Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/4/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Αμαλίας 12 ΤΚ: , Αθήνα Πληροφορίες: Ρ. Δελατόλα Ηλ. Δ/νση: Τηλ.: Fax: ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Επικύρωση αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων για το Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 7 της με αριθμ. 6209/ Απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Διαδικασία υλοποίησης ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού» 2. Την ν.710/1977 «Περί Ξεναγών» (ΦΕΚ 283/Α ), όπως ισχύει και ειδικότερα α) την παρ. 2 του άρθρου 14, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α ), β) την παρ. 3 του άρθρου 14, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α ) και γ) την παρ. 6 του άρθρου 14, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 της υποπαραγράφου Ε.15 του νόμου «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 3. Τις παρ. 2 και 6 του άρθρου 14 του ν. 710/1977 «Περί Ξεναγών» (ΦΕΚ 283/Α ), όπως τροποποιήθηκε με και την. 4. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α ), όπως ισχύει 5. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α ) 6. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» περί ίδρυσης Υπουργείου Τουρισμού (ΦΕΚ 85/Α ), όπως ισχύει 7. Την με αριθμ / Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 353/ΥΟΔΔ) με την οποία διορίστηκε ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού ο κος Αναστάσιος Λιάσκος 8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ) 9. Tην από 1ης Απριλίου Απόφαση της 14ης Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (5ης υπό τη νέα της σύνθεση), του ακαδημαϊκού έτους Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Επικυρώνουμε α) τον πίνακα κατάταξης των επιλεγέντων και των επιλαχόντων υποψηφίων, με βάση τη μοριοδότηση των προσόντων τους, που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο Ταχύρρυθμο

2 Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού το οποίο θα υλοποιηθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στην Κέρκυρα από 13/05/2013 έως και 17/07/2013, και β) τον πίνακα απορριπτέων, ως ακολούθως: Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ 1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΙΔΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΡΡΟΥ ΑΜΕΡΣΩ ΦΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΡΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑΓΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΙΑΜΑΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΝΩΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΓΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΪΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΗΣΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΤΩΝΗΣ 947

3 37 ΡΗΓΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 931 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ 41 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΜΟΓΛΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΓΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΙΛΕΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜΑΡΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΒΟΡΣΚΑΓΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΑΓΑΘΗ ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΚΑΡΑΒΕΝΤΖΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ ΣΜΑΡΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΔΙΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΓΚΟΥΡΙΔΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΪΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΛΙΠΠΑ ΙΣΜΗΝΗ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΕΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 822 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 77 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΑΤΣΑΛΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΕΝΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 819

4 79 ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΖΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΜΙΚΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΒΑ ΝΑΥΣΙΚΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΝΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΤΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΡΥΦΩΝ ΦΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΣ ΚΙΟΥΠΡΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗ ΠΑΟΛΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΙΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΒΙΟΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΑΓΛΑΪΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΖΟΛΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΙΔΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 721

5 123 ΧΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΣΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΥΡΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑ ΧΡΥΣΗΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΤΟΜΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΘΩΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΤΖΩΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΒΑΝΗ ΛΟΥΙΖΑ-ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΒΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΕΡΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΖΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΗΡΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΑΤΑΣ ΟΡΦΕΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΗΛΙΑΝΑ ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΤΖΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 650 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 163 ΠΑΟΥΛΙΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΑΡΕΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΑΡΚΟΣ ΣΥΡΙΓΟΥ ΡΟΥΛΑ ΗΛΙΑΣ 643

6 167 ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΟΥΤΣΗ ΕΛΕΑΝΑ - ΝΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝ ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΥΒΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 592 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΦΟΥΛΒΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 2 ΑΝΕΣΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 3 ΑΦΑΝΤΕΝΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 4 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΑΡΙΑ 5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 6 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 7 ΓΕΡΟΓΙΩΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 8 ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ- ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΑΡΙΑ 9 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 10 ΔΕΡΙΖΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 11 ΖΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 12 ΖΟΡΠΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 13 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 14 ΘΩΜΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 15 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 16 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 17 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 18 ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 21 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 22 ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 23 ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

7 24 ΚΟΥΤΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 25 ΚΟΥΤΣΟΥ ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 26 ΛΑΜΠΟΥΡΑ ΑΡΕΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 27 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 28 ΜΑΡΝΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 29 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 30 ΜΗΤΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 31 ΜΟΥΡΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 32 ΜΟΥΡΤΑΡΑΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 33 ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 34 ΜΠΟΥΛΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 35 ΝΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 36 ΝΙΚΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΝΑΥΣΙΚΑ 37 ΟΡΦΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 38 ΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 39 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΘΩΜΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 40 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΛΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 41 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΪΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 42 ΡΕΣΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΙΡΗΝΗ 43 ΡΟΥΜΠΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 44 ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 45 ΣΑΛΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 46 ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗ ΡΕΒΕΚΚΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 47 ΣΟΥΡΒΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΣΥΜΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 48 ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 49 ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 50 ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 51 ΤΣΙΡΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ - - -

8 52 ΦΕΓΓΕΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 53 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΘΟΥΡ- ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 54 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΡΡΙΨΗ - 2. Για την εγγραφή στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα οι επιλεγέντες του Πίνακα Α της παραγράφου 1 της απόφασης αυτής, πρέπει μέχρι και τις 8/5/2013 να υποβάλουν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στο Υπουργείο Τουρισμού (αυτοπροσώπως ή με ΦΑΞ) αίτηση (Παράρτημα Ι) συνοδευόμενη από απόδειξη καταβολής των διδάκτρων συμμετοχής ύψους εξακοσίων είκοσι πέντε (625) ευρώ. Τα δίδακτρα συμμετοχής θα κατατεθούν μέχρι την ως άνω ημερομηνία στον τραπεζικό λογαριασμό του Ιονίου Πανεπιστημίου με αριθμό λογαριασμού και αριθμό IBAN GR της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με την αιτιολογία: ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ προσθέτοντας και το όνομα του επιλεγέντα. Για διευκρινήσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης του Ιονίου Πανεπιστημίου στο τηλέφωνο (υπεύθυνος κ. Α. Γραμμένος). Οι αριθμοί φαξ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Υπουργείου Τουρισμού είναι αντίστοιχα και Οι επιλεγέντες που δεν θα καταβάλουν έγκαιρα τα δίδακτρα και δεν θα υποβάλλουν μέχρι τη σχετική αίτηση στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αποκλείονται και οι θέσεις τους θα καλυφθούν από τους επιλαχόντες κατά τη σειρά κατάταξης μορίων, οι οποίοι θα ειδοποιηθούν άμεσα με ευθύνη του Τμήματος Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 1. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (με την παράκληση ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου) 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (με την παράκληση ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1. Γραφείο Υπουργού Τουρισμού 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπ. Τουρισμού 3. Γενική Δ/νση Τουρ. Πολιτικής και Οργάνωσης ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού 2.Τμήμα Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

9 Παράρτημα Ι Προς: Ιόνιο Πανεπιστήμιο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Κτήριο ΤΙΣ-ΤΑΒ, 1ος όροφος Ιωάννου Θεοτόκη 72 Πληρ.: Α. Γραμμένος Τηλ: Φαξ: Κοιν.: Υπουργείο Τουρισμού Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής & Συντονισμού Τμήμα Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Φαξ: ΑΙΤΗΣΗ ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:... Α.Δ.Τ:..... Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΚ:... ΠΟΛΗ.... ΤΗΛ:... Με την παρούσα αίτηση, παρακαλώ να με εγγράψετε στο Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του Ξεναγού που θα πραγματοποιηθεί από 13 Μαΐου έως 15 Ιουλίου στην Κέρκυρα από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. 6209/ Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού. Σας υποβάλλω συνημμένα την απόδειξη καταβολής διδάκτρων ύψους 625 ευρώ από την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΚΙΝ.: /../2013 Ο/Η ΑΙΤ.. (Υπογραφή)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Β Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015» Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1 ο / 1 ης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.)/(ΝΠΔΔ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ. : 2/7-1-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 30-10-2013 162306/ 2/

Μαρούσι, 30-10-2013 162306/ 2/ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΦΟΓ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΦΟΓ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Μαρούσι, 31-7-2013 106520/ 2

ΑΔΑ: Μαρούσι, 31-7-2013 106520/ 2 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70 ΚΑΙ ΠΕ60 ΜΑΡΟΥΣΙ, 07.09.2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 06 Σεπτεμβρίου 2013 ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας:

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας: Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 16-09- 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Λ. Σιαμαντά Τηλ : 210-3256762

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 3 ΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 4 ΓΚΑΡΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 5 ΨΑΧΟΥΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23.01.2015 Α.Π.: Οικ.: 8317/104 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 23.01.2015 Α.Π.: Οικ.: 8317/104 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1 500 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 2 6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 0 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4, 10564, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Ιωάννα Βαλλιάνου Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 9 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε. & ΣΧΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/07/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 17464 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 160585/Δ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 160585/Δ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία, 24-09-2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./7812 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Λαμία, 24-09-2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./7812 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΟ-ΦΒΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 6209 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : K. Ρουμπόπουλος Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 6. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 6. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΝΒ-Τ1Υ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 12-01-2012 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 105/3628 ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜ9-7ΦΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 21.05.2013 Αρ. πρωτ., 6089

ΑΔΑ: ΒΕΝΜ9-7ΦΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 21.05.2013 Αρ. πρωτ., 6089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΝΜ9-7ΦΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

[1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

[1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πειραιάς, 2/12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΑΑΔ 25913/35556 ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιη

Διαβάστε περισσότερα