ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007

2 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων υγρών καυσίμων και υπογείων νερών Αέρια Ρύπανση από λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων πρατηρίων υγρών καυσίμων Λάσπη βορβολοσυλλεκτών (υγρά πετρελαιοειδή κατάλοιπα) Λάσπη δεξαμενών Ρυπασμένο χώμα ( ως υλικό εγκιβωτισμού δεξαμενών) Καμμένα Λάδια Διαχείριση Αμιάντου κατά την ανακατασκευή πρατηρίων Επίπεδα θορύβου στα όρια των πρατηρίων Διαχείριση φθοριούχων υγρών ψύξης των air conditions

3 Προσέγγιση 1. Νομοθεσία Εφαρμογές Εξελίξεις και Προοπτικές στον Ευρωπαϊκό χώρο 2. Η νομοθεσία στην Ελλάδα 3. Προβληματισμός 4. Προτάσεις

4 Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων υγρών καυσίμων και υπογείων νερών (1) Ευρωπαϊκή νομοθεσία Γενικές Οδηγίες για εκτίμηση επιπτώσεων ιδιοκτητών έργων στο περιβάλλον 97/11/ΕΕ & ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης 96/61/ΕΕ Ελάχιστες προδιαγραφές κατασκευής πρατηρίων που να ελαχιστοποιούν την περιβαλλοντική ζημιά εξ αιτίας πιθανόν διαρροών (βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές) Μηχανισμούς ελέγχου κατάστασης υπεδάφους πρατηρίων κατά την αγορά ή την πώληση αυτών (αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος) Μηχανισμούς περιοδικού ελέγχου/συντήρησης εγκαταστάσεων πρατηρίων για να εξασφαλίσουν την σωστή λειτουργία του κρίσιμου εξοπλισμού του πρατηρίου Συγκεκριμένα ΑΠΟΔΕΚΤΑ επίπεδα ρύπων στο έδαφος και στα υπόγεια νερά

5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1986/Άρθρο 24 «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους» ΝΟΜΟΣ 1650/86 Προστασία Περιβάλλοντος από έργα και δραστηριότητες ( Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων) Προστασία της φύσης και του τοπίου Ζώνες περιβαλλοντικών ενισχύσεων και ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Κυρώσεις και Αστική ευθύνη

6 Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων υγρών καυσίμων και υπογείων νερών (2) Ελληνική νομοθεσία - Ν.3010/02 αρθρο2 σε αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν.1650/86 Εναρμονίζει τη νομοθεσία με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Υ.Α. Η.Π 15393/2332 ΦΕΚ /8/2002 κατατάσσει τα πρατήρια στην αντίστοιχη βιομηχανική εγκατάσταση Υ.Α /703/Φ104/ /2003 Διαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α)) & Έγκριση Περιβαντολλογικων Όρων (Ε.Π.Ο) Απαίτηση υποβολής μελέτης αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος στις κατά τόπους νομαρχίες για αντίστοιχη έγκριση περιβαλλοντικών όρων για κάθε πρατήριο Π.Δ 118/16-6/2006 6/2006 : Υποχρεώνει τα νέα πρατήρια να εφαρμόσουν τουλάχιστον μια μέθοδο ελέγχου διαρροών από δεξαμενές και σωληνώσεις Προσαρμογή των υπαρχόντων πρατηρίων εντός διετίας

7 Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων υγρών καυσίμων και υπόγειων νερών (3) Προβληματισμός Παρακολούθηση/έλεγχος αποθεμάτων από τους πρατηριούχους για πιθανές διαρροές Σημαντικός αριθμός πρατηρίων με μεγάλη ηλικία δεξαμενών >25 χρόνια, πως αυτές ελέγχονται αποτελεσματικά έναντι διαρροών Έλεγχος διαρροών σωληνογραμμών από τους πρατηριούχους Μη στεγανά φρεάτια, πλατείες, χώρος πλήρωσης δεξαμενών Τυφλές σχάρες εισόδου εξόδου η μη ύπαρξη αυτών Αντιφατικές νομοθεσίες ΕΥΔΑΠ - YΠΕΧΩΔΕ όσον αφορά στη διαχείριση ομβρίων της πλατείας Έλλειψη αντιρρυπαντικού εξοπλισμού για αντιμετώπιση υπερχειλίσεων ή υπέργειων διαρροών Διαφορετική συχνότητα ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ( Κάθε 3,5 η 10 χρόνια, ανάλογα την Νομαρχία) Έλεγχος συμμόρφωσης με την υπάρχουσα νομοθεσία?

8 Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων υγρών καυσίμων και υπογείων νερών (4) Προτάσεις για βελτίωση Προσαρμογή υφισταμένων πρατηρίων μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και έκδοση αντίστοιχης Υπουργικής Απόφασης Εφαρμογή ημερησίου ελέγχου αποθεμάτων από τους πρατηριούχους Το πιο αξιόπιστο σύστημα ελέγχου διαρροών σε μεγάλης ηλικίας δεξαμενές θεωρείται το αυτόματο σύστημα στάθμης δεξαμενής Για έλεγχο διαρροών σωληνογραμμών, τοποθέτηση ειδικής βαλβίδας ασφαλείας (Shut off valve) στην αντλία αναρρόφησης Βιομηχανικό δάπεδο στον χώρο κάτω από το στέγαστρο και τον χώρο πλήρωσης δεξαμενών Δυνατότητα σύνδεσης των σχαρών με τον βορβοροσυλλεκτη του πρατηρίου Εξοπλισμός πρατηρίου με αντιρρυπαντικό εξοπλισμό

9 Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων υγρών καυσίμων και υπογείων νερών (5) Σύστημα ελέγχου αποθεμάτων δεξαμενών Αντιρρυπαντικός εξοπλισμός

10 Αέρια Ρύπανση από λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων (1) Ευρωπαϊκή νομοθεσία EC Directive 94/63/EC Εφαρμογή του συστήματος ανάκτησης ατμών (στάδιο 1β) από το 1995 με περίοδο ολοκλήρωσης τα χρόνια (>1000m3, m3, m3) Οδηγία ΕU U National Emissions Ceilings Directive 2001/81/EΚ για περαιτέρω μείωση εκπομπών πτητικών υδρογονανθράκων έως το 2010 στην Ευρώπη των 15 Σύστημα ανάκτησης ατμών (στάδιο 2) ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σε Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Αγγλία,Γαλλία, Ολλανδία, Αυστρία, Γερμανία )

11 Αέρια Ρύπανση από λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων (2) Ελληνική νομοθεσία Y.A 10245/713/1997 Εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή (ΦΕΚ 311/Β/ / ) Μέτρα και όροι για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και την διάθεση της από τις τερματικές εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων) Σύστημα ανάκτησης ατμών σε όλα τα πρατήρια έως το 2005 (σταδιακά( σε χρόνια) Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την διενέργεια α) επιθεωρήσεων και β) ελέγχων σε εγκαταστάσεις Πρατηρίων υγρών καυσίμων (ΥΑ 24841/1144/2001) Το Π.Δ 118/2006 προδιαγράφει για τις νέες κατασκευές, αντλίες με δυνατότητα εφαρμογής και του συστήματος ανάκτησης ατμών (στάδιο 2) όταν αυτό γίνει υποχρεωτικό από τη νομοθεσία

12 Αέρια Ρύπανση από λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων (3) Ποσότητες Ρύπων στην ατμόσφαιρα στην Ελλάδα Χωρίς Ανάκτηση ατμών 1β 6500 τόνοι πτητικών υδρογονανθράκων περίπου ( 4 εκ τόνοι Χ 0,0016) Χωρίς Ανάκτηση ατμών τόνοι πτητικών υδρογονανθράκων Με Ανάκτηση ατμών 1β σε πλήρη λειτουργία, ποσότητα που διαφεύγει 1000 τόνοι πτητικών υδρογονανθράκων (4 εκ τόνοι Χ 0,00027) Με Ανάκτηση ατμών 2 σε πλήρη λειτουργία 2000 τόνοι πτητικών υδρογονανθράκων Σύνολο πτητικών υδρογονανθράκων στην ατμόσφαιρα από τη διακίνηση αυτών στα πρατήρια υγρών καυσίμων στην επικράτεια : 9000 τόνοι

13 Αέρια Ρύπανση από λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων (4) Προβληματισμός Δουλεύουν σωστά τα συστήματα ανάκτησης ατμών σε όλα τα πρατήρια? Είναι εφοδιασμένα όλα τα βυτία με κατάλληλο εξοπλισμό για να πραγματοποιήσουν ανάκτηση ατμών? Ερωτηματολόγιο 33 (135127/ έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ) Αποστολή εγγράφου στις Νομαρχίες, αλλά μειωμένη ανταπόκριση σε περισυλλογή και αποστολή στοιχειών Βεβαίωση καλής λειτουργίας ( τρόπος???) Πρόταση Εντατικοποίηση των ελέγχων, με ευθύνη της Πολιτείας, καλής λειτουργίας του συστήματος ανάκτησης ατμών (στάδιο 1 β) σε όλη την επικράτεια

14 Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων πρατηρίων υγρών καυσίμων - λάσπη βορβοροσυλεκτων/δεξαμενών (1) Ευρωπαϊκή νομοθεσία 91/689/EOK Επικίνδυνα Απόβλητα & 2000/532/EK κατάλογος Ε.Α Ο χειρισμός τους πρέπει να γίνει ως τοξικά απόβλητα Η συγκομιδή τους να γίνεται από εταιρείες εγκεκριμένες για διαχείριση τοξικών αποβλήτων Τα πρατήρια πρέπει να έχουν πιστοποιητικά διάθεσης των πετρελαιοειδών αποβλήτων τους από τις συγκεκριμένες εταιρείες Ελληνική νομοθεσία Υ.Α. Η.Π /725/2006 σε συμμόρφωση της ως άνω Ευρωπαϊκής Οδηγίας και καταλογών Ε.Α Εναρμονισμένη σε μεγάλο βαθμό με την Ευρωπαϊκή 5 εταιρείες ήδη εγκεκριμένες για συλλογή και μεταφορά και μόνο 2 για επεξεργασία τοξικών αποβλήτων Συγκεκριμένα όρια βιολογικού και χημικού φορτίου στην έξοδο του βορβοροσυλεκτη και στη είσοδο του δικτύου ακαθάρτων ανά υπηρεσία αποχέτευσης του δήμου (ΕΥΔΑΠ,ΕΥΑΘΕΥΑΘ κλπ)

15 Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων πρατηρίων υγρών καυσίμων - λάσπη βορβοροσυλεκτων/δεξαμενών (2) Προβληματισμός Βορβοροσυλεκτες περίπου στο 60% του συνόλου των πρατηρίων της χώρας. Περίπου 3-5 τόνοι υγρών αποβλήτων και κιλά λάσπη ανά πρατήριο το χρόνο προς διάθεση Πως συλλέγονται τα απόβλητα, που αποτίθενται? Καλή λειτουργία βορβοροσυλεκτων? Ποια είναι η συχνότητα ελέγχων βιολογικού φορτιού (BOD/COD) στα φρεάτια δειγματοληψίας βορβοροσυλεκτων από τις αντίστοιχες υπηρεσίες αποχέτευσης των δήμων ( ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ ΕΥΑΘ) )?

16 Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων πρατηρίων υγρών καυσίμων - λάσπη βορβοροσυλεκτων/δεξαμενών (3) Πρόταση Όλα τα πρατήρια πρέπει να έχουν βορβοροσυλεκτες Έλεγχος καλής λειτουργίας του βορβοροσυλεκτη σε όλη την επικράτεια (έλεγχος στα φρεάτια δειγματοληψίας από ΕΥΔΑΠ ή άλλο φορέα) Συγκομιδή επικινδύνων αποβλήτων από εγκεκριμένες από τις αρχές για αυτό εταιρείες, με ταυτόχρονη παράδοση πιστοποιητικού ποσότητας στο πρατήριο Να επιτραπεί η σύνδεση των σχαρών της πλατείας με τους βορβοροσυλεκτες συλλογή όλων των πιθανών επιφανειακών διαρροών

17 Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων πρατηρίων υγρών καυσίμων καμμενα λάδια/συσκευασίες (1) Ευρωπαϊκή οδηγία 87/101/ΕΟΚ Τροποποιεί την οδηγία της ΕΟΚ 75/439/ΕΟΚ περί διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων Ο χειρισμός πρέπει να γίνει ως τοξικά απόβλητα Η συγκομιδή τους να γίνεται από εταιρείες εγκεκριμένες για διαχείριση τοξικών αποβλήτων Τα πρατήρια πρέπει να έχουν πιστοποιητικά διάθεσης των πετρελαιοειδών αποβλήτων τους από τις συγκεκριμένες εταιρείες

18 Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων πρατηρίων υγρών καυσίμων καμμενα λάδια/συσκευασίες (2) Ελληνική νομοθεσία Π.Δ 82/2004 Εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή και θεσπίζει μετρά για την διάθεση των αποβλήτων λιπαντικών ελαιών να ανταποκρίνεται στο Ν.2939/01 εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαιών Άρθρο 4, 12,, 15 & 17 του Ν.2939/ «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων

19 Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων πρατηρίων υγρών καυσίμων καμμενα λάδια/συσκευασίες (3) Περιγραφή Μια Εταιρεία για τη συγκομιδή καμμενων λαδιών ΕΛ ΤΕ ΠΕ από το σύνολο των πρατηρίων της χώρας. Συνολική ετήσια εσωτερική αγορά ορυκτελαίων τόνων, 19% μέσω πρατηρίων Μια Εταιρεία για τη συγκομιδή χρησιμοποιημένων συσκευασιών λαδιών ΚΕΠΕΔ ΑΕ από το σύνολο των πρατηρίων της χώρας. Προβληματισμός Πόσα πρατήρια έχουν ορισθεί σαν σημεία συλλογής? Ύπαρξη ελέγχου σε όλη την αλυσίδα (Οργανισμός Διαχειριστής- Εταιρία εμπορίας πρατήριο) με δεδομένο ότι ο Εθνικός Οργανισμός ακόμη δεν έχει ιδρυθεί? Πρόταση Συνεχής ενημέρωση των πρατηριούχων για την υποχρέωση συμμετοχής τους στο σύστημα και πιστής εφαρμογής του Νόμου.

20 Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων πρατηρίων υγρών καυσίμων καμμενα λαδιά/συσκευασίες (4)

21 Διαχείριση Αμιάντου κατά την ανακατασκευή πρατηρίων (1) Ευρωπαϊκή οδηγία 2003/18/ΕΚ ( ), τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας Προθεσμία εναρμόνισης 14/04/2006 Ελληνική νομοθεσία Π.Δ 212/200 /2006, (212/A/ ) Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

22 Διαχείριση Αμιάντου κατά την ανακατασκευή πρατηρίων (2) Προβληματισμός Πόσα πρατήρια έχουν αμίαντο? Μέτρα που λαμβάνονται κατά την ανακατασκευή? Διάθεση των αποβλήτων αμιάντου? Μορφές αμιάντου

23 Διαχείριση Αμιάντου κατά την ανακατασκευή πρατηρίων (3) Πρόταση Ενημέρωση των πρατηριούχων μέσω του φορέα τους για τους κινδύνους του αμιάντου Με την βοήθεια της ομοσπονδίας των πρατηριούχων υγρών καυσίμων να παρθούν κατάλληλα μέτρα για : Καταγραφή των πρατηρίων με αμίαντο Σταδιακή απομάκρυνση του αμιάντου από αυτά, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο Εργασία από εξειδικευμένο συνεργείο Πιστοποιητικό διάθεσης αποβλήτων από εγκεκριμένο από το κράτος διαχειριστή τοξικών αποβλήτων

24 Επίπεδα θορύβου στα όρια του πρατηρίου (1) Ευρωπαϊκή νομοθεσία Οδηγία 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους Ελληνική νομοθεσία Π.Δ 1180/81 ΦΕΚ 293/Α/6 / : όριο 50db σε αστικές περιοχές Π.Δ 78 ΦΕΚ 34/Α/25 / : Κατά την πλύση οχημάτων όριο 70db σε απόσταση 10 μέτρων από το σημείο πλυσίματος Ελληνική πραγματικότητα Ο θόρυβος από τα πλυντήρια αυτοκινήτων αποτελεί πρόβλημα σε αστικές περιοχές Πρόταση Μονωμένες πλυστικες & ηχομόνωση στα κομπρεσέρ αέρα Όπου υπάρχει όχληση, μελέτη ηχομόνωσης με κατάλληλη εφαρμογή της επαναφέρει τα επίπεδα θορύβου στις επιτρεπτές από το νόμο στάθμες

25 Επίπεδα θορύβου στα όρια του πρατηρίου (2)

26 Διαχείριση φθοριούχων υγρών ψύξης των κλιματιστικών μηχανημάτων Ευρωπαϊκή νομοθεσία Κανονισμός ΕΚ 2037/2000 την με τροποποιήσεις 2038/2000, 2039/2000,1804/2003 και 2077/2004 Απαγορεύει την χρήση χλωροφθορανθρακων & υδροχλωροφθορανθρακων σε κλιματιστικά από 1/1/2004 Ελληνική νομοθεσία Πλήρως εναρμονισμένη, από το 2004 και εντεύθεν, τα νέα κλιματιστικά μηχανήματα, χρησιμοποιούν ως ψυκτικά υγρά, υγρά φιλικά προς το περιβάλλον Προβληματισμός Πιο είναι το ποσοστό πρατηρίων χρησιμοποιούν κλιματιστικά μηχανήματα με χλωροφθορανθρακες R11 (CFC) η υδροχλωροφθορανθρακες R22 (HCFC) ως ψυκτικό υγρό? Πρόταση Ενημέρωση των πρατηριούχων μέσω του φορέα τους : Σε περίπτωση αλλαγής των συγκεκριμένων υγρών που έχουν πλέον απαγορευθεί, η διαχείριση τους να γίνεται ως τοξικό απόβλητο Για νέα συστήματα, πάντα να αγοράζονται air conditions που χρησιμοποιούν φιλικά προς το περιβάλλον ψυκτικά υγρά HFC or R410A

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : οικ. 97311 / 985 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Άρθρο 1. Γενικά ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272 1 Υπαγωγή στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ : Άδεια εγκατάστασης σε υφιστάμενο κτίριο.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ : Άδεια εγκατάστασης σε υφιστάμενο κτίριο. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ A Λάρισα, 25-04 -2013 Αριθ. Πρωτ. : Δ.Α./Φ.14.1575/1021 Σχετ. : 1278/08-03-13

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια πρατηρίων καυσίμων Νομοθεσία και Πρακτικές

Ασφάλεια πρατηρίων καυσίμων Νομοθεσία και Πρακτικές Ασφάλεια πρατηρίων καυσίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Πρακτικές Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Πρακτικές Υστερήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας και πρακτικής Προτάσεις προσαρμογής Κύρια θέματα παρουσίασης ΑΤΕΧ Υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2012/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΝ, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου στην Ευρ. Επιτροπή, ankallia@auth.

ΕΤΟΣ 2012/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΝ, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου στην Ευρ. Επιτροπή, ankallia@auth. ΕΤΟΣ 2012/ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΝ, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου στην Ευρ. Επιτροπή, ankallia@auth.gr ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (1856-2008)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (1856-2008) ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (1856-2008) Αφροδίτη Δαΐκου Χημικός ΑΘΗΝΑ 2008 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ρόδος 07-01-2015 Αριθμ. Πρωτ 844 χετ.: 39734

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ρόδος 07-01-2015 Αριθμ. Πρωτ 844 χετ.: 39734 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΩΡΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΩΡΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝ Α.Ε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝ Α.Ε. Σελ: 1 Από: 30 ION A.E., ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝ Α.Ε. Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 761/2001 και 196/2006 για την εφαρμογή Συστήματος Οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 196/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.7.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 5470/234263 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 05-04-2012 Αριθμ. Πρωτ: 662 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΘΕΜΑ 22 ο : «Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΔΚ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα