HOUSEOWNERS AND HOUSEHOLDERS PROPOSAL FORM

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HOUSEOWNERS AND HOUSEHOLDERS PROPOSAL FORM"

Transcript

1 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Κλήμεντος 33, 1061 Λευκωσία, Τ. Θ , 1307 Λευκωσία Tηλ.: , Φαξ: , Ε-mail: ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / HOUSEOWNERS AND HOUSEHOLDERS PROPOSAL FORM Α. Ασφαλιζόμενος / Insured 1. Πλήρες όνομα Ασφαλιζόμενου/ης/Επωνυμία Name of Insured 2. Πλήρες επάγγελμα Trade or Business 3. Ταχυδρομική διεύθυνση Address of the Insured Ημερ. γεν. Τ.Τ. Ταχ. Θυρίδα Date of birth P.C. P.O.Box 4. Τηλέφωνο 5. Ηλεκτρονική Διεύθυνση Ταυτότητα Phone ID number B. Περιγραφή Ασφαλιζόμενης Περιουσίας / Description of Insured Property 1. Τοποθεσία του οικήματος. Situation of premises. 2. Από πότε χρησιμοποιείται το οίκημα; How long have you occupied these premises? 3. Δηλώστε το ύψος του κτιρίου Ισόγειο - Ground floor State the building s height Διώροφο - Two storages Τριώροφο - Three storages Τετραώροφο - Four storages Πενταώροφο - Five storages Εξαώροφο - Six storages Περισσότεροι - More 4. Δηλώστε την χρήση του οικήματος Ιδιοκατοίκηση - Ownership occupancy State the use of the building Eνοικίαση - Renting 5. Δηλώστε τη φύση του κτιρίου σας Μονοκατοικία ανεξάρτητη - Private dewelling house State the nature of your residence Μονοκατοικία (συγκρότημα) - Private dewelling house (adjoining) Διαμέρισμα σε πολυκατοικία - Flat in a block of flats Εξωτερικά κτίσματα - Outbuildings 6. Από τι υλικά είναι κατασκευασμένοι ΤΟΙΧΟΙ / WALLS οι τοίχοι και η οροφή; Τούβλα - Bricks Of what materials are the external Μπετόν - Concrete walls and roof constructed? Πέτρα - Stone Τσιμεντόλιθοι - Cement Blocks Πλιθάρι - Mud Bricks Άλλο - Other ΟΡΟΦΗ / ROOF Τσίγκοι - Zinc sheets Ξύλο - Wood Μπετόν - Concrete Κεραμίδι - Tile

2 7. Εάν η ασφαλιζόμενη περιουσία συνέχεται με άλλο κτίριο δηλώστε την κατασκευή του άλλου κτιρίου και σε τι χρησιμοποιείται. If the insured property is adjoining to another building, state the construction of this building and its use. 8. Είναι τα κτίρια σε καλή κατάσταση; Δηλώστε το έτος κατασκευής Are the buildings in a good condition? State the year of manufacture 9. Έτος κατασκευής Έτος ανακαίνισης Year of manufacture Year of renovation 10. Δηλώστε το είδος κινητήριας δύναμης που χρησιμοποιείτε 1. Ηλεκτρισμός - Electricity State what kind of motive power is used. 2. Aτμολέβητας - Boiler 11. Kατοικείται το οίκημα τα βράδια; Are the premises occupied at night? 3. Άλλο είδος - Other 12. H οικία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εσάς, τα μέλη της οικογένειας και το προσωπικό σας; Αν όχι αναφέρατε τον αριθμό των ενοικιαστών/φιλοξενουμένων. Is the dewelling occupied solely by you and your family and personel? If not, state number of other tenants, lodjers, boarders or guests. 13. Είναι η ασφαλισμένη περιουσία υποθηκευμένη; Αν ναι, δηλώστε το όνομα του δανειστού Is the property insured mortgaged? If yes, give the name of the mortgagee Σημείωση: Το ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ πρέπει να αντιπροσωπεύει την ΠΛΗΡΗ ΑΞΙΑ του κτιρίου. Η ασφάλιση θα υπόκειται στον αναλογικό όρο (average clause), το οποίο σημαίνει ότι αν κατά τη χρονική στιγμή της απώλειας ή ζημιάς, το ποσόν ασφαλείας είναι μικρότερο από την πλήρη (πραγματική) αξία της ασφαλισμένης περιουσίας, το ποσόν της αποζημίωσης θα μειωθεί κατ αναλογία. Note: The SUM TO BE INSURED must represent the FULL VALUE of the property, the Proposer being required to sign a declaration to the effect below. The Insurance will be subject to average clause, which means that if at the time of loss or damage the sum insured is less than the full value of the property insured, the amount payable is proportionately reduced. Τα κτίρια / The buildings Τα κτίρια της ιδιωτικής κατοικίας, του ιδιωτικού διαμερίσματος και όλα τα οικιακά γραφεία, στάβλοι, γκαράζ, στούντιο, ατελιέ, εξωτερικά κτίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται και βρίσκονται στο ίδιο οικοδόμημα, κτήμα, συμπεριλαμβανομένων των εντοιχισμένων επίπλων και των προσαρμογών του οικοδεσπότη μέσα σε αυτό και τους τοίχους, εισόδους, φράκτες οι οποίοι περικλείουν το κτήμα. Τhe building of the Private Dewelling House or Private Flat and Domestic Offices, Stables, Garages and Outbuildings used solely in connection therewith and on the same premises inclulding Landlord s Fixtures and Fittings therein and the Wall, Gates and Fences around and pertaining thereto. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ TOTAL SUM TO BE INSURED ON BUILDINGS AND BUILDING EQUIPMENT Το περιεχόμενο / The Contents Επίπλωση, οικιακά αντικείμενα, οικιακές συσκευές, προσωπικά αντικείμενα (εξαιρούνται αυτά τα οποία αναφέρονται στη σημείωση 1 κατωτέρω) τα οποία είναι ιδιοκτησία του προτείονοντος ή κάποιου μέλους της οικογενείας του, οι οποίοι συνήθως κατοικούν μαζί του κάτω από την ίδια στέγη, και χαλιά, έπιπλα, άλλα αντικείμενα τα οποία ανήκουν στον προτείνοντα ή για τα οποία είναι υπεύθυνος. Furniture, Household Goods and Personal Effects (except as after mentioned) the property of Proposed or any member of the Proposer s family normally residing with the Proposer and Fixtures and Fittings which are the Proposer s own or of which the proposer is legally responsible.

3 ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ SUM TO BE INSURED ON THE CONTENTS OF THE BUILDING Σημείωση 1: Κανένα αντικείμενο (έπιπλο, οικιακή συσκευή, ραδιομαγνητόφωνο, τηλεόραση, σετ πιάτων, μαχαιροπίρουνα), δεν θα καλύπτεται αν είναι αξίας μεγαλύτερης από το 5% του ολικού ποσού ασφαλείας του περιεχομένου εκτός εάν το συγκεκριμένο αντικείμενο δηλώνεται ξεχωριστά πιο κάτω: Note 1: No one article (furniture, Household Appliances, Radio and Television Sets, Piano and Organs excepted) will be deemed of greater value than five per cent (5%) of the Total Sum Insured on the said Contents unless such article is specially declared as a separate item. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / DESCRIPTION ΠΟΣΟ / AMOUNT Αναφέρατε οποιοδήποτε αντικείμενο 1) το οποίο έχει αξία μεγαλύτερη από το 5% του ολικού ποσού 2) ασφαλείας του περιεχομένου. Specify here any such articles of 3) greater value than 5% of the Total Sum Insured on the said Contents 4) 5) 6) 7) 8) ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ολίκο ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Σημείωση 2: Το ποσό ασφαλείας που αφορά αντικείμενα από λευκόχρυσο, χρυσό και ασήμι, κοσμήματα και γούνες περιορίζεται στο 1/3 του ποσού ασφαλείας του περιεχομένου εκτός αν δηλώνεται η αξία του και πληρώνεται το ανάλογο ασφάλιστρο. Εάν η εν λόγω αξία ξεπερνά την αναλογία που αναφέρεται, παρακαλούμε δηλώστε την συνολική αξία της αναφερόμενης περιουσίας. Note 2: The amount of insurance on platinum, gold and silver articles, jewellery and furs is limited to one-third of the Total Sum Insured on Contents unless the value thereof is stated and additional premium paid. If the said value exceeds the proportion mentioned, please state the total value of such property. Σημείωση 3: Η ασφάλιση του περιεχομένου δεν καλύπτει οποιοδήποτε μέρος του κτίσματος ή των ορόφων του κτιρίου, τις ταπετσαρίες και οτιδήποτε παρόμοιο, τις εξωτερικές κεραίες τηλεόρασης και ραδιοφώνου, εναέρια εξαρτήματα, ιστούς και πύργους ούτε οποιαδήποτε περιουσία που είναι ειδικά ασφαλισμένη με άλλο ασφαλιστικό συμβόλαιο ή έγγραφα, λογαριασμούς και συνάλαγμα, γραμμάτια, επιταγές, ταξιδιωτικές επιταγές, χρεόγραφα, εγγυητικές, χαρτόσημα, γραμματόσημα, έγγραφα κάθε είδους, μετρητά, κάρτες (visa κλπ), τηλεκάρτες so-easy, χειρόγραφα, μετάλλια, νομίσματα, οχήματα και εξαρτήματα, ποδήλατα και ζώα, εκτός εάν αναφέρονται ειδικά Note 3: The Insurance on contents does not cover any part of the structure or ceilings of the building, wallpapers and the like, external television and radio antennae, aerials, aerial fitting, masts and tower nor any property more specifically insured under another policy or, unless specially mentioned, deeds, bonds, bills of exchange, promissory notes, cheques, traveller s cheques, securities for money, stamps, documents of any kind, cash, currency notes, manuscripts, medals, coins, pedal cycles, motor vehicles and accessories or livestock.

4 Γ. Ασφαλιστική κάλυψη / Insurance cover Υπερασφάλεια κατοικίας / Ηowseowners & Householders Insurance Policy Πυρός / Fire Δηλώστε τις καλύψεις που επιθυμείτε / Please tick what cover you wish 1. Φωτιά - Fire 2. Kλοπή - Τheft 3. Αστική Ευθύνη - Public Liability 4. Έκρηξη - Explosion 5. Πρόσκρουση - Impact 6. Έκρηξη σωλήνων - Burst of pipes 7. Σεισμός - Earthquake 8. Πλημμύρα/Ανεμοθύελλα/Καταιγίδα - Flood/Storm/Tempest 9. Ανεμοθύελλα/Καταιγίδα - Storm/Tempest 10. Aεροπλάνα - Aircraft 11. Οχλαγωγία και Απεργία - Riot and Strike 12. Κακόβουλη ζημιά - Malicious Damage Δ. Ασφαλιστικό ιστορικό / Ιnsurance history 1. Έχετε άλλα συμβόλαια με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες σε ισχύ τα οποία καλύπτουν ΝΑΙ ΟΧΙ την υπο ασφάλιση περιουσία; Αν ναι, δώστε στοιχεία (εταιρείες, αριθμούς συμβολαίων κλπ) Have you other policies in force covering the insured property? If yes, please give particulars (company, policy no etc) 2. Είναι η ασφάλιση αυτή συμπληρωματική άλλης ασφάλισης με την εταιρεία μας η οποία βρίσκεται σε ισχύ; Αν ναι, δώστε στοιχεία, αριθμό συμβολαίων. If this proposal is in lieu of any insurance with this Company, please give particulars 3. Μήπως κάποια ασφαλιστική εταιρεία αναφορικά με οποιοδήποτε προτεινόμενο κίνδυνο έχει: Has any company in respect of any of the perils to be insured against: i) Δεν αποδέχτηκε πρόταση σας; Declined your proposal? ii) Ακύρωσε ή αρνήθηκε ανανέωση του ασφαλιστηρίου σας; Cancelled or refused to renew a policy? iii) Ζήτησε αυξημένο ασφάλιστρο ή επέβαλε ειδικούς όρους; Required an increased premium or imposed special conditions? iv) Σας υποχρέωσε να αναλάβετε οιοδήποτε τμήμα ζημιάς; Required you to bear the first amount of any loss? 4. Μήπως τα κτίρια και/ή το περιεχόμενο υπέστησαν καμιά φορά ζημιά από φωτιά, θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) χρόνων; Have the building and/or contents suffered damage by storm, tempest or flood during the past five (5) years? If yes, give particulars 5. Μήπως έχετε υποστεί ζημιά από κάποιον άλλο κίνδυνο από αυτούς που καλύπτει το προτεινόμενο συμβόλαιο; Αν ναι, δώστε λεπτομέρειες. Have you ever sustained loss from any of the perils (other than those referred to in question 4 above) to which the insurance is to apply? If yes, give particulars.

5 Πίνακας Υπολογισμού Ασφαλισμένων Ποσών Μέρος Ι. Κτίρια - Οικοδομές / Part I. Buildings Οικίες / House Διαμερίσματα / Apartments Εξωτερικά Κτίσματα / Outbuildings Περίφραξη / Fence Μέση Αξία / AVERAGE 600 το τ.μ. ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ / OTHER BUILDING EQUIPMENT Θέρμανση / Central Heating Κλιματισμός / Air Conditions Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις / Electrical Installations Διακοσμήσεις / Decorations Ηλιακοί Θερμοσίφωνες, Πιεστικά, Τέντες / Solar Systems, Pressure Pumps, Tents Αντένες, Δορυφορικές / Satellite Dish, Antennas Εντοιχισμένα Έπιπλα Κουζίνας / Kitchen Fitments Εντοιχισμένα Ερμάρια / Build-in Wardrobes 250 το τ.μ. Μέρος ΙΙ. Περιεχόμενο Οικίας ή Διαμερίσματος / Part II. House or Flat Contents Μέση Αξία / AVERAGE 1. Γραφείο και Καθιστικό - Τραπεζαρία / OFFICE AND SITTING ROOM DINNING ROOM Σαλόνι / Lounge Furniture Τραπεζαρία / Dinning Room Suite Σύνθετο / Sideboard Μπουφέ / Buffet Βιβλιοθήκη / Library Βιβλία, Εγκυκλοπαίδειες κτλ. / Books, Encyclopedia etc Πιάτα, Ποτήρια, Μαχαιροπίρουνα / Flatware Φωτιστικά / Lighting Τηλεόραση / T.V Βίντεο / Video Θερμάστρα / Heater Ραδιόφωνο / Radio Στερεοφωνικό Συγκρότημα / CD Player Φωτογραφική Μηχανή / Camera Χαλιά / Carpets Πίνακες / Paintings Κουρτίνες / Curtains Μηχανή Προβολής / Projector Βίντεο Κάμερα / Video Camera Ραπτομηχανή / Sewing Machine Personal Computer Μπιπελό / Decoration Items Μπαρ Έπιπλο και Περιεχόμενο / Bar and Contents Γραμματόσημα, Νομίσματα και άλλες Συλλογές / Stamps, Coins and Other Collections ΚΟΥΖΙΝΑ / kitchen Μαγειρικά Σκεύη / Cooking Utensils Κουζίνα / Cooker Αποσμητήρας / Cooker Ψυγείο / Refrigerator Πλυντήριο Ρούχων / Washing Machine Πλυντήριο Πιάτων / Dish Washer Μίξερ / Mixer Ηλεκτρική Σκούπα / Vacuum Cleaner Σίδερο / Iron Έπιπλα Κουζίνας / Kitchen Furniture Φούρνος Μικροκυμάτων / Microwave Τρόφιμα και Ποτά / Food and Drinks Διάφορα άλλα Αξία του δικού σας / OWN VALUE Αξία του δικού σας / OWN VALUE

6 3. Υπνοδωμάτια / BEDROOMS Μέση Αξία / AVERAGE Κρεβάτια / Beds Κλινοσκεπάσματα / Bed-clothes Τουαλέτα / Toilet Table Κομοδίνα / Bedside Tables Φωτιστικά / Lighting Χαλιά, Κουρτίνες / Carpets, Curtains Είδη Ιματισμού (Ρούχα - Παπούτσια) / Clothing, Αξία του δικού σας / OWN VALUE 4. Εξωτερικοί Χώροι / OUTBUILDINGS Έπιπλα Βεράντας / Veranda s Furniture Εργαλεία Κηπουρικής / Gardening Tools Διάφορα άλλα / Other 5. Άλλα Αντικείμενα / OTHER Πρόσθετο Περιεχόμενο / Additional Equipment Γούνες / Furs Μουσικά Όργανα / Musical Instrument Αθλητικός Εξοπλισμός / Athletic Instrument Κατασκηνωτικός Εξοπλισμός / Camping Equipment Κυνηγετικός Εξοπλισμός / Hunting Equipment Ποδήλατα / Bicycles Προσωπικά Αντικείμενα / Personal Items ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ / TOTAL OF PART II Συγκεντρωτικά / Totals Μέρος Ι. Κτίρια - Οικοδομές / Part I. Buildings Μέρος ΙΙ. Περιεχόμενο Οικίας ή Διαμερίσματος / Part II. House or Flat Contents Γενικό Σύνολο / GRAND TOTAL Ασφαλιστική Περίοδος / Period of Insurance Required Από/From Μέχρι/To (συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών / both dates inclusive) ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ / PREMIUM AGREED RATE Δήλωση / Declaration Επιθυμώ/ούμε να συνάψω/ουμε ασφάλιση με την Ασφαλιστική Εταιρεία Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΤΔ και διαβεβαιώνουμε ότι οι πιο πάνω απαντήσεις είναι αληθινές και σωστές. Συμφωνώ/ούμε ότι η πρόταση αυτή θα είναι η βάση του προτεινόμενου συμβολαίου μεταξύ μου/μας και της Εταιρείας. Συμφωνώ/ ούμε να αποδεχτώ/ούμε τον συνηθισμένο τύπο συμβολαίου της Εταιρείας και επιπρόσθετα δηλώνω/ουμε ότι θα ειδοποιώ/ούμε την Εταιρεία για οποιοδήποτε γεγονός το οποίο θα περιέλθει στην γνώση μου/μας αναφορικά με τον κίνδυνο και το οποίο θα είναι ουσιώδες ή θα αυξήσει τον υπό της Εταιρείας αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Επιπρόσθετα δηλώνω/ουμε ότι όλα τα ποσά τα οποία δήλωσα/μεν αντιπροσωπεύουν την πλήρη αξία της υπό ασφάλιση περιουσίας. Ι/We do hereby declare that the above answers are true, and that I have withheld no material information regarding this Proposal. I agree that this Declaration and the answers given above, as well as any further Proposal or Declaratio or Statement made in writing by me or anyone acting on my behalf shall form the basis of the contract between me and KENTRIKI INSURANCE CO LTD, and I/We further agree to accept indmnity subject to the conditions in and endorsed on the Company s Policy. I/We also declare that the total sums insured represent not less than the full value of property, as above mentioned. NOEITAI OTI H ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΕΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΙΤ IS MADE CLEAR THAT THE SUBMISSION OF THIS PROPOSAL DOES NOT IN ANY WAY CONSTITUDE INSURANCE COVER BY THE COMPANY. Ημερομηνία / Date: Υπογραφή προτείνοντος / Signature:

CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION

CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION Κ Λ Α Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ / ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ AGENCY:

Διαβάστε περισσότερα

Policy Document. Conversion Version 2

Policy Document. Conversion Version 2 Policy Document Conversion Version 2 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ INFORMATION Ο Κάτοχος του Aσφαλιστηρίου θα πρέπει να διαβάσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τα πιστοποιητικά. Aυτά αποτελούν σημαντικά έγγραφα. Εάν

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Απαλλαγής / Προκαταβολής

Ασφάλιση Απαλλαγής / Προκαταβολής (English Version Pages 6-10) Ασφάλιση Απαλλαγής / Προκαταβολής Σε κάθε περίπτωση συμβάντος που καλύπτεται από το παρόν συμβόλαιο επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 211 10 99894 Για πληροφορίες σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Architects & Engineers Professional Indemnity Proposal Form

Architects & Engineers Professional Indemnity Proposal Form Architects & Engineers Professional Indemnity Proposal Form Πρόταση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Αριχτεκτόνων & Μηχανικών Methodology/Οδηγίες συμπλήρωσης Please answer all questions fully.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Policy Document. Νέα Κατασκευή Μετατροπή New Construction Conversion. Version 3

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Policy Document. Νέα Κατασκευή Μετατροπή New Construction Conversion. Version 3 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Policy Document Νέα Κατασκευή Μετατροπή New Construction Conversion Version 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ PREFACE Σας συμβουλεύουμε όπως διασφαλίσετε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 001.22.2204.02.2013.v3 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 1.22.2203/02.2010.v1 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ The present Proposal Form is filled out by the Proposer,

Διαβάστε περισσότερα

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Πυρός & Ειδικών Κινδύνων Βιομηχανίες και Εμπορικές Επιχειρήσεις

Ασφάλιση Πυρός & Ειδικών Κινδύνων Βιομηχανίες και Εμπορικές Επιχειρήσεις Ασφάλιση Πυρός & Ειδικών Κινδύνων Βιομηχανίες και Εμπορικές Επιχειρήσεις Πρόταση Ασφάλισης Πρόταση Ασφάλισης Πυρός & Ειδικών Κινδύνων Η Πρόταση Ασφάλισης αποτελεί τη βάση και αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

TRAVEL INSURANCE DEPT. -ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ APPLICATION FORM ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

TRAVEL INSURANCE DEPT. -ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ APPLICATION FORM ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ TRAVEL INSURANCE DEPT. -ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ APPLICATION FORM ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι. GENERAL INFORMATION ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Name of Applicant: Όνοµα Ασφαλιζόµενου : Α.Φ.Μ. :.Ο.Υ. : The Applicant

Διαβάστε περισσότερα

Summary of Cover Version 2

Summary of Cover Version 2 Summary of Cover Version 2 Το παρόν κείμενο είναι μία σύνοψη των όρων κάλυψης της Premier Guarantee Κύπρου. Δεν περιέχει τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις της κάλυψης που μπορείτε να βρείτε στο

Διαβάστε περισσότερα

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία MOD IA Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου This form is part of your claim for an Australian Age Pension. Αυτό το έντυπο είναι μέρος της αίτησής

Διαβάστε περισσότερα

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία MOD IA Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου This form is part of your claim for an Australian Age Pension. Αυτό το έντυπο είναι μέρος της αίτησής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ακύρωση Ταξιδιού ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Από 2 µηνών ως 65 ετών Ακύρωση Ταξιδιού, µέχρι Αεροπορικά εισιτήρια ή/και Ξενοδοχείο, µε απαλλαγή 70 & µέγιστο ποσό κάλυψης 4.000, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

EXHIBITION REGULATIONS BOOKLET

EXHIBITION REGULATIONS BOOKLET EXHIBITION REGULATIONS BOOKLET A. The present regulations together with the Application Form as well as all the binding documents between the two parties comprise the agreement between the Organiser and

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Aegean Air Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με την Aegean Air ή με εταιρεία μέλος της Star Alliance

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Aegean Air Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με την Aegean Air ή με εταιρεία μέλος της Star Alliance (English Version Pages 10-18) Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Aegean Air Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με την Aegean Air ή με εταιρεία μέλος της Star Alliance Για άμεση παροχή βοήθειας σε κάθε περίπτωση συμβάντος

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ENGLISH VERSION: PAGES 7-12) ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Οι παρακάτω όροι θα έχουν την ακόλουθη ερμηνεία στο παρόν συμβόλαιο: ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ: Το άτομο που καλύπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

for a contemporary LIFESTYLE!

for a contemporary LIFESTYLE! for a contemporary LIFESTYLE! For a contemporary lifestyle! Το έργο Dolce Vita θα ανεγερθεί στη περιοχή Πάνθεα, μια από τις γνωστότερες και οικιστικά αναπτυσσόμενες περιοχές στη Λεμεσό, στην οδό Προμηθέα

Διαβάστε περισσότερα

BusinessGuard Directors & Officers Liability Ευθύνη Στελεχών ιοίκησης Proposal Form

BusinessGuard Directors & Officers Liability Ευθύνη Στελεχών ιοίκησης Proposal Form BusinessGuard Directors & Officers Liability Ευθύνη Στελεχών ιοίκησης Proposal Form Πρόταση Ασφάλισης Agency Πρακτορείο Company Details Στοιχεία Εταιρίας 1. Name of Company: Επωνυµία Εταιρίας : VAT No

Διαβάστε περισσότερα

Proposal Form Version 1

Proposal Form Version 1 Proposal Form Version 1 1. Συμβαλλόμενα Μέρη στο Συμβόλαιο Parties to the Contract Στοιχεία Παράγοντα Ανάπτυξης Ακινήτων Developer s Details Όνομα Εταιρείας Name or Company Διεύθυνση Address Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr.

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Enviro Solutions Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρίας για την οποία έχει συνταχθεί η παρούσα αίτηση Name of Insurance Company to which Application is made (herein

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ CHINA (QUANZHOU) MARITIME SILK ROAD INTERNATIONAL BRAND EXPOSITION 28-30 NOVEMBER 2014

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ CHINA (QUANZHOU) MARITIME SILK ROAD INTERNATIONAL BRAND EXPOSITION 28-30 NOVEMBER 2014 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ CHINA (QUANZHOU) MARITIME SILK ROAD INTERNATIONAL BRAND EXPOSITION 28-30 NOVEMBER 2014 Registration Number / Αριθμός Συμμετοχής (completed by organiser / συμπλ. από τον Διοργανωτή):

Διαβάστε περισσότερα

GLOBY GRUPPI 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

GLOBY GRUPPI 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ GLOBY GRUPPI 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ (ENGLISH VERSION: PAGES 6-10) ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Οι παρακάτω όροι θα έχουν την ακόλουθη ερμηνεία στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

for a contemporary LIFESTYLE!

for a contemporary LIFESTYLE! for a contemporary LIFESTYLE! For a contemporary lifestyle! Το έργο Dolce Vita θα ανεγερθεί στη περιοχή Πάνθεα, μια από τις γνωστότερες και οικιστικά αναπτυσσόμενες περιοχές στη Λεμεσό, στην οδό Προμηθέα

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC AUS140-GR(1).0807 (Page 1 of 31/Σελίδα 1 από 31) tes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή

Διαβάστε περισσότερα

TERM & CONDITIONS Definition Rental Period Renter s Responsibilities Vehicle Condition Report Property

TERM & CONDITIONS Definition Rental Period Renter s Responsibilities Vehicle Condition Report Property TERM & CONDITIONS I hereby declare that my signature on the rental agreement constitutes full and unreserved acceptance of the General Term and Conditions of the Rental Agreement which follow and form

Διαβάστε περισσότερα