Βάιος Κολοφωτιάς Msc Informational Systems. Μια εισαγωγή στο GIT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βάιος Κολοφωτιάς Msc Informational Systems. Μια εισαγωγή στο GIT"

Transcript

1 Βάιος Κολοφωτιάς Msc Informational Systems Μια εισαγωγή στο GIT

2 Ιστορία GIT (NOUN) British English slang roughly equivalent to "unpleasant person" "I'm an egotistical bastard, and I name all my projects after myself. First 'Linux', now 'git'. " Linus Torvalds

3 Ιστορία Το Git είναι ένα κατανεμημένο σύστημα ελέγχου αναθεώρησεων(revisions) και διαχείρισης κώδικα (SCM) με έμφαση στην ταχύτητα, την ακεραιότητα των δεδομένων καθώς και υποστήριξη για κατανεμημένες, μη γραμμικές ροές εργασίας(workflows). To Git είχε αρχικά σχεδιαστεί και αναπτύχθει από τον Linus Torvalds για την διαχείριση της ανάπτυξης του πυρήνα Linux, το 2005, και έκτοτε έχει γίνει το πιο διαδεδομένο σύστημα ελέγχου για την ανάπτυξη λογισμικού. Όπως με τα περισσότερα άλλα κατανεμημένα συστήματα ελέγχου αναθεώρησης, και σε αντίθεση με τα περισσότερα συστήματα client-server, κάθε κατάλογος εργασίας Git είναι ένα πλήρες αποθετήριο με πλήρη ιστορία και όλες τις εκδόσεις με δυνατότητες παρακολούθησης, ανεξάρτητα από την πρόσβαση στο δίκτυο ή έναν κεντρικό server. Όπως και τον πυρήνα του Linux,το Git είναι ελεύθερο λογισμικό και διανέμεται υπό τους όρους της έκδοσης άδειας GNU General Public 2. Η ανάπτυξη του Git άρχισε στις 3 Απριλίου Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε στις 6 Απριλίου και έγινε self-hosting από τις 7 Απριλίου. Το πρώτο merge των πολλαπλών κλαδιών έγινε στις 18 Απριλίου. Ο Torvalds πέτυχε τους στόχους που είχε θέσει για την απόδοσή του στις 29 Απριλίου. Στις 16 Ιουνίου το Git διαχειρίζεται την έκδοση του πυρήνα Ο Torvalds έδωσε την συντήρηση(maintenance) του project Junio Hamano, σημαντικό contributor, στις 26 Ιουλίου O Hamano ήταν υπεύθυνος για την έκδοση 1.0 στις 21 Δεκεμβρίου 2005, και παραμένει συντηρητής του έργου

4 Η man page του GIT

5 Εγκατάσταση του GIT σε Ubuntu Ανοίγουμε ένα τερματικό (πατάμε Alt+F2 και γράφουμε gnome-terminal σε Gnome) και γράφουμε την ακόλουθη εντολή για την εγκατάσταση. Σε 11.04: sudo apt-get install git ή σε 10.04: sudo apt-get install git-core Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πρέπει να δώσουμε κάποιες παραμέτρους στο Git: git config --global user.name "Όνομα Επώνυμο" git config --global user.

6 Εγκατάσταση του GIT σε Ferora και μεταγλώτιση από τον πηγαίο κώδικα Για Fedora τρέχουμε την εντολή: yum install git-core Για μεταγλώτιση από τον πηγαίο κώδικα θα χρειαστεί να έχετε τις ακόλουθες βιβλιοθήκες στις οποίες βασίζεται το Git: curl, zlib, openssl, expat, and libiconv. Για παράδειγμα, αν είστε σε ένα σύστημα που χρησιμοποιεί yum (όπως το Fedora) ή apt-get (όπως ένα Debian based system-ubuntu), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια από τις ακόλουθες εντολές για να εγκαταστήσετε τις εξαρτήσεις(dependencies): $ yum install curl-devel expat-devel gettext-devel \ openssl-devel zlib-devel $ apt-get install libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev gettext \ libz-dev libssl-dev

7 Μεταγλώτιση από πηγαίο κώδικα Όταν έχετε όλες τις απαραίτητες εξαρτήσεις, μπορείτε να πάρετε το τελευταίο snapshot από το site του GIT: Στη συνέχεια, μεταγλωτίστε και εγκαταστήστε:: $ tar -zxf git tar.gz $ cd git $ make prefix=/usr/local all $ sudo make prefix=/usr/local install Αφού γίνει αυτό μπορείτε να πάρετε το Git από το Git(!) για να παίρνετε τις ενημερώσεις: $ git clone git://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git

8 Χαρακτηριστικά του GIT Ισχυρή υποστήριξη για μη-γραμμική ανάπτυξη Κατανεμημένη ανάπτυξη Συμβατότητα με τα υπάρχοντα συστήματα / πρωτόκολλα (http, ftp, svn, ssh) Αποτελεσματική διαχείριση μεγάλων έργων Cryptographic authentication of history Toolkit-με based σχεδιασμός Pluggable στρατηγικές συγχώνευσης

9 Δημιουργία ενός καινούργιου αποθετηρίου & δημιουργία αντιγράφου υπάρχοντος - Φτιάξτε ένα καινούριο φάκελο με την εντολή Mkdir new Ανοίξτε τον και εκτελέστε την εντολή git init Για να φτιάξετε ένα καινούργιο GIT αποθετήριο(repository) - Δημιουργήστε ένα λειτουργικό αντίγραφο ενός τοπικού αποθετηρίου με την εντολή: git clone /path/to/repository Όταν χρησιμποιείται απόμακρυσμένο server, η εντολή σας θα είναι: git clone

10 Workflow(Ροή Εργασίας) Το τοπικό repository σας αποτελείται από τρία «δέντρα» που τηρούνται από το git. Το πρώτο είναι ο Κατάλογος εργασίας(working directory) σας, o οποίος έχει τα πραγματικά αρχεία. Το δεύτερο είναι το index που λειτουργεί ως χώρος στάσης Και το τρίτο είναι το Head(κεφαλή), το οποίο το οποίο δείχνει το τελευταίο commit που έχετε κάνει.

11 add & commit(προσθήκη και υποβολή) Μπορείτε να προτείνετε αλλαγές (προσθήκες στο Index) χρησιμοποιώντας τις εντολές: git add <filename> git add * Αυτό είναι το πρώτο βήμα στη βασική ροή εργασία του git. Για να γίνουν πράγματι οι αλλαγές αυτές χρησιμοποιούμε την εντολή git commit -m "Commit message" Τώρα το αρχείο γίνεται commit στο HEAD, αλλά όχι ακόμα στο απομακρυσμένο αποθετήριο

12 Κάνοντας push τις αλλαγές Οι αλλαγές σας είναι τώρα στο Head του τοπικού αντίγραφο εργασίας σας. Για να στείλετε τις αλλαγές αυτές στο απομακρυσμένο server σας, εκτελέστε git push origin master Αλλάξετε το master σε όποιο κλαδί(branch) θέλετε να ωθήσει τις αλλαγές σας. Αν δεν έχετε κάνει clone ένα υπάρχον αποθετήριο και θέλετε να συνδέσετε το repository σας σε έναν απομακρυσμένο server, θα πρέπει να το προσθέσετε με git remote add origin <server> Τώρα είστε σε θέση να προωθήσετε τις αλλαγές σας στο επιλεγμένο απομακρυσμένο server

13 Branching(δημιουργώντας κλαδιά!) Τα branches χρησιμοποιούνται για να αναπτυχθούν χαρακτηριστικά(features) απομονωμένα το ένα από το άλλο. Το master branch είναι το default branch μόλις φτιάξουμε ένα αποθετήριο. Χρησιμοποιήστε άλλα branch για την ανάπτυξη και κάντε τα merge(συγχώνευση) πίσω στο main branch μετά την ολοκλήρωση.

14 Branching(δημιουργώντας κλαδιά!) Φτιάξτε ένα καινούριο branch με το όνομα feature_x και χρησιμοποιήστε αυτό με την εντολή git checkout -b feature_x Γυρίστε πίσω στο master branch με git checkout master Και σβήστε το branch με την εντολή git branch -d feature_x Το branch δεν είναι διαθέσιμο σε άλλους μέχρι να το κάνετε push σε ένα απομακρυσμένο αποθετήριο git push origin <branch>

15 update & merge(ενημέρωση & συγχώνευση) Για να ενημερώσετε το τοπικό repository σας στο νεότερο commit εκτελέστε git pull στον κατάλογο εργασίας σας για να φέρει και να κάνει merge τις απομακρυσμένες αλλαγές. Για να συγχωνεύσει(merge) ένα άλλο branch στo ενεργό branch σας (π.χ. Master), χρησιμοποιήστε git merge <branch> και στις δύο περιπτώσεις το git προσπαθεί να κάνει auto-merge τις αλλαγές. Δυστυχώς, αυτό δεν είναι πάντα δυνατό και οδηγεί σε συγκρούσεις(conflicts).

16 update & merge(ενημέρωση & συγχώνευση) Είστε υπεύθυνοι για τη συγχώνευση αυτών των συγκρούσεων και πρέπει να κάνετε επεξεργασία των αρχείων που εμφανίζονται από το git, με το χέρι. Μετά την αλλαγή, θα πρέπει να τα επισημάνετε ως merged με git add <filename> πρίν να κάνετε merge τις αλλαγές μπορείτε να τις δείτε με τη εντολή git diff <source_branch><target_branch>

17 Ετικέτες(tagging) Συνιστάται να δημιουργήσετε ετικέτες για τις εκδόσεις λογισμικού, ένα γνωστό concept το οποίο υπάρχει επίσης και στο SVN. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα ετικέτα που ονομάζεται εκτελώντας git tag b2e1d63ff το 1b2e1d63ff υπάρχει για τους πρώτους 10 χαρακτήρες του commit id στο οποίο θέλετε να παραπέμψετε με την ετικέτα σας.

18 Log Στην απλούστερη μορφή του, μπορείτε να μελετήσετε την ιστορία του αποθετήριου χρησιμοποιώντας git log Μπορείτε να προσθέσετε πολλές παραμέτρους για να κάνει το log να μοιάζει με ό, τι θέλετε. Για να δείτε μόνο τα commits ενός συγκεκριμένου author: git log --author=bob Για να δείτε ένα πολύ συμπιεσμένο αρχείο καταγραφής(log) όπου κάθε commit είναι μία γραμμή: log git --pretty=oneline Ή μπορεί να θέλετε να δείτε ένα δέντρο ASCII όλων των branches, διακοσμημέo με τα ονόματα των ετικετών και των branches: git log --graph --oneline --decorate all Δείτε μόνο ποία αρχεία έχουν αλλάξει: git log --name-status Αυτές είναι μόνο μερικές από τις παραμέτρους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το αρχείο καταγραφής git - help

19 Αντικατάσταση τοπικών αλλαγών Σε περίπτωση που κάνατε κάτι λάθος, μπορείτε να αντικαταστήσετε τις τοπικές αλλαγές χρησιμοποιώντας την εντολή git checkout - <filename> αυτό αντικαθιστά τις αλλαγές στο δέντρο εργασίας σας(working tree) με τα τελευταία περιεχομένα του HEAD. Οι αλλαγές που έχουν ήδη προστεθεί στο Index, καθώς και τα νέα αρχεία, θα διατηροται Αν, αντί γι αυτό,να θέλετε να κάνετε drop όλες τις τοπικές αλλαγές σας και commits, φέρτε το τελευταίο history από τον server και κατευθύνεται το τοπικό master branch σε αυτό, έτσι: git fetch origin git reset --hard origin/master

20 Χρήσιμα hints built-in git GUI gitk Χρήση πολύχρωμου git output git config color.ui true Εμφάνιση log με μία γραμμή σε κάθε commit git config format.pretty oneline χρήση interactive adding git add -i

21 Git To GitHub είναι μια Git web-based υπηρεσία φιλοξενίας αποθετηρίων που προσφέρει όλες τις λειτουργίες του Git, καθώς και πολλά δικά της χαρακτηριστικά. Σε αντίθεση με το Git που είναι ένα εργαλείο γραμμής εντολών, το Github παρέχει ένα γραφικό περιβάλλον επιφάνειας εργασίας, ένα web-based, καθώς και έκδοση για κινητά. Παρέχει, επίσης, έλεγχο πρόσβασης και πολλές δυνατότητες συνεργασίας, όπως wikis, task management, και εργαλεία παρακολούθησης σφαλμάτων και feature requests για κάθε έργο. To GitHub προσφέρει τόσο επαγγελματικά πλάνα για ιδιωτικά αποθετήρια(με πληρωμή), καθώς και δωρεάν λογαριασμούς, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως για να φιλοξενήσουν έργα ανοικτού κώδικα. Μέχρι και το 2014, το Github έχει πάνω από 3,4 εκατομμύρια χρήστες, καθιστώντας το τον μεγαλύτερο code host στον κόσμο. To GitHub έχει γίνει τόσο διαδεδομένο μεταξύ της κοινότητας ανάπτυξης ανοιχτού κώδικα, που πολλοί εργοδότες έχουν αρχίσει να το χρησιμοποιούν σαν αντικατάσταση σε σχέση με ένα συμβατικό βιογραφικό και απαιτούν απαιτούν οι υποψήφιοι να έχουν ενεργό λογαριασμό GitHub, προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για μια θέση εργασίας.

22

23 Ρύθμιση του GitHub και συγχρονισμός με το Git. Πάμε στο και δημιουργούμε έναν δωρεάν λογαριασμό. Δημιουργούμε στον υπολογιστή μας ένα κλειδί SSH, το οποίο απαιτείται για την επικοινωνία με το github.com ssh-keygen -t rsa -C Βάζουμε έναν κωδικό και το αποθηκεύουμε στο default μέρος. Θα δούμε τον κωδικό που δημιουργήθηκε, πατώντας ls -l ~/.ssh/ Το id_rsa.pub περιέχει το δημόσιο κλειδί, το οποίο θα δώσουμε στο github, ενώ το id_rsa είναι το ιδιωτικό, το οποίο το κρατάμε μόνο για εμάς. Βάζουμε το δημόσιο κλειδί στο github.com > Account Settings > SSH Public Keys > Add another public key.

24 Ρύθμιση του GitHub και συγχρονισμός με το Git. Για να φτιάξουμε ένα νέο αποθετήριο στο github.com, πάμε στην αρχική του σελίδα και πατάμε στο Create a new repository. Ακολουθούμε τις οδηγίες και πατάμε τις εντολές που μας εμφανίζει στο τερματικό, ενώ βρισκόμαστε στον κατάλογο του αποθετηρίου μας. Τώρα ο κώδικάς μας βρίσκεται στο αποθετήριο που δημιουργήσαμε στο GitHub. Αν έχουμε προσθέσει κάποιον συνεργάτη (collaborator) στο GitHub για το αποθετήριο και έχει προβεί σε κάποιες αλλαγές, μπορούμε να ενημερώσουμε το αποθετήριο στον υπολογιστή μας με την εντολή git pull --rebase Για να κατεβάσουμε κώδικα από το GitHub στον υπολογιστή μας, βρίσκουμε το αποθετήριο που μας ενδιαφέρει, παίρνουμε το URL για το Git Read-Only και γράφουμε git clone URL

25 Χρήσιμα Links Git Community Book: Think like a Git: GitHub Help: https://help.github.com/ A visual Git Guide: -en.html Intro to Git & GitHub: https://speakerdeck.com/matthewmccullough/intr o-to-git-and-github Git to SVN: Git Basics: tation/ Git for beginners: The definitive practical guide: -beginners-the-definitive-practical-guide

26 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

ΓΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΓΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία Τίτλος Δημιουργία ενός μικρού πληροφοριακού συστήματος για τις ανάγκες του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΓΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΜ: 1839) email : falalas@gmail.com. Επόπτης καθηγητής : Δρ. Μανιφάβας Χαράλαμπος

ΦΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΜ: 1839) email : falalas@gmail.com. Επόπτης καθηγητής : Δρ. Μανιφάβας Χαράλαμπος ΤΙΤΛΟΣ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ SITE (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ OPEN SOURCE ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΟΥ (WORDPRESS) ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ. ΦΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΜ: 1839) email : falalas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

1. Αρχική Guru CMS docs... 2 1.1 Δυνατότητες... 3 1.2 Είναι το Guru CMS το κατάλληλο εργαλείο... 4 1.3 Εγχειρίδιο CMS... 5 1.3.1 Εισαγωγή... 5 1.3.

1. Αρχική Guru CMS docs... 2 1.1 Δυνατότητες... 3 1.2 Είναι το Guru CMS το κατάλληλο εργαλείο... 4 1.3 Εγχειρίδιο CMS... 5 1.3.1 Εισαγωγή... 5 1.3. 1. Αρχική Guru CMS docs................................................................. 2 1.1 Δυνατότητες..................................................................... 3 1.2 Είναι το Guru CMS το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. Edubuntu Linux 9.x

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. Edubuntu Linux 9.x ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Edubuntu Linux 9.x Στόχοι Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Χειριστεί το λειτουργικό σύστημα Edubuntu Linux 9.x Μπορεί να αναβαθμίσει το σύστημά του Μπορεί να προσθέσει

Διαβάστε περισσότερα

Linux. (Andrew Tanenbaum to Linus Torvalds)

Linux. (Andrew Tanenbaum to Linus Torvalds) Linux Το Linux είναι ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα τύπου-unix που αρχικά δημιουργήθηκε από τον Linus Torvalds και στη συνέχεια αναπτύχθηκε με τη βοήθεια προγραμματιστών από όλον τον κόσμο. Στα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013. Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013. Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013 Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εγκατάσταση Linux Server/Samba/Web Server (Apache)/MySQL Database Server/Joomla/Moodle/Word Press (Blog)/Email Server/File

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2011 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Κατασκευή Τουριστικού Ενημερωτικού οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

SalixOS 13.37 Οδηγός χρήσης

SalixOS 13.37 Οδηγός χρήσης SalixOS 13.37 Οδηγός χρήσης Γνωριμία με το νέο λειτουργικό σας σύστημα Tomoki Tsuchiya Pierrick Le Brun Cyrille Pontvieux Tim Beech Max Boon Οδηγός χρήσης SalixOS 13.37 Οδηγός χρήσης Γνωριμία με το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla

Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla ΠΤΥΧ ΙΑ ΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ Δαδαλιάρης

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Τίτλος Εργασίας: Μελέτη Συνεργατικού Περιβάλλοντος Βασισμένου Στις Τεχνολογίες Διαδικτύου (Horde 3)

Διπλωματική Εργασία. Τίτλος Εργασίας: Μελέτη Συνεργατικού Περιβάλλοντος Βασισμένου Στις Τεχνολογίες Διαδικτύου (Horde 3) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.M.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διπλωματική Εργασία Τίτλος Εργασίας: Μελέτη Συνεργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - 886 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΖΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - 886 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΖΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το σύστημα ανοικτού λογισμικού Web OS Web Desktop EyOS» ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - 886 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΖΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Ανάπτυξη ιστοσελίδος οδοντιατρείου με δυνατότητα κλεισίματος ραντεβού.

Τίτλος: Ανάπτυξη ιστοσελίδος οδοντιατρείου με δυνατότητα κλεισίματος ραντεβού. TΕΙ Πειραιά Τμήμα Αυτοματισμού Γιώργος Κρανιάς Τίτλος: Ανάπτυξη ιστοσελίδος οδοντιατρείου με δυνατότητα κλεισίματος ραντεβού. Εισηγητής: Κος Ιωάννης Αγγελόπουλος Αιγάλεω, 2013 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird 1 Το έγγραφο αυτό κυκλοφορεί με την άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά - Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα (Creative Commons Attribution- Share Alike 3.0 Greece) που σημαίνει ότι μπορείτε να προσαρμόσετε,

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κατασκευή ιστοσελίδας Παύλος Κόττος (ΑΜ: 241 ) E-mail:pakottos@yahoo.com pavlos.kottos@cchellenic.com Επόπτρια καθηγήτρια : Αικατερίνη Μήτσα ΚΑΒΑΛΑ 2013 Ευχαριστίες Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων με υποστήριξη χρηστών σε ποικίλα επίπεδα δικαιωμάτων. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών

Οδηγός δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων με υποστήριξη χρηστών σε ποικίλα επίπεδα δικαιωμάτων. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Οδηγός δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων με υποστήριξη χρηστών σε ποικίλα επίπεδα δικαιωμάτων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Καραμπούλα Μάριου Επιβλέπων: Δρ. Μηχ. Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Linux Mint 5 Elyssa ΚΥΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 1/89 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ LINUX MINT...3 ΙΣΤΟΡΙΑ...3 ΣΤΟΧΟΣ...3 ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ...4 ΕΚΔΟΣΕΙΣ...4 ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ...5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: "Μελέτη και ανάπτυξη εφαρμογής για λήψη ειδησεογραφικού υλικού. {FeedUp)" -~~ 1 Ι /eedup

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Slackware Linux, Inc.

Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Slackware Linux, Inc. Τα θεμελιώδη του Slackware Linux Slackware Linux Essentialsσ Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Slackware Linux, Inc. All rights reserved Published by Slackware Linux, Inc., 1164

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Χριστίνα Βαλίνι Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2004-1 - 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/ Υ 1.1 Hardware 1.2 Software 1.2.1 Το Λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημος Οδηγός Χρήστη

Επίσημος Οδηγός Χρήστη Επίσημος Οδηγός Χρήστη Linux Mint 17.1 Cinnamon Edition Σελίδα 1 από 54 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ LINUX MINT...4 ΙΣΤΟΡΙΑ...4 ΣΚΟΠΟΣ...4 ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ...5 ΕΚΔΟΣΕΙΣ...6 ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις Κ. Σγάρμπας, Ν. Αβούρης, Π. Σταθοπούλου Πάτρα - Σεπτέμβριος 2010 (Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης ΤοRefWorksπαρέχεταιαπότηνΚεντρικήΒιβλιοθήκητουΔημοκρίτειου ΠανεπιστημίουΘράκηςσταπλαίσιατουέργου«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Τίτλος:

Πτυχιακή εργασία Τίτλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Δημιουργία προσωπικής ιστοσελίδας με τη χρήση CMS Ανάπτυξη λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Όσον αφορά την άδεια που καλύπτει την τεκμηρίωση αυτή

Όσον αφορά την άδεια που καλύπτει την τεκμηρίωση αυτή ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ZENWALK LINUX Οδηγός χρήσης Zenwalk Συγγραμένο απο την ομάδα ZenDoc. Copyright 2005-2007 - Zenwalk Linux Όσον αφορά την άδεια που καλύπτει την τεκμηρίωση αυτή Έχετε το δικαίωμα να αντιγράψετε,

Διαβάστε περισσότερα

Andrea Diamantini Rohan Garg Jonathan Kolberg. Rekonq/FAQs.

Andrea Diamantini Rohan Garg Jonathan Kolberg. Rekonq/FAQs. Andrea Diamantini Rohan Garg Jonathan Kolberg Μέρος αυτής της τεκμηρίωσης μετατράπηκε από τις σελίδες Rekonq της βάσης χρηστών του KDE και Rekonq/FAQs. Ενημέρωση στο Rekonq 2.3.2 από την ομάδα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ: 1923

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ: 1923 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Δημιουργία ηλεκτρονικoύ καταστήματος για την πώληση κρητικών προϊόντων όπως τα βιολογικά φρούτα, οι σπιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης, ανάπτυξης και διαχείρισης Δικτυακών Τόπων

Εγχειρίδιο χρήσης, ανάπτυξης και διαχείρισης Δικτυακών Τόπων of 116 http://www.typo3.gr/fileadmin/documents/t3book/t3book... 02/14/2012 03:43 PM Εγχειρίδιο χρήσης, ανάπτυξης και διαχείρισης Δικτυακών Τόπων To TYPO3 είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα