.Τ.Α. και κατά 50% τον εργαζόµενο. Άρθρο 9 Συνδικαλιστικές Άδειες Στην παρούσα Σ.Σ.Ε. προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής το συνηµµένο παράρτηµα που αφορά τις «συνδικαλιστικές άδειες στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α Βαθµού». Ευνοϊκότερες µε νόµο ρυθµίσεις παραµένουν σε ισχύ. Άρθρο 10 Παροχές σε είδος 1. Στο προσωπικό που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας, χορηγούνται ετήσια σε δυο περιόδους (χειµερινή-θερινή) τα παρακάτω είδη: α. Άνδρες χειµερινά: 1. ύο (2) παντελόνια µάλλινα. 2. ύο (2) πουλόβερ µάλλινα βάρους 500 γ. 3. ύο (2) ζεύγη γάντια από χοιρινό δέρµα µε εσωτερική επένδυση φανέλα. 4. Ένα (1) ζευγάρι µποτάκια δερµάτινα αδιάβροχα µε σόλα από κρεπ ή λάστιχο. 5. Ένα (1) πηλίκιο. β. Άνδρες θερινά: 1. ύο (2) παντελόνια βαµβακερά ή τζιν. 2. ύο (2) πουκάµισα βαµβακερά 100%. 3. Ένα (1) ζευγάρι σκαρπίνια δερµάτινα αδιάβροχα µε σόλα ραφτή. 4. Ένα (1) πηλίκιο από ύφασµα ή ψάθα. γ. Γυναίκες χειµερινά: 1. ύο (2) φούστες από ύφασµα µάλλινο ή δύο (2) ρόµπες από ύφασµα βαµβακερό ή δύο (2) παντελόνια µάλλινα. 2. ύο (2) πουλόβερ µάλλινα βάρους 500 γ. 3. ύο (2) ζεύγη γάντια από χοιρινό δέρµα µε επένδυση, γυναικείας ραφής. 4. Ένα (1) ζευγάρι µποτάκια δερµάτινα αδιάβροχα µε σόλα από κρεπ ή λάστιχο. 5. Ένα (1) πηλίκιο. δ. Γυναίκες θερινά: 1. ύο (2) φούστες από ύφασµα βαµβακερό ή δύο (2) ρόµπες από ύφασµα βαµβακερό ή δύο (2) παντελόνια βαµβακερά ή τζιν. 2. ύο (2) µπλούζες βαµβακερές 100%. 3. Ένα (1) ζευγάρι παπούτσια δερµάτινα αδιάβροχα µε σόλα ραφτή τύπου γόβα. 4. Ένα (1) πηλίκιο από ύφασµα ή ψάθα. Χορηγούνται επίσης: Ένα (1) προσόψιο ανά τετράµηνο διαστάσεων 0,90 Χ 0,55 υδρόφιλο βαµβακερό 100%. Ένα (1) κιλό σαπούνι το µήνα Α ποιότητας ή υγρό σαπούνι. Ένα (1) σακάκι δερµάτινο ανά τριετία που χορηγείται στην αρχή της τριετίας, αρχής γενοµένης της πρώτης τριετίας από την ηµεροµηνία διορισµού, από µοσχάρι ή κατσίκι. Για τις δε γυναίκες γυναικείας ραφής. 2. Η χορήγηση των ανωτέρω ειδών στους εργαζοµένους γίνεται υποχρεωτικά και αποκλειστικά για µεν τα θερινά µέχρι 1 Ιουνίου εκάστου έτους για δε τα χειµερινά 1 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων συµµετέχουν στις διαδικασίες προµήθειας, παράδοσης και διανοµής επιπλέον των ατόµων που έχουν οριστεί στις αρµόδιες επιτροπές. 3. Οι υπηρεσίες σε συνεργασία και µόνο µε τη γραπτή συγκατάθεση των ενδιαφεροµένων συνδικαλιστικών οργανώσεων, µπορούν να προσαρµόζουν τα είδη ανάλογα µε τις ανάγκες και τις ιδιοµορφίες των εργασιακών χώρων τους µε άλλα είδη ίσης αξίας. Σε περίπτωση πραγµατικής αδυναµίας των Ο.Τ.Α. να χορηγήσουν τα παραπάνω µέσα στις τακτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 7 ]

9 προθεσµίες καταβάλλεται από αυτούς εξ ολοκλήρου η αξία των ειδών αυτών σε χρήµα. 4. Χορηγείται ποσότητα γάλακτος 1 λίτρο φρέσκου ή µακράς διάρκειας ή τύπου εβαπορέ ίσης ποσότητας, την ηµέρα. Σε περίπτωση αδυναµίας χορήγησης γάλακτος καταβάλλεται το αντίτιµο αυτού στην τρέχουσα τιµή και υπολογίζεται στις αποδοχές σύµφωνα µε την 19/83 απόφαση του Α Αθηνών (Φ.Ε.Κ. 126/83). Οι Ο.Τ.Α. σε συνεργασία και µε τη συγκατάθεση των ενδιαφεροµένων συνδικαλιστικών οργανώσεων και για να ξεπεραστούν οι αντικειµενικές δυσκολίες της καθηµερινής αγοράς και διάθεσης φιαλών γάλακτος, µπορούν να χορηγούν αναλογία κουτιών γάλακτος τύπου ΕΒΑΠΟΡΕ ή Μακράς ιάρκειας σε µηνιαία βάση. 5. Για ειδικές εργασίες χορηγούνται επιπλέον: ύο (2) ανακλαστικά γιλέκα, κράνος, προστατευτικά γυαλιά, γάντια εργασίας, που αντικαθίστανται µε τη φθορά, ειδικά χηµικά υγρά, ειδικό δοσίµετρο ακτινοβολιών, ειδική µάσκα ραντίσµατος και εκταφών, προστατευτικά µηχανηµάτων. 6. Για τις ειδικότητες πληροφορικής Χορηγούνται τα προβλεπόµενα από την Κ.Υ.Α /89 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Β ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 471/ ), όπως ισχύει κάθε φορά. Άρθρο 11 (Επέκταση διατάξεων) Οι ρυθµίσεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 79/ ) όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 2556/ 1997 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 270/ ) ισχύουν και για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Άρθρο 12 Αιµοδοτική Άδεια α. Εργαζόµενος που δίνει αίµα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος δικαιούται να απουσιάσει από την υπηρεσία κατά την ηµέρα της αιµοδοσίας. β. Εργαζόµενος που προσέρχεται από δική του και µόνο πρωτοβουλία σε Κέντρο Αιµοδοσίας για να προσφέρει αίµα, δικαιούται να απουσιάσει από την υπηρεσία του, πέραν της ηµέρας αιµοδοσίας, µία (1) ηµέρα. γ. Εργαζόµενος που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιµοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και εργαζόµενος που συµµετέχει σε οργανωµένη οµαδική αιµοληψία, δικαιούται να απουσιάσει, από την υπηρεσία του, πέραν της ηµέρας της αιµοδοσίας, δύο (2) ηµέρες. Η άδεια απουσίας δίνεται µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος, σε χρόνο που θα καθορίζεται µε ευθύνη της οικείας υπηρεσίας ιοικητικού ή Προσωπικού, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες. Άρθρο 13 Επίδοµα Προβληµατικών και Παραµεθόριων Περιοχών Στο προσωπικό που αµείβεται µε τις παρ. Α και Β του άρθρου 3 της παρούσης και στο οποίο δεν καταβάλλεται καµιά άλλη παροχή για τον ίδιο λόγο, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003 όπως ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 14 Αναδροµικά Οικογενειακής Παροχής Οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3205/ 2003 (Φ.Ε.Κ.- ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 297/ ), «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του ηµοσίου, Ν.Π... και Ο.Τ.Α, µονίµων στελεχών των Ενόπλων υνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις», καθώς και η αριθµ: 2/3013/0022/ Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.- ΤΕΥΧΟΣ Β ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 70/ ), εφαρµόζονται και στο προσωπικό του άρθρου 1 της παρούσας Σ.Σ.Ε. Ειδικά η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός µηνός (1) από την υπογραφή της Συλλογικής αυτής Σύµβασης. Άρθρο 15 (Έναρξη ισχύος κατάργηση ΣΣΕ) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από και κάθε προηγούµενη Σ.Σ.Ε. καταργείται. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α ΒΑΘΜΟΥ Άρθρο 1 ιευκολύνσεις Συνδικαλιστών Ο εργοδότης (Ο.Τ.Α.) έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα µέλη των ιοικητικών Συµβουλίων, Ελεγκτικών Επιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, που είναι µέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., στη δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 8 ]

10 Την ίδια υποχρέωση έχει για τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Εκτελεστικής Επιτροπής και τους αντιπροσώπους της δευτεροβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης ( Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) στην τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση ( Α Ε Υ). Άρθρο 2 Άδειες Πρωτοβάθµιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραµµατέα των πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, µελών της Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α., χορηγείται άδεια απουσίας έως πέντε (5) ηµέρες το µήνα αν τα µέλη τους είναι πεντακόσια (500) και πάνω και έως τρεις (3) ηµέρες εάν είναι λιγότερα. Άρθρο 3 Άδειες Μελών Γενικού Συµβουλίου Στα µέλη του Γενικού Συµβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. χορηγείται άδεια απουσίας εννέα (9) ηµέρες το µήνα για την άσκηση των καθηκόντων τους. Στις ηµέρες αυτές συµπεριλαµβάνονται και οι ηµέρες συνεδρίασης του Γενικού Συµβουλίου. Άρθρο 4 Άδειες Μελών Εκτελεστικής Επιτροπής Στα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α. χορηγείται άδεια απουσίας εννέα (9) ηµερών το µήνα για την άσκηση των καθηκόντων τους, οι άδειες αυτές δεν προστίθενται στις άδειες των µελών του Γενικού Συµβουλίου. Στον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα χορηγείται άδεια για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους. Στον Αντιπρόεδρο και τον Ταµία χορηγείται άδεια απουσίας δεκαπέντε (15) ηµερών το µήνα. Στις ηµέρες αυτές δε συµπεριλαµβάνονται οι µέρες συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής. Άρθρο 5 Άδειες Αντιπροσώπων Στους αντιπροσώπους των πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που είναι µέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. χορηγείται άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια των συνεδρίων της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που συµµετέχουν. Η ίδια άδεια χορηγείται και για τους αντιπροσώπους της δευτεροβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.) για τη συµµετοχή τους στο συνέδριο της τριτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Α Ε Υ). Άρθρο 6 ιαδικασία Χορήγησης Ο εργοδότης (Ο.Τ.Α.) είναι υποχρεωµένος να χορηγεί οπωσδήποτε την άδεια που ζητείται από τον συνδικαλιστή µέσα στα πλαίσια του αριθµού των ηµερών που η παρούσα προσδιορίζει ως ανώτατο όριο. Ο συνδικαλιστής οφείλει, εφόσον το γνωρίζει, να υποβάλει έγκαιρα στην υπηρεσία του µια αίτησηδήλωση µε την οποία θα την ενηµερώνει για τις συγκεκριµένες ηµέρες που πρόκειται να απουσιάσει για συνδικαλιστικούς λόγους. Η εν λόγω αίτηση-δήλωση δεν έχει την έννοια ότι η υπηρεσία µπορεί να προβεί σε έλεγχο και να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται από την παρούσα, αλλά έχει απλώς ενηµερωτικό χαρακτήρα. Εάν οι συνδικαλιστικές υποχρεώσεις δεν είναι εκ των προτέρων γνωστές, θα πρέπει να ενηµερώνει όσο είναι δυνατό πιο έγκαιρα την υπηρεσία του για την απουσία του. Στις περιπτώσεις εκτάκτων συνδικαλιστικών αναγκών η απουσία θα πρέπει να καλυφθεί εκ των υστέρων µε τη σχετική αίτηση-δήλωση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 9 ]

11 ΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ που απασχολούνται σε ηµοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, ηµοτικούς Οργανισµούς κ.λ.π. µε µορφή Ν.Π.Ι.. (Υ.Α /04, ΦΕΚ 1223/ τ. Β) Άρθρο 1 (Πεδίο εφαρµογής) Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγεται το καλλιτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Πολιτιστικοί Οργανισµοί, Πνευµατικά Κέντρα κ.λπ.). α) ως εκπαιδευτικό προσωπικό των ενταγµένων στα Ιδρύµατα αυτά ωδείων µουσικών σχολών και β) ως µέλη µουσικών συνόλων ( ιευθυντές, Αρχιµουσικοί, Κορυφαίοι µουσικοί, µουσικοί) µε σύµβαση εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου. Άρθρο 2 (Κατηγορίες µουσικών) Στο προσωπικό του άρθρου 1 εντάσσονται : α) οι πτυχιούχοι σχολών : αα) σύµφωνα µε το Β.. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/1966) «περί ιδρύσεως ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων», αβ) Σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ. 1 και 2 του Ν. 1597/1986 (ΦΕΚ 68/Α/1986) και β) οι δάσκαλοι και οι µουσικοί χωρίς πτυχίο. Άρθρο 3 (Κατάταξη και διαβάθµιση) Η κατάταξη και διαβάθµιση αυτών ανάλογα µε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς και τα καθήκοντα και τη θέση που κατέχουν, περιγράφονται στα: Β.. 16/1966, Π.. 476/1981, Π.. 253/1983, Π.. 22/1990, Π.. 562/1993 και το άρθρο 48 του Ν. 1597/1986 και έχει ως εξής: Α Κατηγορία: Εκπαιδευτικό προσωπικό Ωδείων κ.λ.π. α) ιευθυντής β) Καθηγητής γ) άσκαλος δ) Επιµελητής και ε) άσκαλος χωρίς πτυχίο Β Κατηγορία: Προσωπικό Μουσικών Συνόλων α) ιευθυντής β) Αρχιµουσικός γ) ιευθυντής Χορωδίας δ) Κορυφαίος ε) Μουσικός και στ) Μουσικός χωρίς πτυχίο. Ειδικότερα τα προσόντα για κάθε αντίστοιχη θέση και τίτλο ορίζονται για µεν την Α κατηγορία από τα άρθρα 15 και 16 του Β.. 16/1966, για δε τη Β κατηγορία από το Π.. 476/1981. Άρθρο 4 (Αµοιβές και επιδόµατα) α) Σε όλο το προσωπικό των ανωτέρω κατηγοριών χορηγείται για κάθε ώρα απασχόλησης αµοιβή ίση µε το ποσό των 6,03 ΕΥΡΩ πλην των δασκάλων και των µουσικών χωρίς πτυχίο που η αµοιβή για κάθε ώρα απασχόλησης είναι 5,58 ΕΥΡΩ. β) Επιδόµατα: Το ωροµίσθιο αυτό προσαυξάνεται µε τα κάτωθι επιδόµατα : βα) Επίδοµα έντεκα (11) τριετιών: εκ ποσοστού 10% η χορήγηση της πρώτης τριετίας και εκ ποσοστού 5% κάθε µιας των υπολοίπων δέκα (10) τριετιών. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται : α) για το εκπαιδευτικό προσωπικό των ωδείων µουσικών σχολών από βεβαίωση του προηγούµενου ή των προηγούµενων εργοδοτών, ιδιοκτητών ωδείων µουσικών σχολών, στη οποία θα αναφέρεται ο αριθµός της απόφασης διορισµού του Υπουργού Πολιτισµού β) για το προσωπικό των µουσικών συνόλων από βεβαίωση του προηγούµενου ή των προηγούµενων εργοδοτών, στην οποία αναφέρονται η ειδικότητα και ο βαθµός ή από την προσκόµιση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου, εάν από αυτό αποδεικνύονται τα ίδια, δηλαδή η ειδικότητα και ο βαθµός. ββ) Επίδοµα ατοµικής µελέτης σε ποσοστό 35%. βγ) Ειδικό επίδοµα συνθηκών: Για το προσωπικό µουσικών πνευστών οργάνων συνόλων σε ποσοστό 15% και των λοιπών οργάνων σε ποσοστό 10%. βδ) Επίδοµα γάµου 10%: Το επίδοµα αυτό χορηγείται και στους άγαµους γονείς καθώς και στους ευρισκόµενους σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεωςς (άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 1849/1989) βε) Επίδοµα θέσης: 20% για τους ιευθυντές Ωδείων και Μουσικών Συνόλων στους οποίους περιλαµβάνονται και οι Αρχιµουσικοί στην περίπτωση που διευθύνουν µεγάλα σύνολα (Συµφωνικές, Φιλαρµονικές). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 10 ]

12 Άρθρο 5 (Επιδόµατα εορτών) Επιδόµατα Χριστουγέννων, Πάσχα, Θερινής αδείας: Στους εργαζόµενους της κατηγορίας αυτής, ανεξαρτήτως εάν συνδέονται µε εργασιακή σχέση αορίστου ή ορισµένου χρόνου, καταβάλλονται επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ αριθµ /1981 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 742/Β/1981) και αδείας και επιδόµατος αδείας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Άρθρο 6 (Απασχόληση Κυριακές και αργίες) Σε περίπτωση απασχόλησης του προσωπικού αυτής της απόφασης κατά τις Κυριακές και τις αργίες, οι αντίστοιχες αποδοχές καταβάλλονται προσαυξηµένες κατά 75%. Άρθρο 7 (Ωράριο) α) Μεταξύ δύο διδακτικών ωρών διενεργείται διάλειµµα 10 λεπτών. β) Η διάρκεια της Υπηρεσίας (πρόβα ή εµφάνιση) στα µουσικά σύνολα ορίζεται σε 3 ώρες. Μεταξύ 3 ωρών πρόβας διενεργείται εικοσάλεπτο διάλειµµα, που µπορεί να διαιρείται σε δύο δεκάλεπτα. Σε περίπτωση που τα µουσικά σύνολα πραγµατοποιούν την ίδια ηµέρα 2 υπηρεσίες, αφήνεται περιθώριο τουλάχιστον µιας (1) ώρας για ανάπαυση των µουσικών. γ) Ολες οι θεσµικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρµόζονται και στους υπαγόµενους στην παρούσα, εργαζόµενους. Άρθρο 8 (Ευνοϊκότεροι όροι) Αποδοχές ανώτερες απ' αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα και ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή ιαιτητικές Αποφάσεις, Κανονισµούς εργασίας, έθιµα κ.λ.π., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. Κάθε προηγούµενη απόφαση από την ισχύ της παρούσας καταργείται. Άρθρο 9 (Έναρξη ισχύος) Η παρούσα ισχύει από της δηµοσιεύσεως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 10 ( απάνη) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 11 ]

13 ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ µελών συλλογικών οργάνων και µονοµελών οργάνων διοίκησης Εγκ. ΥΠΕΣ Α/ΓΓ / ΟA/ Φ.12/17378/ Γνωστοποιείται ότι από την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 3260/ «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων δηµόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α 151), λήγει αυτοδικαίως η προβλεπόµενη από διάταξη νόµου ή σύµβαση, θητεία των µονοµελών διοικούντων οργάνων, καθώς και η θητεία των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των συλλογικών οργάνων της ιοίκησης, διοικητικών, εποπτικών, γνωµοδοτικών και λοιπών συµβουλίων, όπως και των παντός είδους και ονοµασίας επιτροπών των υπηρεσιών του ηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π...), καθώς και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι..), οργανισµών, επιχειρήσεων και εταιρειών, που ανήκουν στο κράτος ή το κράτος κατέχει το 51% του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου τους ή διορίζει τον διοικητή ή τον πρόεδρο ή το διοικητικό τους συµβούλιο. 2. Οι προαναφερόµενες ρυθµίσεις δεν εφαρµόζονται για τα αιρετά µέλη των συλλογικών οργάνων και για τα αιρετά µονοµελή όργανα, καθώς και για τα µέλη ή µονοµελή όργανα, τα οποία υποδεικνύονται από επαγγελµατικές οργανώσεις, εφόσον η υπόδειξή τους προβλέπεται από διάταξη τυπικού νόµου ή κανονιστικής πράξεως ή από συλλογική σύµβαση. Επίσης, στις ανωτέρω ρυθµίσεις δεν εµπίπτουν : α) Οι οργανισµοί, επιχειρήσεις και εταιρείες, που έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο, καθώς και οι θυγατρικές τους εταιρείες. β) Οι ανώνυµες εταιρείες Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε., Ολυµπιακό Χωριό 2004 Α.Ε., Ολυµπιακά Ακίνητα Α.Ε. και το ν.π.δ.δ. Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή. γ) Τα µέλη των ανεξάρτητων αρχών του Ν. 3051/2002 (Α 220), ήτοι των πέντε συνταγµατικά κατοχυρωµένων ανεξάρτητων αρχών (Συνήγορος του Πολίτη, Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού, Αρχή ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης). δ) Τα µέλη των συλλογικών οργάνων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α βαθµού ( ήµοι και Κοινότητες) και Β βαθµού (Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις), καθώς και τα µονοµελή όργανα διοίκησης των Ο.Τ.Α. Α βαθµού, αιρετά και µη. ε) Το προσωρινό ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.). στ) Τα µονοµελή όργανα διοίκησης και τα µέλη συλλογικών οργάνων όλων των προαναφερόµενων φορέων, εφόσον διορίστηκαν µετά την 15 η Μαρτίου Ειδικότερα, και µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προαναφέρθηκαν, από την 6 η Αυγούστου 2004, ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως του Ν. 3260/2004, επέρχεται η αυτοδίκαιη λήξη της θητείας των ως άνω µονοµελών οργάνων διοίκησης και των µελών των συλλογικών οργάνων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση διοικητικής πράξεως ή άλλης περί απολύσεως ή καταργήσεως πράξεως. Στην ανωτέρω ρύθµιση εµπίπτουν, σύµφωνα µε όσα προεκτέθηκαν, τα ακόλουθα µονοµελή όργανα διοίκησης και συλλογικά, γενικώς, όργανα : Ι. Μονοµελή Όργανα ιοίκησης : α) ιοικητές και Υποδιοικητές β) Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι γ) Εντεταλµένοι και ιευθύνοντες Σύµβουλοι δ) Γενικοί και Ειδικοί Γραµµατείς ε) Γενικοί Επιθεωρητές ή άλλης ονοµασίας επικεφαλής Σωµάτων Επιθεώρησης 1 Βλ. Legal-info ΑΥΓ 2004 σ. 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 12 ]

14 στ) Προϊστάµενοι των Ειδικών Υπηρεσιών ή ιαχειριστικών Αρχών των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.), που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 (Α 251) ζ) Γενικοί ιευθυντές η) Αναπληρωτές Γενικοί ιευθυντές θ) ιευθυντές ι) Προϊστάµενοι Υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλης ονοµασίας µονοµελή όργανα διοίκησης. ΙΙ. Συλλογικά Όργανα ιοίκησης : α) ιοικητικά Συµβούλια β) Λοιπά ιοικούντα Συλλογικά Όργανα (οιασδήποτε ονοµασίας) γ) Συλλογικά Όργανα (συµβούλια ή επιτροπές) αποφασιστικής ή γνωµοδοτικής ή άλλης αρµοδιότητας, µόνιµου ή προσωρινού χαρακτήρα, (όπως νοµοτεχνικές, νοµοπαρασκευαστικές, επιστηµονικές, γνωµοδοτικές, συντονιστικές επιτροπές, επιστηµονικά ή γνωµοδοτικά συµβούλια κ.λ.π.). 4. ιευκρινίζεται, περαιτέρω, ότι σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 3260/2004, τα µέλη των συλλογικών οργάνων και τα µονοµελή όργανα, των οποίων η θητεία λήγει, κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ίδιου νόµου, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους, έως την αντικατάστασή τους, και δικαιούνται, έως τότε, να λαµβάνουν την αποζηµίωση ή τις αποδοχές, που προβλέπονται για την άσκηση των καθηκόντων τους. 5. Είναι, τέλος, αυτονόητο, ότι ο ορισµός νέων µελών των συλλογικών οργάνων ή ο διορισµός νέων µονοµελών οργάνων διοίκησης θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες, για κάθε φορέα, διατάξεις ή τις τυχόν ειδικές για συγκεκριµένα όργανα διατάξεις, λαµβανοµένων υπόψη και των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1β του Ν. 2839/2000 (Α 196), για την ισότιµη συµµετοχή των δύο φύλων. Παρακαλούνται α) τα Υπουργεία, να γνωστοποιήσουν άµεσα την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόµενους φορείς και τις εξαρτώµενες από αυτά υπηρεσίες καθώς και στις Ανεξάρτητες ιοικητικές Αρχές, που αναπτύσσουν την δραστηριότητά τους σε τοµείς συναφείς µε την αποστολή τους, β) οι Περιφέρειες, στους ΟΤΑ Α βαθµού και στα λοιπά Ν.Π... που εποπτεύουν, γ) οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στους φορείς που εποπτεύουν. Α ΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ Συµµόρφωση των λειτουργούντων κυνοκοµείων Υ.Α /04 (ΦΕΚ 1355 Β /2-9-04) Άρθρο µόνο Το άρθρο 5 «Μεταβατικές διατάξεις» της υπ αριθµ /2003 (Β 1874) κοινής υπουργικής απόφασης 2 των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» τροποποιείται ως ακολούθως: «Τα ήδη λειτουργούντα κυνοκοµεία πρέπει να συµµορφωθούν προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, µέχρι τις το βραδύτερο». 2 Για τις προϋποθέσεις ίδρυσης καταφυγίων αδέσποτων ζώων και την επιχορήγηση των ΟΤΑ για το σκοπό αυτό βλ. Υ.Α /04 ΦΕΚ 1168/ τ. Β (Legal-info ΑΥΓ 2004 σ. 43) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 13 ]

15 ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αποδοχές εφέδρων βαθµοφόρων 2/39235/0022/04 (ΦΕΚ 1296 Β / ) Καθορισµός του ύψους των αποδοχών των εφέδρων βαθµοφόρων της Ελληνικής Αστυνοµίας, που θα προσληφθούν από το ήµο Αθηναίων 3, για την υποβοήθηση του έργου της ηµοτικής Αστυνοµίας, κατά τη διεξαγωγή των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων: Καθορίζουµε τις αποδοχές των εφέδρων βαθµοφόρων της Ελληνικής Αστυνοµίας, που θα προσληφθούν από το ήµο Αθηναίων, για την άσκηση αρµοδιοτήτων της ηµοτικής Αστυνοµίας, κατά τη διεξαγωγή των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων, σε τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ µηνιαίως. Οι ανωτέρω αποδοχές καταβάλλονται πέραν του ποσοστού της δικαιούµενης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/1998 σύνταξης. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ για θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. Επιτροπή για τη σύνταξη νέου ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Υ.Α 35442/04 (ΦΕΚ 1395 Β/ ) Πόροι Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Επιτροπή για την επανεξέταση και τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου των πόρων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Υ.Α /04 (ΦΕΚ 1395 Β/ ) ηµοτική αστυνοµία Υ.Α /04 (ΦΕΚ 1385 Β /9-9-04): Συνίσταται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης Οµάδα ιοίκησης Έργου για την επανεξέταση και αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου που αφορά την πορεία υλοποίησης του θεσµού της ηµοτικής Αστυνοµίας και ειδικότερα: Α Τον τρόπο άσκησης των αρµοδιοτήτων της δηµοτικής αστυνοµίας. Β. Πρόταση και επεξεργασία σχεδίων νοµοθετικών πρωτοβουλιών σχετικά µε θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της δηµοτικής αστυνοµίας κλπ Περιφέρειες ΟΑ/Φ.6.8/oικ.18276/04 (ΦΕΚ 1345 Β / ): Συγκρότηση της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισµό και την επανεξέταση του θεσµικού πλαισίου των Περιφερειών Κώδικας ηµοσίων Υπαλλήλων Ι Κ/Φ.38/17602/04 (ΦΕΚ 1292 Β / ) : Συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/ ) για την Αναθεώρηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης των ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π... και Ορισµός Προέδρου και µελών αυτής Αιγιαλός και παραλία /847/Α0006 (ΦΕΚ 1378 Β/8-9-04) Σύσταση, συγκρότηση και ορισµός µελών Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 4, για τη µελέτη των θεµάτων αιγιαλού και παραλίας. 3 Για την πρόσληψη των βαθµοφόρων βλ. άρθρο 26 Ν. 3242/04 (Legal- info ΙΟΥΛ 2004 σ. 17) 4 Αξιοσηµείωτο είναι ότι από τη Επιτροπή αυτή απουσιάζουν εκπρόσωποι του ΥΠΕΣ Α και της Αυτοδιοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 14 ]

16 Έργο της Επιτροπής είναι: α) η µελέτη και καταγραφή των διατάξεων που αφορούν θέµατα αιγιαλού και παραλίας και αρµοδιοτήτων των συναρµόδιων φορέων, β) η µελέτη και καταγραφή των προβληµάτων που έχουν προκύψει και έχουν σχέση µε τον αιγιαλό και την παραλία και γ) η υποβολή πρότασης για τις ρυθµίσεις που πρέπει να γίνουν για την αποτελεσµατική προστασία και ορθολογική διαχείριση των ζωνών αυτών, µε κριτήρια την κοινωνική και πολιτιστική τους διάσταση, την περιβαλλοντική τους αξία, τη στρατηγική τους σηµασία και τον αναπτυξιακό τους χαρακτήρα. Η πρόταση θα περιβληθεί τον τύπο σχεδίου νόµου, συνοδευόµενο από σχετική αιτιολογική έκθεση. Στο σχέδιο νόµου, πέραν των ρυθµίσεων που θα προταθούν, θα περιληφθούν και όσες από τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας κριθούν διατηρητέες, είτε αυτούσιες είτε τροποποιηµένες, στην κατεύθυνση ενιαίων, κατά το δυνατόν, αρχών και συστηµατικού καθορισµού του αιγιαλού και της παραλίας σε όλη τη χώρα. ιπλογραφικό 45943/04 (ΦΕΚ 1429 Β/ ) Σύσταση οµάδας εργασίας για την εφαρµογή του διπλογραφικού στους ΟΤΑ και ειδικότερα για τη βελτίωση των εφαρµογών λογισµικού, συνεργασία µε τις εταιρίες µηχανογράφησης για ενιαίες προδιαγραφές, τήρηση Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής, δηµιουργία ιστοσελίδας για το διπλογραφικό κλπ. ΚΑΠ Συµπληρωµατική κατανοµή ΥΠΕΣ Α 44213/04 (ΦΕΚ 1334 Β / ) Κατανέµεται συµπληρωµατικά για το έτος 2004 ποσό ,00 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ήµων και Κοινοτήτων, επιπλέον αυτού των ,00 που προβλέφθηκε να διατεθεί µε την υπ' αριθµ. 7215/ ΚΥΑ, ως ακολούθως: Α. Ποσό ,00 αποδίδεται σε ΟΤΑ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών τους, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 2880/01 και κυρίως των δαπανών µισθοδοσίας του προσωπικού αυτών, επιπλέον του ποσού των ,00 που προβλέφθηκε να τους αποδοθεί για το τρέχον έτος, µε την υπ' αριθµ. 7215/ κοινή υπουργική απόφαση. Β. Το υπόλοιπο ποσό από ,00 κατανέµεται ως εξής: 1) Ποσό ,00 για την καταβολή της εφ' άπαξ εκλογικής αποζηµίωσης σε υπαλλήλους ΟΤΑ και Ν.Π... αυτών, επιπλέον του ποσού των ,00 που προβλέφθηκε στην υπ' αριθµ. 7215/ κοινή υπουργική απόφαση. 2) Μέχρι ποσού ,00 για την υλοποίηση προγράµµατος (βάσει Προγραµµατικής Σύµβασης) που αφορά την φύλαξη σχολικών κτιρίων, επιπλέον του ποσού των ,00 2 που προβλέφθηκε στην υπ' αριθµ. 7215/ κοινή υπουργική απόφαση. 3) Μέχρι ποσού ,00 για την χρηµατοδότηση (α'και β' δόση) ήµων και Κοινοτήτων της χώρας καθώς και Συνδέσµων ΟΤΑ, προς κάλυψη της δαπάνης καταβολής του "πριµ παραγωγικότητας" στους δικαιούχους υπαλλήλους τους, επιπλέον του ποσού των ,00 που προβλέφθηκε στην υπ' αριθµ. 7215/ κοινή υπουργική απόφαση. 4) Μέχρι ποσού ,00 για την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας του προσωπικού της ηµοτικής Αστυνοµίας που προσελήφθη βάσει του Π..23/2002 και την υλοποίηση σχετικών Προγραµµατικών Συµβάσεων που αφορούν τη λειτουργία των σχολών Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων και Τσοτυλίου Ν. Κοζάνης. 5) Μέχρι ποσού ,00 για λοιπές οριζόντιες δράσεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κυρίως για την υλοποίηση σχετικών Προγραµµατικών Συµβάσεων και τη χρηµατοδότηση Ο.Τ.Α. που εφαρµόζουν το ιπλογραφικό Λογιστικό Σύστηµα, επιπλέον του ποσού που προβλέφθηκε στην υπ' αριθµ. 7215/ ΚΥΑ.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 15 ]

17 Τρόπος τήρησης και ενηµέρωσης του προσωπικού µητρώου των δηµοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων Ν.Π... 1 Π.. 178/04 (ΦΕΚ 154 Α / ) Άρθρο 1 Προσωπικό Μητρώο του Υπαλλήλου 1. Το προσωπικό µητρώο του υπαλλήλου περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν την ατοµική, οικογενειακή, περιουσιακή και υπηρεσιακή του κατάσταση. Τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου ταξινοµούνται ως εξής: α) Στοιχεία ταυτότητας του υπαλλήλου, τα στοιχεία της συζύγου και των παιδιών του. β) Στοιχεία περιουσιακής κατάστασης του ίδιου, της συζύγου και των παιδιών του. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται από τον υπάλληλο στην υπηρεσία του µε υπεύθυνη δήλωση κατά το διορισµό του. Με τον ίδιο τρόπο δηλώνεται υποχρεωτικά κάθε ουσιώδης µεταβολή των στοιχείων αυτών. Ειδικά για τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 28 του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... όπως κυρώθηκε µε το Ν. 2683/1999. γ) Τίτλοι σπουδών ή άλλα τυπικά προσόντα. δ) Αποφάσεις, έγγραφα ή άλλα στοιχεία που αναφέρονται στην υπηρεσιακή γενικά κατάσταση και δραστηριότητα του υπαλλήλου (διορισµός, προϋπηρεσία, κλάδος, προαγωγές, µεταβολές, συµµετοχή σε συλλογικά όργανα, κ.λ.π.). ε) Εκθέσεις αξιολόγησης του υπαλλήλου των τελευταίων οκτώ (8) ετών. στ) Ηθικές αµοιβές Ποινές. ζ) Άδειες (Αναρρωτικές Λοιπές). η) Στοιχεία που καταθέτει ο ίδιος ο υπάλληλος στην υπηρεσία του ζητώντας να περιληφθούν στο προσωπικό του µητρώο, εφόσον σχετίζονται µε την υπηρεσιακή του κατάσταση ή είναι πρόσφορα για την αξιολόγησή του. 3. Για το προσωπικό µητρώο κάθε υπαλλήλου τηρείται κατά χρονολογική σειρά ευρετήριο των στοιχείων που περιλαµβάνονται σ' αυτό τόσο σε έγγραφη όσο και σε ηλεκτρονική µορφή. 4. Κάθε στοιχείο που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση και δραστηριότητα του υπαλλήλου κοινοποιείται υποχρεωτικά στην αρµόδια για την τήρηση του προσωπικού µητρώου υπηρεσία προκειµένου να τεθεί στο προσωπικό του µητρώο καθώς και στον ενδιαφερόµενο υπάλληλο. Άρθρο 2 Αφαίρεση στοιχείων από το προσωπικό µητρώο. 1. Ο υπάλληλος, µε αίτηση που υποβάλλεται στον προϊστάµενο της οικείας υπηρεσίας προσωπικού, µπορεί να ζητήσει την αφαίρεση, από το προσωπικό του µητρώο, των στοιχείων της περιπτώσεως η της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος ή στοιχείων µη νοµίµως περιληφθέντων στο προσωπικό του µητρώο. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί ή δεν απαντηθεί µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή της, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης αφαίρεσης στοιχείων στο ιεραρχικώς προϊστάµενο όργανο της υπηρεσίας ή του Ν.Π... µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την πάροδο της ανωτέρω δεκαήµερης προθεσµίας ή από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης, αν αυτή γίνει νωρίτερα. Το τελευταίο αποφασίζει µέσα σ ένα (1) µήνα από την υποβολή της αίτησης αφαίρεσης. 2. Τα στοιχεία που αφαιρούνται από το προσωπικό µητρώο καταγράφονται σε ειδική κατάσταση. Για την ενηµέρωση του βοηθητικού προσωπικού µητρώου που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος, ο προϊστάµενος της υπηρεσίας προσωπικού αποστέλλει αντίγραφο της ως άνω ειδικής κατάστασης στην υπηρεσία που υπηρετεί ο υπάλληλος. Με βάση το αντίγραφο αυτό ο προϊστάµενος της υπηρεσίας που τηρεί το βοηθητικό προσωπικό µητρώο αφαιρεί τα αντίστοιχα στοιχεία. Άρθρο 3 Βοηθητικό Προσωπικό Μητρώο. 1. Σε περίπτωση µετάθεσης του υπαλλήλου συγκροτείται βοηθητικό προσωπικό µητρώο που τον συνοδεύει στην υπηρεσία, στην οποία µετατίθεται. 2. Το βοηθητικό προσωπικό µητρώο περιλαµβάνει αντίγραφα των απαραίτητων στοιχείων του 1 Οι διατάξεις του ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα για το προσωπικό µητρώο δεν έχουν άµεση εφαρµογή στους υπαλλήλους των ΟΤΑ, οι οποίοι διέπονται από το Ν. 1188/81. Για τους ατοµικούς φακέλους του προσωπικού των ΟΤΑ διαλαµβάνει το άρθρο 128 του Ν. 1188/81. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 16 ]

18 προσωπικού µητρώου, σύµφωνα µε τις διακρίσεις του άρθρου 1 του παρόντος (διορισµός, προαγωγή, µετάθεση, κ.λ.π.). 3. Ο προϊστάµενος της υπηρεσίας προσωπικού όπου µετατίθεται ο υπάλληλος τηρεί το βοηθητικό προσωπικό µητρώο, κατά τους όρους του άρθρου 4 του παρόντος. Άρθρο 4 Τήρηση και ενηµέρωση των στοιχείων του προσωπικού µητρώου. 1. Το προσωπικό µητρώο συγκροτείται µε το διορισµό του υπαλλήλου και διατηρείται µετά την αποχώρηση αυτού από την υπηρεσία, για όσο χρόνο καταβάλλεται σύνταξη. Σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται σύνταξη διατηρείται για δέκα (10) χρόνια από την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της υπαλληλικής σχέσης. 2. Ο προϊστάµενος της οικείας υπηρεσίας προσωπικού είναι υπεύθυνος για την τήρηση, ασφαλή φύλαξη και ενηµέρωση όλων των στοιχείων που συγκροτούν το προσωπικό µητρώο, όπως επίσης και για τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών, όταν αυτό επιβάλλεται από ειδικές διατάξεις νόµων, αφού προηγουµένως ενηµερώσει σχετικά τον υπάλληλο, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου του περιεχοµένου αυτού. Ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, ο προϊστάµενος της υπηρεσίας προσωπικού µπορεί να ορίζει για την εκτέλεση των ανωτέρω καθηκόντων υπαλλήλους που υπηρετούν στην οργανική µονάδα, στην οποία αυτός προΐσταται ή στις υποκείµενες σε αυτήν µονάδες. 3. Κάθε υπάλληλος δικαιούται να λαµβάνει γνώση του προσωπικού του µητρώου. 4. Πέραν των οριζοµένων στις προηγούµενες παραγράφους 2 και 3 και µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... που κυρώθηκε µε το Ν. 2683/1999, αποκλείεται η γνώση και πρόσβαση οιουδήποτε τρίτου στο περιεχόµενο των στοιχείων του προσωπικού µητρώου. 5. Τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου καταχωρούνται και υπόκεινται σε επεξεργασία µε ηλεκτρονικό τρόπο. Κατά τη καταχώρηση και επεξεργασία λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να αποκλείεται : (α) η πρόσβαση οιουδήποτε τρίτου σε αυτά, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και (β) η αλλοίωση, καταστροφή, απώλεια των στοιχείων που τηρούνται ηλεκτρονικά. 6. Η τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων του προσωπικού µητρώου του υπαλλήλου, καθώς και οι υποχρεώσεις των υπεύθυνων για την τήρηση αυτού, διέπονται συµπληρωµατικά από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Άρθρο 5 Περιοδική καταστροφή εκθέσεων αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων. 1. Τον Ιανουάριο κάθε χρόνου, οι προϊστάµενοι των υπηρεσιακών µονάδων που τηρούν τα προσωπικά µητρώα των υπαλλήλων, αφαιρούν από αυτά και καταγράφουν σε ειδικές καταστάσεις για καταστροφή, τις εκθέσεις αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων, εκτός από αυτές των τελευταίων κάθε φορά οκτώ (8) ετών και όσες των προηγουµένων ετών έχουν σχέση µε εκκρεµείς δίκες σε οποιοδήποτε βαθµό. 2. Με απόφαση του οικείου κατά περίπτωση υπουργού συνιστάται το εκέµβριο κάθε χρόνου, τριµελής επιτροπή που αποτελείται από τον προϊστάµενο της ιεύθυνσης διοικητικού ή προσωπικού, έναν υπάλληλο της οικείας υπηρεσίας και έναν εκπρόσωπο των υπαλλήλων, ο οποίος θα ορίζεται από την αντιπροσωπευτικότερη πρωτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση της υπηρεσίας. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι να καταστρέφει ολοσχερώς, µε τον προσφορότερο, κατά την κρίση της, τρόπο, όλες τις εκθέσεις που θα της παραδίδονται από τον αρµόδιο προϊστάµενο µε βάση σχετική κατάσταση. 3. Η Επιτροπή µέχρι 30 Ιανουαρίου κάθε χρόνου πρέπει να έχει συντάξει πρακτικό καταστροφής των εκθέσεων που περιλαµβάνονται στην οικεία κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα του πρακτικού αυτού. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα µέλη της και παραδίδεται στην αρµόδια υπηρεσία διοικητικού ή προσωπικού για φύλαξη. Σχετική σηµείωση για κάθε έκθεση αξιολόγησης που καταστρέφεται, γίνεται µε ευθύνη της υπηρεσίας διοικητικού ή προσωπικού και στο ευρετήριο του οικείου προσωπικού µητρώου µε µνεία του αντίστοιχου πρακτικού καταστροφής. 4. Για την ενηµέρωση του βοηθητικού προσωπικού µητρώου, αποστέλλεται στην υπηρεσία που υπηρετεί ο υπάλληλος µε ευθύνη του προϊσταµένου της υπηρεσίας διοικητικού ή προσωπικού, µέχρι 10 Φεβρουαρίου κάθε χρόνου, απόσπασµα του ως άνω πρακτικού καταστροφής. Με βάση το απόσπασµα αυτό, ο προϊστάµενος της υπηρεσίας που τηρεί το βοηθητικό προσωπικό µητρώο του υπαλλήλου αφαιρεί από αυτό και καταστρέφει τις αντίστοιχες εκθέσεις αξιολόγησης. Άρθρο 6 (Ισχύς) Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 17 ]

19 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισµού οικ. έτους 2005 ΚΥΑ 2/42893/0094/04 (ΦΕΚ 1273 Β / ) Άρθρο 1 Βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισµού Οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, οικ. έτους 2005, είναι: ο εξορθολογισµός των δαπανών, η περιστολή των µη αναγκαίων και η αποφυγή ελλειµµάτων η αύξηση του αποτελέσµατος και η µεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους µέσω της αξιοποίησης των διαθεσίµων οικονοµικών πόρων, της ορθολογικής κατανοµής τους και της βελτίωσης της αποδοτικότητάς τους η ενίσχυση των δαπανών επενδυτικού χαρακτήρα και του ρυθµού ανάπτυξης η αξιολόγηση, η διαφάνεια, η αξιοπιστία, η ειλικρίνεια και ο έλεγχος των δαπανών, και η δηµιουργία συνθηκών βελτίωσης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. Άρθρο 2 Σχεδιασµός τριετούς προϋπολογισµού Μαζί µε τον προϋπολογισµό του 2005 και τη σύνοψή του, θα συνταχθεί και σχέδιο προϋπολογισµού µε τις σχετικές προβλέψεις για τα οικονοµικά έτη 2006 και 2007 (πίνακας 2). Τα κονδύλια για λειτουργικές δαπάνες θα πρέπει να υπολογισθούν σύµφωνα µε τις πραγµατικές σας ανάγκες. Άρθρο 3 Τεχνική κατάρτισης του προϋπολογισµού των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων α) Έως το τέλος Αυγούστου 2004 η νοµαρχιακή επιτροπή καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισµού της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, σχέδιο σύνοψης του προϋπολογισµού και συνοπτικό πίνακα τριετούς προϋπολογισµού τα οποία διαβιβάζει στην Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου στο Νοµό, για τη σύνταξη της προβλεπόµενης έκθεσης. Η έκθεση της Υπηρεσίας ηµοσιονοµικού Ελέγχου που εκδίδεται εντός πέντε (5) ηµερών, συνοδεύει τα εν λόγω σχέδια τα οποία υποβάλλονται από τη νοµαρχιακή επιτροπή µε τα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα του άρθρου 8 της παρούσας, προς ψήφιση στο νοµαρχιακό συµβούλιο. β) Ο προϋπολογισµός συντάσσεται κατά φορέα και Κ.Α.Ε. Ως προς τα έσοδα η ανάλυση των κονδυλίων θα γίνει σύµφωνα µε τον κώδικα κατάταξης εσόδων ν.π.δ.δ. (εγκύκλιος αρ. 2/47285/0094/ ). Ως προς τα έξοδα ακολουθείται ο κώδικας κατάταξης εξόδων του κρατικού προϋπολογισµού (εγκύκλιος αρ. 2/50418/0020/ ), εκτός από ορισµένες κατηγορίες και υποκατηγορίες εξόδων που λόγω της φύσεώς τους εγγράφονται σε κωδικούς αριθµούς του κώδικα κατάταξης των Ν.Π... Όλα τα κονδύλια εσόδων και εξόδων θα αθροίζονται σε υποσύνολα κατά κατηγορίες (ανά χιλιάδα π.χ. 0000) και υποκατηγορίες (ανά εκατοντάδα π.χ. 0700) των εν λόγω κωδικών. γ) Λόγω της ανάγκης καλύτερης και αναλυτικότερης παρακολούθησης ορισµένων κατηγοριών δαπανών, εγγράφηκαν στον Κώδικα κατάταξης Εσόδων-Εξόδων του κρατικού προϋπολογισµού (εγκύκλιος αριθ. 2/50418/ 0020/ ) τρεις νέοι κωδικοί αριθµοί φορέων νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, ως εξής : 072 ιοίκησης, 073 Οικονοµικού και 295 Προστασία Ελαιοπαραγωγής. δ) Ο προϋπολογισµός θα αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη του σε πέντε (5) στήλες, όπου θα αναγράφονται: στην 1η ο Κωδικός Αριθµός (Κ.Α.), στην 2η η ονοµασία του, στην 3η οι προβλέψεις για το 2005, στην 4η οι διαµορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2004 (αρχικός προϋπολογισµός ± τροποποιήσεις), και στην 5η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ. έτους Άρθρο 4 Έσοδα α) Από κρατική επιχορήγηση. Οι προβλέψεις εσόδων από κρατική επιχορήγηση, που θα σχηµατισθούν στους κωδικούς αριθµούς της υποκατηγορίας εσόδων 0100 «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό», θα πρέπει να υπολογιστούν στο ύψος των απολύτως αναγκαίων πιστώσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους προβλέπονται. Μετά την ψήφιση όµως του κρατικού προϋπολογισµού αυτές θα πρέπει να προσαρµοσθούν στο ύψος των αντίστοιχων εγγεγραµµένων πιστώσεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 18 ]

20 Από τις προβλέψεις αυτές θα πρέπει να αφαιρεθούν οι επιχορηγήσεις που κάλυψαν έκτακτες και απρόβλεπτες δαπάνες του έτους β) Από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (Ν. 2672/1998). Οι προβλέψεις εσόδων από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους θα υπολογιστούν στα ίδια επίπεδα αυτών του οικ. έτους Τα έσοδα αυτά καλύπτουν δαπάνες που αφορούν (κατά σειρά προτεραιότητας): βοηθήµατα υγειονοµικής περίθαλψης (ειδικός φορέας 151 υγεία), επιδόµατα κοινωνικής πρόνοιας (ειδικός φορέας 152 πρόνοια), επενδύσεις χρηµατοδοτούµενες από εθνικούς πόρους, επίδοµα δυσµενών και ειδικών συνθηκών του άρθρου 30 του Ν. 2768/99 (φορείς 072 ιοίκησης και 073 Οικονοµικού), και λειτουργικές δαπάνες. Επισηµαίνεται ότι στη διαµόρφωση της πρόβλεψης των Κ.Α.Π. δεν πρέπει να συµπεριληφθεί ο Ειδικός Αναπτυξιακός Πόρος, ο οποίος, εφόσον χορηγηθεί και κατά το έτος 2005, θα πρέπει να απεικονισθεί στον Κ.Α. Εσόδων Σε περίπτωση που δοθεί πρόσθετη επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισµό προς συµπλήρωση των κεντρικών αυτοτελών πόρων, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν. 2672/1998, αυτή θα εγγραφεί στην οµάδα εσόδων 0150 και στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε και γ) Από εισπράξεις τέλους άδειας και τέλους µεταβίβασης αυτοκινήτων οχηµάτων (Ν. 3220/2004). Τα έσοδα από εισπράξεις τέλους άδειας και τέλους µεταβίβασης αυτοκινήτων οχηµάτων τα οποία από εισπράττονται απευθείας από τις Ν.Α. θα εγγραφούν στον Κ.Α. Εσόδων 1226 και θα χρησιµοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των δαπανών των ιευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και των Κ.Τ.Ε.Ο., σύµφωνα µε την αρ /120β/τ.&ε.φ./ κ.α των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών. δ) Από λοιπά ίδια έσοδα. Σε όσες νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις υπάρχουν πόροι από λοιπά ίδια έσοδα, αυτά θα προβλεφθούν µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, βάσει ορθού υπολογισµού και προς την κατεύθυνση αύξησής τους. Άρθρο 5 Έξοδα α) απάνες που χρηµατοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση. Οι προβλέψεις των δαπανών αυτών δεν θα πρέπει να ξεπεράσουν σε ύψος τα αντίστοιχα προϋπολογισθέντα έσοδα, προσαυξηµένα µε τα τυχόν υπάρχοντα ταµειακά υπόλοιπα. Τα ποσά αυτά µπορούν να αναµορφώνονται σύµφωνα µε την τελική διαµόρφωση της κρατικής επιχορήγησης. β) απάνες που χρηµατοδοτούνται από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Οι δαπάνες αυτές θα προβλεφθούν στα επίπεδα των αντίστοιχων διαµορφωθεισών πιστώσεων του τρέχοντος οικ. έτους και θα εµφανισθούν (κατά προτεραιότητα) στις οµάδες 2710 «Βοηθήµατα για υγειονοµική περίθαλψη» και 2720 «Ειδικά επιδόµατα κοινωνικής πρόνοιας», στις υποκατηγορίες 9700 και 9800 «Επενδύσεις εκτελούµενες από τα έσοδα Ν.Π...», στον κωδικό αριθµό 0224 «Επίδοµα δυσµενών και ειδικών συνθηκών εργασίας», στις υποκατηγορίες 0500 «Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές», 0700 «ληρωµές για µετακινήσεις», 0800 «Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες» και στην κατηγορία 1000 «Προµήθειες». Τα ποσά αυτά µπορούν επίσης να αναµορφώνονται σύµφωνα µε την τελική διαµόρφωση των εσόδων από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, σε κάθε περίπτωση όµως η αύξηση του συνόλου των λειτουργικών και λοιπών δαπανών (ΚΑΕ ) δεν µπορεί να ξεπερνά το 3% των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό του Άρθρο 6 Επενδύσεις Οι δαπάνες επενδύσεων θα εκτιµηθούν σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες της ιεύθυνσης ηµοσίων Επενδύσεων. Τα έσοδα και έξοδα επενδύσεων πρέπει να εµφανίζονται σε ξεχωριστό τµήµα του προϋπολογισµού. Άρθρο 7 Ταµειακά υπόλοιπα Για την ισοσκέλιση εσόδων-εξόδων µπορούν να χρησιµοποιούνται τα προβλεπόµενα, µε κάθε δυνατή ακρίβεια ταµειακά υπόλοιπα των προηγούµενων χρήσεων. Αυτά εµφανίζονται σε ιδιαίτερο πίνακα, χωρίς κωδικό αριθµό και αναγράφονται στην ανακεφαλαίωση των εσόδων εξόδων. Τα ταµειακά υπόλοιπα των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων που προέρχονται από κρατικές επιχορηγήσεις θα εµφανίζονται στους οικείους φορείς και τραπεζικούς λογαριασµούς από τους οποίους προήλθαν και για την ισοσκέλιση των εξόδων θα τροφοδοτούν τα αντίστοιχα κονδύλια του αυτού φορέα. Με το κλείσιµο της χρήσης 2004 θα συνταχθεί επίσηµη κατάσταση που θα συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των λογαριασµών της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 19 ]

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Συναδέλφισες, συνάδελφοι, Ο Σύλλογός µας θέλοντας να είναι δίπλα σας και να σας ενηµερώνει σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3448 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 57 20060315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2006 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2006 Τίτλος Για την περαιτέρω χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών.

Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών. ΝΟΜΟΣ - 1397-1983 Εθνικό σύστηµα υγείας. Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών. 2. Οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται ισότιµα σε κάθε πολίτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ».

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ - ALZHEIMER 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις. Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις. Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές Αρχές 1. Το κράτος µεριµνά και εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά.

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. Αρ. Πρωτ. 83065/06-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, Ιούνιος 2009 Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ (Απόσπασµα) Α. ΓΕΝΙΚΑ Α1. Εντολή Ελέγχου: ΓΕ /Φ.666/08/13317/24-12-08 Α2. Κλιµάκιο Ελέγχου: Α3. Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 Άρθρο 1. Σκοπός Ειδικού Λογαριασµού... 5 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος 1 ηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr Αναθεωρηµένη έκδοση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του -νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Κεφάλαιο Α Ολοήµερη Λειτουργία Νοσοκοµείων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Κεφάλαιο Α Ολοήµερη Λειτουργία Νοσοκοµείων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Αναβάθµιση του Εθνικού Συστή- µατος Υγείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υ- γείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κεφάλαιο Α Ολοήµερη Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση Σοφία Καζάκου Έλλη Βαρχαλαμά, Μαριλύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α και β βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α και β βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ»

«ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ «ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΥΜΤΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ α ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία... 4 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέος ηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας

ΘΕΜΑ: Νέος ηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα