insulation technology Buildings

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "insulation technology Buildings"

Transcript

1 insulation technology Οικοδομή Buildings

2 Isolgomma, για αποτελεσματικό έλεγχο του θορύβου Isolgomma, for effective sound control Από την ίδρυσή της, η Isolgomma έχει δεσμευθεί στην ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων για τον έλεγχο του θορύβου σε δάπεδα και τοίχους. Σήμερα, η Isolgomma είναι μια εταιρία - αναφορά για την ανάπτυξη και την παραγωγή υλικών ηχοπροστασίας με υψηλή ακουστική απόδοση και είναι κυρίαρχη στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές. Μέχρι σήμερα, Isolgomma έχει πωλήσει περισσότερα από 50 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα προϊόντων για ηχομόνωση δαπέδων και τοίχων στον κλάδο της οικοδομής. Στο μέλλον, η Isolgomma θα συνεχίσει να επενδύει και να αναπτύσσει τα καλύτερα ηχομονωτικά υλικά δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διαδικασία κατασκευής τους, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της μικρότερης περιβαλλοντικής ρύπανσης. Μεταξύ των στρατηγικών στόχων της εταιρίας είναι και η σταθερή δέσμευση να βελτιώσει το επίπεδο ακουστικής άνεσης για τους χρήστες και πελάτες της, στα εμπορικά κτίρια καθώς και τα σπίτια. Since it s incorporation, Isolgomma has committed itself to developing products and solutions for noise control through floors and walls. Today, Isolgomma is a reference company for the development and production of soundproofi ng materials with a high acoustic performance and is a leading manufacturer in the main European markets. Up to today, Isolgomma has sold more than 50 million square metres of product for the sound insulation of fl oors and walls in the construction industry. For the future, Isolgomma will continue to invest and develop the best sound insulating materials paying particular attention to their manufacturing processes ensuring they maintain a low environmental impact. Among the strategic objectives of the company is the constant commitment to improve the level of acoustic comfort for its users and clients, in commercial premises as well as homes. Isolgomma realizza prodotti composti di fi bra e granuli di gomma, per i vari settori dell acustica, unici per le loro caratteristiche tecniche. I prodotti sono protetti da brevetti, tecnici e di processo, a livello internazionale. Isolgomma is aware of the outstanding sound proofi ng characteristics of rubber fi bre and granules used in the production of their products. As a result, International patents protect all of Isolgomma s products and manufacturing processes. 2

3 Οικοδομή Buildings Για πολλά χρόνια, η Isolgomma είναι κορυφαία εταιρία στον τομέα της ηχομόνωσης κατοικιών και εμπορικών κτηρίων. Στην πραγματικότητα η επιχείρηση είναι σε θέση να προσφέρει πολλαπλές λύσεις στα προβλήματα ηχομόνωσης δαπέδων και τοίχων. Χάρει σε μια πολύ ευρεία και περιεκτική σειρά προϊόντων, που εγγυώνται μοναδικές αποδόσεις σε αυτόν τον τομέα. Οι σειρές προϊόντων για τα δάπεδα Roll και Grei, που εκμεταλλεύονται πλήρως τις ιδιότητες του λάστιχου και την τεχνογνωσία Isolgomma, είναι κατάλληλες για οποιαδήποτε απαίτηση μόνωσης κτυπογενών θορύβων σε πλωτά δάπεδα. Επιπλέον, οι μικρής ή μεγάλης πυκνότητας πλάκες για τοίχους της σειράς Mustwall, προσφέρουν την τελική λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα ηχομόνωσης αερόφερτου θορύβου. For many years, Isolgomma has been a leading company in the sound insulation sector of dwellings and commercial buildings. In fact, thanks to a very wide and comprehensive range of products that guarantee unique performances in this sector, the company is able to offer multiple solutions for fl oor and wall sound insulation problems. Roll and Grei Lines for fl ooring, which take full advantage of rubber properties and Isolgomma know-how, are suitable to solve any impact insulation requirement with fl oating screed type fl ooring. In addition, our low or high-density panels Mustwall Series applied to walls, offer a fi nal solution for any airborne sound requirement. insulation technology Linea Line Grei Page 4 Linea Line Roll Page 6 Linea Line Syl Page 8 Linea Line Mustwall Page 10 Linea Line Stywall Εξαρτήματα Accessories Page 13/14 3

4 Σειρά προϊόντων Grei Ηχομόνωση πλωτών δαπέδων Grei line Sound insulation for fl oating fl oors Περιγραφή προϊόντος Η νέα σειρά προϊόντων Grei, αποτελείται από μια ποικιλία καινοτόμων προϊόντων υψηλής απόδοσης, κατάλληλων για εφαρμογές υψηλής ποιότητας κατασκευών. Η χρήση ενός ειδικού τύπου λάστιχου EPDM και η τοποθέτηση της ανάγλυφης επιφάνειας του υλικού στο δάπεδο, εξασφαλίζουν άριστη ελαστικότητα για τη σειρά Grei, που την κάνει ιδανική λύση για την αντιμετώπιση προβλημάτων ηχομόνωσης κτυπογενών θορύβων στα δάπεδα. Αυτά το ισχυρά και ελαστικά φύλλα προσαρμόζονται τέλεια στις επιφάνειες των δαπέδων και είναι εύκολο να εγκατασταθούν. Η σειρά Grei Line κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας τεχνολογία που εξασφαλίζει αμελητέα περιβαλλοντική ρύπανση, καθιστώντας το προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον. Εφαρμογές Τα προϊόντα της σειράς Grei είναι ιδανικά για μόνωση σε: Πλωτά δάπεδα Δάπεδα μεγάλου πάχους Βάσεις μηχανημάτων Τοποθέτηση Καλύψτε ολόκληρη την επιφάνεια του δαπέδου με τα ρολά λάστιχου, με την ανάγλυφη πλευρά τους να εφάπτεται σε αυτό. Για άριστα αποτελέσματα, τα ρολά πρέπει να ενωθούν μεταξύ τους με ταινία (βλ. εξαρτήματα). Στους τοίχους περιμετρικά τοποθετήστε τις λωρίδες μόνωσης για καλά αποτελέσματα στα πλωτά δάπεδα. Our new Grei Line consists of a range of innovative products of high performance, suitable for high quality building applications. The use of a special EPDM rubber and the unique distribution of granules on a floor surface ensure excellent elasticity for our Grei Line, making it the ideal solution for impact noise through a fl oor. This strong and resilient mat adapts perfectly to fl oor surfaces and is extremely easy to install. Grei Line is also manufactured using technology that ensures a low environment impact making the product very environmentally friendly. Application fields Grei Line is perfect for insulation in the following applications: Floors with floating floors High thickness screeds Industrial plants Bases Laying procedure Lay rolls on the whole fl oor surface with the rubber side facedown. We recommend joining the roll edges with tape (see accessories section). Apply the perimeter strip to walls to obtain a fl oating fl oor. Τέλεια μόνωση σε μικρά πάχη Άριστη ελαστικότητα Υψηλή μηχανική αντοχή Επεξήγηση του κωδικού προϊόντος G 5 PTB Πάχος σε mm Thickness in mm Ονομασία σειράς Name line Επικάλυψη Backing Άνευ = Ύφασμα μη ελαστικό Empty = anti-stretch PTB = Ύφασμα αδιάβροχο, μη ελαστικό anti-stretch & waterproof Εύκολη τοποθέτηση High insulation with minimum thicknesses Excellent resilience High mechanical resistance Easy laying 4

5 Οικοδομή Buildings Τελική στρώση Floor finishing Grei Πλωτό δάπεδο Floating screed Μπετό ευθυγράμμισης Levelling screed Πλάκα Concrete Base insulation technology Grei line Τεχνική Περιγραφή Τα προϊόντα της σειράς Grei αποτελούνται από κόκκους λάστιχου τύπου EPDM θερμοκολλημένους σε μη ελαστικό ύφασμα ύφασμα και παράγονται σε ρολά πλάτους 1 μέτρου και μήκους 5 μέτρων. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12354, τα προϊόντα της σειράς Grei έχουν πιστοποιημένο ποσοστό μείωσης κτυπογενών θορύβων ΔLw=29dB. Technical description Grei Line products consist of EPDM rubber granules hot-pressed against a tear-free fabric and supplied in rolls of 1-metre width and 5-metre length. According to EN 12354, the Grei Line products give a minimum certifi ed damping rate to impact noise of ΔLw=29dB. Περιγραφή Description Πρότυπο Standard G5 G8 Πτερύγιο ένωσης Jointing flap Ονομαστικό πάχος Nominal thickness mm Πυκνότητα (χωρίς την επικάλυψη) Density (net from backing) Kg/m 3 - ~420 ~300 Δυναμική ακαμψία Dynamic stiffness MN/m 3 UNI EN Μείωση κτυπογενών θορύβων (ΔLw) (*) Impact sound reduction improvement (ΔLw) ( * ) db ( * ) Η τιμή μετρήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ Calculated value according to EN

6 Σειρά προϊόντων Roll Ηχομόνωση για πλωτά δάπεδα Roll line Sound insulation for fl oating fl oors Περιγραφή προϊόντος Διαθέσιμη στην αγορά για περισσότερα από 30 χρόνια και με μεγάλο όγκο πωλήσεων, η σειρά προϊόντων Roll είναι από τα πιο αξιόπιστα και δοκιμασμένα προϊόντα της αγοράς και αντιπροσωπεύει την πολυετή εμπειρία της ISOLGOMMA στην παραγωγή μονωτικών φύλλων για κτυπογενείς θορύβους. Εκμεταλλευόμενη συνεχείς έρευνες και μελέτες, η σειρά Roll προσφέρει υψηλά επίπεδα ακουστικής και αναγνωρίζεται διεθνώς. Η τοποθέτηση της ανάγλυφης επιφάνειας του υλικού στο δάπεδο, εξασφαλίζει άριστη ελαστικότητα των προϊόντων, καθιστώντας την σειρά Roll απολύτως κατάλληλη για τη μείωση των κτυπογενών θορύβων. Η σειρά RTA συνδυάζει τα ακουστικά χαρακτηριστικά της σειράς Roll με πιο βελτιωμένα θερμομονωτικά χαρακτηριστικά, λόγω της προσθήκης φελλού. Επίσης, η σειρά Roll παράγεται χρησιμοποιώντας τεχνολογία που δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. Εφαρμογή Η σειρά Roll Line είναι σχεδιασμένη για μόνωση στις παρακάτω εφαρμογές: Πλωτά δάπεδα Δάπεδα μεγάλου πάχους Βάσεις μηχανημάτων Τοποθέτηση Καλύψτε ολόκληρη την επιφάνεια του δαπέδου με τα ρολά λάστιχου, με την ανάγλυφη πλευρά τους να εφάπτεται σε αυτό. Για άριστα αποτελέσματα, τα ρολά πρέπει να ενωθούν μεταξύ τους με ταινία (βλ. εξαρτήματα). Στα πλωτά δάπεδα, για καλά αποτελέσματα, τοποθετήστε τις λωρίδες μόνωσης τύπου Rrofyle περιμετρικά στους τοίχους. Available for more than thirty years and high sales volumes, the Roll Line is one of the most reliable and tested in the market and represents Isolgomma s multi-year experience in the production of mats for impact insulation. Improved in time by studies and researche, the Roll Line products have reached high acoustic performance levels, internationally recognized. The unique distribution of rubber granules on the fl oor ensures excellent elasticity of the products making the Roll Line perfectly suitable for impact noise reduction. RTA Series combines the acoustic characteristics of the Roll Line and improved thermal characteristics due to the addition of cork. The Roll Line is also manufactured using technology that ensures a low environmental impact. Application fields Roll Line is designed for insulation in the following applications: Floors with floating screed High thickness screeds Industrial plants Bases Laying procedure Lay rolls on the whole fl oor surface with the rubber side facedown. We recommend joining the roll edges with jointing tape (see accessories section). Apply the perimeter strip to walls to obtain a fl oating fl oor. Σειρά RTA series Επεξήγηση του κωδικού προϊόντος R 6 TB Ονομασία σειράς Name line Επικάλυψη Backing Άνευ = πισσόχαρτο Empty = bituminous backing TB = Ύφασμα μη ελαστικό anti-stretch PTB = Ύφασμα αδιάβροχο, μη ελαστικό anti-stretch & waterproof Πάχος σε mm Thickness in mm Τέλεια μόνωση με μικρά πάχη Σταθερότητα του επιπέδου μηχανικής και ακουστικής απόδοσης Αντοχή του προϊόντος Εύκολη τοποθέτηση High insulation at minimum thicknesses Stability of acoustic and mechanical performance levels Durability of the material Easy laying 6

7 Οικοδομή Buildings Τελική στρώση Floor finishing Μπετό ευθυγράμμισης Levelling screed Roll Πλωτό δάπεδο Floating screed Πλάκα Concrete Base insulation technology Roll line Πτερύγιο ένωσης Jointing flap Τεχνικές προδιαγραφές Τα προϊόντα της σειράς Roll αποτελούνται από ίνες και κόκκους λάστιχου κολλημένες σε ασφαλτική επικάλυψη και παράγονται σε ρολά πλάτους 1 μέτρου και μήκους 5 μέτρων. Για την παραγωγή των προϊόντων της σειράς RTA, χρησιμοποιείται η ίδια τεχνολογία όπως και της σειράς Roll και περιέχουν ένα μίγμα από λάστιχο και κόκκους φελλού. Η ακουστική που προσφέρουν, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12354, διαφέρει ανάλογα με το πάχος κάθε προϊόντος, με ελάχιστο ποσοστό μείωσης κτυπογενούς θορύβου ΔLw=24dB. Technical description The Roll Series consists of rubber fi bres and granules hot pressed against a bituminous layer of felt, and is supplied in rolls of 1-metre width and 5-metre length. The RTA Series, developed with the same technology of Roll Line, uses a mixed structure of rubber and cork granules. Acoustic performances according to EN vary in function of thickness with a minimum damping rate to impact noise of ΔLw=24dB. Περιγραφή Description Πρότυπο Standard R4 R6 R8 R10 RTA6 RTA8 RTA10 Ονομαστικό πάχος Nominal thickness Πυκνότητα (χωρίς την επικάλυψη) Density (net from backing) Δυναμική ακαμψία Dynamic stiffness mm Kg/m 3 - ~400 ~335 ~295 ~265 ~230 ~230 ~210 MN/m 3 UNI EN Με επικάλυψη ΤΒ Anti-stretch, TB version Μείωση κτυπογενών θορύβων (ΔLw) (*) db Impact sound reduction improvement (ΔLw) ( * ) ( * ) Η τιμή μετρήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ Calculated value according to EN

8 Σειρά προϊόντων Syl Ηχομόνωση για δάπεδα Syl line Sound insulation for fl oors Περιγραφή προϊόντος Η σειρά προϊόντων Syl ολοκληρώνει την γκάμα των ηχομονωτικών προϊόντων για κτυπογενείς θορύβους της ISOLGOMMA. Η ευκαμψία αυτών των προϊόντων τους επιτρέπει να χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές ακουστικής,αλλά λόγω της πυκνότητάς τους, η ιδανική εφαρμογή τους είναι κάτω από ξύλινα πλωτά δάπεδα, συνθετικά δάπεδα ή δάπεδα από μοκέτα. Εξαιρετικά αποτελέσματα παρατηρούνται ακόμα και όταν τοποθετηθούν κάτω από πλωτά δάπεδα μηχανημάτων στη βιομηχανία, όπου τα προϊόντα της σειράς Syl Line μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αντικραδασμικά. Εφαρμογή: Τα προϊόντα της σειράς Syl είναι σχεδιασμένα για μόνωση στις παρακάτω εφαρμογές: Κάτω από ξύλινα, συνθετικά δάπεδα ή μοκέτες Πλωτά δάπεδα Σαν αντικραδασμικά Προστασία στεγανωτικών μεμβρανών Τοποθέτηση Τα ρολά μπορούν να τοποθετηθούν ή και να επικολληθούν σημειακά. Στην έκδοση AD ( με επικάλυψη) τοποθετήστε τα με την επιφάνεια του λάστιχου προς το δάπεδο. The Syl Line completes the range of Isolgomma impact sound insulation products. The versatility of these products allows their use for acoustic solutions with various applications, but with their high density, the ideal use is beneath floating floors of wood, carpet and synthetic flooring. Extremely good results are obtained even under fl oating screeds in the industrial fi eld, where Syl Line acoustic products can be used as isolators. Application fields Syl Line is designed for insulation in the following applications: Under wood, carpet and synthetic flooring Floors with floating screeds Isolator Protection of water-proof membranes Laying procedure Rolls can be dry-laid or spot-glued. In the AD version, lay the rubber surface face down. Μεγάλη πυκνότητα Μεγάλη μηχανική αντοχή Εύκολη τοποθέτηση Επεξήγηση του κωδικού προϊόντος S 6 AD Ονομασία σειράς Name line Επικάλυψη Backing Άνευ = άνευ επικάλυψης 720 Kg/m 3 Empty = 720 Kg/m 3 AD Πάχος σε mm Thickness in mm = με επικάλυψη 750 Kg/m 3 Μεγάλη σταθερότητα και αντοχή στην πάροδο του χρόνου High density High mechanical resistance Easy laying High stability and treatability in time 8

9 Οικοδομή Buildings Ξύλινο δάπεδο Wooden floor Syl Μπετό ευθυγράμμισης Levelling screed Δάπεδο από τσιμέντο Concrete screed Πλάκα Concrete base insulation technology Syl line Τεχνικές προδιαγραφές Τα προϊόντα της σειράς Syl παράγονται σε ρολά κατασκευασμένα από κόκκους λάστιχου τύπου SBR. Τα προϊόντα τύπου AD παρέχονται με μη ελαστική επικάλυψη. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12354, τα προϊόντα της σειράς Syl έχουν πιστοποιημένο ποσοστό μείωσης θορύβου ΔLw=13dB. Technical description The products of Syl Line are supplied in rolls made of SBR rubber granules. The AD Series is supplied with a anti stretch backing. According to EN 12354, they give a minimum certifi ed damping rate to impact noise of ΔLw=13dB. Περιγραφή Description Πρότυπο Standard S3 S4 S5 S6 S8 S10 S6AD S8AD S10AD Ονομαστικό πάχος Nominal thickness Μήκος ρόλου Roll lenght Πάχος ρόλου Roll width Πυκνότητα (χωρίς την επικάλυψη) Density (net from backing) Δυναμική ακαμψία Dynamic stiffness mm m ,5 m - 1,25 1,0 Kg/m 3 - ~720 ~750 MN/m 3 UNI EN Μείωση κτυπογενών θορύβων (ΔLw) ( * ) Impact sound reduction improvement (ΔLw) ( * ) db ( * ) Η τιμή μετρήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ Calculated value according to EN

10 New product Σειρά προϊόντων Mustwall M Ηχομόνωση τοίχων Mustwall M line Sound insulation for walls Περιγραφή Τα προϊόντα της νέας σειράς Mustwall Μ10 και Μ20 κατασκευάζονται με τη χρήση τεχνολογίας φιλικής προς το περιβάλλον από 95% ανακυκλωμένη πρώτη ύλη και λάστιχο. Αυτές οι νέες ακουστικές πλάκες, σχεδιασμένες για ηχομόνωση των τοίχων, χρησιμοποιούν τα καλύτερα ακουστικά, μηχανικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του λάστιχου τύπου EPDM και SBR, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Η τελευταία βελτίωση αυτών των προϊόντων είναι η προσθήκη μιας μη υφαντής μη ελαστικής επικάλυψης και στις δύο πλευρές του πάνελ, που βελτιώνει την εφαρμογή του προϊόντος. Εφαρμογή Τα προϊόντα της σειράς Mustwall M προτείνονται για ηχομόνωση: Κοιλοτήτων στους τοίχους Χωρίσματα από γυψοσανίδα Για τοίχους και οροφές Τοποθέτηση Οι πλάκες μπορούν να τοποθετηθούν χρησιμοποιώντας πλαστικά καρφιά ή να κολληθούν με τη χρήση ειδικής κόλλας σε ολόκληρη την επιφάνεια τους. Για άριστα αποτελέσματα, οι πλάκες πρέπει να ενώνονται μεταξύ τους με ταινία Stik ή αντίστοιχη. The new Mustwall Line M10 and M20 is manufactured using environmental friendly technology using more than 95% of recycled raw materials and rubber. This new acoustic panel designed for noise insulation of walls, uses the excellent sound insulation qualities of the best mechanical and technical characteristics of the EPDM and SBR rubber used in the manufacture of the Mustwall range. The latest improvement to this product is the application of a non-woven anti-stretching support on both sides of the panels that improves the application and handling of the product. Application field Mustwall products Line are suggested for use in sound insulating the following applications: Wall cavities Plasterboard stud walls Lining walls and ceilings Installation The panels can be installed using plastic nails; or stuck by using our specially selected adhesive over the complete surface. We recommend to seal the joints using our jointing tape Stik or similar. insulation technology Μεγάλη πυκνότητα Άριστη ηχομόνωση σε μικρά πάχη Αντοχή Εύκολη τοποθέτηση Επεξήγηση του κωδικού προϊόντος M 20 Πάχος σε mm Thickness in mm Ονομασία σειράς Name line High density High acoustic insulation with minimum thickness Durability Easy to install 10

11 Σειρά προϊόντων Mustwall M-P/AD Ηχομόνωση τοίχων Mustwall M-P/AD line Sound insulation for walls Οικοδομή Buildings Περιγραφή προϊόντος Η σειρά προϊόντων Mustwall M-P/AD αναπτύχθηκε από την ISOLGOMMA για να βελτιώσει την ηχομόνωση των τοίχων. Οι πλάκες έχουν μεγάλη πυκνότητα η οποία της δίνει εξαιρετικές ηχομονωτικές ιδιότητες. Ο μεγάλος αριθμός από διαθέσιμες διαστάσεις και πάχη σε αυτή τη σειρά προϊόντων, προσφέρει λύσεις σε πολλές ηχομονωτικές απαιτήσεις τόσο στις επιφάνειες των τοίχων όσο και στις κοιλότητές τους. Επίσης, η σειρά προϊόντων Mustwall M-P/AD κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον. Εφαρμογή Η σειρά προϊόντων Mustwall M-P/AD είναι ιδανική για ηχομόνωση: Κοιλοτήτων των τοίχων Χωρίσματα από γυψοσανίδα Τοίχων και οροφών Τοποθέτηση Οι πλάκες συνδέονται και τοποθετούνται χρησιμοποιώντας στηρίγματα ή κόλλες. Για άριστα αποτελέσματα, οι πλάκες πρέπει να ενώνονται μεταξύ τους με ταινία. The Mustwall Line has been developed by Isolgomma to improve the noise insulation of walls. The panels are made with a high density that gives them excellent sound insulation qualities. The number of different thicknesses and sizes available with this product Line provide a solution for various soundproofi ng requirements, in both wall cavities and wall surfaces. Also Isolgomma s Mustwall Line is manufactured using technology that ensures a low environmental impact making the product very environmentally friendly. Application fields Mustwall product Line is perfect for insulation in the following applications: Into wall cavity Plasterboard walls Walls and ceilings Installing procedure The panels are to be connected and installed using fi xings or glues. We recommend joining the roll-edges with jointing tape (see accessories section). Σειρά PTA series Επεξήγηση του κωδικού προϊόντος M 20 AD Επικάλυψη Backing P = με ασφαλτική επικάλυψη 1 bituminous backing AD = πυκνότητα 800 kg/m 3 και ασφαλτική επικάλυψη 800 Kg density Πάχος σε mm Thickness in mm Ονομασία σειράς Name line 11

12 Σειρά προϊόντων Mustwall Σειρά προϊόντων Mustwall Mustwall line Sound insulation for walls Χοντρός σοβάς Raw plaster Επίχρισμα Plaster Mustwall Mustwall Τοίχος από τούβλα Brick wall Γυψοσανίδα Gypsumboard Επίχρισμα Plaster Τοίχος από διάτρητα τούβλα Light brick wall Επίχρισμα Plaster Επίχρισμα Plaster Stywall Mustwall line Τεχνική περιγραφή Τα προϊόντα της σειράς Mustwall αποτελούνται από ίνες και κόκκους λάστιχου. Τα προϊόντα σειράς PTA είναι κατασκευασμένα με την ίδια τεχνολογία όπως και της σειράς Μ, αλλά έχουν και προσθήκη φελλού. Στα Τεχνικά Φυλλάδια των προϊόντων υπάρχουν λεπτομερείς αναφορές για τιμές ηχομόνωσης. Technical description The Mustwall Series consists of hot pressed rubber fi bres and granules. The PTA Series, developed with the same technology as the M series, makes use of a mixed structure of rubber and cork granules. Please refer to Technical Specifi cations for detailed insulation specifi cations of products. M M-P/AD PTA-P/AD Περιγραφή Description P 15P 20P 30P 10AD 15AD 20AD 30AD 40AD 10 10P 15P 20P 30P 10AD 15AD 20AD 30AD 40AD Ονομαστικό πάχος Nominal thickness Μήκος πλάκας Panel lenght Πάχος πλάκας Panel width Πυκνότητα (χωρίς την επικάλυψη) Density (net from backing) mm m 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 m 1,2 1,2 1,0 1,2 1,0 Kg/m 3 ~800 ~800 ~600 ~600 ~600 ~800 ~600 ~500 ~500 ~500 ~500 ~500 Ηχομόνωση αερόφερτου θορύβου (Rw) ( * ) db ,5 54,5 55, , Airborne sound insulation (Rw) ( * ) ( * ) Η τιμή μετρήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ σε τοίχο από διπλά διάτρητα τούβλα 8 cm. Calculated value according to EN on 8+8 cm hallow block wall with plasters. 12

13 Σειρά προϊόντων Stywall Λωρίδες για τοποθέτηση κάτω από τοίχους Stywall line Under-wall stripes Οικοδομή Buildings Περιγραφή προϊόντος Τα προϊόντα της σειράς Stywall είναι σχεδιασμένα ώστε να βελτιώνουν τη ηχομόνωση των τοίχων και τους κτυπογενεις θορύβους του δαπέδου. Αυτή σειρά περιλαμβάνει διάφορους τύπους λωρίδων,κατάλληλες για τοποθέτηση κάτω από τους τοίχους. Η ολοκαίνουρια σειρά ST-AD εγγυάται ελαστικότητα και καθιστά τη διαδικασία τοποθέτησης πολύ γρήγορη. Εφαρμογή Τα προϊόντα της σειράς Stywall είναι ιδανικά για ηχομόνωση: Κάτω από χωρίσματα Κάτω διαχωριστικούς τοίχους κατοικιών Τοποθέτηση Τοποθετήστε τοις λωρίδες στο δάπεδο πριν την κατασκευή του τοίχου ή του χωρίσματος. Εάν οι λωρίδες έχουν επικάλυψη τοποθετήστε την πλευρά χωρίς επικάλυψη στο δάπεδο. Τεχνική περιγραφή Τα προϊόντα ST αποτελούνται από λωρίδες κατασκευασμένες από συγκολλημένες ίνες και κόκκους λάστιχου, τοποθετημένα ανάμεσα σε δύο φύλλα ασφαλτικού χαρτιού. Τα προϊόντα STA, χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία, αλλά περιέχουν ένα μείγμα από κόκκους λάστιχου και φελλού. Τα προϊόντα της σειράς ST- AD παράγονται σε ρολά κατασκευασμένα από λάστιχο τύπου SBR μεγάλης πυκνότητας, προστατευμένο από ένα μη ελαστικό ύφασμα. The Stywall Line was designed to increase noise-insulation power of walls and improve impact noise insulation of fl oors. The Line includes various stripe types, suitable for under-wall applications. The brand new ST-AD Line guarantees high elasticity and makes laying procedure faster. Application fields Stywall product Line is perfect for insulation in the following applications: Under partitions Under dividing partitions between different flats Laying procedure Dry-lay under-wall stripes on fl oor, as support base, before walls/partitions construction. Lay the rubber-side face down (when present). Technical description The ST Series consists of stripes made of hot pressed rubber fi bres and granules and positioned between two layers of bituminous paper. The STA Series, developed with the same technology, makes use of a mixed structure of rubber and cork granules. ST-AD Series is supplied in rolls made of high-density SBR rubber granules protected by a tear-free fabric. insulation technology Επεξήγηση του κωδικού προϊόντος ST 20 AD Φάρδος σε cm Width in cm Ονομασία σειράς Name line Επικάλυψη Backing Άνευ = 700 Kg m Kg m 3 - STA Empty = 700 Kg m Kg m 3 - STA AD = 750 Kg m 3 Περιγραφή Description ST STA ST AD Ονομαστικό πάχος Nominal thickness mm Πυκνότητα (χωρίς την επικάλυψη) Density (net from backing) Kg/m 3 ~700 ~500 ~750 Φάρδος Width cm 10 / 15 / 20 / 25 / 33 Μήκος Length cm

14 Εξαρτήματα Accessories Σειρά προϊόντων Profyle Ταινίες για τοποθέτηση περιμετρικά των τοίχων στα πλωτά δάπεδα. Τα προϊόντα της σειράς Profyle είναι σχεδιασμένα ώστε να καθιστούν την διαδικασία τοποθέτησης των ηχομονωτικών προϊόντων δαπέδου εύκολη και αντικαθιστούν την κουραστική τοποθέτηση των μονωτικών περιμετρικά των τοίχων. Τα προϊόντα της σειράς Profyle είναι ταινίες αυτοκόλλητες σε διάφορες διάστασης και παίρνουν γωνιακή μορφή κατά την τοποθέτηση μεταξύ τοίχου και δαπέδου. Profyle line Corner bands for fl oors. The Profyle Line is designed to make the laying procedure of impact sound insulation products easier and substitutes the laborious overlapping of the insulation mat. The Profyle Line consists of adhesive corner bands and is available in various sizes. Επεξήγηση του κωδικού προϊόντος PE 10 / 10 Βάση σε cm Base in cm Ονομασία σειράς Name line Ύψος σε cm Height in cm h b Περιγραφή Description Ονομαστικό πάχος Nominal thickness Πυκνότητα (χωρίς την επικάλυψη) Density (net from backing) Βάση b Base Ύψος h Height Μήκος L Length L Profyle line PE5/10 PE10/10 PE10/15 PE10/20 mm Kg/m 3 ~23,5 ~31,5 ~31,5 ~31,5 cm cm cm 150 Ø 8 mm Ø 40 mm Stik 83 mm Stik tape Είναι μια αυτοκόλλητη ταινία για αρμούς, κατασκευασμένη από συνθετικό ύφασμα κατά του σκισίματος, διαθέσιμη σε ρολά μήκους 100 m και φάρδους 10 cm. Η Stik tape είναι ιδανική για συγκόλληση φύλλων και πλακών που τοποθετούνται σε δάπεδα και τοίχους. Stik tape It is an adhesive tape for joints, made of synthetic tear-free fabric, available in rolls with a length of 100 m and a width of 10 cm. Stik is excellent for joining rolls and panels applied both on fl oors and walls. Στηρίγματα Τα πλαστικά στηρίγματα είναι προϊόντα στερέωσης μονωτικών υλικών σε τοίχους. Fixing element Plastic fi xing element excellent to fi x our Mustwall panels and any other sound insulation panels for wall application. 14

15 Ενδεικτικές κατασκευές στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα της Isolgomma Some of the Isolgomma building projects Οικοδομή Buildings Το 1998, το προϊον R8 τοποθετήθηκε για ηχομόνωση στην κατασκευή του Le Torri Lombarde στα περίχωρα του Μιλάνο. In 1998, the R6 product for fl oor insulation was installed in the exclusive Milan neighbourhood called Le Torri Lombarde. Στον πολυχώρο Cineplex στην Πάντοβα τοποθετήθηκε το προϊόν R4, για μόνωση του συνόλου των δαπέδων. Στον πολυχώρο Martignacco στο Ούντινε, τοποθετήθηκε το προϊόν M20AD για ηχομόνωση όλων των κινηματογραφικών αιθουσών. (μεγάλη εικόνα) In the multimedia Cineplex at Due Carrare Padova, to insulate all the floors the product R4 was installed. (small image) In the multimedia complex of Martignacco at Udine the M20AD product was installed to sound insulate the projection halls. (large image) insulation technology Στο Εθνικό Θέατρο της Εσθονίας στο Τάλλιν, τοποθετήθηκε το προϊόν M20AD για ηχομόνωση των αιθουσών συναυλιών και της κεντρικής αίθουσας του θεάτρου. (2003) In the National Estonian Theatre at Tallinn the M20AD product was installed to sound insulate the concert halls and the main hall of the theatre. Year Στο Εθνικό Πολιτιστικό Κέντρο της Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη, τοποθετήθηκε το προϊόν M30P για ηχομόνωση των αιθουσών συναυλιών και διαλέξεων. (2003) In 2003 in the National Turkish Cultural Centre of Istanbul, the product M30P was installed to sound insulate the auditoriums and concert halls. 15

16 2006 Isolgomma Srl - All rights reserved - Printed in Italy (02 08) - Cod GR/UK Προμηθευτής Distributor Isolgomma Srl Albettone (Vicenza) Italy - via dell Artigianato Z.I. tel fax

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

Beauty accessories & tools Catalogue. Bούρτσες Brushes

Beauty accessories & tools Catalogue. Bούρτσες Brushes Beauty accessories & tools Catalogue Τεχνικά χαρακτηριστικά - Technical Specifications Οι βούρτσες Tek παράγονται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία από χέρια εξειδικευµένου προσωπικού µε τα ποιο απαιτητικά κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS

www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS Πάνελ αλουμινίου Press Πάνελ αλουμινίου Inox Πάνελ αλουμινίου Classic Πάνελ ABS Πάνελ PVC Θωρακισμένες πόρτες Ηλεκτροστατικές βαφές Βαφές απομίμησης ξύλου Σίτες κάθετης

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system 310104 310100 310103 310001 310013 310040 310006 310004 310003 310001 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (ΜΑΡΚΙΖΑΣ - ΤΟΙΧΟΥ) UNIVERSAL SUPPORT BRACKET 310002 ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY STORAGE SYSTEMS STUDY - MANUFACTURE TECHNICAL SUPPORT ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η εταιρεία ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ιδρύθηκε το 2003 στο βόλο ως τεχνική εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

DOMOTHERM SYSTEM. Καινοτόµες ενεργειακές λύσεις δόµησης. Build. Create. Innovate.

DOMOTHERM SYSTEM. Καινοτόµες ενεργειακές λύσεις δόµησης. Build. Create. Innovate. DOMOTHERM SYSTEM Καινοτόµες ενεργειακές λύσεις δόµησης Build. Create. Innovate. DOMOTHERM SYSTEM Καινοτόµες ενεργειακές λύσεις δόµησης Innovative energy building solutions Το νέο ολοκληρωµένο σύστηµα ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική άνεση σε ξενοδοχείο. Πρόβλεψη και σχεδιασμός ηχομονωτικών παραμέτρων σε ξύλινες κατασκευές.

Ακουστική άνεση σε ξενοδοχείο. Πρόβλεψη και σχεδιασμός ηχομονωτικών παραμέτρων σε ξύλινες κατασκευές. Ακουστική άνεση σε ξενοδοχείο. Πρόβλεψη και σχεδιασμός ηχομονωτικών παραμέτρων σε ξύλινες κατασκευές. Γεώργιος Χατζηγεωργίου Πολιτικός Μηχανικός Σύμβουλος Ακουστικής Καρόλου Ντηλ 6, Θεσσαλονίκη info@acoustical.com

Διαβάστε περισσότερα

PROFIS Ε.Π.Ε. info@profisplastics.gr Tel: (+30) 2262056640 2 από 10

PROFIS Ε.Π.Ε. info@profisplastics.gr Tel: (+30) 2262056640 2 από 10 Η εταιρεία σας παρουσιάζει την γκάμα της σε περιμετρικά λάστιχα στεγάνωσης για ξύλινα κουφώματα και προφίλ πλαστικού ειδικών εφαρμογών. Η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής της εξασφαλίζει ελεγχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ Ο σχεδιασμός, οι προτάσεις εφαρμογής και η πιστοποίηση των ηχομονωτικών κατασκευών αποτελούν ένα σύνθετο και πολυπαραμετρικό αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Γλάστρες Ολυμπία Olympian Pots

Γλάστρες Ολυμπία Olympian Pots Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 107 OFFICE PARTITION SYSTEM ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Χωρίσµατα γραφείων που συνθέτουν αρµονικά ένα λειτουργικό και µοντέρνο επαγγελµατικό χώρο. Εξασφαλίζουν ηχοµόνωση, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING CAR DOOR VVVF.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ = ΚΑ / CLEAR OPENING = CO 2 1 220 ΚΑ (CO) + 200 ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Les couleurs en beauté Colours in beauty

Les couleurs en beauté Colours in beauty Les couleurs en beauté Colours in beauty La marque de l innovation Innovative brand Λα µαρθυε δε λ ιννοϖ Ιννοϖατιϖε βρανδ Φορ οϖερ 40 ψεαρσ, ΟΝΙΠ χρεατεσ ανδ ιννοϖατεσ στατε οφ τηε αρτσπρδυχτ σ ιν τηε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch Easter 2015 55 ανά άτομο 25 για παιδιά έως 12 ετών 55 per person 25 for children up to 12 years old 65 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 65 per person 30 for children up to 12 years old Mονόκλινο 130

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: Page: 1/18 Range of Application Page: 2/18 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING 2:1... 4 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 5 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες HPL Door Panels Aluminium Press Door Panels ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου Insect Screens PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου INOX Door Panels Insect Screens Αντικωνωπικές Σίτες Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

TRENDY SHOPFITTING SOLUTIONS made from patented, modular shelving systems

TRENDY SHOPFITTING SOLUTIONS made from patented, modular shelving systems TRENDY SHOPFITTING SOLUTIONS made from patented, modular shelving systems SPORTSWEAR & FREETIME page 4 YOUNG FASHION page 13 HOME, DECOR, KITCHEN & LIFESTYLE page 22 GARDEN page 30 DELI SHOP page 35 BIKE

Διαβάστε περισσότερα

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components 3 γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης discover the anodized world Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ηχομονωτικά ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ISOLfon- PB Το ISOLfon-PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό φύλλο αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, πάχους

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED ver sion 1.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 AIAI, AIA2, AIA3, AIA4, AIA5, AIA6, AIA7 BI, B2, B3, B4, B5, B6, B7 BIBI, BIB2, BIB3, BIB4, BIB5, BIB6, BIB7

AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 AIAI, AIA2, AIA3, AIA4, AIA5, AIA6, AIA7 BI, B2, B3, B4, B5, B6, B7 BIBI, BIB2, BIB3, BIB4, BIB5, BIB6, BIB7 Δίφυλλη θύρα τηλεσκοπικού ανοίγματος Two panel telescopic door AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 Δίφυλλη θύρα τηλεσκοπικού ανοίγματος - A2 Two panel telescopic door - A2 AAI, AA2, AA3, AA4, AA5, AA6, AA7 Δίφυλλη

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

A3: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

A3: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ A3: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ πλαστικοποιητής κονιαμάτων ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ 1m 3 ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Α3 ΑΣΒΕΣΤΗ ΑΜΜΟΣ m 3 1 1 ΤΣΙΜΕΝΤΟ kg 200 200 A3 kg 16 - ΑΣΒΕΣΤΗΣ Lit - 240 αντικαθιστά 100% τον ασβέστη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops tel: 00302109653270 fax: 00302109653180 mail:info@pvmounting.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit 13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit The P.R.O. Tri Sprint Suit features our Transfer Repel fabric which is hydrodynamic perfect for short distance races such as sprint or Olympic but can also be worn over

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014. e-catalog 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014. e-catalog 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ / COMMERCIAL LIGHTING Με την γρήγορη ανάπτυξή του, ο φωτισμός LED, μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

GLASS ACCESSORIES. χειρολαβές πόμολα. handles knobs. www.excel.com.gr

GLASS ACCESSORIES. χειρολαβές πόμολα. handles knobs. www.excel.com.gr GLASS ACCESSORIES χειρολαβές πόμολα handles knobs www.excel.com.gr εταιρεία excel δραστηριοποιείται στον χώρο του γυαλιού µε επιτυχία και Η συνεχώς ανοδική τάση από το 2006. Η πολυετής εµπειρία των ιδρυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ II

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ II ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

INTERIOR SYSTEMS AND FINISHES FOR INTERIORS I

INTERIOR SYSTEMS AND FINISHES FOR INTERIORS I INTERIOR SYSTEMS AND FINISHES FOR INTERIORS I INT 201: INTERIOR SYSTEMS AND FINISHES FOR INTERIORS I -Basic systems -Designing structural units -Introduction to technology and regulations MATERIALS = ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SECURITY STEEL DOORS

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SECURITY STEEL DOORS ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SECURITY STEEL DOORS εταιρεία ιδρύθηκε το 1994, και ασχολείται Η αποκλειστικά µε την κατασκευή θωρακισµένης πόρτας ασφαλείας. Στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 5000 m2. Εξοπλισµένη

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

HITO-TECHNIKI. Hito-Techniki is involved within various Supply & Development Programs in Greece and Balkan areas.

HITO-TECHNIKI. Hito-Techniki is involved within various Supply & Development Programs in Greece and Balkan areas. HITO-TECHNIKI Established for over 10 years, Hito-Techniki is a corporation of hard-working and committed individuals, always undertaking full responsibility to its clients and products. Hito-Techniki

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΥΑΛΙΝΗ FULL GLASS CENTRAL CABIN DOOR.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑ / CLEAR OPENING CO ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Μ / OPERATOR O 1/2 ΚΑ + 00 / 1/2 CO + 00 220 4 22 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Κ Α Ι ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών Upo_Home_Comf_EN_GR_0508.indd 1 02.06.2008 16:06:57 Ur Σύστημα Uponor

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ Χρήστος Χατζηάστρου Χημικός ΜSc. Δ/ντης Τεχνικής Υποστήριξης, FIBRAN AE Λέξεις κλειδιά: Ηχοαπορρόφηση, ηχομόνωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111 8 9 ΚΩΔ / CODE CT-100 ΛΟΥΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (οριζόντια) Ο ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ 5 Κ-STYLE ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 1.00μ 1.50μ 2.00μ2.50μ 3.00μ 3.50μ 4.00μ 4.50μ 5.00μ 5.50μ 6.00μ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

βοτσαλα / sweet pebbles

βοτσαλα / sweet pebbles βοτσαλα / sweet pebbles βότσαλα / sweet pebbles Η νέα κατηγορία προϊόντων βότσαλα, αποτελεί μια σημαντική καινοτομία της εταιρίας στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Εμπνευσμένη από τα ελληνικά νησιά, η κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

45x45 Κανάλια Δαπέδου 3 σε 2 εσ. Βάσεις 2Μ ή 1x4M 542 Κουτιά Δαπέδου 1500 4 Άνοιγμα 147x247mm 1504 240 Κουτιά Δαπέδου 1510 5

45x45 Κανάλια Δαπέδου 3 σε 2 εσ. Βάσεις 2Μ ή 1x4M 542 Κουτιά Δαπέδου 1500 4 Άνοιγμα 147x247mm 1504 240 Κουτιά Δαπέδου 1510 5 electraplan Ενδοδαπέδιο σύστημα διανομής Ύψος Εγκατάσταση Πλάτος ρεύματος, τηλ/κων και data Μπετόν σε κουτί καναλιού Περιεχόμενα: Σελίδα min mm τύπου έως mm 528 Ανοιγμα 132x132mm Υπολογισμός καναλιών 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier

Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier / Τιμοκατάλογος 2013 Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

VIOMES S.A. has more than 30 years of experience in

VIOMES S.A. has more than 30 years of experience in 2 Η ΒΙΟΜΕΣ ΑΒΕ διαθέτει περισσότερο από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών οικιακής χρήσης και κήπου. Βασισμένη στην ποιότητα, την καινοτομία, στον σεβασμό των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ 1977 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ 1977 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1977 Η Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd ασχολείται από το έτος της ίδρυσης της, το 1977, με τον σχεδιασμό, κατασκευή και συναρμολόγηση μεταλλικών δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. TECNOCELL Αφρός πολυουρεθάνης Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες MERFOCELL MERFOCELL PU ACUSTICAB

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. TECNOCELL Αφρός πολυουρεθάνης Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες MERFOCELL MERFOCELL PU ACUSTICAB Ακουστικά Υλικά ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ TECOCELL Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες Αεραγωγοί Τεχνικοί χώροι Ηχομονωτικοί κλωβοί MERFOCELL Με επίπεδη ακατέργαστη επιφάνεια ή με υφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

βοτσαλα / sweet pebbles

βοτσαλα / sweet pebbles βοτσαλα / sweet pebbles βότσαλα / sweet pebbles Η νέα κατηγορία προϊόντων βότσαλα, αποτελεί μια σημαντική καινοτομία της εταιρίας στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Εμπνευσμένη από τα ελληνικά νησιά, η κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL. ver sion 3.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL. ver sion 3.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL ver sion 3.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011

ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011 ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011 Η εταιρία Ν. Ζουμπούλης VIOBRASS δραστηριοποιείται από το 1972 στον σχεδιασμό και κατασκευή ειδών κιγκαλερίας. Παράγει κουρτνόβεργες, πόμολα επίπλων, χερούλια θυρών και

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM 109 THERMAL BREAK OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπής EshaRoof Reflect ανήκει στις µεµβράνες κεραµοσκεπής νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα