Πανεπιστήµιο και Τοπική Ανάπτυξη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήµιο και Τοπική Ανάπτυξη:"

Transcript

1 Πανεπιστήµιο και Τοπική Ανάπτυξη: Αµφίδροµες Σχέσεις Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, ιευθυντής Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Χριστοφάκης Μανώλης Επίκουρος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επιστηµονικός Συνεργάτης Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ιεύθυνση: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 130 (1 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ), 17671, ΑΘΗΝΑ. Τηλέφωνα: (0030) , , Fax: Ε-mails:

2 Πανεπιστήµιο και Τοπική Ανάπτυξη: Αµφίδροµες Σχέσεις 1. Εισαγωγή Ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα προς διερεύνηση, που προκύπτουν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία µιας Πανεπιστηµιακής Μονάδας είναι η διερεύνηση της σχέσης του µε την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. Το θέµα αυτό αποτελεί αντικείµενο διεξοδικής διερεύνησης στις επί µέρους ενότητες του άρθρου αυτού. Συγκεκριµένα αναλύεται η σχέση του Πανεπιστηµίου µε την Πόλη και την Περιοχή της Εγκατάστασης του (Lönnberg & Puukka, 2001, Gaukroguarnd & Schwarz, 1997, Lee & Bond 2003, Barrows, 2001), η επίδραση του Πανεπιστηµίου στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη (Kuklinski, 2001, Cox & Taylor, 2006), ο ρόλος του Πανεπιστηµίου στην προώθηση της Καινοτοµίας και των Νέων Τεχνολογιών και η συνεργασία του µε την τοπική κοινωνικοοικονοµική δραστηριότητα (Edgington 2008, Doutriaux, 2003). Συναφείς εξειδικευµένες δηµοσιεύσεις, ειδικότερα για την σχέση της Ανώτατης Εκπαίδευσης µε την Περιφερειακή Ανάπτυξη, υπάρχουν στην σειρά Education Working Papers του Ο.Ο.Σ.Α. (Arbo & Benneworth, 2007), ενώ σηµαντική προσέγγιση αποτελεί το Υπόδειγµα του Τριπλού Έλικα (Etzkowitz& Leydesdorff, 1999). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις δηµοσιεύσεις της σχετικά µε τις πολιτικές για τα Πανεπιστήµια και την Ευρώπη της Γνώσης επικεντρώνεται στο ρόλο των ΑΕΙ στην Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη (Ε.Ε.Κ.,2003). Στην Ελλάδα, σηµαντικός αριθµός µελετών που αξιοποιούνται τόσο για την δηµιουργία νέων Α.Ε.Ι. ή Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων, όσο και για την σύνδεσή τους µε την Περιφερειακή και Τοπική Κοινωνική, Οικονοµική, Τεχνολογική και Πολιτιστική Ανάπτυξη, έχει γίνει από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.) του Παντείου Πανεπιστηµίου για λογαριασµό της κεντρικής κυβέρνησης και των περιφερειακών αρχών (Μελέτη για Χωροθέτηση των Α.Ε.Ι., ΥΠΕΠΘ 1991, Μελέτη για τη δηµιουργία του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Πελοποννήσου 1989, Μελέτη για τη µετεξέλιξη της Χαροκοπείου 2

3 Σχολής σε Α.Ε.Ι., 1992, Μελέτη για την δηµιουργία των Νέων Πανεπιστηµίων υτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος, ΥΠΕΠΘ Μελέτη για τη συγκρότηση Σχολών και Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας, DG XVI, Regional Innovation Strategy 2000, κ.τ.λ.) Ο ρόλος του Πανεπιστηµίου στην Περιφερειακή και Τοπική Οικονοµία είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για κάθε χώρα. Το κρίσιµο στοίχηµα είναι το κατά πόσο το Πανεπιστήµιο µπορεί να παίξει το ρόλο της Προωθητικής ραστηριότητας στην Περιφερειακή και την Τοπική Ανάπτυξη, να µεταβάλλει το αναπτυξιακό περιβάλλον κάθε Περιφέρειας και να συµβάλλει στην Ολοκληρωµένη Περιφερειακή Ανάπτυξη. Για να διαδραµατίσει αυτό τον ρόλο το Πανεπιστήµιο, πρέπει να υπάρξουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια. 2. Ο ρόλος της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Η θεωρητικοποίηση του ρόλου των Πανεπιστηµίων στην Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη προήλθε τα τελευταία 25 χρόνια από τους ακόλουθους παράγοντες: Πρώτον, από την προσέγγιση των συστηµάτων καινοτοµίας που αναδεικνύουν τη σηµασία της γνώσης που προέρχεται από τις δραστηριότητες της Έρευνας και της Εκπαίδευσης των Πανεπιστηµίων και απευθύνεται σε Περιφερειακές Επιχειρήσεις και γενικότερα στη διαδικασία της Περιφερειακής και Τοπικής Οικονοµικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Chatterton & Goddard 2000, Etzkowitz 2002). Σήµερα τα Πανεπιστήµια θεωρούνται βασικός εταίρος στη δηµιουργία της Οικονοµίας της Γνώσης. εύτερον, από την προώθηση της στρατηγικής της ολοκληρωµένης ανάπτυξης, που στηρίζεται στον συµµετοχικό σχεδιασµό, την ενεργοποίηση των τοπικών αναπτυξιακών παραγόντων και τις αυξηµένες ανάγκες για ειδικευµένο δυναµικό και σύγχρονη τεχνολογία, προσαρµοσµένη στις δυνατότητες των Περιφερειών, διευρύνθηκε σηµαντικά ο ρόλος της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη. 3

4 Ο αναπτυξιακός ρόλος της Ανώτατης Εκπαίδευσης γίνεται πιο σηµαντικός, σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο (Ι.Π.Α., 2008), γιατί: αποτελεί ισχυρό οικονοµικό φορέα του τόπου, που επενδύει αγοράζει, πληρώνει και απασχολεί. κινητοποιεί τις τοπικές επιχειρηµατικές δυνάµεις µέσω δικτυώσεων και διάχυσης πληροφοριών. αποτελεί τον κύριο φορέα έρευνας και ανάπτυξης, ιδιαίτερα για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.), που δεν διαθέτουν οικονοµικές και τεχνολογικές δυνατότητες. συµβάλλει στην ψυχολογική στήριξη της τοπικής κοινωνίας συµβάλλει µέσα από τις δραστηριότητες καθηγητών και φοιτητών στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό της ιοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κατ αρχάς η ενίσχυση της αυτοδύναµης ανάπτυξης των Περιφερειών επιβάλλει τη στήριξη των λειτουργιών τους µε υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης, οι οποίες µπορούν να παραχθούν από Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, απαιτείται η δηµιουργία σε κάθε Περιφέρεια ενός σχετικά ολοκληρωµένου εκπαιδευτικού - ερευνητικού δικτύου, στα πλαίσια του οποίου θα πρέπει να λειτουργούν Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και να συνεργάζονται µε τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς. Η εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδων της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο συµβάλλει στη στήριξη βασικών λειτουργιών κάθε περιφέρειας. Οι λειτουργίες αυτές, σε µια ειδικότερη αναφορά τους, αφορούν: την Αυτοδιοίκηση: Η ύπαρξη ειδικευµένου επιστηµονικού δυναµικού, συµβάλλει αποφασιστικά στον περιορισµό του προβλήµατος της στελέχωσης της Νοµαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο εντοπισµός των προβληµάτων και των τάσεων της τοπικής οικονοµίας, η κατάρτιση, η εφαρµογή, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των προγραµµάτων γίνονται διαδικασίες, οι οποίες συντελούνται µε νοµαρχιακό και τοπικό έλεγχο. 4

5 την Τοπική Παραγωγή και την Επιχειρηµατικότητα: Η λειτουργία Ανώτατης Εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο και η ανάπτυξη λειτουργιών Έρευνας και Ανάπτυξης µπορεί να στηρίξει την Συνέργεια µε Τοπικές Επιχειρήσεις, να αξιοποιήσει το Ενδογενές υναµικό και να προσελκύσει Παραγωγικές Επενδύσεις. την βελτίωση του στελεχιακού δυναµικού: Το δυναµικό αυτό θα χρησιµοποιηθεί είτε στην οργάνωση της αυτοδιοίκησης, είτε στην ίδια την παραγωγή. Η παρακολούθηση των σύγχρονων τεχνολογικών και αναπτυξιακών τάσεων από την Ανώτατη Εκπαίδευση, βοηθά στη µεταφορά των νέων εµπειριών στην τοπική οικονοµία, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή και υιοθέτηση τους από την παραγωγική δοµή. Η λειτουργία δοµών Ανώτατης Εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο διαδραµατίζει επίσης σηµαντικό ρόλο στη συνεχή κατάρτιση, όχι µόνο των νεοεισερχόµενων στην παραγωγή, αλλά και των ήδη εργαζόµενων. Αντιµετωπίζουν έτσι τα προβλήµατα της παρακολούθησης της ταχύτητας των αλλαγών, που απαιτούν συνεχή αναβάθµιση των επαγγελµατικών και τεχνικών γνώσεων των παλαιότερων πτυχιούχων. την ενίσχυση των υποδοµών: Η παρουσία της Ανώτατης Εκπαίδευσης θα συµβάλλει, τόσο στην έρευνα όσο και στην χάραξη και υλοποίηση συγκεκριµένων προγραµµάτων, σχετικών µε τη στήριξη της τεχνικής και κοινωνικής υποδοµής στην περιφέρεια εγκατάστασής τους. την ενσωµάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας: Η δηµιουργία εξειδικευµένου επιστηµονικού - ερευνητικού δυναµικού σε τοπικό επίπεδο και η λειτουργία Περιφερειακών Μονάδων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. την ενίσχυση των καινοτοµικών δραστηριοτήτων: Η λειτουργία των Περιφερειακών Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων αποτελούν τους πρωταρχικούς φορείς παραγωγής καινοτοµικών γνώσεων και ενισχύουν τη διάχυση καινοτοµικού Know how στις τοπικές επιχειρήσεις και στην προώθηση Καινοτόµων ράσεων σε όλους τους Τοµείς της Κοινωνικής και της Οικονοµικής ραστηριότητας. 5

6 τέλος, η λειτουργία Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο µπορεί να δώσει συνέχεια και να αξιοποιήσει την πολιτιστική παράδοση κάθε περιοχής, σύµφωνα µε τις επιλογές των Τοπικών Φορέων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ύπαρξη δραστηριοτήτων προσανατολισµένων προς τις νέες τεχνολογίες, λειτουργεί ελκτικά για τις επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζονται σε αυτές, και αναβαθµίζει συνολικά το επιχειρηµατικό περιβάλλον της Περιφέρειας. Η χωροθέτηση και η λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια, δηµιουργεί ένα διαφορετικό κλίµα, που ευνοεί την εισαγωγή καινοτοµιών και διασπά παραδοσιακές αντιλήψεις για την οργάνωση της οικονοµικής ζωής, προϋπόθεση αναγκαία για τη στήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας. 3. Προϋποθέσεις και Βασικές Αρχές Σύνδεσης Πανεπιστηµίου και Τοπικής Οικονοµίας Για να προσδιορισθούν οι βασικές Αρχές Σύνδεσης Πανεπιστηµίου και Τοπικής Οικονοµίας, πρέπει να διασφαλιστούν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις. Η σχέση Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Περιφέρειας ή τοπικής κοινωνίας είναι µία σχέση αµφίδροµη που στοχεύει στην ενίσχυση της δυναµικής και των δύο πλευρών (Leydesdorff & Μeyer, 2003, Arbo & Benneworth, 2007). Συνεπώς η συµµετοχή των περιφερειακών και τοπικών φορέων στην υποστήριξη της ανάπτυξης του Ιδρύµατος πρέπει να είναι ουσιώδης και αποφασιστική. Η δηµιουργία και λειτουργία Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης πρέπει να έχει την υποστήριξη των περιφερειακών και τοπικών αρχών, ενώ η συµµετοχή των αρχών αυτών στην ανάπτυξη νέων Σχολών ή Τµηµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην πράξη, αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση της ίδρυσής τους. Η διασύνδεση του Πανεπιστηµίου µε τις κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής, επιτρέπει, ή και καθιστά αναγκαίες πολλές φορές, διαπεριφερειακές και διιδρυµατικές συνεργασίες, µε αποτέλεσµα το Πανεπιστήµιο να λειτουργεί ως γέφυρα 6

7 επικοινωνίας και συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο. Έτσι ως βασικές αρχές που διέπουν την σύνδεση Πανεπιστηµίου και Πόλης- Περιοχής Έδρας είναι: Η Αµφίδροµη Σχέση Ιδρύµατος και Πόλης Η Οικονοµική Στήριξη του Ιδρύµατος από Τοπικές Αρχές και Φορείς Η Στήριξη των Τοπικών Αρχών και Φορέων στο Σχεδιασµό της Ανάπτυξης του Ιδρύµατος Η Σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε τις Αναπτυξιακές, Οικονοµικές, Κοινωνικές και Πολιτιστικές Λειτουργίες της Πόλης Η ικτύωση του Πανεπιστηµίου στους Τοµείς της Έρευνας και της Εκπαιδευτικής Συνεργασίας Αυτές οι βασικές αρχές επιτρέπουν την µεγιστοποίηση της αλληλεπίδρασης Πανεπιστηµίου και Τόπου Εγκατάστασής του. 4. Αλληλεπιδράσεις της ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου και της κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης της Πόλης και του Νοµού Η ολοκληρωµένη ανάπτυξη της επίδρασης του Πανεπιστηµίου και των Σχολών του στην κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη της Πόλης και του Νοµού εγκατάστασης απαιτεί µια συστηµατική διερεύνηση και ιδιαίτερη µελέτη. Από σχετική διερεύνηση του θέµατος σε συναφείς µελέτες (Ι.ΠΑ., 2008) η επίδραση της λειτουργίας ενός Πανεπιστηµίου και των Σχολών του θα µπορούσε να διερευνηθεί στους ακόλουθους τοµείς: 7

8 Οικονοµική και Επιχειρηµατική Ανάπτυξη ιάχυση Αποτελεσµάτων Έρευνας στην Τοπική Οικονοµία Συνεργασία µε την Τοπική Επιχειρηµατικότητα & τους Παραγωγικούς Τοµείς Προσέλκυση νέου στελεχιακού δυναµικού Σύνδεση µε το ιεθνές Ακαδηµαϊκό, Ερευνητικό, Επιχειρηµατικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον Υποστήριξη Τοπικής και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πολιτιστική Ανάπτυξη Επιµόρφωση Κοινωνική και Ψυχολογική Επίδραση Κοινωνική Ζωή Πολιτιστικές ραστηριότητες Αναψυχή Ενίσχυση Τοπικής Οικονοµίας Υπηρεσίες Στέγασης και Σίτισης Στήριξη Συµπληρωµατικών Τοµέων και ραστηριοτήτων Οι τοµείς αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα µε την φυσιογνωµία και το µέγεθος του Πανεπιστηµίου και του Τόπου Εγκατάστασής του. Η επίδραση του κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος της Πόλης και του Νοµού στην λειτουργία και την ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου και των Σχολών του οφείλεται σε µια σειρά από παράγοντες, όπως: Το µέγεθος της Πόλης Τα γεωγραφικά και τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Περιοχής Η εγγύητητα ή η αποµόνωση από τα µεγάλα αστικά κέντρα και τους βασικούς αναπτυξιακούς άξονες Η ύπαρξη ή όχι Ολοκληρωµένης Πανεπιστηµιακής Μονάδας, που θα µπορεί να συµβάλλει στη δηµιουργία ευνοϊκότερου ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος, οικονοµιών συγκέντρωσης στις υποδοµές, γενικά καλύτερων 8

9 συνθηκών εκπαίδευσης και στην ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας, σχετικής µε την οικονοµική ανάπτυξη της Περιοχής. Ο σχεδιασµός διασύνδεσης Τοπικών Αναπτυξιακών Φορέων µε το Πανεπιστήµιο και η δυνατότητα της Τοπικής και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των Τοπικών Παραγωγικών και Κοινωνικών Φορέων να διαµορφώσουν Μέσα και Πολιτικές Στήριξης του Πανεπιστηµίου και διασύνδεσής του µε την Πόλη και την Περιοχή. Με βάση τα παραπάνω, επιβεβαιώνεται η λειτουργία του υποδείγµατος του τριπλού έλικα (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000, Nieddu, 2002), που αποτυπώνει την αλληλεπίδραση Πανεπιστηµίου- Επιχειρηµατικής ράσης- ιοίκησης. 5. Η προσέγγιση του Τριπλού Έλικα Μια ολοκληρωµένη προσέγγιση για την διερεύνηση των σχέσεων µεταξύ Πανεπιστηµίου, Οικονοµίας και ιοίκησης δίνεται µε το Υπόδειγµα του Τριπλού Έλικα (Etzkowitz& Leydesdorff, 1999) Το Υπόδειγµα αυτό προσπαθεί να εντάξει της λειτουργίες του Πανεπιστηµίου στην δηµιουργία της Οικονοµίας της Γνώσης σε Περιφερειακό Επίπεδο. Η δηµιουργία και λειτουργία της Οικονοµίας της Γνώσης βασίζεται σε τρείς άξονες: την Γνώση, µε τις διαδικασίες παραγωγής και διάδοσης της, την Οικονοµία, µε τους Φορείς και τις Επιχειρήσεις της και την Γεωγραφία, δηλαδή µια συγκεκριµένη περιφέρεια ή χώρα µε τις διοικητικές ή τις προγραµµατικές της δοµές. Η λειτουργία της Οικονοµίας της Γνώσης παρουσιάζεται στο διάγραµµα που ακολουθεί. 9

10 ιάγραµµα 1 Οικονοµία της Γνώσης Πηγή:L.Leydesdorff, M.Meyer, The Triple Helix of University- industry- government relations, Scientometrics, Vol 58, No2 (2003), Στο πλαίσιο της δηµιουργίας της Οικονοµίας της Γνώσης, µπορούν να διακριθούν τρεις αλληλεπιδρώσες σφαίρες: Το Πανεπιστήµιο, η Επιχειρηµατική ραστηριότητα και η ιοίκηση. 10

11 ιάγραµµα 2 Οι Αλληλεπιδρώσες Σφαίρες στην Οικονοµία της Γνώσης Πηγή: Etzkowitz& Leydesdorff, The Future Location of Research and Technology Transfert, Journal of Technology Transfert (1999), Vol 24, Με βάση τις σφαίρες της Οικονοµίας της Γνώσης, µπορεί να προσδιορισθεί διαγραµµατικά το υπόδειγµα του Τριπλού Έλικα 11

12 ιάγραµµα 3 Σχέσεις Τριπλού Έλικα Πανεπιστήµιο Έρευνα Εκπαίδευση Ερευνητικά Ινστιτούτα και Κέντρα Επιχειρηµατική ραστηριότητα Βιοµηχανία Τουρισµός Logistics Εµπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Τοπικοί φορείς Στήριξης ιοίκηση Κεντρική Κυβέρνηση Περιφερειακή ιοίκηση Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τοπική Αυτοδιοίκηση Η λειτουργία του Τριπλού Έλικα έχει διαπιστωθεί ότι περνά από τρία στάδια (Νieddu M., 2002). Στο πρώτο στάδιο παρατηρείται µια σαφής θεσµική διαµέριση µεταξύ Πανεπιστηµίου, Επιχειρηµατικής ραστηριότητας και ιοίκησης, που συντονίζονται µεταξύ ροών γνώσεις που οργανώνονται από ειδικούς οργανισµούς (όπως κέντρα µεταφοράς τεχνολογίας κ.τ.λ.). Έτσι βασικό χαρακτηριστικό του πρώτου σταδίου είναι η διακριτή (σχετικά αυτόνοµη) λειτουργία των τριών συνιστωσών και η πολιτική στήριξη της τριπλής σχέσης. Στο δεύτερο στάδιο, οι σχέσεις και οι ροές γνώσεις καθώς και η επικοινωνία µεταξύ των τριών συνιστωσών βασίζεται στη λειτουργία της αγοράς και στην διαδικασία διάχυσης τεχνολογικών καινοτοµιών. Έτσι η λειτουργία του Τριπλού Έλικα αυτονοµείται από την αρχική παρεµβατική πολιτική της διοίκησης µέσω ειδικών οργανισµών. Στο τρίτο στάδιο, οι τρείς συνιστώσες µετεξελίσσονται, σε τρόπο ώστε κάθε µια να διασφαλίζει τον ρόλο των δύο άλλων. Έτσι για παράδειγµα το Πανεπιστήµιο δηµιουργεί επιχειρηµατική δραστηριότητα και διαδραµατίζει το ρόλο της περιφερειακής ή τοπικής διοίκησης που οργανώνει την παραγωγή και τη διάχυση της καινοτοµίας. 12

13 Η ενεργοποίηση της διαδικασίας του Τριπλού Έλικα µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους, όπως: Η διαδικασία εκ των άνω, µε πρωτοβουλία της ιοίκησης µέσω της ενεργοποίησης ειδικών φορέων. Η διαδικασία εκ των κάτω, µε πρωτοβουλία τοπικών παραγωγικών φορέων και επιχειρήσεων, µε την προώθηση της συνεργασίας τους µε τα Πανεπιστήµια και τα Ερευνητικά Κέντρα. Μικτή διαδικασία, ιδίως µέσα από την προώθηση προγραµµάτων ενίσχυσης των συνεργασιών Η διεθνής εµπειρία έχει δείξει ότι η Κεντρική ιοίκηση δεν διευκολύνει την λειτουργία του Τριπλού Έλικα και για το λόγο αυτό αναπτύσσονται είτε διακρατικές σχέσεις, µε πρωτοβουλία των Πανεπιστηµίων, είτε σχέσεις σε τοπικό επίπεδο µε πρωτοβουλίες της αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων. 6. Η αλληλεπίδραση του Εξωτερικού Αναπτυξιακού και Τεχνολογικού Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, των Αναπτυξιακών της Φορέων και της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Στη διεθνή πρακτική σχετικά µε την εγκατάσταση και την λειτουργία Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, δεν επιδιώκεται απλά η λειτουργία του Τριπλού Έλικα αλλά γίνεται µια ολοκληρωµένη προσπάθεια να αξιοποιηθεί το Πανεπιστήµιο ως Μέσο Ολοκλήρωσης, Επεξεργασίας και ιάχυσης των βασικών στοιχείων των Εθνικών Πολιτικών και των επιδράσεων του Εθνικού και του ιεθνούς Αναπτυξιακού και Τεχνολογικού Περιβάλλοντος (Arbo & Benneworth,2007). Με την ιάχυση αυτή ενισχύεται και επεκτείνεται τόσο η συνολική Τοπική Οικονοµία της Γνώσης, µε την αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών, Καινοτόµων ράσεων και της Ψηφιακής Σύγκλισης σε όλους τους τοµείς της Τοπικής Οικονοµίας, στο πλαίσιο της λειτουργίας της τριπλής σχέσης. 13

14 Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται αρκετά παραστατικά ο ρόλος της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ως παράγοντα που ολοκληρώνει στο τοπικό επίπεδο τις κατευθύνσεις των ακόλουθων σηµαντικών εθνικών πολιτικών: της Πολιτικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση της Πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία της Κλαδικής Πολιτικής της Πολιτικής Ενίσχυσης της Απασχόλησης της Πολιτική Περιφερειακής Ανάπτυξης Αυτός ο ρόλος της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης υλοποιείται σε συνεργασία µε τους φορείς της Τοπικής Ανάπτυξης. 14

15 ιάγραµµα 4 Η Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ως Παράγοντας Τοπικής Ολοκλήρωσης Κατευθύνσεων της Εθνικής Πολιτικής για το Τοπικό Όφελος Πηγή: Arbo Peter, Benneworth Paul, Understanding the Regional Contribution of Higher Education Institutions: A Literature Review, OECD Education Working Papers, No 9, 2007, OECD Publishing. Η σχέση µεταξύ Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Περιφέρειας διαµορφώνεται µέσω της αλληλεπίδρασης βασικών λειτουργιών της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και της Περιφέρειας. Οι Βασικές Λειτουργίες της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης είναι: η ιδασκαλία η Έρευνα οι Υπηρεσίες προς την Πόλη Έδρα και την Περιφέρεια της. Οι Βασικές Λειτουργίες της Περιφέρειας που αλληλεπιδρούν µε τις λειτουργίες της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης είναι: η Προώθηση της Καινοτοµίας η Πολιτιστική Ανάπτυξη η Ενίσχυση της Απασχόλησης και των Ειδικοτήτων Αιχµής. 15

16 ιάγραµµα 5 Η Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ως µέσον Αλληλεπίδρασης µε την περιφέρεια και µεταξύ διαφόρων θεµατικών πεδίων Πηγή: Arbo Peter, Benneworth Paul, Understanding the Regional Contribution of Higher Education Institutions: A Literature Review, OECD Education Working Papers, No 9, 2007, OECD Publishing. Γενικά η σχέση «Εξωτερικού Αναπτυξιακού και Τεχνολογικού Περιβάλλοντος», Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Τοπικών Αναπτυξιακών Φορέων παρουσιάζεται στο διάγραµµα που ακολουθεί. 16

17 ιάγραµµα 6 Αποτέλεσµα της Αλληλεπίδρασης «Εξωτερικού Αναπτυξιακού και Τεχνολογικού Περιβάλλοντος», Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Αναπτυξιακών Φορέων Πηγή: Arbo Peter, Benneworth Paul, Understanding the Regional Contribution of Higher Education Institutions: A Literature Review, OECD Education Working Papers, No 9, 2007, OECD Publishing. Όπως φαίνεται και στο διάγραµµα η Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αξιοποιώντας τις επιδράσεις του Εξωτερικού Αναπτυξιακού και Τεχνολογικού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Αναπτυξιακών Φορέων συµβάλλει στην Επέκταση της Τοπικής Οικονοµίας της Γνώσης µέσω της ιάχυσης Καινοτοµίας και Ανάπτυξης. 17

18 7. Η ελληνική Ιδιαιτερότητα: Η περίπτωση µικρών µη Ολοκληρωµένων Πανεπιστηµιακών Μονάδων σε Τοπικό Επίπεδο Η χωροθέτηση των Ελληνικών Πανεπιστηµίων και η εγκατάσταση των Τµηµάτων τους χαρακτηρίζονται από µεγάλη διασπορά και τελικά από την εγκατάσταση µη ολοκληρωµένων οµάδων Τµηµάτων, που σε πολλές περιπτώσεις δεν συγκροτούν Σχολή, σε τοπικό επίπεδο. Πίνακας 1 Τύποι Εγκατάστασης Πανεπιστηµίων Πανεπιστήµια Εγκατεστηµένα σε µια Πόλη Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πολυτεχνείο Κρήτης, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Πανεπιστήµιο Πειραιά, Πανεπιστήµιο Πατρών, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Πανεπιστήµια Εγκατεστηµένα σε µια Πόλη µε µικρή ιασπορά Τµηµάτων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Πανεπιστήµια µε εγκατάσταση Σχολών ή Οµάδων Σχολών σε πολλές έδρες Πανεπιστήµιο Κρήτης, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Πανεπιστήµια µε µεγάλη διασπορά Τµηµάτων ή εγκατάσταση Τµηµάτων που δεν συγκροτούν Σχολές Πανεπιστήµιο Αιγαίου Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας Α/Α 12 Α/Α 3 Α/Α 4 Α/Α 3 18

19 Το θέµα της µεγάλης διασποράς στον ελληνικό χώρο επιτείνεται από δύο επιπρόσθετους παράγοντες Το φαινόµενο της ξεχωριστής εγκατάστασης ενός µοναδικού Τµήµατος ή µιας µικρής οµάδας Τµηµάτων, που δεν συγκροτούν σχολή ή ακόµη µιας Σχολής που δεν έχει σχέση µε την οικονοµία, την παραγωγή ή την τεχνολογία. Το γεγονός ότι οι Τόποι Εγκατάστασης τέτοιων Τµηµάτων αποτελούν είναι µικρές ή µεσαίες πόλεις, χωρίς σηµαντική οικονοµική βάση και γεωγραφικά αποµονωµένες είτε αποµονωµένα νησιά, όπως στην περίπτωση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Στην Ελλάδα υπάρχουν 36 πόλεις έδρες Σχολών ή µεµονωµένων Τµηµάτων. Η πληθυσµιακή κατανοµή των Πόλεων Εδρών δίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 2 Κατανοµή Πόλεων- Εδρών βάση του πληθυσµού τους Πληθυσµός σε χιλιάδες Αριθµός Πόλεων- Εδρών * % -< , , , , , ,6 Σύνολο *Η Περιφέρεια Πρωτεύουσας περιλαµβάνει τα Πανεπιστήµια της Αττικής. Ο Βόλος ελήφθη ως ενιαίο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα µε τη Ν. Ιωνία. Όπως προκύπτει από τον πίνακα 2, το µεγαλύτερο ποσοστό των πόλεων εδρών έχει πολύ µικρό πληθυσµό. Ιδιαίτερα στην πληθυσµιακή κατηγορία έως 20 χιλιάδες κατοίκους, 3 από τις 6 Πόλεις- Έδρες είναι νησιωτικές, ενώ συνολικά στις δύο 19

20 µικρότερες πληθυσµιακές κατηγορίες (έως 40 χιλιάδες κατοίκους) από τις 16 Πόλεις- Έδρες, οι 7 φιλοξενούν µόνο ένα Τµήµα. Τίθεται λοιπόν το ερώτηµα εάν µπορούν ένα Τµήµα, µια οµάδα Τµηµάτων που δεν συγκροτούν Σχολή ή µια Σχολή που δεν σχετίζεται µε την παραγωγή, την οικονοµία ή την τεχνολογία, να συνδεθούν µε την αναπτυξιακή διαδικασία, συµβάλλοντας έτσι στην λειτουργία σχέσεων τύπου Τριπλού Έλικα, ιδίως σε µικρές νησιωτικές, παραµεθόριες ή αποµακρυσµένες Πόλεις- Έδρες. Για τις ιδιαίτερες αυτές περιπτώσεις, ο σχεδιασµός και οι σχετικές πολιτικές της Κεντρική ιοίκησης (Κυβέρνηση, ΥΠΕΠΘ) απεδείχθησαν µη επαρκείς. Είναι άλλωστε γνωστό ότι δηµιουργήθηκαν Τµήµατα χωρίς βασικές υποδοµές όπως οι ιδιόκτητοι χώροι εκπαίδευσης, οι χώροι και οι υπηρεσίες στέγασης και σίτισης, γραφεία µελών ΕΠ, εργαστήρια, βιβλιοθήκες κτλ. Πολλά Τµήµατα, φιλοξενούνται ή ενοικιάζουν ακόµη και σήµερα ακατάλληλους για τις ανάγκες της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης χώρους, ενώ η συνολική λειτουργία τους ή η επίδρασή τους στην τοπική οικονοµία ουσιαστικά χρηµατοδοτείται από τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας, καθηγητές και φοιτητές (υψηλά ενοίκια, αυξηµένο κόστος διαβίωσης κτλ). Αυτά τα προβλήµατα, αν δεν υπάρξει ενεργοποίηση του Τοπικού Παράγοντα, θα οδηγήσουν στη συρρίκνωση και στο κλείσιµο Περιφερειακών Τµηµάτων, δεδοµένης και της ρύθµισης για τα κολλέγια που λειτουργούν στα µεγάλα αστικά κέντρα. Για το λόγο αυτό η ανάληψη πρωτοβουλίας σε πρώτο επίπεδο πρέπει να γίνει από το Πανεπιστήµιο ή την Πανεπιστηµιακή Μονάδα και τον Τοπικό Παράγοντα δηλαδή από την Αυτοδιοίκηση, τις τοπικές Επιχειρήσεις και τους τοπικούς Κοινωνικούς και Αναπτυξιακούς φορείς. Για το σκοπό αυτό, είναι σκόπιµη η δροµολόγηση µιας σειράς εξειδικευµένων δράσεων (ΙΠΑ, 2008), που µπορούν να συµβάλουν στη σύνδεση Πανεπιστηµιακής Μονάδας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τέτοιες δράσεις είναι: 1. Η Ετήσια Οργάνωση Επιστηµονικών Συνεδρίων µε την ευθύνη Τµηµάτων ή Οµάδων Γνωστικών Αντικειµένων σε τοµείς σχετικούς µε το αντικείµενό τους. 2. Η Ετήσια χρηµατοδότηση Στοχευµένων Ερευνητικών Προγραµµάτων από Τοπικούς και Περιφερειακούς Πόρους µε πρωτοβουλία των Τοπικών και Νοµαρχιακών Αρχών. Τα προγράµµατα θα εξυπηρετούν την προβολή της 20

21 Πόλης και του Νοµού και θα αξιοποιούν το Εκπαιδευτικό- Ερευνητικό Προσωπικό, τους Φοιτητές και τα Εξειδικευµένα Εργαστήρια του Τµήµατος. 3. Η Αξιοποίηση του Εκπαιδευτικού- Ερευνητικού Προσωπικού στον Αναπτυξιακό Σχεδιασµό και Προγραµµατισµό της Τοπικής και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 4. Η Χρηµατοδότηση Ειδικών Εκδόσεων του Πανεπιστηµίου σχετικών µε την Πόλη και το Νοµό και τα γνωστικά αντικείµενα των Τµηµάτων. 5. Η Οργάνωση Κύκλων Στοχευµένης Επιµόρφωσης ή Ενηµέρωσης µε την αξιοποίηση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και των Ερευνητών. 6. Η ηµιουργία θέσεων Μερικής Απασχόλησης στους Φοιτητές στην Αυτοδιοίκηση και στους Παραγωγικούς Τοµείς. Η απασχόληση θα συµβάλλει στην πρακτική άσκηση των Φοιτητών (πέραν της επίσηµης ενταγµένης στο Πρόγραµµά τους), στην απόκτηση εµπειρίας και ανάλογης προϋπηρεσίας, χρήσιµης για την επαγγελµατική σταδιοδροµία. 7. Η Σύσταση Γνωµοδοτικού και Υποστηρικτικού Οργάνου από Τοπικούς Παράγοντες για την ενίσχυση, υποστήριξη και ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου και την σύνδεσή του µε την Πόλη και το Νοµό. Οι αρµοδιότητες του Οργάνου αυτού θα είναι : Ο σχεδιασµός και η υποβολή προτάσεων για µελέτες, συνέδρια, εκδηλώσεις, προγράµµατα επιµόρφωσης που πρέπει να ανατεθούν και να οργανωθούν από το Πανεπιστήµιο. Η παρακολούθηση και ο συντονισµός των δράσεων του Τοπικού Παράγοντα, για την ενίσχυση της σχέσης µε το Πανεπιστήµιο. Ο συντονισµός των δράσεων στήριξης και επίλυσης των προβληµάτων που αφορούν το Πανεπιστήµιο, και την Πανεπιστηµιακή Κοινότητα. Η άσκηση πίεσης και η παρέµβαση σε Κεντρικούς Φορείς για τα θέµατα εκπαίδευσης, έρευνας, υποδοµών και λειτουργίας του Πανεπιστηµίου. Η ενηµέρωση των Πολιτών και της Αυτοδιοίκησης για θέµατα που αφορούν το Πανεπιστήµιο, την Έρευνα και την Οικονοµία της Γνώσης. Στη σύνθεση του Γνωµοδοτικού Υποστηρικτικού Οργάνου µπορούν να περιλαµβάνονται Εκπρόσωποι της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπρόσωποι Επιµελητηρίων, Εκπρόσωποι Επιστηµονικών 21

22 Συλλόγων, Εκπρόσωποι Παραγωγικών Φορέων, Πανεπιστηµιακοί Καθηγητές και Προσωπικότητες της Πόλης και του Νοµού. Με την ενεργοποίηση του Τοπικού Φορέα, είναι εφικτή σε δεύτερο επίπεδο η ενεργοποίηση της Κεντρικής ιοίκησης σε τοµείς που παρουσιάζει σηµαντικά ελλείµµατα, όπως οι υποδοµές, η στελέχωση των υπηρεσιών, η διαµόρφωση ολοκληρωµένων Σχολών, η παροχή κινήτρων σύνδεσης Πανεπιστηµίου και Αναπτυξιακής ιαδικασίας κ.τ.λ. Το πλαίσιο των απαιτούµενων ενεργειών των τριών συνιστωσών του Τριπλού Έλικα παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας 3 Πλαίσιο Ενεργειών για την ενεργοποίηση του Τριπλού Έλικα Τοπικός Αναπτυξιακός Παράγοντας Κεντρική ιοίκηση, ΥΠΕΠΘ Πανεπιστήµιο Σχεδιασµός για την ανάπτυξη της Οικονοµίας της Γνώσης σε Τοπικό Επίπεδο Έναρξη διαλόγου για την διασύνδεση της Τοπικής Επιχειρηµατικότητας και του Πανεπιστηµίου Υλοποίηση από πλευράς Αυτοδιοίκησης, πολιτικών στήριξης του Πανεπιστηµίου ηµιουργία Τοπικού Γνωµοδοτικού Υποστηρικτικού Οργάνου ιαµόρφωση Στρατηγικής Ανάπτυξης και Ολοκλήρωσης των Περιφερειακών Ιδρυµάτων ηµιουργία ενός τουλάχιστον Τµήµατος σχετικού µε την Οικονοµία, την Παραγωγή ή την Τεχνολογία σε κάθε Πόλη- Έδρα Ενίσχυση της Στελέχωσης και της Χρηµατοδότησης των Τµηµάτων και των Ερευνητικών Ινστιτούτων Εξειδίκευση και Αναβάθµιση Επαγγελµατικών ικαιωµάτων των Τµηµάτων Ολοκλήρωση Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Υποδοµών (Εκπαιδευτικοί Χώροι, Χώροι Έρευνας, Χώροι Στέγασης και Σίτισης, Χώροι Πολιτιστικής και Συµπληρωµατικής ραστηριότητας) ΥΠΑΝ- ΓΓΕΤ Θέσπιση Κινήτρων για την διασύνδεση Πανεπιστηµίου και Τοπικής Επιχειρηµατικότητας Αναγνώριση και Ενεργοποίηση του Κοινωνικού Πολιτιστικού και Αναπτυξιακού Ρόλου του Πανεπιστηµίου Στήριξη της λειτουργίας Αποκεντρωµένων Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών ραστηριοτήτων ικτυώσεις- Ερευνητικές ραστηριότητες Ανάπτυξη Παράλληλων ραστηριοτήτων. Ενηµέρωση- Επιµόρφωση- Σύνδεση µε την Περιοχή ηµιουργία Ερευνητικών Ινστιτούτων και Κέντρων. 22

23 Στην περίπτωση των Ελληνικών Περιφερειακών Πανεπιστηµιακών Σχολών ή Ενοτήτων, Τµηµάτων, είναι αναγκαία η προσαρµογή του υποδείγµατος του Τριπλού Έλικα. Η προσαρµογή αυτή βασίζεται πρώτον στην ανάληψη της Πρωτοβουλίας από το Πανεπιστήµιο και τον Τοπικό Παράγοντα και δεύτερον στη σύνδεση του Πανεπιστηµίου όχι µόνο µε την δραστηριότητα των Επιχειρήσεων, αλλά και µε τις αναπτυξιακές δραστηριότητες της Αυτοδιοίκησης καθώς και µε τις Κοινωνικές και Πολιτιστικές δραστηριότητες. Στην λογική αυτή πρέπει να διακρίνουµε τις αναπτυξιακές λειτουργίες της Αυτοδιοίκησης που εντάσσονται στην συνιστώσα Επιχειρηµατική ράση, που εδώ καλείται Τοπικός Αναπτυξιακός Παράγοντας και τις διοικητικές λειτουργίες που εντάσσονται στην ιοίκηση. Έτσι, οι τρείς προσαρµοσµένες συνιστώσες διαµορφώνονται ως εξής: Πανεπιστήµιο - Εκπαίδευση - Ερευνητικά Ινστιτούτα και Κέντρα - Ενηµέρωση - Παράλληλες λειτουργίες Τοπικός Αναπτυξιακός Παράγοντας - Τοπική Αυτοδιοίκηση- Αναπτυξιακός Τοµέας - Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση- Αναπτυξιακός Τοµέας - Υποστηρικτικό Όργανο - Τοπική Επιχειρηµατικότητα - Τοπικοί Αναπτυξιακοί, Κοινωνικοί και Πολιτιστικοί Φορείς Κεντρική ιοίκηση - ΥΠΕΠΘ - ΥΠΑΝ - Γ.Γ. Περιφέρειας - Τοπική Αυτοδιοίκηση- ιοικητικός Τοµέας - Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση- ιοικητικός Τοµέας 23

24 Έτσι το προσαρµοσµένο Υπόδειγµα του Τριπλού Έλικα διαµορφώνεται ως εξής: ιάγραµµα 7 Προσαρµοσµένο Υπόδειγµα Τριπλού Έλικα Με την προσαρµογή αυτή που βασίζεται στην ένταξη στην συνιστώσα των Επιχειρήσεων, των αναπτυξιακών δράσεων της Αυτοδιοίκησης και των Κοινωνικών και Πολιτιστικών Φορέων, αντισταθµίζονται: Το έλλειµµα της παρέµβασης της Κεντρικής ιοίκησης Η σύνθεση της οµάδας Τµηµάτων σε Τοπικό Επίπεδο, που τις περισσότερες φορές δεν περιλαµβάνει Αντικείµενα σχετικά µε την Παραγωγή, την Οικονοµία ή την Τεχνολογία 24

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-2006 Σ Τ Ο Χ Ο Σ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τα10+2 Πανεπιστήμιαμέχριτο1973 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων KOIN:

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / ΕΙΕ Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Open Data Day, ΥΔΙΜΗΔ,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008 Αθήνα 15/07/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Γ ΚΠΣ 1.1. Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Ενταγμένα Εργα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 1η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε το 2007, ενώ η εξαγωγή των, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ Ε&Α... 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ Η ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.eellak.gr) είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2008 Αποτελείται σήμερα από 29 μέλη (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 Ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ISBN 978-960-02-3056-7, Σχήµα 17x24, Σελίδες 350, Τιµή: 25,00 (δεν συµπερ. 6,5% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα, εκέµβριος 2014, Κωδικός στον Εύδοξο: 41986851

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΕΛΛΑ ΑΥΣΤΕΡΕΙΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΗΕΕυστερείσεσχέσηµετιςΗΠΑκαι Ιαπωνία στην καινοτοµία. Η διαφορά διευρύνεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αν. Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Όραµα Το Ιόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) NUTS III (ΕΛΛΑ Α) ΕΒΡΟΣ ΡΟ ΟΠΗ ΞΑΝΘΗ NUTS II (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) KARDJALI HASKOVO ΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του εκλιπόντος καθηγητή του ΕΜΠ, Λευτέρη Παπαγιαννάκη. «Πρωτοβουλίες Ενθάρρυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑ ΑΣ Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές Παναγιώτης Στρατάκης Γεωγράφος, Υπ. ρ. Ε.Μ.Π. Ηµερίδα Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.Αιγαίου ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ! σε συνεργασία με τα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Διακριτικός Τίτλος: ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ Νομική Μορφή: Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Έτος σύστασης: 1988 Έδρα: Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κρίσιµη στιγµή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί µια νέα πρωτόγνωρη πραγµατικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό µοντέλο που θα της επιτρέψει όχι µόνο να βγει από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑνάπτυξη στη υτική Μακεδονία µέσα από το τρίπτυχο: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Το µοντέλο του Πόλου Καινοτοµίας

ΗΑνάπτυξη στη υτική Μακεδονία µέσα από το τρίπτυχο: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Το µοντέλο του Πόλου Καινοτοµίας Company LOGO ΗΑνάπτυξη στη υτική Μακεδονία µέσα από το τρίπτυχο: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Το µοντέλο του Πόλου Καινοτοµίας Ι.Λ.Μπακούρος Αν. Καθηγητής Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Περιεχόµενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική,

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενότητα 1: ( ιάρκεια 50 ώρες ): Περιφερειακή και Πολιτική. Βασικές Θεωρητικές Έννοιες 1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, Περιφερειακή : Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων w w w. p e d - i n. g r Ν. Θεοτόκη 154, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα Τηλ: 2661049008, 27823, 25657, Fax: 2661081823, Email: info (at) ped-in.gr Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 7. «Πλαίσιο ράσεων Eπικοινωνίας των Παρεµβάσεων του Eυρωπαϊκού Kοινωνικού Tαµείου», Eιδική Yπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων EKT, Aθήνα 2003 203 Πλαίσιο ράσεων Eπικοινωνίας των Παρεµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης Κύριες και κύριοι, Σας καλωσορίζουμε, σήμερα, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Π. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Π. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Π. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ «ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.») ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αρ. Πρωτ.: 30/Φ.30.2

(Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αρ. Πρωτ.: 30/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ηράκλειο: 23-05-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 30/Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. /νση: Σταυρωµένος 71004 Ταχ. Θυρίδα: 1939 Πληροφορίες: Ξυλούρης Αβραάµ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2008 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιγαίου Πελάγους 1-3, 4 ος όροφος 153 41 Αγία Παρασκευή Τηλ: 210 6015985, Fax: 210 6015985 e-mail: press@pi-schools.gr ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2008 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα στοιχεία που προκύπτουν από την γενική απογραφή πληθυσµού σε σχέση µε το ίδρυµα αποφοίτησης και τον τίτλο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 07/06/2013 Α.Π.: 11808 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Αθήνα, 07/06/2013 Α.Π.: 11808 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Ανώτατη Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η περίπτωση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών στη Ρόδο. Εισηγήτρια: Γεωργία Βασιλάκη

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Ανώτατη Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η περίπτωση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών στη Ρόδο. Εισηγήτρια: Γεωργία Βασιλάκη ΗΜΟΣ ΡΟ ΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Θέµα: Ανώτατη Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η περίπτωση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών στη Ρόδο. Εισηγήτρια: Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge

Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge Υπό την Αιγίδα : Global Management Challenge Ο μεγαλύτερος Διεθνής Διαδικτυακός Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής. Διαγωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2011» Εισαγωγή

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2011» Εισαγωγή Εισαγωγή Το παρόν τεύχος αποτελεί Συνοπτική Παρουσίαση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος (Ε.Α.Π.) 2007-2011, έτσι όπως αυτό εγκρίθηκε από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο (Ν.Σ.) Κοζάνης και προωθήθηκε για έγκριση

Διαβάστε περισσότερα