ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ ΕΜΡΑΧ ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝΤΕΣ Καθηγήτρια Εφαρμογών Μαρία Παπαδοπούλου Εργαστηριακός συνεργάτης Παναγιώτης Καψάλης ΚΑΒΑΛΑ 2012

2 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝΤΕΣ Καθηγήτρια Εφαρμογών Μαρία Παπαδοπούλου Εργαστηριακός συνεργάτης Παναγιώτης Καψάλης

3

4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ ΕΜΡΑΧ ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝΤΕΣ Καθηγήτρια Εφαρμογών Μαρία Παπαδοπούλου Εργαστηριακός συνεργάτης Παναγιώτης Καψάλης ΚΑΒΑΛΑ 2012

5

6 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 2012 Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία και τα συμπεράσματά της σε οποιαδήποτε μορφή αποτελούν συνιδιοκτησία του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του ΤΕΙ Καβάλας και του φοιτητή. Οι προαναφερόμενοι διατηρούν το δικαίωμα ανεξάρτητης χρήσης και αναπαραγωγής (τμηματικά ή συνολικά) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος, ο συγγραφέας, ο επιβλέπων και το εν λόγω τμήμα του ΤΕΙ Καβάλας. Η έγκριση της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας από το Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος Ο υποφαινόμενος δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα Πτυχιακή Εργασία είναι εξ ολοκλήρου δικό μου έργο και συγγράφηκε ειδικά για τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Δηλώνω υπεύθυνα ότι κατά τη συγγραφή ακολούθησα την πρέπουσα ακαδημαϊκή δεοντολογία αποφυγής λογοκλοπής. Έχω επίσης αποφύγει οποιαδήποτε ενέργεια που συνιστά παράπτωμα λογοκλοπής. Γνωρίζω ότι η λογοκλοπή μπορεί να επισύρει ποινή ανάκλησης του πτυχίου μου. Υπογραφή ΕΜΡΑΧ ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΛΗΣ - 2 -

7 Μεθοδολογία: ΠΕΡΙΛΗΨΗ a) Ψύξη με απορροφητικά συστήματα. b) Συστήματα ψύξης με συμπίεση. Κύρια βήματα: a) Νερό-αμμωνία 1) Ψυκτικό αποτέλεσμα = 50 ψυκτικοί τόνοι 2) Πίεση συμπύκνωσης P 2 = 200 psia 3) Πίεση εξάτμισης P 4 = 40 psia 4) Θερμοκρασία ατμογεννήτριας Ta = F 5) Η θερμοκρασία του ατμού που εγκαταλείπει τον αποθερμαντή (dephlegmator) είναι T 2 = F 6) Η θερμοκρασία του πλούσιου διαλύματος καθώς εισέρχεται στην στήλη αναδιύλισης είναι T 7 = F 7) Υποθέτουμε ότι για τις καταστάσεις 1,2,3,5,7 και 8 έχουμε συνθήκες κορεσμένης ισορροπίας. b) Συμπίεση: Ο κύκλος ψύξης με συμπίεση εκμεταλλεύεται την ιδιότητα ενός ψυκτικού μέσου να εναλλάσσεται μεταξύ αέριας και υγρής φάσης με την πρόσδοση και την απόρριψη θερμότητας. Τελικό συμπέρασμα: Και οι δύο τεχνολογίες κλιματισμού με φυσικό αέριο προσφέρουν υψηλό βαθμό εξοικονόμησης κόστους ενέργειας σε συνδυασμό με άριστη φιλικότητα προς το περιβάλλον. Οι μονάδες απορρόφησης πλεονεκτούν στην περίπτωση ανάγκης ψύξηςθέρμανσης από την ίδια μονάδα, ενώ αποτελούν σχεδόν μονόδρομο στην περίπτωση ανάγκης για ταυτόχρονη απόδοση ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού. Οι μονάδες με συμπίεση που χρησιμοποιούν Μ.Ε.Κ. φυσικού αερίου, από την άλλη, προσφέρουν την ιδανικότερη εξοικονόμηση πόρων κατά τη χρήση, με το τίμημα του μεγαλύτερου αρχικού κόστους απόκτησης. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Συστήματα ψύξης με τη χρήση φυσικού αερίου. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: φυσικό αέριο, απορροφητικό σύστημα ψύξης, αντλίες θερμότητας, συστήματα ψύξης-συμπίεσης

8 ABSTRACT Methodology: a) cooling with absorption systems. b) cooling system with compression. Step: a) water-nh 4 (ammonia) 1) Refrigerant cooling effect = 50 tons. 2) Condensing pressure P2 = 200 psia. 3) Pressure Exhaust P4 = 40 psia. 4) Temperature steam generator Ta = F. 5) The temperature of the steam leaving the dephlegmator is T 2 = F. 6) The temperature of the rich solution as it enters the column per refining is T 7 = F. 7) Assume that the conditions 1,2,3,5,7 and 8 have saturated equilibrium conditions. b) Compression: The compression refrigeration cycle operates as a cooling medium to alternates between gaseous and liquid phase and to impart heat rejection. Final conclusion: Both air conditioning technologies with natural gas offer a high degree of energy cost savings along with excellent environmental friendliness. The absorbance units advantageous in emergency heating-cooling from the same unit, and they are almost a must in case of need for simultaneous cooling efficiency and hot water. The units with compression using internal combustion engine Natural gas, on the other hand, offer the ideal savings during use, at the cost of higher initial cost of acquisition. SUBJECT AREA: Refrigeration systems using natural gas. KEYWORDS: natural gas, absorbent refrigeration system, gas heat pumps, Compression refrigeration systems

9 - 5 -

10 Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι αφιερωμένη στους γονείς μας και τα αδέλφια μας, τους οποίους αγαπάμε, εκτιμάμε και σεβόμαστε πολύ

11 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Για τη διεκπεραίωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά Την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου που ήταν επιβλέπουσα όλης αυτής της προσπάθειας, και για την απόλυτα επιτυχημένη συνεργασία μας όλο αυτό το διάστημα. Επίσης ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Καψάλη Παναγιώτη για την πολύτιμη συνεργασία του κατά την πειραματική διαδικασία. Ευχαριστούμε τις οικογένειες μας για την υπομονή τους και την στήριξη που μας προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια των σπουδών μας

12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 1.1 Τα κοιτάσματα και η εκμετάλλευση τους Τα κοιτάσματα του Φυσικού Αερίου Συστατικά και ιδιότητες του Φυσικού Αερίου Χαρακτηριστικές ιδιότητες αερίων συνδεόμενες..... µε την τεχνική της καύσης Θερμογόνος δύναµη Πυκνότητα αερίου είκτης Wobbe Οικογένειες αερίων Η καύση του Φυσικού Αερίου Οι Χρήσεις Εφαρμογές του Φυσικού Αερίου Στην παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Στην Βιομηχανία Στον Εμπορικό τομέα Στον Οικιακό τομέα Στην Μεταφορά Πλεονεκτήματα Φυσικού Αερίου Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (L.N.G.) Γενικά για το υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (L.N.G.) Κίνδυνοι από το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο Φυσική Κίνδυνοι του L.N.G Πώς μεταφέρεται το L.N.G Πώς αποθηκεύεται το L.N.G Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις του L.N.G

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 2.1 Γενική Έννοια του Κλιματισμού Ορισμός της Ψύξεως Είδη Ψύξεως Είδη Ψυκτικών Εγκαταστάσεων Ψυκτικοί Θάλαμοι Κατάταξη Ψυκτικών Θαλάμων Μέθοδοι Ψύξης Ψυκτικών Θαλάμων Ψυκτικοί Θάλαμοι Διατηρήσεως Προϊόντων Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των Μεθόδων Ψύξεως Ψυκτικών Θαλάμων Ψυκτικό Μέσον Θερμική Σύγκριση Ψυκτικών Μέσων Διαφορά Ψύξεως Κλιματισμού Συστήματα Κλιματισμού Απλό Θεωρητικό Απορροφητικό Ψυκτικό Σύστημα...47 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΨΥΞΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 3.1 Κλιματισμός με φυσικό αέριο Κατηγορίες Κλιματισμού με Φυσικό Αέριο Συστήματα Ψύξης με χρήση Φυσικού Αερίου Συστήµατα Ψύξης µε Αµµωνία Συστήµατα ψύξης G.H.P. (αντλίες Θερµότητας) Συστήµατα Ψύξης µε Βρωµιούχο Λίθιο Συστήματα Ψύξης με συμπίεση Σύγκριση των Απορροφητικών Συστημάτων με τα Συστήματα της Μηχανικής Συμπίεσης του Ατμού Τελικό Συμπέρασμα Τεχνολογίες Ψυκτικών Μονάδων Απορρόφησης

14 3.4.1 Ταξινόμηση Συστημάτων Ψύκτες Απορρόφησης Αµέσου Θέρμανσης Ψύκτες Απορρόφησης Εµµέσου Θέρμανσης Σύγκριση Ψυκτών Απορρόφησης & Ηλεκτρικών Ψυκτών Πλεονεκτήματα από την χρήση Φυσικού Αερίου για την Ψύξη Οικονομικά Περιβαλλοντικά Ενεργειακά Βαθμός Απόδοσης Ενεργειακή Κατανάλωση Εγκατεστημένα Συστήματα.85 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΟΡΩΝ...87 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ 88 ΑΝΑΦΟΡΕΣ

15 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 1: Διαμορφώσεις στις οποίες συγκεντρώνεται το Φυσικό Αέριο 17 Σχήμα 2: Παραγωγή πετρελαίου από την ενέργεια του αερίου σκούφου 19 Σχήμα 3: Σύστημα κλιματισμού 46 Σχήμα 4: διάγραμμα λειτουργίας ψύκτη με απορρόφηση αμμωνίας.. 53 Σχήμα 5: Κύκλος ψύξης με συμπίεση.69 Σχήμα 6: Ψυκτική Μονάδα Απορρόφησης Άµεσης Θέρμανσης 76 Σχήμα 7: Μονοβάθµια Ψυκτική ιάταξη Απορρόφησης Η2Ο LiBr Εµµέσου Θέρμανσης (µε Ατµό).77 Σχήμα 8: ιβάθµια Ψυκτική ιάταξη Απορρόφησης Η2Ο LiBr Έµµεσης Θέρμανσης (µε Ατµό).78 Σχήμα 3-1: Απορροφητικός ψυκτικός κύκλος. 90 Σχήμα 3-4: Βιομηχανικό απορροφητικό σύστημα αμμωνίας-νερού. 91 Σχήμα 3-5: Σχηματικό h-x διάγραμμα για το παράδειγμα 92 Σχήμα 3-6: Μεγεθυμένο h-x διάγραμμα που δείχνει την κατάσταση 4 του παραδείγματος 93 Σχήμα 3-9: Σχηματικό h-x διάγραμμα για το παράδειγμα 94 Σχήμα 3-14: Απλό απορροφητικό ψυκτικό σύστημα 95 Σχήμα 3-15: Εξωτερική μεταφορά ενέργειας για ένα απορροφητικό ψυκτικό σύστημα Σχήμα 3-17: Διάγραμμα ενθαλπίας-συγκέντρωσης για διάλυμα αμμωνίαςνερού...97 Σχήμα 3-18: Διάγραμμα ενθαλπίας-συγκέντρωσης για διάλυμα βρωμιούχου λιθίουνερού

16 - 12 -

17 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1: Εφαρμογές του Φυσικού Αερίου στη Μεταφορά 25 Εικόνα 2: Mozah το μεγαλύτερο δεξαμενόπλοιο L.N.G. τύπου Q-MAX σχεδιασμού μεμβράνης με χωρητικότητα κυβικά μέτρα 30 Εικόνα 3: Δεξαμενόπλοια L.N.G. σφαιρικού (Moss) σχεδιασμού 31 Εικόνα 4: Διατομή δεξαμενόπλοιου L.N.G. σφαιρικού τύπου 31 Εικόνα 5: Δεξαμενή L.N.G 33 Εικόνα 6: Φορτία που αντιμετωπίζει η κλιματιστική εγκατάσταση 36 Εικόνα 7: Σύστημα κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου VRV (Variable Refrigerated Volume)

18 - 14 -

19 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1-1: Χηµική σύσταση και οι ιδιότητες των δυο τύπων Φ.Α. που εισάγει η χώρα µας 20 Πίνακας 2-1: Λόγος ανώτερης και κατώτερης θερµογόνου δύναµης 21 Πίνακας 3-1: Σύγκριση κατώτερων θερµογόνων δυνάµεων Διαφόρων καυσίµων 21 Πίνακας 4-1: Εκπεμπόμενοι ρύποι κατά την καύση διαφορών καυσίµων σε ατµοπαραγωγική μονάδα.27 Πίνακας 1-3: θερμοδυναμικές ιδιότητες και ροές μάζας 57 Πίνακας 2-3: ενεργειακό ισοζύγιο του παραδείγματος 61 Πίνακας 3-3: θερμοδυναμικές ιδιότητες και ροές μάζας Πίνακας 4-3: ενεργειακό ισοζύγιο για ολόκληρο το σύστημα.68 Πίνακας 5-3: αποδόσεων για μικρά και μεγάλα μεγέθη φορτίων

20 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Καβάλας και ιδιαίτερα στην βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο, στο εργαστήριο Μ.Α.Δ.Φ.Α. (Μεταφορά Αποθήκευση Διανομή Φυσικού Αερίου) καθώς επίσης σε εταιρία θέρμανσης κλιματισμού στη Θεσσαλονίκη. Χρειάστηκαν πολλές ώρες μελέτης και συνεργασίας μεταξύ μας για τον τελικό σκοπό που ήταν η επιτυχής ολοκλήρωση της πτυχιακής μας εργασίας. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι με αυτήν την διατριβή και στα τεχνικά πλεονεκτήματα που καταλήξαμε, θα συμβάλλουμε στην αύξηση της χρήσης Φυσικού Αερίου

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 1.1 Τα Κοιτάσματα και η Εκμετάλλευσή τους. Τα φυσικά αέρια δημιουργήθηκαν πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια στους πυθμένες θαλασσών από μεγάλες ποσότητες μικροοργανισμών, την απουσία αέρα και υπό την επίδραση βακτηριδίων. Κατά τη διάρκεια γεωλογικών αιώνων, δηλαδή σε εκατομμύρια έτη, το υλικό αυτό βυθίσθηκε και καταπλακώθηκε από μεγάλα στρώματα γης. Το αέριο που παράχθηκε κατά αυτόν τον τρόπο κατέφυγε στους πόρους του μητρικού στρώματος, όπου και συγκρατήθηκε προσωρινά. Αργότερα, και κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, το αέριο αυτό μετακινήθηκε σε άλλες στρωματικές διαμορφώσεις, στις οποίες το βρίσκουμε και σήμερα. Αυτές οι διαμορφώσεις προϋποθέτουν ένα πλήρως στεγανό στρώμα καλύψεως, το οποίο μπορεί να είναι ένα αντίκλινο, μια μετάπτωση ή μια στρατιγραφική πτώση (Σχήμα 1). Σχήμα 1 Διαμορφώσεις στις οποίες συγκεντρώνεται το Φυσικό Αέριο ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΕΜΡΑΧ Έτος: 2012

22 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τέτοιες διαμορφώσεις, που ερευνώνται με διάφορες μεθόδους, χαρακτηρίζονται σαν ελπιδοφόρες, όσον αφορά την ύπαρξη υδρογονανθράκων. Κύριες μέθοδοι έρευνας είναι η μαγνητική και η σεισμική. Κατά τη μαγνητική μέθοδο προσδιορίζονται απομακρύνσεις από την κανονική κατανομή του μαγνητικού πεδίου, που μπορούν να καθορισθούν και από αεροπλάνο ή ελικόπτερο. Κατά τη σεισμική μέθοδο προκαλούνται τεχνητές ταλαντώσεις του εδάφους, που έχουν για πάχος διαφόρων στρωμάτων διαφορετικό χρόνο διέλευσης. Επίσης, τα σεισμικά κύματα ανακλώνται μερικώς στις επιφάνειες των διαφόρων στρωμάτων. Οι επιστρέφουσες ταλαντώσεις συλλαμβάνονται από ειδικά όργανα (τα γεώφωνα). Οι πληροφορίες αυτές επεξεργάζονται κατάλληλα και δίνουν πλήρη εικόνα του υπεδάφους. Δεν αναφέρουν όμως τίποτα για το αν αυτές οι δομές του υπεδάφους, οι οποίες μπορεί να είναι ελπιδοφόρες, περιέχουν ή όχι υδρογονάνθρακες. Αυτό μπορεί να προσδιορισθεί μόνο με γεωτρήσεις. Αυτές κατά μέσο όρο έχουν βάθος από έως m, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις γεωτρήσεων που φθάνουν τα m. Η επιτυχής έκβαση αυτών (εύρεση υδρογονανθράκων) είναι της τάξεως του 10 έως 20%. 1.2 Τα κοιτάσματα του Φυσικού Αερίου. Το φυσικό αέριο κατά κύριο λόγο βρίσκεται σε υπόγειες συσσωρεύσεις, παρόμοιες με εκείνες του αργού πετρελαίου. Υπάρχουν τρεις τύποι τέτοιων κοιτασμάτων: Κοιτάσματα από τα οποία παράγεται οικονομικά μόνο αέριο, τα οποία καλούνται μη συνδυασμένα. Κοιτάσματα που παράγουν πολύ αέριο συνοδευόμενο από μικρές ποσότητες ελαφρών υγρών υδρογονανθράκων, που καλούνται συμπυκνωμένα αποθέματα. Κοιτάσματα στα οποία το αέριο βρίσκεται υπό πίεση διαλυμένο εντός υγρών υδρογονανθράκων του αργού πετρελαίου.όταν η ποσότητα των αερίων είναι αρκετά μεγάλη, καταλαμβάνει το ανώτερο τμήμα του αποταμιευτήριου πετρώματος του υπό μορφή «σκούφου» αερίου (gas-cap), όπως φαίνεται στο (Σχήμα 2). Το αέριο στις περιπτώσεις αυτές καλείται συνδυασμένο. ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΕΜΡΑΧ Έτος: 2012

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σχήμα. 2 Παραγωγή πετρελαίου από την ενέργεια του αερίου σκούφου Από το «σκούφο αερίου» δεν παράγεται ποτέ αέριο, γιατί η ενέργεια του αερίου αυτού, το οποίο βρίσκεται υπό πίεση, χρησιμοποιείται για την μετατόπιση του αργού πετρελαίου από τα έγκατα της γης στην επιφάνεια. Χονδρικά μπορούμε να πούμε ότι ανά 100 m βάθους αυξάνεται η πίεση κατά 10 bar και η θερμοκρασία κατά 3 C. Το απολήψιμο όμως αργό πετρέλαιο περιέχει διαλυμένο αέριο από το οποίο διαχωρίζεται στον τόπο της παραγωγής. Στις περιπτώσεις αυτές η παραγωγή του αερίου εξαρτάται από την παραγωγή πετρελαίου, ενώ στην περίπτωση των μη συνδυασμένων αποθεμάτων η παραγωγή αερίου γίνεται κατά βούληση. Όταν τέλος εξαντληθεί η υπάρχουσα ενέργεια του αργού πετρελαίου και δεν μπορεί πλέον να παραχθεί πετρέλαιο με οικονομικό τρόπο, τότε γίνεται παραγωγή αερίου από τον σκούφο. ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΕΜΡΑΧ Έτος: 2012

24 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1.3 Συστατικά και ιδιότητες του Φυσικού Αερίου. Το Φυσικό Αέριο αποτελείται από υδρογονάνθρακες με πολύ χαμηλό σημείο βρασμού. Το κύριο συστατικό του το μεθάνιο, έχει σημείο βρασμού C ενώ το σημείο βρασμού για το αιθάνιο είναι-89 0 C, για το προπάνιο είναι-42 0 C και τέλος για το βουτάνιο είναι-0,5 0 C. Το φυσικό αέριο είναι σε αέρια φάση σε θερμοκρασία άνω των C. Το Φ.Α. δεν έχει σταθερή σύνθεση και µπορεί να διαφέρει από κοίτασµα σε κοίτασµα. Αυτό το γεγονός σε συνδυασµό µε την ανάγκη µεταφοράς του µέσω διεθνών διασυνδεδεμένων δικτύων καθιστά απαραίτητο τον έλεγχο της σύστασης και των ιδιοτήτων του για τον υπολογισµό των ποσοτήτων ενέργειας και του κόστους βάσει των διεθνών συµβάσεων προµήθειας. Στον ακόλουθο πίνακα [Πίνακας 1-1] φαίνονται η χηµική σύσταση και οι ιδιότητες των δυο τύπων Φ.Α. τους οποίους εισάγει η χώρα µας : ΣΥΣΤΑΣΗ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΡΩΣΙΚΟ Φ.Α. ΑΛΓΕΡΙΝΟ Φ.Α. Περιεκτικότητα (% κ.ο.) σε : Μεθάνιο CH4 min Αιθάνιο C 2 H 6 max Προπάνιο C3H8 max Βουτάνιο C4H10 max Πεντάνιο C 5 H 12 max Άζωτο N2 max ιοξείδιο του άνθρακα CO 2 max 3 - Θειούχες ενώσεις : Υδρόθειο H 2 S max 5 mg/m 3 max 0.5ppm Μερκαπτάνες CνH2ν S max 15 mg/m 3 max 2.3 mg/m 3 Σύνολο Θείου S2 max 60 mg/m 3 max 30 mg/m 3 Πυκνότητα ρ Kg/ m Kg/ m 3 Μέση Α.Θ.. Ηο 9524 Kcal/Nm Kcal/Nm 3 Μέση Κ.Θ.. Ηu 8686 Kcal/Nm Kcal/Nm 3 Πίνακας. 1-1 Σηµείωση : Για το ρωσικό Φ.Α. το m 3 και η Α.Θ..ορίζονται σε θερµοκρασία 20 C και πίεση bar, ενώ για το αλγερινό Φ.Α. τα αντίστοιχα µεγέθη ορίζονται στους 0 C και bar. ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΕΜΡΑΧ Έτος: 2012

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 1.4 Χαρακτηριστικές ιδιότητες αερίων συνδεόμενες µε την τεχνική της καύσης Θερμογόνος δύναμη H θερμογόνος δύναµη είναι η κύρια ενεργειακή ιδιότητα του καυσίμου. Ορίζει την ποσότητα θερµότητας, η οποία ελευθερώνεται κατά την πλήρη καύση της µονάδας ποσότητας του καυσίμου. ιακρίνουµε: την ανώτερη θερμογόνο δύναµη και την κατώτερη θερµογόνο δύναµη H ανώτερη θερμογόνος δύναµη Hs λαµβάνεται όταν στα καυσαέρια ο παραγόμενος υδρατµός συµπυκνώνεται και λαµβάνουµε νερό σε υγρή µορφή. H κατώτερη θερµογόνος δύναµη Hi λαµβάνεται όταν στα καυσαέρια ο παραγόµενος υδρατµός παραµένει σε αέρια µορφή. µονάδα φ. αέριο H φ. αέριο L προπάνιο βουτάνιο H s Hi 3 11,3 9,8 28,3 37,3 kwh/m 3 10,2 8,8 26,0 34,3 kwh/m f=h s,n /H i,n 1,11 1,11 1,09 1,09 Πίνακας. 2-1 Λόγος ανώτερης και κατώτερης θερµογόνου δύναµης: Hi Ελ.πετρέλαιο µαζούτ προπάνιο βουτάνιο φ.αέριο kj/kg kwh/kg 11,67 10,97 12,88 12,69 12,9 kwh/m 3 10,2 kwh/lit 10 9,5 Πίνακας. 3-1 Σύγκριση κατώτερων θερµογόνων δυνάµεων διαφόρων καυσίµων: ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΕΜΡΑΧ Έτος: 2012

26 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Πυκνότητα αερίου H πυκνότητα ρ ενός αερίου είναι το πηλίκο της µάζας m προς τον όγκο V στην δεδομένη πίεση p και τη δεδομένη θερµοκρασία T. Mονάδα µέτρησης είναι kg/m 3. Στην τεχνική των αερίων χρησιµοποιείται συχνότερα η σχετική πυκνότητα. H σχετική πυκνότητα d ενός αερίου είναι ο λόγος της πυκνότητάς του προς εκείνη του ξηρού αέρα Δείκτης Wobbe d = ρn,αέριο/ρn,αέρας Για τη ρύθµιση των συσκευών αερίου χαρακτηριστικό µέγεθος είναι : ο (ανώτερος) δείκτης Wobbe Ws ο οποίος είναι ίσος µε το πηλίκο της ανώτερης θερµογόνου δύναµης Hs και της τετραγωνικής ρίζας της σχετικής πυκνότητας d. W S = H s d O δείκτης Wobbe θεωρείται ως χαρακτηριστική τιµή για τη θερµική φόρτιση: Kαύσιµα αέρια µε διαφορετική σύσταση αλλά µε τον ίδιο δείκτη Wobbe αποδίδουν υπό την ίδια πίεση στον καυστήρα κατά προσέγγιση την ίδια θερµική φόρτιση. 1.5 Oικογένειες αερίων, οµάδες Tα αέρια καύσιµα µε κοινές ιδιότητες συμπεριλαμβάνονται σε οικογένειες αερίων. Oι οικογένειες αερίων διαιρούνται σε οµάδες. Tο ευρωπαϊκό πρότυπο EΛOT EN 437 διακρίνει τρεις οικογένειες αέριων καυσίµων. H διάκριση γίνεται µε βάση το δείκτη Wobbe. H 1η οικογένεια αερίων περιλαµβάνει τα φωταέρια, αέρια πλούσια σε υδρογόνο. Τείνει να καταργηθεί. H 2η οικογένεια αερίων περιλαμβάνει αέρια πλούσια σε μεθάνιο. Aυτά είναι τα φυσικά αέρια, τα συνθετικά φυσικά αέρια (SNG=Synthetic Natural Gas) καθώς και τα εναλλακτικά τους αέρια. ιαιρείται ανάλογα µε το δείκτη Wobbe στην οµάδα L "low" (µε δείκτη Wobbe χαµηλής τιµής), στην οµάδα H "high" (υψηλής τιµής). ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΕΜΡΑΧ Έτος: 2012

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ H 3η οικογένεια αερίων περιλαµβάνει τα υγραέρια. ιαιρείται ανάλογα µε το δείκτη Wobbe στις οµάδες B/P (µίγµα), P (προπάνιο) και B (βουτάνιο). 1.6 Η καύση Φυσικού Αερίου Η πλήρης καύση ενός mole μεθανίου απαιτεί δύο mole οξυγόνου, οπότε παράγονται ένα mole διοξειδίου του άνθρακα και δύο mole νερού: CH 4 + 2Ο 2 CΟ 2 + 2Η 2 Ο Τα πράγματα όμως κατά την καύση του φυσικού αερίου (άρα κυρίως του μεθανίου) δεν είναι πάντα τόσο απλά όπως περιγράφονται από την παραπάνω στοιχειομετρική αντίδραση. Το μεθάνιο, για παράδειγμα, παρουσιάζει την ιδιότητα να υφίσταται σχάση και μετατροπή προς βαρύτερους υδρογονάνθρακες. Οι υδρογονάνθρακες αυτοί (μεταξύ των οποίων πιθανόν και η φορμαλδεΰδη) αποσυντίθενται με απελευθέρωση υδρογόνου (το φαινόμενο αναφέρεται ως «αφυδρογόνωση»), ώστε τελικά απομένει ένας σκελετός άνθρακα, που αποτελεί το αίτιο της φωτεινότητας της φλόγας. Η αφυδρογόνωση και η καύση του υδρογόνου γίνεται περίπου στο 15% του συνολικού μήκους της φλόγας. Το υπόλοιπο 85% έχει να κάνει με την καύση του προαναφερθέντος σκελετού λεπτότατου άνθρακα (μερικά εκατομμύρια ανά cm 3 ). Αν αυτός δεν καεί μέχρι το τέλος του μήκους της φλόγας, τότε σε θερμοκρασίες κάτω των C δεν καίγεται, αλλά συνενώνεται σε μεγαλύτερα τεμαχίδια, που παίρνουν τη μορφή πολύ μικρών σκουληκιών και αποτελούν την εκφεύγουσα από την εστία αιθάλη. Στην πράξη λοιπόν, επειδή δεν δύναται να επιτευχθεί στοιχειομετρική καύση, δηλαδή καύση με την θεωρητική ελάχιστη ποσότητα οξυγόνου, χρησιμοποιούμε πάντοτε περίσσεια αέρα. Η καλή καύση προϋποθέτει όσο το δυνατόν μικρή περίσσεια αέρα, ώστε και η ποσότητα των καπναερίων να είναι η μικρότερη δυνατή και έτσι να μικραίνει η αποβαλλόμενη ενέργεια και συνεπώς να μειώνεται και η εκ καπναερίων απώλεια. Αντιστρόφως, η περίσσεια αέρα πρέπει να είναι τόσο μεγάλη, ώστε να πραγματοποιείται τέλεια καύση. Ο έλεγχος λοιπόν της ποιότητας της καύσης μπορεί να ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΕΜΡΑΧ Έτος: 2012

28 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ γίνει με προσδιορισμό των στοιχείων των καπναερίων του CΟ 2 του Ο 2 και των τυχόν προϊόντων ατελούς καύσης. Έτσι, η ανάλυση των καπναερίων δίνει πλήρη εικόνα της ποιότητας της καύσης. Η ανάλυση των καπναερίων γίνεται με απλές συσκευές που μετά την υγροποίηση των υδρατμών, δίνουν τις αναλογίες των παραπάνω συστατικών στα ξηρά καπναέρια. 1.7 Οι Χρήσεις Εφαρμογές του Φυσικού Αερίου Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη συνεχείς ανάπτυξη και βελτίωση της τεχνολογίας, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμένο κύκλο και η από κοινού παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού από τις υπάρχουσες ενεργείς εγκαταστάσεις είναι οι καλύτερες δυνατές επιλογές από πλευράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλή περιβαλλοντολογική επίπτωση Στην Βιομηχανία. Η χρήση του φυσικού αερίου στη βιομηχανία μπορεί να χωριστεί σε τρεις βασικές κατηγορίες: 1. Απευθείας θερμική χρήση, κυρίως από βιομηχανίες παραγωγής κατασκευαστικών υλικών (τσιμέντου, μετάλλων, κεραμικών υλικών). 2. Έμμεση θερμική χρήση (συνήθως μέσω της παραγωγής ατμού), κυρίως από χημικές βιομηχανίες και βιομηχανίες χαρτιού, τροφίμων, υφαντουργίες κ.α. 3. Ως πρώτη ύλη, από τις βιομηχανίες αμμωνίας, μεθανίου, αιθυλενίου, προπυλενίου Στον Εμπορικό τομέα. Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ευρέως στον εμπορικό τομέα κυρίως για θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού, στη μαγειρική, καθώς και σε άλλες εξειδικευμένες χρήσεις. Εκτιμάται ότι μέχρι το 2020 η κατανάλωση αερίου από τον εμπορικό τομέα θα έχει αυξηθεί στο 33% της συνολικής κατανάλωσης αερίου από τα δίκτυα χαμηλής πίεσης. ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΕΜΡΑΧ Έτος: 2012

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Στον οικιακό τομέα. Η ανάπτυξη της χρήσης του αερίου ως καυσίμου στον οικιακό τομέα χρονολογείται από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Η χρήση του στη μαγειρική, τη θέρμανση νερού και χώρων (με λέβητες φυσικού αερίου ), καθώς και τον κλιματισμό έχει προσφέρει μεγάλη ευκολία, ταχύτητα και οικονομία, αντικαθιστώντας έτσι τις άλλες πηγές ενέργειας, όπως το πετρέλαιο και τον ηλεκτρισμό. Σε διεθνές επίπεδο, το 1/3 περίπου της παραγωγής φυσικού αερίου χρησιμοποιείται από τον οικιακό τομέα. Η πίεση στην οποία δουλεύουν οι οικιακές συσκευές είναι mbar με συνέπεια να υπάρχει πληθώρα συσκευών και αυτοματισμών ώστε να διατηρείται σταθερή η πίεση αυτή. Ανάλογα με την προέλευση του φυσικού αερίου μεταβάλλεται και η θερμογόνος δύναμη του. Έτσι η θερμογόνος δύναμη του αερίου μεταβάλλεται ανάλογα μεταξύ των τιμών Kcal και Kcal Στην Μεταφορά. Η πρώτη χρήση του φυσικού αερίου στη μεταφορά καταγράφηκε σχεδόν ταυτόχρονα με την είσοδο των μηχανών εσωτερικής καύσης από τον τομέα της μεταφοράς. Εικόνα 1:Εφαρμογές του Φυσικού Αερίου στη Μεταφορά. ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΕΜΡΑΧ Έτος: 2012

30 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Παγκοσμίως, υπάρχει μια συνεχής αυξανόμενη χρήση του αερίου για μεταφορά και ειδικότερα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία και φορτηγά, λόγω της οικονομίας που προσφέρει ως καύσιμο και της φιλικότητάς του προς το περιβάλλον. Αλλά και η χρήση του σε ιδιωτικά οχήματα συνεχώς αυξάνεται. Μεγάλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων αναπτύσσουν με ταχύς ρυθμούς τη σχετική τεχνολογία για τη χρήση του αερίου ως υποκατάστατου και ανταγωνιστικού καυσίμου. (βλέπε εικόνα 1) 1.8 Πλεονεκτήματα Φ.Α. Οικονομικότερο σε σύγκριση µε τα συμβατικά καύσιµα. Η τιµή του φυσικού αερίου αναθεωρείται σε μηνιαία βάση και προκύπτει σε σχέση µε τη µέση τιµή του πετρελαίου θέρμανσης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του προηγούμενου µήνα. Η µέση τιµή του πετρελαίου θέρμανσης ανακοινώνεται από τα Ελληνικά Διυλιστήρια και λαµβάνεται επίσηµα από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στην τιµή αυτή προστίθεται το περιθώριο κέρδους των διανοµέων πετρελαίου, οι νόµιµοι φόροι και ο ΦΠΑ. Η τελική τιµή χρέωσης του φυσικού αερίου υπολογίζεται έτσι ώστε να είναι 20% οικονομικότερη από την τελική τιµή του πετρελαίου θέρμανσης. Έτσι, στις εµπορικές χρήσεις το Φ.Α. είναι 30% φθηνότερο από το πετρέλαιο κίνησης, 45% οικονομικότερο από το υγραέριο όταν χρησιμοποιείται για ζεστό νερό και ατµό, 65% πιο οικονοµικό από το ηλεκτρικό ρεύµα όταν χρησιμοποιείται για µαγείρεµα και ψήσιµο. Στις οικιακές χρήσεις, και συγκεκριμένα στη θέρµανση, είναι τουλάχιστον 20% φθηνότερο από το πετρέλαιο θέρµανσης, ενώ για ζεστό νερό και µαγείρεµα είναι 60 % οικονομικότερο από το ηλεκτρικό ρεύµα. Πληρωµή λογαριασμού µετά την κατανάλωση. Σε αντίθεση µε το πετρέλαιο, το οποίο εξοφλείται κατά την παραλαβή, η πληρωµή των λογαριασµών Φ.Α. πραγματοποιείται µετά την κατανάλωση του, βάσει των ενδείξεων του µετρητή. Αδιάλειπτη παροχή-μη απαίτηση αποθηκευτικού χώρου. Η συνεχής ροή του ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΕΜΡΑΧ Έτος: 2012

31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Φ.Α. στα δίκτυα διανοµής το καθιστά εύχρηστο, απαλλάσσοντας ταυτόχρονα τον καταναλωτή από τα προβλήματα της προμήθειας, της καθυστέρησης ανεφοδιασµού και των περιοδικών ελέγχων των αποθεμάτων. Φιλικότερο προς το περιβάλλον σε σύγκριση µε τα συμβατικά καύσιµα. Το Φ.Α. είναι η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας, μετά τις Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ), καθώς συμβάλλει θετικά, τόσο στη μείωση των εκπεμπόμενων στην ατμόσφαιρα ρύπων, όσο και στην αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Οι κυριότεροι ρύποι που προκύπτουν από την χρήση καυσίµων για την παραγωγή ενέργειας είναι το διοξείδιο του θείου (SO 2 ), τα οξείδια του αζώτου (NO x ), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), τα αιωρούμενα σωματίδια και οι άκαυστοι πτητικοί υδρογονάνθρακες. Στον επόµενο [Πίνακα 4-1] παρουσιάζονται τυπικές τιµές µη ελεγχόμενων ρύπων (mg/mj εισαγόμενης θερµότητας καυσίµου), οι οποίοι εκπέμπονται κατά την καύση διαφόρων καυσίµων σε μονάδα ατµοπαραγωγής. ΡΥΠΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΑΖΟΥΤ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Φ.Α. SO NO x CO Σωματίδια Υδρογονάνθρακες Πίνακας 4-1 Εκπεμπόμενοι ρύποι κατά την καύση διαφορών καυσίµων σε ατµοπαραγωγική μονάδα. Αυξημένη ενεργειακή απόδοση. Η χρησιμοποίηση του Φ.Α. έχει αποδειχθεί ότι συνεισφέρει, σε µικρό ή μεγαλύτερο ποσοστό, στην εξοικονόμηση ενέργειας, ειδικότερα στο βιομηχανικό τοµέα, διότι : Ι. Οι επιφάνειες Εναλλαγής θερµότητας είναι καθαρότερες απ ότι κατά τη χρήση πετρελαίου, λόγω της έλλειψης αποθέσεων από τέφρα, κάπνα και θείο, οπότε η μετάδοση θερµότητας στις επιφάνειες συναλλαγής είναι μεγαλύτερη. ΙΙ. Η περίσσεια αέρα κατά την καύση του Φ.Α. (10-15 %) είναι μικρότερη απ ότι κατά την καύση του πετρελαίου (20-30 %), µε συνέπεια τη μείωση των απωλειών θερµότητας στην καµινάδα. ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΕΜΡΑΧ Έτος: 2012

32 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΙΙΙ. Το Φ.Α. επιτρέπει τη μέγιστη εκμετάλλευση της θερµότητας των καυσαερίων, λόγω των αμελητέων εκπομπών οξειδίου του θείου, ακόµα και την εκμετάλλευση της θερµότητας συμπύκνωσης των υδρατµών σε ειδικά σχεδιασμένες συσκευές. Σταθερή ποιότητα καυσίµου για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Σταθερή θερμοκρασία καύσης και σταθερή ποιότητα φλόγας. Δυνατότητα μεγάλης προθέρμανσης του αέρα και κατά συνέπεια οικονομικότερη λειτουργία. 1.9 Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (L.N.G.) Γενικά για το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (L.N.G.) Το L.N.G. (Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο) είναι φυσικό αέριο που έχει μετατραπεί προσωρινά σε υγρή μορφή για τη διευκόλυνση της αποθήκευσης ή της μεταφοράς του. Είναι άοσμο, άχρωμο, μη τοξικό και μη διαβρωτικό. Το φυσικό αέριο υγροποιείται με πίεση κοντά στην ατμοσφαιρική πίεση και ψύξη του στους C περίπου. Κατά την διαδικασία υγροποίησης απαιτείται προεπεξεργασία για την αφαίρεση των προσμείξεων όπως νερό, άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα, υδρόθειο και άλλες ενώσεις του θείου. Απομακρύνοντας αυτές τις προσμίξεις, δεν μπορούν να δημιουργηθούν στερεές ουσίες με την ψύξη του φυσικού αέριου. Σαν αποτέλεσμα, το L.N.G. περιέχει κυρίως μεθάνιο. Επειδή το L.N.G. είναι ένα εξαιρετικά ψυχρό υγρό που σχηματίζεται με ψυχτικά μέσα, δεν αποθηκεύεται υπό πίεση. Είναι λανθασμένη η αντίληψη ότι το L.N.G. είναι ένα συμπιεσμένο αέριο. Η πυκνότητα του υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι περίπου 467 γραμμάρια ανά λίτρο, μικρότερη σε σύγκριση με την πυκνότητα του νερού, (η οποία είναι περίπου 994 γραμμάρια ανά λίτρο). Έτσι, αν το L.N.G. χυθεί στο νερό, επιπλέει και εξατμίζεται γιατί είναι ελαφρύτερο από το νερό. Οι ατμοί L.N.G. από την εξάτμιση είναι εύφλεκτοι και μπορεί να δημιουργήσουν έκρηξη κάτω από ορισμένες συνθήκες. Οι ατμοί L.N.G. γίνονται εύφλεκτοι όταν η συγκέντρωση τους στον αέρα είναι μεταξύ 5% και 15% (κατ 'όγκο αέρα). Όταν η συγκέντρωση ατμών ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΕΜΡΑΧ Έτος: 2012

33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ L.N.G. στο αέρα υπερβαίνει το 15% δεν μπορεί να πάρουν φωτιά γιατί υπάρχει λίγο οξυγόνο. Όταν η συγκέντρωση ατμών L.N.G. στον αέρα είναι κάτω από το 5% (κατώτατο όριο δεν μπορεί να καούν γιατί είναι πολύ λίγο το φυσικό αέριο Κίνδυνοι από το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο. (L.N.G.) Ο συχνότερα αναμενόμενος κίνδυνος ανάφλεξης είναι από φλόγες ή σπινθήρες. Η θερμοκρασία αυτανάφλεξης είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία ένα εύφλεκτο αέριο ατμός αναφλέγεται αυτόματα, χωρίς μια πηγή ανάφλεξης (π.χ. σπινθήρα), μετά από μερικά λεπτά έκθεσης στη θερμότητα. Για τους ατμούς μεθανίου που προέρχονται από την εξάτμιση L.N.G.(Liquid Natural Gas), με αναλογία μεθανίου αέρα περίπου στο 10% (περίπου στο μέσο του 5-15% εύρους αναφλεξιμότητας) και σε ατμοσφαιρική πίεση, η θερμοκρασία αυτανάφλεξης είναι πάνω από C Φυσική Κίνδυνοι του L.N.G. 1. «Πυρκαγιές λίμνης» (fire pools). 2. Διασπορά, ανάφλεξη και έκρηξη ατμών L.N.G. 3. Κρυογενικά "εγκαύματα" -Άμεση Κατάψυξη. 4. Ασφυξία. Άλλοι κίνδυνοι 1. Κίνδυνος «ανατροπής» (Rollover) L.N.G. Απότομη μετάβαση φάσης 2. Κίνδυνοι τρομοκρατίας και σεισμοί Πώς μεταφέρεται το L.N.G. Το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο μεταφέρεται με πλοία διπλού κύτους που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να χειρίζονται την χαμηλή θερμοκρασία του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τα εν λόγω δεξαμενόπλοια είναι μονωμένα ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΕΜΡΑΧ Έτος: 2012

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Α.Ε.Μ. 4755) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΝΑΜΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.Μ : 3153 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες. Ευχαριστίες

Ευχαριστίες. Ευχαριστίες Ευχαριστίες Ευχαριστίες Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί για μένα, ακόμα ένα κλείσιμο κεφαλαίου στις σπουδές μου, που η πραγματοποίηση του θα ήταν ανέφικτη χωρίς τη βοήθεια των γονιών μου σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 kwh ΣΕ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ, ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακατσάνης Θεόκλητος Μελέτη Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

"Πες μου τι καις να σε πω

Πες μου τι καις να σε πω ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ "Πες μου τι καις να σε πω " πόσο κοστίζει; πόσο ρυπαίνει; πόσο ζεσταίνει; Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο - Λ. Τ Ε Ι Ρ Η Ν Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Περίληψη Σκοπός της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΓΟΥΡΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων με την μέθοδο εισπίεσης αερίου και εισπίεσης CO 2

Δευτερογενής εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων με την μέθοδο εισπίεσης αερίου και εισπίεσης CO 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δευτερογενής εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων με την μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΑΪΣ» Σπουδαστής: Ζουρνατσίδης Δημήτριος ΑΜ: 32127 Επιβλέπων: Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤHΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Η ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤHΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤHΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΑΛΥΝΑ ΜΑΡΙΑ- ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΟΥΡΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Διατριβή ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΑΤΡΙ ΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc Τοµέας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα 190 09 Πικέρµι Τηλ. 6039900 Fax. 6039905

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΛΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΕΜ 4869 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΑΕΜ 4817 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΚΑΒΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ιπλωµατική εργασία του φοιτητή Ιωάννη Βούλγαρη Επιβλέπων καθηγητής Μπακιρτζής Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίδραση Τοίχου TROMBE στην Ενεργειακή Επίδοση του Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝ ΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΥΓΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Μπαχάρογλου Θεόδωρος

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Μπαχάρογλου Θεόδωρος Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ Θέμα: «Η αντιρρυπαντική τεχνολογία και η ανακύκλωση στα Οχήματα». Εισηγητής: Μπαχάρογλου Θεόδωρος Σπουδαστές: Κλάδης Διονύσιος, ΑΜ 97/064

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ανάπτυξη και αξιολόγηση µοντέλων πρόβλεψης της κατανάλωσης φυσικού αερίου για οικιακούς και µικρούς βιοµηχανικούς καταναλωτές»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Μετατροπή συμβατικού καυστήρα πετρελαίου για χρήση συσσωματωμάτων (pellets) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: : Δημήτριος. Επιβλέπων. Βόλος. Ιούνιος

Συντάκτης: : Δημήτριος. Επιβλέπων. Βόλος. Ιούνιος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μοντελοποίησηη ροής και μετάδοσης θερμότητας σε αερολέβητα με υπέρυθρη θερμογραφία και CFD Συντάκτης: : Δημήτριος Τζιουρτζιούμης Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Σταματέλλος Βόλος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ ΒΙΟ-ΔΙΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ ΒΙΟ-ΔΙΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INSTITUTE OF TECHNOLOGY EASTERN MACEDONIA AND THRACE ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ και ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων «Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...4 Εισαγωγή...5 Βενζίνη & Πετρέλαιο Diesel...6 Υβριδικά Οχήματα...15 Υγραεριοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας : Στατιστική μελέτη πωλήσεων καυσόξυλων στον Ν.

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας : Στατιστική μελέτη πωλήσεων καυσόξυλων στον Ν. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας : Στατιστική μελέτη πωλήσεων καυσόξυλων στον Ν. Έβρου Statistical analysis of firewood sales at Evros region

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα