ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εφαρμογή των αρχών του Management σε θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις με λαχανικά στο Νομό Θεσσαλονίκης Νικολαΐδου Παρθένα Επιβλέπων καθηγητής: Μ. Μαρτίκα Βακιρτζή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2 Τριμελής Επιτροπή: Μ. Μαρτίκα Βακιρτζή (Αναπλ. Καθηγητής - Επιβλέπων) Α. Ψυχουδάκης (Καθηγητής) Κ. Κίττας (Καθηγητής) 2

3 Εφαρμογή των αρχών του Management σε θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις με λαχανικά στο Νομό Θεσσαλονίκης 3

4 4

5 Παρθένα Ι. Νικολαΐδου, 2009, «Εφαρμογή των αρχών του Management σε θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις με λαχανικά στο Νομό Θεσσαλονίκης», Μεταπτυχιακή Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Περίληψη Το αντικείμενο της εργασίας είναι η εφαρμογή των αρχών του management στην καλλιέργεια λαχανικών υπό κάλυψη στο νομό Θεσσαλονίκης και η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των εκμεταλλεύσεων. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε αρχικά αναζήτηση στη βιβλιογραφία δημοσιεύσεων που να αφορούν το συγκεκριμένο αντικείμενο. Αυτό που παρατηρήθηκε, ωστόσο, είναι η εξαιρετικά περιορισμένη ύπαρξη μελετών που αφορούν την εφαρμογή του management στη γεωργία και ειδικότερα στην καλλιέργεια λαχανικών υπό κάλυψη γεγονός που ενισχύει την πρωτοτυπία της εργασίας. Έπειτα, συντάχθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε με επισκέψεις σε παραγωγούς θερμοκηπιακών εκμεταλλεύσεων (συμβατικής, ολοκληρωμένης και βιολογικής μεθόδου παραγωγής) στο Νομό Θεσσαλονίκης. Τις επισκέψεις στους παραγωγούς προηγήθηκε η επίσκεψη στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης, η οποία συνέβαλλε με την παραχώρηση μητρώου παραγωγών θερμοκηπίου και την παροχή πληροφοριών σχετικά με την αξιοπιστία των παραγωγών. Το ερωτηματολόγιο συνόδευε και η ύπαρξη πινάκων λογιστικής παρακολούθησης με τη βοήθεια των οποίων εξήχθησαν οικονομικά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά αποτέλεσαν μέτρο για τη διάκριση των παραγωγών μεταξύ τους ενώ η ερμηνεία τους βασίστηκε στο προφίλ και την ικανότητά τους ως manager. Τέλος, πραγματοποιήθηκε Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (DEA), η οποία αποτελεί προσέγγιση εκτίμησης της τεχνικής αποτελεσματικότητας (ΤΕ) των εκμεταλλεύσεων. H μέθοδος DEA βασιζόμενη στις εισροές και εκροές των εκμεταλλεύσεων συνέβαλε στην κατάταξή τους με βάση την αποτελεσματικότητά τους σε πλήρως αποτελεσματικές και λιγότερο αποτελεσματικές. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι δε συνιστάται γενίκευση αυτών των αποτελεσμάτων καθώς αυτά διαφέρουν από τη μια χρονιά στην άλλη εξαιτίας των διαφοροποιήσεων που πραγματοποιούνται τόσο στις κλιματικές συνθήκες όσο και στις τιμές των εισροών και εκροών. Για την ασφαλέστερη λήψη αποτελεσμάτων προτείνεται η συνέχιση της έρευνας σε βάθος χρόνου και με πολλές επαναλήψεις. 5

6 6

7 Parthena J. Nikolaidou, Implementation of management principles on greenhouse vegetables near the city of Thessaloniki, Master Thesis, Aristotle University of Thessaloniki. Abstract The aim of the thesis was to implement the management principles on greenhouse vegetables in Thessaloniki and to estimate the effectiveness on greenhouse crops. For this purpose search for related literature took place. It was observed that related literature for greenhouse crops management was poor and that it is a fact that enforces the innovation of the thesis. Afterwards a questionnaire was composed and filled in by the greenhouse growers (with formal, integrated and biological production) with visits to greenhouse farms in the area near Thessaloniki. Before visiting the growers, a visit to the Directorate of Rural Development in Thessaloniki took place in order to provide with the necessary information about the greenhouse growers and their reliability. Simultaneously with the questionnaires were filled tables for observation accounting which help to be extracted the finance results. Results testified for greenhouse grower s separation and theirs explanation based on growers profile and theirs ability to management. Finally, Data Envelopment Analysis (DEA) took place as a method for approximation of estimation of technical efficiency (TE), for greenhouse farms. Data Envelopment Analysis method is based on influx and efflux of farms and contributed to range greenhouse farms according their efficiency to higher and lower efficient. However, these results can not be generalized, mainly because of the climate differences between cultivation periods and simultaneously the differences in influx and efflux values. In order to be achieved results efficiency a series of experiments with a lot of repetitions been proposed. 7

8 8

9 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνέβαλαν με την επιστημονική, την υλική και την ανθρώπινη συμπαράστασή τους ώστε να διεξαχθεί και να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία. Πρώτη από όλους θα ήθελα να ευχαριστήσω την καθηγήτριά μου και επιβλέπουσα της εργασίας αυτής, κα. Μ. Μαρτίκα - Βακιρτζή, η οποία με ενθάρρυνε να ασχοληθώ με το θέμα αυτό και αποτέλεσε το βασικό καθοδηγητή της όλης διατριβής. Η συνεχής παρότρυνση και ενθάρρυνσή της, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της για την πρόοδο του ερευνητικού πεδίου με το οποίο ασχολήθηκα, καθώς και η αμέριστη συμπαράστασή της καθ όλη τη διάρκεια της εργασίας αυτής συνέβαλαν καθοριστικά στην άρτια διαμόρφωση και ολοκλήρωση της εν λόγω διατριβής. Την ευχαριστώ θερμά για την αγάπη με την οποία με περιέβαλε και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Εν συνεχεία, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Α. Ψυχουδάκη, Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και τον κ. Κ. Κίττα, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οι οποίοι είναι μέλη της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης για τις συμβουλές και διορθώσεις της παρούσας διατριβής. Δε θα πρέπει να παραλείψω να ευχαριστήσω την κα. Ε. Δημητριάδου, τεχνολόγο γεωπόνο μέλος ΕΕΔΙΠ ΙΙ του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και τον κ. Γ. Λιπώνη για τις συμβουλές και το χρόνο που μου αφιέρωσαν όταν τους ζητήθηκε. Ιδιαίτερη ήταν η ηθική συμπαράσταση του αρραβωνιαστικού μου, Γ. Δημόκα καθώς με την υπομονή, την κατανόηση και την υποστήριξή του σε κάθε βήμα της εργασίας, μου έδινε θάρρος να συνεχίσω το έργο μου και για το λόγο αυτό τον ευχαριστώ πολύ. Τέλος αισθάνομαι την ανάγκη να μοιραστώ τη χαρά της επιτυχίας με τους γονείς μου και τις αδερφές μου όπου με την αμέριστη ηθική συμπαράστασή τους συνέβαλαν καθοριστικά στην υλοποίηση της διατριβής μου. 9

10 10

11 Στους γονείς μου, τις αδερφές μου και το Γιώργο 11

12 12

13 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ο. Εισαγωγή Εισαγωγή...23 Κεφάλαιο 2 ο. Αντικείμενο και δομή της εργασίας Αντικείμενο και δομή της εργασίας...27 Κεφάλαιο 3 ο. Βιβλιογραφική ανασκόπηση Βιβλιογραφική ανασκόπηση...31 Κεφάλαιο 4 ο. Θερμοκήπια Θερμοκήπια Γενικά Κατασκευή του θερμοκηπίου Επιλογή του τύπου θερμοκηπίου Μέθοδοι παραγωγής λαχανικών υπό κάλυψη...43 Κεφάλαιο 5 ο. Περιοχή έρευνας Περιοχή έρευνας Γενικά Παραγωγική διαδικασία των καλλιεργειών θερμοκηπίου της υπό έρευνα περιοχής Τομάτα Αγγουριά Κολοκυθιά Μαρούλι Πιπεριά Μελιτζάνα Φασολιά Δειγματοληψία...65 Κεφάλαιο 6 ο. Μεθοδολογία έρευνας Μεθοδολογία έρευνας Εισαγωγή Συνθήκες έρευνας Ποιοτική έρευνα Ποσοτική έρευνα Λογιστική Παρακολούθηση Ανάλυση των στοιχείων...71 Κεφάλαιο 7 ο. Επεξεργασία δεδομένων Αποτελέσματα περιγραφικής ανάλυσης Επεξεργασία δεδομένων Αποτελέσματα περιγραφικής ανάλυσης Επεξεργασία δεδομένων Επεξεργασία δεδομένων ερωτηματολογίων Αποτελέσματα περιγραφικής ανάλυσης Συγκρίσεις Κεφάλαιο 8 ο. Εφαρμογή της μεθόδου DEA Εφαρμογή της μεθόδου DEA Εισαγωγή Αποτελέσματα Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων

14 8.3. Συγκρίσεις Κεφάλαιο 9 ο. Management Management Γενικά Αγροτικό management Οργάνωση Στρατηγική Σχεδιασμός Εφαρμογή Έλεγχος Κίνδυνος αβεβαιότητα Κίνδυνος Αβεβαιότητα Management θερμοκηπιακών εκμεταλλεύσεων Παραγωγός Παραγωγός Παραγωγός Παραγωγός Παραγωγός Παραγωγός Παραγωγός Παραγωγός Παραγωγός Παραγωγός Παραγωγός Παραγωγός Παραγωγός Παραγωγός Παραγωγός Παραγωγός Παραγωγός Παραγωγός Παραγωγός Παραγωγός Παραγωγός Παραγωγός Συγκρίσεις Κεφάλαιο 10 ο. Συμπεράσματα Συμπεράσματα Κεφάλαιο 11 ο. Βιβλιογραφία Βιβλιογραφία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

15 Ευρετήριο Πινάκων Πίνακας 4.1. Έκταση λαχανικών σε θερμοκήπια ανά γεωγραφικό διαμέρισμα Πίνακας 4.2. Αριθμός εκμεταλλεύσεων και έκταση θερμοκηπίων με λαχανικά Πίνακας 5.1. Κλιματικά χαρακτηριστικά (μέγιστη, ελάχιστη και ρεκόρ θερμοκρασίας και βροχόπτωση) στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης Πίνακας 7.1. Σχέδιο Παραγωγής 1 ου Παραγωγού Πίνακας 7.2. Κεφαλαιακή διάρθρωση της θερμοκηπιακής μονάδας 1 ου Παραγωγού Πίνακας 7.3. Παραγωγικές δαπάνες κατά φορείς για το σύνολο της εκμετάλλευσης 1 ου Παραγωγού Πίνακας 7.4. Σταθερές και μεταβλητές (χρηματικές και μη χρηματικές) δαπάνες για το σύνολο της εκμετάλλευσης 1 ου Παραγωγού Πίνακας 7.5. Οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης 1 ου Παραγωγού Πίνακας 7.6. Ακαθάριστο κέρδος της εκμετάλλευσης ανά κλάδο παραγωγής 1 ου Παραγωγού Πίνακας 7.7. Σχέδιο Παραγωγής 2 ου Παραγωγού Πίνακας 7.8. Κεφαλαιακή διάρθρωση της θερμοκηπιακής μονάδας 2 ου Παραγωγού Πίνακας 7.9. Παραγωγικές δαπάνες κατά φορείς για το σύνολο της εκμετάλλευσης 2 ου Παραγωγού Πίνακας Σταθερές και μεταβλητές (χρηματικές και μη χρηματικές) δαπάνες για το σύνολο της εκμετάλλευσης 2 ου Παραγωγού Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης 2 ου Παραγωγού Πίνακας Ακαθάριστο κέρδος της εκμετάλλευσης ανά κλάδο παραγωγής 2 ου Παραγωγού Πίνακας Σχέδιο Παραγωγής 3 ου Παραγωγού Πίνακας Κεφαλαιακή διάρθρωση της θερμοκηπιακής μονάδας 3 ου Παραγωγού Πίνακας Παραγωγικές δαπάνες κατά φορείς για το σύνολο της εκμετάλλευσης 3 ου Παραγωγού Πίνακας Σταθερές και μεταβλητές (χρηματικές και μη χρηματικές) δαπάνες για το σύνολο της εκμετάλλευσης 3 ου Παραγωγού Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης 3 ου Παραγωγού Πίνακας Ακαθάριστο κέρδος της εκμετάλλευσης ανά κλάδο παραγωγής 3 ου Παραγωγού Πίνακας Σχέδιο Παραγωγής 4 ου Παραγωγού Πίνακας Κεφαλαιακή διάρθρωση της θερμοκηπιακής μονάδας 4 ου Παραγωγού Πίνακας Παραγωγικές δαπάνες κατά φορείς για το σύνολο της εκμετάλλευσης 4 ου Παραγωγού Πίνακας Σταθερές και μεταβλητές (χρηματικές και μη χρηματικές) δαπάνες για το σύνολο της εκμετάλλευσης 4 ου Παραγωγού Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης 4 ου Παραγωγού Πίνακας Ακαθάριστο κέρδος της εκμετάλλευσης ανά κλάδο παραγωγής 4 ου Παραγωγού Πίνακας Σχέδιο Παραγωγής 5 ου Παραγωγού Πίνακας Κεφαλαιακή διάρθρωση της θερμοκηπιακής μονάδας 5 ου Παραγωγού Πίνακας Παραγωγικές δαπάνες κατά φορείς για το σύνολο της εκμετάλλευσης 5 ου Παραγωγού Πίνακας Σταθερές και μεταβλητές (χρηματικές και μη χρηματικές) δαπάνες για το σύνολο της εκμετάλλευσης 5 ου Παραγωγού Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης 5 ου Παραγωγού Πίνακας Ακαθάριστο κέρδος της εκμετάλλευσης ανά κλάδο παραγωγής 5 ου Παραγωγού Πίνακας Σχέδιο Παραγωγής 6 ου Παραγωγού Πίνακας Κεφαλαιακή διάρθρωση της θερμοκηπιακής μονάδας 6 ου Παραγωγού

16 Πίνακας Παραγωγικές δαπάνες κατά φορείς για το σύνολο της εκμετάλλευσης 6 ου Παραγωγού Πίνακας Σταθερές και μεταβλητές (χρηματικές και μη χρηματικές) δαπάνες για το σύνολο της εκμετάλλευσης 6 ου Παραγωγού Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης 6 ου Παραγωγού Πίνακας Ακαθάριστο κέρδος της εκμετάλλευσης ανά κλάδο παραγωγής 6 ου Παραγωγού Πίνακας Σχέδιο Παραγωγής 7 ου Παραγωγού Πίνακας Κεφαλαιακή διάρθρωση της θερμοκηπιακής μονάδας 7 ου Παραγωγού Πίνακας Παραγωγικές δαπάνες κατά φορείς για το σύνολο της εκμετάλλευσης 7 ου Παραγωγού Πίνακας Σταθερές και μεταβλητές (χρηματικές και μη χρηματικές) δαπάνες για το σύνολο της εκμετάλλευσης 7 ου Παραγωγού Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης 7 ου Παραγωγού Πίνακας Ακαθάριστο κέρδος της εκμετάλλευσης ανά κλάδο παραγωγής 7 ου Παραγωγού Πίνακας Σχέδιο Παραγωγής 8 ου Παραγωγού Πίνακας Κεφαλαιακή διάρθρωση της θερμοκηπιακής μονάδας 8 ου Παραγωγού Πίνακας Παραγωγικές δαπάνες κατά φορείς για το σύνολο της εκμετάλλευσης 8 ου Παραγωγού Πίνακας Σταθερές και μεταβλητές (χρηματικές και μη χρηματικές) δαπάνες για το σύνολο της εκμετάλλευσης 8 ου Παραγωγού Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης 8 ου Παραγωγού Πίνακας Ακαθάριστο κέρδος της εκμετάλλευσης ανά κλάδο παραγωγής 8 ου Παραγωγού Πίνακας Σχέδιο Παραγωγής 9 ου Παραγωγού Πίνακας Κεφαλαιακή διάρθρωση της θερμοκηπιακής μονάδας 9 ου Παραγωγού Πίνακας Παραγωγικές δαπάνες κατά φορείς για το σύνολο της εκμετάλλευσης 9 ου Παραγωγού Πίνακας Σταθερές και μεταβλητές (χρηματικές και μη χρηματικές) δαπάνες για το σύνολο της εκμετάλλευσης 9 ου Παραγωγού Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης 9 ου Παραγωγού Πίνακας Ακαθάριστο κέρδος της εκμετάλλευσης ανά κλάδο παραγωγής 9 ου Παραγωγού Πίνακας Σχέδιο Παραγωγής 10 ου Παραγωγού Πίνακας Κεφαλαιακή διάρθρωση της θερμοκηπιακής μονάδας 10 ου Παραγωγού Πίνακας Παραγωγικές δαπάνες κατά φορείς για το σύνολο της εκμετάλλευσης 10 ου Παραγωγού Πίνακας Σταθερές και μεταβλητές (χρηματικές και μη χρηματικές) δαπάνες για το σύνολο της εκμετάλλευσης 10 ου Παραγωγού Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης 10 ου Παραγωγού Πίνακας Ακαθάριστο κέρδος της εκμετάλλευσης ανά κλάδο παραγωγής 10 ου Παραγωγού Πίνακας Σχέδιο Παραγωγής 11 ου Παραγωγού Πίνακας Κεφαλαιακή διάρθρωση της θερμοκηπιακής μονάδας 11 ου Παραγωγού Πίνακας Παραγωγικές δαπάνες κατά φορείς για το σύνολο της εκμετάλλευσης 11 ου Παραγωγού Πίνακας Σταθερές και μεταβλητές (χρηματικές και μη χρηματικές) δαπάνες για το σύνολο της εκμετάλλευσης 11 ου Παραγωγού Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης 11 ου Παραγωγού Πίνακας Ακαθάριστο κέρδος της εκμετάλλευσης ανά κλάδο παραγωγής 11 ου Παραγωγού Πίνακας Σχέδιο Παραγωγής 12 ου Παραγωγού

17 Πίνακας Κεφαλαιακή διάρθρωση της θερμοκηπιακής μονάδας 12 ου Παραγωγού Πίνακας Παραγωγικές δαπάνες κατά φορείς για το σύνολο της εκμετάλλευσης 12 ου Παραγωγού Πίνακας Σταθερές και μεταβλητές (χρηματικές και μη χρηματικές) δαπάνες για το σύνολο της εκμετάλλευσης 12 ου Παραγωγού Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης 12 ου Παραγωγού Πίνακας Ακαθάριστο κέρδος της εκμετάλλευσης ανά κλάδο παραγωγής 12 ου Παραγωγού Πίνακας Σχέδιο Παραγωγής 13 ου Παραγωγού Πίνακας Κεφαλαιακή διάρθρωση της θερμοκηπιακής μονάδας 13 ου Παραγωγού Πίνακας Παραγωγικές δαπάνες κατά φορείς για το σύνολο της εκμετάλλευσης 13 ου Παραγωγού Πίνακας Σταθερές και μεταβλητές (χρηματικές και μη χρηματικές) δαπάνες για το σύνολο της εκμετάλλευσης 13 ου Παραγωγού Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης 13 ου Παραγωγού Πίνακας Ακαθάριστο κέρδος της εκμετάλλευσης ανά κλάδο παραγωγής 13 ου Παραγωγού Πίνακας Σχέδιο Παραγωγής 14 ου Παραγωγού Πίνακας Κεφαλαιακή διάρθρωση της θερμοκηπιακής μονάδας 14 ου Παραγωγού Πίνακας Παραγωγικές δαπάνες κατά φορείς για το σύνολο της εκμετάλλευσης 14 ου Παραγωγού Πίνακας Σταθερές και μεταβλητές (χρηματικές και μη χρηματικές) δαπάνες για το σύνολο της εκμετάλλευσης 14 ου Παραγωγού Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης 14 ου Παραγωγού Πίνακας Ακαθάριστο κέρδος της εκμετάλλευσης ανά κλάδο παραγωγής 14 ου Παραγωγού Πίνακας Σχέδιο Παραγωγής 15 ου Παραγωγού Πίνακας Κεφαλαιακή διάρθρωση της θερμοκηπιακής μονάδας 15 ου Παραγωγού Πίνακας Παραγωγικές δαπάνες κατά φορείς για το σύνολο της εκμετάλλευσης 15 ου Παραγωγού Πίνακας Σταθερές και μεταβλητές (χρηματικές και μη χρηματικές) δαπάνες για το σύνολο της εκμετάλλευσης 15 ου Παραγωγού Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης 15 ου Παραγωγού Πίνακας Ακαθάριστο κέρδος της εκμετάλλευσης ανά κλάδο παραγωγής 15 ου Παραγωγού Πίνακας Σχέδιο Παραγωγής 16 ου Παραγωγού Πίνακας Κεφαλαιακή διάρθρωση της θερμοκηπιακής μονάδας 16 ου Παραγωγού Πίνακας Παραγωγικές δαπάνες κατά φορείς για το σύνολο της εκμετάλλευσης 16 ου Παραγωγού Πίνακας Σταθερές και μεταβλητές (χρηματικές και μη χρηματικές) δαπάνες για το σύνολο της εκμετάλλευσης 16 ου Παραγωγού Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης 16 ου Παραγωγού Πίνακας Ακαθάριστο κέρδος της εκμετάλλευσης ανά κλάδο παραγωγής 16 ου Παραγωγού Πίνακας Σχέδιο Παραγωγής 17 ου Παραγωγού Πίνακας Κεφαλαιακή διάρθρωση της θερμοκηπιακής μονάδας 17 ου Παραγωγού Πίνακας Παραγωγικές δαπάνες κατά φορείς για το σύνολο της εκμετάλλευσης 17 ου Παραγωγού Πίνακας Σταθερές και μεταβλητές (χρηματικές και μη χρηματικές) δαπάνες για το σύνολο της εκμετάλλευσης 17 ου Παραγωγού Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης 17 ου Παραγωγού Πίνακας Ακαθάριστο κέρδος της εκμετάλλευσης ανά κλάδο παραγωγής 17 ου Παραγωγού

18 Πίνακας Σχέδιο Παραγωγής 18 ου Παραγωγού Πίνακας Κεφαλαιακή διάρθρωση της θερμοκηπιακής μονάδας 18 ου Παραγωγού Πίνακας Παραγωγικές δαπάνες κατά φορείς για το σύνολο της εκμετάλλευσης 18 ου Παραγωγού Πίνακας Σταθερές και μεταβλητές (χρηματικές και μη χρηματικές) δαπάνες για το σύνολο της εκμετάλλευσης 18 ου Παραγωγού Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης 18 ου Παραγωγού Πίνακας Ακαθάριστο κέρδος της εκμετάλλευσης ανά κλάδο παραγωγής 18 ου Παραγωγού Πίνακας Σχέδιο Παραγωγής 19 ου Παραγωγού Πίνακας Κεφαλαιακή διάρθρωση της θερμοκηπιακής μονάδας 19 ου Παραγωγού Πίνακας Παραγωγικές δαπάνες κατά φορείς για το σύνολο της εκμετάλλευσης 19 ου Παραγωγού Πίνακας Σταθερές και μεταβλητές (χρηματικές και μη χρηματικές) δαπάνες για το σύνολο της εκμετάλλευσης 19 ου Παραγωγού Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης 19 ου Παραγωγού Πίνακας Ακαθάριστο κέρδος της εκμετάλλευσης ανά κλάδο παραγωγής 19 ου Παραγωγού Πίνακας Σχέδιο Παραγωγής 20 ου Παραγωγού Πίνακας Κεφαλαιακή διάρθρωση της θερμοκηπιακής μονάδας 20 ου Παραγωγού Πίνακας Παραγωγικές δαπάνες κατά φορείς για το σύνολο της εκμετάλλευσης 20 ου Παραγωγού Πίνακας Σταθερές και μεταβλητές (χρηματικές και μη χρηματικές) δαπάνες για το σύνολο της εκμετάλλευσης 20 ου Παραγωγού Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης 20 ου Παραγωγού Πίνακας Ακαθάριστο κέρδος της εκμετάλλευσης ανά κλάδο παραγωγής 20 ου Παραγωγού Πίνακας Σχέδιο Παραγωγής 21 ου Παραγωγού Πίνακας Κεφαλαιακή διάρθρωση της θερμοκηπιακής μονάδας 21 ου Παραγωγού Πίνακας Παραγωγικές δαπάνες κατά φορείς για το σύνολο της εκμετάλλευσης 21 ου Παραγωγού Πίνακας Σταθερές και μεταβλητές (χρηματικές και μη χρηματικές) δαπάνες για το σύνολο της εκμετάλλευσης 21 ου Παραγωγού Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης 21 ου Παραγωγού Πίνακας Ακαθάριστο κέρδος της εκμετάλλευσης ανά κλάδο παραγωγής 21 ου Παραγωγού Πίνακας Σχέδιο Παραγωγής 22 ου Παραγωγού Πίνακας Κεφαλαιακή διάρθρωση της θερμοκηπιακής μονάδας 22 ου Παραγωγού Πίνακας Παραγωγικές δαπάνες κατά φορείς για το σύνολο της εκμετάλλευσης 22 ου Παραγωγού Πίνακας Σταθερές και μεταβλητές (χρηματικές και μη χρηματικές) δαπάνες για το σύνολο της εκμετάλλευσης 22 ου Παραγωγού Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης 22 ου Παραγωγού Πίνακας Ακαθάριστο κέρδος της εκμετάλλευσης ανά κλάδο παραγωγής 22 ου Παραγωγού Πίνακας 8.1. Κατανομή συχνοτήτων της τεχνικής αποτελεσματικότητας και αποτελεσματικότητας κλίμακας των DEA μοντέλων Πίνακας 8.2. Σύγκριση της μέσης υφιστάμενης εκμετάλλευσης ως προς το έδαφος, την εργασία, το κεφάλαιο και την επιτυγχανόμενη ακαθάριστη πρόσοδο με εκείνη που προκύπτει σύμφωνα με τα δυο υποδείγματα εάν λειτουργούσαν αποτελεσματικά Πίνακας 8.3. Σύγκριση της συμβατικής μεθόδου παραγωγής με την ολοκληρωμένη ως προς το έδαφος, την εργασία, το κεφάλαιο, την ακαθάριστη πρόσοδο και την τεχνική 18

19 αποτελεσματικότητα μετά την εφαρμογή των δυο υποδειγμάτων VRS DEA και CRS DEA Πίνακας Είδος σκελετού θερμοκηπίου και συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο για το σύνολο των παραγωγών Πίνακας Κεφαλαιακή διάρθρωση της μονάδας για το σύνολο των παραγωγών Πίνακας Σταθερές και μεταβλητές (χρηματικές και μη χρηματικές) δαπάνες για το σύνολο των παραγωγών Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης για το σύνολο των παραγωγών Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης για το σύνολο των παραγωγών της συμβατικής μεθόδου παραγωγής Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης για το σύνολο των παραγωγών της ολοκληρωμένης μεθόδου παραγωγής Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης της βιολογικής μεθόδου παραγωγής Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα ανά κλάδο παραγωγής για το σύνολο των παραγωγών με βάση την περίοδο καλλιέργειας Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα μέσης εκμετάλλευσης ανά κλάδο παραγωγής για τη συμβατική μέθοδο παραγωγής με βάση την περίοδο καλλιέργειας Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα μέσης εκμετάλλευσης ανά κλάδο παραγωγής για την ολοκληρωμένη μέθοδο παραγωγής με βάση την περίοδο καλλιέργειας Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα ανά κλάδο παραγωγής για τη βιολογική μέθοδο παραγωγής με βάση την περίοδο καλλιέργειας Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα ανά κλάδο παραγωγής για το σύνολο των παραγωγών Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα μέσης εκμετάλλευσης ανά κλάδο παραγωγής για το σύνολο των παραγωγών της συμβατικής μεθόδου παραγωγής Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα μέσης εκμετάλλευσης ανά κλάδο παραγωγής για το σύνολο των παραγωγών της ολοκληρωμένης μεθόδου παραγωγής Πίνακας Οικονομικά αποτελέσματα ανά κλάδο παραγωγής για τη βιολογική μέθοδο παραγωγής Πίνακας Τόπος διάθεσης των παραγόμενων γεωργικών προϊόντων για το σύνολο των παραγωγών Πίνακας Σύγκριση των υφιστάμενων εκμεταλλεύσεων ως προς την τεχνική αποτελεσματικότητα, έδαφος, την εργασία, το κεφάλαιο, την επιτυγχανόμενη ακαθάριστη πρόσοδο και την αποδοτικότητα κλίμακας με εκείνη που προκύπτει σύμφωνα με τα δυο υποδείγματα VRS DEA και CRS DEA εάν λειτουργούσαν αποτελεσματικά

20 Ευρετήριο Εικόνων Εικόνα 5.1. Απεικόνιση των θερμοκηπιακών μονάδων στην περιοχή των Βασιλικών 49 Εικόνα 5.2. Απεικόνιση των θερμοκηπιακών μονάδων στην περιοχή Αγγελοχωρίου 50 Εικόνα 5.3. Απεικόνιση των θερμοκηπιακών μονάδων στην περιοχή της Ιωνίας 50 Ευρετήριο Σχημάτων Σχήμα 4.1. Έκταση θερμοκηπίων με λαχανικά στην Ελλάδα (2006) κατανεμημένη σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές (Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία) Σχήμα 4.2. Ποσοστιαία έκταση θερμοκηπίων με λαχανικά των Νομών της Κεντρικής Μακεδονίας κατά την απογραφή του 2000 (Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία) Σχήμα 7.1. Μέθοδος παραγωγής που υιοθετήθηκε από τους παραγωγούς (Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας 2008) Σχήμα 7.2. Χρησιμοποίηση συστημάτων θέρμανσης από τους παραγωγούς (Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας 2008) Σχήμα 8.1. Τεχνική αποτελεσματικότητα για το σύνολο των παραγωγών με εφαρμογή του VRS DEA μοντέλου Σχήμα 8.2. Τεχνική αποτελεσματικότητα για το σύνολο των παραγωγών με εφαρμογή του CRS DEA μοντέλου

21 Κεφάλαιο 1 ο. Εισαγωγή 21

22 22

23 1. Εισαγωγή Η τελευταία εικοσαετία χαρακτηρίζεται από ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας που προσφέρει όλο και πιο σύγχρονο και αυτοματοποιημένο μηχανικό εξοπλισμό επιτρέποντας εξοικονόμηση χρόνου των εργασιών στους ανθρώπους. Παράλληλα, παρατηρείται μια ολοένα και διογκούμενη παγκοσμιοποίηση που επιτρέπει την ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ των κρατών. Στη γεωργία και τα δυο αυτά χαρακτηριστικά διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή της. Η τεχνολογική ανάπτυξη εξασφάλισε μηχανήματα, τα οποία αντικατέστησαν τα εργατικά χέρια, με αποτέλεσμα η εργασία να γίνεται σε λιγότερο χρόνο και συνήθως με χαμηλότερο κόστος. Ειδικότερα όσον αφορά τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, μπορούν να θεωρηθούν ως η πιο εντατική και σύνθετης μορφής παραγωγική διαδικασία και πολλές φορές αναφέρονται ως η βιομηχανία των θερμοκηπίων για να τονιστεί ο ρόλος της τεχνολογίας στην όλη διαδικασία (Bakker και Challa, 1995). Από την άλλη πλευρά, η παγκοσμιοποίηση με την ουσιαστική κατάργηση των συνόρων επέτρεψε την εύκολη είσοδο και έξοδο από τη χώρα αγροτικών προϊόντων ενισχύοντας τον ανταγωνισμό. Επιπλέον, γνωρίσματα όπως ο έλεγχος των κλιματικών συνθηκών του περιβάλλοντος, καθώς δεν είναι σταθερές αλλά και οι μεταβολές των τιμών των εισροών και εκροών απαιτούν τη λήψη αποφάσεων από μέρους του παραγωγού στο σωστό χρόνο. Σε ένα τόσο σύνθετο περιβάλλον η διαχειριστική ικανότητα ίσως είναι εκείνη που καθορίζει την επιτυχία ή αποτυχία της γεωργικής επιχείρησης. Κάθε παραγωγός ακούσια ή εκούσια διαδραματίζει το ρόλο του manager. Ωστόσο, στη διεθνή βιβλιογραφία οι αναφορές στο management στον αγροτικό τομέα είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Το συγκεκριμένο αντικείμενο συνήθως αποτελεί πεδίο έρευνας σε επιχειρήσεις του ευρύτερου ιδιωτικού τομέα και όχι της γεωργίας. Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή γίνεται μια προσπάθεια απεικόνισης της διαχειριστικής ικανότητας των παραγωγών λαχανικών υπό κάλυψη καθώς και των αποτελεσμάτων που απορρέουν από αυτήν. 23

24 24

25 Κεφάλαιο 2 ο. Αντικείμενο και δομή της εργασίας 25

26 26

27 2. Αντικείμενο και δομή της εργασίας Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια εφαρμογής των αρχών του management στα λαχανικά υπό κάλυψη. Μετά τη γενική εισαγωγή, που προηγήθηκε, στο κεφάλαιο αυτό (Κεφάλαιο 2) γίνεται αναφορά στη δομή της εργασίας. Στη συνέχεια (Κεφάλαιο 3) γίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την ύπαρξη διεθνών συγγραμμάτων που αφορούν το ρόλο και τη σημασία του management στη γεωργία όσον αφορά τον αγρότη-manager αλλά και την διαχείριση του κλίματος του θερμοκηπίου και επίσης εργασίες που πραγματεύονται την εξαγωγή οικονομικών αποτελεσμάτων στην καλλιέργεια κηπευτικών σε θερμοκήπιο. Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται εκτενής αναφορά στην παρουσία των θερμοκηπίων στην Ελλάδα, στα είδη των θερμοκηπίων που συναντώνται αλλά και στις μεθόδους παραγωγής που εφαρμόζονται στην καλλιέργεια λαχανικών υπό κάλυψη. Στο Κεφάλαιο 5 ακολουθεί μια αναφορά στην περιοχή έρευνας. Συγκεντρώνονται δεδομένα όπως οι κλιματικές συνθήκες της περιοχής έρευνας και η διασπορά των θερμοκηπίων στην ίδια έκταση. Επιπλέον, παραθέτονται στοιχεία σχετικά με την παραγωγική διαδικασία των καλλιεργειών θερμοκηπίου της υπό έρευνα περιοχής καθώς και λεπτομέρειες που αφορούν τον τρόπο δειγματοληψίας. Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η μεθοδολογία έρευνας που ακολουθήθηκε. Συγκεντρώνονται στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες έρευνας, την ποιοτική και ποσοτική έρευνα που εφαρμόστηκε όπως και τη λογιστική παρακολούθηση και περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων. Στο Κεφάλαιο 7 γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις των παραγωγών, σύμφωνα με το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων αλλά και τη λογιστική παρακολούθηση. Συγκεκριμένα γίνεται εκτενής αναφορά με ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και αφορούν το προφίλ των παραγωγών. Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθεται επίσης και η περιγραφική ανάλυση των εκμεταλλεύσεων περιλαμβάνοντας το σύνολο των οικονομικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν μέσα από τη συμπλήρωση των πινάκων της λογιστικής παρακολούθησης. 27

28 Στο Κεφάλαιο 8 αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (DEA) καθώς και τα αποτελέσματα της εφαρμογής της στις εκμεταλλεύσεις των παραγωγών του δείγματος. Επιπλέον, πραγματοποιούνται συγκρίσεις μεταξύ των παραγωγών με βάση την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της θερμοκηπιακής μονάδας. Ακολουθεί η ανάλυση του Management στο Κεφάλαιο 9. Αναφέρεται το θεωρητικό υπόβαθρο της διαχειριστικής ικανότητας γενικότερα αλλά και ειδικότερα στον αγροτικό χώρο. Παρατίθεται το σύνολο των αρχών που το διέπουν καθώς και μια αναφορά στον Κίνδυνο και την Αβεβαιότητα. Τέλος, γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης της εφαρμογής των αρχών του management στην εκμετάλλευση για κάθε παραγωγό χωριστά. Στο Κεφάλαιο 10 συγκεντρώνονται τα συμπεράσματα των αναλύσεων που προηγήθηκαν. Παρουσιάζεται η ύπαρξη ή όχι συσχέτισης των αποτελεσμάτων που απορρέουν από την περιγραφική ανάλυση με εκείνα της DEA σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά των παραγωγών-manager. Στο Κεφάλαιο 11 παρουσιάζεται το σύνολο της βιβλιογραφίας που αναφέρθηκε στην εργασία. Τέλος, το Κεφάλαιο 12 αποτελούν τρία Παραρτήματα στα οποία συγκεντρώνονται το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε, οι παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομικότητα της καλλιέργειας λαχανικών υπό κάλυψη καθώς και πίνακες με οικονομικά αποτελέσματα για το σύνολο των παραγωγών του δείγματος. 28

Μάθημα : Τεχνολογία. ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Του μαθητή: Ζέκα Μιλτιάδη ΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

Μάθημα : Τεχνολογία. ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Του μαθητή: Ζέκα Μιλτιάδη ΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολικό Έτος : 2013-2014 ΤΑΞΗ Α ΤΜΗΜΑ Α 2 Μάθημα : Τεχνολογία ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Του μαθητή: Ζέκα Μιλτιάδη ΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ Επιβλέπων Καθηγητής : Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια Μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΟΥΓΛΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΟΥΓΛΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΒΑ - TQM

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΒΑ - TQM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΒΑ - TQM ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ» ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΥΜΑΧΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου, M.Sc. Αγροτικής Οικονομίας ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΜΟΝΟ-ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας αξιολόγησης τραπεζικών επενδύσεων στον τομέα των Α.Π.Ε με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση Τελική Έκθεση Μάρτιος 2011 Τελική Έκθεση 1 Στην Ερευνητική Ομάδα του Έργου και στη σύνταξη αυτής της Έκθεσης συμμετείχαν οι: Δημήτριος Λάλας, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 AGROPOLE ΕΠΕ ΜΑΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Επικ. Καθ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΙΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική διαχείριση στον οικιακό τομέα με χρήση τεχνολογιών Internet

Περιβαλλοντική διαχείριση στον οικιακό τομέα με χρήση τεχνολογιών Internet Περιβαλλοντική διαχείριση στον οικιακό τομέα με χρήση τεχνολογιών Internet Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος στο ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΨΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΥΣΗΣ Σταυρακάκη Γ. Αικατερίνη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές να αγοράσουν βιολογικά προϊόντα : Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

«LOGISTICS ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ SUPER MARKET ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«LOGISTICS ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ SUPER MARKET ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ «LOGISTICS ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ SUPER MARKET ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Χαρίλαος Βασιλάκος,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣ)» ΜΕΜΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μ.Β.Α. ΕΧΕCUTIVE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα