Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά"

Transcript

1 Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά Στον Καναδά κάθε µία από τις δέκα επαρχίες της χώρας έχει το δικό της Υπουργείο Παιδείας που είναι υπεύθυνο για την εκπαιδευτική πολιτική, καθώς δεν υπάρχει εθνικό σύστηµα παιδείας. Τα πανεπιστήµια χρηµατοδοτούνται στο µεγαλύτερο ποσοστό τους από το δηµόσιο µε αποτέλεσµα να προσφέρουν υψηλή ποιότητα σπουδών ανεξάρτητα από τον τοµέα σπουδών ή την περιοχή που βρίσκεται το πανεπιστήµιο. Ο Καναδάς έχει δύο επίσηµες γλώσσες :τα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα που προσφέρουν προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών στον Καναδά είναι πανεπιστήµια, κολέγια, πολυτεχνεία και ινστιτούτα. Τα µεταπτυχιακά διπλώµατα που απονέµονται είναι: 1. Το Master s, για την απόκτηση του οποίου απαιτείται ένα ή δύο έτη σπουδών καθώς και η υποβολή µίας µεταπτυχιακής εργασίας (thesis) ή πρακτικής/ερευνητικής εργασίας (practicum/research paper). 2. Το ιδακτορικό (Doctoral), µε σπουδές διάρκειας 2-3 ετών για φοιτητές που έχουν ήδη το δίπλωµα Master s. Για την απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου απαιτείται η σύνταξη και η υποστήριξη διδακτορικής διατριβής Τα κριτήρια εισαγωγής Τα κριτήρια αποδοχής και αξιολόγησης υποψηφίων είναι διαφορετικά σε κάθε πανεπιστήµιο. Ειδικά για τους αλλοδαπούς φοιτητές υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις για εισαγωγή σε µεταπτυχιακά προγράµµατα: 1. Ο µέσος όρος βαθµολογίας πτυχίου/ διπλώµατος από Ελληνικό πανεπιστήµιο πρέπει να είναι / Απαραίτητη είναι η γνώση της επίσηµης γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύµατος. Το TOEFL και σπανιότερα το IELTS είναι τα επίσηµα τεστ γλώσσας που δέχονται τα αγγλόφωνα πανεπιστήµια. Στα γαλλόφωνα ιδρύµατα δεν υπάρχει συγκεκριµένο τεστ γλώσσας και η αξιολόγηση των υποψηφίων για αυτό το κριτήριο καθορίζεται από κάθε πανεπιστήµιο ξεχωριστά. 3. Σε διάφορες περιπτώσεις µπορεί να ζητηθεί βαθµολογία στο τεστ GRE, ενώ για µεταπτυχιακές σπουδές στην διοίκηση επιχειρήσεων σε αγγλόφωνα πανεπιστήµια χρειάζεται το τεστ GMAT. Η αίτηση Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να επικοινωνήσουν απ ευθείας µε το τµήµα µεταπτυχιακών σπουδών (Faculty of Graduate Studies) του πανεπιστηµίου από 6 έως και 12 µήνες πριν την αναµενόµενη ηµεροµηνία εισαγωγής στο πανεπιστήµιο, ζητώντας πληροφορίες για το πρόγραµµα, τα κριτήρια αποδοχής, τα δίδακτρα, όπως επίσης και τις φόρµες αιτήσεως. Προσοχή πρέπει να δοθεί στις προθεσµίες αποστολής της αίτησης που ορίζει κάθε

2 πανεπιστήµιο. Οι ηµεροµηνίες εισαγωγής στα πανεπιστήµια του Καναδά γίνονται σε 3 περιόδους, τον Σεπτέµβριο, τον Ιανουάριο και τον Μάιο. Επίσης στα περισσότερα πανεπιστήµια υπάρχει χρέωση για την επεξεργασία της αίτησης. Όλα τα έγγραφα που περιλαµβάνονται στην αίτηση πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµες µεταφράσεις στην γλώσσα του πανεπιστηµίου στο οποίο απευθύνεται ο υποψήφιος. Πηγές χρηµατοδότησης Βασική πηγή πληροφόρησης για υποτροφίες που παρέχονται σε αλλοδαπούς φοιτητές µέσω οµοσπονδιακών κυβερνητικών προγραµµάτων είναι το έντυπο Awards for study in Canada που εκδίδεται από τον φορέα Canadian Bureau for International Education και διατίθεται στην Καναδική Πρεσβεία. Θέσεις βοηθών καθηγητών ή βοηθών ερευνητών Τα τµήµατα των πανεπιστηµίων προσφέρουν περιορισµένο αριθµό θέσεων βοηθών καθηγητών ή ερευνητών (assistantships). Τα κριτήρια επιλογής για αυτές τις θέσεις, βασίζονται κυρίως στην ακαδηµαϊκή απόδοση των φοιτητών. Αιτήσεις µπορούν να γίνουν µέσω των γραφείων οικονοµικής ενίσχυσης φοιτητών του πανεπιστηµίου (financial aid offices), απ ευθείας µέσω του τµήµατος φοίτησης ή και µέσω συγκεκριµένου καθηγητή του οποία τα ερευνητικά ενδιαφέροντα συµπίπτουν µε αυτά του υποψηφίου. Στην τελευταία περίπτωση ο φοιτητής πρέπει να έλθει σε απ ευθείας επικοινωνία µε τον καθηγητή, ο οποίος θα ελέγξει αν υπάρχει πιθανότητα για υποτροφία ή θέση βοηθού. Υποτροφίες του Ελληνο-Καναδικού συνδέσµου Ο Ελληνο-Καναδικός σύνδεσµος προκηρύσσει υποτροφίες για Έλληνες φοιτητές που έχουν ήδη γίνει δεκτοί για µεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήµιο του Καναδά. Προσφέρονται δύο υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές σε οποιοδήποτε κλάδο, ύψους $3,000 Cdn η κάθε µία. Μαζί µε την αίτηση ο υποψήφιος πρέπει να στείλει (α) βιογραφικό σηµείωµα, (β) την πιο πρόσφατη βαθµολογία µαθηµάτων και (γ) το γράµµα αποδοχής από το πανεπιστήµιο. Υποτροφίες του ιδρύµατος NSERC Το ίδρυµα NSERC (Natural Sciences & Engineering Research) του Καναδά χρηµατοδοτεί νέους επιστήµονες/µηχανικούς που κάνουν διδακτορικό σε αναγνωρισµένο πανεπιστήµιο του Καναδά, για την ερευνητική εργασία τους σε οµάδες εργαστηρίων της κυβέρνησης (Canadian government laboratories) στον τοµέα που σπουδάζουν. Για τις αιτήσεις χρηµατοδότησης δεν υπάρχει προθεσµία υποβολής. Βασική προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών των υποψηφίων µέσα σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.

3 Κόστος σπουδών & διαβίωσης Το κόστος σπουδών και διαβίωσης διαφέρει πολύ ανάλογα µε την επαρχία του Καναδά, το πανεπιστήµιο, και το µεταπτυχιακό πρόγραµµα. Το ύψος διδάκτρων για το ακαδηµαϊκό έτος κυµαίνεται από $2,845 Cdn έως $26,000 Cdn ετησίως, ενώ ο µέσος όρος εξόδων διαβίωσης είναι περίπου $18,840 Cdn. Ο φοιτητής δεν πρέπει να ξεχνάει ότι τα δίδακτρα αντιπροσωπεύουν µόνο το 25-35% των συνολικών εξόδων. Ακριβείς πληροφορίες για τα έξοδα σπουδών αναφέρονται στους πανεπιστηµιακούς οδηγούς. Στέγαση Ο φοιτητής µπορεί να επιλέξει στέγαση εντός ή εκτός της πανεπιστηµιούπολης. Μέσα στην πανεπιστηµιούπολη µπορεί να µείνει σε φοιτητικές εστίες αφού υποβάλει σχετική αίτηση. Η διαµονή δεν είναι δωρεάν και το κάθε ίδρυµα έχει τις δικές του τιµές. Πληροφορίες δίδονται απευθείας από το κάθε πανεπιστήµιο. Για διαµονή εκτός πανεπιστηµιούπολης, ο φοιτητής µπορεί να πάρει τις πρώτες πληροφορίες από το γραφείο προσανατολισµού ξένων φοιτητών του κάθε πανεπιστηµίου. Επίσης πολλά πανεπιστήµια διαθέτουν ειδική υπηρεσία για ανεύρεση διαµονής εκτός πανεπιστηµιούπολης. Το κόστος για διαµονή µε συγκατοίκηση ξεκινάει από $400 Cdn έως και $1,100 Cdn τον µήνα, ενώ για διαµέρισµα κυµαίνεται στα $600 Cdn µε $1,500 Cdn τον µήνα. Ιατρική ασφάλιση Η ιατρική ασφάλιση είναι υποχρεωτική. Η κάθε επαρχία έχει δικούς της κανονισµούς για ιατρική ασφάλιση και πολλές φορές υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σε πανεπιστήµια της ίδιας επαρχίας. Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να ελέγξει στο πανεπιστήµιο που σκοπεύει να εγγραφεί, αν υπάρχει ιατρική ασφάλιση για αλλοδαπούς φοιτητές. Στις επαρχίες Alberta, British Columbia και Saskatchewan υπάρχουν προγράµµατα ιατρικής ασφάλισης για αλλοδαπούς φοιτητές τα οποία κοστίζουν µέσο όρο $35 Cdn /µήνα. Όσον αφορά τις υπόλοιπες 7 επαρχίες, τα πανεπιστήµιά τους σε συνεργασία µε ιδιωτικές εταιρείες προσφέρουν προγράµµατα ειδικά για φοιτητές µε κόστος $300 Cdn $700 Cdn τον χρόνο. Έκδοση φοιτητικής έγκρισης Για σπουδές στον Καναδά που διαρκούν πάνω από 3 µήνες, οι φοιτητές πρέπει πριν φύγουν, να προµηθευτούν το έγγραφο Φοιτητικής Έγκρισης (Student Authorization). Η αντίστοιχη αίτηση αποστέλλεται για έγκριση στην Καναδική Πρεσβεία της Ρώµης. Για την έκδοση Φοιτητικής Έγκρισης χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1. Η αίτηση συµπληρωµένη, 2. Φωτοτυπία διαβατηρίου, 3. 4 πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίου,

4 4. Έγγραφο π.χ. µια επιστολή από τράπεζα, που θα βεβαιώνει ότι η οικογένειά του υποψηφίου µπορεί να τον στηρίξει οικονοµικά κατά την διάρκεια των σπουδών του στον Καναδά, 5. Το γράµµα αποδοχής από το πανεπιστήµιο, 6. Το τρέχον χρηµατικό ποσό για την επεξεργασίας της αίτησης. Μόλις εγκριθεί η αίτηση ο φοιτητής θεωρείται bona fide, θα του δοθεί ένα έγγραφο το οποίο πρέπει να δείξει στους υπεύθυνους της υπηρεσίας µετανάστευσης κατά την είσοδό του στον Καναδά και τότε θα εκδοθεί η Φοιτητική Έγκριση. Στην πρεσβεία του Καναδά δίδεται ένα πλήρες Φοιτητικό Πακέτο µε σχετικές πληροφορίες για τους Έλληνες φοιτητές που πρέπει να κάνουν αίτηση για την έκδοση των παραπάνω εγγράφων. Εργασία µεταπτυχιακών φοιτητών στον Καναδά Οι φοιτητές έχουν δικαίωµα εργασίας µόνο µέσα στην πανεπιστηµιούπολη µε µερική απασχόληση έως και 20 ώρες την εβδοµάδα. Άδεια για εργασία εκτός πανεπιστηµιούπολης δίδεται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Μετά την αποφοίτηση και για 12 µήνες αφού λήξει η Φοιτητική Έγκριση υπάρχει η δυνατότητα εργασίας σε τοµέα που σχετίζεται άµεσα µε τις σπουδές που πραγµατοποίησε ο φοιτητής στον Καναδά.

5 Πηγές πληροφόρησης ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ./Fax/ Καναδική Πρεσβεία Κέντρο Πληροφόρισης για Σπουδές στον Καναδά Ελληνο- Καναδικός Σύνδεσµος Association of Universities and Colleges of Canada Canadian Bureau for International Education Natural Sciences & Engineering Research Council (NSERC) Canadian Information Center for International Credentials (CICIC) σπουδές στον Καναδά την Φοιτητική Εγκριση - Υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές - Πληροφρίες για µεταπτυχιακά προγράµµατα και πανεπιστήµια µεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες, εργασία στον Καναδά. - Υποτροφίες για προγράµµατα διδακτορικού σε συγκεκριµένους τοµείς έρευνας. ισοτιµίες τίτλων σπουδών Ιωάννου Γενναδίου 4, ΑΘΗΝΑ Καραγιώργη Σερβίας 2, ΑΘΗΝΑ 350 Albert Street, suite 600, Ottawa, Ontario K1R 1B1, 220 Laurier Street W/O, Suite 1550, Ottawa, ON K1P 5Z9, 350 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 1H5, 95 St. Clair Avenue West, Suite 1106 Toronto, Ontario M4V 1N6, Τηλ. : Fax : ational.gc.ca Tηλ : Fax : Tηλ : Fax : Tηλ : Tηλ : Fax : Πηγές Πληροφόρησης για µεταπτυχιακά στον Καναδά

ΟΙ µεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία

ΟΙ µεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία ΟΙ µεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία Η Μ. Βρετανία έχει το µεγαλύτερο αριθµό Ελλήνων φοιτητών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Οι λόγοι επιλογής της Μ. Βρετανίας ως τόπου µεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γερµανία

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γερµανία Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γερµανία Στην Γερµανία υπάρχουν πάνω από 350 κρατικά ιδρύµατα Ανώτατης τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στα Γερµανικά Πανεπιστήµια προσφέρονται µεταπτυχιακά προγράµµατα υψηλής ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Homo educandus- Αγωγή

Homo educandus- Αγωγή Homo educandus- Αγωγή Project B Λυκείου «Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας στις Ανεπτυγµένες και Αναπτυσσόµενες Χώρες» Κόρινθος, 2015 Γενικός αντικειµενικός σκοπός: - να έρθουν οι µαθητές σε επαφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Τ. Ε.

Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Τ. Ε. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Τ. Ε. Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012 Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία Το Γαλλικό σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές από το αντίστοιχο Ελληνικό και βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στις πανεπιστηµιακές σπουδές και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ...6 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ...6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ...7 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Το 2012 το Ίδρυµα Fulbright συμπληρώνει 64 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. 2η έκδοση Καλοκαίρι 2012

Το 2012 το Ίδρυµα Fulbright συμπληρώνει 64 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. 2η έκδοση Καλοκαίρι 2012 Το Fulbright, είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραµµα υποτροφιών στον κόσµο και λειτουργεί σε περισσότερες από 155 χώρες. Το Ίδρυµα Fulbright στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1948 (το πρώτο στην Ευρώπη και το

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 2012 http://gdias.teipir.gr/blog http://gdias.teipir.gr/emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-00-1 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη υποτροφιών της Κυβέρνησης της Εσθονίας σε Έλληνες υπηκόους για το θέρος 2013 και για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη υποτροφιών της Κυβέρνησης της Εσθονίας σε Έλληνες υπηκόους για το θέρος 2013 και για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΛΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ BTS: Brevet de technicien supérieur (Higher Technician Certificate)

ΓΑΛΛΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ BTS: Brevet de technicien supérieur (Higher Technician Certificate) ΓΑΛΛΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Εκπαιδευτικό σύστηµα: Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία περιλαµβάνει ένα πλήθος εκπαιδευτικών ιδρυµάτων όπου η οργάνωσή τους και οι ισχύουσες διαδικασίες πρόσβασης ποικίλουν ανάλογα µε τη

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 370

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 370 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 370 Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθεί σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 15o πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για τις Επιστήμες, με ημερομηνία έναρξης την 8 η Δεκεμβρίου 2013. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθούν σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Ίδρυμα Ωνάση παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πρόσωπα που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σελίδα 1 από 115 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΟΙ ΜΑΛΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυστρία Βέλγιο Γαλλία Γερμανία

Αυστρία Βέλγιο Γαλλία Γερμανία Αυστρία Στη Βιέννη:Vienna University of Economics and business Administration-Wirtschafts Universitat (http://www.wuwien.ac.at), για σπουδές στην οικονομία και στις επιχειρήσεις. Εκτός Βιέννης είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: Παναγιώτης Πλαγεράς Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας Προϊστάµενος Τµήµατος Ιατρικών Εργαστηρίων Συντονισµός αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραµµα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 / 2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 / 2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 / 2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Εσύ τι γνωρίζεις;

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Εσύ τι γνωρίζεις; Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Εσύ τι γνωρίζεις; Οι περισσότεροι φοιτητές μετά την απόκτηση του πτυχίου τους ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 / 2016 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 / 2016 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 / 2016 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ Σελίδα 1 από 5 Π Ρ Ω Τ Ο ( 1 ο ) Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Λ Λ Ο Α Π Ο Υ Σ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα