1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Η Αναπτυξιακή Φυσιογνωµία του ήµου Ηρακλείου Οργανωτική οµή του ήµου Ηρακλείου 10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7. 1.1.1 Η Αναπτυξιακή Φυσιογνωµία του ήµου Ηρακλείου 7. 1.2.1 Οργανωτική οµή του ήµου Ηρακλείου 10"

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σελίδα 1.Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Η Αναπτυξιακή Φυσιογνωµία του ήµου Ηρακλείου ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Οργανωτική οµή του ήµου Ηρακλείου Αξιολόγηση του ΟΕΥ του ήµου Ηρακλείου Στελέχωση των Υπηρεσιών του ήµου Ηρακλείου Υλικοτεχνική Υποδοµή του ήµου Ηρακλείου Ακίνητη Περιουσία του ήµου Ηρακλείου Οικονοµικά Στοιχεία του ήµου Ηρακλείου ιαπιστώσεις Συµπεράσµατα Κρίσιµα Ζητήµατα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ηµοτικός Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής- Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου ( ΟΠΑΦΜΑΗ) Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση Πολιτισµού-Περιβάλλοντος- Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ( ΗΚΕΗ) ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου ( ΕΥΑΗ) Μονοµετοχική Ανώνυµη ηµοτική Εταιρεία Ηρακλείου ( ΕΠΑΝΑΛ ΑΕ ΟΤΑ) Ανάπτυξη Αθλητισµού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ (ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ) ηµοτική Επιχείρηση Πολιτισµού, Τουρισµού & Ανάπτυξης Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ( ΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ) ιαπιστώσεις Συµπεράσµατα Κρίσιµα Ζητήµατα ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT KAI ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Συστήµατα Λειτουργίας και ιαχείρισης Συµµετοχή σε ίκτυα Σηµαντικές Πρωτοβουλίες- ιακρίσεις του ήµου Ηρακλείου 105 1

2 ΜΕΡΟΣ Β ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 126 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 126 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 127 2

3 1.Α Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Στην αξιολόγηση και σε πρόταση αναδιοργάνωσης των δοµών του ήµου Ηρακλείου προχωρά η ηµοτική Αρχή, στο πλαίσιο της συστηµατικής προσπάθειας που καταβάλλεται για ένα ήµο υγιή και επιχειρησιακά ικανό να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση του πολίτη, την ενδυνάµωση της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της τοπικής ανάπτυξης. Τη βασική ευθύνη της αξιολόγησης, µε βάση τον ισχύοντα ΟΕΥ έχουν οι ιευθύνσεις ιοικητικών Υπηρεσιών και Προγραµµατισµού. Με Απόφαση ηµάρχου, λοιπόν, σύµφωνα µε όσα προβλέπει ο Ν.3852/2010, συγκροτήθηκε Οµάδα Εργασίας, στην οποία συµµετέχουν οι κάτωθι: Μαρία Ξυλούρη-Ξηµέρη (Εντεταλµένη Σύµβουλος µε χρέη Αντιδηµάρχου Ανθρώπινου υναµικού) Νίκος Μιχελάκης ( /ντης Προγραµµατισµού και Πληροφορικής) µε την Προϊσταµένη του Τµήµατος Προγραµµατισµού & Οργάνωσης Γεωργία Καρανικόλα & τον υπάλληλο του τµήµατος Γιάννη Σταυρακάκη Κατερίνα Φωστιέρη, υπάλληλος Τµήµατος ηµοτικής Περιουσίας Παντελής Κρουσταλάκης (Προϊστάµενος Τµήµατος Μελετών, Προγραµµατισµού & Ανακύκλωσης) Βασίλης Πολίτης (Προϊστάµενος Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων, Ενεργειακής ιαχείρισης και Αδειοδοτήσεων) Ειρήνη Μανουσάκη (Υπάλληλος του Τµήµατος Τεχνικού Αρχείου & Μηχανοργάνωσης Πολεοδοµίας) Ντίνα Βοργιά (Υπεύθυνη /νσης ιοικητικών Υπηρεσιών) µε τον υπάλληλο του Τµήµατος Ανθρώπινου υναµικού, Βαγγέλη Φουκάκη Ερωφίλη Φραγκούλη (Προϊσταµένη Τµήµατος Πρασίνου) Φανούρης Οικονοµάκης (Υπεύθυνος /νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης) Γεωργία Κακουράκη (Προϊσταµένη Τµήµατος ιοικητικών Υπηρεσιών ΟΠΑΦΜΑΗ) ηµήτρη Τσιράκο (Ειδικό Σύµβουλο ήµου Ηρακλείου - /ντη Αθλητικών Κέντρων ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ) Γιάννη Σµαραγδάκη ( /νων Σύµβουλος ΕΠΑΝΑΛ ΑΕ ΟΤΑ) Γιάννη Κωνσταντουλάκη (Προϊστάµενος Επιχειρηµατικού Τοµέα ΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ) Στόχος της Οµάδας Έργου, είναι: Η αποτύπωση και αξιολόγηση υπάρχουσας κατάστασης και ο εντοπισµός προβληµάτων και αδυναµιών Η αξιολόγηση των προτάσεων βελτίωσης των υπηρεσιών στη βάση της αντιµετώπισης των διαπιστωµένων προβληµάτων και αδυναµιών Ο εξορθολογισµός του διοικητικού µοντέλου του ήµου µε στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των δηµοτικών υπηρεσιών καθώς και την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών στους πολίτες Η διατύπωση προτάσεων για το θεσµικό-κανονιστικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εδοµένου ότι οι επιχειρούµενες αλλαγές δοµών είναι ζητούµενο να συντελέσουν στη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και τα στελέχη είναι εκείνα που θα 3

4 κληθούν να τις υποστηρίξουν και να τις υλοποιήσουν, θα πρέπει να επιδιώκεται η µέγιστη δυνατή συναίνεση. Η µεθοδολογική µέθοδος που επιλέχθηκε είναι η συµπλήρωση σχετικού ερωτηµατολογίου µε στοχευόµενες ερωτήσεις από τα Τµήµατα και τις /νσεις του ήµου ανά θεµατική ενότητα και τακτικές συναντήσεις µε της Οµάδας Εργασίας µε τους προϊσταµένους των Υπηρεσιών και των Νοµικών Προσώπων του ήµου µε απώτερο σκοπό τη διαφάνεια και την εξωστρέφεια στην ακολουθούµενη διαδικασία αλλά και τη διάχυση της ενηµέρωσης εκτός των προϊσταµένων, σε όλα τα στελέχη και τους συνδικαλιστικούς συλλόγους του ήµου, αλλά και την ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας για υποβολή προτάσεων βελτίωσης. Ειδικότερα η παρούσα Έκθεση, βασίζεται στον Οδηγό - Προδιαγραφές των ΥΠΕΣ- ΕΕΤΑΑ για την αναδιοργάνωση των δοµών, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου Ηρακλείου , στους πρότυπους ΟΕΥ της ΕΕΤΑΑ, στη σχετική νοµοθεσία, στα στοιχεία εφαρµογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης και του πρότυπου ISO 9001/2008 και τέλος στην εφαρµογή του Ν. 3230/2004 ( ιοίκηση µε Στόχους) καθώς επίσης και: 1. Στο υπ αριθµ. 408/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί σύστασης επιτροπής αναφορικά µε την Αξιολόγηση των δοµών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Αποκεντρωµένων ιοικήσεων. 2. Στην υπ αριθµ / απόφαση του ηµάρχου Ηρακλείου περί συγκρότησης οµάδας εργασίας για την αξιολόγηση των δοµών του ήµου και των Νοµικών του Προσώπων. 3. Τις σχετικές απόψεις και προτάσεις των υπηρεσιών και των Νοµικών Προσώπων του ήµου, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο σχετικό ερωτηµατολόγιο και στις επαφές που είχαν µε την Οµάδα Έργου. 4. Το πνεύµα εµπιστοσύνης και συνεργασίας που κυριάρχησε µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων και στο γεγονός ότι όλοι έχουν τους ίδιους σκοπούς και στόχους. Θεωρούµε ότι στόχος της παρούσας Έκθεσης δεν πρέπει να είναι απλά µία οριζόντια µείωση των οργανογραµµάτων αλλά µία συµβολή στην συνολική οργανωτική αναδιάταξη των δυνάµεων του ήµου µε ορθολογικότερα κριτήρια και κατεύθυνση µε στόχο την συνολική βελτίωση της εικόνας αλλά και της προσφοράς του στην τοπική κοινωνία. Εποµένως τυχόν κατεύθυνση οριζόντιου χαρακτήρα και σύγκρισης συγκεντρωτικά δοµηµένων µοντέλων όπως είναι η σηµερινή δηµόσια διοίκηση θα είναι ατελέσφορη και αναποτελεσµατική. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε ότι τουλάχιστον στις χώρες της Ευρώπης, που πολλάκις χρησιµεύουν και ως παραδείγµατα προς µίµηση, στην τρέχουσα δε χρονική περίοδο αναπτύσσεται και στενή ελληνογερµανική αυτοδιοκητική συνεργασία, παραδοσιακά η Τοπική Αυτοδιοίκηση είχε πάντα ισχυρό και επιτελικό ρόλο, αυξηµένες αρµοδιότητες, αλλά και το αντίστοιχο προσωπικό να τις επιτελεί, που καµία απολύτως σχέση δεν έχει µε το Αθηνοκεντρικό Ελληνικό Αυτοδιοικητικό Μοντέλο. Τα τελευταία χρόνια και στα πλαίσια εφαρµογής του Προγράµµατος «Καλλικράτη» (Ν.3852/2010) προβλέφθηκε µεταφορά αρκετών και σηµαντικών αρµοδιοτήτων στην Τ.Α., που όµως ακόµη δεν έχει ολοκληρωθεί ως διαδικασία και η οποία όπως είναι φυσικό απαιτεί και ανθρώπινο δυναµικό να τις εκτελέσει, αλλά και φροντίδα για την αντίστοιχη µεταφορά κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισµό. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 και σύµφωνα µε την από 31/12/2012 (ΦΕΚ 256 Α ) Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου προβλέπεται η µεταφορά περίπου 60 νέων αρµοδιοτήτων, πέραν των αρµοδιοτήτων που αφορούν παραλίµνιους και παραθαλάσσιους ήµους. 4

5 Επί πλέον δε κρίνεται απαραίτητο όσον αφορά τον ήµο µας, να λάβουµε υπόψη τρεις σηµαντικές ακόµη παραµέτρους που έχουν σχέση µε την µετά «Καλλικράτη» εποχή που είναι: 1. Ο υπερδιπλασιασµός της έκτασης του ήµου Ηρακλείου µε την εφαρµογή του Προγράµµατος «Καλλικράτης» που τον κατέστησε από αµιγώς αστικό σε αστικό-αγροτικό ήµο, καθώς και η σηµαντική πληθυσµιακή αύξηση που καταγράφεται κατά την τελευταία δεκαπενταετία. 2. Το προσωπικό που προήλθε από τις καταργηθείσες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ήταν δυσανάλογα µικρό σε σχέση µε τις µεταφερόµενες νέες αρµοδιότητες στο ήµο. 3. Συνεχίζεται η σταδιακή µείωση του προσωπικού του ήµου µας, λόγω των συνεχών συνταξιοδοτήσεων-αποχωρήσεων και των γνωστών περιορισµών ανανέωσης του ανθρώπινου δυναµικού, λόγω των γνωστών «µνηµονιακών» δεσµεύσεων. Η µείωση είναι εµφανής ιδιαίτερα στις ονοµαζόµενες «µάχιµες» και ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες, αλλά και σε κάποιες υποστηρικτικές, που σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί το προσεχές διάστηµα να έχει και άµεσο αντίκτυπο στην καθηµερινότητα της πόλης. 4. Τα νέα δεδοµένα που ισχύουν όσον αφορά τον σχεδιασµό του συνολικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της χώρας για την περίοδο , του Σύµφωνου Εταιρικής Σχέσης, (Σ.Ε.Σ) δηλ. του νέου ΕΣΠΑ της χώρας, όπως περιγράφονται στην τελευταία εγκύκλιο από την Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, που απαιτούν περαιτέρω ενίσχυση και οργάνωση κυρίως των υπηρεσιών που εκτελούν ή συνεργάζονται στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων καθώς και στην ενθάρρυνση εταιρικών και διαδηµοτικών συνεργασιών. Προκειµένου να φτάσουµε σε κατά το δυνατόν ασφαλή συµπεράσµατα και να προταθούν οι καλύτερες κατά το δυνατόν λύσεις, ακολουθήθηκε η κατωτέρω µεθοδολογία: Στο Α Μέρος: 1. Παρουσιάζεται η Αναπτυξιακή Φυσιογνωµία του ήµου Ηρακλείου και η θέση που κατέχει σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 2. Γίνεται µια σύντοµη Περιγραφή και Αξιολόγηση των υφιστάµενων δοµών του ήµου και των Νοµικών του Προσώπων µε τις ιαπιστώσεις και τα Κρίσιµα Ζητήµατα που τίθενται, σε θέµατα οργανωτικής λειτουργίας, αρµοδιοτήτων, στελέχωσης, οικονοµικών πόρων, παρεχόµενων υπηρεσιών και εν γένει συνεργασιών. Αποτυπώνονται τέλος πιθανές προτάσεις βελτίωσης των υπηρεσιών στη βάση της αντιµετώπισης των διαπιστωµένων προβληµάτων και αδυναµιών, αλλά και µερικές απαραίτητες συγκρίσεις κόστους δραστηριοτήτων και εργασιών, µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, που καταδεικνύουν εµφανώς το όφελος που προκύπτει από την παροχή αυτών των υπηρεσιών από µία Σωστά Οργανωµένη ηµόσια Υπηρεσία. 3. Επιχειρείται µια ανάλυση του ήµου Ηρακλείου µε τα υνατά και Αδύνατα Σηµεία της λειτουργίας του καθώς και τους Περιορισµούς και Ευκαιρίες που παρουσιάζονται από το εξωτερικό περιβάλλον. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα προβλήµατα και οι αδυναµίες που προκύπτουν από την αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης, καθώς και οι πιθανές προκλήσεις που παρουσιάζονται για τον ήµο και τα Νοµικά του Πρόσωπα, από τις προσδοκίες των ωφελούµενων αλλά και του ευρύτερου εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο δρουν και λειτουργούν και δηµιουργούν την ανάγκη για αλλαγές. 4. Τίθεται επίσης το Όραµα και οι Προτεραιότητες της ηµοτικής Αρχής, καθώς και οι Βασικοί Άξονες δραστηριοποίησης, σύµφωνα µε τον Επιχειρησιακό και 5

6 Στρατηγικό Σχεδιασµό για την περίοδο και ενόψει της νέας Προγραµµατικής Περιόδου Παρουσιάζονται τα Συστήµατα Λειτουργίας και ιαχείρισης των Υπηρεσιών και Νοµικών Προσώπων του ήµου, οι συµµετοχές τους σε διάφορα εθνικά και διεθνή δίκτυα και ενδεικτικές διακρίσεις που έχουν λάβει στο πλαίσιο πρωτοπόρων πρωτοβουλιών και δράσεών τους. Στο Β Μέρος: 1. Με την µορφή συγκριτικού πίνακα εµφανίζεται ο ισχύον Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας και ο Προτεινόµενος, ώστε να είναι άµεσα συγκρίσιµες και εύληπτες οι προτεινόµενες αλλαγές, µε σχετικές παρατηρήσεις όπου χρειάζεται, που τεκµηριώνουν την όποια αναγκαιότητα των αλλαγών αυτών. 2. Παρουσιάζεται η πρόταση για τη προσαρµογή και µετεξέλιξη των ΑΕ ΟΤΑ του ήµου για την επίτευξη «οικονοµιών κλίµακας» και την καλύτερη και πιο εύρυθµη λειτουργία τους. 3. Η Ενότητα αυτή «κλείνει» µε τις προτάσεις των υπηρεσιών του ήµου Ηρακλείου επί του κανονιστικού-θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 6

7 Μ Ε Ρ Ο Σ Α 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Η Αναπτυξιακή Φυσιογνωµία του ήµου Ηρακλείου Ο ήµος Ηρακλείου µετεξελίσσεται πλέον σε Μητροπολιτικό Πόλο ιεθνούς Ακτινοβολίας, µε άξονα την πράσινη ανάπτυξη στο τοµέα παροχής υπηρεσιών µε έµφαση στην έρευνα τεχνολογία σε σύνδεση µε τους τρεις παραγωγικούς τοµείς, αλλά και στον πολιτισµό - τουρισµό, µε κατεύθυνση το περιβάλλον, την πράσινη τεχνολογία για την οποία πρέπει να αναπτυχθεί επιχειρηµατικό ενδιαφέρον ευρύτερης εµβέλειας διεθνών επενδύσεων, στην εφαρµογή των αποτελεσµάτων της έρευνας ώστε το Ηράκλειο να κατακτήσει περαιτέρω υψηλή θέση διεθνούς εξειδίκευσης µε την συµµετοχή σε πανευρωπαϊκά ερευνητικά δίκτυα επιστήµης και τεχνολογίας. Το Ηράκλειο χαρακτηρίζεται ως πρωτεύων εθνικός πόλος, στους τοµείς της ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας-τεχνολογίας, του αθλητισµού και της υγείας, του τουρισµού, σε συνδυασµό µε την ανάδειξη των σηµαντικών, τοπικών, φυσικών και πολιτιστικών πόρων, των δραστηριοτήτων του πρωτογενή τοµέα, της µεταποίησης και της διακίνησης προϊόντων, των µεταφορών. Κατέχει ιδιαίτερα σηµαντική θέση, όσον αφορά την ανάπτυξη των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τα υπόλοιπα κράτη της Μεσογείου στο πλαίσιο της Ευρω- Μεσογειακής συνεργασίας και κοµβική θέση στο πλαίσιο της ανάπτυξης της «θαλάσσιας λεωφόρου» της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Υπάρχει πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά, απόρροια µιας µακράς ιστορικής διαδροµής και µεγάλων πολιτισµών, στοιχεία που ανέδειξαν την περιοχή σε ελκυστικό τουριστικό προορισµό. Η πόλη του Ηρακλείου αποτελεί το µεγαλύτερο αστικό κέντρο της Κρήτης και αναγνωρίζεται ως ένας διεθνώς αναγνωρίσιµος προορισµός. Είναι η πρωτεύουσα και το οικονοµικό κέντρο του νησιού. Είναι µια δυναµική και κοσµοπολίτικη πόλη, την καλοκαιρινή περίοδο δέχεται εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που κατακλύζουν την αγορά, τα µουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, παραλίες και άλλα ενδιαφέροντα αξιοθέατα. Το Ηράκλειο αποτελεί έναν από τους πιο δηµοφιλείς τουριστικούς προορισµούς της χώρας και της Μεσογείου. Η πόλη του Ηρακλείου είναι γνωστό επιστηµονικό κέντρο σε όλη την Ευρώπη, ενώ αποτελεί και σπουδαίο εµπορικό και οικονοµικό κέντρο του νησιού. Κατέχει στρατηγική και γεωπολιτική θέση στη νοτιοανατολική µεσόγειο, συνδέοντας τρείς ηπείρους και πολλαπλούς διαφορετικούς πολιτισµούς. Μια πόλη πόλος όπου συναντώνται η κουλτούρα, η ιστορία, η γνώση και η τεχνολογική ανάπτυξη. Σήµερα το Ηράκλειο κατέχει εξέχουσα θέση ως πρωτεύουσα αλλά και ως έδρα της Περιφέρειας Κρήτης, βρίσκεται στο κέντρο της βόρειας ακτής του νησιού και αποτελεί κεντρικό κόµβο µε το διεθνές αεροδρόµιο «Νίκος Καζαντζάκης», το εύτερο ιεθνές Αεροδρόµιο της χώρας, πρώτο σε ναυλωµένες πτήσεις (charter) και το δεύτερο σε κίνηση λιµάνι της χώρας, έχουν ως επακόλουθο το µεγαλύτερο µέρος της τουριστικής κίνησης που καταφθάνει στην Κρήτη να περνά από το Ηράκλειο τουλάχιστον 2 φορές. Επιπλέον, το λιµάνι το οποίο περιλαµβάνει µαρίνα, αλιευτικούς & εµπορικούς προβλήτες καθώς και επισκευαστική ζώνη, αποτελεί κέντρο διαµετακοµιστικού εµπορίου και διακίνησης µεγάλου αριθµού επιβατών και εµπορευµάτων προς όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Λόγω των λιµενικών του υποδοµών που συνεχώς αναβαθµίζονται, η πόλη του Ηρακλείου τείνει να αναδειχθεί σε εµπορευµατικό κέντρο της Νοτιοανατολικής 7

8 Μεσογείου. Επίσης δέχεται ολοένα και περισσότερες επισκέψεις κρουαζιερόπλοιων τονώνοντας ακόµη περισσότερο την τοπική οικονοµία. Θέµατα πολιτισµικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος βρίσκουν έκφραση µέσα από τις οργανωµένες εκδηλώσεις τόσο της Βικελαίας ηµοτικής Βιβλιοθήκης, του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου (που αποτελούν κέντρα δηµιουργίας και ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας του ήµου) όσο και άλλων φορέων και πολιτιστικών οργανώσεων της ευρύτερης περιοχής. Τα διάφορα Μουσεία (Αρχαιολογικό, Ιστορικό, Μάχης Κρήτης, Φυσικής Ιστορίας) καθώς και οι αρχαιολογικοί χώροι µε προεξέχοντα το µινωικό ανάκτορο της Κνωσού ελκύουν, σε ετήσιο επίπεδο, χιλιάδες επισκέπτες του εσωτερικού και του εξωτερικού που κατακλύζουν κυρίως τις βόρειες ακτές του νησιού, γεύονται την περιώνυµη «κρητική κουζίνα» και απολαµβάνουν τις φυσικές οµορφιές της περιοχής. Η αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση των Ενετικών Τειχών (Πύλες, Θολοσκεπείς Στοές, χαµηλές πλατείες) το µεγαλύτερο και καλύτερα σωζόµενου Μνηµείο Οχυρωµατικής Αρχιτεκτονικής της Ανατολικής Μεσογείου, έχουν αλλάξει και βελτιώσει τη συνολική τους εικόνα µε αποτέλεσµα το µνηµείο να έχει ενταχθεί στο καλεντάρι των Μνηµείων Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO. Ο ήµος Ηρακλείου υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηρακλείου της οποίας αποτελεί και έδρα, είναι το διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και έδρα της Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Είναι το µεγαλύτερο αστικό κέντρο της Κρήτης, µε έκταση τετρ. χιλιόµετρα και 4 η µεγαλύτερη πόλη της χώρας µε πληθυσµό που ανέρχεται στους κατοίκους, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή. Ο πληθυσµός της αυξήθηκε την τελευταία εικοσαετία ( ) κατά 30% περίπου ενώ προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω κατά 20% έως το Η µεγάλη αύξηση της έκτασης του ήµου, τον κατέστησε από αµιγώς αστικό σε αστικό-αγροτικό ήµο. Ο νέος καλλικρατικός ήµος Ηρακλείου διαιρείται σε πέντε (5) ηµοτικές Ενότητες, πέντε (5) ηµοτικές Κοινότητες και δεκαεννέα (19) Τοπικές Κοινότητες. ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8

9 Η ιοικητική οµή του νέου ήµου Ηρακλείου µε τα τελευταία πληθυσµιακά στοιχεία, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3852/2010 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΜΗ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ 913 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ 674 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΑΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ 539 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ 869 9

10 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΣΙΩΝ 267 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΒΑΣ 169 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΟΣ 613 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΑΣΙΤΩΝ 425 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΜΟ ΙΟΥ 300 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΟΥ 182 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο ήµος Ηρακλείου διευθύνει και ρυθµίζει όλες τις τοπικές υποθέσεις στηρίζοντας µε τις δράσεις του την οικονοµική, πολιτιστική, περιβαλλοντολογική, και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης. Στεγασµένος σε ένα από τα πιο όµορφα ενετικά οικοδοµήµατα του Ηρακλείου, µε µακρά και πλούσια ιστορία, τη Λότζια, ο ήµος συνδυάζει τις παραδόσεις µε την παροχή σύγχρονων και αποδοτικών τοπικών αρχών, που φροντίζουν τις ανάγκες των κατοίκων, των επιχειρήσεων και των επισκεπτών. Αναλυτικότερα οι αρµοδιότητες του ήµου περιγράφονται στον Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α 114/ ). Οι µεταβιβαζόµενες πρόσθετες αρµοδιότητες στους ήµους αναφέρονται αναλυτικά στα άρθρα 94 και 95 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης». Σύµφωνα µε τον ψηφισµένο από το ηµοτικό Συµβούλιο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2122/ ), οι υπηρεσίες του συνοπτικά διαρθρώνονται σύµφωνα µε τα παρακάτω: ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΟ 1. Τµήµα Υποστήριξης ηµοτικού Έργου α) Γραφείο ηµάρχου β) Γραφείο Αντιδηµάρχων γ) Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας 2. Τµήµα Νοµικών Υπηρεσιών α) Γραφείο ικηγόρων β) Γραµµατεία 3. Γραφείο Ειδικών Συµβούλων, Συνεργατών και Επιστηµονικών Συνεργατών 4. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 5. ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 09/2013) α) Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού & ιοικητικής Μέριµνας 10

11 β) Τµήµα Γενικής Αστυνόµευσης ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : - Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνσης 1. Τµήµα Προγραµµατισµού και Οργάνωσης 2. Τµήµα Πιστοποίησης και Εφαρµογής Συστηµάτων Ποιότητας Αποτελεσµατικότητας 3. Τµήµα Πληροφορικής, Επικοινωνιών και ιαφάνειας α) Γραφείο Επικοινωνιών και ικτύων β) Γραφείο ιαχείρισης Εξοπλισµού Πληροφορικής γ) Γραφείο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Εφαρµογών και ιαφάνειας 4. Τµήµα Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : - Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνσης 1. Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2. Τµήµα Ζωικής Παραγωγής και Αλιείας 3. Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων 4. Τµήµα Περιβάλλοντος 5. Τµήµα Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου 6. Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΕΝΟΤΗΤΑ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : 1. Τµήµα Πολεοδοµικών Μελετών 2. Τµήµα Τοπογραφικών - Πολεοδοµικών Εφαρµογών & Απαλλοτριώσεων 3. Τµήµα Οικοδοµικών Αδειών και Ελέγχου 4. Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών 5. Τµήµα Τεχνικού Αρχείου Μηχανοργάνωσης Εξυπηρέτησης Πολιτών 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : - Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνσης 1. Τµήµα Μελετών, Προγραµµατισµού και Ανακύκλωσης 2. Τµήµα Αποκοµιδής Απορριµµάτων και Ανακυκλώσιµων Υλικών 3. Τµήµα ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων Καθαριότητας ΕΝΟΤΗΤΑ E : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : - Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνσης 1. Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής-Καινοτόµων ράσεων - ηµόσιας Υγείας και Ισότητας των δύο φύλων 2. Τµήµα Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων µε έδρα την 1η ηµοτική Κοινότητα 3. Τµήµα Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων µε έδρα την 2η ηµοτική Κοινότητα 11

12 4. Τµήµα Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων µε έδρα την 3η ηµοτική Κοινότητα 5.Τµήµα Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων µε έδρα την 4η ηµοτική Κοινότητα 6. Τµήµα Εφαρµογής Επιδοµατικής Πολιτικής και Ελέγχου 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ που περιλαµβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : - Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνσης 1. Τµήµα Βικελαίας Βιβλιοθήκης 2. Τµήµα Πολιτισµού- Αθλητισµού Νέας Γενιάς και Εθελοντισµού 3. Τµήµα Παιδείας και δια βίου µάθησης 4. Τµήµα Φύλαξης και Καθαρισµού Σχολικών Μονάδων 5. Τµήµα Μουσικής Παιδείας 6. Τµήµα Τουρισµού ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : - Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνσης 1. Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης - Γραφείο ιοικητικής Μέριµνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 1ης ηµοτικής Κοινότητας - Γραφείο ιοικητικής Μέριµνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 2ης ηµοτικής Κοινότητας - Γραφείο ιοικητικής Μέριµνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 3ης ηµοτικής Κοινότητας - Γραφείο ιοικητικής Μέριµνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 4ης ηµοτικής Κοινότητας 2. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 3. Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού 4. Τµήµα Ληξιαρχείου 5. Τµήµα ηµοτικής Κατάστασης α) Γραφείο Εθνικού ηµοτολογίου β) Γραφείο Ιθαγένειας Πολιτογράφησης γ) Γραφείο Μητρώου Αρρένων - Στρατολογίας 6. Τµήµα Πρωτοκόλλου και ιεκπεραίωσης 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : - Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ιεύθυνσης 1. Τµήµα Προϋπολογισµού 2. Τµήµα Εκκαθάρισης απανών 3. Τµήµα ιπλογραφικού 4. Τµήµα Ταµείου 5. Τµήµα Ελέγχου Προσόδων 6. Τµήµα ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας και Φωτισµού 7. Τµήµα ηµοτικής Περιουσίας 8. Τµήµα Ταµειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης 9. Τµήµα Προµηθειών ηµοπρασιών 10.Τµήµα ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων 11. Τµήµα ηµοτικών Κοιµητηρίων 3. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : 12

13 1. Τµήµα Τεχνικής και Γραµµατειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο 2. Τµήµα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων 3. Τµήµα Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων 4. Τµήµα Έργων Υπαίθριων Χώρων 5. Τµήµα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών 6. Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων Ενεργειακής ιαχείρισης και Αδειοδοτήσεων 7. Τµήµα Προστασίας και Ανάδειξης Παλιάς Πόλης, Οικιστικών Συνόλων και Ενετικών Τειχών 4. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : 1. Τµήµα Συντονισµού & ιεκπεραίωσης Αιτηµάτων 2. Τµήµα Συντήρησης ηµοτικών και Σχολικών Κτιρίων 3. Τµήµα Οδοποιϊας 4. Τµήµα Συντήρησης Κοινόχρηστων Χώρων 5. Τµήµα Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης 6. Τµήµα ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων 7. Γραφείο Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων 5. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : 1. Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών 2. Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες του ήµου είναι εγκατεστηµένες στην έδρα δηµοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δηµοτικές/τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαµβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες µονάδες των Κεντρικών Υπηρεσιών του ήµου. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟ 1) Τµήµα ΚΕΠ ιοικητικής Μέριµνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 2) Τµήµα Κοινοτικής Φροντίδας-Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων µε έδρα την Νέα Αλικαρνασσό α) Γραφείο Κοινοτικής Φροντίδας- Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων µε έδρα τον Άγιο Μύρωνα β) Γραφείο Κοινοτικής Φροντίδας- Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων µε έδρα το Βενεράτο γ) Γραφείο Κοινοτικής Φροντίδας- Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων µε έδρα τον Προφήτη Ηλία ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΥΡΩΝΑ 1)Τµήµα ΚΕΠ - ιοικητικής Μέριµνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΟ ΒΕΝΕΡΑΤΟ 1)Τµήµα ΚΕΠ ιοικητικής Μέριµνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε ΡΑ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 1)Τµήµα ΚΕΠ - ιοικητικής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Τα γραφεία που προβλέπονται στη διάρθρωση όλων των Υπηρεσιών είναι µη αυτοτελή. Οι ασκούµενες αρµοδιότητες λειτουργίες από το ήµο περιγράφονται λεπτοµερώς στον Κώδικα ήµων (Ν.3463/2006) και στο Πρόγραµµα «Καλλικράτης» (Μ.3852/2010). 13

14 Σύµφωνα µε τον ισχύοντα από το 2011 Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ο ήµος Ηρακλείου διοικείται συνολικά από 11 ιευθύνσεις, 69 Τµήµατα και 28 Γραφεία τα οποία δεν είναι αυτοτελή. Στον παρακάτω Πίνακα αποτυπώνονται οι εν λόγω οργανικές µονάδες σε υπηρεσίες συναφούς σκοπού και αντικειµένου. ΙΣΧΥΟΝ ΟΕΥ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΕΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ευρήµατα Αξιολόγησης των οµών του ήµου Ηρακλείου Από την σύνθεση των απαντήσεων στο Ερωτηµατολόγιο που συντάχθηκε ως προς στην αξιολόγηση των δοµών του ήµου Ηρακλείου, εξάγονται συνοπτικά και ανά θεµατική ενότητα τα εξής: Περί περιγραφής αρµοδιοτήτων στον ΟΕΥ και διαφορές από τις ασκούµενες Σε ορισµένα σηµεία οι περιγραφόµενες στον ΟΕΥ αρµοδιότητες είναι ανοµοιογενείς σε επίπεδο λεπτοµέρειας περιγραφής (αλλού γενικές, αόριστες και αλλού λεπτοµερείς) χωρίς ιεράρχηση, άλλοτε σε επίπεδο προθέσεων και στόχων, άλλοτε σε επίπεδο διεκπεραίωσης διαδικαστικών βηµάτων, µε συνέπεια να είναι δυσχερής και ο προγραµµατισµός και ο απολογισµός παραγόµενου έργου ποιοτικά και ποσοτικά. 14

15 Προβλήµατα εντοπίζονται επίσης στις περιπτώσεις αλληλοεπικάλυψης των αρµοδιοτήτων µεταξύ των οργανικών µονάδων, καθώς επίσης αναφέρονται και περιπτώσεις Τµηµάτων µε περισσότερες ασκούµενες αρµοδιότητες από τις ισχύουσες βάσει του ΟΕΥ. Καταγράφονται επίσης και περιπτώσεις αρµοδιοτήτων Τµηµάτων που ναι µεν διοικητικά ανήκουν σε αυτά, αλλά ασκούνται από άλλα Τµήµατα. Ο κατακερµατισµός και η αλληλοεπικάλυψη των αρµοδιοτήτων δυσχεράνει την επίτευξη υψηλών στόχων του δηµοτικού έργου και κατ επέκταση την εξυπηρέτηση του πολίτη. Κρίνεται πως θα βοηθούσε σηµαντικά, η λογική «περιγραµµάτων θέσεων εργασίας» που θα ενσωµάτωναν τους στόχους και το όραµα της υπηρεσίας «µεταφρασµένο» σε συγκεκριµένες δράσεις, καθήκοντα και προϋποθέσεις στην καθηµερινή ροή εργασίας των στελεχών. Προβλήµατα µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων Όπως προκύπτει από την καταγραφή στοιχείων των µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων στους ήµους µε το Πρόγραµµα «Καλλικράτης», (καταγραφή ΕΕΤΑΑ), υπάρχουν αρµοδιότητες στις οποίες ο αριθµός περιπτώσεων άσκησης είναι ελάχιστος ή µηδενικός (µη ύπαρξη αιτηµάτων, αδυναµία ανταπόκρισης, ή ασάφειες στην περιγραφή). Επίσης, υπάρχουν ακόµα ασάφειες σχετικά µε τις υποχρεώσεις εξυπηρέτησης σε όµορους υποστηριζόµενους ήµους. Παρατηρείται επίσης έλλειψη ενηµέρωσης από τα Υπουργεία και τους φορείς από τους οποίους µεταφέρθηκαν οι νέες αρµοδιότητες, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν κενά στη γνώση του νοµικού πλαισίου που υφίσταται κατά περίπτωση. Στελέχωση περιγράµµατα εργασίας προσόντα επιµόρφωση Σχεδόν στο σύνολο των οργανικών µονάδων του ήµου τίθεται ως κρίσιµο ζήτηµα το θέµα της στελέχωσης, καθώς αναφέρονται περιπτώσεις υπαλλήλων του ήµου που ασκούν παράλληλα καθήκοντα και σε άλλες οργανικές µονάδες, πλην αυτής που διοικητικά ανήκουν (π.χ. αποτυπώσεις-σύνταξη µελετών και επιβλέψεις µελετών και έργων). Παρουσιάζεται έλλειψη κατάλληλων ειδικοτήτων για την άσκηση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων(π.χ. οικονοµολόγος, ιατρός, επόπτης δηµόσιας υγείας, ψυχολόγος ) και ανεπαρκής αριθµός προσωπικού για να ασκηθούν πλήρως οι αρµοδιότητες που περιλαµβάνονται στον ΟΕΥ. Αναγκαιότητα κρίνεται η αύξηση προσωπικού ειδικοτήτων πληροφορικής, λόγω της συνεχούς αυξανόµενης διείσδυσης των υποδοµών και υπηρεσιών πληροφορικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τόσο µέσα στον οργανισµό όσο και µέσα στο αστικό περιβάλλον της πόλης. Επίσης λόγω της µη επαρκούς στελέχωσης, αναφέρονται περιπτώσεις υπαλλήλων να εκτελούν εργασίες πέρα της ειδικότητάς τους (π.χ. εργάτες καθαριότητος ή γενικών καθηκόντων να εκτελούν χρέη εργατών ταφών εκταφών ή κηπουρικής και µαρµαράδες να προσφέρουν γενικές εργασίες συντήρησης). Θα πρέπει όµως, το αίτηµα της ενίσχυσης του δυναµικού των τµηµάτων να τεκµηριωθεί και σε συνδυασµό µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες - καθήκοντα (µε στοιχεία όγκου και συχνότητας άσκησης αρµοδιοτήτων) και ενδεχόµενη «οικονοµία» διαδικαστικών βηµάτων (όπου εµπλέκονται περισσότερα τµήµατα) και κατά συνέπεια να προσδιορίζεται εκτός από τον κλάδο και η απαιτούµενη επιµόρφωση του προσωπικού, η οποία θα πρέπει να είναι περισσότερο στοχευµένη στις ανάγκες των αρµοδιοτήτων αυτών. Λόγω των επικείµενων αποχωρήσεων τα επόµενα χρόνια, αν άµεσα δεν προστεθεί προσωπικό που να µπορέσει να εκπαιδευτεί και να ενσωµατωθεί σε κάποιες 15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, συντάχθηκε µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 203 και 207 του Ν. 3463/06 ( Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων), του Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 3 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 από 62 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 5 Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηρακλείου Προϋπολογισμός: 404.358,54 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 στ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 857/2011 Θ Ε Μ Α «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2015-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2015-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2015-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Β ΕΚΔΟΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελίδα 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ ΠΡΟΧΕ ΙΟ ΕΤΗΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΗ 2013 ΕΚΕΜΒΡΙΟ 2012 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η 2 0 1 3 Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α 1. Εισαγωγή Το παρόν προσχέδιο του Ετήσιου Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΗΜΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ... 2 ΜΈΡΟΣ Α : ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΏΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ... 3 Εισαγωγή... 3 Σύντοµη περιγραφή υφιστάµενων δοµών...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2012 2014 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα