Οδηγός Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής του Οµίλου ΑΧΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής του Οµίλου ΑΧΑ"

Transcript

1 Οδηγός Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής του Οµίλου ΑΧΑ 2011

2 Οδηγός Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής του Οµίλου ΑΧΑ Ι. ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΧΑ 3 ΙΙ. ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Α.Ε. 5 IΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 8 IV. Ο ΗΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΗΘΙΚΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ AXA ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Σύγκρουση συµφερόντων Εξωτερικές δικαιοδοσίες και άλλες δραστηριότητες και συµφέροντα Προστασία και σωστή χρήση των περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου της ΑΧΑ Εταιρικές Ευκαιρίες και Πρόσοδοι του Οµίλου ώρα, φιλοξενία και κίνητρα Ηθική Προµηθειών και Εφοδιασµού (Procurement) Σεβόµαστε τους άλλους ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥΣ Εµπιστευτικότητα Πολιτική «Ηθικού Τοίχου» Ακρίβεια δηµοσιεύσεων Ανάρµοστη επιρροή στη διεξαγωγή των ελέγχων Φύλαξη και διατήρηση αρχείων Προστασία εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ / ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Συµµόρφωση µε τους νόµους, τους κανόνες και τις ρυθµίσεις Εσωτερικές συναλλαγές Αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία και δίκαιες συναλλαγές Σχέσεις µε κυβερνητικό προσωπικό Πολιτικές συνεισφορές από ή για λογαριασµό των εταιριών του Οµίλου Ρυθµιστικές πληροφορίες, έρευνες και δίκες 36 Σελίδα 1 από 59

3 5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Εσωτερική απάτη Ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος / Χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας ΑΝΑΦΟΡΑ ΗΘΙΚΗΣ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΗΣ Γενική Πολιτική Αναφορά στον Ειδικό Παραλήπτη Παραπόνων ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Εξαιρέσεις από τον Οδηγό Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής Παρακολούθηση της Κανονιστικής Συµµόρφωσης Ετήσια Πιστοποίηση της Κανονιστικής Συµµόρφωσης ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 43 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 44 Α. Πολιτική Ελέγχου και Χρήσης σηµαντικών µη-δηµοσιοποιηµένων πληροφοριών (Πολιτική «Ηθικού Τοίχου») 45 Β. Πολιτική Φύλαξης και ιατήρησης Αρχείων 50 Γ. Πολιτική Συναλλαγών σε Χρεόγραφα του Οµίλου ΑΧΑ (Πολιτική Εσωτερικών Συναλλαγών) 52 Σελίδα 2 από 59

4 Ι. ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΧΑ Σελίδα 3 από 59

5 Μήνυµα του κ. Henri de Castries, Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου του Οµίλου της ΑΧΑ Η επιτυχία µας και η φήµη µας δεν εξαρτώνται µόνο από την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουµε στους πελάτες µας, αλλά επίσης και από τον τρόπο που εργαζόµαστε. Το τελευταίο βασίζεται στην εµπιστοσύνη των πελατών µας, των υπαλλήλων, των µετόχων των προµηθευτών και των συνεργατών µας. Η καρδιά της δουλειάς µας είναι να βοηθήσουµε τους πελάτες µας στην διαχείριση των κινδύνων τους, που µας οδηγεί στο να δηµιουργήσουµε και να διατηρήσουµε µακροχρόνιες δεσµεύσεις µαζί τους. Η εµπιστοσύνη είναι ένας απαραίτητος παράγοντας και ο ακρογωνιαία λίθος για την επιτυχία και τη φήµη µας σε ολόκληρο τον κόσµο. Αντικατοπτρίζει την υπογραφή του ονόµατός µας. Είναι επίσης κοινός παρονοµαστής των δεσµεύσεών µας οι οποίες µας δένουν µε τους συνεργάτες, πελάτες, µετόχους, υπαλλήλους και προµηθευτές, καθώς επίσης µε την κοινωνία και το περιβάλλον. Η τιµιότητα, η ακεραιότητα και τα υψηλά πρότυπα επαγγελµατικής συµπεριφοράς αντανακλώνται στις αξίες µας και αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες για να οικοδοµηθεί η εµπιστοσύνη και η εχεµύθεια. Επιπρόσθετα, η σωστή εφαρµογή αυτών των αρχών εγγυάται την αξιοπιστία µας απέναντι στις εποπτικές αρχές. Για να κερδίσουµε και να διατηρήσουµε την εµπιστοσύνη των συνεργατών µας, ο καθένας από µας θα πρέπει να τηρεί απαρεγκλίτως ένα αυστηρό κώδικα επαγγελµατικής ηθικής σε συνδυασµό µε το επίπεδο της ποιότητας και των υπηρεσιών που οι µέτοχοι και το κοινό γενικότερα, δικαιούνται να προσµένουν από µία εταιρία σαν την AXA. Ο Όµιλος έχει µακρά ιστορία πιστής τήρησης και προώθησης µιας ισχυρής επαγγελµατικής ηθικής και δεοντολογίας. Είναι και πρέπει να συνεχίσει να είναι ένα βασικό µέρος της κουλτούρας µας. Συντάξαµε τον Οδηγό Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής της AXA για να καθιερώσουµε ένα κοινό όραµα προτύπων και πρακτικών για τις εργασίες του Οµίλου, οµαδοποιώντας τες σε έναν Οδηγό. Οι αρχές του Οδηγού και η κοινή λογική πρέπει να οδηγούν τον καθένα από εµάς στην εκτέλεση των καθηµερινών του δραστηριοτήτων. Η µακροχρόνια επιτυχία του Οµίλου µας εξαρτάται από αυτό, καθώς η φήµη µας µπορεί να τεθεί σε κίνδυνο. Υπολογίζω στην ατοµική σας ακεραιότητα και στην κοινή λογική στις καθηµερινές σας δραστηριότητες για την διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις αρχές που προσδιορίζονται σε αυτόν τον Οδηγό. Henri de Castries Σελίδα 4 από 59

6 ΙΙ. ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Α.Ε. Σελίδα 5 από 59

7 Μήνυµα του κ. Eric Kleijnen, ιευθύνοντος Συµβούλου της ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Α.Ε. Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, Όλο το υλικό που βλέπετε παρακάτω είναι σχετικό µε την Κανονιστική Συµµόρφωση. Η Κανονιστική Συµµόρφωση είναι ένα κρίσιµο θέµα για τον Όµιλο ΑΧΑ για πολλούς λόγους: Για τον κίνδυνο της φήµης: Η ΑΧΑ αποτελεί µία από τις πιο σηµαντικές Εταιρίες στην ασφαλιστική και χρηµατοοικονοµική βιοµηχανία. Και οι δύο αυτές είναι βιοµηχανίες όπου η φήµη είναι το κλειδί. Πρώτα από όλα για τους πελάτες. Οι εργασίες µας έχουν να κάνουν µε µακροχρόνια προστασία. Οπότε, τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα ποιοι είµαστε και αν µπορούν να µας εµπιστευτούν ως δίκαιο, αξιόπιστο και οικονοµικά ισχυρό οργανισµό. Η φήµη όµως είναι εύθραυστη: Χρειάζεται χρόνο για να χτιστεί, αλλά µπορεί να χαθεί από µία απλή αντιεπαγγελµατική πρακτική στην οποία, για παράδειγµα, ο τύπος θα δώσει τη µέγιστη απήχηση, απλά επειδή έχουµε µεγάλο όνοµα. Για τον νοµικό κίνδυνο: Οι πελάτες µας γενικά ενδιαφέρονται ιδιαίτερα όχι µόνο για την επιτυχία, αλλά και για τον τρόπο που πραγµατοποιείται αυτή. Προσέχουν αν είστε επαγγελµατίες στην προσέγγισή σας και αν ο τρόπος που χειρίζεστε τις υποθέσεις είναι δίκαιος και ειλικρινής. Εάν όχι, o κίνδυνος για τις νοµικές κυρώσεις είναι µεγάλος, χωρίς να λάβουµε υπόψη µας την απώλεια χρόνου, χρηµάτων και φήµης, σε περίπτωση εµπλοκής σας σε δικαστικό αγώνα. Για τον οικονοµικό κίνδυνο: Η µη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία µπορεί να οδηγήσει σε οικονοµικά πρόστιµα. Θα θυµάστε τους ηγέτες ευρωπαϊκών βιοµηχανιών, στους οποίους υποβλήθηκε πρόστιµο χιλιάδων εκατοµµυρίων Ευρώ. Παρόµοια περιστατικά βλάπτουν την οικονοµική θέση, η οποία είναι κρίσιµη στην αγορά. Η Κανονιστική Συµµόρφωση είναι θέµα καθηµερινής προσοχής από όλους µας. Είναι επίσης συνδεδεµένο µε τη Φιλοδοξία 2012: Για να απλοποιήσουµε τα πράγµατα, η Κανονιστική Συµµόρφωση έχει να κάνει µε το να είµαστε δίκαιοι στις εργασίες µας µε τους πελάτες, τους υπαλλήλους, τους µετόχους και τους προµηθευτές. Είναι ακριβώς αυτά τα µέρη από τα οποία θέλουµε να κερδίσουµε την προτίµηση για τη Φιλοδοξία Σελίδα 6 από 59

8 Η Κανονιστική Συµµόρφωση έχει να κάνει µε τη διαφάνεια, την αποφυγή όλων των πιθανών συγκρούσεων συµφερόντων, τη διαχείριση όλων των µερών µε τον ίδιο τρόπο, δίνοντας σε όλους τις ίδιες ευκαιρίες. Σαν αποτέλεσµα, ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ πρέπει να συµµορφωνόµαστε µε πολλά πράγµατα που κάνουµε: ως εκτιµητές κινδύνων, ως µέλη της διαχείρισης περιουσίας και εφοδιασµού, ως άτοµα χρηµατοοικονοµικής και λογιστικής εµπειρίας, στα συµβόλαια που συνάπτουµε, στον τρόπο που αναφέρουµε πράγµατα και αριθµούς, στα µηνύµατα που παραδίδουµε στους συναδέλφους, τους διευθυντές, τους πελάτες ή τους διανοµείς, τον Όµιλο ΑΧΑ ή τις χρηµατοοικονοµικές αγορές. ΟΛΟΙ ΜΑΣ, ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ, φέρουµε τον κίνδυνο να µην είµαστε σύννοµοι σε πολλά πράγµατα που κάνουµε. Παρά τη σοβαρότητα του θέµατος, η Κανονιστική Συµµόρφωση δεν είναι µία ανιαρή υποχρέωση: εν είναι ωραίο και ευχάριστο να είσαι δίκαιος; εν θα θέλαµε όλοι να είναι δίκαιοι µαζί µας; Το να είσαι δίκαιος δεν ενισχύει τη θετική εικόνα που έχουµε για τους εαυτούς µας ως άτοµα και ως οµάδα; Μπορούµε όλοι µας να είµαστε περήφανοι που δουλεύουµε σε έναν Όµιλο όπου η δικαιοσύνη αναγνωρίζεται και προωθείται τόσο σαν ανθρώπινη όσο και σαν επιχειρηµατική αξία! Εποµένως, η Κανονιστική Συµµόρφωση είναι καλή, η Κανονιστική Συµµόρφωση είναι ωραία, η Κανονιστική Συµµόρφωση είναι ακόµα και ευχάριστη. Σαν ιευθύνοντας Σύµβουλος, θα υποστηρίξω όλους εσάς, για να εξασφαλίσουµε ότι όλοι εµείς θα κάνουµε την Κανονιστική Συµµόρφωση πραγµατικότητα: Το να γίνουµε ο πιο συµµορφωµένος οργανισµός της ελληνικής αγοράς, θα είναι Ο ΚΟΙΝΟΣ ΜΑΣ σκοπός! O CEO σας Eric Kleijnen Σελίδα 7 από 59

9 IΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σελίδα 8 από 59

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η AXA δεσµεύεται να λειτουργεί σύµφωνα µε τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας και εντιµότητας. Αυτή η δέσµευση δεν γίνεται µόνο για να επιβεβαιώνεται η συµµόρφωση µας µε τους ισχύοντες νόµους και τους κανονισµούς, αλλά επιπλέον για να κερδίζουµε συνεχώς την εµπιστοσύνη των πελατών µας, των µετόχων, του προσωπικού και των συνεργατών. Ο Οδηγός αυτός δεν σκοπεύει να είναι ένας εξαντλητικός Οδηγός µε λεπτοµερείς κανόνες και ρυθµίσεις που να διέπουν τη διεξαγωγή εργασιών, από τις εταιρίες του Οµίλου και το Προσωπικό τους, σε όλες τις χώρες όπου ο Όµιλος δραστηριοποιείται. Αντί αυτού, σκοπεύει να καθιερώσει ορισµένες καθοδηγητικές αρχές και ευρείες πολιτικές σε όλο τον Όµιλο, σχεδιασµένες να εξασφαλίσουν ότι όλες οι εταιρίες του Οµίλου και το Προσωπικό τους έχουν ένα κοινό όραµα ως προς τα ηθικά πρότυπα του Οµίλου και λειτουργούν σύµφωνα µε αυτά. Ο Οδηγός καθιερώνει τα ελάχιστα πρότυπα που θα πρέπει να ακολουθούνται από όλες τις εταιρίες του Οµίλου και περιλαµβάνει τις ακόλουθες πολιτικές: Κανονιστική Συµµόρφωση και Ηθική. Πολιτική ελέγχου και χρήσης σηµαντικών µη-δηµοσιοποιηµένων πληροφοριών (Πολιτική «Ηθικού Τοίχου») που συµπεριλαµβάνεται στον Οδηγό ως παράρτηµα Α. Πολιτική φύλαξης και διατήρησης αρχείων που συµπεριλαµβάνεται στον Οδηγό ως Παράρτηµα Β. Πολιτική συναλλαγών των χρεογράφων του Οµίλου της ΑΧΑ (Πολιτική Εσωτερικών Συναλλαγών) που συµπεριλαµβάνεται στον Οδηγό ως Παράρτηµα Γ. Σελίδα 9 από 59

11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Γενικά 1. Πού εφαρµόζεται αυτός ο Οδηγός; Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι πολιτικές που τίθενται σε αυτόν τον Οδηγό ισχύουν για όλες τις εταιρίες του Οµίλου ΑΧΑ1 και τους διαχειριστές τους, διευθυντές και υπαλλήλους καθώς και τους συνεργάτες και το υπόλοιπο προσωπικό που έχουν το προφίλ των υπαλλήλων 2 (συνολικά οι συνεργάτες της ΑΧΑ). Ο Οδηγός αυτός δεν ισχύει για τους ανεξάρτητους agents, πράκτορες, αναδόχους, συµβούλους ή ιδιώτες που δεν έχουν συνάψει συµβόλαιο εργασίας ή διαφορετικά δεν έχουν το προφίλ των υπαλλήλων του Οµίλου. Οι εταιρίες του Οµίλου της ΑΧΑ λειτουργούν σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσµίως, η κάθε µία από τις οποίες έχει το δικό της επιχειρησιακό, νοµικό και ρυθµιστικό περιβάλλον. Πολλές εταιρίες του Οµίλου της ΑΧΑ µπορεί να έχουν ήδη υιοθετήσει ή πρόκειται να υιοθετήσουν µελλοντικά περισσότερο λεπτοµερείς πολιτικές και διαδικασίες προσαρµοσµένες στις συγκεκριµένες εργασίες τους και/ ή στο ειδικό ρυθµιστικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον των χωρών όπου λειτουργούν (Οι Πολιτικές Συµµόρφωσης των θυγατρικών). Αυτός ο Οδηγός προορίζεται να συµπληρώσει και όχι να αντικαταστήσει αυτές τις Πολιτικές Συµµόρφωσης των Θυγατρικών. Η ΑΧΑ Ασφαλιστική έχει υιοθετήσει ειδικές Πολιτικές Συµµόρφωσης στα θέµατα που καλύπτονται σε αυτόν τον Οδηγό, οι οποίες πρέπει να παρακολουθούνται παράλληλα µε τις Πολιτικές που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον Οδηγό. Εάν πιστεύετε ότι υπάρχει µία σύγκρουση συµφερόντων ανάµεσα στις Πολιτικές Συµµόρφωσης της ΑΧΑ Ασφαλιστικής και στις Πολιτικές αυτού του Οδηγού, παρακαλούµε επικοινωνήσετε µε τον ανώτερό σας και ή µε τον εκπρόσωπο Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρίας σας ή του Νοµικού Τµήµατος ή του Τµήµατος Κανονιστικής Συµµόρφωσης. 1 Για τους σκοπούς αυτού του Οδηγού, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, εταιρία του Οµίλου θεωρείται η εταιρία όπου 1. η ΑΧΑ κατέχει άµεσα ή έµµεσα την πλειοψηφία των µετοχών ή 2. ελέγχεται από την ΑΧΑ και αντιµετωπίζεται ως θυγατρική ενοποιηµένη για λογιστικούς σκοπούς. Joint ventures όπου η ΑΧΑ κατέχει άµεσα ή έµµεσα τουλάχιστον το 50% των ψήφων και στις οποίες η ΑΧΑ έχει τον διοικητικό έλεγχο πρέπει να αντιµετωπίζονται ως εταιρίες του Οµίλου για τους σκοπούς αυτού του Οδηγού, εκτός εάν υπάρχουν συµφωνίες συµβολαίων ή συγκεκριµένες αντιρρήσεις από συνεταίρους των Joint ventures ή άλλες ειδικές συνθήκες που να εµποδίζουν την εφαρµογή του Οδηγού. 2 Συµπεριλαµβάνονται οι συνδεδεµένοι agents και το λοιπό προσωπικό που θεωρούνται υπάλληλοι για τους σκοπούς της εφαρµοζόµενης εργασιακής νοµοθεσίας και των κανόνων και/ ή για φορολογικούς σκοπούς. Για αποφυγή αµφιβολιών, οι πολιτικές που καθορίζονται σε αυτό τον Οδηγό ισχύουν για όλους τους οικονοµικούς επαγγελµατίες της ΑΧΑ Financial εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά από αυτήν. Σελίδα 10 από 59

12 2. Ποιες είναι οι ευθύνες µου σαν ένας συνεργάτης της AXA; Σαν ένας συνεργάτης της ΑΧΑ πρέπει να συµπεριφέρεστε µε τρόπο κατάλληλο προς το εργασιακό σας περιβάλλον, να είστε ευσυνείδητος και να σέβεστε τις ανησυχίες, τις αξίες και τις προτιµήσεις των άλλων. Όλοι οι συνεργάτες της ΑΧΑ πρέπει να εξοικειωθούν µε τις Πολιτικές του Οδηγού και να τις τηρούν κατά την καθηµερινή εκτέλεση των αρµοδιοτήτων τους. Υπό τους όρους των τοπικών νόµων και κανονισµών οι συνεργάτες της ΑΧΑ ενθαρρύνονται να αναφέρουν αµέσως οποιεσδήποτε πρακτικές ή ενέργειες πιστεύουν ότι είναι ανάρµοστες ή ασυνεπείς µε τις πολιτικές του Οδηγού ή υπονοµεύουν τους ηθικούς κανόνες ή την ακεραιότητα του Οµίλου ή των συνεργατών του. 3. Πώς θα αναφέρω ηθικές παρεκτροπές ή άλλα θέµατα που πιστεύω ότι πρέπει να αναφερθούν σύµφωνα µε τις πολιτικές του Οδηγού; Ο Όµιλος έχει υιοθετήσει Πολιτική ιαχείρισης των Παραπόνων των Εργαζοµένων η οποία περιλαµβάνεται στο Τµήµα 6 του Οδηγού. Οι Συνεργάτες της AXA πρέπει να συµβουλεύονται αυτήν την Πολιτική για πληροφορίες επί των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν όταν έχουν κάτι να αναφέρουν σχετικά µε τις πολιτικές του Οδηγού. Η λήψη προληπτικών µέτρων για την πρόληψη των προβληµάτων είναι µέρος της κουλτούρας της ΑΧΑ και το να µιλούν στο αρµόδιο άτοµο αποτελεί ένα από τα πρώτα βήµατα για την κατανόηση και επίλυση δύσκολων ερωτήσεων. Οποιοσδήποτε αναφέρει κάποια κακή συµπεριφορά, καλή την πίστη, προστατεύεται από αντίποινα. Το Τµήµα 6 του Οδηγού αφορά στην ελάχιστη διαδικασία που πρέπει να εφαρµοστεί από τις Εταιρίες του Οµίλου. Ωστόσο αυτή η διαδικασία (καθώς και οποιαδήποτε Πολιτική ή ειδική πρόβλεψη ή Πολιτική που περιέχεται στον Οδηγό) µπορεί να έρθει σε σύγκρουση µε τις εφαρµοστέες νοµικές και ρυθµιστικές απαιτήσεις και εποµένως δεν θα εφαρµόζεται άµεσα σε εσάς ή στην Εταιρία σας µέχρι την ώρα που τέτοιες συγκρούσεις θα επιλυθούν. Για παράδειγµα στην Γαλλία οι διαδικασίες που περιγράφονται στο Τµήµα 6 δεν µπορούν να εφαρµοστούν άµεσα. Οι συνεργάτες της ΑΧΑ που εργάζονται για µια Γαλλική Εταιρία απαιτείται ωστόσο να έρχονται σε επαφή µε το τοπικό Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού, το Νοµικό ή το Τµήµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης για περαιτέρω πληροφόρηση. Σελίδα 11 από 59

13 4. Ποιες είναι οι συνέπειες από τη µη συµµόρφωση µε τις αρχές του Οδηγού; Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι εταιρίες του Οµίλου της ΑΧΑ λειτουργούν κατά προσέγγιση σε 60 χώρες παγκοσµίως, η κάθε µία από τις οποίες έχει το δικό της επιχειρηµατικό, νοµικό και ρυθµιστικό περιβάλλον. Συνεπώς, αυτός ο Οδηγός δεν επιχειρεί να καθορίσει ένα οµοιόµορφο σύνολο κανόνων ή κυρώσεων για την έλλειψη συµµόρφωσης µε τις Πολιτικές του Οδηγού. Οι περισσότερες εταιρίες του Οµίλου της ΑΧΑ έχουν καθορίσει εσωτερικούς κανονισµούς και άλλες πολιτικές διακυβέρνησης των εργασιακών σχέσεων συµπεριλαµβάνοντας θέµατα όπως πειθαρχικά µέτρα σε περίπτωση ηθικής παρεκτροπής όπως περιγράφεται στον Οδηγό. Οι συνέπειες από έλλειψη συµµόρφωση µε τις Πολιτικές του Οδηγού θα εξαρτηθούν από τους εσωτερικούς κανονισµούς και τις πολιτικές σε ισχύ στη συγκεκριµένη εταιρία του Οµίλου, καθώς και κάθε κύρωση ή άλλη ενέργεια που θα ληφθεί ως συνέπεια της έλλειψης συµµόρφωσης θα είναι σύµφωνη µε αυτούς τους εσωτερικούς κανονισµούς και τις Πολιτικές. Όπως αναφέρεται παρακάτω, σε περίπτωση που κάποια Πολιτική (ή ειδική διάταξη Πολιτικής) η οποία περιέχεται στον Οδηγό έρχεται σε σύγκρουση µε τους εσωτερικούς κανονισµούς ή τις πολιτικές της εταιρίας του Οµίλου (συµπεριλαµβανοµένων αυτών που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις) ή µε τις εφαρµοζόµενες νοµικές ή κανονιστικές απαιτήσεις, η Πολιτική δεν θα εφαρµοστεί στην εταιρία του Οµίλου, έως ότου οι συγκρούσεις αυτές επιλυθούν µε τρόπο συνεπή µε τη νοµική, συµβατική και εταιρική διακυβέρνηση των απαιτήσεων που εφαρµόζονται στην εταιρία του Οµίλου ΑΧΑ. 5. Με ποιόν θα επικοινωνώ εάν έχω κάποια απορία; Να θυµάστε πως ένας γραπτός Οδηγός, όπως αυτός, µπορεί να χρησιµεύει µόνο ως ένας γενικός κανόνας συµπεριφοράς. εν µπορεί να αντικαταστήσει την προσωπική ακεραιότητα και τη σωστή κρίση και δεν µπορεί να δώσει την κατάλληλη απάντηση σε κάθε κατάσταση που µπορεί να προκύψει. Εάν έχετε απορίες σχετικά µε την ερµηνεία ή την εφαρµογή των πολιτικών του Οδηγού σε µια συγκεκριµένη περίπτωση ή θεωρείτε ότι υπάρχει σύγκρουση µεταξύ των πολιτικών της εταιρίας και των πολιτικών του Οδηγού, παρακαλώ όπως συµβουλευτείτε τον ανώτερό σας ή αντιπρόσωπο του τµήµατος Ανθρώπινου υναµικού, το Νοµικό Τµήµα ή το Τµήµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης της εταιρίας σας. Σελίδα 12 από 59

14 Ειδικές περιπτώσεις που µπορεί να συναντήσετε 1. Η εταιρία µου απασχολεί τακτικά συµβούλους για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών και το τµήµα µου είναι αρµόδιο για την επανεξέταση και επιλογή αυτών των συµβούλων. Ένας από αυτούς πρότεινε να µου παρέχει υπηρεσίες προσωπικά σε µειωµένη τιµή. Είναι η µειωµένη τιµή µία «εξυπηρέτηση» και χρειάζοµαι ειδική έγκριση πριν αποδεχθώ; Απάντηση: Αυτό µπορεί να συνιστά ένα ανάρµοστο προσωπικό όφελος σύµφωνα µε το Τµήµα 2.5 του Οδηγού Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής του Οµίλου. Πριν αποδεχθείτε τέτοιου είδους υπηρεσίες θα πρέπει να συζητήσετε µε τον ανώτερό σας και/ ή το Ανθρώπινο υναµικό, το Νοµικό Τµήµα ή το Τµήµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης. Να σηµειωθεί ότι ισχύουν ειδικοί κανόνες σε αυτά τα θέµατα για όλους τους συνεργάτες των τµηµάτων ιαχείρισης Περιουσίας της ΑΧΑ. Αυτοί οι κανόνες παρουσιάζονται στο τµήµα 2.6 του Οδηγού Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής του Οµίλου και µπορούν να τους συµβουλευτούν όλοι οι συνεργάτες της ΑΧΑ που εµπλέκονται µε τη ιαχείριση Περιουσίας, πριν αποδεχθούν τέτοιου είδους υπηρεσίες. 2. Είµαι υπεύθυνος για τις διατραπεζικές σχέσεις της εταιρίας µου. Μία από τις τράπεζες µε την οποία συνεργαζόµαστε, στα πλαίσια του ενδιαφέροντος ενίσχυσης και εξάπλωσης της υφιστάµενων επιχειρηµατικών µας σχέσεων, είναι πρόθυµη να µου προτείνει µια ειδική συµφωνία για το ενυπόθηκο δάνειο ενός ακινήτου που σκέφτοµαι να αγοράσω. Χρειάζοµαι ειδική έγκριση πριν αποδεχθώ αυτό το δάνειο; Απάντηση: Αυτό µπορεί να συνιστά ένα αντικανονικό προσωπικό όφελος σύµφωνα µε το Τµήµα 2.5 του Οδηγού Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής. Πριν αποδεχθείτε τέτοιου είδους υπηρεσίες θα πρέπει να συµβουλευτείτε τον ανώτερό σας και/ ή το Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού, το Νοµικό Τµήµα ή το Τµήµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης. 3. Κατέχω το 5% από µία ιδιωτική εταιρία αλλά δεν ασκώ κάποιο έλεγχο σε αυτή, ούτε είµαι συνεργάτης της διοίκησής της. Αυτή η εταιρία ενδιαφέρεται να υποβάλλει πρόταση συνεργασίας µε τον Όµιλο ΑΧΑ. ηµιουργεί αυτό οποιοδήποτε ζήτηµα, χρειάζοµαι ειδική έγκριση; Απάντηση: Σύµφωνα µε το τµήµα 2.2 του Οδηγού Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικών Κανόνων, οι Συνεργάτες της ΑΧΑ και τα µέλη των οικογενειών τους απαιτείται να αναφέρουν περιπτώσεις όπου οι εταιρίες στις οποίες έχουν κάποιο αξιόλογο συµφέρον, έχουν σηµαντικές συναλλαγές µε κάποια από τις εταιρίες του Οµίλου, σε περιοδική η µοναδική βάση. Για αυτό το λόγο, ένα ποσοστό 3% στο κεφάλαιο ή µεγαλύτερο θεωρείται ένα σηµαντικό «συµφέρον» σε µία εταιρία. Συνεπώς, εάν κατέχετε το 5% µίας εταιρίας που ενδιαφέρεται να υποβάλλει πρόταση συνεργασίας µε τον Όµιλο ΑΧΑ, καλείστε να συµβουλευτείτε τον ανώτερό σας και/ ή το Ανθρώπινο υναµικό, το Νοµικό Τµήµα ή το Τµήµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης πριν προχωρήσετε. Σελίδα 13 από 59

15 4. Σκέπτοµαι να αγοράσω το 10% µίας ιδιωτικής εταιρίας η οποία παρέχει διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα στον Όµιλο ΑΧΑ. εδοµένου του µικρού µεγέθους του ποσοστού µου και του γεγονότος ότι δεν εµπλέκοµαι στη διοίκηση, αυτό αποτελεί πρόβληµα; Απάντηση: Σύµφωνα µε το τµήµα 2.2 του Οδηγού Συµµόρφωσης και Ηθικής, οι συνεργάτες της ΑΧΑ και οι οικογένειές τους απαιτείται να προαναφέρουν την απόκτηση οποιουδήποτε ποσοστού ενδιαφέροντος 3% ή µεγαλύτερου, µιας εταιρίας η οποία έχει συναλλαγές µε κάποια εταιρία του Οµίλου ΑΧΑ, είτε σε περιοδική ή µοναδική βάση. Συνεπώς πριν αγοράσετε κάποιο ποσοστό, καλείστε να συµβουλευτείτε τον ανώτερό σας και/ ή το Ανθρώπινο υναµικό, το Νοµικό Τµήµα ή το Τµήµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης. 5. Για κάποια χρόνια µια µικρή εταιρία, την οποία είχε ο γαµπρός µου, συνεργαζόταν µε τον όµιλο ΑΧΑ. Αυτό αποτελεί ζήτηµα, απαιτείται κάποια ειδική έγκριση; Απάντηση: Σύµφωνα µε το τµήµα 2.2 του Οδηγού Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής, οι συναλλαγές, οι οποίες ωφελούν συγγενείς ή φιλικά πρόσωπα µπορεί, ανάλογα µε τις συνθήκες, να δηµιουργήσουν σύγκρουση συµφερόντων ή την εµφάνιση σύγκρουσης συµφερόντων. Συνεπώς, πρέπει να αναφέρετε το γεγονός στον ανώτερό σας και/ ή στο Ανθρώπινο υναµικό, στο Νοµικό Τµήµα ή στο Τµήµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης. 6. Η σύζυγός µου εργάζεται σε µια εταιρία, η οποία έχει µια µακροχρόνια συµφωνία τεχνολογίας µε τον Όµιλο ΑΧΑ. Η σύζυγός µου δεν έχει καµία σχέση µε αυτό το συµβόλαιο ή τη διαπραγµάτευση γύρω από αυτό. Αυτό αποτελεί πρόβληµα; Απάντηση: εδοµένου ότι ούτε εσείς ούτε η σύζυγός σας έχετε κάποια σχέση µε τη διαπραγµάτευση ή την εκτέλεση της συµφωνίας, δεν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων και δεν χρειάζεται να λάβετε κάποια µέτρα, σύµφωνα µε τον Οδηγό Συµµόρφωσης και Ηθικών Κανόνων. Εάν παρόλα αυτά, είτε εσείς, είτε η σύζυγός σας, εµπλέκεστε άµεσα ή έµµεσα στη χορήγηση, διαπραγµάτευση, ή εκτέλεση της συµφωνίας πρέπει να συµβουλευτείτε τον ανώτερό σας και/ ή το Ανθρώπινο υναµικό, το Νοµικό Τµήµα ή το Τµήµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης. 7. Είµαι ένας ενεργός επενδυτής ακίνητης περιουσίας και ελέγχω διάφορες ιδιωτικές εταιρίες οι οποίες επενδύουν σε ακίνητη περιουσία. Μία από τις εταιρίες µου σκέπτεται να αγοράσει ένα ακίνητο από µια θυγατρική της ΑΧΑ. Αυτό αποτελεί ζήτηµα ή απαιτείται κάποια ειδική έγκριση; Απάντηση: Σύµφωνα µε το τµήµα 2.2 του Οδηγού Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής, οι συνεργάτες της ΑΧΑ και τα µέλη των οικογενειών τους απαιτείται να αναφέρουν τις περιπτώσεις όπου, εταιρίες στις οποίες κατέχουν σηµαντικό ποσοστό (3% ή µεγαλύτερο), έχουν σηµαντικές συναλλαγές µε κάποια εταιρία Σελίδα 14 από 59

16 του Οµίλου ΑΧΑ, είτε σε περιοδική είτε σε µοναδική βάση. Συνεπώς, εάν εσείς ή κάποιο από τα µέλη της οικογένειάς σας έχει µια εταιρία η οποία προτίθεται να αποκτήσει ακίνητο εταιρίας του Οµίλου ΑΧΑ, καλείστε να συµβουλευτείτε τον ανώτερό σας και/ ή το Ανθρώπινο υναµικό, το Νοµικό Τµήµα ή το Τµήµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης πριν προβείτε στη συναλλαγή. 8. Μου έγινε πρόταση να γίνω διευθυντής σε µία εταιρία εκτός Οµίλου ΑΧΑ. Απαιτείται ειδική έγκριση; Απάντηση: Σύµφωνα µε το τµήµα 2.2 του Οδηγού Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής, οι συνεργάτες της ΑΧΑ µπορεί να υπηρετήσουν σαν διευθυντές εταιρίας εκτός Οµίλου ΑΧΑ, µόνο εάν αυτό εγκρίνεται από την ιοικητική Επιτροπή της ΑΧΑ ή εάν είστε εργαζόµενοι σε θυγατρική του Οµίλου, από τον ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΕΥΘΥΝΤΉ της εταιρίας σας. 9. Κατά καιρούς λαµβάνω προσκλήσεις για διάφορα αθλητικά γεγονότα από συµβούλους που απασχολούνται από την εταιρία µου. Επιτρέπεται να δέχοµαι τέτοιες προσκλήσεις; Απάντηση: Το τµήµα 2.5 του Οδηγού Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής αναγνωρίζει ότι τα επιχειρηµατικά δώρα και η ψυχαγωγία που αποβλέπουν στο χτίσιµο ισχυρών εργασιακών σχέσεων µπορεί να είναι κατάλληλα, υπό τον όρο ότι τέτοια δώρα και ψυχαγωγία δεν αποτελούν απόπειρες να εξαγοράσουν πιο ευνοϊκή µεταχείριση και δεν εγείρουν υποψίες σχετικά µε την ικανότητα ενός Συνεργάτη της ΑΧΑ να διενεργεί ανεξάρτητες, αντικειµενικές και δίκαιες κρίσεις για το συµφέρον της ΑΧΑ. Κανονικά ενδεικτικές χειρονοµίες από ένα επιχειρηµατικό συνεργάτη όπως ένα επαγγελµατικό δείπνο ή η προσφορά εισιτηρίου σε ένα αθλητικό γεγονός δεν αποτελούν ιδιαίτερο πρόβληµα σύµφωνα µε τον Οδηγό Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής του Οµίλου. Το βάρος εναπόκειται σε εσάς να χρησιµοποιείτε σωστή κρίση για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει παραβίαση των αρχών. Εάν έχετε απορίες σχετικά µε κάποια συγκεκριµένη περίπτωση πρέπει να συµβουλευτείτε τον ανώτερό σας και/ ή το Ανθρώπινο υναµικό, το Νοµικό Τµήµα ή το Τµήµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης πριν αποδεχθείτε οποιαδήποτε προσφορά επαγγελµατικού δώρου ή πρόταση ψυχαγωγίας. Επίσης να σηµειωθεί ότι ισχύουν ειδικοί κανόνες σε αυτά τα θέµατα για όλους τους Συνεργάτες των τµηµάτων ιαχείρισης Περιουσίας του Οµίλου ΑΧΑ. Αυτοί οι κανόνες παρουσιάζονται στο τµήµα 2.6 του Οδηγού Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής του Οµίλου και µπορούν να τους συµβουλευτούν όλοι οι Συνεργάτες που εµπλέκονται µε τη ιαχείριση Περιουσίας πριν αποδεχθούν τέτοιου είδους προσκλήσεις. Σελίδα 15 από 59

17 10. Μία τράπεζα µε την οποία η εταιρία µου έχει σηµαντική συνεργασία έχει καλέσει εµένα και την οικογένειά µου σε ένα χιονοδροµικό θέρετρο, για ένα σαββατοκύριακο, µε όλα τα έξοδα πληρωµένα. Επιτρέπεται να δεχτώ την πρόσκληση; Απάντηση: Το τµήµα 2.5 του Οδηγού Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής αναγνωρίζει ότι τα επιχειρηµατικά δώρα και η ψυχαγωγία που αποβλέπουν στην φήµη και πελατεία και στο χτίσιµο ισχυρών εργασιακών σχέσεων µπορεί να είναι κατάλληλα υπό τον όρο ότι δεν αποτελούν προσπάθειες να εξαγοράσουν πιο ευνοϊκή µεταχείριση και δεν εγείρουν υποψίες για την ικανότητα Συνεργάτη της ΑΧΑ να διενεργεί ανεξάρτητες, αντικειµενικές και δίκαιες κρίσεις για το συµφέρον της ΑΧΑ. Αυτού του είδους οι προσφορές συνεργάτη της ΑΧΑ, οι οποίες είναι παραπάνω από ευγενικές χειρονοµίες από έναν πάροχο υπηρεσιών, ενδέχεται να είναι µία προσπάθεια εξαγοράς πιο ευνοϊκής µεταχείρισης και πρέπει να συζητηθεί µε τον ανώτερό σας και/ ή το Ανθρώπινο υναµικό, το Νοµικό Τµήµα ή το Τµήµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης, πριν γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε προσφορά επαγγελµατικού δώρου ή πρόταση ψυχαγωγίας. Επίσης να σηµειωθεί ότι ισχύουν ειδικοί κανόνες σε αυτά τα θέµατα για όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ στα τµήµατα ιαχείρισης Περιουσίας του Οµίλου Εταιριών της AXA. Αυτοί οι κανόνες παρουσιάζονται στο τµήµα 2.6 του Οδηγού Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής του Οµίλου και µπορούν να τους συµβουλευτούν όλοι οι συνεργάτες που εµπλέκονται µε τη ιαχείριση Περιουσίας, πριν αποδεχθούν τέτοιου είδους προσκλήσεις. 11. Κατά τη διάρκεια της εργασίας µου πληροφορήθηκα ότι µία εταιρία εκτός Οµίλου θα προχωρήσει στην αγορά της πλειοψηφίας των µετοχών µίας ανταγωνίστριας εταιρίας. Μου επιτρέπεται να κάνω συναλλαγές χρεογράφων της ανταγωνίστριας εταιρίας, να µοιραστώ την πληροφορία µε φίλους µου ή να την προωθήσω σε κάποια εταιρία διαχείρισης κεφαλαίων του Οµίλου; Απάντηση: Όχι, η χρησιµοποίηση πληροφοριών τέτοιας φύσης λόγω της αρµοδιότητάς σας ως συνεργάτης της ΑΧΑ, απαγορεύεται αυστηρώς από την Πολιτική Ηθικού Τοίχου του Οµίλου, όπως αναφέρεται στο τµήµα 3.2 του Οδηγού Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικών Κανόνων. 12. Κατά τη διάρκεια της εργασίας µου, έµαθα για µία µεγάλη επενδυτική ευκαιρία σε ακίνητη περιουσία την οποία επεξεργάζεται η εταιρία µου, αλλά δεν πιστεύω ότι τελικά θα την αναλάβει. Θα υπήρχε πρόβληµα εάν εκµεταλλευτώ προσωπικά την ευκαιρία; Απάντηση: Ναι, σύµφωνα µε το τµήµα 2.4 του Οδηγού Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικών Κανόνων, οι συνεργάτες της ΑΧΑ δεν πρέπει (1) να αναλαµβάνουν προσωπικά ευκαιρίες τις οποίες ανακαλύπτουν, χρησιµοποιώντας εταιρικές πληροφορίες ή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιακών τους καθηκόντων, (2) να ανταγωνίζονται, άµεσα ή έµµεσα µε τον Όµιλο ΑΧΑ, χωρίς ειδική έγκριση της ιοικητικής Επιτροπής της ΑΧΑ ή εάν εργάζονται σε θυγατρική του Οµίλου, του ιευθύνοντος Συµβούλου ή ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΉ της εταιρίας του Οµίλου. Σελίδα 16 από 59

18 13. Η εταιρία µου είναι µία ανάµεσα σε πολλές υποψήφιες για ένα συµβόλαιο µε την τοπική κυβέρνηση. Θα ήθελα να προσκαλέσω το κυβερνητικό στέλεχος µε το οποίο διαπραγµατεύοµαι και την οικογένειά του για ένα Σαββατοκύριακο, µε όλα τα έξοδα πληρωµένα σε ένα θέρετρο, για να αναπτυχθούν περισσότερο οι σχέσεις µας. Αυτό αποτελεί ζήτηµα ή απαιτείται κάποια ειδική έγκριση; Απάντηση: Σύµφωνα µε το τµήµα 4.4 του Οδηγού Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής, οι Συνεργάτες της ΑΧΑ καλούνται να παρακολουθούν αυστηρά τους νόµους και τους κανονισµούς που διέπουν τις σχέσεις µεταξύ του προσωπικού της κυβέρνησης και των προµηθευτών των χωρών στις οποίες λειτουργεί ο Όµιλος. Οι Συνεργάτες της ΑΧΑ πρέπει να είναι ενήµεροι ότι, οι πρακτικές οι οποίες µπορεί να είναι αποδεκτές στο εµπορικό-επιχειρηµατικό περιβάλλον (όπως η παροχή γευµάτων, ψυχαγωγίας, µεταφοράς) είναι µη αποδεκτές ακόµα και παράνοµες, όταν σχετίζονται µε κυβερνητικούς υπαλλήλους ή όσους ενεργούν για λογαριασµό της κυβέρνησης. Είναι αυστηρά ενάντια στην πολιτική του Οµίλου της ΑΧΑ, συνεργάτες της να χρηµατοδοτούν ή να δίνουν δώρα σε κυβερνητικά στελέχη ή υπαλλήλους και εάν αυτό γίνει, εύλογα θα θεωρηθεί ότι σχετίζεται µε τις επιχειρηµατικές σχέσεις του Οµίλου ΑΧΑ. Αυτές οι κινήσεις απαγορεύονται από το νόµο. Είναι ευθύνη όλων των µελών της ΑΧΑ να τηρούν τους νόµους και τους κανονισµούς που ισχύουν. 14. Παρακολουθώ τις εκτιµήσεις των εσόδων της εταιρίας µου, οι οποίες δεν έχουν ακόµα δηµοσιευτεί και οι οποίες είναι καλύτερες από ότι προσδοκάται. Μπορώ να µοιραστώ αυτή την πληροφορία µε την οικογένειά µου ή την αγορά; Εναλλακτικά, µπορώ να συστήνω την αγορά µετοχών εταιρίας της ΑΧΑ σε ένα στενό φίλο; Απάντηση: Όχι, η χρήση πληροφοριών τέτοιας φύσης για συναλλαγή ή για να «φιλοδωρήσετε» τρίτους, είναι αυστηρά απαγορευµένη από την Εσωτερική Εµπορική πολιτική του Οµίλου και επίσης απαγορεύεται από το νόµο στις περισσότερες χώρες όπου λειτουργεί ο Όµιλος. Σελίδα 17 από 59

19 IV. Ο ΗΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ Σελίδα 18 από 59

20 1. Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΗΘΙΚΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ AXA Οι Αξίες µας Για τις οποίες ποτέ δεν θα συµβιβαστούµε Οι οµάδες της AXA σε ολόκληρο τον κόσµο είµαστε εναγκαλισµένοι µε πέντε αξίες για τις οποίες δε συµβιβαζόµαστε κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες: * Ακεραιότητα Πάντοτε είµαστε υπεύθυνοι και ενεργούµε µε τον σωστό τρόπο. * Οµαδικό πνεύµα Είµαστε Μία Εταιρία, Μία ποικιλόµορφη οµάδα. * Επαγγελµατισµός Πάντα προσπαθούµε να κάνουµε την διαφορά. * Καινοτοµία Συνεχώς προσπαθούµε να βρούµε νέους και βελτιωµένους τρόπους για να προσθέσουµε αξία σε όλους τους ενδιαφερόµενους. * Πραγµατισµός Αντιµετωπίζουµε την πραγµατικότητα µε θάρρος και εστιάζουµε στα Αποτελέσµατα. Οι αξίες µας µεταφράζονται στις καθηµερινές συµπεριφορές των οµάδων µας σε ολόκληρο τον κόσµο. Σελίδα 19 από 59

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Μιχάλης Τσαµάζ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΟΤΕ Άρης ηµητριάδης Γενικός ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ Ποιες είναι οι αρχές της Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Στην Xerox Corporation και τις θυγατρικές της. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Επιστολή Πολιτικής περιγράφει τις επαγγελµατικά δεοντολογικές σχέσεις και συµπεριφορές που απαιτεί η Xerox από τους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. 2. 3. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5. Όνοµα Ασφαλιζόµενου: ιεύθυνση: Έτος ίδρυσης : ΑΦΜ: ΟΥ.: Τηλέφωνο: Ηλεκτρονική Σελίδα: Συνολικές αµοιβές και ποσοστιαία κατανοµή τους ανά γεωγραφική περιοχή: Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG DAIMLER Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG 1 1. Εισαγωγή Η DaimlerAG ("η Εταιρία") υιοθέτησε τον παρόντα Κώδικα εοντολογίας* ("ο Κώδικας") µε σκοπό να αποτρέψει τυχόν ανάρµοστες πράξεις και να προάγει:»

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Σκοπός Σκοπός της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων (εφεξής καλούμενης «η Πολιτική») είναι να καθορίσει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από τη Spotoption Exchange Limited,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

* Κώδικας Δεον τολογίας

* Κώδικας Δεον τολογίας * * Κώδικας Δεον τολογίας M A R Q U A R D & B A H L S Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Επιχειρηματικές και Οικονομικές Υποθέσεις... 4 1 Νομική Συμμόρφωση...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Υιοθετήθηκε την 1η Αυγούστου 1994 από την RΕ/ΜΑΧ EUROPE Πρόλογος Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας προετοιμάστηκε και υιοθετήθηκε από την RE/MAX Europe. Σκοπό έχει να προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Ελεγκτές δεδοµένων Ελεγκτής δεδοµένων Western Union Payment Services Ireland Limited Ηµεροµηνία ισχύος: Αύγουστος 2015 Η παρούσα Πολιτική απορρήτου περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 40/13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας (Το παρόν κείμενο ακυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αντικείμενο και εφαρμογή 3. Διαφάνεια και Ειδοποιήσεις 4. Εντιμότητα και περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη

Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη Ο Οργανισμός έρευνας Μυστικού Επισκέπτη (MSPA - Mystery Shopping Providers Association) είναι αφιερωμένος στη βελτίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Syllabus Certified Customer Service Executive (CCSE) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Η ταυτότητα του Ομίλου Pirelli βασίζεται ιστορικά σε πληθώρα αξιών των οποίων την διαφύλαξη και επιδίωξη πάντοτε φροντίζαμε όλοι μας. Οι αξίες αυτές, με την πάροδο του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής τηλεφωνίας της Κυπριακής Αγοράς για την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής τηλεφωνίας της Κυπριακής Αγοράς για την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής τηλεφωνίας της Κυπριακής Αγοράς για την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Final version for publication Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge από την AIG

CyberEdge από την AIG Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Business Solutions CyberEdge από την AIG ηλεκτρονικοί και Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών I. Εισαγωγή Στην Hewlett Packard Enterprise (ΗΡE) συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Copyright 2015

Εταιρική Παρουσίαση Copyright 2015 Εταιρική Παρουσίαση Copyright 2015 Η Οικογένεια της HellasFin Γιορτάζοντας 15 χρόνια επιτυχούς παρουσίας και ανάπτυξης της εταιρείας, 19/10/2014 2 Εταιρική Ταυτότητα Ιστορικό Η HellasFin, Global Wealth

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΛΕΜΑΝ Δεκέμβριος 2011 Σελίδα 1 από 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικές αρχές λειτουργίας Ομίλου Kleemann... 4 Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010

Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010 Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010 Εισαγωγή Στα πλαίσια της διαφάνειας και της βέλτιστης πρακτικής που ακολουθεί η ιαχειριστική Επιτροπή και η Γενική ιεύθυνση του Ταµείου, υιοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE. Κώδικας Συµπεριφοράς ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE:

Κώδικας συµπεριφοράς ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE. Κώδικας Συµπεριφοράς ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE: Κώδικας Συµπεριφοράς ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE: Περιεχόµενα 1) Σκοπός... 3 2) Οι αρχές µας κατά το επιχειρείν... 3 3) Η συµπεριφορά µεταξύ των συναδέλφων... 4 4) Η συµπεριφορά της ιοίκησης προς τους εργαζοµένους...

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Υποβάλλεται από νοµικά πρόσωπα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Υποβάλλεται από νοµικά πρόσωπα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Υποβάλλεται από νοµικά πρόσωπα ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Στρατηγική προσέγγιση... 4 Όραμα και Αποστολή... 4 Προτεραιότητες... 4 Αξίες...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς ABB

Κώδικας Συμπεριφοράς ABB ABB Μήνυμα από τον CEO 4 Αποφασιστικότητα Πώς βοηθάμε τους πελάτες μας να επιτύχουν 6 Ποιότητα και απόδοση 7 Εμπιστοσύνη και ακεραιότητα 7 Δίκαιος ανταγωνισμός 7 Ανάρμοστες πληρωμές 8 Δώρα και ψυχαγωγία

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (Πρόεδρος ιεθνούς ιαφάνειας Ελλάς ): Κύριε Συντονιστά, κύριοι Πρόεδροι των Εργοληπτικών Οργανώσεων, κύριε καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του

Κ.ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (Πρόεδρος ιεθνούς ιαφάνειας Ελλάς ): Κύριε Συντονιστά, κύριοι Πρόεδροι των Εργοληπτικών Οργανώσεων, κύριε καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του Κ.ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (Πρόεδρος ιεθνούς ιαφάνειας Ελλάς ): Κύριε Συντονιστά, κύριοι Πρόεδροι των Εργοληπτικών Οργανώσεων, κύριε καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του Επιµελητηρίου, αγαπητέ Λέανδρε Ρακιτζή, σας καληµερίζω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων. 3.2. Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων

3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων. 3.2. Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δραστηριότητας του Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03 ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΙΛΑΝΟ, 12 ΜΑΪΟΥ 2010 Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali Εισαγωγή 01 1. Κατευθυντήριε αρχέ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας 001000 REV AN

Κώδικας Δεοντολογίας 001000 REV AN Κώδικας Δεοντολογίας 001000 REV AN Πίνακας περιεχομένων Αποστολή της Boston Scientific Η αποστολή της Boston Scientific είναι να μεταμορφώνει τη ζωή πολλών ανθρώπων μέσω καινοτόμων ιατρικών λύσεων που

Διαβάστε περισσότερα