ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ"

Transcript

1

2 EXALCO ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ «ίπλωµα ευρεσιτεχνίας» Σειρά: STET 2001 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3 Τα «Υαλοπετάσµατα µε Αναρτώµενα Υαλοστάσια» είναι ευρεσιτεχνία του Πολιτικού Μηχ/κού Στέφανου Ταµπακάκη, κατοχυρωµένη στην Ελλάδα και διεθνώς µε τα παρακάτω ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας: Ελλάδα: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας υπ αρ / ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας υπ αρ / Ευρώπη: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας υπ αρ / USA: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας υπ αρ Β1 Ιαπωνία: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας υπ αρ /98 H EXALCO Α.Ε. έχει αναλάβει κατ αποκλειστικότητα την παραγωγή και εκµετάλλευση της ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα. 2

4 Χαρακτηριστικά των Yαλοπετασµάτων µε Aναρτώµενα Yαλοστάσια 1. Τα υαλοπετάσµατα µε αναρτώµενα υαλοστάσια χαρακτηρίζονται από το ότι τα πάνελ υαλοστασίων τοποθετούνται πάνω στο σκελετό του υαλοπετάσµατος µε ανάρτησή τους µόνο από τις οριζόντιες δοκούς του σκελετού του υαλοπετάσµατος και σε όλο το µήκος τους, και από το ότι δεν υπάρχουν συνεχείς ορθοστάτες κατά το ύψος του υαλοπετάσµατος. 2. Σε κάθε όροφο υπάρχουν δύο κύριες οριζόντιες δοκοί παράλληλες µεταξύ τους και συνεχείς καθ όλο το µήκος της δοµικής πρόσοψης του ορόφου, η µία στο ύψος της ποδιάς των παραθύρων (κάτω οριζόντια δοκός), από την οποία αναρτώνται τα σταθερά υαλοστάσια, και η άλλη στο πρέκι των παραθύρων (άνω οριζόντια δοκός), από την οποία αναρτώνται τα παράθυρα. Από τις δοκούς αυτές, η µεν κάτω οριζόντια δοκός στηρίζεται στα άκρα µικρών ορθοστατών που είναι πακτωµένοι στην πλάκα δαπέδου του ορόφου µε κατεύθυνση προς τα πάνω, η δε άνω οριζόντια δοκός στα άκρα µικρών επίσης ορθοστατών που είναι πακτωµένοι στην πλάκα οροφής του ορόφου σαν µικροί πρόβολοι µε κατεύθυνση προς τα κάτω. Σε περίπτωση συνέχειας του υαλοπετάσµατος στους ορόφους οι πρόβολοι ενοποιούνται και οι οριζόντιες δοκοί στηρίζονται σε ενιαίους ορθοστάτες µορφής αµφιπροέχουσας δοκού. 3. Τα υαλοπετάσµατα µε αναρτώµενα υαλοστάσια χαρακτηρίζονται από το ότι µεταξύ των οριζόντιων δοκών του ορόφου δεν υπάρχουν ορθοστάτες και στο µεταξύ τους ελεύθερο διάστηµα αναρτώνται τα παράθυρα του ορόφου µέσω αµοιβών αγκίστρων που βρίσκονται σε όλο το µήκος του προφίλ της άνω οριζόντιας δοκού του ορόφου και του προφίλ της άνω πλευράς των πλαισίων των παραθύρων. 4. Τα υαλοπετάσµατα µε αναρτώµενα υαλοστάσια χαρακτηρίζονται επίσης από το ότι τα προφίλ αλουµινίου των υαλοστασίων φέρουν ειδικές εγκοπές κατάλληλες να στηρίζουν λάµες ανοδιωµένου αλουµινίου, ώστε η συγκόλληση να γίνεται απευθείας σε άβαφο και καθαρό αλουµίνιο και να επιτυγχάνεται η αναγκαία µόνιµη, σταθερή και υψηλής ασφάλειας συγκόλληση. 3

5 Κύρια Πλεονεκτήµατα των Υαλοπετασµάτων µε Αναρτώµενα Υαλοστάσια 1. Αρχιτεκτονική ελευθερία. Σύµφωνα µε τα κύρια χαρακτηριστικά των υαλοπετασµάτων µε αναρτώµενα υαλοστάσια ο αρχιτεκτονικός κάναβος όψεως είναι ανεξάρτητος από τον κάναβο του σκελετού του υαλοπετάσµατος. Εποµένως ο Αρχιτέκτονας είναι ελεύθερος να επιλέγει τον κάναβο όψεως που επιθυµεί χωρίς περιορισµούς από τη δοµή του σκελετού και τις διαστάσεις των υαλοστασίων. ιατηρώντας δύο µόνο γραµµές του κανάβου όψεως, της ποδιάς και της κορυφής των παραθύρων κάθε ορόφου έχει τη δυνατότητα να αυξοµοιώνει τις διαστάσεις του κανάβου, να τέµνει τις γραµµές και να χρησιµοποιεί στον ίδιο κάναβο, εκτός από κρύσταλλα, και άλλα υλικά: µάρµαρο, γρανίτη, φύλλα αλουµινίου κ.λπ. Μπορεί επίσης να επιλέγει πολυεπίπεδες µορφές όψεως χωρίς ανησυχία για τη δηµιουργία κατασκευών υψηλού κόστους και χωρίς να ασχολείται µε τη δοµή και αντοχή του σκελετού, οι οποίες εξετάζονται χωριστά µε κριτήρια καθαρά στατικά. 2. Παράθυρα σε όλο το µήκος όψεως κάθε ορόφου. Λόγω της απουσίας ορθοστατών στην περιοχή των παραθύρων και της ελεύθερης ανάρτησης των παραθύρων σε όλο το µήκος της άνω οριζόντιας δοκού κάθε ορόφου είναι δυνατή η χρήση προβαλλοµένων παραθύρων σε όλο το µήκος όψεως του ορόφου, χωρίς περιορισµούς στο πλάτος των παραθύρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα περισσότερα παράθυρα, περισσότερο φυσικό αερισµό, οικονοµία ενέργειας και προστασία του προσωπικού από ασφυκτικά φαινόµενα σε περίπτωση πυρκαγιάς ή διακοπής λειτουργίας του κλιµατισµού. 3. Αντισεισµικότητα. Λόγω της ανεξαρτησίας του σκελετού κάθε ορόφου από τον σκελετό των άλλων ορόφων, όπως επίσης και λόγω της ελεύθερης ανάρτησης των υαλοστασίων οι σεισµικές καταπονήσεις του υαλοπετάσµατος µειώνονται σηµαντικά διότι περιορίζονται µόνο στις καταπονήσεις που αντιστοιχούν στην πλάκα κάθε ορόφου στην οποία στηρίζεται ο σκελετός. 4. Ασφάλεια-Αξιοπιστία. Λόγω της µορφής και της δοµής του σκελετού του υαλοπετάσµατος υπάρχει πλήρης στατική επάρκεια για υψηλές καταπονήσεις. Παράλληλα περιορίζεται το φαινόµενο της θερµοδιαστολής και εξαλείφονται οι 4

6 συνέπειές του, θόρυβοι, στρεβλώσεις κ.λπ. Επιπλέον, µε την ανάρτηση των υαλοστασίων σε όλο το µήκος των οριζόντιων δοκών γίνεται οµοιόµορφη κατανοµή των φορτίων, µείωση των καταπονήσεων επί των στοιχείων αλουµινίου και των υλικών συγκόλλησης και αύξηση της αξιοπιστίας και του συντελεστή ασφαλείας της όλης κατασκευής. 5. Πυροπροστασία, θερµοηχοµόνωση. Υπάρχει πρόβλεψη στον σκελετό τοποθέτησης µεταξύ της πλάκας και των οριζόντιων δοκών κάθε ορόφου θερµοηχοµονωτικών πάνελ και αντιπυρικών πλακών (σιµεντοσανίδων, γυψοσανίδων κ.λπ., µονωτικών) και οι υαλοπίνακες δεν έχουν καµία επαφή µε τα υλικά µόνωσης. ηµιουργείται εποµένως θερµοηχοµονωτικό φράγµα προς τα έξω και αντιπυρικό φράγµα µεταξύ των ορόφων, µε αποτέλεσµα τη µείωση κατανάλωσης ενέργειας, τον περιορισµό της ηχορύπανσης και την αποτροπή επέκτασης πυρκαγιάς από όροφο σε όροφο. 6. Πλήρης υδατοστεγανότητα. Λόγω δοµής του συστήµατος η ροή και απορροή γίνεται προς τα έξω σε όλες τις περιπτώσεις, µε αποτέλεσµα να εξασφαλίζεται η πλήρης υδατοστεγανότητα του υαλοπετάσµατος. 7. Συνδυασµός Υαλοστασίων, πλακών µαρµάρου γρανίτου, φύλλων Αλουµινίου κ.λπ. Ο συνδυασµός διαφόρων υλικών κάλυψης όψεως γίνεται επάνω στον ίδιο σκελετό µε ειδικά για κάθε περίπτωση προφίλ αλουµινίου. 8. Στήριξη βοηθητικών εσωτερικών κατασκευών και εξωτερικών στοιχείων του κτιρίου στις οριζόντιες δοκούς και τους ορθοστάτες του σκελετού. Λόγω της δοµής και αντοχής των οριζόντιων δοκών είναι δυνατή η στήριξη πάνω σε αυτές ψευδοροφών, θερµοηχοµονωτικών πάνελ, καλυµµάτων κλιµατισµού, περσίδων, σταθερών επίπλων κ.λπ.. Επίσης είναι δυνατή η τοποθέτηση εξωτερικών περσίδων και λοιπών στοιχείων πάνω στους ορθοστάτες του σκελετού. 9. υνατότητα αντικατάστασης ή αλλαγής µέρους ή του συνόλου των υαλοστασίων από το εσωτερικό του κτιρίου. Λόγω της ανεξαρτησίας των στοιχείων όψεως από το σκελετό του υαλοπετάσµατος είναι δυνατή η αντικατάσταση µέρους ή του συνόλου των στοιχείων αυτών χωρίς µεταβολή του σκελετού. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στην περίπτωση ανακαίνισης ή αλλαγής αρχιτεκτονικής όψεως του κτιρίου. 5

7 ΟΜΗ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ Γενικά Σύµφωνα µε τα κύρια χαρακτηριστικά των υαλοπετασµάτων µε αναρτώµενα υαλοστάσια, σειρά STET 2001, ο σκελετός του υαλοπετάσµατος διαχωρίζεται από τα υαλοστάσια κατά την ίδια έννοια που ο σκελετός ενός κτιρίου διαχωρίζεται από την αρχιτεκτονική του όψη και οι αρµοδιότητες του Πολιτικού Μηχ/κού διαχωρίζονται από εκείνες του Αρχιτέκτονα. ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ Ορθοστάτες Αποτελούν τα κύρια στοιχεία του σκελετού. Σύµφωνα µε τα κύρια χαρακτηριστικά οι ορθοστάτες δεν είναι συνεχείς καθ ύψος, δεν στηρίζονται δηλαδή από πλάκα σε πλάκα σαν αµφιερειστοί ή συνεχείς δοκοί, αλλά στηρίζονται µόνο στην πλάκα του ορόφου στην οποία αντιστοιχούν και στην οποία σταθερά πακτώνονται. Εποµένως το ύψος τους περιορίζεται µόνο στο ύψος µεταξύ της πλάκας και της ποδιάς των παραθύρων µε επέκταση προς τα κάτω µέχρι το πρέκι των παραθύρων του προηγούµενου ορόφου, εφόσον υπάρχει συνέχεια του υαλοπετάσµατος. Η ασυνέχεια των ορθοστατών καθ ύψος, το περιορισµένο ύψος και η στήριξη στην πλάκα ορόφου στην οποία ανήκουν δίνουν τα µεγάλα πλεονεκτήµατα που αναφέρθηκαν: αντισεισµικότητα, ανάληψη µεγάλων φορτίων ανεµοπίεσης, δυνατότητα πολυεπίπεδων και πολυγωνικών όψεων κ.λπ. Η απόσταση τοποθέτησης των ορθοστατών µεταξύ τους προσδιορίζεται από τα ιαγράµµατα Υπολογισµών. Οριζόντιες οκοί Οι οριζόντιες δοκοί είναι τα στοιχεία του σκελετού από τα οποία αναρτώνται τα υαλοστάσια και τα λοιπά στοιχεία όψεως. Στηρίζονται στα άκρα των ορθοστατών και προσδιορίζουν τις θέσεις της ποδιάς και του πρεκιού των παραθύρων. Η απόσταση στήριξης των οριζόντιων δοκών, δηλαδή η απόσταση µεταξύ των ορθοστατών

8 προσδιορίζεται επίσης από τα ιαγράµµατα Υπολογισµών. Σε περίπτωση που η απόσταση µεταξύ των υποστηλωµάτων του κτιρίου είναι µέσα στα όρια αντοχών των οριζόντιων δοκών, οι οριζόντιες δοκοί µπορούν να στηρίζονται απευθείας στα υποστηλώµατα και οι ορθοστάτες παραλείπονται. Στηρίξεις Ορθοστατών Η πάκτωση των ορθοστατών επάνω στον σκελετό του κτιρίου γίνεται πάντοτε µέσω χαλύβδινων βάσεων πάκτωσης ικανών να φέρουν και να µεταφέρουν όλα τα κατακόρυφα και οριζόντια στατικά και δυναµικά φορτία µε πλήρη ασφάλεια. Η δοµή και το µέγεθος των χαλύβδινων βάσεων πάκτωσης εξαρτώνται από τη δοµή και το είδος του σκελετού του κτιρίου, την απόσταση τοποθέτησης του υαλοπετάσµατος από τον σκελετό του κτιρίου και τα φορτία που εξάγονται από τους υπολογισµούς. ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα υαλοστάσια αναρτώνται καθ όλο το µήκος των οριζόντιων δοκών µέσω αµοιβών αγκίστρων που υπάρχουν στα προφίλ των οριζόντιων δοκών και των πλαισίων των υαλοστασίων αντίστοιχα. Ειδικότερα για τα παράθυρα, τα άγκιστρα είναι διαµορφωµένα κατά τρόπον ώστε το άνοιγµα και η περιστροφή τους να είναι απλή, ασφαλής και εύκολη. Εξάλλου λόγω της συνεχούς ανάρτησης των υαλοστασίων στις οριζόντιες δοκούς και της οµοιόµορφης κατανοµής των πιέσεων δεν υπάρχουν περιορισµοί στην επιλογή του πλάτους του παραθύρου. Όσον αφορά τα υαλοπετάσµατα τύπου Structural Glazing η συγκόλληση των κρυστάλλων επάνω στα πλαίσια των υαλοστασίων γίνεται µέσω ανοδιωµένων λαµών αλουµινίου, χωρίς την παρεµβολή ηλεκτροστατικής βαφής, και εποµένως εξασφαλίζεται η πλήρης και µόνιµη συγκόλληση, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές συγκόλλησης Structural Glazing. Επιπλέον η συγκόλληση γίνεται απευθείας στο εξωτερικό κρύσταλλο αντοχής, ώστε να επιτυγχάνεται η µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και η καλύτερη δυνατή θερµοδιακοπή. 7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Πολυµορφικές-Σύµµικτες Kατασκευές Όψεων Γενικά Η ταχύτητα και οικονοµία στην κατασκευή και η επιδίωξη καλύτερων συνθηκών ασφάλειας και λειτουργίας των κτιρίων σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα υλικά δόµησης οδήγησαν στη δηµιουργία νέων αρχιτεκτονικών µορφών όψεων µε τη χρήση των υλικών αυτών. Στη νέα αυτή εξέλιξη η σειρά STET 2001 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εφαρµογής. Προϋπόθεση εφαρµογής είναι η δυνατότητα οριζόντιας γραµµικής ή περιφερειακής στήριξης των υλικών, ώστε να εξασφαλίζεται ο αρµονικός συνδυασµός τους µε τα προφίλ αλουµινίου της σειράς STET 2001 και να επιτυγχάνεται ταχύτητα και οικονοµία στην κατασκευή. Τη δυνατότητα αυτή παρουσιάζουν όλα τα σύγχρονα υλικά κατασκευής όψεων τα οποία προσφέρονται σε πλάκες πάχους άνω των 6 mm και τα οποία παρουσιάζουν δοµή και πυκνότητα ύλης ικανής να δεχτεί διαµήκη επεξεργασία στον πυρήνα της, ώστε να είναι δυνατή η γραµµική και περιφερειακή στήριξη των πλακών µε πλήρη ασφάλεια και ευκολία εφαρµογής. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται µετά από κατάλληλη διαµόρφωση και υλικά σε φύλλα πάχους µικρότερου των 6 mm, καθώς και τα µεταλλικά πάνελ πολυουρεθάνης, πετροβάµβακα κ.λπ., µονωτικών υλικών των οποίων η εξωτερική επιφάνεια εξυπηρετεί τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις ενός κτιρίου. Παραδείγµατα εφαρµογών σύµµικτων κατασκευών όψεων αποτελούν οι παρακάτω περιπτώσεις συνδυασµού υλικών µε υαλοστάσια: Πλάκες Γρανίτη ή Μαρµάρου και υαλοστάσια Φύλλα Αλουµινίου και υαλοστάσια Πλάκες Ξυλεπένδυσης και υαλοστάσια Πλάκες Συνθετικής βάσεως και υαλοστάσια Πλάκες γρανίτη ή µαρµάρου µικρού ύψους και υαλοστάσια Μεταλλικά πάνελ πολυουρεθάνης ή πετροβάµβακα και υαλοστάσια Κεραµικές πλάκες εξωτερικών επενδύσεων και υαλοστάσια 22

24

25

26

27

28

29

30

31

32 ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΟΧΩΝ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Γενικά Βάση σύνταξης των διαγραµµάτων είναι η ασφάλεια των υαλοπετασµάτων έναντι ακραίων καιρικών φαινοµένων. Για το σκοπό αυτό: α. Λαµβάνεται ως ελάχιστη φόρτιση του υαλοπετάσµατος από ανεµοπίεση το φορτίο των 120 kp/m 2. Με τη φόρτιση αυτή καλύπτεται η στιγµιαία υπερφόρτιση του υαλοπετάσµατος από ριπαίους ανέµους µε περίοδο αναφοράς Τ< 5 sec (στους οποίους η ταχύτητα ανέµου αυξάνεται στιγµιαία µέχρι και 60% της ταχύτητας που ανακοινώνεται από τους µετεωρολογικούς σταθµούς και τα ΜΜΕ, η οποία αντιστοιχεί σε περίοδο αναφοράς Τ=3600 sec), καθώς και η υπερφόρτιση του υαλοπετάσµατος στις γωνίες του κτιρίου από αρνητικές δυνάµεις ή δυνάµεις υφαρπαγής. β. Για τον υπολογισµό στήριξης των οριζόντιων δοκών ελήφθη υπόψιν µόνο η ακαµψία της κάτω οριζόντιας δοκού (ποδιάς παραθύρων), η οποία έχει µικρότερη ροπή αδράνειας έναντι της άνω οριζόντιας δοκού (δοκού ανάρτησης των παραθύρων), η οποία έχει υπερδιπλάσια ροπή αδράνειας για λόγους υπερεξασφάλισης της κατασκευής. γ. Ως επιφάνεια φόρτισης κάθε δοκού λαµβάνεται αυτή που αντιστοιχεί στο ½ του ύψους ορόφου επί την απόσταση στήριξης της δοκού, δηλαδή την απόσταση µεταξύ των ορθοστατών. δ. Κατά τη σύνταξη των διαγραµµάτων ελήφθη υπόψιν για τις δοκούς µέγιστο επιτρεπόµενο βέλος κάµψεως τόσο για τα οριζόντια φορτία (ανεµοπιέσεις) όσο και για τα κατακόρυφα (ίδιο βάρος) f επ =L/300, όπου L=απόσταση στήριξης µεταξύ των ορθοστατών, για δε τους ορθοστάτες µέγιστη επιτρεπόµενη τάση σ επ =720 kp/cm 2 για κράµα αλουµινίου 6063-Τ5. ε. Η ενίσχυση των ορθοστατών, όπου αυτή απαιτείται, επιτυγχάνεται µε την προσθήκη του προφίλ Νο στη µία ή και στις δύο πλευρές του ορθοστάτη. Η διπλή ενίσχυση του ορθοστάτη γίνεται πάντοτε στις περιπτώσεις προσθήκης διακοσµητικών στοιχείων µεγάλου βάρους εξωτερικά του υαλοπετάσµατος. 31

33

34 ιαδικασία επιλογής α. Επιλέγεται η καµπύλη ανεµοπίεσης, η οποία εξάγεται ύστερα από υπολογισµούς σύµφωνα µε τους ευρωκώδικες. β. Από το διάγραµµα 1: Ευρίσκεται η απόσταση µεταξύ ορθοστατών µε βάση την καµπύλη ανεµοπίεσης και το ύψος του ορόφου. γ. Από το διάγραµµα 2: Ευρίσκεται επίσης η απόσταση µεταξύ των ορθοστατών µε την ίδια διαδικασία. Επειδή η σύνταξη του διαγράµµατος 2 βασίζεται σε ύψος ποδιάς παραθύρων 100 cm, σε περίπτωση µικρότερου ή µεγαλύτερου ύψους συνεχίζεται η εξέταση του διαγράµµατος 2 όπως παρακάτω: (1) Αν το ύψος ποδιάς των παραθύρων είναι µικρότερο των 80cm, δεν απαιτείται η εξέταση του διαγράµµατος 2. Η επιλογή της απόστασης γίνεται από το διάγραµµα 1 και µόνο. (2) Αν το ύψος ποδιάς είναι µεταξύ 80 cm και 100 cm, το αποτέλεσµα του διαγράµµατος 2 συγκρίνεται µε εκείνο του διαγράµµατος 1 και επιλέγεται η µικρότερη απόσταση. (3) Αν το ύψος ποδιάς είναι µεγαλύτερο των 100 cm, τότε το αποτέλεσµα του διαγράµµατος 2 εξάγεται µε καµπύλη ανεµοπίεσης την αµέσως µεγαλύτερη για κάθε 10 cm αύξησης του ύψους της ποδιάς. Σε περίπτωση που προκύπτει απόσταση µεταξύ των ορθοστατών µικρότερη των 120 cm, τότε εξετάζεται το διάγραµµα 3 µε την ίδια διαδικασία. δ. Τελικά επιλέγεται η µικρότερη απόσταση µεταξύ των ορθοστατών η οποία προκύπτει από τη σύγκριση του αποτελέσµατος του διαγράµµατος 1 µε το αποτέλεσµα των διαγραµµάτων 2 ή 3 αντίστοιχα. 33

35

36

37

38

39

40 EXALCO CURTAIN WALLS WITH SUSPENDED GLASSED PANELS Patented SERIES : STET 2001 ARCHITECTURAL INFORMATION 1

41 Curtain Walls with Suspended Glassed Panels are patented for Stefanos Tampakakis, Civil Engineer. The patent is protected in Greece and over the international market by the following letters patents: Greece: Letters Patent Nº / Letters Patent Nº / Europe: Letters Patent Nº / USA : Letters Patent Nº B1 Japan : Letters Patent Nº / 1998 EXALCO S.A. has assumed exclusive rights for the production and exploitation of the patent in Greece. 2

42 Characteristics of the Curtain Walls with Suspended Glassed Panels 1. Curtain walls with suspended glassed panels are characterized by the fact that the glass panels are fixed onto the structure of the curtain wall by suspension exclusively from and all along the horizontal beams of such structure, as well as by the fact that there are no continuous studs along the height of the curtain wall. 2. At each storey there are two main horizontal beams parallel to each other and continuous throughout the height of the structural elevation of the storey, one at the level of the window sill (lower horizontal beam), from which fixed (dead) panels are suspended, and the other at the level of the lintel (upper horizontal beam), from which windows are suspended. Among the said beams, the lower horizontal beam rests on the ends of short studs fixed onto the floor slab of each storey and standing up, while the upper horizontal beam rests on the ends of equally short uprights fixed onto the roof slab of each storey and hanging down in the form of minor cantilevers. In cases of continuous curtain walls over consecutive storeys, the cantilevers are unified and horizontal beams are supported by unified studs having the form of beams overhanging at both ends. 3. Curtain walls with suspended glassed panels are characterized by the fact that no studs exist between the horizontal beams of each storey and that the windows of the storey are suspended over the free space between the two beams by means of hooks hanging all along the section of the upper horizontal beam and that of the upper side of the window frames. 4. Curtain walls with suspended glassed panels are also characterized by the fact that the aluminum sections of the glassed panel frames carry special slots for supporting anodized aluminum blades, in order to ensure that the structural silicone is applied directly on pure untempered aluminum and achieve the required firm, permanent and high-security bonding. 3

43 Major Benefits of Curtain Walls with Suspended Glassed Panels 1. Architectural liberty In accordance with the main characteristics of curtain walls with suspended glassed panels, the architectural grid of the façade is independent of the structural grid of the curtain wall. As a result, the architect is free to choose the façade grid he prefers without constraints imposed by the structure and the dimensions of the glass panels. By maintaining only two lines of the façade grid in each storey, those of the window sill and lintel, he is free to vary the dimensions of the grid, cut through the lines and apply other materials on the same grid, in addition to glass: marble, granite, aluminum sheets etc. He may also opt for multi-level fabrications for the façade, without worrying about introducing high-cost applications or about the form and strength of the loadbearing structure, which will be examined separately in the light of purely structural criteria. 2. Windows all along the front elevation of each storey In view of the absence of uprights over the area of the windows and of the free suspension of windows throughout the length of the upper horizontal beam of each storey, it will be possible to introduce projected windows all along the front elevation of the storey, without constraints concerning the window width. This will result in a larger number of windows, ample natural ventilation, saving of energy and protection of the personnel against suffocation phenomena in case of fire or of failure of the air-conditioning. 3. Seismic performance In view of the independence of the structure of each storey from that of the rest of the storeys and also in view of the free suspension of the glass panels, the seismic strain of the glass curtain wall is substantially reduced, since it is limited to the strain corresponding to the slab of each storey supporting the structure. 4. Safety - Reliability The specific form of the structure of the glass curtain wall entails a full structural capacity adequate to assume high strain conditions. At the same time, the phenomenon of thermal expansion is reduced and its impact, such as noise, warping etc., is eliminated. In addition, by suspending glass panels throughout the length of the horizontal beams, the load distribution becomes even, the strain imposed on aluminum sections and adhering materials is reduced, while the reliability and safety coefficient of the overall construction is increased. 5. Fire protection, thermal/sound insulation Thermal/sound insulation panels and fireproof slabs (cement boards, gypsum boards and other insulating materials) are provided to be fixed onto the structure between the slab and the horizontal beams of each storey, while glass panels are in no contact whatsoever with the insulating materials. This creates an external thermal/sound barrier and a fire barrier between storeys, which 4

44 result in reducing the consumption of power, limiting noise pollution and preventing fire expansion from one storey to another. 6. Fully watertight The system structure results in the flow and discharge of water being directed towards the exterior in all cases, thus ensuring complete watertightness of the curtain wall. 7. Combination of glassed panels with marble/granite slabs, aluminum sheets etc. The various façade cover materials are combined on the same structure with special aluminum sections in each case. 8. Fixing auxiliary internal fabrications and external features of the building onto the horizontal beams and studs of the structure In view of the structure and strength of the horizontal beams, it is possible for the latter to support suspended ceilings, thermal/sound insulation panels, covers of air-conditioning, louvers, fixed items of furniture etc. Furthermore, it is possible to fix external louvers and other items onto the structure studs. 9. Possibility to replace or change a part or all of the glassed panels from the interior of the building In view of the independence of the façade components from the structure of the curtain wall, it is possible to replace a part or the entire number of such components without any alteration to the structure. This possibility applies particularly to the case of renewal or of variation of the architectural façade of the building. 5

45 STRUCTURE OF THE CURTAIN WALL General In accordance with the principal characteristics of curtain walls with suspended glassed panels, series STET 2001, the structure of the curtain wall is distinguished from the glassed panels in the same sense as the loadbearing structure of a building is distinguished from its architectural façade and the responsibilities of a Civil Engineer are distinguished from those of an Architect. LOADBEARING STRUCTURE Studs They constitute the main components of the structure. According to the main characteristics, studs are not continuous in height: they are not supported between consecutive slabs as simply supported or continuous beams, but they depend on the storey slab to which they correspond and onto which they are firmly fixed. As a result, their height is limited to the distance between the slab and the window sill and extends downwards up to the lintel of the windows of the underlying storey, if the curtain wall is continued. The discontinuity of the studs in height, their limited height and their dependence on the storey slab to which they belong ensure the great benefits mentioned hereabove: seismic performance, assumption of sizeable wind pressure loads, possibility of multilevel and polygonic façades etc. The spacing between studs is defined by Analysis Diagrams. Horizontal Beams Horizontal beams constitute the structure components from which glass panels and the rest of the façade items are suspended. They rest on studs ends and determine the positions of window sills and lintels. The span between the supports of a horizontal beam, namely the space between studs, is also defined by Analysis Diagrams. If the distance between the building columns is compatible to the strength of horizontal beams, the latter may rest directly on such columns, in which case studs are eliminated. Stud Supports At all times, studs are fixed onto the building structure by means of steel fixing bases capable of assuming and of transferring all perpendicular and horizontal static and dynamic loads with absolute safety. The fabrication and size of the steel fixing bases depend on the form and type of the loadbearing structure of the building, the space left between the curtain wall and the building structure and the loads resulting from analytical calculations. ARCHITECTURAL FAÇADE As already mentioned, glassed panels are suspended all along the horizontal beams by way of matching hooks provided on the sections of the horizontal beams and on the frames of the glassed panels respectively. More specifically, with regard to windows, hooks are shaped in a way ensuring simple, safe and easy opening and turning. On the other hand, and due to the 6

46 continuous suspension of glassed panels from horizontal beams and to the even distribution of pressures, options regarding the width of the windows are unlimited. As regards curtain walls of type Structural Glazing, plateglass is glued onto the panel frame by means of anodized aluminum blades, in order to ensure that the structural silicone is applied directly on pure untempered aluminum and achieve the required firm, permanent and high-security bonding. Furthermore, structural silicone is applied directly on the external plateglass, to ensure the greatest possible safety and the best possible thermal discontinuity. MATERIAL SPECIFICATION Aluminium The alloy used for the extrusion of the profiles is the EN AW-6060 alloy, according to the EN 573-3:2003 standard. The dimension tolerances are according to the EN and standards. Polyamide The thermal break profiles embed bars of poyamid 6.6 with 25% glassfibre. Gaskets All the gaskets are Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) gaskets. Coating The powder-coated profiles comply with the QUALIOCAT specifications of the European Aluminium Association. Anodising The anodized profiles comply with the QUALANOD specifications of the European Aluminium Association. 7

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes.

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes. Η σειρά EUROPA 990 σχεδιάστηκε για να συνδυάζεται τέλεια με όλα τα συστήματα EUROPA και να προσφέρει λειτουργικότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή. Η σειρά δίνει τη δυνατότητα κατασκευής απλών ρολών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΥΑΛΙΝΗ FULL GLASS CENTRAL CABIN DOOR.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑ / CLEAR OPENING CO ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Μ / OPERATOR O 1/2 ΚΑ + 00 / 1/2 CO + 00 220 4 22 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 107 OFFICE PARTITION SYSTEM ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Χωρίσµατα γραφείων που συνθέτουν αρµονικά ένα λειτουργικό και µοντέρνο επαγγελµατικό χώρο. Εξασφαλίζουν ηχοµόνωση, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 05/2011 Η EXALCO στα πλαίσια της υποχρεωτικής Ευρωπαϊκής σήµανσης CE και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων της, διαθέτει για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ. SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ. SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SWING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ/ PROFILE TYPES Μπάζα πομπέ 125mm / Profile Curved 125mm INAL PATENT INAL PATENT KAΠΑΚΙ ΜΠΑΖΑΣ 125mm

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors Συρόμενeς Πόρτeς Sliding Doors ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SLIDING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ / PROFILE TYPES με μπάζα mini πομπέ 70mm / with mini curved profile 70mm Μέγιστη διάσταση φύλλου (με δύο ράουλα) Max door dimension

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA 5500 σχεδιάστηκε. φινίρισµα.

Η σειρά EUROPA 5500 σχεδιάστηκε. φινίρισµα. Η σειρά EUROPA 5500 σχεδιάστηκε για να δηµιουργεί ανοιγόµενα θερµοδιακοπτόµενα κουφώµατα, προσφέροντας απόλυτη στεγανότητα στο νερό και τον αέρα, τέλεια εφαρµογή, στιβαρότητα και αντοχή, για κάθε τύπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS... 1 Η Albio 127C είναι ένα νέο, ανοιγόμενοανακλινόμενο σύστημα με ειδικά πολυαμίδια, με το οποίο δημιουργούνται ιδιαίτερα καλαίσθητα κουφώματα χώρις ορατά φύλλα. Ησειρά είναι κατάλληλη για μηχανισμούς περιμετρικούπολλαπλού

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA 5000 EUROPA 5000

EUROPA 5000 EUROPA 5000 Η σειρά EUROPA 5000 είναι ένα σύστηµα ιδανικό για ανοιγόµενα κουφώµατα, το οποίο σχεδιάστηκε µε σκοπό να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις στα κτίρια, καλύπτοντας τις απαιτήσεις µηχανικών και αρχιτεκτόνων.

Διαβάστε περισσότερα

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 100% aluminium modular system for indoor and outdoor settings Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 06/2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τοπιο πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors Συρόμενeς Πόρτeς Sliding Doors ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SLIDING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ / PROFILE TYPES με μπάζα mini πομπέ 70mm / with mini curved profile 70mm Μέγιστη διάσταση φύλλου (με δύο ράουλα) Max door dimension

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING CAR DOOR VVVF.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ = ΚΑ / CLEAR OPENING = CO 2 1 220 ΚΑ (CO) + 200 ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

2014 Patsala Bros S.A. Slide Systems

2014 Patsala Bros S.A. Slide Systems Οι Αφοί ΠΑΤΣΑΛΑ με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές λύσεις βασισμένες στο αλουμίνιο, παρουσιάζουν την εξελιγμένη και πρωτοποριακά σχεδιασμένη σειρά slide system PATSALA BROS S.A. with

Διαβάστε περισσότερα

INTERIOR SYSTEMS AND FINISHES FOR INTERIORS I

INTERIOR SYSTEMS AND FINISHES FOR INTERIORS I INTERIOR SYSTEMS AND FINISHES FOR INTERIORS I INT 201: INTERIOR SYSTEMS AND FINISHES FOR INTERIORS I -Basic systems -Designing structural units -Introduction to technology and regulations MATERIALS = ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS

www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS Πάνελ αλουμινίου Press Πάνελ αλουμινίου Inox Πάνελ αλουμινίου Classic Πάνελ ABS Πάνελ PVC Θωρακισμένες πόρτες Ηλεκτροστατικές βαφές Βαφές απομίμησης ξύλου Σίτες κάθετης

Διαβάστε περισσότερα

AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 AIAI, AIA2, AIA3, AIA4, AIA5, AIA6, AIA7 BI, B2, B3, B4, B5, B6, B7 BIBI, BIB2, BIB3, BIB4, BIB5, BIB6, BIB7

AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 AIAI, AIA2, AIA3, AIA4, AIA5, AIA6, AIA7 BI, B2, B3, B4, B5, B6, B7 BIBI, BIB2, BIB3, BIB4, BIB5, BIB6, BIB7 Δίφυλλη θύρα τηλεσκοπικού ανοίγματος Two panel telescopic door AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 Δίφυλλη θύρα τηλεσκοπικού ανοίγματος - A2 Two panel telescopic door - A2 AAI, AA2, AA3, AA4, AA5, AA6, AA7 Δίφυλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά. Παραδείγµατα

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά. Παραδείγµατα Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά Παραδείγµατα Περιεχόµενα Παραδείγµατα ιάταξη πλάκας 2 Περιεχόµενα Παραδείγµατα Floor layout Mesh ST15C Cofraplus 60 decking Normal weight

Διαβάστε περισσότερα

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 ALBIO 109C Super Thermo Η κορυφαία πρόταση της Exalco στα ανοιγόμενα θερμοδιακοπτόμενα συστήματα με περιμετρικό μ

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM 109 THERMAL BREAK OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ARCHITECTURALS

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ARCHITECTURALS ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ARCHITECTURAL LIGHTING ABEE Light at its best Ολα τα σχέδια των φωτιστικών ειναι κατοχυρωμένα στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Lighting 31 Το φωτιστικά εσωτερικού χώρου που ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ Φαίδων Καρυδάκης Πολιτικός µηχανικός ΕΜΠ, MSc, DIC «Φ. Καρυδάκης και συνεργάτες ΕΠΕ» Αθήνα, Ελλάς Κώστας Τσοκανής Πολιτικός µηχανικός «Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρή διάρθρωση όγκων Pure volumes articulation

Καθαρή διάρθρωση όγκων Pure volumes articulation Καθαρή διάρθρωση όγκων Pure volumes articulation Ένας μεθοδευμένος διάλογος εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και μία σαφής, καθαρή διάρθρωση των όγκων, που αναπτύσσονται σε δύο βασικούς άξονες, είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

παράθυρα και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. and oval boxes.

παράθυρα και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. and oval boxes. Η σειρά EUROPA 998 Hybrid σχεδιάστηκε για να συνδυάζεται τέλεια με όλα τα Υβριδικά συστήματα EUROPA και να προσφέρει λειτουργικότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή. Ο καινοτόμος σχεδιασμός της περσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ 2, Νικόλαος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 3

Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ 2, Νικόλαος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 3 Πολυώροφο Προκατασκευασμένο Κτίριο Μεγάλων Ανοιγμάτων και Σημαντικών Ωφελίμων Φορτίων Multi - storey Prefabricated Building with Large Spans and Increased Live Loads Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111 8 9 ΚΩΔ / CODE CT-100 ΛΟΥΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (οριζόντια) Ο ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ 5 Κ-STYLE ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 1.00μ 1.50μ 2.00μ2.50μ 3.00μ 3.50μ 4.00μ 4.50μ 5.00μ 5.50μ 6.00μ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκµηριώνεται από πιστοποιητικά και µετρήσεις των µεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 Η σειρά Albio 109 C ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο

Διαβάστε περισσότερα

DOMOTHERM SYSTEM. Καινοτόµες ενεργειακές λύσεις δόµησης. Build. Create. Innovate.

DOMOTHERM SYSTEM. Καινοτόµες ενεργειακές λύσεις δόµησης. Build. Create. Innovate. DOMOTHERM SYSTEM Καινοτόµες ενεργειακές λύσεις δόµησης Build. Create. Innovate. DOMOTHERM SYSTEM Καινοτόµες ενεργειακές λύσεις δόµησης Innovative energy building solutions Το νέο ολοκληρωµένο σύστηµα ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Beauty accessories & tools Catalogue. Bούρτσες Brushes

Beauty accessories & tools Catalogue. Bούρτσες Brushes Beauty accessories & tools Catalogue Τεχνικά χαρακτηριστικά - Technical Specifications Οι βούρτσες Tek παράγονται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία από χέρια εξειδικευµένου προσωπικού µε τα ποιο απαιτητικά κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA 600. σχεδιάστηκε για να παρέχει. στα συρόµενα κουφώµατα το. πλεονέκτηµα της απόλυτης. ηχοθερµοµόνωσης. Επίσης συνδυάζει την υψηλή

Η σειρά EUROPA 600. σχεδιάστηκε για να παρέχει. στα συρόµενα κουφώµατα το. πλεονέκτηµα της απόλυτης. ηχοθερµοµόνωσης. Επίσης συνδυάζει την υψηλή Η σειρά EUROPA 600 σχεδιάστηκε για να παρέχει στα συρόµενα κουφώµατα το πλεονέκτηµα της απόλυτης ηχοθερµοµόνωσης. Επίσης συνδυάζει την υψηλή αισθητική, µε τη λειτουργικότητα την ασφάλεια και το άψογο φινίρισµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit 13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit The P.R.O. Tri Sprint Suit features our Transfer Repel fabric which is hydrodynamic perfect for short distance races such as sprint or Olympic but can also be worn over

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ 1977 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ 1977 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1977 Η Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd ασχολείται από το έτος της ίδρυσης της, το 1977, με τον σχεδιασμό, κατασκευή και συναρμολόγηση μεταλλικών δομικών

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 Σύστημασυρόμενωνκουφωμάτωνμεφύλλα πλάτους 38mm. Δίνει τη δυνατότητα για κατασκευές όλων των τύπων, επάλληλων ή χωνευτών, ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλωνανοιγμάτων. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ηχρήση

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops tel: 00302109653270 fax: 00302109653180 mail:info@pvmounting.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά των Ελαφρών Χωρισμάτων

Χαρακτηριστικά των Ελαφρών Χωρισμάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2Τ1 31 ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Χαρακτηριστικά των Ελαφρών Χωρισμάτων Είναι μη φέροντα χωρίσματα Εντάσσονται στην κατηγορία της ξηράς δόμησης Εχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ / ΒΑLCONIES

ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ / ΒΑLCONIES ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ / ΒΑLCONIES Σφιγκτήρες Κρυστάλλων Glass Clamps INAL PATENT TEST CERTIFICATE ΣΦIΓΚΤΗΡΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ / GLASS CLAMPS Ρυθμιζόμενο πάχος σύσφιξης 16mm-24mm / Adjustable clamping thickness 16mm-24mm

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

AL 590 AL 220 AL 250

AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 Φανταστείτε μια πόρτα..την έχουμε! Σύστημα ALUMINCO 590 Θερμομονωτικό Σύστημα για κύριες εισόδους, υψηλή θερμομόνωση στεγάνωση και ασφάλεια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αδιάρρηκτος ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

Extending Your Space... Is Our Business!

Extending Your Space... Is Our Business! ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ FLEXIBLE GLASS DOORS Extending Your Space... Is Our Business! Στην INTERMETAL ΑΒΕΕ έχουμε τη δυνατότητα και την ικανότητα να αναλαμβάνουμε τα ποιο απαιτητικά έργα με κύρια

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Cutting

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

του συγκροτήματος Dunes στην Costa Navarino

του συγκροτήματος Dunes στην Costa Navarino 224 B a r b o u n i b e a c h b a r Barbouni beach bar του συγκροτήματος Dunes στην Costa Navarino Αρχιτεκτονική μελέτη: k-studio Το Barbouni Beach Bar είναι ένα εστιατόριο-bar στην παραλία, που λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

220m 2 In dark background

220m 2 In dark background 220m 2 In dark background Το διαμέρισμα βρίσκεται στον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας της δεκαετίας του 1950, στο κέντρο των Αθηνών. This apartment is on the top floor of a 1950s building in the centre

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ AEGEAN S.A. ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ AEGEAN S.A. ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ AEGEAN S.A. ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» Φ. Ζούλας Σύµβουλος οµοστατικός Μηχανικός Λ. Καραγιάννη 78, 113 61 Αθήνα, Ελλάδα e-mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

Version 07/2015. Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες 3-16. Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-174 175-220 221-274. Εξαρτήματα - Ελαστικά 257-268.

Version 07/2015. Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες 3-16. Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-174 175-220 221-274. Εξαρτήματα - Ελαστικά 257-268. Version 07/2015 Περιεχόμενα Τεχνικές Πληροφορίες 3-16 Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-17 Προφίλ 1:1 29-52 Βασικές Τυπολογίες 53-5 Τομές 1:1 55-92 Κατεργασίες 93-120 Υαλώσεις 121-12 Οδηγίες Τοποθέτησης 125-17

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control Torrent Basin, Mountainous Watershed Management Dr. Panagiotis Stefanidis

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

aluset system for folding doors and windows

aluset system for folding doors and windows aluset system for folding doors and windows ΣΕΙΡΑ: F - 450 ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si 0.5 ( F 22 ) ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΕΝ 12020 2, DIN 17 615 ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ: Δέχεται μονούς υαλοπίνακες 5 6 mm και διπλούς από 18

Διαβάστε περισσότερα

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες HPL Door Panels Aluminium Press Door Panels ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου Insect Screens PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου INOX Door Panels Insect Screens Αντικωνωπικές Σίτες Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO STRUCTURAL PR-50

PROFILCO STRUCTURAL PR-50 PROFILCO STRUCTURAL PR-50 Technical catalogue Structural PR-50 Τεχνικός κατάλογος Structural PR-50 JANUARY - 2008 PROFILCO STRUCTURAL PR-50 ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ STRUCTURAL PR-50 1. Περιγραφή Το PR50 structural

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης B. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΑ AKASHI-KAIKYO:

ΓΕΦΥΡΑ AKASHI-KAIKYO: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών National Technical University of Athens School of Civil Engineering ΓΕΦΥΡΑ AKASHI-KAIKYO: ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ της ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ και της ΑΝΩ ΟΜΗΣ ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Γλάστρες Ολυμπία Olympian Pots

Γλάστρες Ολυμπία Olympian Pots Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components 3 γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης discover the anodized world Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: Page: 1/18 Range of Application Page: 2/18 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING 2:1... 4 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 5 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILES PARTA... 9 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/ PROFILES PARTB...39 ΤΟΜΕΣ MΕΡΟΣΑ/SECTIONS PARTA...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILES PARTA... 9 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/ PROFILES PARTB...39 ΤΟΜΕΣ MΕΡΟΣΑ/SECTIONS PARTA... Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA 4000 series is designed in

EUROPA 4000 series is designed in Η σειρά EUROPA 4000 σχεδιάστηκε με σκοπό να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε κτίρια με υαλοπετάσματα. Εξαιρετικά εύκολα και γρήγορα, καλύπτει όλους τους τύπους κατασκευής υαλοπετάσματος, από το Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED ver sion 1.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ DROP CEILINGS ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ PARTITION SYSTEMS ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ CUSTOM SOLUTIONS SMP 06 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ S-2000 12 KINHTA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ. Ξενοφών Πειστικός Πολιτικός Μηχανικός Θεσσαλονίκη, Ελλάδα e-mail: peistikos@otenet.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ. Ξενοφών Πειστικός Πολιτικός Μηχανικός Θεσσαλονίκη, Ελλάδα e-mail: peistikos@otenet. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ Ξενοφών Πειστικός Πολιτικός Μηχανικός Θεσσαλονίκη, Ελλάδα e-mail: peistikos@otenet.gr Γιώργος Παπαγεωργόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ναύπλιο, Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομόνωση Κτιρίων. Στέλλα Χαδιαράκου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Έρευνας& Ανάπτυξης Διαχείρισης Ποιότητας

Θερμομόνωση Κτιρίων. Στέλλα Χαδιαράκου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Έρευνας& Ανάπτυξης Διαχείρισης Ποιότητας Θερμομόνωση Κτιρίων Στέλλα Χαδιαράκου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Έρευνας& Ανάπτυξης Διαχείρισης Ποιότητας Παθητικά Κτήρια Κτήρια Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Απογραφή Κτιρίων 2011 Έλλειψη μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 4 ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 69 45 ΣΕΙΡΑ Θ39 - ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ SERIES TH39 - SLIDING THERMAL BREAK ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ WINDOW AND DOOR OVERLAPPING

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα