HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Οδηγός χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Οδηγός χρήσης"

Transcript

1 HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Οδηγός χρήσης

2

3 HP Officejet Pro L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One series Οδηγός χρήσης

4 Πληροφορίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα 2007 Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1, 10/2006 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η διασκευή ή η µετάφραση χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια, εκτός απ' όσα επιτρέπονται σύµφωνα µε τους νόµους περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Οι µόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΗΡ διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις υπηρεσίες. Τίποτα απ' όσα αναφέρονται στο παρόν δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι αποτελούν πρόσθετη εγγύηση. Η ΗΡ δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλµατα ή παραλείψεις στο παρόν. Copyright (C) , RSA Data Security, Inc. Created Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Η άδεια αντιγραφής και χρήσης αυτού του λογισµικού παραχωρείται υπό τον όρο ότι φέρει την ένδειξη "RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" σε όλα τα υλικά που αναφέρονται ή παραπέµπουν σε αυτό το λογισµικό ή σε αυτή τη λειτουργία. Άδεια παραχωρείται επίσης και για τη δηµιουργία και χρήση παράγωγων εργασιών, υπό τον όρο ότι παρόµοιες εργασίες φέρουν την ένδειξη "derived from the RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" σε όλα τα υλικά που αναφέρονται ή παραπέµπουν στην παραγόµενη εργασία. Η RSA Data Security, Inc. δεν αντιπροσωπεύει την εµπορευσιµότητα του παρόντος λογισµικού ή την καταλληλότητα του για συγκεκριµένο σκοπό. Το προϊόν παρέχεται "ως έχει" χωρίς κανενός είδους ρητής ή υπονοούµενης εγγύησης. Οι σηµειώσεις αυτές, τυχόν αντίγραφα ή τµήµατα της παρούσας τεκµηρίωσης και/ή του λογισµικού πρέπει να φυλάσσονται. Εµπορικά σήµατα Οι ονοµασίες Intel, Pentium αποτελούνσήµατα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Ηνωµένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Οι ονοµασίες Microsoft, Windows και Windows XP είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.. Το προϊόν υποστηρίζει κάρτες µνήµης Secure Digital. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Περιορισµοί αντιγραφής Σε πολλές χώρες η δηµιουργία αντιγράφων των παρακάτω αντικειµένων θεωρείται παράνοµη. Σε περίπτωση αµφιβολιών, ρωτήστε έναν νοµικό αντιπρόσωπο. ηµόσια χαρτιά ή έγγραφα: ιαβατήρια Έγγραφα µετανάστευσης Έγγραφα στρατολογίας Αναγνωριστικά σήµατα, κάρτες ή εµβλήµατα Ένσηµα: Γραµµατόσηµα Κουπόνια φαγητού Επιταγές ή διαταγές πληρωµής δηµόσιων υπηρεσιών Χαρτονοµίσµατα, ταξιδιωτικές' επιταγές ή εντολές πληρωµής Πιστοποιητικά κατάθεσης Έργα µε κατοχυρωµένα πνευµατικά δικαιώµατα Πληροφορίες ασφαλείας Ακολουθείτε πάντα τα βασικά προληπτικά µέτρα ασφαλείας όταν χρησιµοποιείτε το προϊόν, προκειµένου να µειώσετε τον κίνδυνο τραυµατισµού από φωτιά ή ηλεκτροπληξία. 1. ιαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες της τεκµηρίωσης που συνοδεύει το HP All-in-One. 2. Χρησιµοποιείτε µόνο καλά γειωµένη πρίζα όταν συνδέετε αυτό το προϊόν στην πηγή τροφοδοσίας. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε αν η πρίζα είναι γειωµένη, ρωτήστε έναν ειδικευµένο ηλεκτρολόγο. 3. Να λαµβάνετε υπόψη τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν. 4. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν τον καθαρισµό. 5. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό ή όταν τα χέρια σας είναι υγρά. 6. Εγκαταστήστε το προϊόν µε ασφάλεια σε µια σταθερή επιφάνεια. 7. Τοποθετήστε το προϊόν σε προστατευµένη θέση, όπου το καλώδιο δεν αποτελεί εµπόδιο και δε µπορεί να πάθει βλάβη. 8. Αν το προϊόν δε λειτουργεί σωστά, δείτε την ενότητα Συντήρηση και αντιµετώπιση προβληµάτων. 9. εν υπάρχει κανένα τµήµα στο εσωτερικό του εκτυπωτή που να µπορεί να επισκευαστεί από το χρήστη. Αναθέσετε τη συντήρηση και την επισκευή σε ειδικευµένο προσωπικό τεχνικής υποστήριξης. Περιορισµένο υλικό προϊόντος Αυτό το προϊόν της HP περιέχει τα παρακάτω υλικά, τα οποία ίσως απαιτούν ειδικό χειρισµό στο τέλος της ζωής τους: Υδράργυρο στους λαµπτήρες φθορισµού του σαρωτή (< 1,5 mg) Για πληροφορίες ανακύκλωσης, ανατρέξτε στη διεύθυνση ή επικοινωνήστε µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της περιοχής σας ή την Electronics Industries Alliance στη διεύθυνση Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Ανακύκλωση.

5 Περιεχόµενα 1 Τα πρώτα βήµατα Εύρεση άλλων πηγών για το προϊόν...10 Άτοµα µε ειδικές ανάγκες...12 Κατανόηση των εξαρτηµάτων της συσκευής HP All-in-One Μπροστινή πλευρά...13 Περιοχή αναλωσίµων εκτύπωσης...14 Υποδοχές καρτών µνήµης...14 Πίσω όψη...15 Πίνακας ελέγχου...15 Κουµπιά και λυχνίες πίνακα ελέγχου...16 Έγχρωµη οθόνη Οθόνη δύο γραµµών...19 Πληροφορίες σύνδεσης Εγκατάσταση εξαρτηµάτων Εγκατάσταση της µονάδας αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης...21 Εγκατάσταση ίσκου Ενεργοποίηση εξαρτηµάτων στο πρόγραµµα οδήγησης εκτύπωσης...22 Για να ενεργοποιήσετε τα εξαρτήµατα σε υπολογιστές µε Windows...23 Για να ενεργοποιήσετε τα εξαρτήµατα σε υπολογιστές Macintosh Χρήση της συσκευής all-in-one Χρήση πίνακα ελέγχου και µενού...24 Τύποι µηνυµάτων πίνακα ελέγχου...25 Μηνύµατα κατάστασης...25 Προειδοποιητικά µηνύµατα...25 Μηνύµατα σφαλµάτων...25 Μηνύµατα για κρίσιµα σφάλµατα...25 Αλλαγή ρυθµίσεων συσκευής...26 Χρήση του Κέντρου λειτουργιών HP (Windows)...26 Χρήση του λογισµικού φωτογραφιών και απεικόνισης HP...27 Κείµενο και σύµβολα...29 Πληκτρολόγηση αριθµών και κειµένου στο πληκτρολόγιο του πίνακα ελέγχου...29 Για να εισαγάγετε κείµενο...29 Για να εισαγάγετε διάστηµα, παύση ή σύµβολο...30 Για να διαγράψετε ένα γράµµα, αριθµό ή σύµβολο...30 Πληκτρολόγηση κειµένου χρησιµοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο (µόνο ορισµένα µοντέλα)...30 ιαθέσιµα σύµβολα για κλήση αριθµών φαξ (µόνο ορισµένα µοντέλα)...31 Τοποθέτηση πρωτοτύπων...32 Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων (ADF)...32 Τοποθέτηση πρωτοτύπου σττη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή

6 Επιλογή µέσων εκτύπωσης...34 Συµβουλές για την επιλογή και χρήση των µέσων εκτύπωσης...34 Κατανόηση προδιαγραφών υποστηριζόµενων µέσων...35 Κατανόηση υποστηριζόµενων µεγεθών...36 Κατανόηση υποστηριζόµενων τύπων και βαρών µέσων...38 Ρύθµιση ελάχιστων περιθωρίων...39 Τοποθέτηση µέσων...40 Ρύθµιση δίσκων...43 Εκτύπωση σε ειδικό µέσο και µέσο προσαρµοσµένου µεγέθους...44 Για εκτύπωση σε ειδικό µέσο ή µέσο προσαρµοσµένου µεγέθους (Windows)...45 Για εκτύπωση σε ειδικό µέσο ή µέσο προσαρµοσµένου µεγέθους (Mac OS)...45 Εκτύπωση χωρίς περιθώρια...46 Για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο χωρίς περιθώρια (Windows) Για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο χωρίς περιθώρια (Mac OS)...47 Ρύθµιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης (µόνο ορισµένα µοντέλα)...47 Ρύθµιση αριθµών φαξ ως καταχωρήσεις ή οµάδες γρήγορης κλήσης...47 Για να ρυθµίσετε καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης...48 Για να ορίσετε µια οµάδα γρήγορης κλήσης Ρύθµιση φακέλων δικτύου ως καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης (ορισµένα µοντέλα)...50 Για να ρυθµίσετε καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης...50 Εκτύπωση και προβολή λίστας καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης...50 Για να εκτυπώσετε τη λίστα καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης...51 Για να προβάλετε µια λίστα καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης Εκτύπωση Αλλαγή ρυθµίσεων εκτύπωσης...52 Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις για τις τρέχουσες εργασίες από µια εφαρµογή (Windows)...52 Για να αλλάξετε τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις για όλες τις επόµενες εργασίες (Windows)...52 Για να αλλάξετε ρυθµίσεις (Mac OS)...53 Εκτύπωση και στις δυο όψεις (εκτύπωση διπλής όψης)...53 Οδηγίες για εκτύπωση και στις δύο όψεις µιας σελίδας...53 Για να πραγµατοποιήσετε εκτύπωση διπλής όψης (Windows)...54 Για να πραγµατοποιήσετε αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης (Mac OS)...54 Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης Αντιγραφή ηµιουργία αντιγράφων από τον πίνακα ελέγχου...56 Αλλαγή των ρυθµίσεων αντιγραφής...56 Περικοπή πρωτοτύπου (µόνο στα µοντέλα µε έγχρωµη οθόνη)...57 Ακύρωση εργασίας αντιγραφής Σάρωση Σάρωση πρωτοτύπου...58 Ρύθµιση άµεσης ψηφιακής αρχειοθέτησης (µόνο σε ορισµένα µοντέλα)...59 Σάρωση πρωτοτύπου σε φάκελο δικτύου...60 Σάρωση πρωτοτύπου σε πρόγραµµα υπολογιστή (απευθείας σύνδεση)...60 Σάρωση πρωτοτύπου σε συσκευή µνήµης...61 Χρήση της Σάρωσης web µέσω του ενσωµατωµένου web server

7 Περιεχόµενα Σάρωση από πρόγραµµα συµβατό µε TWAIN ή WIA...62 Για σάρωση από πρόγραµµα συµβατό µε TWAIN Για σάρωση από πρόγραµµα συµβατό µε WIA...62 Επεξεργασία σαρωµένου πρωτοτύπου...63 Επεξεργασία σαρωµένης φωτογραφίας ή γραφικού...63 Επεξεργασία σαρωµένου εγγράφου από το λογισµικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR)...63 Αλλαγή ρυθµίσεων σάρωσης Ακύρωση εργασίας σάρωσης Εργασία µε συσκευές µνήµης (µόνο ορισµένα µοντέλα) Τοποθέτηση κάρτας µνήµης...65 Σύνδεση ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής...66 Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης...68 Προβολή φωτογραφιών...69 Προβολή φωτογραφιών (µόνο στα µοντέλα µε έγχρωµη οθόνη)...70 Προβολή φωτογραφιών από τον υπολογιστή...70 Εκτύπωση φωτογραφιών από τον πίνακα ελέγχου...70 Εκτύπωση φωτογραφιών µε τη χρήση φύλλου δοκιµαστικής εκτύπωσης...70 Εκτύπωση πανοραµικών φωτογραφιών...73 Εκτύπωση φωτογραφιών διαβατηρίου...75 Εκτύπωση φωτογραφιών από βίντεο...76 Αποθήκευση φωτογραφιών στον υπολογιστή Φαξ (µόνο ορισµένα µοντέλα) Αποστολή φαξ...79 Αποστολή τυπικού φαξ...79 Μη αυτόµατη αποστολή φαξ από τηλέφωνο...80 Αποστολή φαξ µε τη λειτουργία παρακολούθησης κλήσης...81 Αποστολή φαξ µε την επιλογή µετάδοσης φαξ (µόνο στα µοντέλα µε έγχρωµη οθόνη)...82 Λήψη φαξ...83 Μη αυτόµατη λήψη φαξ...83 Ρύθµιση εφεδρικής λήψης φαξ...84 Επανεκτύπωση ληφθέντων φαξ από τη µνήµη Προώθηση φαξ σε άλλο αριθµό...86 Μπλοκάρισµα ανεπιθύµητων αριθµών φαξ...87 Ρύθµιση της λειτουργίας ανεπιθύµητων αριθµών φαξ...87 Προσθήκη αριθµών στη λίστα ανεπιθύµητων αριθµών φαξ...87 Κατάργηση αριθµών από τη λίστα ανεπιθύµητων αριθµών φαξ...89 Προβολή λίστας ανεπιθύµητων αριθµών φαξ

8 Αλλαγή ρυθµίσεων φαξ Ρύθµιση κεφαλίδας φαξ...89 Ρύθµιση λειτουργίας απάντησης (Αυτόµατη απάντηση)...90 Ορισµός αριθµού κτύπων πριν την απάντηση...91 Αλλαγή απάντησης σε συνδυασµό κτύπων για διακριτό ήχο κλήσης...91 Ρύθµιση λειτουργίας διόρθωσης σφαλµάτων φαξ...92 Για να ρυθµίσετε τη λειτουργία διόρθωσης σφαλµάτων φαξ...92 Ρύθµιση τύπου κλήσης...92 Για να ρυθµίσετε τον τύπο κλήσης...93 Ρύθµιση επιλογών επανάκλησης...93 Για να ρυθµίσετε τις επιλογές επανάκλησης...93 Ρύθµιση ταχύτητας φαξ...93 Φαξ µέσω του internet...94 Έλεγχος ρύθµισης φαξ...94 Χρήση αναφορών...95 Εκτύπωση αναφορών επιβεβαίωσης φαξ...95 Εκτύπωση αναφορών σφαλµάτων φαξ...96 Εκτύπωση και προβολή του µητρώου φαξ...97 Ακύρωση φαξ ιαµόρφωση και διαχείριση ιαχείριση της συσκευής...99 Επισκόπηση εργασιών διαχείρισης...99 Παρακολούθηση συσκευής ιαχείριση συσκευής Χρήση εργαλείων διαχείρισης συσκευής Ενσωµατωµένος web server Για να ανοίξετε τον ενσωµατωµένο Web server Ενσωµατωµένος web server Εργαλειοθήκη (Windows) Για να ανοίξετε την Εργαλειοθήκη Καρτέλες Εργαλειοθήκης HP Printer Utility (Mac OS) Για να ανοίξετε το HP Printer Utility Καρτέλες του HP Printer Utility Network Printer Setup Utility (Mac OS) Λογισµικό HP Web Jetadmin HP Instant Support Ασφάλεια και ιδιωτικό απόρρητο Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο HP Instant Support myprintmileage Κατανόηση της σελίδας αυτόµατου διαγνωστικού ελέγχου συσκευής Κατανόηση της σελίδας διαµόρφωσης δικτύου Ορισµοί εµβέλειας καναλιού

9 Περιεχόµενα Ρύθµιση επιλογών δικτύου Αλλαγή βασικών ρυθµίσεων δικτύου Χρήση του οδηγού ρύθµισης ασύρµατης σύνδεσης Προβολή και εκτύπωση ρυθµίσεων δικτύου Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ασύρµατης λειτουργίας Αλλαγή ρυθµίσεων δικτύου για προχωρηµένους Ρύθµιση ταχύτητας σύνδεσης Για προβολή των ρυθµίσεων IP Για αλλαγή των ρυθµίσεων IP Ρύθµιση συσκευής για φαξ (µόνο ορισµένα µοντέλα) Ρύθµιση φαξ (παράλληλα τηλεφωνικά συστήµατα) Επιλογή σωστής ρύθµισης φαξ για το σπίτι ή το γραφείο Επιλέξτε τη ρύθµιση φαξ που αντιστοιχεί στην περίπτωσή σας Περίπτωση A: Ξεχωριστή γραµµή φαξ (δεν λαµβάνονται φωνητικές κλήσεις) Περίπτωση Β: Ρύθµιση συσκευής για DSL Περίπτωση Γ: Ρύθµιση συσκευής µε τηλεφωνικό σύστηµα PBX ή γραµµή ISDN Περίπτωση : Λειτουργία φαξ µε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης στην ίδια γραµµή Περίπτωση E: Κοινή γραµµή τηλεφώνου/φαξ Περίπτωση ΣΤ: Κοινή γραµµή τηλεφώνου/φαξ µε φωνητικό ταχυδροµείο Περίπτωση Ζ: Γραµµή φαξ κοινή µε µόντεµ υπολογιστή (δεν λαµβάνονται φωνητικές κλήσεις) Περίπτωση Η: Κοινή γραµµή τηλεφώνου/φαξ µε µόντεµ υπολογιστή Περίπτωση Θ: Κοινή γραµµή τηλεφώνου/φαξ µε τηλεφωνητή Περίπτωση Ι: Κοινή χρήση φωνητικής γραµµής/γραµµής φαξ µε µόντεµ υπολογιστή και τηλεφωνητή Περίπτωση Κ: Κοινή χρήση φωνητικής γραµµής/γραµµής φαξ µε µόντεµ υπολογιστή και φωνητικό ταχυδροµείο Ρύθµιση φαξ σειριακού τύπου ιαµόρφωση συσκευής (Windows) Απευθείας σύνδεση Για να εγκαταστήσετε το λογισµικό πριν από τη σύνδεση της συσκευής (συνιστάται) Για να συνδέσετε τη συσκευή πριν την εγκατάσταση του λογισµικού Για να χρησιµοποιείτε από κοινού τη συσκευή σε ένα τοπικά κοινόχρηστο δίκτυο Σύνδεση δικτύου Για να εγκαταστήσετε τη συσκευή σε ένα δίκτυο Για εγκατάσταση του λογισµικού της συσκευής σε υπολογιστές-πελάτες Για να εγκαταστήσετε το πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή χρησιµοποιώντας τη λειτουργία προσθήκης εκτυπωτή ιαµόρφωση συσκευής (Mac OS) Για να εγκαταστήσετε το λογισµικό για δίκτυο ή απευθείας σύνδεση Για να έχετε κοινόχρηστη τη συσκευή σε ένα τοπικά κοινόχρηστο δίκτυο

10 Ρύθµιση της συσκευής για ασύρµατη επικοινωνία (µόνο ορισµένα µοντέλα) Κατανόηση ρυθµίσεων ασύρµατου δικτύου Για να ρυθµίσετε την ασύρµατη επικοινωνία από τον πίνακα ελέγχου µε τον οδηγό ρύθµισης ασύρµατης σύνδεσης Για να ρυθµίσετε µια ασύρµατη επικοινωνία χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα εγκατάστασης (Windows) Για να ρυθµίσετε την ασύρµατη επικοινωνία µε το SecureEasySetup (SES) Για να ρυθµίσετε τη συσκευή σε ένα ασύρµατο δίκτυο (Mac OS) Για να απενεργοποιήσετε την ασύρµατη επικοινωνία Οδηγίες για µείωση των παρεµβολών σε ασύρµατο δίκτυο Οδηγίες για την σφάλεια ασύρµατου δικτύου Για να προσθέσετε διευθύνσεις υλικού σε ένα σηµείο ασύρµατης πρόσβασης (WAP) Άλλες οδηγίες Ρύθµιση συσκευής για επικοινωνία Bluetooth Για να ρυθµίσετε τη συσκευή για επικοινωνία Bluetooth µέσω του ενσωµατωµένου web server Σύνδεση συσκευής µε Bluetooth Σύνδεση συσκευής µε Bluetooth σε Windows Σύνδεση συσκευής µε Bluetooth σε Mac OS Ρύθµιση ασφάλειας Bluetooth για τη συσκευή Χρήση κλειδιού πρόσβασης, για έλεγχο ταυτότητας συσκευών Bluetooth Για να ρυθµίσετε τη συσκευή ώστε να είναι ορατή ή µη ορατή από συσκευές Bluetooth Επαναφορά ρυθµίσεων Bluetooth µέσω του ενσωµατωµένου web server Κατάργηση εγκατάστασης και επανεγκατάσταση λογισµικού Συντήρηση και αντιµετώπιση προβληµάτων Υποστηριζόµενα δοχεία µελάνης Αντικαστήστε τα δοχεία µελάνης Συντήρηση κεφαλών εκτύπωσης Για να ελέγξετε την κατάσταση των κεφαλών εκτύπωσης Για να εκτυπώσετε µια σελίδα διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης Για να ευθυγραµµίσετε τις κεφαλές εκτύπωσης Για να κάνετε βαθµονόµηση της γραµµής τροφοδοσίας Για να καθαρίσετε τις κεφαλές εκτύπωσης Για να καθαρίσετε τις επαφές των κεφαλών εκτύπωσης µε µη αυτόµατο τρόπο Για να αντικαταστήσετε τις κεφαλές εκτύπωσης Φύλαξη αναλωσίµων εκτύπωσης Φύλαξη δοχείων µελάνης Αποθήκευση κεφαλών εκτύπωσης Καθαρισµός της συσκευής Καθαρισµός της γυάλινης επιφάνειας Καθαρισµός του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων (ADF) Καθαρισµός εξωτερικής επιφάνειας Συµβουλές και πηγές αντιµετώπισης προβληµάτων

11 Περιεχόµενα Επίλυση προβληµάτων εκτύπωσης Μη αναµενόµενος τερµατισµός της συσκευής Εµφάνιση µηνύµατος στην οθόνη του πίνακα ελέγχου Η συσκευή δεν αποκρίνεται (δεν εκτυπώνεται τίποτα) Η συσκευή δεν δέχεται την κεφαλή εκτύπωσης Η συσκευή χρειάζεται πολύ χρόνο για να εκτυπώσει Εκτύπωση κενής σελίδας ή µέρους της σελίδας Κάτι λείπει ή είναι λάθος στη σελίδα Η τοποθέτηση του κειµένου ή των γραφικών είναι λανθασµένη Η συσκευή εκτυπώνει µισή σελίδα και, στη συνέχεια, εξάγει το χαρτί Κακή ποιότητα εκτύπωσης και µη αναµενόµενες εκτυπώσεις Εκτυπώσεις κακής ποιότητας Εκτύπωση ακατανόητων χαρακτήρων Το µελάνι απλώνεται Το µελάνι δεν γεµίζει πλήρως το κείµενο ή τα γραφικά Η εκτύπωση είναι αχνή ή µε θαµπά χρώµατα Τα χρώµατα εκτυπώνονται σαν ασπρόµαυρα Εκτυπώνονται λάθος χρώµατα Στην εκτύπωση τα χρώµατα είναι ανακατεµένα Τα χρώµατα δεν είναι σωστά ευθυγραµµισµένα Γραµµές ή κουκίδες λείπουν από κείµενο ή γραφικά Επίλυση προβληµάτων τροφοδοσίας χαρτιού εν είναι δυνατή η τοποθέτηση του προαιρετικού ίσκου Παρουσιάστηκε άλλο πρόβληµα τροφοδοσίας χαρτιού Επίλυση προβληµάτων αντιγραφής εν βγαίνει κανένα αντίγραφο Τα αντίγραφα είναι κενά Έγινε αντιγραφή λανθασµένου πρωτοτύπου Λείπουν έγγραφα ή είναι αχνά Γίνεται σµίκρυνση του µεγέθους Η ποιότητα του αντιγράφου δεν είναι καλή Τα ελαττώµατα των αντιγράφων είναι εµφανή Εµφάνιση µηνυµάτων σφαλµάτων Η συσκευή εκτυπώνει µισή σελίδα και, στη συνέχεια, εξάγει το χαρτί Επίλυση προβληµάτων σάρωσης Ο σαρωτής δεν έκανε καµία ενέργεια Η σάρωση διαρκεί πάρα πολύ Ένα µέρος του εγγράφου δεν έχει σαρωθεί ή λείπει κείµενο εν είναι δυνατή η επεξεργασία του κειµένου Εµφάνιση µηνυµάτων σφάλµατος Η εικόνα που σαρώσατε είναι κακής ποιότητας Τα ελαττώµατα σάρωσης είναι εµφανή εν είναι δυνατή η σάρωση σε φάκελο δικτύου (ψηφιακά αρχεία) Επίλυση προβληµάτων σάρωσης Ο έλεγχος φαξ απέτυχε

12 Επίλυση προβληµάτων σε φωτογραφίες (κάρτα µνήµης) Η συσκευή δεν είναι δυνατό να διαβάσει την κάρτα µνήµης Η συσκευή δεν είναι δυνατό να διαβάσει φωτογραφίες από την κάρτα µνήµης Μερικές φωτογραφίες της κάρτας µνήµης δεν θα εκτυπωθούν και έτσι η εργασία εκτύπωσης θα ακυρωθεί Η συσκευή εκτυπώνει µισή σελίδα και, στη συνέχεια, εξάγει το χαρτί Επίλυση προβληµάτων διαχείρισης συσκευής εν είναι δυνατό το άνοιγµα του ενσωµατωµένου Web server Αντιµετώπιση προβληµάτων ζητηµάτων εγκατάστασης Συµβουλές εγκατάστασης υλικού Συµβουλές εγκατάστασης λογισµικού Επίλυση προβληµάτων ευθυγράµµισης σελίδας Επίλυση προβληµάτων εγκατάστασης λογισµικού Επίλυση προβληµάτων δικτύου Επίλυση προβληµάτων ασύρµατης σύνδεσης Αποκατάσταση εµπλοκών Αποκατάσταση εµπλοκής στη συσκευή Αποκατάσταση εµπλοκής στο ADF Συµβουλές για να αποφύγετε εµπλοκές Α Β Γ Αναλώσιµα και εξαρτήµατα HP Online παραγγελία αναλώσιµων εκτύπωσης Εξαρτήµατα Αναλώσιµα Κασέτες µελανιού Κεφαλές εκτύπωσης Μέσα εκτύπωσης HP Υποστήριξη και εγγύηση Λήψη ηλεκτρονικής βοήθειας Λήψη τηλεφωνικής υποστήριξης από την HP Πριν καλέσετε Αριθµοί τηλεφωνικής υποστήριξης ήλωση περιορισµένης εγγύησης της Hewlett-Packard Προετοιµασία συσκευής για µεταφορά Αφαίρεση δοχείων µελάνης και κεφαλών εκτύπωσης πριν από τη µεταφορά Αφαιρέστε την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου Συσκευασία της συσκευής Προδιαγραφές συσκευής Φυσικές προδιαγραφές Λειτουργίες και δυνατότητες προϊόντος Προδιαγραφές επεξεργαστή και µνήµης Aπαιτήσεις συστήµατος Προδιαγραφές πρωτοκόλλου δικτύου Προδιαγραφές ενσωµατωµένου web server Προδιαγραφές εκτύπωσης Ανάλυση εκτύπωσης Προδιαγραφές αντιγραφής Προδιαγραφές φαξ Προδιαγραφές σάρωσης

13 Περιεχόµενα Προδιαγραφές ψηφιακής αρχειοθέτησης Προδιαγραφές περιβάλλοντος Προδιαγραφές ηλεκτρικής σύνδεσης Προδιαγραφές εκποµπής ήχου (εκτύπωση σε πρόχειρη λειτουργία, επίπεδα θορύβου σύµφωνα µε ISO 7779) Υποστηριζόµενες συσκευές Προδιαγραφές καρτών µνήµης Πληροφορίες κανονισµών ήλωση FCC Shielded cables Exposure to radio frequency radiation (wireless products only) Notice to users of the U.S. telephone network Σηµείωση για τους χρήστες του τηλεφωνικού δικτύου του Καναδά Σηµείωση για χρήστες στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο Άλλες πληροφορίες κανονισµών ήλωση ΕΜΙ (Κορέα) ήλωση VCCI (Ιαπωνία) Κανονιστικός αριθµός µοντέλου ήλωση για το καλώδιο ρεύµατος Κατηγοριοποίηση λυχνιών LED Πληροφορίες κανονισµών για τα ασύρµατα προϊόντα Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs Canadien Notice to users in Brazil/Notificação de Normas de Uso de Dispositivos Sem Fio do Brasil Σηµείωση για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (αγγλικά) Σηµείωση για χρήστες στη Γαλλία Σηµείωση για χρήστες στην Γερµανία Σηµείωση για χρήστες στην Ιταλία Σηµείωση για χρήστες στην Ισπανία ήλωση συµµόρφωσης Πρόγραµµα περιβαλλοντικής αειφορίας Μείωση και εξάλειψη Κατανάλωση ενέργειας Πληροφορίες για τη µπαταρία Φύλλα δεδοµένων ασφάλειας υλικών Ανακύκλωση Συσκευασία προϊόντος Πλαστικά εξαρτήµατα Απόρριψη άχρηστου εξοπλισµού από χρήστες νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Προϊόντα και αναλώσιµα της HP Ευρετήριο

14 1 Τα πρώτα βήµατα Σε αυτόν τον οδηγό παρέχονται λεπτοµέρειες για τον τρόπο χρήσης της συσκευής και την επίλυση προβληµάτων. Εύρεση άλλων πηγών για το προϊόν Άτοµα µε ειδικές ανάγκες Κατανόηση των εξαρτηµάτων της συσκευής HP All-in-One Εύρεση άλλων πηγών για το προϊόν Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν και επιπλέον πληροφορίες αντιµετώπισης προβληµάτων που δεν περιλαµβάνονται σε αυτόν τον οδηγό από τις παρακάτω πηγές: Πηγή Περιγραφή Θέση Αφίσα εγκατάστασης και ρύθµισης Οδηγός εκκίνησης Αρχείο readme και σηµειώσεις έκδοσης Ενσωµατωµένος Web server (σύνδεση δικτύου) Εργαλειοθήκη (Microsoft Windows ) HP Printer Utility (Mac OS) Παρέχει εικονογραφηµένες πληροφορίες για την εγκατάσταση και τη ρύθµιση. Παρέχει οδηγίες για την εγκατάσταση της συσκευής και πληροφορίες σχετικά µε θέµατα εγγύησης και ασφάλειας. Παρέχουν τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και συµβουλές αντιµετώπισης προβληµάτων. Σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλετε πληροφορίες κατάστασης, να αλλάξετε ρυθµίσεις και να διαχειριστείτε τη συσκευή από οποιονδήποτε υπολογιστή στο δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Ενσωµατωµένος web server. Παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση των κεφαλών εκτύπωσης και την πρόσβαση στις υπηρεσίες συντήρησης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Εργαλειοθήκη (Windows). Περιέχει εργαλεία για τη διαµόρφωση των ρυθµίσεων εκτύπωσης, τη βαθµονόµηση Μαζί µε τη συσκευή παρέχεται και µια έντυπη έκδοση του εγγράφου. Μαζί µε τη συσκευή παρέχεται και µια έντυπη έκδοση του εγγράφου. Περιλαµβάνεται στο Starter CD. ιαθέσιµο µέσω οποιουδήποτε τυπικού προγράµµατος περιήγησης στο Web. Η Εργαλειοθήκη εγκαθίσταται τυπικά µε το λογισµικό της συσκευής ως διαθέσιµη επιλογή εγκατάστασης. Η εγκατάσταση του HP Printer Utility γίνεται µε το λογισµικό της συσκευής. 10 Τα πρώτα βήµατα

15 (συνέχεια) Πηγή Περιγραφή Θέση της συσκευής, τον καθαρισµό των κεφαλών εκτύπωσης, την εκτύπωση της σελίδας διαµόρφωσης, την online παραγγελία αναλωσίµων και την εύρεση πληροφοριών υποστήριξης στην τοποθεσία Web. Μπορείτε επίσης να διαµορφώσετε τις ρυθµίσεις ασύρµατης εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε HP Printer Utility (Mac OS). HP Instant Support Πίνακας ελέγχου Αρχεία καταγραφής και αναφορές Σελίδα αυτοδιαγνωστικού ελέγχου Σελίδα διαµόρφωσης δικτύου Σας βοηθάει να προσδιορίσετε, να διαγνώσετε και να επιλύσετε προβλήµατα εκτύπωσης γρήγορα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε HP Instant Support. Παρέχει πληροφορίες κατάστασης, σφαλµάτων και προειδοποιήσεων σχετικά µε λειτουργίες. Παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε συµβάντα που έχουν παρουσιαστεί. Πληροφορίες συσκευής: Όνοµα προϊόντος Αριθµός µοντέλου Αριθµός σειράς Αριθµός έκδοσης firmware Εγκατεστηµένα εξαρτήµατα (για παράδειγµα, µονάδα αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης) Αριθµός σελίδων που έχουν εκτυπωθεί από τους δίσκους και τα εξαρτήµατα Επίπεδα µελανιών Κατάσταση κεφαλής εκτύπωσης Παρέχει πληροφορίες διαµόρφωσης δικτύου. ιαθέσιµη από οποιοδήποτε τυπικό πρόγραµµα περιήγησης στο Web ή την Εργαλειοθήκη (Windows). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Πίνακας ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Παρακολούθηση συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Κατανόηση της σελίδας αυτόµατου διαγνωστικού ελέγχου συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Κατανόηση της σελίδας διαµόρφωσης δικτύου. Εύρεση άλλων πηγών για το προϊόν 11

16 Κεφάλαιο 1 (συνέχεια) Πηγή Περιγραφή Θέση Εκτύπωση διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης Τοποθεσίες Web της HP Τηλεφωνική υποστήριξη της HP Βοήθεια λογισµικού φωτογραφιών και απεικόνισης HP Κάνει διάγνωση προβληµάτων που επηρεάζουν την ποιότητα εκτύπωσης και σας βοηθά να αποφασίσετε εάν πρέπει να εκτελέσετε εργαλεία συντήρησης για τη βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης. Παρέχουν τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά µε το λογισµικό του εκτυπωτή, τα προϊόντα και την υποστήριξη. Παρέχει πληροφορίες για επικοινωνία µε την HP. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, αυτή η υποστήριξη παρέχεται συχνά χωρίς χρέωση. Παρέχει πληροφορίες για τη χρήση του λογισµικού. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Για να εκτυπώσετε µια σελίδα διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Λήψη τηλεφωνικής υποστήριξης από την HP. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Χρήση του λογισµικού φωτογραφιών και απεικόνισης HP. Άτοµα µε ειδικές ανάγκες Η συσκευή παρέχει διάφορες λειτουργίες πρόσβασης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Προβλήµατα όρασης Η πρόσβαση στο λογισµικό της συσκευής για άτοµα µε προβλήµατα όρασης είναι δυνατή µέσω των επιλογών και λειτουργιών για άτοµα µε ειδικές ανάγκες του λειτουργικού σας συστήµατος'. Επιπλέον, υποστηρίζει τεχνολογία, όπως ανάγνωση οθόνης, σύστηµα ανάγνωσης Μπράιγ και εφαρµογές υπαγόρευσης. Για τους χρήστες µε αχρωµατοψία, τα έγχρωµα κουµπιά και οι καρτέλες που χρησιµοποιούνται στο λογισµικό και στον εκτυπωτή HP, διαθέτουν απλό κείµενο ή ετικέτες µε εικονίδια που αποδίδουν την κατάλληλη ενέργεια. Κινητικά προβλήµατα Για τους χρήστε µε κινητικά προβλήµατα, οι λειτουργίες του λογισµικού της συσκευής µπορούν να εκτελεστούν µε εντολές στο πληκτρολόγιο. Το λογισµικό υποστηρίζει και επιλογές των Windows για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, όπως ασύγχρονα πλήκτρα, εναλλαγή πλήκτρων, φίλτρο πλήκτρων και πλήκτρα ποντικού. Η χρήση των θυρών, των κουµπιών, των δίσκων και των οδηγών χαρτιού της συσκευής µπορεί να γίνει από χρήστες µε δυνατότητες περιορισµένης πρόσβασης. Υποστήριξη Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση αυτού του προϊόντος και τη δέσµευση της HP' για τη δηµιουργία προϊόντων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP' στο Web στη διεύθυνση 12 Τα πρώτα βήµατα

17 Για πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του προϊόντος από άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε λειτουργικά συστήµατα Mac OS, επισκεφθείτε την τοποθεσία web της Apple στη διεύθυνση Κατανόηση των εξαρτηµάτων της συσκευής HP All-in-One Μπροστινή πλευρά Περιοχή αναλωσίµων εκτύπωσης Υποδοχές καρτών µνήµης Πίσω όψη Πίνακας ελέγχου Πληροφορίες σύνδεσης Μπροστινή πλευρά 1 Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων (ADF) 2 Κρύσταλλο σαρωτή 3 Πίνακας ελέγχου (διαφέρει βάση του µοντέλου HP All-in-One που διαθέτετε) 4 Οθόνη (διαφέρει βάση του µοντέλου που διαθέτετε) 5 ίσκος εξόδου 6 Προέκταση δίσκου εξόδου 7 Οδηγοί µήκους/πλάτους 8 ίσκος 1 9 ίσκος 2 (διατίθεται µε ορισµένα µοντέλα) 10 Θύρα ενιαίου σειριακού διαύλου (USB) (µε δυνατότητα PictBridge) Κατανόηση των εξαρτηµάτων της συσκευής HP All-in-One 13

18 Κεφάλαιο 1 (συνέχεια) 11 Υποδοχές καρτών µνήµης 12 Λυχνία συσκευών µνήµης 13 ίσκος τροφοδότη εγγράφων 14 Οδηγοί πλάτους Περιοχή αναλωσίµων εκτύπωσης 1 Θύρα δοχείων µελάνης 2 οχεία µελάνης 3 Θύρα φορέα δοχείων µελάνης 4 Κεφαλές εκτύπωσης 5 Κούµπωµα κεφαλής εκτύπωσης Υποδοχές καρτών µνήµης 14 Τα πρώτα βήµατα

19 1 CompactFlash (I και II) 2 Secure Digital, MultiMediaCard (MMC), Secure MultiMedia Card 3 Κάρτα xd 4 Κάρτες Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro 5 Θύρα ενιαίου σειριακού διαύλου (USB) (µε δυνατότητα PictBridge) Πίσω όψη 1 Υποδοχή τροφοδοσίας 2 Θύρα δικτύου Ethernet 3 Πίσω θύρα ενιαίου σειριακού διαύλου (USB) 4 Θύρες φαξ (1-LINE και 2-EXT) (διατίθεται σε ορισµένα µοντέλα) 5 Πίσω κάλυµµα πρόσβασης (για τα µοντέλα χωρίς µονάδα αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης) 6 Εξάρτηµα αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης (διατίθεται σε ορισµένα µοντέλα) Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιµες διατάξεις και λειτουργίες στον πίνακα ελέγχου εξαρτώνται από το µοντέλο που έχετε. Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν τα κουµπιά, τις λυχνίες και τις οθόνες του πίνακα ελέγχου. Το µοντέλο που διαθέτετε ενδέχεται να µην έχει όλες τις λειτουργίες που περιγράφονται. Κατανόηση των εξαρτηµάτων της συσκευής HP All-in-One 15

20 Κεφάλαιο 1 Κουµπιά και λυχνίες πίνακα ελέγχου Το παρακάτω διάγραµµα και ο σχετικός πίνακας παρέχουν µια σύντοµη αναφορά στις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου της συσκευής. Ετικέτα Όνοµα και περιγραφή 1 Κουµπιά γρήγορης κλήσης µε ένα πάτηµα: Παρέχουν πρόσβαση στους πέντε πρώτους αριθµούς γρήγορης κλήσης. 2 Γρήγορη κλήση: Επιλέγει έναν αριθµό γρήγορης κλήσης. 3 Μενού Σάρωση: Εµφανίζει το µενού "Σάρωση σε" για επιλογή προορισµού σάρωσης. 4 Ψηφιακή αρχειοθέτηση: Σαρώνει και αποθηκεύει ένα έγγραφο σε ένα φάκελο και επιτρέπει την κοινή χρήση εγγράφων µε άλλους χρήστες του δικτύου. 5 Μενού Φαξ: Εµφανίζει το "Μενού Φαξ" για ορισµό επιλογών. 6 Η λειτουργικότητα και το όνοµα αυτού του κουµπιού εξαρτάται από τη χώρα/περιοχή στην οποία πωλείται η συσκευή. Ανάλυση: Ρυθµίζει την ανάλυση για το φαξ που αποστέλλετε. Λειτουργία µπλοκαρίσµατος ανεπιθύµητων φαξ: Εµφανίζει το µενού "Ρύθµιση φραγής ανεπιθύµητων φαξ" για τη διαχείριση ανεπιθύµητων κλήσεων φαξ. Πρέπει να εγγραφείτε σε µια υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος για να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. 7 Πληκτρολόγιο: Παρέχει δυνατότητα εισαγωγής αριθµών, τιµών ή κειµένου φαξ. 8 Οθόνη: Εµφανίζει τα µενού και τα µηνύµατα. 9 Αριστερό βέλος: Μειώνει την τιµή στην οθόνη. 10 OK: Επιλέγει ένα µενού ή µια ρύθµιση στην οθόνη. 11 εξί βέλος: Αυξάνει την τιµή στην οθόνη. 12 Λυχνία προσοχής: Όταν αναβοσβήνει η λυχνία προσοχής, υποδεικνύει ότι παρουσιάστηκε σφάλµα που απαιτεί την προσοχή σας. 13 Σµίκρυνση/Μεγέθυνση: Αλλάζει το µέγεθος αντιγράφου προς εκτύπωση. 14 Μενού αντιγραφής: Εµφανίζει το µενού "Αντιγραφή" για ορισµό επιλογών. 16 Τα πρώτα βήµατα

HP Officejet 7200 All-in-One series

HP Officejet 7200 All-in-One series HP Officejet 7200 All-in-One series HP Officejet 7200 All-in-One series Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET 4500. Οδηγός χρήσης A909 G510

OFFICEJET 4500. Οδηγός χρήσης A909 G510 OFFICEJET 4500 Οδηγός χρήσης A909 G510 HP Officejet 4500 (G510) All-in- One series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα 2009 Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard Development Company,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Podręcznik użytkownika Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2007 Copyright Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro K550 Series. Οδηγός χρήσης

HP Officejet Pro K550 Series. Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro K550 Series Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro K550 Series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες πνευµατικής ιδιοκτησίας 2005 Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett- Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1,

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 6200 series all-in-one

HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 2570 All-in-One series

HP Photosmart 2570 All-in-One series HP Photosmart 2570 All-in-One series HP Photosmart 2570 All-in-One series Οδηγός χρήσης Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8000. Οδηγός χρήσης A809

OFFICEJET PRO 8000. Οδηγός χρήσης A809 OFFICEJET PRO 8000 Οδηγός χρήσης A809 Εκτυπωτής HP Officejet Pro 8000 (A809) Series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Προειδοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET 6500A. Οδηγός χρήσης E710

OFFICEJET 6500A. Οδηγός χρήσης E710 OFFICEJET 6500A Οδηγός χρήσης E710 HP Officejet 6500A (E710) e-all-in-one series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Προειδοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one. Οδηγός χρήσης

HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one. Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

hp officejet 4200 series all-in-one

hp officejet 4200 series all-in-one hp officejet 4200 series all-in-one οδηγός χρήσης hp officejet 4200 series all-in-one 2004 Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard Development Company, LP Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625. Oδηγóς χρήσης

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625. Oδηγóς χρήσης DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 Oδηγóς χρήσης HP Deskjet Ink Advantage 4615 All-in-One series/hp Deskjet Ink Advantage 4625 e-all-in-one series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2012

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης HP Officejet 150 Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 2, 1/2014 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet Σειρά 9800

HP Deskjet Σειρά 9800 HP Deskjet 9800 HP Deskjet Σειρά 9800 Οδηγός Χρήσης Πληροφορίες περί πνευµατικών δικαιωµάτων Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή ή µετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς HP Photosmart 380 series. Ελληνικά

Οδηγός αναφοράς HP Photosmart 380 series. Ελληνικά Οδηγός αναφοράς HP Photosmart 380 series Ελληνικά Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα Πνευµατικά δικαιώµατα 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 6500 Series

Οδηγός χρήσης 6500 Series Οδηγός χρήσης 6500 Series Μάιος 2007 www.lexmark.com Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Χρησιμοποιήστε μόνο την πηγή τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχονται με το προϊόν αυτό ή την εγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO CM1410 COLOR ΣΕΙΡΑ MFP. Οδηγός Χρήσης

LASERJET PRO CM1410 COLOR ΣΕΙΡΑ MFP. Οδηγός Χρήσης LASERJET PRO CM1410 COLOR ΣΕΙΡΑ MFP Οδηγός Χρήσης Σειρά έγχρωμων εκτυπωτών HP LaserJet Pro CM1410 Color MFP Οδηγός χρήσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2010 Copyright Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

HP Scanjet G2410/G2710. Οδηγός χρήσης

HP Scanjet G2410/G2710. Οδηγός χρήσης HP Scanjet G2410/G2710 Οδηγός χρήσης Περιεχόµενα 1 Τρόπος χρήσης του σαρωτή Πού θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες...3 Πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες...3 Πρόσβαση στον οδηγό χρήσης µε λογισµικό ανάγνωσης

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8500A. Οδηγός έναρξης χρήσης Przewodnik Czynności Wstępnych A910

OFFICEJET PRO 8500A. Οδηγός έναρξης χρήσης Przewodnik Czynności Wstępnych A910 OFFICEJET PRO 8500A Οδηγός έναρξης χρήσης Przewodnik Czynności Wstępnych A910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 470 series. Οδηγός χρήσης

HP Photosmart 470 series. Οδηγός χρήσης HP Photosmart 470 series Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα Πνευµατικά δικαιώµατα 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET 7500A. Οδηγός έναρξης χρήσης Przewodnik Czynności Wstępnych E910

OFFICEJET 7500A. Οδηγός έναρξης χρήσης Przewodnik Czynności Wstępnych E910 OFFICEJET 7500A Οδηγός έναρξης χρήσης Przewodnik Czynności Wstępnych E910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart D7300 series οδηγός χρήσης

HP Photosmart D7300 series οδηγός χρήσης HP Photosmart D7300 series οδηγός χρήσης www.hp.com/support 021 672 280 Argentina (Buenos Aires) Argentina Australia 54-11-4708-1600 0-800-555-5000 www.hp.com/support/ australia 0800 222 47 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

"Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή.

Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή. X6100 Series Οδηγός χρήσης για Windows "Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9 Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή. "Σύνδεση σε δίκτυο" στη σελίδα 75 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Lexmark Pro200 Series

Οδηγός χρήσης Lexmark Pro200 Series Οδηγός χρήσης Lexmark Pro200 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4443 Μοντέλο(α): 2W2, 2WE Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...5 Σχετικά με τον εκτυπωτή σας...6 Σας

Διαβάστε περισσότερα

HP Color LaserJet CP4005

HP Color LaserJet CP4005 HP Color LaserJet CP4005 HP Color LaserJet CP4005 Οδηγός Χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα και άδεια 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή ή µετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Prevail Pro700 Series

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Prevail Pro700 Series Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Prevail Pro700 Series Μάιος 2009 www.lexmark.com Σημαντικό μήνυμα για την ανακύκλωση κασετών μελάνης! Διαβάστε πριν ανοίξετε τη συσκευασία της κασέτας μελάνης Αντιμετωπίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw

HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw Εκτυπωτές hp LaserJet 1160 και hp LaserJet 1320 Οδηγός Χρήστη Σχετικά µε τα Πνευµατικά ικαιώµατα (Copyright) 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης εκτυπωτή Dell V525w

Οδηγός χρήσης εκτυπωτή Dell V525w Οδηγός χρήσης εκτυπωτή Dell V525w Ιανουάριος 2012 www.dell.com support.dell.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4448 Μοντέλο(α): 4d1, 4dE Εμπορικά σήματα Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Οδηγός Χρήσης M276 Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro 200 M276 Series Οδηγός Χρήσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Platinum Pro900 Series

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Platinum Pro900 Series Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Platinum Pro900 Series Μάιος 2009 www.lexmark.com Σημαντικό μήνυμα για την ανακύκλωση κασετών μελάνης! Διαβάστε πριν ανοίξετε τη συσκευασία της κασέτας μελάνης Αντιμετωπίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com

Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Εισαγωγή...4 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...4 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...7 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...7

Διαβάστε περισσότερα