VOGEL-Αντλίες ε σπειροειδές περίβληα Σειρά προϊόντων: LSB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VOGEL-Αντλίες ε σπειροειδές περίβληα Σειρά προϊόντων: LSB"

Transcript

1 el VOGEL-Αντλίες ε σπειροειδές περίβληα Σειρά προϊόντων: LSB Οδηγίες εκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης el ιαφυλάξτε τις για ελλοντική χρήση! Λάβετε υπόψη αυτές τις οδηγίες λειτουργίας πριν από τη εταφορά την εγκατάσταση την έναρξη λειτουργίας κτλ.! Artikel Nr Rev /2012

2 ήλωση συόρφωσης ΕΚ (ισχύει όνο για συγκροτήατα παραδιδόενα πλήρη από την Xylem Water Solutions Austria GmbH) (σύφωνα ε την οδηγία της ΕΚ περί ηχανηάτων 2006/42/ΕΚ, παράρτηα II έρος Α) Με την παρούσα δηλώνει ο κατασκευαστής: Xylem Water Solutions Austria GmbH Ernst Vogel-Strasse Stockerau Austria των συγκροτηάτων αντλιών της σειράς κατασκευής LSB , LSB , LSB , LSB , LSB , LSB , LSB , LSB , LSB , LSB , LSB , LSB , LSB , LSB , LSB , LSB , LSB , LSB , LSB , LSB , LSB , LSB , LSB , LSB , LSB , LSB , LSB , LSB , LSB Τα παραδοθέντα συγκροτήατα πληρούν τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας ΕΚ περί ηχανηάτων 2006/42/EG. Οι παραδιδόενοι αζί ε αυτά κινητήρες εναλλασσόενου ρεύατος συορφώνονται ε τις διατάξεις της οδηγίας περί χαηλής τάσης 2004/108/ΕΚ. Ο ειδικός τεχνικός φάκελος συντάχθηκε σύφωνα ε το παράρτηα VII έρος Α. Θα εταβιβάσω στις αρόδιες αρχές όπου χρειάζεται τον προαναφερθέντα τεχνικό φάκελο σε ηλεκτρονική ορφή σε έσο αποθήκευσης δεδοένων. Ο προαναφερθείς ειδικός τεχνικός φάκελος πορεί να ζητηθεί από τον Dipl.Ing. Gerhard Fasching Abtlg. Research & Development Xylem Water Solutions Austria GmbH Ernst Vogel-Strasse Stockerau Austria Εφαροσένα εναρονισένα πρότυπα, συγκεκριένα EN 809 :1998+A1:2009+AC:2010(D) EN 953 :1997+A1:2009(D) EN ISO :2010(D) EN :2006/A1:2009 D Σε περίπτωση η εγκεκριένης από ας τροποποίησης του συγκροτήατος, η παρούσα δήλωση παύει να ισχύει, όπως και σε περίπτωση που το συγκρότηα ενσωατωθεί σε εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν Stockerau, Dir. Peter Steinbach Production manager

3 Πινακίδα χαρακτηριστικών αντλίας... 2 Πινακίδα ATEX ( όνο για αντλίες σύ φωνες ε την οδηγία 94/9/ΕΚ) Γενικά Εγγύηση Υποδείξεις ασφαλείας Σήανση υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας Κίνδυνοι από παραβίαση των υποδείξεων ασφαλείας Υποδείξεις ασφαλείας για τον υπεύθυνο λειτουργίας / το χειριστή Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες συντήρησης, επιθεώρησης και συναρολόγησης Αυθαίρετη ετατροπή και κατασκευή ανταλλακτικών Μη επιτρεπτοί τρόποι λειτουργίας Προστασία από εκρήξεις Χρήση σύφωνη ε τους κανονισούς Περιγραφή Σχεδιασός Σχέδιο χαρακτηρισών Στεγανοποίηση άξονα Έδραση Κατευθυντήριες τιές για τη στάθη ηχητικής πίεσης Επιτρεπόενα φορτία και ροπές ακροφύσιων αντλίας Επιτρεπόενες πιέσεις και θεροκρασίες Συπυκνωένο νερό Μεταφορά, χειρισ ός, αποθήκευση Μεταφορά, χειρισός Αποθήκευση / *ιατήρηση Τοποθέτηση / Εγκατάσταση Τοποθέτηση της ονάδας Σύνδεση των σωληνώσεων στην αντλία Μηχανισός κίνησης Ηλεκτρική σύνδεση Τελικός έλεγχος Έναρξη λειτουργίας, λειτουργία, τερ ατισ ός λειτουργίας Αρχική έναρξη λειτουργίας Ενεργοποίηση του ηχανισού κίνησης Επανεκκίνηση Περιορισοί λειτουργίας Λίπανση Παρακολούθηση Τερατισός λειτουργίας Αποθήκευση / Μεγάλες περίοδοι ακινητοποίησης Συντήρηση, σέρβις Γενικές υποδείξεις Ολισθαίνοντες στεγανοποιητικοί δακτύλιοι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7.3 Έδρανα κινητήρα Καθαρισός της αντλίας Αποσυναρ ολόγηση της αντλίας και επισκευή Γενικές υποδείξεις Γενικά Τοποθέτηση και αποάκρυνση του προστατευτικού πλέγατος από τον δακτύλιο ηχανισού κίνησης Αποσυναρολόγηση της ονάδας κίνησης Αποσυναρολόγηση της φτερωτής Αποσυναρολόγηση της στεγανοποίησης άξονα Αποσυναρολόγηση του ακραξονίου Συντήρηση Συναρολόγηση Συνιστώ ενα ανταλλακτικά, εφεδρικές αντλίες Ανταλλακτικά Εφεδρικές αντλίες Βλάβες - Αίτια και αντι ετώπιση Οδηγίες χρήσης ηλεκτροκινητήρα...20 Μονός ολισθαίνων στεγανοποιητικός δακτύλιος χωρίς κέλυφος προστασίας άξονα (Κωδικός σχεδιασού S1..2)...22 Μονός ολισθαίνων στεγανοποιητικός δακτύλιος ε Quench χωρίς κέλυφος προστασίας άξονα (Κωδικός σχεδιασού S4..2)...25 Σχεδιασός:...S1...2 Μονός-ολ.στεγ.δακτ., όχι αποφορτισένος (DIN 24960, l1k / EN 12756, Σχδ. K, σχήα U), Φτερωτή ε πτερύγια καλύατος...28 Σχεδιασός:...S1...2 Μονός-ολ.στεγ.δακτ., όχι αποφορτισένος (DIN 24960, l1k / EN 12756, Σχδ. K, σχήα U), Φτερωτή ε διατρήσεις αποφόρτισης...29 Σχεδιασός:...S4...2 Μονός-ολ.στεγ.δακτ., όχι αποφορτισένος (DIN 24960, l1k / EN 12756, Σχδ. K, σχήα U), ε Quench, φτερωτή ε πτερύγια καλύατος...30 Σχεδιασός:...S4...2 Μονός-ολ.στεγ.δακτ., όχι αποφορτισένος (DIN 24960, l1k / EN 12756, Σχδ. K, σχήα U), ε Quench, φτερωτή ε οπές αποφόρτισης...31 Συνδέσεις...32 Σχέδιο διαστάσεων...33 LSB 100-greek Σελίδα 1 Αναθεώρηση 02

4 Πινακίδα χαρακτηριστικών αντλίας Type *) Χαρακτηρισός τύπου της αντλίας S/N *) Αριθός κατασκευής Year Έτος κατασκευής Q Παροχή στο σηείο λειτουργίας P Κινητήρια ισχύς στο σηείο λειτουργίας H Ύψος παροχής (Ύψος ενέργειας) στο σηείο λειτουργίας n Αριθός στροφών p all w C Μέγιστη επιτρεπόενη πίεση λειτουργίας περιβλήατος (έγιστη πίεση εξαγωγής στην καθορισένη θεροκρασία λειτουργίας, έχρι την οποία πορεί να χρησιοποιηθεί το περίβληα της αντλίας.) t max op Μέγιστη επιτρεπόενη θεροκρασία εργασίας του προωθούενου υγρού Item No Αριθός παραγγελίας πελάτη Imp Εξωτερική διάετρος της φτερωτής *) Αυτά τα στοιχεία περιγράφουν ακριβώς όλες τις λεπτοέρειες του σχεδιασού και των υλικών για τον κατασκευαστή. Πρέπει λοιπόν να αναφέρονται οπωσδήποτε σε κάθε διευκρινιστική ερώτηση προς τον κατασκευαστή και κατά την παραγγελία ανταλλακτικών. Πινακίδα ATEX ( όνο για αντλίες σύ φωνες ε την οδηγία 94/9/ΕΚ) CE Σήανση συόρφωσης ε την οδηγία 94/9/EG Ex Ειδική σήανση για προστασία από εκρήξεις ΙΙ Σύβολο για την οάδα συσκευών 2G Σύβολο για την κατηγορία συσκευών (2) περιβάλλον ε κίνδυνο έκρηξης λόγω αερίων, ατών ή οίχλης (G) c Σύβολο για τη έθοδο προστασίας από ανάφλεξη που έχει χρησιοποιηθεί (κατασκευαστική ασφάλεια c ) T1-T. Σύβολο για τη σήανση τoυ θεωρητικά διαθέσιoυ εύρους κατηγοριών θεροκρασίας- Στοιχεία για την κατηγορία θεροκρασίας βλ. κεφάλαιο : Στοιχεία για τη έγιστη επιτρεπόενη θεροκρασία του αντλούενου υγρού βλ. πινακίδα χαρακτηριστικών, φύλλο δεδοένων και/ή βεβαίωση παραγγελίας. Η συόρφωση ε την οδηγία 94/9/EΚ Συσκευές και συστήατα προστασίας για καθοριζόενη χρήση σε περιοχές ε κίνδυνο εκρήξεων δηλώνεται ε την έκδοση της δήλωσης συόρφωσης ΕΚ και την τοποθέτηση της πινακίδας ATEX πάνω στην αντλία (ηχανισός κίνησης). Η πινακίδα ATEX τοποθετείται επιπλέον και στην πινακίδα χαρακτηριστικών. LSB 100-greek Σελίδα 2 Αναθεώρηση 02

5 1. Γενικά Αυτό το προϊόν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας περί ηχανηάτων 2006/42/EΚ. Το προσωπικό συναρολόγησης, χειρισού, επιθεώρησης και συντήρησης πρέπει να έχει τις κατάλληλες γνώσεις για τις προδιαγραφές πρόληψης ατυχηάτων και να είναι πλήρως καταρτισένο για αυτές τις εργασίες. Αν το προσωπικό δεν έχει τις κατάλληλες γνώσεις, πρέπει να λάβει τις κατάλληλες οδηγίες. Η ασφάλεια λειτουργίας της παραδιδόενης αντλίας ή της ονάδας (=αντλία ε κινητήρα) είναι εγγυηένη όνο για την καθοριζόενη χρήση σύφωνα ε το υπάρχον φύλλο δεδοένων και/ή την βεβαίωση παραγγελίας βλ. Κεφάλαιο 6 Έναρξη λειτουργίας, λειτουργία, Τερατισός λειτουργίας". Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την τήρηση των οδηγιών και των προληπτικών έτρων ασφαλείας σύφωνα ε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας. Η οαλή λειτουργία της αντλίας ή της ονάδας επιτυγχάνεται όνο αν η συναρολόγηση και η συντήρηση γίνει προσεκτικά σύφωνα ε τους ισχύοντες κανονισούς που αφορούν τις κατασκευές ηχανηάτων και την ηλεκτροτεχνική. Αν δεν πορείτε να βρείτε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας, ζητήστε περαιτέρω διευκρινίσεις. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καία ευθύνη για την αντλία ή τη ονάδα, αν δεν δοθεί προσοχή σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας. Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας πρέπει να φυλαχτούν προσεκτικά για ελλοντική χρήση. Κατά τη διαβίβαση αυτής της αντλίας ή της ονάδας σε τρίτους πρέπει να δοθούν αζί και αυτές οι οδηγίες λειτουργίας, όπως και οι προϋποθέσεις λειτουργίας και οι περιορισοί χρήσης που αναφέρονται στη βεβαίωση παραγγελίας. Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας δεν συπεριλαβάνουν ούτε όλες τις λεπτοέρειες και παραλλαγές κατασκευής ούτε όλα τα τυχαία γεγονότα και συβάντα που θα πορούσαν να παρουσιαστούν κατά τη συναρολόγηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση. Τα πνευατικά δικαιώατα αυτών των οδηγιών λειτουργίας παραένουν στην κατοχή ας οι οδηγίες παραχωρούνται όνο στον ιδιοκτήτη της αντλίας ή της ονάδας για προσωπική χρήση. Οι οδηγίες χρήσης επεριέχουν προδιαγραφές τεχνικής φύσης και σχέδια, των οποίων δεν επιτρέπεται η ολική η ερική αναπαραγωγή, η διάθεση, η χρήση για σκοπούς ανταγωνισού και η παράδοση σε τρίτους χωρίς άδεια. 1.1 Εγγύηση Εγγύηση σύφωνα ε τους όρους παράδοσης ή την βεβαίωση παραγγελίας. Οι επισκευές στη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης επιτρέπεται να διενεργηθούν όνο από εάς ή προϋποθέτουν την γραπτή συφωνία ας. Σε άλλη περίπτωση η εγγύηση παύει να ισχύει. Οι εγγυήσεις που ισχύουν για περισσότερο χρόνο καλύπτουν κατά κανόνα όνο την καλή επεξεργασία και χρήση του καθορισένου υλικού. Στην εγγύηση δεν συπεριλαβάνεται η φυσιολογική φθορά, όπως επίσης και τα υποκείενα σε φθορά εξαρτήατα, όπως για παράδειγα οι φτερωτές, στεγανοποιήσεις άξονα, άξονες, κελύφη προστασίας αξόνων, έδρανα, δακτύλιοι διαχωρισού και τριβής κτλ, ούτε βλάβες που προκλήθηκαν λόγω εταφοράς ή ακατάλληλης αποθήκευσης. Προϋπόθεση για την εγγύηση είναι η χρήση της αντλίας / της ονάδας σύφωνα ε τις προϋποθέσεις λειτουργίας που υπάρχουν στην πινακίδα χαρακτηριστικών, στο φύλλο δεδοένων και/ή στη βεβαίωση παραγγελίας. Αυτό ισχύει ιδίως για την ανθεκτικότητα των υλικών όπως και για την οαλή λειτουργία της αντλίας και της στεγανοποίησης άξονα. Εάν οι πραγατικές συνθήκες λειτουργίας διαφέρουν σε ένα ή περισσότερα σηεία, τότε η καταλληλότητα πρέπει να επιβεβαιωθεί γραπτά ε την υποβολή διευκρινιστικού ερωτήατος προς εάς. 2. Υποδείξεις ασφαλείας Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιλαβάνουν σηαντικές υποδείξεις, στις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή κατά την εγκατάσταση, την έναρξη λειτουργίας, τη λειτουργία και τη συντήρηση. Γι' αυτό το λόγο, αυτές οι οδηγίες λειτουργίας πρέπει να διαβαστούν οπωσδήποτε πριν από τη συναρ ολόγηση και την έναρξη λειτουργίας από το αρ όδιο προσωπικό ή τον χειριστή της εγκατάστασης και πρέπει πάντα να βρίσκονται πάντα στο χώρο λειτουργίας της αντλίας ή της ονάδας στη διάθεση όλων. Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας δεν λαβάνουν υπόψη τις γενικές προδιαγραφές πρόληψης ατυχηάτων ούτε τους τοπικούς κανονισούς ασφαλείας ή λειτουργίας. Για την τήρηση τους, (και από το επιπλέον προσωπικό συναρολόγησης) είναι υπεύθυνος ο χειριστής. Επίσης, οι προδιαγραφές και τα προληπτικά έτρα ασφαλείας που αφορούν το χειρισό και την απόρριψη του έσου και/ή των βοηθητικών έσων καθαρισού, φραγής, λίπανσης κτλ., ιδίως όταν αυτά είναι εκρηκτικά, δηλητηριώδη, καυτά κτλ., δεν συπεριλαβάνονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας. Για τον ορθό και σύφωνο ε τους κανονισούς χειρισό είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο χειριστής. 2.1 Σή ανση υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας Οι υποδείξεις ασφαλείας που συπεριλαβάνονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας φέρουν ειδικές σηάνσεις λειτουργίας σύφωνα ε το DIN 4844 LSB 100-greek Σελίδα 3 Αναθεώρηση 02

6 Υπόδειξη ασφαλείας! Εάν δεν τηρηθεί, πορεί να επηρεαστεί η αντλία ή η λειτουργία της. Σή ανση ΕΕ! Τα έσα λειτουργίας που διαθέτουν αντιεκρηκτική προστασία πρέπει να φέρουν σήανση για τις εργασίες σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Γενικό σύ βολο κινδύνου! Ενδεχόενος κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές. Προειδοποίηση για ηλεκτρικό ρεύ α! Οι υποδείξεις ασφαλείας που είναι τοποθετηένες στην αντλία ή τη ονάδα πρέπει να λαβάνονται οπωσδήποτε υπόψη και να διατηρούνται απολύτως ευανάγνωστες. Με τον ίδιο τρόπο, όπως και αυτές οι οδηγίες λειτουργίας της αντλίας, πρέπει να λα βάνονται υπόψη και να διατηρούνται πάντα διαθέσι ες όλες οι τυχόν συνη ένες οδηγίες λειτουργίας εξαρτη άτων (π.χ. του κινητήρα). 2.2 Κίνδυνοι από παραβίαση των υποδείξεων ασφαλείας Η παραβίαση των υποδείξεων ασφαλείας πορεί να οδηγήσει στην απώλεια οποιωνδήποτε αξιώσεων αποζη ίωσης. Η παραβίαση των υποδείξεων πορεί να οδηγήσει στους εξής κινδύνους: Αποτυχία βασικών λειτουργιών της ηχανής ή εγκατάστασης. Αποτυχία λειτουργίας ηλεκτρονικών συσκευών και οργάνων έτρησης λόγω αγνητικών πεδίων. Θέση ατόων και περιουσιακών τους στοιχείων σε κίνδυνο λόγω αγνητικών πεδίων. Θέση ατόων σε κίνδυνο λόγω ηλεκτρικών, ηχανικών και χηικών επιδράσεων. Θέση του περιβάλλοντος σε κίνδυνο λόγω διαρροής επικίνδυνων ουσιών. Κατά την εγκατάσταση της ονάδας σε περιβάλλον ε κίνδυνο εκρήξεων πρέπει να δοθεί προσοχή στις παραγράφους αυτών των οδηγιών λειτουργίας που έχουν τα σήα Ex. 2.3 Υποδείξεις ασφαλείας για τον υπεύθυνο λειτουργίας / το χειριστή Ανάλογα ε τις συνθήκες λειτουργίας η διάρκεια ζωής και τα ειδικά χαρακτηριστικά περιορίζονται λόγω φθοράς, διάβρωσης ή παλαιότητας. Για το λόγο αυτό, ο χειριστής πρέπει να ερινά ε τακτικό έλεγχο και συντήρηση για την έγκαιρη αντικατάσταση όλων των εξαρτηάτων, τα οποία δεν εξασφαλίζουν πλέον ια ασφαλή λειτουργία Οποιαδήποτε παρατήρηση ανωαλίας στον τρόπο λειτουργίας ή αντιληπτής βλάβης απαγορεύει την περαιτέρω χρήση. Εγκαταστάσεις, των οποίων η διακοπή λειτουργίας ή η βλάβη θα πορούσε να οδηγήσει σε θέση ανθρώπων σε κίνδυνο ή σε υλικές ζηιές, πρέπει να εξοπλιστούν ε συναγερούς και/ή εφεδρικές ονάδες, και η λειτουργικότητά τους πρέπει να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήατα. Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος τραυατισού από έρη ηχανηάτων ε υπερβολικά υψηλή ή χαηλή θεροκρασία, τα έρη αυτά πρέπει να είναι ασφαλισένα από επαφή από την κατασκευή τους ή να φέρουν αντίστοιχες προειδοποιητικές υποδείξεις. Τα προστατευτικά επαφής για κινούενα έρη (π.χ. προστατευτικά συπλέκτη) δεν επιτρέπεται να αφαιρούνται από τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε λειτουργία. Σε αντλίες ή ονάδες ε στάθη ήχου υψηλότερη από 85 db(a) πρέπει σε περίπτωση ακροχρόνιας παραονής στο άεσο περιβάλλον να χρησιοποιούνται προστατευτικά ακοής. *ιαρροές (π.χ. της στεγανοποίησης του άξονα) επικίνδυνων προϊόντων (π.χ. εκρηκτικά, δηλητηριώδη, καυτά) πρέπει να διοχετεύονται ε τέτοιο τρόπο, ώστε να ην παρουσιαστεί κίνδυνος για ανθρώπους ή για το περιβάλλον. Οι νοικές διατάξεις πρέπει να τηρούνται. Οι κίνδυνοι λόγω ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να αποκλειστούν (π.χ. ε την τήρηση των τοπικών προδιαγραφών για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.). Σε εργασίες σε εξαρτήατα ε ηλεκτρική τάση βγάλτε προηγουένως την πρίζα ή κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και βγάλτε την ασφάλεια. Θα πρέπει να προβλεφθεί ένας διακόπτης προστασίας κινητήρα. 2.4 Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες συντήρησης, επιθεώρησης και συναρ ολόγησης Ο χειριστής πρέπει να φροντίσει ώστε όλες οι εργασίες συντήρησης, επιθεώρησης και συναρολόγησης να εκτελούνται από αρόδιο και ειδικευένο προσωπικό, το οποίο να έχει καταρτισθεί επαρκώς ε τη διεξοδική ελέτη των οδηγιών λειτουργίας. Κατά κανόνα, οι εργασίες στην αντλία ή τη ονάδα πρέπει να γίνονται όνο σε κατάσταση ακινησίας και χωρίς πίεση. Όλα τα τήατα πρέπει να έχουν πάρει τη θεροκρασία του περιβάλλοντος. Βεβαιωθείτε ότι στη διάρκεια των εργασιών, ο κινητήρας δεν πορεί να τεθεί σε λειτουργία από κανέναν. Η διαδικασία ακινητοποίησης της εγκατάστασης που περιγράφεται στις οδηγίες λειτουργίας πρέπει να τηρείται οπωσδήποτε. Αντλίες ή εγκαταστάσεις που προωθούν έσα βλαβερά για την υγεία, πρέπει να απολυαίνονται πριν από την αποσυναρολόγηση τους. *ώστε προσοχή στα δελτία δεδοένων ασφαλείας του αντλούενου υγρού. Μετά το τέλος των εργασιών, όλοι οι ηχανισοί ασφαλείας και προστασίας πρέπει να επανατοποθετηθούν ή να τεθούν ξανά σε λειτουργία. LSB 100-greek Σελίδα 4 Αναθεώρηση 02

7 2.5 Αυθαίρετη ετατροπή και κατασκευή ανταλλακτικών Η ετατροπή ή οι τροποποιήσεις στο ηχάνηα επιτρέπονται όνο ετά από συνεννόηση ε τον κατασκευαστή. Τα αυθεντικά ανταλλακτικά και τα εγκεκριένα από τον κατασκευαστή εξαρτήατα διασφαλίζουν την ασφάλεια. Η χρήση άλλων εξαρτηάτων πορεί να καταργήσει την ευθύνη για τις συνέπειες που θα δηιουργηθούν Μη επιτρεπτοί τρόποι λειτουργίας Εγγυόαστε την ασφάλεια λειτουργίας του ηχανήατος που παραδίδεται όνο για την προσδιορισένη χρήση σύφωνα ε το παρακάτω κεφάλαιο των οδηγιών λειτουργίας. Οι οριακές τιές που καθορίζονται στο φύλλο δεδοένων και/ή στη βεβαίωση παραγγελίας δεν επιτρέπεται σε καία περίπτωση να ξεπεραστούν. 2.7 Προστασία από εκρήξεις Κατά την εγκατάσταση ονάδων σε περιβάλλον ε κίνδυνο έκρηξης, για τη διασφάλιση της προστασίας από εκρήξεις είναι απολύτως απαραίτητα τα έτρα και οι υποδείξεις των κεφαλαίων έχρι Πλήρωση της ονάδας Στην λειτουργία της αντλίας, το σύστηα του αγωγού απορρόφησης και πίεσης και ο εσωτερικός χώρος που έρχεται σε επαφή ε τα υγρά να είναι όνια γεάτα ε αντλούενο υγρό. Με αυτόν τον τρόπο εποδίζεται η δηιουργία εκρηκτικής ατόσφαιρας στα σηεία αυτά, καθώς και η ξηρή λειτουργία. Εάν ο χειριστής δεν πορεί να το διασφαλίσει αυτό, θα πρέπει να προβλεφθούν αντίστοιχα έτρα επιτήρησης. Επίσης όλοι οι χώροι στεγανοποίησης και τα βοηθητικά συστήατα στεγανοποίησης άξονα θα πρέπει να είναι γεισένα προσεκτικά Σή ανση Η σήανση πάνω στην αντλία σχετίζεται ε το αντίστοιχο τήα της αντλίας. Για τον κινητήρα και για άλλα προσαροσένα εξαρτήατα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή δήλωση συόρφωσης και ξεχωριστή σήανση. Παράδειγα σήανσης στο τήα της αντλίας: CE Ex II 2 G c T1-T. Η σήανση αναφέρει το θεωρητικό πεδίο των κατηγοριών θεροκρασίας. Οι επιτρεπτές θεροκρασίες ανάλογα ε την έκδοση της αντλίας προκύπτουν σύφωνα ε το Κεφαλαίο Το ίδιο ισχύει και για το ηχανισό κίνησης. Για ια ολοκληρωένη ονάδα (αντλία και κινητήρας) ε διαφορετικές κατηγορίες θεροκρασιών, ισχύει κάθε φορά η ικρότερη Έλεγχος φοράς περιστροφής Εάν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και κατά τη διάρκεια της φάσης εγκατάστασης, ο έλεγχος φοράς περιστροφής δεν επιτρέπεται σε καία περίπτωση να γίνει ε σύντοη εκκίνηση της κενής αντλίας, για να αποφευχθεί η η επιτρεπτή άνοδος της θεροκρασίας σε περίπτωση επαφής περιστρεφόενων και ακίνητων τεαχίων Τρόπος λειτουργίας της αντλίας Η αντλία επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία όνο ε εντελώς ανοιχτή βαλβίδα απορρόφησης και ερικώς ανοιχτή βαλβίδα πίεσης. Η εκκίνηση ε κλειστό πλαίσιο επιστροφής είναι παρόλα αυτά δυνατή. Αέσως ετά την ενεργοποίηση πρέπει να ρυθιστεί η βαλβίδα πίεσης στο σηείο λειτουργίας. *είτε επίσης Κεφάλαιο 6.2. Η λειτουργία ε κλειστές βαλβίδες στον αγωγό απορρόφησης ή πίεσης απαγορεύεται! Υπάρχει ο κίνδυνος εφάνισης υψηλών θεροκρασιών επιφάνειας ετά από λίγη ώρα στο περίβληα της αντλίας λόγω της γρήγορης θέρανσης του υγρού στο εσωτερικό της αντλίας. Μια γρήγορη άνοδος της πίεσης στο εσωτερικό της αντλίας υποκρύπτει τον κίνδυνο υπερβολικής καταπόνησης που θα πορούσε να φτάσει έχρι τη θραύση. Στο κεφάλαιο αναφέρονται οι ελάχιστες ποσότητες. Με τις ποσότητες αυτές και τα καθοριζόενα υγρά, οι παρατεταένες φάσεις λειτουργίας δεν προκαλούν καία επιπλέον άνοδο των θεροκρασιών της επιφάνειας στην αντλία. Πέραν αυτού, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις υποδείξεις του Κεφαλαίου 6 αυτών των οδηγιών λειτουργίας. Σε αντλίες ε ολισθαίνοντες στεγανοποιητικούς δακτυλίους, τα επιτρεπόενα όρια θεροκρασίας πορούν να ξεπεραστούν λόγω ξηράς λειτουργίας. Ξηρά λειτουργία δεν εφανίζεται όνο σε περίπτωση που δεν είναι αρκετά γεάτος ο χώρος στεγανοποίησης, αλλά και σε περίπτωση ύπαρξης πολύ υψηλών ποσοστών αερίου στο έσο. Η λειτουργία της αντλίας εκτός του επιτρεπόενου πεδίου λειτουργίας πορεί επίσης να προκαλέσει ξηρά λειτουργία Όρια θερ οκρασίας Σε κανονική κατάσταση λειτουργίας, οι υψηλότερες θεροκρασίες είναι αναενόενες στην επιφάνεια του περιβλήατος της αντλίας. Η θεροκρασία επιφάνειας που παρουσιάζεται στο περίβληα της αντλίας αντιπροσωπεύει τη θεροκρασία του αντλούενου υγρού. Στο χώρο του δακτυλίου και του κινητήρα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη επαφή της επιφάνειας ε το περιβάλλον. LSB 100-greek Σελίδα 5 Αναθεώρηση 02

8 Κατά τη λειτουργία της αντλίας πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα αποφευχθεί η υπερβολική συσσώρευση σκόνης (ενδεχοένως ε τακτικό καθάρισα), για να αποφευχθεί η θέρανση της επιφάνειας της αντλίας πάνω από την επιτρεπτή θεροκρασία. Ο χειριστής της εγκατάστασης πρέπει να διασφαλίζει τη διατήρηση της καθορισ ένης θερ οκρασία εργασίας. Η έγιστη επιτρεπό ενη θερ οκρασία του αντλού ενου υγρού στην είσοδο της αντλίας εξαρτάται κάθε φορά από την εκάστοτε στάθ η θερ οκρασίας. Ο παρακάτω πίνακας, λαβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες θεροκρασίας σύφωνα ε την οδηγία EN , περιλαβάνει τις θεωρητικές οριακές τιές που προκύπτουν για τη θεροκρασία του προωθούενου υγρού. Κατηγορία θεροκρασίας σύφωνα ε την οδηγία EN Οριακή τιή θεροκρασίας του αντλούενου υγρού T4 (135 C) 135 C T3 (200 C) 140 C T2 (300 C) 140 C T1 (450 C) 140 C Η επιτρεπόενη θεροκρασία λειτουργίας της αντλίας βρίσκεται στο φύλλο δεδοένων και/ή στη βεβαίωση παράδοσης ή στην πινακίδα χαρακτηριστικών πάνω στην αντλία Συντήρηση Για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία πρέπει να διασφαλίζεται έσω τακτικών επιθεωρήσεων, ότι η ονάδα συντηρείται ικανοποιητικά και διατηρείται σε άριστη τεχνική κατάσταση. Παράδειγα: Λειτουργία των εδράνων κύλισης. Ο τρόπος λειτουργίας και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης καθορίζουν ουσιαστικά την πιθανή διάρκεια ζωής τους. Μέσω τακτικών ελέγχων του θορύβου του ηχανισού κίνησης θα αποφευχθεί ο κίνδυνος να παρουσιαστούν υψηλές θεροκρασίες από έδρανα που έχουν υπερθερανθεί. *είτε Κεφάλαιο 6.6 και 7.4. Η λειτουργία της στεγανοποίησης άξονα πρέπει να διασφαλίζεται ε τακτικό έλεγχο. Εάν εγκατασταθούν βοηθητικά συστήατα (π.χ. εξωτερική έκπλυση), πρέπει να ελεγχθεί αν η ύπαρξη ηχανισών παρακολούθησης είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της λειτουργίας Ηλεκτρικοί διακόπτες και συσκευές ρύθ ισης, συστή ατα οργάνων και εξαρτή ατα Οι ηλεκτρικοί διακόπτες και τα συστήατα ρύθισης, τα συστήατα οργάνων και τα εξαρτήατα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας και στους κανονισούς προστασίας από εκρήξεις. 2.8 Χρήση σύ φωνη ε τους κανονισ ούς Αριθ ός στροφών, πίεση, θερ οκρασία Στις εγκαταστάσεις πρέπει να έχουν προβλεφθεί τα κατάλληλα έτρα ασφαλείας, έτσι ώστε να είναι βέβαιο ότι ο αριθός στροφών, η πίεση και η θεροκρασία στην αντλία και στη στεγανοποίηση άξονα δεν θα υπερβούν τις οριακές τιές που καθορίζονται στο φύλλο δεδοένων και/ή στη βεβαίωση παραγγελίας. Επίσης, οι πιέσεις εισαγωγής (πιέσεις συστήατος) δεν επιτρέπεται να ειωθούν πέρα από τις προδιαγραφόενες. Ακόη, οι απότοες πιέσεις που πορεί να προκύψουν ε ένα υπερβολικά γρήγορο κλείσιο του διακόπτη της εγκατάστασης, πρέπει να κρατηθούν οπωσδήποτε ακριά από την αντλία (π.χ. έσω βαλβίδας αντεπιστροφής από την πλευρά της πίεσης, σφονδύλου, αεροθαλάου). Πρέπει να αποφεύγονται οι ξαφνικές αλλαγές θεροκρασίας. Οι αλλαγές αυτές πορούν να προκαλέσουν θεροκρασιακό σοκ και να οδηγήσουν στην καταστροφή ή στον επηρεασό της λειτουργίας εονωένων στοιχείων Επιτρεπό ενα φορτία και ροπές Κατά κανόνα, ο αγωγός απορρόφησης και ι πίεσης πρέπει να είναι έτσι τοποθετηένος ώστε να επιδρούν όσο το δυνατόν ικρότερα φορτία στην αντλία. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε σε καία περίπτωση δεν πρέπει να ξεπεραστούν οι καθορισένες στο κεφάλαιο 3.5 τιές. Αυτό ισχύει τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας όσο και κατά την παύση λειτουργίας, καθώς επίσης και για όλες τις πιέσεις και θεροκρασίες που παρουσιάζονται στην εγκατάσταση NPSH Το αντλούενο υγρό πρέπει στην είσοδο της φτερωτής να έχει ελάχιστη πίεση NPSH, για να διασφαλιστεί η λειτουργία χωρίς σπηλαίωση ή να αποφευχθεί η διακοπή της ροής της αντλίας. Αυτή η προϋπόθεση εκπληρώνεται όταν η τιή NPSH του συστήατος (NPSHA) βρίσκεται πάνω από την τιή NPSH της αντλίας (NPSHR) κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας. Προσοχή στην τιή NPSH πρέπει να δοθεί ιδιαίτερα κατά την άντληση υγρών κοντά στο σηείο ζέσεως. Αν η τιή NPSH της αντλίας πέσει πολύ χαηλά, αυτό πορεί να προκαλέσει από ζηιά στο υλικό λόγω σπηλαίωσης, έχρι και καταστροφές λόγω υπερθέρανσης. Η τιή NPSH της αντλίας (NPSHR) δίνεται στις χαρακτηριστικές καπύλες κάθε τύπου αντλίας Ασφάλιση, έκπλυση, ψύξη Πρέπει να παρέχονται οι κατάλληλες δυνατότητες ρύθισης και επιθεώρησης των υπαρχόντων ηχανισών ασφάλισης ή εκπλυσης. Σε επικίνδυνα υγρά ή σε υψηλές θεροκρασίες, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η αντλία θα σταατήσει να LSB 100-greek Σελίδα 6 Αναθεώρηση 02

9 λειτουργεί αν αποτύχουν να λειτουργήσουν τα συστήατα ασφάλισης ή έκπλυσης. Τα συστήατα ασφάλισης και έκπλυσης πρέπει πάντα να λειτουργούν πριν από την έναρξη λειτουργίας της αντλίας. Η απενεργοποίησή τους πρέπει να γίνεται όνο αφού κλείσει η αντλία, εφόσον βέβαια αυτό επιτρέπεται από τη φύση της λειτουργίας Επιστροφή Σε εγκαταστάσεις, όπου οι αντλίες λειτουργούν σε κλειστό σύστηα κάτω από πίεση (στρώα αερίου, πίεση ατού), δεν επιτρέπεται σε καία περίπτωση να γίνει εκτόνωση ατού έσω της αντλίας, γιατί η ταχύτητα επιστροφής ενδέχεται να είναι πολλαπλάσια της ταχύτητας λειτουργίας και η ονάδα θα καταστραφεί. 3. Περιγραφή 3.1 Σχεδιασ ός Οι αντλίες LSB είναι ονοβάθ ιες αντλίες ε σπειροειδές περίβλη α σε σχεδιασ ό ε συναρ ολογού ενα στοιχεία. Ο υδραυλικός σχεδιασός είναι σύφωνος ε το πρότυπο ISO 2858 / EN 22858, ενώ οι τεχνικές απαιτήσεις ε το πρότυπο ISO 5199 / EN Οι κινητήρες είναι σύφωνοι ε το πρότυπο DIN IM B5. Ο κινητήρας και ο άξονας της αντλίας διαθέτουν άκαπτη σύζευξη. Οι επιτρεπόενες προϋποθέσεις εγκατάστασης και οι λεπτοέρειες σχεδιασού της αντλίας που παραδίδεται βρίσκονται στο συνηένο φύλλο δεδοένων και/ή στη βεβαίωση παραγγελίας. (δείτε περιγραφή στο Κεφάλαιο 3.2) Θέση εγκατάστασης: Οι αντλίες LSB είναι σχεδιασένες για χρήση ε οριζόντιο άξονα και άνω ακροφύσια πίεσης. Θέσεις εγκατάστασης που διαφέρουν από την ανωτέρω πρέπει να εγκριθούν προηγουένως από τον κατασκευαστή Σχέδιο χαρακτηρισ ών Βάσει των χαρακτηρισών στο φύλλο δεδοένων και/ή στη βεβαίωση παραγγελίας, όλες οι πληροφορίες που αφορούν την παραδιδόενη αντλία πορούν να αναζητηθούν σε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, π.χ: LSB S1 V L (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Θέση (0) - Χαρακτηρισός γραής προϊόντων LSB - ISO Αντλία ε συναρολογούενα στοιχεία Θέση (1) - Ακροφύσια απορρόφησης σε mm Θέση (2) - Ακροφύσια απορρόφησης σε mm Θέση (3) - Ονοαστική διάετρος φτερωτής σε mm Θέση (4) - Στεγανοποίηση άξονα S1 - Μονός ολισθαίνων στεγανοποιητικός δακτύλιος σύφωνα ε το πρότυπο DIN l1k / EN Σχήα U S4 - Μονός ολισθαίνων στεγανοποιητικός δακτύλιος σύφωνα ε το πρότυπο DIN l1k / EN σχήα U ε Quench (υποδοχή στραγγαλισού) Θέση (5) - Υλικό φτερωτής N = χυτοσίδηρος (0.6025) L = σφαιροειδής χυτοσίδηρος (0.7043) V = κράα χυτοχάλυβα (1.4408) W = Duplex (1.4517) Θέση (6) - Υλικό περιβλήατος αντλίας(δεν υπάρχει διαθέσιη παρόοια κωδικοποίηση όπως για τη φτερωτή και το χυτοσίδηρο) Θέση (7) - Ακραξόνιο 2 - χωρίς κέλυφος προστασίας άξονα (Duplex std) Θέση (8) - IEC Μέγεθος κατασκευής κινητήρα 3.2 Στεγανοποίηση άξονα Οι αντλίες ε σχεδιασό LSB έχουν στεγανοποιηθεί αποκλειστικά ε απλούς ολισθαίνοντες στεγανοποιητικούς δακτυλίους ε διαστάσεις τοποθέτησης σύφωνα ε την οδηγία EN (DIN 24960), Σχεδιασός "K", Σχήα "U". Υπάρχουν δυο είδη στεγανοποιήσεων άξονα. Στο φύλλο δεδοένων και/ ή στην βεβαίωση παραγγελίας καθορίζεται το είδος των στεγανοποιήσεων άξονα της. Οδηγίες για τη συναρολόγηση και τη λειτουργία των ολισθαινόντων στεγανοποιητικών δακτυλίων θα βρείτε στις Οδηγίες συναρολόγησης της στεγανοποίησης άξονα. Το ονοαστικό έγεθος (d 1 ) του ολισθαίνοντα στεγανοποιητικού δακτυλίου βρίσκεται στον ακόλουθο πίνακα. Τύπος: Ονοαστικό έγεθος d 1 του ολ.στεγ.δακ Τύπος: Ονοαστικό έγεθος d 1 του ολ.στεγ.δακ Ο ολισθαίνων στεγανοποιητικός δακτύλιος που χρησιοποιείται στον βασικό σχεδιασό δεν είναι ανθεκτικός σε ορυκτέλαια. Περισσότερα στοιχεία για τους ολισθαίνοντες στεγανοποιητικούς δακτυλίους όπως και για τους σχετικούς ε αυτούς κινδύνους ατυχηάτων θα βρείτε στο Κεφάλαιο 6.6 και στο Κεφάλαιο 7.2. LSB 100-greek Σελίδα 7 Αναθεώρηση 02

10 3.3 Έδραση H έδραση γίνεται στα έδρανα κύλισης του κινητήρα. Τα έδρανα έχουν λιπανθεί ε γράσο (για όλη τη διάρκεια ζωής τους) και για αυτό δεν χρειάζονται συντήρηση. 3.4 Κατευθυντήριες τι ές για τη στάθ η ηχητικής πίεσης Απαιτού ενη ονοαστι κή ισχύς σε P N kw Στάθη ηχητικής πίεσης Μόνο η αντλία Αντλία και κινητήρας min -1 min -1 min -1 min -1 min -1 min -1 0,55 50,5 49,5 49,0 58,0 52,0 51,5 0,75 52,0 51,0 50,5 59,0 54,0 53,0 1,1 54,0 53,0 52,5 60,0 55,5 54,5 1,5 55,5 55,0 54,5 63,5 57,0 56,0 2,2 58,0 57,0 56,5 64,5 59,0 58,5 3,0 59,5 58,5 58,0 68,5 61,0 62,0 4,0 61,0 60,0 59,5 69,0 63,0 63,0 5,5 63,0 62,0 61,5 70,0 65,0 65,0 7,5 64,5 63,5 63,0 70,5 67,0 67,0 11,0 66,5 65,5 65,0 72,0 69,0 68,5 15,0 68,0 67,0 66,5 72,5 70,0 70,5 18,5 69,0 68,5 68,0 73,0 70,5 74,0 22,0 70,5 69,5 69,0 74,5 71,0 74,0 30,0 72,0 71,0-75,0 72,0-37,0 73, ,0 - - το πρότυπο DIN 45635, Μέρος 1 και 24. *εν λαβάνονται υπόψη οι επιδράσεις του χώρου και της βάσης. Η ανοχή για αυτές τις τιές φτάνει τα ±3 db(a). Προσαύξηση σε λειτουργία 60 Hz Μόνο η αντλία: Αντλία ε κινητήρα: +4 db(a) 3.5 Επιτρεπό ενα φορτία και ροπές ακροφύσιων αντλίας... σύ φωνα ε τη σύσταση Europump για αντλίες ISO 5199 Τα στοιχεία για τα φορτία και τις ροπές ισχύουν όνο για στατικά φορτία σωληνώσεων. Όλες οι τιές για τα φορτία και τις ροπές αφορούν τα στάνταρ υλικά EN-GJS400-18LT και Στάθη ηχητικής πίεσης L pa ετρηένη σε 1 m απόσταση από την επιφάνεια της αντλίας σύφωνα ε Εικόνα 1 ακροφύσια απορρόφησης ακροφύσια πίεσης Μεγέθη Φορτία σε N Ροπές σε Nm Φορτία σε N Ροπές σε Nm DN DN Fx Fy Fz F Mx My Mz M Fx Fy Fz F Mx My Mz M Επιτρεπό ενες πιέσεις και θερ οκρασίες Όσον αφορά τις πιέσεις και τη θεροκρασία, ισχύουν κατά βάση οι τιές που βρίσκονται στο φύλλο δεδοένων και/ή στη βεβαίωση παραγγελίας, όπως και στην πινακίδα χαρακτηριστικών. Η υπέρβαση αυτών των τιών, καθώς και η υστέρηση σε σχέση ε τις τιές, δεν επιτρέπεται. Εάν στο φύλλο δεδοένων και/ή στη βεβαίωση παραγγελίας δεν καθορίζονται LSB 100-greek Σελίδα 8 Αναθεώρηση 02

11 τιές πίεσης ή θεροκρασίας, ισχύουν για την πίεση τροφοδοσίας και τη θεροκρασία χώρου οι ακόλουθες τιές: Πίεση τροφοδοσίας (πίεση συστή ατος) = Πίεση στην είσοδο της αντλίας: εγ. 5 bar Για όλους τους τύπους αντλίας εκτός από: Θερ οκρασία χώρου εγ. 40 C. Κατά την εγκατάσταση των αντλιών δώστε επίσης προσοχή στις σχετικές διατάξεις και προδιαγραφές (π.χ. DIN 4747 ή DIN 4752, Παράγραφος 4.5.). Μόνο για: Επιτρεπόενη πίεση αντλίας Επιτρεπόενη πίεση αντλίας Θεροκρασία Καπύ Υλικό περιβλήατος λη Περιγραφή A στενιτικός χάλυβας B Χάλυβας Duplex C EN-GJS LT (0.7043) Σφαιροειδής χυτοσίδηρος Τα όρια πίεσης και θεροκρασίας που παρατίθενται ισχύουν για τους στάνταρ ολισθαίνοντες στεγανοποιητικούς δακτυλίους. Τα όρια χρήσης για άλλα υλικά δίνονται ετά από ερώτηση. Θεροκρασία 3.7 Συ πυκνω ένο νερό Σε κινητήρες που εκτίθενται σε εγάλες διαφορές θεροκρασίας ή σε ακραίες κλιατολογικές συνθήκες, συνιστούε τη χρήση ενός κινητήρα ε θέρανση σε κατάσταση ακινητοποίησης για να αποφευχθεί ο σχηατισός συπυκνώσεων στο εσωτερικό του κινητήρα. Κατά διάρκεια της λειτουργίας του κινητήρα δεν επιτρέπεται να είναι ενεργοποιηένη η θέρανση ακινητοποίησης. 4. Μεταφορά, χειρισ ός, αποθήκευση 4.1 Μεταφορά, χειρισ ός Ελέγξτε την αντλία / τη ονάδα στην παράδοση ή στην παραλαβή της αποστολής για βλάβες ή ελλείψεις. Η εταφορά της αντλίας / της ονάδας πρέπει να διεξαχθεί από ειδικό προσωπικό και ε ιδιαίτερη προσοχή. Αποφύγετε τις ισχυρές κρούσεις. *ιατηρήστε την καθορισένη από το εργοστάσιο θέση εταφοράς. Προσέξτε επίσης τις υποδείξεις πάνω στη συσκευασία. Η πλευρά απορρόφησης και η πλευρά πίεσης της αντλίας πρέπει να παραείνουν κλειστές ε πώατα στη διάρκεια της εταφοράς και της αποθήκευσης. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας σύφωνα ε τους τοπικούς κανονισούς. Τα βοηθητικά έσα ανύψωσης (π.χ. περονοφόρο, γερανός, ηχανισός γερανού, τροχαλίες, σχοινιά ανάρτησης, κτλ.) πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις και ο χειρισός τους επιτρέπεται να γίνεται όνο από κατάλληλα εκπαιδευένο προσωπικό. Η ανύψωση της αντλίας / της ονάδας επιτρέπεται να γίνεται όνο από σταθερά σηεία στήριξης, όπως περιβλήατα, υποστηρίγατα, πλαίσια. Η Εικόνα 2 δείχνει τη σωστή έθοδο ανύψωσης ε γερανό. Μην στέκεστε κάτω από αιωρούενα φορτία και δώστε προσοχή στις γενικές προδιαγραφές πρόληψης ατυχηάτων. Όσο η αντλία/ η ονάδα δεν έχει τοποθετηθεί στην τελική της θέση, πρέπει να είναι ασφαλισένη για ανατροπές και γλιστρήατα. Τα σχοινιά ανάρτησης δεν επιτρέπεται να είναι στερεωένα στις δακτυλιοειδείς οπές του κινητήρα. Εάν η αντλία / η ονάδα ξεφύγει από τον ανυψωτικό ηχανισό εταφοράς πορεί να προκαλέσει τραυατισούς ή υλικές ζηιές. LSB 100-greek Σελίδα 9 Αναθεώρηση 02

12 Εικόνα Αποθήκευση / 5ιατήρηση Οι αντλίες ή οι ονάδες που έχουν αποθηκευτεί για εγάλο χρονικό διάστηα (έγ. 6 ήνες), πριν από τη θέση τους σε λειτουργία πρέπει να προστατεύονται από την υγρασία, τις δονήσεις και τους ρύπους (π.χ. τυλίγοντας τις σε λαδόχαρτο ή σε πλαστική εβράνη). Η αποθήκευση πρέπει κατά κανόνα να γίνεται σε χώρο προστατευένο από εξωτερικές επιδράσεις, π.χ. σε στεγνό στεγασένο χώρο. Στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήατος, τα ακροφύσια απορρόφησης και πίεσης, όπως και όλα τα υπόλοιπα ακροφύσια τροφοδότησης και αποστράγγισης, πρέπει να είναι κλεισένα ε φλάντζες ή πώατα στεγάνωσης. Σε ακροχρόνιες περιόδους αποθήκευσης ενδέχεται να απαιτηθούν έτρα συντήρησης των επεξεργασένων επιφανειών και συσκευασία ε προστασία από την υγρασία! 5. Τοποθέτηση / Εγκατάσταση 5.1 Τοποθέτηση της ονάδας Οι αντλίες πρέπει να βιδωθούν σε ια σταθερή βάση (π.χ. θεέλιο από σκυρόδεα, πλάκα από χάλυβα, φορέας από χάλυβα, κτλ.). Η βάση πρέπει να αντέχει όλα τα φορτία που θα παρουσιαστούν στη διάρκεια της λειτουργίας. Ο χώρος όπου θα τοποθετηθεί η αντλία πρέπει να είναι προετοιασένος σύφωνα ε τις ετρήσεις στα σχέδια διαστάσεων. Τα θεέλια από σκυρόδεα πρέπει να έχουν επαρκή σταθερότητα σύφωνα ε το πρότυπο DIN 1045 ή άλλο ισότιο (ελαχ. BN 15), για να είναι δυνατή η ασφαλής και λειτουργική τοποθέτηση. Το θεέλιο από σκυρόδεα πρέπει να έχει πήξει πριν τοποθετηθεί εκεί η ονάδα. Η επιφάνεια του πρέπει να είναι οριζόντια και επίπεδη. Η θέση και το έγεθος των πελάτων στήριξης της αντλίας και των κοχλιών θεελίωσης φαίνονται στο σχέδιο διαστάσεων. 9ς κοχλίες θεελίωσης πορούν να χρησιοποιηθούν αγκυρώσεις επέκτασης, αυτοκόλλητες αγκυρώσεις ή αγκυρώσεις θεελίωσης που έχουν ενσωατωθεί στο θεέλιο (λίθινοι κοχλίες). Πρέπει να έχει προβλεφθεί αρκετός χώρος για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής, και ιδίως για την αντικατάσταση του κινητήρα ετάδοσης κίνησης ή ολόκληρης της ονάδας της αντλίας. Ο εξαερισός του κινητήρα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απορροφά επαρκή ποσότητα αέρα ψύξης. Για το λόγο αυτό, το πλέγα απορρόφησης πρέπει να έχει ια απόσταση τουλάχιστον 10 εκατοστών από τοίχους κτλ. Η αντλία πρέπει να ευθυγραιστεί κατά την τοποθέτηση της στο θεέλιο ε τη βοήθεια ενός αλφαδιού ( στο ακροφύσιο πίεσης). Η επιτρεπόενη απόκλιση θέσης φτάνει τα 0,2 mm/m. Τα εταλλικά φύλλα βάσης πρέπει να τοποθετηθούν ακριβώς δίπλα στις αγκυρώσεις θεελίωσης και να είναι όλα επίπεδα. Αν εταβιβάζονται δονήσεις στα θεέλια της αντλίας από κοντινά ηχανικά εξαρτήατα, τα θεέλια πρέπει να προστατευθούν ε κατάλληλα υποστρώατα απόσβεσης δονήσεων (οι εξωτερικές δονήσεις πορούν να επηρεάσουν την έδραση). Για να αποφευχθεί η εταβίβαση δονήσεων σε κοντινά ηχανικά εξαρτήατα, πρέπει η θεελίωση να γίνει πάνω σε κατάλληλα υποστρώατα απόσβεσης δονήσεων. Οι διαστάσεις αυτών των υποστρωάτων αποόνωσης δονήσεων διαφέρουν ανάλογα ε τις περιστάσεις και για το λόγο αυτό πρέπει να καθοριστούν από έπειρο ειδικό. 5.2 Σύνδεση των σωληνώσεων στην αντλία Η αντλία δεν επιτρέπεται σε καία περίπτωση να χρησιοποιηθεί ως σταθερό σηείο για τη σωλήνωση. Τα επιτρεπόενα φορτία σωληνώσεων δεν επιτρέπεται να ξεπεραστούν, δείτε Κεφάλαιο Αγωγός απορρόφησης και πίεσης Οι σωληνώσεις πρέπει να είναι έτσι υπολογισένες και τοποθετηένες ώστε να διασφαλίζεται η άψογη κυκλοφορία στην αντλία και να ην εποδίζεται η λειτουργία της. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο αν οι αγωγοί απορρόφησης είναι αεροστεγείς, καθώς και στη διατήρηση των τιών NPSH. Στη διάρκεια της λειτουργίας απορρόφησης, ο αγωγός απορρόφησης πρέπει να τοποθετηθεί στο οριζόντιο τήα έτσι ώστε να κλίνει λίγο προς τα πάνω, για να ην δηιουργηθούν αεροθυλάκια. Στη διάρκεια της λειτουργίας παροχής, ο αγωγός παροχής πρέπει να γέρνει λίγο προς τα κάτω ως προς την αντλία. Μπροστά από την είσοδο της αντλίας δεν πρέπει να προβλεφθούν εξαρτήατα ούτε κεκαένοι σωλήνες. LSB 100-greek Σελίδα 10 Αναθεώρηση 02

13 Κατά την άντληση από δοχεία ε κενό αέρος ενδείκνυται η σύνδεση ενός αγωγού εξισορρόπησης του κενού αέρος. Η σωλήνωση πρέπει να έχει ελάχιστο ονοαστικό ήκος 25 mm και πρέπει να καταλήγει πάνω από την υψηλότερη επιτρεπόενη στάθη υγρού στο δοχείο. Μια επιπλέον σωλήνωση που ασφαλίζει (Εικόνα 3) - Ακροφύσια πίεσης αντλίας- Αγωγός εξισορρόπησης - διευκολύνει τον εξαερισό της αντλίας πριν την έναρξη λειτουργίας. Αγωγός εξισορρόπησης Πρόσθετες συνδέσεις Πρέπει να εγκατασταθούν οι τυχόν αναγκαίοι αγωγοί ασφάλισης ή έκπλυσης. Στο φύλλο δεδοένων και / ή στην βεβαίωση παραγγελίας αναφέρονται οι απαραίτητες σωληνώσεις, πιέσεις και ποσότητες. Για τη θέση και τις διαστάσεις των συνδέσεων στην αντλία δείτε παράρτηα Συνδέσεις. Αυτές οι συνδέσεις είναι σηαντικές για τη λειτουργία της αντλίας και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητες! Συνιστάται η ύπαρξη ενός αγωγού για την αποάκρυνση τυχόν διαρροών της στεγανοποίησης άξονα. Για τη σύνδεση δείτε παράρτηα Συνδέσεις. Εικόνα 3 Κατά την τοποθέτηση των αγωγών προσέξτε η αντλία να είναι προσβάσιη για συντήρηση, αποσυναρολόγηση και εκκένωση. Προσέξτε την ενότητα Επιτρεπόενα φορτία και ροπές στήριξης ακροφύσιων αντλίας στο Κεφάλαιο 3.7. Αν στις σωληνώσεις χρησιοποιούνται αντισταθιστές, τότε πρέπει να υποστηριχθούν έτσι ώστε η αντλία να ην επιβαρυνθεί πάνω από το επιτρεπτό όριο λόγω της πίεσης στις σωληνώσεις. Πριν από τη σύνδεση στην αντλία: Αποακρύνετε τα προστατευτικά καλύατα των ακροφύσιων της αντλίας. Πριν από την έναρξη λειτουργίας, το σύστηα σωληνώσεων, τα εγκατεστηένα εξαρτήατα και τα όργανα πρέπει να καθαριστούν από πιτσιλιές συγκόλλησης, άλατα κτλ. Οι εγκαταστάσεις που σχετίζονται άεσα ή έεσα ε συστήατα πόσιου νερού πρέπει πριν από την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας τους να καθαριστούν από ενδεχόενους ρύπους. Για προστασία των στεγανοποιήσεων άξονα (ιδιαίτερα των ολισθαινόντων στεγανοποιητικών δακτυλίων) από τα ξένα σώατα, συνιστάται στην έναρξη λειτουργίας: Φίλτρο, 800 Mikron στον αγωγό απορρόφησης και παροχής. Αν δοκιαστεί η σωλήνωση ε ενσωατωένη αντλία, τότε: Πρέπει να δοθεί προσοχή στη έγιστη επιτρεπτή πίεση περιβλήατος της αντλίας ή της στεγανοποίησης του άξονα, δείτε σχετικά το φύλλο δεδοένων και/ή τη βεβαίωση παραγγελίας. Κατά την εκκένωση της σωλήνωσης ετά το τεστ πίεσης εκτελέστε την ανάλογη συντήρηση της αντλίας (διαφορετικά θα παρουσιαστεί σκουριά και προβλήατα στην έναρξη λειτουργίας) 5.3 Μηχανισ ός κίνησης Πρέπει να δοθεί προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή του κινητήρα. Σε εργασίες στη ζώνη 1 και 2 πρέπει να χρησιοποιείται ένας κινητήρας ε ισχύουσα έγκριση Atex. Σε περίπτωση που στην πορεία της επισκευής χρησιοποιηθεί ένας καινούριος κινητήρας, πρέπει να δοθεί προσοχή στα ακόλουθα: Ο κινητήρας πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του δελτίου A608D (αν χρειαστεί ζητήστε το από τον κατασκευαστή). Καθαρίστε καλά το άκρο και τη φλάντζα του καινούριου κινητήρα (αποακρύνετε υπολείατα βαφής) 5.4 Ηλεκτρική σύνδεση Η ηλεκτρική σύνδεση επιτρέπεται να γίνει όνο από έναν εκπαιδευένο ηλεκτρολόγο. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ισχύοντες κανονισοί και προδιαγραφές της ηλεκτροτεχνικής, ιδιαίτερα όσον αφορά τα έτρα προστασίας. Πρέπει επίσης να τηρούνται οι προδιαγραφές των τοπικών και διεθνών οργανισών παροχής ενέργειας. Πριν από την έναρξη των εργασιών πρέπει να ελεγχθεί αν τα στοιχεία στην πινακίδα χαρακτηριστικών του κινητήρα συφωνούν ε το τοπικό δίκτυο ρεύατος. Η σύνδεση του καλωδίου τροφοδότησης ρεύατος του κινητήρα που έχει συζευχθεί πρέπει να γίνει σύφωνα ε το διάγραα συνδεσολογίας του κατασκευαστή του κινητήρα. Θα πρέπει να προβλεφθεί ένας διακόπτης προστασίας κινητήρα. Σε χώρους ε κίνδυνο έκρηξης, για την ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ληφθεί επιπλέον υπόψη και η προδιαγραφή IEC Ο έλεγχος της φοράς περιστροφής επιτρέπεται να διεξαχθεί όνο ε γεάτη αντλία. Η ξηρή λειτουργία πορεί να οδηγήσει σε βλάβες της αντλίας. LSB 100-greek Σελίδα 11 Αναθεώρηση 02

14 5.5 Τελικός έλεγχος Η ονάδα πρέπει να γυρίζει στο συπλέκτη χειροκίνητα ε ευκολία. 6. Έναρξη λειτουργίας, λειτουργία, τερ ατισ ός λειτουργίας Η εγκατάσταση επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία όνο από προσωπικό που είναι επαρκώς ενηερωένο για τους τοπικούς κανονισούς ασφαλείας και γι' αυτές τις οδηγίες λειτουργίας (ιδιαίτερα για τις προδιαγραφές και υποδείξεις ασφαλείας που επεριέχονται). 6.1 Αρχική έναρξη λειτουργίας Πριν από την ενεργοποίηση της αντλίας πρέπει να είναι σίγουρο ότι έχουν ελεγχθεί και διεξαχθεί τα ακόλουθα: Πριν από την αρχική έναρξη λειτουργίας δεν είναι απαραίτητο να ληφθούν έτρα λίπανσης. Η αντλία και ο αγωγός απορρόφησης πρέπει να είναι γεάτοι ε υγρό πριν από την αρχική έναρξη λειτουργίας. Περιστρέψτε τη ονάδα και πάλι ε το χέρι για να ελέγξτε την εύκολη και οοιόορφη κίνηση. Ελέγξτε αν τα φύλλα προστασίας δακτυλίου είναι τοποθετηένα και αν είναι έτοιες για λειτουργία όλες οι ρυθίσεις ασφαλείας. Ενεργοποιήστε τους υπάρχοντες αγωγούς ασφάλισης ή έκπλυσης. Για ποσότητες και πιέσεις δείτε το φύλλο δεδοένων και/ή τη βεβαίωση παραγγελίας. Ανοίξτε τη βαλβίδα στους αγωγούς απορρόφησης και τροφοδοσίας. Ρυθίστε την βαλβίδα πίεσης περίπου στο 25% της ποσότητας ροής. Σε αντλίες ε ονοαστικό ήκος ακροφυσίων πίεσης ικρότερο από DN 200 η βαλβίδα πορεί να είνει κλειστή στην εκκίνηση. *ιασφαλίστε ότι η ονάδα είναι ηλεκτρικά συνδεδεένη ε όλους τους ηχανισούς ασφαλείας σύφωνα ε τις προδιαγραφές. Ελέγξτε τη φορά περιστροφής ανοίγοντας και κλείνοντας γρήγορα τη ονάδα. Πρέπει να συφωνεί ε το βέλος φοράς περιστροφής στο δακτύλιο του ηχανισού κίνησης. 6.2 Ενεργοποίηση του ηχανισ ού κίνησης Αέσως ετά την επίτευξη της ταχύτητας λειτουργίας (εγ.10 δευτερόλεπτα ε παροχή ρεύατος 50 Hz ή εγ. 7 δευτερόλεπτα ε παροχή ρεύατος 60 Hz ) ανοίξτε τη βαλβίδα πίεσης και ρυθίστε το επιθυητό σηείο λειτουργίας. Τα καθορισένα στην πινακίδα χαρακτηριστικών ή στο φύλλο δεδοένων στοιχεία άντλησης πρέπει να τηρηθούν. Οποιαδήποτε αλλαγή επιτρέπεται όνο ετά από συνεννόηση ε τον κατασκευαστή! *εν επιτρέπεται η λειτουργία ε κλειστή βαλβίδα στον αγωγό απορρόφησης ή πίεσης! Όταν στην εκκίνηση δεν υπάρχει πίεση επιστροφής, πρέπει να παραχθεί ε στραγγαλισό από την πλευρά της πίεσης (ανοίξτε τη βαλβίδα λίγο). Μετά την επίτευξη της πλήρους πίεσης επιστροφής, ανοίξτε τη βαλβίδα. Εάν η αντλία δεν φτάσει το καθορισένο ύψος προώθησης ή αν υπάρξουν ανεξήγητοι θόρυβοι ή ταλαντώσεις: Απενεργοποιήστε πάλι την αντλία (δείτε το Κεφάλαιο 6.7) και αναζητήστε τα αίτια (δείτε το Κεφάλαιο 10). 6.3 Επανεκκίνηση Σε κάθε επανεκκίνηση πρέπει να ενεργήσετε κατά βάση όπως και στην αρχική έναρξη λειτουργίας. Μπορείτε να παραλείψετε τον έλεγχο της φοράς περιστροφής και της ευκινησίας της ονάδας. Αυτόατη επανεκκίνηση επιτρέπεται να πραγατοποιηθεί όνο όταν είναι διασφαλισένο ότι η αντλία όταν είναι ακινητοποιηένη παραένει γεάτη ε υγρό. *είξτε ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή της επαφής ε καυτά τήατα της ηχανής και ε σηεία της στεγανοποίησης άξονα όπου δεν υπάρχουν προστατευτικά. Συσκευές που ελέγχονται αυτόατα πορεί να ενεργοποιηθούν απροσδόκητα κάθε στιγή. Τοποθετήστε κατάλληλες προειδοποιητικές πινακίδες πάνω στις συσκευές. 6.4 Περιορισ οί λειτουργίας Οι περιορισοί χρήσης της λειτουργίας της αντλίας / της ονάδας σχετικά ε την πίεση, τη θεροκρασία, την ισχύ και την ταχύτητα βρίσκονται στο φύλλο δεδοένων και πρέπει να τηρηθούν οπωσδήποτε! Η ισχύς που καθορίζεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών του ηχανισού κίνησης δεν επιτρέπεται να ξεπεραστεί. Οι ξαφνικές αλλαγές θεροκρασίας (σοκ θεροκρασίας) πρέπει να αποφεύγονται. Η αντλία και ο ηχανισός κίνησης πρέπει να λειτουργούν οοιόορφα και χωρίς δονήσεις ελέγχετε τουλάχιστον ια φορά τη βδοάδα Ελάχιστη/ έγιστη ροή Από τη στιγή που δεν υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία στις χαρακτηριστικές καπύλες ή στα φύλλα δεδοένων, ισχύουν τα εξής: Q min = 0,1 x Q BEP για σύντοη λειτουργία Q min = 0,3 x Q BEP για διαρκή λειτουργία Q max = 1,2 x Q BEP για διαρκή λειτουργία *) LSB 100-greek Σελίδα 12 Αναθεώρηση 02

15 Q BEP = Ροή στο βέλτιστο βαθό απόδοσης *) υπό την προϋπόθεση NPSH Anlage > (NPSH Pumpe + 0,5 m) ιαβρωτικά έσα Κατά την άντληση υγρών ε διαβρωτικά συστατικά είναι αναενόενες οι αυξηένες φθορές στα υδραυλικά και στη στεγανοποίηση άξονα. Τα χρονικά διαστήατα επιθεώρησης πρέπει να συντοευθούν σε σχέση ε τα συνήθη Επιτρεπό ενη συχνότητα εκκινήσεων Η επιτρεπόενη συχνότητα εκκινήσεων της αντλίας δεν επιτρέπεται να ξεπεραστεί, δείτε το διάγραα 6. Μέγ. max. επιτρεπόενες zulässige Anläufe εκκινήσεις pro Stunde ανά ώρα *ιάγραα 6 Στους ηλεκτροκινητήρες η επιτρεπόενη συχνότητα εκκινήσεων αναφέρεται στις συνηένες οδηγίες λειτουργίας κινητήρα. Σε περίπτωση απόκλισης των τιών, επιτρεπτή είναι η χαηλότερη τιή συχνότητας εκκινήσεων. 6.5 Λίπανση Το τήα της αντλίας δεν έχει έδρανα και για αυτό δεν χρειάζεται λίπανση. Εάν χρειαστεί λίπανση των εδράνων κινητήρα δώστε προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης του προηθευτή του κινητήρα. 6.6 Παρακολούθηση 100,0 10,0 1, Motorleistung Ισχύς κινητήρα [kw] Σε περιβάλλον ε κίνδυνο εκρήξεων συνιστάται η παρακολούθηση της θεροκρασίας των εδράνων και των δονήσεων της αντλίας. Η τακτική εκτέλεση των εργασιών παρακολούθησης και συντήρησης παρατείνει τη διάρκεια ζωής της αντλίας ή της εγκατάστασης σας. Ελέγχετε την αντλία ια φορά την εβδοάδα για διαρροές. Εκτελείτε ια φορά την εβδοάδα λειτουργικό έλεγχο των στοιχείων ρύθισης και παρακολούθησης των συστηάτων ασφάλισης ή έκπλυσης. Το ψυκτικό υγρό στην έξοδο του πρέπει να είναι χλιαρό. Οι αντλίες που είναι εκτεθειένες λόγω της λειτουργίας τους σε χηική επίθεση ή σε φθορά λόγω λείανσης πρέπει να επιθεωρούνται ανά περιόδους για χηική φθορά ή φθορά λόγω λείανσης. Η πρώτη επιθεώρηση πρέπει να γίνει ετά από ένα εξάηνο. Όλες οι υπόλοιπες επιθεωρήσεις πρέπει να καθοριστούν ανάλογα ε την κατάσταση της αντλίας. 6.7 Τερ ατισ ός λειτουργίας Κλείστε τη βαλβίδα στον αγωγό πίεσης αέσως (εγ. 10 δευτερόλεπτα) πριν από την απενεργοποίηση του κινητήρα. Αυτό δεν είναι απαραίτητο, αν υπάρχει βαλβίδα αντεπιστροφής υπό πίεση. Κλείστε το ηχανισό κίνησης. Σιγουρευτείτε ότι σβήνει οαλά. Κλείστε τη βαλβίδα στην πλευρά απορρόφησης. Κλείστε τα βοηθητικά κυκλώατα. Όταν υπάρχει κίνδυνος παγετού, αδειάστε εντελώς την αντλία και τους αγωγούς. Εάν η αντλία παραένει κάτω από πίεση και θεροκρασία ακόη και όταν είναι ακινητοποιηένη: Αφήστε ενεργοποιηένα όλα τα συστήατα ασφάλισης και έκπλυσης. Η ασφάλιση της στεγανοποίησης άξονα πρέπει να ένει ενεργοποιηένη όταν υπάρχει κίνδυνος απορρόφησης αέρα (στην περίπτωση παροχής από εγκαταστάσεις κενού αέρος ή σε παράλληλη λειτουργία ε κοινό αγωγό απορρόφησης). 6.8 Αποθήκευση / Μεγάλες περίοδοι ακινητοποίησης Αποθήκευση της καινούριας αντλίας Όταν η έναρξη λειτουργίας πρόκειται να γίνει αρκετό καιρό ετά την παράδοση, συνιστούε για την αποθήκευση της αντλίας τα ακόλουθα έτρα: Αποθηκεύστε την αντλία σε στεγνό χώρο. Περιστρέφετε την αντλία χειροκίνητα ια φορά το ήνα Μέτρα για εγάλες περιόδους εκτός λειτουργίας Η αντλία παραένει εγκατεστηένη και έτοιη για λειτουργία: Σε τακτικά διαστήατα πρέπει να διεξάγετε δοκιές διάρκειας τουλάχιστον 5 λεπτών. Τα διαστήατα ανάεσα στις δοκιές εξαρτώνται από την εγκατάσταση, αλλά πρέπει να γίνεται τουλάχιστον ια δοκιή εβδοαδιαίως Ακινητοποίηση για εγάλες περιόδους Η έναρξη λειτουργίας πρέπει να αντιετωπιστεί σαν αρχική έναρξη λειτουργίας (δείτε Κεφάλαιο 6). α) Γε άτες αντλίες Ανοίγετε και κλείνετε αέσως τις εφεδρικές αντλίες ια φορά τη βδοάδα. Χρησιοποιήστε τις εναλλακτικά ως κύριες αντλίες. Αν η εφεδρική αντλία βρίσκεται κάτω από πίεση και θεροκρασία: Αφήστε ενεργοποιηένα όλα τα συστήατα ασφάλισης και έκπλυσης. LSB 100-greek Σελίδα 13 Αναθεώρηση 02

16 Μετά από 5 χρόνια αντικαταστήστε τα έδρανα κινητήρα. b) Κενές αντλίες Γυρίστε τις αντλίες τουλάχιστον ια φορά τη βδοάδα χειροκίνητα (ην τις ενεργοποιείτε για την αποφυγή ξηράς λειτουργίας). Μετά από 5 χρόνια αντικαταστήστε τα έδρανα κινητήρα. 7. Συντήρηση, σέρβις 7.1 Γενικές υποδείξεις Οι εργασίες στην αντλία ή στην εγκατάσταση πορούν να γίνουν όνο σε κατάσταση ακινητοποίησης. *ώστε οπωσδήποτε προσοχή στο Κεφάλαιο 2. Οι εργασίες συντήρησης και σέρβις επιτρέπεται να γίνονται όνο από εκπαιδευένο και έπειρο προσωπικό, το οποίο έχει ενηερωθεί για το περιεχόενο αυτών των οδηγιών λειτουργίας, ή από το προσωπικό σέρβις του ίδιου του κατασκευαστή. 7.2 Ολισθαίνοντες στεγανοποιητικοί δακτύλιοι Πριν από το άνοιγα της αντλίας διαβάστε ε προσοχή στα Κεφάλαια 2 και 8. Αν από τον ολισθαίνοντα στεγανοποιητικό δακτύλιο τρέχουν σταγόνες αντλούενου υγρού τότε έχει υποστεί βλάβη και πρέπει να αντικατασταθεί. Αντικαταστήστε τον ολισθαίνοντα στεγανοποιητικό δακτύλιο σύφωνα ε τις Οδηγίες συναρολόγησης για στεγανοποιήσεις άξονα. 7.3 Έδρανα κινητήρα Μετά από περίπου 5 χρόνια το γράσο στα έδρανα κινητήρα έχει παλιώσει τόσο που συνιστούε αντικατάσταση των εδράνων. Αλλιώς τα έδρανα πρέπει να αντικατασταθούν το αργότερο ετά από ώρες λειτουργίας ή ανάλογα ε τις οδηγίες συντήρησης του προηθευτή κινητήρα, εάν συνιστά ικρότερη διάρκεια συντήρησης. 7.4 Καθαρισ ός της αντλίας Η εξωτερική βρωιά στην αντλία παρεποδίζει την εξαγωγή θερότητας. Για αυτό πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήατα (ανάλογα ε τον βαθό ρύπανσης) να καθαρίζεται η αντλία ε νερό. Η αντλία δεν επιτρέπεται να καθαριστεί ε νερό που βρίσκεται υπό πίεση (π.χ. καθαριστικό υψηλής πίεσης) - είσοδος νερού από τα έδρανα! 8. Αποσυναρ ολόγηση της αντλίας και επισκευή 8.1 Γενικές υποδείξεις Οι επισκευές στην αντλία ή την εγκατάσταση επιτρέπεται να γίνονται όνο από το αρόδιο ειδικό προσωπικό ή από εξειδικευένο προσωπικό του κατασκευαστή. Για την αποσυναρολόγηση της αντλίας δώστε προσοχή στο Κεφάλαιο 2 και στο Κεφάλαιο.4.1. Για συναρολογήσεις και επιδιορθώσεις υπάρχει στη διάθεση σας κατόπιν ζήτησης εκπαιδευένο προσωπικό συναρολόγησης για την εξυπηρέτηση πελατών Αντλίες που επεριέχουν επικίνδυνα για την υγεία υγρά, πρέπει να απολυανθούν Κατά την εκκένωση του αντλούενου υγρού πρέπει να προσέξετε να ην δηιουργηθούν κίνδυνοι για ανθρώπινες ζωές ή για το περιβάλλον. Πρέπει να τηρηθούν οι νοικές διατάξεις, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές. Πριν από την έναρξη της αποσυναρολόγησης, η ονάδα πρέπει να ασφαλιστεί έτσι ώστε να ην πορεί να τεθεί σε λειτουργία. Το περίβληα της αντλίας πρέπει να είναι άδειο και χωρίς πίεση. Όλες οι βαλβίδες στους αγωγούς απορρόφησης, τροφοδοσίας και πίεσης πρέπει να είναι κλειστές. Όλα τα τήατα πρέπει να έχουν πάρει τη θεροκρασία του περιβάλλοντος. Ασφαλίστε την αποσυναρολογηένη αντλία, τα δοικά στοιχεία και τα εονωένα τεάχια από πτώση ή κύλιση. Κατά την αποσυναρολόγηση χρησιοποιείτε βοηθητικά ανοικτή φλόγα (φλόγιστρο κτλ.) όνο όταν δεν πορεί να προκληθεί από τη χρήση της κίνδυνος πυρκαγιάς, έκρηξης ή δηιουργίας βλαβερών ατών. Χρησιοποιείτε όνο αυθεντικά ανταλλακτικά. *ώστε προσοχή στα σωστά υλικά και τον κατάλληλο σχεδιασό. LSB 100-greek Σελίδα 14 Αναθεώρηση 02

17 Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης 8.2 Γενικά Εργασίες που απαιτούν κρούσεις επιτρέπεται να διεξαχθούν όνο εκτός του περιβάλλοντος ε κίνδυνο εκρήξεων διαφορετικά, δεν επιτρέπεται να χρησι οποιηθούν εργαλεία που δη ιουργούν σπινθηρισ ούς. Η αποσυναρ ολόγηση και η συναρ ολόγηση πρέπει να διεξαχθούν σύ φωνα ε το ανάλογο σχέδιο το ής. Θα χρειαστείτε όνο τα συνηθισ ένα εργαλεία. Πριν από την αποσυναρ ολόγηση ελέγξτε αν υπάρχουν τα αναγκαία ανταλλακτικά. Αποσυναρ ολογήστε την αντλία τόσο όσο είναι αναγκαίο για την αντικατάσταση του τ ή ατος προς επιδιόρθωση. 8.3 Τοποθέτηση και απο άκρυνση του προστατευτικού πλέγ ατος από τον δακτύλιο ηχανισ ού κίνησης Τα προστατευτικά πλέγ ατα (680) είναι τοποθετη ένα στα παράθυρα του δακτυλίου του ηχανισ ού κίνησης (681). Για την αφαίρεση βάλτε ένα κατσαβίδι περίπου 4 cm έσα στην χα ηλότερη σειρά οπών του προστατευτικού πλέγ ατος. Μετά τραβήξτε τη λαβή του κατσαβιδιού προς τα πάνω τόσο έχρι να σηκωθεί λίγο η κάτω πλευρά του προστατευτικού πλέγ ατος από το παράθυρο. Τώρα πορεί το κατσαβίδι να βγεί από το παράθυρο αζί ε το προστατευτικό πλέγ α (δείτε Εικόνα 8). Σηκώστε το κατσαβίδι τόσο όσο είναι απαραίτητο για το σπρώξι ο του προστατευτικού πλέγ ατος στο παράθυρο. Αν το προστατευτικό πλέγ α δεν ενσω ατωθεί καλά στο παράθυρο: Αφαιρέστε πάλι το προστατευτικό πλέγ α, πιέστε το λίγο ακό α και επανατοποθετήστε το. 8.4 Αποσυναρ ολόγηση κίνησης της ονάδας 9ς ονάδα κίνησης περιγράφονται όλα τα τ ή ατα της αντλίας εκτός από το σπειροειδές περίβλη α (102V). Επειδή οι αντλίες έχουν κατασκευαστεί ε σχεδιασ ό ε συναρ ολογού ενα στοιχεία, το σπειροειδές περίβλη α (102V) πορεί να παρα είνει στη βάση και στη σωλήνωση, εφόσον δεν πρέπει να επιδιορθωθεί το ίδιο. Εκκενώστε το σπειροειδές περίβλη α (102V) από την τάπα εκκένωσης (912.11). Χαλαρώστε τη βιδωτή σύνδεση τυχόν αγωγών ασφάλισης ή έκπλυσης. Χαλαρώστε την ένωση του πέλ ατος στήριξης (183) στο θε έλιο (δεν διατίθεται σε όλα τα εγέθη). Κρε άστε τη ονάδα κίνησης σε ένα ηχάνη α ανύψωσης, έτσι ώστε κατά την αποσυναρ ολόγηση να ην πέσει προς τα κάτω ούτε να πιέζει το σπειροειδές περίβλη α προς τα επάνω. Παράδειγ α σταθεροποίησης δείτε Εικόνα 9. Για την τοποθέτηση βάλτε πρώτα ένα κατσαβίδι περίπου 4 cm έσα στην χα ηλότερη σειρά οπών του προστατευτικού πλέγ ατος. Μετά βάλτε το επάνω έρος του προστατευτικού πλέγ ατος στο επάνω περιθώριο του ανοίγ ατος του παραθύρου. Τώρα τραβήξτε τη λαβή του κατσαβιδιού προς τα πάνω τόσο, ώστε η κα πύλη του προστατευτικού πλέγ ατος να αρκεί για να το σπρώξει στο παράθυρο του δακτυλίου ηχανισ ού κίνησης έχρι να τερ ατίσει. Εικόνα 9 Ξεβιδώστε εντελώς τη βιδωτή σύνδεση περιβλή ατος (Κοχλίες συναρ ολόγησης ) Τραβήξτε τη ονάδα κίνησης αξονικά από το σπειροειδές περίβλη α. Για αυτό πορούν να χρησι οποιηθούν οι ρυθ ιστικοί κοχλίες (901.42). 8.5 Αποσυναρ ολόγηση της φτερωτής *ώστε προσοχή στις συνη ένες Οδηγίες συναρ ολόγησης για στεγανοποίηση άξονα". Αν η φτερωτή έχει πτερύγια οπίσθιου καλύ ατος, ελέγξτε πριν από τη συνέχιση της Εικόνα 8 LSB 100-greek Αρ. προϊόντος Σελίδα 15 Αναθεώρηση 02 Έκδοση 01/2010

18 αποσυναρολόγησης το αξονικό διάκενο a εταξύ της φτερωτής (230) και του καλύατος του περιβλήατος (161). Για την εκτίηση του ετρηένου διάκενου δείτε Κεφάλαιο Χαλαρώστε το περικόχλιο της φτερωτής ε σύντοα χτυπήατα στο κλειδί κοχλία (δεξιόστροφο σπείρωα). Κρατήστε αντίσταση ε ια σφήνα στην πλάγια οπή του ακραξονίου (στο πεδίο σύσφιξης) Αφαιρέστε τη φτερωτή (230) ε τη βοήθεια δύο κατσαβιδιών ή ράβδων συναρολόγησης (Εικόνα 10). Αφαιρέστε τη σφήνα (940,31). Τοποθετήστε τα κατσαβίδια ή τις ράβδους συναρολόγησης όνο στο χώρο των πτερυγίων καλύατος, για να ην παραορφωθούν οι αυλοί ροής. H περαιτέρω αποσυναρολόγηση, όπως και η συναρολόγηση της φτερωτής επιτυγχάνεται ευκολότερα σε κάθετη θέση. Προσοχή κίνδυνος ανατροπής! σπειρώατος) και βγάλτε το ακραξόνιο (210) από τον άξονα του κινητήρα. Ενδεχοένως για υποστήριξη βάλτε ένα δυνατό κατσαβίδι στην πλάγια οπή του ακραξονίου, για να πιέζει την ετωπική πλευρά του άξονα κινητήρα έτσι ώστε να πιέζονται οι δύο άξονες εταξύ τους. 8.8 Συντήρηση Μετά την αποσυναρολόγηση πρέπει όλα τα τεάχια να καθαριστούν προσεκτικά και να ελεγχθούν για φθορές. Τα τεάχια που παρουσιάζουν φθορές ή βλάβες πρέπει να αντικατασταθούν ε καινούρια (ανταλλακτικά). Κυρίως πρέπει να αντικατασταθούν όλα τα στεγανωτικά στοιχεία. Όλα τα στεγανωτικά στοιχεία PTFE και τα στεγανωτικά γραφίτη είναι σχεδιασένα για ια χρήση. Στις περισσότερες περιπτώσεις ενδείκνυται, και εάν υπάρχει βλάβη είναι απολύτως απαραίτητο, να αντικατασταθεί η στεγανοποίηση άξονα. Πρέπει να αποακρυνθούν οι εναποθέσεις στη φτερωτή (230), στο σπειροειδές περίβληα (102V) ή στο κάλυα του περιβλήατος (161) ιάκενο στεγάνωσης στη φτερωτή Πλευρά απορρόφησης της Πτερύγια οπίσθιου φτερωτής καλύατος της φτερωτής Εικόνα Αποσυναρ ολόγηση της στεγανοποίησης άξονα Πριν από την αποσυναρολόγηση του καλύατος του περιβλήατος δώστε προσοχή στις Οδηγίες συναρολόγησης της στεγανοποίησης άξονα. Χαλαρώστε το εξαγωνικό περικόχλιο (902.32) (δεν διατίθεται σε όλα τα εγέθη αντλίας) και βγάλτε το κάλυα του περιβλήατος από το φορέα εδράνου (344). 8.7 Αποσυναρ ολόγηση του ακραξονίου Χαλαρώστε τη βιδωτή σύνδεση (920.41) και τραβήξτε έξω τον κινητήρα αζί ε το ακραξόνιο (210) από τον δακτύλιο του ηχανισού κίνησης (341). Χαλαρώστε την ακτινική βιδωτή σύνδεση ακραξονίου ( και ) (πουλόνια Πλευρά ηχανισού κίνησης της φτερωτής Μόνο σε έγεθος αντλίας Ονοαστική διάετρος D (mm) Ακτινικό ελαχ. 0,15 0,17 0,20 0,22 0,25 καινούριο διάκενο εγ. 0,19 0,22 0,24 0,27 0,30 s (mm) φθαρένο 0,78 0,85 0,90 1,05 1,15 Ακτινικό καινούριο 0,8-1,2 διάκενο a (mm) φθαρένο εγ. 1,7 Αν οι τιές για το φθαρένο έχουν φτάσει ή έχουν ξεπεραστεί, τα σχετικά τεάχια πρέπει να αντικατασταθούν. LSB 100-greek Σελίδα 16 Αναθεώρηση 02

19 Σε σπειροειδή περιβλήατα (102V) ε δακτύλιο αποτριβής ( ) ή σε καλύατα περιβλήατος (161) ε δακτύλιο αποτριβής (502.31) υπάρχουν οι εξής δυνατότητες για την αποκατάσταση του σωστού διάκενου: a) Αντικαταστήστε τη φτερωτή (230) και τον δακτύλιο αποτριβής. Έτσι αποκαθίστανται οι αρχικές διαστάσεις. b) Κατασκευάστε δακτυλίους αποτριβής ε αντίστοιχη εσωτερική διάετρο για να επιτύχετε το αρχικό διάκενο. Παρακαλούε επικοινωνήστε ε τον κατασκευαστή. Σε σπειροειδή περιβλήατα (102V) ή. σε καλύατα περιβλήατος (161) χωρίς δακτύλιο αποτριβής, σε περίπτωση επιδιόρθωσης πορεί να τοποθετηθεί ένας δακτύλιος αποτριβής εκ των υστέρων. Για να γίνει αυτό όως είναι απαραίτητη επιπλέον εργασία (επαναρύθιση) στο σπειροειδές περίβληα ή στο κάλυα περιβλήατος. Παρακαλούε επικοινωνήστε ε τον κατασκευαστή. 8.9 Συναρ ολόγηση Γενικά Η συναρολόγηση γίνεται ε την αντίστροφη σειρά της αποσυναρολόγησης, ωστόσο πρέπει να δοθεί προσοχή στα ακόλουθα: Κατά τη διάρκεια της συναρολόγησης πρέπει να δοθεί προσοχή στη έγιστη καθαριότητα. Επαλείψτε τις στενές συνδέσεις π.χ. εταξύ ακραξονίου (210) και άξονα κινητήρα ή φτερωτής (230) και άξονα (210) όπως και τα σπειρώατα ε κατάλληλες λιπαντικές ουσίες (π.χ. Molykote / Never-Seeze), για να διευκολυνθεί η συναρολόγηση όπως και η επόενη αποσυναρολόγηση. 9στόσο, τα λιπαντικά πρέπει να χρησιοποιούνται όνο όταν είναι διασφαλισένο ότι δεν θα υπάρξουν επικίνδυνες αντιδράσεις ανάεσα στο αντλούενο υγρό και το λιπαντικό. Η σύσφιξη των κοχλιών πρέπει να γίνει ε τις ακόλουθες ροπές: Βιδωτή σύνδεση Κοχλίες περιβλήατος Όλοι οι υπόλοιποι κοχλίες Ροπή σύσφιξης σε Nm Μέγεθος Σπείρωα που Στεγνό έχει λιπανθεί σπείρωα M M M M M M Μην χρησιοποιείτε υπερβολική δύναη. Για τη συναρολόγηση του ακραξονίου δείτε Κεφάλαιο Για τη συναρολόγηση του ολισθαίνοντα στεγανοποιητικού δακτυλίου δείτε την ξεχωριστή περιγραφή Οδηγίες συναρολόγησης στεγανοποίησης άξονα και το Κεφάλαιο 8.5. Σε φτερωτές ε πτερύγια οπίσθιου καλύατος ελέγξτε ετά τη συναρολόγηση της φτερωτής (230) και ετά τη σύσφιξη του περικοχλίου της φτερωτής (922) το σωστό αξονικό διάκενο εταξύ των πτερυγίων οπίσθιου καλύατος και του καλύατος του περιβλήατος (161). *είτε το Κεφάλαιο Μετά τη συναρολόγηση της ονάδας κίνησης και επίσης ετά την τοποθέτηση στο σπειροειδές περίβληα στρέψτε τον άξονα και ελέγξτε έτσι την ευκινησία της αντλίας. Οι στεγανοποιήσεις άξονα θα παρουσιάσουν κάποια αντίσταση, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει επαφή εταξύ εταλλικών τηάτων. Πριν από την έναρξη λειτουργίας συναρολογήστε ή συνδέστε πάλι και θέστε οπωσδήποτε σε λειτουργία όλους τους βοηθητικούς αγωγούς και τους ηχανισούς ασφαλείας Συναρ ολόγηση του ακραξονίου Τοποθετήστε τη σφήνα στο άκρο του κινητήρα. Επαλείψτε το άκρο του κινητήρα ε λιπαντικό (δείτε σηείο ) Σπρώξτε το ακραξόνιο στον άξονα του κινητήρα, έχρι να φτάσει το έτρο Α (δείτε Εικόνα 11 και πίνακα). Βυθίστε τον άξονα του κινητήρα έσω των ακτινικών οπών του ακραξονίου περίπου 2-3 mm ε ένα σπειροειδές τρυπάνι ε ύτη 90 (δείτε Εικόνα 11). Αποακρύνετε τα υπολείατα από την οπή του σπειρώατος (π.χ. ε πεπιεσένο αέρα) και τοποθετήστε και ασφαλίστε τα πουλόνια σπειρώατος ( και ) (π.χ. ε Omnifit 100 M ή Loctite). Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του ακραξονίου σε σχέση ε τη φλάντζα του κινητήρα ε τη χρήση ετρητή (δείτε Εικόνα 11.). Η απόκλιση του δείκτη του ετρητή επιτρέπεται να φτάνει έχρι το 0,1 mm. Εικόνα 11 LSB 100-greek Σελίδα 17 Αναθεώρηση 02

20 Μέτρα Α σε έγεθος κατασκευής Τύπος: κινητήρα Μέτρα Α σε έγεθος κατασκευής Τύπος: κινητήρα Συνιστώ ενα ανταλλακτικά, εφεδρικές αντλίες 9.1 Ανταλλακτικά Τα ανταλλακτικά πρέπει να επιλεγούν για να επαρκέσουν για δυο χρόνια διαρκούς λειτουργίας. Σε περίπτωση που δεν πρέπει να τηρηθούν άλλες οδηγίες, συνιστούε για τα ανταλλακτικά τους αριθούς τεαχίων που αναφέρονται στην παρακάτω λίστα ( σύφωνα ε το πρότυπο DIN 24296). Για τη διασφάλιση της βέλτιστης διαθεσιότητας σας συνιστούε τη διατήρηση επαρκούς αποθέατος ανταλλακτικών αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα κατασκευασένα από ειδικά υλικά είδη και για τους ολισθαίνοντες στεγανοποητικούς δακτυλίους, λόγω του εγαλύτερου χρόνου παράδοσης. Αριθός αντλιών (αζί ε τις εφεδρικές αντλίες) /7 8/9 10/+ Ανταλλακτικά Αριθός τεαχίων των ανταλλακτικών Φτερωτή % *ακτύλιος φθοράς % Άξονας ε σφήνες και περικόχλια % Στεγανοποιήσεις για 4 περίβληα αντλίας σετ % Λοιπές στεγανοποιήσεις % Ολισθαίνων στεγανοποιητικός δακτύλιος σετ σετ % Παραγγελία ανταλλακτικών Στην παραγγελία ανταλλακτικών σας παρακαλούε να δώσετε τα ακόλουθα στοιχεία: Τύπος: Αύξων αριθός (αριθός παραγγελίας): Ονοασίες τεαχίων: Σχέδιο τοής: Όλα τα στοιχεία θα τα βρείτε στο φύλλο δεδοένων και/ή στην βεβαίωση παραγγελίας, καθώς και στο αντίστοιχο σχέδιο τοής. *ιατηρήστε τα ανταλλακτικά σε στεγνούς χώρους, προφυλαγένα από τους ρύπους! 9.2 Εφεδρικές αντλίες Σε εγκαταστάσεις, των οποίων η βλάβη θα πορούσε να οδηγήσει σε διακινδύνευση ανθρώπινων ζωών, εγάλες υλικές καταστροφές ή δαπάνες, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει επαρκής αριθός εφεδρικών αντλιών έτοιων για λειτουργία στην εγκατάσταση. Η ετοιότητά τους για λειτουργία πρέπει να διασφαλίζεται ε τακτικούς ελέγχους, δείτε το Κεφάλαιο 6.8. Αποθηκεύετε τις εφεδρικές αντλίες σύφωνα ε το Κεφάλαιο 6.8! 10. Βλάβες - Αίτια και αντι ετώπιση Οι ακόλουθες υποδείξεις για τα αίτια και την αντιετώπιση βλαβών προορίζονται για να χρησιεύσουν ως βοήθεια για την αναγνώριση του προβλήατος. Για βλάβες, τις οποίες ο χειριστής δεν πορεί ή δεν θέλει να αντιετωπίσει όνος του, η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών βρίσκεται στη διάθεση σας. Σε επιδιορθώσεις και ετατροπές στην αντλία από το χειριστή πρέπει να δοθεί προσοχή στα δεδοένα σχεδιασού στο φύλλο δεδοένων και/ή στην βεβαίωση παραγγελίας, όπως και στο Κεφάλαιο 2 αυτών των οδηγιών λειτουργίας. Αν χρειαστεί, πρέπει να παραδοθεί και η γραπτή συφωνία του κατασκευαστή. LSB 100-greek Σελίδα 18 Αναθεώρηση 02

Goulds Pumps. Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH. ITT Austria GmbH Artikel Nr. 771076017 Rev.

Goulds Pumps. Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH. ITT Austria GmbH Artikel Nr. 771076017 Rev. Goulds Pumps el Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH Οδηγίες εκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης el ιαφυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WELLY S

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WELLY S ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WELLY S,,,. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του αντιπροσώπου, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ο σειριακός

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Καμπύλη Wilo-Drain MTS 40-50 Hz - 2900 1/min Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 31 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 14 m 3 /h Βέλτιστο μανομετρικό ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 81 / 8 / 7 / Vista / XP ESET NOD32 Antivirus Antivirus NOD32 ß ESET LiveGrid ESET NOD32 Antivirus Antivirus Antispyware ß ß ESET NOD32 Antivirus ß ß Antivirus

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ESET INTERNET SECURITY 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista

ESET INTERNET SECURITY 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET INTERNET SECURITY 10 Microsoft Windows 10 / 81 / 8 / 7 / Vista ESET Internet Security Internet - - Botnet Antivirus, Antispyware, Firewall Antispam,, ESET Internet Security Antispyware Ransomware

Διαβάστε περισσότερα

ESET SMART SECURITY 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista

ESET SMART SECURITY 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET SMART SECURITY 10 Microsoft Windows 10 / 81 / 8 / 7 / Vista ESET Smart Security - Internet - Anti-Theft Security Botnet Antivirus Antispyware Firewall Anti-theft Antispam ESET Smart Anti-Theft Ransomware

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόρος χειρομοχλού

Γρασαδόρος χειρομοχλού Γρασαδόρος χειρομοχλού Σύμφωνα με την οδηγία DIN 1283-H-500 Βιομηχανικός γρασαδόρος ELITE K9 Βιομηχανικός γρασαδόρος 1 και 2 Στάνταρ γρασαδόρος Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

EIOPACP 13/08 EL. Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε το σύστηα διακυβέρνησης

EIOPACP 13/08 EL. Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε το σύστηα διακυβέρνησης EIOPACP 13/08 EL Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε το σύστηα διακυβέρνησης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; site: www.eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Fiat 500 1,2 ltr. Κωδικός κινητήρα 169 A4.000 Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Ο STABILA REC-210 Line είναι ένας απλού χειρισϝού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραϝϝών λέιζερ

Ο STABILA REC-210 Line είναι ένας απλού χειρισϝού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραϝϝών λέιζερ Οδηγίες χρήσης Ο STABILA REC-0 Line είναι ένας απλού χειρισϝού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραϝϝών λέιζερ GR Με το δέκτη REC-0 Line Ϝπορεί να γίνει λήψη Ϝόνο παλϝικής διαϝόρφωσης ακτινών λέιζερ από

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

ESET SMART SECURITY 9. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP

ESET SMART SECURITY 9. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP ESET SMART SECURITY 9 Microsoft Windows 10 / 81 / 8 / 7 / Vista / XP ESET Smart Security - Internet - Anti-Theft Security Botnet Antivirus Antispyware Firewall Anti-theft Antispam ESET Smart Antivirus

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας Pop-up PERROT με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα

Οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας Pop-up PERROT με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα Οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας Pop-up PERROT με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα LVZR 22-3 V LVZR 22-3 V AC/DC LVZR 22-3 VDE INSTR_LVZR_GR.doc Σελίδα 1 / 10 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2. Ασφάλεια 3. Περιγραφή 4.

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Aντλία ακαθάρτων υδάτων τύπου ABS MF 154-804 Yποβρυχία αντλία μασητήρα τύπου ABS Piranha 08 & 09

Aντλία ακαθάρτων υδάτων τύπου ABS MF 154-804 Yποβρυχία αντλία μασητήρα τύπου ABS Piranha 08 & 09 1010-00 15975131EL (08/2015) EL Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας www.sulzer.o 2 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών) Aντλία ακαθάρτων υδάτων τύπου ABS MF 154

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PLEASE INSERT THE DRAWING WITH NEW LEGS AND PARKING AREA

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PLEASE INSERT THE DRAWING WITH NEW LEGS AND PARKING AREA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. 660 ΜΟD 660 PLEASE INSERT THE DRAWING WITH NEW LEGS AND PARKING AREA 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ I ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ J A. Ρυθ ιζό ενα πόδια B. Ροδάκια C. ιακόπτης ρύθ ισης απορρόφησης (Ι) και εκπο

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό 1/12 R-GR 26564-XC-B2/6.9 Αντικαταστεί: 12.5 Τύπος DR 6 DP...XC και ZDR 6 D...XC Ονομαστικό μέγεθος 6 Σειρές συσκευών 5X (DR 6...) και 4X (ZDR 6...) Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WELLY M

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WELLY M ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WELLY M,,,. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του αντιπροσώπου, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ο σειριακός

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA(BoS(13/164 EL. Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές

EIOPA(BoS(13/164 EL. Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές EIOPA(BoS(13/164 EL Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Διαβάστε περισσότερα

Rotonivo. Σειρά RN 3000 RN 4000 RN Οδηγίες λειτουργίας

Rotonivo. Σειρά RN 3000 RN 4000 RN Οδηγίες λειτουργίας Rotonivo Σειρά RN 3000 RN 4000 RN 6000 Οδηγίες λειτουργίας 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Διογκούμενος κάλυκας 15,0

Διογκούμενος κάλυκας 15,0 08/2011 Οδηγίες κατασκευής 999415009 el Διογκούμενος κάλυκας 15,0 Κωδικός 581120000 Περιγραφή προϊόντος Ο διογκούμενος κάλυκας 15,0 χρησιμεύει για την μονόπλευρη αγκύρωση ξυλότυπων στο μπετόν. ασικά απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ TURNING SLIM

ΠΑΓΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ TURNING SLIM ΠΑΓΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ TURNING SLIM,,,. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του αντιπροσώπου, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

= = = = N N. Σηµείωση:

= = = = N N. Σηµείωση: Ανάλογα ε τα φορτία που αναπτύσσονται σε ια διατοή ακολουθείται διαφορετική διαδικασία διαστασιολόγησης. 1 Φορτία ιατοής Καθαρή Κάψη Ροπή M σε ια διεύθυνση Προέχουσα Κάψη+Θλίψη Ροπή M σε ια διεύθυνση ε

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς OPTIFLUX 1000 Γρήγορη έναρξη Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς Το τεχνικό εγχειρίδιο θεωρείται ολοκληρωμένο μόνον όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σχετικό εγχειρίδιο για το μετατροπέα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων.... EL...1 Γενικές υποδείξεις....... EL...1 Υποδείξεις ασφαλείας..... EL...2 Ενεργοποίηση.......... EL...3 Λειτουργία............. EL...3 Τερματισμός λειτουργίας..

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

Installation and Operating Instructions Version 08.2004

Installation and Operating Instructions Version 08.2004 Ρυθμιστής χαμηλής 1.5 kg/h τύπος CN 61-DS/-DS.2 Ρυθμιστής με ενσωματωμένη διάταξη ασφαλείας έναντι υπερβολικής για εγκαταστάσεις υγραερίου ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ο χαμηλής τύπος CN 61-DS διατηρεί σταθερή την πίεση

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002547943 2015-01-29

15SYMV002547943 2015-01-29 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήερα 15 Σεπτεβρίου 2014 τα συβαλλόενα έρη: αφενός η «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΝΑΡΗΣ ΕΛΕΝΗ ΤΥΡΜΑΚΗ Ο.Ε.», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Αγίου Νικολάου 48, ε ΑΦΜ 999327899,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 3 3 Προκαταρκτική επιθεώρηση 3 4 Συνθήκες χρήσης 4 5 Εγκατάσταση 4 6 Ηλεκτρικές συνδέσεις 4 7 Περιοδικοί έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία πετρελαίου 60 l/min

Αντλία πετρελαίου 60 l/min Αντλία πετρελαίου 60 l/min 230 V AC Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενο: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Πεδίο χρήσης 1.4 Απαιτήσεις από το σημείο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 H/m 10 Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32 8 6 4 TM 32/8 TMW 32/8 2 TMR 32/7 0 0 2 4 6 8 10 12 14Q/m³/h Σχεδιασμός Αντλία αποστράγγισης υπογείων, υδρόψυκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

Προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο ΑΒS Piranhamat 100 kai 120

Προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο ΑΒS Piranhamat 100 kai 120 15970314 EL (11/2015) EL Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας www.sulzer.com 2 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών) Προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο ΑΒS Piranhamat

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-TOP-S

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-TOP-S H[m] Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-TOP-S Wilo-TOP-S 16 1 14 12 6 3 6 1 4 8 6 8 6 6 8/ 1 1 4 8/ 4 7 / 7 /4 /4 2 Q[m³/h] 1 2 3 4 6 Εξοπλισμός/Λειτουργία Τρόποι λειτουργίας Διαβαθμισμένη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση των Μιονίων στην Ύλη

Διάδοση των Μιονίων στην Ύλη 4 Διάδοση των Μιονίων στην Ύλη Εισαγωγή Σε αυτό το Κεφάλαιο περιγράφουε τις φυσικές διαδικασίες που συνεισφέρουν στην απώλεια ενέργειας ενός ιονίου καθώς αυτό διαδίδεται σε ένα έσο, όπως το νερό ή ο πάγος.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ = Ο. Μαγνητικό πεδίο ευθύγραµµου ρευµατοφόρου αγωγού. Μαγνητικό πεδίο κυκλικού ρευµατοφόρου αγωγού.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ = Ο. Μαγνητικό πεδίο ευθύγραµµου ρευµατοφόρου αγωγού. Μαγνητικό πεδίο κυκλικού ρευµατοφόρου αγωγού. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Μαγνητικό πεδίο είναι ο χώρος που έχει την ιδιότητα να ασκεί αγνητικές δυνάεις σε κατάλληλο υπόθεα (αγνήτες, ρευατοφόροι αγωγοί ) Το αγνητικό πεδίο το ανιχνεύουε ε την βοήθεια ιας αγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδα 4/3, 4/2 και 3/2 οδών με χειροκίνητη λειτουργία

Βαλβίδα 4/3, 4/2 και 3/2 οδών με χειροκίνητη λειτουργία 1/10 Βαλβίδα 4/3, 4/2 και 3/2 οδών με χειροκίνητη λειτουργία R-GR 22280-XC-2/07.09 Τύπου WMM 6...XC Ονομαστικό μέγεθος 6 Σειρά συσκευών 5X Μέγιστη πίεση λειτουργίας 315 br Μέγιστη ογκομετρική ροή 60 λίτρα/λεπτό

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΝ slis Enterprise LIS ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΝ slis Enterprise Ward ΤΟΥ ΕΙ$ΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»

Διαβάστε περισσότερα

dn T dv T R n nr T S 2

dn T dv T R n nr T S 2 Τήα Χηείας Μάθηα: Φυσικοχηεία Ι Εξετάσεις: Περίοδος εκεβρίου 00- (0) Θέα (0 ονάδες) Α) ( ονάδες) Η θεελιώδης εξίσωση θεροδυναικού συστήατος δίνεται από την σχέση: l l όπου και σταθερές και και τα γνωστά

Διαβάστε περισσότερα

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O el Smoke Alarm Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Graphics 4 2 Εισαγωγή 6 3 Τοποθέτηση 7 4 Συντήρηση 10 5 Τεχνικά στοιχεία 11 6 Εξυπηρέτηση πελατών 12 Bosch Sicherheitssysteme

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-BAC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-BAC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-BAC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 2 Εικόνα 3 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 5 1.1 Τομείς εφαρμογής 5 1.2 Πληροφορίες για το προϊόν 5 1.2.1 Κωδικοποίηση ονομασίας τύπου 5 1.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνό σκούπισμα

Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνό σκούπισμα Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνό σκούπισμα Nr.: 2342190 I.-Nr.: 11022 TH-VC 1930 SA Προσοχή Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή τραυματισμών

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το CT1015 WP1 και CT1018K1 σε οχήματα Audi A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI με κωδικό κινητήρα AKE Έτος κατασκευής 2001

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης Πάνω από 91,5% ΚΑΘΑΡΗ Απόδοση! Συμπαγές μέγεθος - ιδανικοί όταν ο χώρος είναι πολύτιμος Για εγκατάσταση κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος καύσης Καυστήρες αυτόματης ανάφλεξης με κλείδωμα και επαναφορά κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-IPH-O/W. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-IPH-O/W. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-IPH-O/W GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Τομείς εφαρμογής 3 1.2 Πληροφορίες προϊόντος 3 1.2.1 Κωδικοποίηση 3 1.2.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine. Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine. Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη Σάκος ρεζερβουάρ Στοιχεία μοτοσικλέτας / εμπόρου Στοιχεία μοτοσικλέτας Στοιχεία εμπόρου Μοντέλο Υπεύθυνος για το Service Αριθμός πλαισίου Κυρία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOBILE COOLER ΜΟΝΤΕΛΟ: DPL MC 8014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ DPL MC 8014 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: Ονομαστική τάση: 220-240 V / 50 Hz Ονομαστική ισχύς (ψύξης) [W]: 75 Δεξαμενή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα