ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 7 Μεθοδολογία κατάρτισης... 9 Στρατηγικός Σχεδιασμός Συνοπτική περιγραφή αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης Η γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου Ιστορικά, γεωγραφικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά Πολεοδομική οργάνωση και περιβάλλον Χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά Οικιστική ανάπτυξη και δυναμική Κοινωνική πολιτική, υγεία, πολιτισμός, αθλητισμός Εισαγωγή Κ.Α.Π.Η Κ.Η.Φ.Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Βρεφικοί - παιδικοί σταθμοί Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες Κέντρο πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και προαγωγής υγείας Ανώνυμη εταιρεία αξιοποίησης δημοτικής περιούσιας Απορρίμματα - Ανακύκλωση Το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου Οικονομική ανάλυση Δήμου Ζωγράφου ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3 ΕΞΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Στρατηγική του Δήμου και Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Το περιφερειακό πλαίσιο Το όραμα και οι αρχές του Δήμου Η στρατηγική του Δήμου Οι άξονες και τα μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου

4 Εισαγωγικό κεφάλαιο Θεσμικό πλαίσιο Με τα άρθρα του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. από τους Δήμους με πληθυσμό πάνω από κατοίκους, με στόχο την εισαγωγή μόνιμων διαδικασιών και μεθόδων προγραμματισμού στους Ο.Τ.Α. Με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε, προσαρμόστηκε το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στις νέες λειτουργίες και αρμοδιότητες των Δήμων και η υποχρέωση κατάρτισης, τους αφορά πλέον όλους. Το Υπουργείο Εσωτερικών με κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίους, αρχικά την περίοδο και στη συνέχεια το 2011 εξειδίκευσε το περιεχόμενο και τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων: 1) Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534 Β, 13/4/2007 «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α βαθμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2) Εγκύκλιοι 45/58939/ και 66/50837/ του Υπουργείου Εσωτερικών για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. 3) Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α βαθμού». 1 4) Υπουργική Απόφαση 5694/ με την οποία τροποποιήθηκε η Υ.Α και Προεδρικό Διάταγμα 89/ με το οποίο τροποποιήθηκε το Π.Δ Με αυτές τις δύο κανονιστικές πράξεις το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων προσαρμόστηκε στις ρυθμίσεις του Ν. 3852/2010. Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος 1 Στο πλαίσιο των σχετικών άρθρων του Κ.Δ.Κ. και των παραπάνω κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων, ο Δήμος Ζωγράφου κατάρτισε το πρώτο Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα που κάλυψε την προηγούμενη δημοτική περίοδο. 4

5 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ζωγράφου συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης, εναρμονισμένο με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και με τις νέες αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στους Δήμους με το Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος έχουν ως εξής: Α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προσδιορίζεται η αναβάθμιση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων καθώς και η ανάπτυξη νέων, που θα πρέπει να υλοποιήσει ο Δήμος Ζωγράφου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, με στόχο: την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας σε τοπικό επίπεδο Η αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης συνίσταται στην ενίσχυση της αλληλεγγύης, στην υλοποίηση δράσεων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, στην προώθηση των ευκαιριών εργασίας και στην παροχή υπηρεσιών στις τοπικές επιχειρήσεις. Η αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος συνεπάγεται την ενεργοποίηση του Δήμου στην αειφόρο διαχείριση των τοπικών φυσικών πόρων, καθώς και στην βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος και των τεχνικών υποδομών. 5

6 Η προώθηση της ευημερίας των κατοίκων συνεπάγεται την παροχή υπηρεσιών στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της κοινωνικής πολιτικής. Β) Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου Ο Δήμος Ζωγράφου ως φορέας παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών, οφείλει να αναβαθμίσει και να διευρύνει τις λειτουργίες του, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της δράσης του. Ειδικότερα αποσκοπεί: στη συγκρότηση του Δήμου ως πολιτικού, διοικητικού και αναπτυξιακού θεσμού που λογοδοτεί στην τοπική κοινωνία. στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων / και των τοπικών επιχειρήσεων. στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών του, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του, στην προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στην διεύρυνση της ακίνητης και κινητής περιουσίας του. στη βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης, μέσω του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης Γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου Ένας Δήμος δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην άσκηση των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, αλλά είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για τη συνολική ευημερία και ανάπτυξη της περιοχής του. Υιοθετώντας την αντίληψη αυτή, ο Δήμος Ζωγράφου εκπονεί το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα, στηριζόμενος στη συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξη της περιοχής: - Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (σύλλογοι, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες) - Οι γειτονικοί Δήμοι - Η Περιφέρεια Αττικής που αποτελεί το νέο Ο.Τ.Α. δεύτερου βαθμού - Οι λοιποί φορείς του πολιτικό - διοικητικού συστήματος της χώρας (Υπουργεία, άλλοι δημόσιοι φορείς, Αποκεντρωμένη Διοίκηση) 6

7 και επιδιώκει επίσης τη διεύρυνση των συνεργασιών του με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης άλλων χωρών, κυρίως ευρωπαϊκών και μεσογειακών και την πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επομένως στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθμίσεις για τα οποία είναι αρμόδιος ο Δήμος, είναι δυνατό να εντοπίζονται υπηρεσίες / έργα / ρυθμίσεις που ανήκουν στις αρμοδιότητες άλλων φορέων και να προσδιορίζονται οι αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και συντονισμού. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Ζωγράφου θέτει τους διεκδικητικούς του στόχους για να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων σε όφελος της περιοχής και της τοπικής κοινωνίας. Κύρια χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ζωγράφου αποτελεί το βασικό εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης των πολιτικών του, με τα εξής χαρακτηριστικά: Α) Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής του ικανότητας. Αποτελεί αφενός μεν πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αφετέρου δε πρόγραμμα για τη βελτίωση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των νομικών του προσώπων. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου των ζητημάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του Δήμου. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του και ουσιαστικά το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. β. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου: Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και της αρμόδιας υπηρεσίας προγραμματισμού. γ. Αποτελεί το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των νομικών προσώπων: Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής, καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραμα της δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται αφενός μεν στο πενταετές πρόγραμμα 7

8 δράσης, αφετέρου δε στα ετήσια προγράμματα δράσης των δημοτικών υπηρεσιών και των νομικών προσώπων. δ. Υλοποιείται μέσω των ετήσιων προγραμμάτων δράσης του Δήμου και των νομικών προσώπων: Με τη σύνταξη τους εξειδικεύεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για κάθε έτος της δημοτικής περιόδου και επιμερίζονται οι δράσεις του στις υπηρεσίες, που υλοποιούν συγκεκριμένα τμήματα του. ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων: Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένες διαδικασίες: Αιρετά όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή, Επιτροπές του Δ.Σ., Αντιδήμαρχοι, Διοικητικά Συμβούλια νομικών προσώπων). Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές νομικών προσώπων, στελέχη της υπηρεσίας προγραμματισμού). Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό εμπλοκής στην τοπική ανάπτυξη ή και στη λειτουργία του Δήμου. Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση). Η λήψη των αποφάσεων δεν βασίζεται μόνο στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές αποτυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του Δήμου, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του. Αποτελεί επίσης προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται. στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Στο Ε.Π. αποτυπώνονται μετρήσιμοι στόχοι, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση των τιμών των δεικτών αξιοποιούνται στοιχεία (έσοδα / δαπάνες, πόροι, εκροές, αποτελέσματα) που τηρούνται στις υπηρεσίες του Δήμου. 8

9 Μεθοδολογία κατάρτισης Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ζωγράφου αποτελεί μία διαδοχική και ιεραρχημένη διαδικασία που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: Το πρώτο στάδιο «Προετοιμασία και οργάνωση» περιλαμβάνει: 1) Την ανάληψη του συντονισμού ενημέρωσης των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου από το Τμήμα Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Νεκτάριος Βούρτσης) και το Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας (Αλέξης Μανώλης). Την γενικότερη ευθύνη για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου. 2) Την οργάνωση συσκέψεων με τους Διευθυντές των υπηρεσιών, οι οποίοι μαζί με αντίστοιχα στελέχη, ανέλαβαν να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα και να παράσχουν κάθε είδους πληροφορίες. 3) Την επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου ανέλαβε η Σ. Καραγιλάνης Ε.Π.Ε., η οποία συγκρότησε ειδική ομάδα στελεχών και συνεργατών της από τους / τις: - Στέλιο Καραγιλάνη, Γενικό Διευθυντή της εταιρείας - Άντα Ρούτση, οικονομολόγο, υπεύθυνη διοικητικών θεμάτων δημοσίου τομέα - Κώστα Αγγέλου, οικονομολόγο, υπεύθυνο υλοποίησης έργων δημοσίου τομέα - Τάσο Σαπουνάκη, οικονομολόγο, σύμβουλο τοπικής αυτοδιοίκησης Τα στάδια 2 και 3 - «Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης» και «Καθορισμός του οράματος και της στρατηγικής του Δήμου» αντίστοιχα - μαζί με το στάδιο 4 «Συνεργασία με όμορους Δήμους», συνιστούν την πρώτη ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος και συγκροτούν το Στρατηγικό Σχέδιο το οποίο αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος τεύχους. 9

10 Η πρόταση του Στρατηγικού Σχεδίου, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Στη συνέχεια παρουσιάζε- 10

11 ται στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, αποστέλλεται σε τοπικούς φορείς και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Με βάση την Υ.Α. και το Π.Δ., οι διαδικασίες διαβούλευσης αναλύονται ως εξής: 1) Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 2) Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. 3) Αξιοποίηση των διαθέσιμων δυνατοτήτων επικοινωνίας για την ευρύτερη κυκλοφορία του Στρατηγικού Σχεδίου, διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων κ.α. 4) Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που θα προκύψουν από τη δημόσια διαβούλευση ενσωματώνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο, αφού ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και η Εκτελεστική Επιτροπή. 5) Εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Εκτελεστική Επιτροπή, με βάση τα συμπεράσματα της διαβούλευσης, αναθεωρούνται σημεία του Στρατηγικού Σχεδίου 11

12 Σ τ ρ α τ η γ ι κ ό σ χ έ δ ι ο Δ ή μ ο υ Ζ ω γ ρ ά φ ο υ Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή Δ η μ ο τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο Δ η μ ο τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η ς Α ν ά ρ τ η σ η σ τ η ν ι σ τ ο σ ε λ ί δ α Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η μ ε π ο λ ί τ ε ς Δ η μ ό σ ι ε ς ε κ δ η λ ώ η μ ε ρ ί δ ε ς σ ε ι ς Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή Σ ύ ν ο ψ η σ υ μ π ε ρ α σ μ ά τ ω ν Τ ε λ ι κ ό Σ τ ρ α τ η γ ι κ ό Σ χ έ δ ι ο Στη συνέχεια ακολουθούν ο επιχειρησιακός και οικονομικός προγραμματισμός, οπότε ολοκληρώνεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και τα Διοικητικά Συμβούλια των νομικών προσώπων. 12

13 Στρατηγικός Σχεδιασμός Συνοπτική περιγραφή αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στη συνέχεια, συγκεντρώθηκαν και καταγράφηκαν από τις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Ζωγράφου. Ακολουθήθηκε σε μεγάλο βαθμό το πρότυπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Οδηγός Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων» και για τη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων οργανώθηκαν συναντήσεις και συσκέψεις αφενός μεν με τους υπεύθυνους ανά τομέα αντιδημάρχους και τους προέδρους των νομικών προσώπων, αφετέρου δε με τους προϊστάμενους και με στελέχη όλων των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου. Το συντονισμό της όλης διαδικασίας ανέλαβαν τα Τμήματα Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Νεκτάριος Βούρτσης) και Ποιότητας και Αποδοτικότητας (Αλέξης Μανώλης), ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου είχε την γενική ευθύνη και επίβλεψη. Το κύριο πρόβλημα της στατιστικής τεκμηρίωσης αφορούσε την μη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της απογραφής πληθυσμού 2011 από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., οπότε όλα τα δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά, επαγγελματικά κ.λπ. χαρακτηριστικά του πληθυσμού είχαν ως έτος αναφοράς το 2001, άρα ήταν ξεπερασμένα και δεν υπήρχε λόγος να χρησιμοποιηθούν. Επιπλέον οι επιπτώσεις της κρίσης στις επαγγελματικές και κάθε είδους οικονομικές δραστηριότητες (αριθμός καταστημάτων, οικοδόμηση κ.α.) έχουν ανατρέψει σε πολλές περιπτώσεις τις γενικές ανοδικές τάσεις που χαρακτήριζαν τις απογραφές και τα ανάλογα στοιχεία του 1971, 1981, 1991 και Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιήθηκαν κυρίως οι προβλέψεις και εκτιμήσεις της μελέτης «Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στα διοικητικά όρια του Δήμου Ζωγράφου και αναθεώρηση του παλαιού», οι πρώτες δημοσιεύσεις της απογραφής πληθυσμού του 2011 και τα στοιχεία που είχαν καταγραφεί στο προσχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος που είχε ετοιμαστεί από το Τμήμα Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 13

14 Η γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου Ιστορικά, γεωγραφικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά Ο Δήμος Ζωγράφου βρίσκεται στους πρόποδες του Υμηττού, σε μια λοφώδη περιοχή, με εξαιρετικά απότομες κλίσεις και φυσικά ρέματα που σήμερα έχουν μετατραπεί σε δρόμους και αποτελούν τμήματα του βασικού οδικού δικτύου της πόλης. Ο Υμηττός βρίσκεται στα ανατολικά και νοτιοδυτικά υπάρχουν τα ποτάμια του Ηριδανού και του Ιλισού. Η περιοχή εφάπτεται με κεντρικές γειτονιές του Δήμου της Αθήνας, Παγκράτι, Ιλίσια, Αμπελόκηποι. Ο Δήμος είναι σήμερα μια πόλη περίπου κατοίκων. Στις αρχές του 1900 ήταν μια αγροτική περιοχή με ωραίο κλίμα και πολύ κοντά στην Αθήνα. Ο πρώτος οικισμός ξεκίνησε από τον Ιωάννη Ζωγράφο, ο οποίος το κτήμα που είχε αγοράσει το 1902, το μοίρασε σε μικρά οικόπεδα και μετά τον Α παγκόσμιο πόλεμο, άρχισε να τα πουλάει. Έτσι σχηματίστηκε ένας οικισμός που αποσπάστηκε από το Δήμο της Αθήνας και αποτέλεσε, το 1929, την κοινότητα Ζωγράφου με περίπου 100 σπίτια. Στην περιοχή υπήρχαν κι άλλοι μεγάλοι κτηματίες (οικογένειες Πετράκη, Σταματόπουλου, Αργυρόπουλου κ.α ). Ο Ιωάννης Ζωγράφος κράτησε μόνο ένα τμήμα στο σημείο συνάντησης των σημερινών λεωφόρων Αλ. Παπάγου και Γ. Ζωγράφου και ένας από τους γιους του, ο Σωτήρης Ζωγράφος, έγινε αργότερα, το 1948, ο πρώτος Δήμαρχος της πόλης. Το 1930 ο Ελευθέριος Βενιζέλος θεμελίωσε το 1ο δημοτικό σχολείο (Ζωγράφειο), στην ίδια θέση που βρίσκονται σήμερα τα δημοτικά σχολεία απέναντι από τον ναό του Αγίου Θεράποντα. Μια από τις αίθουσες του σχολείου στέγαζε τα γραφεία της νεοσύστατης, τότε, κοινότητας Ζωγράφου. Οι σημερινές περιοχές - Άνω Ιλίσια, Γουδή και Ζωγράφου - ονομαζόντουσαν παλιά «Κουπόνια». Το τοπωνύμιο πρέπει να καθιερώθηκε με τη μοιρασιά των κτημάτων του Υμηττού από τους Τούρκους το 1793, όπου κάθε Οθωμανός έπαιρνε από 6 λαχίδια (αλλιώς κουπόνια). Η συνοικία των Ιλισίων πήρε το όνομά της από τη Δούκισσα της Πλακεντίας, που είχε κτίσει τη βίλα της δίπλα στον ποταμό Ιλισό, εκεί που είναι σήμερα το Βυζαντινό Μουσείο. Σιγά - σιγά η κοινότητα Ζωγράφου μεγάλωσε και στα όρια της, εκτός από τις περιοχές Ζωγράφου και Γουδή, περιλαμβάνονταν τα Κουπόνια και η περιοχή του φυτωρίου του Υπουργείου Γεωργίας τα σημερινά «Άνω Ιλίσια». Στην περιοχή είχαν κτιστεί 14

15 λόγω του καλού κλίματος πολλές ωραίες βίλες, ορισμένες από τις οποίες σώζονται μέχρι σήμερα. Η βίλα του Κώστα Ζωγράφου, σήμερα παιδικός σταθμός, η βίλα Βοναπάρτη που στεγάζει το Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογενειών του Δήμου, η βίλα Βουτυρά, σήμερα Πνευματικό Κέντρο. Επίσης η οικία του ζωγράφου Γ. Γουναρόπουλου έχει μετατραπεί σε Μουσείο και Πινακοθήκη. Το 1948 η κοινότητα Ζωγράφου έγινε Δήμος και σήμερα κατοικείται από κατοίκους (μόνιμος πληθυσμός, απογραφή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011). Το παρακάτω διάγραμμα, δείχνει την εξέλιξη του πληθυσμού από το 1940 μέχρι το Είναι φανερή η ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση, που μετέτρεψε την πόλη σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας. Επειδή τα μόνα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία αφορούν τον μόνιμο πληθυσμό (Δελτίο τύπου ΕΛ.ΣΤΑΤ., 22/07/2011, «Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων απογραφής πληθυσμού 2011», στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αντίστοιχα στοιχεία για τα έτη 2011, 2001 και 1991 και η κατανομή ανά φύλο την τελευταία δεκαετία. Συμπέρασμα Α : Μεταξύ ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου μειώθηκε κατά 1,4%, ενώ μεταξύ μειώθηκε κατά 14,1%. Ουσιαστικά την τελευταία εικοσαετία ο μόνιμος πληθυσμός μειώνεται. Συμπέρασμα Β : Μέσα σε δέκα χρόνια ( ) οι άνδρες μειώθηκαν κατά -13,9% και οι γυναίκες κατά 14,1%. Συνεπώς το πρότυπο κατανομής ανά φύλο παραμένει το ίδιο. Συμπέρασμα Γ : Ο νόμιμος πληθυσμός μέσα σε δέκα χρόνια μειώθηκε κατά 11%. 15

16 Παρατήρηση: Η διαφορά μεταξύ πραγματικού και μόνιμου πληθυσμού το 2001 ( = 5.320) αφορά τα μετακινούμενα άτομα την ημέρα της απογραφής. Μόνιμος πληθυσμός κατανομή ανά φύλο Δήμος Ζωγράφου Μεταβολή Σύνολο ,0% Άρρενες ,9% Θήλεις ,1% Μόνιμος πληθυσμός Δήμος Ζωγράφου ,4% ,0% Δήμος Ζωγράφου Πραγματικός πληθυσμός 2001 Πραγματικός πληθυσμός 2011 Μόνιμος πληθυσμός 2001 Νόμιμος πληθυσμός Μόνιμος πληθυσμός 2011 Νόμιμος πληθυσμός 2011 Διαφορά νόμιμου πληθυσμού % Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. (πρώην ΕΣΥΕ) από το 1951 δημοσίευε στοιχεία για τον πραγματικό και τον νόμιμο πληθυσμό. Από το 1991 άρχισε να δημοσιεύει στοιχεία για τον μόνιμο πληθυσμό, το 2001 δημοσίευσε περισσότερα και το 2011 δημοσίευσε πρώτα τα στοιχεία για τον μόνιμο πληθυσμό ανά δήμο. Στα τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα και στα επιχειρησιακά προγράμματα είχαν ως τώρα χρησιμοποιηθεί τα στοιχεία του πραγματικού πληθυσμού. Όλα τα δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά, επαγγελματικά κ.λπ. χαρακτηριστικά του πληθυσμού είχαν δηλαδή ως βάση αναφοράς τον πραγματικό πληθυσμό. 16

17 Στατιστικοί ορισμοί: Μόνιμος πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο και αυτοτελή οικισμό. Θεωρείται το μέγεθος που καταγράφει με ακρίβεια τον πληθυσμό μιας περιοχής. Πραγματικός πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα κατά την ημέρα της απογραφής, σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο και αυτοτελή οικισμό. Νόμιμος πληθυσμός κάθε δήμου είναι ο αριθμός των ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, τα οποία κατά την ημέρα της απογραφής δήλωσαν ότι είναι καταχωρημένα στα αντίστοιχα δημοτολόγια και εφόσον κατά την ημέρα της απογραφής βρίσκονταν στη χώρα και απογράφηκαν ως παρόντα ή απουσίαζαν προσωρινά στο εξωτερικό. Πολεοδομική οργάνωση και περιβάλλον Χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά Ο Δήμος Ζωγράφου λειτουργικά εντάσσεται στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας. Περικλείεται από τους Δήμους Παπάγου στο βορρά, Αθηναίων στα δυτικά, Καισαριανής στα νότια και το όρος Υμηττός στα ανατολικά. Η γεωγραφική του έκταση ανέρχεται σε στρέμματα, το 40% της οποίας, ανατολικά της δυτικής περιφερειακής λεωφόρου Υμηττού, εμπίπτει στην δασική έκταση του βουνού. Τα σημερινά διοικητικά όρια του Δήμου Ζωγράφου έχουν καθορισθεί με αποφάσεις των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων: Ο Δήμος Ζωγράφου στο οικιστικό δίκτυο του Ανατολικού Λεκανοπεδίου της Αθήνας, όπως προδιαγράφεται από το ισχύον Ρ.Σ.Α./1985, είναι αυτός του «δήμου - κέντρου» με υπερτοπική σημασία. Ο ρόλος αυτός δεν μεταβάλλεται από το σχέδιο του νέου Ρ.Σ.Α. που ήδη έχει τεθεί σε διαβούλευση. Η εγκατάσταση στο Δήμο Ζωγράφου των εγκαταστάσεων των ΑΕΙ Πολυτεχνείου και Πανεπιστημίου Αθηνών, τα Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και Ιλισίων αλλά και το νεκροταφείο Ζωγράφου, εξακολουθούν να προσδίδουν στο Δήμο την παραπάνω ιδιότητα. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κυρίως με την επέκταση του ΜΕΤΡΟ, υποστηρίζουν λειτουργικά αυτόν το ρόλο, δημιουργώντας προοπτικές ποιοτικής βελτίωσης των παραμέτρων διαβίωσης στις συνοικίες του Δήμου. Ο Δήμος παρουσιάζει μια ιδιομορφία, σε ότι αφορά στην κατανομή των χώρων πρασίνου την παρουσία τους στον οικισμένο χώρο. Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα (βλέπε: επόμενο πίνακα): 17

18 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ α/α Περιοχές Δήμου Ζωγράφου στρ. Πράσινο - ανοικτοί χώροι % στρ. % Συνολική έκταση Δήμου Ζωγράφου 7.357, ,30 100% Συνολική έκταση πρασίνου 4.492,23 61,1% 1. ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (1) 3.717, ,10 50,2% 1.1 ΠΕΠ.1 Ζώνη Α Υμηττού 2.997,94 100% 2.997, ΠΕΠ.2 Ζώνη Δ 1 μητροπολιτικού πάρκου Γουδή 719,6 695, Άλσος Γουδή 80,86 100% 80, Ολυμπιακό κολυμβητήριο 61,09 60% 36, Τμήμα Πολυτεχνειούπολης 236,93 100% 236, Τμήμα Πανεπιστημιούπολης 340,72 100% 340,72 2. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑ- ΘΕΣΤΩΣ (ΖΩΝΗ Δ2) 1.304,59 665,58 9,0% 2.1 ΠΕΠΔ.1 Έκταση Πολυτεχνειούπολης 768,23 40% 307, ΠΕΠΔ.2 Έκταση Πανεπιστημιούπολης 455,28 40% 192, ΠΕΠΔ.3 Στρατόπεδο Ζορμπά 81,08 50% 40,54 3. ΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 2.122,10 134,64 1,8% 3.2 Οικοδομήσιμοι χώροι (Ο.Τ.) πλην κοινής ωφέλειας 1.226, Δρόμοι (μόνο) 659, Χώροι κτιρίων κοινής ωφέλειας 101,1 3.4 Νησίδες πρασίνου, πλατείες, παιδικές χαρές 134,64 100% 134,64 4. ΧΩΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 213,07 15,00 0,2% 4.2 Έκταση νεκροταφείου 136, Έκταση εργοταξίου στον Κόμβο Κατεχάκη 21,2 4.3 Κόμβος και επιφάνεια Περιφερειακής Υμηττού 55,29 15,00 (1) Οι αναφερόμενες Ζώνες Α, Δ1 και Δ2 αφορούν στο νέο Π.Δ. προστασίας Υμηττού 18

19 Το 100% της εκτός σχεδίου έκτασης ανατολικά της περιφερειακής λεωφόρου Υμηττού, επιφάνειας στρεμμάτων, είναι χώρος πρασίνου (δάσος), καθοριζόμενη ως ζώνη Α από το Π.Δ. προστασίας του ορεινού όγκου του Υμηττού, η επικείμενη αναθεώρηση του οποίου ενισχύει το υφιστάμενο καθεστώς προστασίας και επιτρέπει δραστηριότητες αναψυχής. Ποσοστό 44% των εκτάσεων Πανεπιστημιούπολης και Πολυτεχνειούπολης, δηλαδή άλλα 557 στρέμματα καθορίζονται ως ζώνη Δ1 των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή και Ιλισίων από το νέο Π.Δ. Υμηττού, όπου επιτρέπονται χρήσεις αναψυχής. Στους υπόλοιπους χώρους των δύο αυτών ιδρυμάτων, οι ελεύθεροι χώροι πρασίνου καταλαμβάνουν ποσοστό της τάξης του 40%. Συνολικά στην Δήμο, υπάρχει ελεύθερος χώρος για αναψυχή του αστικού πληθυσμού σε ποσοστό 61,1% της συνολικής του έκτασης, εκτεινόμενος σε επιφάνεια περίπου στρεμμάτων γης σε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες θέσεις, ιδανικές για ανάπτυξη δράσεων αναψυχής. Αντίθετα με τα παραπάνω, οι ελεύθεροι χώροι πρασίνου μέσα στον οικιστικό χώρο περιορίζονται σε ένα ποσοστό 1,8% επί της συνολικής έκτασης του Δήμου. Η ποσοστιαία συμμετοχή των χώρων αστικού πρασίνου μέσα στο σχέδιο πόλεως φτάνει το 6.4%, που αντιστοιχεί σε 1,36 μ2/κάτοικο. Το Νεκροταφείο Ζωγράφου, δεν συνυπολογίζεται στην παραπάνω κατανομή του ρυμοτομημένου χώρου, λόγω της ειδικής λειτουργίας του. Έχει έκταση 136 στρεμ., περικλείεται από την Πανεπιστημιούπολη και την Πολυτεχνειούπολη και εφάπτεται με τα ανατολικά όρια του οικιστικού ιστού της πόλης. Η χρήση του είναι καθορισμένη από το ΓΠΣ/1988 και λειτουργεί στην ίδια θέση από το 1940 όταν και πρωτοδημιουργήθηκε με ένταξη του στο σχέδιο πόλεως, ενώ επεκτάθηκε δύο χρόνια μετά (1942). Η σημερινή έκταση του νεκροταφείου είναι μεγαλύτερη από την ρυμοτομικά καθορισθείσα. Στο ανατολικό άκρο του νεκροταφείου λειτουργεί ο Κεντρικός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου. Το οδικό δίκτυο του Δήμου, περιλαμβάνει 223 δρόμους διάφορου πλάτους με συνολικό μήκος μέτρα. Η συνολική επιφάνεια των δρόμων, ανέρχεται στα 670,5 στρ, καταλαμβάνοντας ποσοστό 31% του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (εκτός χώρων ΑΕΙ και νεκροταφείου). 19

20 Γενικά, το οδικό δίκτυο χαρακτηρίζεται από έλλειψη ιεράρχησης και η σημερινή κατάσταση έχει διαμορφωθεί από τη διαχρονική εξέλιξη του Δήμου. Το οδικό δίκτυο είναι μονόπλευρα προσανατολισμένο προς το κέντρο της Αθήνας. Η περιμετρική οδός του οικιστικού πυρήνα του Δήμου (Πολυτεχνειούπολη - Νεκροταφείο - Πανεπιστημιούπολη) μερικά μόνο εξυπηρετεί το σκοπό της, αφού μεγάλο τμήμα της διέρχεται από τις εκτάσεις της Πανεπιστημιούπολης, με αποτέλεσμα η λειτουργία της να περιορίζεται σε κάποιες μόνο ώρες της ημέρας και μέρες της εβδομάδας. Οικιστική ανάπτυξη και δυναμική Ρυμοτομικό σχέδιο: κατανομή σε βασικές χρήσεις γης Περιοχή Επιφάνεια (στρ) % μ2 / κάτοικο Έκταση σχεδίου πόλης 2.102,10 100% 21,18 Οικοδομήσιμοι χώροι (Ο.Τ.) πλην κοινής ωφέλειας 1.226,71 58,4% 12,36 Δρόμοι (μόνο) 659,65 31,4% 6,64 Χώροι κτιρίων κοινής ωφέλειας 101,1 4,8% 1,02 Νησίδες πρασίνου, πλατείες, παιδικές χαρές 134,64 6,4% 1,36 Η οικιστική ανάπτυξη με συνεχείς επεκτάσεις επηρέασε την πληθυσμιακή εξέλιξη του Δήμου και απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: Εξέλιξη επιφάνειας σχεδίου πόλεως Περίοδος Προσθήκη Σύνολο έκτασης % Πραγματικός πληθυσμός % Πυκνότητα κάτοικοι/ηα ,43 72,43 100% ,14 141,57 195% ,26 170,83 236% % 94, ,11 210,94 291% % 128, ,59 212,53 293% % 266, ,53 0% % 397, ,53 0% % 378,7 20

21 Εξέλιξη επιφάνειας σχεδίου πόλεως Περίοδος Προσθήκη Σύνολο έκτασης % Πραγματικός πληθυσμός % Πυκνότητα κάτοικοι/ηα ,53 0% % 358, ,53 0% % 343,5 Στα 90 περίπου χρόνια από τότε που ιδρύθηκε ο οικισμός, η επέκταση του ήταν συνεχής και ανοδική μέχρι και τα τέλη του 1960, όταν όλη η διαθέσιμη γη εντάχθηκε στο σχέδιο με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17/7/1923. Μέσα σε 30 χρόνια ( ), ο ρυμοτομημένος χώρος υπερτριπλασιάστηκε, ακολουθώντας τους υψηλούς ρυθμούς δόμησης που επέβαλε η χρήση της αντιπαροχής. Η ανάπτυξη του οικισμού έγινε καθ ύψος, αξιοποιώντας τους υψηλούς συντελεστές δόμησης, γεγονός που πιστοποιείται από την συνεχή αύξηση του πληθυσμού σε σχέση με την πυκνότητα οίκησης. Όπως φαίνεται στον πίνακα, μετά το 1961, ενώ ο ρυμοτομημένος χώρος παραμένει σταθερός, ο πληθυσμός τριπλασιάζεται στην περίοδο , με αντίστοιχη αύξηση της πυκνότητας οίκησης. Η πολεοδομική ανάπτυξη, με βάση το προτεινόμενο Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, έχει ως κατευθυντήριες γραμμές: Διατήρηση του υπάρχοντος πρασίνου και δημιουργία νέων χώρων πρασίνου. Αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων χώρων αναψυχής και ανάπτυξη του περιβάλλοντος. Δημιουργία νέων χώρων αναψυχής καθώς και χώρων για αθλητικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και συναφείς δραστηριότητες. Βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήματος και επέκταση του METRO στο Δήμο Ζωγράφου. Προστασία και αξιοποίηση του τμήματος της ζώνης του Υμηττού που ανήκει διοικητικά στο Δήμο. Ισόρροπη και αειφορική χρήση του αστικού και του περιαστικού χώρου, Λειτουργικότητα της χωρικής συσχέτισης παραγωγικών ζωνών και ζωνών κατοικίας, με βάση και τις ανάγκες καθημερινής μετακίνησης και εργασίας. 21

22 Διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, Βελτίωση της ποιότητας ζωής στη πόλη Η περιβαλλοντική ανάβάθμιση έχει ως κατευθυντήριες γραμμές: Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, Προστασία - αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος στις προστατευόμενες περιοχές, Προστασία - αποκατάσταση και αναβάθμιση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος, Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Πρόληψη φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών - πολιτική προστασία. Συγκεκριμένα ο Δήμος προχωρά στην: Πολεοδομική ανασυγκρότηση της πόλης, μέσω του νέου Γ.Π.Σ. Απόκτηση πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων Εφαρμογή νέων τεχνολογιών, μέσω κατασκευής 2 σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής στο Πάρκο Γουδή και στο κλειστό Γυμναστήριο Ιλισίων Προώθηση της ανακύκλωσης με την τοποθέτηση 800 κάδων Κοινωνική πολιτική, υγεία, πολιτισμός, αθλητισμός Εισαγωγή Η εφαρμογή του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» επέφερε σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Ζωγράφου. Σύμφωνα με το άρθρο 103 «Σύσταση - συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει έως δύο Ν.Π.Δ.Δ., ένα για τους τομείς αρμοδιοτή- 22

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Ο.Τ.Α ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας.

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας. 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Υπάρχουσα κατάσταση Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον τόπο συγκέντρωσης του κύριου όγκου των υπηρεσιών υγείας πρόνοιας καθώς και του ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΗΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 23 Φεβρουαρίου 2012 Κοινοτικό Μέγαρο Βορόκληνης Ώρα 16:30 21:30 1 Εισαγωγή Η Συνάντηση της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 www.euroconsultants.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ... 1 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα