ΑΔΑ: ΒΙΡ8Ι-2Ε1 Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΡ8Ι-2Ε1 Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σάµος, 14 Φεβρουαρίου 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ. ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Α Μ Ο Υ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ/ ΓΡΑΦ. ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Τ. Κ Σ Α Μ Ο Σ Σ Α Μ Ο Υ ΤΗΛ.: FAX: Α Ρ Ι Θ. Π Ρ Ω Τ. : / 2 1 / 8 / 1 - κ α ΘΕΜΑ: Επανάληψη διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάµου για το χρονικό διάστηµα από έως , εντός του συνολικού ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ # ,00 #, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των νόµιµων κρατήσεων. 1. Γνωρίζεται ότι, η Αστυνοµική ιεύθυνση Σάµου, κατόπιν της υπ αριθµό 8000/20/4/223/18-ε από «Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης» του /ντή της Υπηρεσίας ιαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µε Α..Α. ΒΙΨ1Ι-5ΛΩ & Α ΑΜ 14REQ , προτίθεται να προβεί στην ανάθεση, σε ιδιωτικό συνεργείο, της συντήρησης και επισκευής των υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάµου για το χρονικό διάστηµα από έως , σύµφωνα µε της Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 2. Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή, στο σύνολο των υπό παροχή υπηρεσιών. 3. Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς πόρους. 4. Η δαπάνη υπόκειται σε κράτηση ύψους 0,10 % επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου υπέρ της Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, κράτηση αναλογικού τέλους χαρτοσήµου ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήµου. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 5. Η πληρωµή της δαπάνης, θα γίνει από τον Υπόλογο ιαχειριστή της ΣΑΕ 050/2, µε την έκδοση επιταγής της Τράπεζας της Ελλάδος στο όνοµα του Προµηθευτή, µετά την οριστική παραλαβή των υπό παροχή υπηρεσιών και αφού υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά της δαπάνης. 6. Οι επιθυµούντες να συµµετάσχουν στη διαδικασία της προµήθειας, παρακαλούνται, όπως έως την ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα (ηµεροµηνία και ώρα λήξης προθεσµίας κατάθεσης προσφορών), υποβάλλουν την προσφορά τους στην αρµόδια Επιτροπή που έχει ορισθεί κατόπιν της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-ιδ από Απόφασης συγκρότησης επιτροπής της Αστυνοµικής ιεύθυνσης Σάµου, η οποία θα συνεδριάσει στο γραφείο της Αστυνοµικής ιεύθυνσης Σάµου, οδός Πρέσβεως ηµ. Νικολαρεϊζη 3 Τ.Κ στην πόλη της Σάµου (2 ος όροφος) την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα. Η προσφορά πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Οι προσφορές που περιέρχονται στην Αστυνοµική ιεύθυνση Σάµου, µετά τη λήξη της προθεσµίας για την παραλαβή των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 7. Η επανάληψη διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης θα διενεργηθεί σύµφωνα µε: α. Τις διατάξεις των Ν. 2286/1995, Ν. 2522/1997, Π.. 60/2007 και Π.. 118/2007 (Κ.Π..). β. Τις διατάξεις της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα επισυναπτόµενα σ αυτή παρακάτω Παραρτήµατα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: (1) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (2) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (3) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (4) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (5) ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 8. Το κείµενο της παρούσας έχει αναρτηθεί στο πρόγραµµα «ιαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) και θα αποσταλεί στο Επιµελητήριο Σάµου.

2 Σελίδα 2 η της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 β Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου 9. Αντίγραφο της παρούσας µε τα συνηµµένα σ αυτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία και τους όρους της προµήθειας δίδονται από την Υπηρεσία µας, γραφείο ιαχείρισης Α.. Σάµου οδός Πρέσβεως ηµ. Νικολαρεϊζη 3 - Τ.Κ στην πόλη της Σάµου(τηλ ώρες γραφείου). Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

3 : Σελίδα 3 η της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 β Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο π.δ.118/2007 Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..), στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας, ο οποίος θα δηλώνεται µε θεωρηµένη Υπεύθυνη ήλωση. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (µε κεφαλαία γράµµατα) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια Ο αριθµός της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η ηµεροµηνία διενέργειας της επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής : Στον «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ» τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά συµµετοχής, µε την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι φάκελοι ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόµενους, θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την αρµόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης. - Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. - Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία : - Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, καθώς και ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς και µονογράφονται. - Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Οι παραπάνω φάκελοι, µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται στην Επιτροπή, για την αποσφράγιση των σφραγισµένων φακέλων µε τα οικονοµικά στοιχεία µόνο των προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την ΑΔΑ: ΒΙΡ8Ι-2Ε1

4 Σελίδα 4 η της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 β Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. - Ο χρόνος πρόσβασης των συµµετεχόντων στις προσφορές που θα υποβληθούν, ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας αποσφράγισής τους. - Ο συµµετέχων που λαµβάνει γνώση του σχετικού φακέλου, κατά τον ως άνω χρόνο πρόσβασης, θα υπογράψει, σε σχετική κατάσταση, που θα τηρεί, για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης και θα αποτελεί το µοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για το χρόνο γνώσης αυτού Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ.1 (όσων και όπως ζητούνται µε την παρούσα) καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρούσα, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1. «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών του π.δ.118/2007, συνιστά λόγο αποκλεισµού από την διαγωνιστική διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων παροχών - υπηρεσιών, σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές απαιτήσεις του Παραρτήµατος Γ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Επισηµαίνεται ότι: Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι ιαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινήσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά τη σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται Η Προσφορά που θα υποβληθεί, θα καλύπτει, µε ποινή ακυρότητας, το σύνολο των υπό παροχή υπηρεσιών (σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) Μετά την παραλαβή των τεχνικοοικονοµικών προσφορών από την Επιτροπή ιενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης, έπονται τα παρακάτω στάδια: Ι. Αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών: Αρχικώς, η Επιτροπή ιενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης αξιολογεί τα υποβληθέντα από τους συµµετέχοντες δικαιολογητικά του π.δ.118/2007 Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..) κ.λ.π., που αναφέρονται αναλυτικά στις επόµενες παραγράφους των γενικών όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειµένου να καταλήξει στις κατ αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές και εν συνεχεία γνωµοδοτεί ποιες από τις αυτές (κατ αρχήν αποδεκτές προσφορές) είναι και τεχνικά αποδεκτές. ΙΙ. Αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών: Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του παραπάνω σταδίου, η αρµόδια Επιτροπή διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης προβαίνει στην αποσφράγιση του οικονοµικού µέρους των αποδεκτών προσφορών. III. Αξιολόγηση προσφορών: Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η αρµόδια Υπηρεσία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης αξιολογεί τις προσφορές µε βάση το άρθρο 20 του π.δ.118/2007 Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..), προκειµένου να αναδείξει αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 2.1. Η Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό και καλής εκτέλεσης της σύµβασης δεν απαιτείται (άρθρο 25 παρ. 9 του Π.. 118/2007). 3. ΤΙΜΕΣ 3.1. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται µόνο σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς, ως εξής: Ι. Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Στην τιµή προσφοράς περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του προµηθευτή όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Τεχνικές Προδιαγραφές Απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πέραν αυτής ουδεµία άλλη οικονοµική ή άλλου είδους απαίτηση µπορεί να εγερθεί.

5 Σελίδα 5 η της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 β Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου 3.2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται αποκλειστικά στο σύνολο της προσφερθείσας τιµής για το σύνολο των υπό παροχή υπηρεσιών Οι τιµές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και παραµένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η δαπάνη υπόκειται σε κράτηση ύψους 0,10 % επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου υπέρ της Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, κράτηση αναλογικού τέλους χαρτοσήµου ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήµου. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, αυτοί δε υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 4.1. Η παράδοση των εργασιών, θα γίνεται από τον µειοδότη, στο τέλος εκάστου µηνός, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάµου, σε τριµελή επιτροπή που θα οριστεί από την Αστυνοµική ιεύθυνση Σάµου, µετά την κατακύρωση των αποτελεσµάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την σχετική σύµβαση, εφόσον ο προµηθευτής, καθ οποιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγµένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προµηθευτή, ο οποίος αν δεν κάνει γνωστά µε έγγραφό της στην αρµόδια Υπηρεσία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης, τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία σε ένα 20ήµερο από τότε που συνέβησαν αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναµία της για ολική ή µερική εκτέλεση της σύµβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωµα να επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόµιµα δικαιώµατά της που προκύπτουν απ αυτή. Ανωτέρα βία δεν θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή η τυχόν επίσχεση εργασίας για οποιοδήποτε λόγο. 5. ΠΛΗΡΩΜΗ 5.1. Η πληρωµή της αξίας των παρεχοµένων υπηρεσιών θα γίνει τµηµατικά ανά µήνα και µέχρι του ποσού της συµβατικής αξίας µετά την παραλαβή των παρερχοµένων υπηρεσιών από την τριµελή Επιτροπή που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό από την Α.. Σάµου και την προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών, από τον Υπόλογο ιαχειριστή της ΣΑΕ 050/2, µε την έκδοση επιταγής της Τράπεζας της Ελλάδος στο όνοµα του Προµηθευτή Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις και ο φόρος εισοδήµατος που αναφέρονται στην παράγραφο 3.6 του παρόντος Παραρτήµατος της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 6. ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 6.1. Ενστάσεις προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του π.δ.118/2007 Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..) Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του ως άνω π.δ/τος, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ( παράβολα από κάθε αιτία ). 7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών και η παραλαβή αυτών, καθώς και η σύνταξη κάθε µήνα του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών, που θα οριστεί από την Αστυνοµική ιεύθυνση Σάµου, µετά την κατακύρωση των αποτελεσµάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης. 8. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Απορρίπτονται προσφορές των συµµετεχόντων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

6 Σελίδα 6 η της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 β Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου 9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 9.1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της ζητούµενης προµήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: α. Την κατηγορία και περιγραφή της ζητούµενης προµήθειας. β. Την έκταση αυτής. γ. Την τιµή. δ. Την αναθέτουσα αρχή για την οποία προορίζεται η προµήθεια. ε. Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. στ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης Με την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η ζητούµενη προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 10. ΣΥΜΒΑΣΗ Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της ζητούµενης υπηρεσίας και τουλάχιστον τα εξής: α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης β. Τα συµβαλλόµενα µέρη γ. Την περιγραφή της παρεχόµενης υπηρεσίας και την έκταση (ποσότητα) αυτής δ. Την τιµή ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης της ζητούµενης παρεχόµενης υπηρεσίας. στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές της ζητούµενης παρεχόµενης υπηρεσίας ζ. Τις προβλεπόµενες ρήτρες η. Τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας βάσει των οποίων θα επιλύονται οι τυχόν διαφορές θ. Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά, προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της προµήθειας και στην ποιότητα που περιγράφεται στη σύµβαση. β. Παραλήφθηκε οριστικά η παρεχόµενη προµήθεια. γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις και τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. ΑΔΑ: ΒΙΡ8Ι-2Ε1 11. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η σύµβαση που θα καταρτισθεί µε βάση αυτή θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ίκαιο Για κάθε διαφορά διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στην εκτέλεση της Σύµβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο παρέχων υπηρεσίες ανάδοχος, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των Ελληνικών ικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης. 12. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Εάν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Υπηρεσίας την παροχή υπηρεσιών, πριν την ηµεροµηνία λήξης του συµβατικού χρόνου, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας, τριακοσίων ευρώ (300,00 ) ηµερησίως για κάθε ηµέρα από της διακοπής έως της ηµεροµηνίας λήξεως της σύµβασης Στις περιπτώσεις εκείνες που ο ανάδοχος δεν πραγµατοποιήσει τις εργασίες σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ και τους όρους τις παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλλει πρόστιµο, ως ακολούθως: α. Εκατό ευρώ (100,00 ) από το µηνιαίο τίµηµα για κάθε ηµέρα πληµµελούς εργασίας. β. ιακόσια ευρώ (200,00 ) από το µηνιαίο τίµηµα για κάθε ηµέρα µη ανταπόκρισης του, εντός των χρονικών ορίων που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4., από την ειδοποίησή του. γ. ιακόσια πενήντα ευρώ (250,00 ) από το µηνιαίο τίµηµα για κάθε ηµέρα αποχής εργασίας για µία ή περισσότερες συµβατικές του υποχρεώσεις-εργασίες. :

7 Σελίδα 7 η - της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 β Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου 13. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει τη σύµβαση όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας ή εάν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις κάλυψης των αναγκών συντήρησης των εγκαταστάσεων µε δικά της µέσα ή εάν οι ανάγκες της καλυφθούν από προσλήψεις ή από άλλο δηµόσιο φορέα ή εφόσον παύσει η λειτουργία του πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάµου χωρίς καµία περαιτέρω αποζηµίωση του αναδόχου για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της συµβατικής περιόδου. 2. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συµβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο. 3. Η συµµετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης γίνεται µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου, ο οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. 4. Η Υπηρεσία δε δεσµεύεται για την τελική ανάθεση των προς παροχή υπηρεσιών και δικαιούται να τις αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους συµµετέχοντες. 5. Οι συµµετέχοντες στην διαγωνιστική διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης δε δικαιούνται αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 6. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π.. 7. Κανένας από τους συµµετέχοντες στην διαγωνιστική διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ µέρους της Υπηρεσίας διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή άλλης Υπηρεσίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας.

8 Σελίδα 8 η της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 β Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι προµηθευτές υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, µέσα στον κυρίως φάκελο, σε σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1α του π.δ.118/2007 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 1.1.Υπεύθυνη ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(α -75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας απ ευθείας ανάθεσης στον οποίο συµµετέχουν και να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες: α. εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδαφ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ.118/2007, ήτοι: (1) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου(ΕΕ L 351 της , σελ.1). (2) ωροδοκία, ό πως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(ΕΕ C195 της ), σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου(EE L 358 της , σελ.2). (3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των ο ικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(EE C 316 της , σελ.48). (4) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες(ee L 166 της , σελ.77) Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, (EE L 344 της , σελ.76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν.2331/1995(α -173) και τροποποιήθηκε µε το ν.3424/2005(α -305). (5) Κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (6) Κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής Τους δραστηριότητας. - Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση περί µη καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 1.1. περίπτωση α του παρόντος υποβάλλουν: (α) Οι ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. (β) Ο Πρόεδρος του.σ. και ο ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. (γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. - Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1.1. περίπτωση α του παρόντος υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. - Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών - κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση της παραγράφου 1.1. περίπτωση α του παρόντος, αφορά κάθε µέλος σύµφωνα µε τα ανωτέρω που συµµετέχει στην Ενωση ή Κοινοπραξία. β. εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδαφ.α της παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ.118/2007 καταστάσεις, ήτοι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. - Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. γ. εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ.(2) του εδαφ.γ της παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ.118/2007 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990(α -101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). δ. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. ε. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο (αναγράφεται το Επιµελητήριο) και το ειδικό επάγγελµά του, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. - Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή δε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. στ. Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. ζ. εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του π.δ.118/2007 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. η. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς) Φορολογική & Ασφαλιστική Ενηµερότητα, από όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν Εισφορές.

9 Σελίδα 9 η της υπ αριθµ. 8001/21/8/1-κα από 14/02/2014 β Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.. Σάµου 1.2. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ.γ του π.δ.118/2007, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπο / εκπρόσωπό τους Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(α -75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας στον οποίο συµµετέχουν και να δηλώνεται ότι : α. η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της οποίας έλαβαν γνώση. β. αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού. γ. διαθέτουν άρτιο συνεργείο και ειδικευµένο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών που αναγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. δ. δεν απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 2. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Υποβάλλονται, ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ και επί ποινή ακυρότητας, στον φάκελο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Τα δικαιολογητικά συµµετοχής θα πρέπει να έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης (σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος). 3. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3.1. Υποβάλλονται, εις 2πλούν, ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ και επί ποινή ακυρότητας, στον φάκελο της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να καλύπτει, µε ποινή ακυρότητας, το σύνολο των υπό παροχή υπηρεσιών (σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) Υποβάλλονται, υποχρεωτικώς και επί ποινή αποκλεισµού, στο φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τα εξής δικαιολογητικά: Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις), εις 2πλούν, κανονικά υπογεγραµµένο-σφραγισµένο σε κάθε σελίδα, προκειµένου να διαπιστωθεί η πληρότητα της εν λόγω προσφοράς. 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4.1.Υποβάλλεται, εις 2πλούν,ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ και επί ποινή ακυρότητας, στον φάκελο της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», προκειµένου να επιλεγεί η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο τον υπό παροχή υπηρεσιών, σύµφωνα µε το ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Στο φάκελο της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», υποβάλλεται και επί ποινή ακυρότητας η υπεύθυνη δήλωση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Το πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, υπογεγραµµένο ταυτόχρονα µε το πρωτότυπο από τον Προϊστάµενο της.ο.υ. 2. εν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου αν τούτο συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων (άρθρο 11 παρ. 2 & 3 του ν.2690/1999). 3. Επισηµαίνεται ότι, η ηµεροµηνία υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 πρέπει να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς (ΕΑ 334/2011), ώστε να καλύπτει, κατά ρητή απαίτηση της προκήρυξης και την ηµεροµηνία αυτή (υποβολής προσφοράς) και δεν µπορεί να είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας θεωρήσεως του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από την αρµόδια αρχή και ως εκ τούτων, η χρονολόγηση των εν λόγω υπευθύνων δηλώσεων, η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής αυτών και η υποβολή της προσφοράς πρέπει να γίνονται την αυτή ηµεροµηνία (ΣτΕ 1118/2010 7µ., 781/2010 7µ.). 4. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συµµετοχής, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνιστά λόγο αποκλεισµού από την διαγωνιστική διαδικασία. 5. Όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ.1 του άρθρου 6 του π.δ.118/2007 η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 του π.δ.118/2007.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2 ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12-09-2014 Αριθ. Πρωτόκολλου: 1041 Ηµεροµηνία: 21-07-2014 14PROC002219076 20 Ιουλ4ίου- 200148-04 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PR0C002461542

Α ΑΜ: 14PR0C002461542 Α ΑΜ: 14PR0C002461542 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-11-2014 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 5680 Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 69100 ΚΩ ΙΚΟΣ CPV CPV 90911200-8 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ.Κ. 69100 ΚΩ ΙΚΟΣ CPV CPV 90911200-8 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51351-51551

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 598 / 2015 Πρόχειρου ηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αθήνα, 09-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Ι.Π./Φ306/12 Γενική /νση: ιαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας /νση: Προµηθειών Τµήµα: Προµηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Β. Βλάχου Τηλ.: 210-8110766 Fax: 210-8110772

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Μαρούσι, 22/04/2013 Αρ. Πρωτ. : ΔΙ.Π./Φ.910/7 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Αποθήκης & Τεχνικής Υποστήριξης ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3586 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΜΑ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΨΓ5465ΦΘΘ-ΠΚΛ Πυθαγόρειο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 26-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/4564 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ. Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr. http://www.lamiahospital.gr.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ. Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr. http://www.lamiahospital.gr. Α Α: Β5Ι94690ΒΜ-7ΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 30/06/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/ 15655 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. ιακήρυξης 71/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002505651 2014-12-24

14PROC002505651 2014-12-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ( Δ21) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι,.... -.. Αρ. Πρωτ.: ΑΖ/Φ306/ Γενική /νση: Οικονοµικών Υποθέσεων /νση: Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Προµηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/12

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/12 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Τ.Κ. 167 77 Τηλ. : 210 8933738 Fax : 210 9604367 Email :procur.sepa@haf.gr Σελίδα 1 από 57 ΑΝΑΡΤΗΤΕA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο 10:00 π.µ. ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο 10:00 π.µ. ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Α Α: Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 28/2012 Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα