ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥ- ΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥ- ΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ"

Transcript

1 ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ 41 ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥ- ΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ Μαρία Φερεντίνου, 1 Χρίστος Χαλκιάς 2 ΠΕΡIΛΗΨΗ Η χαρτογράφηση της επιδεκτικότητας σε εκδήλωση κατολίσθησης έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς οι κατολισθήσεις αποτελούν μια από τις σοβαρότερες φυσικές καταστροφές προκαλώντας ολοένα και περισσότερες απώλειες σε παγκόσμια κλίμακα. Ο εντοπισμός των ζωνών μεγάλης επιδεκτικότητας σε περιφερειακή κλίμακα καθώς και η διερεύνηση της ανθρώπινης παρουσίας σε αυτές τις ζώνες αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για τη διαχείριση της διακινδύνευσης έναντι των κατολισθήσεων. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια μεθοδολογία προσδιορισμού της επιδεκτικότητας σε εκδήλωση κατολίσθησης η οποία εφαρμόζει τη θεωρία της Ασαφούς Αναλυτικής Ιεράρχησης, με αξιοποίηση της γνώσης εμπειρογνωμόνων και πεδίο εφαρμογής την περιοχή της Πελοποννήσου. Αρχικά αναπτύσεται η μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε και στη συνέχεια γίνεται αποτίμηση της χωρικής κατανομής της επιδεκτικότητας σε εκδήλωση κατολίσθησης σύμφωνα με τον παραγόμενο χάρτη. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι ένα σημαντικό τμήμα ( ~ 5% της συνολικής έκτασης της περιοχής μελέτης) τοποθετείται στη ζώνη πολύ υψηλής επιδεκτικότητας η οποία εντοπίζεται κυρίως στη βόρεια και δυτική-κεντροδυτική Πελοπόννησο. Επιπρόσθετα επιχειρείται η ανίχνευση της ανθρώπινης παρουσίας (υψηλή πυκνότητα πληθυσμού) και βασικών υποδομών (κύριο οδικό δίκτυο) σε αυτή τη ζώνη υψηλής επιδεκτικότητας. Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί στο να συνεισφέρει στην αποτίμηση της διακινδύνευσης έναντι κατολίσθησης σε περιφερειακή κλίμακα καθώς η προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις κατάλληλες τροποποιήσεις για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Preliminary landslide risk assessment based on landslide susceptibility mapping - Application at regional scale Maria Ferentinou, Christos Chalkias ABSTRACT The mapping of landslide susceptibility at a regional scale is crucial, as landslides constitute one of the most severe natural hazards. The identification of the zones with high landslide susceptibility along with human presence in these zones is indispensable for landside risk management. In this paper a methodology for landslide susceptibility assessment which applies the theory of Fuzzy Analytic Hierarchy, is presented and tested in Peloponnese, Greece. The results of the analysis depict that a significant percentage of Peloponnese (~ 5% of the total area) is within very high susceptibility zone. These areas are located mainly in the north, west and central west part of the peninsula. Additionally, human presence is investigated in high and very high susceptibility zones, through population density, and b netsic road network. The present paper aims at contributing in landslide risk assessment evaluation, as the proposed methodology could be applied to meet regional conditions, in all Greece. 1. Εισαγωγή Αύξηση της αστικής τρωτότητας σε φυσικούς κινδύνους Η γρήγορη αύξηση του πληθυσμού παγκοσμίως οδηγεί στην όλο και μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού σε αστικές περιοχές. Αυτή η αύξηση και η δημογραφική πίεση οδηγεί στη γρήγορη και συνεχή αστικοποίηση. Σήμερα, σχεδόν το ½ του παγκόσμιου πληθυσμού (3 δις. το 2003), κατοικεί σε πόλεις, και αναμένεται ότι μέχρι το 2030 θα αυξηθεί κατά 2 δις. (UNDP 2004). Συχνά η αύξηση του πληθυσμού σχετίζεται με σημαντική αύξηση των ορίων του αστικού ιστού. Πολλές πόλεις βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες απειλούνται από φυσικούς κινδύνους, όπως σεισμοί, 1. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας, Ελλάδα. 2. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας, Ελλάδα.

2 42 ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, Ν ο 19, 2012, πλημμύρες, τυφώνες, κατολισθήσεις, ηφαιστειακές εκρήξεις κ.λπ. Η καταγραφή των φυσικών κινδύνων σε παγκόσμια κλίμακα παρουσιάζει μια εκθετική αύξηση των καταστροφών και των συνεπειών τους (EM-DAT 2003, MunichRe 2004). Σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1960 υπάρχει μια μεγάλη αύξηση σε καταστροφές, σημαντικά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη σχετική αύξηση του πληθυσμού. Η κλιματική αλλαγή, έχει ως άμεση συνέπεια τα αυξημένα πλημμυρικά φαινόμενα στην παράκτια ζώνη λόγω της αύξησης της στάθμης της θάλασσας, την αυξημένη εκδήλωση κυκλώνων και τυφώνων πέρα από τα όρια των τροπικών ζωνών, την όλο και πιο συχνή παρουσία κυμάτων καύσωνα, καθώς και την αύξηση της έντασης των φαινομένων El Nino και La Nina (IPCC 2001, IFRC 2003). Η μεγαλύτερη συχνότητα εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων οδηγεί σταδιακά και στην αύξηση των κατολισθήσεων. Περίπου το 50% των μεγάλων πόλεων παγκοσμίως βρίσκονται είτε σε περιοχές σεισμικά ενεργών τεκτονικών ζωνών, είτε σε ζώνες δράσης τροπικών κυκλώνων. Τα παραπάνω εμφανίζονται στις ανεπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες χώρες, έχουν όμως πολύ μεγαλύτερη έκταση στις αναπτυσσόμενες χώρες, στις οποίες εκτιμάται ότι οι απώλειες και οι καταστροφές λόγω φυσικών κινδύνων είναι 20 φορές μεγαλύτερες (Kreimer κ.ά. 2003). Εκτός από την αύξηση στην ένταση των κινδύνων, η αύξηση των καταστροφών οφείλεται σε σημαντικό βαθμό και στην αύξηση της τρωτότητας (vulnerability) των αστικών κοινωνιών. Σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 450 πόλεις με πληθυσμό πάνω από 1 εκατομύριο. Πολλές από αυτές αναπτύσσονται ραγδαία, συχνά χωρίς σχεδιασμό, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την έλλειψη χώρου. Συνεπώς υπάρχει αύξηση της πυκνότητας του πληθυσμού και παράλληλη κάλυψη περιοχών ακατάλληλων για δόμηση εκτεθειμένων σε συνθήκες κινδύνου (π.χ. περιοχές με απότομες κλίσεις, περιοχές ενεργών πλημυρικών πεδίων, περιοχές ενεργών ηφαιστείων κ.ά). Ως αποτέλεσμα αυτής της δημογραφικής πίεσης, η ανάπτυξη και κατασκευή έργων και υποδομών οδηγεί συχνά σε επεμβάσεις, σε περιοχές επιδεκτικές στην εκδήλωση κατολισθήσεων. Επιπρόσθετα η ανθρώπινη παρουσία είναι συχνή σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους συχνά σε περιοχές με απότομες κλίσεις, πλαγιές λόφων, παράκτιες περιοχές, ή σε περιοχές ευπαθείς σε διάβρωση κλπ. Οι αστοχίες εδαφών λόγω κατολισθήσεων είναι ένας από τους πιο σημαντικούς φυσικούς κινδύνους που αναμένεται να θέσει σε κίνδυνο αρκετές από τις νεότερες κατασκευές. Παράλληλα, με την κατασκευή κτιριακών έργων, σε ζώνες κατοικίας, αναπτύσεται και μια σειρά έργα υποδομής όπως οδικό δίκτυο, δίκτυο πεζοδρομίων, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, και δίκτυα κοινής ωφέλειας (Schwab κ.ά. 2005). Ιδιαίτερα η κατασκευή των δικτύων απαιτεί μεγάλες επεμβάσεις (εκσκαφές, διαμορφώσεις, τεχνητές επιχώσεις, κ.λπ.). Όλες αυτές οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις συνήθως συνεισφέρουν στην αστάθεια των πρανών. Οι τοπικές αρχές, ως υπεύθυνες για την προστασία των πολιτών από φυσικούς κινδύνους, στο πλαίσιο της διοικητικής τους διαίρεσης, υιοθετούν τη σύγχρονη αντίληψη για την διαχείριση καταστροφών η οποία είναι προσανατολισμένη στην πρόληψη και τον σχεδιασμό με στόχο την μείωση της αστικής τρωτότητας. Στο πλαίσιο του προληπτικού σχεδιασμού ακολουθείται μια αλληλουχία ενεργειών, όπως αυτή της χαρτογράφησης του κινδύνου, του προσδιορισμού της τρωτότητας, και τελικά στα πλαίσια της χαρτογράφησης της διακινδύνευσης και της ανάλυσης σεναρίων.

3 Η επιτυχής χρήση των νέων τεχνολογιών οι οποίες βασίζονται στη γεωπληροφορική αποτελεί σήμερα σημαντικό αρωγό για την εκτίμηση των συνθηκών που επικρατούν σε ένα γεωπεριβάλλον το οποίο απειλείται ή και καταστρέφεται. Το ενδιαφέρον των γεωεπιστημόνων στρέφεται στην ανάπτυξη μοντέλων για την εκτίμηση της χωρικής διασποράς των φυσικών κινδύνων, την διαχείριση της διακινδύνευσης και στην συνέχεια την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης. Από πολλούς ερευνητές έχει προταθεί μια σειρά μεθοδολογικών προσεγγίσεων προκειμένου να προσδιοριστεί ο κίνδυνος έναντι κατολισθήσεων. Βασική επιδίωξη είναι η παραγωγή χαρτών οι οποίοι ζωνοποιούν τις περιοχές υπό διερεύνηση ανάλογα με την ένταση του αναμενόμενου κινδύνου σε κατολίσθηση. Ο βαθμός αυτός προσδιορίζεται σύμφωνα με τις γεωλογικές, γεωμορφολογικές, μορφομετρικές και γεωτεχνικές συνθήκες ανεξάρτητα από την κλίμακα μελέτης. O όρος επιδεκτικότητα (susceptibility) σε εκδήλωση κατολίσθησης σχετίζεται άμεσα με το φυσικό κίνδυνο και ορίζεται ως η πιθανότητα εμφάνισης ενός κατολισθητικού συμβάντος (Dai κ.ά. 2002). Υπάρχει σημαντική σχετική βιβλιογραφία (Carrara 1991, Leroi 1996, Soeters και Van Western 1996, Aleotti και Chowdhury 1999, Guzzetti κ.ά. 1999, Van Western 2003, Lee και Jones 2004), όπου δίνεται εκτενής παρουσίαση των μεθόδων. Οι ποιοτικές μέθοδοι χαρτογράφησης (Corominas κ.ά. 1990, Hearn 1995, Pellegrini και Surian 1996) προσδιορίζουν τον κίνδυνο των κατολισθήσεων μελετώντας την κατανομή παλαιότερων συμβάντων κατολισθήσεων, με άμεσες (άμεση χαρτογράφηση) ή έμμεσες μεθόδους (λογικά αναλυτικά μοντέλα). Έχουν προταθεί ποσοτικές μέθοδοι χαρτογράφησης του κινδύνου έναντι κατολίσθησης, ως πλέον αντικειμενικές. Στις μεθόδους αυτές συμπεριλαμβάνονται μέθοδοι διμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης (Chang και Kim 2004, Jurko κ.ά. 2006), ή πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης (Gorsevski κ.ά. 2006, Santacana κ.ά. 2003, Ayalew και Yamagishi 2005, Zhu και Huang 2006, Pan κ.ά. 2008, Jiménez-Perálvarez 2009) οι οποίες συνδυάζουν ένα μεγάλο αριθμό παραμέτρων και παράγουν μια σχέση πρόβλεψης νέων συμβάντων συσχετίζοντας τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που εμπλέκονται και τη θέση συμβάντων κατολισθήσεων. Στις ποσοστικές μεθόδους περιλαμβάνονται οι ντετερμινιστικές (Van Westen και Terlien 1996, Miller και Sias 1998, Sakellariou και Ferentinou 2001, Thiebes κ.ά. 2007, Magliulo κ.ά. 2008) και οι πιθανολογικές (Jibson κ.ά. 2000, Dussauge-Peisser κ.ά. 2002, Pathak κ.ά. 2006) γεωτεχνικές μέθοδοι. Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα αποτελούν επίσης μια μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιείται ευρέως σε θέματα εκτίμησης της επιδεκτικότητας έναντι κατολισθήσεων (Ercanoglu και Gokceoglu 2001, Ermini κ.ά. 2005, Melchiore κ.ά. 2006, Ferentinou και Sakellariou 2005). Σύμφωνα με αυτήν, κατασκευάζεται ένας υπολογιστικός μηχανισμός ο οποίος δημιουργεί ένα χάρτη απεικονίζοντας πολυπαραμετρικά δεδομένα από έναν πολυπαραμετρικό χώρο πληροφορίας σε έναν άλλο, χρησιμοποιώντας έναν πληθυσμό συμβάντων κατολισθήσεων. Στην Ελλάδα το πρόβλημα των κατολισθήσεων είναι αρκετά έντονο, συχνά όμως δεν αναδεικνύεται ως ιδιαίτερος φυσικός κίνδυνος δεδομένου ότι καλύπτεται πολλές φορές όσον αφορά στις δυσμενείς επιπτώσεις του από άλλους φυσικούς κινδύνους (π.χ. σεισμούς, πλημμύρες, διαβρώσεις) ή εντάσσεται στο πλαίσιο μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας των διάφορων τεχνικών έργων ή άλλων σχεδιασμών. Η Ελλάδα εμφανίζεται να βρίσκεται στη ζώνη μεσαίου κινδύνου ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ 43

4 44 ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, Ν ο 19, 2012, (Nadim κ.ά. 2006). Προηγούμενες εργασίες στον ελληνικό χώρο εστιάζουν στη συσχέτιση των κατολισθήσεων με την υποκείμενη γεωλογική-γεωτεκτονική δομή και με τεχνικά έργα (βλ., μεταξύ άλλων, Κούκης 1980, Κούκης και Ρόζος 1982, Μαρίνος κ.ά. 1986), ενώ υπάρχουν και ερευνητικές προσπάθειες σε περιφερειακή και εθνική κλίμακα (Ζιούρκας 1989, Κουκής και Ζιούρκας 1989, Gournellos κ.ά. 2006, Ladas κ.ά. 2007). Η διακινδύνευση από κάποια φυσική καταστροφή, επομένως και από την εκδήλωση κατολίσθησης, εξαρτάται από την επικινδυνότητα του φαινομένου, την πιθανότητα δηλαδή κινδύνου, την τρωτότητα του χώρου και την έκθεσή του στο φαινόμενο (Hervas 2007). Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η αποτίμηση της διακινδύνευσης από κατολίσθησεις στην περιοχή μελέτης η οποία υλοποιήσθηκε κυρίως με τον υπολογισμό της επιδεκτικότητας σε εκδήλωση κατολίσθησης (πιθανότητα εμφάνισης) και δευτερευτόντως με την προκαταρτική αξιολόγηση της έκθεσης στο φαινόμενο. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η παρούσα εργασία στοχεύει στην παρουσίαση μιας μεθοδολογίας για την χαρτογράφηση της επιδεκτικότητας έναντι κατολισθήσεων σε μέση κλίμακα. Έτσι, με την προτεινόμενη μεθοδολογία, υιοθετείται ένα λογικό αναλυτικό μοντέλο ασαφούς αναλυτικής ιεράρχησης το οποίο εφαρμόζεται στην Πελοπόννησο, για την αποτίμηση της επιδεκτικότητας, σε πρώτο επίπεδο και της διακινδύνευσης σε δεύτερο, εξετάζοντας τα στοιχεία υπό κίνδυνο, όπως η ανθρώπινη παρουσία και το κύριο οδικό δίκτυο. 2. Περιοχή Μελέτης Δεδομένα Περιοχή Μελέτης Η προτεινόμενη μεθοδολογία εφαρμόζεται στην Πελοπόννησο, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη χερσόνησο στην Ελλάδα. Διοικητικά η χερσόνησος αυτή περιλαμβάνει μία από τις περιφέρειες της Ελλάδας (περιφέρεια Πελοποννήσου) και τμήμα της περιφέρειας Δ. Ελλάδας. Βρίσκεται στο νότιο άκρο της Ελλάδας (Εικ. 1), και συνδέεται με τη Στερεά Ελλάδα μέσο του Ισθμού της Κορίνθου. Η συνολική επιφάνεια της Πελοποννήσου είναι km 2 και ο πληθυσμός της αποτελείται από κατοίκους σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Διοικητικά υποδιαιρείται σε επτά νομούς (Αργολίδας, Αρκαδίας, Ηλίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας). Η Πελοπόννησος είναι μια περιοχή η οποία έχει πληγεί ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία από την εκδήλωση φυσικών καταστροφών (σεισμοί, κατολισθήσεις, πυρκαγιές). Υψηλές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πολλές ροές και ολισθήσεις κορημάτων καθώς και λασποροές στη βόρεια (Stournaras κ.ά. 1998, Rozos κ.ά. 2009) και δυτική Πελοπόννησο, ειδικά στο Νομό Ηλείας, ο οποίος έχει πληγεί και απο πυρκαγιές, το καλοκαίρι του Οι σεισμοί έχουν επίσης προκαλέσει την εκδήλωση συμβάντων κατολισθήσεων πρόσφατα κυρίως στη βόρεια και βορειοδυτική Πελοπόννησο (Papathanasiou 2010), αλλά και παλαιότερα (Koukouvelas και Doutsos 1996), όπου η εκδήλωση των φαινομένων κατολισθήσεων συνδέεται με την παρουσία μεγάλων σεισμικά ενεργών τεκτονικών δομών. Θεωρώντας τις γεωλογικές και γεωμορφολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, οι αστοχίες βραχωδών ή εδαφικών πρανών είναι ένας απο

5 ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ 45 Εικόνα 1. Περιοχή μελέτης και δεδομένα συμβάντων κατολισθήσεων τους σημαντικούς φυσικούς κινδύνους για την προστασία των πολιτών αλλά και για το σχεδιασμό και τη διαχείριση της διακινδύνευσης. Το κλίμα στην περιοχή είναι μεσογειακού τύπου με ζεστό και ξηρό καλοκαίρι μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου, και υγρό φθινόπωρο, χειμώνα και άνοιξη. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής κυμαίνεται από 339 mm έως 1655 mm και παρουσιάζει χωρική μεταβολή με μέγιστες τιμές στο δυτικό τμήμα της Πελοποννήσου. Η γεωμορφολογία της Πελοποννήσου είναι σύνθετη, με ορεινό ανάγλυφο στο εσωτερικό, γενικά ηπιότερο στις παράκτιες περιοχές. Συχνά όμως διακόπτεται από απότομες πλαγιές στα νότια, ενώ χαρακτηριστικές είναι οι λιμνοθάλασσες στα δυτικά και οι απόκρημνες ακτές στα νοτιοανατολικά. Το όρος Ταΰγετος είναι το ψηλότερο με υψόμετρο 2409 m. Το υδρογραφικό δίκτυο είναι καλά ανεπτυγμένο, και ελέγχεται επίσης από την ρηξιγενή τεκτονική. Γεωλογικά, το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής μελέτης καλύπτεται από τις ζώνες Γαβρόβου-Τριπόλεως και Ωλονού-Πίνδου, δευτερευόντως δε από την Ιόνιο και την Πελαγονική ζώνη. Πρόσφατα ιζήματα του Νεογενούς και του Τεταρτογενούς καλύπτουν τα αλπικά πετρώματα. Η περιοχή της Πελοποννήσου ανήκει σε μια ενεργή τεκτονικά ζώνη, στην οποία η παραμόρφωση εκφράζεται μέσω δομών ρηξιγενούς και πτυχογόνου τεκτονικής. Η μέγιστη αναμενόμενη σεισμική επιτάχυνση κυμαίνεται από 0.05 m/sec 2 σε 3.95 m/sec 2, με τις μέγιστες τιμές να έχουν καταγραφεί στη δυτική Πελοπόννησο. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η περιοχή έρευνας αποτελεί μια σύνθετη φυσιογραφική

6 46 ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, Ν ο 19, 2012, ενότητα στην οποία το σύνολο των παραγόντων που συνεισφέρουν στην εκδήλωση των κατολιθήσεων παρουσιάζουν μεγάλη χωρική μεταβολή. Μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου καλύπτεται από αγροτικές και ημιαγροτικές χρήσεις. Στην παράκτια ζώνη επικρατεί η αστική χρήση κυρίως στο βόρειο και δυτικό τμήμα της χερσονήσου, ενώ σημαντική είναι και η δασοκάλυψη κυρίως στο κεντρικό τμήμα. Προετοιμασία των δεδομένων παραγόντων που σχετίζονται με την εκδήλωση κατολισθήσεων Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες οι οποίοι συνεισφέρουν στην εκδήλωση κατολισθήσεων και χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία είναι η κάλυψη γης, η γεωλογία, η βροχόπτωση, η μέγιστη αναμενόμενη σεισμικη επιτάχυνση, το υψόμετρο, η κλίση (όπου αναφέρεται παρακάτω θα εννοείται η μορφολογική κλίση) και ο προσανατολισμός (Πίνακας 1). Αναφορικά με τη δημιουργία του αρχείου των σημαντικών κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή μελέτης αξιοποίήθηκαν στοιχεία από προηγούμενες έρευνες (Φερεντίνου 2004, Gournellos κ.ά. 2006) καθώς και ο κατάλογος κατολισθήσεων του ΙΓΜΕ με χρονική περίοδο αναφοράς (ΙΓΜΕ 2010). Τα στοιχεία αυτά αφορούν μεγάλα συμβάντα σε εθνικό επίπεδο των οποίων η καταγραφή συνδέεται με αστοχίες στο οδικό δίκτυο ή σε κάποιον οικισμό (Koukis κ.ά. 1997). Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, η ανθρώπινη παρουσία και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτήν αποτελούν κύριους παράγοντες που εντείνουν το φαινόμενο των κατολισθήσεων. Επίσης καθοριστική είναι και η επίδραση της βλάστησης. Σε πολλές περιπτώσεις ευνοεί την ευστάθεια των πρανών συμβάλλοντας στην αποστράγγιση μέρους του νερού μέσω του ριζικού συστήματος των δέντρων και περιορίζοντας τη διαβρωτική δράση των επιφανειακών υδάτων. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου η παρουσία της βλάστησης μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες. Στα απότομα πρανή από ημισυνεκτικά ή και συνεκτικά πετρώματα με έντονες και δυσμενή προσανατολισμού διακλάσεις η απολέπισή τους π.χ. επιταχύνεται με τη δημιουργία από το ριζικό σύστημα εφελκυστικών τάσεων κατά μήκος των επιφανειών ασυνέχειας. Γίνεται κατανοητό λοιπόν πως η γνώση των χρήσεων γης στη περιοχή μελέτης κρίνεται απαραίτητη. Ο χάρτης χρήσεων γης αντλήθηκε από το Corine Land Cover, και η περιοχή μελέτης κατηγοριοποιήθηκε σε τέσσερεις βασικές κατηγορίες χρήσεων γης (Heyman κ.ά. 1994). Το επίπεδο πληροφορίας που συνδέεται με τη γεωλογική πληροφορία προήλθε από τον γεωλογικό χάρτη του (κλίμακα 1: , ΙΓΜΕ 1983). Η πλειονότητα των υφιστάμενων κατολισθήσεων συνδέεται κυρίως με τους σχηματισμούς του φλύσχη και της μεταβατικής σειράς προς το φλύσχη, τα νεογενή και τα κορήματα κλιτύος. Οι δονήσεις-μικροδονήσεις που προκαλούνται από σεισμούς δημιουργούν εντατική κατάσταση στα πρανή και ιδιαίτερα τα βραχώδη με ισχυρές κλίσεις και δυσμενή προσανατολισμό των επιπέδων ασυνεχειών. Παρατηρήσεις υπαίθρου και καταγραφές δείχνουν ότι οι κατολισθήσεις και η ρωγμάτωση φυσικών και τεχνητών πρανών σε ισχυρούς σεισμούς είναι συχνά φαινόμενα. Για την εκτίμηση της μέγιστης αναμενόμενης σεισμικής επιτάχυνσης και την ενσωμάτωσή της στην ανάλυση ως έναυσμα κίνησης υιοθετήθηκε ο χάρτης με την αναμενόμενη τιμή της μέγιστης κορυφαίας οριζόντιας εδαφικής επιτάχυν-

7 ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ 47 σης για πιθανότητα υπερβάσεως 10 % σε 50 έτη ή περίοδο επανάληψης της τάξεως των 450 ετών (όπως παρουσιάζεται στους Γκαζέτας και Μπουκουβάλας 1992). Tα επιφανειακά και υπόγεια, ύδατα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εκδήλωση κατολισθήσεων με τον κορεσμό και τη φόρτιση των γεωυλικών, τη δημιουργία υδροστατικών πιέσεων, την αυξομείωση της πίεσης των πόρων, την εσωτερική διάβρωση τις υποσκαφές, τις διαβρωτικές-αποσαθρωτικές διεργασίες, τη χαλάρωση των πετρωμάτων κατά μήκος των επιφανειών ασυνέχειας με τη συνεχή διεύρυνση και μεταβολή του όγκου στην περίπτωση δημιουργίας παγετού κ.λπ. Σε μεγάλο ποσοστό οι έντονες βροχοπτώσεις δίνουν το έναυσμα κατολισθήσεων. Χρησιμοποιήθηκε ο βροχομετρικός χάρτης της Ελλάδας (με βάση στοιχεία της ΔΕΗ για το διάστημα από από Κουκής και Σαμπατακάκης 2007). Το μορφολογικό ανάγλυφο μιας περιοχής είναι αποτέλεσμα των γεωλογικών και κλιματικών διεργασιών που έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν. Τα δεδομένα αναγλύφου που χρησιμοποιήθηκαν είναι δεδομένα Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), για την παραγωγή του Ψηφιακού Μοντέλλου Εδάφους (ΨΜΕ). Τα δεδομένα υψομέτρου είναι χρήσιμα για την ταξινόμηση του τοπικού αναγλύφου και την διάκριση σημείων μέγιστων και ελάχιστων υψών (Ayalew και Yamagishi 2005). Τα περισσότερα συμβάντα κατολισθήσεων εκδηλώθηκαν σε υψόμετρα μικρότερα των 880 m. Πολλοί ερευνητές διατυπώνουν ότι μεταξύ των παραγόντων που είναι ισχυροί για την εκτίμηση του κινδύνου κατολισθήσεων, η κλίση είναι η πιο σημαντική (Guzzetti κ.ά. 1999, Lee και Min 2001). Συνεπώς η κλίση των πρανών είναι από τους παράγοντες που εμπεριέχονται στην διαδικασία δημιουργίας χαρτών εκτίμησης επιδεκτικότητας (Duman κ.ά. 2005). Το πλήθος των συμβάντων κατολισθήσεων στην περιοχή έρευνας, σύμφωνα με τις υφιστάμενες καταγραφές, εκδηλώνεται σε περιοχές μέσης και μεγάλης κλίσης. Ο προσανατολισμός των πρανών παίζει καθοριστικό ρόλο στο είδος της βλάστησης που αναπτύσσεται σ αυτά, μιας και από αυτόν επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό η ποσότητα ηλιακής ενέργειας που δέχονται. Έτσι τα πρανή με νοτιοδυτικό προσανατολισμό (στο βόρειο ημισφαίριο) είναι αυτά που ευνοούνται από την ηλιακή ακτινοβολία, σε σχέση με τα βόρειου προσανατολισμού, όσον αφορά στην ανάπτυξη της βλάστησης και της καλλιέργειας. Δεδομένου ότι το είδος της βλάστησης ενός πρανούς επηρεάζει το φαινόμενο της κατολίσθησης (μεταξύ άλλων) είναι φανερό Πίνακας 1. Παράγοντες οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση διακινδύνευσης Επίπεδα πληροφορίας Παράμετρος Πηγή δεδομένων Χωρική δομή Τοπογραφικός χάρτης Υψόμετρο Δεδομένα SRTM Ψηφιδωτή Γωνία κλίσης Δεδομένα από ΨΜΕ Ψηφιδωτή Προσανατολισμός Δεδομένα από ΨΜΕ Ψηφιδωτή Μέγιστη αναμενόμενη Μέγιστη αναμενόμενη Χάρτης μέγιστης Διανυσματική σεισμική επιτάχυνση σεισμική επιτάχυνση αναμενόμενης σεισμικής επιτάχυνσης, (1992) ΤΕΕ Χάρτης κατανομής Μέσο ετήσιο ΔΕΗ ( ) Διανυσματική βροχοπτώσεων ύψος βροχής Γεωλογικός Χάρτης Λιθολογία Γεωλογικός Χάρτης Διανυσματική της Ελλάδας (ΙΓΜΕ) Χάρτης Κάλυψης Γης Κάλυψη Γης Corine Χρήσεις Γης Διανυσματική

8 48 ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, Ν ο 19, 2012, πως η απεικόνιση του αζιμούθιου είναι απαραίτητη. Πολλές κατολισθήσεις στην Πελοπόννησο εκδηλώνονται σε πρανή με νότιο και δυτικό προσανατολισμό. 3. Χαρτογράφηση επιδεκτικότητας σε εκδήλωση κατολίσθησης Η μέθοδος της ασαφούς αναλυτικής ιεράρχησης Η μέθοδος αναλυτικής ιεράρχησης (ΑΙ) προτάθηκε από τον T.L. Saaty κυρίως για να υποστηρίξει πολύπλοκα προβλήματα απόφασης (Saaty 1980). Η μέθοδος ΑΙ σχεδιάστηκε για υποβοηθήσει τους επιφορτισμένους με την λήψη αποφάσεων να συνδυάσουν ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. Έχει εφαρμοστεί σε θέματα βιομηχανίας, οικολογίας, περιβαλλοντικά θέματα, κοινωνιολογικά (μεταξύ άλλων Brent κ.ά. 2007, Dey και Ramcharan 2008, Gorsevski κ.ά. 2006, Juan κ.ά. 2004, Sredjevic κ.ά. 2008) αλλα και σε θέματα εκτίμησης κινδύνου κατολισθήσεων (Intarawichian και Dasananda 2010). Τα δύο βασικά μειονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι αφενός δεν μπορεί να διαχειριστεί την ασάφεια των δεδομένων (Cheng και Mon 1994) και αφετέρου έχει μια αυστηρή κλίμακα μετρήσεων (Mikhailov 2003). Στη συνέχεια προτάθηκε η Ασαφής Αναλυτική Ιεράρχηση (ΑΑΙ), που συνδυάζει την ΑΙ με ασαφή σύνολα (Zadeh 1965), για να ενσωματώσει στη μέθοδο την ασάφεια ως προς τις επιλογές (Saaty 1977, Banai 1993). Στην παρούσα εργασία υιοθετήθηκε αυτή η μέθοδος για την ανάπτυξη του χάρτη εκτίμησης επιδεκτικότητας έναντι κατολισθήσεων στην Πελοπόννησο, σύμφωνα με την γνώμη τριών εμπειρογνωμόνων εκπεφρασμένη μέσω ασαφών αριθμών. Στην ΑΙ ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: (α) δημιουργία ιεραρχικής δομής, (β) κανονικοποίηση των ιδιοτήτων κάθε παραμέτρου, (γ) σύγκριση αυτών των παραμέτρων ανά ζεύγη και προσδιορισμός των συντελεστών βαρύτητας και (δ) σταθμισμένη άθροιση των παραμέτρων για τη δημιουργία του τελικού αποτελέσματος. Για την ιεραρχική δομή ακολουθείται η πρόταση του Saaty (1980), έτσι όπως διατυπώθηκε από τον Malczewski (1999). Η ιεραρχική αυτή δομή έχει ως αρχικό επίπεδο (επιδιωκόμενο στόχο) την αποτίμηση της επιδεκτικότητας, η οποία δομείται από κριτήρια, τα οποία με τη σειρά τους δομούνται από κλάσεις-κατηγορίες. Τέλος οι κλάσεις αυτές καταγράφονται στα στοιχεία χωρικής αναφοράς (χωρικές μονάδες) τα οποία τοποθετούνται στο κατώτερο επίπεδο της ιεραρχίας (Boroushaki και Malczewski 2008). Η στάθμιση των κλάσεων για κάθε παράμετρο στηρίζεται σε σύγκρισή τους ανά ζεύγη. Έστω ότι υπάρχουν n κατηγορίες σε πρώτο επίπεδο υλοποιείται μια σύγκριση n n ζευγών και δημιουργείται το αντίστοιχο μητρώο M, βλ. Εξ.(1). (1) Οπου a i,j προκύπτει απο την σύγκριση της σχετικής βαρύτητας των δύο παραμέτρων σύμφωνα πάντα με την ιεραρχία που υιοθετείται. Κάθε σύγκριση

9 ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ 49 απαντά σε δύο ερωτήματα προσδιορίζοντας τη σχετική βαρύτητα της μιας μεταβλητής ως προς την άλλη. Στην ΑΙ χρησιμοποιείται μια κλίμακα: {9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9} (Πίνακας 2). Η τιμή 9 αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη βαρύτητα σε σχέση με την παράμετρο ή την κατηγορία με την οποία συγκρίνεται, η τιμή 1 αντιστοιχεί σε ίδια βαρύτητα ενώ η τιμή 1/9 αντιστοιχεί στη μικρότερη σχετική βαρύτητα. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας οι απόψεις των εμπειρογνομώνων κωδικοποιήθηκαν μέσω των ασαφών συνόλων για κάθε κατηγορία και κάθε παράγοντα. Πίνακας 2. Ασαφείς μεταβλητές και ασαφείς αριθμοί Ασαφείς μεταβλητές (επιδεκτικότητα) Ασαφείς αριθμοί Ασαφής συνάρτηση Πολύ υψηλή (ΠΥ) (7,10,10,10) Υψηλή (Υ) (5,7,7,10) Μέση (M) (2,5,5,8) Χαμηλή (Χ) (0,3,3,5) Πολύ χαμηλή (ΠΧ) (0,0,0,3) Στους Πίνακες 3 και 4 καταγράφεται η γνώμη των εμπειρογνωμόνων καθώς και τα βάρη των παραγόντων και των κατηγοριών των παραγόντων. Σύμφωνα με τον Πίνακα 4, οι παράγοντες βροχόπτωση, κλίση, γεωλογία, μέγιστη αναμενόμενη σεισμική επιτάχυνση, αναγνωρίστηκαν ως αυτοί με τη μεγαλύτερη βαρύτητα σύμφωνα με την προσέγγιση ΑΑΙ. Το τελικό αποτέλεσμα προκύπτει απο το άθροισμα των σταθμισμένων παραγόντων, όπου κάθε παράγοντας πολλαπλασιάζεται με το σταθμισμένο βάρος (Εξ. 2) (Malczewski 1999), (2) όπου S FAHP είναι η τελική τιμή για κάθε pixel, w i είναι το βάρος για κάθε παράγοντα και f i είναι η σταθμισμένη τιμή για κάθε κατηγορία παράγοντα. Ο τελικός χάρτης εκτίμησης επικινδυνότητας έναντι κατολισθήσεων απεικονίζει τη χωρική κατανομή αυτής της τιμής στη χερσόννησο της Πελοποννήσου.

10 50 ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, Ν ο 19, 2012, Πίνακας 3. Κατηγορίες, επιδεκτικότητας σε κατολίσθηση, ασαφείς τιμές και βάρη ΑΑΙ για τις παραμέτρους που σχετίζονται με την ανάλυση κατολισθήσεων. Παράμετροι Κατηγορίες (Εμπειρογνώμονες), Βάρη ΑΑΙ ΑσαφήςΤιμή Κάλυψη Γης Τεχνητές επιφάνειες (Υ,M,M) 0.37 Αγροτικές εκτάσεις (M,Υ, Υ) 0.41 Δασικές/Φυσικές εκτάσεις (Χ,Χ,M) 0.22 Γεωλογία Φυλλίτες/ γνεύσιοι (Χ,M,Χ) 0.08 Ασβεστόλιθοι (Χ,Χ,Χ) 0.06 Σχιστόλιθοι (M,M,M) 0.11 Νεογενή (Υ,ΠΥ,M) 0.16 Τεταρογενή (Υ,ΠΥ,M) 0.16 Φλύσχης (ΠΥ,ΠΥ,ΠΥ) 0.22 Μεταβατική σειρά (M,Χ,M) 0.10 Βροχόπτωση <750 mm (Χ,ΠΧ,M) mm (M,Χ,Υ) mm (M,M, Υ) mm (Υ,Υ,ΠΥ) 0.26 >1170 mm (ΠΥ,ΠΥ,ΠΥ) 0.30 Μέγιστη αναμενόμενη <2.20 m/s 2 (Χ,ΠΧ, Χ) 0.08 σεισμικη επιτάχυνση m/s 2 (Χ,Χ,Χ) m/s 2 (M,M,M) m/s 2 (Υ,Υ, Υ) 0.28 >3.10 m/s 2 (ΠΥ,ΠΥ,ΠΥ) 0.35 Υψόμετρο <132 m (Χ,ΠΧ,Χ) m (Χ,Χ,M) m (Υ,M,M) m (Μ,Υ,Υ) 0.26 >880 m (M,ΠΥ,Υ) 0.29 Κλίση <2 o (ΠΧ,ΠΧ, Χ) o (Χ,Χ,Χ) o (M,M,M) o (Υ,Υ,Υ) 0.28 >15 o (ΠΥ,ΠΥ,ΠΥ) 0.36 Διεύθυνση κλίσης Επίπεδη (Χ,ΠΧ,M) 0.11 Βόρεια (Υ,Υ,M) 0.24 Ανατολική (M,M,M) 0.19 Νότια (M,M,M) 0.19 Δυτική (Υ,Υ,Υ) 0.27 ΠΧ: Πολύ χαμηλή, Χ: Χαμηλή, Μ: Μεσαία, Υ: Υψηλή, ΠΥ: Πολύ υψηλή. AAI: Ασαφής αναλυτική ιεράρχηση.

11 ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ 51 Πίνακας 4. Βάρη για κάθε παράμετρο σύμφωνα με την αξιολόγηση των έμπειρογνωμόνων και την Ασαφή Αναλυτική Ιεράρχηση (AAI) Παράμετροι Βαρύτητα παραμέτρων σύμφωνα Βάρη παραμέτρων σύμφωνα με την αξιoλόγηση εμπειρογνωμόνων με την AAI Κάλυψη γης (M,M,Υ) 0.11 Γεωλογία (ΠΥ, ΠΥ,Υ) 0.17 Βροχοπτωση (ΠΥ, ΠΥ,ΠΥ) 0.18 Μέγιστη αναμενόμενη σεισμική επιτάχυνση (Υ,Υ, Υ) 0.15 Υψόμετρο (M, Χ,Υ) 0.09 Κλίση (ΠΥ,ΠΥ,ΠΥ) 0.18 Διεύθυνση κλίσης (Υ,M,M) 0.12 ΠΧ: Πολύ χαμηλή, Χ: Χαμηλή, Μ: Μεσαία, Υ: Υψηλή, ΠΥ: Πολύ υψηλή. Η διαβάθμιση της επιδεκτικότητας έναντι του κινδύνου κατολισθήσεων για την Πελοπόννησο όπως υπολογίστηκε μέσω της μεθόδου ΑΑΙ απεικονίζεται στην Εικόνα 2. Για τον έλεγχο και την επικύρωση του μοντέλου πραγματοποιήθηκε κατηγοριοποιήση του χάρτη εκτίμησης κινδύνου κατολισθήσεων σε κατηγορίες πολύ μικρής έως μικρής, μέσης, μεγάλης και πολύ μεγάλης επιδεκτικότητας, χρη- Εικόνα 2. Χάρτης ζωνών επιδεκτικότητας κατολισθήσεων στην Πελοπόννησο.

12 52 ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, Ν ο 19, 2012, σιμοποιώντας κατηγοριοποίηση με βάση την τυπική απόκλιση (Ayalew κ.ά. 2005). Η υπέρθεση του χάρτη με τις καταγραφές συμβάντων κατολισθήσεων έδειξε ότι ~ 70% από αυτά βρίσκονται στις ζώνες που έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες μεγάλης και πολύ μεγάλης επιδεκτικότητας από το προτεινόμενο μοντέλο. Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ένα μοντέλο με ικανοποιητική ακρίβεια στα πλαίσια της κλίμακας εργασίας. Φαίνεται δε ότι η αξιοποίηση των εμπειρογνωμόνων βοηθά στην εξομάλυνση ασαφειών ή και ελλείψεων στα δεδομένα τα οποία οφείλονται στην κλίμακα εργασίας. 4. Γεωγραφική κατανομή της διακινδύνευσης Σύμφωνα με τον ορισμό των Ηνωμένων Εθνών (UNDRO 1979), η διακινδύνευση προσδιορίζεται από τρείς παράγοντες: τον κίνδυνο (πιθανότητα εκδήλωσης ενός καταστροφικού φαινομένου), τα στοιχεία υπό κίνδυνο και την τρωτότητα. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μια προκαταρκτική ανάλυση διακινδύνευσης, με στόχο να αναδείξει κύριες τάσεις περισσότερο από το να εκτιμήσει με ακρίβεια τη διακινδύνευση σε κάθε θέση στην περιοχή έρευνας. Η διακινδύνευση αναφέρεται στις αναμενόμενες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές αλλά και σε οικονομικές καταστροφές, ενώ η τρωτότητα αναφέρεται στο βαθμό βλάβης των στοιχείων υπό κίνδυνο (Coburn κ.ά. 1991, Glade 2003). Πολλοί συγγραφείς έχουν ενσωματώσει την έννοια της τρωτότητας στην ανάλυση διακινδύνευσης έναντι κατολισθήσεων (Brabb 1984, Hearn και Griffith 2001, Leone κ.ά. 1996, Leroi 1996). Πρόκειται όμως για μια παράμετρο η οποία είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί καθώς οι κατολισθήσεις είναι πολύπλοκες διεργασίες και μπορεί να έχουν πολλές και σε διαφορετικά επίπεδα συνέπειες. Το πρώτο βήμα για την προκαταρκτική αποτίμηση της διακινδύνευσης είναι η επιλογή και η κατηγοριοποίηση των στοιχείων που τελούν υπό κίνδυνο. Τα στοιχεία υπό κίνδυνο υποδιαιρούνται σε γενικά κτίρια, υποδομές μεταφορών, πληθυσμιακή πυκνότητα και σε δίκτυα κοινής ωφέλειας (αγωγοί κ.λπ.) (Humbert 1976, DRM 1990, Kong 2002). Κατά τη διαδικασία διερεύνησης της χωρικής κατανομής του βαθμού επικινδυνότητας έναντι κατολισθήσεων στην Πελοπόννησο και της προκαταρκτικής αποτίμησης της διακινδύνευσης, έγινε επιλογή, συλλογή και επεξεργασία των κατάλληλων χωρικών δεδομένων για τον προσδιορισμό των στοιχείων υπό κίνδυνο. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι η πυκνότητα του πληθυσμού, όπως αυτή προέκυψε σύμφωνα με την απογραφή του 2001, και το κύριο οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκαν τα διοικητικά όρια των δήμων Καλλικράτη και τα όρια των πυρόπληκτων δήμων από τις μεγαπυρκαγιές του Τα πληθυσμιακά στοιχεία αφορούν τα δημοτικά διαμερίσματα και κατηγοριοποιήθηκαν στις παρακάτω κατηγορίες πυκνότητας: πολύ μικρή (0-10 κάτοικοι / km 2 ), μικρή (10-20 κάτοικοι / km 2 ), μέση ( κάτοικοι / km 2 ) μεγάλη ( κάτοικοι / km 2 ) και πολύ μεγάλη (< 200 κάτοικοι / km 2 ). Επίσης χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα που αφορούν στο εθνικό και στο κύριο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Επιπρόσθετα, κρίθηκε σκόπιμο να προσδιοριστούν τα όρια των πυρόπληκτων δήμων και να εισαχθούν στην προκαταρκτική ανάλυση διακινδύνευσης και οι εκτάσεις που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές του 2007 και οι οποίες είναι εξαιρετικά ευπαθείς σε μελλοντικά κατολισθητικά φαινόμενα.

13 ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ 53 Από το χάρτη ζωνών επιδεκτικότητας σε εκδήλωση κατολίσθησης, φαίνεται ότι οι τιμές πολύ υψηλής επιδεκτικότητας συγκεντρώνονται κυρίως στο βόρειο παράκτιο, στο βορειοδυτικό και στο νοτιοδυτικό τμήμα της Πελοπονήσου, με μικρούς θύλακες υψηλής επιδεκτικότητας στο εσωτερικό και κεντρικό τμήμα. Συνολικά, το 44,2% (10850 km 2 ) της περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται από μεσαία έως πολύ μεγάλη επιδεκτικότητα. Η ζώνη πολύ μεγάλης επιδεκτκότητας καλύπτει 1355 km 2 της Πελοποννήσου (~ 5% του συνόλου της έκτασης της περιοχής μελέτης). Οι δήμοι που εμφανίζουν μεγάλη έκταση σε ζώνες πολύ μεγάλης επικινδυνότητας βρίσκονται στη βόρεια Πελοπόννησο και εντοπίζονται κυρίως στην παράκτια ζώνη του Κορινθιακού (Πάτρα-Ξυλόκαστρο). Απαντούν επίσης στα σύνορα Αχαΐας, Ηλείας και Αρκαδίας, αλλά και στην ορεινή Αχαΐα. Στη νότια και νοτιοδυτική Πελοπόννησο αφορούν κυρίως τη δυτική και ανατολική Μεσσηνία και τις δυτικές παρυφές του Ταΰγετου. Επίσης εντοπίζονται μικροί θύλακες στο εσωτερικό της Πελοποννήσου όπου παρατηρούνται υψηλές τιμές επιδεκτικότητας. Σύμφωνα με το χάρτη (Εικόνα 3) ο οποίος είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμένου τριπλού κριτηρίου (μεγάλη επιδεκτικότητα σε εκδήλωση κατολίσθησης ΚΑΙ περιοχές μεγάλης πληθυσμιακής πυκνότητας ΚΑΙ εγγύτητα στο κύριο οδικό δίκτυο), υπολογίστηκε ότι η έκταση αυτών των περιοχών είναι στρέμματα. Οι περιοχές αυτές εντοπίζονται στο οδικό δίκτυο Κορίνθου-Πατρών, Πατρών-Τρίπολης (τμήμα από Πάτρα έως Καλάβρυτα), Πύργου-Τρίπολης και Πύργου-Μεγαλόπολης, Καλαμάτας-Σπάρτης και Καλαμάτας- Πύλου. Επίσης, Εικόνα 3. Χάρτης περιοχών με μεγάλη επιδεκτικότητα σε κατολίσθηση οι οποίες χαρακτηρίζονται και από μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα > από 100 κάτοικοι ανά km 2 ή βρίσκονται εντός ζώνης 200m από το κύριο οδικό δίκτυο

14 54 ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, Ν ο 19, 2012, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης εντοπίζονται δύο ζώνες με μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα και μεγάλη επιδεκτικότητα σε εκδήλωση κατολίσθησης στην Ηλεία και την Μεσσηνία. Εικόνα 4. Χάρτης περιοχών με μεγάλη επιδεκτικότητα σε κατολίσθηση και περιοχές πυρόπληκτων δήμων Συνδυάζοντας επίσης το κριτήριο μεγάλη επιδεκτικότητα σε κατολίσθηση ΚΑΙ περιοχή πυρόπληκτων δήμων πραγματοποιήθηκε εκτίμηση της έκτασης αυτής (Εικόνα 4). Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ανάλυση προέκυψε ότι στους πυρόπληκτους δήμους περίπου το 1/3 της έκτασής τους (~ 2.8 εκ. στρέμματα) βρίσκεται σε περιοχές μεγάλης και πολύ μεγάλης επιδεκτικότητας ενώ και πάλι οι Νομοί Ηλείας και Μεσσηνίας εμφανίζουν την μεγαλύτερη διακινδύνευση. 5. Συμπεράσματα Η αξιοποίηση μεθόδων χωρικής ανάλυσης που βασίζονται στη Γεωπληροφορική αποτελεί ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό πλαίσιο για τη διαχείριση του κινδύνου από φυσικές καταστροφές σε περιφερειακή κλίμακα. Ιδιαίτερα για τη χαρτογράφηση της επιδεκτικότητας σε εκδήλωση κατολίσθησης, η προτεινόμενη μεθοδολογία που βασίζεται στην Ασαφή Αναλυτική Ιεράρχηση έδωσε αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα. Από την εφαρμογή της μεθόδου στην Πελοπόννησο φαίνεται ότι το ορεινό τμήμα του Νομού Αχαΐας, το μεγαλύτερο τμήμα του Νομού Ηλείας, το βορειοδυτικό τμήμα της Αρκαδίας καθώς και η δυτική Μεσσηνία χα-

15 ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ 55 ρακτηρίζονται από υψηλή επιδεκτικότητα σε εκδήλωση κατολίσθησης. Επιπρόσθετα, η αρχική αποτίμηση της διακινδύνεσης περιοχών με έντονη ανθρώπινη παρουσία και σημαντικές υποδομές έδειξε ότι οι κύριες ζώνες υψηλής διακινδύνευσης εντοπίζονται σε θύλακες της παράκτιας ζώνης Πάτρας-Ξυλόκαστρου, στην κεντρική Ηλεία στα όρια των Νομών Ηλείας-Αρκαδίας καθώς και σε περιοχές της ανατολικής και της δυτικής Μεσσηνίας. Το φαινόμενο είναι ακόμη πιο έντονο για τις περιοχές της Ηλείας και της Ορεινής καθώς αποτελούν πυρόπληκτες περιοχές από τις μεγαπυρκαγίες του Στις μελλοντικές εργασίες περιλαμβάνεται η διερεύνηση βελτιστοποίησης της χαρτογράφησης της επιδεκτικότητας με τη χρήση στατιστικών μεθόδων καθώς και η προσπάθεια ποσοτικοποίησης του κινδύνου ένταντι εκδήλωσης κατολίσθησης. Η προτεινόμενη μέθοδος με τις κατάλληλες τροποποιήσεις θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και σε μια ευρύτερη προσπάθεια αποτίμησης και χαρτογράφησης του κατολισθητικού κινδύνου σε εθνικό επίπεδο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γκαζέτας, Γ. και Μπουκουβάλας, Γ. (1992), «Αντισεισμικός υπολογισμός τοίχων αντιστηρίξεως και λιμενικών κρηπίδων», Αφιέρωμα στην Εδαφομηχανική, Δελτίο ΣΠΜΕ 209: Ζιούρκας, Κ. (1989), Κατολισθητικά φαινόμενα στον Ελληνικό χώρο, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών. ΙΓΜΕ (2010), Αρχείο κατολισθήσεων Ελλάδας (τελευταία πρόσβαση 6 Φεβρουαρίου 2010, Κούκης, Γ. (1980), «Κατολισθητικά φαινόμενα στον Ελληνικό χώρο και η σημασία τους στην οδοποιία», Δελτίο ΚΕΔΕ 2: Κούκης, Γ. και Ρόζος, Δ. (1982), «Γεωτεχνικές συνθήκες και κατολισθητικές κινήσεις στον Ελληνικό χώρο σε σχέση με τη γεωλογική δομή και γεωτεκτονική εξέλιξη», Ορυκτός Πλούτος 16: Κούκης, Γ. και Ζιούρκας, Κ. (1989), «Κατολισθητικές κινήσεις στον Ελληνικό χώρο Στατιστική Θεώρηση», Ορυκτός Πλούτος 58: Κούκης, Γ. και Σαμπατακάκης, Ν. (2007), Γεωλογία τεχνικών έργων, Αθήνα: Παπασωτηρίου. Μαρίνος, Π., Κούκης, Γ., Στουρνάρας, Γ. και Σκια, Σ. (1986), «Κατολισθητικά φαινόμενα από τους σεισμούς των Αλκυονίδων Σύνδεση με τα ενεργά ρήγματα και χωροταξικός σχεδιασμός της περιοχής», Δελτίο ΚΕΔΕ 3-4: Φερεντίνου, Μ. (2004), Εκτίμηση του κινδύνου των κατολισθήσεων με τεχνητά νευρωνικά δίκτυα σε περιβάλλον Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων, Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ. Aleotti, P. και Chowdhury, R. (1999), «Landslide hazard assessment: summary review and new perspectives», Bull Eng Geo Environ 58: Ayalew, L., Yamagishia, H., Maruib, H. και Takami, K. (2005), «Landslides in Sado Island of Japan: Part II. GIS-based susceptibility mapping with comparisons of results from two methods and verifications», Engineering Geology 81(4): Ayalew, L. και Yamagishi, H. (2005), «The application of GIS-based logistic regression for landslide susceptibility mapping in the Kakuda-Yahiko Mountains Central Japan», Geomorphology 65: Banai, R. (1993), «Fuzziness in geographical information systems: contributions from the analytic hierarchy process», International Journal of Geographical Information Systems 7: Boroushaki, S. και Malczewski, J. (2008), «Implementing an extension of the analytical hierarchy process using ordered weighted averaging operators with fuzzy quantifiers in ArcGIS», Computers & Geosciences 34: Brabb, E.E. (1984), «Innovative approaches to landslide hazard and risk mapping», στο Proceedings of 4th International symposium on landslides, Τορόντο, Σεπτεμβρίου 1984, σ Brent, A.C., Rogers, D.E.C., Ramabitsa-Siimane, T.S.M. και Rohwer, M.B. (2007), «Application of the analytical hierarchy process to establish health care waste management systems that minimize infection risks in developing countries», European Journal of Operational Research 181:

16 56 ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, Ν ο 19, 2012, Caniani, D., Pascale, S., Francesco, S. και Sole, A. (2008), «Neural networks and landslide susceptibility: a case study of the urban area of Potenza», Natural Hazards 45: Carrara, A., Cardinali, M., Detti, R., Guzzetti, F., Pasqui, V. και Reichenbach, P. (1991), «GIS techniques and statistical models in evaluating landslide hazard», Earth Surface Processes and Landforms 16: Chang, H. και Kim, N.K. (2004), «The evaluation and the sensitivity analysis of GIS-based landslide susceptibility models», Geosciences Journal 8(4): Cheng, C.H. και Mon, D.L. (1994), «Evaluating weapon system by Analytical Hierarchy Process based on fuzzy scales», Fuzzy Sets and Systems 63: Coburn, A.W., Spence, R.J.S. και Pomonis, A. (1991), Disaster Mitigation, UNDP Disaster Management Training Programme. Corominas, J., Esgleas, J. και Baeza, C. (1990), «Risk mapping in the Pyrenees area: a case study», στο Sinniger, R., Mombaron, M. (επιμ.), Hydrology in Mountainous Regions. II Artificial Reservoirs: Water and Slopes, Proceedings of two Lausanne Symposia, IAHS Publ. no. 194: Cruden, D.M. και Varnes, D.J. (1996), «Landslide types and processes», στο Turner, A.K. και Schuster, R.L. (επιμ.), Landslides: Investigation and Mitigation, Special Report. National Academy Press, Washington, DC: Dai, F.C., Lee, C.F. και Ngai, Y.Y. (2002), «Landslide risk assessmet and management: an overview», Engineering Geology 64: Dey, P.K. και Ramcharan, E.K. (2008), «Analytic hierarchy process helps select site for limestone quarry expansion in Barbados», Journal of Environmental Management 88: Duman, T.Y., Can, T., Gokceoglu, C. και Nefeslioglu, H.A. (2005), «Landslide Susceptibility Mapping of Cekmece area (Instabul Turkey) by conditional probability», Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss 2: Dussauge-Peisser, C., Helmstetter, A., Grasso, J.R., Hantz, D., Desvarreux, P., Jeannin, M. και Giraud, M. (2002), «Probabilistic approach to rock fall hazard assessment: potential of historical data analysis», European Geophysical Society Natural Hazards and Earth System Sciences 2: DRM Délégation aux Risques Majeurs (1990), Les études préliminaires à la cartographie réglementaire des risques naturels majeurs. Secrétariat d Etat auprès du Premier Ministre charge de l Environnement et de la Prévention des Risques technologiques et naturels majeurs, Παρίσι: La Documentation Française EM-DAT (2003), The OFDA/CRED International Disaster Database, Βρυξέλλες: Université Catholique de Louvain. Ercanoglu, M. (2005), «Landslide susceptibility assessment of SE Bartin (West Black Sea region Turkey) by artificial neural networks», European Geosciences Union Natural Hazards and Earth System Sciences 5: Ercanoglu, M. και Gokceoglu, C. (2001), «Assessment of landslide susceptibility for landslideprone area (north of Yenice, NW Turkey) by fuzzy approach», Env. Geology 41, Ermini, L., Catani, F. και Casagli, N. (2005), «Artificial neural networks applied to landslide susceptibility assessment», Geomorphology 66, Ferentinou, M.D. και Sakellariou, M.G. (2005), «Assessing landslide hazard on medium and large scales using self-organising maps», στο Hungr, O., Fell, R., Couture, R. και Eberhardt, E. (επιμ.), Landslide risk Management, Joint 2005 International Conference on Landslide Risk Management/18th Annual Vancouver Geotechnical Society Symposium, Taylor & Francis: Glade, T. (2003), «Vulnerability assessment in landslide risk analysis», Die Erde 134: Gorsevski, P.V., Jankowski, P. και Gessler, P.E. (2006), «An heuristic approach for mapping landslide hazard by integrating fuzzy logic with analytic hierarchy process», Control and Cybernetics 35(1): Gournellos, T., Chalkias, C. και Tsagas, D. (2006), «Landslide susceptibility Zonation of Greece using Fuzzy Logic and GIS», Geographies 12: (στα ελληνικά). Guzzetti, F., Carrara, A., Cardinali, M. και Reichenbach, P. (1999), «Landslide hazard evaluation: a review of current techniques and their application in a multi-scale study central Italy», Geomorphology 31: Hearn, G.J. (1995), «Landslide and erosion hazard mapping at Ok Tedi copper mine Papua New Guinea», Quarterly Journal of Engineering Geology & Hydrology 28(1):

17 Hearn, G.J. και Griffiths, J.S. (2001), «Landslide hazard mapping and risk assemement, στο Griffiths, J.S. (επιμ.), Land surface Evaluation for engineering Practice, Λονδίνο: Geological society 18, Hervás, J. (επιμ.) (2007), Guidelines for Mapping Areas at Risk of Landslides in Europe, Proc. Experts Meeting, JRC, Ispra, Ιταλία, Οκτωβρίου Heymann, Y., Steenmans, C., Croisille, G. και Bossard, M. (1994), "CORINE land cover project Technical guide, Directorate General Environment, Nuclear Safety and Civil Protection, ECSC-EEC-EAEC, Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο: European Commission. Humbert, M. (1976), «La cartographie en France des Zones Exposées à des Risques liés aux Mouvements du Sol» Cartes ZERMOS, IAEG Bull 16: IFRC (2003), «International Federation of Red Cross abd Red Crescent societies», Climate Change Center. IPCC (2001), «Intergovernmental Panel on Climate Change. Third Assessment Report. Climate Change 2001», στο Impacts Adaptation and vulnerability, ipcc_tar/wg2/index.htm. Intarawichian, N. και Dasananda, S., (2010), «Analytical Hierarchy Process for Landslide Susceptibility mapping in Lower Mae Chaem Watershed», Northern Thailand, Suranaree, J. Sci. Technol. 17(3): Jibson, R.W., Harp, E.L. και Michael, J.A. (2000), «A Method for Producing Digital Probabilistic Seismic Landslide Hazard Maps: An Example from the Los Angeles California Area», Engineering Geology 58: Jiménez-Perálvarez, J. D., Irigaray, C., Hamdouni, R.El. και Chacón, J. (2009), «Building models for automatic landslide-susceptibility analysis, mapping and validation in ArcGIS», Natural Hazards 50(3): Juan, S., Quangong, C., Ruijun, L. και Wenlan, J. (2004): «An application of the analytic hierarchy process and fuzzy logic inference in a decision support system for forage selection New Zealand», Journal of Agricultural Research 47: Jurko, J., Paudits, P. και Vlcko, J. (2006), «Landslide susceptibility map of Liptovska kotlima basin using GIS, The Geological Society of London», IAEG paper 162: 1-7. Kong, W.K. (2002), Risk assessment of slopes, Q J Eng Geol 35(3): Koukis, G., Rozos, D. και Hadzinakos, I. (1997), «Relationship between rainfall and landslides in the formations of Achaia», στο P.G. Marinos, G.C. Koukis, G.C. Tsiambaos και G.C. Stournaras (επιμ.), Proc. of the Symp. on Eng. Geol. and Env., Ρότερνταμ: Balkema. Koukouvelas, I. και Doutsos, T. (1996), «Implications of structural segementation during earthquakes: the 1995 Egion earthquake. Gulf of Corinth», J. Struct. Geol. 18: Kreimer, A., Arnold, M. και Carlin, A. (επιμ.) (2003), Building safer cities. The future of disaster risk, Disaster risk Managemement series N. 3, The worldbank. Ladas, I., Fountoulis, I και Mariolakos, I. (2007), «Using GIS & Multicriteria Decision Analysis in landslide sucseptibility mapping. Case study in Messinia prefecture area (SW Peloponnesus, Greece)», Proc. 11 th International Conference of the Geological Society of Greece, Αθήνα, Μαϊου 2007, Bull. Geol. Soc. Greece XXXX/4: Lee, E.M. και Jones, D.K.C. (2004), Landslide risk assessment, Λονδίνο: Thomas Telford. Lee, S. και Min, K. (2001), «Statistical analysis of landslide susceptibility at Yongin Korea», Environmental Geology 40: Leone, F., Aste, J.P. και Leroi, E. (1996), «Vulnerability assessment of elements exposed to massmoving: working toward a better risk perception», στο Senneset, K. (επιμ.), Landslides, Ρότερνταμ: Balkema: Leroi, E. (1996), «Landslide hazard. Risk maps at different scales: objectives, tools and developments», στο K. Senneset (επιμ.), Landslides-Glissements de terrain, VII International Symposium on Landslides, Ρότερνταμ: Balkema: Magliulo, P., Lisio, A., Russo, F. και Zelano, A. (2008), «Geomorphology and landslide susceptibility assessment using GIS and bivariate statistics: a case study in southern Italy», Natural Hazards 47(3): Malczewski, J. (1999), GIS and Multicriteria Decision Analysis, Νέα Υόρκη: John Wiley & Sons. Melchiorre, C., Matteucci, M. και Remondo, J. (2006), «Artificial Neural Networks and Robustness Analysis in Landslide Susceptibility Zonation», International Joint Conference on Neural Networks, Βανκούβερ. Mikhailov, L. (2003), «Deriving priorities from fuzzy pair wise comparison judgments», Fuzzy Sets and Systems 134: ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ 57

18 58 ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, Ν ο 19, 2012, Miller, D. και Sias, J. (1998), «Deciphering large landslides: coupling hydrology groundwater and slope stability models through GIS», Hydrologic Processes 12: MunichRe (2004), «Topics Geo», στο Annual Review: Natural Catstrophes. Nadim, F., Kjekstad, O., Peduzzi, P., Herold, C. και Jaedicke, C. (2006), «Global landslide and avalanche hotspots», Landslides 3, Pan, X., Nakamura, H., Nozaki, T. και Huang, X. (2008), «A GIS-based landslide hazard assessment by multivariate analysis», Journal of the Japan Landslide Society 45(3): Papathanasiou, G. (2010), «Estimating slope failure potential in an earthquake prone area: a case study at Skolis Mountain, NW Peloponnesus, Greece», Bull Eng Geol Environ, Springer-Verlang, DOI /s Pathak, S., Poudel, R.K. και Kansakar, B.R. (2006), «Application of Probabilistic Approach in Rock Slope Stability Analysis. An Experience from Nepal Disaster Mitigation of Debris Flows, Slope Failures and Landslides», στο H. Marui κ.ά. (επιμ.), Proceedings of the INTER- PRAEVENT International Symposium Disaster Mitigation of Debris Flows, Slope Failures and Landslides, Japan 2: Pellegrini, G.B. και Surian, N. (1996), «Geomorphological study of the Fadalto landslide Venetian Prealps Italy», Landslides in the European Union 15: Pradhan, B. και Lee, S. (2009), «Landslide risk analysis using artificial neural net-work model focusing on different training sites», International Journal of Physical Sciences 4: Rozos, D., Bathrellos, G.D. και Skillodimou, H.D. (2009), «Comparison of the implementation of rock engineering system and analytic hierarchy process methods, upon landslide susceptibility mapping, using GIS: a case study from the Eastern Achaia County of Peloponnesus, Greece», Environmental Earth Sciences Springer Berlin / Heidelberg, /s z. Rossi, M., Apuani, T. και Felletti, F. (2009), «A comparison between univariate probabilistic and multivariate (logistic regression) methods for landslide susceptibility analysis: the example of the Febbraro valley (Northern Alps Italy)», Geophysical Research Abstracts 1: 1-2. Saaty, T.L. (1977), «A scaling method for priorities in hierarchical structures», Journal of Mathematical Psychology 15: Saaty, T.L. (1980), The Analytic Hierarchy Process, Νέα Υόρκη: McGraw-Hill. Sakellariou, M.G. και Ferentinou, M.D. (2001), «GIS-based estimation of slope stability», Nat Hazards Rev 2: Santacana, N., Baeza, B., Corominas, J., De Paz, A. και Marturia, J. (2003), «A GIS-Based Multivariate Statistical Analysis for Shallow Landslide Susceptibility Mapping in La Pobla de Lillet Area (Eastern Pyrenees Spain)», Natural Hazards 30: Schwab, J.C., Gori, P.L. και Jeer, S. (επιμ.) (2005), Landslide hazards and planning, American Planning Association Planning Advisory Service Report no. 533/534: 208. Soeters, R. και van Westen, C.J. (1996), «Slope instability recognition, analysis, and zonation», στο A.K. Turner και R.L. Schuster (επιμ.), Landslides, investigation and mitigation, Ουάσινγκτον: National Academy Press (Transportation Research Board, National Research Council, Special Report): Sredjevic, B. και Medeiros, Y.D.P. (2008), «Fuzzy AHP Assessment of Water Management Plans», Water Resources Management 22: Stournaras, G., Tsimpidis, G., Tsoumanis, P., Yannatos, G. και Guillande, R. (1998), «Instability Phenomena in the Neogenne Deposits of Northern Peloponnese», Bulletin of engineering Geology and the Environment 57: Thiebes, B., Bell, R. και Glade, T. (2007), «Deterministic landslide susceptibility analysis using SINMAP. Case study in the Swabian Alb Germany», στο Proceedings of the conference Geomorphology for the Future, Obergurgl, Αυστρία. UNDP (2004), Reducing disaster risk, United Nations Development Programme, Bureau for Crisis Prevention and Recovery, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ. Van Westen, C.J. και Terlien, M.T.J. (1996), «An approach towards deterministic landslide hazard analysis in GIS. A case study from Manizales (Colombia)», Earth Surface Processes, 21: Van Westen, C.J., Rengers, N. και Soeters, R. (2003), «Use of geomorphological information in indirect landslide susceptibility assessment», Natural hazards 30(3): Zadeh L.A., (1965), «Fuzzy Sets», Information and Control, 8: Zhu, L. και Huang, J. (2006), «GIS-based logistic regression method for landslide susceptibility mapping in regional scale», Journal of Zhejiang University SCIENCE A 7.

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς

Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς Ημερίδα «Κατολισθητικά Φαινόμενα: Εκδήλωση- Παρακολούθηση- Αντιμετώπιση» - 7 Δεκεμβρίου 2015 Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) στη διαχείριση καταστροφών

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) στη διαχείριση καταστροφών Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) στη διαχείριση καταστροφών Χρίστος Χαλκιάς ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΜΠΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΏΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ. Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ. Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Κατολισθήσεις Έχει επικρατήσει µεταξύ των γεωλόγων και των µηχανικών η χρήση του όρου κατολίσθηση για την περιγραφή του φαινοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Earthquake, Landslide and Flood Disaster Prevention: the SciNetNatHaz project

Earthquake, Landslide and Flood Disaster Prevention: the SciNetNatHaz project Earthquake, Landslide and Flood Disaster Prevention: the SciNetNatHaz project Acknowledgments: The SciNetNatHaz Project is partially funded by the EU and Hellenic National funds within the context of the

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Καταστροφών από Σεισμούς, Κατολισθήσεις και Πλημμύρες: Το Ερευνητικό Έργο SciNetNatHaz

Πρόληψη Καταστροφών από Σεισμούς, Κατολισθήσεις και Πλημμύρες: Το Ερευνητικό Έργο SciNetNatHaz K. Papatheodorou, SciNetNatHaz Project Coordinator, TEI of Central Macedonia, Hellas www.scinetnathaz.net Πρόληψη Καταστροφών από Σεισμούς, Κατολισθήσεις και Πλημμύρες: Το Ερευνητικό Έργο SciNetNatHaz

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Βαθμονόμησης-Analytic Hierarchy Process

Μοντέλα Βαθμονόμησης-Analytic Hierarchy Process Μοντέλα Βαθμονόμησης-Analytic Hierarchy Process Αναλυτική Ιεραρχική ιαδικασία Η Αναλυτική Ιεραρχική ιαδικασία ανήκει στην κατηγορία των μεθόδων συγκρίσεων σε ζεύγη και αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εμμανουέλα Ιακωβίδου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΩΝ ΘΔΔΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Υ.Τ.Σ.Τ. ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ G.I.S.: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ

ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΩΝ ΘΔΔΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Υ.Τ.Σ.Τ. ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ G.I.S.: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΩΝ ΘΔΔΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Υ.Τ.Σ.Τ. ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ G.I.S.: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ Φαηδεπαλαγηψηνπ Μ. 1, Οηθνλνκίδεο Γ. 2 θαη Βνπδνχξεο Κ. 3 1 Γεωλόγος, Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης, 54124,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ EΝΤΟΝΑ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ EΝΑΝΤΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ EΝΤΟΝΑ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ EΝΑΝΤΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων για Διαχείριση Κινδύνων στην Αχαΐα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Marathon Data Systems 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΜΑΡΙΚΕΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΑΦΗΝΑΣ) ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Εισαγωγικό σηµείωµα Η προκαλούµενη, κατά τη διάδοση των σεισµικών κυµάτων, εφαρµογή κυκλικών διατµητικών τάσεων οδηγεί τους κορεσµένους χαλαρούς αµµώδεις σχηµατισµούς σε συµπύκνωση.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων

Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΘ ΠΠΒΑ.13 Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων 1 24/02/2016 Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων [ΠΠΒΑ.13] Σκοπός Η δημιουργία του κατάλληλου θεωρητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας. Γ. Τσακίρης, Καθηγητής ΕΜΠ Οδηγία 2007/60 Σχέδια διαχείρισης πληµµυρικής διακινδύνευσης Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ Πολυκρέτης, Χρήστος 1, Φερεντίνου, Μαρία 2, Χαλκιάς, Χρίστος 3 1 Γεωγράφος, Msc Χαροκόπειο Παν/μιο,

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 Εισαγωγή - Ιστορικό Στον επαρχιακό οδικό άξονα Τρίπολης Ολυμπίας, στο ύψος του Δήμου Λαγκαδίων, έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κίνδυνος των Κατολισθήσεων και ο Προσδιορισμός του με μεθόδους Γεωπληροφορικής

Ο Κίνδυνος των Κατολισθήσεων και ο Προσδιορισμός του με μεθόδους Γεωπληροφορικής Ο Κίνδυνος των Κατολισθήσεων και ο Προσδιορισμός του με μεθόδους Γεωπληροφορικής Μιχαήλ Σακελλαρίου, Μαρία Φερεντίνου, Στέφανος Χαραλάμπους, Βασίλης Ματζιάρης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ ) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp ) Ιεραρχική Ανάλυση

ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ ) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp ) Ιεραρχική Ανάλυση ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ. 81-89) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp. 81-89) Ιεραρχική Ανάλυση ηµήτριος Καραπιστόλης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων

Εργαλεία αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εργαλεία αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων Επιστημονικός Υπεύθυνος Επίκ. Καθηγήτρια MSc Δρ. Δρ. Νίκη Ευελπίδου Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές επιλογές σχετικά με το περιεχόμενο Στον επαναπροσδιορισμό της θεματολογίας, της διδακτέας ύλης και της διδακτικής προσέγγισης, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν ληφθεί υπόψη οι ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου

Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βασιλική Μασούρα Ο τομέας της διαχείρισης φυσικών κινδύνων είναι ένας χώρος συνάντησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον

Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Προπτυχιακά μαθήματα Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Μάθημα Στόχοι / Περιεχόμενο Εξάμηνο Υποχρ. /Επιλ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ (22 ΝΟΕ 2013)

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ (22 ΝΟΕ 2013) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Δρ. ΕΥΘ. ΛΕΚΚΑΣ, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός τμημάτων καταρχήν κατάλληλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κίνδυνος των Κατολισθήσεων και η Διαχείρισή του με μεθόδους Γεωπληροφορικής

Ο Κίνδυνος των Κατολισθήσεων και η Διαχείρισή του με μεθόδους Γεωπληροφορικής Ο Κίνδυνος των Κατολισθήσεων και η Διαχείρισή του με μεθόδους Γεωπληροφορικής Μιχαήλ Σακελλαρίου, Μαρία Φερεντίνου, Στέφανος Χαραλάμπους Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ» ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία Αναλυτικής Ιεράρχησης

Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία Αναλυτικής Ιεράρχησης Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία Αναλυτικής Ιεράρχησης Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η μεθοδολογία της αναλυτικής ιεράρχησης (AHP: Analytic Hierarchy Process) και αναλύονται τεχνικές αξιοποίησης αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 11 η -12 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 11 η -12 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ελτίο της Ελληνικής εωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th International

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Άσκηση 1η: Αξιολόγηση σεισμογενών περιοχών της Ελλάδας Διονύσης Γιαννακόπουλος Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

On-line υπηρεσίες και προϊόντα τηλεπισκόπησης PREFER για την υποστήριξη της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών

On-line υπηρεσίες και προϊόντα τηλεπισκόπησης PREFER για την υποστήριξη της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών On-line υπηρεσίες και προϊόντα τηλεπισκόπησης PREFER για την υποστήριξη της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών Γ. Λεβεντάκης 1, G. Laneve 2, Λ. Γεωργακλής 1 και Δ. Διαγουρτάς 3 1 Kέντρο Μελετών Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ρευστοποίηση,

1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ρευστοποίηση, ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 10ης ΑΣΚΗΣΗΣ: Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δρ. Γεωλόγος Issue #: [Date]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" 2 ε ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΟΡΔΙΝΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ» Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΓΕΩΔΕΣΙΑ Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Παγοκάλυψη El-Nino

Διαβάστε περισσότερα

ASPROFOS ENGINEERING S.A.

ASPROFOS ENGINEERING S.A. ASPROFOS ENGINEERING S.A. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Γιώτη Ευαγγελία 1 - Χουρμουζιάδης Δημήτρης 2 1 Γεωγράφος Ειδικός Γεωπληροφορικής, MSc 2 Δασολόγος

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ» «Χωρικά μοντέλα πρόβλεψης αναβλάστησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

E1K094. Λεωνίδας Σταµατοπουλος Ρίο Πάτρα, ,

E1K094. Λεωνίδας Σταµατοπουλος Ρίο Πάτρα, , Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΡΥΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Β ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΕΛΛΑ Α. Λεωνίδας Σταµατοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Μελέτη χαρτογράφησης πληµµύρας (flood mapping) µε χρήση του υδραυλικού µοντέλου HEC RAS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Μάϊος 2006 1 Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση ευπάθειας των ελληνικών δασών στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής

Εκτίμηση ευπάθειας των ελληνικών δασών στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής Εκτίμηση ευπάθειας των ελληνικών δασών στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής Διευθυντής Ερευνών: Δρ. Χ. Γιαννακόπουλος Συνεργάτες: Α. Καράλη, Γ. Λεμέσιος, Α. Ρούσσος, Β. Τενέντες Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµική Προσέγγιση στην Ανάλυση των Φυσικών Κινδύνων και των Φυσικών Καταστροφών

Συστηµική Προσέγγιση στην Ανάλυση των Φυσικών Κινδύνων και των Φυσικών Καταστροφών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων & Προληπτικού Σχεδιασµού Συστηµική Προσέγγιση στην Ανάλυση των Φυσικών Κινδύνων και των Φυσικών Καταστροφών Γ. Τσακίρης, Καθηγητής ΕΜΠ Φυσικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1

Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1 Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Ομάδες εργασιών Φορείς Υλοποίησης Ιωάννης Γήτας Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Έρευνα και Εκτίμηση Εδαφικών παραμέτρων σχεδιασμού Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Γεωτεχνική Έρευνα και Εκτίμηση Εδαφικών παραμέτρων σχεδιασμού Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την ΕπικαιροποίησηΓνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Earthquake, Landslide and Flood Disaster Prevention: the SciNetNatHaz project

Earthquake, Landslide and Flood Disaster Prevention: the SciNetNatHaz project Information: K. Papatheodorou, Project Coordinator, TEI of Central Macedonia, Hellas, www.scinetnathaz.net Earthquake, Landslide and Flood Disaster Prevention: the SciNetNatHaz project K. Papatheodorou

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ R=H*V

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ R=H*V Εισαγωγή - Ορισµοί R=H*V Ο σεισµικός κίνδυνος (R-seismic risk) αποτελεί εκτιµήσεις της πιθανότητας να συµβούν απώλειες που σχετίζονται µε παράγοντες της σεισµικής επικινδυνότητας (ανθρώπινες, κοινωνικές,

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΡΟΜΕΡΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ RDI

ΑΔΡΟΜΕΡΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ RDI (237) ΑΔΡΟΜΕΡΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ RDI Γ. Τσακίρης, Δ. Τίγκας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κέντρο Εκτίμησης Φυσικών Κινδύνων & Προληπτικού Σχεδιασμού,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα UNESCO για τις Φυσικές Καταστροφές στη γεώσφαιρα, την υδρόσφαιρα και την ατμόσφαιρα

Έδρα UNESCO για τις Φυσικές Καταστροφές στη γεώσφαιρα, την υδρόσφαιρα και την ατμόσφαιρα Έδρα UNESCO για τις Φυσικές Καταστροφές στη γεώσφαιρα, την υδρόσφαιρα και την ατμόσφαιρα Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) Επικεφαλής: Καθηγητής κ. Χρήστος Σ. Zerefos, Πρόεδρος του ΝΟΑ Αθήνα, Ιούνιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ω/εβδοµάδα ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Γεωγραφικές συντεταγµένες ( Ω 2) Παιχνίδια µε τις γεωγραφικές συντεταγµένες Η χρήση των χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1, Ιωάννης ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 2, Ιωάννης ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ 3, Μιχαήλ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 4

Στέφανος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1, Ιωάννης ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 2, Ιωάννης ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ 3, Μιχαήλ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1892 Μεθοδολογία τριδιάστατης ανάλυσης βραχοπτώσεων λόγω σεισμού. Εφαρμογή στον σεισμό της Λευκάδας 14/08/2003,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κίνδυνος των Κατολισθήσεων και η ιαχείρισή του µε µεθόδους Γεωπληροφορικής. Μιχαήλ Σακελλαρίου, Μαρία Φερεντίνου, Στέφανος Χαραλάµπους

Ο Κίνδυνος των Κατολισθήσεων και η ιαχείρισή του µε µεθόδους Γεωπληροφορικής. Μιχαήλ Σακελλαρίου, Μαρία Φερεντίνου, Στέφανος Χαραλάµπους 1 Ο Κίνδυνος των Κατολισθήσεων και η ιαχείρισή του µε µεθόδους Γεωπληροφορικής Μιχαήλ Σακελλαρίου, Μαρία Φερεντίνου, Στέφανος Χαραλάµπους Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία Χωροθέτηση ΧΥΤΑ με βάση γεωπεριβαλλοντικά κριτήρια ΜΗΝΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση της ευστάθειας φυσικών και τεχνητών πρανών σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. Έµφαση σε έργα Οδοποιίας

Εκτίµηση της ευστάθειας φυσικών και τεχνητών πρανών σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. Έµφαση σε έργα Οδοποιίας Εκτίµηση της ευστάθειας φυσικών και τεχνητών πρανών σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. Έµφαση σε έργα Οδοποιίας Στέφανος Χαραλάµπους Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 193 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

συστάσειςγιατοατοµικό θέµαεξαµήνου

συστάσειςγιατοατοµικό θέµαεξαµήνου Μερικέςσυστάσεις συστάσειςγιατοατοµικό θέµαεξαµήνου εδοµέναπου πουενδεχοµένωςνασας ενδιαφέρουννα ναταχρησιµοποιήσετε 1. Χρήσηχαρτογραφικώνδεδοµένων σεµορφότυπους Netcdfκαι HDF5 NetCDF (Network Common Data

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της Παρουσίασης

Αντικείμενο της Παρουσίασης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Παρουσίασης Η παρουσίαση των μορφών των υδρογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τους Πολιτικούς Μηχανικούς

Πρόγραμμα Σπουδών για τους Πολιτικούς Μηχανικούς Πρόγραμμα Σπουδών για τους Πολιτικούς Μηχανικούς Πίνακας Α: ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ Πρόγραμμα Σπουδών ανά Εξάμηνο ΠΤΥΧΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές γνώσεις και Δεξιότητες Ι

Διαβάστε περισσότερα

4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (OWF)

4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (OWF) Operational Programme Education and Lifelong Learning Continuing Education Programme for updating Knowledge of University Graduates: Modern Development in Offshore Structures AUTh TUC 4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Σταύρος Κ Μπαντής

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Σταύρος Κ Μπαντής ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σταύρος Κ Μπαντής Διευθυντής Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας ΜΑΘΗΜΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Οκτωβρίου 2015 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα ΤΕΙ-Αθήνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα Διδάσκων: Ιωάννης Συμπέθερος Καθηγητής Εαρινό Εξάμηνο Σχ. Έτους 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Τεχνικής Γεωλογίας

Διεύθυνση Τεχνικής Γεωλογίας Διεύθυνση Τεχνικής Γεωλογίας ΙΓΜΕ: Θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα γεωεπιστημών. Μεταξύ άλλων έχει σαν σκοπό: Την έρευνα και τη μελέτη τεχνικών θεμάτων, τα οποία προκύπτουν από

Διαβάστε περισσότερα