HR, BiH - Uputstvo za instaliranje SRB, MNE - Uputstvo za instaliranje

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HR, BiH - Uputstvo za instaliranje SRB, MNE - Uputstvo za instaliranje"

Transcript

1 NEIZRAVNO ZAGRIJAVANI SPREMNICI VODE S JEDNIM IZMJENJIVAČEM TOPLINE:/ INDIREKTNO ZAGREVANI AKUMULACIONI BOJLERI SA JEDNIM IZMENJIVAČEM TOPLOTE: Acu Heat AH UNO 200/300/500/800/0/1500/2000 NEIZRAVNO ZAGRIJAVANI SPREMNICI VODE S DVA IZMJENJIVAČA TOPLINE/ INDIREKTNO ZAGREVANI AKUMULACIONI BOJLERI SA DVA IZMENJIVAČA TOPLOTE: Acu Solar AS DUO 200/300/500/800/0/1500/2000 VISOKOTLAČNI MEĐUSPREMNICI/ BOJLERI POD VISOKIM PRITISKOM Acu Tank AP 200/300/400/500/800/0/1500/2000 HR, BiH - Uputstvo za instaliranje SRB, MNE - Uputstvo za instaliranje

2 34 SRB, MNE Nadamo se da će Vaš novi uređaj poboljšati udobnost u Vašem domu. Ovaj tehnički opis i uputstvo za upotrebu imaju za cilj da Vas upoznaju sa uređajem i uslovima za njegovu pravilnu ugradnju i rad. Uputstvo je namenjeno i za kvalifikovane tehničare, koji će instalirati uređaj, demontirati i popraviti u slučaju kvara. Poštovanje odredbi iz ovog uputstva je u interesu kupca i jedan od uslova za priznavanje garancije. Ovo uputstvo je sastavni deo rezervoara. Trebalo bi ga čuvati i mora pratiti uređaj u slučaju promene vlasnika ili korisnika i/ili se rezervoar reinstalira. Pročitajte uputstvo pažljivo. To će Vam pomoći da se osigura sigurna montaža, upotreba i održavanje Vašeg uređaja. Instalacija uređaja je na račun kupca i mora biti izvedena od strane kvalifikovanih instalatera u skladu sa ovim uputstvom

3 SRB, MNE 35 I. NAMENA Uređaj je napravljen za snabdevanje, uz uslov da pritisak u vodovodu nije veći od 7 bara. Namenjen je za korišćenje u zatvorenim i grejanim prostorijama i nije dizajniran za rad u protočnom režimu. II. OPIS I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Zavisno od modela bojleri mogu biti bez izmenjivača toplote ili s jednim ili dva ugrađena izmenjivača toplote -slika... Na bojler je montiran pokazivač temperature - T. Postoje otvori (nazvani TS1, TS2, TS3) za ugradnju senzora za merenje temperature kotlovske vode, za postavljanje drugih senzora i povezivanje na različite regulacije sistema grejanja tj. pripreme tople vode. Na bojler se može montirati električni grejač, na priključku koji je obeležen oznakama EE (HE). Otvori obeženi slovom R su za recirkulaciju tople vode postrojenja. Bojler ima dve prirubnice. Jedna od njih je smeštena na vrhu uređaja te je na nju priključena zaštitna anoda. Druga prirubnica je smeštena bočno i služi za proveru i čišćenje bojlera za vodu. UPOZORENJE! Električni grejač mora biti odobren od strane proizvođača akumulacionog bojlera. U suprotnom slučaju garancija uređaja ne važi, a proizvođač ne odgovara za kvar u uređaju.

4 36 Indirektno zagrevani akumulacioni bojleri SRB, MNE ІІ.а. Tehn. podaci za indirektno zagrevane bojlere L Vrsta izmenjivača AS 500 DUO / 8 bar AH 500 UNO / 8 bar AS 400 DUO / 8 bar AH 400 UNO / 8 bar AS 300 DUO / 8 bar AH 300 UNO / 8 bar AS 200 DUO / 8 bar AH 200 UNO / 8 bar Nominalna zapremina l Realna zapremina l Masa kg Izolacija - tvrdi PU mm Površina izmenjivača m (S1 - donja) Površina izmenjivača m (S2 - gornja) Zapremina izmenjivača l (S1) Zapremina izmenjivača (S2) l Snaga izmenjivača S1 u protočnom režimu C C C C Snaga izmenjivača S2 u protočnom režimu C C C C Količina tople vode sa ΔT35 C (S1) C C C C Količina tople vode sa ΔT35 C (S2) C C C C Маx. količina vode - MIX45 C (S1) Маx. količina vode- MIX45 C (S2) Gubitak toplote (ΔT45K) Маx. radna temperatura Маx. radna temperatura izmenjivača toplote Radni pritisak bojlera za toplu vodu Radni pritisak izmenjivača toplote kw kw l/min l/min l l kw/24h C C bar bar

5 SRB, MNE Indirektno zagrevani akumulacioni bojleri 37 ІІ.b. Tehnički podaci za kotlove s indirektnim grejanjem L Vrsta izmenjivača AS 2000 DUO / 8 bar AH 2000 UNO / 8 bar AS 1500 DUO / 8 bar AH 1500 UNO / 8 bar AH 0 UNO / 8 bar AS 0 DUO / 8 bar AH 800 UNO / 8 bar AS 800 DUO / 8 bar Nominalna zapremina l Realna zapremina l Masa kg Izolacija Mekan PU mm Površina izmenjivača (S1 -donja) Površina izmenjivača (S2 -gornja) Zapremina izmenjivača (S1) Zapremina izmenjivača (S2) Snaga izmenjivača S1 u protočnom režimu C C C C Snaga izmenjivača S2 u protočnom režimu C C C C Količina tople vode sa ΔT35 C (S1) C C C C Količina tople vode sa ΔT35 C (S2) C C C C Маx. Коličina vode - MIX45 C (S1) Маx. коličina vode - MIX45 C (S2) Gubitak toplote (ΔT45K) Маx. radna temperatura Маx. radna temperatura izmenjivača toplote m ,5 3,47 3, m , l ,6 31,4 31, l , kw kw l/min l/min l l kw/24h C C Radni pritisak za bojler bar Radni pritisak izmenjivača toplote bar

6 38 Indirektno zagrevani akumulacioni bojleri SRB, MNE ІІ. c.. Dimenzije i priključna armatura indirektno zagrevanih bojlera L Acu Heat AH UNO L

7 SRB, MNE Indirektno zagrevani akumulacioni bojleri 39 Acu Solar AS DUO

8 40 Indirektno zagrevani akumulacioni bojleri SRB, MNE AS 500 DUO / 8 bar AH 500 UNO / 8 bar AS 300 DUO / 8 bar AH 300 UNO / 8 bar AS 200 DUO / 8 bar AH 200 UNO / 8 bar a mm b mm c mm d mm e mm f mm g mm h mm i mm j mm k mm l mm m mm n mm ØC mm ØD mm R Ulaz recirkulacije G ¾ F TS1 Temperaturni senzor 1 G ½ F TS2 Temperaturni senzor 2 G ½ F EE (HE) El. Grejač G1 ½ F T Termometar G ½ F TR Termoregulator G½ F CW Ulaz hladne vode G1 F IS2 (M) Ulaz izmenjivača 2 G1 F OS2 (E) Izlaz izmenjivača 2 G1 F IS1 (MS) Ulaz izmenjivača 1 G1 F OS1 (ES) Izlaz izmenjivača 1 G1 F HW Izlaz vruće vode G1 F FB Prirubnica za servis FU Gorna prirubnica sa anodom V Donja anoda AV Odzračivanje G ¾ AH 0 UNO / 8 bar AS 0 DUO / 8 bar AH 800 UNO / 8 bar AS 800 DUO / 8 bar a mm b mm c mm d mm e mm f mm g mm h mm i mm j mm k mm m mm ØC mm ØD mm R Ulaz recirkulacije G ¾ F TS1 Temperaturni senzor 1 G ½ F TS2 Temperaturni senzor 2 G ½ F EE El. grejač G 1 ½ F T Tеrmometar G ½ F TR Теrmoregulator G ½ F CW Ulaz hladne vode G 1 ½ M IS2 Ulaz izmenjivača 2 G 1 M OS2 Izlaz izmenjivača 2 G 1 M IS1 Ulaz izmenjivača 1 G 1 ½ M OS1 Izlaz izmenjivača 1 G 1 ½ M HW Izlaz vruće vode G 1 ½ M AV Odzračivanje G ¾

9 SRB, MNE Indirektno zagrevani akumulacioni bojleri 41 ІІ. d. Dimenzije i priključna armatura indirektno zagrevanih bojlera 800 0L Acu Solar AS DUO 800; 0L

10 42 Indirektno zagrevani akumulacioni bojleri SRB, MNE Acu Heat AH UNO 800; 0

11 SRB, MNE Indirektno zagrevani akumulacioni bojleri 43 ІІ. e. Dimenzije i priključna armatura indirektno zagrevanih bojlera L Acu Solar AS DUO 1500; 2000L

12 44 Indirektno zagrevani akumulacioni bojleri SRB, MNE Acu Heat AH UNO 1500; 2000L

13 SRB, MNE Indirektno zagrevani akumulacioni bojleri 45 AH 2000 UNO / 8 bar AS 2000 DUO / 8 bar AH 1500 UNO / 8 bar AS 1500 DUO / 8 bar mm a b c d e f g h i j k l m n p ØC ØD R Ulaz recirkulacije G 1 ½ F TS1 Temperaturni senzor 1 G ½ F TS2 Temperaturni senzor 2 G ½ F EE El.grejač G 1 ½ F T Tеrmometar G ½ F TR Теrmoregulator G ½ F CW Ulaz hladne vode G 2 M IS2 Ulaz izmenjivača 2 G 1 ½ M OS2 Izlaz izmenjivača 2 G 1 ½ M IS1 Ulaz izmenjivača 1 G 1 ½ M OS1 Izlaz izmenjivača 1 G 1 ½ M HW Izlaz vruće vode G 2 M AV Odzračivanje G ¾ F

14 46 Indirektno zagrevani akumulacioni bojleri SRB, MNE ІІ. f. Dimenzije i priključna armatura bojlera (pufera) visokog pritiska L Acu Tank AP L

15 SRB, MNE Indirektno zagrevani akumulacioni bojleri 47 AP 500 / 8 bar AP 400 / 8 bar AP 300 / 8 bar AP 200 / 8 bar Nominalna zapremina І Realna zapremina l Izolacija mm Tvrdi PU 50 Tvrdi PU 50 Tvrdi PU 50 Маx. radna temperatura C Radni pritisak za bojler bar Masa kg L 300L 400L 500L a b c d f g h ØC ØD Tvrdi PU 50 AP 200; 300; 400; 500 R Ulaz recirkulacije G ¾ F TS1 Temperaturni senzor 1 G ½ F TS2 Temperaturni senzor 2 G ½ F TS3 Temperaturni senzor 3 G ½ F EE El. grejač G1 ½ F T Tеrmometar G½ F TR Termoregulator G½ F CW Ulaz hladne vode G 1 F HW Izlaz vruće vode G 1 F FB Prirubnica za servis FU Gornja prirubnica sa zaštitnom anodnom V Donja zaštitna anoda AV Odzračivanje G ¾ F

16 48 Bojleri pod visokim pritiskom SRB, MNE ІІ. g. Dimenzije i priključna armatura bojlera (pufera) visokog pritiska L AP 2000 / 8 bar AP 1500 / 8 bar AP 0 / 8 bar AP 800 / 8 bar Nominalna zapremina І Realna zapremina l Izolacija mm Meki PU Meki PU Meki PU Meki PU Маx. radna temperatura T C Radni pritisak za bojler bar Masa kg L 0L 1500L 2000L a b c d e f g h i j k l p ØD ØC EP 800; EV0 EP 1500; EV2000 R Ulaz recirkulacije G ¾ F G 1 ½ F TS1 Temperaturni senzor 1 G ½ F G ½ F TS2 Temperaturni senzor 2 G ½ F G ½ F TS3 Temperaturni senzor 3 G ½ F - EE El. grejač G 1 ½ F G 1 ½ F T Tеrmometar G ½ F G ½ F TR Termoregulator G ½ F G ½ F CW Ulaz hladne vode G 1 ½ M G 2 M HW Izlaz vruće vode G 1 ½ M G 2 M L Ulazni izvor toplote - G 2 M AV Odzračivanje G ¾ F G ¾ F

17 SRB, MNE Bojleri pod visokim pritiskom 49 AP 800 0L

18 50 Bojleri pod visokim pritiskom SRB, MNE AP L

19 SRB, MNE Bojleri pod visokim pritiskom 51 III. MONTAŽA I UKLJUČIVANJE UPOZORENJE! MONTAŽA MORA BITI IZVEDENA OD STRANE OVLA- ŠĆENIH SERVISERA. 1. Моntaža Bojleri se nalaze na transportnim paletama radi jednostavnijeg prevoza. Ako se bojler instalira u prostoriji sa ravnim podom i niskom vlažnosti vazduha onda se može skinuti paleta Ako je potrebno, palete se mogu ukloniti prema sledećem redosledu (sl.4): - Aparat postavite u ležeći položaj, pre toga staviti tepih ispod njega kako bi ga zaštitili od oštećenja. Odvrnite zavrtnje sa kojima je bojler fiksiran na paletu. - Postavite podesive pete na mestu vijaka* - Stavite aparat vertikalno i onda izravnjavajte podešujući visinu peta * Gde su prilagodljive pete komponentne sastavite po sledećem redosledu(sl. 5): - stavite detalj 1 na vijak 2, skinut iz paleta - stavite podlošku 3, izvaditi je iz pakovanja - zategnite dobro matice 4 UPOZORENJE! Da bi se izbegla oštećenja korisnika i (ili) trećim stranama u slučaju nastanka kvara u sistemu za snabdevanje toplom vodom uređaj treba biti instaliran u sobi sa izolovanim podom i (ili) sistemom odvodne kanalizacije. Slika 4. Slika PRIKLJUČENJE KOTLA NA CEVOVODNU MREŽU VAŽNO! Pre priključenja bojlera na cevovodnu mrežu u skladu sa šemama 6 i 7 konsultujte kvalifikovanog tehničara!!! Obavezni element po šemama je 5 (sigurnosni ventil, osigurava ga proizvođač). Ostale komponente po preporuci stručnog tehničara! Priključenje bojlera ili drugih alternativnih izvora energije na cevovodnu mrežu koje nije u skladu sa šemama 6 i 7 se obavlja po projektu kvalifikovanog i licenciranog projektanta, i izvedeno od strane kvalifikovanog tehničara! Postojanje takvog projekta je obavezni uslov za priznavanje garancije od strane proizvođača! U suprotnom slučaju svi elementi po shemama 6 i 7 su obavezni!

20 52 Bojleri pod visokim pritiskom SRB, MNE Priključenje bojlera na cevovodnu mrežu se obavlja u skladu sa slikom 6 za modele sa jednim izmenjivačem toplote ili u skladu sa slikom 7 za modele sa dva izmenjivača toplote. Za modele bez izmenjivača toplote priključenje na cevovod je kao što je za kotlove sa jednim ili sa dva izmenjivača toplote. Elementi priključenja su: 1- Ulazna cev vovodne mreže; 2- Zaporni ventil. 3- Regulator pritiska. (Preporučeni). Uz postavljeni pritisak u skladu sa proračunima projektanata, ali ne više od 6 bara. 4- Povratni ventil. Njegov tip određuje kvalifikovani projektant u skladu sa tehničkim podacima bojlera, ovim sistemom kao i sa državnim i Evropskim standardima. 5- Sigurnosni ventil. Prilikom priključivanja po slikama 6 i 7, da se koriste samo sigurnosni ventili kompleta, koje je dostavio proizvođač. Kada se montira u skladu sa drugim shemama kvalifikovani projektant izračunava i određuje vrstu obaveznih sigurnosnih ventila (Pnr = 8 bar; EN 1489:2000). Slika 6. VAŽNO! Između bojlera i sigurnosnog ventila ne sme biti postavljen zaporni ventil ili druga armatura! VAŽNO! Prisutnost drugih /starih/ povratno-sigurnosnih ventila može dovesti do oštećenja Vašeg uređaja i oni moraju biti uklonjeni! 6- Odvodni cevovod sigurnosnog ventila. Treba obavitii u skladu sa lokalnim i Evropskim standardima i propisima o sigurnosti! On mora imati dovoljni nagib za oticanje vode. Njegova oba kraja moraju biti otvorena za vazduh i da su obezbeđena protiv smrzavanja. Prilikom montaže cevi da se preuzmu mere bezbednosti protiv opekotina u aktivaciji ventila! Slika 9а, b, c

21 SRB, MNE Bojleri pod visokim pritiskom Kanalizacija. 8- Ventil za oticanje. 9- Fleksibilna odvodna veza 10- Ekspanziona posuda. Kapacitet i tip određuje kvalifikovani projektanat u skladu sa tehničkim podacima bojlera, ovim sistemom kao i sa važećim državnim i Evropskim standardima o sigurnosti. Pod uslovom da se neće koristiti cirkulaciona utičnica (označena sa slovom R ), utičnice za temperaturne senzore (označene sa slovima TS1, TS2, TS3), utičnica za priključivanje elementa grejanja (označena sa slovima EE (HE) ) i utičnica za termoregulator (označena sa slovima TR ) je potrebno je da budu zatvorene pre punjenja bojlera sa vodom. Kod modela bez izmenjivača toplote (serpentine) rupa označena sa AV je namenjena za spajanje uređaja za odzračivanje bojlera. Da bi se produžio život uređaja preporučuje se njegovo puno odzračivanje!! Punjenje bojlera vodom se ostvaruje, kad otvorite slavinu za vruću vodu najudaljenije mešajuće baterije i slavinu za hladnu vodu (2) iz cevovodne mreže prema njemu. Nakon punjenja iz mešajuće slavine mora da poteče neprekidan tok vode i onda možete da je zatvorite.! Oticanje vode iz bojlera može se obaviti, kad prethodno zatvorite zaporni ventil na ulazu za hladnu vodu (2). Otvorite slavinu za toplu vodu najudaljenije mešovite baterije. Otvorite slavinu (8) za oticanje vode iz kotla. VAŽNO! Prozvođač ne preuzima odgovornost za nastale probleme zbog nepravilne montaže uređaja na cevovodnu mrežu u suprotnosti sa gore navedenim pravilima i zbog korišćenja komponenata nedokazanog porekla i u skladu sa lokalnim i evropskim standardima! Slika 9a, b, c

22 54 Bojleri pod visokim pritiskom SRB, MNE 1 polazni vod hladne vode 2 zaporni ventil 3 regulacioni ventil 4 nepovratni ventil 5 sigurnosni ventil 6 izljevno mjesto 7 odvod 8 ventil za pražnjenje 9 izljevno mjesto 10 ekspanzijska posuda 11 sigurnosni ventil 12 ekspanzijska posuda

23 SRB, MNE Bojleri pod visokim pritiskom Spajanje izmenjivača toplote - uvođenje instalacije alternativnih izvora toplote. UPOZORENJE! Spajanje uređaja na izvor toplote poverava se samo kvalifikovanim osobama koje pripremaju i sprovode projekat instalacije grejanja. Prilikom spajanja izmenjivača toplote za grejanje vode i toplotne instalacije paziti na izvode i oznaku boju te pronalaženje odgovarajućeg kontakta na toplotnoj instalaciji: IS1 (MS) Ulaz izmenjivača 1 OS1(ES) Izlaz izmenjivača 1 IS2 (M) Ulaz izmenjivača 2 OS2 (E) Izlaz izmenjivača 2 Prilikom punjenja sistema s radnom tečnošću potrebno je izvršiti ispuštanje vazduha. Zbog toga pre uključivanja u rad aparata proverite da nema vazduha u sistemu i da je vazduh ispušten kako ne bi ometao normalan rad. Potrebno je da temperatura izmenjivača ne prelazi 110 С, a pritisak 6 bara! Sigurnosni ventil ((11) - slika 6, 7) u krugu izmenjivača toplote (serpentine) mora biti instaliran u skladu sa zahtevima projektanata i sa postavljanjem ne viša od Pnr = 6 bar (EN 1489:2000)! Ekspanziona posuda ((12) - slika 6, 7) je obavezna u skladu sa projektom instalacije! VAŽNO! Prozvođač ne preuzima odgovornost za nastale probleme zbog nepravilne montaže uređaja na dodatne izvore toplote u suprotnosti sa gore navedenim pravilima! 4. POVEZIVANJE rezervoara sanitarne tople vode. Primer. Rezervoari su dizajnirani za akumulaciju tople vode i njeno naknadno korišćenje u vreme vrhunca potrošnje. Primer obavezujućeg rezervoara kapaciteta 1500 i 2000 je prikazano na slici 10, a rezervoara na slici 11. UPOZORENJE! Rezervoar koristiti u skladu sa slikama 6 i 3 Solarni kolektor Gasni bojler Indirektno zagrevani bojler Rezervoar potrošne tople vode Slika 11

24 56 Bojleri pod visokim pritiskom SRB, MNE Polazni vod sistema grijanja AP 1500 / 8 bar AP 2000 / 8 bar Povratni vod sistema grijanja Slika 10 IV. Zaštita od korozije magnezijumska anoda Magnezijumski anodni štit dodatno štiti unutrašnju površinu bojlera od korozije. To je potrošni element i treba biti periodično zamenjivan. S obzirom na dugoročni i siguran rad vašeg bojlera proizvođač preporučuje povremenu proveru stanja anode ovlašćenim serviserima i zamene ako je potrebno, to se može obaviti tokom periodičnog održavanja aparata. Da bi se napravila zamena potrebno je kontaktirati ovlašćeni servis. V. Rad sa uređajem. Pre početnog rada aparata, proverite da li je bojler ispravno spojen na odgovarajuće instalacije i napunjen vodom. Puštanje u rad obavljaju ovlašćeni serviseri. VI. Važna uputstva Korišćenje uređaja u druge svrhe osim njegove namene je zabranjeno. Pre stavljanja u pogon, bojler mora biti napunjen vodom Ugradnju i servis uređaja treba obaviti ovlašćeni instalater, u skladu sa uputstvom proizvođača. Bojler može biti instaliran samo na mesta gde nema opasnosti od požara i van dohvata dece. Mora biti postavljena rešetka za pročišćavanje otpadnih voda na podu. Prostor treba biti osiguran da u njemu ne bude temperatura manja od 4 C. Spajanje bojlera i grejanja na vodovodnu mrežu treba da obavljaju samo kvalifikovani instalateri. Ako sobna temperature padne ispod 0 C, bojler treba isprazniti kroz sigurnosni ventil. U radu ( za vreme grejanja vode) je normalno da voda kaplje iz sigurnosnog ventila. Otvor ventila mora biti otvoren.

25 SRB, MNE Bojleri pod visokim pritiskom 57 Za siguran rad bojlera sigurnosni ventil treba redovno čistiti i ispitati da li radi ispravno / nije blokiran /, za regije sa jako tvrdom vodom treba redovno čistiti od nagomilanog kamenca. Ova usluga ne potpada pod garantno servisiranje. Ako kod sigurnosnog ventila sa polugom voda ističe kroz drenažni otvor pri punom bojleru aparat treba isključiti. Ovaj uređaj nije namenjen da sa njime rukuju osobe (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima, ili osobama sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili poučena kako ispravno koristiti aparat od strane odgovorne osobe a radi njihove sigurnosti. Decu je potrebno nadzirati kako se ne bi igrala sa aparatom. Neophodno je pridržavati se propisanih zaštita zamene zaštitne anode i uklanjanje nakupljenog kamenca i nakon garantnog roka. VAŽNO! Rad uređaja na temperaturama i pritiscima koji nisu u skladu sa propisanim vodi gubitku garancije! Uređaj je namenjen za grejanje tekuće vode. Njegovo korišćenje sa drugim tečnostima vodi gubitku garancije! Izmenjivači toplote uređaja su namenjeni za rad sa čistom vodom ili mešavinom vode i propilena (etilen) glikola u tečnoj fazi. Njihovo korišćenje sa drugim tečnostima i u drugim agregatnim stanjima vodi do gubitka garancije! VII. Radovi na izvanrednom održavanju Tokom normalnog rada kotla pod uticajem visoke temperature stvara se kamenac. Stoga, proizvođač preporučuje održavanje svake druge godine od strane ovlašćenog servisera. To uključuje održavanje čišćenje i ispitivanje anode i ako je potrebno zamenu novom. Svaku takvu intervenciju treba upisati u servisnu knjižicu: datum završetka, izvođač, naziv osobe koja je napravila servis i potpis. Ukoliko se ne postupi po ovom uputstvu može se ukinuti garancija za održavanje vašeg bojlera. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve posledice zbog rukovanja koje nije u skladu sa ovim uputstvom.

26 58 Bojleri pod visokim pritiskom SRB, MNE AS 200 DUO/8 EV bar 7/5 (GORNJI S2 200 (UPPER ELEKTRIČNI HE) GREJAČ - HE) Pressure drop Pad / pritiska, mbar mbar Flow Protok, rate / l/min l/min AS 200 DUO/8 EV bar 7/5 S2 (DONJI 200 (LOWER ELEKTRIČNI HE) GREJAČ - HE) Pressure Pad pritiska, drop / mbar m Bar Flow Protok, rate / l/min l

27 SRB, MNE Bojleri pod visokim pritiskom AH 200 EV 9 UNO/8 S 200 bar Pressure drop Pad / pritiska, mbar Flow Protok, rate / l/min Pressure drop Pad pritiska, / mbar AH EV UNO/8 S 300 bar Flow Protok, rate / l/min

28 60 Bojleri pod visokim pritiskom SRB, MNE Pressure drop Pad / pritiska, mbar AS 300 DUO/8 EV 10/7 bar S2 (GORNJI 300 (Upper ELEKTRIČNI HE) GREJAČ - HE) Flow Protok, rate / l/min 160 AS 300 DUO/8 EV 10/7 bar (DONJI S2 300 (Lower ELEKTRIČNI HE) GREJAČ - HE) Pressure drop Pad pritiska, / mbar Flow Protok, rate / l/min

29 SRB, MNE Bojleri pod visokim pritiskom AS 500 DUO/8 EV bar 15/7 (GORNJI S2 500 (UPPER ELEKTRIČNI HE) GREJAČ - HE) Pressure drop Pad / pritiska, mbar Flow Protok, rate / l/min AS 500 DUO/8 bar EV (DONJI 15/7 S2 500 ELEKTRIČNI (LOWER HE) GREJAČ and EV - 15 HE) S 500 i AH 500 UNO/8 bar 350 Pressure Pad drop pritiska, / mbar Flow Protok, rate / l/min

30 62 Bojleri pod visokim pritiskom SRB, MNE Pad Pressure pritiska, drop mbar [mbar] AS 800 DUO/8 EV bar 12/9 (GORNJI S2 800 (UPPER ELEKTRIČNI HE) GREJAČ - HE) Flow Protok, rate, l/min [L/min] AS 800 DUO/8 bar EV (DONJI 12/9 S2 ELEKTRIČNI 800 (LOWER HE) GREJAČ and EV - HE) 12 S i 800 AH 800 UNO/8 bar Pressure Pad pritiska, drop, [mbar] Flow Protok, rate, l/min [L/min]

31 SRB, MNE Bojleri pod visokim pritiskom 63 Pressure Pad pritiska, drop, mbar AS 0 DUO/8 EV 13/7 bar S2 (GORNJI 0 (UPPER ELEKTRIČNI HE) GREJAČ - HE) Flow Protok, rate, l/min] AS 0 DUO/8 bar EV 13/7 (DONJI S2 0 ELEKTRIČNI (LOWER HE) GREJAČ and EV - 13S HE) 0 i AH 0 UNO/8 bar Pressure Pad pritiska, drop, mbar Flow Protok, rate, l/min]

32 64 Bojleri pod visokim pritiskom SRB, MNE 400 AS 1500 DUO/8 EV 12/8 bar S2 (GORNJI 1500 (Upper ELEKTRIČNI HE) GREJAČ - HE) Pressure Pad pritiska, drop, [mbar] Flow Protok, rate,[l/min] l/min AS 1500 DUO/8 bar EV 12/8 (DONJI S ELEKTRIČNI (LOWER HE) GREJAČ and EV - 12 HE) S 1500 i AH 1500 UNO/8 bar Pad Pressure pritiska, drop, [mbar] Flow Protok, rate, l/min [L/min]

33 SRB, MNE Bojleri pod visokim pritiskom AS 2000 DUO/8 EV 15/9 bar S2 (GORNJI 2000 (Upper ELEKTRIČNI HE) GREJAČ - HE) Pad Pressure pritiska, drop, [mbar] Flow Protok, rate,[l/min] l/min Pad Pressure pritiska, drop, [mbar] AS 2000 DUO/8 EV 15/9 bar S2 (DONJI 2000 (Lower ELEKTRIČNI HE) GREJAČ - HE) Protok, Flow rate,[l/min] l/min

34 Uvoznik: Robert Bosch d.o.o. Odjel Toplinske Tehnike Ulica Kneza Branimira Zagreb-Dubrava Hrvatska Uvoznik: Robert Bosch doo Odeljenje Grejne Tehnike Bulevar Milutina Milankovića 11a Novi Beograd Srbija Tehnička služba: Tel.: +385 (1) Prodaja: Tel.: +385 (1) Fax: +385 (1) Tel.: (+381) Fax: (+381)

NISKOTLAČNI MEĐUSPREMNICI/ BOJLERI POD NISKIM PRITISKOM

NISKOTLAČNI MEĐUSPREMNICI/ BOJLERI POD NISKIM PRITISKOM NISKOTLAČNI MEĐUSPREMNICI/ BOJLERI POD NISKIM PRITISKOM Acu Tank 200/300/400/500/800/1000/1500/2000 Acu Tank UNO 400/500/800/1000/1500/2000 Acu Tank DUO 400/500/800/1000/1500/2000 HR, BiH - Uputstvo za

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

Tronic 8000T. Bojler za toplu vodu ES 035/050/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje

Tronic 8000T. Bojler za toplu vodu ES 035/050/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje 6720812247-00.1V Bojler za toplu vodu Tronic 8000T ES 035/050/080/100/120/150 5... SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje 6 720 817 871 (2016/04) SRB, CG 2 Indeks SRB, CG Indeks 1 Objašnjenje

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

Informacioni list. VITOCAL 300-G Oznaka BWC 301.A06 do A17, WWC 301.A06 do A17. VITOCAL 300-G Oznaka BW 301.A06 do A45, WW 301.

Informacioni list. VITOCAL 300-G Oznaka BWC 301.A06 do A17, WWC 301.A06 do A17. VITOCAL 300-G Oznaka BW 301.A06 do A45, WW 301. VIESMANN VITOCAL 300-G Jednostepena i dvostepena toplotna pumpa kao toplotna pumpa zemlja/voda od 5,9 do 85,6 kw kao toplotna pumpa voda/voda od 7,9 do 117,8 kw Informacioni list Br. naruđbe;. i cene:

Διαβάστε περισσότερα

SADRŽAJ. Bojleri. Toplotne pumpe i rezervoari vode. Tehničke informacije. Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY

SADRŽAJ. Bojleri. Toplotne pumpe i rezervoari vode. Tehničke informacije. Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY BOJLERI SADRŽAJ 6 Bojleri 11 14 15 20 26 Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY 32 Toplotne pumpe i rezervoari vode 34 36 Rezervoari vode Toplotne pumpe 44 Tehničke

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE. Vertikalni bojler VB. Horizontalni bojler - HB

BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE. Vertikalni bojler VB. Horizontalni bojler - HB BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE Vertikalni bojler VB Horizontalni bojler - HB Vertikalni akumulator tople vode ATV-V Horizontalni akumulator tople vode ATV-H BOJLERI AKUMULATORI TOPLE VODE BOJLER HORIZONTALNI

Διαβάστε περισσότερα

Regulacioni termostati

Regulacioni termostati Regulacioni termostati model: KT - 165, 90/15 opseg regulacije temperature: 0 90, T85 dužina osovine: 15 mm, opciono 18 i 23 mm dužina kapilare: L= 650 mm 16(4)A 250V - 6(1)A400V promena opsega regulacije

Διαβάστε περισσότερα

RUKOVANJE I MONTAŽA. Hidraulički upravljani protočni bojler» PHB 13» PHB 18» PHB 21» PHB 24

RUKOVANJE I MONTAŽA. Hidraulički upravljani protočni bojler» PHB 13» PHB 18» PHB 21» PHB 24 RUKOVANJE I MONTAŽA Hidraulički upravljani protočni bojler» PHB 13» PHB 18» PHB 21» PHB 24 SADRŽAJ POSEBNE INFORMACIJE SADRŽAJ 1. Opšte informacije... 3 1.1 Bezbednosna uputstva... 3 1.2 Ostali simboli

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

RUKOVANJE I MONTAŽA. Elektronski upravljani protočni bojler» PEG 13» PEG 18» PEG 21» PEG 24

RUKOVANJE I MONTAŽA. Elektronski upravljani protočni bojler» PEG 13» PEG 18» PEG 21» PEG 24 RUKOVANJE I MONTAŽA Elektronski upravljani protočni bojler» PEG 13» PEG 18» PEG 21» PEG 24 SADRŽAJ POSEBNE INFORMACIJE SADRŽAJ 1. Opšte informacije... 2 1.1 Bezbednosna uputstva... 2 1.2 Ostali simboli

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

KGV Šutalo d.o.o. Vukovarska Jakšić, Hrvatska OIB VAT ID: HR

KGV Šutalo d.o.o. Vukovarska Jakšić, Hrvatska OIB VAT ID: HR KGV Šutalo d.o.o. Vukovarska 14 34308 Jakšić, Hrvatska +385 34 257 734 info@kgv-sutalo.hr OIB VAT ID: HR06692893248 grijač za bojler 1 1/4 ravni / water heating element 1 1/4 straight RTS12 1200W/230V

Διαβάστε περισσότερα

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa. Akvizicija tereta. Korisna nosivost broda je 6 t, a na brodu ia 8 cu. ft. prostora raspoloživog za sještaj tereta pod palubu. Navedeni brod treba krcati drvo i ceent, a na palubu ože aksialno ukrcati 34

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D} Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa. Postupak f koji svakom elementu x D pridružuje točno jedan element y K zovemo funkcija

Διαβάστε περισσότερα

Regulatori za redukciju tlaka (PN 25) AVD - za vodu AVDS - za paru

Regulatori za redukciju tlaka (PN 25) AVD - za vodu AVDS - za paru Tehnički podaci Regulatori za redukciju tlaka (PN 25) AVD - za vodu - za paru Opis Osnovni podaci za AVD: DN -50 k VS 0,4-25 m 3 /h PN 25 Raspon podešenja: 1-5 bar / 3-12 bar Temperatura: - cirkulacijska

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A. 3 Infimum i supremum Definicija. Neka je A R. Kažemo da je M R supremum skupa A ako je (i) M gornja meda skupa A, tj. a M a A. (ii) M najmanja gornja meda skupa A, tj. ( ε > 0)( a A) takav da je a > M

Διαβάστε περισσότερα

TOP TABLE LARDER. Instruction booklet ФРИЖИДЕР. Упатство за користење FRIŽIDER. Uputstvo za upotrebu. Ψυγείο. Οδηγίες Χρήσης L141

TOP TABLE LARDER. Instruction booklet ФРИЖИДЕР. Упатство за користење FRIŽIDER. Uputstvo za upotrebu. Ψυγείο. Οδηγίες Χρήσης L141 TOP TABLE LARDER Instruction booklet ФРИЖИДЕР Упатство за користење FRIŽIDER Uputstvo za upotrebu Ψυγείο Οδηγίες Χρήσης L141 Index BEFORE USING YOUR FRIDGE... 2 General warnings... 2 Old and out-of-order

Διαβάστε περισσότερα

Instalacija. Solarflo Sistem solartermalne tople sanitarne vode

Instalacija. Solarflo Sistem solartermalne tople sanitarne vode Molimo Vas da pre instaliranja i puštanja u rad pročitajte ovo uputstvo. Solarflo sistem samo ovlašćena i tehnički obučena osoba može instalirati. Instalacija Solarflo Sistem solartermalne tople sanitarne

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

10. STABILNOST KOSINA

10. STABILNOST KOSINA MEHANIKA TLA: Stabilnot koina 101 10. STABILNOST KOSINA 10.1 Metode proračuna koina Problem analize tabilnoti zemljanih maa vodi e na određivanje odnoa između rapoložive mičuće čvrtoće i proečnog mičućeg

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

SVETSKI NOVITET EN ZVSHK 1) DVGW 2) Električna jedinica za ispiranje i proveru pritiska kompresorom bez ulja. REMS Multi-Push.

SVETSKI NOVITET EN ZVSHK 1) DVGW 2) Električna jedinica za ispiranje i proveru pritiska kompresorom bez ulja. REMS Multi-Push. Električna jedinica za ispiranje i proveru pritiska kompresorom bez ulja. SVETSKI NOVITET REMS Multi-Push EN 806-4 ZVSHK 1) DVGW 2) for Professionals Samo jedan uređaj sa više od 10 automatskih programa

Διαβάστε περισσότερα

TABLE-TOP REFRIGERATOR. Instruction Booklet FRIŽIDER. Uputstva za upotrebu ЛАДИЛНИК ПРИРАЧНИК ЗА УПОТРЕБА

TABLE-TOP REFRIGERATOR. Instruction Booklet FRIŽIDER. Uputstva za upotrebu ЛАДИЛНИК ПРИРАЧНИК ЗА УПОТРЕБА TABLE-TOP REFRIGERATOR Instruction Booklet FRIŽIDER Uputstva za upotrebu ЛАДИЛНИК ПРИРАЧНИК ЗА УПОТРЕБА ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ Οδηγίες Χρήσης R 140 R140S Index BEFORE USING THE APPLIANCE...

Διαβάστε περισσότερα

mreži kućne instalacije grejanja (radijatorsko ili vazdušno) ili pripreme potrošne tople vode. Toplotna

mreži kućne instalacije grejanja (radijatorsko ili vazdušno) ili pripreme potrošne tople vode. Toplotna Kompak tne toplotne p o d s t a n i ce T oplotna podstanica pred- stavlja, pored toplotnog izvora i toplifikacione mreže, treći osnovni element sistema daljinskog grejanja. Namenjena je za regulisanu predaju

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi veštačke inteligencije primer 1

Sistemi veštačke inteligencije primer 1 Sistemi veštačke inteligencije primer 1 1. Na jeziku predikatskog računa formalizovati rečenice: a) Miloš je slikar. b) Sava nije slikar. c) Svi slikari su umetnici. Uz pomoć metode rezolucije dokazati

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

PRAVILNIK o metrološkim uslovima za merila toplotne energije

PRAVILNIK o metrološkim uslovima za merila toplotne energije SLUŽBENI LIST SRJ br.9/01 Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o mernim jedinicama i merilima ("Službeni list SRJ", br. 80/94, 28/96 i 12/98), direktor Saveznog zavoda za mere i dragocene metale propisuje

Διαβάστε περισσότερα

Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR Gasni kondenzacioni kotao. Uputstvo za instalaciju i održavanje namenjeno stručnim licima

Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR Gasni kondenzacioni kotao. Uputstvo za instalaciju i održavanje namenjeno stručnim licima 6 720 641 607-000.1TD Gasni kondenzacioni kotao Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR 98-2 Uputstvo za instalaciju i održavanje namenjeno stručnim licima RS 2 Sadržaj Sadržaj 1 Objašnjenje simbola i sigurnosna

Διαβάστε περισσότερα

KAZALO. Električne grijalice vode. Toplinske crpke i spremnici. Tehničke informacije

KAZALO. Električne grijalice vode. Toplinske crpke i spremnici. Tehničke informacije ZAGRIJAVANJE VODE KAZALO 4 Električne grijalice vode 11 14 15 20 26 Malolitražne grijalice vode Srednjelitražne grijalice vode TG modeli GB modeli SIMPLICITY 32 Toplinske crpke i spremnici 34 36 Spremnici

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i TEHNIČKO UPUTSTVO. Izdanje 1. Važi od Uvoznik:

MAIN 24 Fi MAIN 24 i TEHNIČKO UPUTSTVO. Izdanje 1. Važi od Uvoznik: TEHNIČKO UPUTSTVO ZA SERVISERA I INSTALATERA MAIN 24 Fi MAIN 24 i Izdanje 1. Važi od 23.04.2007. Uvoznik: D.O.O ZA TRGOVINU, EXPORT-IMPORT, POEDNIŠTVO I USLUGE 24000 Subotica, Put Jovana Mikića 56. Tel/Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Για την προστασία του περιβάλλοντος

Για την προστασία του περιβάλλοντος SL RO PL HR EL Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα πλυντήριο Candy, είµαστε σίγουροι ότι τώρα έχετε ένα πολύτιµο συνεργάτη που θα σας επιτρέπει να πλένετε χωρίς άγχος τη καθηµερινή µπουγάδα ακόµα και τον

Διαβάστε περισσότερα

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE TEORIJA ETONSKIH KONSTRUKCIJA T- DIENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE 3.5 f "2" η y 2 D G N z d y A "" 0 Z a a G - tačka presek koja određje položaj sistemne

Διαβάστε περισσότερα

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA d.o.o Radnicka bb 32240 LU ČANI SRBIJA TR: 205-68352-90; MB: 17533606; PIB: 103195754; E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V

H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V Vodič: Cu klase Izolacija: PVC H07V-U HD. S, IEC 7-5, VDE 08- P JUS N.C.00 450/750 V 500 V Minimalna temperatura polaganja +5 C Radna temperatura -40 C +70 C Maksimalna

Διαβάστε περισσότερα

Agregat za struju / SRB

Agregat za struju / SRB HERON HERON DGI 10 SP (8896216) Agregat za struju / SRB Prevod originalnog Priručnika za upotrebu Garancija i servisiranje Uvod Poštovani Kupče! Hvala Vam, što ste kupili agregat za struju marke Heron!

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

Plan za projektovanje toplotnih pumpi na bazi razmene energije vazduh/voda i antifriz/voda

Plan za projektovanje toplotnih pumpi na bazi razmene energije vazduh/voda i antifriz/voda kompetetna marka za energetski štedljive sisteme Plan za projektovanje toplotnih pumpi na bazi razmene energije vazduh/voda i antifriz/voda BWL / BWS Sadržaj Sadržaj...strana 1. Osnovni pojmovi... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRIČNI BOJLERI TOPLA VODA I GRIJANJE I OBNOVLJIVA ENERGIJA

ELEKTRIČNI BOJLERI TOPLA VODA I GRIJANJE I OBNOVLJIVA ENERGIJA ELEKTRIČNI BOJLERI TOPLA VODA I GRIJANJE I OBNOVLJIVA ENERGIJA 80 GODINA RASTA POTAKNUTI INOVACIJAMA Aristonov prioritet već 50 godina jest omogućivanje maksimalne udobnosti u kućanstvima naših klijenata.

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

CIAO e 24 C.S.I. CIAO e 28 C.S.I. CIAO e 24 C.A.I. CIAO e 28 C.A.I.

CIAO e 24 C.S.I. CIAO e 28 C.S.I. CIAO e 24 C.A.I. CIAO e 28 C.A.I. CIAO e 24 C.S.I. CIAO e 28 C.S.I. CIAO e 24 C.A.I. CIAO e 28 C.A.I. HR PRIRUČNIK ZA INSTALATERE I KORISNIKE SRB PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠĆENJE SK NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE LT MONTAVIMO IR NAUDOJIMO

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM -20

ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM -20 METALNA INDUSTRIJA A.D. VRANJE, SRBIJA Radni ka 1, Tel. +381 17/421-121 ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM -20 UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE, PODEŠAVANJE I UPOTREBU 0. TEHNI KI PODACI MO GREJANJA SA REŠETKOM

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA SOLARNI SISTEM SPECIJALNA BOLNICA "ČIGOTA" ZLATIBOR JED. MERE. paušal 1

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA SOLARNI SISTEM SPECIJALNA BOLNICA ČIGOTA ZLATIBOR JED. MERE. paušal 1 PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA SOLARNI SISTEM SPECIJALNA BOLNICA "ČIGOTA" ZLATIBOR REDNI A. MAŠINSKI RADOVI MATERIJAL RAD MATERIJAL RAD 1. Pripremni radovi sa izlaskom na objekat, razmeravanjem i obeležavanjem

Διαβάστε περισσότερα

Jul 2007 ZA KANALIZACIONE I DRENAŽNE SISTEME, ZA KOMUNALNU I INDUSTRIJSKU NAMENU. Inteligentna rešenja u niskogradnji

Jul 2007 ZA KANALIZACIONE I DRENAŽNE SISTEME, ZA KOMUNALNU I INDUSTRIJSKU NAMENU. Inteligentna rešenja u niskogradnji Jul 7 Sistem PVCU kanalizacije Proizvodni program ZA KANALIZACIONE I DRENAŽNE SISTEME, ZA KOMUNALNU I INDUSTRIJSKU NAMENU Inteligentna rešenja u niskogradnji Sistem PVCU kanalizacije Sadržaj Sadržaj PVC

Διαβάστε περισσότερα

Drugi zakon termodinamike

Drugi zakon termodinamike Drugi zakon termodinamike Uvod Drugi zakon termodinamike nije univerzalni prirodni zakon, ne važi za sve sisteme, naročito ne za neobične sisteme (mikrouslovi, svemirski uslovi). Zasnovan je na zajedničkom

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

TEHNIČKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU TOPLOVODNOG KALORIFERA

TEHNIČKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU TOPLOVODNOG KALORIFERA TEHNIČKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU TOPLOVODNOG KALORIFERA Dragi Korisniče: Hvala sto ste izabrali KF Seriju toplovodnih kalorifera, inovativne, moderne, visokog kvaliteta i visoke efektivnosti, proizvod koji

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRIČNI BOJLERI. tesy.com

ELEKTRIČNI BOJLERI. tesy.com ELEKTRIČNI BOJLERI tesy.com SADRŽAJ: Premium Line...6 Premium Line vertikalni modeli...8 Premium Line vertikalni modeli sa serpentinom...10 BiLight...14 BiLight vertikalni modeli...18 BiLight horizontalni

Διαβάστε περισσότερα

Plinski zidni kombi bojler UPUTE ZA MONTAŽU I UPOTREBU

Plinski zidni kombi bojler UPUTE ZA MONTAŽU I UPOTREBU Plinski zidni kombi bojler UPUTE ZA MONTAŽU I UPOTREBU HR Fonderie SIME S.p.A. 6318151A 12/2014 R0 RASPON MODEL COD Brava Slim 25 BF (G20 -METAN) 8112500 Brava Slim 25 BF (G30/G31 - UNP) 8112501 Brava

Διαβάστε περισσότερα

MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I.

MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I. MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I. HR PRIRUČNIK ZA INSTALATERE I KORISNIKE SRB UPUTSTVO ZA MONTAŽERA I KORISNIKA SK NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE LT MONTUOTOJO IR NAUDOTOJO VADOVAS EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Upute za rukovanje i instaliranje VED-E /5 exclusiv

Upute za rukovanje i instaliranje VED-E /5 exclusiv Za korisnika i stručni servis Upute za rukovanje i instaliranje VEDE /5 exclusiv HR Električni protočni grijači VEDE 18 VEDE 21 VEDE 24 VEDE 27 Sadrzaj Strana 01 Općenito... 3 1.1 Napomene uz dokumentaciju...

Διαβάστε περισσότερα

PEĆ NA PELET LUCA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI. Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo

PEĆ NA PELET LUCA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI. Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo PEĆ NA PELET LUCA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo 1 Uređaji za grejanje (u ovom uputstvu se nazivaju "peći") firme ALFA PLAM (u ovom uputstvu pod

Διαβάστε περισσότερα

Model: NB80. Uputstvo za upotrebu.

Model: NB80. Uputstvo za upotrebu. SR Model: NB80 Uputstvo za upotrebu www.rossmax.com Uvod SR Hvala Vam što ste kupili NB80 inhalator. Uz odgovarajuću brigu i upotrebu, inhalator će Vam omogućiti dugogodišnja pouzdana lečenja. Ovaj uređaj

Διαβάστε περισσότερα

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu.

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu. ALKENI Acikliči ezasićei ugljovodoici koji imaju jedu dvostruku vezu. 2 4 2 2 2 (etile) viil grupa 3 6 2 3 2 2 prope (propile) alil grupa 4 8 2 2 3 3 3 2 3 3 1-bute 2-bute 2-metilprope 5 10 2 2 2 2 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica

Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica Tehnički podaci Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica Opis VL 2 VL 3 Ventili VL 2 i VL 3 pružaju kvalitetno, isplativo rješenje za većinu primjena

Διαβάστε περισσότερα

MERE OPREZA VEZANE ZA BEZBEDNOST

MERE OPREZA VEZANE ZA BEZBEDNOST PRE KORIŠĆ[]ENJA APARATA Kako biste svoj novi aparat iskoristili na najbolji način, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga da Vam i ubuduće bude od pomoći. Pre korišćenja aparata molimo

Διαβάστε περισσότερα

VODIČ ZA POJEKTOVANJE

VODIČ ZA POJEKTOVANJE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VODIČ ZA POJEKTOVANJE Sistem Danfoss EvoFlat stanica Budite lider u projektovanju energetski efikasnih sistema Bezbedno i udobno Danfoss decentralizovani sistemi obezbeđuju

Διαβάστε περισσότερα

COMBI REFRIGERATOR. Instruction booklet КОМБИНИРАН ФРИЖИДЕР-ЗАМРЗНУВАЧ УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ KOMBINOVANI FRIZIDER-ZAMRZIVAC. Uputstvo za rukovanje

COMBI REFRIGERATOR. Instruction booklet КОМБИНИРАН ФРИЖИДЕР-ЗАМРЗНУВАЧ УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ KOMBINOVANI FRIZIDER-ZAMRZIVAC. Uputstvo za rukovanje COMBI REFRIGERATOR Instruction booklet КОМБИНИРАН ФРИЖИДЕР-ЗАМРЗНУВАЧ УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ KOMBINOVANI FRIZIDER-ZAMRZIVAC Uputstvo za rukovanje ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ Ψυγείο-κατάψυξη CF 330 NS

Διαβάστε περισσότερα

Algebarske strukture sa jednom operacijom (A, ): Ako operacija ima osobine: zatvorenost i asocijativnost, onda je (A, ) polugrupa

Algebarske strukture sa jednom operacijom (A, ): Ako operacija ima osobine: zatvorenost i asocijativnost, onda je (A, ) polugrupa Binarne operacije Binarna operacija na skupu A je preslikavanje skupa A A u A, to jest : A A A. Pišemo a b = c. Označavanje operacija:,,,. Poznate operacije: sabiranje (+), oduzimanje ( ), množenje ( ).

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVA ZA SPAJANJE SEKCIJA KLIMA UREĐAJA. Serija KU. Oznaka : UPS-KU-RO1-HR

UPUTSTVA ZA SPAJANJE SEKCIJA KLIMA UREĐAJA. Serija KU. Oznaka : UPS-KU-RO1-HR UPUTSTVA ZA SPAJANJE SEKCIJA KLIMA UREĐAJA Serija KU Oznaka : UPS-KU-RO1-HR HR SASTAVLJANJE SEKCIJA - Serija KU Prije sastavljanja sekcija uređaja u cjelinu, potrebno je : - sa svih sekcija ukloniti zaštitnu

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V?

Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V? Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V? a) b) c) d) e) Odgovor: a), c), d) Objašnjenje: [1] Ohmov zakon: U R =I R; ako je U R 0 (za neki realni, ne ekstremno

Διαβάστε περισσότερα

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota: ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Διαβάστε περισσότερα

Kuglasti ventili "Bugatti" i "Polix" Okiten creva "Petrohemija" i "Peštan" Gasne rampe i regulatori pritiska. Elektrofuzioni fiting Unidelta

Kuglasti ventili Bugatti i Polix Okiten creva Petrohemija i Peštan Gasne rampe i regulatori pritiska. Elektrofuzioni fiting Unidelta Gasni kotlovi "Vaillant" Gasni kotlovi "Immergas" Fleksibilne veze "Emiflex" Kuglasti ventili "Bugatti" i "Polix" Okiten creva "Petrohemija" i "Peštan" Gasne rampe i regulatori pritiska Elektrofuzioni

Διαβάστε περισσότερα

Upute za montažu i održavanje

Upute za montažu i održavanje Upute za montažu i održavanje Plinski kondenzacijski kotao Logano plus GB32 Za instalatere Molimo pažljivo pročitajte prije montaže i radova održavanja. 7 747 006 540-2/2006 HR Sadržaj Sigurnost..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Unipolarni tranzistori - MOSFET

Unipolarni tranzistori - MOSFET nipolarni tranzistori - MOSFET ZT.. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u području zasićenja prikazana je na slici. oboaćeni ili osiromašeni i obrazložiti. b olika je struja u točki, [m] 0,5 0,5,5, [V]

Διαβάστε περισσότερα

Frižider / Zamrzivač Ψυγειοκαταψύκτης CNA365E20ZX

Frižider / Zamrzivač Ψυγειοκαταψύκτης CNA365E20ZX Frižider / Zamrzivač Ψυγειοκαταψύκτης CNA365E20ZX Molimo da prvo pročitate ovo uputstvo za upotrebu! Poštovani kupci, Nadamo se da će vam ovaj proizvod, koji je proizveden u savremenim fabrikama i koji

Διαβάστε περισσότερα

Ciao S 20 C.S.I. Ciao S 24 C.S.I. Ciao S 24 R.S.I.

Ciao S 20 C.S.I. Ciao S 24 C.S.I. Ciao S 24 R.S.I. Ciao S 20 C.S.I. Ciao S 24 C.S.I. Ciao S 24 R.S.I. HR PRIRUČNIK ZA INSTALATERE I KORISNIKE SRB PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠĆENJE SK NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE LT MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Διαβάστε περισσότερα

Ventili sa dosjedom (PN 16) VF 2 prolazni ventil, prirubnica VF 3 troputni ventil, prirubnica

Ventili sa dosjedom (PN 16) VF 2 prolazni ventil, prirubnica VF 3 troputni ventil, prirubnica Tehnički podaci Ventili sa dosjedom (PN 16) VF 2 prolazni ventil, prirubnica VF 3 troputni ventil, prirubnica Opis VF 2 VF 3 Ventili VF 2 i VF 3 pružaju kvalitetno, isplativo rješenje za većinu primjena

Διαβάστε περισσότερα

PRIKAZ REZULTATA EKSPLOATACIJE TOPLOTNE PUMPE(VAZDUH-VODA) MIDEA U UPRAVNOJ ZGRADI CIM GASA, SUBOTICA

PRIKAZ REZULTATA EKSPLOATACIJE TOPLOTNE PUMPE(VAZDUH-VODA) MIDEA U UPRAVNOJ ZGRADI CIM GASA, SUBOTICA PRIKAZ REZULTATA EKSPLOATACIJE TOPLOTNE PUMPE(VAZDUH-VODA) MIDEA U UPRAVNOJ ZGRADI CIM GASA, SUBOTICA Toplotna pumpa sa izdvojenim hidromodulom Kompaktna toplotna pumpa sa ugrađenom hidromodulom SADRŽAJ

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35 Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 GR Ελληνικά,17 PT Português,33 Kazalo Važne informacije, 2-3 Postavljanje, 4 Gdje postaviti sušilicu rublja Prozračivanje Električni priključak Uvodne informacije

Διαβάστε περισσότερα

Zidni plinski kotao neovisan o zraku u prostoriji Euromaxx

Zidni plinski kotao neovisan o zraku u prostoriji Euromaxx Zidni plinski kotao neovisan o zraku u prostoriji Euromaxx Upute za instaliranje ZWC 24-1 MF2A 23 ZC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MF2A 31 ZC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MF2A 23 ZC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MF2A 31 ZC 28-1

Διαβάστε περισσότερα

S A M O S T O J E Ć I B O J L E R I 2015 HRV

S A M O S T O J E Ć I B O J L E R I 2015 HRV S M S T J Ć I B J R I katalog 0 R Tržišta: Sjedište: Madara Blvd 9700 Shuen, BURS office@sunsyste.bg www.sunsyste.bg lžir lbanija renija ustrija zerbejdžan Bjelorusija Belgija Bugarska Bosna i ercegovina

Διαβάστε περισσότερα

1 T 3015 EN. Samostalni regulator serije 42 Regulator protoka tip Aplikacija Regulator za sisteme daljinskog grejanja i velike grejne sisteme.

1 T 3015 EN. Samostalni regulator serije 42 Regulator protoka tip Aplikacija Regulator za sisteme daljinskog grejanja i velike grejne sisteme. Samostalni regulator serije 42 Regulator protoka tip 42-36 Aplikacija Regulator za sisteme daljinskog grejanja i velike grejne sisteme. Ventili su nominalne veličine DN 15 do 250 1). Nominalni pritisak

Διαβάστε περισσότερα

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min Kritična sia izvijanja Kritična sia je ona najmanja vrednost sie pritisa pri ojoj nastupa gubita stabinosti, odnosno, pri ojoj štap iz stabine pravoinijse forme ravnoteže preazi u nestabinu rivoinijsu

Διαβάστε περισσότερα

35(7+2'1,3525$&8195$7,/$GLPHQ]LRQLVDQMHYUDWLOD

35(7+2'1,3525$&8195$7,/$GLPHQ]LRQLVDQMHYUDWLOD Predmet: Mašinski elementi Proraþun vratila strana 1 Dimenzionisati vratilo elektromotora sledecih karakteristika: ominalna snaga P 3kW Broj obrtaja n 14 min 1 Shema opterecenja: Faktor neravnomernosti

Διαβάστε περισσότερα

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće zadaci Beleške dr Bobana Marinkovića Iz skupa, 2,, 00} bira se na slučajan način 5 brojeva Odrediti skup elementarnih dogadjaja ako se brojevi biraju

Διαβάστε περισσότερα

Regulacioni ventil STRÖMAX-GMF

Regulacioni ventil STRÖMAX-GMF Regulacioni ventil regulacioni ventil ogranka prirubničke izvedbe, za merenje diferencijalnog pritiska, sa ravnim sedištem,sa mernim ventilima Tehnički list za Izdanje 0907 (0803) sa mernim ventilima i

Διαβάστε περισσότερα

Program za tablično računanje Microsoft Excel

Program za tablično računanje Microsoft Excel Program za tablično računanje Microsoft Excel Teme Formule i funkcije Zbrajanje Oduzimanje Množenje Dijeljenje Izračun najveće vrijednosti Izračun najmanje vrijednosti 2 Formule i funkcije Naravno da je

Διαβάστε περισσότερα

NA JEDNOM MJESTU SVE ZA GRIJANJE, HLAĐENJE I KLIMATIZACIJU

NA JEDNOM MJESTU SVE ZA GRIJANJE, HLAĐENJE I KLIMATIZACIJU NA JEDNOM MJESTU SVE ZA GRIJANJE, HLAĐENJE I KLIMATIZACIJU NA JEDNOM MJESTU SVE ZA GRIJANJE, HLAĐENJE I KLIMATIZACIJU VELIKI IZBOR ROBNIH MARKI SOLARNI SUSTAV SOLCRAFT E P L U S Solarni sustav Solcrafte

Διαβάστε περισσότερα

Proračunski model - pravougaoni presek

Proračunski model - pravougaoni presek Proračunski model - pravougaoni presek 1 ε b 3.5 σ b f B "" ηx M u y b x D bu G b h N u z d y b1 a1 "1" b ε a1 10 Z au a 1 Složeno savijanje - VEZNO dimenzionisanje Poznato: statički uticaji za (M i, N

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB

HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3. OPIS PROIZVODA...

Διαβάστε περισσότερα

( , treći kolokvij) 3. Na dite lokalne ekstreme funkcije z = x 4 + y 4 2x 2 + 2y 2 3. (20 bodova)

( , treći kolokvij) 3. Na dite lokalne ekstreme funkcije z = x 4 + y 4 2x 2 + 2y 2 3. (20 bodova) A MATEMATIKA (.6.., treći kolokvij. Zadana je funkcija z = e + + sin(. Izračunajte a z (,, b z (,, c z.. Za funkciju z = 3 + na dite a diferencijal dz, b dz u točki T(, za priraste d =. i d =.. c Za koliko

Διαβάστε περισσότερα

10. BENZINSKI MOTOR (2)

10. BENZINSKI MOTOR (2) 11.2012. VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel Zdenko Novak 10. BENZINSKI MOTOR (2) 1 Sustav ubrizgavanja goriva Danas Otto motori za cestovna vozila uglavnom stvaraju gorivu smjesu pomoću sustava za ubrizgavanje

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο. Εγχειρίδιο Χρήστη. Hladnjak. Chłodziarka. Frigorífico EL HR PL PT. Korisnički priručnik. Instrukcja użytkowania. Manual do Utilizador

Ψυγείο. Εγχειρίδιο Χρήστη. Hladnjak. Chłodziarka. Frigorífico EL HR PL PT. Korisnički priručnik. Instrukcja użytkowania. Manual do Utilizador Ψυγείο Εγχειρίδιο Χρήστη Hladnjak Korisnički priručnik Chłodziarka Instrukcja użytkowania Frigorífico Manual do Utilizador BU 1150 HCA BU 1152 HCA BU 1152 A++ EWWERQWEW EL HR PL PT Παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić OSNOVI ELEKTRONIKE Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić savic@el.etf.rs http://tnt.etf.rs/~si1oe Termin za konsultacije: četvrtak u 12h, kabinet 102 Referentni smerovi i polariteti 1. Odrediti vrednosti

Διαβάστε περισσότερα

BOJLERI, ELEKTRIČNI I NA BAZI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

BOJLERI, ELEKTRIČNI I NA BAZI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE FRENCH BRAND SINCE 1968 BOJLERI, ELEKTRIČNI I NA BAZI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE IZDANJE 2016/17 VODEĆI SVJETSKI BRAND ZA TOPLINSKA RJEŠENJA VAŠEG DOMA A BRAND of GROUPE ATLANTIC Zagrijavanje vode, zagrijavanje

Διαβάστε περισσότερα

TOPLOTA. Primjeri. * TERMODINAMIKA Razmatra prenos energije i efekte tog prenosa na sistem.

TOPLOTA. Primjeri. * TERMODINAMIKA Razmatra prenos energije i efekte tog prenosa na sistem. 1.OSNOVNI POJMOVI TOPLOTA Primjeri * KALORIKA Nauka o toploti * TERMODINAMIKA Razmatra prenos energije i efekte tog prenosa na sistem. * TD SISTEM To je bilo koje makroskopsko tijelo ili grupa tijela,

Διαβάστε περισσότερα

Zašto Vaillant? Jer smo objedinili štednju i udobnost.

Zašto Vaillant? Jer smo objedinili štednju i udobnost. Program produžene garancije za 5 godina sigurnosti i bezbrižnosti Gasni zidni visokoefikasni kondenzacioni uređaji Zašto Vaillant? Jer smo objedinili štednju i udobnost. ecotec pro i plus od 3 do 720 kw

Διαβάστε περισσότερα

4 UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA

4 UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA 4 UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA 4.1 KOTLOVI ZA CENTRALNO GREJANJE Kotlovi su uređaji u kojima se vrši sagorevanje goriva i pretvaranje hemijske energije goriva u toplotu. Dobijena toplota

Διαβάστε περισσότερα