Η διδακτική της µετάφρασης στον ελληνόφωνο χώρο: ευθυγραµµίζοντας τις ανάγκες των φοιτητών µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διδακτική της µετάφρασης στον ελληνόφωνο χώρο: ευθυγραµµίζοντας τις ανάγκες των φοιτητών µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας"

Transcript

1 Η διδακτική της µετάφρασης στον ελληνόφωνο χώρο: ευθυγραµµίζοντας τις ανάγκες των φοιτητών µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Μιχαήλ Σαχίνης Imperial College London Abstract: Translator training is a fairly new branch in the academic field of translation studies which arose from the need to train translators in a systematic way. However, even though there has been an explosion of writings on various facets of this new field worldwide, there is still no consensus on how translators should be trained. This paper examines translator training in a language of limited diffusion, namely Greek. First of all, two theoretical models, functionalism and social constructivism, are outlined, as they seem to be particularly suited for teaching Greek translation. Afterwards, the needs and expectations of translation students are investigated, as the latter constitute an important stakeholder in the translation class. For this purpose, an interview survey with translation tutors and students was conducted, and here the main results are presented. In what follows, the needs of the Greek translation market are explored, another significant stakeholder in the creation of a translation curriculum. Finally, the idea is put forward that, if we intend to contrive an all-round translation curriculum, there should be an attempt to align translation market and student needs with the overall aims of a translation course. Keywords: translator training, translation student needs, translation market needs, translation curriculum development, translation didactics, Greek translation. 1. Εισαγωγή Παρόλο που µεταφράσεις πραγµατοποιούνται εδώ και αιώνες, η ακαδηµαϊκή εκπαίδευση των µεταφραστών θεσµοθετήθηκε για πρώτη φορά στα µέσα του εικοστού αιώνα. Όπως ήταν αναµενόµενο, η θεσµοθέτηση αυτή της εκπαίδευσης των µεταφραστών είχε ως αποτέλεσµα πολλοί ακαδηµαϊκοί να αρχίσουν να αναζητούν τρόπους, για να διδάξουν αποτελεσµατικά τη µετάφραση, κι αυτή η προσπάθεια οδήγησε σιγά σιγά στη συστηµατοποίηση της µεθοδολογίας εκπαίδευσης των µεταφραστών. Στην Ελλάδα η επαγγελµατική κατάρτιση των µεταφραστών σε επίπεδο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης έχει ιστορία περίπου τριών δεκαετιών (Connolly & Bacopoulou-Halls 1998: 435), µε αποτέλεσµα σήµερα, όπως όλοι γνωρίζουµε, η µετάφραση να διδάσκεται σε τρία δηµόσια ελληνικά πανεπιστήµια, καθώς και εκτός πανεπιστηµίου, σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, ΙΕΚ, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, µη κερδοσκοπικά εκπαιδευτικά κέντρα, όπως το Βρετανικό Συµβούλιο, κτλ. (Μπαµπούρης 2010: 210). Για πολλά χρόνια η διδασκαλία του µαθήµατος της πρακτικής µετάφρασης ακολουθούσε το ίδιο µοτίβο, όπου ο καθηγητής έθετε στους φοιτητές ένα κείµενο προς µετάφραση, µαζί µε µια προθεσµία παράδοσης, τα γραπτά διορθώνονταν από τον καθηγητή στο σπίτι, και ύστερα στο µάθηµα ο διδάσκων συζητούσε µε τους φοιτητές τις µεταφράσεις που είχαν παραδώσει, καθώς και τη «σωστή» εκδοχή (Sewell 1996: 139).

2 Το πρόβληµα µε αυτήν την προσέγγιση είναι το γεγονός ότι περιορίζει τη δηµιουργικότητα των φοιτητών, καθώς προτάσσει την ιδέα ότι υπάρχει µόνο ένας τρόπος µετάφρασης ενός κειµένου, αυτός του καθηγητή. 2. Λειτουργισµός και κοινωνικός κονστρουκτιβισµός Οι µεταφρασεολόγοι έχουν, ωστόσο, εδώ και πολλά χρόνια αναγνωρίσει την ανάγκη εύρεσης µιας διαφορετικής µεθοδολογίας διδακτικής της µετάφρασης. Στο πλαίσιο αυτό µια προσέγγιση που φαίνεται να κερδίζει έδαφος στον ελληνόφωνο χώρο είναι ο λειτουργισµός, σύµφωνα µε τον οποίο µεταφράζουµε πάντα για κάποιο συγκεκριµένο σκοπό. Έτσι, ο Κελάνδριας (2008: 95) πρεσβεύει ότι η λειτουργική προσέγγιση ανταποκρίνεται στις ανάγκες και της ελληνικής γλώσσας και της διδασκαλίας της ελληνικής µετάφρασης, καθώς και ότι αυτή δίνει στο µεταφραστή τη δυνατότητα να επιλέξει τη στρατηγική του ανάλογα µε το στόχο της µετάφρασης. Στο ίδιο πνεύµα, η Παριανού (2010: 111) διατείνεται ότι ο λειτουργισµός καλύπτει όλες της ανάγκες της ειδικής µετάφρασης, αφού δεν περιορίζεται στη θεωρητική προσέγγιση του κειµένου, αλλά επεκτείνεται και σε πρακτικές προτάσεις και λύσεις, βρισκόµενος παράλληλα σε αλληλεπίδραση µε την αγορά εργασίας. ε θα αναφερθούµε περισσότερο στα πλεονεκτήµατα του λειτουργισµού, αφού οι δύο αυτοί ακαδηµαϊκοί έχουν πραγµατευτεί εκτενώς αυτήν την προσέγγιση. Μια άλλη µέθοδος που βρίσκει ολοένα και περισσότερους θιασώτες είναι ο κοινωνικός κονστρουκτιβισµός (Kiraly 2000), όπου ο φοιτητής είναι αυτός που βρίσκεται στο επίκεντρο της διδασκαλίας, και όχι ο καθηγητής. Στο µοντέλο αυτό του Kiraly οι ρόλοι του καθηγητή και του φοιτητή δεν είναι ξεκάθαροι, όπως συµβαίνει στην παραδοσιακή τάξη, όπου ο καθηγητής απλά µεταδίδει γνώσεις και οι φοιτητές δέχονται τα πάντα αβίαστα. Σύµφωνα µε τα λεγόµενα του ίδιου του Kiraly (2003: 32), «αντί να υιοθετούν ρόλους γνώστη και µαθητή αντίστοιχα, ο καθηγητής και οι φοιτητές γίνονται συνεργάτες, µέλη µιας οµάδας, όπου ο ένας υποστηρίζει τον άλλον». Καθώς οι φοιτητές αισθάνονται ίσοι µε τους καθηγητές τους, τα κίνητρά τους αυξάνονται, αφού νιώθουν ελεύθεροι να συζητούν µαζί τους, να τους αµφισβητούν, να προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους εργασίας, κτλ. έτσι, ώστε η διδασκαλία να γίνεται µια αµφίδροµη διαδικασία, σε αντίθεση µε παλιότερα µοντέλα διδασκαλίας. Σκοπός ενός προγράµµατος σπουδών µετάφρασης σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο είναι να δοθεί στους φοιτητές η δυνατότητα να µαθαίνουν από µόνοι τους και να αναπτύσσουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να προσαρµόζονται σε µια συνεχώς µεταβαλλόµενη µεταφραστική αγορά. Βλέπουµε, λοιπόν, πως και οι ανάγκες των φοιτητών, αλλά και οι ανάγκες της αγοράς εργασίας αποτελούν παράγοντες καθοριστικούς στη διαµόρφωση ενός προγράµµατος σπουδών µετάφρασης, όποια προσέγγιση κι αν ακολουθήσουµε, γι αυτό και θεωρείται σκόπιµη η περαιτέρω ανάλυσή τους. 3. Οι ανάγκες των φοιτητών µετάφρασης Σε ό,τι αφορά τις ανάγκες των φοιτητών µετάφρασης, αυτές πρέπει αναντίρρητα να καλύπτονται από ένα πρόγραµµα σπουδών. Οι φοιτητές ξεκινούν έναν κύκλο σπουδών µετάφρασης έχοντας στο µυαλό τους συγκεκριµένες προσδοκίες για το τι θα µάθουν, και όταν αυτές οι προσδοκίες δεν ευδοκιµούν, οι φοιτητές αποθαρρύνονται. υστυχώς, οι ανάγκες και προσδοκίες των φοιτητών µετάφρασης δεν έχουν τύχει εκτενούς

3 ανάλυσης, ούτε στο εξωτερικό, ούτε στην Ελλάδα, αν και ορισµένες µεµονωµένες έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί. Για παράδειγµα, ο Li (2002) διεξήγαγε µια εµπειρική µελέτη για τις ανάγκες των προπτυχιακών φοιτητών µετάφρασης στο κινέζικο πανεπιστήµιο του Χονγκ Κονγκ, κάνοντας χρήση ερωτηµατολογίων, αλλά και συνεντεύξεων, και ανακάλυψε ότι στους φοιτητές αρέσουν περισσότερο τα πρακτικά µαθήµατα, παρά τα θεωρητικά. Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνάς του, οι περισσότεροι φοιτητές δε σκοπεύουν να γίνουν επαγγελµατίες µεταφραστές µετά την αποφοίτηση, αλλά θέλουν να εργαστούν στο δηµόσιο τοµέα. Βλέπουµε, λοιπόν, ότι δεν µπορούµε καν να θεωρούµε ως δεδοµένη την υπόθεση ότι οι απόφοιτοι ενός κύκλου σπουδών µετάφρασης θα θέλουν κατόπιν να εργαστούν ως επαγγελµατίες µεταφραστές. Ο γράφων έκρινε, λοιπόν, ότι οι ανάγκες των φοιτητών µετάφρασης θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω και, γι αυτό, το Μάρτιο 2009 διεξήγαγε µια σειρά συνεντεύξεων µε Έλληνες κυρίως, αλλά και ξένους φοιτητές και καθηγητές µετάφρασης σε πέντε αγγλικά πανεπιστήµια, στην προσπάθειά του να εντοπίσει τις ανάγκες και προσδοκίες των φοιτητών σε ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα µετάφρασης. Έτσι, στο σηµείο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά τα κυριότερα συµπεράσµατα: 1) Οι περισσότεροι Έλληνες φοιτητές φαίνεται πως σπουδάζουν µετάφραση µε σκοπό να γίνουν επαγγελµατίες µεταφραστές. Ωστόσο, υπάρχουν κι άλλοι λόγοι που επιλέγουν οι Έλληνες φοιτητές να κάνουν ένα µεταπτυχιακό στη µετάφραση, όπως π.χ. γιατί απλά επιθυµούν να αποκτήσουν γενικά έναν µεταπτυχιακό τίτλο, αφού το «χαρτί» µετράει στην Ελλάδα. Χαρακτηριστική είναι και η απάντηση ενός καθηγητή που θεωρεί ότι ο πρωταρχικός στόχος ενός προγράµµατος σπουδών µετάφρασης είναι να «βγάλει σκεπτόµενους ανθρώπους που να ξέρουν να αντιµετωπίζουν διαφορετικά προβλήµατα». 2) Όταν οι φοιτητές πρωταρχίζουν τις σπουδές τους, δε γνωρίζουν σχεδόν καθόλου τι µαθήµατα θα κάνουν πέρα από το µάθηµα της πρακτικής µετάφρασης, κι ακόµη κι αν έχουν διαβάσει τον οδηγό σπουδών, δεν κατανοούν πλήρως τα αντικείµενα σπουδών. 3) Γενικά, οι φοιτητές εµφανίζονται να εκτιµούν περισσότερα τα πρακτικά µαθήµατα και λιγότερο τα θεωρητικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι πολύ συχνά οι φοιτητές επιθυµούν να µάθουν γιατί κάνουν ένα συγκεκριµένο µάθηµα, καθώς και ποια είναι η πρακτική χρησιµότητά του. Εντούτοις, αξίζει να αναφερθεί η άποψη των καθηγητών και των φοιτητών σε ό,τι αφορά το µάθηµα της θεωρίας της µετάφρασης. Συγκεκριµένα, η συντριπτική πλειοψηφία των καθηγητών είπαν ότι οι φοιτητές δυσανασχετούν µε τη θεωρία της µετάφρασης, γιατί τους δυσκολεύει και διότι συχνά δε βρίσκουν κάποια λυσιτέλεια σε αυτήν. Αντιθέτως, όταν ρωτήθηκαν οι φοιτητές, όλοι τους είπαν ότι βρίσκουν τη θεωρία της µετάφρασης σε κάποιο βαθµό ωφέλιµη, διότι τους βοηθάει να αιτιολογούν τις µεταφραστικές τους επιλογές, να διεξάγουν έρευνα και να συγγράφουν την διπλωµατική τους εργασία. Γενικά, και οι δύο πλευρές θεωρούν ευκταία τη διασύνδεση του µαθήµατος της θεωρίας της µετάφρασης µε το µάθηµα της πρακτικής µετάφρασης. 4) Και οι καθηγητές και οι φοιτητές φαίνεται να συµπίπτουν στην άποψή τους ότι η αποπεράτωση ενός µεταπτυχιακού προγράµµατος µετάφρασης δεν καθιστά αυτόµατα τους αποφοίτους επαγγελµατίες µεταφραστές, απλά οι απόφοιτοι έχουν αποκτήσει γερές βάσεις, για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, στην οποία όµως πρέπει να «τριφτούν» περαιτέρω. Οι φοιτητές φαίνεται να το κατανοούν αυτό όλο και περισσότερο, όσο κυλάει η ακαδηµαϊκή χρονιά.

4 5) Επίσης, και οι δύο πλευρές θεωρούν ότι οι φοιτητές πολύ συχνά στο µάθηµα της πρακτικής µετάφρασης αντιµετωπίζουν δυσκολίες όχι µόνο στην ξένη γλώσσα, αλλά και στη µητρική. Ωστόσο, πολλές φορές οι διδασκόµενοι το ανακαλύπτουν αυτό στην πορεία, αφού αρχικά πίστευαν ότι κατείχαν σε βάθος τη µητρική τους γλώσσα. 6) Αναφορικά µε το µάθηµα της τεχνολογίας της µετάφρασης, και οι µεν και οι δε αναγνωρίζουν την αξία του, αλλά οι διδάσκοντες αναφέρονται και στις δυσχέρειες πολλών φοιτητών που δεν έχουν κανένα τεχνολογικό υπόβαθρο, αλλά και σε πρακτικά προβλήµατα του µαθήµατος αυτού, π.χ. ανάκυψη προβληµάτων µε τους υπολογιστές ή και το ίδιο το λογισµικό κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, κτλ. Ακόµη, αξιοσηµείωτη είναι η άποψη ορισµένων φοιτητών που είπαν ότι, όσο πιο οργανωµένο είναι το µάθηµα της τεχνολογίας της µετάφρασης, και δοµηµένο γύρω από συγκεκριµένα µαθησιακά αποτελέσµατα, τόσο πιο καταληπτό γίνεται. 7) Οι φοιτητές αξιολογούν θετικά το γεγονός ότι καθ όλη τη διάρκεια των µεταφραστικών τους σπουδών εκτίθενται σε ένα ευρύ φάσµα γνωστικών αντικειµένων, αφού οµολογούν ότι ο καθένας έχει διαφορετικά ενδιαφέροντα, τα οποία όµως κατ αυτόν τον τρόπο καλύπτονται. Στην έκθεση των φοιτητών σε πληθώρα διαφορετικών µαθηµάτων φαίνεται να συνταυτίζονται κι οι καθηγητές, καθώς ποτέ δεν µπορεί να είναι βέβαιος κανείς τι θα συναντήσει στην αγορά εργασίας, γι αυτό συνετό είναι οι φοιτητές να γνωρίζουν πολλά διαφορετικά αντικείµενα. 8) Ως προς την πιθανή ένταξη µιας περιόδου πρακτικής άσκησης σε µεταφραστικό γραφείο κατά τη διάρκεια των µεταπτυχιακών σπουδών, παρόλο που και οι δύο πλευρές βλέπουν κάποια χρησιµότητα, φαίνεται να είναι αρνητικοί. Οι καθηγητές φρονούν ότι δεν είναι δυνατόν να βρεθεί ο απαιτούµενος χρόνος για την ενσωµάτωση µιας περιόδου πρακτικής άσκησης στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών, ενώ ορισµένοι εκ των φοιτητών διατείνονται ότι δε θα έβρισκαν σε καµιά περίπτωση το χρόνο να κάνουν πρακτική άσκηση, καθώς παράλληλα µε τις µεταπτυχιακές τους σπουδές, εργάζονται κιόλας. Αυτό βέβαια ισχύει για τη Βρετανία, και στην Ελλάδα η κατάσταση µπορεί να διαφέρει, εφόσον τα µεταπτυχιακά στη χώρα µας διαρκούν συνήθως περισσότερο από ό,τι στη Βρετανία. 9) Οι φοιτητές κατά την έναρξη των σπουδών τους φαίνεται να διατηρούν πολλές λανθασµένες απόψεις για το τι συνεπάγεται η µεταφραστική διαδικασία, οι οποίες όµως αλλάζουν, πολλές φορές ριζικά, καθώς εµβαθύνουν στις σπουδές τους. Για παράδειγµα, πολλοί φοιτητές αρχικά έχουν την εντύπωση ότι η µετάφραση συνεπάγεται την απλή αντικατάσταση µιας λέξης στη γλώσσα-πηγή µε κάποια άλλη στη γλώσσαστόχο. 10) Ως προς το βαθµό, στον οποίο πρέπει να εξειδικεύονται οι φοιτητές, και οι δύο πλευρές φαίνεται να συµµορφώνονται στην ιδέα ότι η µεταφραστική εξειδίκευση σε συγκεκριµένα είδη κειµένων είναι επιβεβληµένη ως ένα σηµείο, αφού αυτό επιτάσσει κι η αγορά εργασίας, ωστόσο, οι καθηγητές εµφανίζονται αρνητικοί στην υπερ-εξειδίκευση, καθώς διατείνονται ότι σε αυτήν την περίπτωση θα περιορίζονταν µελλοντικά οι δυνατότητες απασχόλησης των αποφοίτων. 11) Αξιοπαρατήρητο είναι, επίσης, το γεγονός ότι η πλειονότητα των σπουδαστών έκανε µνεία στην κατάρτιση των καθηγητών, λέγοντας ότι πολλές φορές οι διδάσκοντες είναι µεν αυθεντίες στο αντικείµενό τους, ωστόσο, δεν είναι σε θέση να µεταλαµπαδεύσουν τις γνώσεις τους επαρκώς. Η ανάγκη λοιπόν εξεύρεσης καλών πρακτικών για την κατάρτιση και των διδασκόντων και των διδασκοµένων είναι αδήριτη. 12) Τέλος, και οι φοιτητές και οι καθηγητές µνηµόνευσαν την ανάγκη κατάλληλου και έγκαιρου feedback στις µεταφράσεις των φοιτητών που διορθώνουν οι διδάσκοντες. Οι µαθητευόµενοι µεταφραστές αξιώνουν το feedback να δίνεται σε

5 σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα από τη στιγµή που παραδίδουν τη µετάφραση, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ξεχνούν τι έχουν γράψει, όπως χαρακτηριστικά είπαν. Επίσης, οι διδασκόµενοι δε θέλουν απλά διόρθωση των µεταφραστικών τους λαθών, αλλά και συγκεκριµένες προτάσεις από τους καθηγητές για το πώς µπορούν να βελτιωθούν. Από την άλλη, ορισµένοι καθηγητές παραπονέθηκαν ότι τους φοιτητές πολλές φορές τους µέλει µόνο να τους δώσουν τη µία και «ορθή» απάντηση και τίποτα παραπάνω, όταν πολύ συχνά δεν υπάρχει σωστό και λάθος, αλλά καλό και καλύτερο, κάτι για το οποία συχνά είναι δύσκολο να πειστούν οι φοιτητές. Αναντιλέκτως, τα πορίσµατα αυτά σε καµιά περίπτωση δεν µπορούν να καθολικευτούν, αφού εδράζονται σε µια περιορισµένη έρευνα, είναι, ωστόσο, ενδεικτικά µιας τάσης. Οι συνεντεύξεις αυτές εντάσσονται σε µια ευρύτερη έρευνα που διεξάγει ο γράφων στα πλαίσια των διδακτορικών του σπουδών πάνω στις ανάγκες των φοιτητών µετάφρασης και τις ανάγκες της µεταφραστικής αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρονται ακροθιγώς και δύο άλλες µελέτες που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό αναφορικά µε τις ανάγκες των φοιτητών σε ένα µεταφραστικό πρόγραµµα σπουδών: αυτές είναι η έρευνα της Razmjou (2001) που αποσκοπούσε στον εκσυγχρονισµό του προγράµµατος σπουδών µετάφρασης στα Ιρανικά πανεπιστήµια, και η έρευνα του Gabr (2002) για τις ανάγκες των φοιτητών µετάφρασης στα αιγυπτιακά πανεπιστήµια. 4. Οι ανάγκες της µεταφραστικής αγοράς Περνώντας, τώρα, στις ανάγκες της ελληνικής µεταφραστικής αγοράς, τα πράγµατα δείχνουν να είναι κάπως πιο ευοίωνα, καθώς αυτές φαίνεται να έχουν διερευνηθεί περισσότερο. Χαρακτηριστικές είναι οι ακόλουθες έρευνες: Μια από τις πρώτες έρευνες που σκιαγράφησαν τη µεταφραστική αγορά στην Ελλάδα διεξήχθη από το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μετάφρασης και Μεταφρασεολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου το 1999, και τιτλοφορείται «Στοιχεία για την ελληνική αγορά των µεταφράσεων». Η έρευνα, η οποία βασίζεται σε στοιχεία που συλλέχτηκαν µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίων, προβάλλει τις µεταφραστικές ανάγκες 34 εκδοτικών οίκων µε έδρα την Ελλάδα. Καταλήγει στο ότι τα µεταφρασµένα βιβλία αποτελούν το ένα τρίτο της ετήσιας παραγωγής βιβλίων στην Ελλάδα και ότι το είδος των βιβλίων που µεταφράζεται περισσότερο είναι τα λογοτεχνικά βιβλία (36,4%). Μολαταύτα, η έρευνα αυτή εξετάζει µονάχα τη µετάφραση βιβλίων, και όχι άλλων πηγών, κι έλαβε χώρα µόνο σε εκδοτικούς οίκους, δίχως να λαµβάνει υπόψη άλλους παραγωγούς µεταφράσεων, όπως είναι οι µεταφραστικές εταιρείες, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες µεταφραστές, κτλ. Μια άλλη έρευνα που τελέστηκε πολύ αργότερα, το 2005, αποτελεί η µεταπτυχιακή εργασία της Μαρίας Σίσκου µε τίτλο «Τα Είδη των Κειµένων στην Ελληνική Αγορά της Μετάφρασης: Έρευνα µε Ερωτηµατολόγιο». Κι εδώ γίνεται χρήση ερωτηµατολογίων, για να διερευνηθεί η ελληνική µεταφραστική αγορά, µε δείγµα 31 µεταφραστικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρρες. Τα αποτελέσµατα δεν εκπλήσσουν: Οι ξένες γλώσσες που έχουν περισσότερη ζήτηση στη µετάφραση είναι, µε φθίνουσα σειρά, τα Αγγλικά, Γερµανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ρώσικα και Ισπανικά, ενώ τα είδη κειµένων που µεταφράζονται περισσότερο είναι τα πιστοποιητικά, τα πτυχία, οι αναλυτικές βαθµολογίες, τα απολυτήρια, οι συµβάσεις, τα συµβόλαια και τα συµφωνητικά (Σίσκου, 2005: 49). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα συµπεράσµατα της συγγραφέως που καταλήγει ότι:

6 «Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα δεν εντοπίστηκε κάποια προσπάθεια από την πλευρά των πανεπιστηµίων που προσφέρουν µεταφραστικές σπουδές να χαρτογραφήσουν την αγορά της µετάφρασης µε απώτερο σκοπό την καλύτερη προετοιµασία των µελλοντικών µεταφραστών.» (Σίσκου, 2005: 72) Μια παρόµοια έρευνα, πάλι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, διεξήγαγε το 2006 η Αθηνά Ιωαννίδου, κι έχει τίτλο «Η διαδικτυακή αγορά µεταφραστικών γραφείων ως παράγοντας διαµόρφωσης του προφίλ του εκπαιδευόµενου µεταφραστή». Η ερευνητική της µέθοδος ήταν τελείως διαφορετική από αυτήν που χρησιµοποίησε η Σίσκου, καθώς η Ιωαννίδου συνέλεξε όλα τα δεδοµένα της αποκλειστικά από το περιεχόµενο ιστοτόπων 25 µεταφραστικών γραφείων, εκ των οποίων 23 εδρεύουν στην Ελλάδα και 2 στο εξωτερικό. Αναφορικά µε τις γλώσσες που µεταφράζονται περισσότερο, τα αποτελέσµατά της δε διαφέρουν και πολύ από αυτά της Σίσκου, αφού οι πρώτες γλώσσες είναι τα Αγγλικά, Γερµανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά. Εντούτοις, σε ό,τι αφορά τα είδη κειµένων, η συγγραφέας παρουσιάζει αυτά που τα µεταφραστικά γραφεία προσφέρουν δυνητικά, σύµφωνα µε τις πληροφορίες που είναι διαθέσιµες στις ιστοσελίδες τους, χωρίς να ενδιαφέρεται για το πόσο συχνά τα γραφεία µεταφράζουν στην πραγµατικότητα αυτά τα είδη. Έτσι, εξάγει το συµπέρασµα ότι όλα τα γραφεία αναλαµβάνουν τη µετάφραση ειδικών κειµένων, ήτοι νοµικά, οικονοµικά, ιατρικά, επιστηµονικά και τεχνικά, τα τρία τέταρτα µεταφράζουν και γενικά κείµενα, δηλ. δηµοσιογραφικά, γενικά πληροφοριακά και διαφηµιστικά, ενώ το ένα τρίτο αναλαµβάνει τη µετάφραση και λογοτεχνικών κειµένων. Μια πιο εκτενή και πολύ πιο πρόσφατη µελέτη αποτελεί η «Έρευνα αναφορικά µε τον κλάδο των µεταφραστικών υπηρεσιών» που ετοιµάστηκε από τους Χριστοδούλου και Γαλιατσάτου αποκλειστικά για τον Π.Α.Σ.ΜΕ.Ε. τον Ιούλιο Στην βολιδοσκόπηση που πραγµατοποιήθηκε online συµµετείχαν 69 µεταφραστικές επιχειρήσεις, οι οποίες απάντησαν σε µια ευρεία γκάµα ερωτηµάτων σχετικά µε τη δοµή και οργάνωσή τους, τους συνδυασµούς γλωσσών που παρέχουν, την τιµολογιακή τους πολιτική, τους τοµείς εξειδίκευσής τους, την παροχή ή µη υπηρεσιών διερµηνείας, τη χρήση λογισµικών CAT, τις οικονοµικές συναλλαγές µε πελάτες, τη χρησιµοποίηση εξωτερικών συνεργατών και, τέλος, τη συµµετοχή τους ή όχι σε µεταφραστικούς συνδέσµους. Έτσι, ενδεικτικά βρέθηκε ότι: α) οι τρεις συνδυασµοί γλωσσών µε τη µεγαλύτερη ζήτηση είναι αγγλικάελληνικά, ελληνικά-αγγλικά και γερµανικά-ελληνικά. β) οι βασικότεροι τοµείς εξειδίκευσης για µια µεταφραστική επιχείρηση είναι τα τεχνικά θέµατα, η ιατρική/φαρµακολογία, τα νοµικά θέµατα και ο επιχειρηµατικός τοµέας. γ) Το λογισµικό που χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο είναι το SDL/Trados, αν και 4 στους 10 ανέφεραν ότι δε χρησιµοποιούν κάποιο λογισµικό CAT. δ) Τα πιο σηµαντικά κριτήρια επιλογής εξωτερικών συνεργατών είναι η µητρική γλώσσα, η εξειδίκευση σε κάποιον τοµέα και η τήρηση προθεσµιών παράδοσης. Αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός ότι µια από τις γλώσσες για τις οποίες δυσκολεύονται να βρουν µεταφραστές είναι τα γερµανικά. Μια τελευταία έρευνα που θα ήθελα να µνηµονεύσω είναι της Αικατερίνης Βρέττα-Πανίδου (2009), η οποία το εξέτασε τις δυνατότητες απασχόλησης στην ελληνική αγορά µετάφρασης των αποφοίτων ξενόγλωσσων φιλολογιών. Κι εδώ έγινε χρήση ερωτηµατολογίων, τα οποία συµπλήρωσαν 23 µεταφραστικά γραφεία, και συνοπτικά τα αποτελέσµατα είναι τα εξής: Τα γραφεία απάντησαν ότι γενικά ενδιαφέρονται σε µια συνεργασία µε απόφοιτους ξενόγλωσσων φιλολογιών χωρίς µεταφραστική πείρα, ωστόσο, δεν είναι διατεθειµένα να τους πληρώσουν όσο θα πλήρωναν έµπειρους µεταφραστές. Επιπλέον,

7 η έρευνα κατέδειξε πόσο σηµαντικό είναι ένα προσεκτικά συνταγµένο βιογραφικό, αφού πολύ συχνά τα γραφεία απορρίπτουν υποψήφιους συνεργάτες από αυτό και µόνο. Ακόµη, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι πολλά γραφεία ζητούν συνεργάτες µε ειδίκευση σε νοµικά, τεχνικά, ιατρικά/φαρµακευτικά και οικονοµικά κείµενα, ενώ οι ξένες γλώσσες µε την περισσότερη ζήτηση είναι τα αγγλικά, τα γερµανικά και τα ιταλικά. Αξιοσηµείωτο είναι κι εδώ ότι δύο γραφεία οµολόγησαν ότι υπάρχει έλλειψη ικανών µεταφραστών µε γλώσσες εργασίας τα γερµανικά και τα ιταλικά. Τέλος, τα γραφεία φαίνεται να εκτιµούν στους υποψήφιους συνεργάτες την επαγγελµατική εµπειρία, ακόµα κι αν δεν είναι πάνω στη µετάφραση, καθώς επίσης και την εκπαίδευση πάνω στη µετάφραση και µια κάποια ειδίκευση σε συγκεκριµένο τοµέα. Η Βρέττα-Πανίδου καταλήγει ότι το µάθηµα της µετάφρασης στις ξενόγλωσσες φιλολογίες πρέπει να προσανατολίζεται προς τη «διαρκώς µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα», όπως χαρακτηριστικά λέει, και οι µεταφράσεις, µε τις οποίες δουλεύουν οι φοιτητές, να είναι ρεαλιστικές και παρόµοιες µε αυτές που αναλαµβάνουν οι επαγγελµατίες µεταφραστές. Και στο εξωτερικό έχουν γίνει συναφείς έρευνες σχετικά µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και ενδεικτικά αναφέρουµε την έρευνα του Schmitt (1999) για τη µεταφραστική αγορά στη Γερµανία, την έρευνα για την καναδική βιοµηχανία µετάφρασης (1999) 1 και, τέλος, αυτήν του Li (2007) αναφορικά µε το τι πιστεύουν τα µεταφραστικά γραφεία στο Χονγκ Κονγκ για την εκπαίδευση των µεταφραστών στα εκεί πανεπιστήµια. Αυτό που πιστεύω ότι ελλείπει στην Ελλάδα είναι µια εκτενέστερη µελέτη αναφορικά µε την άποψη των µεταφραστικών γραφείων για το τι δεξιότητες και γνώσεις θα επιθυµούσαν να αποκτούνται στα πλαίσια των µεταφραστικών σπουδών, είτε σε προπτυχιακό είτε σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Επίσης, ας µε λησµονούµε ότι πολλοί µεταφρασεολόγοι είναι της γνώµης ότι είναι αναγκαίος ο επαγγελµατικός ρεαλισµός µέσα στο µάθηµα της µετάφρασης. Παραδείγµατος χάριν, η Nord (1991) είναι υπέρµαχος µιας φοιτητοκεντρικής κατάρτισης των µεταφραστών που θα προσοµοιώνει την επαγγελµατική πρακτική, κάτι που ενστερνίζεται και ο Robinson (1997), ενώ ο Gouadec (1994) προτείνει την ενσωµάτωση στο πρόγραµµα σπουδών πραγµατικών µεταφραστικών έργων για πραγµατικούς πελάτες. Στο ίδιο πνεύµα κινούνται και πολλοί άλλοι, όπως ο Vienne (1994) που θα ήθελε µέσα στην τάξη να µεταφράζονται κείµενα που µεταφράζουν οι καθηγητές επαγγελµατικά, η Colina (2003) που επιθυµεί το µάθηµα της µετάφρασης να εναρµονίζεται µε τον επαγγελµατικό κόσµο, η Kelly (2005) που τάσσεται υπέρ της πρακτικής άσκησης στα πλαίσια των σπουδών, κ.α. 5. Κατακλείδα Συµπερασµατικά, θα ήθελα να τονίσω ότι και οι ανάγκες των φοιτητών και οι ανάγκες της αγοράς εργασίας θα πρέπει να παίζουν πρωτεύοντα ρόλο κατά τη σύνταξη ενός προγράµµατος σπουδών µετάφρασης. Εξάλλου, τα δύο είδη αυτών των αναγκών δεν έρχονται απαραίτητα και σε αντίθεση, απεναντίας οι φοιτητές ζητούν συνήθως να διδαχθούν αυτά που θα τους χρησιµεύσουν αργότερα στην αγορά. Εποµένως, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και προσδοκίες των φοιτητών, τους δίνουµε κίνητρα να αγαπήσουν τις σπουδές τους και κατ επέκταση τη µετάφραση, ενώ προτάσσοντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας µέσα από το πρόγραµµα σπουδών, δηµιουργούµε 1 Canadian Translation Industry Sectoral Committee (1999) Survey of the Canadian Translation Industry- Summary of Sectoral Reports. Human Resources and Export Development Strategy. 28 th May

8 αποφοίτους που είναι πληρέστερα προετοιµασµένοι να εισέλθουν στον επαγγελµατικό στίβο της µετάφρασης. Γι αυτό, είµαι της γνώµης ότι η εκτενέστερη µελέτη των αναγκών των Ελλήνων φοιτητών µετάφρασης, καθώς και της αγοράς εργασίας, κρίνεται επιβεβληµένη.

9 Βιβλιογραφικές αναφορές Canadian Translation Industry Sectoral Committee (1999). Survey of the Canadian Translation Industry- Summary of Sectoral Reports. Human Resources and Export Development Strategy. 28 th May Colina S. (2003). Translation Teaching- From Research to the Classroom. A Handbook for Teachers. Arizona: McGraw-Hill Higher Education. Connolly D. & A. Bacopoulou-Halls (1998). Greek tradition. In M. Baker (ed.), Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Oxon & New York: Routledge, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (1999). Στοιχεία για την ελληνική αγορά των µεταφράσεων. Αθήνα: ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μετάφραση-Μεταφρασεολογία, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών. Gabr M. (2002). A skeleton in the closet- Teaching translation in Egyptian national universities. In Translation Journal 6/1. Gouadec D. (1994). L assurance qualité en traduction- perspectives professionnelles, implications pédagogiques. Unpublished plenary address at the I Jornadas Internacionales de Traducción e Interpretación, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ιωαννίδου Α. (2006). Η διαδικτυακή αγορά µεταφραστικών γραφείων ως παράγοντας διαµόρφωσης του προφίλ του εκπαιδευόµενου µεταφραστή. Στα πρακτικά της Πρώτης Συνάντησης Νέων Μεταφρασεολόγων «Μεταφρασεολογικές Σπουδές και Έρευνα στην Ελλάδα», Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 1-3 Νοεµβρίου Kelandrias P. (2008). Towards a functional translation strategy for minor languages: the case of Greek. In Forum 6:1, Kelly D. (2005). A Handbook for Translator Trainers: A Guide to Reflective Practice. Manchester: St. Jerome. Kiraly D. (2000). A Social Constructivist Approach to Translator Education. Empowerment from Theory to Practice. Manchester: St. Jerome Publishing. Kiraly D. (2003). From teacher-centred to learning-centred classrooms in translator education: Control, chaos or collaboration?. In A. Pym, C. Fallada, J.R. Biau & J. Orenstein (eds), Innovation and E- Learning in Translator Training. Tarragona: Intercultural Studies Group, Universitat Rovira I Virgili, Li, D. (2002). Translator training: What translation students have to say In Meta 47/4, Li D. (2007). Translation curriculum and pedagogy: Views of administrators of translation services. In Target 19:1, Μπαµπούρης Β. (2010). Η διδακτική της Μετάφρασης σε µη πανεπιστηµιακό περιβάλλον εκπαίδευσης µεταφραστών: παράµετροι, ιδέες και τεχνικές. Στο Ε. Λάµπρου & Γ. Φλώρος (επιµ.), H διδακτική της µετάφρασης στον ελληνόφωνο χώρο- Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Nord C. (1991). Text Analysis in Translation. Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis. Amsterdam: Rodopi. Παριανού Α. (2010). ιδακτική της ειδικής µετάφρασης: λειτουργική προσέγγιση και περιφερειακές γλώσσες. Στο Ε. Λάµπρου & Γ. Φλώρος (επιµ.), H διδακτική της µετάφρασης στον ελληνόφωνο χώρο- Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Razmjou, L. (2001). Developing guidelines for a new curriculum for the English translation BA program in Iranian universities. In Translation Journal 6/2. Robinson D. (1997). Becoming a Translator: An Introduction to the Theory and Practice of Translation. London: Routledge. Σίσκου Μ. (2005). Τα Είδη των Κειµένων στην Ελληνική Αγορά της Μετάφρασης: Έρευνα µε Ερωτηµατολόγιο. Θεσσαλονίκη: ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήµες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας», Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Σεπτέµβριος Μεταπτυχιακή Εργασία. Schmitt P.A. (1999). Translation und Technik. Tübingen: Stauffenburg Verlag. Sewell P. (1996). Translation in the curriculum. In P. Sewell & I. Higgins (eds), Teaching Translationin Universities- Present and Future Perspectives. London: Association for French Language Studies in association with the Centre for Information on Language Teaching and Research (CILT), Vienne J. (1994). Towards a pedagogy of translation in situation. In Perspectives 2:1,

10 Vretta-Panidou E. (2009). Erfolgreich als Übersetzer in den Arbeitsmarkt einsteigen-auswertung einer Umfrage. In E. Karagiannidou, H. & O. Papadopoulou, E. Skourtou (eds), Materials of the 42nd Linguistics Colloquium. Frankfurt & New York: Peter Lang Verlag. (υπό δηµοσίευση) Χριστοδούλου Θ. & Γ. Γαλιατσάτου (2008). Έρευνα αναφορικά µε τον κλάδο των µεταφραστικών υπηρεσιών. Αθήνα: Π.Α.Σ.ΜΕ.Ε.

Τα είδη των κειµένων στην ελληνική αγορά της µετάφρασης. Μαρία Σίσκου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Τα είδη των κειµένων στην ελληνική αγορά της µετάφρασης. Μαρία Σίσκου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τα είδη των κειµένων στην ελληνική αγορά της µετάφρασης Μαρία Σίσκου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Abstract: The starting point in my speculation about the kind of texts mostly translated by translators

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) Α3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά Στον Καναδά κάθε µία από τις δέκα επαρχίες της χώρας έχει το δικό της Υπουργείο Παιδείας που είναι υπεύθυνο για την εκπαιδευτική πολιτική, καθώς δεν υπάρχει εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικτυακή αγορά µεταφραστικών γραφείων ως παράγοντας διαµόρφωσης του προφίλ του εκπαιδευόµενου µεταφραστή

Η διαδικτυακή αγορά µεταφραστικών γραφείων ως παράγοντας διαµόρφωσης του προφίλ του εκπαιδευόµενου µεταφραστή Η διαδικτυακή αγορά µεταφραστικών γραφείων ως παράγοντας διαµόρφωσης του προφίλ του εκπαιδευόµενου µεταφραστή Αθηνά Ιωαννίδου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Abstract: The development of new information

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Workshop: Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Πρακτικές Οδηγίες - Μεθοδολογία Εισηγήτρια: Παναγιωτίδου Σοφία (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γραμματέας Συμβουλίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας) 1. Γενική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής. Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός

Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής. Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός ΣκοπόςκαιΜεθοδολογία Η εργασία αυτή στοχεύει στην χρήση της βιογραφικής έρευνας για την καλύτερη κατανόηση της επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για εύρεση ΜΒΑ Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 5 Το παρόν αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ευρώπη. Τι πρέπει να ξέρω και τι θα χρειαστώ;

Μεταπτυχιακά στην Ευρώπη. Τι πρέπει να ξέρω και τι θα χρειαστώ; Μεταπτυχιακά στην Ευρώπη Τι πρέπει να ξέρω και τι θα χρειαστώ; ύ ές ώ ύ ύ ί ς ά ά ή ής ύ ή ς ί ί ς έ ς ώ ς ό ά έ ή ί ς ί ς ί ά ώ ή ύ ά ώ ά ά ή ύς ύ ς ές ί ς ό ή Ά ά ό ύ ό ς ί ς ό ί ύ ς ί ή ά ώ ώ ί ά ά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Αρετή Σταυροπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης 41o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΝΕ Κρήτη 2014 ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου E-mail: info@itl.auth.gr http://www.itl.auth.gr/site ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Σπουδών: Ιταλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Από το

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στρατηγική για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ θεσσαλονίκης S. Korobili - Xantinidou, Μ. Moreleli - Kakouri

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

επαγγελματική εμπειπία στο εξωτεπικό

επαγγελματική εμπειπία στο εξωτεπικό επαγγελματική εμπειπία στο εξωτεπικό aiesec.gr/global-talent aiesec.gr/global-talent Page 1 Το Διεθνέσ Πρόγραμμα Πρακτικήσ Άςκηςησ (Global Internship Program) είναι το πρόγραμμα τησ AIESEC, που ςου δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ MASTER S DEGREE IN PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών - 0 - Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Σεμινάρια Ιατρικών βιβλιοθηκών 10 Φεβρουαρίου 2012 Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Το προφίλ του Τμήματος και των Αποφοίτων σε 10 Ερωτήσεις 1. Τί είδους Μηχανικός είναι ο Μηχανικός Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Δημόσια Υγεία (18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO) Περιγραφή Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσια Υγεία είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ON LINE ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ERASMUS+

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ON LINE ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ERASMUS+ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη θέσεων υποτροφιών για το πρόγραμμα Global Citizen της AIESEC στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη θέσεων υποτροφιών για το πρόγραμμα Global Citizen της AIESEC στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προκήρυξη θέσεων υποτροφιών για το πρόγραμμα Global Citizen της AIESEC στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η AIESEC σε συνεργασία με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ανοίγει συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διερμηνεία και Μετάφραση» Κατεύθυνση Μετάφρασης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διερμηνεία και Μετάφραση» Κατεύθυνση Μετάφρασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διερμηνεία και Μετάφραση» Κατεύθυνση Μετάφρασης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2014 2 Εισαγωγικό σημείωμα Το Διατμηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αικατερίνη Α. Μπλάντα, Μ. Ed. Τίτλοι σπουδών Σεπτέμβριος 1999 Οκτώβριος 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?)

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) «Τάξη 2.0 Άλμα στο μέλλον, άνευ φοράς» Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) Δημήτρης Γιάντσης Γενικός Διευθυντής 20 Μαρτίου 2010 «Τάξη 2.0» Φωτογραφία: http://salnk.eduportal.gr 2 Τι ΔΕΝ είναι η «Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και έργο του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών

Αποστολή και έργο του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινα, Ιούνιος 2012 Αποστολή και έργο του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών Νίκος Ζάικος Eπίκουρος καθηγητής Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Υπεύθυνος Συντονιστής Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών ΠΔΜ 1 Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ IV ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Μ. ΣΤΡΙΛΙΓΚΑ ΘΕΜΑ: Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη Επτά (7) εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες ΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών)

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ του μαθήματος HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ του μαθήματος HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ του μαθήματος HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Διδάσκουσα Χ.Ντελοπούλου,hadelop@econ.uoa.gr Το μάθημα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι ένα μ ά θ η μ α δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν a πευθύνεται σ ε ό

Διαβάστε περισσότερα

Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη

Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη Πρακτικό-βιωµατικό σεµινάριο για εκπαιδευτικούς: ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 5 Ιουνίου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε μαθητές Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών Βορείου Ελλάδος Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Χρήστος Αρβανίτης Θεσσαλονίκη, 9-7-2014 Τηλ. : 2310 99 1354 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV)

Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑς ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗς, ΦΥΣΙΚΗς ΑΓΩΓΗς & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV) ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ mpolymer@pe.uth.gr Curriculum Vitae A curriculum vitae

Διαβάστε περισσότερα