insulation technology Buildings

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "insulation technology Buildings"

Transcript

1 insulation technology Οικοδομή Buildings

2 Isolgomma, για αποτελεσματικό έλεγχο του θορύβου Isolgomma, for effective sound control Από την ίδρυσή της, η Isolgomma έχει δεσμευθεί στην ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων για τον έλεγχο του θορύβου σε δάπεδα και τοίχους. Σήμερα, η Isolgomma είναι μια εταιρία - αναφορά για την ανάπτυξη και την παραγωγή υλικών ηχοπροστασίας με υψηλή ακουστική απόδοση και είναι κυρίαρχη στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές. Μέχρι σήμερα, Isolgomma έχει πωλήσει περισσότερα από 50 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα προϊόντων για ηχομόνωση δαπέδων και τοίχων στον κλάδο της οικοδομής. Στο μέλλον, η Isolgomma θα συνεχίσει να επενδύει και να αναπτύσσει τα καλύτερα ηχομονωτικά υλικά δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διαδικασία κατασκευής τους, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της μικρότερης περιβαλλοντικής ρύπανσης. Μεταξύ των στρατηγικών στόχων της εταιρίας είναι και η σταθερή δέσμευση να βελτιώσει το επίπεδο ακουστικής άνεσης για τους χρήστες και πελάτες της, στα εμπορικά κτίρια καθώς και τα σπίτια. Since it s incorporation, Isolgomma has committed itself to developing products and solutions for noise control through floors and walls. Today, Isolgomma is a reference company for the development and production of soundproofi ng materials with a high acoustic performance and is a leading manufacturer in the main European markets. Up to today, Isolgomma has sold more than 50 million square metres of product for the sound insulation of fl oors and walls in the construction industry. For the future, Isolgomma will continue to invest and develop the best sound insulating materials paying particular attention to their manufacturing processes ensuring they maintain a low environmental impact. Among the strategic objectives of the company is the constant commitment to improve the level of acoustic comfort for its users and clients, in commercial premises as well as homes. Isolgomma realizza prodotti composti di fi bra e granuli di gomma, per i vari settori dell acustica, unici per le loro caratteristiche tecniche. I prodotti sono protetti da brevetti, tecnici e di processo, a livello internazionale. Isolgomma is aware of the outstanding sound proofi ng characteristics of rubber fi bre and granules used in the production of their products. As a result, International patents protect all of Isolgomma s products and manufacturing processes. 2

3 Οικοδομή Buildings Για πολλά χρόνια, η Isolgomma είναι κορυφαία εταιρία στον τομέα της ηχομόνωσης κατοικιών και εμπορικών κτηρίων. Στην πραγματικότητα η επιχείρηση είναι σε θέση να προσφέρει πολλαπλές λύσεις στα προβλήματα ηχομόνωσης δαπέδων και τοίχων. Χάρει σε μια πολύ ευρεία και περιεκτική σειρά προϊόντων, που εγγυώνται μοναδικές αποδόσεις σε αυτόν τον τομέα. Οι σειρές προϊόντων για τα δάπεδα Roll και Grei, που εκμεταλλεύονται πλήρως τις ιδιότητες του λάστιχου και την τεχνογνωσία Isolgomma, είναι κατάλληλες για οποιαδήποτε απαίτηση μόνωσης κτυπογενών θορύβων σε πλωτά δάπεδα. Επιπλέον, οι μικρής ή μεγάλης πυκνότητας πλάκες για τοίχους της σειράς Mustwall, προσφέρουν την τελική λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα ηχομόνωσης αερόφερτου θορύβου. For many years, Isolgomma has been a leading company in the sound insulation sector of dwellings and commercial buildings. In fact, thanks to a very wide and comprehensive range of products that guarantee unique performances in this sector, the company is able to offer multiple solutions for fl oor and wall sound insulation problems. Roll and Grei Lines for fl ooring, which take full advantage of rubber properties and Isolgomma know-how, are suitable to solve any impact insulation requirement with fl oating screed type fl ooring. In addition, our low or high-density panels Mustwall Series applied to walls, offer a fi nal solution for any airborne sound requirement. insulation technology Linea Line Grei Page 4 Linea Line Roll Page 6 Linea Line Syl Page 8 Linea Line Mustwall Page 10 Linea Line Stywall Εξαρτήματα Accessories Page 13/14 3

4 Σειρά προϊόντων Grei Ηχομόνωση πλωτών δαπέδων Grei line Sound insulation for fl oating fl oors Περιγραφή προϊόντος Η νέα σειρά προϊόντων Grei, αποτελείται από μια ποικιλία καινοτόμων προϊόντων υψηλής απόδοσης, κατάλληλων για εφαρμογές υψηλής ποιότητας κατασκευών. Η χρήση ενός ειδικού τύπου λάστιχου EPDM και η τοποθέτηση της ανάγλυφης επιφάνειας του υλικού στο δάπεδο, εξασφαλίζουν άριστη ελαστικότητα για τη σειρά Grei, που την κάνει ιδανική λύση για την αντιμετώπιση προβλημάτων ηχομόνωσης κτυπογενών θορύβων στα δάπεδα. Αυτά το ισχυρά και ελαστικά φύλλα προσαρμόζονται τέλεια στις επιφάνειες των δαπέδων και είναι εύκολο να εγκατασταθούν. Η σειρά Grei Line κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας τεχνολογία που εξασφαλίζει αμελητέα περιβαλλοντική ρύπανση, καθιστώντας το προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον. Εφαρμογές Τα προϊόντα της σειράς Grei είναι ιδανικά για μόνωση σε: Πλωτά δάπεδα Δάπεδα μεγάλου πάχους Βάσεις μηχανημάτων Τοποθέτηση Καλύψτε ολόκληρη την επιφάνεια του δαπέδου με τα ρολά λάστιχου, με την ανάγλυφη πλευρά τους να εφάπτεται σε αυτό. Για άριστα αποτελέσματα, τα ρολά πρέπει να ενωθούν μεταξύ τους με ταινία (βλ. εξαρτήματα). Στους τοίχους περιμετρικά τοποθετήστε τις λωρίδες μόνωσης για καλά αποτελέσματα στα πλωτά δάπεδα. Our new Grei Line consists of a range of innovative products of high performance, suitable for high quality building applications. The use of a special EPDM rubber and the unique distribution of granules on a floor surface ensure excellent elasticity for our Grei Line, making it the ideal solution for impact noise through a fl oor. This strong and resilient mat adapts perfectly to fl oor surfaces and is extremely easy to install. Grei Line is also manufactured using technology that ensures a low environment impact making the product very environmentally friendly. Application fields Grei Line is perfect for insulation in the following applications: Floors with floating floors High thickness screeds Industrial plants Bases Laying procedure Lay rolls on the whole fl oor surface with the rubber side facedown. We recommend joining the roll edges with tape (see accessories section). Apply the perimeter strip to walls to obtain a fl oating fl oor. Τέλεια μόνωση σε μικρά πάχη Άριστη ελαστικότητα Υψηλή μηχανική αντοχή Επεξήγηση του κωδικού προϊόντος G 5 PTB Πάχος σε mm Thickness in mm Ονομασία σειράς Name line Επικάλυψη Backing Άνευ = Ύφασμα μη ελαστικό Empty = anti-stretch PTB = Ύφασμα αδιάβροχο, μη ελαστικό anti-stretch & waterproof Εύκολη τοποθέτηση High insulation with minimum thicknesses Excellent resilience High mechanical resistance Easy laying 4

5 Οικοδομή Buildings Τελική στρώση Floor finishing Grei Πλωτό δάπεδο Floating screed Μπετό ευθυγράμμισης Levelling screed Πλάκα Concrete Base insulation technology Grei line Τεχνική Περιγραφή Τα προϊόντα της σειράς Grei αποτελούνται από κόκκους λάστιχου τύπου EPDM θερμοκολλημένους σε μη ελαστικό ύφασμα ύφασμα και παράγονται σε ρολά πλάτους 1 μέτρου και μήκους 5 μέτρων. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12354, τα προϊόντα της σειράς Grei έχουν πιστοποιημένο ποσοστό μείωσης κτυπογενών θορύβων ΔLw=29dB. Technical description Grei Line products consist of EPDM rubber granules hot-pressed against a tear-free fabric and supplied in rolls of 1-metre width and 5-metre length. According to EN 12354, the Grei Line products give a minimum certifi ed damping rate to impact noise of ΔLw=29dB. Περιγραφή Description Πρότυπο Standard G5 G8 Πτερύγιο ένωσης Jointing flap Ονομαστικό πάχος Nominal thickness mm Πυκνότητα (χωρίς την επικάλυψη) Density (net from backing) Kg/m 3 - ~420 ~300 Δυναμική ακαμψία Dynamic stiffness MN/m 3 UNI EN Μείωση κτυπογενών θορύβων (ΔLw) (*) Impact sound reduction improvement (ΔLw) ( * ) db ( * ) Η τιμή μετρήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ Calculated value according to EN

6 Σειρά προϊόντων Roll Ηχομόνωση για πλωτά δάπεδα Roll line Sound insulation for fl oating fl oors Περιγραφή προϊόντος Διαθέσιμη στην αγορά για περισσότερα από 30 χρόνια και με μεγάλο όγκο πωλήσεων, η σειρά προϊόντων Roll είναι από τα πιο αξιόπιστα και δοκιμασμένα προϊόντα της αγοράς και αντιπροσωπεύει την πολυετή εμπειρία της ISOLGOMMA στην παραγωγή μονωτικών φύλλων για κτυπογενείς θορύβους. Εκμεταλλευόμενη συνεχείς έρευνες και μελέτες, η σειρά Roll προσφέρει υψηλά επίπεδα ακουστικής και αναγνωρίζεται διεθνώς. Η τοποθέτηση της ανάγλυφης επιφάνειας του υλικού στο δάπεδο, εξασφαλίζει άριστη ελαστικότητα των προϊόντων, καθιστώντας την σειρά Roll απολύτως κατάλληλη για τη μείωση των κτυπογενών θορύβων. Η σειρά RTA συνδυάζει τα ακουστικά χαρακτηριστικά της σειράς Roll με πιο βελτιωμένα θερμομονωτικά χαρακτηριστικά, λόγω της προσθήκης φελλού. Επίσης, η σειρά Roll παράγεται χρησιμοποιώντας τεχνολογία που δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. Εφαρμογή Η σειρά Roll Line είναι σχεδιασμένη για μόνωση στις παρακάτω εφαρμογές: Πλωτά δάπεδα Δάπεδα μεγάλου πάχους Βάσεις μηχανημάτων Τοποθέτηση Καλύψτε ολόκληρη την επιφάνεια του δαπέδου με τα ρολά λάστιχου, με την ανάγλυφη πλευρά τους να εφάπτεται σε αυτό. Για άριστα αποτελέσματα, τα ρολά πρέπει να ενωθούν μεταξύ τους με ταινία (βλ. εξαρτήματα). Στα πλωτά δάπεδα, για καλά αποτελέσματα, τοποθετήστε τις λωρίδες μόνωσης τύπου Rrofyle περιμετρικά στους τοίχους. Available for more than thirty years and high sales volumes, the Roll Line is one of the most reliable and tested in the market and represents Isolgomma s multi-year experience in the production of mats for impact insulation. Improved in time by studies and researche, the Roll Line products have reached high acoustic performance levels, internationally recognized. The unique distribution of rubber granules on the fl oor ensures excellent elasticity of the products making the Roll Line perfectly suitable for impact noise reduction. RTA Series combines the acoustic characteristics of the Roll Line and improved thermal characteristics due to the addition of cork. The Roll Line is also manufactured using technology that ensures a low environmental impact. Application fields Roll Line is designed for insulation in the following applications: Floors with floating screed High thickness screeds Industrial plants Bases Laying procedure Lay rolls on the whole fl oor surface with the rubber side facedown. We recommend joining the roll edges with jointing tape (see accessories section). Apply the perimeter strip to walls to obtain a fl oating fl oor. Σειρά RTA series Επεξήγηση του κωδικού προϊόντος R 6 TB Ονομασία σειράς Name line Επικάλυψη Backing Άνευ = πισσόχαρτο Empty = bituminous backing TB = Ύφασμα μη ελαστικό anti-stretch PTB = Ύφασμα αδιάβροχο, μη ελαστικό anti-stretch & waterproof Πάχος σε mm Thickness in mm Τέλεια μόνωση με μικρά πάχη Σταθερότητα του επιπέδου μηχανικής και ακουστικής απόδοσης Αντοχή του προϊόντος Εύκολη τοποθέτηση High insulation at minimum thicknesses Stability of acoustic and mechanical performance levels Durability of the material Easy laying 6

7 Οικοδομή Buildings Τελική στρώση Floor finishing Μπετό ευθυγράμμισης Levelling screed Roll Πλωτό δάπεδο Floating screed Πλάκα Concrete Base insulation technology Roll line Πτερύγιο ένωσης Jointing flap Τεχνικές προδιαγραφές Τα προϊόντα της σειράς Roll αποτελούνται από ίνες και κόκκους λάστιχου κολλημένες σε ασφαλτική επικάλυψη και παράγονται σε ρολά πλάτους 1 μέτρου και μήκους 5 μέτρων. Για την παραγωγή των προϊόντων της σειράς RTA, χρησιμοποιείται η ίδια τεχνολογία όπως και της σειράς Roll και περιέχουν ένα μίγμα από λάστιχο και κόκκους φελλού. Η ακουστική που προσφέρουν, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12354, διαφέρει ανάλογα με το πάχος κάθε προϊόντος, με ελάχιστο ποσοστό μείωσης κτυπογενούς θορύβου ΔLw=24dB. Technical description The Roll Series consists of rubber fi bres and granules hot pressed against a bituminous layer of felt, and is supplied in rolls of 1-metre width and 5-metre length. The RTA Series, developed with the same technology of Roll Line, uses a mixed structure of rubber and cork granules. Acoustic performances according to EN vary in function of thickness with a minimum damping rate to impact noise of ΔLw=24dB. Περιγραφή Description Πρότυπο Standard R4 R6 R8 R10 RTA6 RTA8 RTA10 Ονομαστικό πάχος Nominal thickness Πυκνότητα (χωρίς την επικάλυψη) Density (net from backing) Δυναμική ακαμψία Dynamic stiffness mm Kg/m 3 - ~400 ~335 ~295 ~265 ~230 ~230 ~210 MN/m 3 UNI EN Με επικάλυψη ΤΒ Anti-stretch, TB version Μείωση κτυπογενών θορύβων (ΔLw) (*) db Impact sound reduction improvement (ΔLw) ( * ) ( * ) Η τιμή μετρήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ Calculated value according to EN

8 Σειρά προϊόντων Syl Ηχομόνωση για δάπεδα Syl line Sound insulation for fl oors Περιγραφή προϊόντος Η σειρά προϊόντων Syl ολοκληρώνει την γκάμα των ηχομονωτικών προϊόντων για κτυπογενείς θορύβους της ISOLGOMMA. Η ευκαμψία αυτών των προϊόντων τους επιτρέπει να χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές ακουστικής,αλλά λόγω της πυκνότητάς τους, η ιδανική εφαρμογή τους είναι κάτω από ξύλινα πλωτά δάπεδα, συνθετικά δάπεδα ή δάπεδα από μοκέτα. Εξαιρετικά αποτελέσματα παρατηρούνται ακόμα και όταν τοποθετηθούν κάτω από πλωτά δάπεδα μηχανημάτων στη βιομηχανία, όπου τα προϊόντα της σειράς Syl Line μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αντικραδασμικά. Εφαρμογή: Τα προϊόντα της σειράς Syl είναι σχεδιασμένα για μόνωση στις παρακάτω εφαρμογές: Κάτω από ξύλινα, συνθετικά δάπεδα ή μοκέτες Πλωτά δάπεδα Σαν αντικραδασμικά Προστασία στεγανωτικών μεμβρανών Τοποθέτηση Τα ρολά μπορούν να τοποθετηθούν ή και να επικολληθούν σημειακά. Στην έκδοση AD ( με επικάλυψη) τοποθετήστε τα με την επιφάνεια του λάστιχου προς το δάπεδο. The Syl Line completes the range of Isolgomma impact sound insulation products. The versatility of these products allows their use for acoustic solutions with various applications, but with their high density, the ideal use is beneath floating floors of wood, carpet and synthetic flooring. Extremely good results are obtained even under fl oating screeds in the industrial fi eld, where Syl Line acoustic products can be used as isolators. Application fields Syl Line is designed for insulation in the following applications: Under wood, carpet and synthetic flooring Floors with floating screeds Isolator Protection of water-proof membranes Laying procedure Rolls can be dry-laid or spot-glued. In the AD version, lay the rubber surface face down. Μεγάλη πυκνότητα Μεγάλη μηχανική αντοχή Εύκολη τοποθέτηση Επεξήγηση του κωδικού προϊόντος S 6 AD Ονομασία σειράς Name line Επικάλυψη Backing Άνευ = άνευ επικάλυψης 720 Kg/m 3 Empty = 720 Kg/m 3 AD Πάχος σε mm Thickness in mm = με επικάλυψη 750 Kg/m 3 Μεγάλη σταθερότητα και αντοχή στην πάροδο του χρόνου High density High mechanical resistance Easy laying High stability and treatability in time 8

9 Οικοδομή Buildings Ξύλινο δάπεδο Wooden floor Syl Μπετό ευθυγράμμισης Levelling screed Δάπεδο από τσιμέντο Concrete screed Πλάκα Concrete base insulation technology Syl line Τεχνικές προδιαγραφές Τα προϊόντα της σειράς Syl παράγονται σε ρολά κατασκευασμένα από κόκκους λάστιχου τύπου SBR. Τα προϊόντα τύπου AD παρέχονται με μη ελαστική επικάλυψη. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12354, τα προϊόντα της σειράς Syl έχουν πιστοποιημένο ποσοστό μείωσης θορύβου ΔLw=13dB. Technical description The products of Syl Line are supplied in rolls made of SBR rubber granules. The AD Series is supplied with a anti stretch backing. According to EN 12354, they give a minimum certifi ed damping rate to impact noise of ΔLw=13dB. Περιγραφή Description Πρότυπο Standard S3 S4 S5 S6 S8 S10 S6AD S8AD S10AD Ονομαστικό πάχος Nominal thickness Μήκος ρόλου Roll lenght Πάχος ρόλου Roll width Πυκνότητα (χωρίς την επικάλυψη) Density (net from backing) Δυναμική ακαμψία Dynamic stiffness mm m ,5 m - 1,25 1,0 Kg/m 3 - ~720 ~750 MN/m 3 UNI EN Μείωση κτυπογενών θορύβων (ΔLw) ( * ) Impact sound reduction improvement (ΔLw) ( * ) db ( * ) Η τιμή μετρήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ Calculated value according to EN

10 New product Σειρά προϊόντων Mustwall M Ηχομόνωση τοίχων Mustwall M line Sound insulation for walls Περιγραφή Τα προϊόντα της νέας σειράς Mustwall Μ10 και Μ20 κατασκευάζονται με τη χρήση τεχνολογίας φιλικής προς το περιβάλλον από 95% ανακυκλωμένη πρώτη ύλη και λάστιχο. Αυτές οι νέες ακουστικές πλάκες, σχεδιασμένες για ηχομόνωση των τοίχων, χρησιμοποιούν τα καλύτερα ακουστικά, μηχανικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του λάστιχου τύπου EPDM και SBR, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Η τελευταία βελτίωση αυτών των προϊόντων είναι η προσθήκη μιας μη υφαντής μη ελαστικής επικάλυψης και στις δύο πλευρές του πάνελ, που βελτιώνει την εφαρμογή του προϊόντος. Εφαρμογή Τα προϊόντα της σειράς Mustwall M προτείνονται για ηχομόνωση: Κοιλοτήτων στους τοίχους Χωρίσματα από γυψοσανίδα Για τοίχους και οροφές Τοποθέτηση Οι πλάκες μπορούν να τοποθετηθούν χρησιμοποιώντας πλαστικά καρφιά ή να κολληθούν με τη χρήση ειδικής κόλλας σε ολόκληρη την επιφάνεια τους. Για άριστα αποτελέσματα, οι πλάκες πρέπει να ενώνονται μεταξύ τους με ταινία Stik ή αντίστοιχη. The new Mustwall Line M10 and M20 is manufactured using environmental friendly technology using more than 95% of recycled raw materials and rubber. This new acoustic panel designed for noise insulation of walls, uses the excellent sound insulation qualities of the best mechanical and technical characteristics of the EPDM and SBR rubber used in the manufacture of the Mustwall range. The latest improvement to this product is the application of a non-woven anti-stretching support on both sides of the panels that improves the application and handling of the product. Application field Mustwall products Line are suggested for use in sound insulating the following applications: Wall cavities Plasterboard stud walls Lining walls and ceilings Installation The panels can be installed using plastic nails; or stuck by using our specially selected adhesive over the complete surface. We recommend to seal the joints using our jointing tape Stik or similar. insulation technology Μεγάλη πυκνότητα Άριστη ηχομόνωση σε μικρά πάχη Αντοχή Εύκολη τοποθέτηση Επεξήγηση του κωδικού προϊόντος M 20 Πάχος σε mm Thickness in mm Ονομασία σειράς Name line High density High acoustic insulation with minimum thickness Durability Easy to install 10

11 Σειρά προϊόντων Mustwall M-P/AD Ηχομόνωση τοίχων Mustwall M-P/AD line Sound insulation for walls Οικοδομή Buildings Περιγραφή προϊόντος Η σειρά προϊόντων Mustwall M-P/AD αναπτύχθηκε από την ISOLGOMMA για να βελτιώσει την ηχομόνωση των τοίχων. Οι πλάκες έχουν μεγάλη πυκνότητα η οποία της δίνει εξαιρετικές ηχομονωτικές ιδιότητες. Ο μεγάλος αριθμός από διαθέσιμες διαστάσεις και πάχη σε αυτή τη σειρά προϊόντων, προσφέρει λύσεις σε πολλές ηχομονωτικές απαιτήσεις τόσο στις επιφάνειες των τοίχων όσο και στις κοιλότητές τους. Επίσης, η σειρά προϊόντων Mustwall M-P/AD κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον. Εφαρμογή Η σειρά προϊόντων Mustwall M-P/AD είναι ιδανική για ηχομόνωση: Κοιλοτήτων των τοίχων Χωρίσματα από γυψοσανίδα Τοίχων και οροφών Τοποθέτηση Οι πλάκες συνδέονται και τοποθετούνται χρησιμοποιώντας στηρίγματα ή κόλλες. Για άριστα αποτελέσματα, οι πλάκες πρέπει να ενώνονται μεταξύ τους με ταινία. The Mustwall Line has been developed by Isolgomma to improve the noise insulation of walls. The panels are made with a high density that gives them excellent sound insulation qualities. The number of different thicknesses and sizes available with this product Line provide a solution for various soundproofi ng requirements, in both wall cavities and wall surfaces. Also Isolgomma s Mustwall Line is manufactured using technology that ensures a low environmental impact making the product very environmentally friendly. Application fields Mustwall product Line is perfect for insulation in the following applications: Into wall cavity Plasterboard walls Walls and ceilings Installing procedure The panels are to be connected and installed using fi xings or glues. We recommend joining the roll-edges with jointing tape (see accessories section). Σειρά PTA series Επεξήγηση του κωδικού προϊόντος M 20 AD Επικάλυψη Backing P = με ασφαλτική επικάλυψη 1 bituminous backing AD = πυκνότητα 800 kg/m 3 και ασφαλτική επικάλυψη 800 Kg density Πάχος σε mm Thickness in mm Ονομασία σειράς Name line 11

12 Σειρά προϊόντων Mustwall Σειρά προϊόντων Mustwall Mustwall line Sound insulation for walls Χοντρός σοβάς Raw plaster Επίχρισμα Plaster Mustwall Mustwall Τοίχος από τούβλα Brick wall Γυψοσανίδα Gypsumboard Επίχρισμα Plaster Τοίχος από διάτρητα τούβλα Light brick wall Επίχρισμα Plaster Επίχρισμα Plaster Stywall Mustwall line Τεχνική περιγραφή Τα προϊόντα της σειράς Mustwall αποτελούνται από ίνες και κόκκους λάστιχου. Τα προϊόντα σειράς PTA είναι κατασκευασμένα με την ίδια τεχνολογία όπως και της σειράς Μ, αλλά έχουν και προσθήκη φελλού. Στα Τεχνικά Φυλλάδια των προϊόντων υπάρχουν λεπτομερείς αναφορές για τιμές ηχομόνωσης. Technical description The Mustwall Series consists of hot pressed rubber fi bres and granules. The PTA Series, developed with the same technology as the M series, makes use of a mixed structure of rubber and cork granules. Please refer to Technical Specifi cations for detailed insulation specifi cations of products. M M-P/AD PTA-P/AD Περιγραφή Description P 15P 20P 30P 10AD 15AD 20AD 30AD 40AD 10 10P 15P 20P 30P 10AD 15AD 20AD 30AD 40AD Ονομαστικό πάχος Nominal thickness Μήκος πλάκας Panel lenght Πάχος πλάκας Panel width Πυκνότητα (χωρίς την επικάλυψη) Density (net from backing) mm m 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 m 1,2 1,2 1,0 1,2 1,0 Kg/m 3 ~800 ~800 ~600 ~600 ~600 ~800 ~600 ~500 ~500 ~500 ~500 ~500 Ηχομόνωση αερόφερτου θορύβου (Rw) ( * ) db ,5 54,5 55, , Airborne sound insulation (Rw) ( * ) ( * ) Η τιμή μετρήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ σε τοίχο από διπλά διάτρητα τούβλα 8 cm. Calculated value according to EN on 8+8 cm hallow block wall with plasters. 12

13 Σειρά προϊόντων Stywall Λωρίδες για τοποθέτηση κάτω από τοίχους Stywall line Under-wall stripes Οικοδομή Buildings Περιγραφή προϊόντος Τα προϊόντα της σειράς Stywall είναι σχεδιασμένα ώστε να βελτιώνουν τη ηχομόνωση των τοίχων και τους κτυπογενεις θορύβους του δαπέδου. Αυτή σειρά περιλαμβάνει διάφορους τύπους λωρίδων,κατάλληλες για τοποθέτηση κάτω από τους τοίχους. Η ολοκαίνουρια σειρά ST-AD εγγυάται ελαστικότητα και καθιστά τη διαδικασία τοποθέτησης πολύ γρήγορη. Εφαρμογή Τα προϊόντα της σειράς Stywall είναι ιδανικά για ηχομόνωση: Κάτω από χωρίσματα Κάτω διαχωριστικούς τοίχους κατοικιών Τοποθέτηση Τοποθετήστε τοις λωρίδες στο δάπεδο πριν την κατασκευή του τοίχου ή του χωρίσματος. Εάν οι λωρίδες έχουν επικάλυψη τοποθετήστε την πλευρά χωρίς επικάλυψη στο δάπεδο. Τεχνική περιγραφή Τα προϊόντα ST αποτελούνται από λωρίδες κατασκευασμένες από συγκολλημένες ίνες και κόκκους λάστιχου, τοποθετημένα ανάμεσα σε δύο φύλλα ασφαλτικού χαρτιού. Τα προϊόντα STA, χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία, αλλά περιέχουν ένα μείγμα από κόκκους λάστιχου και φελλού. Τα προϊόντα της σειράς ST- AD παράγονται σε ρολά κατασκευασμένα από λάστιχο τύπου SBR μεγάλης πυκνότητας, προστατευμένο από ένα μη ελαστικό ύφασμα. The Stywall Line was designed to increase noise-insulation power of walls and improve impact noise insulation of fl oors. The Line includes various stripe types, suitable for under-wall applications. The brand new ST-AD Line guarantees high elasticity and makes laying procedure faster. Application fields Stywall product Line is perfect for insulation in the following applications: Under partitions Under dividing partitions between different flats Laying procedure Dry-lay under-wall stripes on fl oor, as support base, before walls/partitions construction. Lay the rubber-side face down (when present). Technical description The ST Series consists of stripes made of hot pressed rubber fi bres and granules and positioned between two layers of bituminous paper. The STA Series, developed with the same technology, makes use of a mixed structure of rubber and cork granules. ST-AD Series is supplied in rolls made of high-density SBR rubber granules protected by a tear-free fabric. insulation technology Επεξήγηση του κωδικού προϊόντος ST 20 AD Φάρδος σε cm Width in cm Ονομασία σειράς Name line Επικάλυψη Backing Άνευ = 700 Kg m Kg m 3 - STA Empty = 700 Kg m Kg m 3 - STA AD = 750 Kg m 3 Περιγραφή Description ST STA ST AD Ονομαστικό πάχος Nominal thickness mm Πυκνότητα (χωρίς την επικάλυψη) Density (net from backing) Kg/m 3 ~700 ~500 ~750 Φάρδος Width cm 10 / 15 / 20 / 25 / 33 Μήκος Length cm

14 Εξαρτήματα Accessories Σειρά προϊόντων Profyle Ταινίες για τοποθέτηση περιμετρικά των τοίχων στα πλωτά δάπεδα. Τα προϊόντα της σειράς Profyle είναι σχεδιασμένα ώστε να καθιστούν την διαδικασία τοποθέτησης των ηχομονωτικών προϊόντων δαπέδου εύκολη και αντικαθιστούν την κουραστική τοποθέτηση των μονωτικών περιμετρικά των τοίχων. Τα προϊόντα της σειράς Profyle είναι ταινίες αυτοκόλλητες σε διάφορες διάστασης και παίρνουν γωνιακή μορφή κατά την τοποθέτηση μεταξύ τοίχου και δαπέδου. Profyle line Corner bands for fl oors. The Profyle Line is designed to make the laying procedure of impact sound insulation products easier and substitutes the laborious overlapping of the insulation mat. The Profyle Line consists of adhesive corner bands and is available in various sizes. Επεξήγηση του κωδικού προϊόντος PE 10 / 10 Βάση σε cm Base in cm Ονομασία σειράς Name line Ύψος σε cm Height in cm h b Περιγραφή Description Ονομαστικό πάχος Nominal thickness Πυκνότητα (χωρίς την επικάλυψη) Density (net from backing) Βάση b Base Ύψος h Height Μήκος L Length L Profyle line PE5/10 PE10/10 PE10/15 PE10/20 mm Kg/m 3 ~23,5 ~31,5 ~31,5 ~31,5 cm cm cm 150 Ø 8 mm Ø 40 mm Stik 83 mm Stik tape Είναι μια αυτοκόλλητη ταινία για αρμούς, κατασκευασμένη από συνθετικό ύφασμα κατά του σκισίματος, διαθέσιμη σε ρολά μήκους 100 m και φάρδους 10 cm. Η Stik tape είναι ιδανική για συγκόλληση φύλλων και πλακών που τοποθετούνται σε δάπεδα και τοίχους. Stik tape It is an adhesive tape for joints, made of synthetic tear-free fabric, available in rolls with a length of 100 m and a width of 10 cm. Stik is excellent for joining rolls and panels applied both on fl oors and walls. Στηρίγματα Τα πλαστικά στηρίγματα είναι προϊόντα στερέωσης μονωτικών υλικών σε τοίχους. Fixing element Plastic fi xing element excellent to fi x our Mustwall panels and any other sound insulation panels for wall application. 14

15 Ενδεικτικές κατασκευές στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα της Isolgomma Some of the Isolgomma building projects Οικοδομή Buildings Το 1998, το προϊον R8 τοποθετήθηκε για ηχομόνωση στην κατασκευή του Le Torri Lombarde στα περίχωρα του Μιλάνο. In 1998, the R6 product for fl oor insulation was installed in the exclusive Milan neighbourhood called Le Torri Lombarde. Στον πολυχώρο Cineplex στην Πάντοβα τοποθετήθηκε το προϊόν R4, για μόνωση του συνόλου των δαπέδων. Στον πολυχώρο Martignacco στο Ούντινε, τοποθετήθηκε το προϊόν M20AD για ηχομόνωση όλων των κινηματογραφικών αιθουσών. (μεγάλη εικόνα) In the multimedia Cineplex at Due Carrare Padova, to insulate all the floors the product R4 was installed. (small image) In the multimedia complex of Martignacco at Udine the M20AD product was installed to sound insulate the projection halls. (large image) insulation technology Στο Εθνικό Θέατρο της Εσθονίας στο Τάλλιν, τοποθετήθηκε το προϊόν M20AD για ηχομόνωση των αιθουσών συναυλιών και της κεντρικής αίθουσας του θεάτρου. (2003) In the National Estonian Theatre at Tallinn the M20AD product was installed to sound insulate the concert halls and the main hall of the theatre. Year Στο Εθνικό Πολιτιστικό Κέντρο της Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη, τοποθετήθηκε το προϊόν M30P για ηχομόνωση των αιθουσών συναυλιών και διαλέξεων. (2003) In 2003 in the National Turkish Cultural Centre of Istanbul, the product M30P was installed to sound insulate the auditoriums and concert halls. 15

16 2006 Isolgomma Srl - All rights reserved - Printed in Italy (02 08) - Cod GR/UK Προμηθευτής Distributor Isolgomma Srl Albettone (Vicenza) Italy - via dell Artigianato Z.I. tel fax

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PRODUCT CATALOGUE

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PRODUCT CATALOGUE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PRODUCT CATALOGUE Opening Systems 08 Thermal Break Opening Systems 10 Folding Systems 12 Sliding Systems 14 Thermal Break Sliding Systems 18 Thermal Break Lift and Slide Systems 20

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης & δροσισμού

Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης & δροσισμού Brochure L0-xxx/0 Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης & δροσισμού Valsir floor heating and cooling system. www.valsir.it Ένα ποιοτικό σύστημα για κάθε εποχή A quality system for every season Μοντέρνα τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS WITH THERMAL BREAK Е36 SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page

Διαβάστε περισσότερα

SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS

SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS Е19 SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page 33 SECTIONS page 59

Διαβάστε περισσότερα

Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí

Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí PROFILCO was founded in 2001. The plant s manufacturing capacity amounts to 9,000 tons of profiles a year. PROFILCO s facilities

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS 04ΕΤΑΙΡΙΑ 05COMPANY IΣΤΟΡΙΑ Η ΚΑRINA ιδρύθηκε το 1970 από τους αδελφούς Παναγιώτη και Νίκο Παζάρα. Από τότε µέχρι σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

OILIFT Α.Ε. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2010-2011. E.mail: info@oilift.gr, www.oilift.gr Τηλ.: +30210 2717119, Fax: +30210-2792914

OILIFT Α.Ε. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2010-2011. E.mail: info@oilift.gr, www.oilift.gr Τηλ.: +30210 2717119, Fax: +30210-2792914 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2010-2011 ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 62/A,142 31 N. IΩNIA - ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ E.mail: info@oilift.gr, www.oilift.gr Τηλ.: +30210 2717119, Fax: +30210-2792914 OILIFT Α.Ε. 4-5 6-7 8-9 10-11

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents 1. Εισαγωγή Introduction 3-10 2. Βασικές Τυπολογίες Φ/Β για Ταράτσες και Στέγες Roof / Flat Roof / Industrial Roof Photovoltaic System Basic Typologies 11-16 3. H2200 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOM DESIGNED PROFILES. Knowledge and experience

CUSTOM DESIGNED PROFILES. Knowledge and experience CUSTOM DESIGNED PROFILES A D VA N C E D A L U M I N I U M P R O F I L E S Knowledge and experience 2 Company Profile Εταιρικό Προφίλ ELVIAL is one of the most rapidly growing aluminum profiles extruders

Διαβάστε περισσότερα

.η ανακλαστική μόνωση!... the reflective insulation!

.η ανακλαστική μόνωση!... the reflective insulation! .η ανακλαστική μόνωση!... the reflective insulation! Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι Warm in winter, fresh in summer recycable made in Belgium Συνδετήρας 20χιλ / Staple 20 mm Συγκολλητικό Aluthermo

Διαβάστε περισσότερα

Building energy solutions

Building energy solutions Building energy solutions Build. Create. Innovate. ÐñïçãìÝíåò Λýóåéò όµησης Η ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε. είναι από µια τις πρωτοπόρες και δυναµικότερες εταιρείες του κλάδου κατεργασίας µετάλλων µε µακρά ιστορία που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Εισαγωγικά Introduction 3-10 Βασικές Τυπολογίες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Photovoltaic System Basic Typologies 11-1 102-X-30 : Σειρά 3 πανέλων σε κατά πλάτος διάταξη και κλίση

Διαβάστε περισσότερα

Ηεταιρία ΠΙΚΡΑΚΗΣ έχει διαγράψει μια επιτυχημένη. Pikrakis SA has had a successful and continuously. Προφίλ εταιρείας Company Profile.

Ηεταιρία ΠΙΚΡΑΚΗΣ έχει διαγράψει μια επιτυχημένη. Pikrakis SA has had a successful and continuously. Προφίλ εταιρείας Company Profile. Προφίλ εταιρείας Company Profile Περιεχόμενα 3 Προφίλ εταιρείας /company profile 4 Γιατί κουφώματα gp / Why gp Frames? 5 Ποιότητα gp / gp Quality 6 Πόρτα εισόδου gp 590 Entrance door gp 590 7 Πόρτες εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ PILOTIS ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ:41531

Διαβάστε περισσότερα

> ψυκτικοί θάλαμοι. > θάλαμοι βαθειάς κατάψυξης. > μονώσεις. > καταγραφικά. > ψυκτικά μηχανήματα. > υδραυλικές πόρτες

> ψυκτικοί θάλαμοι. > θάλαμοι βαθειάς κατάψυξης. > μονώσεις. > καταγραφικά. > ψυκτικά μηχανήματα. > υδραυλικές πόρτες > ψυκτικοί θάλαμοι > θάλαμοι βαθειάς κατάψυξης > μονώσεις > καταγραφικά > ψυκτικά μηχανήματα > υδραυλικές πόρτες Από το 1961 μέχρι και σήμερα η Stathis αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Εισαγωγικά Introduction 3-6 Βασικές Τυπολογίες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Photovoltaic System Basic Typologies 3-6 H2200 Συστήματα Στήριξης Φ/Β Πλαισίων σε Στέγες H2200 Photovoltaic

Διαβάστε περισσότερα

ALFA WOOD offers new colors from different varieties of wood like (beech, oak, maple, walnut, teak, wenge, cherry etc) in relief surface.

ALFA WOOD offers new colors from different varieties of wood like (beech, oak, maple, walnut, teak, wenge, cherry etc) in relief surface. ALFA FLOORING Καινοτομία, δημιουργικότητα, ποιότητα είναι τα τρία βασικά κλειδιά του ALFA FLOORING της ALFA WOOD, που το καθιστά το μοναδικό παραγόμενο προϊόν για τον Ελληνικό χώρο και για το χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA 4000 series is designed in

EUROPA 4000 series is designed in Η σειρά EUROPA 4000 σχεδιάστηκε με σκοπό να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε κτίρια με υαλοπετάσματα. Εξαιρετικά εύκολα και γρήγορα, καλύπτει όλους τους τύπους κατασκευής υαλοπετάσματος, από το Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ευρετήριο 6 Η αποστολή μας 7 Τέλειες Ιδέες... Παίρνουν τη Μορφή τους 9 ΥΔΡΟΡΡΟΗ 23 ΥΔΡΟCYCLO ΥΔΡΟCOPPA ΥΔΡΟSHAPE ΥΔΡΟART ΥΔΡΟMAT COVERPRO

ευρετήριο 6 Η αποστολή μας 7 Τέλειες Ιδέες... Παίρνουν τη Μορφή τους 9 ΥΔΡΟΡΡΟΗ 23 ΥΔΡΟCYCLO ΥΔΡΟCOPPA ΥΔΡΟSHAPE ΥΔΡΟART ΥΔΡΟMAT COVERPRO ευρετήριο 6 Η αποστολή μας 7 Τέλειες Ιδέες... Παίρνουν τη Μορφή τους 9 ΥΔΡΟΡΡΟΗ 23 ΥΔΡΟCYCLO 4 33 41 45 49 52 53 ΥΔΡΟCOPPA ΥΔΡΟSHAPE ΥΔΡΟART ΥΔΡΟMAT COVERPRO ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ κ.α. 57 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ground Support DURGLASS FL - GLASSPREE. Fiberglass Anchoring and Reinforcing Systems Στοιχεία Αγκύρωσης και Ενισχύσεων Υαλονημάτων

Ground Support DURGLASS FL - GLASSPREE. Fiberglass Anchoring and Reinforcing Systems Στοιχεία Αγκύρωσης και Ενισχύσεων Υαλονημάτων DURGLASS FL - GLASSPREE Fiberglass Anchoring and Reinforcing Systems Στοιχεία Αγκύρωσης και Ενισχύσεων Υαλονημάτων Ground Support Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical Company

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATIVE GLASS SYSTEMS

INNOVATIVE GLASS SYSTEMS INNOVATIVE GLASS SYSTEMS INNOVATIVE GLASS SYSTEMS ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ GLASS BANISTERS Κ1800 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ I ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΕΣ I ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ GLASS PARTITION WALLS I FOLDING GLASS WALLS I GLASS BANISTERS ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πτυσσόμενα κουφώματα EUROPA S.500. βάρους έως 200 kgr.

Τα πτυσσόμενα κουφώματα EUROPA S.500. βάρους έως 200 kgr. Η σειρά EUROPA S.500 σχεδιάστηκε με σκοπό να παρέχει ευελιξία και εργονομία στο χώρο. Τα πτυσσόμενα κουφώματα EUROPA S.500 δέχονται έναν νέο ισχυρό μηχανισμό οδήγησης (με 4 ράουλα), με δυνατότητα αντοχής

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη σας επιλογή για Επαγγελματικές Λύσεις

Η πρώτη σας επιλογή για Επαγγελματικές Λύσεις Η πρώτη σας επιλογή για Επαγγελματικές Λύσεις Product Catalogue 2015 www.demetriadesgroup.com We make the world lighter Demetriades Group: Demetriades Handling Ltd Demetriades Hydraulics Ltd (Dememarine

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Το μέλλον του κόσμου ξεκινά σήμερα Η NUOS isείναι the new η καινούργια Ariston heat αντλία pump, θερμότητας conceived to be της inariston, perfect harmony που with έγινε the

Διαβάστε περισσότερα

ZEN ALUMINIUM ENTRANCE DOORS

ZEN ALUMINIUM ENTRANCE DOORS ALUMINIUM ENTRANCE DOORS 1 ALUMINIUM ENTRANCE DOORS OPEN THE RIGHT ONE www.internodoors.com www.internodoors.com 3 ALUMINIUM ENTRANCE DOORS INDEX 06 12 18 24 PIVOT CARBON PIVOT BASE PIVOT WOOD PIVOT GLASS

Διαβάστε περισσότερα

S Y N C R O B L U E W H I T E

S Y N C R O B L U E W H I T E SYNCROBLUEWHITE 4 5 Πόρτα στη διακόσμηση: Πέρα από τις επιλογές των επιφανειών (ξύλων-χρωμάτων), το βασικότερο χαρακτηριστικό της παραγωγής Syncro, είναι η μοντέρνα, απλή σχεδίαση, που δεν στερείται της

Διαβάστε περισσότερα

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

Solutions. Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14. Bathroom Accessories Page 32 Touch Screen Technology Page 40

Solutions. Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14. Bathroom Accessories Page 32 Touch Screen Technology Page 40 Contract. Woodwork. Solutions. Solutions Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14 Minibars Safeboxes Page 16 Page 8 Bathroom Accessories Page 3 Touch Screen Technology Page 40 Η STEFOS EVRIPIDOU

Διαβάστε περισσότερα

The symbiosis of high-tech & nature. Fresh Edition 38 ter Hürne stands for natural and authentic pro-

The symbiosis of high-tech & nature. Fresh Edition 38 ter Hürne stands for natural and authentic pro- Contents Inhalt The symbiosis of hightech & nature Avatara The Editions 36 Avatara Οι εκδόσεις Fresh Edition Η αρμονία μεταξύ Τεχνολογία & φυσικότητα Fresh Edition 38 ter Hürne stands for natural and authentic

Διαβάστε περισσότερα

The symbiosis of high-tech & nature. Fresh Edition 38 ter Hürne stands for natural and authentic pro-

The symbiosis of high-tech & nature. Fresh Edition 38 ter Hürne stands for natural and authentic pro- 1 Contents Inhalt The symbiosis of hightech & nature Avatara The Editions 36 Avatara Οι εκδόσεις Fresh Edition Η αρμονία μεταξύ Τεχνολογία & φυσικότητα Fresh Edition 38 ter Hürne stands for natural and

Διαβάστε περισσότερα