ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τελική Έκδοση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τελική Έκδοση"

Transcript

1 ΕΡΓΟ : «Ευρυζωνικότητα στο νομό Λευκάδας: Προώθηση, Επίδειξη, Στρατηγική και Βέλτιστες Πρακτικές» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας Παραδοτέο ΠΑ 5.2 ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τελική Έκδοση ΑΝΑΔΟΧΟΣ : SYSTEMA TECHNOLOGIES A.E. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: Communication & Information Technologies Experts Α.Ε. ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75 % ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 25% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Κ.Π. INTERREG III Α ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SYSTEMA TECHNOLOGIES Α. Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: σελ 1

2 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Το παρόν παραδοτέο αποτελεί το 1 ο παραδοτέο του «Ευρυζωνικότητα στο νομό Λευκάδας: Προώθηση, Επίδειξη, Στρατηγική και Βέλτιστες Πρακτικές» και στοχεύει στην καταγραφή των στοιχείων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας. Στο Κεφάλαιο 1, παρουσιάζονται γενικά στοιχεία για το Νομό Λευκάδας, με ιδιαίτερη έμφαση στα δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία καθώς και την κατανομή του πληθυσμού σε αστικές, ημιαγροτικές και αγροτικές περιοχές, ώστε να αναλυθούν περαιτέρω τα στοιχεία που επηρεάζουν την ευρυζωνικότητα για τις περιοχές αυτές. Στο Κεφάλαιο 2, παρουσιάζονται μια σειρά από στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με την ευρυζωνικότητα, όπως το κόστος παροχής της ευρυζωνικής πρόσβασης, η τρέχουσα χρήση για το διαδίκτυο και την ευρυζωνικότητα καθώς και υπάρχοντα στοιχεία σχετικά με τη προβλεπόμενη ζήτηση. Βασικό συμπέρασμα αποτελεί η δυσκολία ανεύρεσης εστιασμένων για την περιοχή στοιχείων, πέραν των διαθεσίμων στοιχείων από το Παρατηρητήριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας και την ΕΕΤΤ. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί η συνεισφορά του Πανεπιστημίου Αθηνών στην παροχή στοιχείων πρόβλεψης στα πλαίσια αντίστοιχων έργων που έχει υλοποιήσει για λογαριασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του ΕΠ ΚτΠ. Συμπερασματικά, θα πρέπει να σημειωθεί η σημαντική διαφοροποίηση στο βαθμό κατοχής, χρήσης και συχνότητας χρήσης Η/Υ και πρόσβασης στο διαδίκτυο, μεταξύ Αττικής και περιφέρειας, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη γεωγραφικού ψηφιακού χάσματος. Επίσης όσον αφορά τον νομό Λευκάδας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, ο τόπος πρόσβασης καθώς και η οικονομική δραστηριότητα της περιοχής επηρεάζουν σημαντικά τη διείσδυση και την προθυμία χρήσης των ευρυζωνικών δικτύων και υπηρεσιών. Δεδομένου του γενικότερου τηλεπικοινωνιακού τοπίου, που χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία του ΟΤΕ καθώς και την ανωριμότητα της αγοράς ειδικά στα θέματα παρακολούθησης των χαρακτηριστικών των ευρυζωνικών υπηρεσιών, οι τιμές καθορίζονται κατά κύριο λόγο με βάση το κόστος αδεσμοποίητης πρόσβασης αλλά και την προθυμία πληρωμής του συνδρομητή. Τέλος με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιτάχυνση του ρυθμού διείσδυσης και στην αύξηση της προθυμίας χρήσης με συγκεκριμένα μέτρα όπως η περαιτέρω ενημέρωση σε θέματα ευρυζωνικότητας ειδικά στην κατεύθυνση ενίσχυσης της SYSTEMA TECHNOLOGIES Α. Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: σελ 2

3 χρησιμότητας, της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας, η ενίσχυση ειδικών ομάδων πληθυσμού καθώς και η γενικότερη ενίσχυση της πρόσβασης σε ΗΥ και την τεχνολογία γενικότερα. Η συντακτική ομάδα θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσει την ομάδα τεχνοοικονομικής ανάλυσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών για την παροχή χρήσιμων πληροφοριών και τεχνογνωσίας καθώς επίσης και όλες τις πηγές πληροφόρησης για τα θέματα ευρυζωνικότητας για την συνεισφορά τους στην ανάπτυξή της. Συντακτική ομάδα υπεργολάβου Κυριακίδου Βάγια Μιχαλακέλης Χρήστος Ροκκάς Θεόδωρος Κακαλέτρης Κωνσταντίνος SYSTEMA TECHNOLOGIES Α. Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: σελ 3

4 Πίνακας Περιεχομένων ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δράσεις στα πλαίσια του ΕΠ ΚτΠ Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών δήμου Λευκάδος Ασύρματα δίκτυα στο Νομό Λευκάδας Το μεγάλο έργο της ευρυζωνικής πρόσβασης (Πρόσκληση 157) και η συμμετοχή του ν. Λευκάδας Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΔΕΤ Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΣΕ /KBPS) Το κόστος διασύνδεσης Το κόστος πρόσβασης (μέσω ΑΠΤΒ και ΑΡΥΣ) Το κόστος μισθωμένων γραμμών ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΣΕ /KBPS) Στοιχεία κόστους για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Στοιχεία κόστους για ευρυζωνικές υπηρεσίες ΔΕΙΚΤΗΣ NRI (NETWORK READINESS INDEX) ΔΕΙΚΤΗΣ E-READINESS ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στοιχεία Χρήσης Η/Υ Στοιχεία διείσδυσης και χρήσης του Διαδικτύου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και στο νομό Λευκάδας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κατοχή Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή SYSTEMA TECHNOLOGIES Α. Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: σελ 4

5 2.9.3 Συχνότητα Χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Πρόσβαση στο Διαδίκτυο Χρήση Διαδικτύου Συχνότητα Χρήσης Διαδικτύου (Στοιχεία 2006) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ Προβλεπόμενη ζήτηση με βάση την πρόθεση χρήσης Προβλεπόμενη Ζήτηση με βάση μοντέλα διάχυσης της τεχνολογίας Κύκλος ζωής προϊόντων και υπηρεσιών Εξέλιξη της διείσδυσης προϊόντων - Μοντέλα διάχυσης (Diffusion Models) Ζήτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών στο Νομό Λευκάδας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πρόβλεψη ζήτησης για οικιακούς χρήστες Πρόβλεψη ζήτησης για επιχειρησιακούς χρήστες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ( ) (ΠΗΓΗ: ΕΕΤΤ) SYSTEMA TECHNOLOGIES Α. Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: σελ 5

6 Λίστα Πινάκων Πίνακας 1-1: Στοιχεία Νομού Λευκάδος (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας) 13 Πίνακας 1-2: Στοιχεία αστικότητας του Νομού Λευκάδος (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας) Πίνακας 1-3: Κατανομή αστικότητας του Νομού Λευκάδος (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας) Πίνακας 1-4: Εξέλιξη των περιοχών του Ν. Λευκάδας Πίνακας 1-5: είκτες ευημερίας για το Νομό Λευκάδας - Πηγή Στοιχείων: "Οι Νομοί της Ελλάδος" 17 Πίνακας 2-1. είκτες μέτρησης του ψηφιακού χάσματος και διαθεσιμότητα των αναγκαίων στοιχείων. (Πηγή: ΕΕΤΤ και Παρατηρητήριο της ΚτΠ) Πίνακας 2-2: Οι παρεμβάσεις των προσκλήσεων 93 για την ανάπτυξη μητροπολιτικών δικτύων στο Ν. Λευκάδος και τη Περιφ.Ιονίων Νήσων (Πηγή : broadband.cti.gr/map/index.php & 22 Πίνακας 2-3: Σημεία διασύνδεσης στο Μητροπολιτικό ίκτυο Οπτικών Ινών δήμου Λευκάδος (Πηγή: Ιόνιο Πανεπιστήμιο) Πίνακας 2-4. είκτες Χρήσης του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου για το Νομό Λευκάδας και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. (Πηγή: ΠΣ ) Πίνακας 2-5: Σημεία παρουσίας του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο νομό Λευκάδας και αριθμός χρηστών ανά σημείο παρουσίας Πίνακας 2-6: Μεσαίοι φορείς χρήσης του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Πίνακας 2-7: Η παρουσία του ν. Λευκάδα και της ΠΙΝ στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Πίνακας 2-8: Τιμολόγια OTE για ζεύξεις διασύνδεσης γραμμών 2Mbps (intereconnection links) για την περίοδο (Πηγή: ΕΕΤΤ) Πίνακας 2-9: Λοιπά τέλη διασύνδεσης του ΟΤΕ ΑΕ. για την περίοδο (Πηγή: ΕΕΤΤ) Πίνακας 2-10: Τιμολόγια ΟΤΕ ΑΕ για Υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και Υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (πηγή: ΕΕΤΤ) SYSTEMA TECHNOLOGIES Α. Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: σελ 6

7 Πίνακας 2-11: Τιμολόγια ΟΤΕ ΑΕ για Μεταβάσεις από τη μια κατηγορία ΑΠΤΒ σε άλλη (πηγή: ΕΕΤΤ) Πίνακας 2-12: Τιμολόγια λιανικής πώλησης μισθωμένων γραμμών (Πηγή: ΕΕΤΤ) Πίνακας 2-13: Τιμολόγια χονδρικής πώλησης μισθωμένων γραμμών (Πηγή: ΕΕΤΤ) Πίνακας 2-14: Τιμές του είκτη NRI για τα τελευταία τρία χρόνια (Πηγή: World Economic Forum) Πίνακας 2-15: Τιμή του δείκτη e-readiness και κατάταξη χωρών για τα 4 τελευταία έτη (Πηγή: Economist Intelligence Unit) Πίνακας 2-16: Κατοχή Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από τους Οικιακούς Χρήστες στο επίπεδο περιφέρειας διαμονής Πίνακας 2-17: Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από τους Οικιακούς Χρήστες στο επίπεδο περιφέρειας διαμονής Πίνακας 2-18: Συχνότητα Χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από τους Οικιακούς Χρήστες στο επίπεδο περιφέρειας διαμονής Πίνακας 2-19: Κατοχή Πρόσβασης στο ιαδίκτυο από τους Οικιακούς Χρήστες στο επίπεδο περιφέρειας διαμονής Πίνακας 2-20: Χρήση ιαδικτύου από τους Οικιακούς Χρήστες στο επίπεδο περιφέρειας διαμονής Πίνακας 2-21: Συχνότητα Χρήσης ιαδικτύου από τους Οικιακούς Χρήστες στο επίπεδο περιφέρειας διαμονής Πίνακας 2-22 ήμοι Νομού Λευκάδας που Πίνακας 2-23 Στοιχεία Νομού Λευκάδος Πίνακας 2-24 Εκτιμώμενη Ζήτηση (Οικιακοί και επιχειρησιακοί χρήστες) (Πηγή: Πανεπιστήμιο Αθηνών) Πίνακας 4-1 Στοιχεία επιλέξιμων περιοχών του έργου (Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Στοιχεία απογραφής 2001) Πίνακας 4-2 Αστικότητα επιλέξιμων περιοχών Πίνακας 5-1: Έκταση και πληθυσμός των ΟΤΑ του νομού Λευκάδος SYSTEMA TECHNOLOGIES Α. Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: σελ 7

8 Πίνακας 6-1: Τιμολόγια ΟΤΕ ΑΕ για φυσική συνεγκατάσταση ( ) (Πηγή ΕΕΤΤ) Πίνακας 6-2: Τιμολόγια ΟΤΕ ΑΕ για σύμμικτη και εικονική συνεγκατάσταση ( ) (Πηγή ΕΕΤΤ) Πίνακας 6-3: Τιμολόγια ΟΤΕ ΑΕ για απομακρυσμένη συνεγκατάσταση ( ) (Πηγή ΕΕΤΤ) Πίνακας 6-4: Τιμολόγια ΟΤΕ ΑΕ για απομακρυσμένη συνεγκατάσταση με λιγότερους από 5000 ( ) (Πηγή ΕΕΤΤ) Πίνακας 6-5: Τιμολόγια ΟΤΕ ΑΕ για φυσική συνεγκατάσταση ( ) (Πηγή ΕΕΤΤ) SYSTEMA TECHNOLOGIES Α. Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: σελ 8

9 Λίστα Σχημάτων ιαγραμμάτων Σχήμα 1-1: Κατανομή επιφάνειας του Νομού Λευκάδος (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας) Σχήμα 1-2: Κατανομή πληθυσμού του Νομού Λευκάδας (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας) Σχήμα 1-3: Κατανομή νοικοκυριών του Νομού Λευκάδος (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας) Σχήμα 2-1: ΜΑΝ ήμου Λευκάδος Σχήμα 2-2: Τοπολογία ευρυζωνικού δικτύου ΤΕ Κ Ν. Λευκάδας (Πηγή: ΕΥ ΕΠ) Σχήμα 2-3: Το δίκτυο Ε ΕΤ και το Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Σχήμα 2-4: Χάρτης της επόμενης φάσης του Ε ΕΤ Ε ΕΤ Σχήμα 2-5 : Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία εκ 2006 (Πηγή: ΕΕΤΤ με βάση στοιχεία αδειοδοτημένων παρόχων) Σχήμα 2-6: Εξέλιξη του μηνιαίου δείκτη τιμών και του αντίστοιχου υποδείκτη επικοινωνιών (Πηγή: ΕΕΤΤ) Σχήμα 2-7: Μέσο λιανικό έσοδο ανά λεπτό εξερχομένης κλήσης για όλους τους τύπους κλήσεων (Πηγή: ΕΕΤΤ) Σχήμα 2-8: Κατανομή λιανικών εσόδων ανά κατηγορία εξερχόμενης κίνησης από σταθερό τηλέφωνο. (Πηγή: ΕΕΤΤ) Σχήμα 2-9: Κόστος 3λεπτης και 10λεπτης αστικής κλήσης για οικιακούς χρήστες (Πηγή: ΕΕΤΤ) Σχήμα 2-10: Κόστος 3λεπτης και 10λεπτης υπεραστικής κλήσης για οικιακούς χρήστες (Πηγή: ΕΕΤΤ) Σχήμα 2-11: Εξέλιξη του μηνιαίου παγίου οικιακών χρηστών σταθερής τηλεφωνίας (Πηγή: ΕΕΤΤ) Σχήμα 2-12: Εξέλιξη του Μέσου Μηνιαίου εξόδου οικιακών και επιχειρησιακών χρηστών στην Ελλάδα και την Ε.Ε. (Πηγή: ΕΕΤΤ) Σχήμα 2-13: Εξέλιξη του κόστους ευρυζωνικής πρόσβασης για όλες τις κατηγορίες κατερχόμενης (downlink) ταχύτητας (Πηγή: Παρατηρητήριο της ΚτΠ) SYSTEMA TECHNOLOGIES Α. Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: σελ 9

10 Σχήμα 2-14: Εξέλιξη του κόστους ευρυζωνικής πρόσβασης (σε /kbps) για όλες τις κατηγορίες πρόσβασης Σχήμα Σύγκριση του μηνιαίου μέσου κόστους για LLU πλήρους πρόσβασης (Πηγή: ΕΕΤΤ) Σχήμα Σύγκριση του μηνιαίου μέσου κόστους για LLU μεριζόμενης πρόσβασης (Πηγή: ΕΕΤΤ) Σχήμα 2-17: Στοιχεία χρήσης Ηλεκτρονικού υπολογιστή για το σύνολο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Πηγή: Παρατηρητήριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας) Σχήμα 2-18: Στοιχεία χρήσης του διαδικτύου στο Νομό Λευκάδας (Πηγή: Παρατηρητήριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας) Σχήμα 2-19: Στοιχεία χρήσης του διαδικτύου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Πηγή: Παρατηρητήριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας) Σχήμα 2-20: Στοιχεία χρήσης του διαδικτύου για την ηλικιακή ομάδα ετών στο Νομό Λευκάδας (Πηγή: Παρατηρητήριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας) Σχήμα 2-21: Συχνότητα χρήσης Internet για την ηλικιακή ομάδα Άνδρες ετών στην ΠΙΝ. (Πηγή: Παρατηρητήριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας) Σχήμα 2-22: Συχνότητα συστηματικής χρήσης Internet για την ηλικιακή ομάδα Άνδρες ετών στην ΠΙΝ. (Πηγή: Παρατηρητήριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας) Σχήμα 2-23: Τόπος πρόσβασης στο διαδίκτυο για τον ανδρικό πληθυσμό ετών στη ΠΙΝ (Πηγή: Παρατηρητήριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας) Σχήμα 2-24: Τόπος πρόσβασης στο διαδίκτυο για το γυναικείο πληθυσμό ετών (Πηγή: Παρατηρητήριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας) Σχήμα 2-25: Τόπος πρόσβασης στο διαδίκτυο για τον ανδρικό πληθυσμό ετών (Πηγή: Παρατηρητήριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας) Σχήμα 2-26: Στοιχεία χρήσης του διαδικτύου για την ηλικιακή ομάδα ετών στο Νομό Λευκάδας (Πηγή: Παρατηρητήριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας) Σχήμα 2-27 : Τόπος πρόσβασης στο διαδίκτυο για τον ανδρικό πληθυσμό ετών (Πηγή: Παρατηρητήριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας) SYSTEMA TECHNOLOGIES Α. Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: σελ 10

11 Σχήμα 2-28: Τρόπος πρόσβασης στο διαδίκτυο για το σύνολο του πληθυσμου της ΠΙΝ (άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιακών ομάδων) (Πηγή: Παρατηρητήριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας) Σχήμα 2-29: Κατοχή Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από τους Οικιακούς Χρήστες στο επίπεδο περιφέρειας διαμονής Σχήμα 2-30: Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από τους Οικιακούς Χρήστες στο επίπεδο περιφέρειας διαμονής Σχήμα 2-31: Συχνότητα Χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από τους Οικιακούς Χρήστες στο επίπεδο περιφέρειας διαμονής Σχήμα 2-32: Κατοχή Πρόσβασης στο ιαδίκτυο από τους Οικιακούς Χρήστες στο επίπεδο περιφέρειας διαμονής Σχήμα 2-33: Χρήση ιαδικτύου από τους Οικιακούς Χρήστες στο επίπεδο περιφέρειας διαμονής Σχήμα 2-34: Πρόθεση απόκτησης πρόσβασης στο διαδίκτυο. είγμα 430 άτομα (άνδρες και γυναίκες) χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο (Πηγή: Παρατηρητήριο της ΚτΠ) Σχήμα 2-35: Παράδειγμα κύκλου ζωής προϊόντος (Πηγή: Πανεπιστήμιο Αθηνών).. 77 Σχήμα 2-36: Πορεία διείσδυσης ενός τεχνολογικού προϊόντος στην στοχευόμενη αγορά σε σχέση με τους εν δυνάμει χρήστες Σχήμα 2-37: Οικιακοί χρήστες στο Νομό Λευκάδας (Πηγή: Πανεπιστήμιο Αθηνών) 82 Σχήμα 2-38: Επιχειρησιακοί χρήστες στο Νομό Λευκάδος (Πηγή: Πανεπιστήμιο Αθηνών) Σχήμα 4-1 Στοιχεία κάλυψης της Ελληνικής επικράτειας Σχήμα 4-2 Αστικότητα επιλέξιμου πληθυσμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου Σχήμα 4-3 Αστικότητα νοικοκυριών, επιλέξιμων περιοχών Σχήμα 4-4 Αστικότητα επιχειρήσεων Σχήμα 4-5 Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε χώρες της Ευρώπης (Πηγή: Eurostat) SYSTEMA TECHNOLOGIES Α. Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: σελ 11

12 Σχήμα 4-6 Ποσοστό χρήσης του Internet σε χώρες της Ευρώπης (Πηγή: Eurostat) Σχήμα 4-7 Πορεία διείσδυσης ISDN Ελλάδα Πορτογαλία (Πηγή: Eurostat) Σχήμα 4-8 Πρόβλεψη της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Πορτογαλία (Πηγή: Πανεπιστήμιο Αθηνών) Σχήμα 4-9 Πρόβλεψη ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών Ελλάδα Πορτογαλία (Πηγή: Πανεπιστήμιο Αθηνών) Σχήμα 4-10 ιείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίπεδα αστικότητας (Πηγή: Πανεπιστήμιο Αθηνών) Σχήμα 4-11 Πρόβλεψη ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών επιχειρησιακών χρηστών (Πηγή: Πανεπιστήμιο Αθηνών) SYSTEMA TECHNOLOGIES Α. Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: σελ 12

13 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ο νομός Λευκάδος υπάγεται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. O μόνιμος πληθυσμός όλου του νομού Λευκάδος, των δήμων του καθώς και όλων των δημοτικών διαμερισμάτων και κοινοτήτων είναι και τα νοικοκυριά είναι Με βάση το Πρόγραμμα «Καποδίστριας» η Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στο νομό συγκροτήθηκε τελικώς σε 6 Δήμους και 2 κοινότητες που αποτελούνται από 43 δημοτικά και 3 κοινοτικά διαμερίσματα. Πρωτεύουσα είναι η Λευκάδα με μόνιμους κατοίκους και δεύτερο σε πληθυσμό είναι το Νυδρί με 873 μόνιμους κατοίκους και ακολουθούν σε πληθυσμό η Καρυά, η Λυγιά και η Νικιάνα. Η επιλέξιμη πληθυσμιακή και γεωγραφική κάλυψη φαίνεται στον Πίνακας 1-1. Τα στοιχεία είναι από την απογραφή του 2001 της στατιστικής υπηρεσίας [1]. Πίνακας 1-1: Στοιχεία Νομού Λευκάδος (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας) Δημοτικά - Κοινοτικά Διαμερίσματα Μόνιμος Πληθυσμός Νοικοκυριά Άρρενες Θήλεις Επιφάνεια σε τ.χλμ. (χωρίς εσωτερικά ύδατα) Νομός Λευκάδας Περιοχές πληθυσμό 200 κατοίκους με , ,249 Οι περιοχές που αφορούν πληθυσμό από 200 κατοίκους και άνω μπορούν να κατηγοροποιηθούν σύμφωνα με τον Πίνακας 1-2. SYSTEMA TECHNOLOGIES Α. Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: σελ 13

14 Πίνακας 1-2: Στοιχεία αστικότητας του Νομού Λευκάδος (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας) Διαμερίσματ Νοικοκυρι Μόνιμος Επιφάνεια (σε α ά Πληθυσμό τ.χλμ.) (χωρίς ς εσωτερικά ύδατα) Αστικές Ημιαστικές ,050 Αγροτικές ,199 Σύνολο ,249 Η παραπάνω κατηγοριοποίηση οδηγεί στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1-3) ενώ η σχηματική αναπαράσταση στα διαγράμματα ποσόστωση που προκύπτει, λόγω της παραπάνω κατηγοριοποίησης, παρουσιάζεται στον Πίνακα 3, ενώ η γραφική τους αποτύπωση στα Σχήματα 1,2,3. Πίνακας 1-3: Κατανομή αστικότητας του Νομού Λευκάδος (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας) Νοικοκυριά Πληθυσμός Επιφάνεια (σε τ.χλμ.) Αστικές 0,00% 0,00% 0,00% Ημιαστικές 44,34% 44,90% 5,30% Αγροτικές 55,66% 55,10% 94,70% Στη συνέχεια, παρατίθενται Δείκτες Ευημερίας, που διαγράφουν ποσοτικά, το γενικό επίπεδο διαβίωσης στο Νομό: Κατά κεφαλή ΑΕΠ : Το 2001 ανήλθε σε (89% του μέσου όρου της χώρας) καταλαμβάνοντας την 30 η θέση μεταξύ των νομών της χώρας Συνθετικός Δείκτης Ευημερίας και Ανάπτυξης (ΣΔΕΑ): Το 2004 η τιμή του ΣΔΕΑ ήταν 31,0 κατατάσοντάς την στην 24 θέση. Δηλωθέν εισόδημα ανά φορολογούμενο: το 2003 ανήλθε σε ανά φορολογούμενο, δηλ. ποσοστό 89% του μέσου όρου της χώρας. SYSTEMA TECHNOLOGIES Α. Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: σελ 14

15 Αγροτικές 55,10% Κατανομή Πληθυσμού του Ν. Λευκάδος Αστικές 0,00% Ημιαστικές 44,90% Σχήμα 1-2: Κατανομή πληθυσμού του Νομού Λευκάδας (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας) Τηλεφωνικές συνδέσεις :Το 2000 αναλογούσαν 61,8 συνδέσεις ανά 100 κατοίκους. Κατά κεφαλή αποταμιευτικές καταθέσεις: το 2002 ανήρχοντο σε 8,47 χιλ. με μέσο όρο χώρας 8,32 χιλ.. Επιβατικά αυτοκίνητα: το 2002 αναλογούσαν 15 αυτοκίνητα ανά 100 κατοίκους με μέσο όρο χώρας τα 33 αυτοκίνητα ανά 100 κατοίκους. Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος: το 1997 η οικιακή κατανάλωση ανά κάτοικο ανήλθε σε 1,1 Mwh ( MWh. Η συνολική κατανάλωση του νομού για το 1997 ήταν Mwh. Άδειες οικοδομής κατοικιών: Το 2007 οι νέες κατοικίες ήταν 680 έναντι 685 το 2006 παρουσιάζοντας πτώση 0.75%. Γιατροί: το 2001 αντιστοιχούσαν 0,38 γιατροί ανά 100 κατοίκους (83 γιατροί) ενώ για την χώρα ο αντίστοιχος δείκτης ήταν 0,44 γιατροί ανά 100. Το 2006 οι γιατροί μειώθηκαν στους 68. Μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: το 2006, ο σχετικός δείκτης, σε κάθε 1000 κατοίκους, ανήρχετο σε 63 μαθητές (σύνολο μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1.402). Κατανομή Επιφάνειας του Ν. Λευκάδος Αστικές 0,00% Ημιαστικές 5,30% Αγροτικές 94,70% Σχήμα 1-1: Κατανομή επιφάνειας του Νομού Λευκάδος (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας) SYSTEMA TECHNOLOGIES Α. Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: σελ 15

16 Βάσει της απογραφής του 2001, ο πληθυσμός του νομού Λευκάδος ανήλθε σε κατοίκους και συγκεντρώνει ποσοστό 0,2% του πληθυσμού της χώρας, σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 4,5% σε σχέση με την απογραφή του Η εν λόγω αύξηση είναι κατά πολύ χαμηλότερη της αντίστοιχης της Περιφέρειας ( κατ. - αύξηση 10,7% - πυκνότητα 91,2 κατ./τετρ. χλμ.) ενώ είναι χαμηλότερη και από αυτή που σημειώθηκε σε επίπεδο χώρας ( κατ. - αύξηση: 6,9% - πυκνότητα: 83,58 κατ./τετρ. χλμ.) και παρουσιάζει πυκνότητα πληθυσμού 61,7 κατοίκους ανά τετρ. χλμ.. Επισημαίνεται όμως ότι η τάση του πληθυσμού είναι μειωτική, με υπεροχή των θανάτων επί των γεννήσεων από το 2000 και έπειτα. Ο μόνιμος πληθυσμός, κατά το 1991, καταγράφηκε σε ποσοστό 65,9% ως αγροτικός, και 34,1% ως ημιαστικός. Σημαντικότατος για την οικονομία του Αγροτικές 55,66% (30,2%). Κατανομή Νοικοκυριών του Ν. Λευκάδος Αστικές 0,00% Ημιαστικές 44,34% Σχήμα 1-3: Κατανομή νοικοκυριών του Νομού Λευκάδος (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας) νομού είναι ο τριτογενείς τομέας. Παράλληλα, από πλευράς γεωγραφικής κατανομής του μόνιμου πληθυσμού κατά το 2001, παρατηρείται έντονη συγκέντρωση στην πεδινή Λευκάδα, εφόσον καταγράφηκαν κατ. ή ποσοστό του συνολικού πληθυσμού 58,9% στις πεδινές περιοχές, στις ημιορεινές (10,9%) και στις ορεινές Η εξέλιξη της κατανομής του πληθυσμού στις προαναφερόμενες ζώνες, κατά τη δεκαετία , παρουσίαζε την εξής εικόνα: Πίνακας 1-4: Εξέλιξη των περιοχών του Ν. Λευκάδας Ζώνη Κατανομής Μόνιμος % Μόνιμος % Μεταβολή Πληθυσμός Πληθυσμός Μόνιμου Πληθυσμού (%) SYSTEMA TECHNOLOGIES Α. Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: σελ 16

17 Αστική Ημιαστική , ,3 23,4 Αγροτική , ,7-5,3 ΣΥΝΟΛΟ , ,0 4,5 1.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Με βάση τον πίνακα που ακολουθεί, παρατηρούμε την υστέρηση νομού Λευκάδας σε βασικά μεγέθη ευημερίας όπως το κατακεφαλή ΑΕΠ και την συσική αύξηση του πληθυσμού. Με εξαίρεση τις κατά κεφαλήν αποταμιευτικές καταθέσεις ο νομός βρίσκεται στους υπόλοιπους δείκτες σχεδόν στην μέση της κατάξης των νομών της χώρας. Πίνακας 1-5: Δείκτες ευημερίας για το Νομό Λευκάδας - Πηγή Στοιχείων: "Οι Νομοί της Ελλάδος" Έτος Τιμή / Μέσος Κατάταξη σε Δείκτης ευημερίας αναφοράς Μονάδα όρος χώρας σχέση με τους 52 νομούς ΑΕΠ κατά κεφαλή ,5 χιλ.ευρώ 19,3 28 Κατά κεφαλή αποταμιευτικές καταθέσεις ,3 χιλ.ευρώ 12,2 9 Δηλ. εισόδημα ανά φορολογούμενο ,9 χιλ.ευρώ 13,7 32 Φόρος εισοδ. ανά φορολογούμενο ,71 χιλ.ευρώ 1,22 32 Φυσική αύξηση πληθυσμού/ 1000 κατοίκους Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης/ 1000 κατοίκους ,9 0, Μαθητές δημοτικού/ 1000 κατοίκους Συμμετοχή του Ν. Λευκάδος στα συνολικά μεγέθη της χώρας ΑΕΠ ,2 % 51 Φορολογούμενοι ,2 % 51 SYSTEMA TECHNOLOGIES Α. Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: σελ 17

18 Δηλωθέν στην εφορία εισόδημα ,2 % 51 Φόρος εισοδήματος φ.π ,1 % 51 Αποταμιευτικές καταθέσεις ,2 % 51 Από τα παραπάνω στοιχεία σε συνδυασμό με τους πίνακες που προαναφέρθηκαν, καθίσταται σαφές ότι η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει όχημα για περαιτέρω ανάπτυξη του νομού Λευκάδας και μείωση των αποστάσεων από τους μέσους όρους της χώρας,. 2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Για την υλοποίηση των απαραίτητων μελετών που αφορούν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και την αξιοποίηση των ευρυζωνικών υποδομών, απαιτείται η λεπτομερής και επιστημονικά ορθή καταγραφή μιας σειράς στοιχείων σε εθνικό, διεθνές, περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Η καταγραφή των στοιχείων αυτών θα περιλαμβάνει ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες και στοιχεία, μερικοί από τους οποίους παρουσιάζονται παρακάτω. SYSTEMA TECHNOLOGIES Α. Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: σελ 18

19 2.1 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μόλις τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει στη χώρα μας η συστηματική παρακολούθηση μεγεθών που σχετίζονται με το ψηφιακό χάσμα και την ευρυζωνικότητα, γεγονός που καθιστά δύσκολη ως αδύνατη την παρακολούθηση της εξέλιξης των σχετικών μεγεθών. Στην Ελλάδα δύο κύριοι φορείς που συλλέγουν στοιχεία μέσω των οποίων μπορεί να μετρηθεί το ψηφιακό χάσμα είναι οι παρακάτω: Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) συλλέγει στοιχεία για την πορεία της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη χώρα. Τα στοιχεία αυτά η ΕΕΤΤ χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες Ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές Αρχές για την αποτύπωση της πορείας της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ έχει σαν αποστολή την ουσιαστική αναβάθμιση του επιπέδου πληροφόρησης του ελληνικού κοινού και των αρμοδίων φορέων για θέματα που σχετίζονται µε το ψηφιακό γίγνεσθαι της χώρας, τόσο μέσω τακτικής μέτρησης και συγκριτικής ανάλυσης σχετικών στατιστικών στοιχείων, τάσεων και δεικτών, όσο και μέσω της συστηματικής διάχυσης της παραπάνω γνώσης προς την Πολιτεία και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Ο ρόλος του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάλυση στοιχείων που έχουν συλλεχθεί, είτε με πρωτογενή έρευνα και μελέτες, είτε είναι διαθέσιμα μέσω συνεργαζόμενων φορέων και τη συστηματική διάχυση της παραπάνω γνώσης με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση του επιπέδου πληροφόρησης του ελληνικού κοινού και των αρμοδίων φορέων για θέματα που σχετίζονται µε το ψηφιακό γίγνεσθαι της χώρας Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει τους παράγοντες προσδιορισμού του ψηφιακού χάσματος, τους σχετικούς δείκτες και τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων στοιχείων για τον υπολογισμό των δεικτών αυτών. Πίνακας 2-1. Δείκτες μέτρησης του ψηφιακού χάσματος και διαθεσιμότητα των αναγκαίων στοιχείων. (Πηγή: ΕΕΤΤ και Παρατηρητήριο της ΚτΠ) SYSTEMA TECHNOLOGIES Α. Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: σελ 19

20 Είδος Παράγοντα Δείκτες Ανά Παράγοντα Διαθεσιμότητα στοιχείων Παράγοντας Χρήσης Συχνότητα Σκοπός Ηλεκτρονικές Δεξιότητες Αυτονομία Χρήσης Χρόνος On-line Παρατηρητήριο για την ΚτΠ. Παρατηρητήριο για την ΚτΠ. Για τους εργαζόμενους, Παρατηρητήριο για την ΚτΠ. Παρατηρητήριο για την ΚτΠ. Δίκτυα Επικοινωνίας και ΕΕΤΤ Παράγοντας Πρόσβασης σε υποδομές Χωρητικότητα Η/Υ ανά κεφαλή Ιστότοποι ανά κεφαλή Αριθμός Παρόχων ανά κεφαλή Παρατηρητήριο για την ΚτΠ. Ονόματα δικτυακών τόπων, ΕΕΤΤ ΕΕΤΤ Είδος Παρόχων ΕΕΤΤ Παράγοντας Διαθεσιμότητα ς Φυσικό Επίπεδο (υποδομές) Λογικό Επίπεδο (εφαρμογές και λογισμικό) Περιεχόμενο ΕΕΤΤ Εκπαίδευση Παρατηρητήριο για την ΚτΠ. Κοινωνικοί και κυβερνητικοί παράγοντες Ενεργή βοήθεια Υποστήριξη/Καταπίεση/Απάθεια Επενδύσεις και Χρηματοδοτήσεις Κοινωνικο-Δημογραφικοί Παράγοντες Κοινωνικο-οικονομική κατάσταση Φύλο Ηλικία Εκπαίδευση Γεωγραφική Διασπορά Εθνική Διασπορά Διασπορά Υπηκοότητας Γλώσσα Θρησκεία Παρατηρητήριο για την ΚτΠ. Παρατηρητήριο για την ΚτΠ. Παρατηρητήριο για την ΚτΠ. Παρατηρητήριο για την ΚτΠ. Παρατηρητήριο για την ΚτΠ. Παρατηρητήριο για την ΚτΠ. Παρατηρητήριο για την ΚτΠ. Παρατηρητήριο για την ΚτΠ. SYSTEMA TECHNOLOGIES Α. Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: σελ 20

21 Παράγοντας Προσβασιμότητας Διαθεσιμότητα Υλικού για ΑΜΕΑ Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών για ΑΜΕΑ Διαθεσιμότητα Περιεχομένου για ΑΜΕΑ Παρατηρητήριο για την ΚτΠ. Παρατηρητήριο για την ΚτΠ. Παρατηρητήριο για την ΚτΠ. 2.2 ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δράσεις στα πλαίσια του ΕΠ ΚτΠ Στα πλαίσια των έργων του ΕΠ. ΚτΠ, μια σειρά από έργα προώθησης και ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στο νομό Λευκάδας και στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Συγκεκριμένα όσον αφορά τα έργα υλοποιήσης δικτύων οπτικών ινών (πρόσκληση 93), τρεις μεγάλοι Δήμοι της Περιφέρειας έχουν ενταχθεί και υλοποιούν σχετικά έργα ενώ με τη συνέχεια της παρέμβασης για την ανάπτυξη μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών που υλοποιήθηκε υπό την πρόσκληση 145 εντάχθηκε άλλος ένας μεγάλος Δήμος της Περιφέρειας για σχετικό έργο. Οι δήμοι αυτοί είναι: 1. Δήμος Κερκυραίων (Πρόσκληση 93) 2. Δήμος Ζακύνθου (Πρόσκληση 93) 3. Δήμος Αργοστολίου (Πρόσκληση 93) 4. Δήμος Λευκάδος (Πρόσκληση 145) SYSTEMA TECHNOLOGIES Α. Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: σελ 21

22 Συνοπτικά η παρέμβαση της ανάπτυξης ΜΑΝ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει ως ακολούθως. Πίνακας 2-2: Οι παρεμβάσεις των προσκλήσεων 93 για την ανάπτυξη μητροπολιτικών δικτύων στο Ν. Λευκάδος και τη Περιφ.Ιονίων Νήσων (Πηγή : broadband.cti.gr/map/index.php & Δήμος Μήκος ΜΑΝ σε km Π/Υ ΜΑΝ (σε ) % Δήμου επί των συνολικώ ν χλμ της ΠΙΝ % Δήμου επί του συνολικο ύ Π/Υ της ΠΙΝ % δήμου επί των συνολικ ών χλμ στη χώρα % δήμου επί του συνολικ ού Π/Υ στη χώρα Λευκάδα 2, ,00 10,2% 10,9% 0,4% 0,3% Ζακυνθίων 7, ,99 27,3% 22,1% 0,9% 0,7% Αργοστολίου 5, ,99 19,3% 20,0% 0,7% 0,6% Κερκυραίων 11, ,84 43,2% 47,0% 1,5% 1,5% Σύνολο ΠΙΝ Σύνολο χώρας 27, ,82 3,4% 3,2% 740,60 (*) 805,23 (**) ,78 (*) ,38 (**) * Αφορά στην πρώτη φάση της παρέμβασης (Πρόσκληση 93) ** Αφορά στη 2 η φάση της παρέμβασης (Πρόσκληση 145, που αφορούσε τους δήμους Αρταίων, Κομοτηνής, Σπάρτης, Ηγουμενίτσας, Άμφισσας και Λευκάδας) Από τους παραπάνω δήμους ο ένας μόνο ανήκει στο νομό Λευκάδος και οι σχετικές δράσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στην παράγραφο που ακολουθεί Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών δήμου Λευκάδος Το Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Λευκάδος διασύνδεει 26 σημεία (φορείς) με χρήση 1 κόμβου διανομής και 3 κόμβων πρόσβασης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσια δώδεκα ευρώ και εξήντα λεπτά ( ,60 ), πλέον του SYSTEMA TECHNOLOGIES Α. Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: σελ 22

Παράδοση καταγεγραμμένων δεικτών στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας - Τελική έκδοση

Παράδοση καταγεγραμμένων δεικτών στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας - Τελική έκδοση ΕΡΓΟ : «Ευρυζωνικότητα στο νομό Ηλείας: Προώθηση, Επίδειξη, Στρατηγική και Βέλτιστες Πρακτικές» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας Παραδοτέο ΠΑ 5.2 Παράδοση καταγεγραμμένων δεικτών στην

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Στην συνεδρίαση της 3-4-2006, η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ έλαβε την υπ αριθ. 381/2/3-4-2006 Απόφαση όσον αφορά την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ τιµολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για Ορατή η ευρυζωνική σύγκλιση με την ΕΕ στο τέλος του 2010 Στο βασικό και μέσο πακέτο ευρυζωνικής πρόσβασης συγκεντρώνεται τουλάχιστον το 64,5% των ενεργών συνδέσεων Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου

Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου Θέμης Παππάς 18/02/2014 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Δυτικής Μακεδονίας ΜΑΝ: 5 Κτίρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Φεβρουάριος 2009 Περιεχόμενα Η Ευρυζωνική Ανάπτυξη στην Ελλάδα 3 Εγχώρια Ευρυζωνική Κάλυψη 4 Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 6 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.436/ ΨΣ3766-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.436/ ΨΣ3766-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Χρονική Περίοδος: Β εξάμηνο 2014 Γεωγραφική Κάλυψη Έμμεσης Υπηρεσίας: Πανελλαδική Γεωγραφική Κάλυψη Άμεσης Υπηρεσίας (για ακριβέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 2014 Αντικείμενο της δράσης «Σύσταση και Λειτουργία Πόλου Υποστήριξης & Πληροφόρησης» είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, σύσταση, στελέχωση και αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΡΓΟ : «Ευρυζωνικότητα στο νομό Πρεβέζης: Προώθηση, Επίδειξη, Στρατηγική και Βέλτιστες Πρακτικές» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρεβέζης Παραδοτέο ΠΑ 5.2 ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραµµών... 4 3. Πορεία σύγκλισης µε τη υπόλοιπη Ευρώπη... 4 4. Ανάλυση µε βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΓΟ : «Ευρυζωνικότητα στο νομό Λευκάδας: Προώθηση, Επίδειξη, Στρατηγική και Βέλτιστες Πρακτικές» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας Παραδοτέο ΠΑ 5.3 ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού.

Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού. Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α1 Διασύνδεση σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.433/ΨΣ3506-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.433/ΨΣ3506-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1 Δεκεμβρίου 21 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μειωμένους ρυθμούς συνεχίζεται η αύξηση κατά 2,3 στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατά 4,7 στην πρόσβαση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση

ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση Γιώργος Σπηλιωτόπουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Μοσχάτο, 18-02-2014 Ιστορικό - Κατάσταση του έργου ΦΑΣΕΙΣ Δημοσίευση Προκήρυξης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3 Αυγούστου 2012 Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας 1 Πάτρα, 15-1-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4845/1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 01/07/2015 Α.Π. : οικ. 3006 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 01/07/2015 Α.Π. : οικ. 3006 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

για την αξιοποίηση των ασύρματων επικοινωνιών

για την αξιοποίηση των ασύρματων επικοινωνιών Οι Δράσεις της ΚτΠ ΑΕ για την αξιοποίηση των ασύρματων επικοινωνιών Δρ. Χάρης Στελλάκης Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 16 Μαρτίου 2009 Ο ρόλος της ΚτΠ Α.Ε. Διοίκηση και Διαχείριση Έργων ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθήνα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 Προς: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών Λ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την προσφορά αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών

είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών B01: Ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων στο τµήµα συγκέντρωσης Ο δείκτης εκφράζει το ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων που επιτυγχάνεται κατά τη µεταφορά αρχείων µέσω

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 212 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 211 ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα»

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ταυτότητα Έρευνας...4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ...8 2.1. Χρήση Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Όλοι εμείς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε μέσα ή κοντά στην

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Όλοι εμείς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε μέσα ή κοντά στην 3 ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ για την Ευρυζωνικότητα Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008 2 η Ενότητα: Ο ρόλος των εναλλακτικών παρόχων Ομιλία Βασίλη Βλαχογιάννη, Διευθυντή Πωλήσεων Tellas Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.426/ΨΣ3062-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.426/ΨΣ3062-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμα Ευρυζωνικά Δίκτυα: Συστατικό στοιχείο μιας σύγχρονης αναπτυξιακής πορείας

Βιώσιμα Ευρυζωνικά Δίκτυα: Συστατικό στοιχείο μιας σύγχρονης αναπτυξιακής πορείας Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ, http://infostrag.gr/ Βιώσιμα Ευρυζωνικά Δίκτυα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΙΦ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΙΦ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-Ι5Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-Ι5Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 1. Εισαγωγή Το παρόν Παραδοτέο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ. για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων Δήμου Λευκάδας (ΜΑΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ)

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ. για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων Δήμου Λευκάδας (ΜΑΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ) @ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων Δήμου Λευκάδας (ΜΑΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΝ... 3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗΣ... 5 ΧΑΡΤΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολιτικό ίκτυο Οπτικών Ινών ήµου Ιωαννιτών

Μητροπολιτικό ίκτυο Οπτικών Ινών ήµου Ιωαννιτών Μητροπολιτικό ίκτυο Οπτικών Ινών ήµου Ιωαννιτών Ρίζος Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Φυσικής Επιστηµονικός Υπεύθυνος Κέντρου ιαχείρισης ικτύων Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (irizos@uoi.gr) Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «Στρατηγικές και δράσεις για την ευρυζωνικότητα στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο» Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Τεχνικός υπεύθυνος ΠΣΔ Αναπλ. Δ/ντής Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών ΕΑ-ΙΤΥ Βασικά στοιχεία για το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΘΕΜΑΤΑ...3 3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 3.1 Ερωτήσεις σχετικές µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1.8.2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΡΧ-ΕΒ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41ΡΧ-ΕΒ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : 154.974/ΨΣ8684-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : 154.974/ΨΣ8684-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς «Οπτική ίνα στο σπίτι - Fiber To The Home» Γιατί θέλουμε την Ελλάδα να είναι στην πρώτη γραμμή της νέας ψηφιακής εποχής να γίνουμε πρωτοπόροι Στόχος του Έργου «Οπτική Ίνα στο

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Την ώρα που κάποιος Αμερικάνος βλέπει ένα βίντεο στο youtube,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 8: ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ- Leased Lines (Θ) Οι μισθωμένες γραμμές είναι κατάλληλες για ασφαλείς συνδέσεις με σταθερή χωρητικότητα. Διακρίνονται σε Αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ : 2014 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η Περιφέρεια Θεσσαλίας περιλαµβάνει τους νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Με έδρα τη Λάρισα, η Περιφέρεια συγκεντρώνει ποσοστό 6,9% του πληθυσµού και παράγει 6,3%

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό Διαδίκτυο στην Ελλάδα: Μύθος ή Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Ένας Πάροχος έφερε το Internet στην Ελλάδα o ΗιστορίατηςForthnet ξεκινά, το 1984, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Χρήστος Μοσχονάς Αν. Διευθυντής - Δίκτυο Δημοσίου Τομέα

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Χρήστος Μοσχονάς Αν. Διευθυντής - Δίκτυο Δημοσίου Τομέα Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Χρήστος Μοσχονάς Αν. Διευθυντής - Δίκτυο Δημοσίου Τομέα MSc Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ΑΘΗΝΑ 28-11-2012 1 Για την παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Commercial Division Για ενδοεταιρική χρήση

Commercial Division Για ενδοεταιρική χρήση Commercial Division Για ενδοεταιρική χρήση Ο δρόμος προς το Triple Play 2001 Yπηρεσίες Internet 2004 Yπηρεσίες Τηλεφωνίας μέσω ADSL (DSLphone) 2006 H πρώτη double play Υπηρεσία Telefonet (Ιnternet + Tηλεφωνία)

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Πρωτοβουλίες για μια ισχυρή παρουσία των Δήμων στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

1. Μέρος Α: Σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο Τηλεφωνίας

1. Μέρος Α: Σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο Τηλεφωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ε. Κουλιακιώτη Θεσσαλονίκη: 17-4-2015 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψηφιακή Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα. Τα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα Στόχοι και δράσεις για τους επόμενους μήνες

Η Ψηφιακή Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα. Τα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα Στόχοι και δράσεις για τους επόμενους μήνες Η Ψηφιακή Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα Τα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα Στόχοι και δράσεις για τους επόμενους μήνες 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Τα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα 1.1 Η Ελλάδα πρώτη στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΡΧ-ΟΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41ΡΧ-ΟΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 09/07/2010 Α.Π. : 152.565/ΨΣ3620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 09/07/2010 Α.Π. : 152.565/ΨΣ3620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06/03/2014. Σελίδα 1 από 7

Αθήνα, 06/03/2014. Σελίδα 1 από 7 Αθήνα, 06/03/2014 Διευκρινίσεις σε ερωτήσεις σχετικά με το διαγωνισμό για την «Ανάπτυξη υπηρεσιών «δυναμικής» χρήσης της οπτικής υποδομής του ΕΔΕΤ» στο πλαίσιο του Υποέργου «Ανάπτυξη υπηρεσιών «δυναμικής»

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Προώθησης της Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Περιφέρεια από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Πολιτικές Προώθησης της Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Περιφέρεια από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πολιτικές Προώθησης της Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Περιφέρεια από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ. Τρούλος, Β. Μερεκούλιας, Β. Μάγκλαρης { ktroulos, merek, maglaris } @ netmode.ntua.gr «Forum

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : 153.108/ΨΣ6402-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : 153.108/ΨΣ6402-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Πληροφορίες. Παρουσίαση Προϊόντος. Σχηµατική Απεικόνιση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Τελευταία Αναθεώρηση: Νοέµβριος 2011

Βασικές Πληροφορίες. Παρουσίαση Προϊόντος. Σχηµατική Απεικόνιση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Τελευταία Αναθεώρηση: Νοέµβριος 2011 Παρουσίαση Προϊόντος Βασικές Πληροφορίες Σχηµατική Απεικόνιση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ Τελευταία Αναθεώρηση: Νοέµβριος 2011 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Ορισµός Οφέλη Ηδιασύνδεσηαποτελείτηφυσικήκαιλογική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.140/ΨΣ6188-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.140/ΨΣ6188-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ Α. ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ-ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Τερµατικό Tερµατικό & Zευκτικό Zευκτικό 64KB 663,36 1.017,19 566,60 128KB 663,36 1.017,19 566,60

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : 153.116/ΨΣ6437-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : 153.116/ΨΣ6437-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2.1 Τέλη Σύνδεσης για την Παροχή των Προϊόντων Χονδρικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) O Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.167/ΨΣ8615-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.167/ΨΣ8615-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης Η συμβολή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ στην διείσδυση της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Βασίλειος Θεογιάννης INTRAKAT & Ευρυζωνικότητα Η INTRAKAT, διαβλέποντας τις υψηλές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέατωνευρυζωνικώνδικτύων,

Διαβάστε περισσότερα

«Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: το κρίσιμο στοίχημα της ευρυζωνικότητας»

«Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: το κρίσιμο στοίχημα της ευρυζωνικότητας» «Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: το κρίσιμο στοίχημα της ευρυζωνικότητας» Μάνος Βαρβαρίγος Καθηγητής, Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών maos@ceid.upatras.gr Ημερίδα «Σύγχρονες τάσεις στις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα