ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με το άρθρο 5 (α) του Νόμου Που Προβλέπει Για Τη Ρύθμιση Θεμάτων Αποκρατικοποίησης του 2014 και αποτελεί προσχέδιο της κυβερνητικής πρότασης αναφορικά με την διασφάλιση του καθεστώτος εργοδότησης και των δικαιωμάτων και των εργαζομένων της ΑΤΗΚ μετά την αποκρατικοποίηση: (Α) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (1) Σε πρώτη φάση θα ιδρυθεί μία Νέα Εταιρεία (η «Νέα Εταιρεία») η οποία θα ανήκει εξ αρχής 100% στην Δημοκρατία και η οποία θα αναλάβει τις τρέχουσες υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας της ΑΤΗΚ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του προτεινόμενου Νόμου Που Τροποποιεί Τον Περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο ο οποίος θα τεθεί ενώπιων του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση στις 19/8/2015. Με την ανάληψη των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας από την Νέα Εταιρεία θα ενισχυθεί ουσιαστικά η ευελιξία του οργανισμού και θα καταστήσει εφικτή την διερεύνηση επενδυτικού ενδιαφέροντος. (2) Σε δεύτερη φάση (μετά από παρέλευση τουλάχιστο 9-10 μηνών) ένας ή περισσότεροι Στρατηγικοί Συνεργάτες-Επενδυτές (ο Επενδυτής ) θα αποκτήσουν μετοχές στη Νέα Εταιρεία, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου Που Προβλέπει Για Τη Ρύθμιση Θεμάτων Αποκρατικοποίησης του 2014, οι οποίες περιλαμβάνουν έγκριση της συναλλαγής από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο Στρατηγικός Συνεργάτης-Επενδυτής θα κληθεί να αποδείξει ότι κατέχει σημαντική τεχνική εμπειρία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, καθώς και τις απαιτούμενες ικανότητες και χρηματοοικονομική ευρωστία για επίτευξη των στόχων αυτών. Έτσι θα διασφαλίζονται τα ευρύτερα ζητούμενα του εκσυγχρονισμού του οργανισμού, της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της εισαγωγής 1

2 σύγχρονης διοίκησης, νέων υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και επενδύσεων στις απαιτούμενες υποδομές και τεχνολογία. (3) Η παρούσα ΑΤΗΚ («ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός») θα εξακολουθήσει, σε όλες τις φάσεις, να υφίσταται ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και θα διατηρήσει ως έχει την συμβατική σχέση εργοδότησης με τους εργαζόμενους που το επιθυμούν, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο το καθεστώς και τα δικαιώματα τους. (Β) ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΣΗΜΑ Για σκοπούς της παρούσης πρότασης υπάρχουν τα εξής χρονικά πλαίσια και ορόσημα: (1) Αρχική Περίοδος: Πρόκειται για την περίοδο που αρχίζει από την έναρξη των εργασιών της Νέας Εταρείας και λήγει με την μεταβίβαση από την Δημοκρατία προς τον Επενδυτή μετοχών της Νέας Εταιρείας. (2) Μεταβατική Περίοδος: Πρόκειται για την περίοδο που αρχίζει με την λήξη της Αρχικής Περιόδου, δηλαδή με την προσέλκυση του Επενδυτή και λήγει 12 μήνες μετά. (3) Επεκταθείσα Μεταβατική Περίοδος: Πρόκειται για την περίοδο που αρχίζει με την λήξη της Μεταβατικής Περιόδου και λήγει 3 μήνες μετά. (Γ) ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Νέα Εταιρεία η οποία θα ανήκει 100% στη Δημοκρατία) Από την έναρξη της Αρχικής Περιόδου και μέχρι την λήξη της, θα ισχύουν τα εξής: (1) Εργοδοτούμενοι, οι οποίοι κατά την κρίση της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός είναι απαραίτητο να εργάζονται στην ΑΤΗΚ Δημόσιο Οργανισμό με την μορφή που θα έχει μετά που θα έχουν μεταφερθεί στην Νέα Εταιρεία οι 2

3 τηλεπικοινωνιακές της εργασίες, θα εξακολουθήσουν να εργάζονται στην ΑΤΗΚ Δημόσιο Οργανισμό με τους ίδιους όρους ως και σήμερα. Το καθεστώς αυτών των προσώπων θα παραμείνει αναλλοίωτο και πέραν της Αρχικής Περιόδου μέχρι την αφυπηρέτηση ή την άλλως πως αποχώρηση τους. Νοείται ότι θα έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν συμμετοχής στα σχέδια κινήτρων που αναφέρονται στις παραγράφους Δ (2) και (3) πιο κάτω αποδεχόμενοι τις επιλογές στις παραγράφους Δ (4) (α) ή (γ) αντίστοιχα. (2) Όλοι οι άλλοι εργοδοτούμενοι της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός θα εξακολουθήσουν να είναι εργοδοτούμενοι της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός, αλλά οι υπηρεσίες τους θα παραχωρηθούν στην Νέα Εταιρεία, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου Που Τροποποιεί Τον Περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο, ώστε: (α) Η συμβατική σχέση εργοδότησης θα συνεχίσει μεταξύ ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός και εργοδοτουμένων ως έχει σήμερα. Οι υπάλληλοι, από κάθε άποψη, θα εξακολουθήσουν να είναι υπάλληλοι της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός, χωρίς να επηρεάζεται το εργασιακό τους καθεστώς, περιλαμβανομένων των απολαβών, καθηκόντων και ευθυνών που έχουν ως υπάλληλοι της Αρχής. (β) Η Νέα Εταιρεία θα πληρώνει στην ΑΤΗΚ Δημόσιο Οργανισμό το συνολικό κόστος εργοδότησης κάθε εργοδοτουμένου συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών και άλλων ωφελημάτων ως απόρροια των Γενικών Κανονισμών Προσωπικού, των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή/και άλλων Συμφωνιών, το οποίο και η ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός θα αποδίδει προς όφελος των εργοδοτουμένων ως και σήμερα. (Δ) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (περίοδος 12 μηνών από την είσοδο Στρατηγικού Συνεργάτη-Επενδυτή) Από την έναρξη της Μεταβατικής Περιόδου, δηλαδή με την είσοδο του Επενδυτή στην εταιρεία και για περίοδο 12 μηνών, θα ισχύουν τα εξής: 3

4 (1) Όσοι εργοδοτούμενοι εκμισθωθούν στην Νέα Εταιρεία κατά την Αρχική Περίοδο θα συνεχίσουν να εργάζονται στη Νέα Εταιρεία ως περιγράφεται στην παράγραφο (Γ)(2) πιο πάνω, τόσο με νομοθετική ρύθμιση που θα προηγηθεί όσο και με ειδική πρόνοια που θα περιληφθεί στη σύμβαση πώλησης μετοχών στον Επενδυτή. (2) Πριν την έναρξη της Μεταβατικής Περιόδου η Κυβέρνηση θα ανακοινώσει τις λεπτομέρειες Σχεδίου παροχής δωρεάν μετοχών στη Νέα Εταιρεία (το σχέδιο αυτό αναφέρεται ως Σχέδιο Μετοχών και οι σχετικές μετοχές οι «Δωρεάν Μετοχές») ως εξής: (α) Οι Δωρεάν Μετοχές θα προσφερθούν στους εργοδοτουμένους για να αφυπηρετήσουν πρόωρα από την ΑΤΗΚ Δημόσος Οργανισμός και να καταστούν εργοδοτούμενοι, με το καθεστώς ιδιωτικού υπαλλήλου, της Νέας Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους εργοδότησης που θα συμφωνηθούν. Συγκεκριμένα, ένα μερίδιο των μετοχών οι οποίες θα κρατούνται από την Δημοκρατία μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης του Επενδυτή, θα διανεμηθούν δωρεάν στους εργοδοτούμενους οι οποίοι θα επιλέξουν να παραμείνουν εργοδοτούμενοι, υπό καθεστώς ιδιωτικού υπαλλήλου, στη Νέα Εταιρεία. (β) Οι Δωρεάν Μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα ψήφου και θα ανήκουν στην ίδια τάξη μετοχών με τις μετοχές οι οποίες θα αποκτηθούν από τον επενδυτή. (γ) Οι Δωρεάν Μετοχές, μετά από σχετική νομοθετική ρύθμιση, θα προσφερθούν στον κάθε εργοδοτούμενο στη βάση διαδικασίαςφόρμουλας που θα καθοριστεί από την κυβέρνηση, μετά από διαβούλευση με τους εργαζομένους στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή. (δ) Η συνέχιση της εργοδότησης του εργοδοτουμένου με τη Νέα Εταιρεία για συγκεκριμένη περίοδο μετά τη λήξη της Μεταβατικής Περιόδου δεν θα αποτελέσει προϋπόθεση για τη λήψη των Δωρεάν Μετοχών. 4

5 (ε) Σε σχέση με τη ρευστοποίηση των Δωρεάν Μετοχών, σε περίπτωση που η Νέα Εταιρεία δεν θα είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο, οι εργοδοτούμενοι θα έχουν το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να πωλήσουν στον επενδυτή τις Δωρεάν Μετοχές τους σε συγκεκριμένη τιμή και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάθε χρόνου, όπως αυτά θα καθοριστούν στη σύμβαση πώλησης μετοχών στον Επενδυτή. Σε περίπτωση που η Νέα Εταιρεία εισαχθεί στο Χρηματιστήριο τότε οι κάτοχοι των Δωρεάν Μετοχών θα δικαιούνται να πωλήσουν τις Δωρεάν Μετοχές τους στην αγορά και στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα πώλησης των Δωρεάν Μετοχών στον επενδυτή δεν θα ισχύει. (3) Πριν την έναρξη της Μεταβατικής Περιόδου η Κυβέρνηση και η ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός θα ανακοινώσουν επίσης τις λεπτομέρειες Σχεδίου εθελούσιας αφυπηρέτησης (το Σχέδιο Εθελούσιας Αφυπηρέτησης ) που θα προσφερθεί από την ΑΤΗΚ σε όσους εργοδοτούμενους δεν επιλέξουν το Σχέδιο Μετοχών. (4) Κατά τη διάρκεια της Μεταβατικής Περιόδου ή μέχρι το τέλος αυτής οι εργοδοτούμενοι θα δικαιούνται να εξασκήσουν μία από τις πιο κάτω επιλογές: (α) Όσοι επιθυμούν και τους έχει προσφερθεί εργοδότηση από τη Νέα Εταιρεία έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν να αποχωρήσουν από την ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός και να εργοδοτηθούν από τη Νέα Εταιρεία ως ιδιωτικοί υπάλληλοι. Οι υπάλληλοι αυτοί θα δικαιούνται στο Σχέδιο Μετοχών. (β) Όσοι επιθυμούν θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν να εργοδοτηθούν από τη Νέα Εταιρεία και μετά τη Μεταβατική Περίοδο, διατηρώντας όμως την ιδιότητα του υπάλληλου της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός, με τη λήψη «άδειας απουσίας άνευ απολαβών» από την ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός. Οι εργοδοτούμενοι αυτοί δεν θα δικαιούνται σε Δωρεάν Μετοχές. (γ) Όσοι εργοδοτούμενοι δεν θα έχουν επιλέξει μια από τις πιο πάνω επιλογές εργοδότησης στην Νέα Εταιρεία θα έχουν την επιλογή, κατά την 5

6 λήξη της Μεταβατικής Περιόδου, να αποδεχθούν τους όρους του Σχεδίου Εθελούσιας Αφυπηρέτησης με ισχύ από την λήξη της Επεκταθείσας Μεταβατικής Περιόδου. (5) Εργοδοτούμενοι οι οποίοι δεν θα έχουν εξασκήσει μέχρι το τέλος της Μεταβατικής Περιόδου οποιαδήποτε από τις επιλογές της παραγράφου (4) πιο πάνω, θα αποσπώνται στη Δημόσια Υπηρεσία με τους όρους που περιγράφονται στην παράγραφο (ΣΤ) πιο κάτω, με ισχύ από την λήξη της Επεκταθείσας Μεταβατικής Περιόδου. (Ε) ΕΠΕΚΤΑΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (3 μήνες μετά την Μεταβατική Περίοδο) Εργοδοτούμενοι που έχουν επιλέξει το Σχέδιο Εθελούσιας Αφυπηρέτησης και εργοδοτούμενοι που δεν έχουν εξασκήσει καμιά άλλη επιλογή και, ως εκ τούτου, θα αποσπασθούν στη Δημόσια Υπηρεσία δυνάμει της παραγράφου (Δ)(5) πιο πάνω, θα συνεχίσουν να εργάζονται στην Νέα Εταιρεία μέχρι την λήξη της Επεκταθείσας Μεταβατικής Περιόδου με τους όρους που περιγράφονται στην παράγραφο (Γ)(2) πιο πάνω. (ΣΤ) ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΠΑΣΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙΣΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Το καθεστώς των εργοδοτουμένων που θα αποσπασθούν στη Δημόσια Υπηρεσία θα έχει ως εξής: (1) Θα παραμείνουν εργοδοτούμενοι της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός με όλα τα υφιστάμενα ωφελήματα και νομικές διευθετήσεις. (2) Άνευ βλάβης της γενικότητας της παραγράφου (1) πιο πάνω: (α) Θα είναι μέρος του οργανογράμματος της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός προσαρμοσμένου στον αριθμό των υπαλλήλων που θα παραμείνουν έχοντας υπ όψη ότι αριθμός υπαλλήλων θα πάψει να εργοδοτείται είτε 6

7 διότι έχει επιλέξει το Σχέδιο Μετοχών είτε διότι έχει επιλέξει το Σχέδιο Εθελούσιας Αφυπηρέτησης. (β) Θα έχει τις προοπτικές ανέλιξης και προαγωγών στην ΑΤΗΚ Δημόσιο Οργανισμό έχοντας υπ όψη το αναθεωρημένο οργανόγραμμα. (γ) Θα εξακολουθεί να απολαμβάνει όλα τα ωφελήματα υπαλλήλου της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός. (δ) Οι όροι εργοδότησης του θα διέπονται από τους Γενικούς Κανονισμούς Προσωπικού, και τις σχετικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή/και άλλες Συμφωνίες μεταξύ της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός και των Συντεχνιών. (ε) Θα υπόκεινται για πειθαρχικά και άλλα διαδικαστικά θέματα στις πρόνοιες που εκάστοτε ισχύουν για υπαλλήλους της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός. (στ) Η απόσπαση θα πραγματοποιηθεί σε καθήκοντα αντίστοιχα με την μισθολογική κλίμακα του υπαλλήλου. Η απόσπαση θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την ειδικότητα/εξειδίκευση του προσωπικού, τα ακαδημαϊκά προσόντα, την αρχαιότητα, την εργασιακή πείρα, όπως επίσης και τον υφιστάμενο γεωγραφικό τόπο εργασίας και διαμονής αλλά πάντα ανάλογα με τις ανάγκες της Δημόσιας Υπηρεσίας. (3) Κατόπιν αιτήματος της ΑΤΗΚ Δημόσιο Οργανισμό που υποβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες της ΑΤΗΚ Δημόσιο Οργανισμό, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η απόσπαση υπαλλήλου στη Δημόσια Υπηρεσία θα μπορεί να τερματίζεται και ο υπάλληλος αυτός να επανέρχεται στην ΑΤΗΚ Δημόσιο Οργανισμό σύμφωνα με την παράγραφο Γ(1) πιο πάνω,. (4) Τα ωράρια εργασίας την υπαλλήλων που αποσπώνται θα είναι σύμφωνα με το τι ισχύει στην Δημόσια Υπηρεσία για τα ανάλογα καθήκοντα. (Ζ) ΟΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 7

8 Σε σχέση με τους όρους εργοδότησης των υπαλλήλων που θα επιλέξουν το Σχέδιο Μετοχών και το καθεστώς ιδιωτικού υπαλλήλου στη Νέα Εταιρεία, αυτοί θα είναι ως ακολούθως: (1) συλλογική σύμβαση μεταξύ των Συντεχνιών και της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός (η «Συλλογική Σύμβαση») θα ανανεωθεί ενώ η Νέα Εταιρεία ανήκει εξ ολοκλήρου στην Δημοκρατία και θα λήγει δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της αγοράς μετοχών στην Νέα Εταιρεία από τον Επενδυτή. (2) Οι εργοδοτούμενοι οι οποίοι θα καταλήξουν σε συμφωνία κατά τη διάρκεια της Μεταβατικής Περιόδου για να γίνουν ιδιωτικοί υπαλλήλοι της Νέας Εταιρείας θα συνεχίσουν να εργοδοτούνται από τη Νέα Εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης όπως έχει ανανεωθεί στην παράγραφο (1) πιο πάνω. (Η) ΟΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΛΑΒΩΝ Σε σχέση με τους όρους εργοδότησης των υπαλλήλων που θα επιλέξουν το καθεστώς άδειας άνευ απολαβών, αυτοί θα είναι ως ακολούθως: (1) Θα εργοδοτούνται στη Νέα Εταιρεία με τους ίδιους όρους εργοδότησης με τους εργοδοτουμένους οι οποίοι θα γίνουν ιδιωτικοί υπάλληλοι και θα πληρώνονται από την Νέα Εταιρεία. (2) Θα έχουν το δικαίωμα, δίδοντας ειδοποίηση τριών μηνών να τερματίσουν την άδεια απουσίας άνευ απολαβών και να επανέλθουν στη ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός οπόταν και θα εργαστούν με απόσπαση στη Δημόσια Υπηρεσία με τους όρους που περιγράφονται στην παράγραφο (ΣΤ) πιο πάνω. (3) Για περίοδο ενός χρόνου μετά την λήξη της Μεταβατικής Περιόδου η Νέα Εταιρεία δεν θα δικαιούται να τερματίζει την εργοδότηση του υπαλλήλου 8

9 εκτός για λόγο που αποτελεί λόγο νόμιμης απόλυσης δυνάμει του Περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου. (4) Εν πάση περιπτώσει, σε περίπτωση που η Νέα Εταιρεία ήθελε τερματίσει την εργοδότηση τέτοιου υπαλλήλου είτε κατά την διάρκεια του πρώτου χρόνου και για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο (3) πιο πάνω, είτε αργότερα, χωρίς προειδοποιήση, για οποιοδήποτε λόγο, ο υπάλληλος δεν θα χάνει την εργοδότησή του αλλά θα τερματίζεται η άδεια απουσίας και σε τέτοια περίπτωση ο εργοδοτούμενος θα επανέλθει στη ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός και θα εργαστεί με απόσπαση στην Δημόσια Υπηρεσία. (5) Κατά τη διάρκεια της άδειας απουσίας οι εργοδοτούμενοι θα υπόκεινται για πειθαρχικά και άλλα διαδικαστικά θέματα στις πρόνοιες που εκάστοτε ισχύουν για υπαλλήλους της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός. (6) Οι εργοδοτούμενοι κατά τη διάρκεια της περιόδου της άδειας απουσίας δεν θα δικαιούνται σε προαγωγές στην ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός σημειώνοντας ότι αυτό δεν αποκλείει προαγωγές στην Νέα Εταιρεία οι οποίες δεν θα λαμβάνονται υπ όψη σε περίπτωση επανόδου του υπαλλήλου στην ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός και απόσπασης στην Δημόσια Υπηρεσία. (Θ) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ Σε σχέση με τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των εργοδοτουμένων θα ισχύουν τα εξής: (α) Σε σχέση με τους εργοδοτουμένους οι οποίοι θα γίνουν ιδιωτικοί υπάλληλοι κατά το τέλος της Μεταβατικής Περιόδου, κατά την ημερομηνία τερματισμού της εργοδότησής τους από την ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός θα θεωρούνται ότι έχουν αφυπηρετήσει οικειοθελώς ως εργοδοτούμενοι της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός με τη συγκατάθεση της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός και, ως εκ τούτου, θα δικαιούνται τα 9

10 ωφελήματα τα οποία προνοούνται σήμερα στο σημερινό συνταξιοδοτικό σχέδιο για οικειοθελή αφυπηρέτηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 7(6)(α) των υφιστάμενων Κανονισμών (ΚΔΠ 360/2014) και τα οποία ωφελήματα θα είναι εγγυημένα από την Δημοκρατία. Μετέπειτα θα ενταχθούν σε οποιοδήποτε Ταμείο Προνοίας ή παρόμοιο σχέδιο το οποίο θα δημιουργήσει η Νέα Εταιρεία σημειώνοντας ότι η συμμετοχή τους σε αυτό το Ταμείο Προνοίας θα ξεκινήσει στο τέλος της Μεταβατικής Περιόδου. (β) Σε σχέση με τους εργοδοτουμένους οι οποίοι θα παραμείνουν υπάλληλοι της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός και θα εργάζονται στην ΑΤΗΚ ΔΟ ή/και θα αποσπασθούν στη Δημόσια Υπηρεσία θα συνεχίσουν να καλύπτονται από το σχέδιο συντάξεως της ΑΤΗΚ Δημόσιο Οργανισμό. Σχετικά, η Δημοκρατία και ο εργοδοτούμενος θα καταβάλλουν στο Ταμείο Συντάξεως της ΑΤΗΚ τις συνεισφορές που προνοείται από τους σχετικούς Κανονισμούς. (γ) Σε σχέση με τους εργοδοτουμένους οι οποίοι θα επιλέξουν την άδεια απουσίας άνευ απολαβών θα ισχύσουν τα ακόλουθα: (i) (ii) Θα συνεχίσουν να καλύπτονται από το σχέδιο συντάξεως της ΑΤΗΚ Δημόσιο Οργανισμό. Για όσο χρόνο θα εργοδοτούνται στη Νέα Εταιρεία στη βάση άδειας άνευ απολαβών, οι συνεισφορές θα έχουν ως εξής: (Ι) Για σκοπό υπολογισμού του μισθού με την βάση τον οποίο θα υπολογίζονται οι εισφορές θα θεωρείται ότι η μισθολογική βαθμίδα κάθε υπαλλήλου είναι ωσάν να μην ευρίσκετο σε άδεια απουσίας άνευ απολαβών αλλά να εργοδοτείτο από τη ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός με μισθολογικές προσαυξήσεις στις οποίες ο εργοδοτούμενος θα εδικαιούτο εάν εργοδοτείτο στη ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός και όχι επί της βάσης της άδειας απουσίας άνευ απολαβών. 10

11 (ΙΙ) Οποιαδήποτε τυχόν συνεισφορά του εργοδοτουμένου που θα απαιτείται από τον εργοδοτούμενο θα καταβάλλεται από τον εργοδοτούμενο. (ΙΙΙ) Η συνεισφορά του εργοδότη θα καταβάλλεται από την ΑΤΗΚ Δημόσιο Οργανισμό, εγγυημένη από την Δημοκρατία. (ΙV) Η Νέα Εταιρεία θα αποζημιώνει την ΑΤΗΚ Δημόσιο Οργανισμό και θα της πληρώνει ένα ποσό ίσο με το ποσό που θα συνεισέφερε η Νέα Εταιρεία σε οποιοδήποτε τυχόν ταμείο προνοίας της Νέας Εταιρείας αν ο εργοδοτούμενος είχε επιλέξει το καθεστώς του ιδιωτικού υπαλλήλου και με την βάση τον μισθό που πραγματικά πληρώνει η Νέα Εταιρεία στον σχετικό εργοδοτούμενο. (iii) (iv) Η περίοδος της απουσίας άνευ απολαβών θα λαμβάνεται υπόψη ως υπηρεσία με την ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός για όλα τα θέματα σε σχέση με την ιδιότητα του υπαλλήλου της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός. Για σκοπούς καθορισμού του τελευταίου μισθού τέτοιου εργοδοτουμένου για σκοπούς υπολογισμού των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων θα ληφθεί υπόψη ο μισθός στον οποίο θα δικαιούτο εάν εργαζόταν στην ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός κατά την εν λόγω περίοδο. (δ) Το ταμείο σύνταξης της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός θα είναι εγγυημένο από την Δημοκρατία και θα το διαχειρίζεται η Δημοκρατία. (Ι) ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Η παράγραφος 22(1)(δ) της ΚΔΠ 220/82 όπως τροποποιήθηκε, ως επίσης και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές νομοθετικές πρόνοιες θα τροποποιηθεί ώστε να 11

12 μην υπόκεινται σε απόλυση λόγω πλεονασμού οι εκάστοτε εργοδοτούμενοι από την ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός που διευκρινίζεται θα περιλαμβάνει: (α) τους υπαλλήλους που θα εργάζονται στην ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός, (β) τους υπαλλήλους που θα εργοδοτούνται από την ΑΤΗΚ Δημόσιο Οργανισμό και θα αποσπασθούν στη Δημόσια Υπηρεσία και (γ) τους υπαλλήλους που θα εργάζονται υπό καθεστώς άδειας άνευ απολαβών στην Νέα Εταιρεία παραμένοντας εργοδοτούμενοι της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός. (ΙΑ) ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ανάλογες διευθετήσεις θα ισχύουν και για το ωρομίσθιο προσωπικό ως εξής: (Ι) ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Νέα Εταιρεία η οποία θα ανήκει 100% στη Δημοκρατία) Από την έναρξη της Αρχικής Περιόδου και μέχρι την λήξη της, θα ισχύουν τα εξής: (1) Ωρομίσθιοι υπάλληλοι οι οποίοι κατά την κρίση της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός είναι απαραίτητο να εργάζονται στην ΑΤΗΚ Δημόσιο Οργανισμό με την μορφή που θα έχει μετά που θα έχουν μεταφερθεί στην Νέα Εταιρεία οι τηλεπικοινωνιακές της εργασίες, θα εξακολουθήσουν να εργάζονται στην ΑΤΗΚ Δημόσιο Οργανισμό με τους ίδιους όρους ως και σήμερα. Το καθεστώς αυτών των προσώπων θα παραμείνει αναλλοίωτο και πέραν της Αρχικής Περιόδου μέχρι την αφυπηρέτηση ή την άλλως πως αποχώρηση τους. (2) Όλοι οι άλλοι ωρομίσθιοι θα εξακολουθήσουν να είναι εργοδοτούμενοι της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός αλλά οι υπηρεσίες τους θα παραχωρηθούν στην Νέα Εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου Που Τροποποιεί Τον Περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο, ώστε: 12

13 (α) Η συμβατική σχέση εργοδότησης θα συνεχίσει μεταξύ ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός και εργοδοτουμένων ως έχει σήμερα. Οι ωρομίσθιοι, από κάθε άποψη, θα εξακολουθήσουν να είναι υπάλληλοι της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός, χωρίς να επηρεάζεται το εργασιακό τους καθεστώς, περιλαμβανομένων των απολαβών, καθηκόντων και ευθυνών που έχουν ως υπάλληλοι της Αρχής. (β) Η Νέα Εταιρεία θα πληρώνει στην ΑΤΗΚ Δημόσιο Οργανισμό το συνολικό κόστος εργοδότησης κάθε εργοδοτουμένου το οποίο και η ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός θα αποδώσει προς όφελος των εργοδοτουμένων ως και σήμερα. (ΙΙ) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (περίοδος 12 μηνών από την είσοδο Στρατηγικού Συνεργάτη-Επενδυτή) Από την έναρξη της Μεταβατικής Περιόδου, δηλαδή με την είσοδο του Επενδυτή στην εταιρεία και για περίοδο 12 μηνών, θα ισχύουν τα εξής: (1) Όσοι ωρομίσθιοι εκμισθωθούν στην Νέα Εταιρεία κατά την Αρχική Περίοδο θα συνεχίσουν να εργάζονται στην Νέα Εταιρεία ως περιγράφεται στην παράγραφο (Ι)(2) πιο πάνω. (2) Κατά τη διάρκεια της Μεταβατικής Περιόδου ή μέχρι το τέλος αυτής οι εργοδοτούμενοι θα δικαιούνται να εξασκήσουν μία από τις πιο κάτω επιλογές: (α) Όσοι επιθυμούν και τους έχει προσφερθεί εργοδότηση από τη Νέα Εταιρεία έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν να αποχωρήσουν από την ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός και να εργοδοτηθούν από τη Νέα Εταιρεία ως ιδιωτικοί υπάλληλοι. Οι υπάλληλοι αυτοί θα δικαιούνται στο Σχέδιο Μετοχών. (β) Όσοι επιθυμούν θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν να εργοδοτηθούν από τη Νέα Εταιρεία και μετά τη Μεταβατική Περίοδο, διατηρώντας όμως την ιδιότητα τους ως υπάλληλοι της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός, με τη 13

14 λήψη «άδειας απουσίας άνευ απολαβών» από την ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός. Οι ωρομίσθιοι αυτοί δεν θα δικαιούνται σε Δωρεάν Μετοχές. (γ) Ωρομίσθιοι που δεν θα έχουν επιλέξει μια από τις πιο πάνω επιλογές εργοδότησης στην Νέα Εταιρεία θα έχουν την επιλογή, κατά την λήξη της Μεταβατικής Περιόδου, να αποδεχθούν τους όρους του Σχεδίου Εθελούσιας Αφυπηρέτησης με ισχύ από την λήξη της Επεκταθείσας Μεταβατικής Περιόδου. (3) Ωρομίσθιοι οι οποίοι δεν έχουν εξασκήσει μέχρι το τέλος της Μεταβατικής Περιόδου οποιαδήποτε από τις επιλογές της παραγράφου (2) πιο πάνω θα αποσπώνται στη Δημόσια Υπηρεσία με τους όρους που περιγράφονται στην παράγραφο (ΙV) πιο κάτω με ισχύ από την λήξη της Επεκταθείσας Μεταβατικής Περιόδου. (ΙΙΙ) ΕΠΕΚΤΑΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (3 μήνες μετά την Μεταβατική Περίοδο) Ωρομίσθιοι που έχουν επιλέξει το Σχέδιο Εθελούσιας Αφυπηρέτησης και Ωρομίσθιοι που δεν έχουν εξασκήσει καμιά άλλη επιλογή και, ως εκ τούτου, θα αποσπασθούν στη Δημόσια Υπηρεσία δυνάμει της παραγράφου (ΙΙ) (3) πιο πάνω, θα συνεχίσουν να εργάζονται στην Νέα Εταιρεία μέχρι την λήξη της Επεκταθείσας Μεταβατικής Περιόδου με τους όρους που περιγράφονται στην παράγραφο (Ι)(2) πιο πάνω. (ΙV) ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΠΑΣΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Το καθεστώς των ωρομισθίων υπαλλήλων που θα αποσπασθούν στη Δημόσια Υπηρεσία θα έχει ως εξής: (1) Θα παραμείνουν εργοδοτούμενοι της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός με όλα τα υφιστάμενα ωφελήματα και νομικές διευθετήσεις. (2) Άνευ βλάβης της γενικότητας της παραγράφου (1) πιο πάνω: 14

15 (α) Θα εξακολουθούν να απολαμβάνουν όλα τα ωφελήματα ωρομίσθιου υπαλλήλου της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός. (β) Οι όροι εργοδότησης τους θα διέπονται από την εκάστοτε Συλλογική Σύμβαση μεταξύ της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός και των Συντεχνιών. (γ) Θα υπόκεινται για πειθαρχικά και άλλα διαδικαστικά θέματα στις πρόνοιες που εκάστοτε ισχύουν για υπαλλήλους της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός. (δ) Η απόσπαση θα πραγματοποιηθεί σε καθήκοντα αντίστοιχα με την μισθολογική κλίμακα του Ωρομισθίου υπαλλήλου. Η απόσπαση θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την ειδικότητα/εξειδίκευση του προσωπικού, τα ακαδημαϊκά προσόντα, την αρχαιότητα, την εργασιακή πείρα, όπως επίσης και τον υφιστάμενο γεωγραφικό τόπο εργασίας και διαμονής αλλά πάντα ανάλογα με τις ανάγκες της Δημόσιας Υπηρεσίας. (3) Κατόπιν αιτήματος της ΑΤΗΚ Δημόσιο Οργανισμό που υποβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες της ΑΤΗΚ Δημόσιο Οργανισμό, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η απόσπαση ωρομίσθιου στη Δημόσια Υπηρεσία θα μπορεί να τερματίζεται και ο ωρομίσθιος αυτός να επανέρχεται στην ΑΤΗΚ Δημόσιο Οργανισμό σύμφωνα με την παράγραφο Γ(1) πιο πάνω,. (4) Τα ωράρια εργασίας των ωρομίσθιων που αποσπώνται θα είναι σύμφωνα με το τι ισχύει στην Δημόσια Υπηρεσία για τα ανάλογα καθήκοντα. (V) ΟΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Σε σχέση με τους όρους εργοδότησης των ωρομίσθιων που θα επιλέξουν το Σχέδιο Μετοχών και το καθεστώς ιδιωτικού υπαλλήλου, αυτοί θα είναι ως ακολούθως: (1) Η συλλογική σύμβαση μεταξύ των Συντεχνιών και της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός (η «Συλλογική Σύμβαση») θα ανανεωθεί ενώ η Νέα Εταιρεία 15

16 ανήκει εξ ολοκλήρου στην Δημοκρατία και θα λήγει δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της αγοράς μετοχών στην Νέα Εταιρεία από τον Επενδυτή. (2) Οι ωρομίσθιοι οι οποίοι θα καταλήξουν σε συμφωνία κατά τη διάρκεια της Μεταβατικής Περιόδου για να γίνουν ιδιωτικοί υπάλληλοι της Νέας Εταιρείας θα συνεχίσουν να εργοδοτούνται από τη Νέα Εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης όπως έχει ανανεωθεί στην παράγραφο (1) πιο πάνω. (VΙ) ΟΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΛΑΒΩΝ Σε σχέση με τους όρους εργοδότησης των ωρομίσθιων που θα επιλέξουν το καθεστώς άδειας άνευ απολαβών, αυτοί θα είναι ως ακολούθως: (1) Θα εργοδοτούνται στη Νέα Εταιρεία με τους ίδιους όρους εργοδότησης με τους ωρομίσθιους οι οποίοι θα γίνουν ιδιωτικοί υπάλληλοι και θα πληρώνονται από την Νέα Εταιρεία. (2) Θα έχουν το δικαίωμα, δίδοντας ειδοποίηση τριών μηνών να τερματίσουν την άδεια απουσίας άνευ απολαβών και να επανέλθουν στη ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός οπόταν και θα εργαστούν με απόσπαση στη Δημόσια Υπηρεσία με τους όρους που περιγράφονται στην παράγραφο (ΙV) πιο πάνω. (3) H Νέα Εταιρεία θα δικαιούται να τερματίζει την εργοδότηση χωρίς προειδοποίηση. (4) Σε περίπτωση που η Νέα Εταιρεία ήθελε τερματίσει την εργοδότηση τέτοιου ωρομίσθιου, ο ωρομίσθιος δεν θα χάνει την εργοδότηση του αλλά θα τερματίζεται η άδεια απουσίας και σε τέτοια περίπτωση ο ωρομίσθιος θα επανέλθει στη ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός και να εργαστεί με απόσπαση στην Δημόσια Υπηρεσία. 16

17 (5) Κατά τη διάρκεια της άδειας απουσίας οι ωρομίσθιοι θα υπόκεινται για πειθαρχικά και άλλα διαδικαστικά θέματα στις πρόνοιες που εκάστοτε ισχύουν για ωρομίσθιους της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός. (VΙI) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ Σε σχέση με τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των ωρομίσθιων θα ισχύουν τα εξής: (α) Σε σχέση με τους ωρομίσθιους οι οποίοι θα γίνουν ιδιωτικοί υπάλληλοι κατά το τέλος της Μεταβατικής Περιόδου, κατά την ημερομηνία τερματισμού της εργοδότησής τους από την ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός θα θεωρούνται ότι έχουν αφυπηρετήσει οικειοθελώς ως ωρομίσθιοι της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός με τη συγκατάθεση της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός και, ως εκ τούτου, θα δικαιούνται τα ωφελήματα τα οποία προνοούνται σήμερα στο σημερινό Ταμείο Προνοίας των Ωρομίσθιων Υπαλλήλων της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός. Μετέπειτα θα ενταχθούν σε οποιοδήποτε Ταμείο Προνοίας ή παρόμοιο σχέδιο το οποίο θα δημιουργήσει η Νέα Εταιρεία σημειώνοντας ότι η συμμετοχή τους σε αυτό το Ταμείο Προνοίας θα ξεκινήσει στο τέλος της Μεταβατικής Περιόδου. (β) Σε σχέση με τους ωρομίσθιους οι οποίοι θα παραμείνουν υπάλληλοι της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός και θα αποσπασθούν στη Δημόσια Υπηρεσία θα συνεχίσουν να καλύπτονται από το υπάρχον Ταμείο Προνοίας των Ωρομίσθιων Υπαλλήλων της ΑΤΗΚ Δημόσιο Οργανισμό. Σχετικά, η Δημοκρατία και ο ωρομίσθιος θα καταβάλλουν στο Ταμείο Προνοίας των Ωρομίσθιων Υπαλλήλων της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός τις συνεισφορές που προνοείται από τους σχετικούς Κανονισμούς. (γ) Σε σχέση με τους ωρομίσθιους οι οποίοι θα επιλέξουν την άδεια απουσίας άνευ απολαβών θα ισχύσουν τα ακόλουθα: (i) Θα συνεχίσουν να καλύπτονται από το Ταμείο Προνοίας των Ωρομίσθιων Υπαλλήλων της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός. 17

18 (ii) Για όσο χρόνο θα εργοδοτούνται στη Νέα Εταιρεία στη βάση άδειας άνευ απολαβών, οι συνεισφορές θα έχουν ως εξής: (Ι) Για σκοπό υπολογισμού του μισθού με την βάση τον οποίο θα υπολογίζονται οι εισφορές θα θεωρείται ότι η μισθολογική βαθμίδα κάθε ωρομίσθιου είναι ωσάν να μην ευρίσκετο σε άδεια απουσίας άνευ απολαβών αλλά να εργοδοτείτο από τη ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός με μισθολογικές προσαυξήσεις στις οποίες ο ωρομίσθιος θα εδικαιούτο εάν εργοδοτείτο στη ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός και όχι επί της βάσης της άδειας απουσίας άνευ απολαβών. (ΙΙ) Οποιαδήποτε τυχόν συνεισφορά του ωρομίσθιου που θα απαιτείται από τον ωρομίσθιο θα καταβάλλεται από τον ωρομίσθιο. (ΙΙΙ) Η συνεισφορά του εργοδότη θα καταβάλλεται από την ΑΤΗΚ Δημόσιο Οργανισμό, εγγυημένη από την Δημοκρατία. (ΙV) Η Νέα Εταιρεία θα αποζημιώνει την ΑΤΗΚ Δημόσιο Οργανισμό και θα της πληρώνει ένα ποσό ίσο με το ποσό που θα συνεισέφερε η Νέα Εταιρεία σε οποιοδήποτε τυχόν ταμείο προνοίας της Νέας Εταιρείας αν ο ωρομίσθιος είχε επιλέξει το καθεστώς του ιδιωτικού υπαλλήλου και με την βάση τον μισθό που πραγματικά πληρώνει η Νέα Εταιρεία στον σχετικό ωρομίσθιο. (iii) (iv) Η περίοδος της απουσίας άνευ απολαβών θα λαμβάνεται υπόψη ως υπηρεσία με την ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός για όλα τα θέματα σε σχέση με την ιδιότητα του υπαλλήλου της ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός. Για σκοπούς καθορισμού του τελευταίου μισθού τέτοιου ωρομίσθιου για σκοπούς υπολογισμού των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων θα ληφθεί υπόψη ο μισθός στον οποίο θα 18

19 δικαιούτο εάν εργαζόταν στην ΑΤΗΚ Δημόσιος Οργανισμός κατά την εν λόγω περίοδο. (ΙΒ) ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στα πλαίσια της Μικτής Συμβουλευτικής Επιτροπής θα συνεχιστεί επί όλων των θεμάτων. 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 97(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1997 Αρθρο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3 Σημείωση: Κατά την ψήφιση του σχετικού Προϋπολογισμού ΠΚ για το 2013 απαλείφθηκε ο διαχωρισμός της πρόνοιας των άρθρων σε «Κρατική Χορηγία» και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ CYTA ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Χ46501/ 1.4 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ... 5 1.1 Προσλήψεις Ωρομίσθιου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Παράρτημα 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 η έκδοση (Αναθεωρημένη) Απρίλιος 2014 (ΚΔΠ 379/2014 08/08/2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο Α.2 Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. - 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. 1. Γενικά. Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών Προσώπων ημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησης ομάδας γυναικών καθαριστριών στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησης ομάδας γυναικών καθαριστριών στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 12/2007 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησης ομάδας γυναικών καθαριστριών στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 1. Ομάδα ογδόντα γυναικών, με επιστολή ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 504 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝ:

Αριθμός 504 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝ: Αριθμός 504 537 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Λειτουργού Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθµός 66(Ι) του 1997 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγικές διατάξεις 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ II Χορήγηση άδειας σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 208(Ι)/2012 208(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1. Ι ΡΥΣΗ α. Ιδρύεται Ταμείο Προνοίας του Τακτικού προσωπικού που απασχολείται στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III. Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III. Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935 Ν. 6(lll)/2012 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως Ναυτικής Εργασίας του 2006 (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 1/27 ΕΚΔΟΣΗ 2015-1 21/07/2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 21 Μαΐου 2008 ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 102(Ι)/2013 102(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I) του 1997

Διαβάστε περισσότερα