Ανακοίνωση µελών των Συµβουλίων των ΑΕΙ µετά τη συνάντηση της 24/5/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανακοίνωση µελών των Συµβουλίων των ΑΕΙ µετά τη συνάντηση της 24/5/2015"

Transcript

1 Ανακοίνωση µελών των Συµβουλίων των ΑΕΙ µετά τη συνάντηση της 24/5/2015 Με το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που σχεδιάζεται να κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση, είναι φανερό ότι επιχειρείται η τελική και πλήρης ανατροπή του θεσµικού πλαισίου του Ν.4009/2011, ο οποίος, παρ όλες τις παρεµβάσεις και αλλοιώσεις που υπέστη την τελευταία τριετία, απετέλεσε ένα νοµικό πλαίσιο µε σαφή προσανατολισµό και όραµα για το Ελληνικό ηµόσιο Πανεπιστήµιο, προσανατολισµό απαραίτητο την εποχή που διανύουµε. Για ένα Πανεπιστήµιο που χαράσσει την αναπτυξιακή του στρατηγική µε γνώµονα την εξωστρέφεια, την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την αριστεία, εµπεδώνοντας ταυτόχρονα τις αρχές της αυτοτέλειας και του αυτοδιοίκητου. Τα εσωτερικά και ιδίως τα εξωτερικά µέλη των Συµβουλίων στηρίξαµε την προσπάθεια αυτή, όχι µόνο χωρίς κανένα προσωπικό όφελος αλλά συχνά µε κόστος, από ειλικρινή διάθεση να συµβάλουµε, στην υλοποίηση ενός δύσκολου εγχειρήµατος: του εκσυγχρονισµού του Ελληνικού ηµόσιου Πανεπιστηµίου προωθώντας τις µεταρρυθµίσεις που απαιτούν οι καιροί και η ελληνική κοινωνία. Η εύκολη - και ανθρώπινη - αντίδραση στους απαξιωτικούς χαρακτηρισµούς και στην παντελή στρέβλωση της πραγµατικότητας σχετικά µε τα Συµβούλια και το θεσµικό τους ρόλο, που περίσσεψαν τις τελευταίες εβδοµάδες, θα ήταν η παραίτησή µας. Ωστόσο, σε όλα τα ΣΙ πρυτάνευσαν ο σεβασµός προς το θεσµό, η σταθερή προσήλωσή µας στην τήρηση του νόµου ο οποίος είναι ακόµη σε ισχύ, η αποφυγή δηµιουργίας προβληµάτων στη λειτουργία των Πανεπιστηµίων (π.χ. µη έγκριση προϋπολογισµών από τα Συµβούλια) και η συναίσθηση του καθήκοντος απέναντι στους συναδέλφους που µας εξέλεξαν. Ο πρωτόγνωρος στην Ελλάδα, αλλά ευρέως διαδεδοµένος σε όλο τον κόσµο θεσµός των ΣΙ, σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την αυτοδιοίκηση των Πανεπιστηµίων µεταφέροντας αρµοδιότητες του Υπουργού Παιδείας σε ένα ανεξάρτητο, δευτεροβάθµιο, εποπτικό και ελεγκτικό όργανο εντός του Πανεπιστηµίου, εκλεγµένο άµεσα ή έµµεσα από το ακαδηµαϊκό προσωπικό. Στα δύο χρόνια λειτουργίας τους τα Συµβούλια, αντιµετώπισαν την αµφισβήτηση και υπονόµευση του έργου τους από συγκεκριµένες µειοψηφικές οµάδες, την έλλειψη συνεργασίας µε τις Πρυτανικές αρχές σε ορισµένα Πανεπιστήµια, αλλά και την ελλιπή στήριξη του θεσµού από την πλευρά της Πολιτείας. Παρά τις δυσκολίες αυτές εργάστηκαν µε αφοσίωση και αναδείχθηκαν σε πόλο αναφοράς εντός της ακαδηµαϊκής κοινότητας διότι υποστήριξαν τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, την αριστεία, τον εξορθολογισµό, την ίση µεταχείριση, την εξωστρέφεια και τον σεβασµό της λογικής ενώ στάθηκαν απέναντι στην υποτίµηση του ακαδηµαϊκού έργου, στην πελατειακή µεταχείριση και σε φαινόµενα βίας και παρακµής. Εκτός από τον εποπτικό και ελεγκτικό τους ρόλο, τα ΣΙ ενθάρρυναν τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής σε συνεργασία µε τους Πρυτάνεις και τη Σύγκλητο, τον προγραµµατικό σχεδιασµό και την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών χρηµατοδότησης, τη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης, την υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας και το άνοιγµα των Πανεπιστηµίων στην Ελληνική κοινωνία. υστυχώς, οι επερχόµενες αλλαγές επιβάλλουν µε αυταρχικό τρόπο, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, χωρίς αξιολόγηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου και αποτίµηση του έργου των Συµβουλίων και χωρίς διάλογο, µία νέα πραγµατικότητα που µας επιστρέφει στο µακρινό παρελθόν και µας αποµακρύνει από όσα συµβαίνουν στον διεθνή χώρο (βλ. τους κινδύνους από την κατάργηση των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων απαραίτητων για τα προγράµµατα Erasmus και τη διεθνή αναγνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων). Επανέρχονται δοµές λειτουργίας που γνωρίζουµε καλά ότι οδηγούν στη συναλλαγή, τις πελατειακές σχέσεις και τον κοµµατικό εναγκαλισµό, ότι αποτρέπουν ικανά στελέχη να ασχοληθούν µε τη διοίκηση, αναδεικνύουν την ήσσονα προσπάθεια, εντείνουν την εσωστρέφεια και πλήττουν - αν δεν την οδηγούν σε κωµατώδη κατάσταση - την εκπαιδευτική και ερευνητική αριστεία. Είναι εξόχως απογοητευτικό µάλιστα το γεγονός, ότι εν ονόµατι µιας αδικαιολόγητα κατεπείγουσας διαδικασίας αγνοούνται αντίθετες φωνές από τον πνευµατικό κόσµο της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι πρόσφατες θέσεις-αποφάσεις της ΠΟΣ ΕΠ, η βούληση της ακαδηµαϊκής κοινότητας να υποστηρίξει µεταρρυθµιστικές αλλαγές ενώ παρακάµπτονται οι αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας που έκρινε οριστικά ότι ο ισχύων νόµος είναι σύµφωνος µε το Σύνταγµα και η ηλεκτρονική ψηφοφορία απολύτως νόµιµη και ασφαλής. Ως ακαδηµαϊκοί δάσκαλοι και πολίτες εκφράζουµε την έντονη απογοήτευση και ανησυχία µας για όσα δροµολογούνται. Οφείλουµε να ενηµερώσουµε την ελληνική κοινωνία ότι ο βασικός κορµός των επιχειρούµενων αλλαγών δεν σηµατοδοτεί πρόοδο και ανάπτυξη. Αντίθετα, συνιστά οπισθοδρόµηση που οδηγεί στην απαξίωση και αποµόνωση των ελληνικών πανεπιστηµίων από το ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι µε ορατό τον κίνδυνο της υπονόµευσης των λιγοστών ελπίδων που υπάρχουν για την ανάκαµψη αυτής της χώρας µε µοχλό την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτοµία. Παρότι η κυβέρνηση, αίροντας την εµπιστοσύνη της προς τα Συµβούλια, έθεσε επί τέσσερις µήνες τα ιδρύµατα σε οµηρία ακυρώνοντας µε τις ενέργειές της έργο που θα µπορούσε να έχει επιτευχθεί, τα Συµβούλια θα συνεχίσουν να επιτελούν το καθήκον τους και να λειτουργούν στα Ιδρύµατά τους µέχρι να λάβει η ίδια η πολιτική ηγεσία την ευθύνη της κατάργησής τους. Πιστεύουµε ότι παρά τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, εντός των οποίων εργάστηκαν και εργάζονται τα µέλη των Συµβουλίων, άφησαν και αφήνουν στο Ελληνικό Πανεπιστήµιο παρακαταθήκη πράξεις, ιδέες και προτάσεις που µπορούν να συµβάλουν στην ανάπτυξη και την πρόοδο προς όφελος των φοιτητών και της Ελληνικής κοινωνίας.

2 OI ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΑΡΓΥΡΟΣ Καθηγητής Πανεπιστήµιο Μονπελιέ Γαλλία, Πρόεδρος ΣΙ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Οµότιµος Καθηγητής π. Αντιπρύτανης Πανεπιστηµίου Πειραιώς & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Διευθυντής Ολικής Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, Friesland Campina Hellas Α.Ε. & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Καθηγητής & Aναπληρωτής Πρόεδρος ΣΙ Ε.Μ.Π. ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ-ΤΣΑΚΩΝΑΣ Καθηγητής Πανεπιστηµίου Harvard & College de France & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Κρήτης ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥ ΟΒΙΚΟΣ ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ MICHAEL BURMESTER ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΒΡΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΡΗΣ ΡΟ ΙΟΣ ΓΑΜΒΡΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Καθηγητής Ecole Polytechnique - Γαλλία & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Ε.Μ.Π. Καθηγητής & Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΙ Α.Σ.Κ.Τ. Καθηγητής & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Καθηγητής London School of Economics, U.K. & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Ο.Π.Α. Καθηγητής & Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΙ Πανεπιστήµιο Πειραιά Οµότιµος Καθηγητής Ε.Μ.Π. & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Πολυτεχνείο Κρήτης Επίτιµος Σύµβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου & Εξωτερικό µέλος ΣΙ - Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Καθηγητής Florida State University Η.Π.Α. & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστηµίου Αιγαίου Καθηγητής, Boston University Η.Π.Α. & Πρόεδρος ΣΙ Πανεπιστήµιο Πατρών Καθηγητής & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Πρόεδρος Επιστηµονικής Επιτροπής του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Καθηγητής & Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΙ Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ιευθυντής Ερευνών, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ Αν. Καθηγητής & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Καθηγητής University of Minnesota, Minneapolis Η.Π.Α. & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Πατρών ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΑ ΝΗ ΓΚΑΡΤΖΙΟΥ-ΤΑΤΤΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΩΓΟΣ Καθηγητής University of Leipzing Γερµανία & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Πατρών Καθηγήτρια & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Καθηγητής Αµερικάνικος Πανεπιστήµιο Καϊρου & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Κρήτης Καθηγητής Princeton University & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Παντείου Πανεπιστηµίου Πρόεδρος Φιλαρµονικής Εταιρείας Κέρκυρας & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Καθηγητής & Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΙ Πανεπιστήµιο Πατρών

3 ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΖΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΑΣΣΗΣ-ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ JACK DAVIS ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε ΟΥΣΗΣ HARRIS DELLAS Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας & Πρόεδρος ΣΙ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Οµότιµος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Α.Σ.Κ.Τ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Cincinnati Η.Π.Α. & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Ε.Κ.Π.Α. Αν. Καθηγητής & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθηνών Καθηγητής University of Bern Ελβετία & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Ο.Π.Α. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΕΛΛΑΔΕΤΣΙΜΑΣ Καθηγητής & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθηνών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΟΥΚΑΣ Senior Researcher, The Wellcome Trust Sanger Institute & Εξωτερικό μέλος ΣΙ Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθηνών ΑΝΑΗ ΙΑΚΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΟΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΚΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΣ ΕΥΡΥΠΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΛΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΜΠΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΡΟΣ Καθηγήτρια & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Ε.Μ.Π. Αν. Καθηγητής & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αν. ιευθύνων Σύµβουλος της Genesis Pharma & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Ο.Π.Α. Καθηγητής University of Maryland Η.Π.Α. & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Ε.Μ.Π. Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Πατρών & Πρόεδρος ΣΙ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Καθηγητής & Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΙ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Καθηγητής & Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΙ Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Ecole Normale Superieure Παρίσι & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Κρήτης ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ Καθηγητής & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Πειραιά ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ Καθηγητής University of Aberdeen Scotland, U.K. & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΩΜΑ ΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙ ΗΣ ΟΜΝΑ ΚΑΚΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Οµότιµος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. & Πρόεδρος ΣΙ Πανεπιστήµιο Αιγαίου Καθηγητής & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Α.Σ.Κ.Τ. Καθηγήτρια & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Καθηγήτρια University of Illinois at Chicago Illinois, Η.Π.Α. & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΟΥ ΙΩ ΚΕΝΤΡΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΙΝΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΙΡΑΝΤΑ ΚΛΑ Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγήτρια & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Καθηγήτρια & Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΙ Πανεπιστήµιο Κρήτης Αν. Καθηγήτρια & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Ε.Κ.Π.Α. Αν. Καθηγήτρια & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Καθηγητής & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Ιόνιο Πανεπιστήµιο

4 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΠΙ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΕΑΤΣΑΣ Καθηγητής & Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΙ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος DANAOS SHIPPING CO LTD & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Αιγαίου Καθηγητής & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Ε.Κ.Π.Α. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΕΝ ΚΡΟΓΚΦΕΛΤ Καθηγήτρια Technical University of Denmark Copenhagen & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΛΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΚΑΤΙΑ ΛΑΖΑΡΙ Η ΜΑΡΙΑ ΛΕΚΑΚΟΥ Καθηγητής & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Κρήτης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Σικάγο Η.Π.Α. & Πρόεδρος ΣΙ Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Καθηγήτρια & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθηνών Αν. Καθηγήτρια & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΕΚΚΑΣ Καθηγητής, Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Αιγαίου & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ΤΡΙΦΩΝ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΛΙΤΗ Director of Technology and Co-founder, Enpirion Inc., N. Jersey Η.Π.Α. & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Αν. Καθηγήτρια & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Α.Σ.Κ.Τ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΥΦΑΚΗΣ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος «Χηµικά ΑΒΕΕ» & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Μακεδονίας KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΙΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΦΙΛΗΜΩΝ ΜΑΝΤΙΜΑΡΟΥ ΗΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΕΛΕΝΗ ΜΗΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΧΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΧΡΟΝΗΣ ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ Καθηγητής & Εσωτερικό µέλος ΣΙ ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αν. Καθηγητής & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Αιγαίου Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α., Εσωτερικό µέλος ΣΙ Ε.Κ.Π.Α. Αν. Καθηγήτρια & Εσωτερικό µέλος ΣΙ - Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αν. Καθηγήτρια & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Αιγαίου Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Brown Η.Π.Α., Οµότιµος Καθηγητής Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Φλωρεντία & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Κρήτης Καθηγητής Brunel University London, U.K. & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Οµότιµος Καθηγητής Ohio State University Η.Π.Α. & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Α.Π.Θ. Οµότιµος Καθηγητής και τ. Πρύτανης Α.Σ.Κ.Τ. & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΘΟ ΙΟΣ Πρώην Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Accenture Hellas & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Ο.Π.Α. ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΝΤΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΥΡΙ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΝΕΧΑΜΑΣ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪ Η Καθηγητής Πανεπιστηµίου Μ.Ι.Τ. Η.Π.Α. & Πρόεδρος ΣΙ Ε.Κ.Π.Α. Καθηγητής & Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΙ Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Καθηγητής & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Α.Σ.Κ.Τ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Princeton Η.Π.Α. & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Ε.Κ.Π.Α. Καθηγήτρια & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθηνών

5 ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΕΝΤΕΟ ΟΝΤΟΝΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Καθηγητής & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Καθηγητής Μ.Ι.Τ. Η.Π.Α. & Πρόεδρος ΣΙ Ο.Π.Α. Επί τιµή Πρόεδρος του Συµβουλίου Επικρατείας & Πρόεδρος ΣΙ ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Καθηγητής Imperial College London, U.K. & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Καθηγητής & Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΙ Ε.Κ.Π.Α. ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Καθηγητής Πανεπιστήµιο Tennessee Memphis Η.Π.Α. & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΣΧΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΝΙΟΒΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΥΛΙ ΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΖΑΡΟΣ Καθηγητής & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Πρώην ιευθύνων Σύµβουλος L Oreal Hellas & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Ο.Π.Α. Οµότιµος Καθηγητής Dortmund Universität & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Α.Π.Θ. Καθηγήτρια & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Α.Π.Θ. Πρόεδρος του Σ του Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης - & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ Καθηγητής Concordia University Montreal, Καναδάς & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΖΩΪ ΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΑΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΧΙΝΙ ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙ ΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΟΥΤΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ ΦΩΤΙΟΣ ΣΙΩΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΣΟΥΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΕΣ Αν. Καθηγητής & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Καθηγήτρια & Εσωτερικό μέλος ΣΙ Πανεπιστήμιο Πατρών Πολιτικός Μηχανικός Ε..Ε. & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Αν. Καθηγητής & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αν. Καθηγητής & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Αιγαίου Καθηγητής Carnegie Mellon University Pitsburgh Pennsylvania, Η.Π.Α. & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οµότιµος Καθηγητής Α.Π.Θ. & N. York Η.Π.Α. & Πρόεδρος ΣΙ Πανεπιστήµιο Κρήτης Καθηγητής University of Calgary Καναδάς & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Ε.Μ.Π. Καθηγητής University οf Southern California Η.Π.Α. & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Α.Π.Θ. Καθηγήτρια & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Ε.Κ.Π.Α. Καθηγητής Colorado State University Η.Π.Α. & Εξωτερικό µέλος ΣΙ - Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Οµότιµος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. & Πρόεδρος ΣΙ Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Καθηγητής & Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΙ Α.Π.Θ. Αν. Καθηγητής & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Α.Σ.Κ.Τ.

6 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΦΗ ΤΣΑΚΑΛΙ ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ Καθηγητής University of Liverpool U.K. & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Αιγαίου Καθηγητής Μ.Ι.Τ. Η.Π.Α. & Πρόεδρος ΣΙ Ε.Μ.Π. Καθηγήτρια & Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΙ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Καθηγητής & Εσωτερικός µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Καθηγητής Πανεπιστηµίου Μ.Ι.Τ. Η.Π.Α. & Πρόεδρος ΣΙ Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθηνών ΙΟΝΥΣΗΣ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Γενεύης Ελβετία & Πρόεδρος ΣΙ Πολυτεχνείου Κρήτης ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΩΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΩΚΟΣ Καθηγητής Ecole Nationale Superieure d Architecture Γαλλία & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Ε.Μ.Π. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Harvard Η.Π.Α. & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Ε.Κ.Π.Α. ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΘΕΝΑΚΗΣ Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Βρέµης Γερµανία & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθηνών ΒΥΡΩΝ ΦΙ ΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΦΛΩΡΟΥ Αρχιµουσικός Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Evan Pugh Professor Pennsylvania State University College of Medicine, U.S.A. & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ROGER FRANK Καθηγητής Ecole Nationale des Ponts et Chaussees Γαλλία & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Ε.Μ.Π. RICHARD L. HUNTER ΚΙΜΩΝ ΧΑΤΖΗΜΠΙΡΟΣ ΠΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΟΛΥ ΕΥΚΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής University of Cambridge U.K. & Πρόεδρος ΣΙ Α.Π.Θ. Καθηγητής & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Καθηγητής & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Πολυτεχνείο Κρήτης ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Οµότιµος Καθηγητής University of Tennessee Η.Π.Α. & Εξωτερικό µέλος ΣΙ Α.Π.Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής & Εσωτερικό µέλος ΣΙ Ιόνιο Πανεπιστήµιο

Σκέψεις πανεπιστημιακών για το κείμενο διαβούλευσης του Υπουργείου Παιδείας

Σκέψεις πανεπιστημιακών για το κείμενο διαβούλευσης του Υπουργείου Παιδείας Σκέψεις πανεπιστημιακών για το κείμενο διαβούλευσης του Υπουργείου Παιδείας 25/11/2010 Πρόσφατα δόθηκαν στη δημοσιότητα θέσεις-προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας με στόχο την αναβάθμιση των Ελληνικών πανεπιστημίων.

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνεδρίαση ξεκίνησε στις 20 Μαΐου 2014 και ώρα 13.00 στην αίθουσα Α του ΚΗΔ.

Η Συνεδρίαση ξεκίνησε στις 20 Μαΐου 2014 και ώρα 13.00 στην αίθουσα Α του ΚΗΔ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΠΘ Η Συνεδρίαση ξεκίνησε στις 20 Μαΐου 2014 και ώρα 13.00 στην αίθουσα Α του ΚΗΔ. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν

Διαβάστε περισσότερα

Ρεαλισµός ή ψευδαισθήσεις;

Ρεαλισµός ή ψευδαισθήσεις; Σ Η Μ Ε I Ω Μ Α Τ Η Σ Ε Κ O Τ Ρ Ι Α Σ Ρεαλισµός ή ψευδαισθήσεις; Σ υµπληρώνεται σε λίγες εβδοµάδες ένας χρόνος από την υπογραφή του Μνηµονίου. Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του δεν δικαιώνουν τους συντάκτες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Oδηγός Σπουδών 2013-2014 του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συντάχθηκε τον Ιούνιο - Σεπτέμβριο του 2013.

Ο Oδηγός Σπουδών 2013-2014 του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συντάχθηκε τον Ιούνιο - Σεπτέμβριο του 2013. Ο Oδηγός Σπουδών 2013-2014 του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συντάχθηκε τον Ιούνιο - Σεπτέμβριο του 2013. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών Eπιτροπή Οδηγού Σπουδών: Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Οµάδα Εργασίας: (Ενηµερωτικό ελτίο 2243/14.4.2003) Νικόλαος Βλάχος ΜΗΜ - Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Μάρτιος 2015 Έκθεση Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το Συμβούλιο Ιδρύματος, κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας του κινήθηκε με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, την τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2012 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΜΣΤ. Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΜΣΤ. Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9077 2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ.. Κρεµαστινού, σελ. 9111 3. Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-YΠEYΘYNOΣ ΣYMΦΩNA ME TO NOMO Παναγιώτης Γεωργακόπουλος

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-YΠEYΘYNOΣ ΣYMΦΩNA ME TO NOMO Παναγιώτης Γεωργακόπουλος ΠEPIO IKO ΣYΛΛOΓOY APXITEKTONΩN IΠΛΩMATOYXΩN ANΩTATΩN ΣXOΛΩN ΠANEΛΛHNIAΣ ENΩΣHΣ APXITEKTONΩN Bρυσακίου 15 & Kλάδου, 105 55 Aθήνα τηλ.: 210 3215 146/fax: 210 3215 147 e-mail: sadas-pea@tee.gr www.sadas-pea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2011 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «Η Στρατηγική Διοίκησης Ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Γιώργος Παγουλάτος Επίκουρος Καθηγητής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ηµήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑ ΣΥΝΟ ΟΣ Β ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε στην Αίθουσα 150

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Π.Ο.Σ..Ε.Π.), µε έδρα στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΆΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΆΤΩΝ Γιώργος Παγουλάτος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας. Λόγια σοφών και του κόσµου για τη Γυναίκα Του Χρήστου εληµπούρα

Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας. Λόγια σοφών και του κόσµου για τη Γυναίκα Του Χρήστου εληµπούρα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΚΩ.: 1850 Web site: www.lamiakos-typos.gr e-mail: info@lamiakos-typos.gr ΤΥΠΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 - ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΕΤΟΣ 74ο - ΠΕΡΙΟ ΟΣ Β ΑΡ. Φ. 20565 ΤΗΛ.: 22310 51414-5 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 531 3 ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ H Ελληνική οικονοµία στην κόψη του ξυραφιού

Διαβάστε περισσότερα

Κολοσσιαίες άρθρα / επιστολές

Κολοσσιαίες άρθρα / επιστολές υθέτω δικαιώµατα ws διεθνή ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠAΘ Αριθµός Άδειας 4993 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EKΔOTΩN EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA ργώ Μ. ΠΙΤΣΙΛΙ ΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑ Α - e-mail: info@pitsilidis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΠΘ Η Συνεδρίαση ξεκίνησε την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014 και ώρα 13.00 στην αίθουσα Α του ΚΗΔ, συνεχίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Πρακτικά Συνεδρίου 19 20 Ιουνίου 2008 ΒΟΛΟΣ ISBN 978 960 407 198 2 Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου: Βασιλική Περάκη Παναγιώτης Μαντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικά Νέα. Εξαγγέλθηκε. Απλοποιείται η ίδρυση Α.Ε. Διεθνής οικονομική κρίση. www.viotiachamber.gr

Επιχειρηματικά Νέα. Εξαγγέλθηκε. Απλοποιείται η ίδρυση Α.Ε. Διεθνής οικονομική κρίση. www.viotiachamber.gr ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΑΡ. Α ΕΙΑΣ 1 Hellenic Post ΚΩ ΙΚΟΣ 6724 Επιχειρηματικά Νέα Απλοποιείται η ίδρυση Α.Ε. και ΕΠΕ μέσω των Επιμελητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

διεθνή επικαιρότητα νοσηλευτικές πράξεις, χή εξέλιξη και αναλευτών θέση τους σε σηµα-

διεθνή επικαιρότητα νοσηλευτικές πράξεις, χή εξέλιξη και αναλευτών θέση τους σε σηµα- υθέτω δικαιώµατα ws διεθνή ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠAΘ Αριθµός Άδειας 4993 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EKΔOTΩN EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA ργώ Μ. ΠΙΤΣΙΛΙ ΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑ Α - e-mail: info@pitsilidis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Χρηματοδότηση 20/9/2011

Εισαγωγή. Χρηματοδότηση 20/9/2011 Εισαγωγή Νόμος 4009: ομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Οι μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια ήταν αναγκαίες, κατά το Υπουργείο, διότι:

Διαβάστε περισσότερα

(Nobel Learning Communities Inc.), Edison Schools, Education Alternatives Inc.

(Nobel Learning Communities Inc.), Edison Schools, Education Alternatives Inc. Γιώργος Τσιάκαλος Για την εµπορευµατοποίηση της εκπαίδευσης και την αναθεώρηση του άρθρου 16 Ι Οι επιχειρούµενες αλλαγές στην εκπαίδευση είναι επιµέρους έκφανση της επιχειρούµενης νεοφιλελεύθερης συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους.

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες οφείλονται ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας

Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Συνοπτική έκθεση αποτελεσµάτων της Οµάδας Κοινωνικών Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας Μανώλης Κουτούζης,

Διαβάστε περισσότερα