Σύμφωνα με τον ορισμό του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύμφωνα με τον ορισμό του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων,"

Transcript

1 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (Α μέρος) Ευγενία Σταματοπούλου Περιβαλλοντικός Μουσειολόγος Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Tα κτήρια που στεγάζουν πολιτιστικές χρήσεις (εκθεσιακοί χώροι, μουσεία, ιστορικά κτήρια) είναι κατασκευές με σχεδιαστικές ιδιαιτερότητες που πρέπει να συνδυάζουν τις βέλτιστες συνθήκες τόσο για την προστασία των αντικειμένων όσο και για τη διατήρηση του κελύφους και την άνεση του κοινού. Απαιτείται λεπτομερής και αναλυτικός σχεδιασμός του εσωτερικού περιβάλλοντός τους, που ορίζεται ως βιοκλιματικός σχεδιασμός. Σύμφωνα με τον ορισμό του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, το Μουσείο είναι «ένα ίδρυμα μόνιμο, μη κερδοσκοπικό, στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της, ανοικτό στο κοινό. Το Μουσείο κάνει έρευνες σχετικές με τα υλικά τεκμήρια του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του, τα συλλέγει, τα διατηρεί, τα δημοσιεύει και ιδίως τα εκθέτει για μελέτη, παιδεία, ψυχαγωγία» (άρθρο 3 του Καταστατικού) Πολιτιστικοί χώροι, μουσεία, συλλογές και εσωτερικό περιβάλλον Μια πιο διευρυμένη έννοια του μουσείου περιλαμβάνει κάθε πολιτιστικό χώρο με τους προαναφερθέντες στόχους, ο οποίος μπορεί να στεγάζεται σε διαφορετικούς τύπους κτηρίων. Μια γενική κατηγοριοποίηση των κτηρίων που στεγάζουν συλλογές ή λειτουργούν με πολιτιστικές χρήσεις είναι: α) Κτήρια που έχουν κατασκευαστεί εξαρχής για τη χρήση μουσείου και συνεπώς έχουν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές (εικ. 2), και β) Κτήρια που έχουν επαναχρησιμοποιηθεί, δηλαδή των οποίων η αρχική κατασκευή δεν είχε τη χρήση μουσείου ή πολιτιστικού χώρου (εικ. 1). Ο ρόλος των «κτηρίων-μουσείων» είναι να διαφυλάσσουν και να προστατεύουν τα αντικείμενα αλλά και να είναι ελκυστικά για το κοινό. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω λεπτομερούς και αναλυτικού σχεδιασμού του εσωτερικού τους περιβάλλοντος που ορίζεται ως βιοκλιματικός σχεδιασμός. Οι ιδεατές περιβαλλοντικές συνθήκες για τη διατήρηση, την προστασία και την ανάδειξη των συλλογών ενός «κτηρίου-μουσείου» συχνά διαφέρουν κατά πολύ από αυτές για τη διατήρηση του κελύφους ή για τις συνθήκες που απαιτούνται για την άνεση του κοινού. Στο σχεδιασμό του εσωτερικού περιβάλλοντος αυτών των κατασκευών ακολουθείται στρατηγική πρακτικών που, εκτός των περιβαλλοντικών πα ραμέτρων, συνδυάζει στοιχεία για την άνεση του κοινού, τη σταθερότητα του κελύφους καθώς και την προστασία και τη διατήρηση των μουσειακών αντικειμένων. Στόχος του σχεδιασμού του εσωτερικού περιβάλλοντος του μουσείου ή της μελέτης βελτιστοποίησης του εσωτερικού περιβάλλοντος είναι η εξισορρόπηση των αναγκών, με ρεαλιστικό όμως τρόπο, πραγματοποιώντας όπου χρειάζεται ελεγχόμενους συμβιβασμούς. Η μελέτη σχεδιασμού ή και βελτιστοποίησης του εσωτερικού περιβάλλοντος των «κτηρίων-μουσείων» κινείται σε τρεις άξονες: α) Εκτίμηση απαιτήσεων του κτηρίου (κατηγοριοποίηση του κτηρίου, περιβαλλοντικές συνθήκες διατήρησης του κελύφους), β) Εκτίμηση απαιτήσεων της συλλογής (εί δος αντικειμένων, κατάσταση συλλογής, περιβαλλοντικές συνθήκες διατήρησης), γ) Εκτίμηση αναγκών του κοινού (αριθμός και ροή επισκεπτών, περιβαλλοντικές συνθήκες άνεσης). Τα κτήρια-μουσεία, ανάλογα με τον υφιστάμενο έλεγχο του εσωτερικού τους περιβάλλοντος, ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: Μη τροποποιημένα κτήρια, δηλαδή κτήρια τα οποία δεν έχουν υποστεί κατασκευαστικές ή ηλεκτρομηχανολογικές επεμβάσεις με σκοπό τη βελτιστοποίηση του εσωτερικού τους περιβάλλοντος. Προσαρμοσμένα κτήρια, δηλαδή κτήρια των οποίων το εσωτερικό περιβάλλον έχει μελετηθεί καταλλήλως και έχουν εξοπλιστεί με τα απαραίτητα για τη βελτιστοποίησή τους. Παλαιά, κοινά κτήρια, με πολλές κατασκευαστικές ατέλειες και χρήση ευπαθών ή ευτελών υλικών. Κτήρια (παλαιά ή νέα) κατασκευασμένα εξαρχής ως χώροι για πολιτιστικές χρήσεις, δηλαδή κατασκευές που ακο- τχ. 114 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ

2 λουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές για το εσωτερικό περιβάλλον σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Εσωτερικό περιβάλλον και προληπτική συντήρηση Ως εσωτερικό περιβάλλον μουσείου ορίζεται το σύνολο των παραμέτρων που εξασφαλίζουν τη διατήρηση, την προστασία και τη διαφύλαξη των συλλογών. Οι παράμετροι που καθορίζουν το περιβάλλον του μουσείου και επηρεάζουν το κέλυφος, τη συλλογή αλλά και την άνεση του κοινού είναι: α) Οι κλιματικές συνθήκες της περιοχής όπου βρίσκεται το «κτήριο-μουσείο», β) Η δομή και τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του κτηρίου καθώς και η ύπαρξη σταθερών συνθηκών εσωτερικού περιβάλλοντος, γ) Ο τεχνικός εξοπλισμός, όπου υπάρχει εγκαταστημένος, και η διασφάλιση μέσω αυτού σταθερών συνθηκών εσωτερικού περιβάλλοντος (θέρμανση, ύγρανση, αερισμός, φωτισμός), δ) Το είδος, η κατάσταση διατήρησης και η χρήση της συλλογής, ε) Ο ανθρώπινος παράγοντας σε σχέ ση με τη χρήση του «κτηρίου-μουσείου» (κτήρια επισκέψιμα ή κλειστά). 1. Το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, γνωστό και ως «Παλαιό Παλάτι». Το κτίριο ήταν η οικία του Σταματίου Δεκόζη Βούρου, όπου το διέμεινε το βασιλικό ζεύγος Όθωνα-Αμαλίας. Η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες και τις πρακτικές που αποσκοπούν στη διατήρηση σε σταθερή φυσική κατάσταση του κελύφους και του περιεχομένου του, καθώς και στη μείωση της ταχύτητας φθοράς ή την ολική αποτροπή της φθοράς. Η αντίληψη ότι το κτήριο είναι μια στατική δομή, της οποίας το εσωτερικό περιβάλλον είναι μη μεταβλητό και ότι ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός λειτουργεί πάντοτε κατά τον βέλτιστο τρόπο είναι λανθασμένη. Το κτήριο μπορεί να αποτελέσει παράγοντα είτε φθοράς είτε διατήρησης για τα αντικείμενα που στεγάζονται σε αυτό. Η έλλειψη συστημα - τικής συντήρησης του κελύφους και η φυσική εγκατάλειψη του κτηρίου και των λειτουργιών του οδηγούν στην αστάθεια του εσωτερικού περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα το εσωτερι - κό περιβάλλον να λειτουργήσει ως φθοροποιός παράγοντας. Η καθοδική πορεία διατήρησης του κελύφους είναι αργή και μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια χωρίς τα σημάδια φθοράς στα αντικείμενα να είναι εμφανή. Παρ όλα αυτά, η διάβρωση των αντικειμένων είναι συσσωρευτική, αυξάνεται προοδευτικά και μπορεί να φτάσει σε επίπεδα μη αναστρέψιμα. Αντίθετα, το κτήριο που διατηρεί σε σταθερές συνθήκες το εσωτερικό περιβάλλον συμβάλλει στη μακροχρόνια διατήρηση των συλλογών ή και του ίδιου του διακόσμου του. Για να επιτευχθεί η επιθυμητή σταθε ρότητα, απαιτεί - ται συ στηματικός έλεγχος και τε - χνικές εφαρμογές στο κέλυφος, που προ ποθέτουν όμως την κα - τανόηση των λειτουργιών του ως ρυθμιστή του εσωτερικού περι - βάλλοντος. Ο συστηματικός έλεγ - χος εφαρ μόζεται στο κέ λυ φος, στο περι εχόμενο (συλλογές και διάκο σμος) και στις λει τουρ γίες του κτηρίου. Ο συστηματικός έλεγχος των παραγόντων φθοράς ακολουθεί τα παρακάτω στάδια: 2 Αποφυγή: Οι πηγές φθοράς πρέπει να αποφεύγονται. Αποφυ - γή του προβλήματος σημαίνει εντοπισμό του αιτίου στη βάση του και άμεση λύση στην πηγή του. Φραγή: Στάδιο πρακτικού ελέγχου με εφαρμογή λύσεων περιορισμού ή αναχαίτισης των αιτιών φθοράς στο κέλυφος και το περιεχόμενό του. Για παράδειγ μα, τα ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ τχ

3 πετάσματα φωτιάς λειτουρ γούν ως φραγή στη φω τιά, τα πετάσματα υδρατμών (vapor barrier) λειτουργούν ως φρα γή στην υγρασία ή σε άλλους μολυντές. Εντοπισμός: Στην περίπτωση που ο φθοροποιός παράγοντας δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί, να περιοριστεί ή να αναχαιτιστεί, πρέπει να εντοπιστεί είτε άμεσα είτε έμμεσα (δηλαδή εκ των αποτελεσμάτων του). Για παράδειγμα, ο ακατάλληλος φωτισμός ενός χώρου ή των αντικειμένων μιας συλλογής μπορεί να διαπιστωθεί είτε με τις απαραίτητες μετρήσεις είτε με την εξέταση των αποτελεσμάτων που επιφέρει στα φωτοευαίσθητα αντικείμενα. Αντίδραση: Ο εντοπισμός του φθοροποιού παράγοντα ακολουθείται από σειρά λύσεων και πρακτικών που σκοπό έχουν να δώσουν λύση στο πρόβλημα που δημιουργείται. Είναι εξίσου απαραίτητο όσο και σημαντικό να οργανώνονται εκ των προτέρων οι διαδικασίες και οι πρακτικές αντίδρασης στο πρόβλημα, δεδομένου ότι συχνά ο βαθμός επικινδυνότητας του φθοροποιού παράγοντα αυξάνεται ανάλογα με το χρόνο εφαρμογής των επιλεγμένων λύσεων. Ανάκτηση / Θεραπεία: Η διαδικασία αυτή δεν είναι προληπτική, έρχεται όμως να συμπληρώσει τον έλεγχο όταν τα προηγούμενα στάδια δεν έχουν αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η διαδικασία αυτή είναι ενεργητική και συμπεριλαμβάνει πρακτικές συντήρησης και αποκατάστασης του κελύφους και του περιεχομένου του. 98 Παράμετροι περιβάλλοντος μουσείου και καθορισμός επιθυμητών επιπέδων Οι παράμετροι που καθορίζουν και επηρεάζουν το περιβάλλον ενός χώρου όπου φυλάσσονται συλλογές ή που περιέχεται ιστορικός και άλλος πολιτιστικός διάκοσμος (εκκλησίες, ιστορικά κτήρια) είναι οι ακόλουθες: α) θερμοκρασία, β) υγρασία, γ) αερισμός, δ) ακτινοβολία. Αυτές οι παράμετροι δρουν ως φθοροποιοί παράγοντες στη δομή και στο περιεχόμενο του κτηρίου. Ο μηχανισμός της φθοράς είναι μια συνάρτηση της σχέσης μεταξύ των φυσικών ιδιοτήτων του κτηρίου και αυτών του περιεχομένου του και των παραμέτρων του περιβάλλοντος. Ο μηχανισμός μπορεί να εκφραστεί ως εξής: Μηχανισμός φθοράς = f (ιδιότητες, περιβάλλον). 3 Σε αυτόν το μηχανισμό, οι ιδιότητες που συμπεριλαμβάνουν τα χημικά, θερμικά, μηχανικά και άλλα χαρακτηριστικά του κτηρίου και του περιεχομένου του είναι μοναδικές για κά - θε υλικό ή για σύνθεση υλικών. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνδέονται άμεσα με τον τρόπο που αντιδρούν σε σχέση με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους. Αντίστοιχα, τα στοιχεία που ορίζουν το περιβάλλον (θερμοκρασία, υγρασία, ακτινοβολία, αερισμός) συμβάλλουν ενεργητικά στο μηχανισμό αυτό. Ο μηχανισμός φθοράς είναι εξωθερμική διαδικασία, που μπορεί να αναπαραχθεί γραμμικά με μια προοδευτικά φθίνουσα καμπύλη προόδου τύπου S. Σύμφωνα με αυτή την καμπύλη, όταν δεν πραγματοποιείται συνεισφορά ενέργειας στο σύστημα από εξωτερικούς παράγοντες, τότε η περιεχόμενη στο σύστημα ενέργεια μειώνεται προοδευτικά σε συνάρτηση με το χρόνο. Το σημαντικό χαρακτηριστικό της καμπύλης προόδου S είναι ότι έχει επιταχυνόμενη πορεία μέ χρι ενός σημείου στο οποίο και σταθεροποιείται, ενώ στη συνέχεια η καμπύ λη εξισορροπεί και φθίνει στο άπειρο. Ο μηχανισμός φθοράς μπορεί να χωριστεί σε τρεις φάσεις: αρχική, επιταχυνόμενη και επιβραδυνόμενη φάση. Η αρχική φάση φθοράς είναι αυτή που προκαλείται στο κτήριο ή στο αντικείμενο αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του. Ο βαθμός και η διάρκεια αυτής της πρώτης φά - σης φθοράς εξαρτάται από τις ιδιότητες των υλικών, την ποιότητα της κατασκευής και την επιθετικότητα του περιβάλλοντος. Η επιταχυνόμενη φάση φθοράς ξεκινάει από το σημείο εμφάνισης αστοχίας ορισμένων υλικών ή συνόλου υλικών. Η αστοχία αυτή έχει συσσωρευτικά αποτελέσματα τα οποία εκφράζονται ως φθίνουσα πορεία της σταθερότητας του συστήματος με μεγαλύτερη ταχύτητα ως ένα σημείο σταθεροποίησης. Η φάση της επιβραδυνόμενης φθοράς, που ξεκινάει από αυτό το χαρακτηριστικό σημείο σταθεροποίησης και διαρκεί περισσότερο χρόνο, χαρακτηρίζεται από σταθερά φθίνουσα πορεία που συνεπάγεται την ολική καταστροφή ή αδυναμία ανάκτησης του υλικού ή του συστήματος. Σημαντικό σημείο στην καμπύλη φθοράς είναι το σημείο ημι-ζωής του συστήματος, δηλαδή το σημείο όπου αρχίζει η σταθεροποίηση της φθίνουσας πορείας της καμπύλης. Το σημείο ημι-ζωής του υλικού ή του συστήματος χαρακτηρίζει το καταναλωμένο ποσοστό της «ενσωματωμένης ενέργειας» (δηλαδή της ενέργειας που απαιτείται για να παραχθεί ένα προ όν και να μεταφερθεί στη θέση κατασκευής του κτηρίου). Η έναρξη του σημείου ημι-ζωής του συστήματος μπορεί να γίνει μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την έναρξη της κατασκευής του κτηρίου μόνο εάν σχεδιαστεί ή βελτιστοποιηθεί το εσωτερικό περιβάλλον του. Κάθε κτήριο χαρακτηρίζεται εσωτερικά από θερμικές ζώνες. Οι θερμικές ζώνες δημιουργούνται βάσει τριών κριτηρίων: 1. Θερμικά δεδομένα του χώρου (θερμικά κέρδη και απώλειες του χώρου, προσανατολισμός, φυσικός φωτισμός, διαπερατότητα ανοιγμάτων). 2. Δεδομένα χρήσης και λειτουργίας του χώρου (αριθμός ατόμων που καταλαμβάνουν το χώρο, ροή ατόμων). 3. Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού θέρμανσης-ψύξης. Ως μέση θερμοκρασία ενός χώρου ορίζεται το σύνολο κά - θε επιφανειακής θερμοκρασίας πολλαπλασιασμένη επί την αντίστοιχη επιφάνεια. Η επιφανειακή θερμοκρασία μιας τοιχοποιίας εξαρτάται από τα υλικά κατασκευής της, από τη θέση της σχετικά με τη δομή του κελύφους (εξωτερική ή εσωτερική τοιχοποιία), από το εάν είναι μονωμένη ή όχι, από το εάν έχει ανοίγματα (πόρτες και παράθυρα), το είδος της περατότητάς τους κ.ά.). τχ. 114 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ

4 Συγχρόνως, η θερμοκρασία ενός χώρου επηρεάζεται από τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή από τον αριθμό των ανθρώπων που επισκέπτονται ή εργάζονται στο χώρο και από το είδος της εργασίας που εκτελούν σε αυτόν. Κάθε άνθρωπος παράγει πλεόνασμα θερμότητας που οφείλεται στη λειτουργία του μεταβολισμού κατά την οποία η τροφή που καταναλώνεται μετατρέπεται σε ενέργεια. Η ενέργεια αυτή χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες του ανθρώπινου οργανι - σμού. Έτσι μέσω της λειτουργίας του μεταβολισμού αποδίδεται από τον άνθρωπο στο περιβάλλον του ποσότητα θερμότητας (από μεταφορά, εκπομπή, εξάτμιση, αναπνοή και λοιπές εκκρίσεις). Κάθε ανθρώπινος οργανισμός παράγει ελάχιστη ποσότητα θερμικής ενέργειας είτε είναι σε κατάσταση νάρκης (περίπου 250 Btu/hr δηλαδή 75 Watt) είτε είναι ξύπνιος αλλά στατικός (400 Btu/hr δηλαδή 120 Watt). Όταν αυξάνεται η δραστηριότητα του ανθρώπινου οργανισμού τότε αυξάνεται και το επίπεδο παραγωγής ενέργειας και άρα θερμότητας. Για παράδειγμα, για μια ελαφριά εργασία ο ανθρώπινος οργανισμός παράγει 650 Btu/hr δηλαδή 190 Watt, ενώ για μια βαριά εργασία 2400 Btu/hr δηλαδή 700 Watt. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική θερμοκρασία (όπως και υγρασία) όπου ο άνθρωπος νιώθει άνετα. Ο ανθρώπινος οργανισμός αισθάνεται άνετα σε ευρύ - τερη περιοχή επιπέδων θερμοκρασίας. Πολυετείς έρευνες που έγιναν σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων από την American Society of Refrigeration Air Conditioning Engineers κατέληξαν ότι υπάρχει ζώνη άνεσης που αντιστοιχεί σε συνδυασμούς θερμοκρασίας και υγρασίας. Η ζώνη αυτή αντικατοπτρίζει τις απαντήσεις ποσοστού 80% του πληθυσμού της μελέτης. Εξετάζοντας τη ζώνη άνεσης, παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται άνετα σε υψηλότερα επίπεδα θερμοκρασίας μόνο εάν τα επίπε - δα υγρασίας είναι χαμηλά. Όταν η θερμοκρασία μειώνεται, τα ανεκτά επίπεδα υγρασίας παραμένουν μέσα στη ζώνη άνεσης. Μέχρι πρότινος, στο σχεδιασμό βελτιστοποίησης της θερμοκρασίας λαμβάνονταν ως θερμο- γρασιακά επίπεδα για το χειμώνα οι ο C και 35-40% σχετική υγρασία και αντίστοιχα για το καλοκαίρι οι ο C και 50-55% σχετική υγρασία. Για λόγους όμως εξοικονόμησης ενέργειας, εί ναι επιθυμητό η θερμοκρασία να μειώνεται το χειμώνα στους 20 ο C και να αυξάνεται στους 27 ο C το καλοκαίρι Το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Η υγρασία στο εσωτερικό ενός κτηρίου εξαρτάται από την ποσότητα των υδρατμών που εμπεριέχονται μέσα στο χώρο σε συγκεκριμένη θερμοκρασία και εκφράζεται από την έννοια της σχετικής υγρασίας (relative humidity). Η σχετική υγρασία είναι η σχέση μεταξύ των υδρατμών που εμπεριέχονται στον αέρα, με το βάρος υδρατμών που θα περιείχε ο αέρας αν ήταν κορεσμένος στην ίδια θερμοκρασία και στην ίδια βαρομετρική πίεση. Σε έναν κλειστό χώρο η ποσότητα των υδρατμών δεν είναι ομοιογενώς κατανεμημένη (εικ. 3). Όπως φαίνεται στα σχήματα 1-5 της εικόνας 3, έχουμε τις ακόλουθες διαφορετικές περιπτώσεις κατανομής υγρασίας στο χώρο: Στο σχήμα 1 απεικονίζεται η «ιδεώδης» κατάσταση, όπου έχουμε έναν ομοιογενή χώρο απολύτως κλειστό και κενό από αντικείμενα. Σε αυτή την περίπτωση η απόλυτη υγρασία και, κατά συνέπεια, και η σχετική υγρασία θα είναι κατανεμημένες ομοιογενώς. Στο σχήμα 2 απεικονίζεται η περίπτωση όπου η επιφανειακή θερμοκρασία ενός τοίχου είναι χαμηλότερη από τους τρεις άλλους. Η ποσότητα των υδρατμών στο χώρο δεν θα αλλάξει, θα μεταβληθεί όμως η κατανομή στο χώρο της σχετικής υγρασίας. Η σχετική υγρασία θα αυξηθεί κοντά στην περιοχή του ψυχρού τοίχου επειδή σε αυτή την περιοχή η απόλυτη υγρασία θα είναι μεγαλύτερη και πιθανόν να πλησιάζει και στο σημείο δρόσου. Στο σχήμα 3 απεικονίζεται η περίπτωση όπου τα υλικά του τοίχου είναι υγροσκοπικά. Τα υγροσκοπικά υλικά, δηλαδή αυτά που έχουν την ιδιαιτερότητα να απορροφούν και να εκβάλλουν υγρασία στο περιβάλλον έως ότου δημιουργηθεί ισορροπία μεταξύ της περιεχόμενης υγρασίας τους και αυτής του περιβάλλοντος, δημιουργούν μεταβολές στην ομοιογενή κατανομή της υγρασίας στο χώρο. Στο σχήμα 4 απεικονίζεται η πιο συνηθισμένη περίπτωση μεταβολής της ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ τχ

5 ομοιογένειας της υγρασίας του χώρου, που οφείλεται στις εναλλαγές του αέρα με το εξωτερικό περιβάλλον. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν αδιαπέραστοι χώροι. Ο αέρας εισβάλλει μέσα στο εσωτερικό του μουσείου από τα ανοίγματα του χώρου (παράθυρα, πόρτες, υπερώα κ.ά.), μέσα από την ίδια την τοιχοποιία καθώς και εξαιτίας της παρουσίας του κοινού που παράγει, λόγω της αναπνοής, ποσότητα υδρατμών. Τέλος, στο σχήμα 5 απεικονίζεται περίπτωση πιο κοντινή στην πραγματικότητα, όπου ο χώρος δεν είναι κενός αλλά είναι εξοπλισμένος με προθήκες ή άλλα συστήματα έκθεσης και αποθήκευσης των αντικειμένων. Σε αυτή την περίπτωση, λόγω της διάταξης του εξοπλισμού δημιουργείται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας του αέρα, τοπικές μεταβολές της θερμοκρασίας, τοπικές μεταβολές της σχετικής υγρασίας λόγω της υγροσκοπικότητας των υλικών και συνεπώς ανομοιογένεια στην απόλυτη υγρασία και κατ επέκταση ανομοιογένεια της σχετικής υγρασίας. Ο αερισμός είναι η διαδικασία πρόσθεσης ή αφαίρεσης αέρα σε ένα χώρο, είτε με φυσικά είτε με μηχανικά μέσα, ώστε να διατηρείται η ατμόσφαιρα σε ανεκτά επίπεδα καθαρότητας και ποιότητας. Ο αέρας που χρησιμοποιείται σε αυ - τή τη διαδικασία προέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον. Ο αερισμός είναι απαραίτητος σε έναν κλειστό χώρο για τον έλεγχο της συγκέντρωσης αέριων ρύπων που δυσχεραίνουν την άνεση του κοινού. Ο αερισμός στα μουσεία είναι ελεγχό - μενος, δηλαδή παρέχει στο εσωτερικό του κτηρίου την κατάλληλη ποσότητα φρέσκου αέρα ώστε να επιτυγχάνεται η άνεση του κοινού και η μείωση αέριων μολυντών που προέρχονται είτε από ακατάλληλα κατασκευαστικά υλικά είτε από τις χρήσεις του χώρου (indoor pollution). Παράλληλα, ο ελεγχόμενος αερισμός επιτρέπει να εισέρχεται στο εσωτερικό του κτηρίου ποσότητα αέρα από τον οποίο έχουν κατακρατηθεί ρύποι και μολυντές που προέρχονται από την εξωτερική ατμόσφαιρα (outdoor pollution). Ο αερισμός λειτουργεί επίσης ως ρυθμιστής της υπερθέρμανσης ενός χώρου το καλοκαίρι ή των αυξημένων επιπέδων σχετικής υγρασίας το χειμώνα. Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι προ όντα καύσης για θέρμανση ή βιομηχανικές δραστηριότητες. Οι κυριότεροι ρύποι είναι τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx), τα οξείδια του θείου (SOx), οι υδρογονάνθρακες, το υδρόθειο (Η2S) και το όζον (Ο3). Στους χώρους που δεν έχουν σύστημα καθαρότητας αέρα, τα επίπεδα των ατμοσφαιρικών ρύπων στο εσωτερικό του κτηρίου είναι τα ίδια με αυτά στο εξωτερικό περιβάλλον. Παρατηρείται μικρότερη συγκέντρωση στο εσωτερικό νιτρικού οξέως και όζοντος, λόγω της απορρόφησής τους από τις επιφάνειες του κτηρίου. Παρ όλα αυτά, για παράδειγμα τα επίπεδα του όζοντος στο εσωτερικό ενός μουσείου μπορεί να φτάνουν έως και το 70% του όζοντος στο εξωτερικό περιβάλλον, κυρίως όταν σε αυτά τα κτήρια εφαρμόζεται φυσικός αερισμός ή εξαναγκασμένος αερισμός χωρίς τη χρήση φίλτρων. 100 Οι ρύποι που ανιχνεύονται στο εσωτερικό των μουσείων και προέρχονται από τα κατασκευαστικά υλικά είναι κυρίως οργανικοί αέριοι ρύποι (volatile organic compounds), όπως το οξικό οξύ, το μυρμηκικό οξύ και η φορμαλδε δη. Επειδή τα προ όντα αυτά έρχονται συχνά σε επαφή με τα μουσειακά αντικείμενα και λόγω του ότι η συγκέντρωσή τους μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη σε κλειστά συστήματα (όπως προθήκες, ερμάρια, βιβλιοστάσια, κ.ά.) η φθορά που δημιουργούν είναι μεγαλύτερη. 5 Ο παράγοντας της ακτινοβολίας που επιδρά στη διαμόρφωση του εσωτερικού περιβάλλοντος είναι ο φυσικός φωτισμός που προέρχεται από τα ανοίγματα και ο τεχνητός φωτισμός χρήσης του χώρου με την προσφορά ενέργειας (κυρίως θερμικής) που μεταβάλλει τα επίπεδα υγρασίας του χώ - ρου. Οι προαναφερθέντες παράμετροι αποτελούν παράγοντα φθοράς για τα μουσειακά αντικείμενα προκαλώντας γενικευμένες μηχανικές και φυσικοχημικές μεταβολές. Ιστορική αναδρομή στην προτυποποίηση των επιπέδων θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, αερισμού για μουσειακές συλλογές Τα πρότυπα επίπεδα θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και αερισμού ενός μουσείου έχουν αλλάξει από τον 18ο αιώνα έως σήμερα. Αυτό οφείλεται τόσο στην εξέλιξη της επιστήμης όσο και της τεχνολογίας που είναι στη διάθεση των επιστημόνων για την καταγραφή και τη μελέτη των περιβαλλοντικών παραμέτρων. Η ανάγκη καθορισμού πρότυπων επιπέδων θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας οφείλεται κυρίως στην απαίτηση για την καλή λειτουργία των πρώτων συστημάτων θέρμανσης με ατμό. Επειδή τα πρώτα θερμαινόμενα κτήρια είχαν και αυτά μουσειακές χρήσεις έχουμε καταγραφές ότι στη δεκαετία του 1920 τα προτεινόμενα επίπεδα θερμοκρασίας στα μουσεία ήταν 13 ο C, που, αν και αρκετά χαμηλά, θεωρούνταν ικανοποιητικά τόσο για την άνεση του κοινού όσο και για τη διατήρηση των συλλογών. Την περίοδο αυτή, ο αερισμός καιηψύ - ξη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες επιτυγχάνεται με το άνοιγ - μα των παραθύρων στα υπερώα, ενώ ο σκιασμός του χώρου γίνεται με τη χρήση φωτοφρακτών (παντζούρια, κουρτίνες). Οι πρώτες προσπάθειες συστηματικής προτυποποίησης των επιπέδων θερμοκρασίας και υγρασίας για τη διατήρηση των μουσειακών συλλογών αναφέρονται το 1935 από τον J. MacIntyre στο άρθρο του «Some notes on atmospheric humidity in relation to works of art». 6 O MacIntyre, αφού παρατήρησε τις φθορές που προκλήθηκαν σε σχέδια της συλλογής της National Gallery of London μετά την εγκατάσταση στο χώρο συστήματος κλιματισμού θέρμανσης, κατόπιν συστηματικών μελετών παραθέτει τα ακόλουθα: 1. Εξηγεί τη διαδραστική σχέση μεταξύ σχετικής υγρασίας (Σ.Υ.) και θερμοκρασίας. 2. Περιγράφει τους περιορισμούς των διαθέσιμων μετχ. 114 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ

6 τρητικών οργάνων υγρασίας / θερμοκρασίας όπως, π.χ., οι θερμο γρογράφοι, στην καταγραφή ακραίων μετρήσεων (πολύ χαμηλών ή πολύ υψηλών επιπέδων θερμοκρασίας). 3. Σημειώνει ότι τα κλιματιστικά συστήματα (της εποχής) μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες υγρασίας σε ευρύ φάσμα τιμών, από 60-90% Σ.Υ. και όχι σε πιο περιορισμένα όρια. 4. Καθορίζει την επίδραση του κελύφους του κτηρίου στη δυνατότητα δημιουργίας εσωτερικού περιβάλλοντος μέσω της απορρόφησης υγρασίας από τα υλικά κατασκευής του. Μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, η εξέλιξη της τεχνολογίας που αφορά τη θέρμανση, την ύγρανση και την ψύξη των χώρων (κυρίως των εργοστασίων) κάνει ταχύτατα άλματα. Συγχρόνως, ορισμένα από τα συστήματα νέας τεχνολογίας τοποθετούνται σε μουσεία, βιβλιοθήκες και χώρους όπου φυλάσσονται αρχειακές συλλογές. Τα πρότυπα επίπεδα εσωτερικού περιβάλλοντος που ορίζονται, βασίζονται κυρίως στις συνθήκες άνεσης του κοινού και όχι σε συνθήκες για τη διατήρηση των μουσειακών αντικειμένων. Παρ όλα αυτά, στον επιστημονικό χώρο έχει γίνει εμφανής η φθοροποιός δράση των δύο αυτών παραγόντων του εσωτερικού περιβάλλοντος (θερμοκρασίας και υγρασίας) στα μουσειακά αντικείμενα και έχουν αρχίσει να πραγματοποιούνται συστηματικές μελέτες και έρευνες σε δείγματα. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών συμπεριλαμβάνονται το 1956 στην έκδοση του βιβλίου του H. Plenderleith Conservation of Antiquities and Works of Art που αποτέλεσε για τουλάχιστον δύο δεκαετίες το πιο έγκυρο κείμενο μουσειακής πρακτικής. 7 Σε αυτό το βιβλίο προτείνονται για πρώ - τη φορά πρότυπα επίπεδα σχετικής υγρασίας και θερμοκρα - σίας για τη διατήρηση των μουσειακών συλλογών ανάλογα με το είδος τους. Πιο συγκεκριμένα, ο καθηγητής Plenderleith αναφέρει ότι τα οργανικά υλικά διατηρούνται σε επίπεδα 50% Σ.Υ. και σημειώνει ότι σε επίπεδα χαμηλότερα του 40% επέρχεται ξήρανσή τους. Στα τέλη του 1950 εκδίδεται από το περιοδικό Museum του International Council of Museum (ICOM) τεύχος που περιλαμβάνει άρθρα με τα αποτελέσματα των μελετών των περιβαλλοντικών παραμέτρων σε σχέση με τη διατήρηση των συλλογών. Στο τεύχος αυτό, παρατίθενται οι μελέτες εκτίμη σης μετρητικών συστημάτων (θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας) διαφόρων μουσείων, όπου και όταν υπήρχαν. Στο ίδιο τεύχος, συγκεντρώνονται στοιχεία για τις συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος, τις οποίες τα διάφορα μουσεία που συμμετείχαν 3. Στα σχήματα 1-5 απεικονίζονται οι διαφορετικές περιπτώσεις κατανομής υγρασίας στο χώρο. στην έρευνα διατηρούσαν στους χώρους τους. Από τα συγκεντρωμένα δεδομένα προέκυψε ότι τα περισσότερα μουσεία, αν και πρότειναν 50-60% Σ.Υ., είχαν την τάση να διατηρούν ευρύτερο φάσμα τιμών (40-70% Σ.Υ.). Η απόκλιση αυτή από τα «θεωρητικά» επίπεδα οφειλόταν είτε στη μειωμένη απόδοση των μετρητικών οργάνων με τα οποία ήταν εξοπλισμένα τα μουσεία είτε γιατί υπήρχε ανικανότητα των υφιστάμενων κλιματιστικών συστημάτων να μπορούν να διατηρούν τις συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος σε μικρότερα φάσματα τιμών. Μεγάλες αλλαγές στις μουσειακές πρακτικές σε σχέση με τις περιβαλλοντικές συνθήκες γίνονται τη δεκαετία του 1970 λόγω της ενεργειακής κρίσης. Αυτές οι αλλαγές καταγράφονται στο βιβλίο του G. Thomson, Τhe Museum Environment, 8 όπου δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη μέτρηση και στον έλεγχο των συνθηκών παρά στον καθορισμό πρότυπων επιπέδων εσωτερικού περιβάλλοντος. Ο Thomson αναφέ ρε - ται για πρώτη φορά στην έννοια του Μικροκλίματος, δηλαδή στη δημιουργία σταθερών συνθηκών μέσα σε κλειστά συ - στήματα (όπως π.χ. οι προθήκες). Στο βιβλίο αυτό, που ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν έργο αναφοράς μέχρι σήμερα, ο συγγραφέας αναφέρει: «έχουμε περιορισμένη γνώση ως προς το γιατί οι εσωκλιματικές συνθήκες στα μουσεία μεταβάλλονται και σε ποιους παράγοντες οφείλονται αυτές οι μεταβολές. Γι αυτό το λόγο πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο Προ ληπτικής Συντήρησης παράλληλα με το αντικείμε νο των ερευνών μας [...]. Το ερώτημα του κατά πόσον πρέπει να εί ναι σταθερή η σχετική υγρασία, ώστε να μη δημιουργούνται μηχανικές καταπονήσεις στα αντικείμενα, παραμένει προς το παρόν αναπάντητο. Ο καθορισμός φάσματος μεταβολών στο ±4 ή ±5% Σ.Υ. αφορά περισσότερο τις δυνατότητες του συστήματος κλιματισμού του χώρου να διατηρεί αυτές τις μεταβολές παρά στο ότι γνωρίζουμε τα αποτελέσματα τέτοιων μικρών μεταβολών στα αντικείμενα». 4. Πρότυπες ζώνες σταθερότητας σχετικής υγρασίας. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ τχ

7 Ο G. Thomson αναφέρει επίσης ότι η σχετική υγρασία δεν πρέπει να ξεπερνάει τα επίπεδα του 50-55% Σ.Υ. Παρ όλα αυτά, τα επόμενα χρόνια, και ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1980, το θέμα του καθορισμού των πρότυπων επιπέδων υγρασίας και θερμοκρασίας συζητείται διεθνώς, ιδιαιτέρως δε η σχέση της μείωσης της φθοράς των μουσειακών συλλογών από τα ακατάλληλα επίπεδα συγχρόνως με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τα εγκαταστημένα κλιματιστικά συστήματα. Το 1986, επανεκδίδεται το βιβλίο του G. Thomson, Τhe Museum Environment. Σε αυτή την έκδοση, ο Thomson συμπληρώνει τις κατηγορίες επιπέδων σχετικής υγρασίας ανάλογα με το είδος των αντικειμένων. Συγχρόνως, παραθέτει δύο κατηγορίες εσωτερικού περιβάλλοντος: Κατηγορία 1: 50-55% ± 5% Σ.Υ. καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου που εφαρμόζεται σε νέες κατασκευές μουσείων ή σε επανάχρηση παλαιών κτηρίων ως μουσείων εξοπλισμένων με κλιματιστικά συστήματα. Κατηγορία 2: 40-70% Σ.Υ. που εφαρμόζεται τοπικά σε κλειστά συστήματα (όπως προθήκες) με τη χρήση μικρών κινητών μονάδων ύγρανσης / ξήρανσης της ατμόσφαιρας. Στη δεκαετία του 1990, τα προτεινόμενα επίπεδα υγρασίας και θερμοκρασίας των μουσείων επανεξετάστηκαν από διεθνείς οργανισμούς. Ο Stefan Michalski, σε έρευνα που διενέργησε στο Canadian Conservation Institute, αποτελέσματα της οποίας ανακοίνωσε το 1993 σε διεθνές συνέδριο, συμπέρανε τα ακόλουθα: 9 Μικρές μεταβολές της σχετικής υγρασίας είναι επικίνδυνες για ορισμένη ομάδα αντικειμένων μόνο κάτω από ένα κρίσιμο επίπεδο και ανάλογα με το είδος του υλικού. Μεταβολές της τάξεως του ± 15% Σ.Υ. από μία μέση περιοχή τιμών, επηρεάζει με πολύ αργό ρυθμό τα περισσότερα υγροσκοπικά αντικείμενα. Φθορά στα υγροσκοπικά αντικείμενα εμφανίζεται σε περιοχή τιμών Σ.Υ. < 25% και >75%. Το 1994, οι D. Erhardt και M. Mecklenburg, σε άλλο διεθνές συνέδριο, παραθέτουν μια γραφική αναπαράσταση της δυσκολίας καθορισμού πρότυπων επιπέδων σχετικής υγρασίας και καταλήγουν ότι τα επίπεδα που ισχύουν διεθνώς στα περισσότερα μουσεία (40-60% Σ.Υ.) είναι ικανοποιητικά και δεν αποτελούν αίτιο για μηχανικές καταπονήσεις, χημική δραστηριότητα και βιολογική διάβρωση των συλλογών (εικ. 4). 10 Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κωδικοποίηση προτύπων σχετικής υγρασίας, σε επίπεδα της τάξεως του 55-60% και αργότερα του 55% ± 5%, έχουν μεταβληθεί σε ζώνες μεταβολών (ημερήσια και ετήσια). Ανάλογα με το σύνολο της συλλογής καθορίζεται ένα μέσο επίπεδο σχετικής υγρασίας και στη συνέχεια ανάλογα με το κέλυφος και το κλιματιστικό σύστημα, αναφερόμαστε πλέον σε επιτρεπτές ζώνες μεταβολών που δεν θα πρέπει να ξεπερνούν ± 10% Σ.Υ. ημερησίως. Συγχρόνως, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις συχνές μικρές μεταβολές (μικρότερες του ± 10% ημερησίως), ενώ για ειδικές περιπτώσεις, που απαιτούνται ακόμα πιο σταθερές συνθήκες, χρησιμοποιούνται συνθήκες μικροκλίματος. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 ICOM, Code of Ethics for Museums, Preservation Framework, Canadian Conservation Institute, 3 S. Harris, «A system approach to building assessment», Standards for Preservation and Rehabilitation, ASTM STP 1258, S. Kelley, American Society for Testing and Materials, 1996, σ M. Ryhl-Svendsen / L. Aasbjerg Jensen / T. Padfield, «Does a standard temperature need to be constant?», Going Green Conference, April 2009, British Museum (http://www.conservationphysics.org επίσκεψη 2/1/2010). 5 Ευγενία Σταματοπούλου, «Έκθεση και αποθήκευση μουσειακών αντικειμένων. Επιλογή και χρήση κατάλληλων κατασκευαστικών υλικών», Αρχαιολογία και Τέχνες 86 (2003), σ J. MacIntyre, Some Notes on Atmospheric Humidity in Relation to Works of Art, Courtauld Institute of Art, London 1934 or 1935 (αναφορά στο A.P. Laurie, «Atmospheric humidity and works of art», Museum Journal 35 (1935), σ ). 7 H. Plenderleith, Conservation of Antiquities and Works of Art, OUP, New York G. Thomson, Τhe Museum Environment, Butterworhts, London St. Michalski, «Relative humidity: a discussion of correct/incorrect values», ICOM Committee for Conservation, 10th Triennal Meeting, Washington DC, Preprints, τόμ. 2, 1993, σ D. Erhardt / M. Mecklenburg, «Relative humidity re-examined», στο A. Roy / P. Smith (επιμ.), Preventive Conservation: Practice, Theory and Research, Preprints of the Contributions to the Ottawa Congress, September 1994, London 1994, σ Bioclimatic Design of Art Galleries, Museums and Historical Buildings Evgenia Stamatopoulou The design of the indoor environment of edifices housing cultural uses, such as art galleries, museums and historical buildings, requires specialization and interdisciplinary cooperation, since it has to combine the best conditions, appropriate not only for the protection of the works of art but also for the conservation of the buildings themselves and the visitors comfort. Therefore, the parameters affecting the stability of the system are studied, its deterioration mechanism and its various interrelations are defined and explained, and, finally, a methodology for the optimum bioclimatic design is proposed. Furthermore, a survey of the course of standardizing the proper temperature, relative humidity and ventilation for the museum collections is presented as well as the parameters that have influenced their configuration. Finally, several active or passive methods for the control and management of the indoor environment of the museum-building are proposed. E.S. 102 τχ. 114 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ- ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ- ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ- ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (Β' μέρος) ευγενία σταματοπούλου Περιβαλλοντικός Μουσειολόγος Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης 01 Το Νέο Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Δ έ σ μ η 1 Δ έ σ μ η 2 Δ έ σ μ η 3 Δ έ σ μ η 4 Δ έ σ μ η 5 Δ έ σ μ η 6 Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4 Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Επιλογή χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 1 Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - μεθόδους ελέγχου υγρασίας εντός του κτηνοτροφικού κτηρίου - τεχνικές αερισμού - εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΛΥΦΟΣ κηλιακηενεργεια Για την επιτυχή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η διαμόρφωση του κελύφους του κτηρίου πρέπει να είναι τέτοια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή!

ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή! ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή! Πάνελ υπέρυθρης θέρµανσης ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: A. Προηγµένη τεχνολογία παραγωγής και εξοπλισµός Η χρήση της τεχνολογίας του FR4 πλαστικοποιηµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ

Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ Μ.Ν. Ασημακοπούλου, Α. Σπανού, Α. Σφακιανάκη, Ν. Γαιτάνη, Μ. Σανταμούρης Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλοι οι άνθρωποι εκτιμούν την άνεση που παρέχουν τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού. Τα περισσότερα συστήματα που εγκαταστάθηκαν πρίν τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ο τρόπος σχεδιασμού κτιρίων που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, τη θέση των χώρων και

Διαβάστε περισσότερα

Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού

Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού Η επιλογή ενός συστήματος κλιματισμού για μια επιχείρηση ή μια οικία είναι εξαιρετικά σημαντική απόφαση που επηρεάζει την ποιότητα ζωής & άνεση των διαμενόντων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ O φυσικός ή παθητικός δροσισμός βασίζεται στην εκμετάλλευση ή και στον έλεγχο των φυσικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στο κτήριο και το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ A. Λονδίνο B. Αθήνα A. Λονδίνο Απόσπασµα από το AIR POLLUTION του Henry C. Perkins, U.S., 1974 Σελίδες 332, 341, 342, 343 B. Αθήνα Στοιχεία ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέτρα για τα

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα θερµοκρασία που αντιπροσωπεύει την θερµοκρασία υγρού βολβού. Το ποσοστό κορεσµού υπολογίζεται από την καµπύλη του σταθερού ποσοστού κορεσµού που διέρχεται από το συγκεκριµένο σηµείο. Η απόλυτη υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε ψύξη με τον ήλιο και μειώστε την κατανάλωση έως και 60% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SOLARCOOL ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ

Κάντε ψύξη με τον ήλιο και μειώστε την κατανάλωση έως και 60% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SOLARCOOL ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Κάντε ψύξη με τον ήλιο και μειώστε την κατανάλωση έως και 60% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SOLARCOOL ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Η απόδοση του SolarCool προέρχεται από το φυσικό φαινόμενο της αυξημένης

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας ECOdry CN REC Αφυγραντήρες για συστήματα θέρμανσης Dehumidifiers ECOdry CN REC_Visual_1.1 Αφυγραντήρες ECOdry CN REC Πεδίο εφαρμογής: Αφύγρανση Εναλλαγή θερμότητας με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 5

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 5: Συστήματα μεταβλητής παροχής αέρα Κωνσταντίνος Παπακώστας Μηχανολόγων μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων.

5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων. 5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων. Η ψύξη ή δροσισμός ή ο κλιματισμός κτιρίων για να επιτευχθεί απαιτείται: α. η μελέτη και εφαρμογή των θερμοκρασιακών διακυμάνσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρυθρη Θέρμανση από την ΙnfraWell

Υπέρυθρη Θέρμανση από την ΙnfraWell ΦΕΒ. 2012-1/14 - Περιεχόμενα Υπέρυθρη Θέρμανση από την ΙnfraWell Θαλπωρή σαν να μας ζεσταίνει ο ήλιος. 4 Τεχνολογία και Λειτουργικότητα Η υψηλή Ελβετική τεχνολογία, πρωτοπορεί με προϊόντα μεγάλης εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ηµήτρης Μελάς Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας

Η ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ηµήτρης Μελάς Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας Η ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ηµήτρης Μελάς Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας Το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι ένα φυσικό φαινόµενο µε ευεργετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαίος έλεγχος του ηλιακού φωτός και θερμομόνωση

Κορυφαίος έλεγχος του ηλιακού φωτός και θερμομόνωση Ε ξ ο ι κ ο ν ό μ η σ η * Σ ε ι ρ ά Σημαντική εξοικονόμηση αποτελεσματική θερμομόνωση σημαίνει μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση. Με το, το κόστος ψύξης και θέρμανσης μειώνεται σημαντικά! Διαθέσιμα πάχη Διαμέρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Αρθρο προς δημοσίευση στο τεύχος 32 του περιοδικού «Περιβάλλον 21» Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μηχ/γος Μηχ/κος, Thelcon ΕΠΕ (www.thelcon.gr) Η ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906,

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, Cryologic Αρτέµιδος 119, Παλαιό Φάληρο 175 62 τηλ 210 98 37 940 fax 210 98 43 624 email info@cryologic.gr Σεµινάρια Cryologic Τα σεµινάρια

Διαβάστε περισσότερα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα n Διαπνέουσα θερμομόνωση n Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα n Εξοικονόμηση ενέργειας Ευχάριστο κλίμα για μιά ζωή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Υγρασία ονομάζουμε το νερό που βρίσκεται διαλυμένο στον αέρα της ατμόσφαιρας υπό μορφή υδρατμών.

Υγρασία ονομάζουμε το νερό που βρίσκεται διαλυμένο στον αέρα της ατμόσφαιρας υπό μορφή υδρατμών. ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ.. Οι αφυγραντήρες είναι συσκευές ειδικά σχεδιασμένες για να αφαιρούν την υγρασία από τον αέρα του χώρου. Λόγω του τρόπου που λειτουργούν (και που θα εξηγήσουμε παρακάτω), οι αφυγραντήρες καταναλώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΕΡΑ Η ελάχιστη αναγκαία ποσότητα νωπού αέρα για τον άνθρωπο ανέρχεται σε 1.8 m³/h ανά άτομο. Για να απομακρυνθούν

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT ENERGY DIVISION PROCCESS EQUIPMENT DESIGN LABORATORY Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια Ο όρος κτιριακή µόνωση αναφέρεται ευρέως σε κάθε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

"Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M

Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 2 η Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια του Έργου REPUBLIC-MED με θέμα: "Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 29 Μαΐου 2014, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Τα εξωτερικά κουφώματα (θύρες και παράθυρα) είναι τα δομικά στοιχεία που καλύπτουν τα ανοίγματα που αφήνουμε στους εξωτερικούς τοίχους του

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Airflow Optimization inside the Data Center

Airflow Optimization inside the Data Center Airflow Optimization inside the Data Center Athens, 10.10.2014 Ing. TUI Accredited Tier Designer Τι είναι ένα κέντρο δεδομένων «Ενα κτίριο ή μέρος ενός κτιρίου, τού οποίου η κύρια λειτουργία είναι να φιλοξενήσει

Διαβάστε περισσότερα

κτίρια Πράσινα κτίρια»

κτίρια Πράσινα κτίρια» Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα «Έξυπνο Σπίτι & Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας

3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας 3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας 1 Περιεχόμενα 3.1 Παράγοντες που συνιστούν το εσωτερικό περιβάλλον ενός κτηνοτροφικού κτηρίου... 3 3.2 Θερμότητα... 4 3.3

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc

Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc Αρχιτέκτων www.campit.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πανεπιστημιουπόλεις: Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΗΡΑ Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΗΡΑ Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΗΡΑ Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Υγρασία Όλα σχεδόν τα υλικά που χρησιμοποιούνται για

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 18 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ : 38% ΚΤΙΡΙΑ : 35% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : 27 % ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1ΤΙΠ/κατ.έτος ή 11630 kwh/κατ.έτος ΤΙΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. (αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Συμφωνίας Συνεργασίας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Υαλοπίνακες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. (αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Συμφωνίας Συνεργασίας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Υαλοπίνακες ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Συμφωνίας Συνεργασίας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Υαλοπίνακες 1. Περιγραφή κατηγοριών υαλοπινάκων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Χτίζοντας το Μέλλον» Συνολικά, επιλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ Ο ΗΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ για Μουσειακές Προθήκες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ για Μουσειακές Προθήκες ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ για Μουσειακές Προθήκες ANACO Museum Conservation Division, Λεωφ. Βουλιαγμένης 117 & Κρίτωνος 2, Γλυφάδα 16674, Αττική Τηλ: 210 96 00 915, Fax: 210 96 48 128, email: museums@anaco.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βραχόπουλος Μ. Γρ., Κωτσιόβελος Γ. Τρ. Τµήµα Τεχνολόγων Μηχανολόγων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Χαλκίδας, 344 Ψαχνά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Όλο και συχνότερα στις µέρες µας γίνεται λόγος για τις Αρχές της Βιοκλιµατικής Αρχιτεκτονικής και τις απαιτήσεις της για: Θερµοµόνωση Παθητικό αερισµό Όµως ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Γενικά περί ατµόσφαιρας Τι είναι η ατµόσφαιρα; Ένα λεπτό στρώµα αέρα που περιβάλει τη γη Η ατµόσφαιρα είναι το αποτέλεσµα των διαχρονικών φυσικών, χηµικών και βιολογικών αλληλεπιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Baumit open. Καινοτομία στην θερμομόνωση. Ιδέες με μέλλον.

Baumit open. Καινοτομία στην θερμομόνωση. Ιδέες με μέλλον. Baumit open Καινοτομία στην θερμομόνωση Ιδέες με μέλλον. Baumit open EΥΧΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα H σημασία της άνετης διαβίωσης στο εσωτερικό του σπιτιού δεν αναφέρεται συχνά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Με τον όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φως και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή

Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Σύστημα διπλών υαλοπινάκων από την Θερμοπλαστική Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς για θέρμανση και δροσισμό και βελτιώστε την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση www.iristem.cοm Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία : Ορισμένες Εφαρμογές στα Κτίρια Ανίχνευση ενεργειακών διαρροών, από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κόπωσης ο προσδιορισµός της καµπύλης Wöhler ενός υλικού µέσω της οποίας καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΕΙΣ ΒΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΦΑΣΕΙΣ ΒΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ο εναλλάκτης ψύξης ονομάζεται και εξατμιστής. Τούτο διότι στο εσωτερικό του λαμβάνει χώρα μετατροπή του ψυκτικού ρευστού, από υγρό σε αέριο (εξάτμιση) σε μια κατάλληλη πίεση, ώστε η αντίστοιχη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Η προληπτική συντήρηση

Η προληπτική συντήρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μάθε περισσότερα... Προληπτική

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας - Επεξεργασία Αέρα από την Toshiba

Εξοικονόμηση Ενέργειας - Επεξεργασία Αέρα από την Toshiba Εξοικονόμηση Ενέργειας - Επεξεργασία Αέρα από την Toshiba Φρέσκος Αέρας Εξαερισµός Σε ένα κλειστό θερμομονωμένο και κλιματιζόμενο κτίριο, εσωτερικός αέρας δεν μπορεί να ανανεωθεί από μόνος του, χωρίς μηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΗΣ ΚΑΠΕ. Ακτινοβολία Ψυκτικά.

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΗΣ ΚΑΠΕ. Ακτινοβολία Ψυκτικά. ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική του ατμοσφαιρικού αέρα

Θερμοδυναμική του ατμοσφαιρικού αέρα 6 Θερμοδυναμική του ατμοσφαιρικού αέρα 6. Θερμοδυναμικό σύστημα Κάθε ποσότητα ύλης που περιορίζεται από μια κλειστή (πραγματική ή φανταστική) επιφάνεια. Ανοικτό σύστημα: Αν από την οριακή αυτή επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση...

Ενεργειακή απόδοση... ... χάρη στο βελτιωµένο έλεγχο της ποιότητας του αέρα σε συστήµατα εξαερισµού και κλιµατισµού (EN 13779) 1 κύριος Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 06 I 2008 Συχνά

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Τι ονομάζεται θέση χημικής ισορροπίας; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η θέση της χημικής

Διαβάστε περισσότερα

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011»

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» 23 Νοεμβρίου 14 Μαΐου 2011 2012 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; κάποτε... η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης σήμερα... σήμερα ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σημαντικός ρυπαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Μία αλεπού και ένα τσακάλι που ζουν σε ένα οικοσύστημα ανήκουν: Α. Στον ίδιο πληθυσμό Β. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Μέρος 1 ο : Σύγκριση τοπικών και κεντρικών συστημάτων θέρμανσης "Μύρισε χειμώνας" και πολλοί επιλέγουν τις θερμάστρες υγραερίου για τη θέρμανση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχάλης Ν. Χριστόλης Πολιτικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος DEA Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα