ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΛΥΣΕΩΝ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΛΥΣΕΩΝ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ oς Τόµος ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΛΥΣΕΩΝ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ

2 ΕΡΓΑΣΙΑ 2 i. υναµική τεχνική επικύρωσης: Συµβολική Εκτέλεση Σύµφωνα µε την τεχνική της συµβολικής εκτέλεσης, αρχικά δίνουµε συµβολικές τιµές στις 3 παραµέτρους εισόδου του προγράµµατος και συνεχίζουµε περιγράφοντας τις διάφορες συνθήκες χρησιµοποιώντας τις συµβολικές τιµές εισόδου. Στον παρακάτω πίνακα οι συµβολικές τιµές που αποδίδονται στις µεταβλητές είναι οι Α, Β, C για τις µεταβλητές x, y και z αντίστοιχα. Επίσης, κάθε συνθήκη που περιγράφεται µε βάση τις συµβολικές τιµές εισόδου περικλείεται σε αγκύλες ([]). Επίσης, για κάθε εµφωλευµένη συνθήκη, περιγράφονται και όλες οι άλλες εξωτερικές συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται. #include "stdio.h" #include "conio.h" void main() int x, y, z; printf("dwse treis akeraious arithmous: "); scanf("%i %i %i", &x, &y, &z); if (x>y) if (z>=y) z=y-1; else z=x+1; else if (y>x) if (z>=x) z=x-1; else z=y+1; else if (x==z) z=y+1; else if (y==z) z=x-1; else z=x+1; x=a, y=b, z=c [A>B] [A>B] && [C>=B] z=b-1 [A>B] && [C<B] z=a+1 [B>A] [B>A] && [C>=A] z=a-1 [B>A] && [C<A] z=b+1 [A=B] [A=B] && [A=C] z=b+1 [A=B] && [A<>C] [A=B] && [A<>C] && [B=C] z=a-1 [A=B] && [A<>C] && [B<>C] z=a+1 Με βάση τις διάφορες συνθήκες λοιπόν, παρατηρούµε ότι ο κώδικας που έχει σηµειωθεί µε κόκκινο χρώµα δεν πρόκειται να εκτελεστεί ποτέ (ονοµάζεται dead code) µιας που οι συνθήκες που µας οδηγούν στην εκτέλεσή του είναι αντικρουόµενες. Συγκεκριµένα, αν Α = Β και B = C, δεν είναι δυνατόν να αληθεύει και το ότι A<>C. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 2

3 ii. Έλεγχος αδιαφανούς κουτιού: Κλάσεις Ισοδυναµίας, Οριακές τιµές, Γράφος αιτίου- αποτελέσµατος α. Περιπτώσεις ελέγχου που πρέπει να διεξαχθούν µε βάση τις τεχνικές διαµέρισης σε κλάσεις ισοδυναµίας και ανάλυσης οριακών τιµών. Για τη διαµέριση σε κλάσεις ισοδυναµίας θα πρέπει να δούµε κάθε µεταβλητή εισόδου ξεχωριστά και ανεξάρτητα από τις άλλες µεταβλητές εισόδου. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την εκφώνηση, ο µεταβλητές εισόδου είναι οι: Grade που αντιστοιχεί στο βαθµό πτυχίου και είναι ένας πραγµατικός αριθµός µε ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων. Εδώ θα πρέπει να τονίσουµε ότι για να µπορεί κάποιος να πάρει πτυχίο, θα πρέπει ο βαθµός του πτυχίου να είναι τουλάχιστον 5 και να φτάνει µέχρι 10. Άρα λοιπόν, οι τιµές για τη συγκεκριµένη µεταβλητή που είναι µικρότερες από 5 και µεγαλύτερες από 10 είναι άκυρες τιµές. PhD που είναι µία Boolean µεταβλητή που καταγράφει αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος ή όχι. MSc που οµοίως µε την µεταβλητή PhD είναι µία Boolean µεταβλητή που καταγράφει αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου ή όχι. Lang που είναι ένα σύνολο διακριτών τιµών που σχετίζονται µε τη γνώση ξένης γλώσσας και συγκεκριµένα είναι το σύνολο Καµία, Καλή, Πολύ καλή, Άριστη. Παρατηρήστε εδώ ότι εκτός από τις τιµές που αναφέρονται στην εκφώνηση έχουµε προσθέσει και την διακριτή τιµή Καµία που αντιστοιχεί στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν παίρνει κάποια µόρια µε βάση τη γνώση ξένης γλώσσας. Empl που είναι πεδίο τιµών που αναπαριστά τους µήνες εµπειρίας σε ακέραιο αριθµό. Στη συγκεκριµένη µεταβλητή, όπως αναφέρεται στην εκφώνηση, τυχόν εµπειρία που ξεπερνά τα 5 έτη δεν λαµβάνεται υπόψη. Έτσι λοιπόν, παρόλο που τιµές που ξεπερνούν τους 60 µήνες δεν θεωρούνται άκυρες, το πρόγραµµα σε αυτή την περίπτωση συµπεριφέρεται µε διαφορετικό τρόπο (προσθέτει 420 µόρια που αντιστοιχούν στους 60 µήνες). ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 3

4 Έτσι λοιπόν, έχουµε τις παρακάτω περιπτώσεις έλεγχου: Μεταβλητή Εισόδου (είδος) Grade (Πεδίο τιµών) PhD (Boolean) MSc (Boolean) Lang (σύνολο τιµών) Empl (Πεδίο τιµών) Κλάσεις Ισοδυναµίας Grade < 5 5 <= Grade <= 10 Grade > 10 PhD = True PhD = False MSc = True MSc = False Lang in Καµία, Καλή, Πολύ καλή, Άριστη Lang not in Καµία, Καλή, Πολύ καλή, Άριστη Empl < 0 0 <= Empl <= < Empl <= < Empl <= < Empl <= < Empl <= 60 Empl > 60 Περιπτώσεις Ελέγχου Grade = 3.00 Grade = 8.47 Grade = PhD = True PhD = False MSc = True MSc = False Lang = Καλή Lang = Καλύτερη Empl = -10 Empl = 10 Empl = 20 Empl = 30 Empl = 40 Empl = 50 Empl = 70 Για την ανάλυση οριακών τιµών προσθέτουµε τις παρακάτω περιπτώσεις ελέγχου για τις µεταβλητές εισόδου, καθώς και των δύο µεταβλητών εξόδου, της Points που είναι ακέραιος αριθµός (µε το δεδοµένο ότι και ο βαθµός πτυχίου πολλαπλασιάζεται µε το 100 και έχει 2 δεκαδικά) και της Successful_Application που είναι µία Boolean µεταβλητή που καταγράφει αν η αίτηση του υποψηφίου είναι αποδεκτή ή όχι. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η µεταβλητή Points έχει ως ελάχιστη αποδεκτή τιµή το 500 (που αντιστοιχεί σε έναν υποψήφιο που έχει ως µοναδικό προσόν το πτυχίο µε βαθµό 5) και ως µέγιστη αποδεκτή τιµή το 1940 (που αντιστοιχεί σε βαθµό πτυχίου 10, διδακτορικό και µεταπτυχιακό, άριστη γνώση ξένης γλώσσας και 60 ή και παραπάνω µήνες προϋπηρεσίας). ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 4

5 Μεταβλητή Εισόδου (είδος) Grade (Πεδίο τιµών) PhD (Boolean) MSc (Boolean) Lang (σύνολο τιµών) Empl (Πεδίο τιµών) Κλάσεις Ισοδυναµίας - Περιπτώσεις Ελέγχου Grade < 5 Grade = Ο µικρότερος δυνατός αρνητικός πραγµατικός. Grade = <= Grade <= 10 Grade = 5.00 Grade = 5.01 Grade = 9.99 Grade = Grade > 10 Grade = Grade = Ο µεγαλύτερος δυνατός θετικός πραγµατικός. εν έχουµε να προσθέσουµε άλλες περιπτώσεις ελέγχου. εν έχουµε να προσθέσουµε άλλες περιπτώσεις ελέγχου. εν έχουµε να προσθέσουµε άλλες περιπτώσεις ελέγχου. Empl < 0 Empl = Ο µικρότερος δυνατός αρνητικός ακέραιος. Empl = -1 0 <= Empl <= 12 Empl = 0, Empl = 1 Empl = 11, Empl = < Empl <= 24 Empl = 13, Empl = 14 Empl = 23, Empl = < Empl <= 36 Empl = 25, Empl = 26 Empl = 35, Empl = < Empl <= 48 Empl = 37, Empl = 38 Empl = 47, Empl = < Empl <= 60 Empl = 49, Empl = 50 Empl = 59, Empl = 60 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 5

6 Μεταβλητή Εξόδου (είδος) Successful_Application (Boolean) Points (Πεδίο τιµών) Empl > 60 Empl = 61 Empl = Ο µεγαλύτερος δυνατός θετικός ακέραιος. Κλάσεις Ισοδυναµίας - Περιπτώσεις Ελέγχου Successful_Application = True Successful_Application = False Points < 500 (άκυρες τιµές) Points = Ο µικρότερος δυνατός αρνητικός ακέραιος. Points = <= Points <= 1940 Points = 500 Points = 501 Points = 1939 Points = 1940 Points > 1940 Points = 1941 Points = Ο µεγαλύτερος δυνατός θετικός ακέραιος. β. Για να σχεδιάσουµε το γράφηµα αιτίου αποτελέσµατος, αρχικά θα εντοπίσουµε τις αιτίες (περιορισµούς στα δεδοµένα εισόδου) και τα αποτελέσµατα (αν η αίτηση γίνεται αποδεκτή ή όχι). Από την εκφώνηση της άσκησης προκύπτουν οι παρακάτω συνθήκες για την αποδοχή ή όχι µίας αίτησης: Σ1 if (PhD = True) ^ (Lang in Πολύ Καλή, Άριστη) then Αίτηση αποδεκτή Σ2 if (Msc = True) ^ (Empl >= 36) ^ (Lang in Πολύ Καλή, Άριστη) then Αίτηση αποδεκτή Σ3 if (Lang not in Πολύ Καλή, Άριστη) then Αίτηση µη αποδεκτή Σ4 if (PhD = False) ^ ( (Msc = False) Empl < 36) ) then Αίτηση µη αποδεκτή Με βάση τις συνθήκες, µπορούµε πλέον να ορίσουµε τα τελικά αίτια και αποτελέσµατα: Αίτια Αποτελέσµατα 1. PhD = True 101. Αίτηση αποδεκτή 2. Msc = True 102. Αίτηση µη αποδεκτή 3. Empl >= Lang in Πολύ Καλή, Άριστη ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 6

7 Χρησιµοποιώντας τα αίτια και αποτελέσµατα του παραπάνω πίνακα και τις συνθήκες της εκφώνησης δηµιουργούµε το παρακάτω γράφηµα αιτίου - αποτελέσµατος. 1 2 ~ ^ ^ ^ ~ ~ ~ 4 13 ^ 22 Γράφηµα αιτίου αποτελέσµατος ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 7

8 iii. Έλεγχος διαφανούς κουτιού: Μέθοδος Βασικών Μονοπατιών α. Για να είναι ξεκάθαρο ποιες εντολές του κώδικα αντιστοιχούν σε κάθε κόµβο του γράφου της κυκλωµατικής πολυπλοκότητας, δίνεται παρακάτω ο κώδικας της εκφώνησης µε σηµειωµένη επάνω του την αντίστοιχη αρίθµηση. #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> void main() int maxscore,maxid,stud_id,i,stud_ep,stud_master,stud_publ,stud_score,master; float stud_mark; maxscore=749; maxid=0; printf("\ndoste ton ari8mo twn foithtwn: "); scanf("%d",&stud_id); 1 for(i=1;i<=stud_id;i++) 2 printf("\n=================================================\n"); printf("\ndoste ton ari8mo twn systatikwn epistolwn tou %dou foithth: ", i); scanf("%d",&stud_ep); 3 5 if (stud_ep>=2) do printf("\ndoste to va8mo ptyxiou tou %dou foithth: ", i); scanf("%f",&stud_mark); while (stud_mark<5 stud_mark>10); master=0; printf("\ndoste ton ari8mo twn Masters tou %dou foithth: ", i); scanf("%d", &stud_master); 7 if (stud_master>0) master=1; stud_master--; 8 9 printf("\ndoste ton ari8mo twn dhmosieusewn tou %dou foithth: ", i); scanf("%d",&stud_publ); stud_score=100*stud_mark + 100*master + 10*stud_master + 50*stud_publ + 10*stud_ep; printf("\no foithths aksiologh8hke me %d moria\n", stud_score); 4 6 if (stud_score>maxscore) maxscore=stud_score; maxid=i; else printf("\n O foithths aporriptetai\n"); printf("\n=================================================\n"); printf("\n=================================================\n"); printf("\no foithths pou epilegetai einai o %dos me %d moria\n", maxid, maxscore); system("pause"); return; 14 Χρησιµοποιώντας την παραπάνω αρίθµηση εντολών σχεδιάζουµε το γράφο κυκλωµατικής πολυπλοκότητας. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 8

9 Η κυκλωµατική πολυπλοκότητα του προγράµµατος είναι: V(G) = E N + 2 = = 7. Επίσης, στον παραπάνω γράφο παρουσιάζονται και οι διαφορετικές περιοχές που περικλείονται από ακµές, µαζί µε την εξωτερική περιοχή. Έχουµε συνολικά 7 περιοχές. Τέλος, θα µπορούσαµε να µετρήσουµε τις απλές συνθήκες του προγράµµατος αφού η κυκλωµατική πολυπλοκότητα ισούται µε το πλήθος των συνθηκών αυτών αυξηµένο κατά µία µονάδα. Άρα: V(G) = 6 +1 = 7. β. Τα βασικά µονοπάτια του γραφήµατος είναι τα εξής 7: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 9

10 γ. Παρακάτω δίνονται οι περιπτώσεις ελέγχου (ενδεικτικές τιµές στα δεδοµένα ελέγχου) για τον έλεγχο των βασικών µονοπατιών. Ε ΟΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Μονοπάτι 1 : ίνουµε stud_id=0 (κανένας φοιτητής) Μονοπάτι 2 : ίνουµε stud_id=1 και stud_ep=1 (1 φοιτητής µε λιγότερο από 2 συστατικές επιστολές) Μονοπάτι 3 : ίνουµε stud_id=1, stud_ep=2, stud_mark=7, stud_master=0, stud_publ=0 Μονοπάτι 4 : ίνουµε stud_id=1, stud_ep=2, πρώτα stud_mark=4 και µετά stud_mark=7, stud_master=0, stud_publ=0 Μονοπάτι 5 : ίνουµε stud_id=1, stud_ep=2, πρώτα stud_mark=11 και µετά stud_mark=7, stud_master=0, stud_publ=0 Μονοπάτι 6 : ίνουµε stud_id=1, stud_ep=2, stud_mark=5, stud_master=1, stud_publ=0 Μονοπάτι 7 : ίνουµε stud_id=1, stud_ep=2, stud_mark=7, stud_master=0, stud_publ=1 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ O foithths aporriptetai O foithths aksiologh8hke me 720 moria O foithths aksiologh8hke me 720 moria O foithths aksiologh8hke me 720 moria O foithths aksiologh8hke me 620 moria O foithths aksiologh8hke me 770 moria O foithths pou epilegetai einai o 1os me 770 moria ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 10

11 iv. Έλεγχος διαφανούς κουτιού: Τεχνική Κάλυψης Συνθηκών Σύµφωνα µε την τεχνική ελέγχου condition coverage, ελέγχουµε τουλάχιστον 2 φορές κάθε υπο-συνθήκη του κώδικα. Πολλές φορές σε τέτοιες σύνθετες εκφράσεις είναι δύσκολο να υπολογίσουµε τον ελάχιστο αριθµό περιπτώσεων ελέγχου αφού πολλές αλληλεπικαλύπτονται. Στην περίπτωσή µας έχουµε: α/α k1==0 k2==0 k3==0 k4==0 k5==0 Περίπτωση ελέγχου (k1,k2,k3,k4,k5) 1 F (5,0,0,0,0) 2 T F (0,5,0,0,0) 3 T T F F - (0,0,5,5,0) 4 T T F T F (0,0,5,0,5) 5 T T F T T (0,0,5,0,0) 6 T T T - - (0,0,0,5,5) Ας εφαρµόσουµε τη µέθοδο της κυκλωµατικής πολυπλοκότητας του κώδικα. Έχουµε V(g)= 6 (5 λογικές υπο-συνθήκες+1). Άρα µπορούµε να ελέγξουµε τον κώδικα µε το πολύ 6 περιπτώσεις ελέγχου. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 11

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 2η

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 2η ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ0 Ε ρ γ α σ ί α η Ε ρ ω τ ή µ α τ α Ερώτηµα 1. (1) Να διατυπώστε αλγόριθµο που θα υπολογίζει το ν-οστό όρο της ακολουθίας a ν : ν = 1,,3,..., όπου a 1 = 1, a

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Τεχνικές και μέθοδοι προγραμματισμού με τη γλώσσα προγραμματισμού C++ Θεωρία και ασκήσεις» 2011 Ζαχαρούλα Σ.Ανδρεοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΠΘ Ανδρεοπούλου Ζ. 2011

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γλώσσες προγραµµατισµού έκαναν την εµφάνιση τους κατά την διάρκεια του ου παγκόσµιου πολέµου σε αριθµητικά προβλήµατα του πυροβολικού (υπολογισµό καµπυλών βολών). Εκείνες τις µέρες χρησιµοποιούνταν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Η ΓΛΩΣΣΑ C Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs. Η σημερινή μορφή της γλώσσας ακολουθεί το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 1996 2 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για τους φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: Ντελή Χασάν Μουσταφά Μουτλού ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://cpp.bytes.gr 1

http://cpp.bytes.gr 1 Απαντήσεις ασκήσεων βιβλίου Ασκήσεις Κεφαλαίου 1 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραµµα το οποίο να απεικονίζει την διαδικασία της λύσης µιας εξίσωσης δευτέρου βαθµού. http://cpp.bytes.gr 1 Νίκος Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ UML ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ELEVATOR CONTROL SYSTEM)

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αλγόριθμοι Γλώσσες PASCAL και C ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ Φυσικού M.Sc. Computer Science Univ. of Wisconsin Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού.

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. Απαντήσεις ασκήσεων Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης Ασκήσεις Κεφαλαίου 1 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. 2 Απαντήσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η τεχνική του τµη- µατικού προγραµµατισµού αποτελεί κύριο Είναι η τεχνική σχεδίασης σύµφωνα µε την οποία η ανάπτυξη ε- νός προγράµµατος επιτυγχάνεται αναπτύσσοντας απλούστερα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0 Σελίδα από 53 Κεφάλαιο 3 Πίνακες Περιεχόµενα 3 Ορισµοί Επεξεργασµένα Παραδείγµατα Ασκήσεις 3 3 Πράξεις µε Πίνακες Πρόσθεση Πινάκων Πολλαπλασιασµός Πίνακα µε Αριθµό Πολλαπλασιασµός Πινάκων ιωνυµικό Ανάπτυγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Κυριακή, 17-06-2007, 13.30-17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Κυριακή, 17-06-2007, 13.30-17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών Θεµατική Ενότητα ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών ΕΟ Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδηµαϊκό Έτος 006-7 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Κυριακή, 7-06-007,.0-7:00)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Πτυχιακή εργασία του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ Εισηγητής : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α ΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

EFFECTIVE PROGRAMMING, COMPUTATIONAL STUDY AND INTERNET VISUALIZATION OF NETWORK PROGRAMMING PROBLEMS ALGORITHMS. By Charalampos Papamanthou

EFFECTIVE PROGRAMMING, COMPUTATIONAL STUDY AND INTERNET VISUALIZATION OF NETWORK PROGRAMMING PROBLEMS ALGORITHMS. By Charalampos Papamanthou EFFECTIVE PROGRAMMING, COMPUTATIONAL STUDY AND INTERNET VISUALIZATION OF NETWORK PROGRAMMING PROBLEMS ALGORITHMS By Charalampos Papamanthou SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE

Διαβάστε περισσότερα

6. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕ MATHEMATICA. 49

6. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕ MATHEMATICA. 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. n ΚΑΙ n 44 6. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕ MATHEMATICA. 49 7. ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΗ 55 8. ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Λογική Σχεδίαση. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr)

Λογική Σχεδίαση. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Λογική Σχεδίαση Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Μέρος Ι Εισαγωγή Ψηφιακά Συστήματα και Ψηφιακοί Υπολογιστές Οι ψηφιακοί υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ: «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ: «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ: «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΛΣ-5) ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2007 2008 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας.

Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας. Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας. Περιεχόµενα ιακριτές τυχαίες µεταβλητές Συνεχείς τυχαίες µεταβλητές Μέση τιµή τυχαίων µεταβλητών Ροπές, διασπορά, και τυπική απόκλιση τυχαίων µεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: Η Εργονομική Διαδρομή του Ίππου σε Σκακιέρα NxN. Σεραφειμίδης Ιωσήφ (ΑΜ: 1803)

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: Η Εργονομική Διαδρομή του Ίππου σε Σκακιέρα NxN. Σεραφειμίδης Ιωσήφ (ΑΜ: 1803) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Η Εργονομική Διαδρομή του Ίππου σε Σκακιέρα NxN. Σεραφειμίδης Ιωσήφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC Η γλώσσα προγραµµατισµού Visual

Διαβάστε περισσότερα