1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Η Αναπτυξιακή Φυσιογνωµία του ήµου Ηρακλείου Οργανωτική οµή του ήµου Ηρακλείου 10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7. 1.1.1 Η Αναπτυξιακή Φυσιογνωµία του ήµου Ηρακλείου 7. 1.2.1 Οργανωτική οµή του ήµου Ηρακλείου 10"

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σελίδα 1.Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Η Αναπτυξιακή Φυσιογνωµία του ήµου Ηρακλείου ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Οργανωτική οµή του ήµου Ηρακλείου Αξιολόγηση του ΟΕΥ του ήµου Ηρακλείου Στελέχωση των Υπηρεσιών του ήµου Ηρακλείου Υλικοτεχνική Υποδοµή του ήµου Ηρακλείου Ακίνητη Περιουσία του ήµου Ηρακλείου Οικονοµικά Στοιχεία του ήµου Ηρακλείου ιαπιστώσεις Συµπεράσµατα Κρίσιµα Ζητήµατα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ηµοτικός Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής- Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου ( ΟΠΑΦΜΑΗ) Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση Πολιτισµού-Περιβάλλοντος- Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ( ΗΚΕΗ) ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου ( ΕΥΑΗ) Μονοµετοχική Ανώνυµη ηµοτική Εταιρεία Ηρακλείου ( ΕΠΑΝΑΛ ΑΕ ΟΤΑ) Ανάπτυξη Αθλητισµού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ (ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ) ηµοτική Επιχείρηση Πολιτισµού, Τουρισµού & Ανάπτυξης Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ( ΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ) ιαπιστώσεις Συµπεράσµατα Κρίσιµα Ζητήµατα ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT KAI ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Συστήµατα Λειτουργίας και ιαχείρισης Συµµετοχή σε ίκτυα Σηµαντικές Πρωτοβουλίες- ιακρίσεις του ήµου Ηρακλείου 105 1

2 ΜΕΡΟΣ Β ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 126 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 126 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 127 2

3 1.Α Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Στην αξιολόγηση και σε πρόταση αναδιοργάνωσης των δοµών του ήµου Ηρακλείου προχωρά η ηµοτική Αρχή, στο πλαίσιο της συστηµατικής προσπάθειας που καταβάλλεται για ένα ήµο υγιή και επιχειρησιακά ικανό να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση του πολίτη, την ενδυνάµωση της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της τοπικής ανάπτυξης. Τη βασική ευθύνη της αξιολόγησης, µε βάση τον ισχύοντα ΟΕΥ έχουν οι ιευθύνσεις ιοικητικών Υπηρεσιών και Προγραµµατισµού. Με Απόφαση ηµάρχου, λοιπόν, σύµφωνα µε όσα προβλέπει ο Ν.3852/2010, συγκροτήθηκε Οµάδα Εργασίας, στην οποία συµµετέχουν οι κάτωθι: Μαρία Ξυλούρη-Ξηµέρη (Εντεταλµένη Σύµβουλος µε χρέη Αντιδηµάρχου Ανθρώπινου υναµικού) Νίκος Μιχελάκης ( /ντης Προγραµµατισµού και Πληροφορικής) µε την Προϊσταµένη του Τµήµατος Προγραµµατισµού & Οργάνωσης Γεωργία Καρανικόλα & τον υπάλληλο του τµήµατος Γιάννη Σταυρακάκη Κατερίνα Φωστιέρη, υπάλληλος Τµήµατος ηµοτικής Περιουσίας Παντελής Κρουσταλάκης (Προϊστάµενος Τµήµατος Μελετών, Προγραµµατισµού & Ανακύκλωσης) Βασίλης Πολίτης (Προϊστάµενος Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων, Ενεργειακής ιαχείρισης και Αδειοδοτήσεων) Ειρήνη Μανουσάκη (Υπάλληλος του Τµήµατος Τεχνικού Αρχείου & Μηχανοργάνωσης Πολεοδοµίας) Ντίνα Βοργιά (Υπεύθυνη /νσης ιοικητικών Υπηρεσιών) µε τον υπάλληλο του Τµήµατος Ανθρώπινου υναµικού, Βαγγέλη Φουκάκη Ερωφίλη Φραγκούλη (Προϊσταµένη Τµήµατος Πρασίνου) Φανούρης Οικονοµάκης (Υπεύθυνος /νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης) Γεωργία Κακουράκη (Προϊσταµένη Τµήµατος ιοικητικών Υπηρεσιών ΟΠΑΦΜΑΗ) ηµήτρη Τσιράκο (Ειδικό Σύµβουλο ήµου Ηρακλείου - /ντη Αθλητικών Κέντρων ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ) Γιάννη Σµαραγδάκη ( /νων Σύµβουλος ΕΠΑΝΑΛ ΑΕ ΟΤΑ) Γιάννη Κωνσταντουλάκη (Προϊστάµενος Επιχειρηµατικού Τοµέα ΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ) Στόχος της Οµάδας Έργου, είναι: Η αποτύπωση και αξιολόγηση υπάρχουσας κατάστασης και ο εντοπισµός προβληµάτων και αδυναµιών Η αξιολόγηση των προτάσεων βελτίωσης των υπηρεσιών στη βάση της αντιµετώπισης των διαπιστωµένων προβληµάτων και αδυναµιών Ο εξορθολογισµός του διοικητικού µοντέλου του ήµου µε στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των δηµοτικών υπηρεσιών καθώς και την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών στους πολίτες Η διατύπωση προτάσεων για το θεσµικό-κανονιστικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εδοµένου ότι οι επιχειρούµενες αλλαγές δοµών είναι ζητούµενο να συντελέσουν στη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και τα στελέχη είναι εκείνα που θα 3

4 κληθούν να τις υποστηρίξουν και να τις υλοποιήσουν, θα πρέπει να επιδιώκεται η µέγιστη δυνατή συναίνεση. Η µεθοδολογική µέθοδος που επιλέχθηκε είναι η συµπλήρωση σχετικού ερωτηµατολογίου µε στοχευόµενες ερωτήσεις από τα Τµήµατα και τις /νσεις του ήµου ανά θεµατική ενότητα και τακτικές συναντήσεις µε της Οµάδας Εργασίας µε τους προϊσταµένους των Υπηρεσιών και των Νοµικών Προσώπων του ήµου µε απώτερο σκοπό τη διαφάνεια και την εξωστρέφεια στην ακολουθούµενη διαδικασία αλλά και τη διάχυση της ενηµέρωσης εκτός των προϊσταµένων, σε όλα τα στελέχη και τους συνδικαλιστικούς συλλόγους του ήµου, αλλά και την ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας για υποβολή προτάσεων βελτίωσης. Ειδικότερα η παρούσα Έκθεση, βασίζεται στον Οδηγό - Προδιαγραφές των ΥΠΕΣ- ΕΕΤΑΑ για την αναδιοργάνωση των δοµών, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου Ηρακλείου , στους πρότυπους ΟΕΥ της ΕΕΤΑΑ, στη σχετική νοµοθεσία, στα στοιχεία εφαρµογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης και του πρότυπου ISO 9001/2008 και τέλος στην εφαρµογή του Ν. 3230/2004 ( ιοίκηση µε Στόχους) καθώς επίσης και: 1. Στο υπ αριθµ. 408/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί σύστασης επιτροπής αναφορικά µε την Αξιολόγηση των δοµών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Αποκεντρωµένων ιοικήσεων. 2. Στην υπ αριθµ / απόφαση του ηµάρχου Ηρακλείου περί συγκρότησης οµάδας εργασίας για την αξιολόγηση των δοµών του ήµου και των Νοµικών του Προσώπων. 3. Τις σχετικές απόψεις και προτάσεις των υπηρεσιών και των Νοµικών Προσώπων του ήµου, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο σχετικό ερωτηµατολόγιο και στις επαφές που είχαν µε την Οµάδα Έργου. 4. Το πνεύµα εµπιστοσύνης και συνεργασίας που κυριάρχησε µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων και στο γεγονός ότι όλοι έχουν τους ίδιους σκοπούς και στόχους. Θεωρούµε ότι στόχος της παρούσας Έκθεσης δεν πρέπει να είναι απλά µία οριζόντια µείωση των οργανογραµµάτων αλλά µία συµβολή στην συνολική οργανωτική αναδιάταξη των δυνάµεων του ήµου µε ορθολογικότερα κριτήρια και κατεύθυνση µε στόχο την συνολική βελτίωση της εικόνας αλλά και της προσφοράς του στην τοπική κοινωνία. Εποµένως τυχόν κατεύθυνση οριζόντιου χαρακτήρα και σύγκρισης συγκεντρωτικά δοµηµένων µοντέλων όπως είναι η σηµερινή δηµόσια διοίκηση θα είναι ατελέσφορη και αναποτελεσµατική. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε ότι τουλάχιστον στις χώρες της Ευρώπης, που πολλάκις χρησιµεύουν και ως παραδείγµατα προς µίµηση, στην τρέχουσα δε χρονική περίοδο αναπτύσσεται και στενή ελληνογερµανική αυτοδιοκητική συνεργασία, παραδοσιακά η Τοπική Αυτοδιοίκηση είχε πάντα ισχυρό και επιτελικό ρόλο, αυξηµένες αρµοδιότητες, αλλά και το αντίστοιχο προσωπικό να τις επιτελεί, που καµία απολύτως σχέση δεν έχει µε το Αθηνοκεντρικό Ελληνικό Αυτοδιοικητικό Μοντέλο. Τα τελευταία χρόνια και στα πλαίσια εφαρµογής του Προγράµµατος «Καλλικράτη» (Ν.3852/2010) προβλέφθηκε µεταφορά αρκετών και σηµαντικών αρµοδιοτήτων στην Τ.Α., που όµως ακόµη δεν έχει ολοκληρωθεί ως διαδικασία και η οποία όπως είναι φυσικό απαιτεί και ανθρώπινο δυναµικό να τις εκτελέσει, αλλά και φροντίδα για την αντίστοιχη µεταφορά κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισµό. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 και σύµφωνα µε την από 31/12/2012 (ΦΕΚ 256 Α ) Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου προβλέπεται η µεταφορά περίπου 60 νέων αρµοδιοτήτων, πέραν των αρµοδιοτήτων που αφορούν παραλίµνιους και παραθαλάσσιους ήµους. 4

5 Επί πλέον δε κρίνεται απαραίτητο όσον αφορά τον ήµο µας, να λάβουµε υπόψη τρεις σηµαντικές ακόµη παραµέτρους που έχουν σχέση µε την µετά «Καλλικράτη» εποχή που είναι: 1. Ο υπερδιπλασιασµός της έκτασης του ήµου Ηρακλείου µε την εφαρµογή του Προγράµµατος «Καλλικράτης» που τον κατέστησε από αµιγώς αστικό σε αστικό-αγροτικό ήµο, καθώς και η σηµαντική πληθυσµιακή αύξηση που καταγράφεται κατά την τελευταία δεκαπενταετία. 2. Το προσωπικό που προήλθε από τις καταργηθείσες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ήταν δυσανάλογα µικρό σε σχέση µε τις µεταφερόµενες νέες αρµοδιότητες στο ήµο. 3. Συνεχίζεται η σταδιακή µείωση του προσωπικού του ήµου µας, λόγω των συνεχών συνταξιοδοτήσεων-αποχωρήσεων και των γνωστών περιορισµών ανανέωσης του ανθρώπινου δυναµικού, λόγω των γνωστών «µνηµονιακών» δεσµεύσεων. Η µείωση είναι εµφανής ιδιαίτερα στις ονοµαζόµενες «µάχιµες» και ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες, αλλά και σε κάποιες υποστηρικτικές, που σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί το προσεχές διάστηµα να έχει και άµεσο αντίκτυπο στην καθηµερινότητα της πόλης. 4. Τα νέα δεδοµένα που ισχύουν όσον αφορά τον σχεδιασµό του συνολικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της χώρας για την περίοδο , του Σύµφωνου Εταιρικής Σχέσης, (Σ.Ε.Σ) δηλ. του νέου ΕΣΠΑ της χώρας, όπως περιγράφονται στην τελευταία εγκύκλιο από την Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, που απαιτούν περαιτέρω ενίσχυση και οργάνωση κυρίως των υπηρεσιών που εκτελούν ή συνεργάζονται στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων καθώς και στην ενθάρρυνση εταιρικών και διαδηµοτικών συνεργασιών. Προκειµένου να φτάσουµε σε κατά το δυνατόν ασφαλή συµπεράσµατα και να προταθούν οι καλύτερες κατά το δυνατόν λύσεις, ακολουθήθηκε η κατωτέρω µεθοδολογία: Στο Α Μέρος: 1. Παρουσιάζεται η Αναπτυξιακή Φυσιογνωµία του ήµου Ηρακλείου και η θέση που κατέχει σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 2. Γίνεται µια σύντοµη Περιγραφή και Αξιολόγηση των υφιστάµενων δοµών του ήµου και των Νοµικών του Προσώπων µε τις ιαπιστώσεις και τα Κρίσιµα Ζητήµατα που τίθενται, σε θέµατα οργανωτικής λειτουργίας, αρµοδιοτήτων, στελέχωσης, οικονοµικών πόρων, παρεχόµενων υπηρεσιών και εν γένει συνεργασιών. Αποτυπώνονται τέλος πιθανές προτάσεις βελτίωσης των υπηρεσιών στη βάση της αντιµετώπισης των διαπιστωµένων προβληµάτων και αδυναµιών, αλλά και µερικές απαραίτητες συγκρίσεις κόστους δραστηριοτήτων και εργασιών, µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, που καταδεικνύουν εµφανώς το όφελος που προκύπτει από την παροχή αυτών των υπηρεσιών από µία Σωστά Οργανωµένη ηµόσια Υπηρεσία. 3. Επιχειρείται µια ανάλυση του ήµου Ηρακλείου µε τα υνατά και Αδύνατα Σηµεία της λειτουργίας του καθώς και τους Περιορισµούς και Ευκαιρίες που παρουσιάζονται από το εξωτερικό περιβάλλον. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα προβλήµατα και οι αδυναµίες που προκύπτουν από την αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης, καθώς και οι πιθανές προκλήσεις που παρουσιάζονται για τον ήµο και τα Νοµικά του Πρόσωπα, από τις προσδοκίες των ωφελούµενων αλλά και του ευρύτερου εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο δρουν και λειτουργούν και δηµιουργούν την ανάγκη για αλλαγές. 4. Τίθεται επίσης το Όραµα και οι Προτεραιότητες της ηµοτικής Αρχής, καθώς και οι Βασικοί Άξονες δραστηριοποίησης, σύµφωνα µε τον Επιχειρησιακό και 5

6 Στρατηγικό Σχεδιασµό για την περίοδο και ενόψει της νέας Προγραµµατικής Περιόδου Παρουσιάζονται τα Συστήµατα Λειτουργίας και ιαχείρισης των Υπηρεσιών και Νοµικών Προσώπων του ήµου, οι συµµετοχές τους σε διάφορα εθνικά και διεθνή δίκτυα και ενδεικτικές διακρίσεις που έχουν λάβει στο πλαίσιο πρωτοπόρων πρωτοβουλιών και δράσεών τους. Στο Β Μέρος: 1. Με την µορφή συγκριτικού πίνακα εµφανίζεται ο ισχύον Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας και ο Προτεινόµενος, ώστε να είναι άµεσα συγκρίσιµες και εύληπτες οι προτεινόµενες αλλαγές, µε σχετικές παρατηρήσεις όπου χρειάζεται, που τεκµηριώνουν την όποια αναγκαιότητα των αλλαγών αυτών. 2. Παρουσιάζεται η πρόταση για τη προσαρµογή και µετεξέλιξη των ΑΕ ΟΤΑ του ήµου για την επίτευξη «οικονοµιών κλίµακας» και την καλύτερη και πιο εύρυθµη λειτουργία τους. 3. Η Ενότητα αυτή «κλείνει» µε τις προτάσεις των υπηρεσιών του ήµου Ηρακλείου επί του κανονιστικού-θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 6

7 Μ Ε Ρ Ο Σ Α 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Η Αναπτυξιακή Φυσιογνωµία του ήµου Ηρακλείου Ο ήµος Ηρακλείου µετεξελίσσεται πλέον σε Μητροπολιτικό Πόλο ιεθνούς Ακτινοβολίας, µε άξονα την πράσινη ανάπτυξη στο τοµέα παροχής υπηρεσιών µε έµφαση στην έρευνα τεχνολογία σε σύνδεση µε τους τρεις παραγωγικούς τοµείς, αλλά και στον πολιτισµό - τουρισµό, µε κατεύθυνση το περιβάλλον, την πράσινη τεχνολογία για την οποία πρέπει να αναπτυχθεί επιχειρηµατικό ενδιαφέρον ευρύτερης εµβέλειας διεθνών επενδύσεων, στην εφαρµογή των αποτελεσµάτων της έρευνας ώστε το Ηράκλειο να κατακτήσει περαιτέρω υψηλή θέση διεθνούς εξειδίκευσης µε την συµµετοχή σε πανευρωπαϊκά ερευνητικά δίκτυα επιστήµης και τεχνολογίας. Το Ηράκλειο χαρακτηρίζεται ως πρωτεύων εθνικός πόλος, στους τοµείς της ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας-τεχνολογίας, του αθλητισµού και της υγείας, του τουρισµού, σε συνδυασµό µε την ανάδειξη των σηµαντικών, τοπικών, φυσικών και πολιτιστικών πόρων, των δραστηριοτήτων του πρωτογενή τοµέα, της µεταποίησης και της διακίνησης προϊόντων, των µεταφορών. Κατέχει ιδιαίτερα σηµαντική θέση, όσον αφορά την ανάπτυξη των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τα υπόλοιπα κράτη της Μεσογείου στο πλαίσιο της Ευρω- Μεσογειακής συνεργασίας και κοµβική θέση στο πλαίσιο της ανάπτυξης της «θαλάσσιας λεωφόρου» της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Υπάρχει πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά, απόρροια µιας µακράς ιστορικής διαδροµής και µεγάλων πολιτισµών, στοιχεία που ανέδειξαν την περιοχή σε ελκυστικό τουριστικό προορισµό. Η πόλη του Ηρακλείου αποτελεί το µεγαλύτερο αστικό κέντρο της Κρήτης και αναγνωρίζεται ως ένας διεθνώς αναγνωρίσιµος προορισµός. Είναι η πρωτεύουσα και το οικονοµικό κέντρο του νησιού. Είναι µια δυναµική και κοσµοπολίτικη πόλη, την καλοκαιρινή περίοδο δέχεται εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που κατακλύζουν την αγορά, τα µουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, παραλίες και άλλα ενδιαφέροντα αξιοθέατα. Το Ηράκλειο αποτελεί έναν από τους πιο δηµοφιλείς τουριστικούς προορισµούς της χώρας και της Μεσογείου. Η πόλη του Ηρακλείου είναι γνωστό επιστηµονικό κέντρο σε όλη την Ευρώπη, ενώ αποτελεί και σπουδαίο εµπορικό και οικονοµικό κέντρο του νησιού. Κατέχει στρατηγική και γεωπολιτική θέση στη νοτιοανατολική µεσόγειο, συνδέοντας τρείς ηπείρους και πολλαπλούς διαφορετικούς πολιτισµούς. Μια πόλη πόλος όπου συναντώνται η κουλτούρα, η ιστορία, η γνώση και η τεχνολογική ανάπτυξη. Σήµερα το Ηράκλειο κατέχει εξέχουσα θέση ως πρωτεύουσα αλλά και ως έδρα της Περιφέρειας Κρήτης, βρίσκεται στο κέντρο της βόρειας ακτής του νησιού και αποτελεί κεντρικό κόµβο µε το διεθνές αεροδρόµιο «Νίκος Καζαντζάκης», το εύτερο ιεθνές Αεροδρόµιο της χώρας, πρώτο σε ναυλωµένες πτήσεις (charter) και το δεύτερο σε κίνηση λιµάνι της χώρας, έχουν ως επακόλουθο το µεγαλύτερο µέρος της τουριστικής κίνησης που καταφθάνει στην Κρήτη να περνά από το Ηράκλειο τουλάχιστον 2 φορές. Επιπλέον, το λιµάνι το οποίο περιλαµβάνει µαρίνα, αλιευτικούς & εµπορικούς προβλήτες καθώς και επισκευαστική ζώνη, αποτελεί κέντρο διαµετακοµιστικού εµπορίου και διακίνησης µεγάλου αριθµού επιβατών και εµπορευµάτων προς όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Λόγω των λιµενικών του υποδοµών που συνεχώς αναβαθµίζονται, η πόλη του Ηρακλείου τείνει να αναδειχθεί σε εµπορευµατικό κέντρο της Νοτιοανατολικής 7

8 Μεσογείου. Επίσης δέχεται ολοένα και περισσότερες επισκέψεις κρουαζιερόπλοιων τονώνοντας ακόµη περισσότερο την τοπική οικονοµία. Θέµατα πολιτισµικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος βρίσκουν έκφραση µέσα από τις οργανωµένες εκδηλώσεις τόσο της Βικελαίας ηµοτικής Βιβλιοθήκης, του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου (που αποτελούν κέντρα δηµιουργίας και ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας του ήµου) όσο και άλλων φορέων και πολιτιστικών οργανώσεων της ευρύτερης περιοχής. Τα διάφορα Μουσεία (Αρχαιολογικό, Ιστορικό, Μάχης Κρήτης, Φυσικής Ιστορίας) καθώς και οι αρχαιολογικοί χώροι µε προεξέχοντα το µινωικό ανάκτορο της Κνωσού ελκύουν, σε ετήσιο επίπεδο, χιλιάδες επισκέπτες του εσωτερικού και του εξωτερικού που κατακλύζουν κυρίως τις βόρειες ακτές του νησιού, γεύονται την περιώνυµη «κρητική κουζίνα» και απολαµβάνουν τις φυσικές οµορφιές της περιοχής. Η αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση των Ενετικών Τειχών (Πύλες, Θολοσκεπείς Στοές, χαµηλές πλατείες) το µεγαλύτερο και καλύτερα σωζόµενου Μνηµείο Οχυρωµατικής Αρχιτεκτονικής της Ανατολικής Μεσογείου, έχουν αλλάξει και βελτιώσει τη συνολική τους εικόνα µε αποτέλεσµα το µνηµείο να έχει ενταχθεί στο καλεντάρι των Μνηµείων Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO. Ο ήµος Ηρακλείου υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηρακλείου της οποίας αποτελεί και έδρα, είναι το διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και έδρα της Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Είναι το µεγαλύτερο αστικό κέντρο της Κρήτης, µε έκταση τετρ. χιλιόµετρα και 4 η µεγαλύτερη πόλη της χώρας µε πληθυσµό που ανέρχεται στους κατοίκους, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή. Ο πληθυσµός της αυξήθηκε την τελευταία εικοσαετία ( ) κατά 30% περίπου ενώ προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω κατά 20% έως το Η µεγάλη αύξηση της έκτασης του ήµου, τον κατέστησε από αµιγώς αστικό σε αστικό-αγροτικό ήµο. Ο νέος καλλικρατικός ήµος Ηρακλείου διαιρείται σε πέντε (5) ηµοτικές Ενότητες, πέντε (5) ηµοτικές Κοινότητες και δεκαεννέα (19) Τοπικές Κοινότητες. ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8

9 Η ιοικητική οµή του νέου ήµου Ηρακλείου µε τα τελευταία πληθυσµιακά στοιχεία, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3852/2010 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΜΗ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ 913 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ 674 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΑΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ 539 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ 869 9

10 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΣΙΩΝ 267 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΒΑΣ 169 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΟΣ 613 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΑΣΙΤΩΝ 425 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΜΟ ΙΟΥ 300 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΟΥ 182 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο ήµος Ηρακλείου διευθύνει και ρυθµίζει όλες τις τοπικές υποθέσεις στηρίζοντας µε τις δράσεις του την οικονοµική, πολιτιστική, περιβαλλοντολογική, και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης. Στεγασµένος σε ένα από τα πιο όµορφα ενετικά οικοδοµήµατα του Ηρακλείου, µε µακρά και πλούσια ιστορία, τη Λότζια, ο ήµος συνδυάζει τις παραδόσεις µε την παροχή σύγχρονων και αποδοτικών τοπικών αρχών, που φροντίζουν τις ανάγκες των κατοίκων, των επιχειρήσεων και των επισκεπτών. Αναλυτικότερα οι αρµοδιότητες του ήµου περιγράφονται στον Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α 114/ ). Οι µεταβιβαζόµενες πρόσθετες αρµοδιότητες στους ήµους αναφέρονται αναλυτικά στα άρθρα 94 και 95 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης». Σύµφωνα µε τον ψηφισµένο από το ηµοτικό Συµβούλιο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2122/ ), οι υπηρεσίες του συνοπτικά διαρθρώνονται σύµφωνα µε τα παρακάτω: ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΟ 1. Τµήµα Υποστήριξης ηµοτικού Έργου α) Γραφείο ηµάρχου β) Γραφείο Αντιδηµάρχων γ) Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας 2. Τµήµα Νοµικών Υπηρεσιών α) Γραφείο ικηγόρων β) Γραµµατεία 3. Γραφείο Ειδικών Συµβούλων, Συνεργατών και Επιστηµονικών Συνεργατών 4. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 5. ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 09/2013) α) Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού & ιοικητικής Μέριµνας 10

11 β) Τµήµα Γενικής Αστυνόµευσης ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : - Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνσης 1. Τµήµα Προγραµµατισµού και Οργάνωσης 2. Τµήµα Πιστοποίησης και Εφαρµογής Συστηµάτων Ποιότητας Αποτελεσµατικότητας 3. Τµήµα Πληροφορικής, Επικοινωνιών και ιαφάνειας α) Γραφείο Επικοινωνιών και ικτύων β) Γραφείο ιαχείρισης Εξοπλισµού Πληροφορικής γ) Γραφείο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Εφαρµογών και ιαφάνειας 4. Τµήµα Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : - Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνσης 1. Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2. Τµήµα Ζωικής Παραγωγής και Αλιείας 3. Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων 4. Τµήµα Περιβάλλοντος 5. Τµήµα Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου 6. Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΕΝΟΤΗΤΑ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : 1. Τµήµα Πολεοδοµικών Μελετών 2. Τµήµα Τοπογραφικών - Πολεοδοµικών Εφαρµογών & Απαλλοτριώσεων 3. Τµήµα Οικοδοµικών Αδειών και Ελέγχου 4. Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών 5. Τµήµα Τεχνικού Αρχείου Μηχανοργάνωσης Εξυπηρέτησης Πολιτών 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : - Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνσης 1. Τµήµα Μελετών, Προγραµµατισµού και Ανακύκλωσης 2. Τµήµα Αποκοµιδής Απορριµµάτων και Ανακυκλώσιµων Υλικών 3. Τµήµα ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων Καθαριότητας ΕΝΟΤΗΤΑ E : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : - Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνσης 1. Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής-Καινοτόµων ράσεων - ηµόσιας Υγείας και Ισότητας των δύο φύλων 2. Τµήµα Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων µε έδρα την 1η ηµοτική Κοινότητα 3. Τµήµα Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων µε έδρα την 2η ηµοτική Κοινότητα 11

12 4. Τµήµα Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων µε έδρα την 3η ηµοτική Κοινότητα 5.Τµήµα Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων µε έδρα την 4η ηµοτική Κοινότητα 6. Τµήµα Εφαρµογής Επιδοµατικής Πολιτικής και Ελέγχου 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ που περιλαµβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : - Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνσης 1. Τµήµα Βικελαίας Βιβλιοθήκης 2. Τµήµα Πολιτισµού- Αθλητισµού Νέας Γενιάς και Εθελοντισµού 3. Τµήµα Παιδείας και δια βίου µάθησης 4. Τµήµα Φύλαξης και Καθαρισµού Σχολικών Μονάδων 5. Τµήµα Μουσικής Παιδείας 6. Τµήµα Τουρισµού ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : - Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνσης 1. Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης - Γραφείο ιοικητικής Μέριµνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 1ης ηµοτικής Κοινότητας - Γραφείο ιοικητικής Μέριµνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 2ης ηµοτικής Κοινότητας - Γραφείο ιοικητικής Μέριµνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 3ης ηµοτικής Κοινότητας - Γραφείο ιοικητικής Μέριµνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 4ης ηµοτικής Κοινότητας 2. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 3. Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού 4. Τµήµα Ληξιαρχείου 5. Τµήµα ηµοτικής Κατάστασης α) Γραφείο Εθνικού ηµοτολογίου β) Γραφείο Ιθαγένειας Πολιτογράφησης γ) Γραφείο Μητρώου Αρρένων - Στρατολογίας 6. Τµήµα Πρωτοκόλλου και ιεκπεραίωσης 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : - Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνσης 1. Τµήµα Προϋπολογισµού 2. Τµήµα Εκκαθάρισης απανών 3. Τµήµα ιπλογραφικού 4. Τµήµα Ταµείου 5. Τµήµα Ελέγχου Προσόδων 6. Τµήµα ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας και Φωτισµού 7. Τµήµα ηµοτικής Περιουσίας 8. Τµήµα Ταµειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης 9. Τµήµα Προµηθειών ηµοπρασιών 10.Τµήµα ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων 11. Τµήµα ηµοτικών Κοιµητηρίων 3. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : 12

13 1. Τµήµα Τεχνικής και Γραµµατειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο 2. Τµήµα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων 3. Τµήµα Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων 4. Τµήµα Έργων Υπαίθριων Χώρων 5. Τµήµα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών 6. Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων Ενεργειακής ιαχείρισης και Αδειοδοτήσεων 7. Τµήµα Προστασίας και Ανάδειξης Παλιάς Πόλης, Οικιστικών Συνόλων και Ενετικών Τειχών 4. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : 1. Τµήµα Συντονισµού & ιεκπεραίωσης Αιτηµάτων 2. Τµήµα Συντήρησης ηµοτικών και Σχολικών Κτιρίων 3. Τµήµα Οδοποιϊας 4. Τµήµα Συντήρησης Κοινόχρηστων Χώρων 5. Τµήµα Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης 6. Τµήµα ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων 7. Γραφείο Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων 5. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : 1. Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών 2. Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες του ήµου είναι εγκατεστηµένες στην έδρα δηµοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δηµοτικές/τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαµβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες µονάδες των Κεντρικών Υπηρεσιών του ήµου. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟ 1) Τµήµα ΚΕΠ ιοικητικής Μέριµνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 2) Τµήµα Κοινοτικής Φροντίδας-Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων µε έδρα την Νέα Αλικαρνασσό α) Γραφείο Κοινοτικής Φροντίδας- Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων µε έδρα τον Άγιο Μύρωνα β) Γραφείο Κοινοτικής Φροντίδας- Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων µε έδρα το Βενεράτο γ) Γραφείο Κοινοτικής Φροντίδας- Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων µε έδρα τον Προφήτη Ηλία ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΥΡΩΝΑ 1)Τµήµα ΚΕΠ - ιοικητικής Μέριµνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΟ ΒΕΝΕΡΑΤΟ 1)Τµήµα ΚΕΠ ιοικητικής Μέριµνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 1)Τµήµα ΚΕΠ - ιοικητικής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Τα γραφεία που προβλέπονται στη διάρθρωση όλων των Υπηρεσιών είναι µη αυτοτελή. Οι ασκούµενες αρµοδιότητες λειτουργίες από το ήµο περιγράφονται λεπτοµερώς στον Κώδικα ήµων (Ν.3463/2006) και στο Πρόγραµµα «Καλλικράτης» (Μ.3852/2010). 13

14 Σύµφωνα µε τον ισχύοντα από το 2011 Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ο ήµος Ηρακλείου διοικείται συνολικά από 11 ιευθύνσεις, 69 Τµήµατα και 28 Γραφεία τα οποία δεν είναι αυτοτελή. Στον παρακάτω Πίνακα αποτυπώνονται οι εν λόγω οργανικές µονάδες σε υπηρεσίες συναφούς σκοπού και αντικειµένου. ΙΣΧΥΟΝ ΟΕΥ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΕΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ευρήµατα Αξιολόγησης των οµών του ήµου Ηρακλείου Από την σύνθεση των απαντήσεων στο Ερωτηµατολόγιο που συντάχθηκε ως προς στην αξιολόγηση των δοµών του ήµου Ηρακλείου, εξάγονται συνοπτικά και ανά θεµατική ενότητα τα εξής: Περί περιγραφής αρµοδιοτήτων στον ΟΕΥ και διαφορές από τις ασκούµενες Σε ορισµένα σηµεία οι περιγραφόµενες στον ΟΕΥ αρµοδιότητες είναι ανοµοιογενείς σε επίπεδο λεπτοµέρειας περιγραφής (αλλού γενικές, αόριστες και αλλού λεπτοµερείς) χωρίς ιεράρχηση, άλλοτε σε επίπεδο προθέσεων και στόχων, άλλοτε σε επίπεδο διεκπεραίωσης διαδικαστικών βηµάτων, µε συνέπεια να είναι δυσχερής και ο προγραµµατισµός και ο απολογισµός παραγόµενου έργου ποιοτικά και ποσοτικά. 14

15 Προβλήµατα εντοπίζονται επίσης στις περιπτώσεις αλληλοεπικάλυψης των αρµοδιοτήτων µεταξύ των οργανικών µονάδων, καθώς επίσης αναφέρονται και περιπτώσεις Τµηµάτων µε περισσότερες ασκούµενες αρµοδιότητες από τις ισχύουσες βάσει του ΟΕΥ. Καταγράφονται επίσης και περιπτώσεις αρµοδιοτήτων Τµηµάτων που ναι µεν διοικητικά ανήκουν σε αυτά, αλλά ασκούνται από άλλα Τµήµατα. Ο κατακερµατισµός και η αλληλοεπικάλυψη των αρµοδιοτήτων δυσχεράνει την επίτευξη υψηλών στόχων του δηµοτικού έργου και κατ επέκταση την εξυπηρέτηση του πολίτη. Κρίνεται πως θα βοηθούσε σηµαντικά, η λογική «περιγραµµάτων θέσεων εργασίας» που θα ενσωµάτωναν τους στόχους και το όραµα της υπηρεσίας «µεταφρασµένο» σε συγκεκριµένες δράσεις, καθήκοντα και προϋποθέσεις στην καθηµερινή ροή εργασίας των στελεχών. Προβλήµατα µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων Όπως προκύπτει από την καταγραφή στοιχείων των µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων στους ήµους µε το Πρόγραµµα «Καλλικράτης», (καταγραφή ΕΕΤΑΑ), υπάρχουν αρµοδιότητες στις οποίες ο αριθµός περιπτώσεων άσκησης είναι ελάχιστος ή µηδενικός (µη ύπαρξη αιτηµάτων, αδυναµία ανταπόκρισης, ή ασάφειες στην περιγραφή). Επίσης, υπάρχουν ακόµα ασάφειες σχετικά µε τις υποχρεώσεις εξυπηρέτησης σε όµορους υποστηριζόµενους ήµους. Παρατηρείται επίσης έλλειψη ενηµέρωσης από τα Υπουργεία και τους φορείς από τους οποίους µεταφέρθηκαν οι νέες αρµοδιότητες, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν κενά στη γνώση του νοµικού πλαισίου που υφίσταται κατά περίπτωση. Στελέχωση περιγράµµατα εργασίας προσόντα επιµόρφωση Σχεδόν στο σύνολο των οργανικών µονάδων του ήµου τίθεται ως κρίσιµο ζήτηµα το θέµα της στελέχωσης, καθώς αναφέρονται περιπτώσεις υπαλλήλων του ήµου που ασκούν παράλληλα καθήκοντα και σε άλλες οργανικές µονάδες, πλην αυτής που διοικητικά ανήκουν (π.χ. αποτυπώσεις-σύνταξη µελετών και επιβλέψεις µελετών και έργων). Παρουσιάζεται έλλειψη κατάλληλων ειδικοτήτων για την άσκηση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων(π.χ. οικονοµολόγος, ιατρός, επόπτης δηµόσιας υγείας, ψυχολόγος ) και ανεπαρκής αριθµός προσωπικού για να ασκηθούν πλήρως οι αρµοδιότητες που περιλαµβάνονται στον ΟΕΥ. Αναγκαιότητα κρίνεται η αύξηση προσωπικού ειδικοτήτων πληροφορικής, λόγω της συνεχούς αυξανόµενης διείσδυσης των υποδοµών και υπηρεσιών πληροφορικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τόσο µέσα στον οργανισµό όσο και µέσα στο αστικό περιβάλλον της πόλης. Επίσης λόγω της µη επαρκούς στελέχωσης, αναφέρονται περιπτώσεις υπαλλήλων να εκτελούν εργασίες πέρα της ειδικότητάς τους (π.χ. εργάτες καθαριότητος ή γενικών καθηκόντων να εκτελούν χρέη εργατών ταφών εκταφών ή κηπουρικής και µαρµαράδες να προσφέρουν γενικές εργασίες συντήρησης). Θα πρέπει όµως, το αίτηµα της ενίσχυσης του δυναµικού των τµηµάτων να τεκµηριωθεί και σε συνδυασµό µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες - καθήκοντα (µε στοιχεία όγκου και συχνότητας άσκησης αρµοδιοτήτων) και ενδεχόµενη «οικονοµία» διαδικαστικών βηµάτων (όπου εµπλέκονται περισσότερα τµήµατα) και κατά συνέπεια να προσδιορίζεται εκτός από τον κλάδο και η απαιτούµενη επιµόρφωση του προσωπικού, η οποία θα πρέπει να είναι περισσότερο στοχευµένη στις ανάγκες των αρµοδιοτήτων αυτών. Λόγω των επικείµενων αποχωρήσεων τα επόµενα χρόνια, αν άµεσα δεν προστεθεί προσωπικό που να µπορέσει να εκπαιδευτεί και να ενσωµατωθεί σε κάποιες 15

16 υπηρεσίες (π.χ. Τµήµα Βικελαίας Βιβλιοθήκης κ.α.) δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα προσόντα των υφιστάµενων εργαζοµένων του ήµου είναι επαρκή. Η επαγγελµατική επιµόρφωση στο πλαίσιο προγραµµάτων δια βίου µάθησης είναι πάντα επιθυµητή και επιδιωκόµενη για διαρκή αναβάθµιση των προσόντων των εργαζοµένων και των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τον πολίτη σε ένα ραγδαία µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Στη δύσκολη οικονοµική και κοινωνική συγκυρία που βρισκόµαστε, οι ήµοι ως Ά βαθµός τοπικής αυτοδιοίκησης και λόγω της εγγύτητας τους µε τον πολίτη, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αντιµετώπιση των καθηµερινών προβληµάτων του και στην κάλυψη των καθηµερινών του αναγκών οι οποίες διαρκώς διογκώνονται. ιαµορφώνουν ένα κοινωνικό πρόσωπο το οποίο ο πολίτης έχει ανάγκη να αντικρίζει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, µε δεδοµένες τις δυσκολίες που βιώνουν και τα µέσα που διατίθενται (τα οποία κατά κοινή διαπίστωση λιγοστεύουν), οι εργαζόµενοι στους ήµους καταβάλλουν µεγάλες προσπάθειες να φέρνουν σε πέρας την αποστολή τους και να βελτιώνουν διαρκώς τις υπηρεσίες που παρέχουν. Γι αυτό υπάρχει ανάγκη οι ήµοι να ενδυναµωθούν και να ενισχυθούν από άποψή οικονοµικών και ανθρώπινων πόρων προκειµένου να συνεχίσουν να εκτελούν απρόσκοπτα το έργο τους στο µέγιστο δυνατό των δυνατοτήτων τους. Βαθµός ανταπόκρισης των παρεχόµενων υπηρεσιών στις ανάγκες των αποδεκτών Το σύνολο των /νσεων του ήµου Ηρακλείου δηλώνει πως ανταποκρίνεται επαρκώς έως πολύ καλά στα αιτήµατα των αποδεκτών των προσφερόµενων υπηρεσιών τους. Ενδεχόµενα προβλήµατα καθυστερήσεων στην παροχή υπηρεσιών οφείλονται κυρίως στις γραφειοκρατικές διαδικασίες λόγω εµπλοκής πολλών υπηρεσιών. ευτερευόντως σε ελλιπείς συνεννοήσεις µεταξύ των εµπλεκοµένων υπηρεσιών και σε φόρτο εργασίας ανά περιόδους. Συνεργασία µε τις άλλες /νσεις και Νοµικά Πρόσωπα του ήµου Παρατηρούνται κενά ενηµέρωσης, συνεννόησης και αλληλοκατανόησης µεταξύ των υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων του ήµου. Απαιτείται πληρέστερος συντονισµός, σαφέστερη οριοθέτηση αρµοδιοτήτων, συνεχής εκπαίδευση και ενηµέρωση του προσωπικού και καλλιέργεια αισθήµατος υπηρέτησης κοινών στόχων. Είναι επίσης ζητούµενη η συστηµατικότερη συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία, λόγω της αυξηµένης συχνότητας δικαστικών εµπλοκών, σχετικών µε θέµατα των Υπηρεσιών. Άλλα ζητήµατα που διατυπώθηκαν ικαιότερη κατανοµή φόρτου εργασίας αναλόγως κλάδου και θέσης εργασίας Έγκαιρη και τεκµηριωµένη αξιολόγηση των δοµών του ήµου µε διαφανή κριτήρια και εξωστρέφεια Προώθηση χρήσης ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών), θέµα ιδιαίτερα σηµαντικό για την οργάνωση και την εξοικονόµηση πόρων και ενέργειας, στο οποίο η λειτουργία της Υπηρεσίας έχει µεγάλα περιθώρια βελτίωσης Ενθάρρυνση πρωτοβουλίας στην υποβολή προτάσεων λειτουργίας Η δυσχερής οικονοµική συγκυρία κάνει επιτακτικότερη την ανάγκη να αναζητηθούν πόροι εκτός της Κεντρικής Κυβέρνησης 16

17 Βαθµός επίτευξης στόχων παρεχόµενων υπηρεσιών των δοµών του ήµου Ηρακλείου για το 2013 Με απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ηρακλείου το 2009, εφαρµόζοντας τις διατάξεις του Ν.3230/2004, σε συνεργασία µε τα Τµήµατα Προγραµµατισµού και Ποιότητας και µε όλες τις υπόλοιπες οργανικές µονάδες του ήµου, θεσπίστηκαν για πρώτη φορά είκτες Αποδοτικότητας και Αποτελεσµατικότητας. Έκτωτε αναθεωρήθηκαν αρκετές φορές λόγω και της νέας οργανωτικής δοµής που προέκυψε µε το Πρόγραµµα «Καλλικράτης». Ο βαθµός επίτευξης των στόχων από τις παρεχόµενες υπηρεσίες των δοµών του ήµου Ηρακλείου για το 2013, αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί. Η µη αποτύπωση δεικτών σε ορισµένες οργανικές µονάδες, οφείλεται στη µη έγκαιρη αποστολή τους έως σήµερα. Έκδ.1 αναθ.1 ηµ/νία έγκρ. 31/10/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΣ 2013 Α/Α ΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ) ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ (ΠΟΣΟΣΤΟ) 1 Μέσος όρος αποκοµιδής ανακυκλώσιµων ανά µήνα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ % Μέσος χρόνος αποκατάστασης βλαβών αυτοκινήτων (ηµέρες) Μέση ηµερήσια διαθεσιµότητα αυτοκινήτων (αριθµός διατιθέµενων αυτοκινήτων ανά ηµέρα/σύνολο αυτοκινήτων) Μέση κατανάλωση καυσίµων ανα 100 χιλ. των απορριµµατοφόρων (λίτρα) Μέση αποκοµιδή απορριµµάτων ανά µήνα (τόνοι) % 60% 189/207 =86,5% 144% % % ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 17

18 Τµήµα Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου 1 είκτης κατανάλωσης νερού Φυτά που φυτεύτηκαν µε αυτεπιστασία (τεµάχια) ένδρα που φυτεύτηκαν σε νέες δενδροστοιχίες (µε εργολαβία) (τεµάχια) Νέες εκτάσεις πρασίνου που φυτεύτηκαν µε εργολαβία (στρέµµατα) Ποσοστό ικανοποίησης αιτηµάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Ενηµέρωση - εξυπηρέτηση πολιτών/παραγωγών από το Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Αριθµός επισκέψεων ιστοσελίδας Αγροτικής Ανάπτυξης (http://idomeneas.hera klion.gr/agra/) Αριθµός ενηµερωτικών αναρτήσεων Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης στις ιστοσελίδες του ήµου (www.heraklion.gr & klion.gr/agra/) Υποβολή και διαχείριση προτάσεων σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα από το Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Οργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων για θέµατα του αγροτικού τοµέα από το Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης 500/έτος 500/έτος 100% 500/µήνα 756/µήνα 151% 10/µήνα 12/µήνα 120% 2/έτος 2/έτος 100% 2/έτος 2/έτος 100% 18

19 Τµήµα Ζωϊκής Παραγωγής και Αλιείας 11 Ενηµέρωση Εξυπηρέτηση πολιτών / παραγωγών από το Τµήµα Ζωϊκής Παραγωγής και Αλιείας /ΈΤΟΣ 100,00% 12 Ικανοποίηση αιτηµάτων για µη αντίρρηση ίδρυσης κτηνοτροφικής µονάδας 5 5/ΕΤΟΣ 100,00% 13 Ικανοποίηση αιτηµάτων για βεβαίωση κατοχής ζώων 4 4/ΕΤΟΣ 100,00% 14 Εισερχόµενα και εξερχόµενα έγγραφα πρωτοκόλλου της ιεύθυνσης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΤΟΣ 144,00% 15 Μέσος χρόνος ανταπόκρισης (µήνες) ,00% 16 Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων Ποσοστό έκδοσης αποφάσεων προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων ΥΕ 100% 354/ % 17 Μέσος χρόνος έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων ΥΕ. (Μήνες) % 19

20 18 Ποσοστό εκτέλεσης διοικητικών κυρώσεων σε καταστήµατα ΥΕ (αριθµός εκτέλεσης κυρώσεων / συνολικό αριθµό κυρώσεων) 100% 80 /80 100% ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Τµήµα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Σύνταξη Μελέτης και επίβλεψη κατασκευής υδρογεώτρησης (αριθµός) Επίβλεψη καθαρισµού και δοκιµαστικής άντλησης υδρογεώτρησης και σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης (αριθµός) Eπίβλεψη εκπόνησης Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας Πολεοδοµικής Μελέτης (αριθµός) % % % Επίβλεψη εκπόνησης Γεωλογικής- Γεωτεχνικής Μελέτης (αριθµός) % Προεκτίµηση Αµοιβής Γεωλογικής Μελέτης Οριοθέτησης Ρεµάτων % (αριθµός) Μελέτες Πρασίνου (αριθµός) % 7 Επίβλεψη έργων (αριθµός) % 8 Επίβλεψη εκπόνησης µελετών (αριθµός) % Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (αριθµός) Αναζήτηση χρηµατοδοτικών εργαλείων έργων (αριθµός) % 20

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

1.Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 3. 1.1.1 Η Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία του Δήμου Ηρακλείου 6

1.Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 3. 1.1.1 Η Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία του Δήμου Ηρακλείου 6 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σελίδα 1.Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 3 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.1.1 Η Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΤ-6.2.-0-0 Έκδοση: 0.06.200 Ειδικές Επιτελικές Υπηρεσίες Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Γραφείο Αντιδημάρχων (ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 7/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Πάρου ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου νέου Οργανισµού Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa.

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 3. Νομική Υπηρεσία. 4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 5. Αυτοτελές Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 8 / 1 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. /νση : Τηλέφωνο : Φαξ : Ηλεκ/κό Ταχ. : Ιστοσελίδα : ηµάρχου Πλ. Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 851 00 - ΡΟ ΟΣ 2241361387

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 1 Σεπτεµβρίου 2014 ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Αριθ. πρωτ. 23322 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσα 20/8/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσα 20/8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσα 20/8/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Αντιδημάρχου Ταχ. Δ/νση: Αρτεσιανού 1 ΠΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 43100 URL: http://www.karditsa-city.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013 Ο.Ε.Υ. δημόσιων φορέων

Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013 Ο.Ε.Υ. δημόσιων φορέων Αξιολόγηση -αναδιοργάνωση δομών Δήμων Τάσος Σαπουνάκης Οικονομολόγος, Σύμβουλος τοπικής αυτοδιοίκησης Θεσμικό πλαίσιο Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Απολογισµός Πεπραγµένων 2011

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Θεµατικοί Τοµείς: Μελέτες & Έρευνες ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 Σχεδιασµός, Παρακολούθηση & Εφαρµογή Προγραµµάτων Αποτελεσµατικότητα, Ποιότητα & Εσωτερικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα».

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας 21/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 30034 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Αρ.Απόφ. : 672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ 16233 ΤΗΛ. : 2132008680-4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Προς:Ως Πίνακας Αποδεκτών Κοιν:1. Ε.Μ..Y..A.Σ 2. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε..Υ. ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 1. Εισαγωγή Ο Καλλικράτης δεν αποτελεί απλά ένα νομοθέτημα που εκσυγχρονίζει τη διοικητική οργάνωση του Κράτους. Αποτελεί πολύ περισσότερο ένα νομοθέτημα, με το οποίο επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ -ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 24 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:30 µ.µ. συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αριθμ. Απόφ.:284 E-mail: mayor@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νοµός Κεφαλληνίας Αργοστόλι, 19-3-2012 ήµος Κεφαλλονιάς Αριθ. Πρωτ. : 10250 Αριθ. Απόφασης : 130 Πληροφορίες: Γρ. ηµάρχου Ταχ. /νση : Π. Βαλλιάνου 7 T.Κ : 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κατερίνης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κατερίνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Περίληψη: Κατανοµή αρµοδιοτήτων στο προσωπικό της /νσης Πολεοδοµίας του ήµου Κατερίνης Αριθµ.Πρωτ.: 2784 Αριθ.Απόφ.: 219 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κατερίνης Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 31/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Αποφ. 194/2015 Αρ. Πρωτ 194 ΘΕΜΑ: Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Σας υποβάλλω απολογισμό του έργου της Διεύθυνσης όπως προέκυψε μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. Παρατηρήσεις Ως πρώτο στόχο για το 2012 είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση προσωπικού Δημοτικής Αρχής. Δράσεις ενεργούς ενίσχυσης της απασχόλησης στα όρια του δήμου Βιάννου

Διαχείριση προσωπικού Δημοτικής Αρχής. Δράσεις ενεργούς ενίσχυσης της απασχόλησης στα όρια του δήμου Βιάννου Διαχείριση προσωπικού Δημοτικής Αρχής Δράσεις ενεργούς ενίσχυσης της απασχόλησης στα όρια του δήμου Βιάννου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γιάννης Μεραμβελιωτάκης Μαρίνα Καμπιτάκη Workshop INKAS Ηράκλειο, 18/19 Απριλίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΟΤΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟY ΤΟΜΕΑ (Σ ΙΤ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΟΤΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟY ΤΟΜΕΑ (Σ ΙΤ) ΥΠ.ΕΣ...Α. / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΟΤΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟY ΤΟΜΕΑ (Σ ΙΤ) Το Ερωτηµατολόγιο αυτό αποσκοπεί στην

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός

Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης» ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις α ) Του άρθρου 14 του Ν.2880/2001( ΦΕΚ 9/τ.Α/30-1-2001 )

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ 1 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ * ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Α.1 Καθορισµός της στρατηγικής Η στρατηγική του ήµου αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή 1. Γενικές Αρχές 155 2. Εναλλακτικές Επιλογές για το ΤΑΑ 162 3. Απαιτούµενες ιαδικασίες 168 ΠΕ 4: ιερεύνηση προοπτικής δηµιουργίας Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης και Αξιολόγηση της Σκοπιµότητας 5. Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ ΥΠ.ΕΣ ΕΣ. - Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ Εισήγηση µε θέµα: ΣΥΝΤΑΞΗ Ο.Ε.Υ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29-8 - 2014. Αρ. πρωτ.: οικ. 40653

Αθήνα, 29-8 - 2014. Αρ. πρωτ.: οικ. 40653 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Ροδολίβος 25/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15299 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµαρχος Αµφίπολης Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ»,

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού 4.1 4 ιάγνωση αναγκών σε επίπεδο διαµόρφωσης αξόνων στρατηγικής 4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 4.1.1 Εσωτερικό Περιβάλλον Οργάνωση και Λειτουργία Παρουσιάζεται πολυδιάσπαση ορισµένων υπηρεσιών, µε ετεροβαρή φόρτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γούρνες 16/08/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γούρνες 16/08/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γούρνες 16/08/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γούρνες Ταχ. Κώδικας : 70014 Αρμόδια Υπάλ/ος

Διαβάστε περισσότερα