ιαστάσεις στην επικοινωνία ασθενών νοσηλευτών στη µονάδα εντατικής θεραπείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαστάσεις στην επικοινωνία ασθενών νοσηλευτών στη µονάδα εντατικής θεραπείας"

Transcript

1 ιαστάσεις στην επικοινωνία ασθενών νοσηλευτών στη µονάδα εντατικής θεραπείας Στουφής Νικόλαος 1, Λεπίδου Μαρία 2 1. Νοσηλευτής ΜΕΘ, Κωνσταντοπούλειο Γεν. Νος. Ν. Ιωνίας 2. Νοσηλεύτρια ΜΕΘ Γεν.Νος. Χίου ΠΕΡIΛΗΨΗ Ο νοσηλευτής µέσω της φυσικής του παρουσίας καλείται να δηµιουργήσει το κατάλληλο θεραπευτικό περιβάλλον, ώστε να ανταποκριθεί µε επιτυχία στις φυσικές και συναισθηµατικές ανάγκες του ασθενούς. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η προσέγγιση του πολύ σύνθετου θέµατος της επικοινωνίας του νοσηλευτικού προσωπικού µε τους ασθενείς που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ. Υλικό Μέθοδος: Μελετήθηκαν περισσότερα από 40 άρθρα τα οποία δηµοσιεύθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια σε βιβλία και περιοδικά. Τα άρθρα αυτά αναζητήθηκαν µέσα από έγκυρες βάσεις δεδοµένων (Medline, Scopus, Mdconsult κ.α). Αποτελέσµατα: Οι περισσότερες από τις µελέτες που έχουν δηµοσιευθεί συνδέουν άµεσα την αδυναµία λεκτικής επικοινωνίας των ασθενών, µε επεισόδια διέγερσης και τρόµου τα οποία εµφάνισαν κατά τη διάρκεια της νσηλείας τους στη ΜΕΘ. Συµπεράσµατα- Συζήτηση: Αν και το πρόβληµα της επικοινωνίας των ασθενών στη ΜΕΘ έχει µελετηθεί επαρκώς, πολύ λίγες λύσεις έχουν προταθεί και ακόµα λιγότερες έχουν πρακτικά δοκιµαστεί στην πράξη. Η ιεράρχηση των αναγκών του ασθενούς, η καλή συνεργασία και η ανθρώπινη ολιστική προσέγγιση µέσα από τη νοσηλευτική διεργασία, συµβάλλουν στην κάλυψη βασικών αναγκών επικοινωνίας, και την παροχή ποιοτικής θεραπευτικής φροντίδας. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση και η πρακτική εφαρµογή των κατάλληλων στρατηγικών επικοινωνίας. Λέξεις κλειδιά: ΜΕΘ, στρατηγικές επικοινωνίας, µη λεκτική επικοινωνία. Εισαγωγή Η εισαγωγή από την Frey του όρου «Νοσηλευτική διάγνωση» το 1973, συντέλεσε σε µεγάλο ποσοστό στο να αποκτήσει η νοσηλευτική, αυτονοµία και επαγγελ- µατικό χαρακτήρα. Το ειδικό αυτό διαγνωστικό σύστη- µα καθορίζεται από την επικοινωνία µεταξύ νοσηλευτών και ασθενών, επικοινωνία η οποία χαρακτηρίζεται από λεκτικές και µη λεκτικές αλληλεπιδράσεις, µε στόχο τη συνεχή βελτίωση της νοσηλευτικής κλινικής πρακτικής. Σχεδόν το 40% των σοβαρά ασθενών που τελικά χάνουν τη ζωή τους στα νοσοκοµεία, περνούν τις τελευταίες µέρες και ώρες της ζωής τους σε κάποιο κρεβάτι µονάδας εντατικής θεραπείας, και µε µηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Πολλοί από αυτούς τους ασθενείς πεθαίνουν χωρίς να τους δοθεί δυνατότητα να εκφράσουν σκέψεις, επιθυµίες και ανάγκες, ή ακόµα περισσότερο χωρίς να µπορέσουν να εκφράσουν τα συναισθήµατα τους απέναντι σε αγαπηµένα τους πρόσωπα. Ιδιαιτερότητες στην επικοινωνία νοσηλευτών ασθενών στη ΜΕΘ Οι περισσότερες από τις µελέτες που έχουν δηµοσιευθεί αναφορικά µε τις εµπειρίες και το άγχος των ασθενών που νοσηλεύονται στις µονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), συνδέουν άµεσα την αδυναµία λεκτικής επικοινωνίας µε συναισθήµατα πανικού και ανασφάλειας, διαταραχές ύπνου και άγχος. Ο Fowler κατέγραψε µέσω συνεντεύξεων τις εµπειρίες 10 χειρουργηµένων ασθενών οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ και χρειάστηκαν να παραµείνουν διασωληνοµένοι για µικρό χρονικό διάστηµα. Όλοι οι [54] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

2 συµµετέχοντες στη µελέτη FOWLER, λάµβαναν ηρε- µιστικά ή και αναλγητικά φάρµακα, και οι µισοί από αυτούς τόνισαν την έλλειψη από µέρους του προσωπικού εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας µαζί τους. Οι ασθενείς περιγράφουν την αδυναµία τους να µιλήσουν ως «τροµακτική», «απογοητευτική»,και «φρικτή», (Fowler SB, 1997). Πιο πρόσφατες µελέτες, περιγράφουν στρέβλωση των διαδικασιών σκέψης, παραλήρηµα καθώς και διαταραχή των γνωστικών λειτουργιών καθώς και της δυνατότητας λήψης αποφάσεων τα οποία αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας στη ΜΕΘ, και τα οποία εγείρουν σηµαντικούς προβληµατισµούς για το επίπεδο και τις πραγµατικές ανάγκες επικοινωνίας αυτών των ασθενών (. Rier DA, 2000, Bernard GR et al, 2001). Σε µία πρόσφατη αναδροµική µελέτη σχετικά µε τις στρεσσογόνες εµπειρίες των ασθενών που έλαβαν µηχανική υποστήριξη της αναπνοής σε ΜΕΘ, το 78,1% θυµάται έντονα την αδυναµία λεκτικής επικοινωνίας, περιγράφοντας την ως µέτρια ή πάρα πολύ ενοχλητική. Σε κάποιους από αυτούς τους ασθενείς αυτή η αδυναµία συνδέθηκε άµεσα µε επεισόδια διέγερσης και τρόµου τα οποία εµφάνισαν κατά τη διάρκεια του µηχανικού αερισµού (Rotondi AJ, 2002). Οµοίως σε προοπτική µελέτη σχετικά µε τον τρόπο που βιώνουν οι διασωληνοµένοι ασθενείς τη νοσηλεία τους στη ΜΕΘ, η σοβαρότητα της ασθένειας τους, ο αριθµός των ηµερών διασωλήνωσης µε ταυτόχρονη αδυναµία λεκτικής επικοινωνίας µε το περιβάλλον, συνδέθηκε σηµαντικά µε αισθήµατα θυµού ανησυχίας και φόβου, µεταξύ των ασθενών που έλαβαν θεραπεία µε µηχανική υποστήριξη της αναπνοής (Robillard AB, 1994). Τα ευρήµατα αυτά, δείχνουν ότι ο θυµός, ο φόβος και η ανησυχία, είναι πιο έντονα στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς της ΜΕΘ οι οποίοι δεν µπορούν να µιλήσουν. Οι περισσότερες από τις µελέτες που έχουν δηµοσιευθεί είναι αναδροµικές και αφορούν ασθενείς οι οποίοι επιβίωσαν από κάποια σοβαρή νόσο και εκ των υστέρων κλήθηκαν να περιγράψουν τις εµπειρίες και τα συναισθήµατα τους. Μέχρι σήµερα δεν υπάρχουν µελέτες που να αφορούν βαρέως πάσχοντες ασθενείς κατά τη διάρκεια της διασωλήνοσης και του µηχανικού αερισµού στη ΜΕΘ. Πολύ περισσότερο δε που να αφορούν το βαθµό µε τον οποίο οι βαρέως πάσχοντες ασθενείς οι οποίοι τελικά χάνουν τη µάχη µε τη ζωή είναι σε θέση να επικοινωνούν µε το περιβάλλον τους, τις ανάγκες και τα συναισθήµατα που εκφράζουν. Στα πλαίσια της καθηµερινής εκτίµησης των προβληµάτων του ασθενή, είναι πολύ σηµαντικό να τονιστεί ότι οι περισσότεροι ασθενείς βιώνουν συχνά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους έντονα αισθήµατα πόνου, πολλοί από τους οποίους δεν µπορούν να εκφράσουν την ανάγκη τους για άµεση ανακούφιση, λόγω ακριβώς του µηχανικού αερισµού. Αυτή ακριβώς η µειωµένη επικοινωνία είναι ένα πολύ σηµαντικό εµπόδιο για την ακριβή αξιολόγηση και τη βέλτιστη διαχείριση του πόνου από µέρους του προσωπικού, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής αλλά και νοσηλείας των ασθενών στη ΜΕΘ (Puntillo KA, 1990, Desbiens NA, 1996). Τα ευρήµατα αυτά είναι σύµφωνα µε αντίστοιχα ευρήµατα άλλων µελετών οι οποίες καταδεικνύουν το γεγονός ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων ή επικοινωνία µε το διασωληνοµένο ασθενή κατευθύνεται στο µεγαλύτερο µέρος της από το νοσηλευτή του ασθενούς, είναι µικρής διάρκειας, και αφορά κυρίως πληροφορίες, εντολές και ζητήµατα που προκύπτουν κατά τη φροντίδα του ασθενούς Οι χειρονοµίες οι οποίες αποτελούν την κύρια µορφή µη λεκτικής επικοινωνίας, συχνά αναστέλλεται από τη χρήση περιοριστικών µέτρων, τα οποία συχνά συναντώνται στις ΜΕΘ για λόγους ασφάλειας και προστασίας του ασθενούς (Happ MB, 2000). Επιπλέον αυτοί οι περιορισµοί, εµποδίζουν τη χρήση εναλλακτικών µεθόδων επικοινωνίας, όπως πίνακες, ηλεκτρονικά µέσα, γραπτά µηνύµατα. Αυτό το γεγονός έχει αποδειχθεί ότι συµβάλλει στη δηµιουργία αισθη- µάτων στρες, άγχους και κατάθλιψης η οποία µπορεί να οδηγήσει σε συναισθηµατική απόσυρση τους ασθενείς που λαµβάνουν µηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Στην ίδια µελέτη φάνηκε ότι ακόµα και η διακεκοµµένη χρήση περιορισµού των χεριών είχαν περισσότερο αρνητικά αποτελέσµατα από όταν δεν ήταν καθόλου σε χρήση. Τα αποτελέσµατα αυτά σε κάθε περίπτωση πρέπει να ερµηνεύονται µε κάποια επιφύλαξη, λόγω της έλλειψης πληροφοριών που αφορούν τη φύση των περιστατικών, καθώς και το επίπεδο επικοινωνίας των νοσηλευόµενων ασθενών. Σε κάθε περίπτωση πάντως προέχει η µέγιστη δυνατή ασφάλεια των ασθενών και η τάση είναι πιο συχνή επικοινωνία και µεγαλύτερη ακόµα ευαισθητοποίηση για τις ανάγκες των ασθενών στους οποίους γίνεται χρήση περιοριστικών µεθόδων στο κρεβάτι της ΜΕΘ. ιαταραχές στο επίπεδο συνείδησης λόγω επιδείνωσης διαφόρων οργανικών παραµέτρων, αποτελεί το µεγαλύτερο εµπόδιο στην κατανόηση των µη λεκτικών µηνυµάτων των ασθενών (Rier DA,2000). Περιγραφικές µελέτες αναφορικά µε την επικοινωνία νοσηλευτών-ασθενών στη ΜΕΘ,κατέδειξαν ότι οι νοσηλευτές επικοινωνούν πιο συχνά και πιο θετικά µε τους ασθενείς που εµφανίζουν µεγαλύτερο βαθ- µό ανταπόκρισης από ότι µε αυτούς που έχουν µειω- µένη ανταπόκριση (Salyer J,1985, Baker C 1996). Η επίδραση της παρουσίας µελών της οικογένειας του ασθενούς στο επίπεδο της επικοινωνίας του µε το περιβάλλον είναι υπό µελέτη, και σίγουρα αποτελεί ένα αρκετά πολύπλοκο θέµα όταν αναφερόµαστε σε ασθενείς στη ΜΕΘ, (Leathart AJ, 1994, Happ MB,2000,). Τα περισσότερα µέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος φαίνονται ανέτοιµα να παίξουν το ρόλο του «διερ- Τόµος 4 - Τεύχος 2 [55]

3 µηνέα», στην περίπλοκη και συναισθηµατικά φορτισµένη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ασθενής τους, και αποφασίζουν να παίξουν το ρόλο της «φωνής» του ασθενή, εκφράζοντας τις προσωπικές τους θέσεις και απόψεις για τις ανάγκες του ασθενή, αλλά και για το µέλλον της θεραπευτικής αγωγής. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία περαιτέρω έρευνα για τις αλληλεπιδράσεις στην επικοινωνία µεταξύ των ασθενών και των οικογενειών τους µια και αυτή αφορά επιπλέον και την οργάνωση του επισκεπτηρίου στις µονάδες εντατικής θεραπείας, που τουλάχιστον στην Ελλάδα είναι ακόµα πολύ περιορισµένο. Ο ρόλος των νοσηλευτών στη βελτίωση του επιπέδου επικοινωνίας των ασθενών της ΜΕΘ Ο νοσηλευτής µέσο της φυσικής του παρουσίας, της διάθεσής του να πληροφορεί, να εξηγεί και να απαντά στις ερωτήσεις του ασθενούς, δηµιουργεί το κατάλληλο «θεραπευτικό πεδίο», ώστε να ανταποκριθεί µε επιτυχία στις φυσικές και συναισθηµατικές του ανάγκες. Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί, η δηµιουργία ενός κλίµατος εµπιστοσύνης ανάµεσα στο νοσηλευτή και τον ασθενή. Η νοσηλευτική διεργασία, ως επιστη- µονική µέθοδος άσκησης της νοσηλευτικής, επιτυγχάνεται µε το διάλογο, µέσα σε διαπροσωπικό κλίµα και ειδικές δεξιότητες της λεκτικής και µη λεκτικής επικοινωνίας. Ολόκληρη η νοσηλευτική άλλωστε είναι διαπροσωπική επικοινωνία. Μία σπουδαία νοσηλεύτρια-ερευνητής η Patricia Ashworth, µελέτησε πλήθος παραµέτρων που αφορούν την επικοινωνία των νοσηλευτών µε τους ασθενείς της ΜΕΘ, και δηµοσίευσε τα αποτελέσµατα της το 1980 σε ένα βιβλίο µε τίτλο «care to communicate» Στην έρευνα της η Ashworth περιγράφει τη φύση και το περιεχόµενο των αλληλεπιδράσεων σε ένα δείγµα 39 ασθενών και 112 νοσηλευτών. Στο 71% των περιπτώσεων που µελετήθηκαν η επικοινωνία µεταξύ νοσηλευτή και ασθενή ήταν µικρής διάρκειας (<1 λεπτό), και αφορούσε κυρίως θέµατα φυσικής φροντίδας του ασθενή. Οι δυσκολίες στην επικοινωνία µπορεί να επιδεινώσουν τη λεγόµενη «ψύχωση της ΜΕΘ», (Assworth 1987, Black-deeny & Mckenna 1997) µία κλινική οντότητα που χαρακτηρίζεται από διαταραχές συµπεριφοράς, που µπορούν να φτάσουν µέχρι παραισθήσεων και ψευδαισθήσεων, και η οποία πυροδοτείται από το στρεσσογόνο περιβάλλον της ΜΕΘ. Επικοινωνία κατά το τέλος της ζωής στη ΜΕΘ Η µονάδα εντατικής θεραπείας σχετίζεται µε υψηλό ποσοστό βαρύτητας και θνητότητας των νοσηλευόµενων ασθενών. Φροντίδα ασθενούς σε τελικό στάδιο ζωής, ορίζεται ως η ολιστική φροντίδα ασθενών των οποίων η ασθένεια τους δεν ανταποκρίνεται στη θεραπευτική αγωγή. Η φιλοσοφία αυτής της φροντίδας είναι να δώσεις τη µέγιστη ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών φροντίδας που να καλύπτουν όλες τις φυσικές, ψυχολογικές και πνευµατικές ανάγκες του ασθενούς και της οικογένειας του. Η φροντίδα ασθενών κατά το τελικό στάδιο της ζωής αποτελεί για τους επαγγελµατίες υγείας και ειδικά για όσους εργάζονται στη µονάδα εντατικής θεραπείας ίσως τη µεγαλύτερη πρόκληση που έχουν να αντιµετωπίσουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και που καταξιώνει τη νοσηλευτική επιστήµη. Η επικοινωνία µε αυτήν την κατηγορία ασθενών αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό κοµµάτι αυτής της φροντίδας. Πρόσφατες µελέτες σχετικά µε φροντίδα τελικού σταδίου στη ΜΕΘ, δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στη σηµασία παροχής πνευµατικής και συναισθηµατικής υποστήριξης στους ασθενείς και τις οικογένειες τους. Οι νοσηλευτικές διαγνώσεις που περιλαµβάνονται θα χρειαστεί να εξατοµικεύονται για κάθε ασθενή. Η επικοινωνία µε τον ασθενή ακόµα και αυτή τη λεπτή φάση της νοσηλείας του στη ΜΕΘ, µπορεί ναι απαιτήσει το ίδιο επίπεδο επαγρύπνησης και το χρόνο, που απαιτεί η επιθετική υποστήριξη της ζωής. Ο Buckman στο βιβλίο του communication in palliative care. A practical guide», τονίζει ότι το βασικότερο σηµείο στην επικοινωνία των νοσηλευτών µε τους ασθενής στο τελικό στάδιο της νόσου, είναι η συνειδητοποίηση ότι η πραγµατικότητα είναι πάντα πιο περίπλοκη από οποιονδήποτε σχεδιασµό. Απαιτεί δε από το προσωπικό της ΜΕΘ µία στάση που χαρακτηρίζεται από µεγάλη σοβαρότητα και αίσθηµα ευθύνης. Τα βήµατα που προτείνει ο ερευνητής προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της επικοινωνίας περιλαµβάνουν: Να µάθει ο νοσηλευτής τι γνωρίζει η οικογένεια του ασθενή για τη διάγνωση. Να ανταποκριθεί στα συναισθήµατα του ασθενή και της οικογένειας του. Να αφιερώνει χρόνο για να ακούσει τον ασθενή και την οικογένεια του. Να σχεδιάσει ένα ρεαλιστικό πλάνο φροντίδας που να κατευθύνεται στις πραγµατικές ανάγκες του ασθενή. Συµπεράσµατα Η προσπάθεια αποκωδικοποίησης των αναγκών των ασθενών κατά τη διάρκεια της διασωλήνοσης, οδηγεί σε κοινά συµπεράσµατα. Τα αποτελέσµατα µελετών δείχνουν ότι οι βαρέως πάσχοντες ασθενείς, εκφράζουν συχνά την ανάγκη να εκφράσουν τα συναισθήµατα τους, είτε αυτά αφορούν την εξέλιξη της ασθένειας τους, είτε την οικογένεια και το σπίτι τους. Αυτή η ανάγκη τους όµως φαίνεται να είναι µικρότερη από εκείνη που αφορά τις άµεσες φυσικές τους ανάγκες ή κλινικά συµπτώµατα. Από την πλευρά του νοσηλευτικού προσωπικού, οι παράγοντες που εντοπίστηκαν να περιορίζουν την επι- [56] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

4 κοινωνία τους µε τους διασωληνοµένους ασθενείς, περιλαµβάνουν το µεγάλο φόρτο εργασίας, τη δυσκολία στην ανάγνωση των χειλιών, την αδυναµία των ασθενών να γράψουν, τη σοβαρότητα της ασθένειας που επέβαλε την ενασχόληση µε τις ζωτικές λειτουργίες του ασθενή, της προσωπικότητας του ασθενούς. αλλά και της έλλειψης τεχνικών µέσων υποβοηθού- µενης επικοινωνίας. Ο νοσηλευτής καλείται σε ένα περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας, να ισορροπήσει ανάµεσα στις προσωπικές του αξίες τους φόβους και τις απογοητεύσεις, κάνοντας τον ασθενή το επίκεντρο της φροντίδας. ABSTRACT DIMENSIONS IN THE COMMUNICATION BETWEEN PATIENTS AND NURSES IN THE ICU Stoufis Nikolaos 1, Lepidou Maria 2 [1. RN, ICU, Konstantopouleio General Hospital of N. Ionia, Athens, 2. RN,ICU Genaral Hospital of Chios] Nurse in the icu is called to create a proper therapeutic environment, that successfully corresponds in the patients physical and emotional needs. Purpose: The purpose of the present study is to approach the very complicated item of the communication between Nurses and Patients in the ICU Material and Method: They were studied more than 40 articles which were published the last 30 years. These articles were sought through internationally recognized search engines (Medline, Scopus, Mdconsult etc). Results: The majority of the studies connect directly the patients inability to communicate with episodes of anxiety and terror during their stay in the icu area. Conclusion: Although the problem of communication in the icu has been sufficiently studied, few things has been tried in practice. Holistic nursing as an attitude and philosophy may enhance the nurses understanding of patients needs through the development of valid training and assessment tools for improving communication skills of the nursing team. Key Words: ICU, Communication Strategies, Non Verbal Communication Βιβλιογραφία 1. Weimann J. & Giles H. (1988) Interpersonal communication. An introduction to social Psychology. Blackwell science,oxford, Ρούσσος Χ. Εντατική Θεραπεία. Εκδόσεις Πασχαλίδη,(2000),xix xx. 3. Faber-Langendoen K. A multi institutional study of care given to patients dying in hospital. Ethical and practice implications. Arcb intern.med. 1996:156: Qyull TE. A Midwife Through the dying process. Baltimore MD. The John Hopkins university Press; SUPPORT. Principal investigators. A controlled trial to improve care for seriously ill hispitalized patients: the study to understand prognoses and preferences for outcomes and risks of treatments. SUPPORT.JAMA,1995; 274: Desbiens NA, Wu Aw,et al.pain during hospitalization is associated with continued pain six months later, in survivors of serious illness. Study to understand prognoses and preferences for outcomes and risks of tratments. Am. J.Med.1997;102: Happ MB. Interpretation of nonvocal behavior and the meaning of voice-lessness in critical care. Soc Sci Med. 2000;50: Happ MB. A Grounded Theory Study of Treatment Interference in Critically Ill Older Adults doctoral dissertation. Philadelphia, Pa: University of Pennsylvania; Robillard AB, Communication problems in the intensive care unit. Qual Sociol. 1994;17: Menzel LK Factors related to the emotional responses of intubated patients to being unable to speak. Heart Lung. 1998;27: Byock i. Dying Well: The Prospect for Growth at the End of Life. New York, NY: GP Putnam's Sons; Gross J. Striving for a gentle farewell. New York Times. August 3, 2003;sect Fowler SB. Impaired verbal communication during short-term oral intubation. Nurs Diagn. 1997;8: Ely EW, Inouye SK, Bernard GR, et al Delirium in mechanically ventilated patients: validity and reliability of the confusion assessment method for the intensive care unit (CAM-ICU). JAMA. 2001;286: Rier DA, The missing voice of the critically ill: a medical sociologist's Τόµος 4 - Τεύχος 2 [57]

5 first-hand account. Sociol Health Illn. 2000;22: Rotondi AJ, Chelluri L, Sirio C, et al Patients' recollections of stressful experiences while receiving prolonged mechanical ventilation in an intensive care unit. Crit Care Med. 2002;30: Desbiens NA, Wu AW, Broste SK, et al. Pain and satisfaction with pain control in seriously ill hospitalized adults: findings from the SUPPORT research investigations. For the SUPPORT investigators. Study to Understand Prognoses and Preferences for Outcomes and Risks of Treatment. Crit Care Med. 1996;24: Puntillo KA Pain experiences of intensive care unit patients. Heart Lung. 1990;19: Costello JM. AAC intervention in the intensive care unit: the Children's Hospital Boston model. Augmentative Altern Commun. 2000;16: Salyer J, Stuart BJ. Nurse-patient interaction in the intensive care unit. Heart Lung. 1985;14: Baker C, Melby V An investigation into the attitudes and practices of intensive care nurses towards verbal communication with unconscious patients. J Clin Nurs. 1996;5: Leathart AJ. Communication and socialisation, 2: perceptions of neophyte ICU nurses. Intensive Crit Care Nurs. 1994;10: Ashworth P. Care to communicate,london Whitefriars Press, Friedman H.S. Interpersonal issues in Healthcare, Academic Press New York, Bergbom-Enberg I, Haljame H,The communication process with ventilator patients in the ICU, as perceived by the nursing staff. Intensive and critical care nursing.1996;12: Knapp M.L. Non verbal communication in human interaction, Harcourt College Pub; 4th edition (November Hall DS. Interactions between nurses and patients on ventilators. Am.J.Crit.Care.1996;5: Beck C (April,2001). Metasynthesis: Implications for nursinh practice.papers presented at the Eastern Nursing Research Socierty,Atlantic City,N.J. 29. Happ MB. Interpretation of non vocal behaviors and the meaning of voicelessness in critical care. Sco. Sci.Med. 2005;50: Schumann R.(1999). Intensive care patients perceptions of the experience of mechanical ventilation. Unpublished Doctoral dissentation. Texas Woman s Univarsity. 31. Black P. Deeny P. McKenna H. (1997). Sensoristrain. An exploration of nursing interventions in the context of the Neumanns Theory. Intensive and critical care nursing,4: Wojnicki Johanson G. Communication between nurse and patient during ventilator treatment: Patient reports and RN evaluations. Intensive and critical care nursing.17: Puntillo KA. Pain experiences of intensive care unit patients. Heart Lung 1990;19: Heath J. What the patients say. Intensive and critical care nursing,1989;5: Feld K. The checklist of nonverbal pain indicators (CNPI). Pain management Nursing.2000;1: Adams L,Conolly MA. Nonvocal treatments for short and Longterm ventilator patients. Speech pathology for Tracheostomized and ventilator dependent patients. Newport beach,inc;1993: Rier D.A.(2000): The missing voice of the critically ill:a medical sociologist first-person account. Sociology of health and illness,22; Cornock MA. Stress and the intensive care patient: perception of patient and nurses. Journal of advanced nursing 1998;27: Buckmann R (1993). Communication in Palliative care. A practical guide. Oxforf textbook of palliative medline, Azoulay E. Chevert S. et al. (2000), Halt the families of intensive care unit patients experience, inadequate communication with physicians. 41. Whitcher S.J, Fisher J.D. Multidimensional reaction to therapeutic touch in a hospital setting, Pers. Soc. Psychol Jan;37(1): Luban - Plozza, «Ο ψυχοσωµατικός ασθενής στην καθηµερινή ιατρική πρακτική», Εκδόσεις Παρισσιάνου Μαρία, [58] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης

Ανάγκες συγγενών νοσηλευόμενων ασθενών σε μονάδα εντατικής θεραπείας

Ανάγκες συγγενών νοσηλευόμενων ασθενών σε μονάδα εντατικής θεραπείας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Γιούρντα Άννα-Μαρία 1, Τουλιά Γεωργία 2 1. Νοσηλεύτρια 2. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατά τις τελευταίες δεκαετίες ολοένα και περισσότερο δίνεται έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση

Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής : Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνία Νοσηλευτή Ογκολογικού Ασθενή (ασθενή µε καρκίνο)»

«Επικοινωνία Νοσηλευτή Ογκολογικού Ασθενή (ασθενή µε καρκίνο)» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Βασιλοπαναγή Αντωνία «Επικοινωνία Νοσηλευτή Ογκολογικού Ασθενή (ασθενή µε καρκίνο)» ιπλωµατική Εργασία για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Interscientific Health Care (2009) Τόµος 1, Τεύχος 3, 85-92 ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ζαρταλούδη Α. 1 1 PhD, MSc, Νοσηλεύτρια ΠΕ, Σισµανόγλειο Γ.Ν.Α,

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 3 rd Issue, July September 2011

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 3 rd Issue, July September 2011 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 3 rd Issue, July September 2011 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2011 Σελίδα 293 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΤΡΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΤΡΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΤΡΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Σοφία Κουκούλη 1, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010 www.vima-asklipiou.gr Σελίδα 394 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ανάγκες νοσηλευομένων ασθενών με στεφανιαία νόσο Κ ατά τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της αύξησης του προσδόκιμου της επιβίωσης των ασθενών με στεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 13, Τεύχος 4 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2014)

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 13, Τεύχος 4 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2014) _ΕΡΕΥΝΑ_ Η συμβολή της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας. Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας Πάτσιος Δημήτριος 1, Κομνός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 Τόμος 7 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2008

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 Τόμος 7 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2008 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 vima asklipiou.gr Σελίδα 260 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Παροδικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΠIE) Transient ischemic stroke (TIE) Ω ς παροδικό

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογικές αλληλεπιδράσεις στη χρόνια ασθένεια. Εκπαίδευση Νοσηλευτικές παρεμβάσεις στους χρονίως πάσχοντες ασθενείς

Ψυχολογικές αλληλεπιδράσεις στη χρόνια ασθένεια. Εκπαίδευση Νοσηλευτικές παρεμβάσεις στους χρονίως πάσχοντες ασθενείς ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ψυχολογικές αλληλεπιδράσεις στη χρόνια ασθένεια. Εκπαίδευση Νοσηλευτικές παρεμβάσεις στους χρονίως πάσχοντες ασθενείς Ευάγγελος Κ. Γιαβασοπουλος 1, Παρασκευή Γ. Γουρνη 2 1. Νοσηλευτής Τ.Ε. Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009 vima asklipiou.gr Σελίδα 1 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ποιότητα ζωής ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Measuring patient satisfaction for health care services provided by a pediatric clinic-research

Measuring patient satisfaction for health care services provided by a pediatric clinic-research ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μέτρηση ικανοποίησης των ασθενών για την παρεχόμενη φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αδάμου Νίκη 2008694358 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):61-69 Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ΣΚΟΠΟΣ Ο τομέας υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Φουντούκη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό άρθρο General article

Γενικό άρθρο General article 148 PSYCHIATRIKI 21 (2), 2010 Γενικό άρθρο General article : E - Γ.Ι. Mουσσάς, 1 Α.Π. Καρκανιάς, 1 Α.Γ. Παπαδοπούλου 2 1 Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία», Αθήνα 2 Β Ψυχιατρική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των κοινωνικών επιστημών στην αξιολόγηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής. Παρασκευή Α. Θεοφίλου

Η συμβολή των κοινωνικών επιστημών στην αξιολόγηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής. Παρασκευή Α. Θεοφίλου e -Journal of Science & Technology (e-jst) e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 19 Η συμβολή των κοινωνικών επιστημών στην αξιολόγηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής Παρασκευή Α. Θεοφίλου Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία ιατρού-ασθενούς

Παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία ιατρού-ασθενούς Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 SPECIAL ARTICLE Παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία ιατρού-ασθενούς Η ικανοποίηση των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις για το 2ο έτος

Σηµειώσεις για το 2ο έτος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Εφαρµογή της Συµπεριφoριστικής / Γνωσιακής ψυχοθεραπείας στην Σχιζοφρένεια Σηµειώσεις για το 2ο έτος Κωνσταντίνος Ευθυµίου, MSc. Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική φροντίδα παιδιών με κατάθλιψη. Nursing care of depressed children ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2008, 47(4):458 470

Νοσηλευτική φροντίδα παιδιών με κατάθλιψη. Nursing care of depressed children ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2008, 47(4):458 470 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2008, 47(4):458 470 REVIEW ΝOSILEFTIKI 2008, 47(4):458 470 Νοσηλευτική φροντίδα παιδιών με κατάθλιψη Χριστίνα Ουζούνη Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Λαμίας, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ AΓΧΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΡΟΛΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ (CAREGIVER ROLE STRAIN)

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ AΓΧΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΡΟΛΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ (CAREGIVER ROLE STRAIN) ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ AΓΧΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΡΟΛΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ (CAREGIVER ROLE STRAIN) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΖΙΑΦΕΡΗ 1 AΓΧΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΡΟΛΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ (CAREGIVER

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2012. Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 nd Issue, April June 2012

Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2012. Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 nd Issue, April June 2012 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 nd Issue, April June 2012 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2012 Σελίδα 149 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάγκες της οικογένειας κατά τη νοσηλεία του ασθενούς στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Κυπρούλα X Αλεξάντρου

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Μερκούρης Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και προσδοκίες φοιτητών Νοσηλευτικής για το νοσηλευτικό επάγγελμα

Στόχοι και προσδοκίες φοιτητών Νοσηλευτικής για το νοσηλευτικό επάγγελμα ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Στόχοι και προσδοκίες φοιτητών Νοσηλευτικής για το νοσηλευτικό επάγγελμα Καυγά Άννα 1, Γκοβίνα Ουρανία 2, Παρισσόπουλος Στέλιος 1, Βλάχου Ευγενία 2, Βαρδάκη Ζαμπία 3 1. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική εξουθένωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και οι επιπτώσεις της στο επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας

Επαγγελματική εξουθένωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και οι επιπτώσεις της στο επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας archieves special article 1914 PAPPA (pages 8) Σελιδοποίηση: 18/2/2008 Αποστολή galley-proofs: 19/2/2008 ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ SPECIAL ARTICLE Επαγγελματική εξουθένωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΧΘΕΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΧΘΕΣ» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΧΘΕΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:ΛΙΘΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία. Θωµάς Καλπάκογλου 1

Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία. Θωµάς Καλπάκογλου 1 Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία Θωµάς Καλπάκογλου 1 Η γνωσιακή θεραπεία 2 έχει από καιρό καταξιωθεί ως το είδος ψυχοθεραπείας µε τις ευρύτερες µορφές εφαρµογών. Τόσο σε πλαίσια ερευνών, όσο και κλινικών

Διαβάστε περισσότερα