Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠ.ΕΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...3 Β. ΓΕΝΙΚΕΣ...6 Β1. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ...6 Β2. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...6 Β3. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Αίτηση Χορήγησης Άδειας ιαµονής Αίτηση Ανανέωσης Άδειας ιαµονής Αίτηση Έγκρισης πρόσβασης στην Εργασία (Ανανέωση ή Χορήγηση) Αίτηση Ειδικής Βεβαίωσης Νόµιµης ιαµονής (Ανανέωση ή Χορήγηση) Αίτηση Επανέκδοσης Άδειας ιαµονής Αίτηση Έγκρισης Χορήγησης Θεώρησης Εισόδου ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Αλλαγή προσωπικής κατάστασης ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Αλλαγή εργοδότη - είδους απασχόλησης ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Αλλαγή στοιχείων ταυτοπροσωπίας ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Απώλεια ταξιδιωτικού εγγράφου ή / και άδειας διαµονής ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Αντικατάσταση ή έκδοση νέου ταξιδιωτικού εγγράφου ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Καταγγελία σύµβασης εργασίας Γενική Αίτηση Αίτηση Ενηµέρωσης Αίτηση Επίσπευσης Αίτηση Θεραπείας Αίτηση Παραίτησης Συµπληρωµατική Αίτηση Υποβολή Στατιστικών Στοιχείων Σελίδα 2 Από 23

3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 110 Αίτηση Χορήγησης Άδειας ιαµονής Υποβάλλεται για αρχική χορήγηση άδειας (είσοδος στη χώρα µε θεώρηση εισόδου ή γέννηση στη χώρα). 120 Αίτηση Ανανέωσης Άδειας ιαµονής Υποβάλλεται για ανανέωση προηγούµενης άδειας διαµονής, είτε έχει εκδοθεί είτε παραµένει σε εκκρεµότητα. 130 Αίτηση Έγκρισης πρόσβασης στην Εργασία (Ανανέωση ή Χορήγηση) Υποβάλλεται για έκδοση απόφασης έγκρισης πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 140 Αίτηση Ειδικής Βεβαίωσης Νόµιµης ιαµονής (Ανανέωση ή Χορήγηση) Υποβάλλεται για χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόµιµης διαµονής σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση αναστολής ή προσωρινή διαταγή αναστολής κατά πράξης του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας που αφορά ανάκληση ή απόρριψη αιτήµατος ανανέωσης άδειας διαµονής ή απόφαση αποφυλάκισης µε περιοριστικούς όρους. 150 Αίτηση Επανέκδοσης Άδειας ιαµονής Υποβάλλεται για επανέκδοση της άδειας διαµονής και αφορά στις περιπτώσεις επανέκδοσης λόγω έκδοσης/ανανέωσης διαβατηρίου καθώς και στις περιπτώσεις που εκδόθηκε άδεια µε λανθασµένα στοιχεία, περιπτώσεις µεταβολής ή διόρθωσης ονοµατεπωνυµικών στοιχείων. 160 Αίτηση Έγκρισης χορήγησης Θεώρησης Εισόδου Υποβάλλεται για την έκδοση απόφασης έγκρισης για τη χορήγηση θεώρηση εισόδου µελών οικογενείας (σύζυγος ή / και ανήλικα τέκνα). 161 Συµπληρωµατικό έντυπο Θεώρησης Εισόδου Συνυποβάλλεται µε την αίτηση θεώρησης εισόδου σε περίπτωση που ο υποβάλλων αιτείται για περισσότερα του ενός τέκνα. 210 ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας Υποβάλλεται σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων διεύθυνσης κατοικίας. Ο υποβάλλων υποχρεούται να συµπληρώσει τα στοιχεία της προηγούµενης και της τρέχουσας διεύθυνσης. Σελίδα 3 Από 23

4 211 ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Αλλαγή προσωπικής κατάστασης Υποβάλλεται σε περίπτωση µεταβολής της προσωπικής κατάστασης και αφορά στις περιπτώσεις αλλαγής ιθαγένειας, λύσης γάµου, σύναψης γάµου ή γέννησης τέκνου. 212 ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Αλλαγή εργοδότη - είδους απασχόλησης Υποβάλλεται σε περίπτωση µεταβολής του εργοδότη ή του είδους της απασχόλησης. 213 ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Αλλαγή στοιχείων ταυτοπροσωπίας Υποβάλλεται σε περίπτωση µεταβολής των προσωπικών στοιχείων. Ο υποβάλλων υποχρεούται να αναφέρει τα προηγούµενα και τα τρέχοντα προσωπικά στοιχεία. Επιπρόσθετα απαιτείται αιτιολογία της παραπάνω µεταβολής. 220 ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Απώλεια ταξιδιωτικού εγγράφου ή / και άδειας διαµονής Υποβάλλεται σε περίπτωση απώλειας του ταξιδιωτικού εγγράφου ή του εντύπου της άδειας διαµονής και απαιτείται η συµπλήρωση των στοιχείων του. 230 ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Αντικατάσταση ή έκδοση νέου ταξιδιωτικού εγγράφου Υποβάλλεται σε περίπτωση αντικατάστασης ή έκδοσης νέου ταξιδιωτικού εγγράφου και απαιτείται η συµπλήρωση των στοιχείων του προηγούµενου ταξιδιωτικού εγγράφου και του τρέχοντος. 240 ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Καταγγελία σύµβασης εργασίας Υποβάλλεται σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργασίας και απαιτείται η συµπλήρωση των στοιχείων του εργοδότη. 310 Γενική Αίτηση Υποβάλλεται σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να υποβάλλει αίτηµα που δεν καλύπτεται από τις επιµέρους διαθέσιµες αιτήσεις. 320 Αίτηση Ενηµέρωσης Υποβάλλεται σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να ενηµερωθεί σχετικά µε την πορεία αιτήµατός του που εκκρεµεί. Απαιτείται αναφορά στον αριθµό πρωτοκόλλου του εκκρεµούς αιτήµατος. Σελίδα 4 Από 23

5 340 Αίτηση Επίσπευσης Υποβάλλεται σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί την επίσπευση της διαδικασίας χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαµονής. Απαιτείται η αναφορά στο λόγο της επίσπευσης. 350 Αίτηση Θεραπείας Υποβάλλεται σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να αιτηθεί θεραπεία δυσµενούς απόφασης που αφορά στην χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαµονής. Στην αίτηση επισυνάπτεται υποχρεωτικά αναλυτικό υπόµνηµα που αναφέρει τους λόγους για τους οποίους υποβάλλει το αίτηµα θεραπείας. 360 Αίτηση Παραίτησης Υποβάλλεται σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί την παραίτησή του από υποβληθείσα αίτηση που αφορά στη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαµονής, σε περίπτωση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας, εξόδου από τη χώρα ή άλλο λόγο. Απαιτείται η συµπλήρωση του λόγου παραίτησης και ο αριθµός πρωτοκόλλου της αίτησης από την οποία ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να παραιτηθεί. 410 Συµπληρωµατική Αίτηση Υποβάλλεται σε περίπτωση που ζητηθούν από τον ενδιαφερόµενο συµπληρωµατικά δικαιολογητικά. Απαιτείται η συµπλήρωση του αριθµού πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης και ο αριθµός πρωτοκόλλου της σχετικής αλληλογραφίας. 510 Υποβολή στατιστικών στοιχείων Συµπληρώνεται από τον ενδιαφερόµενο στις περιπτώσεις που αιτείται είτε για Χορήγηση Άδειας ιαµονής είτε για Ανανέωση Άδειας ιαµονής είτε για Ειδική Βεβαίωση Νόµιµης ιαµονής και συνυποβάλλεται µε τα αντίστοιχα έντυπα (110, 120 και 140). Τα στοιχεία που συµπληρώνονται στο παρόν θα χρησιµοποιούνται, αποκλειστικά και µόνο, για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Σελίδα 5 Από 23

6 Β. ΓΕΝΙΚΕΣ Β1. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Όλα τα στοιχεία συµπληρώνονται µε κεφαλαίους χαρακτήρες. Στις ενδείξεις πολλαπλής επιλογής συµπληρώνεται µε x η κατάλληλη ένδειξη. Όπου ζητείται ηµεροµηνία, η συµπλήρωση γίνεται ως εξής: ηµέρα / µήνας / έτος. Β2. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ πρόσφατη έγχρωµη φωτογραφία ενδιαφεροµένου [1] recent color photograph of the concerned Περιφέρεια* [3] Region ήµος / Κοινότητα* [4] Municipality / Community Αριθµός Πρωτοκόλλου - Ηµεροµηνία* [5] Reference Number - Date Θέση σφραγίδας πρωτοκόλλου Περιφέρειας* [2] Seal of the Region s Protocol Στην περιοχή µε την ένδειξη Πρόσφατη έγχρωµη φωτογραφία ενδιαφεροµένου [1] τοποθετείται από την Υπηρεσία η φωτογραφία που έχει προσκοµίσει ο ενδιαφερόµενος. Η περιοχή µε την ένδειξη Θέση σφραγίδας Πρωτοκόλλου Περιφέρειας [2] σφραγίζεται από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας. Τα στοιχεία Περιφέρεια [3], ήµος / Κοινότητα [4] και Αριθµός Πρωτοκόλλου Ηµεροµηνία [5] συµπληρώνονται από την Υπηρεσία. Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή._ On my responsibility and being aware of the sanctions provided for in the provisions of Law 1599/1986, article 22, paragraph 6, I declare that the above mentioned data is true.- Υπογραφή ενδιαφεροµένου [420] Signature of the person concerned Στην περιοχή που βρίσκεται πάνω από την ένδειξη Υπογραφή ενδιαφεροµένου [420] ο ενδιαφερόµενος υπογράφει, παρουσία του αρµόδιου υπάλληλου κατά την υποβολή της αίτησης. Σελίδα 6 Από 23

7 ΕΝΟΤΗΤΑ: Στοιχεία Ταυτοποίησης ενδιαφεροµένου Επώνυµο [20] Last Name Επώνυµο πατέρα [24] Father s Last Name Ιθαγένεια [28] Citizenship Στοιχεία ταυτοποίησης ενδιαφεροµένου Identification data Όνοµα [21] First Name Όνοµα πατέρα [25] Father s First Name Άρρεν Male Θήλυ Female [22] Επώνυµο µητέρας [26] Mother s Last Name Χώρα Γέννησης [29] Country of Birth Ηµ/νία Γέννησης [23] Date of Birth Όνοµα µητέρας [27] Mother s First Name Συµπληρώνονται τα στοιχεία Επώνυµο [20], Όνοµα [21], Ηµεροµηνία Γέννησης [23], Ιθαγένεια [28] και Άρρεν / Θήλυ [22] όπως αυτά αναγράφονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο του ενδιαφεροµένου. Σε περίπτωση που τα στοιχεία Χώρα Γέννησης [29], Επώνυµο Πατέρα [24], Όνοµα Πατέρα [25], Επώνυµο Μητέρας [26] και Όνοµα Μητέρας [27] αναγράφονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο ή σε συνυποβαλλόµενο δικαιολογητικό συµπληρώνονται ανάλογα. Σε άλλη περίπτωση συµπληρώνονται κατά δήλωση. ΕΝΟΤΗΤΑ: Άδεια ιαµονής Άδεια διαµονής Residence permit Συµπληρώνεται εφόσον έχει εκδοθεί η προηγούµενη άδεια διαµονής Filled in only if the previous residence permit has been issued Άδεια ιαµονής [40] Residence permit Αριθµός Αδείας [43] Number of residence permit GR ελτίο ιαµονής [41] Residence card Ηµ/νία Λήξης [45] Expiry Date Εκδούσα αρχή* [9] Issuing authority ελτίο Μόνιµης ιαµονής [42] Permanent residence card Ε.Κ.Α. [44] Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Άδεια ιαµονής αφορά µόνο περιπτώσεις που έχει εκδοθεί η προηγούµενη άδεια διαµονής και συµπληρώνονται τα στοιχεία Αριθµός Αδείας (GR) [43], Ηµεροµηνία Λήξης [45] και ΕΚΑ [44] όπως αυτά αναγράφονται στην προηγούµενη άδεια διαµονής. Επιπλέον επιλέγεται ο τύπος του σχετικού εντύπου από τις ενδείξεις Άδεια ιαµονής [40], ελτίο ιαµονής [41] και ελτίο Μόνιµης ιαµονής [42]. Το στοιχείο Εκδούσα Αρχή [9] συµπληρώνεται από την Υπηρεσία. Σελίδα 7 Από 23

8 ΕΝΟΤΗΤΑ: Ταξιδιωτικό Έγγραφο Τύπος* [15] Type Αριθµός [50] Number Ταξιδιωτικό Έγγραφο Travel Document Ηµεροµηνία Λήξης [51] Expiry Date Στερούµενος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου [54] Deprived of passport or other travel document Αόριστη [52] Indefinite Validity Χώρα Έκδοσης [53] Issuing Country Συµπληρώνονται τα στοιχεία Αριθµός [50], Ηµεροµηνία Λήξης [51] και Χώρα Έκδοσης [53] όπως αυτά αναγράφονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο. Σε περίπτωση που η Ηµεροµηνία Λήξης ορίζεται ως Αόριστη [52] συµπληρώνεται η αντίστοιχη ένδειξη. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος στερείται διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου επιλέγεται η ένδειξη Στερούµενος ιαβατηρίου ή άλλου Ταξιδιωτικού Εγγράφου [54]. Το στοιχείο Τύπος [15] συµπληρώνεται από την Υπηρεσία. ΕΝΟΤΗΤΑ: Στοιχεία διαµονής & επικοινωνίας Στοιχεία διαµονής & επικοινωνίας Residence and contact details ήµος / Κοινότητα [80] Municipality / Community Οδός [81] Street Αριθµός [82] Street Number Τ.Κ. [83] Postal Code Τηλέφωνα [84] Telephone Numbers Οικίας [85] Home Κινητό [86] Mobile Εργασίας [87] Office Συµπληρώνονται τα στοιχεία ήµος / Κοινότητα [80], Οδός [81], Αριθµός [82], Τ.Κ. [83] και Τηλέφωνα [84]: Οικίας [85] βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του ενδιαφεροµένου (Σηµείωση: απαιτείται ακρίβεια στη συµπλήρωση των παραπάνω στοιχείων καθώς µέσω αυτών θα επικοινωνεί η Υπηρεσία µε τον ενδιαφερόµενο). Στην ένδειξη Τηλέφωνα [84]: Κινητό [86] και Εργασίας [87] συµπληρώνεται ο αριθµός του κινητού τηλεφώνου του ενδιαφεροµένου και ο αριθµός τηλεφώνου του χώρου όπου εργάζεται ο ενδιαφερόµενος αντίστοιχα. ΕΝΟΤΗΤΑ: «Συµπληρώνεται από τον υποβάλλοντα την αίτηση, όταν αυτός δεν είναι ο ενδιαφερόµενος» Συµπληρώνεται από τον υποβάλλοντα την αίτηση, όταν αυτός δεν είναι ο ενδιαφερόµενος Filled in by the person submitting the application, if other than the applicant Επώνυµο [60] Last Name ήµος / Κοινότητα [65] Municipality / Community Όνοµα [61] First Name Οδός [66] Street Όνοµα πατέρα [62] Father s First Name Αριθµός [67] Street Number ΤΚ [68] Postal Code Ιθαγένεια [63] Citizenship Α Τ / ιαβατήριο [64] Identity card number / Passport Number Ιδιότητα του υποβάλλοντος την αίτηση [69] Status of the person submitting the application Υπογραφή υποβάλλοντος την αίτηση [421] Signature of the person submitting the application Σελίδα 8 Από 23

9 Σε περίπτωση που ο υποβάλλων την αίτηση δεν είναι ο ενδιαφερόµενος αλλά εξουσιοδοτηµένο, από τον ενδιαφερόµενο, πρόσωπο, υποχρεούται ο τελευταίος να συµπληρώσει την ΕΝΟΤΗΤΑ µε ένδειξη «Συµπληρώνεται από τον υποβάλλοντα την αίτηση, όταν αυτός δεν είναι ο ενδιαφερόµενος» µε τα στοιχεία Επώνυµο [60], Όνοµα [61], Όνοµα Πατέρα [62] και Ιθαγένεια [63] όπως αυτά αναγράφονται είτε στο Αστυνοµικό ελτίο Ταυτότητας είτε στο ιαβατήριό του. Στην ένδειξη Α Τ / ιαβατήριο [64] συµπληρώνεται ο αντίστοιχος αριθµός. Τα στοιχεία ήµος / Κοινότητα [65], Οδός [66], Αριθµός [67] και Τ.Κ. [68] συµπληρώνονται βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του υποβάλλοντος. Στην ένδειξη Ιδιότητα του υποβάλλοντος την αίτηση [69] συµπληρώνεται η ιδιότητα του υποβάλλοντος σε σχέση µε τον ενδιαφερόµενο (π.χ. γονέας, κηδεµόνας, εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο κτλ). Στην περιοχή που βρίσκεται πάνω από την ένδειξη Υπογραφή υποβάλλοντος την αίτηση [421] ο υποβάλλων την αίτηση υπογράφει παρουσία, του αρµόδιου υπάλληλου κατά την υποβολή της αίτησης. Σελίδα 9 Από 23

10 Β3. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 110 Αίτηση Χορήγησης Άδειας ιαµονής Περιφέρεια* [3] Region πρόσφατη έγχρωµη φωτογραφία ενδιαφεροµένου [1] recent color photograph of the concerned ήµος / Κοινότητα* [4] Municipality / Community Αριθµός Πρωτοκόλλου - Ηµεροµηνία* [5] Reference Number Date Α/Α Βεβαίωσης που χορηγήθηκε* [6] Reference number of the issued certificate Θέση σφραγίδας πρωτοκόλλου Περιφέρειας* [2] Seal of the Region s Protocol Νόµος* [7] Law Κωδικός κατηγορίας* [8] Category Code Περιγραφή κατηγορίας* [16] Category Description Τα στοιχεία Α/Α Βεβαίωσης που χορηγήθηκε [6], Νόµος [7], Κωδικός Κατηγορίας [8] και Περιγραφή Κατηγορίας [16] συµπληρώνονται από την Υπηρεσία. 120 Αίτηση Ανανέωσης Άδειας ιαµονής Περιφέρεια* [3] Region πρόσφατη έγχρωµη φωτογραφία ενδιαφεροµένου [1] recent color photograph of the concerned ήµος / Κοινότητα* [4] Municipality / Community Αριθµός Πρωτοκόλλου - Ηµεροµηνία* [5] Reference Number Date Α/Α Βεβαίωσης που χορηγήθηκε* [6] Reference number of the issued certificate Θέση σφραγίδας πρωτοκόλλου Περιφέρειας* [2] Seal of the Region s Protocol Νόµος* [7] Law Κωδικός κατηγορίας* [8] Category Code Περιγραφή κατηγορίας* [16] Category description Αλλαγή Σκοπού* [17] Change of purpose Εκπρόθεσµη Κατάθεση* [18] Overdue submission Τα στοιχεία Α/Α Βεβαίωσης που χορηγήθηκε [6], Νόµος [7], Κωδικός Κατηγορίας [8], Περιγραφή Κατηγορίας [16], Αλλαγή Σκοπού [17] και Εκπρόθεσµη Κατάθεση [18] συµπληρώνονται από την Υπηρεσία. Σελίδα 10 Από 23

11 130 Αίτηση Έγκρισης πρόσβασης στην Εργασία (Ανανέωση ή Χορήγηση) Χορήγηση* [10] Granting Ανανέωση* [11] Renewal Νόµος* [7] Law Κωδικός κατηγορίας* [8] Category Code Περιγραφή κατηγορίας* [16] Category Description Τα στοιχεία Χορήγηση [10], Ανανέωση [11], Νόµος [7], Κωδικός Κατηγορίας [8] και Περιγραφή Κατηγορίας [16] συµπληρώνονται από την Υπηρεσία. 140 Αίτηση Ειδικής Βεβαίωσης Νόµιµης ιαµονής (Ανανέωση ή Χορήγηση) Χορήγηση* [10] Granting Ανανέωση* [11] Renewal ΑΑ Προηγούµενης Βεβαίωσης* [14] Number of Previous Certification Νόµος* [7] Law Κωδικός κατηγορίας* [8] Category Code Περιγραφή κατηγορίας* [16] Category Description Τα στοιχεία Χορήγηση [10], Ανανέωση [11], ΑΑ Προηγούµενης Βεβαίωσης [14], Νόµος [7], Κωδικός Κατηγορίας [8] και Περιγραφή Κατηγορίας [16] συµπληρώνονται από την Υπηρεσία. ΕΝΟΤΗΤΑ: Αιτιολογία ικαστική Απόφαση Αναστολής [100] Judicial decision for suspension Αιτιολογία Explanation Αποφυλάκιση µε περιοριστικούς όρους [101] Release on restrictive conditions Μεταξύ των ενδείξεων ικαστική απόφαση Αναστολής [100] και Αποφυλάκιση µε περιοριστικούς όρους [101] ο ενδιαφερόµενος επιλέγει εκείνη που αιτιολογεί το αίτηµά του για χορήγηση ή ανανέωση ειδικής βεβαίωσης νόµιµης διαµονής. Σελίδα 11 Από 23

12 150 Αίτηση Επανέκδοσης Άδειας ιαµονής ΕΝΟΤΗΤΑ: Άδεια προς Επανέκδοση Άδεια ιαµονής [110] Residence permit Αριθµός Αδείας [113] Number of residence permit GR Άδεια προς Επανέκδοση Residence permit to be re-issued ελτίο ιαµονής [111] Residence card Ηµ/νία Λήξης [115] Expiry Date Εκδούσα αρχή* [9] Issuing authority ελτίο Μόνιµης ιαµονής [112] Permanent residence card Ε.Κ.Α. [114] Συµπληρώνονται τα στοιχεία Αριθµός Αδείας (GR) [113], Ηµεροµηνία Λήξης [115] και ΕΚΑ [114] όπως αυτά αναγράφονται στην άδεια του ενδιαφεροµένου προς επανέκδοση. Επιπλέον επιλέγεται ο τύπος του σχετικού εντύπου µεταξύ των ενδείξεων Άδεια ιαµονής [110], ελτίο ιαµονής [111] και ελτίο Μόνιµης ιαµονής [112]. Το στοιχείο Εκδούσα Αρχή [9] συµπληρώνεται από την Υπηρεσία. ΕΝΟΤΗΤΑ: Αιτία Επανέκδοσης Λανθασµένα στοιχεία [120] Erroneous Data Αλλαγή κατηγορίας [124] Change of Category Άλλη αιτία (διευκρινίστε) [126] Other reason (please specify) Αιτία Επανέκδοσης Reason for re-issue Μεταβολή στοιχείων [121] Change of Data Νέα κατηγορία: [125] New category Φθορά [122] Damage Κωδικός* [12] Code Αλλαγή διαβατηρίου ή απώλεια δελτίου διαµονής [123] Change of passport or loss of residence card Περιγραφή* [13] Description Μεταξύ των ενδείξεων Λανθασµένα Στοιχεία [120], Μεταβολή Στοιχείων [121], Φθορά [122], Αλλαγή ιαβατηρίου ή απώλεια δελτίου διαµονής [123] και Αλλαγή Κατηγορίας [124] ο ενδιαφερόµενος επιλέγει εκείνη που αιτιολογεί το αίτηµά του για επανέκδοση. Στην περίπτωση που επιλεγεί η ένδειξη Αλλαγή Κατηγορίας συµπληρώνονται από την Υπηρεσία οι ενδείξεις Κωδικός [12] και Περιγραφή [13] της Νέας Κατηγορίας [125]. Σε περίπτωση που η αιτία επανέκδοσης δεν καλύπτεται από τις παραπάνω ενδείξεις ο ενδιαφερόµενος επιλέγει την ένδειξη Άλλη Αιτία (διευκρινίστε) [126] και συµπληρώνει περιγραφή της αιτίας. Σελίδα 12 Από 23

13 160 Αίτηση Έγκρισης Χορήγησης Θεώρησης Εισόδου ΕΝΟΤΗΤΑ: Στοιχεία Συζύγου Επώνυµο [130] Last Name Ιθαγένεια [135] Citizenship Όνοµα [131] First Name Αριθµός διαβατηρίου [136] Travel document number Στοιχεία Συζύγου Spouse s Identification data Όνοµα πατέρα [132] Father s First Name Άρρεν Male Θήλυ Female [133] Ηµεροµηνία Λήξης [137] Expiry Date Ηµ/νία Γέννησης [134] Date of Birth Αόριστη [138] Indefinite Validity Συµπληρώνονται τα στοιχεία Επώνυµο [130], Όνοµα [131], Ηµεροµηνία Γέννησης [134], Ιθαγένεια [135], Άρρεν / Θήλυ [133], Αριθµός ιαβατηρίου [136] και Ηµεροµηνία Λήξης [137] όπως αυτά αναγράφονται στο διαβατήριο του / της συζύγου του ενδιαφεροµένου. Σε περίπτωση που η Ηµεροµηνία Λήξης ορίζεται ως Αόριστη [138] συµπληρώνεται η αντίστοιχη ένδειξη. Σε περίπτωση που το στοιχείο Όνοµα Πατέρα [132] αναγράφεται στο διαβατήριο του / της συζύγου ή σε συνυποβαλλόµενο δικαιολογητικό συµπληρώνεται ανάλογα. Σε άλλη περίπτωση συµπληρώνεται κατά δήλωση. ΕΝΟΤΗΤΑ: Στοιχεία Τέκνου Επώνυµο [150] Last Name Ιθαγένεια [155] Citizenship Όνοµα [151] First Name Αριθµός διαβατηρίου [156] Travel document number Στοιχεία τέκνου Child s Identification data Όνοµα πατέρα [152] Father s First Name Ηµεροµηνία Λήξης [157] Expiry Date Άρρεν Male Θήλυ Female [153] Αόριστη [158] Indefinite Validity Ηµ/νία Γέννησης [154] Date of Birth Συµπληρώνονται τα στοιχεία Επώνυµο [150], Όνοµα [151], Ηµεροµηνία Γέννησης [154], Ιθαγένεια [155], Άρρεν / Θήλυ [153], Αριθµός ιαβατηρίου [156] και Ηµεροµηνία Λήξης [157] όπως αυτά αναγράφονται στο διαβατήριο του τέκνου του ενδιαφεροµένου. Σε περίπτωση που η Ηµεροµηνία Λήξης ορίζεται ως Αόριστη [158] συµπληρώνεται η αντίστοιχη ένδειξη. Σε περίπτωση που το στοιχείο Όνοµα Πατέρα [152] αναγράφεται στο διαβατήριο του τέκνου ή σε συνυποβαλλόµενο δικαιολογητικό συµπληρώνεται ανάλογα. Σε άλλη περίπτωση συµπληρώνεται κατά δήλωση. Σελίδα 13 Από 23

14 210 ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας ΕΝΟΤΗΤΑ: Στοιχεία Προηγούµενης ιεύθυνσης Νοµός [170] Prefecture ήµος / Κοινότητα [171] Municipality / Community Στοιχεία προηγούµενης διεύθυνσης Previous address details Οδός [172] Street Αριθµός [173] Street Number Τ.Κ. [174] Postal Code Συµπληρώνονται τα στοιχεία Νοµός [170], ήµος / Κοινότητα [171], Οδός [172], Αριθµός [173] και Τ.Κ. [174] βάσει της προηγούµενης διεύθυνσης κατοικίας του ενδιαφεροµένου. ΕΝΟΤΗΤΑ: Στοιχεία Τρέχουσας ιεύθυνσης Νοµός [180] Prefecture ήµος / Κοινότητα [181] Municipality / Community Στοιχεία τρέχουσας διεύθυνσης Current address details Οδός [182] Street Αριθµός [183] Street Number Τ.Κ. [184] Postal Code Τηλέφωνα [185] Phone Numbers Οικίας [186] Home Κινητό [187] Mobile Εργασίας [188] Office Συµπληρώνονται τα στοιχεία Νοµός [180], ήµος / Κοινότητα [181], Οδός [182], Αριθµός [183] και Τ.Κ. [184] βάσει της νέας διεύθυνσης κατοικίας του ενδιαφεροµένου (Σηµείωση: απαιτείται ακρίβεια στη συµπλήρωση των παραπάνω στοιχείων καθώς µέσω αυτών θα επικοινωνεί η Υπηρεσία µε τον ενδιαφερόµενο). Επιπρόσθετα συµπληρώνεται το στοιχείο Τηλέφωνα [185] ως εξής: Οικίας [186] βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του ενδιαφεροµένου, το στοιχείο Εργασίας [188] βάσει του χώρου εργασίας του ενδιαφεροµένου και το στοιχείο Κινητό [187] µε τον αριθµό του κινητού τηλεφώνου του ενδιαφεροµένου. Σελίδα 14 Από 23

15 211 ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Αλλαγή προσωπικής κατάστασης ΕΝΟΤΗΤΑ: Στοιχεία Μεταβολής Μεταξύ των ενδείξεων Λύση Γάµου [200], Ακύρωση Γάµου [201], Χηρεία [202], Σύναψη Γάµου [203], Γέννηση Τέκνου [204] και Αλλαγή Ιθαγένειας [205] ο ενδιαφερόµενος επιλέγει εκείνη που περιγράφει την αλλαγή της προσωπικής του κατάστασης. Σε κάθε περίπτωση συµπληρώνεται η ένδειξη Ηµεροµηνία Μεταβολής [207] όπως αυτή αναγράφεται στο αντίστοιχο συνυποβαλλόµενο δικαιολογητικό. Σε περίπτωση που επιλεγεί η ένδειξη Αλλαγή Ιθαγένειας [205] συµπληρώνεται η προηγούµενη ιθαγένεια του ενδιαφεροµένου στην ένδειξη Προηγούµενη Ιθαγένεια [206]. Σε περίπτωση που επιλεγεί κάποια από τις ενδείξεις Λύση Γάµου, Ακύρωση Γάµου, Χηρεία ή Σύναψη Γάµου συµπληρώνονται τα Στοιχεία Συζύγου [208]: Επώνυµο [209], Όνοµα [210] και Όνοµα Πατέρα [211] όπως αυτά αναγράφονται στο ιαβατήριο ή το Αστυνοµικό ελτίο Ταυτότητας του / της συζύγου. Στην ένδειξη ιαβατήριο / Λήξη Ισχύος ή Α Τ [212] συµπληρώνεται είτε ο αριθµός διαβατηρίου του / της συζύγου και η ηµεροµηνία λήξης του είτε ο αριθµός του Αστυνοµικού ελτίου Ταυτότητας στην ένδειξη Α Τ. Σε περίπτωση που επιλεγεί η ένδειξη Γέννηση Τέκνου συµπληρώνονται τα Στοιχεία Τέκνου [213]: Επώνυµο [214], Όνοµα [215], Όνοµα Πατέρα [216], Ηµεροµηνία Γέννησης [217] και Άρρεν / Θήλυ [218] όπως αυτά αναγράφονται στο πιστοποιητικό γέννησης του τέκνου. Σελίδα 15 Από 23

16 212 ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Αλλαγή εργοδότη - είδους απασχόλησης ΕΝΟΤΗΤΑ: Στοιχεία Μεταβολής Εργοδότης [230] Employer Στοιχεία µεταβολής Modification Data Επωνυµία [231] Company name Α.Φ.Μ. [232] Taxpayer s identification number Είδος σύµβασης εργασίας [234] Type of work contract Ηµ/νία έκδοσης [235] Issue Date ιεύθυνση [233] Address Ηµ/νία έναρξης [236] Valid from Ηµ/νία Λήξης [237] Valid to Αόριστη [238] Indefinite Validity Σε περίπτωση που η σύµβαση εργασίας του ενδιαφεροµένου αφορά φυσικό πρόσωπο συµπληρώνεται το στοιχείο Εργοδότης [230]. Σε περίπτωση που η σύµβαση εργασίας του ενδιαφεροµένου αφορά νοµικό πρόσωπο συµπληρώνεται το στοιχείο Επωνυµία [231]. Συµπληρώνονται τα στοιχεία Α.Φ.Μ. [232], ιεύθυνση [233], Είδος Σύµβασης Εργασίας [234], Ηµεροµηνία Έκδοσης [235], Ηµεροµηνία Έναρξης [236] και Ηµεροµηνία Λήξης [237] όπως αυτά αναγράφονται στη σύµβαση εργασίας του ενδιαφεροµένου. Σε περίπτωση που η διάρκεια της σύµβασης εργασίας είναι Αόριστη [238] επιλέγεται η αντίστοιχη ένδειξη. 213 ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Αλλαγή στοιχείων ταυτοπροσωπίας ΕΝΟΤΗΤΑ: Προηγούµενα Στοιχεία Ταυτοποίησης Ενδιαφεροµένου Επώνυµο [250] Last Name Όνοµα [251] First Name Προηγούµενα στοιχεία ταυτοποίησης ενδιαφεροµένου Previous identification data Όνοµα πατέρα [252] Father s First Name Ιθαγένεια [253] Citizenship Άρρεν Male Θήλυ Female [255] Ηµ/νία Γέννησης [254] Date of Birth Συµπληρώνονται τα στοιχεία Επώνυµο [250], Όνοµα [251], Όνοµα Πατέρα [252], Ιθαγένεια [253], Άρρεν / Θήλυ [255] και Ηµεροµηνία Γέννησης [254] όπως αυτά ισχύουν προ της µεταβολής και αναγράφονται στο διαβατήριο του ενδιαφεροµένου. Σελίδα 16 Από 23

17 ΕΝΟΤΗΤΑ: Τρέχοντα Στοιχεία Ταυτοποίησης Ενδιαφεροµένου Επώνυµο [260] Last Name Όνοµα [261] First Name Τρέχοντα στοιχεία ταυτοποίησης ενδιαφεροµένου Current identification data Όνοµα πατέρα [262] Father s First Name Ιθαγένεια [263] Citizenship Άρρεν Male Θήλυ Female [265] Ηµ/νία Γέννησης [264] Date of Birth Συµπληρώνονται τα στοιχεία Επώνυµο [260], Όνοµα [261], Όνοµα Πατέρα [262], Ιθαγένεια [263], Άρρεν / Θήλυ [265] και Ηµεροµηνία Γέννησης [264] όπως αυτά αυτά θα ισχύουν εφεξής. ΕΝΟΤΗΤΑ: Αιτιολογία Μεταβολής Μεταξύ των ενδείξεων Μεταβολή Αστικής Κατάστασης [270] και Μεταβολή Ηµεροµηνίας Γέννησης [277] ο ενδιαφερόµενος επιλέγει εκείνη που αιτιολογεί την µεταβολή των στοιχείων ταυτοπροσωπίας του. Σε περίπτωση που η αιτιολογία µεταβολής δεν καλύπτεται από τις παραπάνω επιλέγεται η ένδειξη Άλλη Μεταβολή (διευκρινίστε) [278]. Σε περίπτωση που επιλεγεί η ένδειξη Μεταβολή Αστικής Κατάστασης ακολούθως θα επιλεγεί µία από τις παρακάτω αναγραφόµενες ενδείξεις (Βάφτιση [271], Γάµος [272], ιαζύγιο ή Ακύρωση Γάµου [273], Αναγνώριση Τέκνου [274], Υιοθεσία Τέκνου [275] και Λύση Υιοθεσίας Τέκνου [276]). 220 ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Απώλεια ταξιδιωτικού εγγράφου ή / και άδειας διαµονής ΕΝΟΤΗΤΑ: Απολεσθέν Ταξιδιωτικό Έγγραφο Απολεσθέν Ταξιδιωτικό Έγγραφο Lost Travel Document Συµπληρώνεται σε περίπτωση απώλειας ταξιδιωτικού εγγράφου Filled in in case of lost travel document Τύπος* [15] Type Αριθµός [291] Number Ηµεροµηνία Λήξης [292] Expiry Date Αόριστη [293] Indefinite Validity Χώρα Έκδοσης [294] Issuing Country Σε περίπτωση απώλειας ταξιδιωτικού εγγράφου συµπληρώνονται τα στοιχεία Αριθµός [291], Ηµεροµηνία Λήξης [292] και Χώρα Έκδοσης [294] όπως αυτά αναγράφονται στο απολεσθέν Σελίδα 17 Από 23

18 ταξιδιωτικό έγγραφο. Σε περίπτωση που η Ηµεροµηνία Λήξης ορίζεται ως Αόριστη [293] συµπληρώνεται η αντίστοιχη ένδειξη. Το στοιχείο Τύπος [15] συµπληρώνεται από την Υπηρεσία. ΕΝΟΤΗΤΑ: Απολεσθείσα άδεια διαµονής Συµπληρώνεται σε περίπτωση απώλειας άδειας διαµονής Filled in in case of lost residence permit Άδεια ιαµονής [311] Residence permit Αριθµός Αδείας [314] Number of residence permit GR ελτίο ιαµονής [312] Residence card Ηµ/νία Λήξης [316] Expiry Date Άδεια διαµονής Residence permit Εκδούσα αρχή* [9] Issuing authority ελτίο Μόνιµης ιαµονής [313] Permanent residence card Ε.Κ.Α. [315] Σε περίπτωση απώλειας εντύπου άδειας διαµονής, συµπληρώνονται τα στοιχεία Αριθµός Αδείας (GR) [314], Ηµεροµηνία Λήξης [316] και ΕΚΑ [315] όπως αυτά αναγράφονται στο απολεσθέν έντυπο άδεια διαµονής. Επιπλέον επιλέγεται ο τύπος του σχετικού εντύπου µεταξύ των ενδείξεων Άδεια ιαµονής [311], ελτίο ιαµονής [312] και ελτίο Μόνιµης ιαµονής [313]. Το στοιχείο Εκδούσα Αρχή [9] συµπληρώνεται από την Υπηρεσία. 230 ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Αντικατάσταση ή έκδοση νέου ταξιδιωτικού εγγράφου ΕΝΟΤΗΤΑ: Στοιχεία Ταξιδιωτικού Εγγράφου που αντικαθίσταται Τύπος* [15] Type Αριθµός [320] Number Στοιχεία Ταξιδιωτικού Εγγράφου που αντικαθίσταται Travel document being replaced Ηµεροµηνία Λήξης [321] Expiry Date Αόριστη [322] Indefinite Validity Χώρα Έκδοσης [323] Issuing Country Συµπληρώνονται τα στοιχεία Αριθµός [320], Ηµεροµηνία Λήξης [321] και Χώρα Έκδοσης [323] όπως αυτά αναγράφονται στο προηγούµενο ταξιδιωτικό έγγραφο. Σε περίπτωση που η Ηµεροµηνία Λήξης ορίζεται ως Αόριστη [322] συµπληρώνεται η αντίστοιχη ένδειξη. Το στοιχείο Τύπος [15] συµπληρώνεται από την Υπηρεσία. Σελίδα 18 Από 23

19 ΕΝΟΤΗΤΑ: Στοιχεία νέου Ταξιδιωτικού Εγγράφου Στοιχεία νέου Ταξιδιωτικού Εγγράφου New travel document Τύπος* [15] Type Αριθµός [330] Number Ηµεροµηνία Λήξης [331] Expiry Date Αόριστη [332] Indefinite Validity Χώρα Έκδοσης [333] Issuing Country Συµπληρώνονται τα στοιχεία Αριθµός [330], Ηµεροµηνία Λήξης [331] και Χώρα Έκδοσης [333] όπως αυτά αναγράφονται στο τρέχον ταξιδιωτικό έγγραφο. Σε περίπτωση που η Ηµεροµηνία Λήξης ορίζεται ως Αόριστη [332] συµπληρώνεται η αντίστοιχη ένδειξη. Το στοιχείο Τύπος [15] συµπληρώνεται από την Υπηρεσία. 240 ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Καταγγελία σύµβασης εργασίας ΕΝΟΤΗΤΑ: Στοιχεία Εργοδότη Εργοδότης [340] Employer Α.Φ.Μ. [342] Taxpayer s identification number Στοιχεία Εργοδότη Employer s Data Επωνυµία [341] Company name ιεύθυνση [343] Address Ηµεροµηνία καταγγελίας [344] Denunciation date Συµπληρώνονται τα στοιχεία Εργοδότης [340] ή Επωνυµία [341], Α.Φ.Μ. [342], ιεύθυνση [343] και Ηµεροµηνία Καταγγελίας [344] όπως αυτά αναγράφονται στην καταγγελία σύµβασης εργασίας. 310 Γενική Αίτηση Αίτηση για [350] : Application for Στην ένδειξη Αίτηση για [350]: συµπληρώνεται κείµενο που αναλύει το αίτηµα του ενδιαφεροµένου. Σελίδα 19 Από 23

20 320 Αίτηση Ενηµέρωσης Α.Π. αίτησης [360] : Reference Number of application Στην ένδειξη Α.Π. Αίτησης [360] συµπληρώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου της αίτησης για την πορεία της οποίας ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να ενηµερωθεί. 340 Αίτηση Επίσπευσης Α.Π. αίτησης [380] : Application s reference number Λόγος επίσπευσης [381] : Reason for precipitation Στην ένδειξη Λόγος Επίσπευσης [381] συµπληρώνεται περιγραφή του λόγου για τον οποίο ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί επίσπευση του αιτήµατός του και στην ένδειξη Α.Π. αίτησης [380] ο αριθµός πρωτοκόλλου του αιτήµατος του ενδιαφεροµένου που εκκρεµεί. 350 Αίτηση Θεραπείας Α.Π. προσβαλλόµενης απόφασης [390] : Reference number of the decision appealed Στην ένδειξη Α.Π. Προσβαλλόµενης απόφασης [390] συµπληρώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου της δυσµενούς απόφασης για την οποία ο ενδιαφερόµενος αιτείται θεραπεία. Στην αίτηση επισυνάπτεται υποχρεωτικά υπόµνηµα στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η τροποποίηση ή ανάκληση της προσβαλλόµενης απόφασης. Σελίδα 20 Από 23

21 360 Αίτηση Παραίτησης ΕΝΟΤΗΤΑ: Λόγος Παραίτησης Λόγος Παραίτησης Reason for renunciation Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας [400] Hellenic citizenship acquisition Έξοδος από τη χώρα [401] Exit from the country Άλλος λόγος (διευκρινίστε) [402]: Other reason (please specify): Μεταξύ των ενδείξεων Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας [400] και Έξοδος από τη Χώρα [401] ο ενδιαφερόµενος επιλέγει εκείνη που καλύπτει το λόγο της παραίτησής του από αίτηµα. Σε περίπτωση που ο λόγος δεν καλύπτεται από τις παραπάνω επιλογές, επιλέγεται η ένδειξη Άλλος Λόγος (διευκρινίστε) [402] και συµπληρώνεται µε περιγραφή του λόγου παραίτησης από αίτηµα. Α.Π. Αίτησης [403]: Reference Number of application Στην ένδειξη Α.Π. Αίτησης [403] συµπληρώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου της αίτησης από την οποία ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να παραιτηθεί. 410 Συµπληρωµατική Αίτηση Α.Π. σχετικής αίτησης [410] : Reference number of the relevant application Α.Π. σχετικής αλληλογραφίας [411] : Reference number of the relevant documents Στην ένδειξη Α.Π. σχετικής αίτησης [410] συµπληρώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου της αίτησης για την οποία ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει συµπληρωµατικά δικαιολογητικά και στην ένδειξη Α.Π. σχετικής αλληλογραφίας [411] συµπληρώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου της σχετικής αλληλογραφίας, µε την οποία η αρµόδια Υπηρεσία ενηµέρωσε για την ανάγκη υποβολής πρόσθετων δικαιολογητικών. Σελίδα 21 Από 23

HOW TO FILL IN AN APPLICATION

HOW TO FILL IN AN APPLICATION CONTENTS A. GENERAL INSTRUCTIONS FOR SUBMITTING AN APPLICATION...3 B. GENERAL INSTRUCTIONS FOR FILLING IN AN APPLICATION...6 B1. GENERAL INSTRUCTIONS FOR FILLING IN APPLICATION DATA...6 B2. INSTRUCTIONS

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ν.Α. ΑΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ν.Α. ΑΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΗ-6ΤΦ. Αθήνα, 22.5.2013 ΠΟΛ: 1113 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1252Β /23.5.2013

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΗ-6ΤΦ. Αθήνα, 22.5.2013 ΠΟΛ: 1113 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1252Β /23.5.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α II. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Εγγραφή νέων ψηφοφόρων και κοινοτικών εκλογέων Υποβολή δηλώσεων για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Εγγραφή νέων ψηφοφόρων και κοινοτικών εκλογέων Υποβολή δηλώσεων για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού 07 Μαρτίου 2014 ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Εγγραφή νέων ψηφοφόρων και κοινοτικών εκλογέων Υποβολή δηλώσεων για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού 1. Υπενθυμίζουμε ενόψει των Ευρωεκλογών της 25 ης Μαΐου 2014 ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΜΕ ΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

2310 88 82 86 ( ΕΥΤΕΡΑ

2310 88 82 86 ( ΕΥΤΕΡΑ Το Έργο «Εκπαίδευση των µεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισµό Ο ΥΣΣΕΑΣ ΑΠ8» απευθύνεται σε Πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση ΣΥΝΟΛΙΚΗ. Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής:.. Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 Ν.2690/1999) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ (φωτογραφία) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» Έργο ΤΟΠΣΑ: «Eχετλαίος» Συντονισμός Διαχείριση: ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε. Τρεμπεσίνας 32, 12136 Περιστέρι Τηλ. 210 5244760,Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση των µεταναστών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ιεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 22, για υπηρεσίες δηµοτολογίου και ληξιαρχείου µπορείτε να εξυπηρετηθείτε και από το κτίριο Ελ. Βενιζέλου 167, τηλ.:2313 300900, (πρώην ηµαρχείο Μενεµένης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - 2012/2013 Α/Α (......) ΚΛΑΔΟΣ (... ) (... ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (...) (...) (Τα παραπάνω στοιχεία συμπληρώνονται από την Γραμματεία Υποτροφιών)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:.. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.2 ΤΟΥ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ»2000-2006

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:.. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.2 ΤΟΥ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ»2000-2006 ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΚ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:.. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.2 ΤΟΥ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ»2000-2006 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ/ΣΥΖΥΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT EL/EN ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT [ Form MFR1 ] Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ,11-9-2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ήµος Πεντέλης σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Νεολαίας και ια Βίου Μάθησης, θέτουν σε λειτουργία το Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ημερομηνία / / ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Παρέχω υπεύθυνα τα παρακάτω στοιχεία ατομικής,οικογενειακής, επαγγελματικής και ασφαλιστικής κατάστασης. Α.Μ.Κ.Α. ( Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) Α.Φ.Μ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που θα διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που θα διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 /3 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. πρωτ: Φ.131360/5729 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ.Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός και η κάρτα της Κοινωνικής σας Ασφάλισης

Ο αριθμός και η κάρτα της Κοινωνικής σας Ασφάλισης Ο αριθμός και η κάρτα της Κοινωνικής σας Ασφάλισης Ο αριθμός και η κάρτα της Κοινωνικής σας Ασφάλισης αριθμός Kοινωνικής Aσφάλισης είναι Ο σημαντικός διότι τον χρειάζεστε για να προσληφθείτε σε μια εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως:

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως: ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Εµπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ηµερών από τον τοκετό Εκπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Από την 11η (ενδέκατη) µέχρι και την 100η (εκατοστή) ηµέρα δηλώνεται µε την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ημερομηνία θεώρησης : Έγγαμος/η Άγαμος/η Άλλο:

Τελευταία ημερομηνία θεώρησης : Έγγαμος/η Άγαμος/η Άλλο: (Φωτογραφία) «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών της Περιφέρειας Θεσσαλίας» Έργο ΤοπΣΑ:ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΘΕΤΤΑΛΩΝ Συντονιστής: ΘΕΨΥΠΑ Αγίου Όρους 6Β, Λάρισα, ΤΚ 41335,

Διαβάστε περισσότερα

12.000 έως και 16.000

12.000 έως και 16.000 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης (συμπληρώνεται από το Φορέα) Αίτηση συμμετοχής στην Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» για συμμετοχή στην πράξη:

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των «Τοπικών Σχεδίων για την απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ/FOR OFFICIAL USE ΔΕΑ/ARC: Αρ. φακέλου/file No.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT Ο περί Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου»

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου, της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 440 Αθήνα, 26/03/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αρ. Πρωτ. 440 Αθήνα, 26/03/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210.3897 158 9 career@asfa.gr Αρ. Πρωτ. 440 Αθήνα, 26/03/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχουµε την ευχαρίστηση και την τιµή να σας ανακοινώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 1. Έντυπο αίτησης πολιτογράφησης. 2. Υπόδειγµα δήλωσης πολιτογράφησης. 3. Υπόδειγµα έκθεσης προξένου. 4. Υπόδειγµα πρακτικού ορκωµοσίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 1. Έντυπο αίτησης πολιτογράφησης. 2. Υπόδειγµα δήλωσης πολιτογράφησης. 3. Υπόδειγµα έκθεσης προξένου. 4. Υπόδειγµα πρακτικού ορκωµοσίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Έντυπο αίτησης πολιτογράφησης 2. Υπόδειγµα δήλωσης πολιτογράφησης 3. Υπόδειγµα έκθεσης προξένου 4. Υπόδειγµα πρακτικού ορκωµοσίας 5. Υπόδειγµα ατοµικής δήλωσης εγγραφής σε ήµο 6. Υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η Μ Ε Τ Α Τ Α Ξ Η Σ βάσει Ν. 3920/11. Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος, -η 1 Άγαμος, -η 2

Α Ι Τ Η Σ Η Μ Ε Τ Α Τ Α Ξ Η Σ βάσει Ν. 3920/11. Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος, -η 1 Άγαμος, -η 2 Στοιχεία Αναφοράς (Α) ΟΑΣΑ 1 ΑΜΕΛ 2 Προς εταιρεία ΗΣΑΠ 3 ΤΡΑΜ 4 ΕΘΕΛ 5 ΗΛΠΑΠ 6 Αριθμός Μητρώου Εργαζομένου Τόπος Συμπλήρωσης Αίτησης (1) Αριθμός Χειρόγραφου Πρωτοκόλλου (2) Αριθμός Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT EL/EN ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT [ Form MEU3A ] Ο περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» / ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Το παρόν έντυπο παρέχεται δωρεάν This application form is free ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ PHOTO 1.Επώνυμο Surname (Family name) 2.Γένος κατά τη γέννηση (προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες»,

ράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες», Α/Α Αίτησης (Φωτογραφία) ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες», Κατηγορία Παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψηφίου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου :

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψηφίου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου : την Απασχόληση «ΠΑΣΙΘΕΑ» ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψηφίου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου : Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το φορέα] «Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την Αναζωογόνηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην Πράξη «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ»

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην Πράξη «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ» Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην Πράξη «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ» Προς: Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ένωση Υποστηρικτικών Φορέων για την υλοποίηση Επιχειρηματικών Ιδιωτικών σχεδίων «ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ» *Αριθμός Πρωτοκόλλου.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ».

Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά Αξιωματικών ΝΑΤΟ

Δικαιολογητικά Αξιωματικών ΝΑΤΟ Δικαιολογητικά Αξιωματικών ΝΑΤΟ 1. Άδεια κυκλοφορίας(πρωτότυπο) 2. Τιμολόγιο Αγοράς(Πρωτότυπο) 3. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης οχήματος- Certificate of Conformity 4. Στάμπα το πλαίσιο ή Φωτογραφία και αναγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες : ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ ΗΜΟΚΑ Τηλέφωνο : 2132143324 ΘΕΜΑ : «Τρόπος κατάθεσης των δηλώσεων περιουσιακής

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή

1. Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1. Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1.1 Συμπλήρωση Αίτησης Εισαγωγής Φοιτητή από την Δικτυακή Πύλη 1.1.1. Σκοπός Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί / διδακτορικοί φοιτητές του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 8.9.2003 ΦΕΚ 395/11.9.2003

ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 8.9.2003 ΦΕΚ 395/11.9.2003 (1).ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (2).ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: (3).Αριθµός αίτησης αιτούντος: 1 2 3 4 ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Συν-Εργασία στη Χίο» Αίτηση υποψήφιου

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Συν-Εργασία στη Χίο» Αίτηση υποψήφιου Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το φορέα] ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Συν-Εργασία στη Χίο» Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης: «Δίκτυο τοπικών φορέων για την ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 30-6- 2009 Αρ. Πρωτ.: 5024905/3083/Α0019 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞH. 3. ΧΟΡΗΓΟΙ Οι χορηγοί του αγώνα θα ανακοινωθούν.

ΠΡΟΚΗΡΥΞH. 3. ΧΟΡΗΓΟΙ Οι χορηγοί του αγώνα θα ανακοινωθούν. ΠΡΟΚΗΡΥΞH O Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Πειραιώς διοργανώνει διασυλλογικό αγώνα ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΧΙ 2015 για σκάφη LASER (STD, RDL, 4.7), 420, 470 στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ο Ιστιοπλοϊκός Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση

Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση 1. Σύζυγοι έλληνα ή πολίτη κράτους µέλους ΕΕ : στις περιπτώσεις αυτές έχει παρατηρηθεί να µην τηρείται η νόµιµη διαδικασία όσον αφορά τη διαπίστωση έγκυρου γάµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Στην παρούσα ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών. 2. Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Για την θέση Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Τρικάλων- Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε» Το ΔΣ της Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr 29. ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ή ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ - ΟΡΓΑΝΙΚΑ Ή ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ (Άρθρο 10 της υ.α. 26139/Α2/03-03-2011) Α/Α α. Ονομασία Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017 GRC-Δ6.3-ΒΙΟ/02/00 To ALGI S.A., INPECTION AND CERTIFICATION ORGANIZATION OF ORGANIC AGRICULTURE PRODUCTS GREEN CONTROL 10 ο klm. Veroia Skydra, P. C. 59035, P. O. B. 50, Tel. 0030-2332043508, Fax 0030-2332043509,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης (συμπληρώνεται από το Φορέα) Αίτηση συμμετοχής στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

. / / 2012. Αρ. Πρωτ. : Α Ι Τ Η Σ Η ΕΠΩΝΥΜΟ :.. ΟΝΟΜΑ : ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ :.. Π Ρ Ο Σ. το Τμήμα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ :. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

. / / 2012. Αρ. Πρωτ. : Α Ι Τ Η Σ Η ΕΠΩΝΥΜΟ :.. ΟΝΟΜΑ : ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ :.. Π Ρ Ο Σ. το Τμήμα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ :. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η. / / 201 Αρ. Πρωτ. : ΕΠΩΝΥΜΟ :.. ΟΝΟΜΑ : ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ :.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ :. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΔΟΣ :..... Τ.Κ. : ΠΕΡΙΟΧΗ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :. fax :...... e-mail :.... Α.Δ.Τ. :.... Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/ 2016 Για χρήση από το Πανεπιστήμιο Κωδικός Τμήματος Πτυχίο Το Έντυπο Επιβεβαίωσης Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται ΑΙ Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT EL/EN ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT [ Form MLT1 ] Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ Υ ΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 18

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ Υ ΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 18 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 341 Κ.Δ.Π. 67/2005 Αρ. 3955, 18.2.2005 Αριθμός 67 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ Υ ΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Χατζηφραγκούλη Ανδρεάδη 67, ΤΚ 82200, Βροντάδος, Χίος ΤΗΛ: 22710 93364, ΦΑΞ: 22710 93760 e-mail: chios-eko@gmail.com Πληροφορίες: www.chios-eko.gr Αίτηση υποψήφιου

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη ήλωση, του νόµιµου εκπροσώπου θεωρηµένη για το γνήσιο

Υπεύθυνη ήλωση, του νόµιµου εκπροσώπου θεωρηµένη για το γνήσιο ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Αίτηµα Προκαταβολής (το οποίο υποβάλλεται πρώτα ηλεκτρονικά µέσω της σελίδας www.ependyseis.gr/mis) σφραγισµένο και υπογεγραµµένο από την επιχείρηση. Ισόποση Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ Χρησιμοποιείται για πρόσωπα τα οποία έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθ. ανακοίνωσης Τ O Π Σ Α... /... /... [συμπληρώνεται από τον υποψήφιο] Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το δικαιούχο φορέα] ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (*) Υποψήφιου Ωφελούμενου στο πλαίσιο Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FINANCE 1ο αντίγραφο για την Ελληνική Φορολογική Αρχή - 1st copy for the Hellenic Tax Authority A I T H Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Nοεμβρίου 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Nοεμβρίου 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Nοεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 1107688/2134/05/ΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ/λου Αίτησης [συμπληρώνεται από τον εταίρο της Α.Σ.] ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.... ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ.. ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ..

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Βαθµός Ασφάλειας : ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ Βαθµός Προτεραιότητας : Οδός Αλωπεκής 4 Κολωνάκι 106 75 - ΑΘΗΝΑ : 210-7236011-12 ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΚΠ: FAX: 210-7219178 Πληροφορίες : Χρ. Τσιάκα : 210-7271420 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση Διπλώματος Μοτοποδηλάτου

Αντικατάσταση Διπλώματος Μοτοποδηλάτου Δικαιολογητικά που απαιτούνται: Αντικατάσταση Διπλώματος Μοτοποδηλάτου 1. Αίτηση αντικατάστασης διπλώματος 2. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 3. Πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο κατεχόμενου διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά

Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά Όταν αποκτήσετε παιδί, ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνετε είναι ν αποκτήσετε αριθμό Kοινωνικής Ασφάλισης για το παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. (Για τον Π.Σ...)

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. (Για τον Π.Σ...) ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Για τον Π.Σ....) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ Επώνυμο :... Όνομα :... Επάγγελμα :... Α.Φ.Μ. :... Ασφ.Ταμείο :... Εργοδότης :...

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο: Άρρεν Θήλυ Ημερ.Γέν: / /20. Φύλο: Άρρεν. Φύλο: Άρρεν

Φύλο: Άρρεν Θήλυ Ημερ.Γέν: / /20. Φύλο: Άρρεν. Φύλο: Άρρεν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α.) Παιδικοί Σταθμοί - Κ.Α.Π.Η. Πρόνοια ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ: Όνομα: Επάγγελμα: /νση Κατοικίας: Τ.Κ: Πόλη: Είστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΈΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΈΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΈΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Μια (Ι) φωτογραφία 2. Υπεύθυνη Λήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο (διατίθεται από το ΙΚΑ). 3. Στοιχείο από το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ»

«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, 47100 Κωστακιοί Άρτας ΤΗΛ. 26810-50234, ΦΑΞ: 26810-50330 www.topsa-arta.gr info@topsa-arta.gr www.facebook.com/topsa.arta Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση υποψήφιου ωφελούμενου της Πράξης «Τοπικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα