ΑΔΑ: ΒΙΡ8Ι-2Ε1 Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΡ8Ι-2Ε1 Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σάµος, 14 Φεβρουαρίου 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ. ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Α Μ Ο Υ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ/ ΓΡΑΦ. ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Τ. Κ Σ Α Μ Ο Σ Σ Α Μ Ο Υ ΤΗΛ.: FAX: Α Ρ Ι Θ. Π Ρ Ω Τ. : / 2 1 / 8 / 1 - κ α ΘΕΜΑ: Επανάληψη διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάµου για το χρονικό διάστηµα από έως , εντός του συνολικού ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ # ,00 #, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των νόµιµων κρατήσεων. 1. Γνωρίζεται ότι, η Αστυνοµική ιεύθυνση Σάµου, κατόπιν της υπ αριθµό 8000/20/4/223/18-ε από «Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης» του /ντή της Υπηρεσίας ιαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µε Α..Α. ΒΙΨ1Ι-5ΛΩ & Α ΑΜ 14REQ , προτίθεται να προβεί στην ανάθεση, σε ιδιωτικό συνεργείο, της συντήρησης και επισκευής των υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάµου για το χρονικό διάστηµα από έως , σύµφωνα µε της Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 2. Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή, στο σύνολο των υπό παροχή υπηρεσιών. 3. Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς πόρους. 4. Η δαπάνη υπόκειται σε κράτηση ύψους 0,10 % επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου υπέρ της Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, κράτηση αναλογικού τέλους χαρτοσήµου ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήµου. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 5. Η πληρωµή της δαπάνης, θα γίνει από τον Υπόλογο ιαχειριστή της ΣΑΕ 050/2, µε την έκδοση επιταγής της Τράπεζας της Ελλάδος στο όνοµα του Προµηθευτή, µετά την οριστική παραλαβή των υπό παροχή υπηρεσιών και αφού υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά της δαπάνης. 6. Οι επιθυµούντες να συµµετάσχουν στη διαδικασία της προµήθειας, παρακαλούνται, όπως έως την ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα (ηµεροµηνία και ώρα λήξης προθεσµίας κατάθεσης προσφορών), υποβάλλουν την προσφορά τους στην αρµόδια Επιτροπή που έχει ορισθεί κατόπιν της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-ιδ από Απόφασης συγκρότησης επιτροπής της Αστυνοµικής ιεύθυνσης Σάµου, η οποία θα συνεδριάσει στο γραφείο της Αστυνοµικής ιεύθυνσης Σάµου, οδός Πρέσβεως ηµ. Νικολαρεϊζη 3 Τ.Κ στην πόλη της Σάµου (2 ος όροφος) την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα. Η προσφορά πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Οι προσφορές που περιέρχονται στην Αστυνοµική ιεύθυνση Σάµου, µετά τη λήξη της προθεσµίας για την παραλαβή των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 7. Η επανάληψη διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης θα διενεργηθεί σύµφωνα µε: α. Τις διατάξεις των Ν. 2286/1995, Ν. 2522/1997, Π.. 60/2007 και Π.. 118/2007 (Κ.Π..). β. Τις διατάξεις της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα επισυναπτόµενα σ αυτή παρακάτω Παραρτήµατα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: (1) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (2) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (3) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (4) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (5) ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 8. Το κείµενο της παρούσας έχει αναρτηθεί στο πρόγραµµα «ιαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) και θα αποσταλεί στο Επιµελητήριο Σάµου.

2 Σελίδα 2 η της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 β Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου 9. Αντίγραφο της παρούσας µε τα συνηµµένα σ αυτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία και τους όρους της προµήθειας δίδονται από την Υπηρεσία µας, γραφείο ιαχείρισης Α.. Σάµου οδός Πρέσβεως ηµ. Νικολαρεϊζη 3 - Τ.Κ στην πόλη της Σάµου(τηλ ώρες γραφείου). Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

3 : Σελίδα 3 η της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 β Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο π.δ.118/2007 Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..), στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας, ο οποίος θα δηλώνεται µε θεωρηµένη Υπεύθυνη ήλωση. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (µε κεφαλαία γράµµατα) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια Ο αριθµός της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η ηµεροµηνία διενέργειας της επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής : Στον «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ» τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά συµµετοχής, µε την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι φάκελοι ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόµενους, θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την αρµόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης. - Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. - Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία : - Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, καθώς και ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς και µονογράφονται. - Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Οι παραπάνω φάκελοι, µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται στην Επιτροπή, για την αποσφράγιση των σφραγισµένων φακέλων µε τα οικονοµικά στοιχεία µόνο των προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την ΑΔΑ: ΒΙΡ8Ι-2Ε1

4 Σελίδα 4 η της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 β Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. - Ο χρόνος πρόσβασης των συµµετεχόντων στις προσφορές που θα υποβληθούν, ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας αποσφράγισής τους. - Ο συµµετέχων που λαµβάνει γνώση του σχετικού φακέλου, κατά τον ως άνω χρόνο πρόσβασης, θα υπογράψει, σε σχετική κατάσταση, που θα τηρεί, για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης και θα αποτελεί το µοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για το χρόνο γνώσης αυτού Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ.1 (όσων και όπως ζητούνται µε την παρούσα) καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρούσα, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1. «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών του π.δ.118/2007, συνιστά λόγο αποκλεισµού από την διαγωνιστική διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων παροχών - υπηρεσιών, σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές απαιτήσεις του Παραρτήµατος Γ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Επισηµαίνεται ότι: Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι ιαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινήσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά τη σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται Η Προσφορά που θα υποβληθεί, θα καλύπτει, µε ποινή ακυρότητας, το σύνολο των υπό παροχή υπηρεσιών (σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) Μετά την παραλαβή των τεχνικοοικονοµικών προσφορών από την Επιτροπή ιενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης, έπονται τα παρακάτω στάδια: Ι. Αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών: Αρχικώς, η Επιτροπή ιενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης αξιολογεί τα υποβληθέντα από τους συµµετέχοντες δικαιολογητικά του π.δ.118/2007 Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..) κ.λ.π., που αναφέρονται αναλυτικά στις επόµενες παραγράφους των γενικών όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειµένου να καταλήξει στις κατ αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές και εν συνεχεία γνωµοδοτεί ποιες από τις αυτές (κατ αρχήν αποδεκτές προσφορές) είναι και τεχνικά αποδεκτές. ΙΙ. Αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών: Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του παραπάνω σταδίου, η αρµόδια Επιτροπή διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης προβαίνει στην αποσφράγιση του οικονοµικού µέρους των αποδεκτών προσφορών. III. Αξιολόγηση προσφορών: Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η αρµόδια Υπηρεσία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης αξιολογεί τις προσφορές µε βάση το άρθρο 20 του π.δ.118/2007 Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..), προκειµένου να αναδείξει αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 2.1. Η Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό και καλής εκτέλεσης της σύµβασης δεν απαιτείται (άρθρο 25 παρ. 9 του Π.. 118/2007). 3. ΤΙΜΕΣ 3.1. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται µόνο σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς, ως εξής: Ι. Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Στην τιµή προσφοράς περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του προµηθευτή όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Τεχνικές Προδιαγραφές Απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πέραν αυτής ουδεµία άλλη οικονοµική ή άλλου είδους απαίτηση µπορεί να εγερθεί.

5 Σελίδα 5 η της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 β Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου 3.2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται αποκλειστικά στο σύνολο της προσφερθείσας τιµής για το σύνολο των υπό παροχή υπηρεσιών Οι τιµές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και παραµένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η δαπάνη υπόκειται σε κράτηση ύψους 0,10 % επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου υπέρ της Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, κράτηση αναλογικού τέλους χαρτοσήµου ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήµου. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, αυτοί δε υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 4.1. Η παράδοση των εργασιών, θα γίνεται από τον µειοδότη, στο τέλος εκάστου µηνός, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάµου, σε τριµελή επιτροπή που θα οριστεί από την Αστυνοµική ιεύθυνση Σάµου, µετά την κατακύρωση των αποτελεσµάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την σχετική σύµβαση, εφόσον ο προµηθευτής, καθ οποιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγµένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προµηθευτή, ο οποίος αν δεν κάνει γνωστά µε έγγραφό της στην αρµόδια Υπηρεσία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης, τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία σε ένα 20ήµερο από τότε που συνέβησαν αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναµία της για ολική ή µερική εκτέλεση της σύµβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωµα να επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόµιµα δικαιώµατά της που προκύπτουν απ αυτή. Ανωτέρα βία δεν θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή η τυχόν επίσχεση εργασίας για οποιοδήποτε λόγο. 5. ΠΛΗΡΩΜΗ 5.1. Η πληρωµή της αξίας των παρεχοµένων υπηρεσιών θα γίνει τµηµατικά ανά µήνα και µέχρι του ποσού της συµβατικής αξίας µετά την παραλαβή των παρερχοµένων υπηρεσιών από την τριµελή Επιτροπή που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό από την Α.. Σάµου και την προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών, από τον Υπόλογο ιαχειριστή της ΣΑΕ 050/2, µε την έκδοση επιταγής της Τράπεζας της Ελλάδος στο όνοµα του Προµηθευτή Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις και ο φόρος εισοδήµατος που αναφέρονται στην παράγραφο 3.6 του παρόντος Παραρτήµατος της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 6. ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 6.1. Ενστάσεις προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του π.δ.118/2007 Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..) Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του ως άνω π.δ/τος, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ( παράβολα από κάθε αιτία ). 7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών και η παραλαβή αυτών, καθώς και η σύνταξη κάθε µήνα του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών, που θα οριστεί από την Αστυνοµική ιεύθυνση Σάµου, µετά την κατακύρωση των αποτελεσµάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης. 8. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Απορρίπτονται προσφορές των συµµετεχόντων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

6 Σελίδα 6 η της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 β Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου 9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 9.1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της ζητούµενης προµήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: α. Την κατηγορία και περιγραφή της ζητούµενης προµήθειας. β. Την έκταση αυτής. γ. Την τιµή. δ. Την αναθέτουσα αρχή για την οποία προορίζεται η προµήθεια. ε. Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. στ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης Με την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η ζητούµενη προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 10. ΣΥΜΒΑΣΗ Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της ζητούµενης υπηρεσίας και τουλάχιστον τα εξής: α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης β. Τα συµβαλλόµενα µέρη γ. Την περιγραφή της παρεχόµενης υπηρεσίας και την έκταση (ποσότητα) αυτής δ. Την τιµή ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης της ζητούµενης παρεχόµενης υπηρεσίας. στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές της ζητούµενης παρεχόµενης υπηρεσίας ζ. Τις προβλεπόµενες ρήτρες η. Τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας βάσει των οποίων θα επιλύονται οι τυχόν διαφορές θ. Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά, προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της προµήθειας και στην ποιότητα που περιγράφεται στη σύµβαση. β. Παραλήφθηκε οριστικά η παρεχόµενη προµήθεια. γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις και τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. ΑΔΑ: ΒΙΡ8Ι-2Ε1 11. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η σύµβαση που θα καταρτισθεί µε βάση αυτή θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ίκαιο Για κάθε διαφορά διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στην εκτέλεση της Σύµβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο παρέχων υπηρεσίες ανάδοχος, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των Ελληνικών ικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης. 12. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Εάν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Υπηρεσίας την παροχή υπηρεσιών, πριν την ηµεροµηνία λήξης του συµβατικού χρόνου, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας, τριακοσίων ευρώ (300,00 ) ηµερησίως για κάθε ηµέρα από της διακοπής έως της ηµεροµηνίας λήξεως της σύµβασης Στις περιπτώσεις εκείνες που ο ανάδοχος δεν πραγµατοποιήσει τις εργασίες σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ και τους όρους τις παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλλει πρόστιµο, ως ακολούθως: α. Εκατό ευρώ (100,00 ) από το µηνιαίο τίµηµα για κάθε ηµέρα πληµµελούς εργασίας. β. ιακόσια ευρώ (200,00 ) από το µηνιαίο τίµηµα για κάθε ηµέρα µη ανταπόκρισης του, εντός των χρονικών ορίων που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4., από την ειδοποίησή του. γ. ιακόσια πενήντα ευρώ (250,00 ) από το µηνιαίο τίµηµα για κάθε ηµέρα αποχής εργασίας για µία ή περισσότερες συµβατικές του υποχρεώσεις-εργασίες. :

7 Σελίδα 7 η - της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 β Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου 13. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει τη σύµβαση όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας ή εάν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις κάλυψης των αναγκών συντήρησης των εγκαταστάσεων µε δικά της µέσα ή εάν οι ανάγκες της καλυφθούν από προσλήψεις ή από άλλο δηµόσιο φορέα ή εφόσον παύσει η λειτουργία του πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάµου χωρίς καµία περαιτέρω αποζηµίωση του αναδόχου για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της συµβατικής περιόδου. 2. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συµβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο. 3. Η συµµετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης γίνεται µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου, ο οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. 4. Η Υπηρεσία δε δεσµεύεται για την τελική ανάθεση των προς παροχή υπηρεσιών και δικαιούται να τις αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους συµµετέχοντες. 5. Οι συµµετέχοντες στην διαγωνιστική διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης δε δικαιούνται αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 6. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π.. 7. Κανένας από τους συµµετέχοντες στην διαγωνιστική διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ µέρους της Υπηρεσίας διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή άλλης Υπηρεσίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας.

8 Σελίδα 8 η της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 β Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι προµηθευτές υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, µέσα στον κυρίως φάκελο, σε σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1α του π.δ.118/2007 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 1.1.Υπεύθυνη ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(α -75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης στον οποίο συµµετέχουν και να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες: α. εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδαφ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ.118/2007, ήτοι: (1) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου(ΕΕ L 351 της , σελ.1). (2) ωροδοκία, ό πως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(ΕΕ C195 της ), σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου(EE L 358 της , σελ.2). (3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των ο ικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(EE C 316 της , σελ.48). (4) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες(ee L 166 της , σελ.77) Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, (EE L 344 της , σελ.76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν.2331/1995(α -173) και τροποποιήθηκε µε το ν.3424/2005(α -305). (5) Κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (6) Κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής Τους δραστηριότητας. - Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση περί µη καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 1.1. περίπτωση α του παρόντος υποβάλλουν: (α) Οι ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. (β) Ο Πρόεδρος του.σ. και ο ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. (γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. - Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1.1. περίπτωση α του παρόντος υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. - Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών - κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση της παραγράφου 1.1. περίπτωση α του παρόντος, αφορά κάθε µέλος σύµφωνα µε τα ανωτέρω που συµµετέχει στην Ενωση ή Κοινοπραξία. β. εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδαφ.α της παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ.118/2007 καταστάσεις, ήτοι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. - Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. γ. εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ.(2) του εδαφ.γ της παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ.118/2007 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990(α -101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). δ. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. ε. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο (αναγράφεται το Επιµελητήριο) και το ειδικό επάγγελµά του, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. - Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή δε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. στ. Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. ζ. εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του π.δ.118/2007 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. η. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς) Φορολογική & Ασφαλιστική Ενηµερότητα, από όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν Εισφορές.

9 Σελίδα 9 η της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 β Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου 1.2. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ.γ του π.δ.118/2007, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπο / εκπρόσωπό τους Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(α -75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας στον οποίο συµµετέχουν και να δηλώνεται ότι : α. η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της οποίας έλαβαν γνώση. β. αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού. γ. διαθέτουν άρτιο συνεργείο και ειδικευµένο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών που αναγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. δ. δεν απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 2. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Υποβάλλονται, ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ και επί ποινή ακυρότητας, στον φάκελο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Τα δικαιολογητικά συµµετοχής θα πρέπει να έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης (σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος). 3. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3.1. Υποβάλλονται, εις 2πλούν, ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ και επί ποινή ακυρότητας, στον φάκελο της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να καλύπτει, µε ποινή ακυρότητας, το σύνολο των υπό παροχή υπηρεσιών (σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) Υποβάλλονται, υποχρεωτικώς και επί ποινή αποκλεισµού, στο φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τα εξής δικαιολογητικά: Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις), εις 2πλούν, κανονικά υπογεγραµµένο-σφραγισµένο σε κάθε σελίδα, προκειµένου να διαπιστωθεί η πληρότητα της εν λόγω προσφοράς. 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4.1.Υποβάλλεται, εις 2πλούν,ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ και επί ποινή ακυρότητας, στον φάκελο της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», προκειµένου να επιλεγεί η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο τον υπό παροχή υπηρεσιών, σύµφωνα µε το ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Στο φάκελο της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», υποβάλλεται και επί ποινή ακυρότητας η υπεύθυνη δήλωση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Το πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, υπογεγραµµένο ταυτόχρονα µε το πρωτότυπο από τον Προϊστάµενο της.ο.υ. 2. εν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου αν τούτο συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων (άρθρο 11 παρ. 2 & 3 του ν.2690/1999). 3. Επισηµαίνεται ότι, η ηµεροµηνία υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 πρέπει να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς (ΕΑ 334/2011), ώστε να καλύπτει, κατά ρητή απαίτηση της προκήρυξης και την ηµεροµηνία αυτή (υποβολής προσφοράς) και δεν µπορεί να είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας θεωρήσεως του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από την αρµόδια αρχή και ως εκ τούτων, η χρονολόγηση των εν λόγω υπευθύνων δηλώσεων, η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής αυτών και η υποβολή της προσφοράς πρέπει να γίνονται την αυτή ηµεροµηνία (ΣτΕ 1118/2010 7µ., 781/2010 7µ.). 4. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συµµετοχής, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνιστά λόγο αποκλεισµού από την διαγωνιστική διαδικασία. 5. Όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ.1 του άρθρου 6 του π.δ.118/2007 η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 του π.δ.118/2007.

10 Σελίδα 10 η της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 β Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Ε.Χ.Π.Α. ΣΑΜΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ8Ι-2Ε1 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1 Στον πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάµου λειτουργούν όλα τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις ως Κέντρο Πρώτης Υποδοχής και στην παρούσα περιλαµβάνεται η επίβλεψη λειτουργίας, η συντήρηση και η επισκευή των κάτωθι εγκαταστάσεων που τα εξυπηρετούν: Εγκατάσταση ψύξης και θέρµανσης (airconditions) Εγκατάσταση κρύου και ζεστού νερού χρήσεως και θερµοσιφώνων Εγκατάσταση αποχέτευσης µέχρι του κεντρικού δικτύου Εγκατάσταση ασθενών ρευµάτων Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισµού και υποσταθµών Εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης Εγκαταστάσεις Μηχανοστασίου Αντλιοστασίου Η/Ζ και C.C.T.V Σιδηροκατασκευές, αλουµινοκατασκευές, περιφράξεις, ξυλουργικές εγκαταστάσεις, χρωµατισµοί, επισκευές συντήρηση υγροµονώσεων, επισκευές επιστρώσεων πλακιδίων, τοίχων και δαπέδων, γενικές επισκευές οικοδοµικών στοιχείων, αντικατάσταση ειδών υγιεινής και κρουνοποιείας, κλειδαριών, πόµολων, υαλοστασίων και λοιπά υλικά και µικροϋλικά έστω και αν δεν περιγράφονται Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου, κοπή χόρτων, παρτέρια, περιποίηση θάµνων κ.λ.π. 2. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.1. Στις εργασίες συµπεριλαµβάνονται οι ετήσιες συντηρήσεις των µηχανηµάτων ψύξης και θέρµανσης, πυρανίχνευσης πυρόσβεσης, πυροσβεστήρων, υποσταθµού και Η/Ζ Οι εργασίες θα γίνονται µε την εξής προτεραιότητα: Έλεγχος και ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων. Σηµειώνεται ότι ο προληπτικός έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων θα πραγµατοποιείται δύο (02) φορές την εβδοµάδα κατ ελάχιστο. Το Αστυνοµικό Τµήµα Σάµου που διαχειριστικά είναι υπεύθυνο για την παραπάνω εγκατάσταση, τηρεί Βιβλίο ηµερολόγιο συντήρησης και Βιβλίο βλαβών, τα οποία συµπληρώνει ο Ανάδοχος Εντοπισµός προβληµάτων Η οικονοµική λειτουργία των εγκαταστάσεων. 3. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ- ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ 3.1. Η προµήθεια των βασικών υλικών συντήρησης θα πραγµατοποιείται µε δαπάνη του Αστυνοµικού Τµήµατος Σάµου, και η ενσωµάτωσή τους θα γίνεται µε ευθύνη του Αναδόχου. Τα υλικά αυτά θα χορηγούνται βάσει πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής από το Αστυνοµικό Τµήµα Σάµου, µετά από έγκαιρη γραπτή γνωστοποίηση των αναγκών από τον Ανάδοχο Σε περιπτώσεις βλαβών που προέρχονται από πληµµελή συντήρηση ή από εσφαλµένους χειρισµούς του προσωπικού του Αναδόχου και γενικά λόγω υπαιτιότητάς του, τα υλικά και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο Τα αναλώσιµα υλικά αξίας µέχρι του ποσού των 200,00 µηνιαίως είναι αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου Τον ανάδοχο βαρύνουν πέραν των εργατικών και οι δαπάνες κάθε είδους εργαλείων, συσκευών και µικροαναλωσίµων που θα απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση του έργου συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων, όπως περιγράφονται παραπάνω.

11 Σελίδα 11 η της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 β Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 4.1. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι εκτός των άλλων και η τεχνική κάλυψη των εγκαταστάσεων σε έκτακτες περιπτώσεις, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση Σε περιπτώσεις βλαβών οφείλει να ανταποκρίνεται ΑΜΕΣΑ σε κλήσεις όλο το 24ωρο, για όλες τις ηµέρες και ώρες του χρόνου (συµπεριλαµβανόµενες Κυριακές και αργίες), µε µέγιστο χρόνο απόκρισης: α. Τις τέσσερις (04) ώρες για τις ώρες αιχµής ήτοι 08:00 έως 21:00 ώρα και β. Τις πρωινές ώρες της εποµένης ηµέρας σε περίπτωση ειδοποίησής του τις λοιπές νυχτερινές ώρες Εάν απαιτηθούν ανταλλακτικά αυτά θα κοστολογούνται και θα υποβάλλεται αίτηµα δαπάνης από το Αστυνοµικό Τµήµα Σάµου στην Αστυνοµική ιεύθυνση Σάµου Σε περίπτωση µη απόκρισης των ανωτέρω χρονικών ορίων της παραγράφου 4.2. από την κλήση, θα επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο από την Υπηρεσία µας, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 12 της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η ευθύνη καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και έγκαιρης αποκατάστασης των βλαβών καθώς και εργασίες προληπτικής συντήρησης ανατίθεται σε υπεύθυνο πτυχιούχο ή διπλωµατούχο Πολιτικό ή Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της ασφαλούς λειτουργίας σύµφωνα µε τον νόµο. Ο Μηχανικός αυτός θα υποβάλλει ανά 15νθήµερο τεχνικές εκθέσεις κατάστασης των εγκαταστάσεων και προτεινόµενων έργων ευρύτερης της συνήθους εµβέλειας µε πλήρη τεχνική περιγραφή Για όλες τις εργασίες θα απασχολούνται κατά περίπτωση όλες οι απαραίτητες ειδικότητες τεχνικών που θα διαθέτουν τα απαιτούµενα από τον νόµο προσόντα, ο δε αριθµός και συχνότητα απασχόλησης θα είναι τέτοιοι που θα εξασφαλίζουν την άψογη πραγµατοποίηση προληπτικής συντήρησης και την άµεση αποκατάσταση των βλαβών, ώστε να µην δηµιουργείται πρόβληµα στην εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής του πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάµου Ο Ανάδοχος είναι σε κάθε περίπτωση απόλυτα υπεύθυνος για τον συνεχή έλεγχο και εποπτεία των εγκαταστάσεων, ώστε να προλαµβάνονται τα διάφορα λειτουργικά προβλήµατα και να αποκαθίστανται άµεσα οι παρατηρούµενες βλάβες Επίσης ο ίδιος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας, ασφαλιστική κάλυψη, όρους υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού που απασχολεί στις εν λόγω εγκαταστάσεις Η είσοδος του προσωπικού θα γίνεται κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία που έχει την ευθύνη φύλαξης της εγκατάστασης (στην παρούσα φάση το Αστυνοµικό Τµήµα Σάµου). Ο εκάστοτε εργαζόµενος θα υπόκειται σε έλεγχο κατά την είσοδο και έξοδο του από τις εγκαταστάσεις του πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάµου. Όµοια διαδικασία θα τηρείται και για την είσοδο οικοδοµικών, ηλεκτρολογικών, κ.λπ. υλικών και εργαλείων. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος υλικών και εργαλείων στην εγκατάσταση χωρίς προηγούµενη έγκριση και έλεγχο από την Υπηρεσία φύλαξης.

12 Σελίδα 12 η της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 β Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αφορά την συντήρηση και επισκευή των υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων στα πλαίσια λειτουργίας των προσωρινών δοµών Πρώτης Υποδοχής του πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάµου για τις ανάγκες της Α.. Σάµου ΤΟΥ... Ο ΟΣ... ΤΗΛΕΦΩΝΑ:...FAX:... Π Ρ Ο Σ Αστυν. /νση Σάµου ΑΔΑ: ΒΙΡ8Ι-2Ε1 Για την συντήρηση και επισκευή των υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάµου για το χρονικό διάστηµα από έως για τις ανάγκες της Αστυν. /νσης Σάµου, σύµφωνα µε την υπ αριθ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Αστυν. /νσης Σάµου και τους επισυναπτόµενους σε αυτή όρους προσφέρω τιµή µηνιαίως: (ολογράφως)... ευρώ (αριθµητικά)... και συνολικά: (ολογράφως)..... ευρώ (αριθµητικά).... Στην παραπάνω τιµή δεν συµπεριλαµβάνεται: Φ.Π.Α..%, αλλά συµπεριλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις οι νόµιµες κρατήσεις. Η παρούσα προσφορά συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στους επισυναπτόµενους όρους της υπ αριθ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Αστυν. /νσης Σάµου, τους οποίους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα. ΣΑΜΟΣ: / / 2014 Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ω Ν (Υπογραφή- Σφραγίδα)

13 Σελίδα 13 η της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 β Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΙΡ8Ι-2Ε1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ.ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ Α Μ Ο Υ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ/ Γ.Ε.Λ./ ΓΡΑΦ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τ.Κ Σ Α Μ Ο Σ - Σ Α Μ Ο Υ ΤΗΛ. ( ) FAX ( ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ:.. ΑΞΙΑ:. ΕΙ ΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάµου για το χρονικό διάστηµα από έως ΠΑΡΟΧΟΣ:. ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ. Σάµος, σήµερα την. στα γραφεία της Αστυνοµικής ιεύθυνσης Σάµου, οι κάτωθι συµβαλλόµενοι : 1. Το Ελληνικό ηµόσιο, νοµίµως εκπροσωπούµενο µε βάση τις κείµενες διατάξεις από τον Αστυνοµικό ιευθυντή, ιευθυντή της Αστυνοµικής /νσης Σάµου, που θα αποκαλείται στη συνέχεια χάριν συντοµίας «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» ή «ΥΠΗΡΕΣΙΑ» &, 2. Τον., µε έδρα..., µε Α.Φ.Μ..., και που θα αποκαλείται στη συνέχεια χάριν συντοµίας «ΠΑΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ή «ΑΝΑ ΟΧΟΣ»,συνεφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Α. Με την υπ αριθµ. 8000/20/4/223/18-ε από έγκριση ανάληψης υποχρέωσης της Υ..Ε.Α.Π. Υπ. ηµοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µε Α..Α.: ΒΙΨ1Ι-5ΛΩ και Α ΑΜ 14REQ , εγκρίθηκε πίστωση µέχρι του ποσού των ,00, συµπεριλαµβανοµένων των νοµίµων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάµου για το χρονικό διάστηµα από έως , σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕ 050/2 του ετήσιου προγράµµατος 2012 του Ταµείου Εξωτερικών Συνόρων. Β. Μετά από την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας απ απευθείας ανάθεσης, µε την υπ αριθµό. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε Α..Α.:. και Α ΑΜ. και την υπ αριθµό από.. απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσµάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης της Α.. Σάµου µε Α..Α.., η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάµου για το χρονικό διάστηµα από έως ανατέθηκε στον ανωτέρω συµβαλλόµενο ανάδοχο. Γ. Ύστερα από τα ανωτέρω η Υπηρεσία, αναθέτει στον ως άνω ανάδοχο το εν λόγω έργο, όπως αυτό µε λεπτοµέρεια περιγράφεται στην υπ αριθµό 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου, µε Α..Α.:. και Α ΑΜ., µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες, τις οποίες αυτός (ο ανάδοχος) αποδέχεται ανεπιφύλακτα:

14 Σελίδα 14 η της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 β Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου Άρθρο 1 Αντικείµενο παροχής υπηρεσιών - χρονική διάρκεια τιµή Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η συντήρηση και επισκευή των υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάµου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας σύµβασης και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήµατος της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου, µε Α..Α.:. και Α ΑΜ., σε συνδυασµό µε την προσφορά του προµηθευτή, για το χρονικό διάστηµα από. έως και 30/06/2014 στη συνολική µηνιαία τιµή των ευρώ (.. ) συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων ως αναγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσης πλέον Φ.Π.Α. 16% ευρώ (. ) και συνολική µηνιαία τιµή. ευρώ (.. ). Ειδικότερα για τον µήνα η τιµή θα αφορά το χρονικό διάστηµα από. έως και θα διαµορφωθεί στα ευρώ (.. ) συµπεριλαµβανοµένων των παραπάνω αναγραφόµενων κρατήσεων, πλέον Φ.Π.Α. 16%.. ευρώ (.. ) και στη συνολική τιµή µε κρατήσεις και Φ.Π.Α. ευρώ (. ). Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η συνολική τιµή για το χρονικό διάστηµα από. έως συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων και Φ.Π.Α., ανέρχεται στο ποσό των.. ευρώ (. ). Στην παραπάνω τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες όπως ηµεροµίσθια, εργοδοτικές εισφορές, επιδόµατα αδειών και εορτών, ασφάλισης απασχολούµενου προσωπικού, η αξία κάθε είδους εργαλείων, συσκευών και µικροαναλωσίµων ως και κάθε άλλη προβλεπόµενη από τη σχετική διακήρυξη δαπάνη, σχετική µε την συντήρηση και επισκευή των υδραυλικών ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάµου. Η ανωτέρω τιµή θα παραµείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης ως και σε τυχόν τρίµηνη παράταση του έργου και δεν υπόκειται σε καµία µεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. Άρθρο 2 Εκτελούµενες εργασίες-προτεραιότητα εκτελούµενων εργασιών 2.1. Στον πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάµου λειτουργούν όλα τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις ως Κέντρο Πρώτης Υποδοχής και στην παρούσα περιλαµβάνεται η επίβλεψη λειτουργίας, η συντήρηση και η επισκευή των κάτωθι εγκαταστάσεων που τα εξυπηρετούν: Εγκατάσταση ψύξης και θέρµανσης (airconditions) Εγκατάσταση κρύου και ζεστού νερού χρήσεως και θερµοσιφώνων Εγκατάσταση αποχέτευσης µέχρι του κεντρικού δικτύου Εγκατάσταση ασθενών ρευµάτων Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισµού και υποσταθµών Εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης Εγκαταστάσεις Μηχανοστασίου Αντλιοστασίου Η/Ζ και C.C.T.V Σιδηροκατασκευές, αλουµινοκατασκευές, περιφράξεις ξυλουργικές εγκαταστάσεις, χρωµατισµοί, επισκευές συντήρηση υγροµονώσεων, επισκευές επιστώσεων πλακιδίων τοίχων και δαπέδων, γενικές επισκευές οικοδοµικών στοιχείων, αντικατάσταση ειδών υγιεινής και κρουνοποιείας, κλειδαριών, πόµολων, υαλοστασίων και λοιπά υλικά και µικροϋλικά έστω και αν δεν περιγράφονται Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου, κοπή χόρτων, παρτέρια, περιποίηση θάµνων κ.λ.π Στις εργασίες συµπεριλαµβάνονται οι ετήσιες συντηρήσεις των µηχανηµάτων ψύξης και θέρµανσης, πυρανίχνευσης πυρόσβεσης, πυροσβεστήρων, υποσταθµού και Η/Ζ Οι εργασίες θα γίνονται µε την εξής προτεραιότητα: Έλεγχος και ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων. Σηµειώνεται ότι ο προληπτικός έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων θα πραγµατοποιείται δύο (02) φορές την εβδοµάδα κατ ελάχιστο. Το Αστυνοµικό Τµήµα Σάµου που διαχειριστικά είναι υπεύθυνο για την παραπάνω εγκατάσταση, τηρεί Βιβλίο ηµερολόγιο συντήρησης και Βιβλίο βλαβών, τα οποία συµπληρώνει ο Ανάδοχος Εντοπισµός προβληµάτων Η οικονοµική λειτουργία των εγκαταστάσεων.

15 Σελίδα 15 η της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 β Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου Άρθρο 3 ιαπίστωση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής 1. Η παρακολούθηση, αξιολόγηση και ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των παρεχοµένων υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής, θα γίνεται από Τριµελής Επιτροπή παρακολούθησης καλής εκτέλεσης των εργασιών, που θα ορισθεί µε διαταγή του κ. Αστυνοµικού /ντού της Α.. Σάµου, µε τη σύνταξη σχετικής πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, καθώς το οποίο θα υποβάλλεται στην Αρµόδια ιαχείριση, για τη σχετική διαδικασία πληρωµής του ιδιωτικού συνεργείου. 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συµµόρφωση προς τις υποδείξεις της Επιτροπής. 3. Εάν ο ανάδοχος, δε συµµορφώνεται προς τις υποδείξεις της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής και τους όρους της σύµβασης, η Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή την επιβολή των προβλεποµένων, στα άρθρα 32 έως 34 του π.δ.118/2007, κυρώσεων Άρθρο 4 Υποχρεώσεις αναδόχου Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι εκτός των άλλων και η τεχνική κάλυψη των εγκαταστάσεων σε έκτακτες περιπτώσεις, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Σε περιπτώσεις βλαβών οφείλει να ανταποκρίνεται ΑΜΕΣΑ σε κλήσεις όλο το 24ωρο, για όλες τις ηµέρες και ώρες του χρόνου(συµπεριλαµβανόµενες Κυριακές και αργίες), µε µέγιστο χρόνο απόκρισης: α. Τις τέσσερις (04) ώρες για τις ώρες αιχµής ήτοι 08:00 έως 21:00 ώρα και β. Τις πρωινές ώρες της εποµένης ηµέρας σε περίπτωση ειδοποίησής του τις λοιπές νυχτερινές ώρες. Σε περίπτωση µη απόκρισης των ανωτέρω χρονικών ορίων από την κλήση, θα επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο από την Υπηρεσία µας, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της παρούσας σύµβασης. Εάν απαιτηθούν ανταλλακτικά αυτά θα κοστολογούνται και θα υποβάλλεται αίτηµα δαπάνης από το Αστυνοµικό Τµήµα Σάµου στην Αστυνοµική ιεύθυνση Σάµου. Η ευθύνη καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και έγκαιρης αποκατάστασης των βλαβών καθώς και εργασίες προληπτικής συντήρησης ανατίθεται στον Ανάδοχο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της ασφαλούς λειτουργίας σύµφωνα µε τον νόµο. Επίσης ο ίδιος θα υποβάλλει ανά 15νθήµερο στην Υπηρεσία (Α.Τ. Σάµου) τεχνικές εκθέσεις κατάστασης των εγκαταστάσεων και προτεινόµενων έργων ευρύτερης της συνήθους εµβέλειας µε πλήρη τεχνική περιγραφή. Για όλες τις εργασίες θα απασχολούνται κατά περίπτωση όλες οι απαραίτητες ειδικότητες τεχνικών που θα διαθέτουν τα απαιτούµενα από τον νόµο προσόντα, ο δε αριθµός και συχνότητα απασχόλησης θα είναι τέτοιοι που θα εξασφαλίζουν την άψογη πραγµατοποίηση προληπτικής συντήρησης και την άµεση αποκατάσταση των βλαβών, ώστε να µην δηµιουργείται πρόβληµα στην εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής του πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάµου. Ο Ανάδοχος είναι σε κάθε περίπτωση απόλυτα υπεύθυνος για τον συνεχή έλεγχο και εποπτεία των εγκαταστάσεων, ώστε να προλαµβάνονται τα διάφορα λειτουργικά προβλήµατα και να αποκαθίστανται άµεσα οι παρατηρούµενες βλάβες. Επίσης ο ίδιος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας, ασφαλιστική κάλυψη, όρους υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού που απασχολεί στις εν λόγω εγκαταστάσεις. Η είσοδος του προσωπικού θα γίνεται κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία που έχει την ευθύνη φύλαξης της εγκατάστασης (στην παρούσα φάση το Αστυνοµικό Τµήµα Σάµου). Ο εκάστοτε εργαζόµενος θα υπόκειται σε έλεγχο κατά την είσοδο και έξοδο του από τις εγκαταστάσεις του πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάµου. Όµοια διαδικασία θα τηρείται και για την είσοδο οικοδοµικών, ηλεκτρολογικών, κ.λπ. υλικών και εργαλείων. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος υλικών και εργαλείων στην εγκατάσταση χωρίς προηγούµενη έγκριση και έλεγχο από την Υπηρεσία φύλαξης. Άρθρο 5 Μονοµερής παράταση συµβατικού έργου Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει µονοµερώς τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης µέχρι τρεις (3) µήνες µετά τη λήξη της συµβατικής περιόδου ( ), µε την ίδια µηνιαία τιµή που αναφέρεται στο άρθρο 1 και τους ίδιους όρους αυτής.

16 Σελίδα 16 η της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 β Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου Άρθρο 6 Αναλώσιµα υλικά συντήρησης και επισκευής Η προµήθεια των βασικών υλικών συντήρησης θα πραγµατοποιείται µε δαπάνη του Αστυνοµικού Τµήµατος Σάµου, και η ενσωµάτωσή τους θα γίνεται µε ευθύνη του Αναδόχου. Τα υλικά αυτά θα χορηγούνται βάσει πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής από το Αστυνοµικό Τµήµα Σάµου, µετά από έγκαιρη γραπτή γνωστοποίηση των αναγκών από τον Ανάδοχο. Σε περιπτώσεις βλαβών που προέρχονται από πληµµελή συντήρηση ή από εσφαλµένους χειρισµούς του προσωπικού του Αναδόχου και γενικά λόγω υπαιτιότητάς του, τα υλικά και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Τα αναλώσιµα υλικά αξίας µέχρι του ποσού των 200,00 µηνιαίως είναι αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου. Τον ανάδοχο βαρύνουν πέραν των εργατικών και οι δαπάνες κάθε είδους εργαλείων, συσκευών και µικροαναλωσίµων που θα απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση του έργου συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων, όπως περιγράφονται παραπάνω. Άρθρο 7 Κρατήσεις Φόρος εισοδήµατος Οι παρεχόµενες υπηρεσίες υπόκεινται σε κράτηση ύψους 0,10% επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου υπέρ της Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, κράτηση αναλογικού τέλους ποσοστού 3% επί της προαναφερθείσας κράτησης κα κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήµου. Επίσης υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8% επί του καθαρού πληρωτέου ποσού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/94, όπως ισχύουν. Άρθρο 8 Υπεκµίσθωση έργου συντήρησης και επισκευής Εκχώρηση δικαιωµάτων Ο ανάδοχος δε δικαιούται να παραχωρήσει και ιδίως να υπεκµισθώσει σε άλλον το έργο της συντήρησης και επισκευής της παρούσας σύµβασης. Επίσης δε δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώµατά της που απορρέουν από αυτή τη σύµβαση, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη της αναθέτουσας Αρχής. Άρθρο 9 Κυρώσεις για εκπρόθεσµη ή πληµµελή εκτέλεση των όρων της σύµβασης Ως προς τις κυρώσεις για εκπρόθεσµη ή πληµµελή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ισχύουν τα αναφερόµενα στους όρους της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου, µε Α..Α.:. και Α ΑΜ., και στις διατάξεις του Π.. 118/2007 και συγκεκριµένα: 1. Εάν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Υπηρεσίας την παροχή υπηρεσιών, πριν την ηµεροµηνία λήξης του συµβατικού χρόνου, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας, τριακοσίων ευρώ (300,00 ) ηµερησίως για κάθε ηµέρα από της διακοπής έως της ηµεροµηνίας λήξεως της σύµβασης. 2. Στις περιπτώσεις εκείνες που ο ανάδοχος δεν πραγµατοποιήσει τις εργασίες και τις υποχρεώσεις που αναγράφονται στο άρθρο 2 και άρθρο 4 της παρούσας σύµβασης, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλλει πρόστιµο, ως ακολούθως: α. Εκατό ευρώ (100,00 ) από το µηνιαίο τίµηµα για κάθε ηµέρα πληµµελούς εργασίας. β. ιακόσια ευρώ (200,00 ) από το µηνιαίο τίµηµα για κάθε ηµέρα µη ανταπόκρισης του, εντός των χρονικών ορίων που αναγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσας σύµβασης, από την ειδοποίησή του. γ. ιακόσια πενήντα ευρώ (250,00 ) από το µηνιαίο τίµηµα για κάθε ηµέρα αποχής εργασίας για µία ή περισσότερες από τις συµβατικές του υποχρεώσεις-εργασίες. Άρθρο 10 Τήρηση διατάξεων εργατικής νοµοθεσίας Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου, δηλαδή, καταβολή των νοµίµων αποδοχών, τήρηση του νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστικά κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου, θα καταγγέλλεται από την Υπηρεσία η σύµβαση µε τον ανάδοχο.

17 Σελίδα 17 η της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 β Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου Άρθρο 11 Καταγγελία σύµβασης Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση, εφόσον ο Ανάδοχος, καθ οιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγµένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή παραλείπει, χωρίς νόµιµη αιτία, την πληρωµή του οφειλόµενου σύµφωνα µε την παρούσα, συµβατικού τιµήµατος. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει τη σύµβαση όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας ή εάν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις κάλυψης των αναγκών συντήρησης των εγκαταστάσεων µε δικά της µέσα ή εάν οι ανάγκες της καλυφθούν από προσλήψεις ή από άλλο δηµόσιο φορέα ή εφόσον παύσει η λειτουργία του πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάµου χωρίς καµία περαιτέρω αποζηµίωση του αναδόχου για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της συµβατικής περιόδου. Άρθρο 12 Ανωτέρα βία Κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών του και εποµένως δεν επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούµενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Το συµβαλλόµενο µέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναµία της για ολική ή µερική εκτέλεση της σύµβασης που ανέλαβε, να τα αναφέρει στο άλλο µέρος εγγράφως και να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη στερείται του δικαιώµατος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας, αν µέσα στην ανωτέρω εικοσαήµερη προθεσµία δεν αναφέρει τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και δεν προσκοµίσει τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία. Ανωτέρα βία δεν θεωρείται η απεργία ή στάση εργασίας ή τυχόν επίσχεση εργασίας του προσωπικού για οποιοδήποτε λόγο Άρθρο 13 Πληρωµή Η παρούσα δαπάνη ποσού ύψους... ευρώ (.. ), συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από εθνικούς πόρους. Η πληρωµή παρεχόµενων υπηρεσιών θα γίνεται τµηµατικά ανά µήνα και µέχρι του ποσού της συµβατικής αξίας µε την υποβολή των οικείων δικαιολογητικών από τον Υπόλογο ιαχειριστή της ΣΑΕ 050/2, από το έργο µε κωδικό 2011ΣΕ «Ετήσιο Πρόγραµµα 2012», αφού αφαιρεθούν οι νόµιµες κρατήσεις, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της υπό προµήθειας υπηρεσίας, µε επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος στο όνοµα του παρόχου της υπηρεσίας. Άρθρο 14 Βαρύτητα εγγράφων Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, ρυθµίζονται από την παρούσα σύµβαση, την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται µε την εν λόγω προµήθεια. Για την άρση τυχόν αµφισβητήσεων ή συγκρουόµενων ρυθµίσεων, εκτός από τους όρους που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα σύµβαση, το κείµενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω αναφερόµενα κείµενα µε την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: α) η παρούσα σύµβαση. β) η υπ αριθµό 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου, µε Α..Α.:. και Α ΑΜ.,. γ) η προσφορά του αναδόχου. Όπου προκύπτουν ερµηνευτικές ή οποιεσδήποτε άλλες αµφισβητήσεις ή κενά ρυθµίσεων ισχύουν οι πλέον ευεργετικές, για την Αναθέτουσα Αρχή, ρυθµίσεις.

18 Σελίδα 18 η της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 β Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου Άρθρο 15 Τροποποιήσεις - Προσθήκες Η αναθέτουσα Αρχή µπορεί οποτεδήποτε µέσα στα όρια της σύµβασης, να ζητήσει από τον ανάδοχο να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραµµα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στο έργο, εφόσον δεν συνεπάγεται αύξηση της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου. Η Σύµβαση, µπορεί να τροποποιηθεί µέσα στα όριά της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Άρθρο 16 Επίλυση διαφορών - ιατάξεις 1. Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρµόδια Ελληνικά ικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας (Αστυνοµική ιεύθυνση Σάµου). 2. Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π..118/2007. Άρθρο 17 Γενικές διατάξεις. Για όλα τα λοιπά θέµατα της παρούσας Σύµβασης, ισχύουν οι διατάξεις: 1. Του ν.2362/1995 Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. (Α -247), όπως ισχύουν. 2. Του π.δ.60/2007 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου (Α -64). 3. Του π.δ.118/2007 Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..). (Α -150), όπως ισχύουν και οι οποίες εφαρµόζονται συµπληρωµατικά µε τις διατάξεις του π.δ.60/2007 (Α -64), περί συµβάσεων υπηρεσιών, καθώς και µε τις διατάξεις του ν.2362/1995 (Α -247), των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασµό προς τους όρους της υπ αριθµό 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου, µε Α..Α.:. και Α ΑΜ., την σχετική προσφορά του Αναδόχου. Ύστερα από αυτά, συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφθηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα σε ένα από τα οποία επικολλήθηκαν τα προβλεπόµενα ένσηµα. Ένα από τα πρωτότυπα της σύµβασης κατατέθηκε στην Α.. Σάµου, το άλλο έλαβε η παρέχουσα υπηρεσία δια του εργολάβου και το τρίτο θα αποσταλεί στην Υ..Ε.Α.Π. του Υπ. ηµοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Α.. ΣΑΜΟΥ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ [ Σηµείωση : Τα αναφερόµενα στο παρόν υπόδειγµα συµβάσεως στοιχεία της προµήθειας είναι τα ελάχιστα και αυτά είναι δυνατόν να συµπληρωθούν ή τροποποιηθούν κατά το στάδιο υπογραφής της σχετικής σύµβασης, καθόσον αυτό θα εξαρτηθεί και από τη σχετική προσφορά του µειοδότη σε συνδυασµό µε τη σχετική τεχνική προδιαγραφή.]

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 15:34:45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨΚΖ465ΦΘΕ-ΞΒΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

B ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

B ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ B ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α Α: 6ΗΗΛΙ-4Τ8 Α ΑΜ: 14PROC002193457 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σάµος, 24 Ιουλίου 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α Α: ΒΙΡΤΙ-ΤΞΟ Α ΑΜ: 14PROC001851952 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σάµος, 30 Ιανουαρίου 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 07/03-04- 2014 ΕΚΑΒ Καβάλας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Ηλεκτρόδια απινίδωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 27-01-2016 Αρ. Πρωτ. 7593/315 Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 83/07-11- 2012 ΕΚΑΒ Καβάλας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Πιεσόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σάµος, 28 Απριλίου 2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές για τµήµα των υπό προµήθεια ειδών γίνονται δεκτές.

Προσφορές για τµήµα των υπό προµήθεια ειδών γίνονται δεκτές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 2516 Μυτιλήνη, 21 Μαΐου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Α.Δ.Α. : ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα 30-05-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 7345 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 - Τ.Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» «Αναρτητέα στο µητρώο» Α Α: ΩΓ4Λ465ΦΘΕ-Κ1Ι Α ΑΜ: 15PROC002572740 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ Ι Ε ΥΘ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. n Θεσσαλονίκη 21/12/2009 Αρ. Πρωτ.: 29087 ΓΡΑΦΕΙΟ : Διοικητικό-Οικονομικό ΠΛΗΡΟΦ.: Αθανασίου Φωτεινή ΤΗΛΕΦ: 031-326 452 Ε-mail: Athanasiou@elog.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λ.Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Επαναληπτικός. Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

1 ος Επαναληπτικός. Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Training του ηµοτικού Γυµναστηρίου στο Παγκρήτιο στάδιο και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρω- ΕΜφθη 201

Αριθμ. Πρω- ΕΜφθη 201 ,ί, ' ; 7 \ i ί Η Π Ο ""ΣΑΜΟΥ \ Α.Α. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ/ ΓΡΑΦ. ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α:

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. Δ/νση : Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14/10/2015 Πληροφορίες : Γ. Αθανασάκη Αρ. πρωτ.: 109718 Τηλ. : 210-8802974

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002617823 2015-03-05

15PROC002617823 2015-03-05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣAMΟΥ Μυτιλήνη 05/03/2015 Αρ. Πρωτ. 1096 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α-1 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στη διακήρυξη Φ.965/56/6551420/Σ.3218 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΤΜΗΜΑ IV 17 Οκτ 16 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κηφισιά, 23/11/2016 Αρ. Πρωτ. 7808 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπ όψη, 1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α), 2) Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.270733(2597) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση : 28 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 12/11/2014 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 13590

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 08/10/2013 13PROC001653723 Αρ. Πρωτ. 2013-10-08 5886 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε) Δ/νση : 24o Χιλιόμετρο της Π.Ε.Ο. Βόλου-Λάρισας, Στεφανοβίκειο, Ν. Μαγνησίας T.K: 37 500 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα